Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων"

Transcript

1 Κτηνοτροφία και ορεινή γεωργία στο ΒΑ τμήμα του Ν. Τρικάλων Σ. Πλεξίδα και Α. Σφουγγάρης Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, , Βόλος, Περίληψη Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αποτελεί κύριο μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Η εκτατική κτηνοτροφία, σε αντίθεση με την ενσταυλισμένη κτηνοτροφία των πεδινών περιοχών, εξαρτάται από την ύπαρξη λιβαδιών και θεωρείται δραστηριότητα συμβατή με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να καθορισθούν ομοιογενείς ζώνες γεωργοκτηνοτροφικής ανάπτυξης στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη του βορειανατολικού τμήματος του Νομού Τρικάλων, που καλύπτει εννιά Δήμους (Βασιλικής, Εστιαιώτιδος, Καλαμπάκας, Οιχαλίας, Παλαιοκάστρου, Παραληθαίων, Πελινναίων, Τυμφαίων και Χασίων). Η ομοιότητα των παραπάνω Δήμων εκτιμήθηκε με δείκτες σύγκρισης το υψόμετρο, την έκταση των κτηνοτροφικών φυτών για καρπό και των σιτηρών, το ζωϊκό κεφάλαιο, την έκταση των τεχνητών λειμώνων και λιβαδιών, και τέλος τη βοσκοφόρτωση. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι: (1) το υψόμετρο κυριαρχεί στην ομαδοποίηση των δήμων (2) η έκταση των λιβαδιών και η καλλιέργεια των σιτηρών διαφοροποιούν τα δημοτικά διαμερίσματα, (3) η βοσκοφόρτωση των λιβαδιών είναι υψηλή και υπάρχει άμεση ανάγκη για λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων βελτίωσης των λιβαδιών και αύξησης της συμβολής της ορεινής γεωργίας στην αειφορική άσκηση της κτηνοτροφίας. Λέξεις κλειδιά: Ορεινό αγροοικοσύστημα, βόσκηση, λιβάδια, χρήσεις γης Εισαγωγή Στις πεδινές και ημιορεινές εκτάσεις του Μεσογειακού τοπίου κυριαρχεί η ξυλώδης βλάστηση, δηλαδή ένα μίγμα αειφύλλων δένδρων, φυλλοβόλων δένδρων και θάμνων με υπόροφο ποών, γνωστοί ως θαμνότοποι, που καλύπτουν 1,6 εκατομμύρια εκτάρια σε ολόκληρη την Ελλάδα (30% της συνολικής έκτασης των λιβαδιών) (Papachristou et al. 2003). Oι βοσκότοποι, δηλαδή τα φυσικά λιβάδια και οι λειμώνες, τόσο οι φυσικοί όσο και οι τεχνητοί, είναι οι σημαντικότερες πηγές εξασφάλισης φτηνών χονδροειδών ζωοτροφών (Κοντσιώτου 1994). Ακόμη, τα κτηνοτροφικά συστήματα εξαρτώνται άμεσα και από τα γεωργικά συστήματα παραγωγής ζωοτροφών (Θανόπουλος και συν. 2006). Η χώρα μας δεν είναι αυτάρκης σε χονδροειδείς τροφές και πρωτεϊνούχους καρπούς, γεγονός που οφείλεται στην υπολείπουσα παραγωγικότητα των φυσικών λιβαδιών σε σχέση με το δυναμικό της παραγωγής και στις περιορισμένες αρδευόμενες εκτάσεις που διατίθενται για παραγωγή χονδροειδών τροφών και καρπών (Σαρλής 1998). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η εκτροφή των ζώων δεν εξορθολογίζεται όσο δεν αυξάνονται οι εκτάσεις με λειμώνια φυτά για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων, αλλά επιτείνεται η διάσπαση φυτικής και ζωικής παραγωγής (Καρανικόλας και Μαρτίνος 1999). Στη χώρα μας από το σύνολο των κτηνοτροφικών φυτών σημαντική έκταση καταλαμβάνουν τα κτηνοτροφικά ψυχανθή για σανό, εκ των οποίων η μηδική και τα πολυετή Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 167

2 τριφύλλια φτάνουν τα στρέμματα με μέση παραγωγή τόνους, ενώ από τα κτηνοτροφικά ψυχανθή για καρπό τη μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει ο βίκος με στρέμματα και μέση παραγωγή τόνους ( ) (www.minagric.gr). Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διακρίνει χωροταξικά τα 52 Δημοτικά Διαμερίσματα (Δ.Δ.) της περιοχής Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα με κριτήρια που χαρακτηρίζουν τις παραγωγικές κατευθύνσεις του πρωτογενή τομέα και να αναδείξει περιοχές που χρήζουν παρέμβασης για την ορθότερη διαχείριση των λιβαδιών και της αρόσιμης γης. Περιοχή μελέτης Τα Αντιχάσια Όρη καταλαμβάνουν το Βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Τρικάλων. Η έκταση της περιοχής είναι ha και υπάγεται διοικητικά σε εννιά Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), που διακρίνονται σε πεδινούς ΟΤΑ (Βασιλικής, Εστιαιώτιδος, Οιχαλίας και Πελινναίων με 17 Δ.Δ.), ημιορεινούς (Παλαιοκάστρου και Παραληθαίων με 11 Δ.Δ.) και τους κατεξοχήν ορεινούς (Καλαμπάκας, Τυμφαίων και Χασίων με 24 Δ.Δ.) Η περιοχή έρευνας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση χερσαίες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (SPA) στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 79/409 για τα πουλιά. Η βλάστηση της περιοχής ποικίλλει ανάλογα με το υψόμετρο και τη σύσταση του εδάφους, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ένα μωσαϊκό με δάση πλατύφυλλης δρυός, μακκία βλάστηση και θαμνότοπους (Meliadis et al. 1995). Η κτηνοτροφία, με κυρίαρχη μορφή την ποιμενική και λιγότερο την ημιενσταυλισμένη μορφή, αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στην ορεινή και μειονεκτική ζώνη της περιοχής (Τσιόκανος 1999). Μεθοδολογία Προκειμένου να απογραφεί η υφιστάμενη κατάσταση της διάρθρωσης της πρωτογενούς παραγωγής στην περιοχή μελέτης έγινε συλλογή στατιστικών δεδομένων των κτηνοτροφικών και γεωργικών απογραφικών δελτίων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας των ετών 2006 και Η βοσκοφόρτωση είναι ανεξάρτητη από τη λιβαδική παραγωγή και ορίζεται ως η σχέση του αριθμού των ζώων (ΜΖΜ), αιγοπροβάτων και βοοειδών, προς την έκταση την οποία βόσκουν τα ζώα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (Νάστης και Τσιουβάρας 1991). Για να εκτιμηθεί η βοσκοφόρτωση στην περιοχή επιλέχθηκε η μηνιαία ζωική μονάδα ανά εκτάριο (ΜΖΜ/ha/έτος). Τα οικόσιτα ζώα δεν συμπεριελήφθησαν στην έρευνα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ομαδοποίηση των δήμων στηρίχθηκε στην Ιεραρχικά Ομαδοποιημένη Ανάλυση (Hierarchical Cluster Analysis) με τη μέθοδο Ward και την Ευκλείδεια απόσταση ως μέτρο για τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ των παρατηρήσεων και την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis) (Everrit 1993). Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS 13 για Windows. Αποτελέσματα και συζήτηση Εκτάσεις των γεωργικών καλλιεργειών Το σύνολο της καλλιεργούμενης έκτασης του Νομού Τρικάλων ανέρχεται σε στρέμματα (Ε.Σ.Υ.Ε 2006). Το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων του Νομού Τρικάλων καταλαμβάνουν τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας και κυρίως το βαμβάκι (24%) και τα σιτηρά (36,41%) για το έτος Από τα χειμερινά σιτηρά, που καταλαμβάνουν συνολική έκταση στρέμματα καλλιεργούνται κυρίως το σκληρό σιτάρι (11,78%) και το μαλακό σιτάρι (4,37%), ενώ όσο αφορά στα ανοιξιάτικα σιτηρά ο 168 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 αραβόσιτος καταλαμβάνει πολύ σημαντικές εκτάσεις, συνολικά στρέμματα (15,38%). Όσον αφορά την κατανομή των γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή έρευνας για το έτος 2007 φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αραβόσιτος 30,59% Κτηνοτροφικά φυτά για καρπό 0,65% Τεχνητοί Λειμώνες 21,72% Σίκαλη 0,06% Σιτάρι μαλακό 13,73% Βρώμη 1,65% Κριθάρι 10% Σιτάρι σκληρό 21,70% Εικόνα 1. Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων στην περιοχή έρευνας για την καλλιεργητική περίοδο Βόσκηση αγροτικών ζώων Στην περιοχή έρευνας για το έτος 2007 καταγράφηκαν συνολικά αιγοπρόβατα και βοοειδή (Εικόνα 2). Όλα τα αιγοπρόβατα και βοοειδή εκτρέφονται κυρίως εκτατικά, με τη διατροφή τους να στηρίζεται στη βόσκηση για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους (8 μήνες) ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΙΓΕΣ Αριθμός των ζώων Δ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ.ΧΑΣΙΩΝ Δ.ΤΥΜΦΑΙΩΝ Δ.ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Δ.ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ Δ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ.ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ Δ.ΠΕΛΙΝΝΑΙΩΝ Δ.ΟΙΧΑΛΙΑΣ Εικόνα 2. Καταγραφή του αριθμού των ζώων στους εννιά ΟΤΑ της περιοχής έρευνας. Οι ορεινοί ΟΤΑ, με ποσοστό 57% του συνολικού ζωϊκού κεφαλαίου της περιοχής, χαρακτηρίζονται από έντονη βόσκηση στα κοινόχρηστα λιβάδια (μέσος όρος ετήσιας βοσκοφόρτωσης 8ΜΖΜ/ha/έτος), γεγονός που ισχύει και για τους πεδινούς ημιορεινούς ΟΤΑ (μέσος όρος ετήσιας βοσκοφόρτωσης 13ΜΖΜ/ha/έτος). Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 169

4 Ομαδοποίηση Δημοτικών Διαμερισμάτων Από την Ιεραρχικά Ομαδοποιημένη Ανάλυση προέκυψαν τρεις ευδιάκριτες χωρικές ομάδες (Εικόνα 3), ενώ το υψόμετρο είναι ο δείκτης που κυριαρχεί στην ομαδοποίηση, καθώς οι πεδινοί και ημιορεινοί ΟΤΑ Βασιλικής, Εστιαιώτιδος, Οιχαλίας, Πελινναίων, Παλαιοκάστρου και Παραληθαίων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Εικόνα 3. Ομαδοποίηση των ΟΤΑ της περιοχής έρευνας με διαβάθμιση απόστασης. Από την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis) προέκυψε ταξιθέτηση των 52 Δημοτικών Διαμερισμάτων των εννιά ΟΤΑ σε συνάρτηση με την έκταση των σιτηρών, των λιβαδιών και των κτηνοτροφικών φυτών, καθώς και τον αριθμό των ζώων (Εικόνα 4). Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 17 Δ.Δ. των ΟΤΑ Καλαμπάκας και Χασίων με μεγαλύτερη μέση έκταση κτηνοτροφικών φυτών για καρπό (25±7,901) και λιβαδιών (16.629±3.022,42) συγκριτικά με τη δεύτερη ομάδα των 28 πεδινών Δ.Δ. (16±3,02, 7.111±1.343,93, αντίστοιχα). Η τρίτη ομάδα περιέχει 7 Δ.Δ. του Δήμου Τυμφαίων με την υψηλότερη μέση έκταση λιβαδιών (20.348±13.332,36) και τους χαμηλότερους μέσους όρους έκτασης σε κτηνοτροφικά φυτά για καρπό και σιτηρά (5±1,782, 252±95,22, αντίστοιχα). Εικόνα 4. PCA διάγραμμα χωροθέτησης όπου απεικονίζονται τα Δημοτικά Διαμερίσματα και οι μεταβλητές. Με κεφαλαία γράμματα σημειώνονται τα ορεινά Δημοτικά Διαμερίσματα και με υπογράμμιση οι δείκτες σύγκρισης. 170 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Παρόλο που σε ολόκληρη τη χώρα υπήρξε μια σημαντική αύξηση στην καλλιέργεια των κτηνοτροφικών φυτών για καρπό (ποσοστό 21%) (Ε.Σ.Υ.Ε. 2006), στην περιοχή έρευνας η αντίστοιχη έκταση παραμένει σε πολύ χαμηλό ποσοστό (0,65%), με αποτέλεσμα η διατροφή των ζώων να στηρίζεται στην εισαγωγή ζωοτροφών και στη βόσκηση των λιβαδιών. Η στενή εξάρτηση της κτηνοτροφίας από τα λιβάδια έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη πίεση βόσκησης που οδηγεί στην υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, ενώ η βόσκηση μέτριας ή ελαφριάς έντασης επιδρά ευνοϊκά στην αύξηση και διατήρηση της ποικιλότητας των λιβαδικών φυτών (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης 1992). Το υψηλό κτηνοτροφικό κεφάλαιο των Δ.Δ. των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών εξασφαλίζει την παραμονή των κατοίκων στην περιοχή, που οφείλουν όμως να προβούν στη φυλετική του βελτίωση. Είναι ικανοποιητική και σταθεροποιητική η τάση καλλιέργειας τεχνητών λειμώνων, παρόλο που η χώρα µας είναι ελλειµµατική στον τοµέα των κτηνοτροφικών φυτών. Ενώ είναι σαφές ότι για να συνυπάρξει η κτηνοτροφία με το φυσικό περιβάλλον απαιτείται ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών, άρα και εκτεταμένη μελέτη αυτών των οικοσυστημάτων (Tucker et al. 1995). Συμπεράσματα - Προτάσεις 1. Είναι έντονη η απουσία επαρκών εκτάσεων των κτηνοτροφικών φυτών για καρπό σε όλους τους δήμους. Ιδιαίτερα, οι πεδινοί δήμοι με υψηλό ζωϊκό κεφάλαιο συσχετίζονται αρνητικά με την έκταση των λιβαδιών και την έκταση των κτηνοτροφικών φυτών. 2. Ο ορεινός Δ. Τυμφαίων αποτελεί ακραία περίπτωση με μέσο όρο έκτασης των κτηνοτροφικών φυτών για καρπό και λειμώνων κατά 4-5 φορές μικρότερο από τους αντίστοιχους μέσους όρους σε άλλους δήμους, παρόλο που θεωρείται «κτηνοτροφικός» δήμος. 3. Η ζώνη της περιοχής έρευνας με ανεπτυγμένη κτηνοτροφία πρέπει να οδηγηθεί στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, δηλαδή την αύξηση των γεωργικών εκτάσεων με κτηνοτροφικά φυτά, ώστε να εναρμονιστεί η φυτική με την κτηνοτροφική παραγωγή και να μειωθεί το κόστος της τελευταίας. Βιβλιογραφία Ε.Σ.Υ.Ε Κατάλογος Στατιστικών Δημοσιευμάτων. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Αθήνα. Everrit, B Cluster Analysis. Third Edition. Arnold, London-Sydney-Auckland. Θανόπουλος, Ρ., Ι. Πιτσιλής και Σ. Σταμούλη Θεωρητικές συγκρίσεις ενεργειακών εισροών επιλεγμένων γεωργοκτηνοτροφικών συστημάτων, σελ Λιβαδοπονία ξηροθερμικών περιοχών (Β.Π. Παπαναστάσης και Ζ.Μ. Παρίση, εκδότες). Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρανικόλας, Π. και Ν. Μαρτίνος Χωρική διαφοροποίηση της ελληνικής γεωργίας με ορίζοντα το 2010, σελ Η ελληνική γεωργία προς το 2010 (Επιμέλεια Ν. Μαραβέγιας), Εκδόσεις Παπαζήση, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοντσιώτου, Ε Λειμώνες και αγροτική ανάπτυξη, σελ Λιβάδια και Αγροτική Ανάπτυξη. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας. Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Meliadis, I., A. Tsiοntsis, B. Hallmann and D. Bousbouras Identification and Appreciation of 16 Biotops Ornithopanidas for the accession in the EC Network according to the instruction 79/409/EC Mountain Antixasia-Meteora. Program ENVIREG, p.78. Νάστης, Α.Σ. και Κ.Ν. Τσιουβάρας Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., σελ Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 171

6 Papachristou, T.G., A.S. Nastis, R. Mathur and M.R. Hutchings Effect of physical and chemical plant defences on herbivory: implications for Mediterranean shrubland management. Basic and Applied Ecol., 4: Παπαναστάσης, Β.Π. και Β.Ι. Νοϊτσάκης Λιβαδική Οικολογία. Θεσσαλονίκη, σελ Σαρλής, Γ Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος Α, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα, σελ. 25. Τσιόκανος, Κ Χωροταξική διερεύνηση και βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή Μετέωρα- Αντιχάσια Όρη. Μεταπτυχιακή εργασία του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Tucker, M., H. Graham and F. Melanie Birds in Europe, their conservation status. Cambridge U.K.: Birdlife International (Birdlife Conservation Series no 3), p Livestock and mountainous agriculture in NE part of Trikala Prefecture S. Plexida and A. Sfougaris Laboratory of Ecosystem and Biodiversity Management, Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Fytokou str., Ν.Ionia, , Volos, Summary The primary production sector constitutes main economic and social growth lever at the mountainous and unfavourable regions. The extensive livestock production, contrary to the stabling livestock production of lowland regions, depends on the existence of rangelands and is considered as a compatible activity with the conservation of natural environment. The aim of this study was to determine homogeneous areas of agricultural-pastoral activities in the semi-mountainous and mountainous area of northeasten part of prefecture Trikala, which is covered by nine Municipalities (Vasiliki, Estiaiotida, Kalampaka, Oixalia, Palaiokastrou, Paralithaion, Pelinnaion, Timphaion and Chasion). The similarity of above Municipalities was estimated based on the indicators altitude, area of veterinary plants and the cereals, livestock, the pastureland area and rangeland area, and finally the grazing pressure. The results showed that: (1) altitude is the main factor determining the grouping of municipalities, (2) the rangeland area and the cultivation of cereals differentiate the municipal villages, (3) the high grazing pressure of rangelands demands suitable administrative measures for the pastureland improvement and increase of mountainous agriculture contribution in the sustainable livestock production. Key words: Mountainous agroecosystem, grazing, rangelands, land uses 172 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Α. Κυριαζόπουλος 2, Α. Γιωτοπούλου 3 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής (242), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων

Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Ι. Μανωλόπουλος Α.Τ.Ε.Ι.Θ, ΣΤΕΓ, Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών εκμεταλλεύσεων Περίληψη Η κτηνοτροφία καθώς και η επεξεργασία και εμπορία των κτηνοτροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ RANGE SCIENCE AND PROTECTED AREAS

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ RANGE SCIENCE AND PROTECTED AREAS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND FOOD DIRECTORATE GENERAL FOR THE DEVELOPMENT AND PROTECTION

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή.

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή. Αγροδασολιβαδικά συστήματα στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 1 ος Τόμος: Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Α. Σ. Χριστοδούλου Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Α. Σφουγγάρης

Διαβάστε περισσότερα

2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσης: " Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων"

4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ. Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσης:  Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ 4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσης: "

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ασύδοτης βόσκησης στο νομό Δωδεκανήσου

Το πρόβλημα της ασύδοτης βόσκησης στο νομό Δωδεκανήσου Το πρόβλημα της ασύδοτης βόσκησης στο νομό Δωδεκανήσου Κ. Βούλγαρης και Ν. Θεοδωρίδης Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, Γ. Μαύρου 2, 851 00 Ρόδος Περίληψη Στο νομό Δωδεκανήσου έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική παρουσίαση των γεωργικών προϊόντων του Νομού Ξάνθης υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Νικόλαος Στάμου 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Περίληψη Ο Νομός Τρικάλων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα