Το πρώτο πρόγραµµα έχει τίτλο «ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρώτο πρόγραµµα έχει τίτλο «ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»"

Transcript

1 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ Πρώην ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ ΑΕ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα κατ αρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Πέτρο Κυριακού που µε προσκάλεσε να µιλήσω στην τόσο σηµαντική αυτή ηµερίδα. Ειλικρινά εύχοµαι οι εργασίες της ηµερίδας να είναι χρήσιµες για όλους τους εµπλεκόµενους. Το θέµα της ηµερίδας µου φέρνει πίσω µνήµες από την εποχή που ήµουνα στον ΟΛΠ, και ίσως και πιο πριν. Έχουν βέβαια περάσει 10 χρόνια από τότε που πρωτοήρθα, και κοντεύουν 5 χρόνια από τότε που έφυγα, άρα είµαι σίγουρος ότι αρκετά έχουν αλλάξει. Άλλα θέµατα όµως ίσως δεν έχουν αλλάξει και τόσο. Θα επιχειρήσω να δώσω µια γεύση των προβληµάτων τότε και να κάνω µια εκτίµηση για το σήµερα και το αύριο. Θέλω να πω προκαταβολικά ότι το ΕΜΠ (και συγκεκριµένα το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του οποίου προΐσταµαι) ασχολείται ερευνητικά, µεταξύ άλλων, και µε το αντικείµενο της ναυπηγοεπισκευής. Μέχρι στιγµής έχουµε συµµετάσχει σε δυο προγράµµατα, και τα δυο µε επιστηµονικό υπεύθυνο το συνάδελφό µου Επίκουρο Καθηγητή ηµήτρη Λυρίδη. Το πρώτο πρόγραµµα έχει τίτλο «ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Το έργο αυτό αποτελεί µιας µεγάλης κλίµακας πολυµέτωπη προσπάθεια αντιπροσωπευτικών εκπροσώπων του κλάδου της Ναυπηγικής και της Ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας για τη διασφάλιση και ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτή, στο πλαίσιο της νέας κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Το ΕΜΠ µετείχε σε τρία πακέτα του προγράµµατος: (α) Στο σχεδιασµό (προδιαγραφές και ανάπτυξη) συστήµατος δικτύωσης των προµηθευτών µε τις δύο ναυπηγικές επιχειρήσεις Νεωρίου και Ελευσίνας. 1 Οµιλία στην ηµερίδα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, αίθουσα ΟΛΠ, 15-16/12/

2 (β) Στη µελέτη της εφαρµογής εξωτερικών αναθέσεων εργασιών σε ερευνητικούς και µελετητικούς οίκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδοµών δικτυακής συνεργασίας ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς συνεργάτες. (γ) Στη συµµετοχή στο φόρουµ Εργασιακών Σχέσεων και στο σχέδιο προβολής της Ναυπηγικής Βιοµηχανίας. Το δεύτερο πρόγραµµα ονοµάζεται ΠΛΩ-ΗΓΟΣ και είναι συνέχεια του προηγούµενου. Η ανταγωνιστική ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και η αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών και προϊόντων, προϋποθέτουν την Αλλαγή µιας σειράς κρίσιµων παραµέτρων στη λειτουργία µιας ναυπηγικής επιχείρησης, οι περισσότερες από τις οποίες σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό, που αποτελεί και το βασικό στόχο του έργου. Κεντρικός σκοπός του έργου είναι η ιαχείριση της Αλλαγής µέσα από τη µάθηση εργαζοµένων και επιχειρήσεων, δηλαδή η εισαγωγή νέων συνεργατικών στάσεων και αντιλήψεων για τις απαιτήσεις της εργασίας και την ανάπτυξη του κλάδου, καθιστώντας το ανθρώπινο δυναµικό ικανό να προσαρµόζεται στις επιβαλλόµενες ή αναµενόµενες αλλαγές, να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες του και να συµµετέχει δηµιουργικά στην παραγωγική διαδικασία και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Οι κύριοι στόχοι του έργου περιλαµβάνουν: (α) Βελτιώσεις στην κουλτούρα των επιχειρήσεων και των εργασιακών συµπεριφορών των εργαζοµένων, µέσω της αναζήτησης του αποτελεσµατικότερου τρόπου και µέσων µεταβολής των ανασχετικών παραµέτρων. (β) Αναβάθµιση των γνωστικών αντιλήψεων, των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων, για τη βελτίωση της δυνατότητας προσαρµογής τους στις µεταβαλλόµενες εργασιακές απαιτήσεις. (γ) Βελτίωση των µηχανισµών επικοινωνίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. (δ) Αποτελεσµατική διαχείριση της τυπικής οργανωσιακής γνώσης και καταγραφή και µετατροπή της εµπειρικής γνώσης σε µορφή που να µπορεί να διαχειριστεί και να µεταδοθεί εύκολα. Μέσω της διαδικασίας αυτής, επιδιώκεται παράλληλα η αξιοποίηση του γηράσκοντος δυναµικού σε νέους εργασιακούς ρόλους. (ε) Βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των παραγωγικών διαδικασιών, της οργάνωσης και του ανθρώπινου δυναµικού. (στ) Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που προβλέπεται να δεχθεί κατά µείζονα λόγο τον αντίκτυπο από τις αλλαγές, µε προώθηση της εργασιακής κινητικότητας και ενεργό συµµετοχή και παρέµβαση των εµπλεκόµενων κοινωνικών συνοµιλητών. 2

3 Εάν τα προγράµµατα αυτά σας ενδιαφέρουν, εµείς στο ΕΜΠ είµαστε στη διάθεσή σας να σας ενηµερώσουµε περαιτέρω για αυτά και να βοηθήσουµε γενικότερα στο στόχο της αναβάθµισης της ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα. Από τα χρόνια µου στον ΟΛΠ, ένα πράγµα που µου έχει µείνει χαραγµένο στη µνήµη είναι η χρόνια αντιπαράθεση µε τους ναυπηγοεπισκευαστές (και ιδίως µε τα σωµατεία εργαζοµένων) της Ζώνης για διάφορα θέµατα. Ως και κατάληψη του κτιρίου είχε γίνει (και µάλιστα δυο φορές) µε αφορµή σχετικά θέµατα. Και αυτό διότι παρά τις σηµαντικές παρεµβάσεις του ΟΛΠ και τα τεράστια κονδύλια που είχε διαθέσει για τη Ζώνη, υπήρχαν πολλοί που πίστευαν (και ίσως πιστεύουν ακόµα) ότι υπ. αριθ. 1 υπεύθυνος για την κρίση του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής στο σύνολό του ήταν ο ΟΛΠ. Αυτό ήταν κατά τη γνώµη µου µια εξαιρετικά άδικη θέση. Και σα να µην έφτανε αυτό, υπήρχαν και ορισµένοι που πίστευαν ότι για όποια προβλήµατα είχε ο ΟΛΠ σχετικά µε τη ναυπηγοεπισκευή, υπεύθυνος ήµουνα προσωπικά εγώ. Άρα, βάσει της µεταβατικής ιδιότητας στα µαθηµατικά, ο υπ αριθµόν ένα υπεύθυνος για την κρίση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου της Ελλάδας στο σύνολό του, ήταν ο κ. Ψαραύτης! Τα προβλήµατα της Ζώνης από την οπτική γωνία του ΟΛΠ µπορούσαν να τεµαχισθούν σε διάφορες κατηγορίες: Το κυριότερο πρόβληµα ήταν βέβαια η γενική κρίση στον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής. Αυτό ήταν πρόβληµα όντως εξαιρετικά σηµαντικό- το οποίο οφειλότανε σε γενικότερους λόγους, που δεν είχαν σχέση µε τον ΟΛΠ. Ο ναυπηγικός κλάδος στην Ελλάδα διερχόταν και ακόµη διέρχεται στο σύνολό του εδώ και χρόνια σοβαρή δοµική κρίση, ως αποτέλεσµα αφενός των πιέσεων του εξωτερικού του περιβάλλοντος (παγκοσµιοποιηµένος ανταγωνισµός, κυρίως από τις χώρες της Άπω Ανατολής) και αφετέρου της δυσκολίας προσαρµογής του εσωτερικού του περιβάλλοντος στις µεταβαλλόµενες και αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την σταδιακή απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της Ελλάδας έναντι άλλων χωρών όπως Τουρκία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρουµανία για να µην πω Κορέα και Κίνα. Το µεροκάµατο στο Πέραµα είχε φτάσει τότε (µιλάµε για τα τέλη του περασµένου αιώνα) στις δρχ, µαζί µε τις ασφαλιστικές εισφορές. Από όσα ξέρω, σήµερα είναι περί τα 200 ευρω, ενώ στη γειτονική Τουρκία, της οποίας τα ναυπηγεία δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες που πέφτουν βροχή, το µεροκάµατο είναι περίπου το 1/3. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεννόηση µε αλλά συναρµόδια Υπουργεία (µεταξύ των οποίων και το ΥΕΝ) είχε τότε προτείνει συγκεκριµένα µέτρα (πχ επιδοτήσεις, Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστών, πακέτα χρηµατοδότησης, ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, προτού παω στον ΟΛΠ, και συγκεκριµένα το φθινόπωρο του 1995, θυµάµαι ότι µετείχα ως ΕΜΠ σε µια επιτροπή του Υπουργείου Βιοµηχανίας για τη Ζώνη Περάµατος. Η επιτροπή αυτή, από την οποία σε κάποια φάση παραιτήθηκα λόγω διαφωνίας, τελικά συνέστησε το περιβόητο πακέτο των «26 σηµείων» για την εξυγίανση της Ζώνης, το οποίο και τελικά υιοθέτησε η αρµόδια για το θέµα ιυπουργική Επιτροπή. Άποψη µου τότε ήταν ότι τα «26 σηµεία» θα βοηθούσαν, αλλά δεν θα έκαναν και πολλά 3

4 πράγµατα για να λύσουν τα δοµικά προβλήµατα της Ζώνης. Εκ των υστέρων δεν νοµίζω ότι είχα άδικο. Το πιο άµεσο πρόβληµα που είχαµε ως ΟΛΠ αφορούσε την υποδοµή µας τη σχετική µε τη ναυπηγοεπισκευή. Την εποχή εκείνη το θέµα εντασσόταν στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει ο ΟΛΠ στο πλαίσιο των «26 σηµείων». Από αυτά, οι δεσµεύσεις εκείνες που αφορούσαν τον ΟΛΠ είχαν υλοποιηθεί, µε την ολοκλήρωση έργων υποδοµής στη Ζώνη Περάµατος και αλλού. Στο βαθµό που θα προέκυπταν ανάγκες περαιτέρω βελτίωσης της υποδοµής αυτής, ο ΟΛΠ ήταν διατεθειµένος να τις εξετάσει, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και της ανταποδοτικότητας των σχετικών επενδύσεων. Εδώ θέλω να τονίσω ιδιαίτερα το τελευταίο σηµείο. Ιδίως τώρα που ο ΟΛΠ είναι ΑΕ εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, το θέµα της ανταποδοτικότητας είναι καθοριστικό, περισσότερο από ότι παλιά που ο ΟΛΠ ήταν ΝΠ. Κάθε επένδυση θα πρέπει να εξετάζεται µε πρώτιστο γνώµονα την προσδοκώµενη οικονοµική της απόδοση και τα οφέλη για τους µετόχους της εταιρίας. εν µπορεί απλώς ο ΟΛΠ να πληρώνει χωρίς να λαµβάνει υπόψη του τι προσδοκά να αποκοµίσει από τις επενδύσεις αυτές. ιαβάζω ότι ένα πρόβληµα που προέκυψε τελευταία αφορά τις πλωτές δεξαµενές του ΟΛΠ. εν ξέρω τι κονδύλια απαιτούνται για την αναβάθµισή τους, ίσως είναι µεγάλα. Η απόφαση για το αν ο ΟΛΠ πρέπει να διαθέσει τα κονδύλια αυτά συναρτάται άµεσα µε τι έσοδα προσδοκά ο ΟΛΠ από αυτή τη δραστηριότητα. Σε πιο στρατηγικό επίπεδο, η απόφαση εδώ είναι αν ο ΟΛΠ θα εφαρµόσει και εδώ το µοντέλο που φαίνεται να προωθεί στον τοµέα των εµπορευµατοκιβωτίων, δηλαδή τη µακροχρόνια παραχώρηση της υποδοµής αυτής σε ιδιώτες για εκµετάλλευση, µε αντάλλαγµα κάποιο ενοίκιο. Επειδή δεν έχω τα στοιχεία, δεν µπορώ να τοποθετηθώ επί του θέµατος, αλλά απλά επισηµαίνω ξανά το θέµα της ανταποδοτικότητας. Ένα άλλο θέµα που τότε ήταν ακανθώδες ήταν τα κατασχεµένα πλοία. Υπήρχαν τέτοια πολλά, κατασχεµένα από τράπεζες, άλλους οφειλέτες η ακόµη και από τον ΟΛΠ. Από τη στιγµή που ένα πλοίο ήταν κατασχεµένο, ήταν ουσιαστικά αδύνατο να το µετακινήσεις χωρίς τον κίνδυνο να πας στη φυλακή. Έτσι, πολλά τέτοια πλοία πιάνανε πολύτιµες επισκευαστικές θέσεις και κανένας δεν µπορούσε να τα αγγίξει. Ακόµη και τα ακτοπλοϊκά πλοία που διαχείµαζαν στο µώλο της ραπετσώνας η στην Προβλήτα της ΕΗ στο Κερατσίνι έπιαναν επισκευαστικές θέσεις. Τέτοιες θέσεις επίσης πιάνανε ένα σωρό βυθισµένα η ηµιβυθισµένα πλοία, τα οποία επίσης ήταν αδύνατο να αποµακρυνθούν λόγω του Μακιαβελικού νοµικού καθεστώτος για τα ναυάγια. Από όσα ξέρω, το καθεστώς αυτό άλλαξε προς το καλύτερο, άρα υποθέτω ότι και το πρόβληµα των κατασχεµένων είναι σε καλύτερη µοίρα τώρα από τότε. Γενικότερα, τα εξής προβλήµατα Κατανοµή και διάθεση επισκευαστικών θέσεων. Έλεγχος αργούντων επισκευαζόµενων πλοίων. Αποµάκρυνση αργούντων και κατασχεµένων πλοίων. Τιµολόγηση επισκευαστικών θέσεων. 4

5 είχαν κατ επανάληψη προβληθεί από διάφορους φορείς του Περάµατος ως προβλήµατα που κατ εξοχήν συνέβαλλαν στη συνεχιζόµενη κρίση στον κλάδο, εµφανίζοντας έτσι τον ΟΛΠ ως τον φορέα εκείνο που είχε ευθύνη όχι µόνο για τα συγκεκριµένα αυτά προβλήµατα, αλλά ακόµη και για την κρίση του κλάδου στην ολότητά της! Ναι, η ευρέως διαδεδοµένη άποψη αυτή εµφάνιζε τον ΟΛΠ στην µεν καλύτερη περίπτωση να αδιαφορεί για τη ναυπηγοεπισκευή, στη δε χειρότερη να προτίθεται να τη συρρικνώσει, καλυπτόµενος µεταξύ άλλων- κάτω από το πρόσχηµα επέκτασης αυτονόητων δραστηριοτήτων του (πχ να γίνει car terminal στην Προβλήτα της ΕΗ), η ακόµη και απλής εφαρµογής των κανονισµών του. Ο ΟΛΠ είχε φτάσει να κατηγορείται είτε όταν επέτρεπε σε µερικά πλοία να καταλαµβάνουν επισκευαστικές θέσεις, είτε όταν δεν το επέτρεπε σε άλλα, λόγω λήξης του χρόνου που δόθηκε! Ήταν σα να µας λέγανε, κορώνα κερδίζω, γράµµατα χάνεις. Άποψή µου φυσικά ήταν ότι η αντιµετώπιση αυτή ήταν άδικη και θα έπρεπε να σταµατήσει. Όµως, ο ΟΛΠ αναγκαζόταν να δεχθεί άλλες λύσεις, όπως πχ την επ αόριστον απεµπόληση του αυτονόητου και νόµιµου δικαιώµατός του να διαθέτει επαρκείς χώρους για τη φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση αυτοκινήτων- παρ όλον ότι τέτοιοι χώροι υπήρχαν και ήταν σε µεγάλη ζήτηση, όρα Προβλήτα της ΕΗ- µε αποτέλεσµα τη φυγή σηµαντικών πελατών και εσόδων προς άλλα λιµάνια (όπως το Gioia Tauro, που είχε ένα καταπληκτικό car terminal). Σηµειώνω εδώ ότι ο σχετικός κανονισµός του ΟΛΠ σαφώς προσδιόριζε ότι οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες είχαν προτεραιότητα έναντι των επισκευαστικών. Πράγµατι, κάποιο άρθρο του έλεγε ότι: «Ιδία ο Γενικός ιευθυντής δύναται να περιορίζη τας επισκευαστικάς θέσεις προς εξυπηρέτησιν των εν γένει φορτοεκφορτωτικών εργασιών, η ακώλυτος διεξαγωγή των οποίων προηγείται». Ε λοιπόν, ο ΟΛΠ είχε αναγκαστεί να µην εφαρµόζει αυτή τη διάταξη του Κανονισµού λόγω των αντιδράσεων από τη Ζώνη, και να αναζητεί άλλες, πλέον ακριβές λύσεις, όπως πχ την ισοπέδωση άλλων χώρων, την εκβάθυνση αβαθών κρηπιδωµάτων, την κατασκευή πολυορόφων car terminals, κλπ. Η δηµιουργία του νέου car terminal στην Καρβουνόσκαλα (όντως ενός πολύ ωραίου terminal) ήταν µια από τις πιο ακριβές αυτές λύσεις. Ένα άλλο θέµα αφορούσε τους σχετικούς µε τη ναυπηγοεπισκευή Κανονισµούς του ΟΛΠ. Αυτοί περιέγραφαν- µεταξύ άλλων - το πλέγµα ρυθµίσεων για τα επισκευαζόµενα πλοία, ενώ άλλα άρθρα τους αφορούσαν τιµολογιακές ρυθµίσεις. Τα κυριότερα προβλήµατα των διατάξεων αυτών ήταν τα εξής. 1. Ήταν πολυσέλιδες και πολύπλοκες. Καλύπτανε σε βάθος θέµατα όπως δικαιώµατα επισκευαζόµενων πλοίων, δικαιώµατα επί αυθαιρέτων, διάθεση επισκευαστικών θέσεων, παρακολούθηση επισκευαζόµενων πλοίων, αναγκαστική µεθόρµιση, κλπ. 2. Από την άλλη πλευρά, σε κρίσιµα σηµεία, όπως πχ στην αρµοδιότητα της τότε Επιτροπής Παρακολούθησης Επισκευαζόµενων Πλοίων, οι κανονισµοί ήταν 5

6 ιδιαίτερα ασαφείς, αφήνοντας τεράστια περιθώρια για πάσης φύσεως προβλήµατα και παρερµηνείες. 3. Τα σχετικά τιµολόγια ήταν εξαιρετικά πολύπλοκα. Υπήρχαν έως και 86 (!!) διαφορετικά δικαιώµατα για επισκευαζόµενα πλοία, συναρτήσει της θέσης επισκευής, χρόνου επισκευής, και άλλων παραγόντων, ο έλεγχος των οποίων ήταν πολλές φορές δυσχερής η και αδύνατος. Άποψή µου ήταν ότι µια ριζική αναθεώρηση των διατάξεων αυτών σίγουρα δεν θα εξάλειφε την κρίση που υπήρχε στον κλάδο. Όµως, θα διευκόλυνε σηµαντικά ορισµένα προβλήµατα και θα βελτίωνε σηµαντικά την κατάσταση, και για τη ναυπηγοεπισκευή και για τον ΟΛΠ. Πίστευα ακράδαντα ότι ο ΟΛΠ θα έπρεπε να απεµπλακεί από ασαφείς και µη εφαρµόσιµες διαδικασίες παρακολούθησης, πιστοποίησης, ελέγχου, κλπ των επισκευών. Η πεποίθησή µου αυτή ήταν αιρετική και δύσκολη να γίνει αντιληπτή από ορισµένους, που είχαν ακριβώς την αντίθετη άποψη (δηλαδή ότι ο ΟΛΠ έπρεπε να έχει ουσιαστικό έλεγχο στις επισκευές). Πάντα πίστευα ότι ο ΟΛΠ θα έπρεπε να υιοθετήσει απλές και εφαρµόσιµες διαδικασίες για την παροχή άδειας για επισκευαζόµενα πλοία, καθώς και για την ταχεία αποµάκρυνση όσων πλοίων δεν τηρούσαν τους όρους κάτω από τους οποίους δόθηκαν οι άδειες αυτές. Επίσης, θα έπρεπε να απλουστεύσει ριζικά τα σχετικά τιµολόγια, εξαλείφοντας έτσι στρεβλώσεις και αιτίες πιέσεων και αµφισβητήσεων. Λίγο πριν από το 2000 υιοθετήσαµε ένα µεγάλο πακέτο µέτρων για τη Ζώνη. Το πακέτο είχε επτά (7) βασικές συνιστώσες. Θα αναφερθώ σε τρεις από αυτές. (1) Κανονισµοί και τιµολόγια ναυπηγοεπισκευής Ο νέος Κανονισµός πετύχαινε τα εξής: Ήταν σηµαντικά απλούστερος του τότε ισχύοντος. Καταργούσε πολλές αναχρονιστικές και περίπλοκες διαδικασίες. Περιόριζε δραστικά σε περίπου 12 το τεράστιο (άνω των 80) πλήθος διαφορετικών τιµολογίων του τότε ισχύοντος Κανονισµού. Εκινείτο προς την κατεύθυνση της ανταποδοτικότητας, καταργώντας πολλά απαράδεκτα χαµηλά τιµολόγια, εκπτώσεις και απαλλαγές. Παρείχε τιµολογιακά κίνητρα για την ταχεία αποπεράτωση των επισκευαστικών εργασιών. Ευνοούσε σηµαντικά επισκευές µεγάλης κλίµακας, έναντι των µέχρι τότε τιµολογιακών ρυθµίσεων που σε ορισµένες περιπτώσεις δεν ήταν ευνοϊκές. Παρείχε διαδικασίες για γρήγορη αποµάκρυνση αργούντων πλοίων και ναυαγίων. (2) Νέα έργα στη Ζώνη. ροµολογήσαµε νέα έργα συνολικού προϋπολογισµού 2 δισ. δρχ. Ο κατάλογος των προτεινοµένων αυτών έργων αφορούσε δάπεδα, δίκτυα, φωτισµό, parking, γερανούς, διαγραµµίσεις, WC, καθαρισµό χώρων από σκουπίδια και άχρηστα υλικά, κλπ. 6

7 (3) Επεκτάσεις ιδιωτικών ναυπηγείων. Συνολικά, οι επεκτάσεις αυτές, που αφορούσαν τη µετατόπιση του θαλασσίου µετώπου προς τη θάλασσα, θα συνέβαλλαν σηµαντικά στην αναβάθµιση της δραστηριότητας των ιδιωτικών ναυπηγείων στο Πέραµα, µε προφανή οφέλη για τον κλάδο. Τα υπόλοιπα µέρη του πακέτου αφορούσαν την Κυνόσουρα, την ρύθµιση οφειλοµένων και τη διαχείριση της Ζώνης η τµήµατός της. εν ξέρω πως προχώρησαν τα θέµατα αυτά. Επισκευάσαµε επίσης τη µεγάλη πλωτή δεξαµενή το 2001 (µε κόστος περίπου 1,2 δισ. δρχ). Από τότε που έφυγα από τον ΟΛΠ (Μάρτιος του 2002) µέχρι τώρα, κύλησε αρκετό νερό στο αυλάκι. εν είµαι αρµόδιος να παραθέσω τι έργα και άλλες παρεµβάσεις έγιναν. Ξέρω όµως ότι τα θέµατα της ναυπηγοεπισκευής εξακολουθούν και απασχολούν τον ΟΛΠ. Ξέρω επίσης ότι προχώρησε το θέµα του Μητρώου, µε την ένταξη πολλών επιχειρήσεων σ αυτό, και αυτό είναι θετικό. Αν και από όσα διαβάζω τελευταία, το θέµα δεν έχει κλείσει ακόµη. Μια άλλη θετική εξέλιξη είναι κατά τη γνώµη µου το Βιοµηχανικό Πάρκο στο Σχιστό. Αν και δεν είµαι ο πιο ειδικός για να αξιολογήσω τις τελευταίες εξελίξεις, σίγουρα δεν µπορώ παρά να εκφράσω την ανησυχία µου για τη γενική κρίση που εξακολουθεί να µαστίζει τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής. Αυτό είναι κρίµα γιατί ευκαιρίες υπάρχουν, όπως πχ η απαιτούµενη ανανέωση του Ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου. Γιατί αυτή να γίνει κυρίως σε ναυπηγεία του εξωτερικού; Υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις ναυπηγήσεων πλοίων στην Ελλάδα, αλλά ο κανόνας είναι ότι οι µεγάλες δουλειές πανε έξω, και αυτό είναι κρίµα. Οι λύσεις δεν θα είναι εύκολες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν. Τι κάνουν τα υπόλοιπα ναυπηγεία στην Ευρώπη και είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα δικά µας; Για να µην πω της Ιαπωνίας, που κανένας δεν µπορεί να πει ότι είναι ανταγωνιστική λόγω χαµηλού εργατικού κόστους. Ο λόγος που η Ιαπωνία είναι ανταγωνιστική είναι η υψηλή παραγωγικότητά της, σε σχέση µε εκείνη της Ευρώπης, πολλω µάλλον της Ελλάδας. Το θέµα είναι, δεν µπορούµε να αντιγράψουµε κάτι από αυτούς που πανε καλύτερα από εµάς; Αλλά αυτό είναι ίσως αντικείµενο µιας άλλης οµιλίας. εν ξέρω αν σας φώτισα και πολύ, και ελπίζω να µη σας κούρασα. Όπως είπα και πριν, εµείς στο Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του ΕΜΠ είµαστε πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. 7

Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου για την τιµη που µου εκανε να µε προσκαλεσει να µιλησω.

Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου για την τιµη που µου εκανε να µε προσκαλεσει να µιλησω. Κατάσταση και προοπτικές για το λιµανι του Πειραια 1 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ιευθύνων Σύµβουλος ΟΛΠ Α.Ε. Κυριες και κυριοι, Θα ηθελα κατ αρχας να ευχαριστησω την οργανωτικη επιτροπη του συνεδριου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (το πλήρες κείµενο) 1 NTUA-LMT-2007-101 24 Φεβ. 2007 Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κατα παγια συνηθεια µου, το κειµενο δεν εχει τονους. Χ.Ν. Ψαραυτης, Καθηγητης ΕΜΠ 18/1/2008

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Κατα παγια συνηθεια µου, το κειµενο δεν εχει τονους. Χ.Ν. Ψαραυτης, Καθηγητης ΕΜΠ 18/1/2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το υποµνηµα που ακολουθει το εγραψα το Νοεµβριο του 1996, µε την τοτε ιδιοτητα µου του Προισταµενου Υπηρεσιων του ΟΛΠ, για τον τότε Υπουργο Εµπορικης Ναυτιλιας Σ. Σουµακη- Κυβερνηση Κ. Σηµιτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: κα. ΘΕΟΧΑΡΗ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:17.35 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 20.40 ΘΕΜΑ: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ 16:30-17:00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χαιρετισµοί...4. Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62. Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48. Οµιλίες 4ου Μέρους :...108

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Χαιρετισµοί...4. Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62. Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48. Οµιλίες 4ου Μέρους :...108 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισµοί...4 Οµιλίες 1ου Μέρους :... 22 Οµιλίες 2ου Μέρους :... 48 Οµιλίες 3ου Μέρους :... 62 Οµιλίες 4ου Μέρους :...108 3 Χαιρετισμός του Προέδρου του.σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» κ..α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση νοµός

Ονοµός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση νοµός 6o TEYXOS-TELIKO:Layout 1 07-05-08 15:11 Page 33 Ε Στόχος της στρατηγικής αυτής θα είναι η ανάδειξη των επιχειρήσεων και η διαφήµιση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτει η ελληνική ναυπηγοεπισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1. Χαριλαος Ν. Ψαραυτης 2. Κυρια Προεδρε, Κυριε Γενικε Γραµµατεα, Κυριοι ηµαρχοι, Φιλοι ξενοι εκπροσωποι, Κυριες και κυριοι,

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1. Χαριλαος Ν. Ψαραυτης 2. Κυρια Προεδρε, Κυριε Γενικε Γραµµατεα, Κυριοι ηµαρχοι, Φιλοι ξενοι εκπροσωποι, Κυριες και κυριοι, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 Χαριλαος Ν. Ψαραυτης 2 Κυρια Προεδρε, Κυριε Γενικε Γραµµατεα, Κυριοι ηµαρχοι, Φιλοι ξενοι εκπροσωποι, Κυριες και κυριοι, Με τιµα ιδιαιτερα η προσκληση να απευθυνω χαιρετισµο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Πτυχιακή εργασία : Σιδηρά Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Α.Μ.21103106) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020. Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020 Πρακτικά τελικής εκδήλωσης συνεδρίου Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιομηχανικής Πολιτικής έτσι όπως αυτά προέκυψαν από τις επτά (7) συναντήσεις εργασίας κλαδικού και οριζόντιου χαρακτήρα στο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 EΤΟΣ 1ο TEYXΟΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 7 106 71 ΑΘΗΝΑ ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτοµία ενέργεια εξωστρέφεια ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 6ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59. Η έκφραση οικονοµία έντασης γνώσης δηµιουργήθηκε για να περιγράψει την τάση των προηγµένων οικονοµιών να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΟΜΙΛΙΑ /ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μετά από 2 συνεχή χρόνια απεργιών & κινητοποιήσεων, το 2007 ήταν έτος εργασιακής ειρήνης που χαρακτηρίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ι.Κ.Π.Α) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπατίας 6 105.56 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γεια

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιών. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου καθώς και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Κ.Π.Σ. 2000-2006 Τρίτη 8 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα