ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

2

3 Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, Η κρίση μας έχει οδηγήσει στην ανάγκη να αναθεωρήσουμε το παραγωγικό μας πρότυπο, και σε βραχύ χρονικό διάστημα να εισάγουμε μεταρρυθμίσεις που θα απελευθερώσουν το παραγωγικό μας δυναμικό και θα το βοηθήσουν να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστικό. Πέρα από τα άμεσα μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναγκαστικά περιλαμβάνουν και πολιτικές που έχουν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και που ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές και πρακτικές των πιο ανεπτυγμένων εταίρων μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης της ελληνικής παραγωγής. Η υπόθεση της ανταγωνιστικότητας είναι πρωτίστως συνάρτηση της ικανότητας μίας οικονομίας να διαπιστώνει έγκαιρα επερχόμενες αλλαγές στις τεχνολογίες οι οποίες είναι σημαντικές για τις παραγωγικές μονάδες και τις συνέπειες που αυτές έχουν στα επαγγέλματα και τις αναγκαίες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ πήρε την πρωτοβουλία να αναπτύξει Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ενημέρωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το Δίκτυο αυτό δίνει σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα, που αφορούν στον προσδιορισμό και χαρτογράφηση τεχνολογιών αιχμής σε οκτώ τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Περιεκτική σύνοψη των ευρημάτων που αφορούν την περιοχή των μεταφορών παρουσιάζεται στην ενημερωτική έκθεση που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής αναδεικνύουν μια άλλη όψη της χώρας μας. Είναι μια όψη δυναμική, αναπτυξιακή, είναι η όψη της έρευνας, της τεχνολογικής προσπάθειας, της καινοτομίας. Ο ΣΕΒ, εκπροσωπεί τις σύγχρονες και οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες, παρά τη δυσμενή συγκυρία, εξακολουθούν να επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Με την παρούσα εργασία ο ΣΕΒ εισάγει εμφατικά την τεχνολογία και καινοτομία στον δημόσιο διάλογο, και θέτει αυτό το υλικό καθώς και τον μηχανισμό παραγωγής του στη διάθεση τόσο της πολιτείας όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας, επιθυμώντας να συμβάλει στη συζήτηση για την οριοθέτηση των τεχνολογικών προϋποθέσεων της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ

4

5 διατροπικότητα των μεταφορών και εφοδιαστική αλυσίδα συντήρηση επισκευή και ανακατασκευή (MRO) έξυπνες ελαφρές μεταφορικές κατασκευές ηλεκτροκίνηση και νέοι σταθμοί ενέργειας ασφάλεια μεταφορών Μεταφορές Μεταφερόμενοι στην νέα εποχή Αποτελεί θέμα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, είναι απαραίτητο για την καθημερινή διαβίωση κάθε ανθρώπου και συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας. Ο λόγος για τις Μεταφορές. Τομέας υψίστης σημασίας για το εμπόριο, την μεταφορά επιβατών και φορτίων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκοσμίως. Επιχειρηματική αγορά και τάσεις: Προκλήσεις - Προοπτικές Πρωτοβουλίες Τεχνολογίες Μεταφορών Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες O τομέας των Μεταφορών έχει να παρουσιάσει πολύ σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής: Ηλεκτροκίνηση, εναλλακτικά καύσιμα Γεωπληροφορική, δορυφορικές και άλλες ασύρματες τηλεπικοινωνίες Νέα προηγμένα υλικά (πολυ-λειτουργικότητα, χαμηλό βάρος) Αυτόματα συστήματα διαχείριση, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης μεταφορών METAΦΟΡΕΣ 5

6 Συνολοκλήρωση τεχνολογιών Οι τεχνολογίες μεταφορών αυτού του ενημερωτικού δελτίου αναφέρονται στην ανάπτυξη έξυπνων, διατροπικών, περιβαλλοντικών, και ενεργειακά αποδοτικότερων συστημάτων μεταφορών. Στόχος των τεχνολογιών είναι η μείωση του κόστους, η βελτίωση των παραμέτρων ασφάλειας, η προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, η ικανοποίηση και άνεση των επιβατών και η συμβολή στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω μείωσης των ρύπων και εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Οι τεχνολογίες μεταφορών είναι τεχνολογίες ολοκλήρωσης (integration) και συνδυάζουν επιστημονική γνώση που παράγεται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (πληροφορική, επικοινωνίες, υλικά, μέθοδοι παραγωγής, επιχειρησιακή έρευνα, ενέργεια και περιβάλλον), ενώ παρέχουν υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα και άλλους τομείς όπως το περιβάλλον, την ενέργεια, την ασφάλεια κ.α. Μερικοί σημαντικοί Δείκτες 10-15% της τελικής τιμής ενός προϊόντος αντιστοιχεί στα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. 13,2% του προϋπολογισμού των νοικοκυριών στην Ευρώπη δαπανάται σε υπηρεσίες και αγαθά μεταφορών. 6 METAΦΟΡΕΣ

7 Επιχειρηματική αγορά και τάσεις Μερικά στοιχεία για την παγκόσμια αγορά στον τομέα των μεταφορών: Ο κλάδος των επίγειων μεταφορών αποτελεί το 11% του ΑΕΠ της ΕΕ και αντιστοιχεί σε περίπου 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σύμφωνα με στοιχεία για το έτος Τα έσοδα από τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών το 2010 ξεπερνούσαν τα 700 δισ. ευρώ. Τα κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι αύξηση των τιμών των καυσίμων, η συμφόρηση στους μεγάλους κόμβους (διεθνή αεροδρόμια) και η όλο και πιο αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία. Τ α έσοδα από τις μεταφορές εμπορευματοκοβωτίων (freight & logistics - οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες μεταφορές) για το 2010, εκτιμάται πως ανήλθαν σε δισ. Ευρώ. Οι Μεταφορές στην Ελλάδα Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περί τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που καλύπτουν την δραστηριότητα σε χερσαίες (οδικές και σιδηροδρομικές), εναέριες, θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένου υπηρεσιών Logistics. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από προσωπικές (μεταφορείς, εκμετάλλευση ταξί κλπ.) έως πολυεθνικές (εταιρίες, αεροπορικές ναυτιλιακές και άλλες). Επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα παρατηρείται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, με μεγαλύτερη ένταση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναυτιλία: περίπου 1000 ναυτιλιακές επιχειρήσεις με έδρα τον Πειραιά υποστηρίζουν διοικητικά το 20% της διεθνούς ναυτιλίας (στοιχεία 2011). Αερομεταφορές: το 2010 η αεροπορική κίνηση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ήταν: πτήσεις, επιβάτες και τόνοι εμπορευμάτων και ταχυδρομείου περίπου Χερσαίες Μεταφορές: Η μεγαλύτερη υποχώρηση το 2010 (λόγω της μείωσης έργου των εταιριών μεταφορών και logistics) εντοπίζεται στις οδικές μεταφορές (-18,1%), ενώ σημαντικά έχουν πληγεί και οι διεθνείς οδικές μεταφορές λόγω της πτώσης του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμφανίζουν επίσης μείωση τόσο όσο αφορά την μεταφορά φορτίων (-6.5%), όσο και την μεταφορά επιβατών (-16.5%) σε σχέση με τις αντίστοιχες επιδόσεις του METAΦΟΡΕΣ 7

8 Πρωτοβουλίες Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (Joint Technology Initiatives) είναι ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός με τη μορφή Σύμπραξης Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων (Public- Private partnerships) και οι οποίες υποστηρίζουν διεθνικές ερευνητικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας σε περιοχές ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Στον Τομέα των Μεταφορών δραστηριοποιούνται οι παρακάτω Clean Sky (http://www.cleansky. eu) με πεδίο δραστηριότητας της ανάπτυξη τεχνολογιών στον τομέα της αεροναυπηγικής (με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων, του ΕΜΟ και του πανεπιστημίου Πατρών στις δράσεις της) και η SESAR JU (http://www.sesarju. eu/), στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσεται το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Η Ελλάδα συμμετέχει σε κάποιες από τις δράσεις του SESAR JU μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων στην Ευρώπη διαδραματίζουν οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες (European technology platforms ETPs) στις οποίες ηγετικό ρόλο έχουν φορείς της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων ωστόσο συμμετέχουν και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ. Στον Τομέα των Μεταφορών έχουν αναπτυχθεί 5 τέτοιες πρωτοβουλίες: Το ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) ιδρύθηκε το 2001 με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της αεροναυπηγικής και γενικότερα των εναέριων μεταφορών. Στα 40 μέλη του συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται το τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας. Το ERRAC (European Rail Research Advisory Council) συστάθηκε το 2001 με στόχο την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω της αναβάθμισης των σιδηροδρομικών δικτύων τόσο σε υποδομές όσο και σε παροχή υπηρεσιών. Διαθέτει 45 μέλη, με την Ελλάδα να συμετέχει ως μέλος κράτος μέσω του Υπουργείου Μεταφορών. Το ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council) αποσκοπεί αφενός στη στοχοθέτηση της έρευνας για τις οδικές μεταφορές αφετέρου στην προσέλκυση δημοσίων και ιδιωτικών πόρων για την έρευνα. Το συμβούλιο αριθμεί πάνω από 50 μέλη με την Ελλάδα να συμμετέχει μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Waterborne: ιδρύθηκε το Μέλη της αποτελούν φορείς από τη ναυτιλιακή και ναυπηγική βιομηχανία, λιμενικές αρχές και κράτη-μέλη της ΕΕ. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τη ΓΓΕΤ. Στα μη κυβερνητικά μέλη της πλατφόρμας περιλαμβάνονται οι περισσότερες ενώσεις ευρωπαϊκές ναυτιλιακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων και μέσω αυτών και οι αντίστοιχες ελληνικές. Η ESTP (European Space Technology Platform): ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), των εθνικών αρχών κρατώνμελών της ΕΕ, της αεροδιαστημικής βιομηχανίας και ερευνητικών οργανισμών. Τα μέλη της πλατφόρμας συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω εθνικών προγραμμάτων, της ESA καθώς και του προγράμματος-πλαίσιο της ΕΕ. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρωτοβουλίες που πηγάζουν από τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν κοινή πολιτική στον τομέα των Μεταφορών, εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, βελτίωση ασφάλειας, ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας, προώθηση περιφερειακής σύγκλησης και βελτιωμένου χωροταξικού σχεδιασμού. Οι πολιτικές που ακολουθούνται έχουν άμεση συσχέτιση με τις μελλοντικές τάσεις του τομέα. Για παράδειγμα, η πολιτική μείωσης των ρύπων οδηγεί σε ανάγκη ανανέωσης του στόλου ή ακόμα και αλλαγές στα καύσιμα. Μερικοί από τους στόχους που έχουν τεθεί είναι η μείωση των εκπομπών CO2, η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 11 έργα σχετικά με τον τομέα των Μεταφορών για την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έργα με ελληνική συμμετοχή στο θεματικό πεδίο TRANSPORT του FP7 8 METAΦΟΡΕΣ

9 Τεχνολογίες Ηλεκτροκίνηση και Νέοι Σταθμοί Ενέργειας Με τον όρο Ηλεκτροκίνηση περιγράφεται η μηχανοκίνητη κυκλοφορία σε δημόσιες οδούς, χρησιμοποιώντας ηλεκτροκίνητα οχήματα καθώς και το σύνολο των σταθμών και των απαραίτητων υποδομών, δημόσιας και ιδιωτικής πρόσβασης για τη φόρτισή των συσσωρευτών τους. Μερικά από τα συγκριτικά χαρακτηριστικά έναντι της τεχνολογίας των θερμικών κινητήρων εσωτερικής καύσης (Internal Combustion Engine ICE) που βασίζεται στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, βενζίνη, αέριο), είναι η μείωση του βάρους, η σημαντικότατη μείωση των ρύπων, η αύξηση των επιδόσεων αυτονομίας και το μειωμένο κόστος παραγωγής και συντήρησης. Τα ηλεκτρικά οχήματα που είναι διαθέσιμα μαζικά ή πιλοτικά στην αγορά χωρίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες που παρουσιάζονται κατ αύξουσα σειρά αιχμής: Υβριδικά Οχήματα: Είναι τα οχήματα με θερμικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Κατά την διάρκεια κίνησης με τον θερμικό κινητήρα, φορτίζουν οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Επαναφορτιζόμενα Υβριδικά Οχήματα με Ηλεκτρική Ενέργεια από Εξωτερική Πηγή: είναι υβριδικά οχήματα αλλά σε αντίθεση με τα απλά υβριδικά διαθέτουν δυνατότητα φόρτισης από εξωτερική πηγή (δίκτυο) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα με Συσσωρευτές: είναι οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα, με ενέργεια που αποθηκεύεται σε συσσωρευτές. Ηλεκτροκίνητα Οχήματα με Συσσωρευτές και Ηλεκτροπαραγωγική Μονάδα: είναι οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα. Ωστόσο, διαθέτουν και θερμικό κινητήρα ο οποίος προορίζεται μόνο για χρήση ως γεννήτρια και την φόρτιση των συσσωρευτών. Ηλεκτρικά Οχήματα με Ενεργειακά Στοιχεία: είναι οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα, και η ενέργειά τους παράγεται πλέον από κυψέλες καυσίμου, σε αντίθεση με τη σημερινή τεχνολογία των συσσωρευτών. Χρονοδιάγραμμα εισόδου στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων ως το Πηγή ADAC METAΦΟΡΕΣ 9

10 Ιδιαίτερη σημασία για την μετάβαση από τις συμβατικές τεχνολογίες στην ηλεκτροκίνηση έχουν οι σταθμοί φόρτισης. Οι σταθμοί φόρτισης σε αναλογία με τους σταθμούς ανεφοδιασμού των συμβατικών οχημάτων πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Α. εύκολη πρόσβαση, που σημαίνει διαθεσιμότητα σταθμών διάσπαρτων κατά μήκος του οδικού δικτύου Τηλεφωνικός Θάλαμος και Σταθμός φόρτισης μαζί! Η Endesa και η Telefonica υπέγραψαν το 2010 συμφωνία για την ανάπτυξη μιας τεχνολογικής λύσης η οποία χρησιμοποιεί τηλεφωνικούς θαλάμους της Telefonica ως σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ισπανία. Στόχος είναι η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η δυνατότητα στους χρήστες επαναφόρτισης των οχημάτων τους στις δημόσιες οδούς. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί προπληρωμένες κάρτες και επίσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την κατανάλωση. Β. ταχεία διαδικασία φόρτισης στην ίδια κλίμακα χρόνου με αυτήν των συμβατικών οχημάτων (ιδανική περίπτωση) Στους σταθμούς φόρτισης, οι διαθέσιμες τεχνολογίες έχουν να κάνουν κυρίως με το ηλεκτρικό κύκλωμα που θα χρησιμοποιηθεί για την φόρτιση των συσσωρευτών και ειδικότερα με την πηγή (εναλλασσόμενο ή συνεχές ρεύμα). Η φόρτιση με συνεχές ρεύμα θεωρείται η ιδανικότερη από πλευράς ταχύτητας φόρτιση (20-30 λεπτά για μπαταρία 20kWh). Η παροχή συνεχούς ρεύματος μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα ΑΠΕ που παράγουν απευθείας συνεχές ρεύμα χωρίς την ανάγκη μετασχηματισμού ή με σταθμούς φόρτισης που κάνουν χρήση μεγάλων μετασχηματιστών εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου σε συνεχές μεγάλης έντασης. Μια εναλλακτική τεχνολογία για την ηλεκτροκίνηση που βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο είναι οι κυψέλες καυσίμου (fuel cells) οι οποίες βασίζονται στην μετατροπή της χημικής ενέργειας ενός καυσίμου σε ηλεκτρική μέσω αντιδράσεων οξείδωσης. Το βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής για την αυτοκίνηση είναι η μεγάλη αυτονομία (πάνω από 400 km), οι μηδενικές εκπομπές ρύπων και ο γρήγορος ανεφοδιασμός (περίπου 5 λεπτά). Ερευνητική & Τεχνολογική δραστηριότητα στην Ελλάδα Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται αρκετοί ερευνητικοί φορείς με ενδιαφέρον στην Ηλεκτροκίνηση όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ και αρκετές ερευνητικές ομάδες σε Πανεπιστήμια αλλά και σε επιχειρήσεις με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα Ηλεκτροκίνησης (ADVENT, SUNLIGHT, HELBIO, ΕΛΒΟ, MILTECH HELLAS, TROPICAL, OPUS, SYSTEMA TECH, ROTECH ENGINEERING). Αντικείμενο της έρευνας στην Ελλάδα αποτελούν: οι τεχνολογίες συσσωρευτών μεγάλης απόδοσης συστήματα διαχείρισης του ηλεκτρικού κυκλώματος (κινητήρας, συσσωρευτές) σχεδιασμός κατάλληλων αμαξωμάτων από ελαφρά υλικά οι τεχνολογίες κυψελών καυσίμου (fuel cells) 10 METAΦΟΡΕΣ

11 Ολοκληρωμένες διατροπικές μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Σχετικά με την μεταφορά φορτίων και την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας η διατροπικότητα είναι ζητούμενο καθώς αποτελεί μέσο για την βέλτιστη οργάνωση. Και εδώ προκύπτει η ανάγκη για εργαλεία διαχείρισης (πχ σχεδιασμός διαδρομής, παρακολούθηση φορτίου). Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίτευξη ικανού βαθμού διατροπικότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, όπως είναι οι σταθμοί μετεπιβίβασης μεταξύ μέσων και υποδομές για μεταφορά φορτίων μεταξύ μέσων (πχ γερανοί μεταφόρτωσης container από τα πλοία σε σιδηροδρομικούς συρμούς). Με την διαχείριση της Εφοδιαστικής αλυσίδας σχετίζονται μια σειρά από νέες τεχνολογίες όπως: Συστήματα Ασύρματης Ταυτοποίησης (RFID): Χρήση της τεχνολογίας RFID για την μετάδοση δεδομένων για την διαχείριση μονάδων φορτίου. Η βασική χρήση της είναι η τοποθέτηση RFID ετικετών (RFIF tags) σε ένα φορτίο, που μπορούν να μεταδίδουν πληροφορίες (αποστολέα, παραλήπτη, αριθμούς παραγγελίας ή τιμολογίων κλπ) σε ένα σύστημα διαχείρισης. Σημαντικό ενδιαφέρον έχει η τεχνολογία αυτή σε συστήματα διοδίων, για την πληρωμή εισιτηρίων σε αστικές μεταφορές, σε συστήματα διαχείρισης αποθηκών και διαμετακομιστικών κέντρων, συστήματα διανομής, ταχυδρομεία κλπ. Αυτόματα συστήματα διαχείρισης αποθηκών: Αναφέρονται διεθνώς με τον όρο WMS (Warehouse Management Systems) και χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής και ρομποτικής για την αυτόματη αποθήκευση και ανάκτηση μονάδων φορτίου, επιτρέποντας τη γρήγορη και οικονομική διαχείριση προϊόνων. Στα συστήματα αυτά ανήκουν οι αυτόματες αποθήκες, (σταθερού διαδρόμου fixed-aisle και carousels), οι αυτόματοι επιλογείς (automatic pickers) κ.ά. Ηλεκτρονική παρακολούθηση του φορτίου και των διαδικασιών μεταφοράς (e-freight): Αφορά κυρίως την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών σχετικά με την μεταφορά φορτίων (τιμολόγια, φορτωτικές, εκτελωνισμός) σε διατροπικές και πολυτροπικές μεταφορές και την ηλεκτρονική παρακολούθηση του φορτίου μέσω συστημάτων GPS, Wifi κλπ. Η διάδοση ειδικά των διαδικτυακών καταστημάτων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τέτοιες τεχνολογίες αυτοματοποίησης στην διαχείριση και λειτουργία των αποθηκών καθώς μειώνουν σημαντικά το κόστος και βελτιώνουν τους χρόνους απόκρισης στις ηλεκτρονικές παραγγελίες. Ερευνητική & Τεχνολογική δραστηριότητα στην Ελλάδα Σημαντική ερευνητική παρουσία στην περιοχή έχει το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Αυτή η ελληνική ερευνητική παρουσία και κινητικότητα στις διατροπικές μεταφορές επιβεβαιώνεται με τη συμμετοχή σε 30 έργα στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά την τελευταία δεκαετία (έναντι διεθνώς). Σημαντική είναι και η ελληνική επιχειρηματική συμετοχή σε έργα έρευνας στη διατροπικότητα των μεταφορών και την εφοδιαστική αλυσίδα : ΑΙΑ, VELTI, LINK Technologies, FORTHNET, TREDIT, K-NET, KUEHNE&NAGEL Hellas, EXODUS, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, SINGULARLOGIC. Διατροπικότητα στις μεταφορές Ένα θέμα το οποίο σχετίζεται τόσο με την εφοδιαστική αλυσίδα (πρώτων υλών και προϊόντων) όσο και με την μεταφορά επιβατών είναι η διατροπικότητα (Intermodal Transport) δηλαδή η δυνατότητα μετακίνησης επιβατών και φορτίων χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα μέσα ή τρόπους μεταφοράς με βέλτιστο τρόπο Για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος αλλά και ο χρόνος μεταφοράς, θα πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών μέσων ανά τμήμα μιας διαδρομής. Για την μεταφορά επιβατών ο στόχος είναι η απρόσκοπτη μετάβαση δηλαδή η μείωση του χρόνου και της προσπάθειας των επιβατών κατά την μετεπιβίβαση μεταξύ διαφόρων μέσων. METAΦΟΡΕΣ 11

12 Πολυ-αντικειμενικός ευφυής σχεδιασμός θαλάσσιων διαδρομών Η καινοτομία της εφαρμογής αυτής έχει διακριθεί τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (European ICT prize nominee) όσο και σε ελληνικό (Διαγωνισμός Καινοτομίας ΣΕΒ- Eurobank) Αντικείμενο του έργου είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου στις θαλάσσιες μεταφορές. Το έργο που υλοποιείται από την DANAOS στοχεύει στον βέλτιστο σχεδιασμό θαλάσσιων διαδρομών. Άνεση, ασφάλεια, ενεργειακή αποδοτικότητα, κερδοφορία, διαχείριση χρόνου και περιβαλλοντολογική ευαισθησία αποτελούν τους βασικούς επιχειρησιακούς παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και αγαθών. Ο συνδυασμός μορφοποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλοίου, του ταξιδιού και την ταυτότητα της εταιρίας. Η πρόταση προτείνει πορεία βασισμένη σε καιρικές προβλέψεις, οικονομικά δεδομένα και τεχνικά στοιχεία που συλλέγονται από διατάξεις του πλοίου, σχετικές με την απόδοσή του και τη συμπεριφορά του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ταξιδιού με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και βαθμό εμπιστοσύνης σε πραγματικό χρόνο. Η καινοτομία και μοναδικότητα της πρότασης εστιάζει στη βέλτιστη ολοκλήρωση τεχνολογικής υποδομής συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και μεταφοράς πραγματικών δεδομένων στο πλοίο, με συστήματα καιρικής πρόγνωσης και ευφυείς αλγορίθμους πολυκριτηριακής βέλτιστης διαδρομής. Πλεονεκτεί συγκριτικά με εφαρμοσμένες λύσεις, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αποσπασματικά, στοχεύοντας μόνο στη ελαχιστοποίηση του κόστους των καυσίμων. Στον ελλαδικό χώρο η εφαρμογή της πρότασης στοχεύει στον περιορισμό των αέριων ρύπων, στον περιορισμό θαλάσσιων ατυχημάτων, στην αύξηση της κερδοφορίας της ακτοπλοϊας με ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση της άνεσης των επιβατών, που θα μπορούν και να ενημερώνονται σχετικά με τα στοιχεία του ταξιδιού από οθόνες δυναμικής πληροφόρησης. Δυνητική προοπτική είναι και η αξιοποίηση της διαδικτυακά από τις Λιμενικές Αρχές για ορθολογιστικό προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών γραμμών και των πρακτόρων του τουρισμού για την προβολή των υπηρεσιών τους από τους εν πλω σταθμούς ενημέρωσης 12 METAΦΟΡΕΣ

13 Συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή μεταφορικών μέσων (Maintenance Repair and Overhaul, MRO) Η περιοχή των MRO αφορά τις νέες μεθοδολογίες και ιδέες για τη συντήρηση και τις επισκευές, όπως είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και έξυπνων υλικών που επιτρέπουν αυτο-διάγνωση τεχνικών προβλημάτων, αλλά και την αυτο-επισκευή των προβλημάτων αυτών. Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι τεχνολογίες σχεδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων, αρθρωτών μηχανολογικών κατασκευών, καθώς και η ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης του κύκλου ζωής των οχημάτων όλων των μέσων μεταφοράς. Μια τεχνολογία που εντάσσεται σε αυτήν την περιοχή εφαρμογής είναι οι αισθητήρες οπτικών ινών και η χρήση τους στην παρακολούθηση των παραμορφώσεων των κατασκευών. Ιδιαίτερα σε κατασκευές συνθέτων υλικών, είναι δυνατή η ενσωμάτωση διατάξεων οπτικών ινών (Fiber Bragg Gratings) μέσα σε εξαρτήματα ή κατασκευές, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση βλαβών. Τέτοια συστήματα εφαρμόζονται πιλοτικά σε αεροσκάφη και διαστημικές κατασκευές (π.χ. δορυφόροι) ενώ είναι δυνατή η χρήση τους και σε τρένα υψηλής ταχύτητας. Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι τεχνολογίες που αφορούν τη σχεδίαση οχημάτων στα οποία δεν απαιτείται συντήρηση (maintenance free) ή ακόμα η εφαρμογή αρθρωτών (modular) κατασκευών που επιτρέπουν την εύκολη αντικατάσταση ελαττωματικών μερών χωρίς την ανάγκη απομάκρυνσης όλου του οχήματος/μεταφορικού μέσου από την κυκλοφορία. Τέλος, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η ανάπτυξη και διαχείριση του κύκλου ζωής των οχημάτων όλων των μέσων μεταφοράς, χρησιμοποιώντας μεθόδους Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Προϊόντος (Product Life Cycle Management). Θέματα διάγνωσης, επισκευής και διαχείρισης κύκλου ζωής συναντώνται στις αεροδιαστημικές εφαρμογές, στις θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. METAΦΟΡΕΣ 13

14 Επιχειρηματικοί τομείς εφαρμογών: Υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφών: Η τρέχουσα τάση στην έρευνα είναι η ανάπτυξη κατασκευών με δυνατότητες αυτο-διάγνωσης ή ακόμα και αυτοεπισκευής με στόχο την μείωση του κόστους συντήρησης διατηρώντας το επίπεδο ασφάλειας. Στην περιοχή αυτή σχετικές εφαρμογές είναι οι επισκευές με επιθέματα και η διάγνωση βλαβών με χρήση τεχνολογιών data fusion (σύνθεση δεδομένων από διαφορετικές μεθόδους ελέγχου) Συντήρηση και έλεγχος του δικτύου και του εξοπλισμού του ΟΣΕ και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς μεγάλων πόλεων (μετρό, τραμ, προαστιακός Αττικής, προαστιακός σιδηρόδρομος Πατρών). Σκοπός είναι η διάγνωση βλαβών στις σιδηροτροχιές και τους τροχούς των τρένων (π.χ. ρωγμές λόγω κόπωσης που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα) και οι αντίστοιχες μέθοδοι βασίζονται στον οπτικό έλεγχο, την διάδοση ακουστικών κυμάτων και υπερήχων καθώς και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (Magnetic Flux Leakage, Alternating Current Field Measurement). Ανάπτυξη βιομηχανίας διάλυσης πλοίων (βιώσιμη). Σχετική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί και η διαχείριση του τέλους ζωής των μεταφορικών μέσων/οχημάτων. Αρκετά σημαντική θεωρείται η υιοθέτηση τεχνολογιών και πρακτικών οικολογικής διάλυσης των πλοίων όταν συμπληρώσουν το χρονικό όριο ασφαλούς λειτουργίας (σύμφωνα με τους κανονισμούς). Επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ωφεληθούν είναι αεροναυπηγικές, τεχνικές βάσεις, ναυπηγο-επισκευαστικές ζώνες, σιδηροδρομικές, ναυτιλιακές, κατασκευαστικές και υπεργολάβοι αυτών. Ελληνική ερευνητική δραστηριότητα Για την δεκαετία εντοπίζονται πάνω από 70 ελληνικές δημοσιεύσεις (5.000 διεθνώς) σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ υπάρχει και συμμετοχή σε 5 έργα του 7ο Προγράμματος Πλαίσιο. Ερευνητικοί και επιστημονικοί φορείς με διακυρηγμένο ενδιαφέρον σε δραστηριότητες MRO είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Δημόκριτος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και από τον κόσμο των επιχειρήσεων οι Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, η ΕNVIROCOUSTICS, GLAFCOS MARINE ΕΠΕ, HORAMA Α, και ναυπηγικές επιχιερήσεις. 14 METAΦΟΡΕΣ

15 IAPETUS (Ιαπετός): Ένα ερευνητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την επισκευή αεροσκαφών με τη χρήση επιθεμάτων (patches) από σύνθετα υλικά. Λόγω του ότι το 30% περίπου του στόλου των πολιτικών αεροσκαφών στον κόσμο είναι άνω των 15 ετών, υπάρχει ανάγκη επέκτασης της προσδόκιμου διάρκειας ζωής και ταυτόχρονα της διασφάλισης της αξιοπιστίας τους. Παράλληλα, η εισαγωγή νέων υλικών όπως τα σύνθετα υλικά στα βασικά δομικά μέρη των αεροπορικών κατασκευών, (όπως το Airbus A380 και το μελλοντικό Boeing 787), δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης νέων, πιο αποδοτικών τεχνολογιών για την επισκευή περιοχών που έχουν υποστεί βλάβη. Το πρόγραμμα αυτό, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο και αποτελεί πρωτοβουλία ερευνητικών ομάδων από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και των Ιωαννίνων. Η ερευνητική δραστηριότητα ακολουθεί δύο παράλληλες κατευθύνσεις με την πρώτη να εστιάζει στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση νέων τεχνικών εφαρμογής επιθεμάτων επισκευής από σύνθετα υλικά (εποξική ρητίνη με ίνες άνθρακα). Μεταξύ αυτών είναι ο πολυμερισμός του υλικού μέσω θερμότητας που παράγεται μέσω της ροής ηλεκτρικού ρεύματος από τις ίνες άνθρακα. Χάρη στην ηλεκτρική αγωγιμότητα των ινών άνθρακα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως αντιστάσεις προκειμένου να παραχθεί η θερμότητα που χρειάζεται για να γίνει ο πολυμερισμός της εποξικής ρητίνης. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας της επισκευής που βασίζεται στην μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του επιθέματος. Το ίδιο το επίθεμα θα μπορεί να ανιχνεύει ενδεχόμενη αποκόλλησή του από την κύρια δομή ή να προειδοποιεί για διάδοση της βλάβης (ρωγμής) την οποία καλύπτει. Τα επιθέματα επισκευής που αναπτύχθηκαν είναι ενισχυμένα με νανο-σωληνίσκους άνθρακα (CNT) για καλύτερη αντοχή και αυξημένη θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα του υλικού. Η διαδικασία εφαρμογής ενός επιθέματος σε πλάκα από ανθρακονήματα. Διακρίνονται τα ηλεκτρόδια τροφοδοσίας των ινών άνθρακα με ηλεκτρικό ρεύμα για τον πολυμερισμό του επιθέματος Η κοινοπραξία εκτέλεσης του έργου αποτελείται από εταιρίες αεροναυπηγικής, συνθέτων υλικών και εξοπλισμού όπως: DAHER Aerospace και GMI Aero (Γαλλία), PZL (Πολωνία), HUNTSMAN (Ελβετία), INASCO (Ελλάδα) και τα πανεπιστήμια Πάτρας και Ιωαννίνων από την Ελλάδα, Sheffield από την Μ. Βρετανία. Συντονιστής του έργου είναι η TECNALIA από την Ισπανία. METAΦΟΡΕΣ 15

16 Ελαφρές έξυπνες κατασκευές Με τον όρο ελαφρές «έξυπνες» κατασκευές εννοούνται κατασκευές που αφορούν τα δομικά στοιχεία οχημάτων μεταφοράς οι οποίες: 1. Είναι ελαφρότερες από τις υπάρχουσες είτε λόγω σχεδιασμού είτε λόγω υλικών κατασκευής. 2. Έχουν τη δυνατότητα της αυτοδιάγνωσης είτε μέσω του ίδιου του υλικού κατασκευής, είτε μέσω ενσωματωμένων αισθητήρων. Οι τύποι υλικών που χρησιμοποιούνται σε ελαφρές κατασκευές είναι πολυμερή θερμοπλαστικά ή σύνθετα υλικά και ελαφρά κράματα (αλουμινίου, μαγνησίου, τιτανίου). Οι απαιτήσεις για ολοένα καθαρότερες μεταφορές (μείωση των ρύπων) και μείωση του κόστους (κατανάλωση καυσίμων) οδηγούν τις εξελίξεις προς την υιοθέτηση ελαφρών υλικών που εξασφαλίζουν μειωμένο βάρος χωρίς υποχωρήσεις στην ασφάλεια. Αν και μέχρι πρόσφατα το αυξημένο κόστος παραγωγής εμπόδιζε την υιοθέτησή τους από την βιομηχανία, η εξέλιξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη αύξηση της ζήτησης αναιρούν σιγά σιγά τα όποια μειονεκτήματα. Ενδεικτικά, μερικές από τις εφαρμογές των ελαφρών υλικών παρατίθενται στη συνέχεια. Υπηρεσίες σχεδιασμού & καινοτομίας Υπηρεσίες πιστοποίησης υλικών Ελαφρά ποδήλατα Κοντέινερ χαμηλού βάρους και μηδενικού κόστους συντήρησης Σκάφη αναψυχής η άλλης ειδικής χρήσης (πχ αλιευτικά) Μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα Δομικά μέρη αεροσκαφών. Συγκριτικά πλεονεκτήματα: Το χαμηλό βάρος τέτοιων έξυπνων δομών είναι το χαρακτηριστικό που τις διαχωρίζει και τις κάνει να υπερτερούν έναντι άλλων. Η πολυχρηστικότητα, η δυνατότητα υψηλής παραγωγής, η αύξηση της ασφάλειας και η βελτιστοποίηση των κατασκευών είναι μερικά από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών. Για την είσοδο των παραπάνω εφαρμογών στην αγορά, μια επιχείρηση που τις υλοποιεί οφείλει να γνωρίζει ότι θα χρειαστούν περίπου 4 με 5 χρόνια, ενώ εκτιμάται πως το κόστος επένδυσης και λειτουργίας είναι σχετικά χαμηλό. Ελληνική ερευνητική δραστηριότητα Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αποτελούν τους σημαντικότερους Ελληνικούς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς με ενδιαφέρον σε αυτήν την τεχνολογία και με συμμετοχή σε 14 ευρωπαϊκά έργα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο. Επιχειρήσεις που έχουν συμμετοχή σε ερευνητικά έργα MRO: ΕΑΒ, ΖΗΝΩΝ, MILTECH, INASCO. 16 METAΦΟΡΕΣ

17 Ασφάλεια στις μεταφορές Η ασφάλεια στις μεταφορές αφορά τόσο την αποσόβηση ατυχημάτων, όσο και την πρόληψη συνεπειών προερχόμενων από εγκληματικές ενέργειες. Η ασφάλεια στις μεταφορές εξυπηρετείται και υποστηρίζεται από την ολοκληρωμένη αξιοποίηση τεχνολογιών υλικών και συστημάτων όπως: Αξιοποίηση νέων υλικών όπως τα σύνθετα υλικά και τα προηγμένα κράματα. Κυριότερο πλεονέκτημα αναφορικά με την ασφάλεια είναι η απορρόφηση ενέργειας (σε συγκρούσεις αυτοκινήτων, ανώμαλη προσγείωση αεροσκαφών κα) ενώ σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι τεχνολογίες διάγνωσης βλαβών (υπέρηχοι, θερμογραφία, ανάλυση ταλαντώσεων). Αξιοποίηση / προσομοίωση συστημάτων μεταφορών αλλά και δομικών στοιχείων οχημάτων. Αφορά κυρίως την μοντελοποίηση και προσομοίωση οχημάτων με σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς σε ακραίες συνθήκες (πχ σύγκρουση, απώλεια ελέγχου, έλλειψη ευστάθειας) και την εξασφάλιση της ακεραιότητας των επιβατών. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων αισθητήρων τα οποία επιτρέπουν επιτήρηση, πρόβλεψη καιρικών φαινομένων, παρακολούθηση υπόπτων και παροχή πληροφορίας σε συνεργεία διάσωσης. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στον υποτομέα αυτόν είναι τα εξής: η μεγάλη ακρίβεια και η έγκαιρη προειδοποίηση σε συστήματα παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας, το χαμηλό κόστος, η βελτιστοποίηση των κατασκευών (μείωση βάρους, κατανάλωσης) Οι κυριότερες εφαρμογές στον υποτομέα είναι συνοψίζονται παρακάτω: τα έξυπνα συστήματα παρακολούθησης, πληροφόρησης, υποστήριξης και προειδοποίησης οδηγού για την αύξηση της οδικής ασφάλειας αλλά και των ευάλωτων χρηστών των οδικών δικτύων, Σε αυτά ανήκουν τα συστήματα προειδοποίησης του οδηγού για κίνδυνο (απόσταση από προπορευόμενο όχημα, προειδοποίηση για σύγκρουση, για αλλαγή λωρίδας) και τα συστήματα παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού (αναγνώριση υπνηλίας) τα έξυπνα συνεργατικά συστήματα υποδομής-οχήματος για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και για τη μείωση των ατυχημάτων τους. Πρόκειται για συνδυασμό συστημάτων στις υποδομές του δικτύου που συλλέγουν πληροφορία για την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας και την μετάδοσή τους στα διερχόμενα οχήματα. Μια προηγμένη λειτουργία είναι η προειδοποίηση σύγκρουσης οχημάτων βάση της πορείας, ταχύτητας κ.λ.π., πριν ακόμα υπάρξει οπτική επαφή μεταξύ των οχημάτων. Ελληνική ερευνητική δραστηριότητα Η παρουσία των ελληνικών φορέων στην αντίστοιχη ερευνητική δραστηριότητα είναι σημαντική αριθμώντας 140 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (σε σύνολο την τελευταία δεκαετία) και συμμετοχή σε 18 έργα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σημαντικότεροι φορείς που δραστηριοποιούνται στην ασφάλεια στις Μεταφορές είναι το Ινστιτούτο Μεταφορών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου: INTRAKOM, EAB, ΟΛΠ, ANEK Lines, MINOAN Lines, AVITRONICS Research, SPIRIT, ENDITECH, iknowhow, ΠΑΡΑΓΩΝ, ΑΝΚΟ. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, Mobilmedia, INFITHEON technologies, Advanced Microwave systems. τα έξυπνα συστήματα επικοινωνίας και εντοπισμού θέσης για την αύξηση της ασφάλεια όλων των μετακινούμενων σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Αφορά σε συστήματα έξυπνης επικοινωνίας και παρακολούθησης των μεταφορών (σταθμοί, οχήματα) μετά από ένα καταστροφικό γεγονός με στόχο την συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στην γρήγορη επέμβαση των σωστικών συνεργείων. METAΦΟΡΕΣ 17

18 Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες Εγκαταστάτης & Συντηρητής Πρατηρίων Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων Καθώς η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων εντός των αστικών κέντρων θα αυξάνεται συνεχώς, θα δημιουργηθεί η ανάγκη ανάπτυξης των σχετικών υποδομών εξυπηρέτησης και υποστήριξης ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή νέοι σταθμοί ενέργειας ή μετατροπή υπαρχόντων πρατηρίων καυσίμων ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν και ηλεκτροκίνητα οχήματα. Θα δημιουργηθεί επίσης η ανάγκη ανάπτυξης περιφερειακών συστημάτων υποστήριξης, τεχνολογιών και διαδικασιών χρέωσης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Ένα χαρακτηριστικό νέο επάγγελμα που αναμένεται να γεννηθεί από αυτήν την τάση είναι αυτό του εγκαταστάτη και συντηρητή εξοπλισμού σταθμών ηλεκτροκίνητων οχημάτων: Ο σχετικός απαιτούμενος εξοπλισμός έχει διαφορετικές προδιαγραφές, λειτουργίες και απαιτήσεις από τον εξοπλισμό ενός παραδοσιακού πρατηρίου βενζίνης, συνεπώς απαιτεί και εξειδικευμένο προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εγκατάσταση και τη συντήρησή του. Οι εξειδικευμένες δεξιότητες που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής στις επιχειρηματικές δραστηριότητες συνοψίζονται για τον τομέα των Μεταφορών ως ακολούθως: Γνώση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας στην συνδυαστική μεταφορά προσώπων και αγαθών σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο Ικανότητα χρήσης μαθηματικών προγνωστικών μοντέλων και εργαλείων συγκοινωνιολογίας. Αντίληψη και ικανότητα καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών και επιπτώσεων των μεταφορικών δραστηριοτήτων, γνώση και ικανότητα αξιολόγησης μεταφορικών μέσων για την ενσωμάτωσή τους στα συστήματα μεταφορών. Αντίληψη των νέων τεχνικών και τεχνολογιών για την κατασκευή, χρήση έλεγχο και συντήρηση οχημάτων μεταφορών με γνωστικό υπόβαθρο στην μηχανολογία, την ηλεκτρολογία και τα υλικά, αλλά ιδιαίτερα και στην διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων (οχημάτων) και την ηλεκτρονική και την αυτοματοποίηση (στην παραγωγή, τον έλεγχο και την επισκευή). Η εξειδίκευση οφείλει να διαφοροποιείται ανάλογα με το όχημα, καθώς οι βασικές τεχνολογίες διαφοροποιούνται ανάλογα: ναυπηγική, αεροναυπηγική, κλασική μηχανολογία. Εξειδικευμένη γνώση στο σχεδιασμό κατασκευών και τα υλικά με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την μεγιστοποίηση της ασφάλειας των κατασκευών, με γνωστικό υπόβαθρο στα σύνθετα υλικά, τους ενσωματωμένους αισθητήρες και την ανάλυση σήματος. Γνώση βιομηχανικού σχεδιασμού και σχεδίασης συστήματος παροχής ενεργειακής υποστήριξης (φόρτιση) στα ηλεκτρικά οχήματα, πλέον της γνώσης συστημάτων συσσωρευτών. Εξειδικευμένη γνώση ασφάλειας (security) στο σχεδιασμό προϊόντων και συστημάτων με σε όλο τα φάσμα του γνωστικού αντικειμένου του βιομηχανικού σχεδιασμού. Το γνωστικό υπόβαθρο για την ασφάλεια στις μεταφορές συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τεχνολογικές γνώσεις (αισθητήρες, συστήματα παρακολούθησης και ειδοποίησης) αλλά και αντίληψη των κοινωνικών και των πολιτικών συνθηκών για την αξιολόγηση του κινδύνου ασφαλείας στα συστήματα μεταφορών. Να σημειωθεί ότι εκτός από τις εξειδικευμένες δεξιότητες που σχετίζονται με τον τομέα των Μεταφορών, εξίσου απαραίτητη είναι και μια σειρά οριζόντιων δεξιοτήτων για την ανάπτυξη σύγχρονης επιχειρηματικότητας: Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, ευρεία αντίληψη του ανταγωνισμού, της αγοράς και του περιβάλλοντος, ικανότητα, ικανότητα σχεδιασμού προϊόντων, γνώση κοινωνικών τάσεων και καταναλωτικών προτιμήσεων, ικανότητα μετάδοσης τεχνικών γνώσεων στους υφισταμένους, γνώση marketing / προώθησης, ικανότητες project management, ικανότητα οικονομοτεχνικής αξιολόγησης. 18 METAΦΟΡΕΣ

19 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις»

Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Γρηγόρης Ζωίδης Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ Ημερίδα: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα»

«Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» «Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Ελληνικό Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων URL: www.heliev.gr e-mail: info@heliev.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020

O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - LOGISTICS ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ «ΕΠΑνΕΚ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Νίκος Καμβύσης Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Συντονιστής της Τομεακής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα

SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα SmartAgriFood η έξυπνη διαδικτυακή υπηρεσία στην αγροδιατροφική αλυσίδα Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ/ ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ether Applications (ΑΙΘΗΡ) όλη σας η ενέργεια

Ether Applications (ΑΙΘΗΡ) όλη σας η ενέργεια Ether Applications (ΑΙΘΗΡ) όλη σας η ενέργεια Δραστηριότητα στον χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο Γραφεία Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις Έμφαση στις ανάγκες του πελάτη Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην ευρύτερη και ανεξάρτητη

Μια νέα εποχή ανατέλλει στην ευρύτερη και ανεξάρτητη Η νέα εποχή στη συντήρηση-επισκευή του αυτοκινήτου Οι οκτώ νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς Επηρεασμένες από τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές. Προοπτικές. Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ H1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές Εισηγητής: ρ. Νικήτας Νικητάκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρικών οχημάτων Σεπτέμβριος 2014 1 Θέματα σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα Τύποι Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΗΟ) Με συσσωρευτές (BEV) Υβριδικά (PHEV) Υβριδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα