Πρόλογος. if (παράσταση) εντολή1 else εντολή2. Από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως K&R.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος. if (παράσταση) εντολή1 else εντολή2. Από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως K&R."

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος v ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Προπαρασκευαστική εισαγωγή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Τύποι, τελεστές, και παραστάσεις 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ροή του ελέγχου 59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Συναρτήσεις και δομή του προγράμματος 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Δείκτες και πίνακες 97 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Δομές 151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Είσοδος και έξοδος 168 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η διασύνδεση συστήματος του UNIX 188 Ευρετήριο 203

4

5 Πρόλογος Αυτό είναι ένα ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. Παρέχει τις λύσεις για όλες τις ασκήσεις του βιβλίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού C, δεύτερη έκδοση, των Brian W. Kernighan και Dennis M. Ritchie (Κλειδάριθμος, 1990). Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων (American National Standards Institute, ANSI) δημιούργησε το πρότυπο ANSI για τη γλώσσα C, και οι K&R τροποποίησαν την αρχική έκδοση του βιβλίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού C. Ξαναγράψαμε λοιπόν τις λύσεις ώστε να συμβαδίζουν τόσο με το πρότυπο ANSI όσο και με τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου των K&R. Η προσεκτική μελέτη του βιβλίου Απαντήσεις στα Προβλήματα της C, δεύτερη έκδοση, σε συνδυασμό με τη μελέτη του βιβλίου των K&R, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη γλώσσα C και θα σας διδάξει καλές προγραμματιστικές τεχνικές σε C. Χρησιμοποιήστε το βιβλίο των K&R για να μάθετε C, εργαστείτε με τις ασκήσεις, και κατόπιν μελετήστε τις λύσεις που παρουσιάζονται εδώ. Οι λύσεις μας χρησιμοποιούν τις δομές της γλώσσας οι οποίες είναι γνωστές στο σημείο του βιβλίου K&R όπου εμφανίζονται οι ασκήσεις. Ο σκοπός είναι να μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βήματα του βιβλίου K&R. Στη συνέχεια, καθώς μαθαίνετε περισσότερα σχετικά με τη γλώσσα C, πιθανώς να μπορείτε να δώσετε καλύτερες λύσεις. Για παράδειγμα, μέχρι να εξηγηθεί η εντολή if (παράσταση) εντολή1 else εντολή2 στη σελίδα 41 του K&R, δεν τη χρησιμοποιούμε. Παρόλα αυτά, μπορείτε να βελτιώσετε τις λύσεις των Ασκήσεων 1-8, 1-9, και 1-10 (σελίδα 39 K&R) αν τη χρησιμοποιήσετε. Μερικές φορές, παρέχουμε επίσης λύσεις χωρίς τέτοιους περιορισμούς. Οι λύσεις εξηγούνται. Υποθέτουμε ότι έχετε μελετήσει το βιβλίο K&R μέχρι το σημείο της άσκησης. Προσπαθούμε να μην επαναλαμβάνουμε το βιβλίο, αλλά να περιγράφουμε απλώς τα σημαντικά στοιχεία σε κάθε λύση. Από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως K&R.

6 vi Απαντήσεις στα Προβλήματα της C Δεν είναι δυνατόν να μάθει κανείς μια γλώσσα προγραμματισμού διαβάζοντας απλώς τις εντολές τής γλώσσας αυτής. Πρέπει επίσης να προγραμματίσει να γράψει το δικό του κώδικα και να μελετήσει τον κώδικα άλλων. Στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιήσαμε ισχυρές λειτουργίες της γλώσσας, χωρίσαμε τον κώδικα σε λειτουργικές μονάδες, κάναμε εκτεταμένη χρήση των ρουτινών βιβλιοθήκης, και μορφοποιήσαμε τα προγράμματά μας έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε τη λογική ροή τους. Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει να γίνετε ειδικοί στη γλώσσα C. Ευχαριστούμε τους φίλους που βοήθησαν στη δημιουργία αυτής της δεύτερης έκδοσης: τους Brian Kernighan, Don Kostuch, Bruce Leung, Steve Mackey, Joan Magrabi, Julia Mistrello, Rosemary Morrissey, Andrew Nathanson, Σοφία Παπανικολάου, Dave Perlin, Carlos Tondo, John Wait, και Eden Yount. Clovis L. Tondo

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ροή του ελέγχου Άσκηση 3-1: (σελίδα 89 K&R) Η δυαδική μας αναζήτηση κάνει δύο ελέγχους μέσα στο βρόχο, ενώ ένας θα ήταν αρκετός (με το τίμημα περισσότερων ελέγχων έξω από το βρόχο). Γράψτε μια εκδοχή με ένα μόνο έλεγχο μέσα στο βρόχο και μετρήστε τη διαφορά στο χρόνο εκτέλεσης. /* binsearch: εύρεση του x στο v[o] <= v[1] <=... <= v[n-1] */ int binsearch(int x, int v[], int n) { int low, high, mid; low = 0; high = n - 1; mid = (low + high) / 2; while (low <= high && x!= v[mid]) { if (x < v[mid]) high = mid - 1; else low = mid + 1; mid = (low + high) / 2; if (x == v[mid]) return mid; /* βρέθηκε ταύτιση */ else return -1; /* δεν βρέθηκε ταύτιση */

8 60 Απαντήσεις στα Προβλήματα της C Αλλάξαμε την παράσταση στο βρόχο while από low <= high σε low <= high && x!= v[mid] ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία μόνο εντολή if μέσα στο βρόχο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπολογίζουμε τη mid πριν ξεκινήσει ο βρόχος καθώς και κάθε φορά που εκτελείται ο βρόχος. Θα πρέπει να έχουμε μια συνθήκη ελέγχου έξω από το βρόχο while προκειμένου να διαπιστώνουμε αν ο βρόχος τερματίστηκε επειδή βρέθηκε το x μέσα στον πίνακα v. Αν το x υπάρχει στον πίνακα η συνάρτηση binsearch επιστρέφει την τιμή mid, ενώ διαφορετικά επιστρέφει -1. Η διαφορά στο χρόνο εκτέλεσης είναι ελάχιστη. Δεν κερδίσαμε πολλά σε επιδόσεις και είχαμε κάποιες απώλειες ως προς την αναγνωσιμότητα του κώδικα. Ο αρχικός κώδικας στη σελίδα 88 του βιβλίου Κ&R είναι συνολικά πιο ευανάγνωστος.

9 Η ροή του ελέγχου Κεφάλαιο 3 61 Άσκηση 3-2: (σελίδα 91 K&R) Γράψτε μια συνάρτηση escape(s, t) η οποία, καθώς αντιγράφει το αλφαριθμητικό t στο s, μετατρέπει χαρακτήρες όπως οι αλλαγές γραμμών και οι στηλοθέτες σε ορατές ακολουθίες διαφυγής, όπως \n και \t. Χρησιμοποιήστε μια εντολή switch. Γράψτε και μια συνάρτηση για το αντίθετο, δηλαδή τη μετατροπή ακολουθιών διαφυγής σε πραγματικούς χαρακτήρες. /* escape: επέκταση των χαρακτήρων αλλαγής γραμμής και στηλοθέτη */ /* σε ορατές ακολουθίες διαφυγής κατά την αντιγραφή */ /* του αλφαριθμητικού t στο s */ void escape(char s[], char t[]) { int i, j; for (i = j = 0; t[i]!= '\0'; i++) switch (t[i]) { case '\n': /* αλλαγή γραμμής */ s[j++] = '\\'; s[j++] = 'n'; case '\t': /* στηλοθέτης */ s[j++] = '\\'; s[j++] = 't'; default: /* οι άλλοι χαρακτήρες */ s[j++] = t[i]; s[j] = '\0'; Η εντολή for (i = j = 0; t[i]!= '\0'; i++) ελέγχει το βρόχο. Η μεταβλητή i είναι ο δείκτης ευρετηρίου για το αρχικό αλφαριθμητικό t, ενώ το j είναι ο δείκτης ευρετηρίου για το τροποποιημένο αλφαριθμητικό s. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις στην εντολή switch: το '\ n' για το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής, το '\t' για το χαρακτήρα στηλοθέτη, και η προεπιλογή. Αν ο χαρακτήρας t[i] δεν ταιριάζει με καμία από τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η συνάρτηση escape εκτελεί την περίπτωση με την ετικέτα default: την αντιγραφή του t[i] στο αλφαριθμητικό s.

10 62 Απαντήσεις στα Προβλήματα της C Η συνάρτηση unescape είναι παρόμοια: /* unescape: μετατροπή ακολουθίας διαφυγής σε πραγματικούς */ /* χαρακτήρες κατά την αντιγραφή του αλφαριθμητικού t στο s */ void unescape(char s[], char t[]) { int i, j; for (i = j = 0; t[i]!= '\0'; i++) if (t[i]!= '\\') s[j++] = t[i]; else /* βρέθηκε ανάποδη κάθετος */ switch(t[++i]) { case 'n': /* αλλαγή γραμμής */ s[j++] = '\n'; case 't': /* στηλοθέτης */ s[j++] = '\t'; default: /* όλοι οι άλλοι χαρακτήρες */ s[j++] = '\\'; s[j++] = t[i]; s[j] = '\0'; Αν ο χαρακτήρας στο t[i] είναι μια ανάποδη κάθετος, χρησιμοποιούμε την εντολή switch για να μετατρέψουμε το αλφαριθμητικό \n σε αλλαγή γραμμής και το αλφαριθμητικό \t σε χαρακτήρα στηλοθέτη. Η περίπτωση default χειρίζεται το ενδεχόμενο μιας ανάποδης καθέτου που ακολουθείται από οτιδήποτε άλλο αντιγράφει απλώς την ανάποδη κάθετο και το t[i] στο αλφαριθμητικό s. Οι εντολές switch μπορούν να είναι και ένθετες. Η ακόλουθη είναι μια ακόμα λύση για το ίδιο πρόβλημα.

11 Η ροή του ελέγχου Κεφάλαιο 3 63 /* unescape: μετατροπή ακολουθίας διαφυγής σε πραγματικούς */ /* χαρακτήρες κατά την αντιγραφή του αλφαριθμητικού t στο s */ void unescape(char s[], char t[]) { int i, j; for (i = j = 0; t[i]!= '\0'; i++) switch (t[i]) { case '\\': /* ανάποδη κάθετος */ switch(t[++i]) { case 'n': /* αλλαγή γραμμής */ s[j++] = '\n'; case 't': /* στηλοθέτης */ s[j++] = '\t'; default: /* όλοι οι άλλοι χαρακτήρες */ s[j++] = '\\'; s[j++] = t[i]; default: /* όχι ανάποδη κάθετος */ s[j++] = t[i]; s[j] = '\0'; Η εξωτερική εντολή switch χειρίζεται το χαρακτήρα ανάποδης καθέτου και όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (default). Η περίπτωση της ανάποδης καθέτου χρησιμοποιεί μια ακόμα εντολή switch, όπως και στην προηγούμενη λύση.

12 64 Απαντήσεις στα Προβλήματα της C Άσκηση 3-3: (σελίδα 95 K&R) Γράψτε μια συνάρτηση expand(s1, s2) που αναπτύσσει συντομογραφικούς συμβολισμούς όπως ο a-z από το αλφαριθμητικό s1 στην ισοδύναμη πλήρη λίστα abc...xyz στο αλφαριθμητικό s2. Επιτρέψτε τη χρήση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων καθώς και αριθμητικών ψηφίων, και προετοιμαστείτε για να αντιμετωπίσετε περιπτώσεις όπως οι a-b-c και a-z0-9 ή -a-z. Φροντίστε ώστε μια παύλα (-) στην αρχή ή στο τέλος να αντιμετωπίζεται "κυριολεκτικά", δηλαδή να μην γίνεται ειδική ερμηνεία του συμβόλου. /* expand: ανάπτυξη συντομογραφικού συμβολισμού από το s1 στο */ /* αλφαριθμητικό s2 */ void expand(char s1[], char s2[]) { char c; int i, j; i = j = 0; while ((c = s1[i++])!= '\0') /* λήψη χαρακτήρα από το s1[] */ if (s1[i] == '-' && s1[i+1] >= c) { i++; while (c < s1[i]) /* επέκταση συντομογραφίας */ s2[j++] = c++; else s2[j++] = c; /* αντιγραφή του χαρακτήρα */ s2[j] = '\0'; Η συνάρτηση παίρνει ένα χαρακτήρα από το s1, τον αποθηκεύει στο c, και κατόπιν ελέγχει τον επόμενο χαρακτήρα. Αν ο επόμενος χαρακτήρας είναι η παύλα και ο μεθεπόμενος χαρακτήρας είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το χαρακτήρα του c, η συνάρτηση expand προχωρά στην ανάπτυξη του συντομογραφικού συμβολισμού. Διαφορετικά, η συνάρτηση expand αντιγράφει το χαρακτήρα στο s2. Η συνάρτηση expand λειτουργεί για χαρακτήρες ASCII. Η συντομογραφία a-z αναπτύσσεται στο ισοδύναμο αλφαριθμητικό abc... xyz. Η συντομογραφία!-~ αναπτύσσεται σε!"#..abc..xyz..abc..xyz.. ~. Η λύση αυτή μας δόθηκε από τον Axel Schreiner του Πανεπιστημίου του Osnabruck, στη Δυτική Γερμανία.

13 Η ροή του ελέγχου Κεφάλαιο 3 65 Άσκηση 3-4: (σελίδα 97 K&R) Σε μια αριθμητική αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς δύο, η έκδοσή μας της itoa δεν χειρίζεται το μεγαλύτερο αρνητικό αριθμό, δηλαδή μια τιμή του n ίση με -(2 μέγεθος_λέξης-1 ). Ε- ξηγήστε γιατί συμβαίνει αυτό. Τροποποιήστε τη συνάρτηση ώστε να εμφανίζει σωστά την τιμή, ανεξάρτητα από το μηχάνημα στο οποίο εκτελείται. #define abs(x) ((x) < 0? -(x) : (x)) /* itoa: μετατροπή του n σε χαρακτήρες του s τροποποιημένη */ void itoa(int n, char s[]) { int i, sign; void reverse(char s[]); sign = n; /* καταγραφή του προσήμου */ i = 0; do { /* παραγωγή ψηφίων σε αντίστροφη σειρά */ s[i++] = abs(n % 10) + '0'; /* λήψη επόμενου ψηφίου */ while ((n /= 10)!= 0); /* διαγραφή του */ if (sign < 0) s[i++] = '-'; s[i] = '\0'; reverse(s); Το -(2 μέγεθος_λέξης-1 ) δεν μπορεί να μετατραπεί όπως είναι σε θετικό αριθμό με μια απλή πράξη όπως η n = -n; επειδή ο μεγαλύτερος θετικός αριθμός σε μια αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς δύο είναι ο: (2 μέγεθος_λέξης-1 ) - 1 Η μεταβλητή sign αποθηκεύει την αρχική τιμή του n. Η μακροεντολή abs βρίσκει την απόλυτη τιμή του n % 10. Αυτό αποφεύγει το πρόβλημα με το -(2 μέγεθος_λέξης-1 ) επειδή γίνεται θετικό μόνο το αποτέλεσμα του υπολοίπου.

14 66 Απαντήσεις στα Προβλήματα της C Η παράσταση υπό συνθήκη στην εντολή do-while άλλαξε από (n /= 10) > 0 σε (n /= 10)!= 0 επειδή, αν το n παρέμενε αρνητικό καθόλη τη διάρκεια του βρόχου, ο βρόχος δεν θα τερματιζόταν ποτέ.

15 Η ροή του ελέγχου Κεφάλαιο 3 67 Άσκηση 3-5: (σελίδα 97 K&R) Γράψτε τη συνάρτηση itob(n, s, b) που μετατρέπει τον ακέραιο n σε αναπαράσταση χαρακτήρων, με αριθμητική βάση b, η οποία αποθηκεύεται στο αλφαριθμητικό s. Πιο συγκεκριμένα, η itob(n, s, 16) μορφοποιεί τον n σαν 16δικό ακέραιο στο s. /* itob: μετατρέπει τον n σε χαρακτήρες στο s με βάση b */ void itob(int n, char s[], int b) { int i, j, sign; void reverse(char s[]); if ((sign = n) < 0) /* καταγραφή προσήμου */ n = -n; /* κάνε τον n θετικό */ i = 0; do { /* δημιουργία ψηφίων σε αντίστροφη σειρά */ j = n % b; /* πάρε το επόμενο ψηφίο */ s[i++] = (j <= 9)? j+'0' : j+'a'-10; while ((n /= b) > 0); /* διαγραφή του */ if (sign < 0) s[i++] = '-'; s[i] = '\0'; reverse(s); Τα περιεχόμενα του n μετατρέπονται σε αριθμητική βάση b έτσι ώστε η παράσταση n % b να επιστρέφει μια τιμή μεταξύ 0 και b-1, και η παράσταση n /= b να διαγράφει αυτόν τον αριθμό από το n. Ο βρόχος συνεχίζεται όσο το n/b είναι μεγαλύτερο του μηδενός.

16

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση...

Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Από την πρώτη στην τέταρτη έκδοση... Όταν το Φεβρουάριο του 2004 έστειλα την πρότασή μου στον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘ- ΜΟ για την έκδοση ενός βιβλίου για τη γλώσσα C, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι οχτώ χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια σε Javascript

Παιχνίδια σε Javascript Παιχνίδια σε Javascript Μάθημα 1ο Μια Γρήγορη Εισαγωγή στη Γλώσσα Τα Εργαλεία Την Javascript μπορούμε (όπως και την HTML) να τη γράψουμε σε ένα απλό συντάκτη κειμένου, ή σε ένα περιβάλλον όπως το Bluefish

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C Παναγιώτης Κόκκας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2009 1 2 Εισαγωγή: Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται στους πρωτοετείς φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

http://cpp.bytes.gr 1

http://cpp.bytes.gr 1 Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα το οποίο να απεικονίζει την διαδικασία της λύσης µιας εξίσωσης δευτέρου βαθµού. http://cpp.bytes.gr 1 Νίκος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα