ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ Τηλ.: Fax: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ - Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ Προδιαγραφές Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις και τα είδη τροφίµων για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4)µηνών ή µέχρις ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισµού αξίας ,00 Ευρώ για τις ανάγκες σίτισης των ηλικιωµένων του ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων. Η προµήθεια χωρίζεται στις κάτωθι οµάδες.. ΟΜΑ Α 1: Είδη αρτοποιίας ΟΜΑ Α 2: Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού. ΟΜΑ Α 3: Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου ΟΜΑ Α 4: Προµήθεια Καταψυγµένων λαχανικών ΟΜΑ Α 5: Προµήθεια κρεοπωλείου νωπά ΟΜΑ Α 6: Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα ΟΜΑ Α 9: Προµήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου Οι ποσότητες που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και το ΓΧ δεν είναι υποχρεωµένο να καταναλώσει όλες τις αναγραφόµενες ποσότητες Για την ΟΜΑ Α 2: Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού αφορά την προµήθεια Επώνυµου φρέσκου γάλακτος διάρκειας έως 5 ηµερών προκειµένου να το χορηγήσει στους υπαλλήλους που τα δικαιούνται βάσει της ΚΥΑ 2/53361/0022/06 ΦΕΚ Β 1503/ Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφοράς. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων οµάδων ή για ορισµένες οµάδες.. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή αποκλεισµού, την προµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της συγκεκριµένης οµάδας, για την οποία υποβάλλεται η προσφορά. Κριτήριο Κατακύρωσης Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή για την ΟΜΑ Α 2: Προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού και για τις λοιπές ΟΜΑ ΕΣ το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες επί τις εκατό στην εκάστοτε νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης των ειδών στο Νοµό Χανίων,. Οι αναφερόµενες ανά είδος τιµές και ποσότητες στις τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές. ιάρκεια σύµβασης Η διάρκεια της σύµβασης από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για τέσσερις µήνες ή µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοικτού ηµόσιου ιεθνούς ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις 1

2 ανάγκες του ήµου Χανίων και των Νοµικών Προσώπων του» οπότε και λύετε αυτοδίκαια χωρίς καµία αποζηµίωση για τον Προµηθευτή. Παράδοση παραλαβή H παράδοση των ποσοτήτων των τροφίµων, θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης από τον προµηθευτή στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων, σε ηµέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει το ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων. Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριµελή επιτροπή που θα ορίζεται από το ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων. Έργο της επιτροπής αυτής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Αν το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει το ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων µε την παραγγελθείσα ποσότητα των και στην κατάλληλη ποιότητα που θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές, διαφορετικά το ίδρυµα θα τα προµηθευτεί από το εµπόριο µε αντίστοιχη επιβάρυνση του προµηθευτή. Η διαδικασία παραλαβής των Τροφίµων και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α /93. Σε περίπτωση διαφωνίας για την ποιότητα του υλικού µεταξύ του προµηθευτή και της επιτροπής επικρατεί η γνώµη του ιευθυντή του Ιδρύµατος Ο µειοδότης υποχρεούται µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 10% της αξίας της προσφορά του (χωρίς Φ.Π.Α.). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣOTHTA ΟΜΑ Α 1: ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1 Άρτος άσπρος κιλό Αρτοκλασία τεµάχιο 0 3 Φρυγανιές κιλό Λαγάνες κιλό 10 5 Τσουρέκι κιλό 20 ΟΜΑ Α 2: ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 Γάλα φρέσκο 1,5% 1 lit τεµάχιο Γάλα φρέσκο πλήρες 3,5% 1 lit τεµάχιο 803 ΟΜΑ Α 3: ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αεριούχα ποτά φιάλη γυάλινη, συσκ. 24 τεµαχίων, επιστρεφ. συσκ 43 2 Αλάτι ψιλό σακούλα 5kg κιλό 40 3 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kg τεµάχιο Αµµωνία φακελάκι 30gr τεµάχιο 5 5 Αµυγδαλόψιχα ωµή κιλό 1 Αναψυκτικό τύπου coca-cola φιάλη γυάλινη, συσκ. 24 τεµαχίων, 6 επιστρεφ. συσκ 8 7 Ανθόνερο 200 γρ. τεµάχιο 1 8 Ανθότυρος κιλό 50 9 Αυγά καρτέλας 30τεµ συσκ 167 2

3 10 Βανίλιες 20 γρ.(συσκ. 42 φιαλ.) συσκ 2 11 Βούτυρο τύπου Κερκύρας 250γρ τεµάχιο 7 12 Γάλα εβαπορέ 410 γρ. τεµάχιο Γάλα ζαχαρούχο κουτί των 397gr τεµάχιο Γαρύφαλλο τριµµένο φακ. 30γρ. τεµάχιο 3 15 Γιαούρτι στραγγιστό 10% λιπαρά συσκ. 5Kg κιλό Γλυκόζη 400 γρ. τεµάχιο 0 17 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο οξυτ. 0,8%συσκ. 5 λίτρων τεµάχιο Ελιές τύπου καλαµών κιλό Ζαµπόν καπνιστό σε φέτες κιλό Ζάχαρη άχνη συσκευασία 500gr τεµάχιο 2 21 Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική συσκ. 1Kg τεµάχιο Ζελέ σε σκόνη, µε γεύση φρούτων, συσκευασία 200γρ τεµάχιο Ζωµός κότας σε επαγγελµατική συσκ. 1Kg τεµάχιο 2 24 Ηλιέλαιο συσκευασία 5 λίτρων τεµάχιο Κανέλα ξύλο 250 γρ. τεµάχιο 2 26 Κανέλα τριµµένη συσκευασία 500gr τεµάχιο 2 27 Καρυδόψιχα κιλό 1 28 Καφές ελληνικός σε συσκευασία 500 γρ. τεµάχιο Κοµπόστα διαφόρων φρούτων, συσκ. 3Kg τεµάχιο Κόρν φλάουρ συσκευασία 200gr τεµάχιο Κουβερτούρα υγείας συσκ. 200Gr τεµάχιο 2 32 Κρέµα καραµελέ συσκ. 200Gr τεµάχιο Κριθαράκι 500 γρ. τεµάχιο Λεµόνι χυµός συσκ. 320Ml τεµάχιο Λουκάνικα χωριάτικα κιλό Μαγειρικό λίπος, συσκ. 16Kg τεµάχιο 2 37 Μαγιά ξηρή συσκ. φάκελα 8 gr (συσκ 3 τεµ) συσκ Μακαρόνι κοφτό 500γρ. τεµάχιο Μακαρόνια Νο. 3, συσκ. 500Gr τεµάχιο Μακαρόνια Νο. 6, συσκ. 500Gr τεµάχιο Μαλοτήρα 80gr τεµάχιο Μαργαρίνη µαγειρική, συσκ. 16Kg τεµάχιο 0 43 Μαργαρίνη τύπου βιτάµ 250 γρ. (κεσεδάκι) τεµάχιο Μαρµελάδες διαφόρων φρούτων 20 γραµ. τεµάχιο Μέλι θυµαρίσιο συσκ. 1Kg τεµάχιο 0 46 Μοσχοκάρυδο σπυρί 250 gr τεµάχιο 1 47 Μπέικιν πάουντερ συσκ. φάκελα 50gr (3τεµ) συσκ Μπύρα κουτί 330ml τεµάχιο Μυζήθρα κιλό Νερό εµφιαλωµένο 0,75lt τεµάχιο Ντοµάτα κονσέρβα κονκασέ, συσκ. 2550Gr τεµάχιο Ξύδι συσκ. 350Ml τεµάχιο Παγωτό βανίλια χύµα συσκευασία 10 κιλών τεµάχιο 2 54 Πιπέρι µαύρο τριµµένο συσκ. 500Gr τεµάχιο 4 55 Ρεβύθια συσκ. Σακί 10kg κιλό Ρίγανη 500 γραµ. τεµάχιο 2 57 Ρύζι τύπου Blue Rose κιλό Σιµιγδάλι 500 γρ. τεµάχιο 2 59 Σκόρδα ξερά κιλό 5 60 Σουσάµι 500γρ τεµάχιο 2 61 Ταραµάς κιλό 1 62 Τοµατοπολτός κονσέρβα συσκ. 4550Gr τεµάχιο Τσικουδιά συσκ. 750Ml τεµάχιο 1 64 Τυράκια τύπου Lavache ατοµικές µερίδες συσκευασία 16 τεµ. συσκ Τυρί τύπου ΕΝΤΑΜ κιλό 67 3

4 66 Τυρί τύπου ΕΝΤΑΜ κοµµένο κιλό Τυρί τύπου ρεγκάτο κιλό Τυροµάλαµα κιλό 2 69 Φάβα σακί 10kg κιλό Φακές ψιλές σε συσκευασία σακί 10kg κιλό Φασόλια γίγαντες συσκ. Σακί 10kg κιλό Φασόλια µαυροµάτικα (ξερά) σακί 10Kg κιλό Φασόλια ξερά συσκ. Σακί 10kg κιλό Φέτα κιλό Φύλλο κρούστας κατ/νο συσκ. 500Gr τεµάχιο Χαλβάς βανίλια συσκ. 2,5kg τεµάχιο 3 77 Χυλοπίτες 500 γρ. τεµάχιο 110 ΟΜΑ Α 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1 Αγκινάρες κατεψυγµένες κιλό Ανάµικτα λαχανικά κατεψυγµένα κιλό Αρακάς κιλό Μπάµιες κατεψυγµένες κιλό 90 5 Φασολάκι πλατύ συσκευασία 1 kg τεµάχιο 100 ΟΜΑ Α 5: ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ 1 Αρνί (ζυγούρι) κιλό 33 2 Αρνί γάλακτος κιλό Κουνέλια κιλό Μοσχάρι σπάλα Α/Ο κιλό Χοιρινές µπριζόλες κιλό Χοιρινό σπάλα Α/Ο κιλό Γαλοπούλα κιλό 5 8 Κοτόπουλα νωπά Τ. 70% κιλό 633 ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 Μοσχάρι µπούτι Α/Ο κατεψυγµένο κιλό 20 ΟΜΑ Α 6: ΕΙ Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ 1 Γαύρος νωπός κιλό 11 2 Μαρίδα κιλό 21 3 Σαρδέλα νωπή κιλό 37 ΟΜΑ Α 7: ΕΙ Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 1 Βακαλάος κατεψυγµένος α/κ κιλό 63 2 Γαλέος συσκ.κατεψυγµένος κιλό Γαρίδες αποφλ. N κιλό 20 4 Κοκκινόψαρο συσκ.κατεψυγµένο κιλό 32 5 Πέρκα φιλέτο κατεψυγµένο κιλό 36 6 Σουπιές φιλέτο κιλό 33 7 Χταπόδι κατεψυγµένο 1500 gr και άνω κιλό 33 ΟΜΑ Α 8: ΕΙ Η ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αγγούρια µακριά κιλό 17 2 Αχλάδια τύπου Κρυστάλλια κιλό Αχλάδια τύπου πάκαµ κιλό 33 4 Βερύκοκα κιλό 6 5 Καρότα κιλό 67 6 Καρπούζι κιλό Κολοκύθια κιλό Κουνουπίδι κιλό Κρασί κόκκινο ασκός 10 λίτρων τεµάχιο Κρεµµύδια ξερά κιλό Κρεµµύδια φρέσκα µατσάκι τεµάχιο 5 12 Μανταρίνια κιλό Μαρούλια τεµάχιο Μάτσικα τεµάχιο 333 4

5 15 Μελιτζάνες κιλό Μήλα κιλό Μπανάνες κιλό Μπρόκολο κιλό Νεκταρίνια κιλό Ντοµάτες κιλό Παντζάρια κιλό Πατάτες κιλό Πεπόνια κιλό Πιπεριές πράσινες κιλό Πιπεριές τύπου Φλωρίνης νωπές κιλό Πορτοκάλια κιλό Πράσα κιλό 4 28 Ροδάκινα κιλό Σαλιγκάρια κιλό 4 30 Σέλερι κιλό 6 31 Σέλινο κιλό Σέλινο µατσάκι τεµάχιο Σπανάκι κιλό Σταµναγκάθι κιλό Σταφύλι σταφίδα κιλό Σταφύλια κιλό Χόρτα κιλό 203 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 17/2/2014 Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 17/2/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Κατσανεβάκη Κυριακή 5

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 21/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ.: 4333 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖ0469Η3Η-Θ0Τ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr

ΑΔΑ: ΒΟΖ0469Η3Η-Θ0Τ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος,06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρωτ.: 531 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ - Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. και του Δ.Ο.Θ. Θήβα Τ.Κ.32 200 του Δήμου Θηβαίων Τηλ: 2262 350 618 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005- Νέα Μάκρη Τηλ.: 2294320585-2294320572 FAX: 2294320555 Μαραθώνας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια τροφίµων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 25.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 50807 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πληροφ. Μαρία Μαρµαριτσάκη Τηλ. 2821341692 www.chania.gr Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30%

Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία 13 / 5 / 2015 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ : 12549 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ &ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ 2 Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ/ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ & 6.500 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ &ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ 2 Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ/ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ & 6.500 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 29/01/2015 ΕΠΑ.Σ./Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ Αριθ.Πρωτ. 58 Δ/νση :Αλ. Διάκου 1- Ξεν. ΘΕΡΜΑΙ, Ρόδος Τ.Κ.: 85100 Ε-mail : epasrod@mintour.gr, iekrod@mintour.gr Τηλ.:2241024351,2241074445-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΟ-Υ0Χ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΟ-Υ0Χ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 21-03-2013 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 7353 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρίθ. Μελέτης: 3/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. /νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, 26/03/2015 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 475 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015. Της από 9-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015. Της από 9-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2015 Της από 9-3-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9 η Μαρτίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:00 π.µ., έχει συνέλθει

Διαβάστε περισσότερα