ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ Ι Ακαδηµαϊκό Έτος: Γ εξάµηνο - Χειµερινό -Υποχρεωτικό]. Διδάσκoυσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Μ. Ντ. Μαρούδα (mail ) Ώρες Γραφείου: Τρίτη (Γραφείο: Κτήριο ΔΕΣ-ΚΟΙ, Γ12. τρίτος όροφος). Περισσότερα στοιχεία για το µάθηµα βλ. Οδηγό Έρευνας και Τεκµηρίωσης καθώς και παρουσιάσεις στο (ειδική διαδικτυακή πλατφόρµα) Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο µάθηµα του Διεθνούς Δικαίου Ι επιχειρείται αρχικά µια εξοικείωση του φοιτητή µε το Διεθνές Δίκαιο, ως κλάδου της νοµικής επιστήµης, και τις εφαρµογές του στη σύγχρονη διεθνή κοινότητα. Εξετάζεται η ιστορική διαδροµή ανάδυσης του διεθνούς δικαίου και καταγράφονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις των µεγάλων διεθνολόγων, από τον Grotius µέχρι τον Cassese, και νεότερες σχολές σκέψεις, από το New Haven στον Koskenniemi. Αφού διευκρινίζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία και οι διαστάσεις της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας, αναλύονται τα υποκείµενα του διεθνούς δικαίου, καθώς και άλλοι διεθνείς δρώντες φορείς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Εδώ, συζητείται το κράτος, οι διεθνείς οργανισµοί, τα άτοµα, και άλλοι µη κρατικοί δρώντες και το καθεστώς τους στη διεθνή δικαιοταξία. Στη συνέχεια αναλύονται συστηµατικά οι πηγές του διεθνούς δικαίου, κατηγοριοποιηµένες στις τυπικές, ουσιαστικές κλπ. Η προσέγγιση των πηγών (διεθνείς συµβάσεις, έθιµο, γενικές αρχές, πράξεις οργάνων διεθνών οργανισµών κλπ) γίνεται µέσα από τη διερεύνηση της δικαιοπαραγωγικής διαδικασίας και του περιεχοµένου των κανόνων που περιλαµβάνουν. Αυτό επιτρέπει όχι µόνο την ιστορική αναφορά στην «πηγή» αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο βρίσκει εφαρµογή ο κανόνας στη σύγχρονη διεθνή πρακτική. Έπειτα η προσέγγιση του διεθνούς δικαίου περνάει στα ζητήµατα ερµηνείας και εφαρµογής του. Στα πλαίσια αυτά εξετάζουµε και την εφαρµογή στο διεθνές πεδίο και στις εσωτερικές έννοµες τάξεις των κρατών. Βασική συνιστώσα αυτής της θεµατικής συνιστά η εξέταση των ρυθµίσεων του Ελληνικού Συντάγµατος για τις σχέσεις των κανόνων του διεθνούς δικαίου µε το εσωτερικό δίκαιο. Η συζήτηση περαιτέρω προχωρεί σε µια διεξοδική εξέταση της 1

2 συνεπαγόµενης σχέσης ανάµεσα στο διεθνές και το εσωτερικό δίκαιο. Με τη διαπίστωση της υπεροχής του πρώτου επί του δευτέρου. Τέλος, εξετάζονται τα θέµατα της ιεραρχίας των κανόνων του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι επιπτώσεις της ανάδυσης µεταγενέστερου κανόνα. Η περίπτωση των κανόνων jus cogens, δηλαδή των κανόνων που δεν επιδέχονται παρέκκλιση, καθώς και το ζήτηµα των δικαιωµάων /υποχρεώσεων erga omnes, αποτελούν ένα ξεχωριστό αντικείµενο ενδιαφέροντος Το µάθηµα αρθρώνεται σε διαλέξεις και φροντιστήρια. Τα δεύτερα έχουν την έννοια και στοχεύουν στο να προετοιµάσουν καλύτερα τον φοιτητή/τρια στην κατανόηση και χρήση των πορισµάτων της διεθνούς πρακτικής και της νοµολογίας µέσα από τη συζήτηση συγκριµένων υποθέσεων. ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΥΛΗ Α. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγικά Ιστορική Αναδροµή -Χαρακτηριστικά της σύγχρονης διεθνούς κοινότητας Β. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΩΝΤΕΣ Το κράτος -Οι διεθνείς οργανισµοί -Τα άτοµα -Άλλοι µη κρατικοί δρώντες Γ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ α. Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου: τυπολογία διακρίσεις εννοιολογικές προϋποθέσεις i. οι διεθνείς συµβάσεις ii. το διεθνές έθιµο iii. οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου iv. οι µονοµερείς πράξεις /δικαιοπραξίες των κρατών v. οι πράξεις των οργάνων διεθνών οργανισµών vi. οι µη δεσµευτικές συµφωνίες vii. Άλλες επικουρικές πηγές β. Η κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου Δ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ένταξη του διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο - το Ελληνικό Σύνταγµα -κύρωση συνθηκών Ε. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Η εξεταστέα ύλη αφορά τα εξής κεφάλαια του διεθνούς δικαίου: Ιστορία του διεθνούς δικαίου, Θεωρίες, περιεχόµενο διεθνούς κοινότητας, υποκείµενα, πηγές (αναλυτικά οι συµβάσεις και το έθιµο), κωδικοποίηση, εφαρµογή του διεθνούς δικαίου στο διεθνές επίπεδο και η ένταξή του στο εθνικό δίκαιο, η περίπτωση του Ελληνικού Συντάγµατος και της εφαρµογής του διεθνούς δικαίου στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης της κύρωσης διεθνών συνθηκών, οι σχέσεις διεθνούς κι εσωτερικού δικαίου, τα ζητήµατα ιεραρχίας των κανόνων, κανόνες jus cogens και erga omnes δικαιώµατα και υποχρεώσεις. ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Εύδοξος: Ρούκουνα Ε., Δημόσιο Διεθνές δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη 2011 Αντωνόπουλου Κ- Μαγκλιβέρα Κ. (επιμ.), Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας, Νομική Βιβλιοθήκη, TYPE THE DOCUMENT TITLE 2

3 Cassese Α., Διεθνές Δίκαιο, Εκδ. Gutenberg, 2012 Γενικά κλασσικά βιβλία διεθνούς δικαίου: Ιωάννου Κ., Φατούρου Α., Ροζάκη Χ., Οικονομίδη Κ.,Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, τρεις τόμοι, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990 (βιβλιοθήκη Παντείου, ιδίως για το δίκαιο των συνθηκών και τις αρμοδιότητες έχουν εξαιρετικά στοιχεία). Το παλαιό µεν, αλλά µε εξαιρετικά διδακτική εισαγωγή βιβλίο του James Brierly s The Law of Nations: an introduction to the international law of peace (Oxford University Press, 1963) Πιο πρόσφατα: Aust A, Handbook of International Law, Cambridge University Press, 2005 Boyle, A., Chinkin Ch., The Making of International Law, Oxford University Press, 2007 Cassese A., International law, Oxford University Press, 2005 Corten O., Le discours du droit international, pour un positivisme critique, Pedone, 2009 Corten O., Klein P. (eds) The Vienna Convention on the Law of Treaties, Oxford University Press, 2011 Crawford J., Brownlie s Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2012 Crawford J., The creation of states, Oxford University Press, (online edition), 2010 Crawford J., Koskenniemo M (eds), Cambridge Companion to International Law, 2012 Crawford J., Chance, Order Change: The Course of International Law, General Course on Public In- ternational Law, Brill Publishers, 2014 Dailler P., Pellet A., Droit international public, 7eme ed., LGDJ, 2002 Decaux E., Droit international public, 7 th ed., Dalloz, 2010 Dixon M., Textbook on International Law, Oxford University Press, 2013 Dupuy, P- M, Droit International Public, 8 th ed., Dalloz, 2006 Evans M. (ed) International Law, Oxford University Press, 3 rd ed., 2010 Kennedy D., New Approaches to International Law, Asser Press, 2013 Shaw M., International Law, 7 th edition, Cambridge University Press, 2014 Τα μαθήματα της Ακαδημίας της Χάγης που δημοσιεύονται στη σειρά «Recueil des Cours Gen- eraux de L Academie de Droit International de la Haye» (RCADI) Εγκυκλοπαίδειες Διεθνούς Δικαίου The Encyclopedia of Public International Law (Max Planck Institute for Comparative Public Law, 1990) (EPIL) Osmanczyk, E., The Encyclopedia of the United Nations and International Agreements, Routledge, 2003 Lawson, E., M.L.Bertucci, Encyclopedia of Human Rights, 2nd ed., Taylor & Francis, 1996 Ερµηνεία διεθνών συνθηκών: Η ερµηνεία των κανόνων δικαίου αποτελεί ίσως την πιο σηµαντική και δύσκολη εργασία του νοµικού επιστήµονα και του εφαρµοστή του δικαίου. Για την ερµηνεία των διεθνών συνθηκών ιδιαιτέρως σηµαντική είναι η εξέταση και η µελέτη των προπαρασκευαστικών εργασιών (traveaux preparatoires) που λαµβάνουν χώρα πριν την υιοθέτηση ενός διεθνούς συµβατικού κειµένου. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες περιέχουν συνήθως κείµενα όπως σχέδια της σύµβασης, αρχεία διπλωµατικών συνδιασκέψεων, διευκρινιστικές και ερµηνευτικές δηλώσεις, τα σχόλια της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίοπυ κ.λπ. Μία γενική αλλά εξαιρετικά χρήσιµη µεθοδολογική ανάλυση της έρευνας των προπαρασκευαστικών εργασιών προσφέρεται από τον Pratter. Διεθνές Εθιµικό Δίκαιο Το διεθνές εθιµικό δίκαιο παράγεται από τη σταθερή και οµοιόµορφη πρακτική των κρατών και των διεθνών οργανισµών, η οποία συνοδεύεται από την πεποίθηση συµµόρφωσης µε κανόνα δικαίου. Για να εντοπίσουµε τους κανόνες και τις αρχές που ενσωµατώνουν και αντανακλούν εθιµικό δίκαιο ξεκινάµε την έρευνα από σχετικά βιβλία και άρθρα διεθνούς δικαίου καθώς και σχετικές αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων. Δηλώσεις στο πλαίσιο της υιοθέτηση Ψηφισµάτων και Διακηρύξεων της Γενικής Συνέλευσης των Η.Ε. αποτελούν σηµαντική πηγή εθιµικού δικαίου, καθώς και ο επίσηµος σχολιασµός κωδικοποιητικών κειµένων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου. Οδηγοί για την διερεύνηση εθιµικού δικαίου 3

4 GlobaLex - Researching Customary International Law UC Berkeley - Researching Customary International Law Oklahoma City University Law Library - Research Guide to Customs, General Principles, & the Teachings of Highly Qualified Publicists Columbia University - Custom and State Practice Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου Ηνωµένων Εθνών (ILC) Επικουρικές πηγές διεθνούς δικαίου Νοµολογία Διεθνές Δικαστήριο αρχείο υποθέσεων στο επίσηµο site (un.org/cij-icj) αλλά και στα I.C.J. Reports, ανάλογα µε την χρονολογία κάθε υπόθεσης, π.χ. Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p Συνήθως δηµοσιεύονται και στο International Legal Materials το οποίο θα βρείτε σε όλες τις σηµαντικές βιβλιοθήκες διεθνούς δικαίου Ε.Ε. ΔΕΚ/ΠΕΚ στο επίσηµο site του ECJ s website Μέσα από το Eur-Lex, εντοπίζουµε σηµαντικές αποφάσεις αλλά και στο Court of Justice of the European Communities, Reports of Cases Before the Court. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου Μέσω του HUDOC Portal έχουµε πρόσβαση στη νοµολογία του ΕΔΔΑ. Δηµοσιεύονται και στα Publications de la Cour Européenne des Droits de l'homme. Série A, Arrêts et Décisions = Publications of the European Court of Human Rights. Series A, Judgments and Decisions. (Strasbourg: Greffe de la Cour, Conseil de l'europe, ) and Recueil des Arrêts et Décisions (Köln: Carl Heymanns Verlag, ). Διαµερικανικό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου /Inter-American Court of Human Rights Έχει στο επίσηµο site συνδέσεις µε τις αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις (decisions and advisory opinions). Αλλά και το Πανεπιστήµιο της Minnesota διατηρεί mirror site του ΔιΑΔΔΑ. Επίσηµες δηµοσιεύσεις του Δικαστηρίου είναι οι Inter-American Court of Human Rights Serie A, Fallos y Opiniones/ Series A, Judgments and Opinions (San José, Costa Rica: Secretaría de la Corte, ). Serie B, Memorias, Argumentos Orales y Documentos / Series B, Pleadings, Oral Arguments and Documents. Serie C--Resoluciones y Sentencias/ Series C--Decisions And Judgments Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο /International Criminal Court Επίσηµο site Αποφάσεις Διεθνών Οργανισµών Εδώ κυρίως περιλαµβάνονται οι αποφάσεις των οργάνων των Ηνωµένων Εθνών αλλά και άλλων περιφερειακών οργανισµών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική Ένωση, ο Οργανισµός Αµερικανικών Κρατών, το Συµβούλιο της Ευρώπης κ.ά. Γενικές Αρχές του Δικαίου Για την αναζήτηση των Γενικών Αρχών του Δικαίου που διέπουν τη διεθνή έννοµη τάξη χρήσιµες είναι ερευνητικές οδηγίες που παρέχονται από τη βιβλιοθήκη του Columbia University και του Oklahoma City University. Θεωρία -Σηµαντικά περιοδικά διεθνούς δικαίου /Jοurnals -Yearbooks American Journal of International Law The European Journal of International Law (free full-text έως το 2011) Harvard International Law Journal American University International Law Review NYU Journal of International Law and Politics Columbia Journal of Transnational Law Leiden Journal of International Law Revue General de Droit International Public Revue Belge de Droit Inernational Annuaire Francais de Droit International (free full-text έως το 2007) British Yearbook of International Law International Review of the Red Cross (free full-text through the site of the ) Revue Hellenique de Droit International International and Comparative Law Quarterly 4 TYPE THE DOCUMENT TITLE 4

5 Journal of International Criminal Justice International Legal Materials Σηµαντικές συνδέσεις Βάσεις δεδοµένων βιβλιογραφίας & αρθρογραφίας CataLaw: Public International Law. UC Berkeley School of Law and Duke University School of Law: International Legal Research Tutorial. Peace Palace Library Hein Online Foreign & International Law Resources Database (συνδροµή) WestLaw International (συνδροµή) JStor (πρόσβαση από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης του Παντείου) IngentaConnect (συνδροµή) Oxford Journals (συνδροµή) Cambridge Journals (συνδροµή) Βιβλιοθήκες Διεθνούς Δικαίου στην Αθήνα Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου, 2 ος όροφος Βιβλιοθήκη ΕΚΕΚΔΑΑΔ, Κτήριο ΔΕΣ/Κοι., 3 ος όροφος Βιβλιοθήκη Τοµέα Διεθνών Σπουδών, Τµήµα Νοµικής, ΕΚΠΑ, Σίνα 14, 3 ος όροφος Βιβλιοθήκη Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Λυκαβηττού 1Γ Βιβλιοθήκη Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, Σόλωνος 73 Σηµαντικοί ιστότοποι και ιστολόγια: Για ενηµέρωση αναφορικά µε τις εξελίξεις και την επικαιρότητα των εφαρµογών και της θεωρίας του διεθνούς δικαίου, σηµαντικά είναι και τα στοιχεία που αντλούµε από τα σχετικά blogs, όπως το: International Law Observer International Law Reporter Ejil:Talk Opinio Juris TRIAL (για διεθνές ποινικό δίκαιο) International Law Prof Blog Peace Palace Library Blog ECHR Blog Hague Justice Portal IV. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Στο συγκεκριµένο εξάµηνο δεν δίδονται εργασίες, αλλά οι φοιτητές εξοικειώνονται µε την έρευνα και τις απαιτήσεις της στο δηµόσιο διεθνές δίκαιο. Στο Εξάµηνο Δ όπου συνεχίζεται η σχετική διδασκαλία του Διεθνούς ΙΙ, φοιτητές µπορούν να αναλάβουν επιµέρους θέµατα εργασιών. V. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ο/η φοιτητής/τρια αξιολογείται για τη συνολική του παρουσία, σε όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδιαίτερα για τη συµµετοχή του σε φροντιστήρια και Σεµινάρια. Οι τελικές εξετάσεις συνίστανται σε θεωρητικά ερωτήµατα και ζητήµατα κριτικής σκέψης καθώς και στην επίλυση πρακτικών ασκήσεων, βασισµένων στη διδαχθείσα ύλη του διεθνούς δικαίου. Προς τούτο κρίνεται απαραίτητη η παρακολούθηση των διαλέξεων και των φροντιστηριακών µαθηµάτων που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Μ.Ντ.Μαρούδα

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 1999

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 1999 ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 1999 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2000 ISBN 960-15-0187-8 ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ KAI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε 1. στην Ελλάδα. Mία πρώτη προσέγγιση με βάση τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις. Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημειώσεις. Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημειώσεις Διεθνής προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου Γιάννης Κτιστάκις Επικ. Καθηγητής Βιβλιογραφία: Alfredsson G., Grimheden J., Ramcharan B.G., De Zayas A. (επιμ.), International Human Rights Monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 STUDENT HANDBOOK 2012-13 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS

ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ JOINT MA PROGRAMME EDUCATION AND HUMAN RIGHTS Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2013-14 STUDENT HANDBOOK 2013-14 Ναυαρίνου 13 α, ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:1340200400617 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΞΑΜΗΝΟ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:1340200400617 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΡΥΜΑ:ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΑΤΟΜΙΚΑ&ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κρητης Σχολη Κοινωνικων, Οικονομικων και Πολιτικων Επιστημων Τμημα Οικονομικων Επιστημων Περιγράμματα Υλης Σεμιναριακών Μαθημάτων Ακαδημαϊκό Ετος 2015-2016 Ρέθυμνο, 3 Ιουλίου 2015 Εκδοση 2015.4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜ. ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ. ÅÔÏÓ: 2015 (23ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ

ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ. ÅÔÏÓ: 2015 (23ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ ÅÔÏÓ: 2015 (23ï) ÅÊÄÏÓÇ ÄÉÊÇÃÏÑÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ Δικογραφία 2015 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΥΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Memoranda sunt Servanda?

Memoranda sunt Servanda? Memoranda sunt Servanda? H συνταγµατικότητα του νόµου 3845/2010 και του µνηµονίου για τα µέτρα εφαρµογής των συµφωνιών µε ΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου, Αν. Καθηγητή ΠΘ Οι αλλοδαποί που δανείζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Διαχείριση»

«Πολιτιστική Διαχείριση» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επικοινωνία, Μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα