ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 19 Μαΐου 2000 Αριθ. Πρωτ.: Φ40/3/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 40. - 939 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 19 Μαΐου 2000 Αριθ. Πρωτ.: Φ40/3/19.5.2000"

Transcript

1 * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 19 Μαΐου 2000 Αριθ. Πρωτ.: Φ40/3/ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 40 ΘΕΜΑ: Αύξηση ημερήσιου Νοσηλείου - Τροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των με ειδικές ανάγκες παιδιών ασφ/νων μας σε συμβεβλημένα και μη ιδρύματα του άρθρου 6 του Ν. 861/79 και Διαδικασία έγκρισής του στους δικαιούχους, παιδιά ασφαλισμένων μας. Με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν.861/79 (ΦΕΚ 2/ τ.α.) ορίζεται ότι στην έννοια της παρεχόμενης από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς περίθαλψη, περιλαμβάνεται και ειδική εκπαίδευση ή επιμέλεια των αναπήρων ή δυσπροσαρμόστων ατόμων ασφ/νων. Με το άρθρο 22 του Ν.997/79 (ΦΕΚ 287/ τ. Α) προσδιορίζεται ο τρόπος καθορισμού των καταβαλλομένων νοσηλείων - τροφείων από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Το Δ.Σ. του ΙΚΑ με την υπ' αριθ.248/29/ Απόφαση του, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Φ21/1675/ Απόφαση του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 368, Τεύχος Β 24/03/2000) αύξησε το ύψος της καταβαλλόμενης από το ΙΚΑ δαπάνης για τα νοσήλεια - τροφεία. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι εξακολουθούν να ισχύουν: 1. Η υπ. αριθ. 121/Συν.12/ (ΦΕΚ.418/ τ.β) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ που καθορίζει τη συμμετοχή του ασφ/νου κατά 25% στη δαπάνη της ως άνω περίθαλψης για ποσό πάνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δρχ. ανά μήνα, και περιορίζει τη συμμετοχή των γονέων μόνο στο πρώτο παιδί σε περίπτωση που έχουν περισσότερα από ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, που περιθάλπονται σε ειδικά ιδρύματα. 2. Η υπ. αριθ. 287/Συν.23/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ (Εγκύκλιος ΙΚΑ 156/87) που ορίζει τη συμμετοχή σε 10% του νοσηλείου - τροφείου για τους γονείς με παιδιά που πάσχουν από βαριές αναπηρίες και περιθάλπονται σε επιδοτούμενα από το Κράτος Ιδρύματα (Άσυλα). Με βάση τα παραπάνω σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: ΝΟΣΗΛΕΙΑ - ΤΡΟΦΕΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η υπ. αριθ. Φ21/1675/ Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναφέρει την τιμή του ημερήσιου νοσηλείου - τροφείου, έχει ως εξής: Α. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ασυλικά). 1) δρχ. την ημέρα (για επιδοτούμενα από το Κράτος άσυλα). 2) Για τα μη επιδοτούμενα από το Κράτος Ιδρύματα - άσυλα (ιδιωτικές επιχειρήσεις) και εφόσον έχουν την σχετικά άδεια λειτουργίας από τις κατά τόπους αρμόδιες Νομαρχίες για περίθαλψη ατόμων με βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, και τη σχετική γνωμάτευση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών ΙΚΑ (σχετικό το υπ αριθ. Γ32/19/ Γεν. Έγγραφό μας) καθορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (8.500) δρχ. ημερησίως. Β. ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (εκτός από άσυλα): 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ : 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΦΗ : 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ : δρχ την ημέρα δρχ. την ημέρα δρχ. την ημέρα Τα παραπάνω ποσά θα προσαυξάνονται με # 400 # δρχ. την ημέρα κατά περίπτωση, και για όσες εργάσιμες ημέρες το μήνα μετακινούνται τα παιδιά, εφόσον το ίδρυμα θα διαθέτει αυτοκίνητο για την μεταφορά των ατόμων από και προς αυτό. Ιδιαίτερα σημειώνεται, ότι για την καταβολή των εξόδων μεταφοράς της παραπάνω παραγράφου, δεν υφίσταται θέμα συμμετοχής των ασφ/νων. Η εν λόγω δαπάνη επιβαρύνει εξολοκλήρου το ΙΚΑ. Για την καταβολή της δαπάνης του νοσηλείου - τροφείου διευκρινίζουμε τα εξής: 1) Στα άτομα, παιδιά ασφ/νων με κινητικές Μόνο αναπηρίες ή ψυχονοητικές Μόνο αναπηρίες, που τους παρέχεται η αγωγή με ειδική εκπαίδευση - περίθαλψη (νοσήλειο - τροφείο), δεν υφίσταται δικαίωμα χορήγησης και Πράξεων Θεραπείας, διότι η έννοια του νοσηλείου - τροφείου περιλαμβάνει την ειδική αγωγή, εκπαίδευση, δηλαδή Πρόγραμμα Πράξεων Θεραπείας (π.χ. λογοθεραπείας, ειδική διαπαιδαγώγηση, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, ειδική συμπεριφορά - κοινωνικοποίηση).

2 Σχετική : Η 249/93 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η 1966/94 αντίστοιχη ερμηνεία του Νομικού Συμβουλίου ΙΚΑ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η χορήγηση του νοσηλείου - τροφείου με τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση Πράξεων Θεραπείας για την ίδια πάθηση θεωρείται διπλή παροχή σε είδος και δεν δύναται να χορηγηθεί. 2) Αντίθετα με την παράγραφο 1, πρόσθετη περίθαλψη με χορήγηση Πράξεων Θεραπείας και Νοσηλείου - Τροφείου ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα στα παιδιά με μικτή πάθηση (κινητικές και νοητικές αναπηρίες) δύναται να χορηγηθεί. Παράδειγμα : Εάν το ειδικό παιδί πάσχει από μικτή πάθηση, δηλαδή συνυπάρχουν κινητικές αναπηρίες και νοητικά προβλήματα και περιθάλπεται σε ειδικό ίδρυμα (συμβεβλημένο ή μη ) για το νοητικό του πρόβλημα, και του χορηγείται νοσήλειο - τροφείο, τότε δύναται να του χορηγηθούν και Πράξεις Θεραπείας επιπλέον, που θα αποβλέπουν στην αποκατάσταση αποκλειστικά και μόνο των κινητικών του αναπηριών, δηλαδή φυσικοθεραπείες. Τότε η παροχή των φυσικοθεραπειών για την αποθεραπεία και αποκατάσταση των κινητικών αναπηριών είναι άλλου είδους παροχή σε είδος από αυτή του νοσηλείου - τροφείου που του παρέχεται για την περίθαλψη του νοητικού του προβλήματος, και επομένως δεν θεωρείται διπλή παροχή σε είδος. Ευνόητο είναι ότι, οι παραπάνω φυσικοθεραπείες πρέπει να εκτελούνται εκτός ωραρίου λειτουργίας του ειδικού ιδρύματος που παρέχει την ειδική αγωγή - εκπαίδευση. 3) Ειδικό παιδί, που περιθάλπεται στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αποκατάστασης αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ) (είναι συμβεβλημένο ίδρυμα με το ΙΚΑ) και του χορηγείται το νοσήλειο - τροφείο, δεν δικαιούται επί πλέον Πράξεις Θεραπείας, διότι από την σύμβαση μας το συγκεκριμένο Ίδρυμα καλύπτει και τις δύο παροχές σε είδος (νοητικό και κινητικό του πρόβλημα). 4) Αναλυτικότερα σας διευκρινίζουμε, ότι διπλή παροχή σε είδος για ειδικό παιδί με ψυχοκινητικά ΜΟΝΟ προβλήματα, θεωρείται η χορήγηση νοσηλείου - τροφείου με παράλληλη χορήγηση τουλάχιστον μίας ή περισσοτέρων εκ των Πράξεων Θεραπείας: ψυχοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπείες, ειδική συμπεριφορά - κοινωνικοποίηση και ειδικών ψυχολογικών εξετάσεων και επομένως δεν καλύπτεται από το ΙΚΑ. 5) Επίσης, διπλή παροχή σε είδος για ειδικό παιδί με πρόβλημα ακοής, θεωρείται η παροχή νοσηλείου - τροφείου (για αγωγή σε ίδρυμα κωφών) με παράλληλη χορήγηση Πράξης θεραπείας - λογοθεραπείας διότι η ειδική εκπαίδευση, που παρέχεται σ' αυτά τα ιδρύματα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει και λογοθεραπεία (αναφέρεται στο Καταστατικό τους και στην Άδεια λειτουργίας τους). 6) Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα τυφλών. Δηλαδή δεν καλύπτονται από το ΙΚΑ Πράξεις Θεραπείας (φυσικοθεραπείες, ειδική συμπεριφορά - κοινωνικοποίηση, λογοθεραπείες, ειδική διαπαιδαγώγηση, και ειδικές ψυχολογικές εξετάσεις) με παράλληλη παροχή νοσηλείου - τροφείου. 7) Οδοιπορικά έξοδα για νοσήλειο - τροφείο προβλέπεται ως ανωτέρω (σελ. 2 παράγραφος Β4) μόνο όταν το Ίδρυμα διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσον. Το ΙΚΑ δεν καλύπτει άλλη δαπάνη μετακίνησης για το νοσήλειο - τροφείο. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : 1. Δικαιούχοι της δαπάνης του νοσηλείου - τροφείου είναι έμμεσα ασφ/να στο ΙΚΑ άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά ασφ/νων μας (Ν.861/79, άρθρο 6) και επίσης, όσα παιδιά γίνονται συνταξιούχοι λόγω θανάτου. Αρμόδια Υγειονομικά Όργανα για την κρίση των παραπάνω περιστατικών είναι: α) Το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ, Αθήνας, οδός Αραχώβης 17 & Ιπποκράτους τηλ β) Το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ Θεσ/νίκης οδός Πολυτεχνείου 1, τηλ γ) Το Ιατρείο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΙΚΑ Πάτρας, οδός Ερμού 23, τηλ δ) Για τα υπόλοιπα περιστατικά που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω κέντρων, αρμόδιες ορίζονται: Οι κατά τόπους Υγειονομικές Επιτροπές ανικανότητας της οικείας Μονάδας Υγείας ΙΚΑ, κατόπιν παραπομπής των περιστατικών από ιατρό ΙΚΑ της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. Ευνόητο είναι ότι, για τα Ιδρύματα με τα οποία είναι συμβεβλημένο το ΙΚΑ, αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για την έγκριση του Νοσηλείου - Τροφείου είναι εκείνη της Μονάδας Υγείας ΙΚΑ που έχει υπογράψει την σχετική σύμβαση (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας των συμβεβλημένων με το ΙΚΑ ιδρυμάτων). Όλες οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών να είναι πλήρεις και επιστημονικά αιτιολογημένες και να αναφέρεται η διάρκεια της ειδικής αγωγής, η οποία συνήθως ορίζεται για ένα χρόνο, όπως καθορίζεται από το πρόγραμμα της λειτουργίας των ειδικών ιδρυμάτων. Για τα περιστατικά που επανακρίνονται, να ελέγχεται η εξέλιξη και να αξιολογείται η μέχρι τότε επίδραση της ειδικής αγωγής. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ζητείται από την Γραμματεία των Υγειονομικών Επιτροπών η ατομική αξιολόγηση του περιστατικού από το αντίστοιχο Ειδικό Ίδρυμα ή Κέντρο που παρείχε την Ειδική Αγωγή, προκειμένου η Υγειονομική Επιτροπή να σχηματίσει γνώμη για

3 την επανέκριση ή μη του περιστατικού για το νοσήλειο - τροφείο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η κρίση των μικτών περιστατικών (κινητικές αναπηρίες και ψυχονοητικά προβλήματα) για την αποφυγή της διπλής παροχής σε είδος. 2. Δικαιούχοι της δαπάνης σε ιδρύματα (επιδοτούμενα ή μη από το Κράτος), που έχουν άδεια λειτουργίας για βαριές κινητικές και ψυχονοητικές αναπηρίας (άσυλα), είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά ασφ/νων μας. Επισημαίνουμε ότι, εάν στα παραπάνω άτομα μεταβληθεί η ασφαλιστική ιδιότητα του εμμέσου μέλους ως παιδί ασφ/νου μας, που είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, και χαρακτηρισθούν τα ίδια ως «συνταξιούχοι λόγω θανάτου» εξακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.861/79, άρθρο 6 και επομένως καλύπτονται και με το νοσήλειο - τροφείο. Αναλυτικά η δαπάνη διαμορφώνεται ως εξής: Α. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ & ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Άσυλα). 1) Για τα Επιδοτούμενα από το Κράτος Ιδρύματα Χ 30 ημέρες τον μήνα (ή 31 ημέρες ανάλογα με τον μήνα) = = Χ 10% = δρχ. Το ΙΚΑ θα αποδίδει στον ασφ/νο μηνιαίως = δρχ. (Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 287/Συν.23/ Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ το ποσοστό συμμετοχής για τα ασυλικά άτομα ανέρχεται στο 10%, ενώ για τα υπόλοιπα άτομα με ειδικές ανάγκες στο 25%). 2) Για τα Μη Επιδοτούμενα από το Κράτος Ιδιωτικά ιδρύματα για βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες (Άσυλα), εφόσον βέβαια αυτά τα ιδρύματα έχουν άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Νομαρχία, για να περιθάλπουν παιδιά χαρακτηρισμένα με «βαριά σωματική ή νοητική αναπηρία» και γνωμάτευση από τα ΚΕΠΨΥ (Ιατροπαιδαγωγικοί Σταθμοί) ΙΚΑ Αθηνών & Θεσ/νίκης για κάτω των 18 χρονών και από τις ΑΥΕ των Υποκ/των (σχετικό το υπ' αριθ. Γ32/19/ Γενικό Έγγραφό μας) για άνω των 18 χρόνων, ισχύει το ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δρχ. (8.500) δρχ. ημερησίως. Για τα άτομα της παραγράφου 1 & 2 δεν χορηγούνται και Πράξεις Θεραπείας. Β. ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. 1. Εσωτερικά : Χ 30 ημέρες = = Χ 25% = δρχ. συμμετοχή του ασφ/νου. Το ΙΚΑ αποδίδει στνο ασφ/νο μηνιαίως : = δρχ. 2. Εξωτερικά με τροφή : Χ 30 ημέρες = = Χ 25% = δρχ. η συμμετοχή του ασφ/νου. Το ΙΚΑ αποδίδει στον ασφ/νο μηνιαίως : = δρχ. 3. Εξωτερικά χωρίς τροφή : Χ 30 ημέρες = = Χ 25% = δρχ. η συμμετοχή του ασφ/νου. Το ΙΚΑ θα απόδοση στον ασφ/νο μηνιαίως : = δρχ. Στις περιπτώσεις αποδόσεων δαπάνης του ποσού της συμμετοχής αυτό απλώς θα παρακρατείται από το ΙΚΑ όπως γίνεται συνήθως. Επισημαίνονται επίσης, αναφορικά με το ύψος των νοσηλείων - τροφείων και τη διευκόλυνση του υπολογισμού τους, τα εξής : α. Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, των εορτών (Χριστουγέννων & Πάσχα) καθώς και των απουσιών πέρα των 5 ημερών, τα νοσήλεια - τροφεία θα περικόπτονται κατά 50 % προκειμένου για εσωτερικούς μαθητές, ενώ όσον αφορά εξωτερικούς μαθητές θα περικόπτονται εντελώς και επίσης θα γίνεται περικοπή και των ποσών που αντιστοιχούν ημερησίως στα έξοδα μεταφοράς και την τροφή, όπου βέβαια αυτά αποδίδονται. Δηλαδή για τα εξωτερικά παιδιά, το νοσήλειο - τροφείο και τα οδοιπορικά θα περικόπτονται κατά την περίοδο των θερινών διακοπών και εορτών Χριστουγέννων & Πάσχα, διότι δεν παρέχεται καμία περίθαλψη από τα Ιδρύματα αυτό το χρονικό διάστημα. β. Στην περίπτωση των ατόμων με βαριές νοητικές και σωματικές αναπηρίες (ασυλικά) τα νοσήλεια - τροφεία θα αποδίδονται καθ όλο το έτος. γ. Στην περίπτωση απόδοσης των εξόδων μεταφοράς με μεταφορικό μέσον του Ιδρύματος σημειώνεται ότι αυτά θα υπολογίζονται, για όσες ημέρες το μήνα πραγματοποιούνται. Η ημερομηνία αναπροσαρμογής των νοσηλείων - τροφείων ισχύει από 24 Μαρτίου Έτσι : Η αναθεώρηση των συμβάσεων που έχει συνάψει το ΙΚΑ με σχετικά ιδρύματα, όσον αφορά το ύψος των νοσηλείων - τροφείων θα αρχίζει από 24/03/2000, που υπεγράφη η σχετική Υπουργική Απόφαση. Από την ίδια ημερομηνία 24/03/2000 το αποδοτέο ποσό στους ασφ/νους θα υπολογίζεται από τα αρμόδια Υποκ/τα (Υπηρεσίες Παροχών Ασθενείας) με βάση τις κοινοποιημένες διατάξεις.

4 Αιτήσεις ασφ/νων μας που εκκρεμούν, θα κριθούν από την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή από 24/03/2000. Επισυνάπτεται πίνακας συμβεβλημένων ειδικών εκπαιδευτηρίων - ιδρυμάτων με το ΙΚΑ, στα οποία οι ασφ/νοι δεν καταβάλλουν επιπλέον δαπάνη περίθαλψης από αυτή που ανωτέρω ορίζεται. Στα μη συμβεβλημένα ιδρύματα, το ΙΚΑ θα αποδίδει στους ασφ/νους τις τιμές που ορίζει η Υπουργική Απόφαση, ανεξάρτητα από το ποσό της δαπάνης που αποδίδει σε αυτά ο ασφ/νος μας. Με την εφαρμογή της παρούσας παύει να ισχύει η Εγκύκλιος 14/1997. Ακριβές Αντίγραφο Η Τμηματάρχης Διεκπεραίωσης & Πρωτοκόλλου ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Η Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας ΕΙΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ *********************************************************************************** ΝΟΜΟΣ 861/79 Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας...και των άλλων τινών διατάξεων... - Άρθρο 6 - " Η εις εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα ιδρύματα ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού θεραπευτήρια παρεχόμενη αγωγή δι' ειδικής εκπαιδεύσεως ή επιμέλεια ή περίθαλψης των σωματικώς ή νοητικώς αναπήρων ή δυσπροσαρμόστων τέκνων ασφ/νων. εμπίπτει εις την υπό των ασφ/κών οργανισμών παρεχόμενην περίθαλψιν: Δια γενικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Οργανισμού δύναται να ορισθεί συμμετοχή του ασφαλισμένου εις τας δαπάνας της ως άνω περιθάλψεως, κατά ποσοστόν καθοριζόμενον δια της αυτής αποφάσεως και πάντως ουχί ανώτερου του 1/4". Νόμος υπ' αριθ. 997/79 "Περί συστάσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών και ετέρων τινών διατάξεων"... - Άρθρο 22 - " Δι αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών, εκδιδομένης κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του ΙΚΑ και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το τιμολόγιο νοσηλείων - τροφείων, το οποίο καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δια τα τέκνα των ασφαλισμένων τους, τα οποία περιθάλπονται εις τα ιδρύματα, περί των άρθρων 6 του Νόμου 861/79 περί απλουστεύσεως της διαδικασίας αναγνωρίσεως χρόνου προϋπηρεσίας και απονομής των πάσης φύσεως παροχών εις τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιών και άλλων τινών διατάξεων". ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΑΣΥΛΑ. ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΑΘΗΝΑ : 1. ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ «ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ» 3. ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ» 4. ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΟΠΕΑΠ» 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» 7. ΕΣΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8. ΦΙΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ (Ψ.Κ.Β.Ε.) 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ Ψ.Κ.Β.Ε. 3. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» 4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΕΑ) 5. ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 6. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΕΠΑΠ (ΤΕΚΑΝ) ΒΟΛΟΣ : 1. ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ» ΠΑΤΡΑ : 1. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

5 ΚΡΗΤΗ - ΧΑΝΙΑ : 1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ 2. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΡΗΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» ΚΡΗΤΗ - ΡΕΘΥΜΝΟ : 1. ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΓΑΠΗ» ΔΡΑΜΑ : 1. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ : 1. ΣΤΕΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ : 1. ΚΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ ΞΑΝΘΗ : 1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ : 1. ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ : 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «Π. ΕΛΑΙΟΥΣΑ» ΛΑΣΙΘΙΟΥ : 1. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΑΜΕΑ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ : 1. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ : 1. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ : 1. Κ.Α.Α.Ε.Α.Θ. «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΒΑΡΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΣΥΛΑ) : 1. ΚΕΠΕΠ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2. ΚΕΠΕΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΙΚΠΑ) 3. ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΙΚΠΑ) 4. ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΠΑΤΡΑΣ 5. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΙΑΑ) 6. ΚΑΑΠ ΒΟΥΛΑΣ (ΠΙΚΠΑ) 7. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 9. ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 10. ΚΕΠΕΠ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 11. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 1. ΣΠΑΣΤΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) 2. ΣΠΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΕΛΕΠΑΠ) 3. ΣΠΑΣΤΙΚΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) 4. ΣΠΑΣΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΛΕΠΑΠ) 5. ΣΠΑΣΤΙΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΕΛΕΠΑΠ) 6. ΣΠΑΣΤΙΚΑ ΒΟΛΟΥ (ΕΛΕΠΑΠ) 7. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤ. ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΚΑΣΠ - ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ» ΑΘΗΝΑ 8. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ (ΕΠΣ) ΑΘΗΝΑ 9. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΒΕ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΩΦΑ & ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΦΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΙΔΡ. ΠΡΟΝ. & ΕΚΠΑΙΔ. ΚΩΦΩΝ «ΣΤΑΡΟΓΙΑΝΝΗ» ΑΘΗΝΩΝ 3. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΒΟΛΟΥ 5. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 6. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 7. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 8. ΙΔΡΥΜ. ΠΡΟΝ. & ΕΚΠΑΙΔ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡ/ΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΠΕΚΒΕ) ΑΘΗΝΑ 9. ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΓΟΘΕΡ/ΑΣ ΓΙΑ ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔΕΜ. & ΦΙΛΩΝ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 1. ΚΕΑΤ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑ 2. ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΦΛΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ «Ο ΗΛΙΟΣ» ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Φροντιστηριακό Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας ΑΘΗΝΑ Πρόγραμμα Grundtvig : 2009-1-LT1-GRU06- ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ επιμέλεια Εξάρχου Ζωή, Κοινωνιολόγος με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή Υπεύθυνη του «Θεοδωρίδειου Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11). 25

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11). 25 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1.1-5β Έκθεση Καταγραφής των Αναγκών της Παραγωγής

Παραδοτέο Π.1.1-5β Έκθεση Καταγραφής των Αναγκών της Παραγωγής ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, κοινοποιούνται επικαιροποιημένοι οι Ειδικοί Όροι Καθαριότητας οι οποίοι συντάχθηκαν με βάση το Ν. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και

Επίσης, κοινοποιούνται επικαιροποιημένοι οι Ειδικοί Όροι Καθαριότητας οι οποίοι συντάχθηκαν με βάση το Ν. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 21/10/11 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/15 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα

Άδεια Μητρότητας. Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Ι Α /Φ.53α/1667/οικ/22-12-2009 Υπ.Εσ. Άδεια Μητρότητας Χορήγηση αδειών λοχείας και ανατροφής σε περίπτωση τοκετού µε παρένθετη µητέρα Με αφορµή ερωτήµατα υπηρεσιών σχετικά µε τη χορήγηση των διευκολύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό.

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό. Ο Οδηγός που ακολουθεί είναι ο ανανεωµένος οδηγός παροχών σαν συνέχεια του πρώτου που είχε σχεδιαστεί από την του ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ Οµίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου βάσει των συχνότερων ερωτηµάτων των εξυπηρετούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 252. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 252. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από δικαιούχους και παρόχους τουριστικών καταλυμάτων στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312 Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 22-11-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Ε & Γ --------- Α. Παπανδρέου 37 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ :

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΕΟΣ ΠΙΑ. όμως ότι στην ατζέντα της Τρόικας και των τοκογλύφων

ΈΛΕΟΣ ΠΙΑ. όμως ότι στην ατζέντα της Τρόικας και των τοκογλύφων ΚΕΜΠΕ. ΑΘ 5399 του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 106 79 AΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3606071, 210 3604327, FAX: 210 3606347, E-mail: ssalpha8@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα