Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ εκέµβριος 2012

2 Περιεχόµενα ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 Κύρια συµπεράσµατα Στην Ελλάδα καταγράφεται η ανάπτυξη µιας δευτερεύουσας αγοράς εργασίας µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά της επίσηµης, στην οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης Σε ελέγχους που πραγµατοποίησε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το 2011 παρουσιάστηκαν περιστατικά αδήλωτης εργασίας στο 30% των περιπτώσεων Η εµπειρική ανάλυση της αδήλωτης εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί ο αριθµός των ωρών που εργάζεται ένα άτοµο στην ανεπίσηµη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό προσεγγίζεται, µεταξύ άλλων, από το µέγεθος της αυτοαπασχόλησης σε µια οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβοηθούντων µελών στην οικογενειακή επιχείρηση Οι εργασιακές σχέσεις σε αυτές τις µορφές απασχόλησης αποσκοπούν στον πιο άµεσο έλεγχο της παραγωγής και των όρων αµοιβής τους Το ύψος της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα είναι διπλάσιο του µέσου όρου της ευρωζώνης και ανέρχεται στο 31% της συνολικής απασχόλησης το Στον πρωτογενή τοµέα (73%) και στα Επιστηµονικά-Τεχνικά επαγγέλµατα (δικηγόροι, λογιστές, σύµβουλοι επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστηµονική έρευνα κ.ά., 61%) καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα Οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση αποκοµίζουν εισόδηµα από την εργασία τους, αλλά στην πλειοψηφία τους δεν καταβάλλουν εισφορές ασφάλισης Το ποσοστό των βοηθών σε οικογενειακή επιχείρηση ανέρχεται στο 5% στην Ελλάδα, όταν στο µέσο όρο της ευρωζώνης δεν ξεπερνά το 1% το Το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση στην Ελλάδα καταγράφεται στον πρωτογενή τοµέα (18%) και στην εστίαση (13%) Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 3

4 1. Σκοπός της µελέτης Η βαθιά ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονοµία την τελευταία τριετία αποτυπώνεται µε τον πλέον αρνητικό τρόπο στην αγορά εργασίας, καθώς η πορεία της ανεργίας καταγράφει έντονα ανοδική τάση. Η µεγάλη υποχώρηση της οικονοµικής δραστηριότητας ωθεί ολοένα και µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων σε µείωση του προσωπικού που απασχολείται, ενώ στον εργασιακό χώρο καταγράφονται σηµαντικές µεταβολές, καθώς αυξάνονται οι επιχειρηµατικές και ατοµικές συµβάσεις εργασίας έναντι των κλαδικών. H ύφεση και η ανεργία σε συνδυασµό µε το µέγεθος της παραοικονοµίας στην Ελλάδα, ευνοεί επίσης την ανάπτυξη της αδήλωτης εργασίας, της αµειβόµενης δηλαδή δραστηριότητας που είναι νόµιµη ως προς τη φύση της, αλλά δεν δηλώνεται στις δηµόσιες αρχές µε συνέπεια την αποφυγή της φορολογίας και των αντίστοιχων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Στη µελέτη αυτή εξετάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που συµβάλλουν στην εκδήλωση του φαινοµένου, όπως και µέθοδοι για την προσέγγιση της σε επίπεδο σηµαντικών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και µορφών απασχόλησης οι οποίες, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, θεωρείται ότι ευνοούν την ύπαρξη ή και τη διεύρυνσή της. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 4

5 2. Το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα Στην Ελλάδα καταγράφεται πιο έντονα συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ανάπτυξη µιας δευτερεύουσας αγοράς εργασίας µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά όπως της επίσηµης, στην οποία όµως είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης. [1], [2] Με τον όρο αδήλωτη εργασία περιγράφονται οι αµειβόµενες δραστηριότητες που είναι νόµιµες ως προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις δηµόσιες αρχές µε συνέπεια την αποφυγή της φορολογίας και των αντίστοιχων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1 ). εδοµένου όµως, ότι η άµεση παρατήρηση του φαινοµένου δεν είναι εφικτή, στη µελέτη αυτή αποτυπώνονται στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται µε την εκδήλωση των χαρακτηριστικών της αδήλωτης εργασίας, µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις κυριότερες αιτίες, αλλά και πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης του φαινοµένου. Στην Ελλάδα, η αδήλωτη (ή µαύρη) εργασία εντοπίζεται στα άτοµα (ηµεδαπούς ή νόµιµους µετανάστες) που εργάζονται ανασφάλιστοι και δεν εµφανίζονται σε καµία συναλλαγή του εργοδότη µε τις αρµόδιες Αρχές (πχ ΙΚΑ), όπως και σε αλλοδαπούς που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα. Στις παραπάνω µορφές ανασφάλιστης εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνεται και η «πληµµελής ασφάλιση» των ήδη ασφαλισµένων, δηλαδή η απόκρυψη είτε ηµερών / ωρών εργασίας είτε τµήµατος του ασφαλιστέου ποσού. Η αδήλωτη εργασία συνδέεται µε την ανάπτυξη της παραοικονοµίας η οποία εκτιµάται στο 25% περίπου του ΑΕΠ της χώρας [3], ενώ συνεπάγεται µεγάλες απώλειες για τα ασφαλιστικά ταµεία µέσω της εισφοροδιαφυγής. Το γεγονός αυτό συµβάλλει στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς διαρρηγνύεται η σχέση µεταξύ καταβολής κοινωνικών εισφορών από εργοδότες-εργαζοµένους και κοινωνικών παροχών από την πλευρά της πολιτείας. Ταυτόχρονα, αποτελεί µια µορφή αθέµιτου ανταγωνισµού στην επιχειρηµατικότητα, καθώς επιχειρήσεις που εφαρµόζουν την εργατική νοµοθεσία, αντιµετωπίζουν δυσκολίες να επεκτείνουν (ή ακόµα και να διατηρήσουν) τη δραστηριότητά τους, σε αντίθεση µε εκείνες που καταφεύγουν σε πρακτικές που συνδέονται µε την παραοικονοµική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε την έκθεση πεπραγµένων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) [3], το ποσοστό της ανασφάλιστης εργασίας στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν ανήλθε στο 30% το Ενδεικτικά, από τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν (από τα µικτά κλιµάκια ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ 2 ) σε 20 χιλ. επιχειρήσεις (ή 3% του συνόλου της χώρας) σε ολόκληρη την επικράτεια, διαπιστώθηκε ότι από τους 67 χιλ. εργαζόµενους σε αυτές, οι 20 χιλ. ήταν ανασφάλιστοι και µη καταχωρηµένοι στα ειδικά βιβλία νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού, µε την πλειοψηφία αυτών (59%) να είναι Έλληνες ( ιάγραµµα 2.1). 1 Ενίσχυση της καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας. Ανακοίνωση της επιτροπής προς το συµβούλιο, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, την ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινωνική επιτροπή και την επιτροπή των περιφερειών. 2 Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 5

6 ιάγραµµα 2.1: Ανασφάλιστη εργασία στην Ελλάδα σύµφωνα µε τους ελέγχους του ΣΕΠΕ, 2011 Α. Κατανοµή ασφαλισµένων & ανασφάλιστων εργαζοµένων Β. Κατανοµή ανασφάλιστων εργαζοµένων µε βάση την υπηκοότητα Πηγή: ΣΕΠΕ Η έκταση του φαινοµένου σε συνδυασµό µε την ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη άνοδο της ανεργίας, ασκεί αρνητική επίδραση στην πορεία των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες το 2011 σηµείωσαν πτώση -7,6% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (έναντι ανόδου κατά 1% το 2010). 3.1 Κύριες αιτίες εκδήλωσης της αδήλωτης εργασίας Το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας είναι πολυσύνθετο και επηρεάζεται από ένα ευρύτερο φάσµα οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και θεσµικών παραγόντων. Στους θεσµικούς παράγοντες, ως κυριότεροι επισηµαίνονται η χαµηλή εµπιστοσύνη στην οργάνωση του κράτους και στο πολιτικό σύστηµα, οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί και η θετικά προσκείµενη συµπεριφορά προς την ανασφάλιστη εργασία. Αντίστοιχα, ως κυριότεροι πολιτικοί παράγοντες για την εµφάνιση του φαινοµένου προβάλλονται το ανεπαρκές κοινωνικό κράτος (πχ χαµηλά κοινωνικά επιδόµατα), το ύψος της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ στους κυριότερους κοινωνικούς-οικονοµικούς παράγοντες εντάσσονται η παραγωγική δοµή της οικονοµίας και το µέγεθος της παραοικονοµίας. Ταυτόχρονα, η αδήλωτη εργασία τείνει να είναι πιο έντονη σε οικονοµίες που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, µεγάλο αριθµό αυτοαπασχολούµενων και σηµαντικές µεταναστευτικές ροές. Οι παράγοντες αυτοί, αποτελούν διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής αγοράς εργασίας, γεγονός που ερµηνεύει σε σηµαντικό βαθµό το υψηλό ποσοστό που καταγράφεται στη χώρα. Η ανεργία στην Ελλάδα είναι διαχρονικά υψηλότερη από το µέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ την τελευταία διετία καταγράφει έντονα ανοδική τάση, ως συνέπεια της ύφεσης στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονοµία. Το 2011 το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε στο 18% (877 χιλ. άνεργοι), επίδοση που είναι η δεύτερη υψηλότερη έπειτα από της Ισπανίας (21%), ενώ το α εξάµηνο του 2012 ανήλθε στο 23,1% µε τον αριθµό των ανέργων να ξεπερνά τα 1,1 εκατ. βάσει της έρευνας Εργατικού υναµικού. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 6

7 ιάγραµµα 2.2: Κύριοι παράγοντες που ευνοούν τα φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας Η ανεργία πλήττει σε µεγαλύτερο βαθµό τις γυναίκες και τους νέους (ιδιαίτερα στην ηλικιακή οµάδα των 15 έως 24 ετών), µε το αντίστοιχο ποσοστό να κυµαίνεται σε διπλάσιο επίπεδο από εκείνο στην ευρωζώνη. Από την άλλη πλευρά, η αυτοαπασχόληση ως µορφή εργασίας συναντάται σε πολλούς κλάδους της εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας, µε την αναλογία στο σύνολο των απασχολούµενων να είναι η µεγαλύτερη στις χώρες-µέλη της ΕΕ (36%, ιάγραµµα 2.3). ιάγραµµα 2.3: Χαρακτηριστικά αγοράς εργασίας, Ελλάδα και Eυρωζώνη-17, 2011 (*) Συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών βοηθών Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 7

8 Η εµφάνιση της αδήλωτης εργασίας όµως, συνδέεται και µε το ύψος του µη µισθολογικού κόστους που καταβάλλεται από εργοδότες και εργαζόµενους. Σύµφωνα µε στοιχεία του OECD [4] για το 2011, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες µε το υψηλότερο µη µισθολογικό κόστος εργασίας το οποίο ανέρχεται στο 35% περίπου του συνολικού κόστους εργασίας ( ιάγραµµα 2.4). Η διαχρονική εξέλιξη των παραπάνω µεγεθών σε συνδυασµό µε τη συχνότητα και το εύρος των ελέγχων τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ευνοούν την εµφάνιση, αλλά και την διεύρυνση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. Αν και την τελευταία διετία καταγράφεται ενίσχυση του αρµόδιου ελεγκτικού µηχανισµού, το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας έχει ενταθεί ως συνέπεια της οικονοµικής ύφεσης και της σηµαντικής υποχώρησης της οικονοµικής δραστηριότητας. ιάγραµµα 2.4: Μη µισθολογικό κόστος ως ποσοστό του συνολικού κόστους 45% εργασίας σε χώρες-µέλη της ευρωζώνης, % 39% 37% 35% 35% 34% 34% 33% 31% 31% 30% 28% 28% 28% 25% 24% 23% 23% 20% 15% 13% 10% 5% 0% FR AT GR DE BE SI IT SK PT ES EE FI NL LU IE Πηγή: OECD Έτσι, πολλές επιχειρήσεις καταφεύγουν στη µη καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αποσκοπώντας (λανθασµένα) στον περιορισµό του λειτουργικού τους κόστους. Σε πιο δυσµενή θέση όµως, βρίσκονται τα άτοµα (για παράδειγµα οι µακροχρόνια άνεργοι) τα οποία στην αναζήτηση εργασίας, αδυνατούν να διαπραγµατευθούν τους όρους, αλλά και τις συνθήκες µε τις οποίες απασχολούνται µε συνέπεια να στερούνται βασικών εργασιακών δικαιωµάτων, όπως η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η προστασία έναντι του κινδύνου εργατικού ατυχήµατος, αλλά και η µελλοντική θεµελίωση συνταξιοδότησης λόγω της έλλειψης του απαραίτητου αριθµού ενσήµων. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 8

9 3.3 Τρόποι προσέγγισης της αδήλωτης εργασίας Η αδήλωτη εργασία λαµβάνει διάφορες µορφές, όπως η συµµετοχή στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας (εξ ολοκλήρου είτε παράλληλα µε τη συµµετοχή στην επίσηµη αγορά εργασίας) ή η απασχόληση ατόµων που δεν µπορούν να συµµετέχουν στην επίσηµη αγορά εργασίας (πχ παράνοµοι µετανάστες). Για το λόγο αυτό, η εµπειρική ανάλυση της αδήλωτης εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, δεδοµένου ότι το σύνολο των ωρών που εργάζεται το άτοµο που συµµετέχει στην ανεπίσηµη αγορά εργασίας είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί. Στη βιβλιογραφία για την παραοικονοµική δραστηριότητα προτείνονται διάφορες µέθοδοι προσέγγισης του φαινοµένου, όπως η δειγµατοληπτική έρευνα σε άτοµα και νοικοκυριά (άµεσος τρόπος εκτίµησης) ή η ανάπτυξη υποδειγµάτων για την ποσοτική εκτίµησή της. Ακολουθούνται επίσης έµµεσες µέθοδοι, σύµφωνα µε τις οποίες ορισµένα µεγέθη ερµηνεύονται ως ενδείξεις εκδήλωσης του φαινοµένου. Οι κυριότερες βασίζονται σε πιθανές αποκλίσεις που εµφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία από διαφορετικές πηγές δεδοµένων. [5] Όσον αφορά στην αγορά εργασίας, µια προσέγγιση αυτού του τύπου στηρίζεται στη σύγκριση της απασχόλησης από δειγµατοληπτικές και απογραφικές έρευνες, όπως για παράδειγµα της Έρευνας Εργατικού υναµικού (δειγµατοληπτική) και των στατιστικών στοιχείων από ασφαλιστικούς οργανισµούς (απογραφική) οι οποίοι καταγράφουν τον αριθµό των εργαζοµένων για τους οποίους καταβάλλονται εισφορές ασφάλισης από τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. Σε µια δειγµατοληπτική έρευνα η µέση εκτίµηση του πληθυσµού κατά κατάσταση απασχόλησης (απασχολούµενοι, άνεργοι, µη οικονοµικά ενεργοί κ.ο.κ) προκύπτει από αναγωγή των δεδοµένων που συλλέγονται. Με βάση τη συγκεκριµένη έµµεση µέθοδο, η διαφορά που ενδεχοµένως προκύπτει από την εκτίµηση της απασχόλησης µε δειγµατοληψία σε σύγκριση µε καταγεγραµµένα στοιχεία για εργαζόµενους (από έναν ασφαλιστικό οργανισµό για παράδειγµα) αποδίδεται εν µέρει και στην ύπαρξη αδήλωτης εργασίας. ιάγραµµα 2.5: Έµµεση µέθοδος προσέγγισης της αδήλωτης εργασίας ΕΛΣΤΑΤ Απασχολούµενοι κατά θέση στο επάγγελµα Μισθωτοί Μισθωτοί Αυτοαπασχολούµενοι Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση ΙΚΑ Ασφαλισµένοι σε κοινές επιχειρήσεις και Οικοδοµοτεχνικά έργα Μισθωτοί απασχολούµενοι από την ΕΕ της ΕΛΣΤΑΤ έναντι ασφαλισµένων στο ΙΚΑ Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 9

10 Αντίστοιχα, στα µηνιαία στοιχεία του ΙΚΑ δηµοσιεύεται ο αριθµός των ασφαλισµένων, όπως προκύπτει από τις Αναλυτικές Περιοδικές ηλώσεις που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν άτοµα που ασφαλίζονται στον Οργανισµό. εδοµένου ότι οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ εργάζονται κατά κύριο λόγο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (δηλαδή µισθωτή εργασία) 3 και προκειµένου τα στοιχεία να είναι (στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό) συγκρίσιµα µε εκείνα της ΕΛΣΤΑΤ, λαµβάνεται από την Έρευνα Εργατικού υναµικού ο αριθµός των µισθωτών απασχολούµενων ο οποίος προκύπτει από την ανάλυση της απασχόλησης ως προς τη θέση στο επάγγελµα ( ιάγραµµα 2.5). Εξαιρώντας την απασχόληση σε κλάδους που σχετίζονται µε το δηµόσιο τοµέα, όπως την ηµόσια διοίκηση και Άµυνα, την Υγεία και την Εκπαίδευση (καθώς οι εργαζόµενοι υπάγονται στην πλειοψηφία τους σε διαφορετικό καθεστώς ασφάλισης), γίνεται σύγκριση µεταξύ του αριθµού των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και των µισθωτών από την ΕΕ σε κύριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, όπως ο Πρωτογενής τοµέας, η Μεταποίηση, οι Υπηρεσίες εστίασης και καταλύµατος και οι Κατασκευές, όπου καταγράφεται περισσότερο από το ήµισυ της συνολικής απασχόλησης στη χώρα (54%, ιάγραµµα 2.5). ιάγραµµα 2.6: Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε τη µεγαλύτερη απασχόληση στην Ελλάδα, 2011 Εµπόριο 19% Πρωτογενής τοµέας 12% Μεταποίηση 10% Άλλοι κλάδοι 46% Κατασκευές 6% Στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνονται στοιχεία απασχόλησης από την Έρευνα Εργατικού υναµικού της ΕΛΣΤΑΤ και από το Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η έρευνα εργατικού δυναµικού (ΕΕ ) πραγµατοποιείται στον πληθυσµό των ιδιωτικών νοικοκυριών µε σκοπό την παροχή συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων για την απασχόληση και την ανεργία στις χώρες- µέλη της ΕΕ και οι εκτιµήσεις της αφορούν στην κύρια απασχόληση (όχι δηλαδή την απασχόληση µε βάση των αριθµό των θέσεων εργασίας). Ξενοδοχεία- Εστιατόρια 7% Πηγή: Έρευνα Εργατικού υναµικού, ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ 3 Το ΙΚΑ αποτελεί το µεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα µισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 10

11 Η κατανοµή των ασφαλισµένων του ΙΚΑ ανά οικονοµική δραστηριότητα γίνεται µε βάση τον Κωδικό Αριθµό ραστηριότητας (ΚΑ ) 4, ενώ των απασχολουµένων στην ΕΕ µε την ΣΤΑΚΟ Προκειµένου να είναι εφικτή η σύγκριση των στοιχείων, οι κλάδοι από τις δύο πηγές δεδοµένων αντιστοιχίζονται µε τον τρόπο που απεικονίζεται στο ιάγραµµα 2.10 του Παραρτήµατος. Από την ανάλυση των στοιχείων για το προκύπτει ότι η µεγαλύτερη διαφορά στα στοιχεία απασχόλησης µεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΙΚΑ καταγράφεται στον κλάδο των Κατασκευών, όπου ο αριθµός των ασφαλισµένων στον οργανισµό ανήλθε σε 157 χιλ., ενώ από την ΕΕ ο αριθµός των µισθωτών απασχολούµενων εκτιµάται σε 210 χιλ. (διαφορά δηλαδή κατά 55 χιλ.). Σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο πηγών στατιστικών στοιχείων καταγράφεται επίσης, στις εκτιµήσεις για τον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση, ενώ ελαφρώς ηπιότερη είναι για την εστίαση ( ιάγραµµα 2.6). ιάγραµµα 2.6: Έµµεση προσέγγιση της αδήλωτης εργασίας - Εκτίµηση της διαφοράς µισθωτών ΕΛΣΤΑΤ και ασφαλισµένων ΙΚΑ, 2010 Κατασκευές Πρωτογενής τοµέας Μεταποίηση Εµπόριο Εστίαση Καταλύµατα Μισθωτοί ΕΛΣΤΑΤ Ασφαλισµένοι ΙΚΑ ΕΛΣΤΑΤ µείον ΙΚΑ Πηγή: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία: ΙΟΒΕ Αντίθετα, στις υπηρεσίες καταλύµατος οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ ξεπερνούν (µε βάση την ακολουθούµενη προσέγγιση) την εκτίµηση των µισθωτών απασχολούµενων από την ΕΛΣΤΑΤ. 4 Όπως αναφέρεται στο µηνιαίο δελτίο απασχόλησης στην περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης κρατείται η κύρια. 5 Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης τα στοιχεία για το 2010 αφορούν στα πιο πρόσφατα διαθέσιµα, σε ετήσια βάση, για τα οποία η ιεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του ΙΚΑ µπορούσε να προσφέρει σε επίπεδο κλάδων για την Εστίαση και τα Καταλύµατα ξεχωριστά. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 11

12 Από την ανάλυση των στοιχείων του κλάδου σε τριµηνιαία βάση (για τη διετία ) παρατηρείται ότι η άνοδος των ασφαλισµένων το γ τρίµηνο του έτους στα στοιχεία του ΙΚΑ είναι µεγαλύτερη συγκριτικά µε εκείνη στην έρευνα Εργατικού υναµικού. Το γεγονός αυτό αντανακλά ενδεχοµένως την ασφάλιση στον οργανισµό ατόµων που παράλληλα µιας άλλης εργασίας απασχολούνται και σε ένα κατάλυµα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια) στη διάρκεια του καλοκαιριού µε σκοπό να ενισχύσουν το εισόδηµά τους. Επίσης, είναι πιθανό από τον διαχωρισµό της ΕΛΣΤΑΤ ως προς τη θέση στο επάγγελµα, µέρος των αυτοαπασχολούµενων να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Στην περίπτωση αυτή ωστόσο, δεν είναι εφικτή η αποτύπωση αυτού του στοιχείου στην προσέγγιση για την εκτίµηση της αδήλωτης εργασίας (δηλαδή µισθωτοί από την ΕΛΣΤΑΤ έναντι ασφαλισµένων στο ΙΚΑ). 3.4 Η αυτοαπασχόληση ως µορφή απασχόλησης που ευνοεί την αδήλωτη εργασία Στη βιβλιογραφία [6] προτείνεται ότι η έκταση της αδήλωτης εργασίας συνδέεται ως ένα βαθµό και µε το µέγεθος της αυτοαπασχόλησης σε µια οικονοµία συµπεριλαµβανοµένων και των συµβοηθούντων µελών στην οικογενειακή επιχείρηση. Το γεγονός αυτό, αποδίδεται στα χαρακτηριστικά αυτών των µορφών απασχόλησης, καθώς οι εργασιακές σχέσεις βασίζονται κυρίως σε προσωπικό ή συγγενικό επίπεδο µε σκοπό τον πιο άµεσο έλεγχο της παραγωγής και των όρων αµοιβής τους. ιάγραµµα 2.7: Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε το µεγαλύτερο ποσοστό βοηθών οικογενειακής επιχείρησης στη συνολική απασχόληση, 2011 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού υναµικού, Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ Στην περίπτωση αυτή η οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι πιο χαλαρή, η απασχόληση είναι σε αρκετές περιπτώσεις εποχιακή και εντάσεως εργασίας, ενώ παρατηρείται Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 12

13 η τάση τα άτοµα να ενισχύουν το εισόδηµά τους και µέσα από τη µη καταβολή φόρων και εισφορών. Με τον όρο βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, περιγράφονται τα άτοµα που εργάζονται στις επιχειρήσεις των γονέων τους, αποκοµίζοντας εισόδηµα για την εργασία την οποία προσφέρουν. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους τα συµβοηθούντα µέλη δεν καταβάλλουν εισφορές ασφάλισης (εκτός από ορισµένες περιπτώσεις και σε περιοχές µε µικρό πληθυσµό 6 ), µε συνέπεια να µην αποτυπώνεται η απασχόλησή τους στα στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών οργανισµών. Στην Ελλάδα το 2011, οι απασχολούµενοι ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση ανήλθαν σε 222 χιλ. ή 5% του συνόλου των απασχολουµένων της χώρας, όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος στην ευρωζώνη δεν ξεπερνά το 1% ( ιάγραµµα 2.8B). ιάγραµµα 2.8: Αυτοαπασχόληση και συµβοηθούντα µέλη στην οικογενειακή επιχείρηση ως % της συνολικής απασχόλησης στην ευρωζώνη, 2011 Α. Ποσοστό αυτοαπασχόλησης Β. Ποσοστό απασχόλησης στα συµβοηθούντα µέλη Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ (*) εν υπάρχει διαθέσιµη πληροφορία για την Εσθονία, το Λουξεµβούργο, την Μάλτα και την Σλοβακία Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε την υψηλότερη συµµετοχή είναι ο πρωτογενής τοµέας -όπου το 1/5 (ή 93 χιλ.) των απασχολούµενων εργάζονται ως βοηθοί, αλλά και η εστίαση (13%). Στα καταλύµατα και το εµπόριο καταγράφεται αντίστοιχη σχεδόν αναλογία, ενώ στη Μεταποίηση κυµαίνεται σε παρόµοιο επίπεδο µε το µέσο όρο της χώρας ( ιάγραµµα 2.7). Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσµα στους συγκεκριµένους κλάδους να καταγράφονται τα 4/5 (ή 182 χιλ.) των απασχολούµενων ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, ως αυτοαπασχολούµενοι ορίζονται τα άτοµα που εργάζονται µε µη εξαρτηµένη σχέση εργασίας, ασκώντας οι ίδιοι την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, αν και έχουν τη δυνατότητα να προσλαµβάνουν µισθωτούς υπαλλήλους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι «ελεύθεροι επαγγελµατίες» (π.χ. γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, υδραυλικοί 6 ΕΛΣΤΑΤ, Τµήµα Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 13

14 κ.ά.), αλλά και οι εργαζόµενοι που συνάπτουν σύµβαση παροχής υπηρεσιών µε έναν εργοδότη. Το ύψος της αυτοαπασχόλησης εµφανίζει διαφοροποίηση µεταξύ των χωρών της ΕΕ µε την Ελλάδα να καταγράφει ποσοστό διπλάσιο από το µέσο όρο της ευρωζώνης. Έτσι στην Ελλάδα σχεδόν ο ένας στους τρεις εργαζόµενους είναι αυτοαπασχολούµενος όταν στις χώρες-µέλη της ευρωζώνης η αντίστοιχη αναλογία είναι σχεδόν ένας προς εφτά. Χώρες µε υψηλότερο του µέσου ποσοστού αυτοαπασχόλησης στην ευρωζώνη είναι επίσης η Ιταλία (23%), η Πορτογαλία (19%), η Κύπρος και η Ισπανία (16%). Αντίθετα, στην Γερµανία, στην Γαλλία και στην Αυστρία το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 12% της συνολικής απασχόλησης ( ιάγραµµα 2.8Α). Στην Ελλάδα, εκτός από τον πρωτογενή τοµέα που αποτελεί την κατεξοχήν οικονοµική δραστηριότητα στην οποία εµφανίζεται ο τύπος αυτός απασχόλησης, υψηλό είναι επίσης το ποσοστό στα Επιστηµονικά-Τεχνικά επαγγέλµατα (δικηγόροι, λογιστές, σύµβουλοι επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστηµονική έρευνα κ.ά.), καθώς 2 στους 3 σχεδόν εργάζονται µε αυτή τη µορφή απασχόλησης ( ιάγραµµα 2.9). ιάγραµµα 2.9: Αυτοαπασχολούµενοι ως προς το σύνολο των απασχολουµένων σε κύριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, 2011 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού υναµικού Επεξεργασία: ΙΟΒΕ Υψηλότερο του µέσου όρου στο σύνολο των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας είναι επίσης το ποσοστό αυτοαπασχόλησης στο εµπόριο, στις κατασκευές και στην εστίαση, σε αντίθεση µε τη µεταποίηση και τις υπηρεσίες καταλύµατος όπου κύρια µορφή απασχόλησης είναι η µισθωτή εργασία (73% περίπου). Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 14

15 Συνεπώς, µε βάση τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν η αδήλωτη εργασία εκδηλώνεται µε διαφορετική ένταση σε διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Από την εκτίµηση της έµµεσης προσέγγισης που προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ των απασχολούµενων στην ΕΕ και ασφαλισµένων στο ΙΚΑ τείνει να είναι µεγαλύτερη, τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο που καλύπτουν τα διαθέσιµα στοιχεία, στις κατασκευές και στη µεταποίηση. Όσον αφορά στη σύνδεση της αδήλωτης εργασίας µε τη µορφή απασχόλησης, είναι πιθανό να ευνοείται η εκδήλωση του φαινοµένου σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας όπως τα τεχνικά επαγγέλµατα, το εµπόριο και η εστίαση (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες κα) λόγω του σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. 3. Συµπεράσµατα Στην Ελλάδα καταγράφεται πιο έντονα, συγκριτικά µε άλλες χώρες, η ανάπτυξη µιας δευτερεύουσας αγοράς εργασίας µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά όπως της επίσηµης, στην οποία όµως είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης. Η αδήλωτη εργασία παρατηρείται, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία και σε δραστηριότητες σχετικές µε το τουριστικό προϊόν. Η αδήλωτη εργασία, η οποία στους ελέγχους του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας ανήλθε στο 30% το 2011 συνδέεται µε την ανάπτυξη της παραοικονοµίας, ενώ εκδηλώνεται µε µεγαλύτερη ένταση σε οικονοµίες που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και αυτοαπασχόλησης, αλλά και σηµαντικές µεταναστευτικές ροές, χαρακτηριστικά δηλαδή που συναντώνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Η εµπειρική ανάλυση της αδήλωτης εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πληροφορία σχετικά µε το σύνολο των ωρών που εργάζεται το άτοµο που συµµετέχει στην ανεπίσηµη αγορά εργασίας είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί. Μια έµµεση όµως µέθοδος η οποία βασίζεται στην πιθανές αποκλίσεις που εµφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία από διαφορετικές πηγές δεδοµένων µπορεί να ερµηνευτεί, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ως ένδειξη εκδήλωσης του φαινοµένου. Από τη σύγκριση µεταξύ του αριθµού των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και των µισθωτών από την έρευνα Εργατικού υναµικού σε κύριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, προκύπτει ότι η µεγαλύτερη απόκλιση ανάµεσα στις δύο πηγές στατιστικών στοιχείων καταγράφεται στις κατασκευές, στον πρωτογενή τοµέα, στη µεταποίηση και στην εστίαση. Η αδήλωτη εργασία προσεγγίζεται επίσης από το µέγεθος της αυτοαπασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων και των συµβοηθούντων µελών στην οικογενειακή επιχείρηση, καθώς οι εργασιακές σχέσεις σε αυτή τη µορφή απασχόλησης βασίζονται συνήθως σε προσωπικό ή συγγενικό επίπεδο µε σκοπό τον πιο άµεσο έλεγχο της παραγωγής και των όρων αµοιβής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των βοηθών στην οικογενειακή Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 15

16 επιχείρηση οι οποίοι αποκοµίζουν εισόδηµα από την εργασία που προσφέρουν αλλά συνήθως δεν καταβάλλουν εισφορές ασφάλισης, ανέρχεται στο 5% της συνολικής απασχόλησης το το υψηλότερο στην ευρωζώνη. Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε το µεγαλύτερο ποσοστό είναι ο πρωτογενής τοµέας (18% της συνολικής απασχόλησης) και η εστίαση (13%), ενώ ελαφρώς υψηλότερο του µέσου όρου στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας είναι στο εµπόριο (7%), στα Καταλύµατα (6%) και στη Μεταποίηση (5%). Από την άλλη πλευρά, το ύψος της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα είναι διπλάσιο ως ποσοστό (31%) από το µέσο όρο της ευρωζώνης µε τον πρωτογενή τοµέα να αποτελεί την κατεξοχήν οικονοµική δραστηριότητα στην οποία εµφανίζεται ο τύπος αυτός απασχόλησης. Υψηλό είναι επίσης το µέγεθος της αυτοαπασχόλησης στα Επιστηµονικά-Τεχνικά επαγγέλµατα (δικηγόροι, λογιστές, σύµβουλοι επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστηµονική έρευνα κ.ά.), καθώς 2 στους 3 σχεδόν εργάζονται µε αυτή τη µορφή απασχόλησης, σε αντίθεση µε τις υπηρεσίες καταλύµατος που κύρια µορφή απασχόλησης είναι η µισθωτή εργασία (σχεδόν 3 στους 4 εργαζόµενους). Η αδήλωτη εργασία προκαλεί σηµαντικές απώλειες για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς της χώρας, καθώς συνεπάγεται τη σηµαντική δυσκολία στη χρηµατοδότησή τους. Η αρνητική αυτή επίδραση επιβαρύνεται από την ανοδική πορεία της ανεργίας, αλλά και από την φύση της οικονοµικής δραστηριότητας ορισµένων επιχειρήσεων γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη υιοθέτησης µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Ένα µέτρο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες καταβάλλουν εργαζόµενοι και εργοδότες, οι οποίες είναι από τις υψηλότερες (35% περίπου του µισθολογικού κόστους) στην Ευρώπη. Προκειµένου όµως, η υιοθέτηση ενός µέτρου σαν αυτό να λειτουργήσει προς την επιθυµητή κατεύθυνση θα πρέπει αφενός να ενισχυθούν οι µηχανισµοί για τον έλεγχο τήρησης της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενώ είναι αναγκαία και η ευσυνείδητη στάση εργοδοτών και εργαζοµένων για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 16

17 Παράρτηµα ιάγραµµα 2.10: Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας στους οποίους γίνεται εφαρµογή της έµµεσης προσέγγισης για την εκτίµηση της αδήλωτης εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γεωργία, ασοκοµία και Αλιεία Αλιεία Μεταποιητικές Βιοµηχανίες Μεταποίηση Κατασκευές Κατασκευές Χονδρικό και Λιανικό εµπόριο Χονδρικό-Λιανικό εµπόριο Ξενοδοχεία Υπηρεσίες Καταλύµατος Εστιατόρια Υπηρεσίες Παροχής Εστίασης Πηγή: ΙΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑΚΟ -91 ΣΤΑΚΟ -08 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 17

18 Βιβλιογραφία [1] Τάτσος Ν. Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, ΙΟΒΕ, Εκδόσεις Παπαζήση [2] [3] Έκθεση Πεπραγµένων Σ.ΕΠ.Ε Έτους 2011 [4] OECD Economic Surveys, Greece, August 2011 [5] Schneider F. The shadow economy and shadow economy labor force: what do we (not) know?. IZA, Discussion papers [6] Towards a better understanding of the informal economy, OECD, 2011 [7] International Recommendations for Tourism Statistics, UNWTO Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών 18

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ εκέµβριος 2012 Περιεχόµενα ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...3 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ, Μ. Χάλαρη, στο Διεθνές Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20%

Αναληφθείσα δραστηριότητα (2) Ελεύθερος Επαγγελματίας ή Αυτοαπασχολούμενος, Κατώτατο Όριο : 586,08 Ασφάλιστρο : 20% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α/α Αναληφθείσα δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι

στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η τελική εκτίµηση για τη µεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το περασµένο έτος είναι σηµαντικά ηπι Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Κυριάκος Φιλίνης Εργασιακές Σχέσεις και Αγορά Εργασίας Τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας Απασχολούμενοι είναι τα άτομα που απασχολούνται έναντι αμοιβής. Το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 Κατά το Τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου, 7 42 Αθήνα, Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977, www.iobe.gr Tsami Karatassou, 7 42 Athens, Greece, Tel.: +30 20-92 200-0, Fax: +3020-9233

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 4 Αθήνα, Tηλ.: 10 9 11 00-10, Fax: 10 9 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 4 Athens, Greece, Tel.: +30 10-911 00-10, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιανουάριος 2013 Copyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Παρακαλούµε, τα αναγραφόµενα να µην αποδοθούν ως επίσηµες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, αλλά σε κύκλους του Υπουργείου) 10/05/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2016 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.606.344 άτομα και των ανέργων σε 1.195.084. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο

Σύµφωνα λοιπόν µε τις εκτιµήσεις της δεύτερης έρευνας για το ύψος των επενδύσεων του 2010, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της Μεταποίησης καταγράφο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2004 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις

Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις Ασφαλιστικά ζητήματα μελών ΔΣ και ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσιονομικές επιπτώσεις 10 Απριλίου 2017 CPA LAW, είναι ανεξάρτητο μέλος του διεθνούς φορολογικού δικτύου της KPMG. Με την επιφύλαξη κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth

THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth 1 THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas) Health

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Γιώργου Κρητικίδη Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η θέση των νέων µέχρι 29 ετών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην µισθωτή απασχόληση της χώρας. Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Σε κύριο πρόβλημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ανάγεται η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Κι

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Χώρα Αυστρία Βέλγιο Βάση υπολογισμού 14 μηνιαίοι ακαθάριστοι (μεικτοί) μισθοί Συντελεστής 0,00 15,06 16,06 17,06 18,06

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0-2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-750-8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούλιος Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούλιος 2017

Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούλιος Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούλιος 2017 9 1 11 12 1 14 1 16 Τ:1 Τ1:11 Τ:11 Τ1:12 Τ:12 Τ1:1 Τ:1 Τ1:14 Τ:14 Τ1:1 Τ:1 Τ1:16 Τ:16 Τ1:17 Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούλιος 17 Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016)

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης (άρθρο 36 Ν.4387/2016) Σε συνέχεια της επίλυσης των εκκρεμών θεμάτων που αφορούν την ασφάλιση μέσω ΕΦΚΑ από 1/1/2017, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στατιστικά δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την αδήλωτη εργασία το έτος 2010

Θέμα: Στατιστικά δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την αδήλωτη εργασία το έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 211 Θέμα: Στατιστικά δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Ε.ΥΠ.Ε.Α. για την αδήλωτη εργασία το

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Σεραφείμ Κουτσός Αναλυτής ΙΝΣΕΤΕ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Χρήστου Τριανταφύλλου. 1. Εισαγωγή Με τον όρο επισφαλής εργασία γίνεται συνήθως αναφορά σε µορφές απασχόλησης που παρουσιάζουν ελάχιστες διασφαλίσεις για τον εργαζόµενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια»

Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια» Ε.Φ.Κ.Α. Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων ως «μπλοκάκια» Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά το νέο τρόπο ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 17 Οκτωβρίου 2017 Εθνικοί Λογαριασµοί - Μέθοδος µέτρησης του ΑΕΠ - Μέθοδοι παραγωγής, δαπάνης και εισοδήματος - Πηγές δεδομένων - Αναθεωρήσεις ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο του απασχολούµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βουρλιώτης Δικηγόρος. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, μετά τον Ν. 4387/2016

Χρήστος Βουρλιώτης Δικηγόρος. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, μετά τον Ν. 4387/2016 Χρήστος Βουρλιώτης Δικηγόρος Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, μετά τον Ν. 4387/2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2017 Οι κύριες μεταβολές του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ85/12.5.2016, τ. Α ) Ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.625.545 άτομα και των ανέργων σε 1.180.141. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 127, Απρίλιος 2006

Τεύχος 127, Απρίλιος 2006 Τεύχος 127, Απρίλιος 2006 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το πιο παραγωγικό και δυναμικό τμήμα του εργατικού δυναμικού στερείται η ελληνική οικονομία εφόσον σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 2-2 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28 ISBN 978-9963-43-87-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΕΣΕΕ για επαναφορά του μηνιαίου κατώτατου μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στο επίπεδο των 701,01 ευρώ (μικτά)

Πρόταση της ΕΣΕΕ για επαναφορά του μηνιαίου κατώτατου μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στο επίπεδο των 701,01 ευρώ (μικτά) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012 Πρόταση της ΕΣΕΕ για επαναφορά του μηνιαίου κατώτατου μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στο επίπεδο των 701,01 ευρώ (μικτά) Η μείωση του κατώτατου μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα