ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ i)τροφιμων ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ, ii) ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ Της 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΚΑΙ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ,42 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13%&23%) ,96 (χωρίςτοφπα13%) 9.436,46 (χωρίς τον ΦΠΑ 23%) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ιακήρυξης : 18444/261/ Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 Πληροφορίες: ήµητρα Γκαντσίδου Τηλέφωνο : Fax : /νση : Εθνικής Αντίστασης 36, ΤΚ 57100, Κουφάλια Ε-mail: Χρηµατοδότηση: Τακτικός προϋπολογισµός ήµου Χαλκηδόνος& ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 1

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ i) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ», ii) ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝΕΠΕΤΕΙΩΝΤης25 ης ΜΑΡΤΙΟΥΚΑΙ28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ, έχοντας υπ όψιν: 1. τις από 22/07/2015 τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας i) τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χαλκηδόνος, ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Νοµικού Προσώπου και του ήµου Χαλκηδόνος και iii) κερασµάτων για τις εκδηλώσεις εορτασµού των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 2016 και 28 ης Οκτωβρίου 2015, ποσού ,90 µεφπα(54.423,50 χωρίςτοφπα) 2. την Α Σ 7/2015 του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, «περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για το έτος 2015 και το γεγονός ότι θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του νοµικού προσώπου έτους 2016» 3. την Α Σ 8/2015 του Οργανισµού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, «περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας γάλατος για την παροχή του στους εργαζόµενους του νοµικού προσώπου για το έτος 2015 και το γεγονός ότι θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του νοµικού προσώπου έτους 2016» 4. την αρ. 171/2015 A Σ περί έγκρισης της παρούσας προµήθειας 5. την αρ. 3/2015 ΑΟΕ περί διάθεσης πίστωσης ποσού ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια γάλατος εργαζοµένων(αυ 38/ ) 6. tην αρ. 149/2015 ΑΟΕ περί διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00 σε βάρος του ΚΑ για την προµήθεια γάλατος εργαζοµένων και έγκριση πολυετούς υποχρέωσης(αυ 299/ ) 7. την αρ. 82/2015 Α Σ περί περί έγκρισης διενέργειας εκδηλώσεων και διάθεσης πίστωσης ποσού 573,38 σε βάρος του ΚΑ «δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών», που αφορά στην προµήθεια κερασµάτων (αναψυκτικών-γλυκισµάτων) για τις εκδηλώσεις εορτασµού των εθνικών επετείωντης25 ης Μαρτίου2016και28 ης Οκτωβρίου2015(ΑΥ 273/ ) 8. Την αρ. 170/2015 Α Σ περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης του επιπλέον ποσού 21,24 γιατοέτος2015και21,24 γιατοέτος2016προµήθειακερασµάτων (αναψυκτικών-γλυκισµάτων) για τις εκδηλώσεις εορτασµού των εθνικών επετείων της 25 ης Μαρτίου 2016 και 28 ης Οκτωβρίου 2015, λόγω αλλαγής του ΦΠΑ(ΑΥ 373/ ) 9. το γεγονός ότι θα προβλεφθούν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του ήµου έτους την αρ. 202/2015 απόφαση ηµάρχου, περί της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια i) τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών 2

3 σταθµών του ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Νοµικού Προσώπου και του ήµου Χαλκηδόνος και iii) κερασµάτων για τις εκδηλώσεις εορτασµού των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 2016 και 28 ης Οκτωβρίου 2015, και το γεγονόςότιηδαπάνητηςπροµήθειαςείναιµέχρι60.000,00 χωρίςτοφπα 11. την αρ. 300/2015 ΑΟΕ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων για διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια i) τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ii) φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Νοµικού Προσώπου και του ήµου Χαλκηδόνος και iii) κερασµάτων για τις εκδηλώσεις εορτασµού των εθνικών επετείωντης25ηςμαρτίου2016και28 ης Οκτωβρίου Την υπ αριθµό 336/2015 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ήµου Χαλκηδόνος περί έγκρισης επανάληψης του διαγωνισµού για τις ΟΜΑ ΕΣ που δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά(άγονος) και καθορισµός των όρων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο ιαγωνισµό 1. για την ανάδειξη προµηθευτή-χορηγητή για την προµήθεια i) τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χαλκηδόνος, µε κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα(οµάδα 1), πουλερικά και αυγά(οµάδες 3), Οπωρολαχανικά είδη (Οµάδες 8,9,10) το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας /νσης Ανάπτυξης-Τµήµα Εµπορίου& Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ γιατηνανάδειξηαναδόχουγιατηνπροµήθειαi)τροφίµωνγιατιςανάγκεςτων παιδικών σταθµών του ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χαλκηδόνος είδη παντοπωλείου (Οµάδες 11,12,13), είδη αρτοποιείου (Οµάδες 14,15,16) και κεράσµατα για τις εκδηλώσεις εορτασµού των εθνικών επετείων της 25 ης Μαρτίου και 28 ης Οκτωβρίου (Οµάδα 21), µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολική προσφερόµενη τιµή των ειδών αυτών των οµάδων. 1.- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ (Ο.Τ.Α) ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1) Το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςεπίτοιςεκατό(%)επίτης νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά 3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΜΕΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΧΙ

4 µέσης τιµής λιανικής πώλησης, από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε Θεσσαλονίκης για τις οµάδες 1,3,8,9,10 2) Ηχαµηλότερητιµήανάείδος στις τιµές των τεχνικών προδιαγραφών για τις οµάδες 11,12,13,14,15,16, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Οι εν λόγω ηµεροµηνίες έχουν ως κάτωθι: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 17/10/ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝOΣ, ΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΤΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/10/2015 ΗΜΕΡΑ Πέµπτη ΩΡΑ πµ Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους ισχύουν και δεσµεύουν αυτούς για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤ. Β. 4.- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝOΣ, ΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36, ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ΤΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 29/10/2015 Πέµπτη πµ 5.- ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) ταφυσικάήνοµικάπρόσωπα β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών, κατασκευαστές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι εις το οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι εις τα οικεία επιµελητήρια. Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. 6.- ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Οι δαπάνες της συγκεκριµένης προµήθειας θα βαρύνουν τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2015 & 2016 του ήµου Χαλκηδόνος και συγκεκριµένα τον ΚΑ για την προµήθεια κερασµάτων των εθνικών επετείων της 25 ης Μαρτίου και 28 ης Οκτωβρίου και του ΝΠ

5 «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χαλκηδόνος» και συγκεκριµένα τους ΚΑ , , , ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη µορφή δεν απαιτείται η καταβολή αντιτίµου. Σε περίπτωση που τα τεύχη δηµοπράτησης ή τα σχετικά µε τον παρόντα διαγωνισµό έγγραφα ζητηθούν εγκαίρως, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται µέσα σε τέσσερις(4) εργάσιµες µέρες από την λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης. Η απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήµατά της διατίθεται επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του ήµου Χαλκηδόνος: 8.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων καθώς και όλες οι απαντήσεις/ διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ήµου Χαλκηδόνος : καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού. 9.- ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόµενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 10.1 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 10.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 10.3 «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 10.4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.5 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 10.6 «ΚΩ ΙΚΟΙ CPV ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ ΑΣ Υπογραφή 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 10.1 ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α) Γενικά Στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ(Ο.Τ.Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ i) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ», ii) ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥΚΑΙ28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV Περιγράφονται στο Παράρτηµα ΣΤ ΚΩ ΙΚΟΣ NUTS ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ GR122 ΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΝΠ ΚΑΙ Ο ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ Πρόχειρος ιαγωνισµός για την ανάδειξη προµηθευτή-χορηγητή τροφίµων µε κριτήριο κατακύρωσης: 1. για τα ελαιόλαδα(οµάδα 1), πουλερικά και αυγά (Οµάδα 3), Οπωρολαχανικά είδη(οµάδες 8,9,10), το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά είδος στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, 2. για τα είδη παντοπωλείου (Οµάδες 11,12,13), είδη αρτοποιείου(οµάδες 14,15,16) και κερασµάτων για τις εκδηλώσεις εορτασµού των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 2016 και 28 ης Οκτωβρίου 2015 (Οµάδα 21), η χαµηλότερη τιµή ανά τεµάχιο Ελληνική Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών ( ,42), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 13%&23%. Από πόρους του ήµου ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ και από την επιχορήγηση του ΗΜΟΥ προς το Ν.Π.. (Κ.Α: , Κ.Α: , Κ.Α: , Κ.Α: ) 12 µήνες ιατίθεταιαπότην16/10/2015 6

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία µε τους προσφέροντες υποψήφιους Αναδόχους, καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Β) Ορισµοί ή Συντοµογραφίες ιακήρυξης Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Φορέας της Προµήθειας ή Φορέα: Υπηρεσία ιενέργειας ιαγωνισµού (Υ...): Όργανο Λήψης Απόφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο του ΗΜΟΥ: Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού, (Ε...) ΗΜΟΥ: Επιτροπή του Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσοτέρων από αυτές τιςαρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου (άρθρο 2 9 Π 60/2007). Στον παρόντα διαγωνισµό, Α.Α. είναι ο ήµος Χαλκηδόνος, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και ο οποίος θα υπογράψει µετον ανάδοχο /τους αναδόχουςτηνσύµβαση /τιςσυµβάσειςγια την υλοποίηση του δηµοπρατούµενου αντικειµένου. Ο ήµος Χαλκηδόνος Το Γραφείο Προµηθειών του ήµου Χαλκηδόνας Η Οικονοµική Επιτροπή του ΗΜΟΥ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται αιτιολογηµένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού αλλά και κάθε εισήγηση των γνωµοδοτικών οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την απόφαση κατακύρωσης Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το ηµοτικό Συµβούλιο. Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων συµµετοχής συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (την αρ.285/2014) και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία µέλη τουλάχιστον (άρθρο 46 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Η Ε... γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεωνκατάτηςδιακήρυξηςκαικατάτωνπρακτικών,κατάτο1 ο Στάδιο του διαγωνισµού. Τα πρακτικά της Ε... ανακοινώνονται στους διαγωνιζόµενους µετά το τέλος του 1 ου Σταδίου του διαγωνισµού. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την 7

8 Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση (Ε.Α.) του ΗΜΟΥ: Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ιαγωνιζόµενος : Εκπρόσωπος/ποι(του διαγωνιζόµενου): Ανάδοχος: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Φάκελος Προσφοράς /Προσφορά: εισήγηση για ανάθεση της προµήθειας συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (την αρ.285/2014) και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία µέλη τουλάχιστον(άρθρο 46 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Η Ε.Α. γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεων κατά των πρακτικών, κατά το 2 ο Στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την απόφαση κατακύρωσης. Η Ε.Α. γνωµοδοτεί ακόµα και για κάθε θέµα που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Τα πρακτικά της Ε.Α. ανακοινώνονται στους διαγωνιζόµενους µετά το τέλος του 2 ου Σταδίουτουδιαγωνισµού. Οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συµµετέχει στον διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό την σύναψη σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσώπων, πρόσω-πο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και θα συνάψει Σύµβαση µε την Α.Α. για την υλοποίηση ΟΜΑ ΑΣ ή ΟΜΑ ΩΝ του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Α.Α. µε τον Προσφέροντα. Το σύνολο των εγγράφων/ στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προµηθευτή ή Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ιαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε την διακήρυξη, για την συµµετοχή του στη διαδικασία του ιαγωνισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαµβάνει σε χωριστούς επί µέρους φακέλους: (α) Τον επί µέρους Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής µε τα δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία συµµετοχής του διαγωνιζοµένου. (β) Τον επί µέρους Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς µε τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζοµένου. Υπεύθυνη ήλωση: Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α ), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε περίπτωση Νοµικού προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Οι ζητούµενες από την ιακήρυξη Υπεύθυνες ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται πάντοτε µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσµευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείµενο της προσφοράς 8

9 υποψηφίου. Πτωχευτικός Ο Νόµος 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/ ) όπως τροποποιήθηκε Κώδικας: και ισχύει κάθε φορά. ιακήρυξη: Η Απόφαση ιακήρυξης µε τα παραρτήµατά της που έχει εγκριθεί µε απόφαση της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές/ διαγωνιζόµενους/ συµµετέχοντες/ προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την Α.Α. Προκήρυξη: Η περιληπτική ιακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νοµίµως Προϋπολογισµός ΤΜΗΜΑΤΟΣ / προκηρυσσόµενου αντικειµένου: Σύµβαση: και εµπροθέσµως για δηµοσίευση. Η εκτιµώµενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της ΟΜΑ ΑΣ/ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση ΟΜΑ ΑΣ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου, η οποία υπογράφεται µετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Συµβατικά τεύχη: Τα συνηµµένα τεύχη στην Σύµβαση µεταξύ Α.Α. και Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν την παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. Συµβατικό Ποσό ή Συµβατικό Τίµηµα ή Αξία της Σύµβασης ή Συµβατική Αξία ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε.Κ.Π.ΟΤΑ: Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση ΟΜΑ ΑΣ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου, όπως αυτή καθορίζεται από την οικονοµική προσφορά του αναδόχου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η ΟΜΑ Α του προκηρυσσόµενου αντικειµένου και η οποία αναφέρεται στην Σύµβαση. Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ / (ΦΕΚ 185Β/ ). 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 10.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περιεχόµενα Παραρτήµατος Α ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α Άρθρο1 ο ΣτοιχείαΑναθέτουσαςΑρχής 11 Άρθρο2 ο Ισχύουσεςδιατάξεις 11 Άρθρο3 ο Κανόνεςδηµοσιότητας 12 Άρθρο4 ο Προκηρυσσόµενοαντικείµενοδιαγωνισµού 12 Άρθρο5 ο Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση 21 Άρθρο6 ο Τρόπος και κόστος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού και 31 πληροφοριών Άρθρο7 ο Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του 31 διαγωνισµού Άρθρο8 ο ΓενικέςΠροϋποθέσειςκαιδικαιολογητικάσυµµετοχής 32 Άρθρο9 ο Προέλευσηπροσφερόµενωνειδών 35 Άρθρο10 ο Εγγυήσεις 36 Άρθρο11 ο Εναλλακτικέςπροσφορές µερικέςπροσφορές 38 Άρθρο12 ο Γλώσσασύνταξηςτωνπροσφορών 38 Άρθρο13 ο Χρόνοςισχύςπροσφορών Ανατιµήσεις 39 Άρθρο14 ο ΦάκελοςΠροσφοράς 39 Άρθρο15 ο Περιεχόµενοεπιµέρουςφακέλων 41 Άρθρο16 ο ΤιµέςΠροσφοράς 43 Άρθρο17 ο Αποσφράγισηπροσφορών ανακοίνωσητιµών 44 Άρθρο18 ο Απόρριψηπροσφορών 46 Άρθρο19 ο Κρίσηαποτελέσµατοςδιαγωνισµού 47 Άρθρο20 ο Ενστάσεις Προσφυγές 47 Άρθρο21 ο Ανακοίνωσηκατακύρωσης Πρόσκλησηγιαυπογραφήσύµβασης 48 Άρθρο22 ο Κατάρτιση και υπογραφή σύµβασης Τροποποίηση σύµβασης- 49 Ολοκλήρωση σύµβασης Άρθρο23 ο Χρόνος Τρόπος Μεταφορά Παράδοση και παραλαβή των 50 ειδών Υποχρεώσεις αναδόχου ιάρκεια σύµβασης Άρθρο24 ο Κυρώσειςγιαεκπρόθεσµηπαράδοση 51 Άρθρο25 ο Κήρυξηπροµηθευτήέκπτωτου 51 Άρθρο26 ο Λύση Καταγγελίασύµβασης 52 Άρθρο27 ο Τρόποςπληρωµής 52 Άρθρο28 ο Κρατήσεις 52 Άρθρο29 ο Λοιπά 53 10

11 ΑΡΘΡΟ1 Ο Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο ήµος Χαλκηδόνος(εφεξής ΗΜΟΣ) Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι: ιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια, ΤΚ Θεσσαλονίκη Τηλ : Φάξ : ικτυακός τόπος(url): ΆΡΘΡΟ2 Ο Ισχύουσες ιατάξεις Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας και της εργασίας διέπονται από τα κάτωθι: Α.Τιςδιατάξεις: 1. της παρούσας διακήρυξης 2. του Ν. 2286/1995«Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» καιιδίωςτοάρθρο1παρ.5εδάφιοθπερίεξαίρεσηςένταξηςστοενιαίοπρόγραµµα Προµηθειών 3. του Ν.3463/2006 Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων άρθρα 103& του Ν.3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης 5. του Ν.3861/2012 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» 6. του Ν.3548/07 περί Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις Β.Τιςαποφάσεις: α. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ /8-3-93«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.»(ΦΕΚ 185Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β. Το άρθρο 4 της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240Α/2012) που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/2013) ορίζονται τα εξής: «1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 2. Οι ανωτέρω προµήθειες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης{ΕΚΠΟΤΑ Αρ.11389/ Απόφαση Υπ. Εσωτερικών(ΦΕΚΒ 185), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά». γ. την Π1/3305/2010(1789/ ) απόφαση Υπ. Οικονοµίας Αντ.& Ναυτιλίας για τα όρια των ιαγωνισµών δ. τη µε αριθµ. πρωτ. Π1/358/99(ΦΕΚ 92/ τεύχος Β ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π. οι προµήθειες τροφίµων για τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π... και Ιδρύµατα αυτών. 11

12 ΆΡΘΡΟ3 Ο Κανόνες ηµοσιότητας 3.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ΗΜΟΥ. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµαρχείου στα Κουφάλια, καθώς και στα καταστήµατα των δηµοτικών ενοτήτων Χαλκηδόνας και Αγίου Αθανασίου, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΗΜΟΥ, στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος στη διεύθυνση : και µια φορά στην ηµερήσια εφηµερίδα 1. Τύπος Θεσσαλονίκης 2. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ όπως ορίζει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασµό µε τον Ν. 3548/ Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον προµηθευτή που ανακηρύσσεται ανάδοχος (Εγκ.11/27754/ /Υπ. Εσ. Απ. και Η../Γ..Τ.Α. περί αποδοχής της 204/2010 γνωµοδότησης του ΝΣΚ/ Τµήµατος). Προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να έχουν πλήρη γνώση των δεδοµένων που επηρεάζουν την προσφορά τους, επισηµαίνεται ότι αυτή η δαπάνη εκτιµάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 500,00 ΆΡΘΡΟ4 Ο Προκηρυσσόµενο Αντικείµενο ιαγωνισµού 4.1 Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια i) τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του Ν.Π.. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χαλκηδόνος»ii)κερασµάτων γιαεκδηλώσεις εορτασµούτωνεθνικώνεπετείων της25 ης Μαρτίου2016και28 ης Οκτωβρίου2015 Με τον παρόντα διαγωνισµό προβλέπεται η δαπάνη τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξιευρώκαισαράνταδύολεπτών(39.626,42)µετοφπα13%&23%. Τα είδη κατατάσσονται σε δώδεκα διακριτές και αυτοτελής ΟΜΑ ΕΣ, µε τους ακόλουθους αριθµούς, περιεχόµενο και ποσότητες: ΟΜΑ Α 1: ΕΛΑΙΟΛΑ Α& ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ελαιόλαδο Εξαιρετικά Παρθένο 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 99 Σπορέλαιο 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΟΜΑ Α 3: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Νωπό Κοτόπουλο Στήθος ΚΙΛΟ 210 Νωπό Κοτόπουλο Μπούτι ΚΙΛΟ 40 Αυγά ωοσκοπηµένα βάρους γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ

13 ΟΜΑ Α 8: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η (ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αχλάδια ΚΙΛΟ 112 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 14 Καρπούζι ΚΙΛΟ 200 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 28 Μήλα ΚΙΛΟ 130 Μπανάνες ΚΙΛΟ 120 Πεπόνι ΚΙΛΟ 28 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 28 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 28 Σταφύλια Σουλτανίνα ΚΙΛΟ 5 Φράουλες ΚΙΛΟ 30 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΟ 130 Άνιθος ΤΕΜΑΧΙΟ 9 υόσµος ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Καρότα ΚΙΛΟ 47 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 11 Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 84 Λάχανα ΚΙΛΟ 47 Λεµόνια ΚΙΛΟ 47 Μαϊντανός ΤΕΜAXIΟ 37 Μαρούλι ΚΙΛΟ 19 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 11 Ντοµάτες ΚΙΛΟ 140 Παντζάρια ΚΙΛΟ 9 Πατάτες ΚΙΛΟ 355 Πιπεριές για γέµισµα ΚΙΛΟ 28 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 7 Πράσα ΚΙΛΟ 19 Σέλινο ΤΕΜΑΧΙΟ 11 Σκόρδο ΤΕΜΑΧΙΟ 19 Σπανάκι ΚΙΛΟ 19 ΟΜΑ Α 9: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η (ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αχλάδια ΚΙΛΟ 130 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 20 Καρπούζι ΚΙΛΟ 180 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 150 Μήλα ΚΙΛΟ

14 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 Πεπόνι ΚΙΛΟ 80 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 80 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 38 Σταφύλια Σουλτανίνα ΚΙΛΟ 40 Φράουλες ΚΙΛΟ 38 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΟ 60 Άνιθος ΤΕΜΑΧΙΟ 20 Καρότα ΚΙΛΟ 35 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 30 Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 85 Λάχανα ΚΙΛΟ 70 Λεµόνια ΚΙΛΟ 55 Μαϊντανός ΤΕΜAXIO 35 Μαρούλι ΚΙΛΟ 28 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 15 Ντοµάτες ΚΙΛΟ 75 Πατάτες ΚΙΛΟ 460 Πιπεριές για γέµισµα ΚΙΛΟ 38 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 20 Πράσα ΚΙΛΟ 28 Σέλινο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 Σκόρδο ΤΕΜΑΧΙΟ 28 Σπανάκι ΚΙΛΟ 10 ΟΜΑ Α 10: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η (ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ(Α ΕΝ ΡΟ& ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ) ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αχλάδια ΚΙΛΟ 130 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 21 Καρπούζι ΚΙΛΟ 66 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 70 Μήλα ΚΙΛΟ 130 Μπανάνες ΚΙΛΟ 150 Πεπόνι ΚΙΛΟ 66 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 60 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 30 Σταφύλια Σουλτανίνα ΚΙΛΟ 28 Φράουλες ΚΙΛΟ 30 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΟ 150 Άνιθος ΤΕΜAXIΑ 15 υόσµος ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Καρότα ΚΙΛΟ 30 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 26 Κρεµµυδάκια Φρέσκα ΤΕΜΑΧΙΟ 9 Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 84 Λάχανα ΚΙΛΟ 42 Λεµόνια ΚΙΛΟ 40 14

15 Μαϊντανός ΤΕΜAXIΟ 35 Μαρούλι ΚΙΛΟ 23 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 15 Ντοµάτες ΚΙΛΟ 90 Παντζάρια ΚΙΛΟ 9 Πατάτες ΚΙΛΟ 390 Πιπεριές για γέµισµα ΚΙΛΟ 36 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 18 Πράσα ΚΙΛΟ 24 Σέλινο ΤΕΜΑΧΙΟ 16 Σκόρδο ΤΕΜΑΧΙΟ 21 Σπανάκι ΚΙΛΟ 18 ΟΜΑ Α 11: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αλάτι Ψιλό σακουλάκι 1 κιλού ΚΙΛΟ 15 Αλεύρι Γ.Ο.Χ Α'ποιότητας(1 κιλού) ΚΙΛΟ 37 Άµυλο Αραβοσίτου 120 γρµ(κάστερ πάουντερ) ΤΕΜΑΧΙΟ 9 Άµυλο Αραβοσίτου 200 γρµ(κόρν Φλάουερ) ΤΕΜΑΧΙΟ 28 Άνθος Αραβοσίτου βανίλια συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 Αρακάς Κατεψυγµένος Α' Ποιότητας ΚΙΛΟ 47 Βανίλια άρωµα συσκ. 5 τµχ*1,5 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 8*410 γρµ(οκτάδα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Γάλα Πλήρες Φρέσκο 1 λίτρου ΛΙΤΡΟ 845 Γαλοπούλα σε φέτες ΚΙΛΟ 10 Γιαούρτι Στραγγιστό συσκ. 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ηµητριακά 375 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 56 Ζάχαρη Άχνη συσκ γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Ζάχαρη Λευκή Ψιλή συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 47 Ζελέ Φρούτων συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 Ηµίσκληρο Τυρί Μπαστούνι(Π.Ο.Π) ΚΙΛΟ 18 Ινδοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Κακάο σε σκόνη 125 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Κανέλα σκόνη συσκ. 50 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Καραµέλες Ζελεδάκια ΚΙΛΟ 4 Καρυδόψιχα Ωµή συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 14 Κεφαλοτύρι Τριµµένο συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 37 Κοµπόστα ροδάκινο γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 Κουβερτούρα πλάκα συσκ. 125 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Κρέµα Γάλακτος 10% λιπαρά συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 Κριθαράκι Μέτριο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 28 Κύµινο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15

16 Μακαρονάκι Κοφτό συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 170 Μακαρόνια Νο 2(παστίτσιο) συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 47 Μαργαρίνη σοφτ συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 Μαρµελάδα συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 33 Μέλι Ανθέων συσκ. 900 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 Μοσχοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Μπαχάρι συσκ. 50 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Μπέικιν Πάουντερ συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΈΡ συσκ. 225 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 94 Νερό Εµφιαλωµένο 6άδα( 6*1,5 λίτρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 Ξύδι 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 Πάριζα σε φέτες ΚΙΛΟ 9 Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Πιπέρι Μαύρο Τριµµένο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 11 Πραλίνα Φουντουκιού συσκ. 600 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 Ρίγανη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 11 Ρύζι Καρολίνα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 38 Ρύζι Κίτρινο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 38 Σιµιγδάλι Ψιλό συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 Σοκολατάκια γάλακτος ΚΙΛΟ 5 Σοκολατούχο Ρόφηµα σε σκόνη 400 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 17 Σοκοφρετίνια συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Τοµατάκι ψιλοκοµµένο συσκ. 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 Τοµατοπολτός(ελαφρώς συµπυκν.) 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 Τραχανάς ξινός συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 Τρούφα σοκολάτας συσκ. 100 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Τυρί Φέτα οχείο(π.ο.π) ΚΙΛΟ 94 Φακές συσκ.1 κιλού ΚΙΛΟ 56 Φασολάκια Κατεψυγµένα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 47 Φασόλια µέτρια συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 56 Φρυγανιά Τριµµένη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 Φύλλο Σφολιάτας γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 47 Χυµός Λεµονιού συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 Χυµός φρούτων 1 λίτρου( Φυσικός 100%) ΛΙΤΡΟ 170 Ψωµί για Τόστ συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 ΟΜΑ Α 12: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΙ ΟΣ 16 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αλάτι Ψιλό σακουλάκι 1 κιλού ΚΙΛΟ 40 Αλεύρι Γ.Ο.Χ Α'ποιότητας(1 κιλού) ΚΙΛΟ 38 Άµυλο Αραβοσίτου 120 γρµ(κάστερ πάουντερ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 Αρακάς Κατεψυγµένος Α' Ποιότητας ΚΙΛΟ 75

17 Βανίλια άρωµα συσκ. 5 τµχ*1,5 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 8*410 γρµ(οκτάδα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 Γάλα Πλήρες Φρέσκο 1 λίτρου ΛΙΤΡΟ 850 Γαλοπούλα σε φέτες ΚΙΛΟ 20 Γιαούρτι Στραγγιστό συσκ. 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ηµητριακά 375 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 Ζάχαρη Άχνη συσκ γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Ζάχαρη Λευκή Ψιλή συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 Ζελέ Φρούτων συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 Ηµίσκληρο Τυρί Μπαστούνι(Π.Ο.Π) ΚΙΛΟ 40 Ινδοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Κακάο σε σκόνη 125 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 Κανέλα σκόνη συσκ. 50 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Καραµέλες Ζελεδάκια ΚΙΛΟ 4 Κεφαλοτύρι Τριµµένο συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 Κοµπόστα ροδάκινο γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 Κριθαράκι Μέτριο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 95 Μακαρονάκι Κοφτό συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 Μακαρόνια Νο 2(παστίτσιο) συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 Μακαρόνια Νο 6 συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 240 Μαργαρίνη σοφτ συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 Μαρµελάδα συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 Μέλι Ανθέων συσκ. 900 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 Μοσχοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Μπέικιν Πάουντερ συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 Μπισκότα τύπου µιράντα συσκ. 250 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 Νερό Εµφιαλωµένο 6άδα( 6*1,5 λίτρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 Ξύδι 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 Πάριζα σε φέτες ΚΙΛΟ 5 Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 Πιπέρι Μαύρο Τριµµένο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 Πραλίνα Φουντουκιού συσκ. 600 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 45 Ρίγανη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 Ρύζι Καρολίνα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 30 Ρύζι Κίτρινο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 Σοκολατάκια γάλακτος ΚΙΛΟ 5 Σοκολατούχο Ρόφηµα σε σκόνη 400 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Τοµατάκι ψιλοκοµµένο συσκ. 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 45 Τοµατοπολτός(ελαφρώς συµπυκν.) 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 Τραχανάς ξινός συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 Τρούφα σοκολάτας συσκ. 100 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 Λευκό Τυρί οχείο ΚΙΛΟ 100 Φακές συσκ.1 κιλού ΚΙΛΟ 65 Φασολάκια Κατεψυγµένα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 60 Φασόλια µέτρια συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 Φρυγανιά Τριµµένη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 17

18 Φύλλο Κρούστας συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Φύλλο Σφολιάτας γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 Χυµός Λεµονιού συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Χυµός φρούτων 1 λίτρου( Φυσικός 100%) ΛΙΤΡΟ 240 ΟΜΑ Α 13: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ(Α ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ) ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Αλάτι Ψιλό σακουλάκι 1 κιλού ΚΙΛΟ 39 Αλεύρι Γ.Ο.Χ Α'ποιότητας(1 κιλού) ΚΙΛΟ 28 Άµυλο Αραβοσίτου 120 γρµ(κάστερ πάουντερ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 Άνθος Αραβοσίτου βανίλια συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 Αρακάς Κατεψυγµένος Α' Ποιότητας ΚΙΛΟ 90 Βανίλια άρωµα συσκ. 5 τµχ*1,5 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 8*410 γρµ(οκτάδα) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 64 Γάλα Πλήρες Φρέσκο 1 λίτρου ΛΙΤΡΟ 28 Γαλοπούλα σε Φέτες ΚΙΛΟ 5 Γιαούρτι Στραγγιστό συσκ. 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 14 ηµητριακά 375 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 Ζάχαρη Άχνη συσκ γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 11 Ζάχαρη Λευκή Ψιλή συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 Ζελέ Φρούτων συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 Ηµίσκληρο Τυρί Μπαστούνι(Π.Ο.Π) ΚΙΛΟ 52 Ινδοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Κακάο σε σκόνη 125 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 14 Κανέλα σκόνη συσκ. 50 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Καραµέλες Ζελεδάκια ΚΙΛΟ 4 Καρυδόψιχα Ωµή συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 Κεφαλοτύρι Τριµµένο συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 Κοµπόστα ροδάκινο γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 Κριθαράκι Μέτριο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 122 Κύµινο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Μακαρονάκι Κοφτό συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 188 Μακαρόνια Νο 2(παστίτσιο) συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 Μαργαρίνη σοφτ συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 Μαρµελάδα συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 Μέλι Ανθέων συσκ. 900 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 Μοσχοκάρυδο συσκ γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Μπαχάρι συσκ. 50 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Μπέικιν Πάουντερ συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 Μπισκότα τύπου µιράντα συσκ. 250 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 Μπισκότα τύπου πτι µπερ συσκ. 225 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 Νερό Εµφιαλωµένο 6άδα( 6*1,5 λίτρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 23 Ξύδι 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 18

19 Πάριζα σε φέτες ΚΙΛΟ 17 Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Πιπέρι Μαύρο Τριµµένο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 Πραλίνα Φουντουκιού συσκ. 600 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 33 Ρίγανη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 Ρύζι Καρολίνα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 85 Ρύζι Κίτρινο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 47 Σοκολατάκια γάλακτος ΚΙΛΟ 4 Σοκοφρετίνια συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 Τοµατάκι ψιλοκοµµένο συσκ. 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 350 Τοµατοπολτός(ελαφρώς συµπυκν.) 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 37 Τραχανάς ξινός συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 Τρούφα σοκολάτας συσκ. 100 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Τσάι σε φακελάκια συσκ. 10 τµχ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 Τυρί Φέτα οχείο(π.ο.π) ΚΙΛΟ 113 Φακές συσκ.1 κιλού ΚΙΛΟ 65 Φασολάκια Κατεψυγµένα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 45 Φασόλια µέτρια συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 65 Φρυγανιά Τριµµένη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 Φύλλο Σφολιάτας γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 Χυµός Λεµονιού συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 Χυµός φρούτων 1 λίτρου( Φυσικός 100%) ΛΙΤΡΟ 310 Ψωµί για Τόστ συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΟΜΑ Α 14: ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Άρτος Τύπου 70%(κιλού) ΚΙΛΟ 470 Κουλούρια σουσαµένια ΤΕΜΑΧΙΟ 565 Τσουρέκια κιλού ΚΙΛΟ 55 Μελοµακάρονα ΚΙΛΟ 5 Κουραµπιέδες ΚΙΛΟ 5 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 6 ΟΜΑ Α 15: ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Άρτος Τύπου 70%(κιλού) ΚΙΛΟ 1440 Κουλούρια σουσαµένια ΤΕΜΑΧΙΟ 1150 Τσουρέκια 1 κιλού ΚΙΛΟ 120 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 2 19

20 ΟΜΑ Α 16: ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ(Α ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ) ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Άρτος Τύπου 70%(κιλού) ΚΙΛΟ 675 Κουλούρια σουσαµένια ΤΕΜΑΧΙΟ 940 Τσουρέκια 1 κιλού ΚΙΛΟ 38 Ψωµάκια Ατοµικά γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 395 Μελοµακάρονα ΚΙΛΟ 7 Κουραµπιέδες ΚΙΛΟ 7 Βασιλόπιτα ΚΙΛΟ 9 ΟΜΑ Α 21: ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ2016ΚΑΙ28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2015 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 εύτερο κέρασµα γλυκά τυλιχτά γρµ ΚΙΛΟ 40 2 Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου πορτοκαλάδα αεριούχα ΤΕΜΑΧΙΟ 24 3 Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου σπράιτ αεριούχα ΤΕΜΑΧΙΟ 24 4 Αναψυκτικά του 1,5 λίτρου λεµονάδα αεριούχα ΤΕΜΑΧΙΟ 24 5 Νερά του 1,5 λίτρου σε εξάδα(6*1,5 λίτρα) ΤΕΜΑΧΙΟ Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας διακριτές προσφορέςείτεγιαµίαομα Α,είτεγιαδύοήπερισσότερεςΟΜΑ ΕΣ,είτεγιατοσύνολο των δώδεκα(12) ΟΜΑ ΩΝ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου των τροφίµων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλα τα είδη που περιλαµβάνει η ΟΜΑ Α όπως αυτά δίνονται στην παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου, µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους που αναγράφεται στον προϋπολογισµό της ΟΜΑ ΑΣ. Αναλυτικότερα, οι προσφορές των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό προµηθευτών θα αφορούν: - είτεστοσύνολοτωνομα ΩΝ - είτεσεµίαήπερισσότερεςομα ΕΣ και στο σύνολο της ποσότητας των προς προµήθεια τροφίµων της αντίστοιχης ΟΜΑ ΑΣ. Κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου είτε προσφορές για µέρος ΟΜΑ ΑΣ(µερικές προσφορές). Ο ΗΜΟΣ διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές εάν έχουν κατατεθεί προσφορές ανά ΟΜΑ Α. Όλες οι τιµές νοούνται για εµπόρευµα παραδοτέο ελεύθερο από δασµούς και τέλη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίδονται αναλυτικά στο Παράρτηµα : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 20

21 ΑΡΘΡΟ5 Ο Προϋπολογισµός- Χρηµατοδότηση της προµήθειας Προϋπολογισµός- Χρηµατοδότηση της προµήθειας 1. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας i) τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του Ν.Π.. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ήµου Χαλκηδόνος» ii) κερασµάτων για εκδηλώσεις εορτασµού των εθνικών επετείων της 25 ης Μαρτίου 2016 και 28 ης Οκτωβρίου 2015 προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των ,78 ευρώ συν Φ.Π.Α. 13% 3.473,18, δηλαδή συνολικά ,96 και 7.671,92 ευρώ συν ΦΠΑ 23% 1.764,54, δηλαδή συνολικά 9.436,46 ευρώ, δηλαδή ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ το ποσό των ,42 ευρώ, 2. Ο προϋπολογισµός αυτός κατανέµεται ως κάτωθι: ΟΜΑ Α 1: ΕΛΑΙΟΛΑ Α& ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Ελαιόλαδο Εξαιρετικά Παρθένο 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 99 21, ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.079,00 Φ.Π.Α 13% 270,27 ΣΥΝΟΛΟ 2.349,27 Σπορέλαιο 5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,37 93,70 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 93,70 Φ.Π.Α 23% 21,55 ΣΥΝΟΛΟ 115,25 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.464,52 ΟΜΑ Α 3: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΞΙΑ Νωπό Κοτόπουλο Στήθος ΚΙΛΟ 210 3,76 789,60 Νωπό Κοτόπουλο Μπούτι ΚΙΛΟ 40 2,78 111,20 Αυγά ωοσκοπηµένα βάρους γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 610 0,33 201,30 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.102,10 Φ.Π.Α. 13% 143,27 ΣΥΝΟΛ.ΑΞΙΑ 1.245,37 ΟΜΑ Α 8: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η(ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αχλάδια ΚΙΛΟ 112 2,47 276,64 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 14 2,16 30,24 21

22 Καρπούζι ΚΙΛΟ 200 0,60 120,00 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 28 1,32 36,96 Μήλα ΚΙΛΟ 130 1,76 228,80 Μπανάνες ΚΙΛΟ 120 1,94 232,80 Πεπόνι ΚΙΛΟ 28 1,54 43,12 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 28 1,54 43,12 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 28 2,38 66,64 Σταφύλια Σουλτανίνα ΚΙΛΟ 5 3,58 17,90 Φράουλες ΚΙΛΟ 30 3,00 90,00 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΟ 130 0,50 65,00 Άνιθος ΤΕΜΑΧΙΟ 9 0,50 4,50 υόσµος ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,00 2,00 Καρότα ΚΙΛΟ 47 1,10 51,70 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 11 1,10 12,10 Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 84 0,70 58,80 Λάχανα ΚΙΛΟ 47 1,15 54,05 Λεµόνια ΚΙΛΟ 47 1,32 62,04 Μαϊντανός ΤΕΜAXIΟ 37 0,44 16,28 Μαρούλι ΚΙΛΟ 19 2,30 43,70 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 11 1,32 14,52 Ντοµάτες ΚΙΛΟ 140 1,37 191,80 Παντζάρια ΚΙΛΟ 9 1,23 11,07 Πατάτες ΚΙΛΟ 355 0,66 234,30 Πιπεριές για γέµισµα ΚΙΛΟ 28 1,10 30,80 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 7 1,00 7,00 Πράσα ΚΙΛΟ 19 1,23 23,37 Σέλινο ΤΕΜΑΧΙΟ 11 1,76 19,36 Σκόρδο ΤΕΜΑΧΙΟ 19 0,40 7,60 Σπανάκι ΚΙΛΟ 19 2,43 46,17 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.142,38 Φ.Π.Α. 13% 278,51 ΣΥΝΟΛΟ 2.420,89 ΟΜΑ Α 9: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η(ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αχλάδια ΚΙΛΟ 130 2,47 321,10 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 20 2,16 43,20 Καρπούζι ΚΙΛΟ 180 0,60 108,00 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 150 1,32 198,00 Μήλα ΚΙΛΟ 240 1,76 422,40 Μπανάνες ΚΙΛΟ 300 1,94 582,00 Πεπόνι ΚΙΛΟ 80 1,54 123,20 22

23 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 80 1,54 123,20 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 38 2,38 90,44 Σταφύλια Σουλτανίνα ΚΙΛΟ 40 3,58 143,20 Φράουλες ΚΙΛΟ 38 3,00 114,00 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,50 30,00 Άνιθος ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,50 10,00 Καρότα ΚΙΛΟ 35 1,10 38,50 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 30 1,10 33,00 Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 85 0,70 59,50 Λάχανα ΚΙΛΟ 70 1,15 80,50 Λεµόνια ΚΙΛΟ 55 1,32 72,60 Μαϊντανός ΤΕΜAXIO 35 0,44 15,40 Μαρούλι ΚΙΛΟ 28 2,30 64,40 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 15 1,32 19,80 Ντοµάτες ΚΙΛΟ 75 1,37 102,75 Πατάτες ΚΙΛΟ 460 0,66 303,60 Πιπεριές για γέµισµα ΚΙΛΟ 38 1,10 41,80 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 20 1,00 20,00 Πράσα ΚΙΛΟ 28 1,23 34,44 Σέλινο ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,76 17,60 Σκόρδο ΤΕΜΑΧΙΟ 28 0,40 11,20 Σπανάκι ΚΙΛΟ 10 2,43 24,30 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.248,13 Φ.Π.Α. 13% 422,26 ΣΥΝΟΛΟ 3.670,39 ΟΜΑ Α 10: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η(ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ(Α ΕΝ ΡΟ& ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ) ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αχλάδια ΚΙΛΟ 130 2,47 321,10 Βερύκοκα ΚΙΛΟ 21 2,16 45,36 Καρπούζι ΚΙΛΟ 66 0,60 39,60 Μανταρίνια ΚΙΛΟ 70 1,32 92,40 Μήλα ΚΙΛΟ 130 1,76 228,80 Μπανάνες ΚΙΛΟ 150 1,94 291,00 Πεπόνι ΚΙΛΟ 66 1,54 101,64 Πορτοκάλια ΚΙΛΟ 60 1,54 92,40 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ 30 2,38 71,40 Σταφύλια Σουλτανίνα ΚΙΛΟ 28 3,58 100,24 Φράουλες ΚΙΛΟ 30 3,00 90,00 Αγγούρια ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,50 75,00 Άνιθος ΤΕΜAXIΑ 15 0,50 7,50 υόσµος ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,00 3,00 23

24 Καρότα ΚΙΛΟ 30 1,10 33,00 Κολοκυθάκια ΚΙΛΟ 26 1,10 28,60 Κρεµµυδάκια Φρέσκα ΤΕΜΑΧΙΟ 9 0,70 6,30 Κρεµµύδια ΚΙΛΟ 84 0,70 58,80 Λάχανα ΚΙΛΟ 42 1,15 48,30 Λεµόνια ΚΙΛΟ 40 1,32 52,80 Μαϊντανός ΤΕΜAXIΟ 35 0,44 15,40 Μαρούλι ΚΙΛΟ 23 2,30 52,90 Μελιτζάνες ΚΙΛΟ 15 1,32 19,80 Ντοµάτες ΚΙΛΟ 90 1,37 123,30 Παντζάρια ΚΙΛΟ 9 1,23 11,07 Πατάτες ΚΙΛΟ 390 0,66 257,40 Πιπεριές για γέµισµα ΚΙΛΟ 36 1,10 39,60 Πιπεριές κέρατο ΚΙΛΟ 18 1,00 18,00 Πράσα ΚΙΛΟ 24 1,23 29,52 Σέλινο ΤΕΜΑΧΙΟ 16 1,76 28,16 Σκόρδο ΤΕΜΑΧΙΟ 21 0,40 8,40 Σπανάκι ΚΙΛΟ 18 2,43 43,74 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.434,53 Φ.Π.Α. 13% 316,49 ΣΥΝΟΛΟ 2.751,02 ΟΜΑ Α 11: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΜΟΝΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Αλάτι Ψιλό σακουλάκι 1 κιλού ΚΙΛΟ 15 1,68 25,20 Άµυλο Αραβοσίτου 120 γρµ(κάστερ πάουντερ) ΤΕΜΑΧΙΟ 9 0,80 7,20 Άµυλο Αραβοσίτου 200 γρµ(κόρν Φλάουερ) ΤΕΜΑΧΙΟ 28 0,95 26,60 Άνθος Αραβοσίτου βανίλια συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 0,90 25,20 Βανίλια άρωµα συσκ. 5 τµχ*1,5 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 0,60 13,80 Γαλοπούλα σε φέτες ΚΙΛΟ 10 9,00 90,00 ηµητριακά 375 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 56 2,60 145,60 Ζάχαρη Άχνη συσκ γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,90 2,70 Ζάχαρη Λευκή Ψιλή συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 47 0,70 32,90 Ζελέ Φρούτων συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,53 9,18 Ινδοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,50 4,50 Κακάο σε σκόνη 125 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,18 5,90 Κανέλα σκόνη συσκ. 50 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 0,80 1,60 Καραµέλες Ζελεδάκια ΚΙΛΟ 4 7,00 28,00 Καρυδόψιχα Ωµή συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 14 2,50 35,00 Κοµπόστα ροδάκινο γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,80 68,40 Κουβερτούρα πλάκα συσκ. 125 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,10 5,50 Κύµινο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,80 2,40 Μαργαρίνη σοφτ συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 1,95 146,25 24

25 Μαρµελάδα συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 33 2,50 82,50 Μοσχοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,80 2,40 Μπαχάρι συσκ. 50 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,20 3,60 Μπέικιν Πάουντερ συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 1,20 8,40 Μπισκότα τύπου ΠΤΙ ΜΠΈΡ συσκ. 225 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 94 0,95 89,30 Ξύδι 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 0,47 17,86 Πάριζα σε φέτες ΚΙΛΟ 9 7,00 63,00 Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,70 3,50 Πιπέρι Μαύρο Τριµµένο σε σκόνη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 11 1,20 13,20 Πραλίνα Φουντουκιού συσκ. 600 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 2,40 91,20 Ρίγανη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 11 0,70 7,70 Σοκολατάκια γάλακτος ΚΙΛΟ 5 10,00 50,00 Σοκολατούχο Ρόφηµα σε σκόνη 400 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 17 3,00 51,00 Σοκοφρετίνια συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,00 10,00 Τοµατάκι ψιλοκοµµένο συσκ. 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 0,60 45,00 Τοµατοπολτός(ελαφρώς συµπυκν.) 500 γρµ TEMAXIO 60 0,56 33,60 Τρούφα σοκολάτας συσκ. 100 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,10 3,30 Φρυγανιά Τριµµένη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 0,70 12,60 Φύλλο Σφολιάτας γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 47 3,00 141,00 Χυµός Λεµονιού συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 0,35 1,40 Ψωµί για Τόστ συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 2,10 79,80 Χυµός φρούτων 1 λίτρου( Φυσικός 100%) ΛΙΤΡΟ 170 1,78 302,60 25 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.788,89 ΦΠΑ 23% 411,44 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 2.200,33 Αρακάς Κατεψυγµένος Α' Ποιότητας ΚΙΛΟ 47 2,00 94,00 Αλεύρι Γ.Ο.Χ Α'ποιότητας(1 κιλού) ΚΙΛΟ 37 0,93 34,41 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 8*410 γρµ(οκτάδα) Α 1 5,59 5,59 Γάλα Πλήρες Φρέσκο 1 λίτρου ΛΙΤΡΟ 845 1,10 929,50 Γιαούρτι Στραγγιστό συσκ. 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 5 11,00 55,00 Ηµίσκληρο Τυρί Μπαστούνι(Π.Ο.Π) ΚΙΛΟ 18 9,78 176,04 Κεφαλοτύρι Τριµµένο συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 37 1,90 70,30 Κρέµα Γάλακτος 10% λιπαρά συσκ. 500 γρµ TEMAXIO 9 2,50 22,50 Κριθαράκι Μέτριο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 28 1,70 47,60 Μακαρονάκι Κοφτό συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 170 0,85 144,50 Μακαρόνια Νο 2(παστίτσιο) συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 47 1,05 49,35 Μέλι Ανθέων συσκ. 900 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 9,80 186,20 Νερό Εµφιαλωµένο 6άδα( 6*1,5 λίτρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 1,60 28,80 Ρύζι Καρολίνα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 38 1,90 72,20 Ρύζι Κίτρινο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 38 2,10 79,80 Σιµιγδάλι Ψιλό συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 0,90 8,10 Τραχανάς ξινός συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 2,00 14,00 Τυρί Φέτα οχείο(π.ο.π) ΚΙΛΟ 94 6,69 628,86 Φακές συσκ.1 κιλού ΚΙΛΟ 56 2,72 152,32 Φασολάκια Κατεψυγµένα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 47 2,25 105,75

26 Φασόλια µέτρια συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 56 3,03 169,68 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.074,50 ΦΠΑ 13% 399,69 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.474,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.674,52 ΟΜΑ Α 12: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ Ε ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Αλάτι Ψιλό σακουλάκι 1 κιλού ΚΙΛΟ 40 1,68 67,20 Άµυλο Αραβοσίτου 120 γρµ(κάστερ πάουντερ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,80 40,00 Βανίλια άρωµα συσκ. 5 τµχ*1,5 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 0,60 16,80 Γαλοπούλα σε φέτες ΚΙΛΟ 20 9,00 180,00 ηµητριακά 375 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,60 260,00 Ζάχαρη Άχνη συσκ γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,90 2,70 Ζάχαρη Λευκή Ψιλή συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 0,70 35,00 Ζελέ Φρούτων συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 1,53 29,07 Ινδοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,50 4,50 Κακάο σε σκόνη 125 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,18 14,16 Κανέλα σκόνη συσκ. 50 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,80 4,00 Καραµέλες Ζελεδάκια ΚΙΛΟ 4 7,00 28,00 Κοµπόστα ροδάκινο γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 1,80 50,40 Μαργαρίνη σοφτ συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 1,95 74,10 Μαρµελάδα συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,50 50,00 Μοσχοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 0,80 0,80 Μπέικιν Πάουντερ συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 1,20 8,40 Μπισκότα τύπου µιράντα συσκ. 250 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,20 240,00 Ξύδι 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 0,47 13,16 Πάριζα σε φέτες ΚΙΛΟ 5 7,00 35,00 Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,70 14,00 Πιπέρι Μαύρο Τριµµένο σε σκόνη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 1,20 22,80 Πραλίνα Φουντουκιού συσκ. 600 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 45 2,40 108,00 Ρίγανη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 0,70 16,10 Σοκολατάκια γάλακτος ΚΙΛΟ 5 10,00 50,00 Σοκολατούχο Ρόφηµα σε σκόνη 400 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,00 15,00 Τοµατάκι ψιλοκοµµένο συσκ. 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 45 0,60 27,00 Τοµατοπολτός(ελαφρώς συµπυκν.) 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,56 112,00 Τρούφα σοκολάτας συσκ. 100 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 1,10 9,90 Φρυγανιά Τριµµένη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,70 3,50 Φύλλο Κρούστας συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,20 4,40 Φύλλο Σφολιάτας γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 40 3,00 120,00 Χυµός Λεµονιού συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,35 1,75 Χυµός φρούτων 1 λίτρου( Φυσικός 100%) ΤΕΜΑΧΙΟ 240 1,78 427,20 26 ΣΥΝΟΛΟ 2.084,94

27 Φ.Π.Α. 23% 479,54 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% 2.564,48 Αλεύρι Γ.Ο.Χ Α'ποιότητας(1 κιλού) ΚΙΛΟ 38 0,93 35,34 Αρακάς Κατεψυγµένος Α' Ποιότητας ΚΙΛΟ 75 2,00 150,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 8*410 γρµ(οκτάδα) Α 3 5,59 16,77 Γάλα Πλήρες Φρέσκο 1 λίτρου ΛΙΤΡΟ 850 1,10 935,00 Γιαούρτι Στραγγιστό συσκ. 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 20 11,00 220,00 Ηµίσκληρο Τυρί Μπαστούνι(Π.Ο.Π) ΚΙΛΟ 40 9,78 391,20 Κεφαλοτύρι Τριµµένο συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,90 190,00 Κριθαράκι Μέτριο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 95 1,70 161,50 Μακαρονάκι Κοφτό συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,85 51,00 Μακαρόνια Νο 2(παστίτσιο) συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 1,05 12,60 Μακαρόνια Νο 6 συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 240 0,75 180,00 Μέλι Ανθέων συσκ. 900 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 9,80 98,00 Νερό Εµφιαλωµένο 6άδα( 6*1,5 λίτρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,60 16,00 Ρύζι Καρολίνα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 30 1,90 57,00 Ρύζι Κίτρινο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 100 2,10 210,00 Τραχανάς ξινός συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 38 2,00 76,00 Λευκό τυρί(δοχείο) ΚΙΛΟ 100 6,00 600,00 Φακές συσκ.1 κιλού ΚΙΛΟ 65 2,72 176,80 Φασολάκια Κατεψυγµένα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 60 2,25 135,00 Φασόλια µέτρια συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 3,03 151,50 ΣΥΝΟΛΟ 3.863,71 Φ.Π.Α. 13% 502,28 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 4.365,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.930,47 ΟΜΑ Α 13: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ (Α ΕΝ ΡΟ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ) ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 27 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Αλάτι Ψιλό σακουλάκι 1 κιλού ΚΙΛΟ 39 1,68 65,52 Άµυλο Αραβοσίτου 120 γρµ(κάστερ πάουντερ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 0,80 4,80 Άνθος Αραβοσίτου βανίλια συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,90 18,00 Βανίλια άρωµα συσκ. 5 τµχ*1,5 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 0,60 10,80 Γαλοπούλα σε Φέτες ΚΙΛΟ 5 9,00 45,00 ηµητριακά 375 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2,60 65,00 Ζάχαρη Άχνη συσκ γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 11 0,90 9,90 Ζάχαρη Λευκή Ψιλή συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 50 0,70 35,00 Ζελέ Φρούτων συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,53 3,06 Ινδοκάρυδο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 1,50 4,50 Κακάο σε σκόνη 125 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 14 1,18 16,52 Κανέλα σκόνη συσκ. 50 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,80 4,00 Καραµέλες Ζελεδάκια ΚΙΛΟ 4 7,00 28,00

28 Καρυδόψιχα Ωµή συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25,00 Κοµπόστα ροδάκινο γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 60 1,80 108,00 Κύµινο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,80 2,40 Μαργαρίνη σοφτ συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 1,95 146,25 Μαρµελάδα συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 2,50 57,50 Μοσχοκάρυδο συσκ γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 0,80 0,80 Μπαχάρι συσκ. 50 γρµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,20 1,20 Μπέικιν Πάουντερ συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,20 4,80 Μπισκότα τύπου µιράντα συσκ. 250 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 75 1,20 90,00 Μπισκότα τύπου πτι µπερ συσκ. 225 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 0,95 18,05 Ξύδι 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 0,47 14,10 Πάριζα σε φέτες ΚΙΛΟ 17 7,00 119,00 Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 0,70 2,10 Πιπέρι Μαύρο Τριµµένο συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 1,20 21,60 Πραλίνα Φουντουκιού συσκ. 600 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 33 2,40 79,20 Ρίγανη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 23 0,70 16,10 Σοκολατάκια γάλακτος ΚΙΛΟ 4 10,00 40,00 Σοκοφρετίνια συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 12 2,00 24,00 Τοµατάκι ψιλοκοµµένο συσκ. 400 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 350 0,60 210,00 Τοµατοπολτός(ελαφρώς συµπυκν.) 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 37 0,56 20,72 Τρούφα σοκολάτας συσκ. 100 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,10 5,50 Τσάι σε φακελάκια συσκ. 10 τµχ ΤΕΜΑΧΙΟ 19 0,90 17,10 Φρυγανιά Τριµµένη συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 16 0,70 11,20 Φύλλο Σφολιάτας γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3,00 9,00 Χυµός Λεµονιού συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,35 1,75 Ψωµί για Τόστ συσκ γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 9 2,10 18,90 Χυµός φρούτων 1 λίτρου( Φυσικός 100%) ΛΙΤΡΟ 310 1,78 551,78 28 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.926,15 Φ.Π.Α 23% 443,01 ΣΥΝΟΛΟ 2.369,16 Αλεύρι Γ.Ο.Χ Α'ποιότητας(1 κιλού) ΚΙΛΟ 28 0,93 26,04 Αρακάς Κατεψυγµένος Α' Ποιότητας ΚΙΛΟ 90 2,00 180,00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Γάλα Εβαπορέ Πλήρες 8*410 γρµ(οκτάδα) Α 64 5,59 357,76 Γάλα Πλήρες Φρέσκο 1 λίτρου ΛΙΤΡΟ 28 1,10 30,80 Γιαούρτι Στραγγιστό συσκ. 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 14 11,00 154,00 Ηµίσκληρο Τυρί Μπαστούνι(Π.Ο.Π) ΚΙΛΟ 52 9,78 508,56 Κεφαλοτύρι Τριµµένο συσκ. 200 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 28 1,90 53,20 Κριθαράκι Μέτριο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 122 1,70 207,40 Μακαρονάκι Κοφτό συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 188 0,85 159,80 Μακαρόνια Νο 2(παστίτσιο) συσκ. 500 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 25 1,05 26,25 Μέλι Ανθέων συσκ. 900 γρµ ΤΕΜΑΧΙΟ 18 9,80 176,40 Νερό Εµφιαλωµένο 6άδα( 6*1,5 λίτρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 23 1,60 36,80 Ρύζι Καρολίνα συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 85 1,90 161,50 Ρύζι Κίτρινο συσκ. 1 κιλού ΚΙΛΟ 47 2,10 98,70

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικού-οικονοµικού Ταχ. /νση: Γ. Γεννηµατά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350025 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 07/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 Αριθ. Πρωτ: 11610/5-3-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/2/2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ.πρωτ.:93 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569854 2015-02-11

15REQ002569854 2015-02-11 15REQ002569854 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 131/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Μ. : Π 4 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.708,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 03/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 76710 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ) ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΗΓ-6ΡΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Φιλαδέλφεια: 25-9- 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12946 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2141 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2015 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «Προµήθεια τροφίµων», προεκτιµώµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 16/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 06-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29/05/2015 Αρ. Πρωτ: 36423 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ.Πρωτ: 102900 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:.... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαμπάκα 26-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 19005 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Απόφασης: 443 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 11-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 2373350256 50258 ΦΑΞ 2373065791 Ε-MAIL:rania@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία.

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία. Αγρίνιο, 16 Noεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 15732 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τμήμα : Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 25 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 25 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ.

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015.

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΝΠ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΝΠ Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα