Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών"

Transcript

1 Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή Ικανότητα - Εισαγωγή Εκτίµηση της κυκλοφοριακής ικανότητας απαιτείται για την σχεδίαση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για το σχεδιασµό ενός νέου οδικού έργου Η ανάλυση της κυκλοφοριακής ικανότητας υποστηρίζει θέµατα σχετικά µε : Ποιότητα της εξυπηρέτησης υπάρχοντος οδικού τµήµατος σε ώρες αιχµής Κατηγορία οδικού τµήµατος που απαιτείται ώστε να είναι εφικτή η µετακίνηση συγκεκριµένου αριθµού οχηµάτών ή ανθρώπων ιαστασιολόγηση της διατοµής ή/και των κόµβων ώστε να εξυπηρετηθεί συγκεκριµένος φόρτος οχηµάτων ή να επιτευχθεί συγκεκριµένο επίπεδο εξυπηρέτησης. 1

2 Κυκλοφοριακή Ικανότητα Στάθµες Εξυπηρέτησης Ηκυκλοφοριακή ικανότητα εξαρτάται από τις λειτουργικές απαιτήσεις που ζητούνται να εκπληρώνονται από το οδικό τµήµα Οι λειτουργικές απαιτήσεις έχουν σχέση µε την ταχύτητα, αλλά και από άλλους παράγοντες που διαµορφώνουν την ασφάλεια και την άνεση που αισθάνονται οι χρήστες κατά την κίνηση τους. ιαφορετικό επίπεδο απαιτήσεων οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα µεγίστου φόρτου ή συγκεκριµένα επίπεδα κυκλοφοριακής ικανότητας Τα επίπεδα αυτά προδιαγράφουν τις στάθµες εξυπηρέτησης. Κυκλοφοριακή Ικανότητα Στάθµες Εξυπηρέτησης Η στάθµη εξυπηρέτησης είναι ένα ποιοτικό µέγεθος που περιγράφει της συνθήκες λειτουργίας (µέσα σε ένα κυκλοφοριακό ρεύµα), όσον αφορά µεγέθη όπως η ταχύτητα και ο χρόνος διαδροµής, η ελευθερία ελιγµών, οι διακοπές της κυκλοφοριακής ροής, η ασφάλεια κι η άνεση. Έξι στάθµες εξυπηρέτησης έχουν ορισθεί ώστε να διακρίνουν τις λειτουργικές απαιτήσεις Οι τέσσερις, Α, B, C, D αφορούν την περιοχή πριν από την χωρητικότητα, η πέµπτη (στάθµη E) αφορά την χωρητικότητα και η έκτη την συµφορηµένη περιοχή (στάθµη F). 2

3 Κυκλοφοριακή Ικανότητα Στάθµες Εξυπηρέτησης Στάθµη εξυπηρέτησηςa Στάθµη εξυπηρέτησηςβ Κυκλοφοριακή Ικανότητα Στάθµες Εξυπηρέτησης Στάθµη εξυπηρέτησηςc Στάθµη εξυπηρέτησηςd 3

4 Κυκλοφοριακή Ικανότητα Στάθµες Εξυπηρέτησης Στάθµη εξυπηρέτησηςe Στάθµη εξυπηρέτησηςf Κυκλοφοριακή Ικανότητα Στάθµες Εξυπηρέτησης Για κάθε στάθµη εξυπηρέτησης µπορεί να προσδιορισθεί ένας µέγιστος φόρτος)

5 Κυκλοφοριακή Ικανότητα Στάθµες εξυπηρέτησης Ηστάθµη Α αφορά τις καλλίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ η στάθµη F τις δυσµενέστερες Κατά την µελέτη ενός έργου αποφεύγεται η επιλογή της λειτουργίας σε δυσµενείς συνθήκες, δεδοµένου ότι ένα τέτοιο έργο κινδυνεύει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να λειτουργεί σε συνθήκες συµφόρησης Ενδείκνυται τα νέα τµήµατα να εξυπηρετούν καθ όλη της διάρκεια ζωής τους ένα σηµαντικό ποσοστό του µέγιστου επιτρεπόµενου φόρτου, µε συνέπεια να ορίζεται ένας ελάχιστος και ένας µέγιστος βαθµός εκµετάλλευσης (πχ. Στους οδούς πολλών λωρίδων στάθµη εξυπηρέτησης B και D αντίστοιχα). Κυκλοφοριακή Ικανότητα για Ιδανικές Συνθήκες Κυκλοφοριακή Ικανότητα για Ιδανικές Συνθήκες Ιδανικές συνθήκες θεωρούνται αυτές που οποιαδήποτε βελτίωση τους δεν επιφέρει καµία αύξηση του µεταφορικού έργου που εξυπηρετεί το συγκεκριµένο οδικό τµήµα Οι συνθήκες αυτές υποθέτουν ότι επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες Ικανοποιητική ποιότητα οδοστρώµατος Γνώση των χαρακτηριστικών της υποδοµής από τους χρήστες Απουσία συµβάντων που µπορούν να εµποδίσουν την οµαλή ροή 5

6 Κυκλοφοριακή Ικανότητα για Ιδανικές Συνθήκες Για την περίπτωση ισόπεδου κόµβου οι ιδανικές συνθήκες είναι: Επίπεδο έδαφος Πλάτος λωρίδας 3,75 µ. Απουσία σταθµευµένων οχηµάτων στην περιοχή του κόµβου. Κυκλοφορία µόνο επιβατικών οχηµάτων Θέση του κόµβου σε ευθύγραµµο οδικό τµήµα και απουσία στρεφουσών κινήσεων Θέση του κόµβου σε µη κεντρική περιοχή Απουσία πεζών στην περιοχή του κόµβου Σε σηµατοδοτούµενους κόµβους παρέχετα συνεχ να πράσινη ένδειξη Κυκλοφοριακή Ικανότητα για Ιδανικές Συνθήκες Οι πραγµατικές συνθήκες αποκλίνουν από τις πραγµατικές δυσµενείς επιπτώσεις στα κυκλοφοριακά µεγέθη Οι πραγµατικές συνθήκες διαµορφώνονται από τέσσερις κατηγορίες παραγόντων: Οδικά χαρακτηριστικά Κυκλοφοριακά χαρακτιστικά Λειτουργικά χαρακτηριστικά Τεχνολογίες αυτοµατοποίησης της κίνησης οχηµάτων (τηλεµατική) 6

7 Οδικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα Οδικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα όταν απέχουν από αυτά των ιδανικών συνθηκών: 1. Κατηγορία της οδού και το είδος της ανάπτυξης του περιβάλλοντος χώρου Ύπαρξη πολλών προσβάσεων, και η κίνηση σε αστικό ή/και περιαστικό περιβάλλον επιφερούν µειώσεις στην ταχύτητα Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα κίνησης σε ένα αστικό ή περιαστικό περιλαµβάνουν: τους πεζούς, τα βραδυπορούντα οχήµατα, την απόσπαση οδηγού από πληροφορίες, κλπ Οδικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα Οδικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα όταν απέχουν από αυτά των ιδανικών συνθηκών: 2. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας, 3. το πλάτος του ερείσµατος και γενικότερα οι πλευρικές αποστάσεις από κατακόρυφα επίπεδα 4. Ο µη διαχωρισµός του οδοστρώµατος Η κίνηση σε στενή λωρίδα κυκλοφορίας, η στενότητα των ερεισµάτων και πλευρικών αποστάσεων εξαναγκάζει τα οχήµατα να κινούνται πλησιέστερα το ένα στο άλλο Οι οδηγοί αντιδρούν µε µείωση της ταχύτητας για να ενεργήσουν ασφαλέστερα σε περίπτωση αναγκαίων ελιγµών Αντίστοιχη είναι και η επίπτωση µη διαχωρισµένου οδοστρώµατος που δηµιουργεί αίσθηµα ανασφάλειας. 7

8 Οδικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα Οδικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα όταν απέχουν από αυτά των ιδανικών συνθηκών: 5. Ηταχύτητα µελέτης και τα όρια ταχύτητας 6. Η οριζόντια και κατακόρυφη µορφή της οδού Οριζόντιες καµπύλες επηρεάζουν την ταχύτητα Οι µεγάλες κλίσεις µπορεί να είναι ουσιαστικός παράγοντας µείωσης της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα εάν το οδικό τµήµα εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό βαρέων οχηµάτων. 7. Τα χαρακτηριστικά (ή η απουσία) των λωρίδων αναµονής των στρεφουσών ροών στους κόµβους Επέκταση της ουράς αναµονής σε κόµβων εµποδίζει την ευθύγραµµη κινηση Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή Ικανότητα: 1. Το είδος του οχήµατος Βαρέα οχήµατα καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο, κινούνται σε µεγαλύτερες αποστάσεις -> µεγαλύτεροι χρονικοί διαχωρισµοί, κινούνται µε µικρότερες ταχύτητες 2. Η κατανοµή της κυκλοφορίας Η ανισοκατανοµή συνεπάγεται εξυπηρέτηση µε λιγότερες λωρίδες από τις υφιστάµενες 8

9 Λειτουργικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα & Τεχνολογίες Τηλεµατικής Λειτουργικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή Ικανότητα: 1. Η ύπαρξη σηµατόδοτησης 2. Η ύπαρξη ρυθµιστικής σήµανσης 3. Η επιβολή άλλων ρυθµίσεων (µονοδρόµηση, απαγόρευση στάθµευσης, απαγόρευση στρεφουσών κινήσεων, χρήση επιπλέον λωρίδας σε µια κατεύθυνση σε περίοδο αιχµής) Τεχνολογίες Τηλεµατικής: Αναµένεται να επηρεάσουν την κίνηση των οχηµάτων ευνοϊκά, π.χ. κίνηση σε µικρότερους διαχωρισµούς αφού σε αυτόµατα συστήµατα θα αντιδρούν σε περιπτώσεις κινδύνου Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τα ποσοστά των οχηµάτων που θα χρησιµοποιούν την νέα τεχνολογία. Μεθοδολογία Προσδιορισµού της Κυκλοφοριακής Ικανότητας Υπεραστικών Οδών Ηανάλυση της κυκλοφοριακής ικανότητας είναι χρήσιµη για την επίλυση δύο προβληµάτων της κυκλοφοριακής τεχνικής: 1. Στονν Προσδιορισµός της στάθµης εξυπηρέτησης όταν είναι γνωστός ο µέσος φόρτος και η µέση ταχύτητα στο οδικό τµήµα 2. Στον Προσδιορισµό του φόρτου που µπορεί να εξυπηρετηθεί για ορισµένη στάθµη εξυπηρέτησης 9

10 Μεθοδολογία Προσδιορισµού της Κυκλοφοριακής Ικανότητας Υπεραστικών Οδών Αυτοκινητόδροµοι & οδοί δύο λωρίδων Στους αυτοκινητόδροµους και στις οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας έχει αποδειχθεί ότι: Η ταχύτητα που έχουν οι χρήστες δεν επηρεάζεται από τα δυσµενέστερα χαρακτηριστικά που πιθανόν να έχει η υποδοµή Οι χρήστες προτιµούν να διατηρούν την ταχύτητα τους αλλά να αφήνουν µεγαλύτερες αποστάσεις από τα προπορευόµενα Παρατηρούνται µεγαλύτεροι χρονικοί διαχωρισµοί µε συνέπεια να µειώνεται ο φόρτος µε επιλεγµένους συντελεστές µειώνεται ο µέγιστος φόρτος που αντιστοιχεί στην κυκλοφοριακή ικανότητα στάθµη εξυπηρέτησης Μεθοδολογία Προσδιορισµού της Κυκλοφοριακής Ικανότητας Υπεραστικών Οδών Οδοί πολλών λωρίδων Στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας: Οι χρήστες αντιλαµβανόµενοι τα δυσµένεστερα χαρακτηριστικά της υποδοµής αναµένουν να παρουσιαστούν επικίνδυνες καταστάσεις Η βασική αντίδραση είναι η µείωση της ταχύτητας Παράλληλα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της ροής µπορούν να επηρεάσουν και τον χωρικό διαχωρισµό. 10

11 Μεθοδολογία Προσδιορισµού της Κυκλοφοριακής Ικανότητας Υπεραστικών Οδών Φόρτος αιχµής Οέλεγχος ποιότητας και η τελική διαστασιολόγηση γίνεται όχι για τον µέσο κυκλοφοριακό φόρτο (ΜΦΚ) αλλά για ένα µεγαλύτερο φόρτο αιχµής. (ιδαν Φ) = (ΜΚΦ) / (ΣΩΑ) Ο συντελεστής ωριαίας αιχµής διαφέρει σαν συνάρτηση της θέσης και του παρόδιου περιβάλλοντος της οδού Αν δεν υπάρχουν συγκεκριµένες εκτιµήσεις, τότε για αυτοκινητόδροµους ή δρόµους πολλών λωρίδων κυκλοφορίας χρησιµοποιείται ο πίνακας: Οµάδα κατηγορίας οδού Α Β ΣΩΑ 0,85 0,92 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους 11

12 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Υπό ιδανικές συνθήκες Η ταχύτητα παραµένει σταθερή µέχρι φόρτο 1300 οχ/ώρα, για ταχύτητα ελεύθερης ροής 120χιλ/ώρα στη συνέχεια µέχρι την χωρητικότητα που προσεγγίζει τα οχ/ώρα, παρατηρείται µείωση της τάξης των 15 χλµ/ώρα Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Υπό ιδανικές συνθήκες Οι στάθµες εξυπηρέτησης ορίζονται από τις τιµές πυκνότητας Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C D E Μέγιστη πυκνότητα (οχ/χλµ/λωρίδα) 6,

13 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Φόρτος και ταχύτητα σε αυτοκινητόδροµους υπό ιδανικές συνθήκες Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C D E Μέση Ταχύτητα (χλµ/ώρα) Φόρτος (οχ/ώρα/λωρίδα) Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Παράγοντες που µειώνουν την χωρητικότητα Ο πραγµατικός µέσος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί είναι µικρότερος αυτού των ιδανικών συνθηκών για τους λόγους: Κίνηση βαρέων οχηµάτων που επιβραδύνουν την κυκλοφορία κυρίως στις ανωφέρειες ΣΒΟ: συντελεστής µείωσης λόγω παρουσίας βαρέων οχηµάτων Λωρίδες µικρότερου πλάτους ή/και µικρότερο πλευρικό διάκενο Σ : συντελεστής µείωσης λόγω τύπου διατοµής Χρήστες που δεν χρησιµοποιούν συχνά το οδικό τµήµα ΣΜΕΧ: συντελεστή µείωσης λόγω µη εξοικειωµένων χρηστών 13

14 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Πραγµατικός φόρτος Πραγµατικός φόρτος για κάθε στάθµη εξυπηρέτησης (πραγ Φ) = (ιδαν Φ). (ΣΒΟ). (Σ ). (ΣΜΕΧ) Πραγµατικός φόρτος για σύνολο Ν λωρίδων κάθε κατεύθυνσης (πραγ Φ) = (ιδαν Φ). Ν. (ΣΒΟ). (Σ ). (ΣΜΕΧ) Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Συντελεστές µείωσης ΣΒΟ : Συντ. µείωσης. Λόγω Βαρέων Οχηµάτων Επίπεδο έδαφος 1 / (1+0,5. ΒΟ) Λοφώδες έδαφος 1 / (1 + 2,0. BO) Ορεινό έδαφος 1 / (1 + 5,0. BO) ΒΟ: το % βαρέων οχηµ., σαν δεκαδικός αριθµός ΣΜΕΧ : Συντ. µείωσης Λόγω µη-εξοικειωµένων χρηστών Χαρακτηριστικά χρηστών Καθηµερινοί χρήστες Μη εξοικειωµένοι χρήστες Συντελεστής προσαρµογής ΣΜΕΧ 1,00 0,75 0,99 14

15 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Συντελεστές µείωσης Σ : Συντ. µείωσης Λόγω Πλάτους λωρίδας Απόσταση εµποδίων από το άκρο του οδοστρώµατος * > 1,80 Εµπόδιο από τη µία πλευρά ** Πλάτος λωρίδας 3,65 3,05 1,00 0,90 Εµπόδιο και από τις δύο πλευρές ** Πλάτος λωρίδας 3,65 1,00 3,05 0,90 1,20 0,99 0,89 0,98 0,88 0,60 0,97 0,88 0,95 0,86 0 0,92 0,84 0,86 0,78 * λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος του πλάτους των αποστάσεων των 2 άκρων ** λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος του πλάτους των λωρίδων Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας 15

16 Υπό ιδανικές συνθήκες Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Η ταχύτητα παραµένει σταθερή µέχρι φόρτο 1400 οχ/ώρα, για ταχύτητα ελεύθερης ροής 120χιλ/ώρα στη συνέχεια µέχρι την χωρητικότητα που προσεγγίζει τα 2200 οχ/ώρα, παρατηρείται µείωση της τάξης των 20 χλµ/ώρα Υπό ιδανικές συνθήκες Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Οι στάθµες εξυπηρέτησης ορίζονται από τις τιµές πυκνότητας Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C D E Μέγιστη πυκνότητα (οχ/χλµ/λωρίδα) 7,5 12,5 17,

17 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Φόρτος και ταχύτητα σε αυτοκινητόδροµους υπό ιδανικές συνθήκες Ελεύθερη ταχύτητα: 120 χλµ/ώρα Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C D E Μέση Ταχύτητα (χλµ/ώρα) φόρτος (οχ/ώρα/λωρίδα) Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Φόρτος και ταχύτητα σε αυτοκινητόδροµους υπό ιδανικές συνθήκες Ελεύθερη ταχύτητα: 100 χλµ/ώρα Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C D E Μέση Ταχύτητα (χλµ/ώρα) Φόρτος (οχ/ώρα/λωρίδα)

18 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Φόρτος και ταχύτητα σε αυτοκινητόδροµους υπό ιδανικές συνθήκες Ελεύθερη ταχύτητα: 80 χλµ/ώρα Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C D E Μέση Ταχύτητα (χλµ/ώρα) Μέγιστη πυκνότητα (οχ/χλµ/λωρίδα) Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Φόρτος και ταχύτητα σε αυτοκινητόδροµους υπό ιδανικές συνθήκες Ελεύθερη ταχύτητα: 70 χλµ/ώρα Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C D E Μέση Ταχύτητα (χλµ/ώρα) Φόρτος (οχ/ώρα/λωρίδα)

19 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Πραγµατικός φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί σε πραγµατικές συνθήκες είναι µικρότερος λόγω της κίνησης των βαρέων οχηµάτων που επιβραδύνουν στις ανωφέρειες Πραγµατικός φόρτος για σύνολο Ν λωρίδων κάθε κατεύθυνσης (πραγ Φ) = (ιδαν Φ). Ν. (ΣΒΟ) Τιµές ΣΒΟ Επίπεδο έδαφος 1 / (1+0,5. ΒΟ) Λοφώδες έδαφος 1 / (1 + 2,0. BO) Ορεινό έδαφος 1 / (1 + 5,0. BO) ΒΟ: το % βαρέων οχηµ., σαν δεκαδικός αριθµός Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Παράγοντες που µειώνουν την ταχύτητα και αντίστοιχοι συντελεστές Μικρότερο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας : u λωρ Μικρότερου πλευρικό διάκενο : u πλερ Μη διαχωρισµός του οδοστρώµατος : u διαχ Ύπαρξη µεγάλου αριθµού σηµείων πρόσβασης : u προσ Πραγµατική ταχύτητα αναµένεται να είναι : u = u ff u λωρ u πλερ u διαχ -u προσ 19

20 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας u λωρ - Μείωση της ελεύθερης ταχύτητας λόγω πλάτους λωρίδας Μείωση της ταχύτητας Πλάτος λωρίδας (µ.) (χλµ/ωρα) 3,65 0 3,35 3,05 1,9 6,6 u διαχ - Μείωση της ελεύθερης ταχύτητας λόγω διαχωρισµού κατευθύνσεων Τύπος οδού ιαιρηµένη Αδιαίρετη Μείωση της ταχύτητας (χλµ/ωρα) 0 1,6 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας u πλερ - Μείωση της ελεύθερης ταχύτητας λόγω πλάτους πλευρικού διαχωρισµού: Οδός 4 λωρίδων Πλάτος πλευρικού διαχωρισµού*(µ.) 3,65 Μείωση της ταχύτητας (χλµ/ωρα) 0 Οδός 6 λωρίδων Πλάτος πλευρικού διαχωρισµού*(µ.) 3,65 Μείωση της ταχύτητας (χλµ/ωρα) 0 2,44 1,5 2,44 1,5 1,22 2,9 1,22 2,7 0 8,6 0 6,3 * ισούται µε το αθροισµα από τη νησίδα και το έρεισµα 20

21 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας u λωρ - Μείωση της ελεύθερης ταχύτητας λόγω αριθµού προσβάσεων Αριθµός προσβάσεων ανά χιλιόµετρο >25 Μείωση της ταχύτητας (χλµ/ωρα) Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Ανάλυση φόρτου για τµήµατα συγκεκριµένων κλίσεων Όταν είναι γνωστή η µηκοτοµή και επιδιώκεται ανάλυση της κυκλοφοριακής ικανότητας ή ο έλεγχος της καταλληλότητας της διατοµής σε συγκεκριµένα τµήµατα. Ο ΣΒΟ υπολογίζεται µε ακρίβεια σαν συνάρτηση του % των βαρέων οχηµάτων και της κλίσης : 21

22 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Ανάλυση φόρτου για τµήµατα συγκεκριµένων κλίσεων Όταν είναι γνωστή η µηκοτοµή και επιδιώκεται ανάλυση της κυκλοφοριακής ικανότητας ή ο έλεγχος της καταλληλότητας της διατοµής σε συγκεκριµένα τµήµατα. Ο ΣΒΟ υπολογίζεται µε ακρίβεια σαν συνάρτηση του % των βαρέων οχηµάτων και της κλίσης : Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας 22

23 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας Σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας µέτρο της στάθµης εξυπηρέτησης αποτελεί η ταχύτητα που µπορεί να αναπτυχθεί και κατά συνέπεια η προκαλούµενη καθυστέρηση από την κίνηση του συνόλου των οχηµάτων από την ελεύθερη κίνηση ενός µεµονωµένου οχήµατος Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C Χρονική καθυστέρηση (%) Μέση ταχύτητα (οχ/ώρα) > Φόρτος / χωρητικότητα 0,15 0,27 0,43 D ,64 E > ,00 23

24 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας Σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας ο µέγιστος φόρτος λαµβάνεται ως 2800οχ/ώρα συνολικά και στις 2 κατευθύνσεις για τις ιδανικές συνθήκες οι οποίες είναι: Ταχύτητα µελέτης >= 100 χλµ/ώρα Επίπεδο έδαφος Πλάτος λωρίδας 3,75 µ Ελάχιστο πλευρικό διάκενο 2,00 µ Σε όλο το µήκος επιτρέπεται η προσπέραση Κυκλοφορία µόνο επιβατικών οχηµάτων Ισοκατανοµή φόρτου στις δύο κατευθύνσεις Υπεραστική οδός Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας Σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας θεωρείται ότι η ταχύτητα δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από του περιορισµούς των πραγµατικών συνθηκών αλλά µόνο ο φόρτος. Ο πραγµατικός φόρτος για την στάθµη εξυπηρέτησης που έχει επιλεγεί υπολογίζεται από την σχέση: (πραγ Φ ) = (ΣΓ). (Σ ). (ΣΚΦ). (ΣΒΟ) όπου ΣΓ συντ. µείωσης λόγω γεωµετρίας και στάθµη εξυπηρέτησης Σ συντ. µείωσης λόγω τύπου διατοµής ΣΚΦ συντ. µείωσης λόγω κατανοµής φόρτου ΣΒΟ συντ. µείωσης λόγω παρουσίας βαρέων οχηµάτων 24

25 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΣΓ : Συντελεστής µείωσης του φόρτου σαν συνάρτηση της στάθµης εξυπηρέτησης και της γεωµετρίας της οδού Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΣΚΦ : Συντελεστής µείωσης του φόρτου λόγω κατανοµής φόρτου Πινακας

26 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΣΒΟ : Συντελεστής µείωσης του φόρτου λόγω βαρέων οχηµάτων Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας Σχέση µέσου κυκλοφοριακού φόρτου µε το φόρτο πραγµατικών συνθηκών Ο µέσος φόρτος σχεδιασµού πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το µέσο κυκλοφοριακό φόρτο κατά το συντελεστή ωριαίας αιχµής, οποίος διακρίνεται ανάλογα µε το επίπεδο εξυπηρέτησης (ΜΚΦ) = (πραγ Φ). (ΣΩΑ) ο συντελεστής ωριαίας αιχµής υπολογίζεται Στάθµη εξυπηρέτησης Α Β C D E Συντελεστής Ωριαίας Αιχµής 0,91 0,92 0,94 0,95 1,00 26

27 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας Προσδιορισµός φόρτου για τµήµατα κλίσεων > 3% Για οδικά τµήµατα µε κλίση > 3% ακολουθείται ειδική µεθοδολογία Ο πραγµατικός φόρτος εκφράζεται από την σχέση (πραγ Φ) = (ΣΓ). (Σ ). (ΣΚΦ). (ΣΒΟ). (ΣΕΟ) όπου ΣΓ συντ. µείωσης λόγω γεωµετρίας και στάθµης εξυπηρέτησης Σ συντ. µείωσης λόγω διατοµής ΣΚΦ συντ. µείωσης λόγω κατανοµής φόρτου ΣΒΟ συντ. µείωσης λόγω βαρέων οχηµάτων ΣΕΟ συντ. µείωσης λόγω επίδρασης στην ανωφέρεια στα επιβατικά οχήµατα Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας Σ : Συντελεστής µείωσης του φόρτου λόγω τύπου διατοµής. Η µείωση θεωρείται ενιαία για τις στάθµες εξυπηρέτησης A D. Για φόρτους που προσεγγίζουν της χωρητικότητα οι µειώσεις είναι µικρότερες Πινακας

28 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΣΚΦ: για τµήµατα µεγάλου µήκους και µεγάλων κλίσεων ο συντελεστής µείωσης λόγω ανισοκατανοµής στις δύο κατευθύνσεις λαµβάνει τιµές από τον πίνακα Κατανοµή Φόρτου 100/0 90/10 80/20 70/30 60/40 50/50 ΣΚΦ 0,58 0,64 0,70 0,78 0,87 1,00 ΣΓ : Για κλίσεις µεγαλύτερες από 3% ο συντελεστής µείωσης λόγω γεωµετρίας και στάθµης εξυπηρέτησης υπολογίζεται από πίνακα που ορίζει διαφορετικές τιµές ανάλογα µε την κλίση και επίπεδο εξυπηρέτησης 2.23 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας 28

29 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΣΒΟ : Συντελεστής µείωσης λόγω βαρέων οχηµάτων δίνεται από την σχέση: (ΣΒΟ) = 1 / { 1 + (ΒΟ). 1,25. (Ε-1) } ΒΟ : το % των βαρέων οχηµάτων εκφραζόµενο σαν δεκαδικός αριθµός ΣΕΟ : Συντελεστής µείωσης λόγω επίδρασης στην ανωφέρεια στα επιβατικά οχήµατα δίνεται από τη σχέση (ΣΕΟ) = 1 / { 1 + (ΕΟ). 0,02. (Ε-Εο) } ΠΙΝΑΚΕΣ 2.25, 2.26 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας σε οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας 29

30 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Εφαρµογές της µεθοδολογίας Ανάλυσης Ικανότητας σε Αυτοκινητόδροµους Λειτουργική Ανάλυση Γεωµετρικός Σχεδιασµός Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Λειτουργική Ανάλυση: Είναι µια αναλυτική αξιολόγηση της λειτουργίας ενός τµήµατος ενός υπάρχοντος αυτοκινητόδροµου. Το αποτέλεσµα της ανάλυσης είναι µια εκτίµηση του επιπέδου εξυπηρέτησης του τµήµατος που εξετάζεται και της ταχύτητας και πυκνότητας στην οποία λειτουργεί. 30

31 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Λειτουργική Ανάλυση Τι στοιχεία απαιτούνται: 1. Κυκλοφοριακοί φόρτοι για την ώρα αιχµής 2. Χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας: σύνθεση (% φορτηγών, λεωφορείων, κλπ), ο συντελεστής ώρας αιχµής, και οδηγοί (καθηµερινοί, από και προς εργασία, για αναψυχή κλπ) 3. Χαρακτηριστικά του οδικού τµήµατος: πλάτος λωρίδων, ταχύτητα σχεδιασµού, κλίσεις κλπ. Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Λειτουργική Ανάλυση Τα στάδια της ανάλυσης: Υπολογισµός του µέγιστου φόρτος υπό ιδανικές συνθήκες, ή του λόγου του φόρτου προς ικανότητα για τα διαφορετικά επίπεδα εξυπηρέτησης Οποιαδήποτε από αυτές τις τιµές µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε του σχετικούς πίνακες και διαγράµµατα για να υπολογισθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης και η πυκνότητα και ταχύτητα τη κυκλοφοριακής ροής. 31

32 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Λειτουργική Ανάλυση Τα στάδια της ανάλυσης: 1. Μετατροπή του πραγµατικού φόρτου που µετράται σε φόρτο αιχµής 2. Προσδιορισµός των συντελεστών προσαρµογής στις επικρατούσες συνθήκες 3. Οποιαδήποτε από αυτές τις τιµές µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε του σχετικούς πίνακες και διαγράµµατα για να υπολογισθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης και η πυκνότητα και ταχύτητα τη κυκλοφοριακής ροής. Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους (Ισοδύναµος ιδαν Φ) = (Μετρούµενος Φόρτος) / (ΣΩΑ) Ν. (ΣΒΟ). (Σ ). (ΣΜΕΧ) 4. Ο ισοδύναµος ιδανικός φόρτος θα πρέπει να είναι µικρότερος από το όριο του πίνακα που ορίζει το σχετικό επίπεδο εξυπηρέτησης. 5. Αντίστοιχα υπολογίζονται η ταχύτητα και η πυκνότητα της κυκλοφοριακής ροής. 32

33 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ανάλυση Γεωµετρικού σχεδιασµού: Η ανάλυση του γεωµετρικού σχεδιασµού γίνεται για: Τον προσδιορισµό του αριθµού των λωρίδων κυκλοφορίας που απαιτούνται για να παρέχει ο αυτοκινητόδροµος το επιθυµητό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους προβλεπόµενους φόρτους και χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ανάλυση Γεωµετρικού σχεδιασµού: Απαιτούµενα στοιχεία Τα απαραίτητα στοιχεία είναι: Προδιαγραφές του γεωµετρικού σχεδιασµού για το υπόψη τµήµα: πλάτος λωρίδας, πλευρικά εµπόδια, ταχύτητα σχεδιασµού. Η ταχύτητα σχεδιασµού επηρεάζεται από την οριζοντιογραφία και την µηκοτοµή του τµήµατος Ο ωριαίος φόρτος σχεδιασµού ανά κατεύθυνση, (πρόβλεψη του φόρτου) Χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας: % φορτηγών, λεωφορείων κλπ, συντελεστής ώρας αιχµής, και σύνθεση του πληθυσµού των οδηγών. 33

34 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ανάλυση Γεωµετρικού σχεδιασµού: τµηµατοποίηση του οδικού άξονα Ο οδικός άξονας θα πρέπει να χωρισθεί σε τµήµατα µε οµοιόµορφα χαρακτηριστικά. Η οριζοντιογραφία και µηκοτοµή να εξετασθούν και να προσδιορισθούν τα σηµεία που αλλάζει το ανάγλυφο της περιοχής και συνεπώς τα χαρακτηριστικά του σχεδιασµού Τµήµατα µε ιδιαίτερες κλίσεις θα πρέπει να αναλυθούν ξεχωριστά. Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ανάλυση Γεωµετρικού σχεδιασµού: Κριτήρια σχεδιασµού Απαιτείται η επιλογή του επίπεδο εξυπηρέτησης για το οποίο θα σχεδιασθεί ο οδικό τµήµα. Το επίπεδο εξυπηρέτησης εξαρτάται από τον λόγο του φόρτου σχεδιασµού προς την χωρητικότητα του τµήµατος. Οι αµερικάνικοι κανονισµοί προτείνουν ότι σε υπεραστικούς αυτοκινητόδροµους ο λόγος αυτός δεν θα πρέπει να ξεπερνά την τιµή 0,60, και για αστικούς και υπεραστικούς αυτοκινητόδροµους την τιµή 0,80. 34

35 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ανάλυση Γεωµετρικού σχεδιασµού Τα στάδια της ανάλυσης: 1. Μετατροπή του ωριαίου φόρτου σχεδιασµού ανά κατεύθυνση, σε φόρτο αιχµής 2. Προσδιορισµός των συντελεστών προσαρµογής στις επικρατούσες συνθήκες 3. Προσδιορισµός του ιδανικού φόρτου ανάλογα µε το επιλεγµένο εξυπηρέτησης 4. Υπολογισµός του αριθµού των λωρίδων µε βάση την σχέση Ν = (Φόρτος Σχεδιασµού) / (ΣΩΑ) Ιδανικός Φόρτος για το επιλεγµένο επίπεδο εξυπηρέτησης. (ΣΒΟ). (Σ ). (ΣΜΕΧ) Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ανάλυση Συγκοινωνιακού σχεδιασµού: Το αντικείµενο της ανάλυσης του συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι αντίστοιχο µε αυτό του γεωµετρικού σχεδιασµού, δηλ. ο προσδιορισµός του αριθµού των λωρίδων για να επιτευχθεί το επιλεγµένο επίπεδο εξυπηρέτησης. Στην φάση του σχεδιασµού µεταφορών δεν υφίστανται λεπτοµερή στοιχεία για γεωµετρικά χαρακτηριστικά του δρόµου Η ανάλυση είναι ουσιαστικά µια προσέγγιση της ανάλυσης του γεωµετρικού σχεδιασµού που όµως είναι απαραίτητη σε αυτή την φάση µελέτης και αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων 35

36 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ανάλυση Συγκοινωνιακού σχεδιασµού: Τα στάδια της ανάλυσης Υπολογισµός του ωριαίου φόρτου σχεδιασµού ανά κατεύθυνση (Ωραίος φόρτος σχεδιασµού) = ΕΜΗΚ x Κ x D όπου Κ το ποσοστό της ΕΜΗΚ (ετήσιας µέσης ηµερήσιας κυκλοφορίας) που διέρχεται κατά την ώρα αιχµής D το ποσοστό της ώρας αιχµής κατά την δυσµενέστερη (όσον αφορά το µέγεθος της κυκλοφορίας) κατεύθυνση. οι τιµές των K και D θα πρέπει να βασίζονται στα τοπικά χαρακτηριστικά. Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ασκηση 1: Αυτοκινητόδροµος 2 λωρίδων να κατεύθυνση, µε ταχύτητα σχεδιασµού 120 χλµ/ώρα εξυπηρετεί 2100 οχ./ώρα µε 6% φορτηγά και ΣΩΑ 0,95. Το πλάτος της λωρίδας είναι 3,5 µ. και η απόσταση εµποδίων και από το ένα άκρο του οδοστρώµατος είναι 1,20 µ. Υπολογίστε το επίπεδο εξυπηρέτησης (Ισοδύναµος ιδαν Φ) = (Μετρούµενος Φόρτος) / (ΣΩΑ) Ν. (ΣΒΟ). (Σ ). (ΣΜΕΧ) 4. Ο ισοδύναµος ιδανικός φόρτος θα πρέπει να είναι µικρότερος από το όριο του πίνακα που ορίζει το σχετικό επίπεδο εξυπηρέτησης. 36

37 Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας στους Αυτοκινητόδροµους Ασκηση 2: Ένας νέος Αυτοκινητόδροµος σχεδιάζεται σε αστική περιοχή, επίπεδο έδαφος και προβλέπεται να λειτουργεί σε επίπεδο εξυπηρέτησης C. Αναµένεται ότι θα χρησιµοποιείται από 4500 οχήµατα/ ώρα και κατεύθυνση, µε 12% φορτηγά και ΣΩΑ 0,9 Υπολογίστε τον απαιτούµενο αριθµό των λωρίδων Ν = (Φόρτος Σχεδιασµού) / (ΣΩΑ) Ιδανικός Φόρτος για το επιλεγµένο επίπεδο εξυπηρέτησης. (ΣΒΟ). (Σ ). (ΣΜΕΧ) Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας Για την Λειτουργική ανάλυση, ανάλυση γεωµετρικού σχεδιασµού, και συγκοινωνιακού χρησιµοποιείται αντίστοιχη διαδικασία µε την περίπτωση των αυτοκινητόδροµων, δηλ. χρησιµοποιούνται µετρήσεις φόρτων ή προβλέψεις φόρτων Η διαδικασία υπολογισµού παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραµµα 37

38 Ανάλυση Κυκλοφοριακής ικανότητας στις οδούς πολλών λωρίδων κυκλοφορίας εδοµένα Γεωµετρικά στοιχεία Μετρήσεις πραγµατικής ταχύτητας ελεύθερης ροής ή ταχύτητα σχεδιασµού ελεύθερης ροής φόρτος Προσαρµογή της ταχύτητας σχεδιασµού ελεύθερης ροής Πλάτος λωρίδων Αριθµός λωρίδων Αριθµός προσβάσεων Πλευρικά διάκενα Προσαρµογή φόρτων Συντελεστής Αιχµής Αριθµός λωρίδων Χαρακτηριστικά οδηγών Βαρέα οχήµατα Υπολογισµός πραγµατικής ταχυτ. Ελευθ. ροής Προσδιόρισµός της καµπύλη ταχύτητας - φόρτου Προσδιορισµός ταχύτητας από καµπύλη ταχύτητας - φόρτου Υπολογισµός πυκνότητας από φόρτο και ταχύτητα q=u.k Προσδιορισµός επίπεδου εξυπηρέτησης µε βάση την πυκνότητα 38

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Οδοποιία Ι

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Οδοποιία Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 3: Ανάλυση Κυκλοφοριακής Ικανότητας της Διατομής της Οδού Επιλογή Διατομής (Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα

Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής Φόρτος Πυκνότητα - Ταχύτητα Τα Βασικά Μεγέθη της Κυκλοφοριακής Ροής φόρτος (): ο αριθµός των οχηµάτων του διέρχονται από µια διατοµή, στην µονάδα του χρόνου Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι

Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι Κεφάλαιο 4. Λειτουργία οδικών στοιχείων: αυτοκινητόδροµοι Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικά µε τη λειτουργία τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων. Επίσης, παρουσιάζεται µια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Κυκλοφοριακός Φόρτος Ποσοτικά και Ποιοτικά Μεγέθη Κυκλοφοριακής Τεχνικής Ταχύτητα κίνησης Πυκνότητα κυκλοφορίας μέσος

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Στοιχεία σύνδεσης αυτοκινητοδρόµων

Κεφάλαιο 8. Στοιχεία σύνδεσης αυτοκινητοδρόµων Κεφάλαιο 8. Στοιχεία σύνδεσης αυτοκινητοδρόµων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό εισάγονται οι έννοιες της πλέξης και των κόµβων µε κλάδους εισόδου/εξόδου, και παρουσιάζονται µεθοδολογίες για την εκτίµηση της στάθµης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής

Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μεγέθη Κυκλοφοριακής Ροής 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κυκλοφορική ροή (traffic flow) αφορά στην κίνηση οχημάτων ή πεζών σε μια οδό και προσδιορίζεται από μεγέθη κυκλοφορικής ροής (traffic flow variables)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδική Ασφάλεια σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της οδού» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας

ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας ΜέτραΆμεσηςΕφαρμογής Περιορισμένου Κόστους και Μεγάλης Αποτελεσματικότητας Επιτροπή Κυκλοφορίας και Στάθμευσης ΣΕΣ Στέλιος Ευσταθιάδης Θανάσης Τσιάνος Πέπη Δημοπούλου Δώρα Ζησιμοπούλου Αλεξάνδρα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού

Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. Τ, τεύχ. 2 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 2 63 Προσδιορισμός Επιπέδου Εξυπηρέτησης και Αξιολόγησης Τυπικής Διατομής Αττικής Οδού ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΒΑΘΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής

και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Κρουστικά κύµατα Yδροδυναµικά και κινηµατικά µοντέλα της κυκλοφοριακής ροής Επειδή η οδική κυκλοφορία εκφράζεται µε ροές οχηµάτων, πυκνότητες και ταχύτητες ροής, βασικές έννοιες της θεωρίας ρευστών µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων

8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8. ιαµόρφωση συµβόλων και εµβληµάτων 8.1 Σύµβολα βελών 8.1.1 Τύποι βελών (1) Τα σύµβολα των βελών χρησιµοποιούνται µε αναφορά στις λωρίδες κυκλοφορίας και στις κατευθύνσεις. Συνδέουν τον προορισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7

Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) Τεύχος 7 Ηλιού Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Καθηγ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λεμονάκης Παναγιώτης Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC)

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε. Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: κ. Εύα Κασάπη, Προισταµένη ΜΕΟ/ε Πηγή: Οδική Ασφάλεια (PIARC) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Κόµβοι αποτελούν κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου. Είναι τα σηµεία όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ

Συγκοινωνιακός Σχεδιασµός κόµβος Σχήµα.. Αναπαράσταση σε χάρτη του οδικού δικτύου µιας περιοχής... Μέθοδοι καταµερισµού των µετακινήσεων.. Εύρεση βέλτ Καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο.. Εισαγωγή Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη διαδικασία του αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασµού είναι ο καταµερισµός των µετακινήσεων στο οδικό δίκτυο (λεωφόρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση

Σύνοψη Προαπαιτούμενη γνώση 4 αστικά οδικά δίκτυα Σύνοψη Η ανάπτυξη των αστικών περιοχών πριν από την εξάπλωση του ΙΧ αυτοκινήτου δεν δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός οδικού δικτύου με την κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων)

Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙI (Σχεδιασμός & Λειτουργία κόμβων) Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων

12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων 12. Σήµανση παρόδιων εγκαταστάσεων 12.1 Γενικά (1) Παρόδιες εγκαταστάσεις σε σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) σε αυτοκινητόδροµους είναι: πρατήρια βενζίνης αυτοκινητοδρόµων σταθµοί εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 326/91 Τροποποίηση του Π.Ν. 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής

ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής ιατοµή τύπου 2+1: Πλεονεκτήµατα & κριτήρια εφαρµογής. Κάτσιος Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Γ. Σοϊλεµέζογλου Τοπογράφος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Β. Ψαριανός Καθηγητής ΕΜΠ Τµήµα Αγρ. Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ- ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ-ΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικές κατανοµές των κυκλοφοριακών µεγεθών Στοχαστικές κατανοµές της κυκλοφορίας

Στοχαστικές κατανοµές των κυκλοφοριακών µεγεθών Στοχαστικές κατανοµές της κυκλοφορίας Στοχαστικές κατανοµές των κυκλοφοριακών µεγεθών Στοχαστικές κατανοµές της κυκλοφορίας Στοχαστικές κατανοµές άφιξης οχηµάτων Κατανοµή Poion ιωνυµική κατανοµή Αρνητική ιωνυµική Στοχαστική κατανοµή χρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών από την ίδια θύρα του λεωφορείου: D =( T A * Q A ) + (T B * Q B ) αποβίβαση και επιβίβαση των

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 5 : Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Μεγέθη Κυκλοφοριακής Τεχνικής

Κεφάλαιο 2. Βασικά Μεγέθη Κυκλοφοριακής Τεχνικής Κεφάλαιο 2. Βασικά Μεγέθη Κυκλοφοριακής Τεχνικής Σύνοψη Βασικό προαπαιτούµενο για τη µελέτη της κυκλοφορίας αποτελεί η γνώση των βασικών µεγεθών της κυκλοφοριακής τεχνικής. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Αθήνα Ζωγράφος

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης. Σύγκριση με την παλαιότερη. Γιατί ένα σημαντικό ποσοστό των

Διαβάστε περισσότερα

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης

2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2. οµή πληροφοριακής σήµανσης 2.1 Συστατικά µέρη του συστήµατος 2.1.1 Γενικά Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της κυκλοφοριακής καθοδήγησης στην πληροφοριακή σήµανση των αυτοκινητοδρόµων είναι ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Β. Ψαριανός Ακαδ. Έτος 2002-2003 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Βασικές Αρχές ιαµόρφωσης Ανισόπεδων Κόµβων Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10

ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ. o ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ o ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ o ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ. Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΚΑΜΠΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ Εκπαιδευτικοί Εξοµοιωτές Οδήγησης Σελίδα 1 από 10 Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η συγκεκριµένη έκδοση του εξοµοιωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος καταγραφής στάσης και στεγάστρου αστικής συγκοινωνίας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ημερομηνία: Ώρα: Ελεγκτής: Γραμμή: Καταγραφή Υφιστάμενης Προσωρινή Μόνιμη στάση: Καιρικές συνθήκες: Κωδικός στάσης / στάση: Όνομα στάσης: Μεταφορά/Κατάργηση Υφιστάμενης Ίδρυση νέας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα

καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα 5 καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα πόσες µετακινήσεις από την ζώνη i στην ζώνη j γίνονται µε κάθε µεταφορικό µέσο? το υπό διερεύνηση θέµα : εισαγωγή Ποιο µεταφορικό µέσο θα επιλέξει ένας µετακινούµενος

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς γ Ομοιόμορφη ροή Ταχύτητα και γραμμή ενέργειας σε ομοιόμορφη ροή, εξίσωση Manning Σύνθετες διατομές Μθδλ Μεθοδολογίες τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής των ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές

Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Επιπτώσεις χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων πληροφόρησης στις οδικές µεταφορές Ι.Σπυροπούλου, Γ.Γιαννής, Ι.Γκόλιας, Μ.Καρλαύτης Δρ. Συγκοινωνιολόγος Λέκτορας Καθηγητής Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα :

Καταµερισµός. µεταφορικό µέσο. Καταµερισµός στα µέσα. το υπό διερεύνηση θέµα : καταµερισµός στα µεταφορικά µέσα προς ζώνη.... ν 00 00 από ζώνη 0πίνακας Π-Π....... ν 0 00 00 00 0 Μελλοντικές Ελκόµενες µετακινήσεις Μελλοντικές Παραγόµενες µετακινήσεις 0 00 70 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία

Οδική ασφάλεια. Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Οδική ασφάλεια Ενότητα 5: Πρόβλεψη συγκρούσεων σε αστικές και περιαστικές αρτηρίες Διάλεξη 5.1: Μεθοδολογία Ευτυχία Ναθαναήλ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επεξηγήσεις Αστικές περιοχές: μέσα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΚΤΥΑ

4. ΔΙΚΤΥΑ . ΔΙΚΤΥΑ Τελευταία μορφή επιχειρησιακής έρευνας αποτελεί η δικτυωτή ανάλυση (δίκτυα). Τα δίκτυα είναι ένα διάγραμμα από ς οι οποίοι συνδέονται όλοι μεταξύ τους άμεσα ή έμμεσα μέσω ακμών. Πρόκειται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης

Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Οριζόντια και Κατακόρυφη σήµανση: αναπόσπαστο τµήµα της Φωτεινής Σηµατοδότησης Σ. Μαριδάκης Ε. Μπούρας Περίληψη Στα πλαίσια της φωτεινής σηµατοδότησης σε κόµβους, τόσο η διαµόρφωση άσο και η κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 5 ο Μάθημα Σύστημα μεταφορών και ανάπτυξη της πόλης Εισήγηση: Μάγδα Πιστιάβα-Λατινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ITS 2011 Innovation and Society ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ITS 2011 Innovation and Society ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ITS 2011 Innovation and Society ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΟΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Σπυροπούλου Λέκτορας, ΕΜΠ Γ.Γιαννής Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ Γενικά Σκοπός Ευφυή συστήματα μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Είναι θέµα όλων µας Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Έργο Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων καταβύθισης

Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων καταβύθισης Μεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων καταβύθισης Τα προβλήµατα που υπάρχουν πάντα στις περιπτώσεις βαρυτοµετρικών διαχωρισµών είναι η γνώση της συµπεριφοράς των στερεών, όσον αφορά στην καταβύθισή τους µέσα

Διαβάστε περισσότερα