Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος Επιστηµονικές συναντήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις"

Transcript

1 Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011 Επιστηµονικές συναντήσεις Το Πανεπιστήµιο Πατρών, τµήµα Χηµικών Μηχανικών που συµµετέχει ως εταίρος στο πρόγραµµα, πραγµατοποίησε στα πλαίσια του έργου επιστηµονική συνάντηση µε θέµα «Κοµποστοποίηση στερεών υπολειµµάτων. ράσεις έρευνας και καινοτοµίας». Η συνάντηση έγινε τον εκέµβριο του 2010 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε προσκεκληµένο οµιλητή τον Αν. Καθηγητή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Θ. Μανιό. Στόχοι της συνάντησης που έγινε, αλλά και εκείνης που αναµένεται να ακολουθήσει προς το τέλος του προγράµµατος, είναι η ενίσχυση της περαιτέρω έρευνας στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων και στην αξιοποίησή τους για ανάκτηση υλικών και παραγωγή εναλλακτικών µορφών ενέργειας, η αποσαφήνιση σχετικών προβληµάτων καθώς και η επαφή επιστηµόνων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της επεξεργασίας αποβλήτων και λυµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην συνάντηση συµµετείχαν µεταπτυχιακοί φοιτητές κα µεταδιδακτορικοί ερευνητές και επιτεύχθηκε εποικοδοµητικός διάλογος µεταξύ των παρευρισκοµένων καθώς διευκρινίστηκαν αρκετά ερωτήµατα και αποσαφηνίστηκαν αρκετές έννοιες. Οι συµµετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυ- µία να παρακολουθήσουν διεθνή συνέδρια, µαθήµατα και να ασχοληθούν µε την συνεργατική έρευνα του θέµατος της διαχείρισης των αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων. Κοµποστοποίηση????? Αναερόβια χώνευση?

2 Σεµινάρια επιµόρφωσης Το Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών πραγµατοποίησε στα πλαίσια του έργου, σεµινάριο επιµόρφωσης επιστηµονικού προσωπικού, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Πατρών τον Ιανουάριο του Στόχος των σεµιναρίων επιµόρφωσης είναι η ενηµέρωση του επιστηµονικού προσωπικού (προπτυχιακοί - µεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστήµονες, ερευνητές) για τα νέα δεδο- µένα (νέες µεθοδολογίες, περιβαλλοντικά έργα) σχετικά µε τη διαχείριση αποβλήτων. Στο πρώτο αυτό σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε συµµετείχαν δέκα προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών, οι οποίοι παρουσίασαν την πορεία της ιπλωµατικής τους εργασίας που διεξάγεται στο εργαστήριο Μηχανικής Περιβαλλοντικών ιεργασιών και η θεµατολογία τους άπτεται των εργαστηριακών µελετών του έργου INTEGRASTE. Οι συµµετέχοντες φοιτητές παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σεµινάριο καθώς τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν βοήθησαν στον προσδιορισµό της περαιτέρω πορείας των εργαστηριακών µελετών τους. Τα σεµινάρια επιµόρφωσης είναι µια δράση του προγράµ- µατος που θα συνεχιστεί καθ όλη την διάρκεια του έργου µε την διεύρνση του κύκλου των συµµετεχόντων και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του νέου επενδυτικού υλικού (εγχειρίδια, οδηγοί εργαστηρίων κ.λ.π.) που θα προστεθούν στην διδακτέα ύλη, έχοντας σαν βάση τους την εµπειρία που θα αποκοµιστεί από τους επιστήµονες κάθε ειδικής περιοχής του θέµατος της διαχείρισης των αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων.

3 Πίνακες ανακοινώσεων Οι πίνακες ανακοινώσεων του έργου κατασκευάστηκαν τον Νοέµβριο του 2010 υπό την ευθύνη της Νοµαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης. Ρόλος τους είναι να ενηµερώσουν τους πολίτες λεπτοµερώς για τους στόχους, τις δράσεις, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου. Στους πίνακες παρουσιάζεται µε απλοποιηµένο τρόπο η µεθοδολογία που ακολουθείται για την επεξεργασία των αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων αναερόβιας χώνευσης και τα προϊόντα που εξάγονται (βιοαέριο, λίπασµα, νερό). Η µεθοδολογία παρουσιάζεται µε απλό σκίτσο προκειµένου να δείξει τον κύκλο ζωής της διαδικασίας κάνοντας την έτσι όσο το δυνατόν πιο κατανοητή στο ευρύ κοινό. Κατασκευάστηκαν πέντε (5) δίγλωσσοι (Ελληνικά Αγγλικά) πίνακες ανακοινώσεων, τέσσερις (4) για εσωτερική χρήση και ένας (1) για εξωτερική χρήση. Οι εξωτερικοί πίνακες τοποθετήθηκαν από ένας στις εγκαταστάσεις των εταίρων του έργου (Νοµαρχία Αχαΐας Πανεπιστήµιο Πατρών Ν.Ε.Α.) και στο εσωτερικό της πιλοτικής µονάδας, σε στρατηγικά σηµεία προσβάσιµα στο κοινό. Ο εξωτερικός πίνακας ανακοινώσεων τοποθετήθηκε στον περιβάλλοντα χώρο της πιλοτικής µονάδας. Οι πίνακες ανακοινώσεων της πιλοτικής µονάδας θα χρησιµοποιηθούν σαν πρώτη στάση ενδιαφέροντος στις ξεναγήσεις στην πιλοτική µονάδα για να γνωρίσουν οι επισκέπτες το έργο. Εξωτερικός πίνακας ανακοινώσεων στην πιλοτική µονάδα

4 Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού Η πρώτη έκδοση ενηµερωτικού υλικού για το έργο εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2010, υπό την ευθύνη της Νοµαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης που συµµετέχει ως εταίρος στο πρόγραµ- µα. Ελληνική Αφίσα Η ανάπτυξη του πληροφοριακού υλικού, εντάσσεται στις δράσεις διάδοσης του έργου οι οποίες στοχεύουν στην αφύπνιση του κοινού σχετικά µε το θέµα της διαχείρισης των αγροτοβιο- µηχανικών αποβλήτων, στην προβολή διάδοση της προτεινόµενης µεθοδολογίας διαχείρισης αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων και στην δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου. Στην πρώτη αυτή έκδοση έγινε παραγωγή Φυλλαδίων (7.000 στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) τα οποία επικεντρώνονταν στην γενική παρουσίαση του έργου (στόχοι γενική περιγραφή δράσεις αναµενόµενα αποτελέσµατα) και 100 Αφισών (70 στα Ελληνικά και 30 στα Αγγλικά) µε θέµα την αναπαράσταση της διαδικασίας επεξεργασίας των αγροτοβιοµηχανικών αποβλήτων που προτείνεται από το έργου και τα παραγόµενα προϊόντα. Το υλικό αυτό διανεµήθηκε στο πρώτο τοπικό συνέδριο του προγράµµατος αλλά θα χρησιµοποιηθεί και καθ όλη τη διάρκεια του έργου υποστηρικτικά σε όλες τις δράσεις. SLOGAN Integraste Ελληνικό Φυλλάδιο

5 ιοργάνωση τοπικού συνεδρίου Το 1ο συνέδριο (εισαγωγικό) του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε τον εκέµβριο του 2010 στην Πάτρα, στο Πολυχώρο Πολιτεία, από τους εταίρους του έργου. Το συνέδριο αποτέλεσε εισαγωγή στο θεµατικό πεδίο του έργου, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του και έγινε ανάλυση επίδειξη της προτεινόµενης µεθοδολογίας για την διαχείριση των αγροτοβιοµηχανικών κτηνοτροφικών αποβλήτων µε στόχο την ανάκτηση υλικών (λίπασµα, νερό) και ενέργειας. Σκοπός του συνεδρίου που έγινε αλλά και των επόµενων που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου είναι η προβολή του τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους ενδιαφερόµενους φορείς που θα µπορούσαν να επωφεληθούν από την εµπειρία του έργου και να υλοποιήσουν σε συνεργασία µε δυνητικούς επενδυτές, την καινοτόµο µεθοδολογία που προτείνεται. Η συµµετοχή στο συνέδριο ήταν αρκετά ικανοποιητική από όλες τις πλευρές τους παραγωγούς αποβλήτων, τους τοπικούς φορείς, τι τοπικές πολιτικές αρχές, και πολίτες. Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγιναν οµιλίες παρουσιάσεις τόσο από τους εταίρους του προγράµµατος, όσο και από τους προσκεκληµένους οµιλητές ειδικούς γνώστες στο θέµα και αναπτύχθηκε εποικοδοµητικός διάλογος µεταξύ των παρευρισκοµένων. Έκδηλο ήταν από όλους το ενδιαφέρον για άµεση υλοποίηση της πρότασης του έργου. Το INTEGRASTE συγχρηµατοδοτείται κατά 47,02% από το πρόγραµµα LIFE+ Environment της Ε.Ε. Life 08/ENV/GR/578

Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!!

Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!! Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Ενηµερωτικό ελτίο Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Newsletter Ιούνιος-Νοέµβριος 2013 2013 / No.1 Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!! Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

site map Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ OMIΛOY ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Loading Σύνθεση εξωφύλλου: Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία Σήµα µε το οποίο προσδιορίζονται στην παρούσα έκδοση σχετικές πρακτικές ΕΚΕ B Σκιαγράφηση μιας 100χρονης Εταιρίας ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Título del boletíngrasp-med

Título del boletíngrasp-med Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Título del boletíngrasp-med Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Newsletter Nº3 Σεπτέμβριος 2014 Τι νεότερο υπάρχει στο GRASP; Σε αυτό το τεύχος: Τι νεότερο υπάρχει στο 1 Εσωτερικές συναντήσεις Συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ρ. Ειρήνη Μπαγιάτη Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, email: mail@kpe-archan.ira.sch.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 58/ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Sports for all»

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκέμβριος 2008. Δραστηριότητες και προϊόντα της Μελέτης και της Έρευνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκέμβριος 2008. Δραστηριότητες και προϊόντα της Μελέτης και της Έρευνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκέμβριος 2008 Το τέταρτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου αποτελεί μέρος του πληροφοριακού υλικού που αναφέρεται στους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου TIPS και στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης 18 Στο πλευρό των νέων Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης Η στήριξη των νέων στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα