ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ"

Transcript

1 10.1 Αντιθαµβωτικές διατάξεις Σε οδούς µε πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας και µεγάλη νυχτερινή κίνηση, η συγκεντρωµένη επίδραση των φανών των οχηµάτων του ενός ρεύµατος κυκλοφορίας µπορεί να δηµιουργεί δυσµενείς συνθήκες για τους οδηγούς στην αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης, οι οδηγοί που κινούνται σε µία διαχωρισµένη οδό ή σε παράπλευρες οδούς έχουν την τάση να µην ρυθµίζουν τους προβολείς τους αναλόγως µε τα αντιθέτως κινούµενα οχήµατα, καθώς συγκεντρώνονται µόνο στο δικό τους κατάστρωµα κυκλοφορίας, δηµιουργώντας παρόµοιο πρόβληµα θάµβωσης. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τέτοιο πρόβληµα είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων αντιθαµβωτικής προστασίας, για την αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας κατά τη νυχτερινή κίνηση. Για την αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος εφαρµόζονται τα αντιθαµβωτικά πετάσµατα, τα οποία διαµορφώνονται είτε ως πυκνή βλάστηση, είτε, συνήθως, ως τεχνητές κατασκευές. Τα εν λόγω πετάσµατα έχουν κατάλληλο ύψος και µπορούν να τοποθετηθούν στους ενδιάµεσους χώρους διαιρεµένων οδών ή παραπλεύρως του οδοστρώµατος, ανάλογα µε την προέλευση της θάµβωσης. Η πιο συνήθης λύση αντιθαµβωτικής προστασίας είναι οι κατακόρυφοι στύλοι από πλαστικό υλικό, Εικόνα Οι στύλοι αυτοί έχουν ύψος που κυµαίνεται Εικόνα 10.1: Αντιθαµβωτικό πέτασµα από κατακόρυφους στύλους. στα cm, µε πιο σύνηθες τα 90 cm, και έχουν το πλεονέκτηµα της δυνατότητας τοποθέτησης επάνω σε υπάρχοντα µεταλλικά ή από σκυρόδεµα στηθαία, µε κατάλληλες διατάξεις. Έτσι, το συνολικό ύψος κάλυψης κυµαίνεται στα 1,3-2,0 m, το οποίο επιλέγεται ακριβώς, ανάλογα µε την κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, των οποίων τόσο οι οδηγοί, όσο και οι προβολείς, είναι πιο ψηλά από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Άλλες δυνατότητες τοποθέτησης είναι επάνω σε πρόσθετα ζυγώµατα που ενώνουν τα απέναντι στηθαία µίας νησίδας, ή απευθείας επάνω στο έδαφος, επάνω σε

2 προεκτάσεις. Στην Εικόνα 10.2 δίνονται λεπτοµέρειες εφαρµογής επάνω σε µεταλλικό στηθαίο. Εικόνα 10.2: Λεπτοµέρειες εφαρµογής αντιθαµβωτικών στύλων σε µεταλλικό στηθαίο. Η απόσταση µεταξύ των στύλων είναι κάτι που καθορίζεται από τον επιθυµητό βαθµό προστασίας, σε συνάρτηση µε το πάχος των στύλων και την απόσταση των ρευµάτων κυκλοφορίας. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10.1, ακόµη και αραιές διατάξεις κλείνουν τελείως το οπτικό πεδίο από µία απόσταση και έπειτα. Πάντως, ένας σοβαρός παράγοντας που υπεισέρχεται στον καθορισµό της απόστασης είναι και η πλευρική ορατότητα τις ώρες της ηµέρας, η οποία µπορεί να περιορίζεται σηµαντικά σε πυκνές διατάξεις. Τυπικές αποστάσεις είναι µέχρι 80 cm. Το πλαστικό υλικό των στύλων οφείλει να πληροί κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής σε ανεµοπίεση, αντίστασης σε φωτιά, ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες και διάρκειας ζωής. Το χρώµα τους ποικίλλει, αλλά πιο συνήθεις είναι οι αποχρώσεις του πρασίνου. Μία εναλλακτική λύση των αντιθαµβωτικών στύλων, αλλά όχι τόσο αποτελεσµατική, είναι τα αντιθαµβωτικά κιγκλιδώµατα. Οι διατάξεις αυτές είναι µεταλλικά πλέγµατα, τα οποία τοποθετούνται οµοίως επάνω σε υπάρχοντα στηθαία ή επάνω στο έδαφος. Στην Εικόνα 10.3 δίνεται µία τυπική λεπτοµέρεια αντιθαµβωτικού κιγκλιδώµατος σε µεταλλικό στηθαίο. Εικόνα 10.3: Τυπική λεπτοµέρεια αντιθαµβωτικού κιγκλιδώµατος επάνω σε µεταλλικό στηθαίο. Τέλος, αντιθαµβωτική προστασία µπορεί να προσφέρει και η κατάλληλη βλάστηση στη νησίδα ή παραπλεύρως της οδού, η οποία, όµως, αν δεν είναι φυσική, έχει ανάγκη από συνεχή συντήρηση. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 166

3 Στον Πίνακα 10.1 γίνεται µία ενδεικτική σύγκριση µεταξύ των τριών ειδών αντιθαµβωτικής προστασίας. Πίνακας 10.1: Ενδεικτική σύγκριση µεταξύ των τύπων αντιθαµβωτικής προστασίας. Ιδιότητα Αντιθαµβωτική προστασία Πλευρική ορατότητα κατά την ηµέρα Βλάστηση Αντιθαµβωτικά κιγκλιδώµατα Αντιθαµβωτικοί στύλοι µέτρια-καλή µέτρια-κακή καλή µέτρια καλή καλή Αντίσταση στον άνεµο κακή κακή καλή Οικονοµικότητα εξαρτ. µέτρια-κακή καλή Ευκολία εγκατάστασης κακή κακή µέτρια-καλή Ανάγκη συντήρησης κακή καλή καλή Αισθητική καλή µέτρια-κακή µέτρια Οπτική συµβατότητα µε περιβάλλον Παρεµπόδιση υπερπήδησης από πεζούς καλή κακή καλή µέτρια καλή κακή 10.2 Οριοδείκτες οδών Οι οριοδείκτες είναι οι χαρακτηριστικοί στύλοι που τοποθετούνται εκατέρωθεν της οδού, µε σκοπό να υποδείξουν τα όριά της στον οδηγό και να τον καθοδηγήσουν σε περιπτώσεις ασαφούς χάραξης ή αξιόλογης µεταβολής της. Η χρησιµότητά τους γίνεται καθοριστική κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε συνθήκες µειωµένης ορατότητας, όπου µε τα αντανακλαστικά τους στοιχεία δίνουν στον οδηγό µία σαφή εικόνα των ορίων και της χάραξης της οδού, από πολύ µακριά. Επίσης, και σε περίπτωση χιονόπτωσης προεξέχουν από το ενδεχόµενο στρώµα χιονιού, εξακολουθώντας να επιτελούν το ρόλο τους. Η µορφή και οι διαστάσεις των στύλων που χρησιµοποιούνται σήµερα φαίνονται στην Εικόνα Οι στύλοι είναι λευκού χρώµατος, µε µία µαύρη επιφάνεια κοντά στην κορυφή τους που χρησιµεύει ως δείκτης ηµέρας. Κατά τη νύχτα ο οριοδείκτης γίνεται ορατός από τη χαρακτηριστική αντανακλαστική του επιφάνεια, η οποία είναι από τη µία πλευρά του στύλου κόκκινη, και από την άλλη λευκή. Στην Ελλάδα οι οριοδείκτες τοποθετούνται πάντοτε µε τέτοιο τρόπο, ώστε στη δεξιά οριογραµµή κατά την κίνηση του οχήµατος να φαίνεται κόκκινος ανακλαστήρας και στην αριστερή λευκός. Τα αντανακλαστικά αυτά στοιχεία είναι είτε πρισµατικοί κρύσταλλοι από ακρυλικό υλικό, είτε γυάλινα πρίσµατα, είτε αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας. Τονίζεται ότι σκοπός των πασσάλων δεν είναι η προστασία των οχηµάτων από εκτροπή από την πορεία τους, οπότε κατασκευάζονται από ελαφρό πλαστικό υλικό (PVC) και καταλύονται εύκολα κατά τη σύγκρουση. Παλιότερα θεωρούνταν ότι επιτελούσαν και αυτό το σκοπό, οπότε κατασκευάζονταν από οπλισµένο σκυρόδεµα. Μεγάλο τµήµα του ελληνικού οδικού δικτύου διαθέτει ακόµη τους οριοδείκτες αυτού του τύπου, που είναι οι χαρακτηριστικοί λευκοί κύλινδροι από σκυρόδεµα. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 167

4 Οι οριοδείκτες µπορεί να υπάρχουν κατά µήκος εκτεταµένων τµηµάτων µίας οδού, ή µόνο σε συγκεκριµένα σηµεία που απαιτούνται, ενώ δεν είναι απαραίτητοι σε σηµεία που φωτίζονται καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στις ευθείες οι οριοδείκτες τοποθετούνται συνήθως κατά ζεύγη εκατέρωθεν της οδού, ενώ για τις οριζόντιες καµπύλες πολλοί κανονισµοί επιτρέπουν την τοποθέτηση µόνο στην εξωτερική πλευρά της καµπύλης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι οριοδείκτες τοποθετούνται σε σταθερή απόσταση από την οριογραµµή του οδοστρώµατος, έτσι ώστε να µην προκαλούν σύγχυση στην εκτίµηση των ορίων της οδού. Κατά τις γερµανικές τεχνικές οδηγίες [2] η ελάχιστη αυτή απόσταση από το άκρο του οδοστρωµένου τµήµατος της οδού είναι 0,5 m, ενώ κατά τους αµερικανικούς κανονισµούς [8] κυµαίνεται µεταξύ 0,6-2,4 m. Αν σε κάποιο σηµείο υπάρχει εµπόδιο σε µικρότερη απόσταση από το οδόστρωµα από ό,τι η γραµµή των οριοδεικτών, όπως το στηθαίο µίας γέφυρας, αυτοί µετατοπίζονται σταδιακά µέχρι την απόσταση αυτή, ενώ όπου υπάρχει στηθαίο ασφαλείας οι οριοδείκτες τοποθετούνται πίσω από αυτό. Στις ευθείες η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των οριοδεικτών είναι 50 m και µπορεί να φτάνει µέχρι 160 m [8], θα πρέπει, όµως, να λαµβάνεται πρόνοια ώστε σε κυρτές κατακόρυφες καµπύλες που υπάρχει περιορισµός του µήκους ορατότητας, να είναι πάντα ορατά τουλάχιστον δύο ζεύγη οριοδεικτών. Σε ευθείες συνδετήριων κλάδων η µεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι 30 m. Τέλος, στις οριζόντιες καµπύλες η εν λόγω απόσταση µειώνεται, ανάλογα µε την καµπυλότητα της στροφής, όπως δίνεται στον Πίνακα 10.2 [8]. Ακτίνα καµπυλότητας R (m) Απόσταση οριοδεικτών S (m) Εικόνα 10.4: Οριοδείκτης οδού. Πίνακας 10.2: Απόσταση µεταξύ οριοδεικτών σε οριζόντιες καµπύλες [8] ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 168

5 Οι παραπάνω τιµές εφαρµόζονται στα κυκλικά τµήµατα των καµπυλών. Στις κλωθοειδείς γίνεται µία σταδιακή µετάβαση από την απόσταση της ευθυγραµµίας στην αντίστοιχη του κυκλικού τόξου Τηλέφωνα ανάγκης Ένας αυτοκινητόδροµος εξυπηρετεί, συνήθως, µεγάλου µήκους µετακινήσεις και, ως γνωστόν, δεν διέρχεται ποτέ µέσα από κατοικηµένες περιοχές. Έτσι, είναι δύσκολο για κάποιον αυτοκινητιστή που δεν διαθέτει δυνατότητα κινητής επικοινωνίας να αναζητήσει βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Για το λόγο αυτό, σε αυτοκινητοδρόµους και παρόµοιας φύσεως οδούς θα πρέπει να υπάρχει πάντα υποδοµή για τηλεφωνικές συσκευές ανάγκης ανά τακτά διαστήµατα Περιγραφή τηλεφωνικών συσκευών Οι τηλεφωνικές διατάξεις ανάγκης αυτοκινητοδρόµων αποτελούνται από έναν ανοιχτό θάλαµο µε τηλεφωνική συσκευή, τοποθετηµένο ακριβώς δίπλα από το οδόστρωµα, και χρησιµεύουν στην επικοινωνία των χρηστών της οδού σε περίπτωση ανάγκης, Εικόνα Οι τηλεφωνικές συσκευές δεν είναι συµβατικού τύπου, αλλά ειδικές συσκευές που δίνουν άµεση πρόσβαση σε κάποια γραµµή ανάγκης. Εικόνα 10.5: Τηλεφωνικός θάλαµος ανάγκης σε αυτοκινητόδροµο. Οι εν λόγω συσκευές ενεργοποιούνται αµέσως µε το σήκωµα του ακουστικού, καλώντας αυτόµατα την προγραµµατισµένη γραµµή στο κέντρο διαχείρισης του αυτοκινητοδρόµου, ενώ όπου κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται µε την Άµεση ράση. Επίσης, οι συσκευές µπορούν να δεχτούν και οι ίδιες κλήση από τον τηλεφωνητή του κέντρου. Για τον εύκολο εντοπισµό τους κατά τις νυχτερινές ώρες, τα ακουστικά µπορεί να διαθέτουν ενδεικτική λυχνία LED, ενώ απαραίτητη είναι και η πρόβλεψη για αυτόµατη απενεργοποίηση, σε περίπτωση που το ακουστικό δεν κλείσει. Επίσης, η επικοινωνία θα πρέπει να έχει επαρκή ένταση, ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα σε σχέση µε το θόρυβο από την κυκλοφορία στην οδό. Όλος ο θάλαµος, καθώς και η τηλεφωνική συσκευή, θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και να αντιστέκονται σε βανδαλισµούς. Για τον ίδιο λόγο, και το καλώδιο του ακουστικού θα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε µεταλλικό ελαστικό σωλήνα και να είναι όσο το δυνατόν µικρότερου µήκους. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 169

6 Θέσεις και τοποθέτηση τηλεφώνων ανάγκης Για την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης των τηλεφωνικών θαλάµων ανάγκης πρέπει να γίνει κατανοητή µία βασική λογική αρχή. Ο οδηγός που βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να αναζητήσει έναν τέτοιο θάλαµο, πιθανότατα κάνει την αναζήτηση πεζός µέσα σε έναν αυτοκινητόδροµο, ή δίπλα από αυτόν σε δύσβατο έδαφος, χωρίς, επιπλέον, να γνωρίζει που ακριβώς βρίσκεται ο πλησιέστερος από αυτούς. Κατά συνέπεια, η περίοδος επανάληψης των θαλάµων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ακόµη κι αν η αναζήτηση ξεκινήσει από το µέσο περίπου µεταξύ δύο τέτοιων θαλάµων, να µην χρειαστεί ο οδηγός να περπατήσει αρκετή ώρα υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Απόψεις που θέλουν τους θαλάµους να εγκαθίστανται σε χώρους στάθµευσης αυτοκινητοδρόµων είναι µάλλον αποτυχηµένες, αφού συνήθως οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους για να προσεγγιστούν πεζή. Έτσι, τα τηλέφωνα ανάγκης θα πρέπει να εγκαθίστανται το πολύ σε αποστάσεις 1000 m µεταξύ τους. Παράγοντες που καθορίζουν την εν λόγω απόσταση είναι ο κίνδυνος για τον πεζό που κινείται κατά µήκος της οδού, καθώς και ο κίνδυνος για τα διερχόµενα οχήµατα, λόγω του σταθµευµένου στο έρεισµα οχήµατος. Κατά συνέπεια, η απόσταση επανάληψης µπορεί να µειώνεται ακόµη και στα 200 m όπου υπάρχουν υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, στενά ερείσµατα και κρίσιµα, από πλευράς οδικής ασφάλειας, σηµεία. Επίσης, τηλέφωνα ανάγκης τοποθετούνται κοντά σε κόµβους. Βασική αρχή κατά την τοποθέτηση είναι πως η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται κατά ζεύγη εκατέρωθεν της οδού, ώστε ο αναζητών να µην έχει κίνητρο διάσχισης του οδοστρώµατος, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη τηλεφώνου στην απέναντι πλευρά. Μετά τον καθορισµό της θέσης ενός θαλάµου, το ακριβές σηµείο εγκατάστασης στην άµεση γειτονία της επιλεγµένης θέσης καθορίζεται επακριβώς µε βάση τις τοπικές συνθήκες, όπως η ύπαρξη πινακίδων σήµανσης που δεν πρέπει να κρύβονται, η ύπαρξη κάποιου στύλου ηλεκτροφωτισµού, οπότε δέον είναι η τοποθέτηση να γίνει κοντά του για να υπάρχει φωτισµός το βράδυ, η ύπαρξη κατάλληλης θέσης παρά την οδό, η εξασφάλιση ορατότητας προς το θάλαµο κλπ. Πάντως, ο θάλαµος δεν πρέπει να τοποθετείται εν γένει µακρύτερα από 50 m από την προαποφασισµένη θέση. Για τη σήµανση των τηλεφώνων, εκτός από τα σχετικά σύµβολα που υπάρχουν επάνω στο θάλαµο, καλό είναι να υπάρχει πρόσθετη σήµανση 250 m εκατέρωθεν της συσκευής, όπως και στο µέσο της απόστασης µεταξύ δύο διαδοχικών θαλάµων. Ο θάλαµος τοποθετείται δίπλα από την οδό και προστατεύεται οπωσδήποτε από στηθαίο. Αν υπάρχει ήδη στηθαίο παραπλεύρως της οδού, αυτό διακόπτεται και από τις δύο πλευρές σε κάποια απόσταση εκατέρωθεν του θαλάµου, και στο σηµείο αυτό τοποθετείται πρόσθετο στηθαίο, ώστε να υπάρχει υπερκάλυψη, µε διαµόρφωση ενός διαδρόµου επαρκούς πλάτους, που να επιτρέπει την κίνηση αναπηρικών αµαξιδίων. Για τον επιπλέον άνετο ελιγµό των τελευταίων µπροστά από τη συσκευή, ο θάλαµος προσανατολίζεται µε τρόπο ώστε ο χρήστης του τηλεφώνου να βλέπει προς το οδόστρωµα (βλ. Εικόνα 10.5). ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 170

7 10.4 Συστήµατα θέρµανσης καταστρωµάτων γεφυρών Το φαινόµενο του επιλεκτικού σχηµατισµού πάγου στις γέφυρες Το χειµώνα µία από τις ιδιαίτερες δυσκολίες που µπορεί να παρουσιαστεί στην οδήγηση είναι η ύπαρξη χιονιού ή πάγου επάνω στο οδόστρωµα, που απαιτεί τη µεγαλύτερη δυνατή προσοχή εκ µέρους του οδηγού και καθιστά την κίνηση δυσχερή. Ακόµη χειρότερη δε, είναι η απότοµη µετάβαση από καθαρά οδικά τµήµατα σε τµήµατα µε πάγο, όπου ο οδηγός εισέρχεται απροειδοποίητα και υπό όχι και τις καλύτερες συνθήκες ταχύτητας. Μία αρκετά συνηθισµένη εκδήλωση αυτού του φαινοµένου, του επιλεκτικού σχηµατισµού πάγου, παρουσιάζεται στις γέφυρες, λόγω των ειδικών συνθηκών ενεργειακού ισοζυγίου που λαµβάνουν χώρα. Ειδικότερα, το γεγονός ότι το κατάστρωµα µίας γέφυρας δεν βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος καθιστά τη θερµική του µάζα χαµηλότερη σε σχέση µε ένα σύνηθες οδόστρωµα. Όταν συµβαίνουν απότοµες µεταβολές στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, η θερµοκρασία του καταστρώµατος της γέφυρας µειώνεται πιο γρήγορα από την αντίστοιχη ενός συνήθους οδοστρώµατος σε έδαφος, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιµη αρκετή αποθηκευµένη ενέργεια για την εξοµάλυνση του φαινοµένου. Επιπλέον, το γεγονός ότι το κατάστρωµα είναι σε επαφή µε τον αέρα και στις δύο όψεις του καθιστά την απώλεια θερµότητας γρηγορότερη. Έτσι, αρκετές φορές ο συνδυασµός συγκεκριµένων συνθηκών του µικροκλίµατος της περιοχής οδηγεί στο σχηµατισµό του χαρακτηριστικού µαύρου πάγου επάνω στο κατάστρωµα της γέφυρας (και µόνο), φαινόµενο που πολλές φορές διαρκεί λίγη ώρα, αλλά αρκετά ώστε να αποτελεί εξαιρετικό κίνδυνο λόγω της ολισθηρότητάς του για τον αµέριµνο οδηγό. Για την αντιµετώπιση του σχηµατισµού πάγου στα καταστρώµατα γεφυρών µπορεί να αξιοποιηθεί µία σειρά από τεχνικές, που περιλαµβάνουν τη χρήση χηµικών αλάτων, τη µόνωση της πλάκας του καταστρώµατος, καθώς και τη θέρµανσή της. Κάθε τεχνική έχει τα δικά της πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, καθώς και το δικό της βαθµό απόδοσης. Η χρήση των αλάτων, που αποτελεί την πιο διαδεδοµένη τεχνική στην αποµάκρυνση του χιονιού και του πάγου από τα οδοστρώµατα, µπορεί να αντιµετωπίσει επιτυχώς το φαινόµενο του επιλεκτικού σχηµατισµού πάγου στο κατάστρωµα µίας γέφυρας, αρκεί η διασπορά να γίνεται πριν από την έναρξη του φαινοµένου, κάτι που, όµως, σπανίζει. Ταυτόχρονα, η εφαρµογή των αλάτων έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο οπλισµένο σκυρόδεµα του καταστρώµατος, καθώς και στο περιβάλλον. Η τεχνική της µόνωσης της κάτω επιφάνειας της πλάκας δεν έχει µεγάλη απόδοση και απλώς εφαρµόζεται µόνο για την καθυστέρηση του φαινοµένου και για τη µείωση της ποσότητας άλατος. Τέλος, οι τεχνικές θέρµανσης του καταστρώµατος, συνδυαζόµενες µε τον κατάλληλο εξοπλισµό παρακολούθησης, µπορούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά το πρόβληµα, και µε την ελάχιστη απαιτούµενη ανθρώπινη παρέµβαση, όµως η εφαρµογή τους είναι εξαιρετικά δαπανηρή. Στην παρούσα Παράγραφο περιγράφονται οι µέθοδοι θέρµανσης των καταστρωµάτων. Όπως προαναφέρθηκε, οι µέθοδοι αυτές είναι εξαιρετικά δαπανηρές, τόσο στην εγκατάσταση, όσο και στη λειτουργία τους, οπότε η εφαρµογή τους βρίσκεται ακόµη σε ερευνητικό επίπεδο και περιορίζεται αναγκαστικά µόνο σε εξαιρετικά σηµαντικές περιπτώσεις γεφυρών. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν µόνο οχτώ συνολικά περιπτώσεις θερµαινόµενων µε ρευστό γεφυρών σε όλες τις Η.Π.Α. Επίσης, εφαρµογή της θέρµανσης πέρα από τις γέφυρες είναι θεµιτή, αλλά σε ειδικές περιπτώσεις οδοστρωµάτων, όπως διάδροµοι προσγείωσης, πολύ δυσχερή σηµειακά τµήµατα οδών, ή σταθµοί διοδίων. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 171

8 Συστήµατα θέρµανσης µε σωληνώσεις θερµού ρευστού Τα συστήµατα αυτά επιτυγχάνουν τη θέρµανση του καταστρώµατος της γέφυρας µέσω σωληνώσεων στις οποίες κυκλοφορεί θερµό ρευστό (υγρό ή αέριο), και οι οποίες τοποθετούνται στο εσωτερικό της πλάκας του καταστρώµατος κατά το στάδιο της κατασκευής (Εικόνα 10.6), µε σκοπό τη διατήρηση της επιφανειακής θερµοκρασίας σε επίπεδα άνω των 0 C. Η κυκλοφορία του ρευστού µπορεί να γίνεται είτε µε αντλία, οπότε τα συστήµατα χαρακτηρίζονται και ως ενεργητικά συστήµατα θέρµανσης, είτε µε φυσικό τρόπο, χωρίς εξωτερική µηχανική ενέργεια, οπότε χαρακτηρίζονται και ως παθητικά συστήµατα θέρµανσης. Η πρόσδοση της αρχικής θερµότητας στο σύστηµα, η οποία στη συνέχεια µεταφέρεται µέσω της κυκλοφορίας του ρευστού στο κατάστρωµα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε θέρµανση από την κάυση κάποιας καύσιµης ύλης, ή µε την αξιοποίηση γεωθερµικής ενέργειας, λύση που είναι αρκετά συνήθης, καθώς παρέχεται δωρεάν από τη φύση. Εικόνα 10.6: Εγκατάσταση σωληνώσεων θερµού ρευστού σε κατάστρωµα γέφυρας. Τονίζεται ότι για να είναι αποτελεσµατική οποιαδήποτε µέθοδος θέρµανσης, θα πρέπει η λειτουργία της να ξεκινάει πριν από το σχηµατισµό πάγου στο κατάστρωµα της γέφυρας, ειδάλλως δεν έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει σε σχέση µε τα κοινά αλάτια απόψυξης. Έτσι, για την έγκαιρη εκκίνησή του το σύστηµα θέρµανσης θα πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από µία σειρά αισθητήρων θερµοκρασίας και καιρικών συνθηκών, τα δεδοµένα των οποίων εισάγονται σε κάποιον αλγόριθµο που αποφασίζει για την έναρξη της λειτουργίας. Η επένδυση αυτή του συστήµατος παρακολούθησης είναι πολύ χαµηλού κόστους µπροστά στο τεράστιο κόστος του όλου συστήµατος Ενεργητικά συστήµατα θέρµανσης ρευστού Στα ενεργητικά συστήµατα θέρµανσης, η κυκλοφορία του ρευστού πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια αντλίας. Οι σωλήνες έχουν εγκάρσια διάταξη στο κατάστρωµα και µπορεί να είναι από πλαστικό ή µεταλλικό (συµβατικός ή ανοξείδωτος χάλυβας, σίδηρος, χαλκός) υλικό. Οι πλαστικοί σωλήνες έχουν το πλεονέκτηµα της µη οξείδωσης, έχοντας πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά η θερµοπερατότητά τους είναι ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 172

9 χαµηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη των µεταλλικών, οπότε απαιτείται η κυκλοφορία θερµότερου υγρού. Το πρόβληµα της οξείδωσης των µεταλλικών σωλήνων απαιτεί επαρκή αντιµετώπιση από το στάδιο της κατασκευής, καθώς οποιαδήποτε επέµβαση επισκευής έχει τεράστιο κόστος. Η ενδεικνυόµενη τεχνική είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης επικάλυψης σκυροδέµατος, πάχους τουλάχιστον 5 cm, ενώ βοηθάει και η επικάλυψη των σωλήνων µε εποξειδικά. Η επικάλυψη από το σκυρόδεµα ενισχύει και την αντοχή σε συνάφεια του συστήµατος σωλήνωνσκυροδέµατος, καθώς υφίσταται κίνδυνος αποξήλωσης λόγω των µεγάλων θερµοκρασιακών δράσεων. Το υγρό που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά της θερµότητας στο κατάστρωµα µπορεί να είναι νερό ή έλαιο, αναµεµιγµένο µε αντιψυκτικό, όπως η γλυκόλη. Για τη θέρµανση του υγρού χρησιµοποιούνται συνήθεις καυστήρες πετρελαίου, προπανίου ή φυσικού αερίου. Μία εναλλακτική λύση θέρµανσης για συµπίεση του κόστους λειτουργίας αποτελεί η αξιοποίηση τυχόν διαθέσιµης πηγής γεωθερµικής ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση οι σωληνώσεις τοποθετούνται µέσα στο έδαφος σε βάθος 9 m και άνω, όπου η θερµοκρασία προσεγγίζει τη µέση ετήσια της περιοχής, ανεξαρτήτως των επιφανειακών περιβαλλοντικών συνθηκών, ενώ εάν απαιτείται πρόσθετη θερµότητα µπορεί να προσδίδεται µε ηλεκτρική ενέργεια. Στην Εικόνα 10.7 δίνεται ένα σχεδιάγραµµα τυπικής ενεργητικής εγκατάστασης θέρµανσης καταστρώµατος µε γεωθερµική ενέργεια. Εικόνα 10.7: Τυπικό σχεδιάγραµµα ενεργητικής εγκατάστασης θέρµανσης γέφυρας µε γεωθερµική ενέργεια Παθητικά συστήµατα θέρµανσης ρευστού Στα παθητικά συστήµατα θέρµανσης, η κυκλοφορία του ρευστού πραγµατοποιείται µε φυσικό τρόπο, µη απαιτώντας εξωτερική ενέργεια. Μετά τη θέρµανσή του από τη σχετική διάταξη, το υγρό εξατµίζεται και οι ατµοί που δηµιουργούνται κινούνται προς τους σωλήνες συµπύκνωσης, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο κατάστρωµα της γέφυρας. Εκεί, µεταδίδουν τη θερµότητα τους στο κατάστρωµα και ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 173

10 συµπυκνώνονται. Στη συνέχεια, λόγω βαρύτητας η υγρή φάση επιστρέφει στη διάταξη θέρµανσης και η διαδικασία συνεχίζεται κυκλικά. Όπως και στην περίπτωση των ενεργητικών, έτσι και στα παθητικά συστή- µατα ως πηγή θερµότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας συνήθης καυστήρας. Ωστόσο, επειδή τα εν λόγω συστήµατα είναι ήδη απαλλαγµένα από την ανάγκη εξωτερικής ενέργειας για την κυκλοφορία, η ιδανική λύση για τη θέρµανση είναι η χρήση της γεωθερµικής ενέργειας. Έτσι, το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης εκµηδενίζεται ολοκληρωτικά, καθώς τόσο η αρχική θερµότητα, όσο και η κυκλοφορία πραγµατοποιούνται µε φυσικό τρόπο. Μάλιστα, ένα γεωθερµικό παθητικό σύστηµα απαλλάσσεται και από την ανάγκη συστήµατος ελέγχου των καιρικών συνθηκών, καθώς ο κύκλος τίθεται σε λειτουργία απλώς κάθε φορά που η θερµοκρασία του καταστρώµατος είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη του εδάφους. Η θερµότητα µεταφέρεται από το έδαφος ακόµα και όταν δεν υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας πάγου στο κατάστρωµα, πρόσθετη λειτουργία που ούτως ή άλλως δεν κοστίζει τίποτα. Μία τυπική εγκατάσταση παθητικού γεωθερµικού συστήµατος δίνεται στην Εικόνα Εικόνα 10.8: Τυπικό σχεδιάγραµµα παθητικής εγκατάστασης θέρµανσης γέφυρας µε γεωθερµική ενέργεια. Το µειονέκτηµα των παθητικών συστηµάτων θέρµανσης είναι ότι κατά την κατασκευή θα πρέπει να δίνεται τεράστια προσοχή στη διαµόρφωση των κλίσεων των σωληνώσεων, έτσι ώστε το συµπυκνωµένο υγρό να µπορεί να επιστρέψει στη ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 174

11 διάταξη θέρµανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο οι σωλήνες θα πρέπει να διατηρούνται τελείως καθαροί. Οι δυσκολίες αυτές δεν υφίστανται στην περίπτωση των ενεργητικών συστηµάτων, λόγω της ροής υπό πίεση. Πάντως υπάρχουν περιπτώσεις παθητικών συστηµάτων θέρµανσης γεφυρών που µετά από δεκαετίες λειτουργούν άψογα, και χωρίς καµία συντήρηση Παράδειγµα εφαρµογής συστήµατος θέρµανσης ρευστού Μία περίπτωση συστήµατος θέρµανσης καταστρώµατος γέφυρας µε ρευστό βρίσκεται στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α. Η εν λόγω γέφυρα έχει µήκος 35,7 m και πλάτος 13,4 m, το δε κόστος της ανήλθε στα $ , εκ των οποίων τα $ δαπανήθηκαν για το πειραµατικό σύστηµα θέρµανσης, ήτοι επιβλήθηκε µία προσαύξηση κατά 38% στο συµβατικό κόστος κατασκευής. Το σύστηµα θέρµανσης είναι παθητικό, µε καυστήρα προπανίου, και περιλαµβάνει αγωγούς συνολικού µήκους περί τα 3 km, µε 241 σωλήνες διαµέτρου 1½ στο εσωτερικό της πλάκας καταστρώµατος, ανά εγκάρσιες αποστάσεις της τάξης των 20 cm. Το ρευστό που χρησιµοποιήθηκε αρχικά ήταν µία εκδοχή φρέον, αλλά η θερµική απόδοση κρίθηκε ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα τον πειραµατισµό µε σειρά άλλων ρευστών. Αυτή τη στιγµή το σύστηµα λειτουργεί µε αµµωνία, της οποίας η απόδοση κρίνεται ικανοποιητική. Για τη θέρµανση και εξάτµιση της αµµωνίας του παθητικού συστήµατος χρησιµοποιείται λέβητας προπανίου. Για τη διαχείριση της λειτουργίας του συστήµατος έχει εφαρµοστεί µία σειρά αισθητήρων που υπολογίζουν τη θερµοκρασία της ατµόσφαιρας και της επιφάνειας του καταστρώµατος, τη σχετική υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και την ταχύτητα του ανέµου, καθώς και ανιχνεύουν κατακρήµνιση και ύπαρξη πάγου ή χιονιού στο οδόστρωµα, ενώ µία υπέρυθρη κάµερα καταγράφει τη διασπορά της θερµότητας στην επιφάνεια του καταστρώµατος. Η ενεργοποίηση του συστήµατος µπορεί να γίνει µε την πλήρωση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους: -ο αισθητήρας επιφάνειας υποδεικνύει χιόνι ή πάγο -ο αισθητήρας κατακρήµνισης ανιχνεύει κατακρήµνιση (βροχή ή χιονόπτωση) και η θερµοκρασία της επιφάνειας είναι κάτω από 1,5 C -ο αισθητήρας επιφάνειας υποδεικνύει υγρό οδόστρωµα και η θερµοκρασία της επιφάνειας του καταστρώµατος είναι χαµηλότερη από 1,5 C Αντίστοιχα, η απενεργοποίηση του συστήµατος µπορεί να γίνει οµοίως µε την πλήρωση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους: -ο αισθητήρας επιφάνειας υποδεικνύει καθαρό οδόστρωµα για διάρκεια πάνω από 10 min -η θερµοκρασία της επιφάνειας του καταστρώµατος είναι τουλάχιστον 4,5 C Η λειτουργία του συστήµατος βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το σχετικό φορέα διαχείρισης, ο οποίος αξιολογεί συνεχώς την απόδοση, πρακτικότητα και αποτελεσµατικότητά του, σε συνδυασµό µε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, τους κυκλοφοριακούς φόρτους και την εικόνα των ατυχηµάτων Συστήµατα θέρµανσης µε ηλεκτρικές αντιστάσεις Τα συστήµατα αυτά, όπως και τα αντίστοιχα µε σωλήνες θερµού ρευστού, χρησιµοποιούνται για την απευθείας θέρµανση της πλάκας του καταστρώµατος στο εσωτερικό της. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η θέρµανση επιτυγχάνεται µε τη χρήση καλωδίων, που λειτουργούν ως αντιστάσεις. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 175

12 Τα καλώδια αποτελούνται από ένα ή δύο στοιχεία αντίστασης, µέσα σε υψηλής πίεσης οξείδιο µαγνησίου, επενδεδυµένο µε χάλκινο ή χαλύβδινο περίβληµα. Η αντίσταση των αγωγών και το είδος του περιβλήµατος καθορίζονται από τις απαιτήσεις θέρµανσης. Για βελτίωση της αντίστασης σε µηχανική φθορά κατά την εγκατάσταση και σε οξείδωση από το νερό ή τα χηµικά που ενδεχοµένως εισβάλλουν, µπορεί να εφαρµοστεί και επιπλέον περίβληµα από πυκνό πολυαιθυλένιο. Καλώδια µε έναν αγωγό προφανώς πρέπει να επιστραφούν στην ηλεκτρική πηγή για να κλείσει το κύκλωµα, ενώ τα καλώδια µε ζεύγος αγωγών µπορούν να τερµατίσουν ελεύθερα, ενώνοντας στο άκρο τους δύο αγωγούς για την εξασφάλιση της επιστροφής. Η λειτουργία στην πράξη συστηµάτων θέρµανσης µε ηλεκτρικές αντιστάσεις έχει καταδείξει το υψηλό κόστος λειτουργίας τους Θέρµανση µε ηλεκτρικά αγώγιµο σκυρόδεµα Το ηλεκτρικά αγώγιµο σκυρόδεµα είναι ένας ειδικός τύπος σκυροδέµατος που διαθέτει την ιδιότητα της διαπερατότητας από ηλεκτρικό ρεύµα, σε αντίθεση µε το συµβατικό. Κατά τη διαρροή του αγώγιµου σκυροδέµατος από ηλεκτρικό ρεύµα αναπτύσσεται θερµότητα, η οποία αξιοποιείται για τη θέρµανση του καταστρώµατος. Η διαφορά της συγκεκριµένης τεχνικής θέρµανσης από τις προηγούµενες είναι η οµοιόµορφη θέρµανση της πλάκας του καταστρώµατος κατά την επιφάνειά της, ενώ στις προηγούµενες περιπτώσεις η εστία θέρµανσης ήταν συγκεντρωµένη στις γραµµές διέλευσης σωληνώσεων ή αντιστάσεων. Μπορούν εν γένει να διακριθούν δύο τύποι αγώγιµου σκυροδέµατος, το ενισχυµένο µε αγώγιµες ίνες και το περιέχον αγώγιµα αδρανή. Στην πρώτη περίπτωση η ηλεκτρική διαπερατότητα προκαλείται από την ανάµιξη µεταλλικών µορίων και ινών χάλυβα στο σκυρόδεµα. Ο τύπος αυτός σκυροδέµατος διατηρεί ανέπαφα τα µηχανικά του χαρακτηριστικά, αλλά έχει χαµηλότερη αγωγιµότητα, µε µία ειδική αντίσταση της τάξεως των 100 Ω cm, που οφείλεται στις περιορισµένες επιφάνειες διεπαφής µεταξύ των µεταλλικών στοιχείων. Το περιέχον αγώγιµα αδρανή σκυρόδεµα διαθέτει µεγαλύτερη αγωγιµότητα, µε ειδική αντίσταση της τάξης των 10~30 Ω cm, αλλά µειωµένη θλιπτική αντοχή, γεγονός οφειλόµενο στην απαίτηση µεγαλύτερης ποσότητας νερού για την αντιστάθµιση της απορρόφησής του από τα ειδικά αδρανή. Εκτός από τη χρήση αγώγιµου σκυροδέµατος έχει διερευνηθεί και η δυνατότητα χρήσης αγώγιµης επίστρωσης επάνω σε πλάκα από συµβατικό σκυρόδεµα, καθώς και αγώγιµου ασφαλτοµίγµατος. Αν και σε γενικές γραµµές το κόστος κατασκευής αγώγιµου καταστρώµατος κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε το συµβατικό, το κόστος λειτουργίας είναι δραµατικά αυξηµένο, µεγαλύτερο και από την περίπτωση θέρµανσης µε ηλεκτρικές αντιστάσεις. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 176

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Wright P., Highway Engineering, John Willey, New York Natzschka H., Strassenbau, Entwurf und Bautechnik, B.G. Teubner, Stuttgart American Association of State Highway Officials, A Policy On Geometric Design Of Rural Highways, Νικηφοριάδης Α., «Συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων σε Οδούς-Πεδίο εφαρµογής και κριτήρια επιλογής», 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Λάρισα, 4-7 Οκτωβρίου ρυµαλίτου., «Αντιµετώπιση προβληµάτων σήµανσης και ασφάλισης αυτοκινητοδρόµων», 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Λάρισα, 4-7 Οκτωβρίου Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen, Ausgabe Φραντζεσκάκης Ι.Μ., Γιαννόπουλος Γ.Α., «Σχεδιασµός Των Μεταφορών Και Κυκλοφοριακή Τεχνική», Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administartion, Manual On Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways - Millenium Edition, December Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Σχέδιο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», Αθήνα Connecticut Department of Transportation, Bureau of Engineering and Highway Operations, Division of Traffic Engineering, Manual of Traffic Control Signal Design, State of California, Business, Transportation and Housing Agency, Department of Transportation, Traffic Manual, July Υπουργείον ηµοσίων Έργων, Γενική ιεύθυνσις ηµοσίων Έργων, Τµήµα Κυκλοφορίας (Α6), «ιαγραµµίσεις Οδοστρωµάτων», εκέµβριος Richtlinien für die Markierung von Straßen, RMS Μουρατίδης Α., «ιαχείριση Οδικών Έργων», Θεσσαλονίκη Harlow A., The NZ Roadmarkers Federation Inc, Roadmarking Performance Criteria Meeting the needs of drivers, Υπουργείον ηµοσίων Έργων, Γενική ιεύθυνσις ηµοσίων Έργων, Τµήµα Κυκλοφορίας (Α6), «Πινακίδες Σηµάνσεως Οδών», Ιανουάριος «Αντανακλάσεις», Περιοδική έκδοση 3Μ, Φύλλο 2/97, Μάιος-Ιούνιος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Γενική ιεύθυνση ηµοσίων Έργων, «Προσωρινή Προδιαγραφή Ανακλαστήρων Οδοστρώµατος (Μάτια Γάτας)», Ιανουάριος Νικηφοριάδης Α., «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας κατά τη νύχτα µε τη βοήθεια ανάγλυφων διαγραµµίσεων οδών», 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, Θεσσαλονίκη, Μαρτίου Κόκκινος Β., «Σχεδιασµός οδικής υποδοµής και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Ανάλυση κόστους-ωφελειών στην περίπτωση του οδικού φωτισµού»,

14 Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Οκτώβριος Μπαλόγλου Κ., «Συσχετισµός οδικής ασφάλειας και οδικού φωτισµού στην αστική περιοχή Θεσσαλονίκης», Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Οκτώβριος Minnesota Department of Transportation, Office of Traffic Engineering, Roadway Lighting Design Manual, June Τσώχος Γ., «Περιβαλλοντική Οδοποιία», University Studio Press, Kotzen B., English C., Environmental noise barriers: A guide to their acoustic and visual design, E&FN SPON, Watts G. R., Traffic Noise Barriers, TRL Annual Review, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Γενική ιεύθυνση ηµοσίων Έργων, «Προσωρινή Προδιαγραφή Οριοδεικτών Από Πολυµερές Υλικό», Ιούνιος Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων», Εκδόσεις Ιδρύµατος Ευγενίδου, Αθήνα U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administartion, Improving Traffic Signal Operations, November Main Roads Western Australia, Guide to the Design of Emergency Telephones, Document No , January Walton J., Barrett M., Crabtree J., Management and Effective Use of Changeable Message Signs (Final Report), Kentucky Transportation Center, June Wisconsin Department of Transportation, Intelligent Transportation Systems (ITS) Design Manual - Chapter 6: Variable Message Signs, December Dudek et al., Improving Dynamic Message Sign Operations, Texas Transportation Institute, February Oregon Department of Transportation, Highway Division, Traffic Management Section, Guidelines for the Use of Portable Variable Message Signs on State Highways, March Finnish National Road Administration, The Traffic Management Policy of Variable Message Signs for Weather-Controlled Road, June National Technical University of Athens, Department of Transportation Planning and Engineering, Road Work Zone Safety Practical Handbook, Annex I to Final Report for Publication, November Virginia Department of Transportation, Virginia Work Area Protection Manual, January Oregon Department of Transportation, Traffic Control on State Highways for Short Term Work Zones, 1998 Revised Edition 38. Pflugfelder R. P., Visual Traffic Surveillance Using Real-time Tracking, Technical University of Wien, January Collins A. et al., Dynamic Dimming: The Future of Motorway Lighting?, The Lighting Journal, September/October Minsk L. D., Snow and ice control manual for transportation facilities, McGraw-Hill, Lund J., Pavement Snow Melting, Oregon Institute of Technology, Yehia S., Tuan C., Bridge Deck Deicing, 1998 Transportation Conference Proceedings 206

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9.1 Εισαγωγή Η κατακόρυφη αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων που λαµβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια σε όλα τα οδικά δίκτυα παγκοσµίως έχει επιβάλλει νέες απαιτήσεις στο χώρο της διαχείρισης των εν λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ. 8.2 Είδη ηχοπετασµάτων ως προς τον τρόπο λειτουργίας

ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ. 8.2 Είδη ηχοπετασµάτων ως προς τον τρόπο λειτουργίας 8.1 Εισαγωγή Ένα από τα πιο συνήθη προβλήµατα που αντιµετωπίζει το περιβάλλον από τη λειτουργία ενός οδικού έργου είναι η ενόχληση από τον παραγόµενο θόρυβο της κυκλοφορίας. Ο οδικός θόρυβος, που νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 6.1 Εισαγωγή Είναι κοινά παραδεκτό ότι η εκτέλεση έργων στην οδό είναι από τις δυσµενέστερες καταστάσεις που µπορούν να συναντηθούν σε ένα οδικό δίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 5.1 Εισαγωγή Η φωτεινή σηµατοδότηση είναι η δραστηριότητα στα πλαίσια του ελέγχου της κυκλοφορίας, που δίνει οδηγίες για την κίνηση των χρηστών της οδού µε τη βοήθεια φωτεινών ενδείξεων. Η σηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS) ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS) 4.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι συµβατικές πινακίδες κάθετης σήµανσης των οδών και τονίστηκε ο καθοριστικός τους ρόλος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ 7.1 Εισαγωγή - Πεδίο εφαρµογής Η οδήγηση κατά τις νυχτερινές ώρες είναι µία από τις δυσκολότερες συνθήκες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει ένας οδηγός. Το περιορισµένο βάθος ορατότητας, η ανικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εισαγωγή - Πεδίο εφαρµογής Τα συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων, ή συστήµατα παθητικής ασφάλειας οδών, έχουν σκοπό τη συγκράτηση κάθε οχήµατος που παρεκκλίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ- ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2.1 Εισαγωγή Η οριζόντια σήµανση των οδών είναι το τµήµα της σήµανσης που αποτελείται από ενδείξεις επάνω στο οδόστρωµα. Σκοπός της είναι, είτε από µόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε Μια µεγάλη συµβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό νερό έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο άνεσης σε κάθε σπίτι είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις /Συζήτηση / Ανακεφαλαίωση / Συµπεράσµατα

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις /Συζήτηση / Ανακεφαλαίωση / Συµπεράσµατα ΗΜΕΡΙ Α ΕΠΚΑΣ, 28-11-2012 «Οικονοµικοί & Εναλλακτικοί τρόποι Θέρµανσης» ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης ιδάκτωρ TQM/Quality-Robust Engineering, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μέλος.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η κατασκευή ειδικών λωρίδων για την αποκλειστική κίνηση των λεωφορείων είναι ένα µέτρο που βρίσκει εφαρµογή σε

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και βιομάζα Καλλιακούδη Κωνσταντίνα Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, M.sc Εισαγωγή Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες», στις επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης

Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Κυκλοφοριακή αγωγή: Πινακίδες σήμανσης Ερευνητική εργασία Ά Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Υπο-ομάδα 3 (H γρήγορη κατασκευή) με θέμα την «κατασκευή πινακίδων και την τοποθέτησή τους στο χώρο του σχολείου».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟ NORATEX A.B.E.E. 17o Χλμ. Λεωφόρος Σπάτων 15351 Παλλήνη Τηλ. 210 6030221 Φαξ. 210 6030226 Email : neofitos@noratex.gr georgios@noratex.gr thania@noratex.gr Web site : www.noratex.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2201 14 Νοεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40264/4971 Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Είναι θέµα όλων µας Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Έργο Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX SANICUBE: Συνδυασμός μπόιλερ αποθήκευσης και θερμαντήρα ροής. ROTEX Sanicube - Το μπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού.

ROTEX SANICUBE: Συνδυασμός μπόιλερ αποθήκευσης και θερμαντήρα ροής. ROTEX Sanicube - Το μπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού. ROTEX SANICUBE: Συνδυασμός μπόιλερ αποθήκευσης και θερμαντήρα ροής. ROTEX Sanicube - Το μπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού. Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε. Μια μεγάλη συμβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Date: 24/05/12 ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα ρολά πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Καθηγητής Κ. Ν. ΣΠΕΝΤΖΑΣ Μέλος του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ Διευθυντής του Εργαστηρίου Οχημάτων ΕΜΠ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλιακοί συλλέκτες Τύποι και Βασικές Ιδιότητες

2. Ηλιακοί συλλέκτες Τύποι και Βασικές Ιδιότητες 2. Ηλιακοί συλλέκτες Τύποι και Βασικές Ιδιότητες Επίπεδοι Χωρίς κάλυμμα Κενού Πλαστικός απορροφητής συλλέκτης χωρίς κάλυμμα Χιτώνιο ελαστικού σωλήνα Σωλήνας διανομής Αισθητήρας θερμοκρασίας Αποστάτης Σπειροειδής

Διαβάστε περισσότερα