ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ"

Transcript

1

2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΡΟΣ Α - Η Δεξαµενή Σκέψης Θουκυδίδης ΜΕΡΟΣ Β - Στρατηγικό σχέδιο για το Κυπριακό ΜΕΡΟΣ Γ - Ερωτήσεις & Απαντήσεις

4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Α Η Δεξαµενή Σκέψης Θουκυδίδης

5 ΛΟΓΟΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1. Η ελλιπής αξιοποίηση των Κυπρίων επιστηµόνων στην αντιµετώπιση των προβληµάτων του κράτους και της κοινωνίας. 2. Εµπλουτισµός του πολιτικού λόγου µε ορθολογισµό και πλουραλισµό. 3. Ανάγκη πολιτικοποίησης των ατόµων εκτός κοµµάτων.

6 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΟΡΑΜΑ Να καταστεί αξιόπιστη πηγή στρατηγικής ανάλυσης των ζωτικών θεµάτων που αφορούν την Κύπρο.

7 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Να συλλέγει και να αξιοποιεί τις απόψεις και την εµπειρογνωµοσύνη διακεκριµένων επιστηµόνων για ανάλυση ζωτικών θεµάτων που αφορούν την Κύπρο.

8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 Να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγµένη δηµοκρατικά πολιτεία στην οποία όλοι οι νόµιµοι κάτοικοι να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των βασικών ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού κεκτηµένου σε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας.

9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤO ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Β Στρατηγικό σχέδιο για το κυπριακό

10 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ Μιχάλης Κοντός - Πολιτικός επιστήµονας, διεθνολόγος Δρ. Αχιλλέας Αιµιλιανίδης - Δικηγόρος, Καθηγητής Νοµικής Δρ Γεώργιος Κέντας - Καθηγητής Δρ. Άρης Πετάσης - Ειδικός σε θέµατα στρατηγικής και οργάνωσης Ανδρέας Κουµενίδης - Σύµβουλος επιχειρήσεων Άθως Κοιρανίδης - Οικονοµολόγος, Σύµβουλος Επιχειρήσεων

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Α - Κύρια ευρήµατα από διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραµα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Δ - Ερωτήσεις & Απαντήσεις

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Α - Κύρια ευρήµατα από διαγνωστική ανάλυση SWOT

13 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ Α ΙΣΤΟΡΙΚΑ Ανεξάρτητο κράτος Διεθνής αναγνώριση της Κυπριακής Δηµοκρατίας και αποφυγή διεθνούς αναγνώρισης του ψευδοκράτους Μέλος της ΕΕ (επιστέγασµα η προεδρία) Δυνατότητα επιβίωσης των Κυπρίων διά µέσου των αιώνων Αποδεκτός διαχωρισµός µεταξύ ιθαγένειας και εθνικής ταυτότητας των πολιτών

14 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ Β ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ελευθερία έκφρασης Έντονη ανάγκη για τερµατισµό της κατοχής Γ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ Γεωγραφική θέση Υδρογονάνθρακες Στήριξη από την διεθνή κοινότητα του δικαιώµατος της Κύπριακής Δηµοκρατίας να εκµεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους. Τουρκοϊσραηλινή διένεξη Διαχρονικές σχέσεις µε τη Ρωσία Ταύτιση των Κυπριακών θέσεων µε το διεθνές δίκαιο

15 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Α ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ Μακρά Τουρκική κατοχή Εποικισµός, εκδίωξη γηγενούς πληθυσµού και δηµογραφική αλλοίωση Περιορισµένη ανεξαρτησία Βρετανικές βάσεις Συνταγµατικές αδυναµίες συµφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου Εµπλοκή ισχυρότερων χωρών µε συµφέροντα συγκρουόµενα µε αυτά της Κυπριακής Δηµοκρατίας Ενορχηστρωµένες διακοινοτικές συγκρούσεις και έλλειψη εµπιστοσύνης Συνεχείς αναφορές σε συγκρουόµενες ιστορικές προσεγγίσεις για το κυπριακό µε πολιτικές προεκτάσεις

16 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Β ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Κοµµατική εκµετάλλευση του κυπριακού Ανικανότητα/αδυναµία του πολιτικού προσωπικού να χειριστεί το Κυπριακό στη βάση της αρχής της προηγµένης δηµοκρατίας Απουσία επιστηµονικής ανάλυσης και προχειρότητα αποφάσεων Εισχώρηση ιδεολογικών αγκυλώσεων Εξασθένιση αντικατοχικής αντίστασης Πολιτικές απόψεις ταυτόσηµες µε ξένα συµφέροντα

17 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Γ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Ανισοζύγιο ισχύος σε σχέση µε την Τουρκία Στρατηγική σηµασία της Τουρκικής οικονοµίας και συµφέροντα ξένων Γεωγραφικά στρατηγική θέση της Τουρκίας Ύπαρξη εγγυητικών δικαιωµάτων τρίτων χωρών Αµυντική εξασθένιση Οικονοµική εξασθένιση

18 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Δυνατότητα επανατοποθέτησης του προβλήµατος ως πρόβληµα ελλιπούς εφαρµογής του δηµοκρατικού πολιτεύµατος Κάλυψη του πολιτικού κενού που δηµιουργείται από την αναξιοπιστία των κοµµατικών αντιπροσώπων

19 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Β ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Στρατηγική συνεργασία µε Ισραήλ, Ευρωπαϊκές δυνάµεις και Ρωσία Εκµετάλλευση του Εβραϊκού λόµπυ για µεταστροφή της Αµερικανικής πολιτικής Ενδυνάµωση της κυπριακής οικονοµίας λόγω ενεργειακού πλούτου Ευρύτερη διεθνής αναβάθµιση του κυπριακού κράτους Δυνατότητα της Κυπριακής Δηµοκρατίας να ενεργεί ως συνδετικός κρίκος φιλικών Αραβικών χωρών και Ισραήλ Δυνατότητα της Κυπριακής Δηµοκρατίας να ενεργεί ως συνδετικός κρίκος του Δυτικού κόσµου µε την Μέση Ανατολή Ανάδειξη της Τουρκικής πολιτικής για εθνοκάθαρση και πολιτιστική αλλοίωση της Κύπρου

20 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων µε διεθνείς οικονοµικούς κολοσσούς υπό την προϋπόθεση οικονοµικής σταθερότητας Εξάλειψη των στρεβλώσεων του οικονοµικού συστήµατος για δηµιουργία κλίµατος προσέλκυσης µεγάλων ξένων συµφερόντων

21 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Α ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ Υπογραφή λύσης που να µην συνάδει µε τις αρχές του προηγµένου δηµοκρατικού πολιτεύµατος Επικράτηση ιδιοτέλειας και προσωπικών και κοµµατικών συµφερόντων αντίθετων προς αυτά της Κυπριακής Δηµοκρατίας Περαιτέρω εξασθένιση του αντικατοχικού φρονήµατος Εστίαση προσοχής του λαού µόνο στην οικονοµία και δυνατότητα εκµετάλλευσης από αναξιόπιστα πολιτικά πρόσωπα Περαιτέρω θεσµική αποδυνάµωση της Κυπριακής Δηµοκρατίας Μη αναστρέψιµη διολίσθηση του Κυπριακού

22 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Β ΣΤΡΑΤΗΓΙΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Υπογραφή λύσης που να προτεκτορατοποιεί την Κύπρο Απώλεια πλεονεκτήµατος υδρογονανθράκων και αντίκριση του θέµατος µε οικονοµικό αντί στρατηγικό φακό Κλείσιµο παραθύρου ευκαιρίας για οφέλιµες στρατηγικές συµφωνίες µε άλλες χώρες (στρατηγική σύµπλευση µε Ισραήλ, ΕΕ, Ρωσία) Εξάρτηση από ξένες δυνάµεις λόγω κακής διαχείρισης των υδρογονανθράκων Περαιτέρω στρατηγική εξασθένηση της Ελλάδας Εδραίωση και νοµιµοποίηση της δηµογραφικής αλλοίωσης των κατεχοµένων λόγω εποικισµού Δηµιουργία τετελεσµένων επί του εδάφους µέσω οικοδοµικού οργασµού επί των ελληνοκυπριακών περιουσιών Δηµιουργία τετελεσµένων επί του εδάφους µέσω της προσφυγής Ελληνοκυπρίων προσφύγων στην «Επιτροπή Αποζηµιώσεων»

23 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Επιβολή λύσης λόγω περαιτέρω εξασθένησης της οικονοµίας ως αποτέλεσµα: - διολίσθησης της ανταγωνιστικότητας (2012: 58η θέση παγκόσµια) - πτώχευσης της ελλαδικής οικονοµίας - µεγέθυνσης του χρέους - εκδίωξης Ελλάδας, Κύπρου, Πορτογαλλίας, Ισπανίας από την Ευρωζώνη, ή ακόµα και από την ΕΕ (Εconomist, 11 Αυγούστου), µε ολέθριες συνέπειες Απαξίωση της Κυπριακής Δηµοκρατίας λόγω αµφιλεγόµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων

24 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον

25 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ Υδρογονάνθρακες Τουρκικός επεκτατισµός και ηγεµονισµός Συνεχής ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας (Αλεβίτες, Κούρδοι) Ρήξη µεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ Αστάθεια στην Μέση Ανατολή

26 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ Συµµετοχή στα θεσµικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκό κεκτηµένο Προβλήµατα Ευρώ και οικονοµική αστάθεια στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου

27 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΗΕ - Καταστατικός χάρτης, Ανθρώπινα δικαιώµατα, Διεθνές δίκαιο ΗΠΑ - Εβραϊκό λόµπυ Ρωσία - Ορθόδοξο πέταλο - Μόνιµο µέλος στο ΣΑ των ΗΕ Αναδυόµενες παγκόσµιες δυνάµεις (π.χ, Κίνα) και νέες γεωστρατηγικές ισοροπίες Οικονοµικά προβλήµατα Δυτικών χωρών Μετατόπιση οικονοµικής δραστηριότητας προς Ασιατικές χωρές Περιβαλλοντικές αλλαγές και γεωστρατηγικές συνέπειες

28 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Γ - Όραµα, αποστολή & στρατηγική

29 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ 2020 Η εδραίωση της Κυπριακής Δηµοκρατίας ως προηγµένο δηµοκρατικό πολίτευµα το οποίο θα κατοχυρώνει την ασφάλεια, την κοινωνική και οικονοµική ευηµερία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των νόµιµων κατοίκων της Κύπρου.

30 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η προσήλωση στις αρχές του προηγµένου δηµοκρατικού πολιτεύµατος και η σύναψη στρατηγικών συµµαχιών µε παγκόσµιες και περιφερειακές δυνάµεις µε στόχο την άρση των κατοχικών δεδοµένων.

31 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΞΙΕΣ Ελευθερία Προηγµένη δηµοκρατία Ανεξαρτησία Κρατική κυριαρχία Αξιοπρέπεια Εθνικό συµφέρον

32 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΟΡΑΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

33 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΟΡΑΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Από-κοµµατικοποίηση του κυπριακού Συµφωνία για διεκδίκηση λύσης στη βάση της προηγµένης Δηµοκρατίας Καλλιέργεια αρχών προηγµένης δηµοκρατίας στην κοινωνία Εισχώρηση επιστηµονικής ανάλυσης στην διαχείριση του Κυπριακού Έξοδος από το φαύλο κύκλο του τρέχοντος κύκλου διαπραγµατεύσεων και από τη λογική του παζαριού Επαναπροσδιορισµός της βάσης λύσης του κυπριακού Ανατροπή αρνητικού διπλωµατικού και στρατηγικού ισοζυγίου µέσω ανάπτυξης ίδιων µέσων Ανατροπή αρνητικού διπλωµατικού και στρατηγικού ισοζυγίου µέσω εισαγωγής εξωτερικών συντελεστών ισχύος Ανάδειξη του αρνητικού ρόλου της Τουρκίας στα κατεχόµενα και άρση της καχυποψίας των Τουρκοκυπρίων έναντι των Ελληνοκυπρίων Ανάδειξη αρνητικού ρόλου της Τουρκίας Επαναφορά των νοµικών και πολιτικών ερεισµάτων της ΚΔ έναντι της τουρκικής κατοχής Δηµιουργία διεθνούς θεσµικού πλέγµατος ασφαλείας έναντι της τουρκικής προπαγάνδας

34 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αναδιαµόρφωση ρόλου του Εθνικού Συµβουλίου Εισαγωγή του θεσµού του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Θεσµοθέτηση επιστηµονικής προσέγγισης στη διαχείριση του κυπριακού ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΥΣΗΣ Επαναξιολόγηση στρατηγικών αντιλήψεων σε σχέση µε τον παράγοντα χρόνο Αναθεώρηση των αρχών λύσης του κυπριακού υπό το πρίσµα της αρχής της προηγµένης δηµοκρατίας Ένταξη των πολιτών στη διαδικασία επαναπροσδιορισµού της βάσης λύσης

35 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Ισχυροποίηση πολιτειακών θεσµών και ενδυνάµωση αποτρεπτικής ικανότητας Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των οικονοµικών πόρων προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των ζωτικών συµφερόντων της Κυπριακής Δηµοκρατίας Ένταξη της Κύπρου σε διεθνείς οργανισµούς και δοµές ασφαλείας Ισχυροποίηση και πύκνωση του πλέγµατος διεθνών σχέσεων και στρατηγικών συµµαχιών της Κυπριακής Δηµοκρατίας ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ Διαρκής ανάδειξη των ειλικρινών προθέσεων της Κυπριακής Δηµοκρατίας και των ηγεµονικών αξιώσεων της Άγκυρας Προβολή του οράµατος επίτευξης λύσης στη βάση της αρχής της προηγµένης δηµοκρατίας Ακύρωση της τουρκικής προπαγάνδας περί ανασφάλειας των Τουρκοκυπρίων µέσω της ανάδειξης της πλήρους άρσης των συνθηκών της περιόδου

36 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ενίσχυση της κυπριακής διπλωµατίας και της πρόσβασης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σε διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων και διεθνείς οργανισµούς Προβολή της ιστορικής αλήθειας για το κυπριακό µέσω µεθοδικής χρήσης των νέων τεχνολογιών σε συνδυασµό µε τις κοινωνικές και διοικητικές επιστήµες Ενεργός συµµετοχή σε διεθνή δίκτυα ενηµέρωσης και δηµιουργία νέων

37 ΜΕΡΟΣ Δ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

38 ΤΕΛΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. Ιούνιος 2014

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ. Ιούνιος 2014 Ιούνιος 2014 ΜΕΡΟΣ Α - Κύρια ευρήματα από διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραμα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Α Κύρια ευρήματα από διαγνωστική ανάλυση SWOT ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΡΟΣ Α - Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης ΜΕΡΟΣ Β - Στρατηγικό σχέδιο για το πολίτευμα και τους θεσμούς ΜΕΡΟΣ Γ - Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Η Δεξαµενή Σκέψης Θουκυδίδης Στρατηγικό σχέδιο για την Παιδεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Α Η Δεξαµενή Σκέψης Θουκυδίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αρχές και Στρατηγικοί Στόχοι Η εσωτερική ανασυγκρότηση της χώρας συνδέεται αδιάρρηκτα με την διεκδίκηση μιας νέας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής που να προάγει ενεργά

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόταση για ορθή κατάληξη στο Θέμα της Κύπρου»

«Πρόταση για ορθή κατάληξη στο Θέμα της Κύπρου» «Πρόταση για ορθή κατάληξη στο Θέμα της Κύπρου» Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Προοίμιο [σελ. 1] 1. Συνοπτική ιστορική τεκμηρίωση [σελ. 2-6] 2. Η Πρόταση [σελ. 6] 2.1. Το σκεπτικό της Πρότασης [σελ. 6] 2.2. Το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ορθή κατάληξη στο Θέμα της Κύπρου ISBN 978-9963-2215-0-9

Πρόταση για ορθή κατάληξη στο Θέμα της Κύπρου ISBN 978-9963-2215-0-9 Πρόταση για ορθή κατάληξη στο Θέμα της Κύπρου ISBN 978-9963-2215-0-9 Εκδότης: Πάνος Ιωαννίδης Email: panos.ioannides@cytanet.com.cy www.facebook.com/panos Ioannides www.facebook.com/κίνηση για ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΡΟΣ Α - Η Δεξαμενή Σκέψης Θουκυδίδης ΜΕΡΟΣ Β - Στρατηγικό σχέδιο για την Κυπριακή Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΟΚ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

ΠΑΣΟΚ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ Τώρα Μαζί Μπορούμε Αλλαγή Σελίδας με Σταθερότητα και Ασφάλεια Ανάπτυξη με Κοινωνική Δικαιοσύνη Ισχυρές Κυβερνήσεις με Εθνική Συνεννόηση

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική

Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική Αμυντική Διπλωματία και Εξωτερική Πολιτική Σμχου (Ι) Στεφ. Πανδή, Σπουδαστή 64 ης ΕΣ ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η άρση του διπολισμού σηματοδότησε μία σειρά από αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Τρίγωνο Στρατηγικής Τριβής και Πολιτικών Αναταράξεων στη Μεταψυχροπολεμική Περίοδο.

Διπλωματική Εργασία. Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Τρίγωνο Στρατηγικής Τριβής και Πολιτικών Αναταράξεων στη Μεταψυχροπολεμική Περίοδο. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική Διπλωματική Εργασία Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ. Τρίγωνο Στρατηγικής Τριβής και Πολιτικών Αναταράξεων στη Μεταψυχροπολεμική

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση θέλει ηγέτη ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΜΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κρίση θέλει ηγέτη ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΜΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η κρίση θέλει ηγέτη ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΜΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΙ ΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ KΡΑΤΟΣ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος γύρω μας και η Αριστερά

Ο κόσμος γύρω μας και η Αριστερά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (α) Η Διεθνής Πραγματικότητα Η Παγκόσμια οικονομική κρίση Η Ιμπεριαλιστική «Νέα τάξη Πραγμάτων» Η Ευρωπαϊκή Ένωση (β) Η Αριστερά στο σύγχρονο κόσμο Ο κόσμος γύρω μας και η Αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Εισαγωγή / Χαιρετισμοί ΓΙΑΝΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ, Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ο κος Γραμματίδης τόνισε τη σημασία συνένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλεοπάτρα Ματσουκά, 1 «Η ένταξη της Κύπρου στην Eευρωπαϊκή Ένωση - ένας απολογισμός τέσσερα χρόνια μετά.»

Κλεοπάτρα Ματσουκά, 1 «Η ένταξη της Κύπρου στην Eευρωπαϊκή Ένωση - ένας απολογισμός τέσσερα χρόνια μετά.» Κλεοπάτρα Ματσουκά, 1 «Η ένταξη της Κύπρου στην Eευρωπαϊκή Ένωση - ένας απολογισμός τέσσερα χρόνια μετά.» Η 1 η Μαΐου 2004, ημερομηνία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σφράγισε την νεότερη ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό το πρίσμα της εθνικής στρατηγικής των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών Οι προοπτικές επίτευξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι θέσεις των ΗΠΑ & τα πιθανά οφέλη και επιπτώσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Κύριο άρθρο του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών 3 Μήνυμα του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

(Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013, στις 10:00, Αίθουσα Συσκέψεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Λευκωσία)

(Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013, στις 10:00, Αίθουσα Συσκέψεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Λευκωσία) 1 Εναρκτήρια Δήλωση Υπουργού Άμυνας κ. Φώτη Φωτίου στη δημοσιογραφική διάσκεψη για παρουσίαση του συνολικού έργου του Υπουργείου Άμυνας κατά το πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης (Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Δράσης ΠΕΟ. www.peo.org.cy/synedrio

Έκθεση Δράσης ΠΕΟ. www.peo.org.cy/synedrio Έκθεση Δράσης ΠΕΟ www.peo.org.cy/synedrio 1 Έκθεση Δράσης 26 ου Συνεδρίου ΠΕΟ Περιεχόμενα ENΟΤΗΤΑ 1 Σελ. 11 12 12 13-14 15-17 17 17-20 20-28 29 29-30 30-32 32-33 34-37 37-38 39-40 40-41 41 42 43 44 44-45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 62 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia Η ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΟΨΕΙΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

αρθρογραφουν ςημερα ςτη «ςημερινη» Για τι ψηφίζουμε και δεν απέχουμε; Σάββας Ιακωβίδης, ΣΕΛΙΔΑ 12 Φοβικά σύνδρομα Κωστάκης Αντωνίου, ΣΕΛΙΔΑ 12

αρθρογραφουν ςημερα ςτη «ςημερινη» Για τι ψηφίζουμε και δεν απέχουμε; Σάββας Ιακωβίδης, ΣΕΛΙΔΑ 12 Φοβικά σύνδρομα Κωστάκης Αντωνίου, ΣΕΛΙΔΑ 12 02-SPOT 24/05/2014 4:49 ΜΜ Page 2 2 ΣΗΜΕΡΙΝΑ Ταρακουνήθηκαν Λήμνος και Σαμοθράκη Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες στις 12:25 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης, ενώ ακολούθησαν σε

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης 2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης ο απολογισμός της κυβέρνησης μας Αλλάζουμε μαζί την Ελλάδα ελληνικη δημοκρατια Κυβέρνηση www.government.gov.gr okτωβριοσ 2011 Πριν από 2 χρόνια, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιβλέπων καθηγητής: Κος Μπλαβούκος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λαµπούδη Ελίζα Επιβλέπων Καθηγητής: Σουµπενιώτης ηµήτριος, Καθηγητής του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα Δρ Γεώργιος Μ. Κορρές Καθηγητής Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δρ Αικατερίνη Κόκκινου* μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμήμα Γεωγραφίας Εργαστήριο Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα