ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 14/2012 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΟΠΑΕΛ που αφορά στον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π. έτους Στην Λάρισα σήμερα την 4 η Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κέλλας Χρήστος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 16) Λέτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Μαμάκος Αθανάσιος, 19) Μάντζαρη Δέσποινα, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 24) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 25) Μπεκύρης Μιχαήλ, 26) Ντάβαρη Ευαγγελία, 27) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Ούντρια Ευαγγελή, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κων/νος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σουλούκου Ασπασία, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ και 37) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. 1) Αλαμάνης Ευθύμιος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 5) Λαμπρούλης Γεώργιος, 6) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 7) Πρασσάς Αναστάσιος και 8) Τσιαούσης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 37 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 22

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Κέλλας Χρήστος & Μπαρτζώκης Γεώργιος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση, σχετικά με την με αριθμ. 14/2012 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΟΠΑΕΛ που αφορά στον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π. έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/ Την με αρ. 14/2012 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. ΔΟΠΑΕΛ που αφορά στον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π. έτους 2011, ο οποίος παρουσιάζει: ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: ,78 ευρώ ΕΞΟΔΑ: ,46 ευρώ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ,32 ευρώ 3. Την διαφωνία των δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Σάπκα, Αδαμόπουλου Αθανάσιου, Αράπκουλε Δέσποινας, Καραμπάτσα Κων/νου, Καφφέ Θεόδωρου, Λέτσιου Ιωάννη, Σουλούκου Ασπασίας, Σούλτη Γεωργίου, Κρίκη Πέτρου & Ούντρια Ευαγγελής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον απολογισμό, οικονομικού έτους 2011, του ΔΟΠΑΕΛ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ.14/2012 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 22

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 14 ΑΠΟ ΤΟ 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη: Οικονομικός απολογισμός του.ο.π.α.ε.λ. από 6 Μαΐου 2011 έως 31/12/2011. Στη Λάρισα σήμερα 12 Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 1 μεσημέρι στο Χατζηγιάννειο, το ιοικητικό Συμβούλιο του ημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Επιστημών Λάρισας, συνεδρίασε ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου του αριθ. Πρωτ.880/ σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Παρόντες ήταν οι: Μιχάλης Τσακίρης -Πρόεδρος, Ιωάννης Οικονόμου-Αντιπρόεδρος και τα μέλη: Βάσω Οικονόμου, Αριστοκλής Γαλάτος, Ελευθέριος Λαβδάς, Θεόδωρος Λιάκος, Γεώργιος Κύργιας, Κατερίνα Γκουντζή, Δημήτριος Καρανάσιος και Κων/να Καρυδάκη. Απουσίαζαν οι: Ιωάννης Αλεξούλης, Γεώργιος Μπαρτζώκης, Όλγα Μίχου & Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Το ιοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε απαρτία διότι παρευρίσκονταν 10 μέλη που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του. Κ. Κ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Αναπτύσσοντας το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: Οικονομικός απολογισμός του.ο.π.α.ε.λ. από 6 Μαΐου 2011 έως 31/12/2011. Είπε τα εξής: Κύριοι σύμβουλοι, Τα έσοδα του.ο.π.α.ε.λ. από 6 Μαΐου 2011 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σύστασης του Νομικού Προσώπου)έως 31/12/2011, ανέρχονται στο ποσό των ,78 ( ,89 μείον εισπράξεις υπέρ δημοσίου ,11) και τα έξοδα στο ποσό των ,46. Το Ταμειακό υπόλοιπο μεταφερόμενο σε νέα χρήση 2012, ανέρχεται στο ποσό των ,32. Πιο συγκεκριμένα ο οικονομικός απολογισμός από 6 Μαΐου 2011 έως 31/12/2011. έχει ως εξής: Σελίδα 3 από 22

4 & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Από την επεξεργασία του απολογισμού προέκυψε ότι : Το σύνολο των εσόδων που εισπράχθηκαν το χρονικό διάστημα από 06/5/2011 ( ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της ίδρυσης του Νομικού Προσώπου ) έως 31/12/2011 ανέρχονται ,78 ΕΥΡΩ ( ,89 μείον εισπράξεις υπέρ δημοσίου ,11) Τα έσοδα προήλθαν : Από επιχορήγηση του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Από επιχορηγήσεις της Γ.Γ. Αθλητισμού στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού & αθλοχώροι γειτονίας. Από έσοδα χορηγιών. Από παραστάσεις Κουκλοθέατρου,εισιτήρια Κινηματογράφου,εισιτήρια Πισίνας,δίδακτρα φοίτησης στη Σχολή Μπαλέτου & Ανώτερη Σχολή Χορού. Από λοιπά έκτακτα έσοδα Τα έξοδα είναι ,46, το δε ταμειακό υπόλοιπο για νέα χρήση είναι ,32 και ισοσκελίζουν τα έσοδα. Τα έξοδά μας είναι: Παροχές τρίτων, Τηλέφωνα, Ταχυδρομικά, Ύδρευση, Ενοίκια Πολιτιστικών Λεσχών, Κοινόχρηστα, λοιπά. Μισθοδοσία Μόνιμου προσωπικού και Αορίστου χρόνου,συμβάσεις έργου. Θέρμανση, αγορές παγίων και διάφορα έξοδα που είναι άκρως απαραίτητα για την λειτουργία του Οργανισμού. O Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. Τσακίρης Μιχάλης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σελίδα 4 από 22

5 ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 06/5/2011 ΕΩΣ 31/12/ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ,92 2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ,75 3 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 3792,00 4 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 06/5/ ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,78 ΕΞΟΔΑ 1 EKΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 4626,85 2 AΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΙΟΝ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 39844,68Ε) ,47 3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 21651,24 5 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 49543,55 6 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 105,00 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5695,34 8 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΕ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,46 ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 59012,20 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ,32 Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σελίδα 5 από 22

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2011 Ημ/νία Εκτύπωσης: 02/07/2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Παραστατικά Εσόδων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ , , , , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ ,00 0, , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ 3.000,00 0, , , , , Εσοδα απο εισητηρια κινηματογραφου ,00 0, , , , , Εσοδα απο πολιτιστικες εκδηλωσεις 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , , , , , Εσοδα χρησης αθλητικων εγκαταστασεων ,00 0, , , , ,00 Σελίδα 6 από 22

7 Εσοδα φοιτησης στην ακαδημια ποδοσφαιρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα φοιτησης στην ακαδημια μπασκετ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα φοιτησης στις σχολες τενις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα φοιτησης στην ακαδημια βολει ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα φοιτησης στη σχολη εκμαθησης ιππασιας 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα φοιτησης στη σχολη μπαλετου και ανωτ. σχολη χορου ,00 0, , , , , Τελη εγγραφων και δικαιωματων διδασκαλιας λεσχων πολιτισμου , , ,35 0,00 0,00 0, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , , ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , , , ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , , , Επιχορηγηση Δημου Λαρισαιων για την καληψη λειτουργικων αναγκων , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα απο πωλησης βιβλιων ή εντυπων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 0, , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,00 0, , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις ,00 0, , , , , Επιχορηγηση απο ΓΓΑ (προγραμματαμαζικης αθλησης) ,00 0, , , , , Επιχορηγηση απο ΓΓΑ (προγραμμα "αθλοχωροι γειτονιας") ,00 0, , , , , ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ,00 0, , , , , ΔΩΡΕΕΣ ,00 0, , , , , Προϊόν δωρεών ,00 0, , , , , Εσοδα χορηγιων ,00 0, , , , ,00 Σελίδα 7 από 22

8 Σελίδα 8 από 22 ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΛΞ-Υ7Ψ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0, , , , , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Εσοδα εισητηριων παραστασης σχολης μπαλετου & ανωτερης σχολης χορου 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Συμμετοχη στο πρωταθλημα εργαζομενων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Συμμετοχη των γυναικων στα προγραμματα γυμναστικης 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" ,00 0, , , , , Εσοδα απο παραχωρηση Χατζηγιαννειου 7.000,00 0, , , , , Εσοδα απο παραχωρηση θερινου κινηματογραφου 3.000,00 0, ,00 692,00 692,00 692, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,00 0, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0, , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , ,00 0, , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 8.100, , ,00 0, , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000, , ,00 0,00 0,00 0, Φορος εισοδηματος 20% 4.500, , ,00 0,00 0,00 0, Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου 500,00-300,00 200,00 0,00 0,00 0, Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ , , ,00 0, , , Φορος στις προμηθειες αγαθων ή υπηρεσιων ,00 0, ,00 0, , , Φορος ελευθερων επαγγελματιων , , ,00 0,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΙΚΑ εργοδοτη ,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΙΚΑ ασφαλισμενου ,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 1% ασφαλισμενου 650,00 100,00 750,00 0,00 639,18 639,18

9 Εσοδα απο κρατησεις ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ασφαλισμενου 1.900,00 200, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΥΔΚΥ ασφαλισμενου 4,55% 2.400,00 200, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΥΔΚΥ εργοδοτη 12,50% 8.000,00 500, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΣΠΕΑΘ ασφαλισμενου 8,5% 2.000,00 0, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτη 7,5% 1.700,00 300, ,00 0, , , Εσοδα απο κρατησεις ειδ. λογαριασμος ανεργιας εργοδοτη 2% 500,00 0,00 500,00 0,00 436,90 436, Εσοδα απο κρατησεις ΕΣΗΕΑ 200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝ 0, , ,00 0, , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΜΟΝ 0, , ,00 0, , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΙΔΑΧ) 0, , ,00 0,00 611,44 611, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ (ΙΔΑΧ) 0,00 800,00 800,00 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 3.000, , ,00 0, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000, , ,00 0, , , Κρατησεις στις αποδοχες για την εξοφληση δανειων 3.000, , ,00 0, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , , , , Χρηματικο υπολοιπο πολιτιστικου οργανισμου Δημου Λαρισας , , , , , ,11 Γενικά Σύνολα : , , , , , ,89 Σελίδα 9 από 22

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2011 Ημ/νία Εκτύπωσης: 02/07/2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Σελίδα 10 από 22 Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Δεσμευθέντα Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , , , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβες Νομικων και Συμβολαιογραφων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβες Νομικων (εγγραφεται το ποσο ανα υποθεση. Δεν αφορα αυτους που υπηρετουν με παγια αντιμισθια) 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0, , , ,00 0,00 0, Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) ,00 0, , , ,00 0,00 0, Εξοδα παραστασης προεδρου & αντιπροεδρου ΔΟΠΑΕΛ ,00 0, , , ,00 0,00 0, Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Αποζημιωση μελων Δ.Σ. ΔΟΠΑΕΛ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπες αποζημιωσεις και εξοδα αιρετων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 0, ,00 123,00 123,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.000,00 0, ,00 123,00 123,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0, , , , , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 0, , , , , , Ταχυδρομικά τέλη 2.000,00 0, ,00 631,93 631,93 0,00 0, Ταχυδρομικα Τελη 2.000,00 0, ,00 631,93 631,93 0,00 0, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 9.000,00 0, , , , , , Τηλεφωνικα, τηλεγραφικα και τηλεομοιοτυπικα τελη εσωτερικου 9.000,00 0, , , , , , Λοιπές Επικοινωνίες 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές Επικοινωνίες 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι τόκων 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Φοροι Τοκων 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,00 0, ,00 895,38 895,38 0,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων αιρετων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 11 από 22

12 Σελίδα 12 από 22 ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΛΞ-Υ7Ψ Εξοδα ενημερωσης και προβολης δραστηριοτητων του Ν.Π.Δ.Δ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Τιμητικες διακρισεις, αναμνηστικα δωρα και εξοδα φιλοξενιας φυσικων προσωπων και αντιπροσωπειων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμμετοχη σε συνεδρια, συναντησεις και διαλεξεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Διοργανωση συνεδριων, συναντησεις και διαλεξεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπανες δεξιωσεων και εθνικων ή τοπικων γιορτων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 500,00 0,00 500,00 150,00 150,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 500,00 0,00 500,00 150,00 150,00 0,00 0, Συνδρομες σε εφημεριδες και περιοδικα και ηλεκτρονικα μεσα 500,00 0,00 500,00 150,00 150,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 0, ,00 184,50 184,50 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0, ,00 184,50 184,50 0,00 0, Εξοδα λοιπων δημοσιευσεων - διαφημησεων 1.000,00 0, ,00 184,50 184,50 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2.000,00 0, ,00 560,88 560,88 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 0, ,00 560,88 560,88 0,00 0, Λοιπες δαπανες γενικης φυσης 2.000,00 0, ,00 560,88 560,88 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0, , , , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 0, , , , , , , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 0, , , , , , ,66

13 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 0, , , , , , , Λοιπες προσυαξησεις 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,00 0, , , , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, , , , , ,66 Τακτικες αποδοχες (περιλαμβανονται οι καθε ειδους αποδεοχες των μονιμων υπαλληλων και τα κατ' αποκοοπη εξοδα κινησης) ,00 0, , , , , ,66 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβες (εγγραφεται η αμοιβη του υπαλληλου που τηρει τα πρακτικα των συνεδριασεων του Δ.Σ.) 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ,00 0, , , , , ,84 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, , , , , ,84 Τακτικες αποδοχες (περιλάμβανονται οι καθε ειδους αποδοχες των μονιμων υπαλληλων, τα κατ'αποκοπη εξοδα κινησης, καθως και η αποζημιωση των συνταξιοδοτουμενων υπαλληλων αρθρο 300 του Ν. 1188/1981) ,00 0, , , , , ,84 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) , , , , , , ,58 Σελίδα 13 από 22

14 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , , , ,58 Αποδχες προσωπικου προγραμματων "Αθληση για ολους" ,00 0, , , ,96 0,00 0,00 Αποδοχες προσ. προγραμ/των "Αθλοχωροι γειτονιας" ΓΓΑ ,00 0, , , ,48 0,00 0,00 Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων ακαδημιας μπασκετ 5.900, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων ακαδημιας ποδοσ , , , , , , ,58 Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων των σχολων τενις , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων ακαδημιας βολευ 3.520, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποδοχες προσ. εκγυμναση παιδιων ακαδημιας ιππασιας 2.350, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποδοχες προσωπικου Ν. 3584/2007 (εκτακτων αναγκων) , , , , ,00 0,00 0,00 Αποδοχες προσωπικου οκταμηνης συμβασης 0, , , , ,58 0,00 0,00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , , , ,07 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου , , , , , , ,85 Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη μονιμων υπαλληλων 8.500, , , , , , ,61 Εισφορες υπερ ΤΥΔΚΥ εργοδοτη μονιμων υπαλληλων 8.000, , , , , , ,24 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου ,00 300, , , , , ,85 Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη υπαλ. ιδ. αοριστου χρονου ,00 0, , , , , ,58 Εισφορες υπερ ΤΣΠΕΑΘ εργοδοτη υπαλ. ιδ. αοριστου χρονου 1.700,00 300, , , , , ,37 Σελίδα 14 από 22

15 Εισφορες εργοδοτη υπερ ειδικου λογ. ανεργιας 450,00 0,00 450,00 426,90 426,90 426,90 426, Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού ,00 0, , , , , , Εισφορες υπερ ΙΚΑ εργοδοτη εκτακτων υπαλληλων ,00 0, , , , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Παροχες ενδυσης (ενδυση εργατοτεχνικου και ενστολου προσωπικου) 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , , , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία , , , , , , , Συμβαση εργου "Συντηρηση-Καθαρισμος κλειστου γυμναστηριου 1" 6.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμβαση εργου "Συντηρηση-Καθαρισμος κλειστου γυμναστηριου 2" 6.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμβαση εργου Ναυαγοσωστη , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμβαση εργου Ναυαγοσωστη , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμβαση εργου διδασκαλια χωρου ανωτερη σχολου χορου 6.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμβαση εργου διδασκαλια χωρου ανωτερη σχολου χορου 3.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμβαση εργου διδασκαλιας ανωτερη σχολη χορου 4.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συμβαση εργου εργατη γενικων καθηκοντων , , , , , , , Συμβαση εργου εργατη γενικων καθηκοντων 8.000,00 0, , , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,00 0, , , , , ,30 Σελίδα 15 από 22

16 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0, , , , , , Μισθωματα κτιριου για την στεγαση της δραστ/τος αθλητισμου 6.000,00 0, , , , , , Μισθωματα κτιριων για την στεγαση πολιτιστικων λεσχων ,00 0, , , , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000,00 0, ,00 225,00 225,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0, ,00 225,00 225,00 0,00 0, Ασφαλιστρα μεταφορικων μεσων 2.000,00 0, ,00 225,00 225,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ,00 0, , , ,38 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,00 0, , , ,50 0,00 0, Συντηρηση και επισκευη πισινας ,00 0, , , ,50 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000,00 0, ,00 237,11 237,11 0,00 0, Συντηρηση και επισκευη μεταφορικων μεσων 1.000,00 0, ,00 237,11 237,11 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 0, , , ,62 0,00 0, Συντηρηση και επισκευη λοιπων μηχανηματων 4.000,00 0, , , ,62 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.000,00 0, , , ,11 0,00 0, Συντηρηση και επισκευη επιπλων σκευων και λοιπου εξοπλισμου 4.000,00 0, , , ,11 0,00 0, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 0, ,00 499,04 499,04 0,00 0, Συντηρηση εφαρμογων λογισμικου 2.000,00 0, ,00 499,04 499,04 0,00 0, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , , , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 5.000, , , , , , , Δαπανες ηλεκτροφωτισμου 5.000, , , , , , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 9.500, , , , , , ,50 Σελίδα 16 από 22

17 Δαπανες απολυμανσης-μυοκτονιων 500,00 0,00 500,00 51,00 51,00 0,00 0, Δαπανες κοινοχρηστων 8.000, , , , , , , Δαπανες κτηνιατρικης περιθαλψης αλογων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 0, ,00 105,00 105,00 105,00 105, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.000,00 0, ,00 105,00 105,00 105,00 105, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0, ,00 105,00 105,00 105,00 105, Τελη κυκλοφοριας φορτηγων αυτοκινητων 1.000,00 0, ,00 105,00 105,00 105,00 105, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , ,70 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500, , ,00 265,68 265,68 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 500, , ,00 265,68 265,68 0,00 0, Μεταφορες γενικα 500, , ,00 265,68 265,68 0,00 0, ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 8.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων υπαλληλων εκτος εδρας 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση μετακινουμενων υπαλληλων στο εξωτερικο 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικα εξοδα μετακινουμενων τριτων εκτος εδρας στο εσωτερικο 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικα εξοδα και αποζημιωση τριτων για μετακινηση στο εξωτερικο 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ,00 0, , , ,02 0,00 0, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ,00 0, , , ,92 0,00 0, Εξοδα πολιτιστικων εκδηλωσεων ,00 0, , , ,92 0,00 0, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ,00 0, , , ,10 0,00 0, Πρωταθλημα εργαζομενων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Βραβευση διακριθεντων αθλητων 2.000,00 0, ,00 413,03 413,03 0,00 0, Ημιμαραθωνιος αγωνας δρομου 8.000,00 0, , , ,07 0,00 0, Γυρος Λαρισας 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Κολυμβητικοι αγωνες Ιπποκρατεια 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 17 από 22

18 Τουρνουα ποδοσφαιρου "Δ. Κουκολιτσιος - Δ. Μουσαρης" 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπες αθλητικες εκδηλωσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , , , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ,00 0, , , ,83 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π ,00 0, , , ,56 0,00 0, Προμηθεια βιβλιων κτλ ,00 0, , , ,56 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 0, , , ,25 0,00 0, Προμηθεια γραφικης υλης 8.000,00 0, , , ,25 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια εντυπων μηχανογραφησης 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.500,00 0, ,00 642,24 642,24 0,00 0, Λοιπες προμηθειες ειδων γραφειου 3.500,00 0, ,00 642,24 642,24 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.500,00 0, , , ,78 0,00 0, Εκτυπωσεις, εκδοσεις, βιβλιοδετησεις 3.500,00 0, , , ,78 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.200,00 0, , , ,68 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια υγειονομικου και φαρμακευτικου υλικου 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000,00 0, , , ,68 0,00 0, Προμηθεια ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου 3.000,00 0, , , ,68 0,00 0, Προμηθεια λοιπων ειδων υγειηνης και καθαριοτητας 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,00 0, , , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.000,00 0, ,00 349,00 349,00 0,00 0, Προμηθεια καυσιμων και λιπαντικων για κινηση μεταφορικων μεσων 3.000,00 0, ,00 349,00 349,00 0,00 0,00 Σελίδα 18 από 22

19 Σελίδα 19 από 22 ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΛΞ-Υ7Ψ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ,00 0, , , , , , Προμηθεια φ. αεριου για θερμανση πισινας κολυμβητηριου 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια φ. αεριου για θερμανση κλειστου γυμναστηριου 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια φ. αεριου για λεσχες πολιτισμου 8.000,00 0, , , , , , Προμηθεια πετρελαιου θερμανσης για λεσχες πολιτισμου 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια καυσιμων και λιπαντικων για λοιπες αναγκες 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.000, , , , ,51 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000, , , , ,51 0,00 0, Υλικα συντηρησης και επισκευης κτιριων 5.000, , , , ,51 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.100,00 0, ,00 684,28 684,28 0,00 0, Υλικά Φαρμακείου 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Υλικα φαρμακειου 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης 2.000,00 0, ,00 684,28 684,28 0,00 0, Λοιπα υλικα αμεσης αναλωσης 2.000,00 0, ,00 684,28 684,28 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ , , , , ,81 0,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , , , , ,81 0,00 0, Προμηθεια χημικων πισινας ,00 0, , , ,25 0,00 0, Προμηθεια ομπρελων πισινας 500,00 0,00 500,00 479,70 479,70 0,00 0, Προμηθεια αθλητικου υλικου 8.000,00 0, , , ,00 0,00 0, Προμηθεια φορμων ακαδημιων ,00 0, , , ,73 0,00 0, Προμηθεια τροφων αλογων 6.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια ετοιμου χλοοταπητα 7.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια εισιτηριων αθλητικων δραστηριοτητων 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια αμμοχωματος 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προμηθεια υλικου διαγραμισης γηπεδων 2.000,00 0, ,00 402,84 402,84 0,00 0, Προμηθεια αγωνιστικων εμφανισεων ακαδημιων (στολες) 2.000,00 0, , , ,98 0,00 0,00

20 Σελίδα 20 από 22 ΑΔΑ: Β4ΘΒΩΛΞ-Υ7Ψ Προμηθεια λοιπων αναλωσιμων 2.000,00 0, , , ,31 0,00 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , ,43 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , ,43 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , , ,43 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 0, ,00 80,00 80,00 0,00 0, Προμηθεια μικροσυσκευων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπες προμηθειες παγιων 2.000,00 0, ,00 80,00 80,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ,00 0, , , ,31 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 2.000, , , , ,12 0,00 0, Λοιπες προμηθειες 2.000, , , , ,12 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , , , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , , , Αμοιβες και εξοδα προσωπικου , , , , , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 8.000, , , , , , , Φόροι -Τέλη 0, , , , , , , Διάφορα έξοδα , , , , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, , , , , , ΙΚΑ (ΠΟΕ) 0, , , , , , , ΤΣΠΕΑΘ 0, , , , , , , ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΜΟΝ ΑΣΦΑΛ.3% 0, , , , ,25 0,00 0, ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 12.5% 0, , , , ,43 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , , ,11 0, , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , , ,23 0, , , Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 3.000, , , ,23 0, , , Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποδοση φορου επι των προμηθειων αγαθων ή υπηρεσιων 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποδοση φορου ελευθερων επαγγελματιων , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , ,74 0, , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , ,74 0, , , Αποδοση εισφορων υπερ ΤΑΔΚΥ 4.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποδοση εισφορων υπερ ΤΥΔΚΥ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποδοση εισφορων υπερ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , , , ,61 0, , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝ 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΜΟΝ 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΙΔΑΧ) 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ (ΙΔΑΧ) 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2% ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 0,00 500,00 500,00 436,90 0,00 436,90 436, Αποδοση εισφορων υπερ ΤΣΠΕΑΘ 2.000, , , ,23 0, , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 0, , , ,14 0, , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 0, , , ,14 0, , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποθεματικό , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : , , , , , , ,25 Σελίδα 21 από 22

22 Υστερα από την εισήγηση του προέδρου, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του.σ. Στη συνέχεια το.σ ΟΜΟΦΩΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕΙ Την ψήφιση του απολογισμού του,ο.π.α.ε.λ. από 6 Μαΐου 2011 έως 31/ Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 14. Ο Πρόεδρος του.ο.π.α.ε.λ. Μιχάλης Τσακίρης Τα μέλη Ιωάννης Οικονόμου-Αντιπρόεδρος Βάσω Οικονόμου Αριστοκλής Γαλάτος Ελευθέριος Λαβδάς Θεόδωρος Λιάκος Γεώργιος Κύργιας Κατερίνα Γκουντζή Δημήτριος Καρανάσιος Κων/να Καρυδάκη Σελίδα 22 από 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 337 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 677 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΛΞ-89Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 213 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η υπ αρ. 8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα