Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών..."

Transcript

1

2 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...5 Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση...5 Πρόσθετες δυνατότητες για το μοντέλο Multiplus...6 Ρύθμιση με διακόπτες (dip switches)...7 Παράλληλη λειτουργία - Βήμα 1:...7 Τριφασική λειτουργία - Βήμα 1:...7 Σχεδιάγραμμα Συσκευής...8 Βήμα 2 (κοινό για παράλληλη και τριφασική λειτουργία):...9 Άλλες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά...10 Phoenix Inverter...11 MultiPlus 12V/ V/ MultiPlus 12/ / /

3 Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 230V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η συσκευή αυτή παράγει εναλασσόμενο ρεύμα με τάση 230 Volt, όπως είναι το ρεύμα που μας παρέχει το δίκτυο του σπιτιού μας! Επιβάλλεται λοιπόν να δείξετε την ίδια προσοχή που δείχνετε όταν χρησιμοπιείτε το ρεύμα του σπιτιού σας. Μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα που μπορεί να εισέλθουν στο εσωτερικό. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία, νερό ή σε σημείο που θα μπορούσε να εισέλεθει νερό από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.)! Μην συνδέσετε τη συσκευή πάνω στο δίκτυο εναλασσόμενου ρεύματος π.χ. της ΔΕΗ ή μιας ηλεκτρογεννήτριας. Θα καταστραφεί άμεσα, ακόμη και αν δεν είναι σε λειτουργία! Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία ακόμη και πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου. Εξασφαλίστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 εκατοστά του μέτρου από κάθε πλευρά της συσκευής. Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε σημεία όπου υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν αναθυμιάσεις που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Η έκρηξη μπορεί να προκληθεί από σπίθες που μπορεί φυσιολογικά να βγάλει η συσκευή κατά τη λειτουργία της. Για τον παραπάνω λόγο, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε συσσωρευτές ανοικτού τύπου, οι οποίοι παράγουν επικίνδυνα αέρια κατά τη λειτουργία τους, τα οποία μπορεί να εκραγούν. Όταν εργάζεστε ή επιθεωρείτε τη συσκευή αυτή, φροντίστε να υπάρχει πάντα κάποιο πρόσωπο κοντά σας το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση ατυχήματος. Προσοχή κίνδυνος! Μην συνδέσετε τη συσκευή πάνω στο δίκτυο εναλασσόμενου ρεύματος π.χ. της ΔΕΗ ή παράλληλα με μια ηλεκτρογεννήτρια. Θα καταστραφεί άμεσα, ακόμη και αν δεν είναι σε λειτουργία! Εναλασσόμενο ρεύμα συνδέετε πάνω στη συσκευή μόνο στην ειδική είσοδο εναλασσόμενου ρεύματος που διαθέτει (AC input). Προσοχή στη γείωση! Συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Προσέξτε να ταιριάζει η τάση της συστοιχίας των συσσωρευτών που θα συνδέσετε με τάση του inverter. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος με πιστοποίηση και εμπειρία σε τέτοια συστήματα και εξοικειωμένος με την σχετική διεθνή τεχνική ορολογία. Η συσκευή αυτή δεν είναι ένα απλό καταναλωτικό προϊόν που μπορεί να εγκαταστήσει ή/και ρυθμίσει ένας μη εξειδικευμένος επαγγελματίας. Διαβάστε αυτό τον Οδηγό Χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Παρατήρηση: Επειδή η λειτουργία οποιουδήποτε inverter δημιουργεί κάποιον ελάχιστο θόρυβο (ελαφρύ βουητό), καλό είναι να τοποθετήσετε τον inverter μακριά από σημεία που ενδεχομένως ενοχλεί.

4 Τα καλώδια σύνδεσης Προσοχή στη διατομή των καλωδίων σύνδεσης του Inverter με τους συσσωρευτές! Ο κανόνας με το συνεχές ρεύμα (DC) είναι να χρησιμοποιούνται χοντρά καλώδια και όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους (κάτω από ενάμιση μέτρο - όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο για ασφάλεια και χαμηλότερες απώλειες): Ampere Inverter Μήκος καλωδίου 0 1,5 m Μήκος καλωδίου 1,5-3 m Α 50 mm2 70 mm A 70 mm2 90mm2 Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση ενός καλωδίου με διατομή π.χ. 90mm2, είναι ισοδύναμο να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα καλώδια μικρότερης διατομής (πχ 3 καλώδια με διατομή 35mm2 το κάθε ένα). Ανάλογα με τα φορτία και το μήκος του καλωδίου AC 230V, πρέπει να επιλέξετε και το κατάλληλο καλώδιο και για το εναλασσόμενο ρεύμα AC 230V. Το ελάχιστο που προτείνεται είναι 3Χ2,5mm2. Συμβουλευτείτε οπωσδήποτε έναν ηλεκτρολόγο και επιλέξτε καλώδιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλλονται ανάλογα με τη χρήση.

5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter 1. Μην συνδέσετε τον Inverter πάνω στο δίκτυο εναλασσόμενου ρεύματος π.χ. της ΔΕΗ ή παράλληλα με μια ηλεκτρογεννήτρια. Θα καταστραφεί άμεσα, ακόμη και αν δεν είναι σε λειτουργία! Εναλασσόμενο ρεύμα συνδέετε πάνω στη συσκευή μόνο στην ειδική είσοδο εναλασσόμενου ρεύματος που διαθέτει (AC input). 2. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 40 βαθμών Κελσίου. 3. Προσέξτε να ταιριάζει η τάση της συστοιχίας των συσσωρευτών που θα συνδέσετε με τάση του inverter. 4. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 5. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε σημεία όπου υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν αναθυμιάσεις που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Η έκρηξη μπορεί να προκληθεί από σπίθες που μπορεί φυσιολογικά να βγάλει η συσκευή κατά τη λειτουργία της. 6. Για τον παραπάνω λόγο, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά σε συσσωρευτές ανοικτού τύπου, οι οποίοι παράγουν επικίνδυνα αέρια κατά τη λειτουργία τους, τα οποία μπορεί να εκραγούν. 7. Η συσκευή αυτή παράγει εναλασσόμενο ρεύμα με τάση 230 Volt, όπως είναι το ρεύμα που μας παρέχει το δίκτυο του σπιτιού μας! Επιβάλλεται λοιπόν να δείξετε την ίδια προσοχή που δείχνετε όταν χρησιμοπιείτε το ρεύμα του σπιτιού σας. 8. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία, νερό ή σε σημείο που θα μπορούσε να εισέλεθει νερό από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.)! 9. Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία ακόμη και πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου. Εξασφαλίστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 εκατοστά του μέτρου από κάθε πλευρά της συσκευής. 10. Στο σημείο σύνδεσης του θετικού καλωδίου στον πόλο της μπαταρίας, πρέπει να τοποθετείται οπωσδήποτε και μια κατάλληλη ασφάλεια. Προσοχή και στη διατομή των καλωδίων σύνδεσης του Inverter με τους συσσωρευτές (συμβουλευτείτε τον παραπάνω πίνακα)! Οπωσδήποτε συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο και για τη διατομή και τον τύπο των καλωδίων που θα χρησιμοποιήσετε και από την πλευρά του εναλασσόμενου (AC) ρεύματος 230V! Πριν λειτουργήσετε οποιαδήποτε συσκευή από τον Inverter, πρέπει πρώτα να έχετε θέσει σε λειτουργία τον Inverter! Επιλογή τύπου συσσωρευτών Κάθε τύπος συσσωρευτή ακολουθεί διαφορετικούς κανόνες βέλτιστης φόρτισης και κάθε παρέκλιση από αυτούς μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του. Ο Inverter Victron Multiplus έχει την δυνατότητα να του ορίσουμε τον τύπο των συσσωρευτών που χρησιμοποιούμε. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι θα φορτίζονται από τον φορτιστή του Inverter με τον καλύτερο διαθέσιμο τρόπο για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους! Όταν θέλετε λοιπόν να φορτίσετε τους συσσωρευτές σας από το δίκτυο ή από ηλεκτρογεννήτρια (και μόνο τότε) πρέπει να ορίσετε τον τύπο συσσωρευτών που χρησιμοποιείτε. O Victron Phoenix δεν διαθέτει τη δυνατότητα φόρτισης συσσωρευτών και UPS, οπότε οι σχετικές ρυθμίσεις φόρτισης που περιγράφονται και παρακάτω, δεν ισχύουν για αυτό το μοντέλο (Phoenix). Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση Κάποια μοντέλα Victron έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 6 μονάδων μεταξύ τους για παράλληλη ή τριφασική λειτουργία. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία ρύθμισης με διακόπτες dip switches. > Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι επαρκείς και δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση για την λειτουργία του inverter. > Για περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης και μεγαλύτερη ευκολία, συστήνεται η οθόνη απομακρυσμένου ελέγχου και ρυθμίσεων, και ακόμη περισσότερο η ρύθμιση από Ηλεκτρ. Υπολογιστή μέσω της συσκευής διασύνδεσης Victron-MK2). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα.

6 Πρόσθετες δυνατότητες για το μοντέλο Multiplus Διπλή έξοδος AC: Φορτία που δεν πρέπει να εκφορτίζουν τους συσσωρευτές σε καμία περίπτωση, συνδέονται στην 2η έξοδο εναλασσόμενου (AC Output). Έτσι, αυτά θα λειτουργούν μόνο όταν υπάρχει παροχή εναλασσόμενου ρεύματος στην είσοδο (AC Input). Λειτουργία Power Control: Με τη λειτουργία αυτή μπορούμε να θέσουμε ένα όριο στο ρεύμα που επιτρέπεται να ζητήσει ο inverter από την ηλεκτρογεννήτρια ή το κεντρικό δίκτυο. Έτσι, χρησιμοποιεί το ρεύμα που απαιτείται για τα φορτία και μόνο όσο περισσεύει χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των συσσωρευτών, προστατεύοντας το δίκτυο ή την ηλεκτρογεννήτρια από υπερβολικό φορτίο. Λειτουργία Power Assist: Αν απαιτηθεί από τα φορτία μας μεγαλύτερη ισχύς για κάποιο διάστημα (και ενώ αυτή η ισχύς παρέχεται από την - περισορισμένης ισχύος - ηλεκτρογεννήτρια ή το δίκτυο), τότε αναλαμβάνει ο Inverter Multiplus να ενισχύσει όσο απαιτείται. Μόλις οι απαιτήσεις σε ισχύ επανέλθουν στο προηγούμενο επίπεδο, η επιπλέον ισχύς της ηλεκτρογεννήτριας ή του δικτύου χρησιμοποιείται για φόρτιση των συσσωρευτών. Διπλός φορτιστής σε 4 στάδια: Με δυνατότητα φόρτισης 4ων σταδίων και φόρτισης δεύτερης συστοιχίας συσσωρευτών (12/24V μόνο). Πλήρως παραμετροποιήσιμος: Με τη χρήση διακοπτών Dip-Switch που βρίσκονται ενσωματωμένοι μέσα στη μονάδα, με τη χρήση εξωτερική οθόνης ελέγχου και ρυθμίσεων και μέσω σύνδεσης με Η/Υ. Παραλληλισμός και τριφασική λειτουργία: Μέχρι 6 ΙΔΙΕΣ συσκευές μπορούν να διαδυνδεθούν μεταξύ τους παράλληλα για αύξηση της ισχύος, ή τριφασικό ρεύμα (βλ. Παρακάτω):

7 Ρύθμιση με διακόπτες (dip switches) Παράλληλη λειτουργία - Βήμα 1: Ρύθμιση ds2 and ds1 για παράλληλη σύνδεση τριών μονάδων (μία κύρια/master και μία ή δύο δευτερεύουσες/slave) με διακόπτες dip switches (θέση Μ στο σχεδιάγραμμα). Master Slave 1 Slave 2 (προαιρετικά) 1η μονάδα: DS-2 Master off DS-1 Master on 2η μονάδα: DS-2 Slave 1 off DS-1 Slave 1 off 3η μονάδα: DS-2 Slave 2 off DS-1 Slave 2 on Η ρύθμιση έντασης ρεύματος (περιορισμού εναλλασσόμενου ρεύματος και του ρεύματος φόρτισης) πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συσκευών. Ωστόσο, η ρύθμιση όριου ρεύματος AC όταν χρησιμοποιείτε έναν απομακρυσμένο πίνακα (remote panel), θα ανταποκρίνεται πάντα στην την τιμή που αναφέρεται στον πίνακα και δεν πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συσκευών. Για αποθήκευση των ρυθμίσεων πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το ΠΑΝΩ πλήκτρο (UP) που βρίσκεται δεξιά από τους παραπάνω διακόπτες ρυθμίσεων (σημείο Κ στο παρακάτω σχεδιάγραμμα). Η ένδειξη LED υπερφόρτωσης και χαμηλής τάσης μπαταρίας θα αναβοσβήσει για να δηλώσει την αποδοχή της ρύθμισης. Είστε έτοιμοι για το Βήμα 2 (βλ. παρακάτω) όπου μπορείτε να ρυθμίσετε και άλλες παραμέτρους. Τριφασική λειτουργία - Βήμα 1: Ρύθμιση ds2 and ds1 για τριφασική σύνδεση τριών μονάδων (μία κύρια/leader και δύο δευτερεύουσες/followers) με διακόπτες dip switches (θέση Μ στο σχεδιάγραμμα). Leader Follower 1 Follower 2 1η μονάδα: DS-2 Leader on DS-1 Leader off 2η μονάδα: DS-2 Follower 1 off DS-1 Follower 1 off 3η μονάδα: DS-2 Follower 2 off DS-1 Follower 2 on Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από την 1η κύρια μονάδα (Leader) και είναι ίδιο για τις τρεις συσκευές. Οι διακόπτες ρύθμισης είναι οι DS-4 και DS-3. Μπορείτε να θέσετε διαφορετικά όρια έντασης ρεύματος AC ανά φάση (current limit) με τους διακόπτες DS-8 DS-7 και DS-6. H ρύθμιση όριου ρεύματος AC (current limit) όταν χρησιμοποιείτε έναν απομακρυσμένο πίνακα (remote panel), θα ανταποκρίνεται πάντα στην την τιμή που αναφέρεται στον απομακρυσμένο πίνακα και για τις τρεις φάσεις. Για αποθήκευση των ρυθμίσεων πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το ΠΑΝΩ πλήκτρο (UP) που βρίσκεται δεξιά από τους παραπάνω διακόπτες ρυθμίσεων (σημείο Κ στο παραπάνω σχεδιάγραμμα). Η ένδειξη LED υπερφόρτωσης και χαμηλής τάσης μπαταρίας θα αναβοσβήσει για να δηλώσει την αποδοχή της ρύθμισης. Είστε έτοιμοι για το Βήμα 2 (βλ. παρακάτω) όπου μπορείτε να ρυθμίσετε και άλλες παραμέτρους.

8 Σχεδιάγραμμα Συσκευής

9 Βήμα 2 (κοινό για παράλληλη και τριφασική λειτουργία): DS8-DS7: Ρύθμιση τάσης φόρτισης συσσωρευτών (δεν αφορούν περιπτώσεις 2ης και 3ης συσκευής - Followers L1 και L2 - σε τριφασική λειτουργία). Σ αυτή την περίπτωση η ρύθμιση γίνεται από την κύρια συσκευή Leader. Δεν αφορά τα μοντέλα Phoenix Για τις ρυθμίσεις τάσης φόρτισης των συσσωρευτών ανάλογα με τον τύπο τους, δείτε τον σχετικό πίνακα στη σελίδα 20 του φυλλαδίου Victron Multiplus του κατασκευαστή. ds6: χρόνος φάσης φόρτισης absorption 8 ή 4 ώρες (Δ/Υ για L2, L3) on = 8 ώρες off = 4 ώρες ds5: adaptive charging characteristic (Δ/Υ για L2, L3) on = ενεργό off = ανενεργό (ανενεργό = σταθερός χρόνος φάσης absorption) ds4: δυναμικός περιορισμός έντασης ρεύματος (current limiter) on = ενεργό off = ανενεργό ds3: UPS λειτουργία on = ενεργό off = ανενεργό ds2: τάση converter on = 230V off = 240V ds1: συχνοτητα converter (Δ/Υ για L2, L3) on = 50Hz off = 60Hz (εργοστασιακή ρύθμιση on: wide input frequency range 45-55Hz) Για αποθήκευση των ρυθμίσεων του 2ου Βήματος πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το ΚΑΤΩ πλήκτρο (DOWN) που βρίσκεται δεξιά από τους παραπάνω διακόπτες ρυθμίσεων (σημείο Κ στο παραπάνω σχεδιάγραμμα). Η ένδειξη LED θερμοκρασίας και χαμηλής τάσης μπαταρίας θα αναβοσβήσει για να δηλώσει την αποδοχή της ρύθμισης. Μετά την αποθήκευση και των ρυθμίσεων του 2ου βήματος, μπορείτε να αφήσετε τους διακόπτες ως έχουν. Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές και ενεργοποιήστε τις πάλι για να εκκινήσουν με τις νέες ρυθμίσεις.

10 Άλλες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά Για περισσότερες πληροφορίες και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής παρακαλούμε ανατρέξτε στο επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή. Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο alexiadi.com Η συσκευή ρυθμίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταπεξέλθει στις τεχνικές απαιτήσεις και την τεχνική ορολογία του προϊόντος. Ενδεικτικό σύστημα:

11 Phoenix Inverter C12/1200 C24/1200 C12/1600 C24/1600 C12/2000 C24/ / / / / /5000 Παράλληλη και τριφασική λειτουργία: ΝΑΙ INVERTER Είσοδος: Input voltage range (V DC) 9,5 17V 19 33V 38 66V Έξοδος: Output Output voltage: 230 VAC ±2% Frequency: 50 Hz ± 0,1% (1) Cont. output power at 25 ºC (VA) (2) Cont. output power at 25 ºC (W) Cont. output power at 40 ºC (W) Μέγιστη Ισχύς: Peak power (W) Max. efficiency 12/ 24 /48 V (%) 92 / / / / 94 / / 95 Zero-load power 12 / 24 / 48 V (W) 8 / 10 8 / 10 9 / / 15 / / 25 Zero-load power in AES mode (W) 5 / 8 5 / 8 7 / 9 10 / 10 / / 20 Zero-load power in Search mode (W) 2 / 3 2 / 3 3 / 4 4 / 5 / 5 5 / 6 GENERAL Programmable relay (3) Yes Protection (4) a - g VE.Bus communication port For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration Θερμοκρασία λειτουργίας: Operating temperature range: -20 to +50 ºC (fan assisted cooling) Υγρασία: Humidity (non condensing): max 95% ENCLOSURE Common Characteristics Material & Colour: aluminum (blue RAL 5012) Protection category: IP 21 Battery-connection battery cables of 1.5 meter included M8 bolts 2+2 M8 bolts 230 V AC-connection G-ST18i plug Spring-clamp Screw terminals Βάρος (ανάλογα με το μοντέλο): Weight (kg) Διαστάσεις (ανάλογα με το μοντέλο): Dimensions (hxwhd in mm) 375x214x x255x x258x x328x240 STANDARDS Safety EN Emission Immunity EN / EN Automotive Directive 2004/104/EC 2004/104/EC 2004/104/EC 1) Can be adjusted to 60Hz and to 240V 2) Non linear load, crest factor 3:1 3) Programable relay that can a.o. be set for general alarm, DC undervoltage or genset start/stop function. AC rating: 230V/4A, DC rating: 4a up to 35VDC, 1A up to 60VDC 4) Protection key: a) output short circuit b) overload c) battery voltage too high d) battery voltage too low e) temperature too high f) 230 V SV on inverter output g) input voltage ripple too high

12 MultiPlus 12V/ V/2000 Λειτουργίες: PowerControl / PowerAssist ΝΑΙ Transfer switch (A) Minimum PowerAssist current (A) 2,7 2,7 INVERTER Είσοδος: Input voltage range (V DC) 9, Έξοδος: Output Output voltage: 230 VAC ± 2% Συχνότητα: Frequency: 50 Hz ± 0,1% (1) Cont. output power at 25 C (VA) (5) Cont. output power at 25 C (W) Cont. output power at 40 C (W) Μέγιστη Ισχύς: Peak power (W) Maximum efficiency (%) Zero-load power (W) Zero load power in search mode (W) 3 3 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ / CHARGER AC Input Input voltage range: VAC Input frequency: Hz Power factor: 1 Charge voltage 'absorption' (V DC) 14,4 / 28,8 28,8 Charge voltage 'float' (V DC) 13,8 / 27,6 27,6 Storage mode (V DC) 13,2 / 26,4 26,4 Charge current house battery (A) (4) Charge current starter battery (A) 4 Battery temperature sensor yes GENERAL Multi purpose relay (6) yes Protection (2) a - g Common Characteristics Operating temp. range: -20 to +50 C (fan assisted cooling) Humidity (non condensing) : max 95% ENCLOSURE Common Characteristics Material & Colour: aluminium (blue RAL 5012) Protection category: IP 21 Battery-connection Bolts M8 230 V AC-connection WAGO CAGE CLAMPÂ connector 6 mm², 10 AWG Weight (kg) 12 Dimensions (hxwxd in mm) 520 x 255 x 125 STANDARDS Safety EN , EN Emission / Immunity EN , EN , EN

13 MultiPlus 12/ / /5000 Λειτουργίες: PowerControl / PowerAssist ΝΑΙ AC input Input voltage range: VAC Input frequency: Hz Maximum feed through current (A) 50 Minimum AC supply current capacity for PowerAssist (A) 6,3 INVERTER Input voltage range (V DC) 9, Output (1) Output voltage: 230 VAC ± 2% Frequency: 50 Hz ± 0,1% Cont. output power at 25 C (VA) (3) Cont. output power at 25 C (W) Cont. output power at 40 C (W) Peak power (W) Maximum efficiency (%) Zero-load power (W) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ / CHARGER AC Input Input voltage range: VAC Input frequency: Hz Power factor: 1 Charge voltage 'absorption' (V DC) 14,4 28,8 57,6 Charge voltage 'float' (V DC) 13,8 27,6 55,2 Storage mode (V DC) 13,2 26,4 52,8 Charge current house battery (A) (4) Charge current starter battery (A) 4 4 Battery temperature sensor Yes GENERAL Auxiliary output Max. 25A Switches off when no external AC source available Multi purpose relay (5) Yes Protection (2) a - g Common Characteristics Operating temp.: -20 to +50 C (fan assisted cooling) Humidity (non condensing) : max 95% ENCLOSURE Common Characteristics Material & Colour: aluminium (blue RAL 5012) Protection category: IP 21 Battery-connection M8 bolts (2 plus and 2 minus connections) 230 V AC-connections Screw terminals 13 mm² (6 AWG) Weight (kg) 30 Dimensions (hxwxd in mm) 444 x 328 x 240 STANDARDS Safety EN , EN Emission / Immunity EN , EN , EN ) Can be adjusted to 60Hz; 120V 60Hz on request Protection: a. Output short circuit b. Overload c. Battery voltage too high d. Battery voltage too low e. Temperature too high f. 230VAC on inverter output g. Input voltage ripple too high 3) Non linear load, crest factor 3:1 4) At 25 C ambient 5) Programmable relay which can be set for general DC undervoltage or genset start signal function AC rating: 230V/4A, DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC Στη σελίδα 25 του κατασκευαστή θα βρείτε και τον Πίνακα Ενδείξεων Σφάλματος βάσει του οποίου θα μπορείτε να αναγνωρίσετε το μήνυμα σφάλματος που στέλνει ο inverter μέσω των φωτεινών ενδείξεων στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σε τέτοιο ενδεχόμενο.

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία 1 Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter, ελέγξτε τα παρακάτω:...6 Επιλογή τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης

NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης EMC Statements CISPR 22 Σηµείωση: Σύµφωνα µε τους κανονισµούς CISPR 22, αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και εποµένως είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις ψηφιακών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Ρυθμιστών Φόρτισης Tracer MPPT

Σειρά Ρυθμιστών Φόρτισης Tracer MPPT Σειρά Ρυθμιστών Φόρτισης Tracer MPPT Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες και προτάσεις όσον αφορά την εγκατάσταση, τη χρήση και την αντιμετώπιση προβλημάτων, κλπ. Παρακαλούμε διαβάστε το

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Τεχνική περιγραφή Version 2.0 SBU5000-TGR083020 98-2006720 Übersicht über die Menüstruktur Πίνακας περιεχομένων Inhaltsverzeichnis 1 Οδηγίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 CS Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1.0 Εισαγωγή. 2.0 Παρατηρήσεις ασφάλειας

1.0 Εισαγωγή. 2.0 Παρατηρήσεις ασφάλειας 1.0 Εισαγωγή Οι μετατροπείς Inverter 500 και Inverter 1000 έχουν σχεδιαστεί για τη λειτουργία των συνηθισμένων συσκευών 230V του εμπορίου. Οι μετατροπείς πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις σε ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC ΣΕ AC

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC ΣΕ AC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ DC ΣΕ AC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μετατροπέας Ισχύος και Μετατροπέας/Φορτιστής Ειδικά χαρακτηριστικά μετατροπέα καθαρού ημιτόνου: Ασφάλεια μη ενσωματωμένη. Μέγιστη συνεχής ισχύς εκκίνησης:120% της

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 6 2.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 990-1074B 01/2006 Εισαγωγή Η American Power

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount SMX500RT1U SMX750RT1U SMX1500XLRT2U SMX3000XLRT2U Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας 2 Τοποθέτηση 3 Γρήγορη Εγκατάσταση 5 Επιπλέον υνατότητες Εγκατάστασης 7 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

CP1350EAVRLCD/CP1500EAVRLCD Οδηγίες Χρήσης

CP1350EAVRLCD/CP1500EAVRLCD Οδηγίες Χρήσης GK CP1350EAVRLCD/CP1500EAVRLCD Οδηγίες Χρήσης 99 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο οδηγός χρήσης περιέχει σημαντικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης του

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Τι περιλαμβάνει το κιτ...3 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ...4 Ο inverter...5 Πως συνδέεται ο inverter στους συσσωρευτές...6 Οι συσσωρευτές...7 Γενικές πληροφορίες για τους συσσωρευτές...7

Διαβάστε περισσότερα

HYDRA Inverter / charger

HYDRA Inverter / charger Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ HYDRA Inverter / charger Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Προγραμματισμού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα