ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΑΤΕΡΙΤΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΑΤΕΡΙΤΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Α."

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΑΤΕΡΙΤΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Α. ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΣΤΑΜΠΟΛΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΡ ΙΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αναπληρωτής Καθηγητής, επιβλέπων) (Καθηγητής) (Επίκουρος Καθηγητής) ΧΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΑΤΕΡΙΤΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» ιπλωµατική εργασία Παναγιωταρά Α. Ελένη-Μαρία Εικόνα εξώφυλλου: ιάγραµµα ροής λατεριτικού σιδηρονικελιούχου µεταλλεύµατος µε χρήση προσοµοιωτή εργοστασίων εµπλουτισµού µεταλλευµάτων (Modsim 3.5 Academic) Χανιά 2008 ii

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείο Κρήτης υπό την επίβλεψη του Καθ. Η. Σταµπολιάδη. Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση εµπλουτισµού σιδηρονικελιούχων µεταλλευµάτων της περιοχής Τριάδα Ευβοίας µε φυσικές και χηµικές διεργασίες. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του θέµατος είναι ότι η ελληνική βιοµηχανία νικελίου αποτελεί ένα από τους βασικότερους τοµείς της ελληνικής βαριάς βιοµηχανίας και συγχρόνως µια από τις πιο σηµαντικές πλουτοπαραγωγικές µονάδες της εθνικής οικονοµίας. Τα ελληνικά κοιτάσµατα λατεριτικών σιδηρονικελιούχων µεταλλευµάτων είναι γενικά πτωχά σε νικέλιο και υπάρχει αναζήτηση για νέες µεθόδους κατεργασίας έτσι ώστε να µειωθεί το κόστος παραγωγής. Παράλληλα, το θέµα αυτό αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ των θεωρητικών γνώσεων της φοίτησης µου στο τµήµα και των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται στην πράξη. iii

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πραγµατοποίηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας δε θα ήταν εφικτή χωρίς τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι συνέβαλαν µε την καθοδήγηση και την τεχνογνωσία τους, τόσο στη διεξαγωγή πειραµατικών δοκιµών και µετρήσεων όσο και στη σύνταξη της εργασίας αυτής. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωµατικής µου εργασίας κ. Ηλία Σταµπολιάδη, για την καθοδήγησή του σε κάθε φάση της εξέλιξής της, για το αµέριστο ενδιαφέρον του για την πρόοδό της καθώς επίσης και για τις γνώσεις που µου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια µέσα από τις διαλέξεις των µαθηµάτων του. Ένα µεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται στον καθηγητή κ. Βασίλειο Περδικάτση, διευθυντή του εργαστηρίου Ανόργανης Γεωχηµείας, Οργανικής Γεωχηµείας και Οργανικής Πετρογραφίας, για την εµπιστοσύνη που έδειξε προς το άτοµο µου και για την αποδοχή του να αξιολογήσει την παρούσα εργασία. Επίσης, ευχαριστώ τον επίκουρο καθηγητή κ. Γεώργιο Αλεβίζο για την πολύτιµη βοήθεια του στη µικροσκοπική και ακτινοσκοπική εξέταση (XRD) των δειγµάτων µου και για τη συµβολή του στην περάτωση αυτής της εργασίας, αξιολογώντας την. Ακόµα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη του εργαστηρίου Εµπλουτισµού Μεταλλευµάτων, ιδιαίτερα την κ. Όλγα Παντελάκη για την απλόχερη παροχή κάθε βοήθειας και συµπαράσταση σε σηµαντικά θέµατα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και της συγγραφής της εργασίας αυτής. εν θα ήταν δυνατόν να παραλείψω να ευχαριστήσω την κ. έσποινα Πεντάρη και την κ. Άννα Κρητικάκη, η συνεισφορά των οποίων ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Επίσης, ευχαριστώ τον κ. Γεώργιο Αποστολάκη για την παρασκευή των δειγµάτων, η οποία έγινε στο παρασκευαστήριο του τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, την ΓΜΜ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ για την αποστολή λατεριτικού υλικού µε το οποίο εργάστηκα. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στους γονείς µου και την αδερφή µου για την διαρκή υποστήριξη και την αµέριστη συµπαράστασή τους, που επέτρεψαν την επιτυχή διεκπεραίωση των σπουδών µου. Χωρίς τη δικιά τους βοήθεια οτιδήποτε έχω επιτύχει ως σήµερα θα ήταν ανέφικτο. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέλφους µου για τα όµορφα φοιτητικά χρόνια που περάσαµε µαζί. iv

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα σιδηρονικελιούχα κοιτάσµατα της Εύβοιας είναι ετερόχθονου σχηµατισµού που δηµιουργήθηκαν από τη λατεριτίωση και µεταφορά των µητρικών υπερβασικών πετρωµάτων. Στο στάδιο της µεταφοράς και της απόθεσης τους, σχηµατίστηκαν πισσόλιθοι αποτελούµενοι από συσσωµατώµατα αιµατίτη, λειµωνίτη, χαλαζία και µαγνησιοπυριτικών ορυκτών που συνδέονται µε µία συνδετική ύλη υπό µορφή τσιµέντου που είναι πλουσιότερη σε νικέλιο. Στο µετάλλευµα υπάρχουν αποδεσµευµένοι κόκκοι ασβεστίτη που είτε εναποτέθηκαν δευτερογενώς κατά τον σχηµατισµό ή αναµίχθηκαν κατά την εξόρυξη του µεταλλεύµατος. Σκοπός της εργασίας, σε πρώτο στάδιο, είναι η αποµάκρυνση τυχόν αποδεσµευµένων κόκκων ασβεστίτη και χαλαζία ώστε να πάρουµε ένα προσυµπύκνωµα. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για το στάδιο αυτό είναι ο µαγνητικός διαχωρισµός. Αν και η µέθοδος δουλεύει καλά, εντούτοις δεν ενδείκνυται η χρήση του για το συγκεκριµένο µετάλλευµα γιατί το ποσοστό των αποµακρυσµένων στείρων (ασβεστίτη και χαλαζία) είναι µικρό. Σε δεύτερο στάδιο, προσπαθήσαµε να πετύχουµε εκλεκτική θραύση της συνδετικής ύλης από τους ολόκληρους κόκκους που συνυπάρχουν στα συσσωµατώµατα των πισσολίθων. Στην παρούσα εργασία φαίνεται να υπάρχει η τάση της εκλεκτικής θραύσης, µε αποτέλεσµα τα ψιλά -106µm να είναι πλουσιότερα από τα χονδρά +106µm. Έτσι, έγιναν διαδοχικές θραύσεις µέχρι το µέγιστο µέγεθος κόκκων να γίνει -710µm. Τα πλούσια ψιλά (-106µm) της θραύσης συσσωµατώθηκαν έτσι ώστε να προκύψουν µεγαλύτερου µεγέθους κόκκοι οι οποίοι θα µπορούν να τροφοδοτήσουν το υπάρχον εργοστάσιο πυροµεταλλουργίας. Η επίδραση των διαφορετικών συνδετικών στη συσσωµάτωση µελετήθηκε µε τη δηµιουργία ράβδων, οι οποίοι ψήθηκαν σε υψηλές θερµοκρασίες και µετρήθηκε η αντοχή τους. Από αυτή την εργαστηριακή µελέτη προέκυψε ότι το υλικό είχε µεγαλύτερη αντοχή µε την προσθήκη µπεντονίτη από ότι µε τσιµέντο. Τέλος, το χονδρό κλάσµα της θραύσης +106µm -710µm υπέστη εκχύλιση µε θειικό οξύ. Η ανάκτηση του νικελίου (Ni) φθάνει το 55%, ενώ αυτή του σιδήρου (Fe) και αργιλίου (Al) µένει σε µικρά επίπεδα, επιτυγχάνοντας έτσι εκλεκτική διαλυτοποίηση. v

6 Με τη διαδικασία που περιγράφηκε, το πλούσιο µέρος του υλικού θα χρησιµοποιηθεί στην πυροµεταλλουργία ενώ το πτωχό στην υδροµεταλλουργία. Η διαδικασία αυτή είναι πιο επιτυχής όσο πιο εκλεκτική είναι η αρχική θραύση. Πιστεύεται ότι αυτό θα επιτευχθεί µε υγρή λειοτρίβηση, πράγµα που αποφεύχθηκε γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε κανείς να λύσει και τα προβλήµατα διαχωρισµού των στερεών από το νερό και το υψηλό ποσοστό υγρασίας του ψιλού προϊόντος. vi

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...iv ΠΕΡΙΛΗΨΗ... v ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...x 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΙΚΕΛΙΟ - ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥΧΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ Γενικά στοιχεία για το νικέλιο Τιµή νικελίου Χρήσεις νικελίου Τύποι σιδηρονικελιούχων κοιτασµάτων Θειούχα µεταλλεύµατα Λατεριτικά κοιτάσµατα Κοίτασµατα µεταλλεύµατος λατερίτη στον Νοµό Ευβοίας Μεταλλουργικές µέθοδοι παραγωγής σιδηρονικελίου από λατερίτη Προϊόντα της εταιρίας ΛΑΡΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Θραύση Λειοτρίβηση Μαγνητικός διαχωρισµός Ταξινόµηση µεγέθους µε υδροταξινοµητή Σύστηµα ταξινόµησης µε υδροταξινοµητή Warman Μορφοποίηση δοκιµίων Εκχύλιση...24 vii

8 3.7 Φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης Χηµική ανάλυση δείγµατος Περιθλασιµετρία ακτίνων Χ Ορυκτολογική ανάλυση δείγµατος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Προέλευση Κοκκοµετρία Ορυκτολογική ανάλυση Παρατηρήσεις στιλπνών τοµών µε χρήση µεταλλογραφικού µικροσκοπίου Συµπεράσµατα και προτάσεις από τη µικροσκοπική ανάλυση ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Μαγνητικός διαχωρισµός Συµπεράσµατα µαγνητικού διαχωρισµού Ταξινόµηση λεπτόκοκκου υλικού µε υδροταξινοµητή Warman Συµπεράσµατα υδροταξινόνησης µε σύστηµα κυκλώνων ιαδοχική θραύση Συµπεράσµατα διαδοχικής θραύσης Μορφοποίηση λεπτόκοκκου υλικού Συµπεράσµατα µορφοποίησης Εκχύλιση Συµπεράσµατα εκχύλισης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ανακεφαλαίωση Συµπεράσµατα δοκιµών εµπλουτισµού Προτάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική ιεθνής ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ viii

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ακτινοδιαγράµµατα από περιθλασίµετρο Ταξινόµηση υλικού...75 ix

10 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 2.1 Νικέλιο Τιµές νικελίου κατά την τελευταία πενταετία Αποθέµατα νικελίου κατά την τελευταία πενταετία Χρήσεις νικελίου Εφαρµογές νικελίου Σιδηρονικελιούχα λατεριτικά κοιτάσµατα στην Ελλάδα Στρωµατογραφική σειρά υποπελαγωνικής ζώνης Παραγωγή σιδηρονικελίου από σιδηρονικελιούχα µεταλλεύµατα όπως γίνεται στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ (Λάρυµνα Φθιώτιδας) Σχηµατική διάταξη σιαγονωτού σπαστήρα Σχηµατική διάταξη κωνικού σπαστήρα α) Κίνηση φορτίου εντός περιστρεφόµενου µύλου β) υνάµεις που ασκούνται στα µέσα λειοτρίβησης Ταινιοφόρος µαγνητικός διαχωριστής Ταινιοφόρος µαγνητικός διαχωριστής του εργαστηρίου εµπλουτισµού µεταλλευµάτων Μαγνητικός διαχωριστής υψηλής έντασης του εργαστηρίου εµπλουτισµού µεταλλευµάτων Υδροταξινοµητής Warman Αναµικτήριο τύπου Z-BLADE Εξωθητής εµβόλιµης ροής Σχηµατική διάταξη της δοκιµής αντοχή σε κάµψη ιάταξη φασµατοσκοπίας ατοµικής απορρόφησης ιάταξη κυλινδρικής λυχνίας Κλάσµα mm Πολύ µαγνητικό προϊόν του κλάσµατος mm Ενδιάµεσα µαγνητικό προϊόν του κλάσµατος mm Μη µαγνητικό προϊόν του κλάσµατος mm x

11 4.5 Πολύ µαγνητικό προϊόν του κλάσµατος mm Ενδιάµεσα µαγνητικό προϊόν του κλάσµατος mm Μη µαγνητικό προϊόν του κλάσµατος mm Κλάσµα 30.8µm από τον υδροταξινοµητή warman Κλάσµα 23µm Κλάσµα 16.7µm Κλάσµα 12µm Κλάσµα 10.1µm Ποσοστό Ni συναρτήσει της κοκκοµετρίας των κλασµάτων ιαδοχική θραύση οκιµές θραύσης Αθροιστικές αναλύσεις Ni % για τα ψιλά και τα χονδρά Αθροιστική ανάκτηση Ni% των ψιλών και των χονδρών Σχέση ανάλυσης και ανάκτησης για τα ψιλά και τα χονδρά Αντοχή υλικού µε διάφορα συνδετικά συναρτήσει της θερµοκρασίας Συγκέντρωση στοιχείων στο διήθηµα συναρτήσει του χρόνου Ανάκτηση των στοιχείων συναρτήσει του χρόνου Εκχύλιση των κλασµάτων mm και mm του µεταλλεύµατος Ακτινοδιάγραµµα του κλάσµατος mm Ακτινοδιάγραµµα του πολύ µαγνητικού προϊόντος του κλάσµατος mm Ακτινοδιάγραµµα του ενδιάµεσα µαγνητικού προϊόντος του κλάσµατος mm Ακτινοδιάγραµµα του µη µαγνητικού προϊόντος του κλάσµατος mm Ακτινοδιάγραµµα του πολύ µαγνητικού προϊόντος του κλάσµατος mm Ακτινοδιάγραµµα του ενδιάµεσα µαγνητικού προϊόντος του κλάσµατος mm Ακτινοδιάγραµµα του µη µαγνητικού προϊόντος του κλάσµατος mm...75 xi

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 4.1 Κοκκοµετρική κατανοµή µε αντίστοιχες χηµικές αναλύσεις Οριακές και πραγµατικές τιµές διαµέτρων των κλασµάτων µε τα αντίστοιχα βάρη τους Κοκκοµετρικά κλάσµατα µε τις αντίστοιχες χηµικές αναλύσεις τους Αποτελέσµατα µαγνητικού διαχωρισµού µε τις αντίστοιχες χηµικές αναλύσεις, τις µεταλλοµονάδες και την κατανοµή επί του κλάσµατος Αποτελέσµατα µαγνητικού διαχωρισµού µε τις αντίστοιχες χηµικές αναλύσεις, τις µεταλλοµονάδες και την κατανοµή επί του αρχικού δείγµατος Αθροιστικά αποτελέσµατα µαγνητικού διαχωρισµού µε τις αντίστοιχες χηµικές αναλύσεις, τις µεταλλοµονάδες και την κατανοµή επί του κλάσµατος Αθροιστικά αποτελέσµατα µαγνητικού διαχωρισµού µε τις αντίστοιχες χηµικές αναλύσεις, τις µεταλλοµονάδες και την κατανοµή επί του αρχικού δείγµατος Οριακές και πραγµατικές τιµές διαµέτρων των κλασµάτων µε τα αντίστοιχα βάρη τους Κοκκοµετρική κατανοµή κλασµάτων µε τις αντίστοιχες χηµικές αναλύσεις (δείγµα ΛΑΡΚΟ) ιαδοχική θραύση και ταξινόµηση µεγέθους Χηµικές αναλύσεις των ψιλών κλασµάτων από τα επιµέρους τµήµατα της διαδοχικής θραύσης Αθροιστικές µεταλλοµονάδες, κατανοµή και χηµικές αναλύσεις για τα ψιλά και τα χονδρά κάθε κλάσµατος Αντοχή υλικού µε προσθήκη συνδετικού συναρτήσει της θερµοκρασίας Χηµικές αναλύσεις του κλάσµατος mm µε τις αντίστοιχες ανακτήσεις συναρτήσει του χρόνου Χηµικές αναλύσεις των κλασµάτων mm και mm µε τις αντίστοιχες ανακτήσεις τους συναρτήσει του χρόνου xii

13 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αντικείµενο της εργασίας αυτής, είναι η εργαστηριακή διερεύνηση εµπλουτισµού λατεριτικού µεταλλεύµατος µε φυσικές και χηµικές διεργασίες. Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε είναι το σιδηρονικελιούχο µετάλλευµα λατερίτη της περιοχής Τριάδας της Κεντρικής Ευβοίας. Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η ανάκτηση ενός ικανοποιητικού συµπυκνώµατος, πλούσιο σε νικέλιο, µε την εφαρµογή φυσικών και χηµικών µεθόδων εµπλουτισµού. Οι µέθοδοι του εµπλουτισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι ο µαγνητικός διαχωρισµός, η διαδοχική θραύση (θραύση, λειοτρίβηση σε ραβδόµυλο, λειοτρίβηση σε σφαιρόµυλο) και η εκχύλιση. Ακόµα, πραγµατοποιήθηκε υδροταξινόµηση του λεπτόκοκκου λατεριτικού υλικού µε σύστηµα κυκλώνων της warman και έπειτα µορφοποίηση του, έτσι ώστε να εξεταστούν οι µηχανικές του ιδιότητες. Ο µαγνητικός διαχωρισµός αποσκοπεί στον διαχωρισµό των ορυκτών του µεταλλεύµατος ανάλογα µε τις µαγνητικές τους ιδιότητες. Έτσι, ανάλογα µε τη συµπεριφορά των διαφόρων ορυκτών µέσα στο µαγνητικό πεδίο του µαγνητικού διαχωριστή, το υλικό διαχωρίζεται σε µαγνητικό και µη µαγνητικό. Η διαδοχική θραύση, που περιελάµβανε τη θραύση και έπειτα τη λειοτρίβηση του µεταλλεύµατος, αποσκοπεί στην ελάττωση του µεγέθους των τεµαχίων του σε µεγέθη κατάλληλα προς εµπλουτισµό. Η διαδικασία της κατάτµησης εφαρµόζεται συνήθως σε όλες τις µεθόδους εµπλουτισµού, ως πρωταρχική διεργασία, για να επιτευχθεί η αποδέσµευση του µεταλλεύµατος από τα στείρα, και η δηµιουργία κατάλληλων κοκκοµετρικών κλασµάτων. Ο στόχος της εκχύλισης είναι η ανάκτηση του νικελίου από πτωχά µεταλλεύµατα. Η υδροταξινόµηση µε σύστηµα κυκλώνων της warman, αποσκοπεί στο διαχωρισµό του πολύ λεπτόκοκκου υλικού (µεγέθους µερικών µm) από το µετάλλευµα. Το λεπτόκοκκο αυτό υλικό είναι δύσκολο να εµπλουτιστεί περαιτέρω, αν και είναι αρκετά πλούσιο σε νικέλιο. Για το λόγο αυτό προτάθηκε να µορφοποιηθεί αυτό το υλικό. 1

14 Η µορφοποίηση του λεπτόκοκκου υλικού είχε σκοπό τη συσσωµάτωση του και τη δηµιουργία δοκιµίων σχήµατος ράβδων, έτσι ώστε να µπορούν να εξεταστούν οι µηχανικές του ιδιότητες. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών εµπλουτισµού, θα συµβάλλει στην επιλογή του κατάλληλου συνδυασµού µεταξύ των µεθόδων, ώστε να επιτευχθεί η ανάκτηση ενός συµπυκνώµατος µε ικανοποιητική περιεκτικότητα σε νικέλιο. Στην εργασία περιγράφονται αρχικά διάφορα θεωρητικά στοιχεία, όπως γενικά για το νικέλιο, για την τιµή και τις χρήσεις του, για τους τύπους των σιδηρονικελιούχων κοιτασµάτων, γεωλογικά στοιχεία του κοιτάσµατος λατερίτη της Τριάδας Ευβοίας, καθώς και για την µεταλλουργία και τα προϊόντα που παράγονται από την καµίνευση λατεριτικών µεταλλευµάτων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος, όπου αναφέρεται στην προέλευσή, την κοκκοµετρία και την ορυκτολογική εξέτασή του. Τέλος, υπάρχει η περιγραφή και ανάλυση της εργαστηριακής µελέτης, όπου παρουσιάζονται οι διάφορες εργαστηριακές δοκιµές εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος µε τα αποτελέσµατα και την αξιολόγησή τους. 2

15 2. ΝΙΚΕΛΙΟ - ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥΧΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 2.1 Γενικά στοιχεία για το νικέλιο Το νικέλιο (Ni) ως χηµικό στοιχείο έχει ατοµικό αριθµό z=28, ατοµικό βάρος , σηµείο τήξης 1450 ο C και σηµείο ζέσεως 2150 ο C. Έχει πυκνότητα (σε στερεή µορφή) 8908kg/m 3 και µοριακό όγκο 6.59cm 3. Το νικέλιο ως µέταλλο είναι στρατηγικής σηµασίας, λόγω της περιορισµένης προσφοράς και της µεγάλης ζήτησης. Ανακαλύφθηκε από τον Axel Fredirik Cronstedt το 1751 και παράχθηκε από τον Bergman το 1775 κατά την κατεργασία σουηδικών µεταλλευµάτων κοβαλτίου. Λεπτοµερής µελέτη των ιδιοτήτων του έγινε το 1804 από τον Richter [7]. To Ni έχει χρώµα αργυρόλευκο και κάτω από τους 385 βαθµούς είναι ελαφρώς µαγνητικό µέταλλο. Έχει σκληρότητα 7.12 κατά Mohs και είναι παρόµοια µε αυτή του σιδήρου ή και σκληρότερο. Επίσης είναι ελατό και όλκιµο, ανθεκτικότερο του σιδήρου και αµετάβλητο στον αέρα ως συµπαγές. Είναι καλός αγωγός της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και συγκεκριµένα έχει συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας 0.142cal/cm/cm 2 /sec/ o C και ηλεκτρική αγωγιµότητα 16 (Cu=100%). Στιλβωµένο παίρνει λαµπρή όψη. ιαλύεται στο νιτρικό οξύ, ενώ στο υδροχλωρικό οξύ διαλύεται αργά και "εν βρασµώ" [a]. Σχήµα 2.1: Νικέλιο 3

16 2.2 Τιµή νικελίου Το Νικέλιο είναι χρηµατιστηριακό προϊόν και η τιµή του διαµορφώνεται διεθνώς στις αγορές προϊόντων. Οδηγούµενη από την περιορισµένη προσφορά σε ένα περιβάλλον εκρηκτικής ζήτησης η τιµή του στις διεθνείς αγορές παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο κατά το Η διαφορά από το 2001 ως το 2007 είναι της τάξης του 670% (Σχήµα 2.2). Συγκεκριµένα, στις 5 Απριλίου 2007, το νικέλιο έφτασε στα δολάρια/τόνος στο Λονδίνο, τιµή ρεκόρ όλων των εποχών [b]. Παρόλα αυτά, η αύξηση των αποθεµάτων (σχεδόν εξαπλασιάστηκαν φέτος) (Σχήµα 2.3) και η επιβράδυνση της ζήτησης λόγω της κρίσης στην αγορά στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ είναι οι παράγοντες που κρίνεται πως θα ωθήσουν την τιµή του νικελίου κατά µέσο όρο στα δολάρια ο µετρικός τόνος (13,4 δολάρια η lb), στο Λονδίνο. Η τιµή αυτή είναι 21% χαµηλότερη από τον φετινό µέσο όρο και 46% έναντι του ρεκόρ που καταγράφηκε τον Μάιο. Το νικέλιο παρουσίασε φέτος τις δεύτερες χειρότερες επιδόσεις µεταξύ των έξι µετάλλων που διαπραγµατεύονται στην αγορά του Λονδίνου [c]. Σχήµα 2.2: Τιµές νικελίου κατά την τελευταία πενταετία [d] 4

17 Σχήµα 2.3: Αποθέµατα νικελίου κατά την τελευταία πενταετία [d] 2.3 Χρήσεις νικελίου Οι χρήσεις του νικελίου προέρχονται από τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες, όπως αντίσταση στη διάβρωση, ευπλαστότητα και αντοχή. Έτσι, µεγάλες ποσότητες νικελίου χρησιµοποιούνται για την παρασκευή νικελιοχάλυβων, οι οποίοι βρίσκουν εφαρµογή στην κατασκευή σιδηρών γεφυρών, καλωδίων, οπλισµού προεντεταµένου σκυροδέµατος κ.λπ. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχήµα (Σχήµα 2.4), η κυριότερη χρήση του είναι η παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα και το µεγαλύτερο κοµµάτι της παραγωγής καταναλώνεται στη δηµιουργία κραµάτων (υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο, χαλυβο-κράµατα κατασκευών, χυτοσιδήρου και χάλυβα, χαλκού και ορειχάλκου). Το νικέλιο χρησιµοποιείται ευρέως στην επινικέλωση, δηλαδή ως προστατευτική επικάλυψη επιφανειών µετάλλων ή κραµάτων, λόγω της αυξηµένης αντοχής του στη διάβρωση, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη λαµπρότητά του. Το ανθρακικό νικέλιο χρησιµοποιείται στις επινικελώσεις και στην παρασκευή χρωµάτων κεραµικών και κραµάτων [4]. Ακόµα, χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία αεροπλάνων, στις βιοµηχανίες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, στην κατασκευή τουρµπίνων, σωλήνων ελαίου 5

18 και φωταερίου, γεωργικών µηχανηµάτων, πορσελάνης, στην κατασκευή νοµισµάτων, µπαταριών, καταλυτών, στην υαλουργία, κλπ. (Σχήµα 2.5) Σχήµα 2.4: Χρήσεις νικελίου [f] Εφαρµογές νικελίου αεροναυπηγική, 3% οικοδοµικά υλικά, 17% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 2% βιοµηχανία πετρελαίου, 3% άλλες, 4% ναυπηγική, 2% αυτοκινητοβιοµηχανίες, 11% γενική µηχανική, 6% χηµική βιοµηχανία, 8% ηλεκτρονική, 8% χηµικά Ni, 1% βιοµηχανικός εξοπλισµός, 10% µεταφορικός εξοπλισµός, 3% προϊόντα κατανάλωσης, 19% Σχήµα 2.5: Εφαρµογές νικελίου 6

19 2.4 Τύποι σιδηρονικελιούχων κοιτασµάτων Στη φύση συναντώνται δύο τύποι µεταλλευµάτων νικελίου, τα θειούχα και τα λατεριτικά [7] Θειούχα µεταλλεύµατα Το βασικό ορυκτό στα µαγµατικά θειούχα µεταλλεύµατα είναι ο πεντλανδίτης (NiS.FeS µέχρι NiS.2FeS) και σε µικρότερο βαθµό ο νικελιούχος πυρροτίτης (στερεό διάλυµα Ni µέσα σε Fe n S n+1 ). Άλλα ορυκτά, όπως ο µιλλερίτης (NiS) είναι περιορισµένης σηµασίας. Μαζί µε τα παραπάνω ορυκτά-σύνδροµα νικελίου συνυπάρχουν πάντοτε ορυκτά χαλκού, κοβαλτίου κ.α. Τα θειούχα µεταλλεύµατα έχουν περιεκτικότητα σε Ni περίπου 1%. Από τα θειούχα µεταλλεύµατα αποµακρύνονται µε τη µέθοδο της επίπλευσης τα σύνδροµα, αποτελούµενα κυρίως από µαγνητίτη και διάφορες πυριτικές ενώσεις του σιδήρου, µαγνησίου, αργιλίου. Έτσι προκύπτει µικτό συµπύκνωµα πεντλανδίτηχαλκοπυρίτη στο οποίο συγκεντρώνονται τα προαναφερθέντα χρήσιµα ορυκτά. Το συµπύκνωµα αυτό διαχωρίζεται µε διαφορική επίπλευση σε ένα συµπύκνωµα νικελίου (πεντλανδίτη) και ένα συµπύκνωµα χαλκού (χαλκοπυρίτη) Λατεριτικά κοιτάσµατα Τα οξειδωµένα σιδηροµεταλλεύµατα που προέρχονται από τη λατεριτική αποσάθρωση µητρικών υπερβασικών πετρωµάτων, µε µικρό ποσοστό Ni (περιέχουν συνήθως 1-3% Ni), ονοµάζονται λατερίτες. Το Ni συµµετέχει κυρίως εντός των σύνθετων πυριτικών αλάτων νικελίου-µαγνησίου αλλά και στα οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Κατά συνέπεια, λόγω της φύσεως τους, τα µεταλλεύµατα των λατεριτών είναι πολύ δύσκολο να εµπλουτιστούν σηµαντικά και έτσι αποστέλλονται ελαφρώς αναβαθµισµένα στη µεταλλουργία. Τα 2/3 των παγκόσµιων αποθεµάτων Ni βρίσκονται σε λατερίτες [8]. 7

20 2.5 Κοίτασµατα µεταλλεύµατος λατερίτη στον Νοµό Ευβοίας Τα κοιτάσµατα µεταλλεύµατος λατερίτη βρίσκονται σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας, όπως στον Νοµό Ευβοίας, στον Άγιο Ιωάννη Λάρυµνας και στην Καστοριά (Σχήµα 2.6). Το δείγµα στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριµένη εργασία αφορά τα κοιτάσµατα του νοµού Ευβοίας και συγκεκριµένα του εργοταξίου της Τριάδας. Σχήµα 2.6: Σιδηρονικελιούχα λατεριτικά κοιτάσµατα στην Ελλάδα Από γεωλογικής πλευράς, η περιοχή ανήκει στην Υποπελαγονική ζώνη της Ανατολικής Ελλάδας. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισµα της ζώνης αυτής είναι η παρουσία των οφιολίθων, σχιστοκερατολίθων και η Κενοµάνια επίκλυση µε την οποία συνδέονται τα γνωστά σιδηρονικελιούχα κοιτάσµατα. Οι δηµιουργηθέντες στην περιοχή γεωλογικοί σχηµατισµοί από τους παλαιότερους προς τους νεώτερους είναι (Σχήµα 2.7): Οφιόλιθοι κατά το πλείστον σερπεντινιωµένοι Πυριτόλιθοι στη βάση του µεταλλεύµατος Νικελιούχο σιδηροµετάλλευµα Ανωκρητιδικοί ασβεστόλιθοι 8

21 Σενώνιοι ασβεστόλιθοι Νεογενείς - τεταρτογενείς αποθέσεις Σχήµα 2.7: Στρωµατογραφική σειρά υποπελαγωνικής ζώνης Το κοίτασµα αναπτύσσεται σε συµφωνία στρώσης κάτω από τους ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους και υπέρκειται ασύµφωνα των οφιολίθων. Η γενική διεύθυνση - παράταξη του κοιτάσµατος είναι ΒΑ - Ν και η κλίση 0-30 προς νοτιοδυτικά. Σε ορισµένες περιοχές του κοιτάσµατος η στρωµατογραφική σειρά διαταράσσεται από ρήγµατα και εφιππεύσεις µε συνέπεια τη διακοπή ή επανάληψη της µεταλλοφορίας αντίστοιχα. Το κατακόρυφο πάχος του κοιτάσµατος κυµαίνεται από 1 έως 45m µε µέσο όρο 15m. Το µετάλλευµα είναι κυρίως πισσολιθικό, εύθρυπτο έως συµπαγές µε µικρά πυριτολιθικά τεµαχίδια. Μέχρι το 2002 στο κοίτασµα της Τριάδας (Ίσωµα) είχαν εξορυχθεί ton µεταλλεύµατος και ton στείρων. Τα γεωλογικά αποθέµατα µεταλλεύµατος ήταν ton, ενώ τα εκµεταλλεύσιµα ήταν ton, ποιότητας 0,824% Ni επί ξηρού και σχέσης Αποκάλυψης 2,866m 3 In situ στείρων/ton µεταλλεύµατος. Τα σιδηρονικελιούχα αποθέµατα της Εύβοιας γενικότερα ξεπερνούν τα 200 εκατοµµύρια τόνους, ενώ εξ αυτών το 15% θεωρείται σήµερα ως βέβαιο εκµεταλλεύσιµο απόθεµα. Η ετήσια παραγωγή µεταλλεύµατος φτάνει περίπου τους τόνους στο εργοτάξιο της Τριάδας. 9

22 2.6 Μεταλλουργικές µέθοδοι παραγωγής σιδηρονικελίου από λατερίτη Η µέθοδος που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα είναι η Mousoulos-Larco, η οποία εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ στην περιοχή Λοκρίδας Ευβοίας, µε σκοπό την αξιοποίηση των ελληνικών λατεριτικών κοιτασµάτων. Πρόκειται για πυροµεταλλουργική κατεργασία, βάση της οποίας αποτελεί η εκλεκτική αναγωγή του µεταλλεύµατος (Σχήµα 2.8). Το µετάλλευµα θραύεται και αναµειγνύεται µε συγκεκριµένη ποσότητα στερεού καυσίµου (λιγνίτης, γαιάνθρακας). Οδηγείται σε περιστροφικό κλίβανο, όπου υποβάλλεται σε ελεγχόµενη ανθρακοθερµική αναγωγή, µια προαναγωγή ουσιαστικά των οξειδίων Ni καθώς επίσης και µέρος των οξειδίων του σιδήρου. Στην έξοδο του κλίβανου υπάρχει καυστήρας µαζούτ, µε σκοπό την υποβοήθηση της θέρµανσης του µεταλλεύµατος, ενώ στα πλάγια της καµίνου υπάρχουν φυσητήρες, από όπου τροφοδοτείται αέρας. Η θερµοκρασία του µεταλλεύµατος φτάνει τους ο C. Τα καυσαέρια της καµίνου παρασύρουν λεπτή σκόνη, η οποία συλλέγεται σε φίλτρα και κατόπιν µορφοποιείται σε pellets τα οποία ανακυκλώνονται στην περιστροφική κάµινο. Το προϊόν των περιστροφικών καµίνων στη συνέχεια υποβάλλεται σε µία επιπλέον αναγωγή οξειδίων του νικελίου και του σιδήρου σε ηλεκτρικές καµίνους αναγωγικής τήξης, όπου µεταφέρεται από την περιστροφική κάµινο µέσω κάδων γερανογεφυρών. Από εκεί παραλαµβάνεται σιδηρονικελιούχο προϊόν και σκωρία. Το σιδηρονικελιούχο προϊόν έχει θερµοκρασία 1500 ο C και περιεκτικότητα 14% σε Ni. Η σκωρία αποβάλλεται µε θερµοκρασία 1400 ο C, ψύχεται και συγχρόνως σφαιροποιείται. Το σιδηρονικελιούχο προϊόν στη συνέχεια οδηγείται σε µεταλλάκτες, όπου γίνεται εµπλουτισµός του σιδηρονικελίου και ταυτόχρονα καθαρίζεται από θείο και φώσφορο. Με εµφύσηση οξυγόνου προπανίου, µέρος του σιδήρου φεύγει ως σκωρία, µε αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό του µίγµατος σε Ni. Η σκωρία που παράγεται εδώ από απόχυση και ψύξη θραύεται, µε σκοπό την ανάκτηση του µηχανικώς παρασυρόµενου µετάλλου έπειτα από µαγνητικό διαχωρισµό. Η µεταλλική φάση που παράγεται στους µεταλλάκτες είναι σε µέγεθος 3-35mm και αποτελεί το τελικό προϊόν προς πώληση, µε περιεκτικότητα σε Ni 20-25%, ανάλογα µε τις ζητούµενες προδιαγραφές. 10

23 Σχήµα 2.8: Παραγωγή σιδηρονικελίου από σιδηρονικελιούχα µεταλλεύµατα όπως γίνεται στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ (Λάρυµνα Φθιώτιδας) [g] Προϊόντα της εταιρίας ΛΑΡΚΟ Τα προϊόντα που παράγει η εταιρία ΛΑΡΚΟ από την καµίνευση των ελληνικών σιδηρονικελιούχων µεταλλευµάτων είναι: Κονιοποιηµένο σιδηρονικέλιο µε περιεκτικότητα σε νικέλιο 18-20%, παραγωγής µεταλλακτών οξυγόνου, ελεύθερο άνθρακα χαµηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο. Πρώτη ύλη παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα [2]. Σκουριά ηλεκτροκαµίνων αναγωγής κοκκοποιηµένη πρώτη ύλη για την τσιµεντοβιοµηχανία, υλικό αµµοβολής και επίστρωση δρόµων. Σκουριά µεταλλακτών θρυµµατισµένη, άριστο υλικό για βαρύ σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στην πάκτωση αντλητικών νησίδων πετρελαίου, σαν περίβληµα υποθαλάσσιων αγωγών κ.α. Το τελικό προϊόν της είναι FeNi το οποίο εξάγεται σε ευρωπαϊκές χαλυβουργίες ανοξείδωτου χάλυβα και αξιολογείται ως άριστο προϊόν για την παραγωγή ωστενικού ανοξείδωτου χάλυβα, λόγω της χαµηλής περιεκτικότητας σε C%, S% και P%. 11

24 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 3.1 Θραύση Η θραύση περιλαµβάνει τα στάδια της κατάτµησης από το αρχικό µέγεθος µέχρι περίπου 10mm έως 2mm. Σκοπός της πρωτογενούς θραύσης είναι η ελάττωση του µεγέθους του εξορυσσόµενου υλικού που µπορεί να περιέχει όγκους µέχρι και ένα µέτρο, ώστε να µπορεί να µεταφερθεί µε µεταφορικές ταινίες. Στα επόµενα στάδια η κατάτµηση εξυπηρετεί τις προδιαγραφές χρήσης του προϊόντος, τις απαιτήσεις της διαδικασίας που ενδεχοµένως ακολουθεί και τις ανάγκες αποδέσµευσης του υλικού. Όταν πρόκειται για µετάλλευµα που προορίζεται να υποστεί µια διαδικασία για τον διαχωρισµό του χρήσιµου από το άχρηστο ορυκτό, θα πρέπει το µέγεθος να είναι τέτοιο ώστε να µην συνυπάρχουν το χρήσιµο µε τα άχρηστα ορυκτά στον ίδιο κόκκο. Για να σπάσουµε ένα σώµα πρέπει να καταβάλουµε δυνάµεις που να υπερβαίνουν τις δυνάµεις συνοχής του υλικού αυτού. Οι κυριότερες κατηγορίες δυνάµεων που εξασκούν οι µηχανές κατάτµησης είναι οι ακόλουθες: Θλίψη: Είναι η συνηθέστερη µορφή δύναµης που χρησιµοποιείται στην κατάτµηση και εφαρµόζεται δια της συµπίεσης των σωµάτων µεταξύ δύο επιφανειών. Η πίεση εξασκείται από τη µια επιφάνεια ενώ η άλλη µένει ακίνητη. Οι κυριότεροι τύποι µηχανών κατάτµησης µε θλίψη είναι οι σιαγονωτοί σπαστήρες, οι γυροσκοπικοί και οι κωνικοί σπαστήρες. Κρούση: είναι η απλούστερη δύναµη κατάτµησης και εξασκείται µε την απότοµη πρόσκρουση τεµαχίου επί ταχέως κινούµενης επιφάνειας ή αντιστρόφως, µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό του τεµαχίου. Οι κυριότερες µηχανές κατάτµησης µε κρούση είναι οι κρουστικοί περιστροφικοί σπαστήρες και εν µέρει οι σφυρόµυλοι, οι ραβδόµυλοι, οι σφαιρόµυλοι και οι µύλοι αυτογενούς λειοτρίβησης. Τριβή: είναι η δύναµη κατάτµησης που εφαρµόζεται όταν το υλικό βρίσκεται µεταξύ δύο παράλληλων και αντιθέτως κινούµενων επιφανειών που δηµιουργούν διατµητικές τάσεις µέσα στο σώµα και ολίσθηση σε εσωτερικές επιφάνειες του σώµατος. Ο σφυρόµυλος θεωρείται ως η κυριότερη µηχανή 12

25 κατάτµησης µε τριβή. Άλλες τέτοιες µηχανές είναι οι σφαιρόµυλοι και οι ραβδόµυλοι. ιάτµηση: είναι κυρίως εφελκυστική δύναµη και έχει περιορισµένη εφαρµογή στην κατάτµηση και εν µέρει παρατηρείται στους σφυρόµυλους και τους οδοντωτούς κυλινδρόµυλους. Οι συσκευές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία για τις ανάγκες της θραύσης του υλικού ήταν ο σιαγονωτός σπαστήρας (Σχήµα 3.1) και έπειτα, για περεταίρω θραύση, ο κωνικός σπαστήρας (Σχήµα 3.2). Σχήµα 3.1: Σχηµατική διάταξη σιαγονωτού σπαστήρα [10] Σχήµα 3.2: Σχηµατική διάταξη κωνικού σπαστήρα [10] 13

26 3.2 Λειοτρίβηση Η λειοτρίβηση διενεργείται εντός µηχανών, όπως είναι ο ραβδόµυλος και ο σφαιρόµυλος που στηρίζονται στην ίδια αρχή λειτουργίας. Λειοτριβούν το µετάλλευµα δια πτώσεως και κυλίσεως των µέσων λειοτρίβησης που περιέχουν. Αποτελούνται από ένα κυλινδρικό κέλυφος που στηρίζεται στα δύο άκρα και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Μέσα στο κέλυφος υπάρχει ένα µόνιµο φορτίο από µεταλλικές ράβδους ή σφαίρες ή και κροκάλες, που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση λόγω της περιστροφής του κελύφους του µύλου [10]. Κατά την περιστροφή του µύλου οι µεταλλικές ράβδοι ή τα άλλα µέσα λειοτρίβησης είτε ανυψώνονται µέχρι που πολλές από αυτές αρχίζουν να κυλίονται πάνω στις άλλες, είτε ανυψώνονται περισσότερο µέχρι του σηµείου που πέφτουν ελεύθερα προς τα κάτω και κατακρηµνίζονται ακολουθώντας µια παραβολική τροχιά (Σχήµα 3.3α). Η πτώση και το κατρακύλισµα των ράβδων ή των σφαιρών λειοτριβεί το µετάλλευµα που συνυπάρχει µε αυτές µέσα στο µύλο. Οι κυριότερες δυνάµεις που ασκούνται στους κόκκους του µεταλλεύµατος είναι οι δυνάµεις κρούσης, λόγω της ελεύθερης πτώσης των ράβδων και τριβής, λόγω της κύλισης των ράβδων µεταξύ τους. Σχήµα 3.3: α) Κίνηση φορτίου εντός περιστρεφόµενου µύλου, β) υνάµεις που ασκούνται στα µέσα λειοτρίβησης [10] Η ανύψωση µιας ράβδου παρασυρόµενης από την περιστροφική κίνηση του µύλου εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής. Η δύναµη που κρατάει τη σφαίρα επί του τυµπάνου είναι η φυγόκεντρος µε διεύθυνση που περνάει από το κέντρο του τυµπάνου και της ράβδου και φορά προς τα έξω (Σχήµα 3.3β). Το υψηλότερο σηµείο 14

27 στο οποίο µπορεί να φτάσει µία ράβδος κατά την περιστροφή του µύλου είναι η κορυφή του κελύφους, όπου η κρίσιµη συχνότητα περιστροφής N c δίνεται από τη σχέση (3.1): Nc 42.3 = (rpm), (3.1) D όπου το D σε m. Για συχνότητες µεγαλύτερες ή ίσες της N c (γρήγορη περιστροφή) οι ράβδοι δεν πέφτουν και παραµένουν συνεχώς κολληµένοι στο κέλυφος του µύλου, οπότε δε γίνεται λειοτρίβηση µέσα στο µύλο και το κέλυφος φθείρεται. Συνήθως οι µύλοι περιστρέφονται µε συχνότητα 60-80% της κρίσιµης συχνότητας N c. Σε µικρές συχνότητες περιστροφής δεν έχουµε ελεύθερη πτώση των ράβδων ή των σφαιρών του µύλου και απλά κυλίονται η µία πάνω στην άλλη. Η κίνηση αυτή δεν είναι αποδοτική και δηµιουργεί πολλά ψιλά. Σε κανονική λειτουργία του µύλου υπάρχει πτώση των µέσων λειοτρίβησης που δηµιουργεί κρούσεις και κατάτµηση του µεταλλεύµατος. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ο ραβδόµυλος, ως µηχανή λειοτρίβησης για την κατάτµηση του λεπτόκοκκου υλικού. Το υλικό τροφοδοσίας των ραβδόµυλων είναι συνήθως -30mm και µπορούν να δεχτούν και -50mm. Μεταξύ των ράβδων υπάρχουν κόκκοι διαφόρων µεγεθών και η θραύση γίνεται κατά προτίµηση στους µεγαλύτερους. Το αποτέλεσµα είναι να παράγουν ένα οµοιόµορφο υλικό µε όσο το δυνατόν λιγότερα ψιλά και λίγα επίσης χονδρά. 15

28 3.3 Μαγνητικός διαχωρισµός Ο µαγνητικός διαχωρισµός είναι η µέθοδος εµπλουτισµού που εκµεταλλεύεται τη διαφορά στις µαγνητικές ιδιότητες των ορυκτών. Εφαρµόζεται για την ανάκτηση χρήσιµων µαγνητικών ορυκτών από τα στείρα µη µαγνητικά. Ο µαγνητικός διαχωρισµός επιτυγχάνεται µε έλξη των µαγνητικών τεµαχίων από το µαγνητικό πεδίο ενός µαγνήτη και συγχρόνως την πρακτικά ανεπηρέαστη διέλευση των µη µαγνητικών διαµέσου του πεδίου αυτού [11]. Τα υλικά διακρίνονται, ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους σε ένα µαγνητικό πεδίο, στις παρακάτω κατηγορίες: Σιδηροµαγνητικά: η δύναµη έλξης αυτών των υλικών από τα µαγνητικά πεδία είναι πολύ µεγάλη. Είναι πολύ επιδεκτικά στις ελκτικές δυνάµεις και πολλά από αυτά παραµένουν µαγνητισµένα, όταν αποµακρύνονται από το µαγνητικό πεδίο. Εµπλουτίζονται εύκολα µε µαγνητικούς διαχωριστές χαµηλής έντασης. Παραµαγνητικά: είναι υλικά που έλκονται από τις γραµµές ενός µαγνητικού πεδίου και οδεύουν προς τα σηµεία όπου η ένταση του πεδίου αυξάνει. Μπορούν να εµπλουτιστούν µε µαγνητικούς διαχωριστές υψηλής έντασης. ιαµαγνητικά: είναι υλικά που απωθούνται από τις γραµµές ενός µαγνητικού πεδίου και οδεύουν προς τα σηµεία όπου η ένταση του πεδίου εξασθενεί. Οι ασκούµενες δυνάµεις είναι κατά κανόνα πολύ µικρές και πρακτικά δεν επηρεάζονται από το µαγνητικό διαχωρισµό. Ο σίδηρος και το νικέλιο συγκαταλέγονται στα σιδηροµαγνητικά υλικά. Μαγνητική συµπεριφορά στο µετάλλευµά µας εµφανίζουν τα ορυκτά που περιέχουν σίδηρο, όπως ο αιµατίτης (Fe 2 O 3 ), ο γκαιτίτης (FeO-OH) και ο χρωµίτης (FeCr 2 O 4 ). Στα µη µαγνητικά συγκαταλέγονται ο σερπεντίνης (Mg 6 (OH) 8 Si 4 O 10 ), ο χαλαζίας (SiO 2 ) και ο ασβεστίτης (CaCO 3 ). Οι συσκευές στις οποίες πραγµατοποιήθηκε ο µαγνητικός διαχωρισµός στην παρούσα εργασία είναι ο ταινιοφόρος µαγνητικός διαχωριστής (Perm-Roll) (Σχήµα 3.5) και ο ξηρός µαγνητικός διαχωριστής υψηλής έντασης (High Intensity Induced Roll Magnetic Separator MIH (13) της Carpco) (Σχήµα 3.6). Η ένταση του µαγνητικού πεδίου καθορίζει την καθαρότητα του συµπυκνώµατος ή την ανάκτηση σε µέταλλο. Το ποσοστό του µαγνητικού συστατικού καθορίζει τη µαγνητική συµπεριφορά του ενδιάµεσου κλάσµατος. Η κρίσιµη συχνότητα περιστροφής µαγνητικού τυµπάνου δίνεται από τον τύπο (3.2): 16

29 Nc 1 g =, (3.2) 2π R όπου N c : κρίσιµη ταχύτητα (rpm), g: επιτάχυνση της βαρύτητας (m/s 2 ), R: ακτίνα τυµπάνου (m) Σχήµα 3.4: Ταινιοφόρος µαγνητικός διαχωριστής [11] Σχήµα 3.5: Ταινιοφόρος µαγνητικός διαχωριστής του εργαστηρίου εµπλουτισµού µεταλλευµάτων 17

30 Σχήµα 3.6: Μαγνητικός διαχωριστής υψηλής έντασης του εργαστηρίου εµπλουτισµού µεταλλευµάτων 18

31 3.4 Ταξινόµηση µεγέθους µε υδροταξινοµητή Η υδροταξινόµηση είναι µέθοδος διαχωρισµού στερεών σωµατιδίων κατά µέγεθος µε βάση τη διαφορά της τερµατικής ταχύτητας που αποκτούν κατά την καθίζησή τους µέσα σε ένα υγρό, συνήθως νερό. Η µέθοδος χρησιµοποιείται για µικρά µεγέθη κόκκων που η ταξινόµησή τους µε κοσκίνιση είναι ασύµφορος. Η τερµατική ταχύτητα καθίζησης ενός σωµατιδίου εξαρτάται από τη διάµετρό του, αλλά και από την διαφορά πυκνότητας µεταξύ του σωµατιδίου και του υγρού. Ένας τύπος υδροταξινοµητή είναι ο υδροκυκλώνας, ο οποίος αποτελείται από ένα κυλινδρικό τµήµα, στο άνω µέρος του οποίου εισάγεται εφαπτοµενικά ο πολφός τροφοδοσίας. Στην άνω βάση του κυλίνδρου υπάρχει ένας σωλήνας εξόδου, οµοαξονικός προς τον κύλινδρο του κυκλώνα, που ονοµάζεται οδηγός υπερχείλισης. Στο κάτω µέρος του κυλίνδρου υπάρχει ένας ανεστραµµένος κώνος µε άνοιγµα στο κάτω µέρος για την απορροή του υλικού [10] Σύστηµα ταξινόµησης µε υδροταξινοµητή Warman Το σύστηµα ταξινόµησης λεπτόκοκκου υλικού µε υδροταξινοµητή Warman (Σχήµα 3.7) απαρτίζεται από πέντε υδροκυκλώνες τοποθετηµένους σε σειρά, µία δεξαµενή νερού, αντλία, ροόµετρο, µανόµετρο, θερµόµετρο, χρονοδιακόπτη και δοχείο τροφοδοσίας. Μέσα στον κύλινδρο τα σωµατίδια κινούνται σε µία κυκλική τροχιά µε γραµµική ταχύτητα V t εφαπτοµενική της τροχιάς κίνησης. Η ταχύτητα αυτή εξαρτάται από την απόσταση r από το κέντρο του άξονα, τη ζώνη του κυκλώνα, την περιεκτικότητα του πολφού σε στερεά. Λόγω της κυκλικής κίνησης των σωµατιδίων εξασκείται σε αυτά µια φυγόκεντρος δύναµη, που δίνεται από τη σχέση (3.3): F c 2 m Vt = (3.3) r Στα µεγαλύτερα σωµατίδια µε τη µεγαλύτερη µάζα εξασκείται µεγαλύτερη φυγόκεντρος δύναµη και έτσι οδεύουν γρηγορότερα προς την περιφέρεια. Με τη συνεχή εισροή πολφού στον κυκλώνα δηµιουργείται και µια οριζόντια κίνηση του νερού από την περιφέρεια προς το κέντρο του άξονα. Η οριζόντια κίνηση παρασύρει τους µικρούς κόκκους προς το κέντρο υπερνικώντας τη φυγόκεντρο δύναµη. Αντίθετα, στους µεγάλους κόκκους υπερισχύει η φυγόκεντρος δύναµη και οδεύουν προς την 19

32 περιφέρεια. Υπάρχει όµως και κάποιο µέγεθος κόκκου στο οποίο οι δύο δυνάµεις ισορροπούν. Σχήµα 3.7: Υδροταξινοµητής Warman Εκτός από την περιφερειακή και οριζόντια κίνηση, δηµιουργούνται δευτερογενείς κινήσεις του νερού. Η µία, στο άνω µέρος του κυλινδρικού τµήµατος του κυκλώνα, βοηθάει την ταξινόµηση των χονδρών κόκκων προς την περιφέρεια και των ψιλών προς το κέντρο. Η άλλη δηµιουργείται στο κωνικό τµήµα του κυκλώνα, όπου υπάρχει µια ροή καθοδική προς την απορροή. Όλη αυτή η ροή δεν χωράει να διαφύγει από την απορροή και έτσι αλλάζει φορά και κατευθύνεται προς τα πάνω. Ο πολφός του προς διαχωρισµό υλικού διοχετεύεται από το δοχείο τροφοδοσίας στο ρεύµα του ρέοντος νερού και µαζί µε αυτό εισέρχεται στον κυκλώνα Νο1. Η είσοδος γίνεται εφαπτοµενικά µε αποτέλεσµα τα στερεά να φυγοκεντρίζονται και να διαχωρίζονται τα χονδρά προς τα πάνω (apex chamber), ενώ τα ψιλά προς τα κάτω (vortex chamber) και να οδηγούνται στον επόµενο κυκλώνα. Η υπερχείλιση του κάθε κυκλώνα αποτελεί την τροφοδοσία του επόµενου. Τα ψιλά του τελευταίου (Νο5) απορρίπτονται. Τα δείγµατα τα οποία συγκεντρώνονται από τις απορροές των κυκλώνων περιέχουν κόκκους µεγέθους µεγαλύτερου αυτού στο οποίο ταξινοµεί ο συγκεκριµένος 20

33 κυκλώνας (πραγµατικό µέγεθος διαχωρισµού) και µικρότερου αυτού που ταξινοµεί ο προηγούµενος κυκλώνας. 3.5 Μορφοποίηση δοκιµίων Η µορφοποίηση περιλαµβάνει τις ακόλουθες διεργασίες: ανάµιξη, εξώθηση, ξήρανση και έψηση [12]. Η ανάµιξη αποτελεί το πρώτο στάδιο κατά την παραγωγική διαδικασία της εξώθησης στο οποίο προστίθεται το λεπτόκοκκο λατεριτικό υλικό, που στάλθηκε από την ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ, µε κατάλληλες ποσότητες συνδετικών, όπως µπεντονίτης ή τσιµέντο, ή χωρίς συνδετικό και νερό µέχρι να δηµιουργηθεί πλαστική µάζα. Η ανάµιξη πραγµατοποιήθηκε σε αναµικτήριο τύπου Z-BLADE (Σχήµα 3.8). Σχήµα 3.8: Αναµικτήριο τύπου Z-BLADE Έπειτα, ακολούθησε η εξώθηση των διαφόρων υλικών (λατερίτης µε τσιµέντο, λατερίτης µε µπεντονίτη και λατερίτης χωρίς συνδετικό). Η εξώθηση ανήκει στην κατηγορία των πλαστικών µεθόδων διαµόρφωσης σχήµατος και χρησιµοποιείται για την µορφοποίηση αντικειµένων µε σταθερή διατοµή. Η εύπλαστη µάζα που δηµιουργήθηκε κατά τη διαδικασία της ανάµιξης εισήχθη στον εξωθητή εµβόλιµης ροής (Σχήµα 3.9). Η µάζα εξωθήθηκε σε κυλινδρικά δοκίµια µέσω αντίστοιχης µήτρας. 21

34 Σχήµα 3.9: Εξωθητής εµβόλιµης ροής Το στάδιο της µορφοποίησης ακολουθεί η διαδικασία της ξήρανσης. Η ξήρανση αποτελεί σηµαντικό τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας γιατί αν δεν γίνει προσεκτικά και η υγρασία αποµακρυνθεί µε µεγάλη ταχύτητα, η µορφοποιηµένη µάζα µπορεί να αποκτήσει µικρορωγµές ή να παραµορφωθεί. Οι ατέλειες που τυχόν δηµιουργούνται κατά το στάδιο αυτό, ενισχύονται στο στάδιο της έψησης που ακολουθεί και τελικά υποβαθµίζονται οι ιδιότητες του υλικού. Οι µάζες που µορφοποιήθηκαν µε τη διαδικασία της εξώθησης ξηράνθηκαν στο πυριαντήριο σε διαφορετικές θερµοκρασίες ο C. Τα δοκίµια αυτά στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στον κλίβανο του εργαστηρίου Τεχνολογίας Κεραµικών & Υάλου σε διάφορες θερµοκρασίες (300 ο C, 500 ο C, 700 ο C). Όλα τα παραπάνω στάδια µορφοποίησης του λεπτόκοκκου λατεριτικού υλικού πραγµατοποιήθηκαν έτσι ώστε να ακολουθήσει η δοκιµή της αντοχής σε κάµψη που έγινε µε τη συσκευή NETZSCH Biegefestigkeitspruefer 401. Το κάθε δοκίµιο στηρίχθηκε στα άκρα της διάταξης και του ασκήθηκε φορτίο κάθετα προς τη µεγάλη διάσταση και σηµειακά στο κέντρο (Σχήµα 3.10). Το φορτίο συνεχώς αυξανόταν µε συγκεκριµένο ρυθµό µέχρις ότου επέλθει θραύση. 22

35 F Σχήµα 3.10: Σχηµατική διάταξη της δοκιµής αντοχή σε κάµψη Οι µηχανικές αντοχές του υλικού αξιολογούνται µε βάση τον έλεγχο αντοχής σε κάµψη 2-4 σηµείων. Η µαθηµατική σχέση (3.4) που συνδέει την τάση µε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του δοκιµίου και την εφαρµοζόµενη δύναµη είναι η παρακάτω: F l σ = (3.4), π 3 r όπου σ είναι η τάση σε Pa, F η δύναµη σε N, r η ακτίνα σε m και ως µήκος l ορίζεται η απόσταση των σηµείων στήριξης. 23

36 3.6 Εκχύλιση Οι σύγχρονες τεχνολογικές βελτιώσεις στην εκµετάλλευση, τον εµπλουτισµό και τη µεταλλουργία των διάφορων µεταλλευµάτων έχουν καταστήσει εκµεταλλεύσιµες ασήµαντες, παλαιότερα, εµφανίσεις µεταλλευµάτων και απορρίµµατα µεταλλευτικών εκµεταλλεύσεων. Μια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες των τελευταίων χρόνων είναι η τεχνολογική ανάπτυξη της µεθόδου εκµετάλλευσης κοιτασµάτων µε τη χρήση διαλυµάτων εκχύλισης [1]. Η µέθοδος εκµετάλλευσης κοιτασµάτων µε τη χρήση διαλυµάτων είναι ένας ευρύτερος όρος που περιλαµβάνει όλες τις τεχνικές εκχύλισης µε τις οποίες πραγµατοποιείται απευθείας εξαγωγή του µετάλλου από ένα εξορυγµένο ή µη τµήµα του κοιτάσµατος, τροφοδοτώντας ένα κατάλληλο διάλυµα διαµέσου της µάζας του µεταλλεύµατος ή βιοµηχανικού ορυκτού. Το διάλυµα αυτό στη συνέχεια συλλέγεται και επεξεργάζεται ώστε να ανακτηθούν τα πολύτιµα συστατικά που έχουν περιέλθει σε αυτό. Η αρχή της µεθόδου της εκχύλισης που εφαρµόζεται σε σωρούς για την ανάκτηση µετάλλων από διάφορα πτωχά µεταλλεύµατα είναι γνωστή από το 16 ο αιώνα. Η τεχνολογική, όµως, ανάπτυξη της µεθόδου πραγµατοποιήθηκε την τελευταία δεκαπενταετία όταν άρχισε να εφαρµόζεται σε πτωχά µεταλλεύµατα πολύτιµων µετάλλων στις ΗΠΑ. Σήµερα συγκαταλέγεται µεταξύ των φθηνότερων και αποδοτικότερων για την ανάκτηση πολύτιµων µετάλλων, ακόµη και για ιδιαίτερα πτωχά και δυσκατέργαστα µεταλλεύµατα, τα οποία σε διαφορετικές συνθήκες θα ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν. Με τον όρο εκχύλιση εννοείται η διαλυτοποίηση σε υδατικό διάλυµα µιας ενώσεως ή στοιχείου κάποιου µεταλλεύµατος και η απόληψή του εκ του διαλύµατος σε καθαρότερη και πυκνότερη µορφή. Τα στάδια της εκχύλισης είναι τα εξής: εκχύλιση (διαλυτοποίηση) της στερεάς ένωσης στο υδατικό διάλυµα µε τη βοήθεια ενός διαλύτη διαχωρισµός του διαλύµατος από το αδιάλυτο υπόλειµµα ανάκτηση του στοιχείου ή ένωσης του από το διάλυµα ανακύκλωση του διαλύτη ενίοτε προδιεργασία για την µετατροπή αδιάλυτων ενώσεων σε διαλύτες µε φρύξη 24

37 Στην εκχύλιση απαιτείται εκλεκτικότητα στη διάλυση, γρήγορη αντίδραση, µεγάλη συγκέντρωση στο διάλυµα και ελάχιστο κόστος. Το µέγεθος των κόκκων του δείγµατος πρέπει να είναι µm. 3.7 Φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης Η φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης συγκαταλέγεται στις οπτικές µεθόδους ανάλυσης και το µοντέλο του εργαστηρίου είναι Elmer A Analyst 100 [h]. Η αρχή της µεθόδου περιλαµβάνει την µέτρηση της απορροφηµένης ακτινοβολίας από άτοµα στη θεµελιώδη κατάσταση για το στοιχείο που εξετάζεται. Η διάταξη της µεθόδου περιλαµβάνει µία πηγή ακτινοβολίας, ένα κελί ατοµοποίησης του δείγµατος και έναν ανιχνευτή µονοχρωµάτορα (Σχήµα 3.11). Σχήµα 3.11: ιάταξη φασµατοσκοπίας ατοµικής απορρόφησης [13] Η πηγή ακτινοβολίας αποτελείται από µία κυλινδρική λυχνία. Το εσωτερικό του κυλίνδρου αποτελείται από το στοιχείο προς ανίχνευση. Εφαρµόζοντας τάση στη λυχνία ιονίζεται το αέριο που υπάρχει στο εσωτερικό της. Τα κατιόντα του αερίου κατευθύνονται προς την κάθοδο της λυχνίας όπου συγκρούονται µε τα άτοµα του προς ανίχνευση στοιχείου. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσµα τα άτοµα από την κάθοδο να αποµακρύνονται ιονισµένα και τελικά να εκπέµπουν ακτινοβολία η οποία είναι χαρακτηριστική για το στοιχείο που ανιχνεύουµε (Σχήµα 3.12). Για κάθε στοιχείο που ανιχνεύεται συνήθως απαιτείται διαφορετική λυχνία. 25

38 Σχήµα 3.12: ιάταξη κυλινδρικής λυχνίας [13] Η ακτινοβολία που εκπέµπεται από την λυχνία είναι η ακτινοβολία που απαιτείται για να ιονίσει τα άτοµα που παράγονται στο καυστήρα (ατοµοποίηση). Τα άτοµα απορροφούν την ακτινοβολία που απαιτείται για την µετάπτωση από µία θεµελιώδη κατάσταση σε µία διεγερµένη. Η απορρόφηση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των ατόµων του προς ανίχνευση στοιχείου και ακολουθεί το νόµο του Lambert-Beer. Po A = log = logt = ε b c (3.5) P Όπου, Α: απορρόφηση της ακτινοβολίας από το δείγµα P : ισχύς της εξερχόµενης ακτινοβολίας o Τ: διαπερατότητα b: απόσταση που διανύει η δέσµη της ακτινοβολίας ε: µοριακή απορροφητικότητα c: συγκέντρωση Το ορατό φάσµα του περιβάλλοντος αποµονώνεται ηλεκτρονικά. Η λυχνία εκπέµπει ακτινοβολία µε ορισµένη συχνότητα (50-60 Ηz) µε την οποία είναι συγχρονισµένος ο ανιχνευτής ώστε να απορρίπτει τις ακτινοβολίες που δεν είναι στην ίδια συχνότητα και προέρχονται από το περιβάλλον. Το δείγµα περνάει µέσω του εκνεφωτή στο θάλαµο καύσης µαζί µε το καύσιµο (ακετυλένιο) και το οξειδωτικό µέσο (αέρας ή Ν 2 Ο). Οι µεγαλύτερες σταγόνες δείγµατος (πάνω από 5µm) πέφτουν στην απορροή, ενώ για την καλύτερη µέτρηση χρειάζονται το δυνατόν λεπτότερες σταγόνες. 26

39 Τη ροή του καυσίµου και του οξειδωτικού τη ρυθµίζουµε ανάλογα το στοιχείο που ανιχνεύουµε. Μερικά στοιχεία παρουσιάζουν καλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση όταν η φλόγα είναι οξειδωτική και εµφανίζεται µε µπλε πυρήνα, ενώ άλλα στοιχεία απαιτούν αναγωγικές συνθήκες µε τη φλόγα να παρουσιάζει λευκό φωτεινό πυρήνα. Το ύψος του καυστήρα είναι κρίσιµο και ρυθµίζεται ανιχνεύοντας ταυτόχρονα την απορρόφηση. Για τα στοιχεία που χρειάζεται µεγαλύτερη θερµοκρασία φλόγας (Si, Al, Sr, κ.α.) χρησιµοποιείται ως οξειδωτικό µέσο το πρωτοξείδιο του αζώτου (Ν 2 Ο). Με τη χρήση µίγµατος ακετυλενίου-ν 2 Ο χρησιµοποιείται καυστήρας µε µικρότερο άνοιγµα (50mm) σε σύγκριση µε αυτόν που χρησιµοποιείται στο µίγµα του ακετυλενίου-αέρα (100mm). Τα παραπάνω συµβαίνουν διότι το µίγµα ακετυλενίου-ν 2 Ο παρουσιάζει µεγάλη ταχύτητα ανάφλεξης και ο µικρότερος καυστήρας εµποδίζει περιπτώσεις ανάφλεξης προς το εσωτερικό του θαλάµου καύσης (flashback). Η υψηλή θερµοκρασία της φλόγας ιδιαίτερα όταν γίνεται χρήση του πρωτοξειδίου του αζώτου µπορεί να προκαλεί ιονισµό των ατόµων και τελικά µας οδηγεί σε υποεκτίµηση της ποσότητας του στοιχείου που µετράται. Για τον έλεγχο του ιονισµού προσθέτουµε τον κατάλληλο ιονιστή (Κ +, Νa +, Cs + κ.α.). Ο ιονιστής πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να έχει µικρότερο δυναµικό ιονισµού από το στοιχείο προς ανάλυση. Επιπλέον τα διαλύµατα τα οποία εξετάζονται πρέπει να έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά µε τα πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν για τη κατασκευή της καµπύλης αναφοράς. Τα παραπάνω είναι απαραίτητα ώστε οι αλληλοεπιδράσεις άλλων ιόντων να είναι ίδιες και στα προς εξέταση διαλύµατα αλλά και στα πρότυπα διαλύµατα. Ο έλεγχος των αλληλοεπιδράσεων µπορεί να γίνει είτε διαλέγοντας πρότυπα που οµοιάζουν στις φυσικές ιδιότητες µε το προς εξέταση δείγµα, ή αραιώνοντας τα δείγµατά µας ή προσθέτοντας άλλα πρότυπα ώστε να πλησιάσουµε στις φυσικές ιδιότητες του δείγµατος που εξετάζουµε [13] Χηµική ανάλυση δείγµατος Η χηµική ανάλυση του δείγµατος παρέχει τη δυνατότητα της αναγνώρισης των οξειδίων που παρέχονται µέσα σε αυτό. Οι χηµικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν στο εργαστήριο Ανόργανης Γεωχηµείας, Οργανικής Γεωχηµείας και Οργανικής Πετρογραφίας του Πολυτεχνείου Κρήτης µε τη µέθοδο ατοµικής απορρόφησης. Η 27

40 φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης συγκαταλέγεται στις οπτικές µεθόδους ανάλυσης και το µοντέλο του εργαστηρίου είναι Elmer A Analyst 100. Ο τρόπος διεξαγωγής των αναλύσεων έγινε σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: Λήψη αντιπροσωπευτικού δείγµατος από το υλικό προς ανάλυση Λειοτρίβηση δείγµατος σε µέγεθος mm στη συσκευή του πλανητικού µύλου Λήψη 0.1g δείγµατος, τοποθέτησή του σε κωνική φιάλη 250ml ευρύλαιµη και διαβροχή αυτού µε 2-4ml απιονισµένου νερού ιαλυτοποίηση δείγµατος µε προσθήκη στη φιάλη 5ml πυκνού HNO 3, 8ml πυκνού H 2 SO 4 και 10ml πυκνού HCl και θέρµανσή του σε θερµαντική πλάκα µέχρι να εκλυθούν λευκοί ατµοί ιήθηση σε ογκοµετρική φιάλη των 250ml Κατάλληλη αραίωση και µέτρηση στην ατοµική απορρόφηση των στοιχείων Ni, Fe, Al, Ca συγκρίνοντας τα µε πρότυπα 1-6ppm Ni Καύση των αδιάλυτων του ηθµού στους 950 o C για 2 ώρες και λήψη του βάρους τους. Με συντελεστή περίπου 0.85 βρίσκεται αρκετά καλά το περιεχόµενο σε πυρίτιο (SiO 2 ). 3.8 Περιθλασιµετρία ακτίνων Χ Με τη µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ είναι δυνατή η απευθείας µέτρηση των γωνιών και των εντάσεων των ανακλάσεων των ακτίνων Χ που προσπίπτουν πάνω σε ένα παρασκεύασµα κρυσταλλικής σκόνης. Το δείγµα βρίσκεται σε ένα µεταλλικό ή πλαστικό πλακίδιο µε τέτοιο τρόπο ώστε να σχηµατίζει επίπεδη επιφάνεια. Το πλακίδιο αυτό τοποθετείται στο δειγµατοφορέα του γωνιοµέτρου του περιθλασιµέτρου ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο ενός κύκλου που διαγράφει ο απαριθµητής των ακτίνων Χ. Ταυτόχρονα περιστρέφεται ο απαριθµητής µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα και το επίπεδο του δείγµατος µε τη µισή τιµή της γωνιακής ταχύτητας του απαριθµητή. Η ταυτόχρονη µετατόπιση του απαριθµητή και η περιστροφή του δείγµατος έχει σαν αποτέλεσµα ο πρώτος να σχηµατίζει την ίδια γωνία ως προς το επίπεδο του δείγµατος µε το σηµείο εξόδου των ακτίνων Χ της λυχνίας. 28

41 Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η καταγραφή της ακτινοβολίας που περιθλάται στους κρυσταλλικούς κόκκους του δείγµατος που βρίσκονται σε τέτοια γωνία ως προς την κατεύθυνση της δέσµης των ακτίνων Χ, που προέρχονται από τη λυχνία [5]. Το φαινόµενο της περίθλασης ακτίνων Χ διέπεται από το νόµο του Bragg: n λ = 2 d sinθ (3.6) όπου, n: τάξη ανάκλασης λ: µήκος κύµατος θ: γωνία πρόσπτωσης d: πλεγµατική απόσταση των επιπέδων ανάκλασης του κρυστάλλου. Στην περιθλασιµετρία ακτίνων Χ, το ζητούµενο µέγεθος είναι το d, γνωστό µέγεθος το λ και µετρούµενο µέγεθος το 2θ Ορυκτολογική ανάλυση δείγµατος Η ορυκτολογική εξέταση του δείγµατος λατερίτη έγινε στο Εργαστήριο Γενικής και Τεχνικής Ορυκτολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης µε τη χρήση περιθλασίµετρου ακτίνων Χ (XRD: X-Ray-Difraction Analysis) και του µεταλλογραφικού µικροσκοπίου σε στιλπνές τοµές. Οι αναλύσεις των δειγµάτων έγιναν σε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα XRD τύπου D-500 Siemens. Το περιθλασίµετρο συνδέεται µε µονάδα ηλεκτρικού υπολογιστή τύπου IBM µε τη βοήθεια του οποίου γίνεται όλη η διαδικασία µέτρησης των δειγµάτων. Οι συνθήκες µέτρησης ήταν, ακτινοβολία Co, λ= A ο, φίλτρο Ni, τάση 35 kv, ένταση 35 ma και βήµα ακτινοσκόπησης 1 ο /min. Η αξιολόγηση γίνεται µε τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα της ICPDS. Το µετάλλευµα είναι κυρίως πισσολιθικού τύπου και περιέχει διαστρώσεις µε λατύπες πυριτιόλιθων. Οι πισσόλιθοι είναι αιµατιτικοί και παρουσιάζουν ποικίλο µέγεθος, µε επικρατέστερο το mm. Περιέχουν πολλά εγκλείσµατα από µαγνησιοπυριτικά ορυκτά, χαλαζία και σπινελίους. Οι πισσόλιθοι αυτοί περιβάλλονται από πηλιτόµορφη συνδετική µάζα, η οποία αποτελείται από συµφύσεις µικροκρυσταλλικού αιµατίτη, χλωρίτη και ιλλίτη, δηλαδή από τα ίδια σχεδόν ορυκτά σε πολύ µικρότερα µεγέθη. Η κυρίως συνδετική ύλη είναι αιµατιτική και έχει αντικαταστήσει την προϋπάρχουσα καολινιτική φάση [2]. Η συνδετική ύλη εγκλείει τους κόκκους των 29

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ρ Ιωάννης Κοντός Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑ 1963: Ίδρυση της εταιρίας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ FeNi-ΟΥΧΑ ΛΑΤΕΡΙΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ.

ΤΑ FeNi-ΟΥΧΑ ΛΑΤΕΡΙΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ FeNi-ΟΥΧΑ ΛΑΤΕΡΙΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Πρώτων Υλών και Μεταλλευμάτων Σκοπός της Τήξης (smelting) είναι η παραγωγή ρευστού μετάλλου, κράματος, χλωριούχου ένωσης ή matte. Η τήξη είναι μια διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ 65 ΤΡΙΒΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντοχή σε τριβή ονομάζεται το μέτρο ικανότητας για αντίσταση που προβάλλουν τα υλικά όταν καταπονούνται σε τριβή. Υλικά :-Επιστρώσεις δαπέδων -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11γ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. Βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης. ακτινοβολίας χαρακτηριστικού μήκους κύματος

Κεφάλαιο 11γ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. Βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης. ακτινοβολίας χαρακτηριστικού μήκους κύματος Κεφάλαιο 11γ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Βασίζεται στη μέτρηση της απορρόφησης ακτινοβολίας χαρακτηριστικού μήκους κύματος από ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ που βρίσκονται στη ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π. - (2009)

Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π. - (2009) 1 η Προσέγγιση του προβλήµατος 1 Ας θεωρηθεί ένα τεµάχιο (Σχήµα 1) το οποίο καταβυθίζεται υπό την επίδραση της βαρύτητας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κίνησή του να µην παρεµποδίζεται από την παρουσία των

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Το σιδηρονικελιούχο λατεριτικό κοίτασμα της Ιεροπηγής Καστοριάς.

Το σιδηρονικελιούχο λατεριτικό κοίτασμα της Ιεροπηγής Καστοριάς. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το σιδηρονικελιούχο λατεριτικό κοίτασμα της Ιεροπηγής Καστοριάς. Σπουδάστρια : Αθανασιάδου Ειρήνη Επιβλέπων : Επικ. Καθ. Ανδρέας Ιορδανίδης 26/2/2007 1 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου ΑΣΚΗΣΗ 11 Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου Σκοπός : Να προσδιορίσουμε μια από τις φυσικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που είναι το πηλίκο του φορτίου προς τη μάζα του (/m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ 2 ο ) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ Όπως ήδη αναφέρθηκε για να αναλυθεί ένα δείγμα φυτικών ιστών ή φύλλων θα πρέπει αυτό να

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ. Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Η κβαντική θεωρία της ακτινοβολίας εισήχθηκε από το Γερμανό Φυσικό Μ. Plank με σκοπό να εξηγήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο B Λυκείου 12 Μαρτίου 2011 A. Στα δύο όμοια δοχεία του σχήματος υπάρχουν ίσες ποσότητες νερού με την ίδια αρχική θερμοκρασία θ 0 =40 ο C. Αν στο αριστερό δοχείο η θερμοκρασία του

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου

Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου Σο πυρίτιο Φημεία Γ Γυμνασίου Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟ ΠΤΡΙΣΙΟ 1. ΣΟ ΠΤΡΙΣΙΟ ΣΗ ΥΤΗ Το πυρίτιο (Si) ανήκει στη 14 η ομάδα του περιοδικού πίνακα και στη τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο μίγμα, είναι ομογενές. Άρα, είναι διάλυμα.

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο μίγμα, είναι ομογενές. Άρα, είναι διάλυμα. 2.8 Διαλύματα Υπόδειξη: Στα αριθμητικά προβλήματα, τα πειραματικά μεγέθη που δίνονται με ένα ή δύο σημαντικά ψηφία θεωρούνται ότι πρακτικά έχουν 3 ή 4 σημαντικά ψηφία. 1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σε αυτή την εργαστηριακή άσκηση θα ορίσουμε την ταχύτητα διάλυσης μιας στερεής ουσίας στο νερό και θα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller AΣΚΗΣΗ 1 Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller 1. Εισαγωγή Ο ανιχνευτής Geiger-Müller, που είναι ένα από τα πιο γνωστά όργανα µέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Μαγνητικό πεδίο Νίκος Ν. Αρπατζάνης Μαγνητικοί πόλοι Κάθε μαγνήτης, ανεξάρτητα από το σχήμα του, έχει δύο πόλους. Τον βόρειο πόλο (Β) και τον νότιο πόλο (Ν). Μεταξύ των πόλων αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Φασματοφωτομετρία Ιωάννης Πούλιος Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή αρχή της μεθόδου 1.2 Συσκευή Blaine 1.3 Βαθμονόμηση συσκευής 1.4 Πειραματική διαδικασία 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η λεπτότητα άλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΥ Ο φθορισμός εκπέμπεται από το δείγμα προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά παρατηρείται σε γωνία 90 ο ως προς την ακτινοβολία διέγερσης, διότι σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO X

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ Εξασθένηση της ακτινοβολίας β και γ από δύο διαφορετικά υλικά. Μέτρηση του πάχους υποδιπλασιασμού (d 1 2 ) και του συντελεστή εξασθένησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα