Φερεντίνος Σπύρος Δρ Πάντειου Πανεπιστημίου, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φερεντίνος Σπύρος Δρ Πάντειου Πανεπιστημίου, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών sferen@panteion.gr"

Transcript

1 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 267 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ PREREQUISITES FOR THE USE OF ICT IN DIDACTICAL PRACTICE: AN EXAMPLE OF TEACHERS TRAINING IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES Καλλιγάς Χαράλαμπος Μαθηματικός Πληροφορικός Φερεντίνος Σπύρος Δρ Πάντειου Πανεπιστημίου, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Πετρέσκου Θεόδωρος Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ανάπτυξης μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που αναφέρεται στην σχολική ύλη των μαθηματικών του Γυμνασίου με εκπαιδευτικό στόχο την χρήση γραφημάτων γραμμικών συναρτήσεων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας προκειμένου να γίνει φανερή η πρακτική εφαρμογή του τρόπου που είναι δυνατό να σχεδιαστούν και να παρουσιαστούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κάνοντας χρήση των εφαρμογών των ΤΠΕ, σε πλήρη μεθοδολογική ανάπτυξη, συμβατή με την επιλεγμένη θεωρία μάθησης. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι αφενός να αναδειχθεί το σωστό εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «δραστηριότητα» και αφετέρου να γίνει κατανοητός, μέσα από την εκπαιδευτική πράξη, ο τρόπος με τον οποίο στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα της δημιουργικής ένταξης και χρήσης εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Δραστηριότητα, ΤΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ερευνητική εμπειρία (Hoyles and Noss 1992, Kynigos 1992), αλλά και με τις σύγχρονες φιλοσοφικές και παιδαγωγικές θέσεις (Olson 1987, Noss 1988) οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας μπορούν να δώσουν δυνατότητες που ήταν ανύπαρκτες μέχρι τώρα. Οι καταλυτικές αλλαγές στην τεχνολογία και η εμφάνιση των Η/Υ επαναστατικοποίησαν όλες τις περιοχές της γνώσης και της επιστήμης και συνέβαλαν αποφασιστικά στην ποιοτική μεταβολή της κοινωνίας, με τη μετάβασή της από τη βιομηχανική κοινωνία στην τεχνολογική κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας (Τουμάσης, 1999). Οι εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας είναι δυνατό να συνεισφέρουν στη βελτίωση και επαναπροσανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης σε μια κατεύθυνση που όπου η μάθηση θα γίνει ενεργητική και οι μαθητές θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να είναι

2 268 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μεθοδικοί, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να θέτουν στόχους, να επιχειρηματολογούν, να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα (Παπαδόπουλος, 1999). Όμως παρά την, σχεδόν καθολική, συμφωνία για τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα που είναι δυνατό να προσφέρει η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι η άκριτη και δίχως όρους και προϋποθέσεις χρήση τους μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Ράπτης και Ράπτη (1996) επισημαίνουν ότι βασική προϋπόθεση για να αποτελέσει ο υπολογιστής ένα αποτελεσματικό γνωστικό εργαλείο είναι η λειτουργία του σε σχέση αφενός με το θεσμικό και πολιτιστικό πλαίσιο του παιδαγωγικού περιβάλλοντος και αφετέρου με τη γλώσσα και τις αρχές της τεχνολογίας. Ο Κυνηγός (1995) τονίζει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον τρόπο χρήσης του Η/Υ, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να ενταχθεί η χρήση του Η/Υ στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας που ως κυρίαρχες διαδικασίες έχει την μετάδοση πληροφοριών από τον δάσκαλο-πομπό στον μαθητή δέκτη καθώς και την καθοδηγητική διδασκαλία με βάση αυστηρά καθορισμένο γνωστικό περιεχόμενο. Στην ουσία ο κίνδυνος αυτός έγκειται στη χρήση του υπολογιστή ως μέσου για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάρτισης και όχι ως εργαλείου διδακτικής, Η τεράστια διαφορά μεταξύ των όρων κατάρτιση και διδακτική έχει επισημανθεί ιδιαίτερα από τον Von Glasersfeld (1991) κατά την εξέταση της μαθηματικής παιδείας υπό το πρίσμα του ριζοσπαστικού κονστρουκτιβισμού. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των προϋποθέσεων οι οποίες είναι δυνατό να εξασφαλίσουν τη σωστή παιδαγωγικά και διδακτικά χρήση των εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση καθώς και η υλοποίησή τους στο χώρο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Κατά την άποψή μας η πλέον βασική εκ των προϋποθέσεων είναι η εξής: για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρμογής των ΤΠΕ ισχύει ότι και για κάθε εκπαιδευτικής εφαρμογή γενικότερα, δηλαδή ότι: «κατά πάγια πρακτική η υλοποίηση είναι το τελικό προϊόν μιας παραγωγικής διαδικασίας της οποίας προηγείται πάντα η ανάλυση με σκοπό την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης (διδακτικής) ανάγκης και τον ακριβή και σαφή προσδιορισμό της λειτουργικότητάς της, ως προς το (παιδαγωγικό) στόχο που εξυπηρετεί η δημιουργία της». Επίσης, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι: «κατά κανόνα οι εφαρμογές υλοποιούνται για τις (εκπαιδευτικές ή γνωστικές) ανάγκες των τελικών χρηστών τους, που επί του προκειμένου είναι οι διδασκόμενοι και όχι οι διδάσκοντες». Επομένως απαιτείται να προσδιοριστεί κατ αρχήν η αναγκαιότητα δημιουργίας και εφαρμογής της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που εξυπηρετεί και αναδεικνύει τον σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος που είναι συμβατός με την επιλεγμένη θεωρία μάθησης. Στη συνέχεια, η αναγκαιότητα της ενδεχόμενης κατασκευής εκπαιδευτικής εφαρμογής των ΤΠΕ ή και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εποπτικού μέσου, θα προκύψει με σαφήνεια από την ανάλυση των συγκεκριμένων διδακτικών και παιδαγωγικών αναγκών με σκοπό την ενίσχυση του συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Συνεπώς «οι αρχές (πρότυπα ή κριτήρια) που διέπουν τη δημιουργία, ενσωμάτωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ ταυτίζονται με εκείνες που κατευθύνουν τον βασικό σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος, οι οποίες είναι άμεση συνέπεια των αρχών που προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη θεωρία μάθησης, που έχει επιλεγεί για εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία» Εκτός των παραπάνω κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

3 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 269 αξιοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, να προσδιορισθεί με σαφήνεια τι σημαίνει «εργάζομαι πάνω σε μια δραστηριότητα», γενικά και ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα ή μη της χρήσης εφαρμογών των ΤΠΕ. Η δραστηριότητα είναι μια έννοια κλειδί γύρο από την οποία διαρθρώνονται σχεδόν όλες οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, με προεξάρχουσα την θεωρία του κονστρουκτιβισμού,, βασικές αρχές της οποίας είναι αφενός ότι η γνώση οικοδομείται ενεργητικά από το άτομο και δεν αποτελεί μια παθητική διαδικασία απορρόφησης πληροφοριών από το περιβάλλον και αφετέρου ότι η απόκτηση της γνώσης είναι μια διαδικασία οργάνωσης των εμπειριών του ατόμου και όχι η αποκάλυψη ενός κόσμου που προϋπάρχει ανεξάρτητα από το άτομο (Von Glasersfeld, 1991). Εργασία πάνω σε μια δραστηριότητα σημαίνει κυρίως «προσδιορίζω το πρόβλημα, εικάζω για το αποτέλεσμα, πειραματίζομαι με τη βοήθεια παραδειγμάτων, συνθέτω ένα συλλογισμό, διατυπώνω μια λύση, ελέγχω τα αποτελέσματα και αξιολογώ την ορθότητά τους σε συνάρτηση με το αρχικό πρόβλημα» (ΥΠΕΠΘ, 1997). Με την χρήση των δραστηριοτήτων (Κολέζα, 1997) επιδιώκεται μια στροφή προς μια διδασκαλία διαρθρωμένη γύρο από ευρετικές διαδικασίες, σε άμεση συνάρτηση με την καθημερινή ζωή. Ο Von Glasersfeld (1987) θεωρεί ότι η δραστηριότητα προσφέρει στους μαθητές ένα ισχυρό εσωτερικό κίνητρο προκειμένου να εμπλακούν ενεργητικά στη διαδικασία κατασκευής της γνώσης. Οι Κορδάκη και Κόμης (2001) τονίζουν τη μεγάλη σημασία της συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή τους. Στη συνέχεια προτείνεται ένα παράδειγμα επιμορφωτικής διαδικασίας το οποίο έχει ως σκοπό να αναδείξει τον τρόπο που είναι δυνατό να σχεδιαστούν και να παρουσιαστούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κάνοντας χρήση των εφαρμογών των ΤΠΕ, σε πλήρη μεθοδολογική ανάπτυξη, συμβατή με την επιλεγμένη θεωρία μάθησης. Σκοπός της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι να αναδειχθεί το σωστό εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «δραστηριότητα» στο πλαίσιο της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας μάθησης και επίσης να γίνει φανερός, μέσα από την εκπαιδευτική πράξη, ο τρόπος με τον οποίο στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα της δημιουργικής ένταξης και χρήσης εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παράδειγμα επιμόρφωσης που θα παρουσιασθεί αφορά στη διαδικασία ανάπτυξης μιας εκπαιδευτικής «δραστηριότητας», η οποία αναφέρεται στην σχολική ύλη των μαθηματικών του Γυμνασίου και έχει εκπαιδευτικό στόχο την χρήση γραφημάτων γραμμικών συναρτήσεων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: Β θμια εκπαίδευση ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Γραφήματα γραμμικών συναρτήσεων ΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Β ή και Γ Γυμνασίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «Χρήση γραφημάτων γραμμικών συναρτήσεων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ: Όταν οι προσφορές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας υπόσχονται όλο και περισσότερο δωρεάν χρόνο ομιλίας ή μικρότερα ποσά για το πάγιο του μηνιαίου λογαριασμού, είναι φανερό να διερωτάται κανείς για το είδος της επιλογής που πρέπει να κάνει με σκοπό να πληρώνει όσο το δυνατό λιγότερα χρήματα για να καλύψει τις

4 270 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ συγκεκριμένες τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, θα μπορούσε να επιλέξει το συμφερότερο πρόγραμμα σύνδεσης από τα προσφερόμενα; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΧΟΙ Να αναδειχθούν οι άξονες γύρω από τους οποίους υφαίνεται η επιστημονική σκέψη, δηλαδή τα ερωτήματα που γεννάει μια κατάσταση, οι αμφιβολίες, οι εικασίες και οι προσπάθειες για την επαλήθευσή τους και τέλος η τεκμηρίωση μέσω καταλλήλων επιχειρημάτων. Να κατασκευαστεί από τους ίδιους τους διδασκόμενους η νέα γνώση μέσω διαδοχικών φάσεων δράσης που κατά κανόνα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του θέματος, τη διατύπωση της εικασίας για το αποτέλεσμα, τον πειραματισμό με τη βοήθεια παραδειγμάτων, τη σύνθεση των συλλογισμών, τη στοιχειοθέτηση των λύσεων, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ορθότητας των αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με το αρχικό πρόβλημα καθώς και την επικύρωση της αποδοχής των ενεργειών στο σύνολό τους. Να αναδειχθούν, μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι βασικές έννοιες του γνωστικού θέματος, οι θεμελιώδεις ιδιότητές τους, οι μεταξύ τους σχέσεις και η χρησιμότητά τους. Να δοθεί η ευκαιρία ποικίλων εφαρμογών των ήδη αποκτημένων γνώσεων. Να καταστεί φανερός, μέσα από κατάλληλα παραδείγματα δραστηριότητες, ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν στη διδακτική πράξη όλα τα παραπάνω, με την ουσιαστική συμμετοχή διδάσκοντος και διδασκομένων καθώς και η συμβολή των εποπτικών και τεχνολογικών μέσων στο μαθησιακό σχεδιασμό και την υλοποίηση, μέσα από τον εντοπισμό των πραγματικών αναγκαιοτήτων του συγκεκριμένου προβλήματος. Να γίνει δυνατή η αναγκαία εκτίμηση του κόπου και του χρόνου που απαιτείται για την πλήρη προετοιμασία και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη διδακτική πράξη. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Η διαδικασία καθορίζεται από την ανάπτυξη των διαλεκτικών συζητήσεων και των συνεργατικών ενεργειών οι οποίες αποσκοπούν στην ανάλυση των δεδομένων ώστε, με επαγωγικό τρόπο, να προσεγγιστούν οι πιθανές απαντήσεις και λύσεις, που ικανοποιούν τα τεθέντα ερωτήματα. Επίσης ταυτόχρονα και παράλληλα εκτυλίσσεται η διαδικασία της ανάλυσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Τελικά η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται όταν με τις κατάλληλες αφαιρετικές διαδικασίες μετουσιώνεται η εμπειρία και η εποπτεία των τεκταινόμενων σε επιστημονική γνώση. Η αναζήτηση, επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών των διδασκομένων γίνεται από ομάδες όταν η συλλογική εργασία έχει νόημα, δηλαδή όταν υπάρχουν οι συνθήκες που απαιτούν την κοινή προσπάθεια για ένα κοινό στόχο και ταυτόχρονα τα μέλη της ομάδας μπορούν να εργαστούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Σε καμία άλλη περίπτωση, π.χ. για τυπικούς ή τεχνικούς λόγους, δεν είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί η συνεργατική εργασία των διδασκομένων. Γίνεται προσπάθεια, μετά από διαλεκτική συζήτηση, να καθοριστεί η προσφορότερη πηγή πληροφόρησης που αφορά στα δεδομένα του προβλήματος. Ακολουθεί η επιλογή της πηγής και του τρόπου ανάκτησης αυτών των δεδομένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Σε κάθε φάση της διαδικασίας οι διδασκόμενοι έχουν

5 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 271 την ελευθερία της επιλογής του τρόπου της επεξεργασίας των διαθέσιμων δεδομένων καθώς και της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων. Ως κατάλληλο εργαλείο μπορεί να θωρηθεί οποιοδήποτε εποπτικό μέσο ή εκπαιδευτικό λογισμικό, η αναγκαιότητα του οποίου προκύπτει από την ανάλυση των εκάστοτε δεδομένων του προβλήματος και συγκεκριμένα από την αδυναμία των συμβατικών μεθόδων εποπτείας, διαχείρισης και παρουσίασης δεδομένων. Σε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος γίνεται αισθητή η ανάγκη ύπαρξης μιας εικασίας που αφορά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια επιχειρείται ο έλεγχος της ορθότητας της «θεωρίας» αυτής σε καθορισμένο πλαίσιο αναφοράς δεδομένων. Στη φάση αυτή είναι πιθανό να οδηγηθούν οι μαθητές σε αδιέξοδο στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τα ήδη γνωστά σ αυτούς μοντέλα σκέψης. Μετά τη νέα επεξεργασία και εφόσον αποδεικνύεται ότι τα αποτελέσματά της δεν ακολουθούν τη «θεωρία» που εφαρμόζεται, δημιουργείται η ανάγκη διεύρυνσης ή αλλαγής της εικασίας (αλλαγή πλαισίου). Αυτή η διαδοχική αντικατάσταση των παλαιών νοητικών σχημάτων που αποδεικνύονται ελλιπή ή λανθασμένα με νέα κατάλληλα, συντελεί στη διαδικασία της τελικά ορθής διατύπωσης της «θεωρίας» που είναι αναγκαία για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Η αλλαγή πλαισίου, στην ουσία, αφορά στη σύγκρουση μεταξύ παλαιών και νέων γνωστικών σχημάτων, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθεί η επεξεργασία των καινούργιων γνωστικών αναπαραστάσεων (Bouvier, 1987). Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία να εμπλακούν, οι μαθητές, σε μια επιστημονική έρευνα (με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει εξωτερική παρέμβαση που θα τους κατευθύνει από την αρχή σε συγκεκριμένους αλγόριθμους) που ενισχύει την κριτική και δημιουργική τους ικανότητα καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών, εφόσον οι ίδιοι αποφασίζουν το πως θα ερμηνεύσουν, επαληθεύσουν, διατυπώσουν, παρουσιάσουν ή υπολογίσουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Η ανάπτυξη που ακολουθεί μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μιας σύνθετης δραστηριότητας που απαιτεί ένα βάθος χρόνου για να ολοκληρωθεί ή ως ωριαία δραστηριότητα, εφόσον το επιλέξει ο διδάσκων, όπου υποχρεωτικά το στάδιο της έρευνας, κυρίως της εξωτερικής, θα περιοριστεί χρονικά σε μεγάλο βαθμό. Προκειμένου να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ακολουθεί η παρουσίαση σε πλήρη ανάπτυξη, κατά το δυνατό. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να επεκταθεί η δραστηριότητα και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα που προϊδεάζουν για την έννοια του ολοκληρώματος.) Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις, μεταξύ όλων των προσφερομένων προγραμμάτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, απαιτείται μια ολοκληρωμένη εικόνα απ αυτές. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να την αποκτήσουμε πιο σύντομα και καταβάλλοντας το μικρότερο δυνατό κόπο; Πραγματοποιείται συζήτηση κατά την οποία εξετάζονται διάφορες απόψεις, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και προκύπτουν διαφορετικές μεταξύ τους προτάσεις, όπως π.χ. η προμήθεια διαφημιστικών φυλλαδίων, η πληροφόρηση από προμηθευτές με τηλεφωνική ή φυσική επικοινωνία, η χρήση του διαδικτύου κλπ. Αναλαμβάνουν ομάδες μαθητών να αναζητήσουν, να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους, σύμφωνα με την επιλογή της

6 272 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μεθόδου που οι ίδιοι έχουν προτείνει. Αποδεικνύεται, από την σύγκριση του χρόνου, του κόπου και της πληρότητας των αποτελεσμάτων, ότι η επιλογή της χρήσης του διαδικτύου ανταποκρίνεται καλύτερα στα κριτήρια που τέθηκαν. Διαπιστώνεται, όμως, ότι η παρουσίαση των στοιχείων δεν είναι ικανοποιητική για την επιθυμητή σύγκριση. Στην συζήτηση, που ακολουθεί, προτείνεται η χρήση είτε των πινάκων ενός κειμενογράφου είτε των λογιστικών φύλλων. Αποφασίζεται, τελικά, η χρήση των λογιστικών φύλλων, διότι αυτά βοηθούν και στις αριθμητικές πράξεις, που ενδεχομένως πρέπει να γίνουν. Για την παρουσίαση, όμως, αυτή απαιτείται να βρεθεί ποια είναι τα στοιχεία, από κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, που έχουν σημασία για την σύγκριση και ποια είναι επουσιώδη. Στην συζήτηση, που ακολουθεί, προτείνεται να ληφθούν υπόψη μόνο τρία στοιχεία ως σημαντικά: (α) το μηνιαίο πάγιο, (β) τα «δωρεάν» λεπτά χρόνου ομιλίας και (γ) την τιμή του δευτερολέπτου του χρόνου ομιλίας, που ενδέχεται να είναι και κυμαινόμενη ανάλογα με το χρόνο ή το είδος σύνδεσης. Ας υποθέσουμε ότι πραγματοποιείται, από τους μαθητές, η παρουσίαση των δεδομένων, που χρειάζονται για την ανάλυση των πληροφοριών, σε λογιστικά φύλλα (Πίνακας 1). Δωρεάν χρόνος ομιλίας Κόστος σε /sec της "δωρεάν" ομιλίας Μηνιαίο πάγιο τέλος Κλήσεις προς σταθερά / κινητά Δωρεάν χρόνος ομιλίας Κόστος σε /sec της "δωρεάν" ομιλίας Μηνιαίο πάγιο τέλος Κλήσεις προς σταθερά / κινητά Telestet 20 Telestet 40 Telestet 70 Telestet 130 Telestet 190 Telestet min 40 min 70 min 130 min 190 min 550 min 0,0100 0,0056 0,0038 0,0026 0,0025 0, ,00 13,50 16,00 20,50 28,00 71,50 0,0039 0,0036 0,0034 0,0033 0,0031 0,0030 Vodafone 10+ Vodafone 60+Vodafone 120 +Vodafone 180+Vodafone 240+Vodafone 420+ Vodafone min 60 min 120 min 180 min 240 min 420 min 600 min 0,0122 0,0036 0,0024 0,0022 0,0018 0,0018 0,0018 7,30 13,00 17,00 23,50 25,30 46,50 66,50 Κλιμακωτή 0,0034 0,0033 0,0031 0,0031 0,0030 0, , , , , ,0030 Cosmote 15+ Cosmote 30+ Cosmote 45+ Cosmote 60+ Cosmote 90+ Cosmote 120+ Cosmote 150+ Cosmote 240+ Cosmote 480+ Δωρεάν χρόνος ομιλία ς 15 min 30 min 45 min 60 min 90 min 120 min 150 min 240 min 480 min Κόστος σε /sec της "δωρεάν" ομιλίας 0,0087 0,0058 0,0041 0,0037 0,0027 0,0024 0,0022 0,0018 0,0019 Μηνιαίο πάγιο τέλος 7,80 10,50 11,00 13,20 14,50 17,20 20,00 25,30 54,00 Κλήσεις προς TELESTET-PANAFON 0,0040 0,0039 0,0039 0,0037 0,0037 0,0035 0,0035 0,0032 0,0032 Κλήσεις προς ,0028 COSMOTE/OTE/ ΣΤΑΘΕΡΑ ,0026 0,0026 0,0026 Ελάχιστος χρόνος χρέωσης ,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 sec ,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0, ,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 Πίνακας 1 Είναι φανερό ότι από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν προκύπτει δυνατότητα σύγκρισης. Με τη συζήτηση αποκαλύπτεται ότι εκείνο που ενδιαφέρει, κυρίως, είναι η

7 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 273 υπάρχουσα σχέση μεταξύ χρόνου και κόστους. Πως μπορούμε να ομογενοποιήσουμε τα δεδομένα ώστε να φανερωθεί η σχέση αυτή; Μετά από συζήτηση προκύπτει ότι πρέπει να έχουμε βασικά τις ίδιες μονάδες μέτρησης καθώς και ένα ενιαίο τρόπο κοστολόγησης του χρησιμοποιούμενου χρόνου, είτε αυτός προσφέρεται «δωρεάν» είτε έχει δεδομένο κόστος. Αποφασίζεται ότι για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να μετατραπούν τα λεπτά του «δωρεάν» χρόνου ομιλίας σε δευτερόλεπτα και να βρεθεί το κόστος του χρόνου αυτού, αφού το πάγιο μεταβάλλεται κι αυτό ανάλογα. Επίσης ότι πρέπει να καταγραφούν όλα αυτά τα στοιχεία, για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα, με τρόπο ώστε να φαίνεται το αντίστοιχο κόστος για κάθε δευτερόλεπτο ομιλίας. Με την πρώτη προσπάθεια γίνεται φανερό ότι η μονάδα του χρόνου πρέπει να είναι μεγαλύτερη και ότι είναι αναγκαίο να οριστούν όρια κυρίως για τις τιμές του χρόνου (ανεξάρτητη μεταβλητή) μέσα στα οποία πρέπει να κινηθούμε. Με τη σχετική συζήτηση οι μαθητές κάνουν διάφορες προτάσεις και τελικά καταλήγουν να επιλέξουν την καταγραφή του κόστους ανά π.χ. πέντε λεπτά χρόνου ομιλίας και για όριο χρόνου το μέγιστο «δωρεάν» χρόνο, από τους προσφερόμενους. Αναλαμβάνουν ομάδες μαθητών να ασχοληθούν με την καταγραφή και την παρουσίαση των δεδομένων με τη μορφή που έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να έχουν και μ αυτό τον τρόπο φτιάχνουν, για κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα, πίνακα με το κόστος ομιλίας το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τη μεταβολή του χρόνου, ανά πέντε λεπτά. Η πληθώρα, όμως, των στοιχείων και η επαναληπτικότητα των πράξεων που απαιτούνται κάνουν φανερή την αναγκαιότητα χρήσης των λογιστικών φύλλων, για τη σύντομη και ομοιογενή παρουσίαση των δεδομένων του προβλήματος. Προκύπτει, όμως, ότι η σύγκριση των δεδομένων με την αναλυτική παρουσίασή τους σε λογιστικά φύλλα δεν είναι εύκολη και απαιτείται μια εποπτικότερη παρουσίαση απ αυτή. Ποια είναι η μορφή απεικόνισης των δεδομένων που παρέχει μεγαλύτερη εποπτεία και δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τις συγκρίσεις που θέλουμε; Στη συζήτηση, που ακολουθεί, γίνεται και η πρόταση της απεικόνισης με γραφική παράσταση των δεδομένων για τη σχέση χρόνου κόστους. Ο διδάσκων ή κάποιος από τους μαθητές, που έχει σχετική εμπειρία, προτείνει και εξηγεί την τεχνική που απαιτείται για να επιτευχθεί η παρουσίαση της σχέσης χρόνου κόστους με γραφική παράσταση, με τη βοήθεια ενός εργαλείου λογισμικού. Μετά από συζήτηση αποφασίζονται το είδος, η μορφή και οι διάφορες λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο παρουσίασης των γραφικών παραστάσεων, καθώς και η επιλογή του καταλληλότερου εργαλείου λογισμικού που απαιτείται για την εργασία αυτή με την έννοια της διαθεσιμότητας, της απλότητας και της ευκολίας χρήσης. Αναλαμβάνουν ομάδες μαθητών να ασχοληθούν με την κατασκευή και την παρουσίαση των σχετικών γραφικών παραστάσεων της σχέσης χρόνου κόστους για όλα τα είδη των προγραμμάτων σύνδεσης κινητικής τηλεφωνίας, ανά εταιρεία (Γραφήματα 1, 2 και 3). Οι ενέργειες, όμως, έχουν γίνει αρκετά «τεχνικές» και υπάρχει ο κίνδυνος να ξεχαστεί ο βασικός στόχος του αρχικού προβλήματος. Ο διδάσκων, για να επαναφέρει την επικέντρωση των μαθητών στο βασικό πρόβλημα, τους ζητάει να του εξηγήσουν τον

8 274 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τρόπο που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Από το προβληματισμό αυτό αναδεικνύονται τα ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο αναζήτησης της θέσης ενός συγκεκριμένου ποσού (δηλαδή ενός λογαριασμού) σε μία γραφική παράσταση, τη χρησιμότητα αυτής της ενέργειας, καθώς και ποιο μπορεί να είναι αυτό το συγκεκριμένο ποσό. Ποιο μπορεί να είναι το ποσό αυτό, που θα δοκιμαστεί στις γραφικές παραστάσεις, και με ποια διαδικασία μπορεί να προκύψει για να εκφράζει κάτι το συγκεκριμένο; Στη συζήτηση, που ακολουθεί, προκύπτει ότι το ποσό αυτό πρέπει να εκφράζει το μέσο κόστος της χρήσης ενός κινητού τηλεφώνου. Η ιδέα να χρησιμοποιηθεί το μέσο κόστος όλων των λογαριασμών των κινητών τηλεφώνων των μαθητών της τάξης (προκειμένου να δοκιμάσουν όλοι ένα νούμερο) απορρίπτεται διότι δεν εκφράζει κάτι το συγκεκριμένο. Σε τελευταία ανάλυση ο σκοπός είναι να βρεθεί μια μέθοδος, η οποία θα δείχνει, με ευκρίνεια, ποια είναι η συμφερότερη σύμβαση σύνδεσης που πρέπει να κάνει ατομικά ο καθένας. Επίσης γίνεται προσπάθεια να ξαναθυμηθούν όλοι οι μαθητές τον αλγόριθμο εύρεσης του μέσου όρου, είτε με το συμβατικό τρόπο είτε με τη βοήθεια του λογισμικού (χρήση της αντίστοιχης συνάρτησης) και αναλαμβάνει ο καθένας να τον βρει για το δικό του κινητό ή αν δεν έχει ο ίδιος κάποιου άλλου κοντινού προσώπου (π.χ. των γονέων του). Όλοι οι μαθητές φέρνουν το αποτέλεσμα του υπολογισμού τους και το παρουσιάσουν στη τάξη, μαζί με την αναφορά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύνδεσης που αφορά στο λογαριασμό από τον οποίον πήραν τα δεδομένα. Από εδώ και πέρα ο κάθε μαθητής έχει ένα προσωπικό αριθμό, ο οποίος εκφράζει τον ετήσιο (π.χ.) μέσο όρο του μηνιαίου κόστους του λογαριασμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του κινητού τηλεφώνου του, που θα τον συσχετίσει με τη γραφική παράσταση (σχέσης χρόνου κόστους) των προγραμμάτων της εταιρείας με την οποία έχει σύνδεση. Από εδώ και πέρα κάθε μαθητής πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία προκειμένου να μπορέσει να βρει π.χ. τα εξής: (α) το χρόνο ομιλίας που αντιστοιχεί στο προσωπικό μέσο μηνιαίο κόστος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύνδεσης, (β) τους χρόνους ομιλίας, για το ίδιο μέσο μηνιαίο κόστος, που αντιστοιχούν στα άλλα προσφερόμενα προγράμματα σύνδεσης της ίδιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ή (γ) το μέσο μηνιαίο κόστος, για τον ίδιο χρόνο ομιλίας, εάν είχε επιλεγεί άλλο πρόγραμμα σύνδεσης. Τίθεται ο προβληματισμός κατά πόσο οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι όλες δεκτές ή υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας; Και επιπλέον ποια είναι η απάντηση απ αυτές που μας λύνει το αρχικό πρόβλημα; Στη συζήτηση, που ακολουθεί, αναπτύσσονται διάφορες απόψεις για το ποιοι μπορεί να είναι οι πιθανοί περιορισμοί που αποκλείουν ορισμένες από τις απαντήσεις. Ο διδάσκων μπορεί να στρέψει τη προσοχή των μαθητών στο γεγονός ότι ο πρώτος κλάδος της γραφικής παράστασης για κάθε συνάρτηση κόστους χρόνου προέκυψε από την μετατροπή του πάγιου σύνδεσης και του «δωρεάν» χρόνου ομιλίας σε μία συγκεκριμένη τιμή μονάδος για το χρόνο αυτό, ο οποίος, όμως, είναι υποχρεωτικός για κάθε πρόγραμμα. Επίσης, από τη συζήτηση, προκύπτει ότι οι απαντήσεις στη σημείωση (β) ικανοποιούν μόνο τη περιέργεια μας και δεν δίνουν απάντηση στο πρόβλημα. Είναι φανερό ότι η διαδικασία απαιτεί να φέρουν οι μαθητές την παράλληλη, προς το άξονα του χρόνου, ευθεία από το σημείο των τεταγμένων, που αντιστοιχεί στο προσωπικό μέσο μηνιαίο κόστος, για να βρουν την τετμημένη του σημείου στο οποίο

9 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 275 τέμνει αυτή το γράφημα του επίσης προσωπικού τους προγράμματος σύνδεσης και στη συνέχεια να φέρουν την κάθετο στον ίδιο άξονα (του χρόνου) για να βρουν τις τεταγμένες των σημείων (τα κόστη) στα οποία τέμνει αυτή τα γραφήματα των άλλων προγραμμάτων σύνδεσης. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν από όλες τις τιμές του κόστους, που θα βρουν με την πιο πάνω διαδικασία, τη μικρότερη από εκείνες που βρίσκονται ανάμεσα αφενός στην τιμή του κόστους η οποία αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που έχουν συνδεθεί και αφετέρου στην τιμή η οποία αντιστοιχεί στο τελευταίο προς τα κάτω γράφημα του προγράμματος που τέμνεται στο δεύτερο κλάδο του. Δεδομένου ότι το ζεύγος των αριθμών: μέσο μηνιαίο κόστος αντίστοιχος χρόνος ομιλίας (για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύνδεσης της συγκεκριμένης εταιρείας), είναι μοναδικό και χαρακτηρίζει τις χρηστικές ανάγκες κάθε μαθητή, με την εκτέλεση της παραπάνω ενέργειας απαντήθηκε το ερώτημα που αφορούσε την βέλτιστη επιλογή προγράμματος από τα προσφερόμενα της ίδιας εταιρείας με την οποία υπάρχει ήδη σύνδεση. Όμως με τις μέχρι τώρα ενέργειες δεν έχει ακόμα απαντηθεί το ερώτημα εάν η επιλογή της εταιρείας σύνδεσης είναι η βέλτιστη. Ποιο είναι το σταθερό εκείνο στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε και να βρούμε, από τα γραφήματα των προσφερομένων προγραμμάτων σύνδεσης των άλλων εταιρειών, ποιο είναι το συμφερότερο πρόγραμμα σύνδεσης; Με τη συζήτηση, που ακολουθεί, προτείνονται, από τους μαθητές, να χρησιμοποιηθούν διάφορα σταθερά στοιχεία μεταξύ των οποίων και εκείνα τα δύο που αφορούν: (α) στην τιμή του χρόνου ομιλίας που προέκυψε ότι αντιστοιχεί στο προσωπικό μέσο μηνιαίο κόστος ή (β) το ίδιο το προσωπικό μέσο μηνιαίο κόστος. Ο διδάσκων προτείνει να δοκιμαστούν, από κάποιο μαθητή ή από τον ίδιο, και τα δύο στοιχεία για να κριθεί στη πράξη ποιο είναι εκείνο που μας δίνει πιο άμεσα και έγκυρα την αναμενόμενη απάντηση. Από τη δοκιμή προκύπτει ότι εάν χρησιμοποιηθεί το προσωπικό μέσο μηνιαίο κόστος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, όπως προηγούμενα, δεν θα μπορέσουμε να βρούμε τον αντίστοιχο μοναδικό χρόνο ομιλίας, διότι δεν υπάρχει εδώ μια γραφική παράσταση ενός ήδη επιλεγμένου προγράμματος σύνδεσης. Συνεπώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τιμή του χρόνου ομιλίας που προέκυψε ότι αντιστοιχεί στο προσωπικό μέσο μηνιαίο κόστος. Όλοι οι μαθητές φέρνουν την ευθεία που είναι κάθετος στον άξονα του χρόνου στο σημείο του προσωπικού χρόνου ομιλίας και βρίσκουν τα σημεία στα οποία η ευθεία αυτή τέμνει τις γραφικές παραστάσεις των διαφόρων προγραμμάτων σύνδεσης των άλλων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας απ εκείνη που είχαν ήδη επιλέξει, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό που ίσχυσε και στη προηγούμενη ενέργεια. Οι μαθητές συγκρίνουν τα αποτελέσματα και βρίσκουν το βέλτιστο από τα προσφερόμενα προγράμματα, με το οποίο θα πληρώνουν τα λιγότερα δυνατά χρήματα για την ίδια παροχή.

10 276 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , , , , Η ΔΕΔΟΜΕΝΗ 52,5 59,26 Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ 34,62 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 265 Vodafone 10+ Vodafone 60+ Vodafone 120+ Vodafone 180+ Vodafone 240+ Vodafone 420+ Vodafone 600+ Γράφημα , ,06 57,24 50 Η ΔΕΔΟΜΕΝΗ 52,47 49,29 Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ,65 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ TELESTET 20 TELESTET 40 TELESTET 70 TELESTET 130 TELESTET 190 TELESTET 550 Γράφημα 2

11 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,18 26,27 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ COSMOTE 15+ COSMOTE 30+ COSMOTE 45+ COSMOTE 60+ COSMOTE 90+ COSMOTE 120+ COSMOTE 150+ COSMOTE 240+ COSMOTE Γράφημα 3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Εκτιμούμε ότι, από την παραπάνω ανάπτυξη, έγινε αρκετά σαφές ότι ο τρόπος ενσωμάτωσης των εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορά σ αυτόν καθεαυτό το συνεπή σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος που καλείται να υλοποιήσει ο εκπαιδευτικός. Επομένως η οποιαδήποτε σχετική επιμορφωτική διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη του κατάλληλου σχεδιασμού ενός μαθησιακού περιβάλλοντος με παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους που συνδέονται με την επιλεγμένη θεωρία μάθησης, την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα παραδείγματα ανάπτυξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, από τα οποία να προκύπτει αβίαστα η αναγκαιότητα χρήσης των καταλλήλων εφαρμογών των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Συνακόλουθα η αναγκαιότητα χρήσης οποιουδήποτε εποπτικού μέσου ή εκπαιδευτικού τεχνολογικού εργαλείου (λογισμικού), πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την ανάλυση των εκάστοτε δεδομένων του εκπαιδευτικού θέματος και συγκεκριμένα από την ελλειμματικότητα των συμβατικών μεθόδων για εποπτεία, διαχείριση και παρουσίαση των δεδομένων αυτών. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι αρχές που προαναφέραμε, θεωρούμε ότι αναγκαίες προϋποθέσεις είναι, κυρίως, οι εξής: Η κατάρτιση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να είναι διαλεκτικός συνδυασμός παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

12 278 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες να είναι πλούσια σε παραδείγματα, συνδυασμένη με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους. Στην ίδια κατεύθυνση να είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των πανεπιστημιακών σπουδών των εκπαιδευτικών καθώς και η εγκαθίδρυση μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων και των εκπαιδευτικών φορέων. Η θεσμοθέτηση αποκέντρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εξασφάλιση της δυνατότητας ευελιξίας στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος ώστε να είναι σε θέση ο εκπαιδευτικός να επιχειρεί εποικοδομητικές πρωτοβουλίες, να συμμετέχει ενεργά στην οικοδόμηση του παιδαγωγικού σχεδιασμού της διδασκαλίας του σε ένα σύγχρονο σχολείο και να μην «πνίγεται», μαζί με τους μαθητές του, από ένα τεράστιο όγκο ύλης, που δεν αφήνει περιθώριο για την εμπλοκή των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες με τις οποίες αναπτύσσονται οι κριτικές, δημιουργικές, κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες και οικοδομείται ολόπλευρα η προσωπικότητάς τους. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές των ΤΠΕ με τρόπο επιφανειακό, τυπικό και τεχνοκρατικό, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση και διαιώνιση της παραδοσιακής διδασκαλίας και των μη ανανεωτικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί είναι σαφές ότι αυτές δεν πρόκειται να φέρουν από μόνες τους την αλλαγή, εάν η χρήση τους δεν είναι κατάλληλα, επιστημονικά και παιδαγωγικά, σχεδιασμένη. Τέλος, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι οι ΤΠΕ δεν αποτελούν απλώς ένα γνωστικό αντικείμενο ανάμεσα στα πολλά άλλα, αλλά πρέπει να τονισθεί ο υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός ρόλος των εφαρμογών τους στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις δυνατότητες των εφαρμογών αυτών χρησιμοποιώντας τις ως γνωστικά εργαλεία για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για την επιθυμητή αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bouvier. A. (1987), Μάθηση Διδασκαλία Επιμόρφωση. Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Αθήνα 2. Hoyles, C., & Noss, R. (Eds). Learning Mathematics and Logo, Cambridge: MIT press, (1992). 3. Kynigos, C. (1992), The Turtle Metaphor as a Tool for Children Doing Geometry, In C. Hoyles & R. Noss (Eds), Learning Logo and Mathematics, Cambridge: M.I.T. press. 4. Noss, R. (1988), The Computer as a Cultural Influence in Mathematical Learning. Educational Studies in Mathematics, 19(2), Olson, P. (1987), Who Computes? In D. Livingstone et al. (Eds), Critical Pedagogy and Cultural Power. London: Macmillan. 6. Von Glasersfeld, E. (1987), Learning as a constructive activity, In C. Janvier (Ed), Problems of representation in teaching and learning of mathematics, 3-18, London: Lawrence Erlbaum Αssociates. 7. Von Glasersfeld, E. (Ed). (1991), Radical constructivism in mathematics education. Dortrecht: Kluwer.

13 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΟΥ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κολέζα, Ε. (1997), Ο ρόλος των δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των μαθηματικών. Πρακτικά 14 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Μυτιλήνη. 9. Κορδάκη, Μ., & Κόμης, Β. (2001), Αντιλήψεις καθηγητών πληροφορικής σχετικά με το είδος και το ρόλο των δραστηριοτήτων στη διδασκαλία και τη μάθηση του αντικειμένου. Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση». 10. Κυνηγός, X. (1995), H Eυκαιρία που δεν Πρέπει να Xαθεί: H Yπολογιστική Tεχνολογία ως Eργαλείο Έκφρασης και Διερεύνησης στη Γενική Παιδεία. Στο A. Kαζαμίας και M. Kασσωτάκης (Επιμ.) Προοπτικές για μια Nέα Πολιτική στην Eλληνική Eκπαίδευση, , Αθήνα: Σείριος. 11. Παπαδόπουλος, Γ. (1999), Η Πληροφορική στο σχολείο: Ο σχεδιασμός και το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πρακτικά Ημερίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα. 12. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (1996). Η πληροφορική στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική προσέγγιση. Αθήνα: Συμεών. 13. Τουμάσης, Μπ. (1999), Αλλάζει η φύση της μαθηματικής απόδειξης; Παιδαγωγικές συνέπειες. Ευκλείδης Γ, 16(52), ΥΠΕΠΘ. (1997), Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών.

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος. 2 η υπό-ομάδα (Cosmote):

1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος. 2 η υπό-ομάδα (Cosmote): 1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος 2 η υπό-ομάδα (Cosmote): Αμυγδαλούδης Κωνσταντίνος Νερατζάκης Κωνσταντίνος Μποτούρ Μεμέτ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία

Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη μαθησιακή διαδικασία Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. Ανδρέας Πούλος Σχολικός Σύμβουλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος του ΕΠΕΣ του Π.Π.Σ.Π.Θ. 1. Η διατύπωση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου & Λυκείου

Η διδασκαλία των Μαθηματικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου & Λυκείου Η διδασκαλία των Μαθηματικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου & Λυκείου Γιάννης Θωμαΐδης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Κιλκίς Ομιλία στο Παράρτημα Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 176 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία κατασκευής γνώσης Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου. Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Δελτίο Τύπου Η Πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Αθήνα, 25-01-2017 Εισαγωγικά Είναι κοινή παραδοχή ότι το Λύκειο ως βαθμίδα έχει σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 5 ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 25.6.2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Με χρήση του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα