1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών"

Transcript

1 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της Γλώσσας (ανάπτυξη προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου) της Ιστορίας (μελέτη ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα) και των Εικαστικών (δημιουργική εικαστική έκφραση των μαθητών). Για την υλοποίηση του σεναρίου προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ώρες της Ευέλικτης Ζώνης 3.Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών: Το σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, καθώς προβλέπεται στις Ε και Στ τάξεις οι μαθητές «να χαράζουν γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια οργάνων, να υπολογίζουν τις περιμέτρους και τα εμβαδά βασικών γεωμετρικών σχημάτων, να υπολογίζουν το μήκος του κύκλου και το εμβαδόν του κυκλικού δίσκου 1». Οι μαθητές θα πρέπει: Να εκτελούν πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης (ακεραίων και δεκαδικών αριθμών). Να διενεργούν μετρήσεις μηκών με γεωμετρικά όργανα. Να χειρίζονται τον Η/Υ στις βασικές του λειτουργίες. Ήδη οι μαθητές από προηγούμενες εφαρμογές γνωρίζουν το χειρισμό και τη λειτουργία των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο σενάριο. Οι πρότερες γνώσεις των μαθητών θα ανιχνευθούν από τον εκπαιδευτικό, στην αρχή του μαθήματος, συμπληρώνοντας οι μαθητές ένα ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη στο διαδραστικό πίνακα του σχολικού εργαστηρίου. 4.Σκοπός: Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του κύκλου και να διαχειρίζονται τα στοιχεία του. Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Να γνωρίσουν τη σωστή ορολογία που αφορά στον κύκλο Να κατανοήσουν την έννοια της διαμέτρου και της ακτίνας και τη σχέση τους. Να αναγνωρίζουν ότι το μήκος του κύκλου είναι ό,τι η περίμετρος ενός άλλου γεωμετρικού σχήματος με πλευρές. Να ανακαλύψουν ότι το μήκος του κύκλου εξαρτάται από την ακτίνα του 1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1

2 Να συνδέσουν το θέμα με το συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα (Ολυμπιακοί Αγώνες) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Οι μαθητές να αναπτύξουν: Μαθηματική σκέψη Δεξιότητες συνεργασίας σε ομάδες Να προσεγγίσουν οι μαθητές καταστάσεις που δεν έζησαν δημιουργώντας βιώματα. Ελεύθερη και δημιουργική εικαστική έκφραση Να οδηγούνται σε προβληματικές καταστάσεις και να δίδουν λύσεις Ανάπτυξη κριτικής σκέψης Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ Οι μαθητές να: Αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση του Η/Υ. Εργάζονται σε συγκεκριμένα λογισμικά με συγκεκριμένους στόχους Να πλοηγούνται με ευχέρεια και ασφάλεια στο διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες Να εκφράζουν εικαστικά με ελεύθερο τρόπο, τα συναισθήματά τους μέσα από το χειρισμό ενός κατάλληλου λογισμικού. 5.Κατηγορία λογισμικού ή- συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης. Προτείνεται το Cmaptools. Είναι λογισμικό ανοικτού τύπου και ανήκει στα περιβάλλοντα μάθησης μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης. Τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και εποικοδομιστικές θεωρίες μάθησης και προωθούν, υποστηρίζουν ή ενισχύουν μαθητοκεντρικού τύπου διδακτικές στρατηγικές και παρεμβάσεις 2. Το Cmaptools χρησιμοποιείται για ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών, ανακάλυψη παρερμηνειών παρανοήσεων από τους μαθητές με συντονιστή τον εκπαιδευτικό. Αβάκιο (Χελωνόκοσμος) Ο χελωνόκοσμος είναι ένα περιβάλλον συμβολικής έκφρασης για δημιουργία και επεξεργασία μοντέλων και πειραματισμών με αυτά. Το περιβάλλον του χελωνόκοσμου αποτελείται από πέντε διακριτές 2 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 2 α, κλάδος ΠΕ70, Β έκδοση, Πάτρα, Δεκέμβριος

3 αλλά συνδεδεμένες περιοχές εργασίας. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται ψηφίδες. Κάθε ψηφίδα είναι ορισμένη για κάποιες συγκεκριμένες εργασίες ή λειτουργίες. Το ανοιχτό διερευνητικό λογισμικό επιτρέπει στους μαθητές να διερευνήσουν και να διαχειριστούν τα δεδομένα-πληροφορίες στο περιβάλλον του μικρόκοσμου. Διαδίκτυο Λογισμικό ζωγραφικής και επεξεργασίας εικόνας: Ενδεικτικά προτείνεται το Revelation Natural Art: Το λογισμικό αποτελεί ένα εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης με πολλαπλές σχεδιαστικές δυνατότητες δημιουργικής γραφής, σύνθεσης πρωτότυπων ιστοριών και παραγωγή κινούμενων σχεδίων, που μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του ΑΠΣ της Εικαστικής Αγωγής, της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστορίας κ.α. στο Δημοτικό. 3 Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου για επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία πληροφοριών προφορικού και γραπτού λόγου. Ο επεξεργαστής κειμένου (π.χ. MS Word ή OpenOffice Writer που είναι προγράμματα επεξεργασίας κειμένου τα οποία εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας, ή το GoogleDocs που είναι υπηρεσία διαδικτύου μέσω της οποίας δημιουργούμε κείμενα) είναι μια ειδική κατηγορία λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειμένων σε ψηφιακή μορφή. Στο εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργασία κειμένου συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι 4. Φυλλομετρητής ιστοσελίδων (Web browser). Ανήκει στην κατηγορία των βασικών εργαλείων πληροφορικής. Είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει στο χρήστη του να προβάλλει και να αλληλεπιδρά με διάφορες μορφές πληροφορίας (κείμενα, εικόνες, βίντεο, μουσική) που είναι αναρτημένες σε μια ιστοσελίδα ενός ιστοτόπου 5. Λογισμικό παρουσίασης. Είναι λογισμικό γενικής χρήσης ανοιχτού τύπου και στηρίζει άριστα την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στην οικοδόμηση της 3 Επιμορφωτικό υλικό ό.π. 4 Επιμορφωτικό υλικό ό.π. 5 Επιμορφωτικό υλικό ό.π. 3

4 γνώσης. Ένα λογισμικό παρουσίασης (MS Power Point ή OpenOffice Impress) επιτρέπει να προετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε έγγραφα, γνωστά ως «προβολές παρουσίασης», τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνες, βίντεο και ήχο 6. 6.Διάρκεια: Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί σε 6 διδακτικές ώρες. 7.Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του σεναρίου, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 3 ατόμων. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους μαθητές η εργασία σε ομάδες εντοπίζονται στην καλλιέργεια αλληλεγγύης, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, στην αλληλοκάλυψη σε δεξιότητες και γνώσεις, στην απόκτηση κριτικής ικανότητας και λήψης αποφάσεων. Το σχολικό εργαστήριο των ΤΠΕ, στο οποίο υλοποιείται το συγκεκριμένο σενάριο, είναι πλήρως εξοπλισμένο. Διαθέτει: Διαδραστικό πίνακα Ικανό αριθμό υπολογιστών εγκατεστημένων σε δίκτυο, για τις ομάδες των μαθητών και τη δασκάλα. Εγκατεστημένο δικτυακό εκτυπωτή Μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. 8.Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου: Θεωρητικό πλαίσιο Κατά την υλοποίηση του σεναρίου θα αξιοποιήσουμε στοιχεία από το εποικοδομητικό μοντέλο ενώ θα οργανώσουμε το επικοινωνιακό πλαίσιο στηριζόμενοι στις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του δασκάλου (δασκαλοκεντρική διδασκαλία), ενισχύοντας με κατάλληλες δραστηριότητες τις πρωτοβουλίες των μαθητών (μαθητοκεντρική διδασκαλία). Σύμφωνα με τον εποικοδομισμό του J. Piaget οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο, ενεργητικά. Μεθοδολογικό πλαίσιο 6 Επιμορφωτικό υλικό ό.π. 4

5 Το σενάριο αυτό βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Η μεθοδολογία του σεναρίου στηρίζεται στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο και συμφωνεί με όσα προτείνονται στο βιβλίο του δασκάλου. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής: Κινητοποίηση της προσοχής και του ενδιαφέροντός των μαθητών Ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των μαθητών μέσω εννοιολογικού χάρτη. Μέσα από συζήτηση πραγματοποιείται ανάδυση και καταγραφή των αναπαραστάσεων, γνώσεων και βιωμάτων τους. Χρήση του σχολικού εγχειριδίου για εισαγωγή πληροφοριών Δημιουργία γνωστικής σύγκρουσης. Αμφισβήτηση και αποδόμηση των αναπαραστάσεων. Αναδόμηση αναπαραστάσεων, μέσα από συνεργατική διερεύνηση. Ανακάλυψη έγκυρων πληροφοριών και μετασχηματισμός τους σε γνώση με τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. Ο δάσκαλος εστιάζει την προσοχή του στην προσπάθεια να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν, κριτική σκέψη, δεξιότητες συνεργασίας, μαθηματική σκέψη. Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ Το σενάριο περιέχει ποικιλία δραστηριοτήτων - με τη χρήση των ΤΠΕ οι οποίες κάνουν το μάθημα ενδιαφέρον, ελκυστικό. Ωθεί τους μαθητές στην ενεργό συμμετοχή, στη διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης, στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία. 1 η Διδακτική ώρα. Ο δάσκαλος μέσα από συζήτηση κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα του σχολικού εργαστηρίου οι μαθητές συμπληρώνουν ένα ημιδομημένο αρχείο εννοιολογικού χάρτη, στον οποίο υπάρχει ως κεντρική ιδέα το σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων (πέντε κύκλοι). Εκεί καταγράφουν τα στοιχεία που γνωρίζουν από προηγούμενες τάξεις σχετικά με την έννοια του κύκλου (ακτίνα, διάμετρος, μήκος κύκλου κλπ). Αποθηκεύουν το αρχείο. 5

6 Εδώ ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν το βιβλίο των Μαθηματικών τους στο συγκεκριμένο μάθημα (κύκλος) και μέσα από κλίμα συζήτησης οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια του κύκλου εκτελώντας και κάποιες δραστηριότητες που προτείνονται στο βιβλίο. Στη συνέχεια οι μαθητές θα ταυτιστούν με τη χελώνα του λογισμικού που θα χρησιμοποιήσουν. Παίρνουν το ρόλο της χελώνας και χρησιμοποιώντας ως «καμβά» τα πλακάκια του δαπέδου του σχολικού εργαστηρίου, εκτελούν τις εντολές που δέχονται από συμμαθητές τους, ώστε να σχηματίζουν γεωμετρικά σχήματα. 2 η και 3 η Διδακτικές ώρες Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες, στους υπολογιστές τους, «ανοίγουν» το φύλλο εργασίας (αρχείο επεξεργαστή κειμένου) που βρίσκεται στο φάκελο της ομάδας τους. Εκεί καλούνται, συζητώντας και αποφασίζοντας στην ομάδα τους να πειραματιστούν για να δημιουργήσουν, δίνοντας τις κατάλληλες εντολές στη «χελώνα» της Logo, τους κύκλους του σήματος των Ολυμπιακών αγώνων. Καταγράφουν τις ενέργειες που κάνουν, τους προβληματισμούς τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Αποθηκεύουν το «γραφικό της Logo» καθώς και τις εντολές που έδωσαν 4 η Διδακτική ώρα Οι μαθητές έχοντας αποθηκεύσει, ως αρχείο.jpg, το γραφικό που έφτιαξαν δίνοντας εντολές στη «χελώνα», λαμβάνουν το 2 ο Φύλλο εργασίας που τους προτρέπει, να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Revelation Natural Art και αφού συνεργαστούν στην ομάδα τους και συναποφασίσουν, και να δημιουργήσουν τη δική τους «ζωγραφιά» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 5 η Διδακτική ώρα Οι μαθητές λαμβάνουν το φύλλο εργασίας με το οποίο καλούνται να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, σε προεπιλεγμένες από τον εκπαιδευτικό ιστοσελίδες και αφού συζητήσουν στην ομάδα τους να καταγράψουν και να αποθηκεύσουν στο φάκελο της ομάδας τους φωτογραφίες και κείμενα σχετικά με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. 6 η Διδακτική ώρα Σ αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα αρχείο παρουσίασης, χρησιμοποιώντας, λογισμικό παρουσίασης. Σ αυτό θα συμπεριλάβουν όλο το υλικό τους από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 6

7 του σεναρίου, θα το ταξινομήσουν και θα συνθέσουν έτσι τις δικές τους παρουσιάσεις. 9.Φύλλα εργασίας: Για τη σύνταξη των φύλλων εργασίας ο δάσκαλος λαμβάνει υπόψη τη σύνδεση των αιτουμένων εργασιών του ΦΕ με τους στόχους, το σκοπό, και την περιγραφή υλοποίησης του σεναρίου. Στο φύλλο εργασίας οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τι έχουν να κάνουν, ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουν, τι θα παράξουν. 7

8 Ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης 8

9 Τάξη:.. Ημερομηνία: Ομάδα:. Ονόματα μαθητών/τριών: Χρησιμοποιήστε το σώμα σας πάρτε το ρόλο της χελώνας και προσπαθήστε να κατασκευάσετε το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στο δάπεδο της τάξης. Τι εντολές χρησιμοποιήσατε; Γιατί;.. Από ποιο σημείο του Καμβά θα ξεκινήσει η Χελώνα;...Γιατί... Πώς θα το πετύχετε αυτό;.. Πώς σκέφτεστε να συνθέσετε τους κύκλους ώστε να κατασκευαστεί το σήμα των ΟλυμπιακώνΑγώνων; Ποιες εντολές θα δώσετε στη χελώνα για να κατασκευάσετε τον πρώτο κύκλο; Δικαιολογήστε γιατί χρησιμοποιήσατε τις συγκεκριμένες εντολές: Συναντήσατε δυσκολίες για το προς τα πού θα στρίβει η χελώνα (δεξιάαριστερά); Ναι. Όχι.. Σκεφτήκατε να φτιάξετε μικρά προγράμματα; Ναι. Όχι. Δικαιολογήστε το. Αποθηκεύστε το γραφικό της logo 9

10 Τάξη:.. Ημερομηνία: Ομάδα:. Ονόματα μαθητών/τριών: Ανοίξτε το πρόγραμμα Revelation Natural Art Γράψτε με λίγα λόγια τον τρόπο με τον οποίο φέρατε στη ζωγραφική το «Γραφικό της logo» που είχατε αποθηκεύσει. Τι θα προσθέσετε στη ζωγραφιά σας που δεν κάνατε με τη χελώνα; Θα χρωματίσετε τους κύκλους; Δικαιολογήστε τα χρώματα Αντιμετωπίσατε δυσκολίες; Ποιες; Όταν αποθηκεύσατε την ζωγραφιά σας τι όνομα της δώσατε;.. Πού την αποθηκεύσατε;.. Ως τι αρχείο την αποθηκεύσατε; bmp..jpg gif..άλλο. 10

11 Τάξη:.. Ημερομηνία: Ομάδα:. Ονόματα μαθητών/τριών: Ανοίξτε τον Φυλλομετρητή που έχετε στον υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (http://...) Αναζητήστε στοιχεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αποθηκεύστε τα κείμενα που θα επιλέξετε σε αρχείο επεξεργαστή κειμένου με το όνομα «Πληροφορίες_ από_ Internet». Αποθηκεύστε στο φάκελο της ομάδας σας τις φωτογραφίες που θέλετε. (Μην ξεχάσετε να δίνετε όνομα στις φωτογραφίες) Από το υλικό που βρήκατε τι αποφασίσατε να κρατήσετε και να ανακοινώσετε στην τελική παρουσίαση της ομάδας σας; 11

12 10. Πρόσθετες πληροφορίες Στο πλαίσιο της επεκτασιμότητας του σεναρίου μπορεί να προγραμματιστεί/υλοποιηθεί παρουσίαση στην ολομέλεια του σχολείου, των εργασιών των μαθητών. Ακόμη σε συνεργασία με το δάσκαλο των Εικαστικών, να πραγματοποιηθεί δραματοποίηση της «Αφής της Ολυμπιακής φλόγας», η οποία να βιντεοσκοπηθεί από τους μαθητές και να ενσωματωθεί, ενδεχομένως αν πληροί τις νόμιμες προυποθέσεις, στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η αξιολόγηση είναι μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Για τους μαθητές και για το δάσκαλο.. Προσφέρει στο δάσκαλο τη δυνατότητα να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα των διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων. Οι μαθητές μπορούν να ελέγξουν πόσο καλά τα καταφέρνουν στις απαιτήσεις του μαθήματος, να αποκτήσουν αυτογνωσία αλλά και αυτοπεποίθηση, και να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους για καλύτερα αποτελέσματα. 7 Μπορεί να είναι Αρχική, Διαμορφωτική και τελική Αρχική: Παρατηρώντας τον τρόπο εργασίας των μαθητών, διαπιστώσαμε ότι ο βαθμός εξοικείωσής τους με τα λογισμικά ήταν τέτοιος ώστε δε συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο επίσης δεν παρουσίασε δυσκολίες, καθώς οι μαθητές ήδη γνωρίζουν από προηγούμενα μαθήματα για τα αρχαία μνημεία της Ελλάδας. Διαμορφωτική: Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες και βοηθούν ο ένας τον άλλον στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Έτσι καλλιεργείται η συνεργατικότητα καθώς δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη των στόχων ως ομάδες κι όχι ως άτομα. Τελική: Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους μαθητές.τα λογισμικά τους δίνουν τη δυνατότητα να μάθουν «παίζοντας», μέσα από συνεργασία, διάλογο και συλλογική δράση. Το σημαντικότερο ίσως είναι η συμμετοχή και των «αδύνατων» μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Θα λέγαμε λοιπόν ότι επιτυγχάνονται σε υψηλό βαθμό οι στόχοι του μαθήματος που έχουν τεθεί. 7 Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών Ε Τάξης 12

13 Βιβλιογραφία Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 2 α, κλάδος ΠΕ70, Β έκδοση, Πάτρα, Δεκέμβριος 2010 Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών Ε Τάξης 13

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο»

«Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Δημιουργώντας πολυτροπικά κείμενα στο νηπιαγωγείο» Χριστόγερου Κατερίνα 1, Πέζαρου Πηνελόπη 2, Αρμενιάκου Κων/να 3 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Η διατροφή μας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους»

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» Γιαζιτζίδου Σοφία 1, Αρχοντή Χριστίνα 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 19o & 20o ΔΣ Ευόσμου Θεσσαλονίκης sgiazitz@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού»

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» Μπαδιεριτάκη Μαρία Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών Ν. Ρεθύμνης mabadierit@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίσκεψη του σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Θρησκευτικών της Ε δημοτικού

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Θρησκευτικών της Ε δημοτικού Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Θρησκευτικών της Ε δημοτικού Φώκου Ιωάννα 1, Τσιγκάκου Αθανασία 2 1 Δασκάλα, 95 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών jofokou@otenet.gr 2 Δασκάλα, 13 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ

Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εφαρμόζοντας τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για μαθητές με μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση στο μάθημα της Γεωγραφίας της ΣΤ Τάξης με τη χρήση ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό Σενάριο Ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Α. Ταυτότητα του Σεναρίου Α1. Τίτλος: Η τέχνη των Μινωιτών (Ιστορία Γ Δημοτικού) Α2. Κοινό: Μαθητές της Γ τάξης του Δημοτικού Α3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Η Ψείρα Ρούλα & τα Έντομα» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Αγγελόπουλος Άγγελος, Α.Μ. 591941

Διαβάστε περισσότερα