Αριθμός 4681 Παρασκευή, 21 Ιουνίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4681 Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 2723"

Transcript

1 Αριθμός 4681 Παρασκευή, 21 Ιουνίου Αριθμός 2998 Ο ΠΕΡί ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα A GOOD DAY TO DIE HARD, CLOUDS ATLAS, LIKE SOMEONE IN LOVE, PARENTAL GUIDANCE, THE IMPOSSIBLE, UPSIDE TOWN και WRECK-IT RALPH, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4740 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4613 και ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2012 και στη Διόρθωση αυτού που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4640 και ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2013, και φέρουν αύξοντα αριθμό 3, 13, 40, 48, 64, 71 και 76, διαγράφονται από αυτόν. (Υ.Ε /10) Έγινε στις 11 Ιουνίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ, Υπουργός Εσωτερικών. Αριθμός 2999 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λευκωσίας ανακοινώνεται ότι η πρώτη σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το 2013, θα διεξαχθεί όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λευκωσίας (Λατσιά). Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων 1 ης σειράς: , και Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων:

2 2724 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989 (Αρθρο 29) Στοιχεία καταχωριζόμενα στο Αρχείο Βιβλίων 1. Τίτλος Βιβλίου και περιεχόμενο εξωφύλλου 2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο 3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού. 4. Θέμα 5. Τόπος εκτύπωσης και έκδοσης 6. Τυπογραφείο και Εκδοτικός Οίκος 7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης 8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων 9. Μέγεθος 10. Αριθμός έκδοσης 11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης 12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογρσφημένο 13. Τιμή πώλησης 14, Όνομα και διεύθυνση αυτού που έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού. (1) 1. Επιστημονική Επετηρίς 2. Ελληνικά 3. Κυπριακή Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών 4. Επιστημονικό 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Λειβαδιώτη 7. 3/ Χ Ι' Λιθογρσφημένο , Κυπριακή Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών. (2) 1. Απόφοιτοι του Παγκυπρίου Γυμνασίου Ελληνικά 3. Νίκος Παναγιώτου 4.Πολιτιστικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 4/ X Λιθογρσφημένο Νίκος Παναγιώτου Επιλεγμένα Ποιήματα, Βασίλης Μιχαηλίδης 2. Ελληνικά 3. Λευτέρης Παπαλεοντίου 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 2/ X Λιθογραφημένο Λευτέρης Παπαλεοντίου (4) 1. Ποιήματα αφιερωμένα στον Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Μακάριο Γ ( ) 2, Ελληνικά 3. Νέαρχος Νεάρχου 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 3/ Χ Λιθογρσφημένο Ιδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Λευκωσία, (5) 1. Εντόπιο Ρίγος 2. Ελληνικά 3. Ανδρέας Πετρίδης 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ.Λείβαδιώτη Λτδ. 7. 4/ Χ Λιθογραφημένο Ανδρέας Πετρίδης (6) 1. Διχασμένη Αυγή 2. Ελληνικά 3. Δημήτρης Γκότσης 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 2/2013 8, X Λιθογραφημένο Δημήτρης Γκότσης, Στασίνου , Στρόβολος. (7) 1. Δελτίον Κυπριακής Βιβλιογραφίας Ελληνικά 3. Υπουργείο Παιδείας, Κυπριακή Βιβλιοθήκη 4. Βιβλιογραφία 5. Λευκωσία 6. Κυβερνητικό Τυπογραφείο. 7. 4/ Χ Α' Τυπωμένο , Κυπριακή Βιβλιοθήκη, Φανερωμένης 60-68,1011 Λευκωσία. (8) 1. Αντι-ποίηση Ζωής 2. Ελληνίκά 3. Αντρος Λυρίτσας 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφεία Κώνος Λτδ. 7. 5/ Χ Α" Τυπωμένο Αντρος Λυρίτσας, Χυτρών 28, Πλατύ Αγλαντζιάς ΤΚ 2115.

3 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 3001 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία,Κατάσταση κατά την 31η itfjatou Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 Αάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης &υρύί, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Εορωσυστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΣύνοΑο Ενεργητικού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντί πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι ιΐίοτωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ S Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ ΊΓΡ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7,347 7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευοώ 41 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του &ΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος Στοιχεία υττό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού Διαφορές που μπορεί να παρουσιαστούν στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

4 Κ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ, 2013 Σταθμός Υψόμετρο Θερμοκρασία Αέρα (C) Σχετική Υγρασία Βροχόπτωση Μέση Μέση Πιο Πιο Ολική Αριθμός Πιο Ημερο Αριθμός από Ψηλότερη Χαμηλότερη Μ.Ε.Θ (m) Ψηλή Χαμηλή Ώρα Γκρίνουιτζ (%) Ώρα ΓκρΙνουιτζ (%) Ποσότητα (mm) Βροχερών Ημερών μεγάλη ποσότητα 24ώρου (mm) μηνία Ημερών Χιονόπτωσης Παρατηρήσεις Λευκωσία (Αθσ^άσσα) ,7 12,2 36,5 7, ,4 6 14, Ο καιρός τον Απρίλιο ήταν βροχερός και Λεμεσός (Δημ. Κήπος) 8 24, , , θερμός. Ασταθείς καιρικές συνθήκες Αεροδοόυ,ιο Λάρνακας ,0 6 5,7 15 _ επικράτησαν στις περιόδους 3-4, 7-8 Αεροδοόϋΐο Πάφου Πόλη ,9 22,5 13,7 11,8 30,6 29,8 9,7 9, ,4 69, ,7 28, και του μήνα, που προκάλεσαν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, χαλάζι και χιόνι στις ψηλότερες κορυφές Δ.Σ. Κόρνου ,8 11,0 34,2 7, ,9 9 18, του Τροόδους. Η μέση θερμοκρασία Δ.Σ. Γεφυοιού Πανανιάς ,7 7,7 34,7 4, ,2 6 11, ήταν 1,1 β. Κελσίου πιο πάνω από την Σσΐττάς , ,5 5, , κανονική και η μέση βροχόπτωση ήταν Δ.Σ. Σταυρού Ψώκας , ,0 5, , ,5 mm ή 162% της κανονικής. Δ.Σ. Πλατανιών ,9 7,7 28, ,9 8 17, Δ. Κολλένιο Προδοόυου ,8 7,3 26,5 2, ,3 8 39, Πλατεία Τροόδους ,4 4,5 23,5-0, , , Σταθυός ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2013 Βαρομ ετρική πίεσγ στην Ε.Θ. hpa) Πίεση Διαφορά από την Κανονική Μέση Ψηλότερη Διαφορά από την Κανονική Θερμοκρασία Αέρα (C) Μέση Χαμηλότερη Διαφορά από την Κανονική Μέση Διαφορά από την Κανονική Βροχόπτωση (mm) Ολική για το Μήνα Διαφορά από την Κανονική πι 9 Μ Χ χ ΓΠ e χ m > Η Χ Μ ΓΟ Α ο < ο < ΓΟ ο Λευκωσία (Αθαλάσσα) 1012,4-0,8 25,7 +1,4 12,2 +2,1 18,9 +1,7 34,4 +15,4 Αεροδρόμιο Λάρνακας 1012,7-0,3 24,1 +1,7 13,1 +1,7 18,6 +1,7 11,0-3,1

5 Αριθμός 3003 TiViHMA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22{2) των περί ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων κανονισμών του Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρεία 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες 2. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, είναι η διεξαγωγή ασφαλειών γενικού κλάδου που περιλαμβάνει την ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών, την ασφάλιση οχημάτων, την ασφάλιση θαλάσσης και μεταφορών, την ασφάλιση πυρκαγιάς και άλλης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία, την ασφάλιση γενικής ευθύνης, την ασφάλιση εγγυήσεων και τις ασφαλίσεις γενικής φύσεως. Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 3. Κατά τη διάρκεια του 2012, το κέρδος μετά την φορολογία αυξήθηκε κατά 180% από σε κυρίως λόγω του κέρδους ύψους από τον διακανονισμό της υποχρέωσης παροχών συνταξιοδότησης και της απομείωσης των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση, ύψους σε σχέση με το Το 2012 τα μεικτά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 2,8% αττό σε Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 4. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους, περιγράφονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 5. Η Εταιρεία έχει συγκροτημένη στρατηγική και συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την μελλοντική ανάπτυξη της Εταιρείας που διασφαλίζουν την συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων και αποδόσεων. Οι προοπτικές της Εταιρείας για το μέλλον κρίνονται ως ευνοϊκές με περαιτέρω εδραίωση της Εταιρείας στη γενική ασφαλιστική αγορά της Κύπρου και της Ελλάδας. Αποτελέσματα 6. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Το κέρδος πριν τη φορολογία ήταν (2011: ). Μετά την αφαίρεση της φορολογίας ύψους (2011: ), το καθαρό κέρδος για το έτος ήταν (2011: ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγήθηκε και πλήρωσε μέρισμα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω και το κέρδος για το έτος 2012 μεταφέρεται στα αποθεματικά. 7. Το συνολικό εισόδημα της Εταιρείας για το έτος ανήλθε σε (2011: ). Μερίσματα 8. Στις 28 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε την πληρωμή μερίσματος ύψους 42,593 σεντ ανά μετοχή σε σχέση με το κέρδος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 το οποίο ανέρχεται σε (2011: μέρισμα που πληρώθηκε για το έτος ). Το μέρισμα ύψους πληρώθηκε τον Δεκέμβριο Μετοχικό κεφάλαιο 9. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2012, η Εταιρεία έκδωσε νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η καθεμιά, για 1.998,29 υπέρ το άρτιο. Στις 28 Νοεμβρίου 2012 η Εταιρεία έκδωσε επιπλέον νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η καθεμιά, για 1.998,29 υπέρ το άρτιο. Οι μετοχές που εκδόθηκαν καλύφθηκαν πλήρως από τον μέτοχο της Εταιρείας, CNP Laiki Insurance Holdings Limited. Διοικητικό Συμβούλιο 10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και την ημερομηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2012, εκτός από τον κ. Παναγιώτη Κουννή και τον κ. Δημήτριο Βλάχο, οι οποίοι παραιτήθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 και 30 Μαρτίου 2012 αντίστοιχα. Ο κ. Χρίστος Στυλιανίδης, ο κ. Τάκης Φειδία, η κα. Ροδούλα Χατζηκυριάκου και ο κ. Δώρος Κτωρίδης διορίστηκαν Σύμβουλοι στις 10 Ιανουαρίου 2012, 9 Οκτωβρίου 2012, 4 Μαΐου 2012 και 7 Μαρτίου 2013 αντίστοιχα. 11. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, όλοι οι Σύμβουλοι αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 12. Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 13. Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Υποκαταστήματα 14. Κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 η Εταιρεία λειτουργούσε στην Ελλάδα μέσω του υποκαταστήματος της στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα του υποκαταστήματος αυτού συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα της Εταιρείας.

6 Β 2728 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρεία (συνέχεια) Αλλαγή Γραμματέα της Εταιρείας 15. Η Γραμματέας της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2012, κα. Μάριελ Εκκέσιη, παραιτήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2012 και στην θέση της διορίστηκε ο κ. Πόλυς Μιχαηλίδης. Ανεξάρτητοι ελεγκτές 16. Οι Ανεξάρτητοι ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Πόλυς Μιχαηλίδης Γραμματέας Λευκωσία 7 Μαρτίου 2013 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή Προς τα Μέλη της Λαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λιμιτεδ Έκθεση επί των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Λαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λίμιτεδ και των θυγατρικών της (το "Συγκρότημα") και τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της Λαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λίμιτεδ (η "Εταιρεία"), που αποτελούνται από το ενοποιημένο και ξεχωριστό ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τις ενοποιημένες καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της Εταιρείας του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών κα; λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ευθύνη του ελεγκτή (συνέχεια) Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες και οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Συγκροτήματος και της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και χρηματοοικονομικής τους επίδοσης και των ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.» Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.» Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με Τις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις. Άλλο Θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνη με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη ψα οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Γιώργος Κ. Καζαμίας Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της PricewatorhouseCoopers Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2013 Έσοδα από μεικτά ασφάλιστρα Αντασφαλίσεις αττο Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Έσοδα από επενδύσεις Καθαρή ζημιά από διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Καθαρά έσοδα υ έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτές απαιτήσεις Μερίδιο αντασφαλιστών στις μεικτές απαιτήσεις ( ) ( ) απαιτήσεις Δαπάνη προμήθειας Έξοδα διοίκησης Έσοδα από προμήθειες Καθαρό κέρδος από τον διακανονισμό της υποχρέωσης παροχών συνταξιοδότησης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) >ος πριν τη Χρέωση φορολογίας ( ) ( ) Κέρδος για το έτος

8 2730 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κέρδος για το έτος Άλλες συνολικές ζημιές: Κέρδος/(Ζημιά) δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Ζημιά που μεταφέρεται στις κερδοζημιές λόγω απομείωσης ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα/ (ζημίες) για το έτος, μετά τη φορολογία Συνολικό εισόδημα για το έτος ( ) Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται μετά την κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών εισοδημάτων παρουσιάζεται Ισολογισμός Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιουσιακά στοιχεία Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Αϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Επενδύσεις σε καταθέσεις Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα Υπόλοιπα αντασφαλιστών Απαιτήσεις - μερίδιο αντασφαλιστών Μη κερδημένα ασφάλιστρα - μερίδιο αντασφαλιστών Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Φορολογία εισπρακτέα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αφαίρεση φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται με σε σημείωση των οικονομικών καταστάσεων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Αποθεματικά δίκαιης αξίας Κέρδη που κρατήθηκαν Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Απαιτήσεις - μεικτές Μη κερδημένα ασφάλιστρα - μεικτά Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης Δανεισμός Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Υπόλοιπα αντασφαλιστών Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ( ) ( ) _ Στις 7 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής Ασφαλιστικής Εταιρείας Λίμιτεδ ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. Ροδούλα Χατζηκυριάκου Σύμβουλος Τάκης Φειδία Σύμβουλος

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ Αριθμός 3004 TRUST INTERNATIONAL INSURANCE & REINSURANCE COMPANY B.S.C. (c) TRUST RE (CYPRUS BRANCH) ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ TO ΕΤΟΣ 2012 To Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει τους ελεγμένους λογαριασμούς του Κυπριακού Παραρτήματος της Εταιρείας Trust international Insurance & Reinsurance Company B.S.c. (closed) ( το Κυπριακό Παράρτημα) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, Δραστηριότητες Οι κυριότερες δραστηριότητες του Κυπριακού Παραρτήματος για το υπό εξέταση έτος παρέμειναν οι ίδιες όπως το προηγούμενο έτος και ήταν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες. Το Κυπριακό Παράρτημα έχει αδειοδοτηση από τον Εφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Κύπρο Αποτελέσματα του Κυπριακού Παραρτήματος Τα μικτά ασφάλιστρα του Κυπριακού Παραρτήματος για το έτος 2012 ήταν Ευρώ (2011, Ευρώ ). Το καθαρό κέρδος μετά την φορολογία ήταν Ευρώ (2011, ζημιά Ευρώ ) και μεταφέρεται στα συσσωρευμένα κέρδη. Γεγονότα με την ημερομηνία αναφέρονται Η Κύπρος και το Eurogroup έχουν συμφωνήσει στις 25 Μαρτίου, 2013 σε ένα πακέτο μέτρων τα οποία στόχο έχουν να επαναφέρουν την βιοσημότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς επίσης και σωστά δημοσιοοικονομικά κατά τα επόμενα χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες αναφερθείτε στη σημείωση 16. Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Παραρτήματος κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2012 ήταν: Mr K.Ghazi Kamel Abu Nahl Mr Kamel Abu Nahl Mr Fadi Abu Nahl Mr Jamal Kamel Abu Nahl Mr Frixos Sawides Mr Derek Atkins Mr Farid Bendouzid Mr Mehran Eftekhar Ελεγκτές Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του Παραρτήματος Ernst & Young Cyprus Limited έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συνεχίσουν σαν ελεγκτές. Σχετικό ψήφισμα που να ορίζει τον επαναδιορισμό και την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γραμματέας Λεμεσός: 30 Απριλίου, 2013 TRUST INTERNATIONAL INSURANCE & REINSURANCE COMPANY B.S.C. (c) TRUST RE (CYPRUS BRANCH) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο ενεργητικό Ποσά εισπρακτέα Ασφάλιστρα εισπρακτέα Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Φόρος Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητά Ευρώ Ευρώ

10 Β 2732 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λογαριασμός με εταιρεία (Συσσωρευμένα κέρδη) Υποχρεώσεις Πιστωτές Αναβαλλόμενα έξοδα κτήσης Αντασφάλιση πληρωτέα (pipeline) Αντασφάλιση κρατηθείσα Υπόλοιπα αντασφαλιστών πληρωτέα Τεχνικά αποθέματα Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Λογαριασμού εταιρείας και υποχρεώσεων Ακολουθούν οι υπογραφές του προέδρου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. TRUST INTERNATIONAL INSURANCE & REINSURANCE COMPANY B.S.C.(c) TRUST RE (CYPRUS BRANCH) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΟ ΕΤΟΣ Ευρώ Ευρώ Μεταφορά από λογαριασμών εσόδων Καθαρά χρηματοπιστωτικά έσοδα Εξοδα διαχείρισης Καθαρό κέρδοςζ(ζημιά) πριν τη φορολογία Φορολογία Καθαρό κέρδος/(ζημιά) έτους μετά την φορολογία ( ) (59.544) ( ) (75.112) (82.452) ( ) _ (21.809) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήματα Συνολικό κέρδος/(ζημιά) για το έτος Κατανέμεται όπως πιο κάτω: Μεταφορά σε Trust Internationa! Insurance & Reinsurance Co. B.s.c. (closed) Trust Re Γ ) ( ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ TRUST INTERNATIONAL INSURANCE & REINSURANCE COMPANY B.S.C.(c) TRUST RE (CYPRUS BRANCH) Εκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Trust International insurance & Reinsurance Company B.S.C.(closed) Trust Re - Cyprus Branch (η εταιρεία) στις σελίδες 4 μέχρι 22 που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου, 2012, και τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, εσόδων και ταμιακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της Χρηματοοικονομικής θέσης της Trust International Insurance & Reinsurance Company B.S.C.(closed) Trust Re - Cyprus Branch στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής του επίδοσης και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έμφαση Θέματος Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων η οποία περιγράφει την συμφωνία της Κύπρου με το Eurogroup και τις πιθανές επιπτώσεις στις τραπεζικές καταθέσεις που ευρίσκονται στην Κύπρο. Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα. Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.» Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί κατάλληλα λογιστικά βιβλία από την εταιρεία» Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία β Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στη σελίδα 1 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Αλλο Θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Αρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετησίων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2010 έχουν ελεγχθεί από άλλους ελεγκτές οι οποίοι εξέφρασαν γνώμη χωρίς επιφύλαξη αναφορικά με αυτές τις οικονομικές καταστάσεις στις 10 Μαρτίου, Ειρήνη Ψάλτη Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της Ernst & Young Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία Λεμεσός: 30 Απριλίου 2013

12 2734 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Αριθμός 3005 MEDLIFE INSURANCE LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες Η κύρια δραστηριότητα της Medlife insurance Ltd (η Εταιρεία") είναι η πώληση ασφαλειών ζωής εκτός Κύπρου και κυρίως στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών και στην Ανατολική Ευρώπη. Αποτελέσματα Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος παρουσιάζεται στη σελίδα 6 των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία το 2012 παρουσιάζει κέρδος πριν τη φορολογία ύψους 2,6 Εκ. US$ (2011: 4,94 Εκ. US$). Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβηκαν μετά την λήξη του έτους παρουσιάζονται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. Έκθεση Ελεγκτή Η Έκθεση Ελεγκτή δηλώνει γνώμη χωρίς επιφύλαξη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και έχει διαβιβαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ύπαρξη υποκαταστημάτων Η Εταιρεία δε διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα. Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον. Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στη σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων. Αυξημένη προσοχή δόθηκε στην πρόσφατη κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών διασφαλίζοντας μία ασφαλή αλλά εντούτοις ελκυστική απόδοση για τους πελάτες μας Η Εταιρεία έχει ιδρυθεί στην Κύπρο της οποίας η οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή οικονομική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Ως αποτέλεσμα υπάρχει σήμερα αβεβαιότητα σ' ότι αφορά την ανάπτυξη του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Παρόλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιαδήποτε επίδραση στην Εταιρεία από την κρίση στην Κύπρο, επειδή οι ασφαλιστικές εργασίες της Εταιρείας είναι εκτός Κύπρου. Επιπρόσθετα η Εταιρεία δεν έχει οποιεσδήποτε επενδύσεις στην Κύπρο, είτε εταιρικές είτε κυβερνητικές. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την πληρωμή μερίσματος ύψους 10% (2011: 15%) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το οποίο ανέρχεται σε US$ (2011: US$ ). Τα υπόλοιπα κέρδη μεταφέρονται. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικά κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους. Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Η κα. Μαρία Χατζηβασιλείου παραιτήθηκε από τη θέση της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την 31 Δεκεμβρίου Η κα. Danteia Unger και ο κος. Αριστόδημος Αριστοδήμου διορίστηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου Η έγκριση της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει ληφθεί για τον διορισμό των καινούριων συμβούλων. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Deloitte Limited, εξεδήλωσαν επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Wolfgang Felser Πρόεδρος Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2013

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Β 2735 Προς τα Μέλη της Medlife Insurance Limited Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Medlife Insurance Limited (η "Εταιρεία") στις σελίδες 6 μέχρι 40, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Προς τα Μέλη της Medlife insurance Limited Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της Medlife Insurance Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.» Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.» Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. β Άλλο θέμα Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Ανδρέας Ανδρέου Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της Deloitte Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2013

14 2? 36 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ US$ US$ Μεικτά ασφάλιστρα Μεταβολή στο αποθεματικό μεικτών μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων Μεικτά δεδουλευμένα ασφάλιστρα ( ) ( ) Ασφάλιστρα αντασφαλιστών Μερίδιο αντασφαλιστών στη μεταβολή του αποθεματικού μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα ( ) ( ) Καθαρό εισόδημα από επενδύσεις Προμήθειες που εισπράχθηκαν Αλλα έσοδα Συνολικά έσοδα Εξαγορές συμβολαίων που πληρώθηκαν Λήξεις συμβολαίων που πληρώθηκαν Αλλες απαιτήσεις που πληρώθηκαν Μερίδιο αντασφαλιστών στις απαιτήσεις που πληρώθηκαν ( ) ( ) Καθαρές απαιτήσεις που πληρώθηκαν Μεταβολή στο αποθεματικό καθαρών εκκρεμών απαιτήσεων Καθαρές απαιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν Προμήθειες που πληρώθηκαν Μεταφορά στο αποθεματικό κλάδου ζωής "Εξοδα διοίκησης Συναλλαγματικό (κέρδος)/ ζημιά Συνολικά έξοδα (52.404) Κέρδος από εργασίες Τόκοι φορολογίας Κέρδος πριν τη φορολογία Χρέωση φορολογίας (5.262) (1.754) Καθαρό κέρδος για το έτος

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ US$ 2011 US$ Καθαρό κέρδος για το έτος Λοιπά συνολικά έσοδα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Καθαρό κέρδος από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση κατά την διάρκεια του έτους Καθαρό κέρδος που μεταφέρθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων από πωλήσεις διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη ( ) ( ) Μεταφορά αποθεματικού επανεκτίμησης των επενδύσεων που κατέχονται μέχρι την λήξη ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα έτους, καθαρά από φόρο Συνολικά έσοδα έτους ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι την λήξη Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Ποσά εισπρακτέα Επιστρεπτέοι φόροι Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών US$ US$ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ολικό ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Αποθεματικά κλάδου ζωής Εκκρεμείς απαιτήσεις Ποσά οφειλόμενα σε αντασφαλιστές Πιστωτές και εκκρεμείς υποχρεώσεις Προπληρωμένα ασφάλιστρα Ολικό υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου 2013 και υπογράφτηκε εκ μέρους του από: Wolfgang Felser Πρόεδρος Πέτρος Πετρίδης Σύμβουλος

16 2738 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Αριθμός 3006 GRAWE REINSURANCE LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζει να είναι η παροχή υπηρεσιών αντασφάλισης για ασφάλειες ζωής και γενικού κλάδου. Στο τέλος του έτους η Εταιρεία σύναψε δύο νέες αντασφαλιστικές συμβάσεις βάση των οποίων θα ενεργεί ως εγγυητής ασφαλίστρων ενός Αυστριακού συνταξιοδοτικού προγράμματος. Αποτελέσματα Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος παρουσιάζεται στη σελίδα 6 των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία το 2012 παρουσιάζει κέρδος πριν τη φορολογία ύψους 6,55 Εκ (2011: 4,66 Εκ). Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβηκαν μετά την λήξη του έτους παρουσιάζονται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων. Έκθεση Ελεγκτή Η Έκθεση Ελεγκτή δηλώνει γνώμη χωρίς επιφύλαξη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και έχει διαβιβαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ύπαρξη υποκαταστημάτων Η Εταιρεία δε διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα. Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία παρουσιάζονται στη σημείωση 24. Δίδεται συνεχής προσοχή στην εξέλιξη των οικονομικών αγορών. Η Εταιρεία έχει ιδρυθεί στην Κύπρο της οποίας η οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή οικονομική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Ως αποτέλεσμα υπάρχει σήμερα αβεβαιότητα σ' ότι αφορά την ανάπτυξη του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Παρόλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιαδήποτε επίδραση στην Εταιρεία από την κρίση στην Κύπρο, επειδή οι ασφαλιστικές εργασίες της Εταιρείας είναι εκτός Κύπρου. Επιπρόσθετα η Εταιρεία δεν έχει οποιεσδήποτε επενδύσεις στην Κύπρο, είτε εταιρικές είτε κυβερνητικές. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την πληρωμή μερίσματος 20% (2011:20%) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το οποίο ανέρχεται σε (2011: ). Τα υπόλοιπα κέρδη μεταφέρονται. Μετοχικό κεφάλαιο Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους. Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Η κα. Μαρία Χατζηβασιλείου παραιτήθηκε από τη θέση της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την 31 Δεκεμβρίου Η κα. Daniela Unger διορίστηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου Η έγκριση της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει ληφθεί. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Deloitte Limited, εξεδήλωσαν επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Wolfgang Felser Πρόεδρος Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2013

17 TMHWIA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ Προς τα Μέλη της Grawe Reinsurance Limited Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Grawe Reinsurance Limited (η "Εταιρεία") στις σελίδες 6 μέχρι 42, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Προς τα Μέλη της Grawe Reinsurance Limited Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της Grawe Reinsurance Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: * Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. * Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. * Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. * Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. * Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Αλλο θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Αρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Ανδρέας Ανδρέου Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της Deloitte Limited Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές