2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ως κύρια στοιχεία ανάλυσης της χωροταξικής ένταξης της περιφέρειας εξετάζονται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της µελέτης), ο ρόλος της στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές χωρικό σύστηµα, η σχέση της µε τους εθνικούς και τους διεθνείς άξονες ανάπτυξης, οι λειτουργίες διαπεριφερειακής και υπερεθνικής εµβέλειας, σε σύγκριση και µε τις άλλες ελληνικές περιφέρειες. Η Π Ε µπορεί να θεωρηθεί ως περιοχή µε αδυναµίες σύνδεσης και επικοινωνίας όχι µόνο µε τις περιφέρειες των άλλων χωρών της Ε.Ε. αλλά και µε ενδοπεριφερειακές ανεπάρκειες λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των αξόνων (εθνικών και διεθνών) που οφείλονται εν µέρει στα ανολοκλήρωτα µεγάλα έργα υποδοµών 1 και κυρίως σε ό,τι αφορά τους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες, αλλά και σε άλλες παραµέτρους οικονοµικές κλπ. Οι καθυστερήσεις αυτές συµβάλλουν στην αναπτυξιακή της υστέρηση και αποτελούν βασικά εµπόδια στην προοπτική αναπτυξιακής της ενσωµάτωσης στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως έχει προαναφερθεί (βλ. αναλυτικά κεφ. Α.1.1.α.1 και χάρτη Α.2 παρακάτω) η Π Ε βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση όσον αφορά ένα πλέγµα αξόνων ανάπτυξης (που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα): α) υτικός Άξονας µε πρωτεύοντα εθνικό αναπτυξιακό πόλο την Πάτρα και σηµαντικό σε εθνικό επίπεδο πόλο ανάπτυξης το Αγρίνιο, β) ιαγώνιος Άξονας κατά µήκος του οδικού άξονα Λαµία Ιτέα / Άµφισσα Αντίρριο Πάτρα και γ) ΠΑΘΕ: περιλαµβάνει τα µητροπολιτικά κέντρα (πόλους) της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πρωτεύοντες εθνικούς πόλους (Πάτρα, δίπολο Λάρισα Βόλος) και άλλους σηµαντικούς σε εθνικό επίπεδο πόλους ανάπτυξης (Λαµία, Χαλκίδα, Κατερίνη). Συνδέεται άµεσα και έµµεσα (µέσω της Εγνατίας Οδού) µε το σύνολο των χερσαίων πυλών εισόδου / εξόδου της χώρας, καθώς και µε διεθνείς θαλάσσιους άξονες. Επιπλέον, µε βάση το ΓΠΧΣΑΑ στην Π Ε προωθείται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υπηρεσιών διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας, καθώς και η συµµετοχή στην ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασίας. Σε σχέση µε τους διεθνείς άξονες ανάπτυξης (βλ. χάρτη Α.1), η Π Ε βρίσκεται στην επέκταση του νέου πανευρωπαϊκού διαδρόµου της Αδριατικής (Γιάννενα / Σιάτιστα Τίρανα Σπλιτ Ριέξα Λουµπλιάνα Τεργέστη Σάλτσµπουργκ), συνέχεια της Ιόνιας οδού, µε κύρια σύνδεση της χώρας το λιµάνι της Πάτρας. Επιπλέον, µε βάση την Επιτροπή της E.E. οι 13 ελληνικές περιφέρειες µαζί µε τις περιφέρειες της νότιας Ιταλίας (Ιταλικό Mezzogiorno) συναποτελούν την χωρική ενότητα-οµάδα περιφερειών της Κεντρικής Μεσογείου. 1 Μετά την ολοκλήρωση της ζεύξης Ρίου Αντιρρίου, η Π Ε βίωσε την εγκατάλειψη, όσον αφορά τα µεγάλα έργα υποδοµής που θα της επέτρεπαν να εισέλθει σε µια νέα φάση ανάπτυξης. Πραγµατοποιήθηκε συγκεκριµένα η δροµολόγηση κατασκευής και ολοκλήρωση µεγάλων οδικών αξόνων σε όλη την χώρα (ΠΑΘΕ τµήµα Κόρινθος Αθήνα Θεσσαλονίκη, Εγνατία οδός, Κόρινθος Τρίπολη Σπάρτη) µένοντας στο περιθώριο της οδικής προσβασιµότητας. Επίσης πραγµατοποιήθηκε η ολοκλήρωση του σιδηροδροµικού προαστιακού δικτύου µέχρι τις παρυφές της Περιφέρειας. Τέλος πραγµατοποιήθηκε η επέκταση του φυσικού αερίου σχεδόν στο σύνολο της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας. 248

2 249

3 250

4 Σε ό,τι αφορά τους δείκτες πληθυσµιακής εξέλιξης, ανεργίας, απασχόλησης κατά παραγωγικούς τοµείς, περιφερειακού ΑΕΠ κλπ, καθώς και τις βασικές υποδοµές, που δείχνουν την θέση της περιφέρειας στον ελληνικό χώρο σε σύγκριση µε τις άλλες ελληνικές περιφέρειες, αναλυτική αναφορά και σύγκριση έχει ήδη γίνει στο κεφάλαιο Α.1.1.α «Οικονοµική φυσιογνωµία». Η Π Ε σε σχέση µε τις περιφέρειες του Ευρωπαϊκού χώρου, για την περίοδο ανήκει στον στόχο «Σύγκλιση» (µαζί µε τις Περιφέρειες Aνατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης), στις περιφέρειες, δηλαδή, των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) είναι κατώτερο από το 75 % του κοινοτικού µέσου όρου. Στην ΕE27 ο στόχος «Σύγκλιση» αφορά 18 κράτη µέλη και 84 περιφέρειες µε πληθυσµό 154 εκατοµµυρίων: όλες τις Περιφέρειες της Βουλγαρίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Ρουµανίας, Σλοβενίας, τη Μάλτα και επτά (7) Περιφέρειες της Τσεχικής ηµοκρατίας, επτά (7) Περιφέρειες της Γερµανίας, τέσσερις (4) Περιφέρειες της Ισπανίας, τέσσερις (4) Περιφέρειες της Γαλλίας, έξι (6) Περιφέρειες της Ουγγαρίας, τέσσερις (4) Περιφέρειες της Ιταλίας, τέσσερις (4) Περιφέρειες της Πορτογαλίας, τρεις (3) Περιφέρειες της Σλοβακίας και δύο (2) Περιφέρειες του Ηνωµένου Βασιλείου. Χάρτες 6-2.1,2: Επιλέξιµες περιοχές στην ΕΕ27 και στην Ελλάδα στα πλαίσια του στόχου σύγκλισης και του στόχου ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης πηγή Eurostat Περιφέρειες σύγκλισης Περιφέρειες σταδιακής εξόδου Περιφέρειες σταδιακής εισόδου Περιφέρειες ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης Επιπλέον, η αναπτυξιακή θέση της Π Ε σε σχέση µε τις άλλες Περιφέρειες του Ευρωπαϊκού χώρου συνοπτικά µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση ορισµένους αναπτυξιακούς δείκτες: Με βάση τα στοιχεία του έτους σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (ΜΑ ), κατά περιφέρειες NUTS 2 (% του µέσου όρου της ΕΕ-27=100), η Π Ε βρίσκεται ανάµεσα στις περιφέρειες µε µέσο ΑΕΠ ανά κάτοικο < 75%, µαζί µε περιφέρειες της νότιας Ευρώπης: Ιταλίας (πέντε νότιες περιφέρειες), Πορτογαλίας (τέσσερις περιφέρειες), Ισπανίας (περιφέρεια Extremadura) και περιφέρειες των κρατών µελών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 ή το Συγκεκριµένα η Π Ε µε 66% του µέσου όρου της ΕΕ 27, είναι στην 40 η θέση µεταξύ των 84 περιφερειών του στόχου «Σύγκλιση» µαζί µε τις περιφέρειες Stredni Morava της Τσεχίας, Γουαδελούπη της Γαλλίας, Dolnoslaskie της Πολωνίας και Centro της Πορτογαλίας. Επισηµαίνεται ότι µε τα στοιχεία της περιόδου στην ΕΕ12 κατείχε την θέση µε το χαµηλότερο ΑΕΠ ανά κάτοικο. Σε πιο αναλυτικό επίπεδο NUTS 3 παρατηρούνται ενδοπεριφερειακές ανισότητες, καθώς η ΠΕ Αχαϊας παρουσιάζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ>75%, σε αντίθεση µε τις άλλες δύο ΠΕ (Αιτ/νίας και Ηλείας). Συγκεκριµένα η ΠΕ Αχαϊας παρουσιάζει κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο 76% του µέσου όρου της ΕΕ27, η ΠΕ Αιτ/νία 61% και η ΠΕ Ηλείας 51%. 2 ( εδοµένα του Μαρτίου του 2012) 251

5 Σε ό,τι αφορά το εύρος της αλλαγής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την περίοδο , σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της ΕΕ-27 (εκφραζόµενο σε ποσοστιαίες µονάδες επί του µέσου όρου της ΕΕ-27). Η Π Ε παρουσιάζει στασιµότητα (0%, συνεπώς ανήκει στην κατηγορία 0-5%), σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ- 27. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι στον ελλαδικό χώρο η περιφέρεια της πρωτεύουσας (Αττικής) κατέγραψε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης(+ 29%) σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ-27 (+23,0 %), µαζί µε τις περιφέρειες πρωτεύουσας της Σλοβακίας (+ 69%), Ρουµανίας (+ 55), Βουλγαρίας (+ 38), Τσεχικής ηµοκρατίας (+ 36) και του Ηνωµένου Βασιλείου (+ 28). Χάρτης 6-2.3: Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (ΜΑ ), κατά περιφέρειες NUTS 2, 2009 (% του µέσου όρου της ΕΕ-27=100) Πηγή: Eurostat Χάρτης 6-2.4: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (ΜΑ ), κατά περιφέρειες NUTS 3, 2009 (% του µέσου όρου της ΕΕ-27, EU-27=100) Πηγή: Eurostat 252

6 Χάρτης 6-2.5: Μεταβολή κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (ΜΑ ), κατά περιφέρειες NUTS 2, (διαφορά σε ποσοστιαίες µονάδες µεταξύ 2009 και 2000) σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ-27 ) Πηγή: Eurostat Όσον αφορά στον δείκτη ανεργίας, µε βάση στοιχεία του 2010 η Π Ε εµφανίζει (σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat) ποσοστό ανεργίας 11,7% (επισηµαίνεται ότι το 2011 το ποσοστό έγινε 17,3%) γεγονός που την κατατάσσει στην 31 η θέση µεταξύ των 84 περιφερειών που βρίσκονται στο στόχο «Σύγκλιση» της EΕ27. Στο σύνολο των περιφερειών (328 περιφέρειες) της ΕΕ27 βρίσκεται στην 68 η θέση. Το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ είναι 9,6%. Στην ίδια θέση κατατάσσονται η περιφέρεια της Κρήτης, καθώς και η περιφέρεια Podkarpackie της Πολωνίας. Το παραπάνω ποσοστό σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 1994 διατηρεί την Περιφέρεια στην κατηγορία 8-12% που αποτελεί την οµάδα µε µεσαίους δείκτες ανεργίας (κάτι που ανατρέπεται το 2011, λόγω της εκτόξευσης της ανεργίας µε την οικονοµική κρίση). Μεταξύ 271 περιφερειών της ΕΕ27 για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, περίπου 43 περιοχές καταγράφονται µε µακροχρόνια ανεργία άνω του 50% το Με άλλα λόγια, τουλάχιστον το ήµισυ των ατόµων που ήταν άνεργοι ήταν χωρίς δουλειά για περισσότερο από ένα χρόνο. Αυτή η επίµονη διαρθρωτική φύση της ανεργίας ήταν πιο εµφανής σε ορισµένες περιοχές της Γερµανίας, την Ελλάδα, τις γαλλικές υπερπόντιες περιφέρειες, τη νότια Ιταλία, την κεντρική και τη βόρεια Πορτογαλία και τη Σλοβακία. Σχετικά µε το ποσοστό των ανέργων νέων κάτω των 25 ετών και των ανέργων γυναικών, τα στοιχεία κατά το 2010 µεταξύ των 84 περιφερειών που βρίσκονται στο στόχο «Σύγκλιση» της EΕ27 διαµορφώνονται ως εξής: Η Π Ε βρίσκεται στην 37 η θέση στην ανεργία νέων µε ποσοστό 35,1%, µεταξύ του συνόλου των περιφερειών της ΕΕ27. Η ΕΕ έχει ποσοστό 20,9%. Στην ίδια θέση βρίσκεται η περιφέρεια Ιονίων νήσων και ολόκληρη η Λετονία (είναι µία περιφέρεια). Το παραπάνω ποσοστό παρουσιάζεται επιδεινωµένο σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό του 1994 (ποσοστό ανέργων > = 30%), ενώ το 2011 το ποσοστό ανεργίας της Π Ε φτάνει στο 44,7%. Επίσης, η Π Ε βρίσκεται στην 35 η θέση στην ανεργία γυναικών µε ποσοστό 16,4% (το 2011 φτάνει στο 22,4%), µεταξύ του συνόλου των περιφερειών της ΕΕ27. Το παραπάνω ποσοστό παρουσιάζει µικρή επιδείνωση σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό του 1994(ποσοστό ανέργων γυναικών 15-18%), ενώ το 2011 επιδεινώνεται κι άλλο. Συγκριτικά µε τις υπόλοιπες δώδεκα (12) Περιφέρειες της Χώρας την ίδια περίοδο η Π Ε βρίσκεται στην 10η θέση στην ανεργία, µαζί µε την Περιφέρεια Κρήτης. Στον ελληνικό χώρο µικρότερο ποσοστό ανεργίας από την Π Ε έχουν οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Πελοποννήσου. Επιπλέον, βρίσκεται στην 9η θέση στην ανεργία γυναικών, µετά τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, υτ. Μακεδονίας, Ιονίων νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΜΘ, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Στην ανεργία νέων βρίσκεται στην 5 η θέση µετά τις Περιφέρειες ΑΜΘ, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και υτικής Μακεδονίας. 253

7 Χάρτης 6-2.6: Ποσοστό ανεργίας, ηλικίας ετών, ανά περιφέρεια NUTS 3, 2010 (%) πηγή Eurostat Χάρτης 6-2.7: Ποσοστό ανεργίας των νέων, ετών, ανά περιφέρεια NUTS 2, 2010 (%) πηγή Eurostat Όσον αφορά στους δηµογραφικούς δείκτες, µε βάση στοιχεία του 2010 (της Eurostat) στην Π Ε η πληθυσµιακή πυκνότητα ανά ΠΕ είναι: 107,2 κάτ/τ.χλµ στην ΠΕ Αχαϊας, ακολουθεί η ΠΕ Ηλείας µε 69,1% και τέλος η ΠΕ Αιτ/νίας µε 41,6%. Το αντίστοιχο µέγεθος για την Ελλάδα είναι 86,4 κατ/τ.χλµ, ενώ για την ΕΕ27 116,6 κατ/τ.χλµ. Παρατηρείται ότι η Αχαϊα είναι κοντά στην πυκνότητα της ΕΕ, µε µεγαλύτερη πυκνότητα από αυτήν του εθνικού χώρου, σε αντίθεση µε τις άλλες δύο ΠΕ. Σε σύνολο 1208 NUTS3 (δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2010 σε επίπεδο NUTS3 για το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γαλλία), η ΠΕ Αχαϊας βρίσκεται στην 664 η θέση, η ΠΕ Ηλείας στην 863 η και η ΠΕ Αιτ/νίας στην 1052 η θέση. Η Π Ε παρουσιάζει χαρακτηριστικά που είναι περισσότερο συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα των νότιων παρακτίων 254

8 περιφερειών της Ισπανίας και των βαλκανικών χωρών, παρά µε τα αντίστοιχα της κεντρικής Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την πληθυσµιακή µεταβολή, µε βάση το ακαθάριστο ποσοστό συνολικής πληθυσµιακής µεταβολής του 2010, η ΠΕ Αχαϊας έχει θετική µεταβολή πληθυσµού (+ 3,9%), ενώ οι ΠΕ Αιτ/νίας και η ΠΕ Ηλείας εµφανίζουν µείωση (-1,9% και -3,2% αντίστοιχα), ενώ η αντίστοιχη µεταβολή σε εθνικό επίπεδο είναι +1,8%. Συγκριτικά µε την ΕΕ, η Π Ε παρουσιάζει παρόµοια χαρακτηριστικά µε περιοχές της Ισπανίας, της ανατολικής Φινλανδίας και της κεντρικής Αυστρίας. Αναφορικά µε τη µετανάστευση σε επίπεδο NUTS 3, στην ΠΕ Αχαϊας υπάρχει εισροή πληθυσµού (+ 2,7%), ενώ στις ΠΕ Αιτ/νίας και Ηλείας εµφανίζεται εκροή πληθυσµού (-0,3% και -0,4% αντίστοιχα) 3, ενώ σε επίπεδο χώρας -0,1% 4. Η Π Ε εµφανίζει παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά της Σικελίας και των ΝΑ παράκτιων περιοχών της Ισπανίας. Επισηµαίνεται ότι η καθαρή µετανάστευση έχει τη δυνατότητα να συµβάλλει έµµεσα στη µελλοντική φυσική αύξηση του πληθυσµού, δεδοµένου ότι ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των µεταναστών είναι σχετικά νέο και σε αναπαραγωγική ηλικία. Χάρτης 6-2.8: Πυκνότητα πληθυσµού, ανά περιφέρεια NUTS 3, 2010 (κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο) πηγή Eurostat 3 Όταν η καθαρή µετανάστευση είναι αρνητική, τότε περισσότεροι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή. 4 Επισηµαίνεται ότι ανάµεσα σε 769 περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 στην ΕΕ, που παρουσίασαν θετική καθαρή µετανάστευση το 2010, η υψηλότερη καθαρή εισροή µεταναστών καταγράφηκε σε περιοχή γύρω από το Βουκουρέστι, Ρουµανία και στη Φωκίδα (Κεντρική Ελλάδα). 255

9 Χάρτης 6-2.9: Πληθυσµιακή µεταβολή, ανά περιφέρεια NUTS 3, 2010 (ανά κατοίκους) πηγή Eurostat Χάρτης : Καθαρή µετανάστευση, ανά περιφέρεια NUTS 3, 2010 (ανά κατοίκους) πηγή Eurostat Τα ποσοστά απασχόλησης στους τρεις παραγωγικούς τοµείς στην Π Ε διαµορφώνονται κατά το έτος 2007 (µε βάση στοιχεία της Eurostat), ως εξής: 20,5% στον πρωτογενή τοµέα και εξακολουθεί να κατατάσσεται στις ευρωπαϊκές περιφέρειες µε τον υψηλότερο δείκτη απασχόλησης στην γεωργία (µεγαλύτερο του 12%). Το ποσοστό αυτό την κατατάσσει στην 36 η θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και συµβαδίζει µε τις περιφέρειες Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και την περιφέρεια Tekirdag, Edirne, Kirk Lareli της Τουρκίας. 18,27% στον δευτερογενή τοµέα και εξακολουθεί να κατατάσσεται στις ευρωπαϊκές περιφέρειες µε τα χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην βιοµηχανία (κάτω του 25%). Το ποσοστό αυτό την κατατάσσει στην 276 η θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και συµβαδίζει µε την περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τις περιφέρειες Πράγα της Τσεχίας, Nord Norge της Νορβηγίας και η Vlaams Braband του Βελγίου. 256

10 61,22% στον τριτογενή τοµέα, όπου παρουσιάζει βελτίωση δεδοµένου ότι µε τα στοιχεία του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ βρισκόταν στις περιφέρειες που παρουσίαζαν χαµηλά ποσοστά (κάτω του 50%). Το ποσοστό αυτό την κατατάσσει στην 213 η θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και συµβαδίζει µε τις περιφέρειες Galicia της Ισπανίας, Border, Midland and Western της Ιρλανδίας, Piemonte της Ιταλίας, Regiao Autonoma dos Accores της Πορτογαλίας, και τη Λετονία (αποτελεί µία περιφέρεια). Χάρτης : Περιφερειακή τοµεακή εξειδίκευση ανά περιφέρεια NUTS 2, 2008 πηγή Eurostat Επισηµαίνεται ότι η αναφορά σε ορισµένους µόνο στατιστικούς δείκτες που δείχνουν την συγκριτική "θέση" της Π Ε στον Ευρωπαϊκό χώρο αντανακλά σε µεγάλο βαθµό το γεγονός ότι στην σηµερινή ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι οι οικονοµικοί δείκτες π.χ. από µόνοι τους δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την µέτρηση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµειώνει ότι υπάρχει προφανής ανάγκη για τη συµπλήρωση µε στατιστικές που καλύπτουν άλλες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους, από τις οποίες εξαρτάται η ευηµερία των ατόµων (περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί δείκτες, ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσµάτων όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη κλπ) 257

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Πρόεδρος ΤΕΕ Θράκης Θεωρούµε ότι µε τον όρο Χωροταξία, περιλαµβάνονται οι δύο άλλες ενότητες Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4.2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 2 RIS3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ εκέµβριος 2012 Περιεχόµενα ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 3 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα