Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης / Αριθµός κατάθεσης αγωγής / ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές Κλεόβουλο- ηµήτριο Κοκκορό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευστρατία Πατσάκογλου, Πρωτοδίκη, Αικατερίνη Λεµπιδάκη, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από τη Γραµµατέα Σοφία Χρηµατοπούλου. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του, στις 2 Νοεµβρίου 2009, για να δικάσει την έφεση µε αριθµό κατάθεσης / κατά της µε αριθµό 9/2008 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σ. (τακτική διαδικασία), µεταξύ : ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ - ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Γ.Χ. του Θ., κατοίκου Ε.Γ., ο οποίος παραστάθηκε δια δηλώσεως του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολ της πληρεξούσιας δικηγόρου του Θεοδώρας Χατζηπαντελίδου (AM 5286), που κατέθεσε προτάσεις. ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Σ.Μ. του Ν., κατοίκου Α.Α. νοµού θεσσαλονίκης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ηµήτριο Παπουλίδη (AM 631), που κατέθεσε προτάσεις. Συµπαραστάθηκε και η ασκούµενη δικηγόρος Κ.Ζ.. Ο εκκαλών - ενάγων κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Σ. την από και µε αριθµό κατάθεσης / αγωγή του. Επί της αγωγής αυτής, που συζητήθηκε κατ' αντιµωλία των διαδίκων, εκδόθηκε η µε αριθµό 9/2008 οριστική απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, κατά την τακτική διαδικασία, µε την οποία η αγωγή έγινε δεκτή κατά ένα µέρος ως κατ' ουσίαν βάσιµη. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται ο εκκαλών - ενάγων µε την κρινόµενη έφεση του, που κατέθεσε στη γραµµατεία του παραπάνω Ειρηνοδικείου. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως και κατά την εκφώνηση της από το σχετικό πινάκιο, δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο η πληρεξούσια δικηγόρος του εκκαλούντος, η οποία όµως κατέθεσε δήλωση, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ,, όπως ισχύει, και προκατέθεσε προτάσεις. Αντίθετα στο ακροατήριο παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εφεσίβλητου, ο οποίος και αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσε. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η κρινόµενη έφεση κατά της µε αριθµό 9/2008 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σ., που εκδόθηκε κατ' αντιµωλία των διαδίκων, κατά την τακτική διαδικασία, έχει ασκηθεί νοµότυπα και εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 495 παρ.1, 496, 498, 511, 513 παρ.1, 516 παρ.1, 517, 518 παρ. 2 του ΚΠολ. Ειδικότερα, η έφεση κατατέθηκε στη γραµµατεία του ως άνω πρωτοβαθµίου δικαστηρίου στις (βλ. τη µε αριθµό / πράξη καταθέσεως της αρµόδιας γραµµατέως κάτω από το δικόγραφο της εφέσεως), ενώ από τα έγγραφα του φακέλου

2 Σελίδα 2 από 5 της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι έγινε επίδοση της εκκαλούµενης απόφασης στον αντίδικο, ούτε οι διάδικοι ισχυρίζονται το αντίθετο και ακόµη δεν παρήλθε η προβλεπόµενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 518 ΚΠολ τριετής προθεσµία από της δηµοσιεύσεως της ( ), συντρέχουν δε ακόµη όλες οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της ασκήσεως αυτής. Πρέπει, εποµένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία, για κριθεί και ως προς το παραδεκτό και βάσιµο των λόγων της (αρθρ. 533 παρ.1 του ΚΠολ ). Με τη µε αριθµό κατάθεσης / αγωγή του, που άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σ., ο ενάγων και ήδη εκκαλών, ιστορούσε ότι στις , ο ενάγων, πώλησε και µεταβίβασε στον εναγόµενο, ένα µεταχειρισµένο φορτηγάκι τύπου Ο.- Β. µε αριθµό πλαισίου αντί τιµήµατος γερµανικών µάρκων και ήδη 4.090,33 ευρώ. Ότι ο εναγόµενος κατέβαλε αυθηµερόν το ποσό των 614,33 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο τίµηµα των (4.090,33-614,33 =) ευρώ πιστώθηκε. Ότι στις , ο ενάγων πώλησε και µεταβίβασε στον εναγόµενο, δεύτερο µεταχειρισµένο φορτηγάκι τύπου Ο. - Β. µε αριθµό πλαισίου αντί τιµήµατος ευρώ, το οποίο πιστώθηκε. Ότι συνολικά, το χρέος του εναγόµενου προς τον ενάγοντα από τις δύο ανωτέρω πωλήσεις ανήλθε στο ποσό των ( =) ευρώ, το οποίο αναγνώρισε εγγράφως. Ότι στις , ο ενάγων πώλησε και µεταβίβασε στον εναγόµενο, ένα µεταχειρισµένο σασµάν αντί τιµήµατος 250 ευρώ, το οποίο πιστώθηκε. Ότι συνολικά, το χρέος του εναγόµενου προς τον ενάγοντα από τις ανωτέρω πωλήσεις ανήλθε στο ποσό των ( =) ευρώ. Ότι στις ο εναγόµενος κατέβαλε στον ενάγοντα το ποσό των ευρώ και συνεπώς, το οφειλόµενο τίµηµα µειώθηκε στο ποσό των ( =) ευρώ. Ότι ο εναγόµενος δεν εξόφλησε το τίµηµα των ανωτέρω πωλήσεων, αν και οχλήθηκε πολλές φορές από τον ενάγοντα και εξακολουθεί να του οφείλει το αιτούµενο µε την αγωγή ποσό. Ότι προς τούτο ο ενάγων επέδωσε στον εναγόµενο την από εξώδικη διαµαρτυρία, ζητώντας του εντός 10 ηµερών να του εξοφλήσει το χρέος του. Με βάση το ανωτέρω ιστορικό ο ενάγων ζητούσε να υποχρεωθεί ο εναγόµενος και µε προσωπική του κράτηση, να του καταβάλει το ανωτέρω ποσό µε το νόµιµο τόκο από τη δήλη ηµέρα που ορίστηκε για την εξόφληση µε εξώδικο αυτού άλλως από την επίδοση της αγωγής και µέχρι την εξόφληση. Τέλος ζητούσε να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδιδόταν προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόµενος στη δικαστική του δαπάνη. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε αντιµωλία των διαδίκων η υπ' αριθµ. 9/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σ. κατά την τακτική διαδικασία, µε την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η αγωγή ως βάσιµη στην ουσία της. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται µε την έφεση του ο εκκαλών για κακή εκτίµηση των αποδείξεων και ζητά να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η αγωγή του. Στην προκείµενη περίπτωση, από την επανεκτίµηση των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβαθµίου ικαστηρίου και ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, που περιέχονται στα ταυτάριθµα µε την εκκαλουµένη απόφαση πρακτικά δηµόσιας συνεδρίασης του ίδιου δικαστηρίου και τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι και πάλι νόµιµα προσκοµίζουν και επικαλούνται, εκτός από την προσκοµιζόµενη από τον εφεσίβλητο µε άνευ ηµεροµηνίας υπεύθυνη δήλωση του Μ. Ρ. σε έντυπο του ν. 1599/1986, η οποία αποτελεί ανεπίτρεπτο αποδεικτικό µέσο, διότι από το περιεχόµενο αυτής προκύπτει ότι

3 Σελίδα 3 από 5 δόθηκε για τις ανάγκες της παρούσας δίκης, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις του νόµου, για την εξέταση των µαρτύρων στο ακροατήριο ή εκτός αυτού (ΟλΑΠ 8/1987, ΝοΒ , ΑΠ 109/2004, /νη , ΑΠ 410/2009 δηµοσίευση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών), καθώς και από τα διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 336 παρ. 4 ΚΠολ, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στις , ο ενάγων, ο οποίος διατηρεί στην πόλη Έ. της Γερµανίας επιχείρηση αγοράς και µεταπώλησης µεταχειρισµένων οχηµάτων και ανταλλακτικών, πώλησε και µεταβίβασε στον εναγόµενο, ο οποίος διατηρεί στην Α. Ασκού, επιχείρηση αρτοποιίας ένα µεταχειρισµένο φορτηγάκι τύπου Ο. - Β. µε αριθµό πλαισίου αντί τιµήµατος γερµανικών µάρκων και ήδη 4.090,33 ευρώ. Ο εναγόµενος κατέβαλε στον ενάγοντα αυθηµερόν το ποσό των 614,33 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο τίµηµα των (4.090,33-614,33 =) ευρώ πιστώθηκε. Στις , ο ενάγων πώλησε και µεταβίβασε στον εναγόµενο, δεύτερο µεταχειρισµένο φορτηγάκι τύπου Ο. - Β. µε αριθµό πλαισίου αντί τιµήµατος ευρώ, το οποίο πιστώθηκε και συνολικά, το χρέος του εναγόµενου προς τον ενάγοντα από τις δύο ανωτέρω πωλήσεις ανήλθε στο ποσό των ( =) ευρώ. Στις , ο ενάγων πώλησε και µεταβίβασε στον εναγόµενο, ένα µεταχειρισµένο σασµάν αντί τιµήµατος 250 ευρώ, το οποίο πιστώθηκε. Ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι του δόθηκε δωρεάν το σασµάν καθόσον το δεύτερο φορτηγάκι εµφάνισε λίγες εβδοµάδες µετά την αγορά του, ελάττωµα στο κιβώτιο των ταχυτήτων του δεν αποδείχθηκε βάσιµος, αφού ο εναγόµενος, πέραν της αόριστης προς τούτο κατάθεσης του µάρτυρος του, δεν προσκόµισε οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να συνάγεται η ουσιαστική βασιµότητα του εν λόγω ισχυρισµού του, όπως µία εξώδικη διαµαρτυρία του ή µία τεχνική έκθεση περί του ελαττώµατος. Συνολικά, το χρέος του εναγόµενου προς τον ενάγοντα από τις ανωτέρω πωλήσεις ανήλθε στο ποσό των ( =) ευρώ. Στις ο εναγόµενος κατέβαλε στον ενάγοντα το ποσό των ευρώ και συνεπώς, το οφειλόµενο τίµηµα µειώθηκε στο ποσό των ( =) ευρώ. Όµως ο εναγόµενος δεν εξόφλησε το τίµηµα των ανωτέρω πωλήσεων, αν και οχλήθηκε πολλές φορές από τον ενάγοντα και εξακολουθεί να του οφείλει το αιτούµενο µε την αγωγή ποσό. Προς τούτο ο ενάγων επέδωσε στον εναγόµενο εξώδικη διαµαρτυρία, ζητώντας του εντός 10 ηµερών να του εξοφλήσει το χρέος του, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. / έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιµελήτριας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Α.Τ.. Τα παραπάνω περιστατικά αποδεικνύονται και από την πειστική και σαφή κατάθεση του µάρτυρος αποδείξεως, ο οποίος εξ ιδίας αυτής αντιλήψεως καταθέτει για τις επίδικες συµβάσεις πωλήσεως και την υφισταµένη οφειλή, δεν αποκρούονται δε µε πειστικότητα από κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο, ούτε και από την κατάθεση του µάρτυρα ανταπόδειξης. Κατά τους ισχυρισµούς του εναγοµένου, ο ενάγων παραιτήθηκε σιωπηρά από το ένδικο µέσο της έφεσης, καθόσον εισέπραξε από αυτόν (εναγόµενο) ολόκληρη την απαίτηση που του επιδικάστηκε µε την εκκαλουµένη, µετά της δικαστικής δαπάνης, καθιστώντας έτσι την υπό κρίση έφεση καταχρηστική. Ο ισχυρισµός αυτός κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιµος, καθόσον από κανένα από τα τεθέντα υπόψη του δικαστηρίου ως άνω αποδεικτικά µέσα δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων παραιτήθηκε σιωπηρά από το ένδικο µέσο της έφεσης, επιπλέον δε ο ισχυρισµός του αυτός αναιρείται από την υπ' αριθ. Γ/ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Α.Κ. στην

4 Σελίδα 4 από 5 οποία είναι ενσωµατωµένη η από επιταγή προς πληρωµή, συνολικού ποσού 1.521,66 ευρώ, από την οποία αποδεικνύεται ότι η δικαστική δαπάνη των 120 ευρώ που επιδικάστηκε µε την εκκαλουµένη δεν συµπεριλαµβάνεται στα κονδύλια που ο εναγόµενος υποχρεώθηκε να καταβάλει στον ενάγοντα. Κατόπιν τούτων, η άσκηση της υπό κρίση έφεσης, δεν έχει καταστεί, µη ανεκτή κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, όπως ο εναγόµενος διατείνεται, απορριπτόµενης ως κατ' ουσίαν αβάσιµης της σχετικής ενστάσεως του. Σύµφωνα λοιπόν µε όσα παραπάνω αποδείχθηκαν, συνάγεται ότι έσφαλε το πρωτοβάθµιο δικαστήριο κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, το οποίο µε την εκκαλουµένη απόφαση του έκανε δεκτή εν µέρει την αγωγή ως προς το ποσό των ευρώ. Εποµένως, κατά παραδοχή των σχετικών λόγων εφέσεως πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουµένη απόφαση. Στη συνέχεια, αφού κρατηθεί και δικαστεί η υπόθεση από το ικαστήριο αυτό, πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως βάσιµη στην ουσία της και να υποχρεωθεί ο εναγόµενος να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των ευρώ, µε το νόµιµο τόκο από τις και µέχρι την εξόφληση. Το αίτηµα περί απαγγελίας σε βάρος του εναγόµενου προσωπικής κρατήσεως ως µέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της απόφασης, λόγω της εµπορικής του ιδιότητας και του εµπορικού χαρακτήρα της απαίτησης του ενάγοντος, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµο, διότι δεν αποδείχθηκε η συνδροµή ειδικών λόγων που να την δικαιολογούν, όπως αφερεγγυότητα και κακή πίστη, απορριπτόµενου ως αβάσιµου του τελευταίου σχετικού λόγου εφέσεως. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του εκκαλούντος - ενάγοντος και για τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν, ύστερα από σχετικό αίτηµα του, σε βάρος του εφεσίβλητου -εναγοµένου, λόγω της ήττας του, (άρθρα 176, 183 και 192 παρ. 2 ΚΠολ ), όπως αυτά ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΌΥΣ ΑΥΤΌΥΣ ΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιµωλία των διαδίκων. έχεται τυπικά και στην ουσία της τη µε αριθµό κατάθεσης / έφεση. Εξαφανίζει τη µε αριθµό /2008 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Σ. Κρατεί την υπόθεση και δικάζει την µε αριθµό κατάθεσης / αγωγή. έχεται αυτήν. Υποχρεώνει τον εναγόµενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των χιλίων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ (1.726 ), µε το νόµιµο τόκο από τις και µέχρι την εξόφληση. Καταδικάζει τον εφεσίβλητο - εναγόµενο στα δικαστικά έξοδα του εκκαλούντος - ενάγοντος και των δύο βαθµών δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 ). ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 1 Φεβρουαρίου 2010 και δηµοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση στη

5 Σελίδα 5 από 5 Θεσσαλονίκη στις 2 Μαρτίου Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ

121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Σελίδα 1 από 11 Αριθµός Απόφασης 121/2010 ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Κωνσταντίνο Βαµβακίδη, Πρόεδρο Εφετών, Στυλιανή Πανταζή και Κυριακή Ασλανίδου - Παπαδοπούλου, Εισηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009

Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009 Πρόεδρος: Ερωτόκριτος Καλούδης Εισηγήτρια: Ελένη Γρηγορίου Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1252/2009 Περίληψη: Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων - Κοινόχρηστες είναι οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός αποφάσεως 665/2014. (Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών)

Αριθμός αποφάσεως 665/2014. (Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών) ΜΠρΑθ 665/2014 Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων στον ακάλυπτο -. Καταδίκη υπόχρεων από ιδιωτικό συμφωνητικό να συμπράξουν σε συμβολαιογραφική τροποποίηση της σύστασης, προκείμενου να δηλώσουν τη βούληση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Απόφαση 1059 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1059/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αντώνιο Αθηναίο,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215)

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) 16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής.πτωχευτική ικανότηταμικροέμπορος-πρώην έμπορος, συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008 Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008 Περίληψη: Κτηματολόγιο - Διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών Προϋποθέσεις κτήσης επί ακινήτου Ο.Τ.Α. και επί συγκυρίων με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

7. εμπορικο δικαιο 22/2011

7. εμπορικο δικαιο 22/2011 311 7. εμπορικο δικαιο 22/2011 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Νικόλαος Καλαντζής, Ευαγγελία Καρρά). Διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 63 /2014. Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 63 /2014. Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός απόφασης 63 /2014 Αριθμός κατάθεσης έφεσης ΜΕ17/30.1.2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟ ΤΗΘ ΗΚΕ από τον Δικαστή, Πρω τόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη.

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη. 1/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ ( 587989) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολιτική δικονομία. Παράσταση διαδίκου στο Ειρηνοδικείο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Νέο ποσοτικό κριτήριο με βάση το άρθρο 7 του ν.3994/11 (αντικείμενο διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα