Ενηµερωτικό ελτίο 04/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενηµερωτικό ελτίο 04/2009"

Transcript

1 Ενηµερωτικό ελτίο 04/2009 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ... Αυτό είναι το τέταρτο ενηµερωτικό δελτίο για το διεθνές πρόγραµµα Leonardo da Vinci (LLP- LDV-TOI-07-AT-0009) PreQual steps που διεξάγεται από 5 κράτη εταίρους (maiz - Αυστρία, Sofia - Τσεχική ηµοκρατία, IEPALA - Ισπανία, DemNet - Ουγγαρία, Antigone - Ελλάδα). Ο σκοπός του είναι να επισηµάνει τρέχουσες πληροφορίες και αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του προγράµµατος και να κοινοποιήσει θέµατα που σχετίζονται µε τη γυναικεία µετανάστευση, την εργασία, καθώς και τον τοµέα της υγείας και πρόνοιας στα πλαίσια της Ε.Ε. από την οπτική γωνία των οργανισµών των γυναικών µεταναστριών. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τα ενηµερωτικά δελτία, παρακαλούµε να στείλετε mail στο Περιεχόµενα: 1. PreQual καινοτόµος κατάρτιση για γυναίκες µετανάστριες : εµπειρίες σε νέα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη 2. Τελικά συµπεράσµατα και προοπτικές σε όλες τις χώρες εταίρους 3. ΝΕΑ: ύο προς δηµοσίευση βιβλία σύντοµα 4. Ανακοινώσεις και δραστηριότητες: Τελικό συνέδριο στη Μαδρίτη Πρόγραµµα Leonardo da Vinci Μεταφορά της καινοτοµίας ιάρκεια 1 Νοεµβρίου Οκτωβρίου 2009

2 1. PreQual καινοτόµος κατάρτιση για γυναίκες µετανάστριες: εµπειρίες σε νέα ευρωπαϊκά κράτη µέλη κα συστάσεις Μετά την άκρως επιτυχηµένη υλοποίηση ήδη οκτώ µαθηµάτων PreQual σε Αυστρία, Ελλάδα, Γερµανία, Ιταλία και Ισπανία, τα µέτρα κατάρτισης για την κατάρτιση των γυναικών µεταναστριών που επιθυµούν να εισέλθουν στον τοµέα της υγείας και πρόνοιας πραγµατοποιούνται τώρα επιτυχηµένα, και για πρώτη φορά, σε νέα ευρωπαϊκά κράτη µέλη, στην Τσεχική ηµοκρατία και την Ουγγαρία. Τα άρθρα που ακολουθούν από τις οργανώσεις εταίρους Sofia (Τσεχική ηµοκρατία) και DemNet (Ουγγαρία) δίνουν µια πρώτη ενδιαφέρουσα οπτική στις αποκτηθέντες εµπειρίες. 1.1 PreQual στην Ουγγαρία/ DemNet: Η κατάσταση των µεταναστών είναι πολύ διαφορετική στα νέα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι ιδιαίτερη στην Ουγγαρία συ σύγκριση µε άλλα νέα κράτη µέλη. Μη-ούγροι µετανάστες αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µικρό νούµερο και πολλοί µετανάστες ουσιαστικά µετακινούνται σε άλλες, κυρίως δυτικές, ευρωπαϊκές χώρες. Το DemNet εποµένως οργάνωσε διάφορα εργαστήρια στα οποία ειδικοί από το πεδίο της µετανάστευσης, καθώς και της αγοράς εργασίας του τοµέα της υγείας και πρόνοιας συζήτησαν για τη δυνατότητα υλοποίησης και τη συνάφεια του προτεινόµενου σχεδίου του προγράµµατος. Τελικά, το Κέντρο Υποδοχής προσφύγων στο Bicske ήταν σε θέση να προσφέρει ένα χώρο για τα µαθήµατα και βοήθησε το ίδρυµα DemNet στην εύρεση γυναικών ενδιαφερόµενων γα ένα διαπολιτισµικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε στόχο την είσοδο στην αγορά εργασίας. Το Κέντρο στο Bicske είναι ένα κέντρο για πρόσφυγες και είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια προγραµµάτων ενσωµάτωσης και την παροχή δοµών δυνατών να βοηθήσουν άτοµα µε εξακριβωµένο καθεστώς πρόσφυγα, στην προσπάθειά τους να χτίσουν µια καινούργια ζωή στην Ουγγαρία. Αυτό αποδείχτηκε επιτυχές και 8 γυναίκες δήλωσαν συµµετοχή στο διαπολιτισµικό πρόγραµµα. Με το απευθυνθούµε ειδικά σε γυναίκες πρόσφυγες, διάφορες υποθέσεις και αρχές του PreQual steps απέκτησαν ιδιαίτερη συνάφεια και έγιναν άρα εργαλεία ενδυνάµωσης για αυτές τις γυναίκες στην αναζήτησή τους για προσωπική ακεραιότητα και διαπολιτισµική κατανόηση στα καινούργια τους πλαίσια. Η δυναµική της οµάδας ήταν εντυπωσιακή. Οι γυναίκες αποτέλεσαν µία δυνατή οµάδα αυτόυποστήριξης και το επίπεδο οµιλίας της ουγγρικής γλώσσας βελτιώθηκε πολύ γρήγορα. Εν τω µεταξύ, απέκτησαν σηµαντικούς δεσµούς µε τους εκπαιδευτές και την οµάδας στήριξης του προσωπικού του προγράµµατος. Το πρόγραµµα PreQual Steps στην Ουγγαρία εξελίσσεται µε µικρά βήµατα, αν και έχει ένα σηµαντικό αποτέλεσµα ενδυνάµωσης σε αυτές τις γυναίκες. 1.2 Το PreQual στην Τσεχική ηµοκρατία / Sofia Τα µαθήµατα που έλαβαν χώρα στην Τσεχική ηµοκρατία υπογράµµισαν τον πλύτο και τις επαγγελµατικές εµπειρίες των γυναικών συµµετεχουσών. Περισσότερο ενδιαφέρον έδειξαν στις ενότητες µαθηµάτων στις οποίες ανακάλυψαν εντελώς καινούργιες γνώσεις, και οι οποίες τους έδωσαν µεγάλο περιθώριο για διαδράση και ανταλλαγή διαστάσεων οπτικής. Το εµπόδιο της γλώσσας ήταν ένα έντονο ζήτηµα οι γυναίκες σε αυτήν την ενότητα έδειξαν ενδιαφέρον για τις ιδιαιτερότητες της τσεχικής γλώσσας στην επικοινωνία και ζωηρό ενδιαφέρον να µάθουν τι υπήρχε «πίσω» από συγκεκριµένες εκφράσεις ή λέξεις. Όλες τους έδειξαν ενδιαφέρον γα τη συνέχιση του µαθήµατος της γλώσσας. Οι εµπειρίες που αποκοµίστηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και των επισκέψεων

3 σε διάφορους φορείς έδειξαν ότι οι γυναίκες µετανάστριες έχουν πραγµατικά αυτοπεποίθηση όταν διαδρούν µε πελάτες/ασθενείς και είναι σε θέση να κάνουν χρήση και να προσαρµόσουν τις υπάρχουσες κοινωνικές δεξιότητες σε νέο περιβάλλον. Οι φορείς που τις υποδε χηκαν ήταν νοσοκοµεία και κοινωνικοί λειτουργοί της υγείας και πρόνοιας. Φαίνεται πιθανό το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες προέρχονται από το µπλοκ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να έπαιξε κάποιο ρόλο στην ευκολία προσαρµογής. ουλέψαµε µε γυναίκες µετανάστριες που είχαν παρόµοιες εµπειρίες συνολικά µε τις δικές µας, και έτσι, κάποια από τα εµπόδια επικοινωνίας άρθηκαν. Η τωρινή εµπειρία µας δείχνει ότι υπάρχει ένα κενό επικοινωνίας στο περιβάλλον της Ανατολικής, Κεντρικής και υτικής Ευρώπης, το οποίο µάλλον δεν έχει ακόµη εισαχθεί ως θέµα. Από την οπτική µας, συστήνουµε την ενσωµάτωση αυτού του θέµατος στο ευρωπαϊκό επίπεδο συλλογισµού. 2. Τελικά συµπεράσµατα και προοπτικές σε όλες τις χώρες εταίρους Το PreQual διευκόλυνε την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού µέτρου ικανού να µετατρέψει τις υψηλές συστάσεις του τρέχοντος κοινωνικο-πολιτικού δηµόσιου διαλόγου για την πρόνοια, τη µετανάστευση και την εργασία και να παρέχει µία προοπτική επίλυσης καταστάσεων στις γυναίκες µετανάστριες. Το αποτέλεσµα είναι µια αναγνωρισµένη σύλληψη η οποία είναι ικανή να υλοποιηθεί διεθνώς. Έως τώρα έχει υλοποιηθεί επιτυχώς και αξιολογηθεί σε ετπά ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράµµατος, στηρίξαµε και ενθαρρύναµε πολλές γυναίκες και λάβαµε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές ότι το µέτρο κατάρτισης θα είναι σε θέση να συνεχιστεί. Αυτή είναι πραγµατικά µια θετική προοπτική η οποία πρόκειται να φέρει βελτιώσεις στις ζωές και τις πραγµατικότητες των γυναικών µεταναστριών στην Ευρώπη µέσω της παροχής περαιτέρω εκπαιδευτικών προγραµµάτων που εξυπηρετούν τις γυναίκες µετανάστριες αντί να εξυπηρετούν µονοµερώς τα ευρωκεντρικά και ηγεµονικά συµφέροντα. Οι πλούσιες εµπειρίες που είχαµε κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και κυρίως κατά τη διάρκεια των πρόσφατων PreQual µαθηµάτων στην Αυστρία, την Τσεχική ηµοκρατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ισπανία θα δηµοσιευτούν σύντοµα σε νέα βιβλία τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. Ειδικοί από τα πεδία της υγείας, της πρόνοιας και της µετανάστευσης και πρόσφατοι συµµετέχοντες στο PreQual θα συζητήσουν περαιτέρω µελλοντικές προοπτικές καθώς και την επισκόπηση του PreQual και τα περιεχόµενά του κατά τη διάρκεια του διεθνούς τελικού συνεδρίου που είναι προγραµµατισµένο για τις 2 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη (βλέπε σηµείο 4). 3. ύο βιβλία προς δηµοσίευση σύντοµα 3.1 PreQual βασικά Η κύρια εστίαση του PreQual είναι να παρέχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα το οποίο χαράσσει ένα δεσµό ανάµεσα στην αναδιάρθρωση της καθηµερινής ζωής στην κοινωνία και την ικανότητα χειραφέτησης των γυναικών µεταναστριών µέσα στην Ευρώπη να δρούνε ως υποκείµενα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Τα εκπαιδευτικά µέτρα ανταποκρίνονται στις πολιτικές της αγοράς εργασίας µε ένα τρόπο χειραφέτησης, θέτοντας σε κίνηση διαδικασίες επαγρύπνησης και παρέχοντας ένα πλαίσιο για τις συµµετέχουσες των µαθηµάτων προκειµένου να

4 διερευνήσουν και να κάνουν πράξη διάφορους τρόπους δράσης ως υποκείµενα στα πλαίσια της κοινωνίας. Επιπλέον, το PreQual στοχεύει στη δηµιουργία ενός κοινού εδάφους για όλες τις συµµετέχουσες (συµπεριλαµβανοµένου και των εκπαιδευτών) για την ανάπτυξη στρατηγικών προκειµένου για την αλλαγή των προσωπικών τους καταστάσεων, καθώς και των συνθηκών µέσα στη γενικότερη αγορά εργασίας. Με την καινούργια µας έντυπη έκδοση «PreQual βασικά», επιθυµούµε εποµένως να παρέχουµε µια χειροπιαστή συνεισφορά παρουσιάζοντας παιδαγωγικές και µεθοδολογικές βάσεις, καθώς και τις κύριες θεµατικές της δουλειάς µας στα πλαίσια του PreQual. 3.2 PreQual steps Σε αυτό το έντυπο ηλεκτρονικής µορφής, προσπαθήσαµε να παρουσιάσουµε τις πολύ διαφοροποιηµένες και ως ένα βαθµό ποικίλες διεθνείς εµπειρίες µας και, µέσω της παράθεσης παραδειγµάτων, να ενθαρρύνουµε την υλοποίηση των µέτρων τα οποία στοχεύουν στη στήριξη των γυναικών µεταναστριών στην πρόσβασή τους καταρτισµένης εργασίας. Οι εκθέσεις ανά χώρα γράφτηκαν από τους εκπροσώπους των οργανώσεων-εταίρων. Οι εκπαιδευτές, οι συµµετέχουσες των µαθηµάτων, οι ειδικοί και οι συντονιστές των προγραµµάτων θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εµπειρίες τους από τη δική τους οπτική σκοπιά. 4. Τελικό συνέδριο στη Μαδρίτη Από τις 30 Σεπτεµβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου όλες οι οργανώσεις-εταίροι θα συναντηθούνε στη Μαδρίτη για ένα τελικό συνέδριο. Μερικοί από τα σηµεία εστίασης του διεθνούς συνεδρίου εν συντοµία: :00 21:00 Θέατρο που ακολουθεί τη µέθοδο του Augusto Boal οργανωµένο από το σύλλογο MINKA/Μαδρίτη :00-14:00 ηµόσια στρογγυλή τράπεζα: «Γυναικεία Μετανάστευση, Εργασία και Πρόνοια. Ευρωπαϊκές εµπειρίες και µοντέλα στήριξης» µε ειδικούς από το πεδίο της µετανάστευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας και πρόνοιας, συµµετέχουσες του PreQual στην Ισπανία κ.α. -παρουσίαση των βιβλίων και επισκόπηση Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την ισπανική οργάνωση-εταίρο IEPALA ή τη συντονίστρια οργάνωση του προγράµµατος maiz. είτε επίσης: 5. Επικοινωνία: Αν ενδιαφέρεστε για επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραµµα, παρακαλούµε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε µε τη συντονίστρια οργάνωση του προγράµµατος και/ή τους εταίρους του προγράµµατος:

5 Αυστρία/ Verein maiz, Elisabeth Cepek και Gabriela Küng: Τσεχική ηµοκρατία/ Sofia, Hana Caluš και Muller Alice Ελλάδα/ Αντιγόνη: Κωνσταντίνα Τόλια Ουγγαρία/ DemNet:: Jaksa Brigitta Ισπανία/Iepala: Sonsoles Garcia-Nieto Αυτό το πρόγραµµα δηµιουργήθηκε µε την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος Leonardo da Vinci της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόµενο αυτής της αναφοράς αντιπροσωπεύει τα αποτελέσµατα και τις αναλύσεις από τους εταίρους του προγράµµατος, χωρίς να αντιπροσωπεύει απαραίτητα την άποψη των εθνικών αρµόδιων αρχών, ούτε σηµαίνει την οποιαδήποτε ευθύνη από την πλευρά τους.

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ...2

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ...2 EURONEWS ΤΕΥΧΟΣ 21 ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ...2 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ...3 Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Πολιτική και Πρακτική στον τοµέα της Ειδικής Εκπαίδευσης...3 Οι Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών

Ανάπτυξη δέσµης δεικτών Ανάπτυξη δέσµης δεικτών για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Η έκθεση διαµορφώθηκε στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων

ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Νέα Γενιά σε ράση - Οδηγός Προγράµµατος ράση 4.3 - Κατάρτιση και ικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων Στόχοι Αυτή η επιµέρους ράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ONE-STOP-SHOP Φεβρουάριος 2009 *γραφείο ενιαίας εξυπηρέτησης μεταναστών Το εγχειρίδιο αυτό έχει γραφεί από τις : Catarina Reis Oliveira (ACIDI, I.P.), Maria

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Με την οικονομική στήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος» Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC

3η Διακρατική Συνάντηση ALMA-DC ΤΕΥΧΟΣ 3 «Δρόμος για την κοινωνική ενσωμάτωση» Η σύμπραξη ALMA-DC συναντήθηκε στην Δρέσδη της Γερμανίας όπου υλοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2011. 3η Διακρατική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων

SIRIUS. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών. Έγγραφο διατύπωσης θέσεων SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες μεταναστών Έγγραφο διατύπωσης θέσεων 3 SIRIUS Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για την εκπαίδευση παιδιών και νέων από οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Μια Συγκριτική ανάλυση των πρακτικών στους χώρους εργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... i Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2011 COM(2011) 413 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Europe Direct. Ετήσια έκθεση 2011

Europe Direct. Ετήσια έκθεση 2011 Europe Direct Ετήσια έκθεση 2011 Βασικά στοιχεία το 2011 Europe Direct = Kέντρο Eπαφής Europe Direct Περίπου 80 000 ερωτήσεις + Δίκτυο Europe Direct 468 κέντρα πληροφόρησης Europe Direct Περισσότερες από

Διαβάστε περισσότερα