Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick"

Transcript

1

2 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) (Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραµµάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας), το Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και το Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick της Κύπρου σε συνεργασίας µε τους τοπικούς εκπαιδευτικούς-επιστηµονικούς φορείς (ΕΛΜΕ και Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης)! Επιστηµονική - Οργανωτική επιτροπή Έλενα Γρίβα, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Δηµήτριος Κουτσογιάννης, αν. καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ντίνας, καθηγητής, ΠΤΝ, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Αναστασία Στάµου, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, επίκ. καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Frederick, Κύπρος Σωφρόνιος Χατζησαββίδης, καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, Α.Π.Θ.!! Πλήρης βιβλιογραφική αναφορά άρθρου: Γρίβα, Ε., Κουτσογιάννης, Δ., Ντίνας, Κ., Στάµου, Α., Χατζηπαναγιωτίδη, Ά. & Χατζησαββίδης, Σ. (επιµ.) Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη», ηµεροµηνία πρόσβασης: ηη/µµ/εε

3

4

5

6

7

8 Η κατάκτηση του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού στην ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση: Το παράδειγµα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Νίκος Μουράτογλου 1 & Παναγιώτα Τσιρώνη 2 1 Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Νέων Τεχνολογιών τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. 2 Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης τµήµατος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. Abstract Literacy represents a major social issue, which continuously draws the attention of investigators. Especially, literacy is a social practice (Street, 1984) that occurs in multiple levels and by this way constitutes several differentiations. The current study focuses on academic literacy, a term which includes the communication skills that should be developed by new students, in order to meet the demands of the academic environment and to accomplish their studies successfully (Mitsikopoulou 2001). As it has been denoted by relevant studies student s familiarization to the academic speech is closely related to their success in the academic field (Chafe, 1985 & Tannen, 1985). Consequently, we found interesting the investigation of student s opinion regarding with the term, its aspects and the degree of it s acquisition by the students. 1. Εισαγωγή Ο πιο πρόσφατος και πληρέστερος ορισµός που δόθηκε από τον Αυστραλιανό Σύµβουλο για τον Γραµµατισµό των Ενηλίκων συµπεριλαµβάνει τη λειτουργικήκριτική προσέγγιση του όρου και αποδίδεται ως εξής: «Ο γραµµατισµός αναφέρεται στην ακρόαση, στην οµιλία, στην ανάγνωση, στη γραφή στον αριθµητισµό και στην κριτική σκέψη. Περιλαµβάνει την πολιτισµική γνώση η οποία καθιστά ικανό έναν οµιλητή, συγγραφέα ή αναγνώστη να αναγνωρίζει και να χρησιµοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις. στόχος είναι ένας ενεργητικός γραµµατισµός, που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να 1

9 χρησιµοποιούν τη γλώσσα, για να αυξήσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται, να δηµιουργούν και να αµφισβητούν, έτσι ώστε να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην κοινωνία» (Baynham, 2002: 21). Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει πως οι προσεγγίσεις αναφορικά µε τη γραφή και τον γραµµατισµό των φοιτητών σε ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα θα µπορούσαν να δοµηθούν µε τη χρήση τριών επικαλυµµένων προοπτικών/µοντέλων. Το µοντέλο των µαθησιακών δεξιοτήτων εκλαµβάνει τη γραφή ως µία ατοµική και γνωστική δεξιότητα, που συνιστά ένα είδος γραµµατισµού. Η συγκεκριµένη προσέγγιση εστιάζει στα επιφανειακά χαρακτηριστικά της µορφής της γλώσσας και υποθέτει πως οι φοιτητές/φοιτήτριες µπορούν να µεταφέρουν τις γραµµατικές και αλφαβητικές τους γνώσεις από ένα περιβάλλον σε ένα άλλο. Το µοντέλο της ακαδηµαϊκής κοινωνικοποίησης επικεντρώνεται στην πολιτιστική αλλοτρίωση των φοιτητών/φοιτητριών σε θεµατικές συζητήσεις πειθαρχικής τεχνοτροπίας. Οι φοιτητές αποκτούν τρόπους οµιλίας, γραφής, σκέψης και χρήσης του γραµµατισµού, χαρακτηριστικά, δηλαδή, των µελών µιας πειθαρχικής-θεµατικής οµάδας της κοινότητας. Το µοντέλο της ακαδηµαϊκής κοινωνικοποίησης υπαινίσσεται, πως οι φοιτητές/φοιτήτριες µπορούν να αναπαράγουν δίχως δυσκολία µία ακαδηµαϊκή οµιλία, προϋποθέτοντας την εκµάθηση και κατανόηση των θεµελιωδών κανόνων που την απαρτίζουν. Τέλος, το µοντέλο του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού στο οποίο και θα εστιάσει η παρούσα µελέτη εγείρει ζητήµατα που σχετίζονται µε την κατασκευή νοήµατος και ταυτότητας, την αυθεντία και τη δύναµη και φέρει στο προσκήνιο τη θεσµική φύση τού τι λογίζεται ως γνώση σε ένα συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Εν µέρει, συσχετίζεται µε το µοντέλο της ακαδηµαϊκής κοινωνικοποίησης, διαφοροποιείται όµως ως προς το γεγονός ότι οι διαδικασίες απόκτησης των κατάλληλων και αποτελεσµατικών πρακτικών γραµµατισµού προσλαµβάνονται περισσότερο ως περίπλοκες, δυναµικές, φραστικά ωραιοποιηµένες, σταθερές, και συσχετιζόµενες, τόσο µε επιστηµονικά ζητήµατα, όσο και κοινωνικές µεθόδους (Lea & Street, 2006: ). Στο πλαίσιο του γραµµατισµού, η έννοια του λόγου (discourse) λαµβάνει δύο διαφορετικές ερµηνείες. Ο λόγος περιλαµβάνει τη γλώσσα και τη χρήση της πέρα από το επίπεδο της πρότασης, όµως στον χώρο των κοινωνικών επιστηµών αποκτά µια 2

10 ευρύτερη και περισσότερο αφηρηµένη έννοια. Νοείται ως µια κοινωνική πρακτική, η οποία σχετίζεται σε µικρότερο βαθµό µε την έννοια του αυστηρά δοµηµένου λόγου. Ακολούθως, ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός αποτελεί τρόπο αναπαράστασης της ακαδηµαϊκής σκέψης και συγχρόνως ένα γλωσσικό προϊόν. Ειδικότερα, ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός είναι το προϊόν αλλά και η διαδικασία αλλαγής ενός συγκεκριµένου λόγου ή µερικές φορές διασταυρωµένων λόγων (Turner, 1999: ). Η έννοια του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού 1 χρησιµοποιείται ολοένα και αυξανόµενα, προκειµένου να δηλωθεί η κοινωνική πρακτική προσέγγισης στη µελέτη του εύρους των πρακτικών που περιλαµβάνει ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός, πρακτικές οι οποίες συνδέονται µε την ακαδηµαϊκή µελέτη και ευρυµάθεια αλλά και γραφή των φοιτητών σε πανεπιστηµιακό επίπεδο (Lillis & Curry, 2010: 21). Συγκεκριµένα, ο όρος του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού αναφέρεται: «στην µύηση και άσκηση των φοιτητών στην κριτική ανάγνωση, γραφή και σκέψη και προτείνει την εξοικείωση µε τα χαρακτηριστικά που διέπουν την ακαδηµαϊκή προσέγγιση της γνώσης. Ακαδηµαϊκός γραµµατισµός δεν νοείται η εκµάθηση του τρόπου γραφής µε τη δηµιουργία παραγράφων, χρήση σηµείων στίξης και στυλ γραφής που είναι αποδεκτός από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, αλλά αντίθετα ο όρος εµπεριέχει µια δυναµική η οποία αποσκοπεί στην καταπολέµηση του αναλφαβητισµού» (Ανθογαλίδου, 2005: 13). Ως όρος περιλαµβάνει πολλαπλές διαστάσεις πέραν της απλής γνώσης των διακριτών γλωσσικών δεξιοτήτων ή της κατάλληλης γλωσσικής χρήσης στο περιεχόµενό του. H προσέγγισή του οφείλει να διακρίνεται από έναν ολιστικό χαρακτήρα, που θα περιλαµβάνει την ικανότητα γραφής, ανάγνωσης και κριτικής σκέψης, αλλά και γνώσης των ανεξάρτητων µαθησιακών διαδικασιών, της ανεκτικότητας στην ασάφεια, την πρακτική ορθής κρίσης και την ανάπτυξη µιας «βαθύτερης» προσωπικής έκφρασης. Η ανάπτυξη του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού πρέπει να νοηθεί ως µια «µακροπρόθεσµη προσπάθεια που απαιτεί εξάσκηση, διύλιση της γνώσης καθώς και συνειδητοποίηση ότι οι µεταγνωστικές µαθησιακές διαδικασίες και 1 Διαγνωστικά τεστ ακαδηµαϊκού γραµµατισµού συναντούµε στους Brown (1993), Fox (2004), Fulcher (1997) και Wall, Clapham & Alderson (1994). 3

11 στρατηγικές µεταβάλλονται από µια ποικιλία παραγόντων» (Gilliver-Brown & Johnson, 2009: 334). Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαστάσεις, ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός συνιστά ένα σύνολο δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, οµιλίας, ακοής και ιδιοσυγκρασίας, αλλά και των συνηθειών που απαιτούνται για την ακαδηµαϊκή επιτυχία κάθε φοιτητή. Περιλαµβάνει την ικανότητα κριτικής ανάγνωσης και ερµηνείας ενός εκτενούς εύρους κειµένων, την ικανότητα επιτυχηµένης γραφής σε όλα τα φιλολογικά είδη και την εµπλοκή και συνεισφορά των εµπλεκοµένων σε εξεζητηµένες ακαδηµαϊκές συζητήσεις (Intersegmental Committee of the Academic Senates, 2002). Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός, πως ο σχολικός γραµµατισµός, την ευθύνη µετάδοσης του οποίου έχει αναλάβει ο θεσµός του σχολείου, παραδοσιακά, έχει συνδεθεί µε τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής, καθώς και µε την ανάπτυξη γνωσιακών δεξιοτήτων όπως η καλλιέργεια της λογικής σκέψης, η κατανόηση γραµµατικών κανόνων, η ικανότητα διαχείρισης αφηρηµένων εννοιών και η ανάπτυξη επικοινωνιακών και άλλων διανοητικών δεξιοτήτων (Μητσικοπούλου, 2001). Εποµένως, προκύπτει πως ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός συνιστά µία πολυεπίπεδη πρακτική, η οποία περιλαµβάνει τόσο «πρακτικά ζητήµατα», όπως η γνώση της γραφής, της ανάγνωσης, όσο και δεξιότητες, όπως η κριτική και ορθή κρίση. Σε σχέση µε τον σχολικό γραµµατισµό, ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός αποτελεί ένα είδος «ανώτερης» πρακτικής, καθώς επιστρατεύονται γνωστικές και µεταγνωστικές διεργασίες ανώτερου διανοητικού επιπέδου, πέραν των απλών γνωστικών διεργασιών της γραφής, ανάγνωσης και κατανόησης των γραµµατικοσυντακτικών κανόνων. Κατά την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας εντοπίζονται διάφορα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην υπό µελέτη έννοια, όπως η κατανόηση µιας ποικιλίας ακαδηµαϊκού λεξιλογίου σε ένα περιεχόµενο, η ερµηνεία και χρήση µεταφορών και ιδιωµάτων και η κατανόηση της σχέσης διαφορετικών σηµείων ενός κειµένου. Πέραν τούτων, αναφορά γίνεται στη λογική ανάπτυξη ακαδηµαϊκών κειµένων µέσω εισαγωγών και επιλογών, στη γνώση χρήσης της διαρθρωτικής λειτουργίας της γλώσσας, στην ερµηνεία διαφορετικών κειµενικών ειδών, καθώς και στην ερµηνεία, χρήση και παραγωγή πληροφοριών που παρουσιάζονται σε εικόνες και γραφήµατα. Επιπλέον, συγκαταλέγονται η διάκριση απαραίτητων και µη απαραίτητων πληροφοριών, η διάκριση αιτίου και αποτελέσµατος, η ταξινόµηση, η κατηγοριοποίηση 4

12 και διαχείριση δεδοµένων, η αντίληψη της συνέχειας και της σειράς, όπως και η διεκπεραίωση απλών µαθηµατικών υπολογισµών. Τέλος, οι συγκρίσεις δεδοµένων, η εξαγωγή συµπερασµάτων, ο εντοπισµός στοιχείων που αποτελούν απόδειξη για ένα επιχείρηµα, η κατανόηση της επικοινωνιακής λειτουργίας των ποικίλων εκφράσεων και η κατανόηση νοήµατος πέραν του επιπέδου της πρότασης αποτελούν εξίσου σηµαντικά χαρακτηριστικά (Weideman, 2003 a ). Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού (Intersegment Committee of the Academic Senates of the California Community Colleges, 2002) Χαρακτηριστικά ακαδηµαϊκού γραµµατισµού Ποσοστό (%) Να επιδεικνύουν περιέργεια 80 Να πειραµατίζονται µε νέες ιδέες 79 Να εντοπίζουν διαφορετικές απόψεις 77 Να προκαλούν τα δικά τους πιστεύω 77 Να εντάσσονται σε διανοητικές συζητήσεις 74 Να θέτουν προκλητικές ερωτήσεις 73 Να παράγουν υποθέσεις 72 Να επιδεικνύουν σεβασµό προς τις άλλες απόψεις 71 Να διαβάζουν µε συνειδητοποίηση του εαυτού τους και των άλλων 68 Να θέτουν ερωτήσεις προς διευκρίνιση 85 Να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων 84 Να προετοιµάζονται για το µάθηµα 82 Να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους εγκαίρως 79 Να συµµετέχουν και να συνεισφέρουν στις συζητήσεις της τάξης 67 Η έρευνα στο χώρο του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού προτείνει τη διαµόρφωση ορισµένων κατευθυντήριων γραµµών, προκειµένου να συγκροτηθεί ένα πρόγραµµα, ικανό όχι µόνο να συµβάλλει στην ανάπτυξη, αλλά και στην καλλιέργειά του. Σε ένα πρωταρχικό στάδιο συντελείται η εξέταση των πρότερων και προσδοκώµενων εµπειριών των µαθητευοµένων αναφορικά µε το κείµενο. Ο σχεδιασµός µιας προσέγγισης ακαδηµαϊκού γραµµατισµού θα όφειλε να υπολογίζει τα πρότερα κειµενικά ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των φοιτητών και φοιτητριών, οι οποίοι µε τη 5

13 σειρά τους θα απαιτούνταν να εξερευνήσουν το ύφος των κειµενικών πρακτικών που συνιστούν την «πειθαρχηµένη» γλώσσα. Σε ένα µοντέλο ακαδηµαϊκού γραµµατισµού, η επιστηµονική γνώση θεωρείται ότι διαµορφώνεται και επιτυγχάνεται µε τη µεσολάβηση των ειδικών πρακτικών του κειµένου ή του ύφους ενός επιστηµονικού τοµέα. Επίσης, οι ρητορικές και γλωσσικές διεργασίες ενός επιστηµονικού πεδίου πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και να προσµετράται η ίδια η γνώµη των φοιτητών σχετικά µε τον τρόπο ενσωµάτωσης της νέας γνώσης στην ήδη υπάρχουσα. Οι αναλύσεις των Lilli και Turner συµπεραίνουν πως η συγγραφή ακαδηµαϊκών κειµένων, ειδικά εκείνων που περιβάλλονται από την επικρατούσα πρακτική του ακαδηµαϊκού δοκιµίου, δεν καθίσταται διευκρινιστική για τους φοιτητές (Lillis, 2001: 37). Τέλος, ένα πρόγραµµα ανάπτυξης του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού προάγει και προφυλάσσει τον διάλογο γύρω από θέµατα ταυτοτήτων και πολιτισµικής ετερότητας. Εν κατακλείδι, η έρευνα στον τοµέα του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού προσδιορίζει την αυξανόµενη πολιτισµική, γλωσσική και κοινωνική πολυµορφία του (Hocking & Fieldhouse, 2011: 38-42). Το ακαδηµαϊκό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο στο οποίο οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση στην ακαδηµαϊκή γνώση και γραµµατισµό. Ο Bartholomae αναφέρει πως, όταν ένας φοιτητής γράφει σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, πρέπει: «να µάθει να µιλάει τη γλώσσα µας, να µιλάει όπως εµείς, να προσπαθήσει να κατακτήσει τους περίεργους τρόπους γνώσης, σκέψης, αξιολόγησης, αναφοράς, εξαγωγής συµπερασµάτων και επιχειρηµατολογίας, τα οποία ερµηνεύουν τον λόγο της κοινότητάς µας [ ]. Ο φοιτητής πρέπει να συγκεκριµενοποιήσει έναν ειδικό λόγο και πρέπει να το κάνει αυτό σαν να ήταν εύκολο και άνετο να γίνει ένα µε το κοινό του. Πρέπει να επινοήσει το πανεπιστήµιο συλλέγοντας και µιµούµενος τη γλώσσα του, ενώ παράλληλα να βρει µερικούς συµβιβασµούς ανάµεσα στην ιδιοσυγκρασία την προσωπική ιστορία από τη µια πλευρά και τις απαιτήσεις των συµβάσεων, την ιστορία της πειθαρχίας από την άλλη» (Bartholomae, 1985, όπως στο Koutsantoni, 2007: ). Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα αδυνατούν να συγκροτήσουν ένα κατάλληλο γλωσσικό περιβάλλον το οποίο θα εκθέτει επαρκώς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην πειθαρχηµένη γλώσσα (Ferenz, 2005: ). Η έρευνα των Bourdieu, Passeron και Martin καταδεικνύει δυο θεµελιώδη γεγονότα. Αφενός επισηµαίνεται η σηµασία των γλωσσικών παρανοήσεων στην ανώτατη 6

14 εκπαίδευση και αφετέρου ο αποφασιστικός ρόλος της γλωσσικής κληρονοµιάς στην ακαδηµαϊκή επιτυχία. Τονίζεται και αναδεικνύεται η ανάγκη κατάκτησης ενός ανώτερου επιπέδου γλωσσικής έκφρασης, προκειµένου κανείς να είναι λειτουργικός και αποτελεσµατικός, αν και η ατελής κατανόηση της ακαδηµαϊκής και καθηµερινής γλώσσας αποτελεί γεγονός (Bourdieu, Passeron & Martin, 1994: 37). Προεκτείνοντας τα παραπάνω και συνδέοντας σχετικές µελέτες έκδηλο είναι το γεγονός πως η εξοικείωση των φοιτητών µε τον ακαδηµαϊκό λόγο είναι στενά συνδεδεµένη µε την επιτυχία τους στον ακαδηµαϊκό χώρο (Chafe, 1985 & Tannen, 1985). Για την εναργέστερη προσέγγισή του, πολλοί ερευνητές διερεύνησαν την έννοια του ακαδηµαϊκού λόγου, ο οποίος διεθνώς εκλήφθηκε ως µία ενιαιοποιηµένη έννοια, ειδικά στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Ο ακαδηµαϊκός λόγος εκλαµβάνεται ως µια ειδική µορφή ανάγνωσης, γραφής και σκέψης που λαµβάνει χώρα σε ακαδηµαϊκό περιβάλλον ή άλλου είδους µαθησιακούς χώρους. Έχει αναφερθεί ότι συνιστά έναν ιδιόµορφο τρόπο απόκτησης της γνώσης, επιλογής, αξιολόγησης, αναφοράς, εξαγωγής συµπερασµάτων και επιχειρηµατολογίας, ενώ ταυτόχρονα, απαιτεί ένα «είδος» γλώσσας µε «δικό» του λεξιλόγιο, κανόνες, συµβάσεις και τρόπους έρευνας και ως εκ τούτου χαρακτηρίζει ξεχωριστά µια κουλτούρα, η οποία µπορεί να αντιπροσωπεύει µια διαφορετική κοινότητα (Zamel & Spack, 2008: 187). Ως εκ τούτου, τη δεκαετία του 70 διεξήχθη ένας µεγάλος αριθµός ερευνών αναφορικά µε το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται σε ακαδηµαϊκά πλαίσια, τα αποτελέσµατα των οποίων συγκρότησαν το University Word List, το οποίο περιλαµβάνει τις 808 εντονότερες, σε χρήση και συχνότητα, λέξεις που εντοπίζονται σε ακαδηµαϊκά κείµενα. Παράλληλα, µε τη χρήση του υπολογιστή δηµιουργήθηκε µία νέα σηµαντική πηγή εκµάθησης λεξιλογίου, το Academic Word List (AWL), το οποίο συνιστά το συχνότερο ακαδηµαϊκό λεξιλόγιο, που χρησιµοποιείται σε διάφορους ακαδηµαϊκού τοµείς, όπως οι Ανθρωπιστικές Σπουδές, η Νοµική, η Φυσική και το Μάρκετινγκ (Toghini-Bonelli & Del Lungo Camiciotti, 2005: ). Ωστόσο, τα ακαδηµαϊκά αντικείµενα και οι απαιτήσεις του γραµµατισµού µπορούν να διαφέρουν ανάµεσα σε κλάδους, έτσι ώστε οι διαµορφωµένες προσδοκίες να διαφοροποιούνται. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις µπορούν να αποτελέσουν οι γραπτές ή προφορικές συζητήσεις, ο τρόπος δόµησης ενός επιχειρήµατος ή µιας έκθεσης ερευνητικών αποτελεσµάτων (Gilliver-Brown & Johnson, 2009: 334). 7

15 Αποτελεί ευρέως αποδεκτή άποψη της επιστηµονικής κοινότητας, πως η έλλειψη κατάκτησης του ακαδηµαϊκού λόγου δύναται να επισύρει σηµαντικές συνέπειες στα εµπλεκόµενα µέλη. Η απουσία του ακαδηµαϊκού λόγου µπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στην ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών κατά τον προβλεπόµενο από τον πανεπιστηµιακό οργανισµό χρόνο. Αποτέλεσµα της αδυναµίας περάτωσης και επιµήκυνσης του χρόνου σπουδών είναι η συνεχόµενη οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών από τους γονείς τους και η οικονοµική επιβάρυνση της οικογένειας. Επιπρόσθετα, ο αντίκτυπος των συνεπειών αφορά επίσης τους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι ζηµιώνονται λόγω της καθυστέρησης ανάληψης θέσεων στην αγορά εργασίας, µε την ταυτόχρονη δηµιουργία αρνητικών συναισθηµάτων (Weideman, 2003: 56-57). 2. Μεθοδολογία Εγχείρηµα της παρούσας µελέτης αποτελεί η ανίχνευση της έννοιας του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού και των διαστάσεών του, λαµβάνοντας δείγµα φοιτητών από τη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ.. Συγκεκριµένα επιδιώκεται η χαρτογράφηση των απόψεων που εκφέρουν οι φοιτητές και φοιτήτριες, ως προς τον προσδιορισµό της έννοιας, αλλά και των επιµέρους χαρακτηριστικών που τον συναποτελούν. Δεν πρόκειται για ερευνητικά δεδοµένα που αντιπροσωπεύουν τον ευρύτερο πληθυσµό, αλλά αποτελούν µία πρώτη διερεύνηση του φαινοµένου. Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο περιελάµβανε 15 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 13 κλειστού τύπου και οι δύο ανοιχτού. Οι ερωτήσεις προέκυψαν από τη µελέτη της διεθνούς κυρίως βιβλιογραφίας, λόγω έλλειψης αντίστοιχων ερευνητικών πορισµάτων και µελετών στην Ελλάδα. Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο ανάλυσης IBM SPSS Statistics Version 21.0, ενώ οι απαντήσεις των ανοιχτών ερωτήσεων επεξεργάστηκαν µέσω της ποσοτικής ανάλυσης περιεχοµένου, εφόσον είχαν δοθεί οι κύριοι άξονες-δείκτες. Κατά την ποσοτική ανάλυση περιεχοµένου εκτιµάται η συχνότητα εµφάνισης µιας µεταβλητήςάποψης και η καταγραφή της στην αντίστοιχη κατηγορία. Η έρευνα διήρκεσε δύο µήνες και διεξήχθη κατά τους µήνες Σεπτέµβριο έως Οκτώβριο του

16

17

18

19

20

21 Για τον λόγο αυτό διενεργήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Χ 2, σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. Τα αποτελέσµατα του σχετικού ελέγχου κατέδειξαν πως δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών (p-value= 4,7%). Εποµένως το τµήµα φοίτησης δεν επηρεάζει την άποψη των υποκειµένων και επακόλουθα η ερευνητική υπόθεση δεν επιβεβαιώνεται. Δεδοµένου ότι τα οκτώ τµήµατα συµπεριλαµβάνονται στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, ενδεχοµένως να προέκυπταν διαφορετικά αποτελέσµατα, εάν εντός του δείγµατος υπήρχαν φοιτητές και φοιτήτριες σχολών θετικού προσανατολισµού (Φυσικοµαθηµατικές). Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρµογής του ερωτηµατολογίου, αρκετοί συµµετέχοντες διατύπωσαν την άποψη ότι ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός αποτελεί κοµµάτι του σχολικού και το αντίστροφο, πως ο σχολικός γραµµατισµός αποτελεί µέρος του ακαδηµαϊκού. Μετά την αναπροσαρµογή του ερωτηµατολογίου συµπεριλήφθηκαν σχετικά ερωτήµατα, προκειµένου να ελεγχθεί η παρούσα υπόθεση. Τα δεδοµένα της έρευνας κατέδειξαν πως σχεδόν 6 στους 10 φοιτητές συγχέουν τους δύο όρους, δίχως να γνωρίζουν τους χώρους εκδήλωσής τους, τα εµπλεκόµενα µέλη και τις πρακτικές που φέρουν. Ειδικότερα, η πλειονότητα του δείγµατος (58,6 %) θεωρεί ότι ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός σχετίζεται τόσο µε τη σχολική όσο και µε την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Όσον αφορά τον τόπο παροχής του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού, η πλειονότητα του δείγµατος απάντησε πως κύριους φορείς µετάδοσης του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού αποτελούν τα ανώτερα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, καθώς επίσης και τα σχολικά ιδρύµατα της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκριτικά µικρότερο ήταν το ποσοστό των απαντήσεων που δήλωσαν µόνο τα σχολικά ιδρύµατα, ενώ υπάρχουν σποραδικές αναφορές σε εκπαιδευτικούς και επιµορφωτικούς φορείς µε κύριο άξονα την εκπαίδευση ενηλίκων και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ως φυσικό επακόλουθο των παραπάνω αντιλήψεων, εµπλεκόµενα µέλη φαίνεται να είναι πρόσωπα, όπως οι δάσκαλοι, οι µαθητές, οι πανεπιστηµιακοί καθηγητές, οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, καθώς επίσης και η ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα. Χαρακτηριστική ωστόσο είναι µία απάντηση, σύµφωνα µε την οποία η έννοια του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού περιλαµβάνει και αναφέρεται σε «όλα εκείνα τα άτοµα, ανεξαρτήτου ηλικίας, τα οποία επιθυµούν να 14

22

23 2.4 Συµπεράσµατα Η πλειονότητα των φοιτητών και φοιτητριών του δείγµατος, παρά την είσοδο τους στην Ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και την καθηµερινή τους τριβή µε θέµατα του Πανεπιστηµίου, φαίνεται πως δεν γνωρίζουν τον όρο του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού, παρά µονάχα ελάχιστες προφανείς θα υποστήριζε κανείς εκφάνσεις του. Τα χαρακτηριστικά και οι πρακτικές του αποτελούν στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί στη συνείδησή τους, καθώς η οριοθέτησή τους δεν είναι πάντοτε εύστοχη. Στο οµιχλώδες τοπίο της άγνοιας προστίθεται η σύγχυση του όρου µε τον σχολικό γραµµατισµό, παρά το γεγονός ότι συνιστά ένα έτερο, διακριτό είδος γραµµατισµού µε διαφορετική σκοποθεσία και δυναµικό. Κατά τη διεξαγωγή των κατάλληλων στατιστικών αναλύσεων, οι µεταβλητές που µελετήθηκαν για την πιθανή εξάρτηση που ασκούν στις απόψεις των συµµετεχόντων δεν οδήγησαν σε στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα. Δεν εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων τµηµάτων, αλλά ούτε οι µεταβλητές του φύλου και της ηλικίας έδειξαν κάποια στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση. Αναφορικά µε τον «τόπο» όχι µε την χωρική σηµασία της λέξης στον οποίο εδρεύει, προωθείται και προάγεται ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός, η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει πως τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι οι άµεσα εµπλεκόµενοι φορείς, ενώ συµµετέχοντες µπορεί να είναι οι καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές και το σύνολο της επιστηµονικής κοινότητας εν γένει. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αρκετοί συµµετέχοντες του δείγµατος υποστήριξαν την παραπάνω άποψη, η πλειονότητα αυτών δήλωσε πως η σχολική και ακαδηµαϊκή εκπαίδευση συνιστούν τους κύριους φορείς διάχυσης και ενστάλαξής τους, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ως εµπλεκόµενα µέλη όχι µόνο τα µέλη της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, αλλά και φυσιογνωµίες της σχολικής κοινότητας. Συνεπώς, εντοπίζεται ένα δεύτερο σηµείο σύγχυσης του όρου, καθώς τα µέλη της σχολικής κοινότητας συνδέονται µε τον σχολικό γραµµατισµό. Αναφορικά µε τη σχέση του ακαδηµαϊκού λόγου και του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως είναι η ίδια σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ λόγου και γραµµατισµού. Ο ακαδηµαϊκός λόγος αποτελεί το µέσο 16

24 κατάκτησης του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού, την προϋπόθεση, το αποτέλεσµα, αλλά και το αξιολογικό κριτήριό του. Το επίπεδο του ακαδηµαϊκού λόγου θα αποτελέσει το ποιοτικό κριτήριο αναγνώρισης του βαθµού κατάκτησης του ακαδηµαϊκού γραµµατισµού, ενώ αντιστρόφως ο ακαδηµαϊκός γραµµατισµός θα µπορέσει να µετουσιωθεί και να εκφραστεί µέσω της γλώσσας και του λόγου του υποκειµένου. Απαρχή της συστηµατικής µελέτης του φαινοµένου θα όφειλε να είναι η δόµηση και εφαρµογή ενός εργαλείου ελέγχου του επιπέδου ακαδηµαϊκού γραµµατισµού για φοιτητές και φοιτήτριες της Ελληνικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Έντονο ενδιαφέρον για την περαιτέρω µελέτη του φαινοµένου εντοπίζεται στην ενδεχόµενη διαφοροποίηση αντίληψης του όρου, που θα µπορούσε να επισηµανθεί λόγω του διαφορετικού κύκλου σπουδών, εφόσον οι ανώτεροι τίτλοι σπουδών (µεταπτυχιακός και διδακτορικός), δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήµατα λόγου, έκφρασης και δεξιοτήτων. Στην παρούσα έρευνα δε µπόρεσε να µελετηθεί η παραπάνω διάσταση, λόγω της ελλειπτικής οµοιογένειάς του και συγκεκριµένα της χαµηλής αντιπροσωπευτικότητας του διδακτορικού κύκλου σπουδών. 17

25 Βιβλιογραφία Bartholomae, D. (1985). Inventing the university. In Rose, M. (ed.) When a writer can t write. New York: The Guildford Press. Baynham, Μ. (2002). Πρακτικές Γραµµατισµού /µτφ. Μαρία Αραποπούλου. Αθήνα: Μεταίχµιο. Bourdieu, P., Passeron J. C. & M. Monique de Saint (1994). Academic Discourse: linguistic misunderstanding and professional power. Oxford: Polity Press. Brown, J. D. (1993). «A comprehensive criterion-referenced language testing project». In: D. Douglas, & C. Chapelle (Eds). A new decade of language testing research. Washington, DC: TESOL. Chafe, W. (1985). Linguistic differences produced between speaking and writing. In Olson, D. R., Torrance, N., & Hildyard, A. (Eds). Literacy, language and learning: The Nature and consequences of reading and writing. Cambridge: Cambridge University Press. Ferenz, O. (2005). EFL writers social networks: Impact on advanced academic literacy development, Journal of English for Academic Purposes, 4, Fox, J. (2004). Test decisions over time: Tracking validity. Language Testing, 21, Fulcher, G. (1997). An English language placement test: issues in reliability and validity. Language Testing, 14, Gilliver-Brown, K. & E. M. Johnson (2009). Academic literacy development: a multiple perspectives approach to blended learning. Proceedings ascilite Auckland Hocking, D. & W. Fieldhouse (2011). Implementing academic Literacies in practice. New Zealand Journal of Educational Studies, 46 (1), Intersegment Committee of the Academic Senates of the California Community Colleges (2002). Academic Literacy: A statement of competencies expected of students entering California s Public Colleges and Universities, προσβάσιµο στο: ανακτήθηκε στις 22/07/2013. Koutsantoni, D. (2007). Developing academic Literacies: understanding disciplinary communities, culture and rhetoric. Oxford: Peter Lang. Lea, M. R. & B. V. Street (2006). The "Academic Literacies" Model: Theory and Applications, Theory into Practice, 45(4), Lillis, T. (2001). Student writing. Access regulation, desire. London: Routledge. Lillis, T., & M. J. Curry (2010). Academic writing in global context. London: Routledge. Street, B. V. (1984). Literacy in theory and practice. Cambridge: University Press. Tannen D. (1985). Relative focus on involvement in oral and written discourse. In Olson, D. R., Torrance, N. & Hildyard, A. (Eds). Literacy, language and learning: The Nature and consequences of reading and writing. Cambridge: Cambridge University Press. Toghini-Bonelli, E. & Del Lungo Camiciotti, G. (2005). Strategies in Academic Discourse. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Turner, J. (1999). «Academic Literacy and the Discourse of Transparency». In Jones, C., Turner, J. & Street, B. Students writing in the university: cultural and epistemological issues. Amsterdam: John Benjamin s publishing company. 18

26 Wall, D., Clapham, C., & Alderson, J. C. (1994). Evaluating a placement test, Language Testing, 11, Weideman, A. J. (2003). Assessing and developing academic literacy, Per linguam, 19(1-2), Weideman, A. J. (2003 a ). Academic Literacy: prepare to learn. Pretoria: Van Schaik. Zamel, V. & Spack, R. (2008). Negotiating Academic Literacies: Teaching and Learning Across Languages and Cultures. Routledge: New York. Ανθογαλίδου, Θ. (2005). Ακαδηµαϊκός Αλφαβητισµός. Θεσσαλονίκη: Πυγµαλίων. Μητσικοπούλου, Βασιλική (2001). «Γραµµατισµός», προσβάσιµο στο: ανακτήθηκε στις 21/07/

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος των μαθητών: οι ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα και στις προσδοκίες τους

Ο κόσμος των μαθητών: οι ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα και στις προσδοκίες τους Ο κόσμος των μαθητών: οι ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα και στις προσδοκίες τους Ε. Τσιουπλή 1, Ν. Μουράτογλου 2 1 Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36 Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 1 από 36 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Επόπτης Καθηγητής: Δημήτρης Β. Γουδήρας Βαθμολογητής Α αναπληρωτής καθηγητής: Αγαλιώτης Ιωάννης Βαθμολογητής Β αναπληρώτρια καθηγήτρια: Οκαλίδου Αρετή

Επόπτης Καθηγητής: Δημήτρης Β. Γουδήρας Βαθμολογητής Α αναπληρωτής καθηγητής: Αγαλιώτης Ιωάννης Βαθμολογητής Β αναπληρώτρια καθηγήτρια: Οκαλίδου Αρετή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ναούμη Παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης

Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης Μαγκλάρα Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Τριανταφυλλιά Κωστούλη Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η γλωσσολογική έρευνα, µε τη διαµόρφωση νέων διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Αξιοποίηση της τέχνης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Μια Καινοτομική Πρακτική Κόκκος Αλέξης, Ράικου Νατάσσα 2. Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία

Παραγωγή Αναφορικών Προτάσεων στην Αναπτυξιακή Δυσλεξία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Γεωγραφίας Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ο ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ Πτυχιακή εργασίας της Λίας Γαλάνη Αθήνα, Ιούνιος 2005 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και υλοποίηση project για δίγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας βασισμένο στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο Ανδρεάδου Ευθυμία, Κοκκαλιάρη Ερμιόνη, Μοκαΐτη Φανή Νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις.

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 1 ISBN:

Διαβάστε περισσότερα