ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"

Transcript

1 626 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ζαράνης Νικόλας Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει τις απόψεις των φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που συµµετείχαν σε εργαστήριο µε στόχο την κατασκευή ιστοσελίδας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σχετικά µε τη χρησιµοποίηση του διαδικτύου στο Νηπιαγωγείο. Επίσης, παρουσιάζει την υπάρχουσα κατάσταση των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όσον αφορά την παρουσία τους στον κυβερνοχώρο µέσω ιστοσελίδας. Ακόµα, η εργασία αυτή εξετάζει τυχόν δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, καθώς και αλλαγές που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας διεξαγωγής του. Τέλος, παρουσιάζονται µερικές από τις εργασίες των φοιτητών για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς και τα συµπεράσµατα της εργασίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: κατασκευή ιστοσελίδας, επιµόρφωση, εκπαίδευση φοιτητών, νέες τεχνολογίες στο Νηπιαγωγείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εκπαίδευση και έχουν βοηθήσει σηµαντικά στη διδασκαλία των µαθηµάτων στα σχολεία κάθε βαθµίδας (Frear V. & Hirschbuhl J., 1999). Παράλληλα όµως, διαπιστώνεται αδυναµία των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν και να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες (Dawes L., 1999). Η εκπαίδευση των δασκάλων σχετικά µε τις Νέες Τεχνολογίες είναι απαραίτητη για να αποκτήσουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να τις χρησιµοποιήσουν στη διδακτική διαδικασία (Williams D., Coles L., Wilson K., Richardson A. & Tuson J., 2000). Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2000) έγινε στα πλαίσια του Προγράµµατος «Η Κοινωνία της Πληροφορίας» κατά τα έτη Η διδακτέα ύλη περιελάµβανε τις βασικές γνώσεις για χειρισµό των υπολογιστών (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer), αλλά δε διδάχθηκε η ενότητα για κατασκευή ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Για να διερευνήσουµε τις δυσκολίες, τις οποίες παρουσιάζει η διδασκαλία της ενότητας «Κατασκευή ιστοσελίδας για εκπαιδευτικούς σκοπούς», στα πλαίσια του προπτυχιακού µαθήµατος «Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Εκπαίδευση», του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστήµιου Κρήτης, πραγµατοποιήσαµε εργαστήριο τριών ωρών, µε σκοπό την κατασκευή ιστοσελίδας Νηπιαγωγείου. Όµως, τόσο η κατασκευή ιστοσελίδας, όσο και η συντήρησή της προϋποθέτει: την ύπαρξη υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο, σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και βασικές γνώσεις από τη Νηπιαγωγό χειρισµού του υπολογιστή. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι: έχουν οι νηπιαγωγοί τις απαραίτητες γνώσεις για ν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτής της διαδικασίας; υπάρχει η δυνατότητα επιµορφωτικών σεµιναρίων; πόσες ώρες επιµόρφωση χρειάζονται;

2 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 627 µήπως είναι ουτοπία όλα αυτά; γιατί η νηπιαγωγός είναι ήδη επιφορτισµένη µε πολύπλευρες αρµοδιότητες; Για να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα θα πρέπει να εξετάσουµε την παρούσα κατάσταση των ηµόσιων και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, υπάρχει η υποδοµή, η οποία διευκολύνει τη νηπιαγωγό σε θέµατα νέων τεχνολογιών τα οποία δε γνωρίζει. Συγκεκριµένα την κατασκευή ιστοσελίδας θα αναλάµβανε: ο υπεύθυνος πληροφορικής του Σχολείου ή κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. Υποχρέωση της νηπιαγωγού θα ήταν να ενηµερώσει τον αρµόδιο για τις ενότητες, τις οποίες θα περιελάµβανε η ιστοσελίδα και να τον προµηθεύσει µε το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό για αυτές. Στη συνέχεια, ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας θα αναλάµβανε να διεκπεραιώσει το υπόλοιπο έργο. Η κατάσταση στα ηµόσια Νηπιαγωγεία όµως είναι περισσότερο πολύπλοκη, αφού η ίδια η νηπιαγωγός πρέπει να φροντίσει για την κατασκευή και συντήρηση της ιστοσελίδας. ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Το σύνολο των ηµόσιων Νηπιαγωγείων στην Ελλάδα είναι Από αυτά µόνο τα 26 έχουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Εποµένως, το ποσοστό των Νηπιαγωγείων, που διαθέτουν ιστοσελίδα είναι µόλις το 0,46% του συνόλου των Νηπιαγωγείων. Όσον αφορά τα ηµόσια ηµοτικά Σχολεία, σε σύνολο 5897 σχολείων τα 1306 έχουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, (ποσοστό 22,15%), (Πίνακας 1, Γραφική Παράσταση 1). Πίνακας 1. Η παρουσία των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ. ΜΟΝ. ΕΧΟΥΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΠΟΣΟΣΤΟ ,15% ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ,46% Γραφική παράσταση 1. Η παρουσία των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο

3 628 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οι ιστοσελίδες των Νηπιαγωγείων, που εµφανίζονται στο διαδίκτυο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω περιπτώσεις: µια µόνο αρχική σελίδα µε ονοµασία µόνο του Νηπιαγωγείου, (Εικόνα 1) και ίσως περιληπτικά στοιχεία για το σχολείο (τηλέφωνο, διεύθυνση) µια - δυο σελίδες µε συνοπτικές πληροφορίες για το σχολείο, όπως τα παιδιά της τάξης, οι νηπιαγωγοί κ.ά. (Εικόνα 2) αρκετές σελίδες οι οποίες περιλαµβάνουν: τα παιδιά της τάξης, τις νηπιαγωγούς, δραστηριότητες, εκδηλώσεις, συµµετοχές σε προγράµµατα κ.ά. (Εικόνα 3). Ο µικρός αριθµός των Νηπιαγωγείων, τα οποία διαθέτουν ιστοσελίδα, δεν µας επιτρέπει να αναφερθούµε στα ποσοστά που παρουσιάζονται στην κάθε περίπτωση. Ακόµα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε τις νηπιαγωγούς των σχολείων, οι περισσότερες δήλωσαν ότι διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι τους και ότι κατασκεύασαν την ιστοσελίδα σε συνεργασία µε κάποιο άλλο πρόσωπο. Επίσης, τόνισαν ότι έχουν υπολογιστή στο σχολείο, αλλά τα παιδιά δε χρησιµοποιούν το διαδίκτυο χωρίς την επίβλεψη του διδάσκοντα. Τέλος, το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών ανέφεραν ότι χρησιµοποιούν τον υπολογιστή στο σπίτι για την εργασία τους, αλλά µικρό ποσοστό από αυτές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για διδακτικούς σκοπούς. Εικόνα 1. Αρχική σελίδα µε ονοµασία µόνο του Νηπιαγωγείου Εικόνα 2. Αρχική σελίδα που συνοδεύεται από δεύτερη σελίδα µε πληροφορίες για το σχολείο, τα παιδιά της τάξης και τη νηπιαγωγό

4 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 629 Εικόνα 3. Αρχική σελίδα που συνοδεύεται από σελίδες µε τα παιδιά της τάξης, τη νηπιαγωγό, τις δραστηριότητες καθώς και τη συµµετοχή σε προγράµµατα ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ; Η χρησιµοποίηση του διαδικτύου στο Νηπιαγωγείο είναι σαφώς περιορισµένη σχετικά µε την Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπου οι µαθητές µπορούν να διαβάζουν και να γράφουν. Συγκεκριµένα, τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο µπορούν µέσα από το διαδίκτυο, µε την βοήθεια της νηπιαγωγού (Κυρίδης Α., ρόσος Β., Ντίνας Κ, 2003): να δηµοσιεύουν τις εργασίες τους, να συνεργάζονται µε παιδιά άλλων Νηπιαγωγείων ακόµα και αν αυτά βρίσκονται στην άλλη άκρη της γης, να γνωρίζουν πως είναι τα Νηπιαγωγεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή σε άλλες χώρες, να βλέπουν εκδηλώσεις, εκθέµατα ή εργασίες από την συµµετοχή τους σε προγράµµατα να επισκέπτονται πόλεις, µουσεία ή βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση του διαδικτύου από τη νηπιαγωγό έχει ποικίλα αποτελέσµατα (Wicks S., 2001), όπως: κατάργηση των γεωγραφικών συνόρων, µε αποτέλεσµα η µάθηση να µην περιορίζεται από τα χωροχρονικά όρια, αλλά να µεταδίδεται από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα (Κούρτη Ευαγγ., 2003), αλληλεπίδραση στις αντιλήψεις των παιδιών µε ανταλλαγές εργασιών (π.χ. ζωγραφικής ), ανταλλαγή απόψεων µεταξύ νηπιαγωγών για εκδηλώσεις, εργασίες, εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. ανακοινώσεις µέσα από τις ιστοσελίδες του Νηπιαγωγείου για δραστηριότητες, εκθέσεις κ.ά. διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, µε άµεση ενηµέρωση για τις νέες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και κατάργηση αποθηκευτικού χώρου που καταλάµβαναν τα παλαιά έγραφα και ελεύθερη απόκτηση εκπαιδευτικού λογισµικού µέσα από κατάλληλες ιστοσελίδες.

5 630 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Θεωρούµε όµως απαραίτητο να τονίσουµε, ότι ο υπολογιστής και το ιαδίκτυο παρά τις πολλαπλές χρήσεις τους δεν προτείνονται, σε καµία περίπτωση να αντικαταστήσουν τη νηπιαγωγό, αλλά να αποτελέσουν εργαλεία στα χέρια της για επικοινωνία και διερευνητική µάθηση. Μπορούν όµως οι νηπιαγωγοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας; Έχουν τις γνώσεις; Και αν όχι µπορούν να τις αποκτήσουν; Τα ερωτήµατα αυτά από µόνα τους αποτελούν αντικείµενο έρευνας, αλλά στην παρούσα εργασία εξετάζουµε τις απόψεις των φοιτητριών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης για το διαδίκτυο, οι οποίες συµµετείχαν σε εργαστήριο για την κατασκευή ιστοσελίδας. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Το εργαστήριο για κατασκευή ιστοσελίδας ήταν διάρκειας τριών ωρών και πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο ιδακτικής Θετικών Επιστηµών. Ο αριθµός των φοιτητριών που συµµετείχαν στο εργαστήριο ήταν 20. Για την καλύτερη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι φοιτήτριες χωρίστηκαν σε δύο οµάδες των δέκα ατόµων και κάθε οµάδα παρακολούθησε ξεχωριστά το εργαστήριο. Η διδασκαλία έγινε µε την χρήση νέων τεχνολογιών (Data Video Projector) και χρησιµοποιήθηκαν ως παραδείγµατα µερικές σελίδες από τον δικτυακό τόπο του «2 ου Νηπιαγωγείου Χανίων». Επίσης, δόθηκαν σηµειώσεις µε τα στάδια που ακολουθούνται για την κατασκευή ιστοσελίδας. Τέλος, ορίστηκε οι φοιτήτριες να κατασκευάσουν την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου, όπου κάνουν τις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας, εντός διαστήµατος δύο εβδοµάδων. Μετά το πέρας του εργαστηρίου και της παράδοσης της εργασίας δόθηκαν ερωτηµατολόγια στις φοιτήτριες για να εξεταστούν οι απόψεις τους σχετικά µε: την απόκτηση δεξιοτήτων για την κατασκευή ιστοσελίδας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και τη χρησιµοποίηση του διαδικτύου στο Νηπιαγωγείο. Ο µικρός αριθµός φοιτητριών που συµµετείχαν στο εργαστήριο, µας επιτρέπει να αναφέρουµε µόνο τα ποσοστά από τα αποτελέσµατα της συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων και όχι σηµαντικά στατιστικά στοιχεία. Οι πρώτες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αναφέρονται σε προσωπικές πληροφορίες των φοιτητριών, για να διαµορφώσουµε το «προφίλ» της κάθε φοιτήτριας. Από τις απαντήσεις προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: Πίνακας 2. Απαντήσεις φοιτητριών σε ερωτήσεις για προσωπικές πληροφορίες ΝΑΙ Ποσοστό ΝΑΙ ΌΧΙ Ποσοστό ΌΧΙ Έχετε υπολογιστή στο σπίτι σας; 15 79% 4 21% Γνωρίζετε βασικά προγράµµατα για τη λειτουργία του υπολογιστή (Word, Excel, PowerPoint); % 0 0% Γνωρίζετε προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού (π.χ. Multimedia Builder); 3 16% 16 84%

6 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 631 Γραφική Παράσταση 2. Απαντήσεις φοιτητριών σε ερωτήσεις για Προσωπικές πληροφορίες Από τη Γραφική Παράσταση 2 διαπιστώνουµε, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητριών (79%) έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους (Κυρίδης Α., ρόσος Β., Τσακιρίδου Ε., 2003). Επίσης, στο ερώτηµα «Για ποιό λόγο χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή;» το 100% των απαντήσεων ήταν «για την εργασία µου». Ακόµα, στην ερώτηση «Γνωρίζετε βασικά προγράµµατα για τη λειτουργία του υπολογιστή (Word, Excel, PowerPoint);» το 100% των απαντήσεων ήταν θετικές. Εποµένως, µπορούµε να πούµε, ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος διατηρεί επαφή µε τις νέες τεχνολογίες, τις οποίες χρησιµοποιεί για τις εργασίες του στο Πανεπιστήµιο. Σχετικά µε την ερώτηση «Γνωρίζετε προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εκπαιδευτικού λογισµικού (π.χ. Multimedia Builder);» παρατηρούµε, ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητριών (84%) απάντησαν αρνητικά. Το γεγονός της αρνητικής απάντησης στο τελευταίο ερώτηµα, ίσως αυξάνει τις πιθανότητες, το δείγµα να µην έχει άµεσο ενδιαφέρον για περαιτέρω εξερεύνηση της εφαρµογής της πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο. Ωστόσο, οι απόψεις των φοιτητριών ως προς τη χρησιµοποίηση του διαδικτύου στο Νηπιαγωγείο ήταν θετικές. Συγκεκριµένα, θεωρούσαν απαραίτητη την κατασκευή ιστοσελίδας για το κάθε Νηπιαγωγείο, πίστευαν ότι µε αυτό τον τρόπο το διαδίκτυο συµβάλλει στην προβολή του Νηπιαγωγείου, την επικοινωνία µεταξύ παιδιών και την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ νηπιαγωγών (Κυρίδης Α., ρόσος Β., Τσακιρίδου Ε., 2003). Επίσης, οι περισσότερες φοιτήτριες συµφωνούν, ότι το διαδίκτυο µπορεί να συµβάλλει στο σχεδιασµό, προετοιµασία της διδασκαλίας, καθώς και στη δηµιουργία εποπτικού υλικού (Ράπτης Α. & Ράπτη Α., 2004). Στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου, οι οποίες αναφέρονται σε αλλαγές, βελτιώσεις, που θα µπορούσαν να γίνουν για την καλύτερη διεξαγωγή του εργαστηρίου, σχεδόν όλες οι φοιτήτριες ζήτησαν περισσότερο χρόνο, για την εκµάθηση του προγράµµατος κατασκευής ιστοσελίδας (FrontPage), καθώς και επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Όσον αφορά τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά την κατασκευή της ιστοσελίδας εστιάζονται στα παρακάτω: ψηφιοποίηση φωτογραφιών µε scanner εισαγωγή µουσικής από CD που περιέχει τραγούδια σε κοινή µορφή ή MP3 εισαγωγή background εισαγωγή video Επίσης, οι προτάσεις των φοιτητριών για τη βελτίωση του εργαστηριακού µαθήµατος εστιάζονται στην εκπαίδευση για: ηχογράφηση, έτσι ώστε να ακούγεται η δική τους φωνή κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα

7 632 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ δηµοσίευση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. Βέβαια, είναι φανερό ότι για την διευκρίνιση όλων των τεχνικών δυσκολιών απαιτείται χρόνος, ο οποίος σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι διπλάσιος από το χρόνο διδασκαλίας για την κατασκευή ιστοσελίδας. Επίσης, υπάρχουν προγράµµατα που είναι περισσότερο πολύπλοκα από το FrontPage, παρέχουν στο χρήστη περισσότερες δυνατότητες για την κατασκευή ιστοσελίδας, αλλά απαιτούν τουλάχιστον τον τριπλάσιο χρόνο εκµάθησης. Τελικά, οι εργασίες των φοιτητών που προέκυψαν, είναι αξιόλογες και στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε κάποιες από αυτές. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενδεικτικά παρουσιάζουµε µερικές από τις ιστοσελίδες, που δηµιούργησαν οι φοιτητές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Οι φοιτήτριες µετά από επιµόρφωση τριών ωρών στο εργαστηρίο, µπόρεσαν και κατασκεύασαν αξιόλογες ιστοσελίδες, για τα Νηπιαγωγεία στα οποία έκαναν τις πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας. Κατ επέκταση υποθέτουµε, ότι ίσως µε περισσότερες ώρες κατάρτισης θα µπορούσαν οι «εν ενεργεία» νηπιαγωγοί να ξεκινήσουν τη διαδικασία κατασκευής και συντήρησης της ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου τους. Η υπόθεση αυτή είναι σηµαντική, γιατί οι περισσότερες ιστοσελίδες Νηπιαγωγείων στο διαδίκτυο έχουν κατασκευασθεί µε τη διάθεση υλικού από τις νηπιαγωγούς και την τεχνική υποστήριξη ενός εκπαιδευτικού πληροφορικής ή σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποιας εταιρείας πληροφορικής. Επίσης, σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί η συντήρηση και ανανέωση των ιστοσελίδων, καθ όσον οι περισσότερες ιστοσελίδες Νηπιαγωγείων έχουν να ενηµερωθούν από το σχολικό έτος

8 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 633 Οι παραπάνω εργασίες µπορούν να κριθούν και να αξιολογηθούν µε βάση κάποιους κεντρικούς άξονες (Alexander, J. E., Tate, M. A., 1999), όπως η σαφήνεια του στόχου της ιστοσελίδας, ο βαθµός ευκολίας πλοήγησης του χρήστη, η ύπαρξη ήχου γραφικών, ο χρόνος εµφάνισης της ιστοσελίδας κ.ά. Βέβαια η ταξινόµηση των παραπάνω ιστοσελίδων σε κατηγορίες, ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας µελέτης και αποτελεί από µόνη της µια ξεχωριστή έρευνα. Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύουµε, ότι η επιµόρφωση των νηπιαγωγών σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες επείγει, όπως και η είσοδος των υπολογιστών στα Νηπιαγωγεία. εν θα πρέπει οι νηπιαγωγοί να µείνουν µακριά από τις Νέες Τεχνολογίες και να αφήσουν την εκπαίδευση των παιδιών σε τεχνοκράτες οι οποίοι ελάχιστα γνωρίζουν το χώρο του Νηπιαγωγείου και τα δρώµενα σε αυτόν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Alexander, J. E. & Tate, M. A. (1999), Web wisdom: How to evaluate and create information quality on the Web, Mahwah: Erlbaum. 2. Dawes L. (1999), First connections: teachers and the National Grid for Learning, Computers and Education, Frear V. & Hirschbuhl J. (1999), Does interactive multimedia promote achievement and higher level thinking skills for today s science student?, British Journal of Educational Technology, 30(4). 4. Kapa E. (1999), Problem solving, planning ability and sharing processes with LOGO, Journal of Computer Assisted Learning, 15(1). 5. Makrakis V. (1997), Perceived Relevance of Information Technology Courses to Prospective teachers Professional Needs: the case of Greece, Journal of Information Technology for Teacher Education, 6(2). 6. O Neill D. K., Wagner R. & Gomez L. M. (1996), Online Mentors: Experiments, in Science Class. Educational Leadership, 54(3). 7. Underwood J. (1997), Breaking the cycle of ignorance: information technology and professional development of teachers, In: Passey D. & Samways B., (eds.), Information Technology. Supporting change through teacher Education, London: Chapman & Hall. 8. Wicks S., (2001), Η αγγλική γλώσσα και η πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία (Π.Ε.Τ.). Πώς φτάσαµε ως εδώ και προς τα πού κατευθυνόµαστε: η αγγλική εµπειρία από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έως το 1999 και οι µελλοντικές προοπτικές. Στο. Κουτσογιάννης (επιµ.), Πληροφορική Επικοινωνιακή Τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εµπειρία, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 9. Williams D., Coles L., Wilson K., Richardson A. & Tuson J. (2000), Teachers and ICT: current use and future needs, British Journal of Educational Technology. 10. Ζαράνης Ν. (2002), Η συµβολή της γλώσσας LOGO στην κατανόηση Μαθηµατικών εννοιών στην Α Τάξη του Γυµνασίου, Μαθηµατική Επιθεώρηση, Ε.Μ.Ε., 57(1). 11. Κούρτη Ευαγγ., (2003), Η Επικοινωνία στο ιαδίκτυο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. 12. Κυρίδης Α., ρόσος Β., Τσακιρίδου Ε. (2003), Ποιος φοβάται τις νέες Τεχνολογίες, Τυπωθήτω - Γιώργος αρδανός, Αθήνα. 13. Κυρίδης Α., ρόσος Β., Ντίνας Κ. (2003), Η Πληροφορική Επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική Εκπαίδευση: Το παράδειγµα της γλώσσας, Τυπωθήτω Γιώργος αρδανός, Αθήνα. 14. Ράπτης Α. & Ράπτη Α. (2004), Μάθηση και ιδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Ολική Προσέγγιση (τόµος Α ), Αθήνα. 15. ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2000), Προετοιµασία του ασκάλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αρχική επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

«Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων»

«Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας και καλή πλοήγηση! : Μελέτη ιστοσελίδων των δημόσιων ελληνικών νηπιαγωγείων» Κώστας Δ. Ντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων για τη χρήση του υπολογιστή στην προσχολική τάξη

Στάσεις των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων για τη χρήση του υπολογιστή στην προσχολική τάξη 13XRISTODOULOY:Layout 1 6/22/09 2:58 PM Page 148 Στάσεις των νηπιαγωγών δηµόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων για τη χρήση του υπολογιστή στην προσχολική τάξη Νικολέττα Χριστοδούλου-Γκλιάου, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 616 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Καρατζά Μαριάνθη Τράπεζα Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα Σχεδίασης και Υλοποίησης Δραστηριοτήτων που κάνουν Χρήση Διαφόρων Εκπαιδευτικών Λογισμικών Κατάλληλων για Παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης από Μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς Βασίλειος Οικονομίδης, Νικόλαος Ζαράνης vasoikon@yahoo.com, nzaranis@edc.uoc.gr ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΖΑΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης «Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης

Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης Oι στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Κύπρου έναντι της χρήσης του ιαδικτύου ως εργαλείου µάθησης Ιφιγένεια Ιωάννου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λευκωσία, Κύπρος ioannou.if@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 117-130, 2011 Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θωμαΐς Καρτσιώτου 1,

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Αντιλήψεις και προτάσεις των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν το Β κύκλο επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες Α. Μαλέτσκος 1, Κ. Πενέκελης 2, Ζ. Ζίκος 3, Ε. Μπλιούμη 4, Ε. Ραρρά 5 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ηµοτικών Σχολείων, αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών Μια µελέτη περίπτωσης (case study) στη χρήση των δυνατοτήτων των Nέων Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, για την εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες Αθανάσιος Μαλέτσκος άσκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών

Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Εφόπουλος Βασίλειος 1, Δανιηλίδου Ευγενία 2, Κουτσοκώστα Βασιλική 3, Σταγιόπουλος Πέτρος 4 efopoulos@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου. Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η χρήση των σχολικών ιστοσελίδων από τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου Πανάου Μάριος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Τα σχολεία του τόπου μας έχουν τη δυνατότητα, τα τελευταία χρόνια, να

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα