Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων"

Transcript

1 Κτηνοτροφία και προστατευόμενες περιοχές στo νομό Τρικάλων Ι. Μανωλόπουλος Α.Τ.Ε.Ι.Θ, ΣΤΕΓ, Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών εκμεταλλεύσεων Περίληψη Η κτηνοτροφία καθώς και η επεξεργασία και εμπορία των κτηνοτροφικών προϊόντων περιλαμβάνονται μεταξύ των σπουδαιότερων οικονομικών κλάδων του νομού Τρικάλων. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα καλύπτουν τις ανάγκες όχι μόνο των καταναλωτών του νομού, αλλά είναι διαθέσιμα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Η εργασία αυτή εξετάζει την σχέση κτηνοτροφίας και προστατευμένων περιοχών στην οικονομία του νομού. σύμφωνα με τον κατάλογο περιοχών Δικτύου NATURA Από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προστασία του περιβάλλοντος αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία των υδάτων, στη διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, στη διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, στον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο θόρυβο και στο φυσικό περιβάλλον. Προστατευόμενες περιοχές στον νομό Τρικάλων είναι ο Ασπροπόταμος, το όρος Κόζιακας, η περιοχή των Αντιχασίων και Μετεώρων, το όρος Νεράιδα και η κοιλάδα του Αχελώου. Η κτηνοτροφία του νομού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει κάμψη, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής με αποτέλεσμα την μείωση του αγροτικού και κτηνοτροφικού πληθυσμού ιδίως των ορεινών περιοχών. Αντίθετα, ο νομός παρουσιάζει αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας λόγω των Μετεώρων και των ορεινών του περιοχών. Λέξεις κλειδιά: Κτηνοτροφία, Περιβάλλον, Ανάπτυξη, Τρίκαλα Εισαγωγή Οι ανθρώπινες κοινωνίες επεδίωξαν να προσδώσουν και να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο από τα αρχαία ακόμα χρόνια. Οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν βασικό παράγοντα επίτευξης των ανωτέρω στόχων. Όμως οι άνθρωποι δεν ασχολήθηκαν μόνο με τα οικονομικά, αλλά τους απασχολούσαν και άλλα θέματα όπως ηθικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. Έτσι ειδικά στην Ελλάδα, στα πλαίσια προστασίας των φυσικών πόρων, όπως ορισμένων δασών, αλσών, δέντρων, ζώων και νησιών που ήταν αφιερωμένα σε θεότητες, εφάρμοσαν μέτρα αυστηρά προκειμένου να επιτύχουν το ανωτέρω σκοπό (Φλογαϊτη 1993). Ο Πλάτων αναφέρει τη σπουδαιότητα του δάσους στη ζωή των ανθρώπων, ενώ ανάλλογες επισημάνσεις γενικά για τη γεωργία έκαναν και άλλοι Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Αριστοτέλης, ο Ησίοδος, αλλά και Ρωμαίοι όπως ο Κικέρων (Μανωλόπουλος 2007). Με την αύξηση όμως του πληθυσμού σ ολόκληρο τον κόσμο και την ανάπτυξη των επιστημών, ιδιαίτερα από την περίοδο της Αναγέννησης, δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία, ενώ τα οικολογικά προβλήματα έχουν περιορισμένη σημασία. Η έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης στην Αγγλία και σ άλλα μέρη του κόσμου είχε ως κύριο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, όμως αυτό είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Μετά το 1970, όμως, πολλές έρευνες άρχισαν να πραγματοποιούνται προκειμένου να εξεταστούν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τα οικολογικά προβλήματα που προέκυψαν από τις οικονομικές δραστηριότητες (Μανωλόπουλος 2001). Η Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 233

2 εργασία αυτή εξετάζει την κτηνοτροφία, τις προστατευμένες περιοχές και την οικονομία του νομού Τρικάλων. Περιοχή μελέτης Το έδαφος του νομού είναι κατά 71,2% (2.404,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα) ορεινό, κατά 12% (404,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα ημιορεινό) και κατά 16,8% (569,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα) πεδινό, ενώ μεγάλο σχετικά ποσοστό καλύπτουν οι ορεινοί Δήμοι και Κοινότητες (Πίνακες 1 και 2). Τα δάση καλύπτουν περίπου το 30% ( στρέμματα) της συνολικής εδαφικής έκτασης του νομού, και αποτελούνται κυρίως από έλατα, πεύκα και δρύες. Οικισμοί Λοιπές Εκτά σεις Πίνακας 2. Ποσοστά (%) των ορεινών Δήμων και Κοινοτήτων και των εκτάσεων των βοσκοτόπων κατά κυριότητα στο νομό Τρικάλων σε σχέση με τη Θεσσαλία και ολόκληρη τη χώρα το έτος Περιοχή Δήμοι, Κοινότητες. Πίνακας 1. Κατανομή των Δήμων και Κοινοτήτων και της έκτασης του νομού Τρικάλων κατά βασικές κατηγορίες χρήσης αυτής το έτος 1991 (σε χιλιάδες στρέμματα). Δήμοι και Κοινότητες Συνολική έκταση Καλ. εκτάσεις Κοιν.& Δημοτικοί Ιδιωτ. Βοσκό- Δάση Εκτ. με Βοσκότοποι. τοποι. νερά Πεδινοί 569,2 333,3 127,9 24,0 9,2 16,1 49,7 9,0 Ημιορεινοί 404,9 123,0 126,3 86,0 42,3 6,8 17,1 3,4 Ορεινοί 2409,3 197,7 632,1 397,8 1000,0 31,2 58,5 92,0 Σύνολο 3383,4 654,0 886,3 507,8 1051,5 54,1 125,3 104,4 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., Δημόσιοι- Κοινοτικοί βοσκότοποι Ιδιωτικοί βοσκότοποι Εκτάσεις Ελλάδα 36,10 54,03 47,28 42,28 1,54 Θεσσαλία 38,63 45,58 49,83 45,58 1,83 Ν. Τρικάλων 58,21 71,31 78,33 71,20 1,58 Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. Μεθοδολογία Δημόσιοι- Κοινοτικοί/Ιδιω τικοί Η προσέγγιση του θέματος γίνεται ως εξής. Στα δύο πρώτα μέρη εξετάζονται η σημασία και η εξέλιξη του κτηνοτροφικού κεφαλαίου και της κτηνοτροφικής παραγωγής του νομού Τρικάλων από το 1969 έως το Στα επόμενα μέρη της εργασίας μας αναφέρουμε τις προστατευόμενες περιοχές του νομού και στη συνέχεια αναλύουμε την οικονομική του κατάσταση. Τα στοιχεία προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, από προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήσαμε στο νομό Τρικάλων και στην ορεινή Δυτική Θεσσαλία, ενώ ελήφθησαν υπ όψιν απόψεις και παρατηρήσεις που είχαμε με κτηνοτρόφους, δασολόγους και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής. 234 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Αποτελέσματα και συζήτηση Εξέλιξη του κτηνοτροφικού κεφαλαίου Ο Νομός Τρικάλων λόγω φυσικών και κοινωνικών συνθηκών ανέπτυξε μια αξιόλογη κτηνοτροφική δραστηριότητα από τα μέσα του 20 ου αιώνα. Την ύπαρξη άλλωστε συσχετισμού του φυσικού περιβάλλοντος του ορεινού και ημιορεινού χώρου με την κτηνοτροφία έδειξε σχετική έρευνα του Παπαναστάση (1994). Από το 1969 και μετά, όμως το ζωικό κεφάλαιο, εκτός των χοίρων, παρουσίασε μείωση. Συγκεκριμένα, στην περίοδο τα βοοειδή μειώθηκαν κατά κεφάλια, (22,4%), τα πρόβατα μειώθηκαν κατά κεφάλια, (34,21%), οι αίγες μειώθηκαν κατά κεφάλια, (35,42%), ενώ αντίθετα αύξηση παρουσίασαν οι χοίροι κατά κεφάλια, (292,10%). Πίνακας 3. Εξέλιξη του ζωικού κεφαλαίου του νομού Τρικάλων την περίοδο Είδος ζώου Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Χοίροι Πηγή: ΕΣΥΕ Αυτό οφείλεται στην απροθυμία κυρίως των νέων ανθρώπων, που προέρχονται από κτηνοτροφικές οικογένειες, να συνεχίσουν την εργασία των πατέρων τους, εγκαταλείποντας συγχρόνως τα χωριά τους και εγκαθιστάμενοι στα Τρίκαλα ή σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή μεταναστεύοντας σε χώρες του εξωτερικού κυρίως Γερμανία και Σουηδία (Μανωλόπουλος 1997, 2003). Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του νομού στην ανωτέρω περίοδο ήταν οικογενειακού τύπου. Στο νομό Τρικάλων, ειδικά, το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βρίσκεται στις περιοχές της Μεσοχώρας, των Στουρναρέικων και των Αντιχασίων. Εξέλιξη της κτηνοτροφικής παραγωγής του Νομού Τρικάλων την χρονική περίοδο Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, η κτηνοτροφία υπήρξε ένας σημαντικός οικονομικός και κοινωνικός παράγοντας του νομού. Όμως από το 1970 και μετά διαπιστώθηκε μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας. Ειδικότερα στην περίοδο , σημειώθηκε μεγάλη μείωση της ποσότητας του αγελαδινού γάλακτος κατά 66,74% και μικρή του πρόβειου γάλακτος κατά 1,71%. Αντίθετα αυξήθηκε σημαντικά το αίγειο γάλα κατά 49.92%. Η μείωση του αγελαδινού γάλακτος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των ζωοτροφών συνεπώς και στην αύξηση του κόστους παραγωγής γάλακτος, ενώ συγχρόνως η τιμή πώλησης του γάλακτος από τους κτηνοτρόφους στους εμπόρους και τις εταιρίες ήταν χαμηλή συγκριτικά με το κόστος παραγωγής, με συνέπεια να είναι ασύμφορη η συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας για ένα ποσοστό κτηνοτρόφων μικρής δυναμικότητας που προέρχονται κυρίως από τις ορεινές περιοχές. Στα Τρίκαλα λειτουργεί το εργοστάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων ΤΡΙΚΗ, το οποίο ανήκει στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Τρικάλων καθώς και το εργοστάσιο ΤΥΡΑΣ που είναι ιδιωτικό. Αυτά καλύπτουν ποσοστό της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων του νομού, ενώ το υπόλοιπο το καλύπτουν οι τέσσερις μεγάλες βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων ΔΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, ΑΓΝΟ και ΜΕΒΓΑΛ, που έχουν δημιουργήσει ολιγοπωλιακές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα και κατείχαν το 90% του μεριδίου της προσφοράς γάλακτος σε ολόκληρη τη Ελλάδα το Τα τελευταία χρόνια και Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 235

4 ιδιαίτερα από το 2006 έως τους πρώτους μήνες του 2008 η τιμή του παστεριωμένου γάλακτος ανήλθε ποσοστιαία σε διψήφιο αριθμό (περίπου 30%) δημιουργώντας καλπάζοντα πληθωρισμό, γεγονός που συνέβη σε κάποιο βαθμό και σε άλλα τρόφιμα. Προστατευόμενες περιοχές του νομού Τρικάλων Το νομοθετικό έργο για το περιβάλλον άρχισε ουσιαστικά το 1986 με τον νόμο πλαίσιο 1650/1986, ο οποίος αποτελεί την βάση για την έκδοση όλων των μετέπειτα νομοθετημάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), υποχρεώθηκε να ακολουθήσει τις επιταγές της όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος πιεζόμενη συνεχώς να εναρμονίσει το εθνικό της δίκαιο με το ευρωπαϊκό. Αυτό το γεγονός οδήγησε στην έκδοση πολλών νομοθετημάτων για το περιβάλλον, με αποτέλεσμα όμως να είναι δύσκολη η εφαρμογή τους (Μιχαλοπούλου 2004). Επίσης, μετά το 2001, στα πλαίσια της εναρμόνισης της εθνικής μας νομοθεσίας άλλαξε δραστικά το θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες αποτελούν το μοναδικό προληπτικού χαρακτήρα μέτρο για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.. Ειδικά με τον νόμο 1335/1983(ΦΕΚ 32 Α/ ), αναφέρεται η κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον κατάλογο περιοχών Δικτύου NATURA 2000, προστατευόμενες περιοχές του νομού Τρικάλων είναι ο Ασπροπόταμος, ο Κόζιακας, τα Αντιχάσια και η περιοχή των Μετεώρων, η Νεράιδα και η κοιλάδα του Αχελώου. Οι ανωτέρω περιοχές είναι ξεχωριστής φυσικής ομορφιάς. Στις περιοχές Ελάτης και Περτουλίου υπάρχουν πυκνά δάση από έλατα και καστανιές που εναλλάσσονται από καταπράσινα λιβάδια. Το δάσος του Περτουλίου αποτελεί βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων, όπως αρκούδες, ελάφια, ζαρκάδια και λύκους. Οικονομική ανάπτυξη νομού Τρικάλων Ο γεωργικός τομέας υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ο βασικότερος τομέας της οικονομίας του Νομού αν και μετά το 1980 παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά συμμετοχής στο Περιφερειακό προϊόν του Νομού. Συγκεκριμένα το 1980 αυτός συμμετείχε κατά 41,32% στο συγκεκριμένο προϊόν του νομού, ενώ το 1991 μειώθηκε στο 22% και το 1998 στο 11%. Το 1998, οι υπηρεσίες συμμετείχαν με 70%, ενώ η βιομηχανία με 11%. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πολλές βιομηχανίες και εμπορικές δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη γεωργία. Στη γεωργία συμπεριλαμβάνουμε και την αλιεία και τη δασοκομία. Ιδιαίτερη συμβολή στην οικονομία του νομού έχει ο τουρισμός λόγω της φυσικής ομορφιάς που παρουσιάζουν ορεινοί δήμοι. Ειδικά στους δήμους Αιθήκων (Δ.Δ Ελάτης,Δ.Δ Περτουλίου), Καστανιάς και της κοινότητας Ασπροποτάμου, οι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες, όπως αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, τοξοβολία, πεζοπορία, σκί στο χιονοδρομικό κέντρο του Περτουλίου και ιππασία..επίσης μεγάλη προσέλευση αλλοδαπών και ελλήνων τουριστών παρουσιάζουν οι βράχοι Μετεώρων λόγω θρησκευτικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος. Εκ των ανωτέρων περιοχών σχετική κτηνοτροφική δραστηριότητα με βοοειδή και πρόβατα έχουν το Γαρδίκι, και η Ελάτη. Η Κοινότητα Ασπροποτάμου είναι παραθεριστικό κέντρο και κατοικείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ στην Ελάτη και το Περτούλι παραμένουν κάτοικοι και στους χειμερινούς μήνες. Γενικά, η μείωση του αγροτικού πληθυσμού στην περίοδο είναι ιδιαίτερα αισθητή στα ορεινά διαμερίσματα τα οποία παρουσιάζουν μείωση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και δεν έχουν αναπτύξει το τουρισμό. Συμπεράσματα Από την εργασία μας προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 236 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 α) Το έδαφος του νομού Τρικάλων είναι κατά 71.2% ορεινό, ενώ τα δάση καλύπτουν το 30% της συνολικής έκτασης και αποτελούνται κυρίως από έλατα, πεύκα και βελανιδιές. β) Ο νομός Τρικάλων λόγω ευνοϊκών φυσικών και κοινωνικών συνθηκών ανέπτυξε αξιόλογη κτηνοτροφική δραστηριότητα από τις αρχές του 20 ου αιώνα έως το Όμως στην περίοδο το κτηνοτροφικό κεφάλαιο μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό (22.4% στα βοοειδή, 34.21% στα πρόβατα και 35.42% στις αίγες), ενώ αυξήθηκαν θεαματικά οι χοίροι (κατά %). γ) Η μείωση οφείλεται στην απροθυμία των νέων ανθρώπων του κτηνοτροφικού τομέα να συνεχίσουν το επάγγελμα των πατέρων τους εγκαταλείποντας τα χωριά τους ειδικά τα ορεινά και εγκαθιστάμενοι στα Τρίκαλα, σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος και σε χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Σουηδία κ.λπ.). δ) Η μείωση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου επέδρασε αρνητικά και στην εξέλιξη της κτηνοτροφικής παραγωγής την ανωτέρω περίοδο, ιδίως του αγελαδινού γάλακτος. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του κόστους παραγωγής (ζωοτροφές, πετρέλαιο κ.λ.π), και στην μικρή σχετικά τιμή πώλησης του προϊόντος. ε ) Στον νομό Τρικάλων λειτουργούν τα εργοστάσια γαλακτοκομικών προϊόντων ΤΡΙΚΗ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και ΤΥΡΑΣ που είναι ιδιωτικό. Αυτά καλύπτουν την τοπική ζήτηση, ενώ υπάρχουν επίσης και προϊόντα μεγάλων εταιρειών (ΔΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, ΜΕΒΓΑΛ, ΑΓΝΟ) που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη σχεδόν την χώρα και έχουν δημιουργήσει ολιγοπωλιακές καταστάσεις, με αποτέλεσμα η τιμή ιδίως του παστεριωμένου γάλακτος τα τελευταία τρία χρόνια να κινείται με καλπάζοντα πληθωρισμό. στ ) Σύμφωνα με το δίκτυο NATURA, οι προστατευόμενες περιοχές του νομού Τρικάλων είναι του Κόζιακα, του Ασπροποτάμου, των Αντιχασίων, της Νεράιδας, της κοιλάδας του Αχελώου και των Μετεώρων. ζ) Λόγω των φυσικών ομορφιών του νομού διαπιστώθηκε αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στις περιοχές της Ελάτης, του Περτουλίου, του Ασπροποτάμου και των Μετεώρων λόγω των Μοναστηριών. Αυτό είχε θετική επίδραση στην οικονομία του νομού, καλύπτοντας εν μέρει τις αρνητικές του γεωργικού τομέα. Βιβλιογραφία Ε.Σ.Υ.Ε Απογραφή πληθυσμού της Ελλάδος τα έτη 1961, 1971, και 2001 Ε.Σ.Υ.Ε Γεωργική Στατιστική, των ετων 1969, 1971 και 2003 Μανωλόπουλος, Ι.Β Η σημασία των λειμώνων και κτηνοτροφικών φυτών του Ν. Τρικάλων στην ανάπτυξη αυτού, Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Δράμας 6-8 Νοεμβρίου 1996, σελ Μανωλόπουλος, Ι.Β Η σημασία των προστατευόμενων φυσικών περιοχών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις θεωρίες αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, Διεθνές Συνέδριο Σεπτεμβρίου 1999, Σίγρυ Λέσβου, Πρακτικά, σελ Μανωλόπουλος, Ι.Β Λιβαδοπονία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της Δ. Θεσσαλίας, Πρακτικά 3 ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Καρπενήσι 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ Μιχαλοπούλου, Χαρ Νομοθεσία για το Περιβάλλον, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη Παπαναστάσης, Β Σχέσεις κτηνοτροφίας και φυσικού περιβάλλοντοςστον ορεινό και ημιορεινό όγκο, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Γιάννενα Νοεμβρίου, σελ Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης, Θ. Παπαχρήστου και Β. Παπαναστάσης Ερευνα για την κατάρτιση συστήματος απογραφής, ταξινόμησης, αξιολόγησης και χαρτογράφησης βοσκόμενων δασικών εκτάσεων Μενοίκου όρους Ν.Δράμας, για προσδιορισμό της παραγωγικότητας, Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Δράμα 6-8 Νοεμβρίου Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 237

6 Φλογαίτη, Ε Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ελληνικές Πανεπιστημιακές εκδόσεις, Αθήνα Livestock farming and protected areas in the prefecture of Trikala Manolopoulos I. Technological Education Institute of Thessaloniki Summary Livestock farming and the processing and marketing of animal products are among the important economic sectors in the prefecture of Trikala. Animal products cover the needs not only of the consumers of prefecture, but they are available and in other regions of Greece and abroad. This work examines the relation between livestock farming and protected areas in the economy of prefecture according to the list of Network NATURA 2000 sites. According to the legislation of European Union, the protection of environment refer to the management and protection of waters, to soils and other wastes, in toxic and dangerous wastes, to the control of atmospheric pollution, and to the noise and in the natural environment. Protected areas in the prefecture of Trikala are Aspropotamos, the mountain Kozakas, the region of Antichasia, Meteora the mountain Neraida, and the valley of Acheloos. Livestock farming of prefecture declines in the last years because of the high cost of production resulting in the reduction of the rural and animal populations of the mountainous regions. On the contrary, there is an increase of tourist activity in the prefecture due to Meteora and other mountainous regions. Key words: Animal husbadry, environment, development, Trikala 238 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Νικόλαος Στάμου 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Περίληψη Ο Νομός Τρικάλων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας

Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Φυσικά κτηνοτροφικά πάρκα: Οι πυρήνες ατμομηχανές της βιολογικής κτηνοτροφίας Ι. Παπαδόπουλος 1, Σ. Γκατζογιάννης 2, Δ. Παλάσκας 2 και Ν. Στάμου 2 1 Διοίκηση Δάσους Περτουλίου, 420 32 Περτούλι Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1

Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 Βασική Απογραφή Εκπομπών για το Έτος Αναφοράς του Δήμου Γορτυνίας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σύνοψη... 5 Μέρος 1 ο... Συνολική Στρατηγική... 1.1. Στόχοι για το 2020... 8 1.2. Υφιστάμενη Κατάσταση... 10 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας

Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα με έμφαση στο νομό Κορινθίας Α. Λουρίδας και Α. Παντέρα Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 36100 Καρπενήσι Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας

Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνικός τουρισμός και οικονομική κρίση: Η περίπτωση του νομού Πιερίας ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014 2020 Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων / Α Φάση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων / Α Φάση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε στην σύμπραξη των μελετητικών γραφείων: ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έφη Καραθανάση και Συνεργάτες Ε.Ε. με την από 7 / 8/ 07 υπογραφείσα σύμβαση. Συνεργάτες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2 ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου

Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόταση Τιμολογιακής Πολιτικής στην ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα