ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ,00 (ΜΕ ΦΠΑ) ,00 (ΜΕ ΦΠΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (ΜΕ ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΔΑΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΑ ΠΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΤΑΦΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΒΗΣ CHEZY DARCY-WEISBACH MANNING ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ n ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 37 [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 2

3 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1.1 ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗ ΟΡΥΓΜΆΤΩΝ Η επιλογή του τύπου αντιστήριξης τοιχωμάτων των σχεδιαζόμενων ορυγμάτων και η τυχόν δυνατότητα διαμόρφωσης ανυποστήρικτων πρανών υπό κλίση καθορίζονται από τους ακόλουθους κύριους παράγοντες : Γεωτεχνικές συνθήκες της ζώνης εκσκαφής σε συνδυασμό με την τυχόν παρουσία υπόγειων υδάτων σε στάθμη υψηλότερη της στάθμης δαπέδου του αγωγού. Παρουσία παρακείμενων κατασκευών, ιδιαίτερα θεμελιώσεων κτιρίων σε στάθμη υψηλότερη της στάθμης του δαπέδου της εκσκαφής και σε απόσταση τέτοια ώστε να βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής των εκσκαφών. Δυνατότητα κατάληψης ικανού πλάτους οδοστρώματος, χωρίς τη δημιουργία διακοπής ή όχλησης της κυκλοφορίας. Φορτία κυκλοφορίας σε εγγύτητα προς το φρύδι των πρανών εκσκαφών, πέρα από τα φορτία κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου και τις φορτίσεις των αποτιθέμενων στην παρειά του σκάμματος δομικών υλικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις των ασφαλτοστρωμένων οδών, η ανάγκη επανεπίχωσης του σκάμματος με επίλεκτο θραυστό υλικό και τις ανάλογες στρώσεις οδοστρωσίας. Λαμβάνοντας υπόψη το συνδυασμό των ανωτέρω παραγόντων, ιδιαίτερα δε τις μέτριες γεωτεχνικά συνθήκες της ζώνης του έργου οι οποίες δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση κατακόρυφων ανυποστήρικτων πρανών για βάθη σκάμματος >2,10m, επιλέγονται οι ακόλουθοι τρεις τύποι διαμόρφωσης ορυγμάτων. α) Τύπος Α εκσκαφών : Συνίσταται στην επιλογή κατακόρυφων παρειών ορυγμάτων με την εφαρμογή αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα τύπου KRINGS KVL ή ισοδύναμου. Το βασικό (κατώτερο) πέτασμα επιλέγεται με ύψος H 1 = 2,40m, όπου δε το βάθος ορύγματος ξεπερνά τα 2,50m, προσαρμόζονται στη στέψη αυτού πρόσθετα πετάσματα ύψους H 2 = 0,50m / 1,00m, αναλόγως βάθους ορύγματος. β) Τύπος Β εκσκαφών : Συνίσταται στην επιλογή διαμόρφωσης των ανοικτών εκσκαφών με ανυποστήρικτες παρειές ορύγματος, κλίσης πρανών 2:1 (ύψος : βάση) για ύψη ορυγμάτων έως H = 3,00m, απομειούμενης σε 3:2 (ύψος : βάση) για ύψη Η>2,80m. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 3

4 γ) Τύπος Γ εκσκαφών : Συνίσταται στην επιλογή κατακόρυφων παρειών ορυγμάτων με την εφαρμογή αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες τύπου PU6. Οι εμπειγνυόμενες πασσαλοσανίδες θα έχουν ολικό μήκος L 1 = 6,00m για βάθη ορύγματος έως 3,00m και L 2 = 8,00m για βάθη ορύγματος >3,00m. 1.2 ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΠΕΤΆΣΜΑΤΑ Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, ο συγκεκριμένος τύπος διαμόρφωσης ορύγματος συνίσταται στην επιλογή κατακόρυφων παρειών ορυγμάτων με την εφαρμογή αντιστήριξης με μεταλλικά πετάσματα τύπου KRINGS KVL ή ισοδύναμου. Στα σχέδια της γεωτεχνικής μελέτης παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος αντιστήριξης, εντούτοις οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτού θα εξαρτηθούν από το επιλεγόμενο σύστημα από τον Ανάδοχο κατασκευής του Έργου. Επισημαίνονται γενικά τα ακόλουθα στοιχεία : Ο επιλεγόμενος τύπος μεταλλικού πετάσματος θα πρέπει να δύναται να δεχθεί ωθήσεις γαιών E AP > 28,0kPa. Η παραπάνω υπολογιζόμενη πίεση ωθήσεων γαιών αφορά σε μεταλλικά πετάσματα ανοίγματος B = 2,00m (κατά την οριζόντια έννοια), επομένως σε αντίστοιχη οριζόντια αξονική απόσταση αντιρήδων, S X = 2,00m. Η εικονιζόμενη στην τυπική διατομή κατακόρυφη διάταξη των αντιρήδων δεν είναι δεσμευτική για τον επιλεγόμενο τύπο της αντιστήριξης, με δυνατότητα απόκλισης από αυτή κατά ±0,20m. Εντούτοις τονίζεται ρητά ότι κάθε πρόσθετο καθ ύψος πέτασμα θα πρέπει να αντιστηρίζεται με μία τουλάχιστον σειρά αντιρήδων. Σημειώνεται ότι το βασικό (κατώτερο) πέτασμα επιλέγεται με ύψος H 1 = 2,40m, όπου δε το βάθος ορύγματος ξεπερνά τα 2,50m, προσαρμόζονται στη στέψη αυτού πρόσθετα πετάσματα ύψους H 2 = 0,50m / 1,00m, αναλόγως βάθους ορύγματος. Επιτρέπεται η διαμόρφωση ανυποστήρικτης παρειάς φρυδιού ορύγματος, πάνω από τη στέψη της αντιστήριξης, με ύψος έως 0,30m και κλίση πρανούς 45 (1:1). Λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους παράγοντες επιλογής τύπου αντιστήριξης, ο τύπος Α εφαρμόζεται πρακτικά στο σύνολο του κύριου πολεοδομικού ιστού της Αριδαίας και στους κύριους ασφαλτόδρομους προσέγγισης αυτού. Επίσης εφαρμόζεται σε μικρό τμήμα πλησίον των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού. Τα βασικά κριτήρια επιλογής του τύπου στα συγκεκριμένα τμήματα είναι τα ακόλουθα : Η επιλογή διαμόρφωσης ανυποστήρικτων πρανών εκσκαφών κατάλληλης κλίσης θα οδηγούσε σε αυξημένο εύρος κατάληψης οδού, με συνέπεια την έντονη όχληση της [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 4

5 κυκλοφορίας επί των κεντρικών οδών και την ανάγκη διακοπής αυτής στις μικρότερες οδού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων πρόσβασης στις κατοικίες. Οι εκσκαφές επί ασφαλτοστρωμένων οδών οδηγεί στην απαίτηση επανεπίχωσης του σκάμματος με κατάλληλα θραυστά επίλεκτα υλικά και την επανακατασκευή των στρώσεων οδοστρωσίας. Οι αυξημένοι όγκοι εκσκαφών στην περίπτωση ανυποστήρικτων ορυγμάτων οδηγεί στην ανάγκη εξεύρεσης των ανάλογων ποσοτήτων επίλεκτων υλικών και την επιπλέον απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής του σκάμματος, γεγονός που ισορροπεί από οικονομικής πλευράς το αυξημένο κόστος της τοποθέτησης των κατακόρυφων μεταλλικών πετασμάτων. Η επιλογή των πασσαλοσανίδων ως μέτρων αντιστήριξης για το συγκεκριμένο τμήμα είναι γενικά αντίστοιχου κόστους με τη λύση των μεταλλικών πετασμάτων, ο τρόπος τοποθέτησης αυτών όμως (με έμπειξη και ως συνέπεια ανάλογες δονήσεις) είναι απαγορευτικός για την εφαρμογή τους σε κατοικημένη περιοχή. 1.3 ΑΝΟΙΚΤΈΣ ΕΚΣΚΑΦΈΣ ΜΕ ΑΝΥΠΟΣΤΉΡΙΚΤΑ ΠΡΑΝΉ Ο συγκεκριμένος τύπος διαμόρφωσης ορύγματος συνίσταται στην επιλογή σχεδιασμού των ανοικτών εκσκαφών με ανυποστήρικτες παρειές ορύγματος, κλίσης πρανών 2:1 (ύψος : βάση) για ύψη ορυγμάτων έως H = 3,00m, απομειούμενης σε 3:2 (ύψος : βάση) για ύψη Η>2,80m. Επισημαίνονται γενικά τα ακόλουθα : Η διατήρηση των ανυποστήρικτων πρανών ανοικτών εκσκαφών θα πρέπει να περιορισθεί χρονικά κατά το δυνατόν, με βάση τον ανάλογο προγραμματισμό του έργου. Δεν επιτρέπεται γενικά η διατήρηση ανυποστήρικτων πρανών εκσκαφών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών και υπέρβασης του συγκεκριμένου χρονικού ορίου, απαιτείται η μερική ή ολική επανεπίχωση του σκάμματος, τουλάχιστον μέχρι βάθους 1,50m από τη στέψη. Για τις περιπτώσεις όπου οι απαιτούμενες εργασίες εντός του σκάμματος ξεπερνούν το διάστημα των πέντε ημερών, όπως στις θέσεις των φρεατίων, οι εκσκαφές θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την κύρια γραμμική εκσκαφή κατά μήκος των αγωγών. Η εκσκαφή των ορυγμάτων κατά μήκος της χάραξης θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν τμηματικά και σε συνεχή ροή κατασκευής, έτσι ώστε να μειώνεται κατά το δυνατό ο χρόνος διατήρησης της ανοικτής εκσκαφής. Η κίνηση μηχανημάτων έργου δεν επιτρέπεται σε απόσταση L 1 < 1,00m από το φρύδι του πρανούς του ορύγματος. Αντίστοιχα δεν επιτρέπεται η απόθεση [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 5

6 συγκεντρωμένων ποσοτήτων δομικών υλικών σε απόσταση L 2 < 0,50m από την παρειά του σκάμματος. Λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους παράγοντες επιλογής τύπου αντιστήριξης ο τύπος Β εφαρμόζεται εκτός του κύριου πολεοδομικού ιστού της Αριδαίας, αποκλειστικά σε χωματόδρομους και αγροτικές οδούς, κυρίως δε επί του δυτικού αναχώματος του ποταμού Αλμωπαίου, όπου οι γεωτεχνικές συνθήκες το επιτρέπουν, Βασικό κριτήριο επιλογής της διαμόρφωσης ανυποστήρικτων κεκλιμένων παρειών ορύγματος στα συγκεκριμένα τμήματα αποτέλεσε η δυνατότητα κατάληψης μεγαλύτερης έκτασης για την πραγματοποίηση των εκσκαφών, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επανεπίχωσης των σκαμμάτων με τα ίδια προϊόντα των εκσκαφών, μετά την αφαίρεση των επιφανειακών φυτικών. 1.4 ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΊΔΕΣ Ο συγκεκριμένος τύπος διαμόρφωσης ορύγματος συνίσταται στην επιλογή κατακόρυφων παρειών ορυγμάτων με την εφαρμογή αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες τύπου PU6 ή ανώτερου. Οι εμπειγνυόμενες πασσαλοσανίδες θα έχουν ολικό μήκος L 1 = 6,00m για βάθη ορύγματος έως 3,00m και L 2 = 8,00m για βάθη ορύγματος >3,00m. Επισημαίνονται γενικά τα ακόλουθα : Οι εφαρμοζόμενες αντιρήδες θα είναι τύπου TUBO Φ193,7mm/10mm, τοποθετούνται σε μία σειρά, σε στάθμη -1,00m από τη στέψη του ορύγματος και σε οριζόντιες αξονικές αποστάσεις S X = 2,40m. Εφόσον το βάθος του σκάμματος ξεπερνά τα 3,50m, απαιτείται η τοποθέτηση και δεύτερης σειράς αντιρήδων, σε στάθμη -2,50m από τη στέψη του ορύγματος. Οι κύριες φάσεις κατασκευής του ορύγματος είναι οι ακόλουθες : α) Έμπειξη των πασσαλοσανίδων με τη χρήση κατάλληλου μηχανήματος, μέχρι το προβλεπόμενο βάθος, παράλληλα και από τις δύο πλευρές του ορύγματος. β) Εκσκαφές 1 ης φάσης μέχρι τη στάθμη -1,50m από τη στέψη του τοιχώματος. γ) Τοποθέτηση 1 ης σειράς αντιρήδων στη στάθμη -1,00m από τη στέψη του τοιχώματος. δ) Ολοκλήρωση εκσκαφών ορύγματος μέχρι την προβλεπόμενη στάθμη δαπέδου, για βάθη ορύγματος <3,50m, διαφορετικά εκσκαφή ορύγματος μέχρι τη στάθμη -3,50m από τη στέψη του τοιχώματος. Ταυτόχρονες εργασίες άντλησης υδάτων, όπου αυτές απαιτηθούν (σε βάθη >1,50m). [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 6

7 ε) Τοποθέτηση 2 ης σειράς αντιρήδων στη στάθμη -2,50m από τη στέψη (για βάθη ορύγματος >3,50m). στ) Ολοκλήρωση εκσκαφών ορύγματος. ζ) Κατασκευή στρώσης έδρασης και τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης. η) Σταδιακή επανεπίχωση ορύγματος με παράλληλη αφαίρεση των αντιρήδων. θ) Αφαίρεση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. Λαμβάνοντας υπόψη τους αναφερόμενους παράγοντες επιλογής τύπου αντιστήριξης, ο τύπος Γ εφαρμόζεται εκτός του κύριου πολεοδομικού ιστού της Αριδαίας, στο νοτιότερο τμήμα της χάραξης επί του δυτικού αναχώματος του ποταμού Αλμωπαίου, και στο όρυγμα προσέγγισης των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, όπου η παρουσία γειτονικού ανεπένδυτου καναλιού υποδυκνείει την παρουσία υψηλής στάθμης υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Βασικό κριτήριο επιλογής της εφαρμογής αντιστήριξης των παρειών του ορύγματος με πασσαλοσανίδες στο συγκεκριμένο τμήμα αποτέλεσε η παρουσία υψηλής στάθμης υπόγειων υδάτων (σε βάθη έως 1,50m), σε συνδυασμό με την παρουσία αμμωδών αμμοχαλικωδών στρώσεων υψηλής διαπερατότητας. Η επιλογή του κλειστού, περιορισμένης διαπερατότητας συστήματος των πασσαλοσανίδων, εκτεινόμενο σε βάθος >3,00m από το δάπεδο της εκσκαφής, επιτρέπει την ευχερή άντληση των υδάτων από το χώρο του σκάμματος και αποσοβεί τυχόν άμεσες καταπτώσεις των ασύνδετων κοκκωδών στρώσεων των παρειών του σκάμματος, κατά τη σταδιακή εκσκαφή αυτού. Η μεγάλη απόσταση των συγκεκριμένων τμημάτων του ορύγματος από κατοικημένες περιοχές, επιτρέπει την ευχερή εφαρμογή της μεθόδου έμπειξης. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 7

8 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Λόγω της μορφολογίας της, η Αριδαία χωρίστηκε σε δύο ζώνες (Ζώνη Α και Ζώνη Β) και σχεδιάστηκαν δύο αυτόνομα δίκτυα αποχέτευσης. Το δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Α εξυπηρετεί το νότιο τμήμα της πόλης, ενώ το δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Β το βόρειο τμήμα. Τα δύο αυτόνομα δίκτυα ακαθάρτων καταλήγουν σε κοινό φρεάτιο (φρεάτιο Α1) απ όπου τα ακάθαρτα παροχετεύονται με κοινό αγωγό μήκους 62m στο φρεάτιο εισόδου της Ε.Ε.Λ. Λόγω του ότι η πόλη της Αριδαίας παρουσιάζει ανάπτυξη και στο δυτικό σύνορο της, ζητήθηκε από την πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Αριδαίας η πρόβλεψη παροχέτευσης των ακαθάρτων της περιοχής αυτής. Η περιοχή αυτή δεν ανήκει στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αριδαίας και για το λόγω αυτό τα τμήματα των αγωγών που θα την εξυπηρετούν, επιλύθηκαν υδραυλικά αλλά δεν θα κατασκευαστούν στην παρούσα φάση και δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου. Το συνολικό μήκος του δικτύου ακαθάρτων ανέρχεται περί τα 31,5km από τα οποία περί τα 2km είναι τμήματα αγωγών της μελλοντικής επέκτασης. Η προτεινόμενη χάραξη του δικτύων ακαθάρτων εμφαίνεται στο παρακάτω σχήμα. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 8

9 Σχήμα 2.1: Οριζοντιογραφία δικτύου ακαθάρτων. Με μπλε χρώμα παρουσιάζονται οι αγωγοί προς κατασκευή της Ζώνης Α, με γαλάζιο οι αγωγοί προς κατασκευή της Ζώνης Β και με πράσινο οι αγωγοί της μελλοντικής επέκτασης οι οποίοι δεν κατασκευάζονται στην παρούσα φάση (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Όπως έχει αναφερθεί το δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Α εξυπηρετεί το νότιο τμήμα της πόλης της Αριδαίας. Η έκταση η οποία εξυπηρετεί ανέρχεται περί τα 44,5ha ή περί το 40% της συνολικής αποχετευόμενης έκτασης. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς upvc σειράς 41, διαμέτρων Ø200 έως Ø400. Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 11,4km από τα οποία 640m είναι τμήμα της μελλοντικής επέκτασης και δεν κατασκευάζονται στην παρούσα φάση. Τα τμήματα της μελλοντικής επέκτασης είναι τα κάτωθι: Τμήμα από φρεάτιο A232 έως φρεάτιο A40 Τμήμα από φρεάτιο Φ236 έως φρεάτιο A224 Στο κάτωθι σχήμα παρουσιάζεται σκαρίφημα με του κλάδους του δικτύου ακαθάρτων της Ζώνης Α, όπου τα τμήματα της μελλοντικής επέκτασης απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 9

10 Σχήμα 2.2: Σκαρίφημα κλάδων δικτύου ακαθάρτων Ζώνης Α (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Το δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Β εξυπηρετεί το βόρειο τμήμα της πόλης της Αριδαίας. Η έκταση η οποία εξυπηρετεί ανέρχεται περί τα 66,5ha ή περί το 60% της συνολικής αποχετευόμενης έκτασης. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς upvc σειράς 41, διαμέτρων Ø200 έως Ø500. Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 20,15km από τα οποία 1,33km είναι τμήμα της μελλοντικής επέκτασης και δεν κατασκευάζονται στην παρούσα φάση. Τα τμήματα της μελλοντικής επέκτασης είναι τα κάτωθι: Τμήμα από φρεάτιο Β59 έως φρεάτιο Β55 Τμήμα από φρεάτιο Β122 έως φρεάτιο Β119 Τμήμα από φρεάτιο Β371 έως φρεάτιο Β364 Τμήμα από φρεάτιο Β391 έως φρεάτιο Β385 Τμήμα από φρεάτιο Β451 έως φρεάτιο Β431 Τμήμα από φρεάτιο Β461 έως φρεάτιο Β441 Τμήμα από φρεάτιο Β497 έως φρεάτιο Β476 Στο κάτωθι σχήμα παρουσιάζεται σκαρίφημα με του κλάδους του δικτύου ακαθάρτων της Ζώνης Β, όπου τα τμήματα της μελλοντικής επέκτασης απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 10

11 Σχήμα 2.3: Σκαρίφημα κλάδων δικτύου ακαθάρτων Ζώνης Β (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας) ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ Το υλικό που επιλέχθηκε για τους αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης είναι το up.v.c. σειράς 41 λόγω των κάτωθι πλεονεκτημάτων: Οι σωλήνες upvc έχουν μικρό βάρος, είναι ανθεκτικοί στις διαφορικές καθιζήσεις του εδάφους και στη χημική διάβρωση. Χρησιμοποιούνται και συναρμολογούνται εύκολα. Είναι στεγανοί και λείοι με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο σχηματισμός εσωτερικών επιστρώσεων αλάτων επί των τοιχωμάτων τους. Λόγω της ευρείας και επιτυχούς χρήσης τους στα έργα αποχέτευσης. Η σειρά σωληνώσεων που επιλέχθηκε πληροί τις ελληνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ-476, τις διεθνείς ISO DIS 4435 και τις γερμανικές DIN Στο εσωτερικό δίκτυο χρησιμοποιούνται αγωγοί διαμέτρου Ø200mm έως και Ø500mm. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς που επιλέχθηκε παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 11

12 Πίνακας 2.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά σωλήνων αποχέτευσης από up.v.c. σειράς 41. Εξωτερική Διάμετρος D Πάχος Τοιχώματος S Εσωτερική Διάμετρος D Βάρος Β (mm) (mm) (mm) (kg/m) 200 4,9 190,2 4, ,1 237,8 7, ,7 299,6 11, ,7 337,6 14, ,8 380,4 17, ,2 475,6 27, ,4 599,2 44,07 Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται τα συνολικά μήκη των αγωγών του δικτύου ακαθάρτων ανά διάμετρο αγωγό. Σημειώνεται ότι στα αναγραφόμένα μήκη δεν συμπεριλαμβάνονται και οι αγωγοί της μελλοντικής επέκτασης. Πίνακας 2.2: Μήκη χρησιμοποιηθέντων αγωγών. Ονομαστική διάμετρος Συνολικό μήκος αγωγού (mm) (m) upvc σειράς 41 Ø ,0 upvc σειράς 41 Ø ,0 upvc σειράς 41 Ø ,0 upvc σειράς 41 Ø ,0 upvc σειράς 41 Ø ,0 upvc σειράς 41 Ø , ΤΑΦΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετηθούν σε ελάχιστο βάθος περί των 2,00m ώστε να βρίσκονται πάντα χαμηλότερα από τα ήδη εγκατεστημένα λοιπά δίκτυα κοινής ωφελείας. Προκειμένου να προστατευθούν οι αγωγοί από τυχόν κραδασμούς ή φθορές από το φυσικό έδαφος, τοποθετούνται πάνω σε στρώση προστασίας από άμμο πάχους 0,10m, ενώ στη συνέχεια εγκιβωτίζονται με άμμο σε ύψος 0,30m πάνω από το άνω εξωρράχιο τους. Μετά τον εγκιβωτισμό των αγωγών με άμμο τοποθετείται πλαστικό πλέγμα σήμανσης πλάτους 0,30m χρώματος καφέ. Στη συνέχεια το σκάμμα πληρώνεται ως κάτωθι: Το σκάμμα σε χωματόδρομο φυσικό έδαφος πληρώνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, τα οποία συμπυκνώνονται κατάλληλα, σε στάθμη σύμφωνη με την τυπική διατομή του σκάμματος. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 12

13 Το σκάμμα σε χαλικόστρωτη οδό πληρώνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, τα οποία συμπυκνώνονται κατάλληλα. Στη συνέχεια επανακατασκευάζεται η οδοστρωσία με: μια στρώση υπόβασης πάχους 0,10m της Π.Τ.Π.-Ο150, μια στρώση βάσης πάχους 0,10m της Π.Τ.Π.-Ο155. Το σκάμμα σε ασφαλτοστρωμένη οδό πληρώνεται με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π Ο-150. Στην συνέχεια γίνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος, ώστε οι οδοί να επανέλθουν στην πρότερα κατάστασης με: μία στρώση υπόβασης οδοστρωσίας πάχους 0,10m της Π.Τ.Π.-Ο150, μία στρώση βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10m της Π.Τ.Π.-Ο155, ασφαλτική προεπάλειψη της Π.Τ.Π. Α203, μια ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05m της Π.Τ.Π.-Α260, μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m της Π.Τ.Π.-Α265. Η τάφρος τοποθέτησης των αγωγών διακρίνεται σε: Τάφρο με κατακόρυφα πρανή. Το πλάτος του σκάμματος τοποθέτησης των αγωγών επιλέγεται ως άθροισμα της διαμέτρου του αγωγού και 35cm εκατέρωθεν του αγωγού για βάθη μικρότερα των 2,5m ενώ για βάθη μεγαλύτερα των 2,5m καθορίζεται στα 1,20m. Η αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος γίνεται με μεταλλικά πετάσματα και πασσαλοσανίδες όπως έχει ήδη αναφερθεί. Τάφρο με κεκλιμένα πρανή. Το πλάτος πυθμένα του σκάμματος τοποθέτησης των αγωγών επιλέγεται ως άθροισμα της διαμέτρου του αγωγού και 35cm εκατέρωθεν του αγωγού. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος και εφαρμόζονται κλίσεις πρανών 2:1 (ύψος : βάση) για βάθος ορύγματος έως 3,00m και κλίσεις πρανών 3: 2 (ύψος : βάση) για μεγαλύτερα βάθη. Στα κάτωθι σχήματα παρουσιάζονται τα σκάμματα τοποθέτησης των αγωγών βαρύτητας σε τμήμα χωματόδρομου φυσικού εδάφους, σε τμήμα ασφαλτοστρωμένης οδού και σε τμήμα χαλικόστρωτης οδού. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 13

14 Σχήμα 2.4: Τάφρος τοποθέτησης αγωγού σε τμήμα χωματόδρομου φυσικού εδάφους με κατακόρυφα πρανή (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Σχήμα 2.5: Τάφρος τοποθέτησης αγωγού σε τμήμα ασφαλτοστρωμένης οδού με κατακόρυφα πρανή (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Σχήμα 2.6: Τάφρος τοποθέτησης αγωγού σε τμήμα χαλικόστρωτης οδού με κατακόρυφα πρανή (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 14

15 Σχήμα 2.7: Τάφρος τοποθέτησης αγωγού σε τμήμα χωματόδρομου φυσικού έδάφους με κεκλιμένα πρανή (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Σχήμα 2.8: Τάφρος τοποθέτησης αγωγού σε τμήμα χαλικόστρωτης οδού με κεκλιμένα πρανή (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τα προτεινόμενα δίκτυα ακαθάρτων περιλαμβάνουν συνολικά 790 προκατασκευασμένα φρεάτια οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευασμένα με τις ισχύουσες προδιαγραφές τεχνικών έργων. Από αυτά τα 244 ανήκουν στο δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Α και τα 503 στο δίκτυο ακαθάρτων της Ζώνης Β. Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση δεν κατασκευάζονται συνολικά 43 φρεάτια των Ζωνών Α και Β τα οποία δεν βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης. Τα φρεάτια τοποθετούνται σε κάθε θέση αλλαγής διεύθυνσης, κλίσης, πλευρικής σύνδεσης ή σε αποστάσεις πάνω από 55-60m σε ευθυγραμμίες. Η χρήση των προκατασκευασμένων φρεατίων κρίθηκε ως βέλτιστη καθώς μειώνεται σημαντικά ο χρόνος των εργασιών σε ανοιχτό σκάμμα. Πρόκειται για οπλισμένα κολουροκωνικά φρεάτια με σύνδεση τόρμης και εντορμίας (Σχήμα 2.9), εσωτερικής διαμέτρου 1200mm και πάχους τοιχώματος 150mm. Κάθε φρεάτιο αποτελείται από μια προκατασκευασμένη βάση φρεατίου με ανοίγματα σύνδεσης σωλήνων σε κατάλληλο ύψος, προκατασκευασμένους δακτυλίους μεταβλητού ύψους εσωτερικής διαμέτρου Ø1200 με τοποθετημένες χυτοσιδηρές βαθμίδες ανά 300mm και κώνο άοπλο διατομής Ø600. Ο κώνος φέρει κορωνίδα με χυτοσιδηρό πλαίσιο καλύμματος [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 15

16 d=600mm. Η βάση και οι δακτύλιοι οι οποίοι αποτελούν το σώμα του φρεατίου, κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο με ράβδους χάλυβα Β500C, Ø8/15, ενώ ο κώνος κατασκευάζεται από άοπλο σκυρόδεμα της ίδιας κατηγορίας. Σχήμα 2.9: Σύνδεση τόρμης και εντορμίας δυο διαδοχικών δακτυλίων. Λεπτομέρεια σύνδεσης με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Το φρεάτιο εδράζεται σε εξυγιαντική στρώση πάχους 10cm σκυροδέματος C16/20 οπλισμένου με πλέγμα Τ157. Η εσωτερική διαμόρφωση ροής γίνεται επί τόπου, μετά την τοποθέτηση των σωλήνων, με σκυρόδεμα C12/16. Το φρεάτιο καλύπτεται εσωτερικά με στρώση τσιμεντοκονίας πάχους 2cm μέχρι ύψους 1m από τον πυθμένα του και επαλείφεται εξωτερικά με ασφαλτικό υλικό. Προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη στεγάνωση στις θέσεις σύνδεσης των σπονδύλων των φρεατίων, τοποθετείται βαθιά μέσα στην εσοχή της υποκείμενης εντορμίας ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2.9. Στις περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότεροι αγωγοί συμβάλλουν στο ίδιο φρεάτιο και η υψομετρική διαφορά των ανάντη και κατάντη αγωγών είναι μεγαλύτερη των 0,4m, για τη μείωση της ενέργειας των λυμάτων, κατασκευάζεται φρεάτιο συμβολής και πτώσης των λυμάτων από το ένα επίπεδο στο άλλο. Τα φρεάτια αυτού του είδους ονομάζονται φρεάτια τύπου «κλειστής πτώσης». Στην πλευρά του φρεατίου δημιουργείται άνοιγμα του αγωγού που βρίσκεται στην υψηλότερη στάθμη. Η πτώση των λυμάτων εντός του φρεατίου γίνεται μέσω ενός συνδετήριου αγωγού κλίσης 1:1, εγκιβωτισμένου σε σώμα άοπλου σκυροδέματος C20/25. Η σύνδεση του κεκλιμένου τμήματος με τον κατάντη αγωγό γίνεται ομαλά με τη βοήθεια καμπύλης επίσης εγκιβωτισμένης. Οι διαστάσεις του εγκιβωτισμού μεταβάλλονται ανάλογα με το ύψος πτώσης των λυμάτων. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 16

17 Σχήμα 2.10: Τυπικά φρεάτια (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Σχήμα 2.11: Τυπικό φρεάτιο πτώσης (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). Στα παραρτήματα Ι & ΙΙ παρουσιάζονται οι συντεταγμένες θέσης των φρεατίων των δικτύων ακαθάρτων της Ζώνης Α και Ζώνης Β αντίστοιχα IΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων επιλέχθηκε η χρήση αγωγών από up.v.c. Σειράς 41, ιδανικών για περιπτώσεις μεταφοράς υλικών με υψηλή περιεκτικότητα σε φερτά υλικά. Ο συνολικός αριθμός ιδιωτικών συνδέσεων προς κατασκευή, σύμφωνα με [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 17

18 στοιχεία της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Αριδαίας ανέρχεται περί τις Επιπλέον εκτιμήθηκαν 210 ιδιωτικές συνδέσεις που δεν προβλέπονται να κατασκευαστούν στην παρούσα φάση, αλλά θα εξυπηρετήσουν την μελλοντική επέκταση του δικτύου. Σχήμα 2.12: Τυπικό σχέδιο ιδιωτικής σύνδεσης (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας). [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 18

19 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Με τον όρο λύματα ή αστικά λύματα, αναφέρονται τα ακάθαρτα ύδατα που προέρχονται από οικιακή χρήση, καθώς και από εμπορικές και διοικητικές δραστηριότητες. Εκτός των αστικών λυμάτων απαντώνται επίσης βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία προέρχονται από βιομηχανίες και βιοτεχνίες, καθώς και όμβρια ύδατα. Τα βιομηχανικά απόβλητα δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, λόγω του όγκου τους, αλλά και λόγω των επικίνδυνων πολλές φορές ουσιών με τις οποίες είναι επιβαρημένα. Η συλλογήαπομάκρυνση των ακαθάρτων υδάτων έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Μια από τις πρώτες τεχνικές συγκέντρωσης και διάθεσης ακαθάρτων υπήρξε η χρήση απορροφητικού βόθρου. Αποδείχθηκε όμως ανεπαρκής, καθώς δεν προστάτευε τη δημόσια υγεία από τη μόλυνση των υπόγειων υδάτων και την υποβάθμιση των γαιών της περιοχής διάθεσης. Έτσι, ακολούθησε το επόμενο βήμα της κατασκευής δικτύων αποχέτευσης. Ένα δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από τους κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς, τους τοπικούς συλλεκτήριους και τους αγωγούς οδών με φθίνουσα σειρά μεγέθους. Oι ιδιωτικές συνδέσεις με τις οποίες γίνεται η αποχέτευση των ιδιοκτησιών στο δίκτυο υπονόμων, καταλήγουν πάντοτε στους αγωγούς οδών ή στους τοπικούς συλλεκτήριους. H σύνδεση των ανωτέρω κατ ευθείαν στους κεντρικούς συλλεκτήρες, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι βατοί, πρέπει να αποφεύγεται, διότι στην αντίθετη περίπτωση η είσοδος στους αγωγούς για εργασίες συντήρησης γίνεται αδύνατη. Για τον υπολογισμό των διαστάσεων των έργων αποχέτευσης και τη διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων αυτών είναι απαραίτητος ο καθορισμός της παροχής των ακαθάρτων που πρόκειται να αποχετευτούν. Η παροχή αυτή είναι συνάρτηση των δημογραφικών στοιχείων της περιοχής. Ειδικότερα εξαρτάται άμεσα από το μελλοντικό πληθυσμό, που θα εξυπηρετηθεί από το αποχετευτικό δίκτυο, συνυπολογίζοντας τις εποχιακές μεταβολές αυτού και την κατανομή του στην έκταση της αποχετευόμενης περιοχής. Τα ανωτέρω διασφαλίζουν την επαρκή λειτουργία του δικτύου για όλο το διάστημα ζωής του. Επιπροσθέτως, στοιχεία που επηρεάζουν το μέγεθος της παροχής των ακαθάρτων είναι η κατανάλωση των κατοίκων σε καθαρό νερό και η στάθμη του υπόγειου ορίζοντα. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 19

20 ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Εκτίμηση πληθυσμιακής μεταβολής Για το σχεδιασμό του δικτύου αποχέτευσης εξετάζονται οι ανάγκες όχι μόνο του σημερινού πληθυσμού αλλά και του εκτιμώμενου πληθυσμού μετά 40 έτη, όση δηλαδή και η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του έργου. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα στοιχεία απογραφής του πραγματικού πληθυσμού των παρελθόντων ετών, όπως αυτά εμφανίζονται στους πίνακες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Για την εκτίμηση του μελλοντικού πληθυσμού χρησιμοποιείται μια εξίσωση ή μια μαθηματική σχέση που περιγράφει τη μεταβολή του πληθυσμού ως προς το χρόνο. Η σχέση που περιγράφει τη συνάρτηση μιας εξαρτημένης μεταβλητής από μια ή περισσότερες παραμέτρους και βασίζεται είτε στην καθαρά μαθηματική ανάλυση, είτε στη στατιστική ανάλυση των στοιχείων, ή στο συνδυασμό των δυο, καλείται μαθηματικό ομοίωμα. Ο βαθμός αξιοπιστίας ενός τέτοιου ομοιώματος στην περίπτωση των δικτύων αποχέτευσης, εξαρτάται από την ορθή ανάλυση των πληθυσμιακών δεδομένων των παρελθόντων ετών. Μια κλασσική μέθοδος πρόβλεψης του πληθυσμού είναι η μέθοδος του ανατοκισμού στην οποία εφαρμόζονται τα στοιχεία της απογραφής για τον υπολογισμό του πληθυσμού κατά το έτος στόχο, όπως αυτός υπολογίζεται από τη σχέση: E + n n = E0 (1 ε) (6.1) όπου: Ε n από n έτη, Ε ο ε του πληθυσμού, το οποίο δίνεται από τη σχέση: :ο μελλοντικός πληθυσμός μετά :ο σημερινός πληθυσμός, :το μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης ε = Ε E t 2 t 1 1 (6.2) όπου Ε 1 και Ε 2 οι απογραφές του πληθυσμού στα έτη t 1 και t 2 αντίστοιχα. Σύμφωνα με στοιχεία της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας, ο πραγματικός πληθυσμός του οικισμού παρουσιάζει αυξάνεται τα Σαββατοκύριακα, τις εορτές και τις αργίες, καθώς και κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Εκτιμήσεις του Δήμου, δείχνουν ότι η αύξηση ανέρχεται στο 20% του πραγματικού πληθυσμού, γεγονός το οποίο θεωρείται ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ο πληθυσμός σχεδιασμού είναι το άθροισμα του πραγματικού και του [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 20

21 εποχικού πληθυσμού. Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και τα αποτελέσματα της μεθόδου του ανατοκισμού παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. Πίνακας 3.1: Δημογραφικά στοιχεία του οικισμού της Αριδαίας. Έτος Αριδαία Πίνακας 3.2: Μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης του πληθυσμού (ε). ε ε ε ε ε Αριδαία 0,99% 1,69% 0,58% 2,31% Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι ο οικισμός της Αριδαίας παρουσιάζει διαχρονικά αύξηση του πληθυσμού του με μέσο όρο ετήσιας αύξησης 1,39%. Για το λόγω αυτό επιλέγεται ποσοστό ετήσιας αύξησης του πληθυσμού ίσο με 1,50%. Ο πληθυσμός του οικισμού της Αριδαίας για το έτος 2049 υπολογίστηκε σε κατοίκους Διακύμανση των παροχών ακαθάρτων Οι παροχές ακαθάρτων εμφανίζουν συνεχείς μεταβολές που κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Υπερετήσιες μεταβολές Οι μεταβολές αυτές είναι γενικά αυξητικές και οφείλονται στη μεταβολή του πληθυσμού, των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και του επιπέδου διαβίωσης. Συνεπώς, οι μέγιστες παροχές εμφανίζονται στο τέλος της περιόδου σχεδιασμού του έργου. 2. Διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια ενός έτους Οι διακυμάνσεις αυτές είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους περιοδικές και σε μικρότερο ποσοστό τυχαίες. Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται στις αντίστοιχες μεταβολές της κατανάλωσης νερού που προκαλούνται από τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Έτσι, το καλοκαίρι τόσο οι καταναλώσεις νερού όσο και οι παροχές ακαθάρτων είναι μεγαλύτερες. 3. Διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας Οι διακυμάνσεις αυτές έχουν μια ντετερμινιστική συνιστώσα που οφείλεται στις γενικευμένες καθημερινές συνήθειες ζωής (μικρές παροχές το βράδυ και αυξημένες τις πρωινές και απογευματινές ώρες) και μια τυχαία συνιστώσα. Διακρίνουμε, τα εξής είδη παροχών ακαθάρτων: [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 21

22 α. Τη μέση ημερήσια παροχή λυμάτων Q m, με την οποία υπολογίζονται τα ετήσια έξοδα λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθαρισμού και των αντλητικών συγκροτημάτων. β. Τη μέγιστη ημερήσια παροχή maxq m, με την οποία υπολογίζονται οι διαστάσεις των δεξαμενών, των εγκαταστάσεων καθαρισμού και των έργων διάθεσης των ακαθάρτων κατάντη των εγκαταστάσεων αυτών. γ. Την ελάχιστη ημερήσια παροχή minq m, με την οποία ελέγχονται τα παραπάνω έργα ως προς την απόθεση στερεών υλικών. δ. Τη μέγιστη ωριαία παροχή (αιχμή) maxq ω κατά το 24ωρο της μεγίστης ημερήσιας παροχής maxq m. Με την παροχή αυτή υπολογίζονται οι αγωγοί του δικτύου των ακαθάρτων, οι αγωγοί των εγκαταστάσεων καθαρισμού και η ισχύς των αντλητικών συγκροτημάτων. ε. Την ελάχιστη ωριαία παροχή (αιχμή) minq ω κατά το 24ωρο της ελάχιστης ημερήσιας παροχής minq m. Με αυτήν ελέγχονται τα παραπάνω έργα ως προς την απόθεση στερεών υλικών, δηλαδή ελέγχεται η ελάχιστη ταχύτητα ροής, για να μην προκαλείται κατακάθιση στερεών και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των έργων Εκτίμηση παροχών ακαθάρτων Λόγω της απουσίας επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων από μετρήσεις σε υφιστάμενους αγωγούς ακαθάρτων, οι εκτιμήσεις των παροχών των ακαθάρτων βασίζονται στις αντίστοιχες παροχές ύδρευσης, αφού αφαιρεθούν οι αντίστοιχες ποσότητες που δεν καταλήγουν στους υπονόμους. Γενικά, γίνεται δεκτό ότι το 80% της παροχής ύδρευσης καταλήγει στο δίκτυο ακαθάρτων, ενώ το υπόλοιπο 20% χρησιμοποιείται εκτός των άλλων για άρδευση κήπων, πάρκων, πλύσιμο οδών. Ο υπολογισμός των παροχών των ακαθάρτων που αποχετεύονται στο δίκτυο πραγματοποιείται με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και τους Ελληνικούς Κανονισμούς (Π.Δ. 696/1974, άρθρο 209, παρ. 5). Τα κυριότερα μεγέθη παροχής που κατά κανόνα ενδιαφέρουν τις μελέτες αποχέτευσης και ο τρόπος υπολογισμού τους κωδικοποιούνται στα κάτωθι: α. Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Q m (και ανηγμένη ανά κάτοικο q m). Η παροχή αυτή είναι ο ετήσιος όγκος ακαθάρτων, διηρημένος με τη διάρκεια ενός έτους. Εκτιμάται από την αντίστοιχη παροχή ύδρευσης. Q m = ρ Q H (6.3) όπου: [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 22

23 ρ που καταλήγει στην αποχέτευση, Q H πόσιμου νερού (l/s). :το ποσοστό του πόσιμου νερού :η μέση ημερήσια κατανάλωση β. Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων maxq m ή θερινή παροχή ακαθάρτων (και ανηγμένη ανά κάτοικο maxq m). Η παροχή αυτή είναι η μέση παροχή της ημέρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Εκτιμάται με βάση τη σχέση: maxq m = λ Η Q m (6.4) όπου: λ Η :ο συντελεστής ημερήσιας αιχμής. γ. Μέγιστη στιγμιαία παροχή ακαθάρτων Q m (ή παροχή αιχμής) Η παροχή αυτή αποτελεί το στιγμιαίο μέγιστο της παροχής κατά την ημέρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές (Π.Δ. 696/1974, άρθρο 209, παρ.5) εκτιμάται από τη σχέση: maxq ω =P maxq m (6.5) Ο συντελεστής αιχμής λαμβάνεται από τη σχέση: P = 1,5 + 2,5 max Q m (6.6) όπου: maxq m :η μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων (l/s). Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του παραπάνω τύπου προκύψει τιμή του Ρ μεγαλύτερη του 3, τότε αυτός λαμβάνεται ίσος με 3 σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. Η μέση ειδική ημερήσια κατανάλωση πόσιμου νερού εκτιμήθηκε σε q H = 250l/κατ/ημέρα, ενώ ο συντελεστής ημερήσιας αιχμής λ Η λαμβάνεται λ Η =1, Πυκνότητα πληθυσμού Ο οικισμός της Αριδαίας παρουσιάζει υψηλή δόμηση στο κέντρο του ενώ περιοχή της επέκτασης παρατηρείται μειωμένη δόμηση την παρούσα χρονική στιγμή, η οποίος όμως παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Στην περιοχή επέκτασης αναμένεται να εγκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής αύξησης του πληθυσμού. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 23

24 Σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό του οικισμού της Αριδαίας αυτή χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες δόμησης (Ζώνες Α, Β, Γ, Δ) με διαφορετικό συντελεστή δόμησης. Οι ζώνες Α και Δ παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού. Οι ζώνες δόμησης παρουσιάζονται στο σχέδιο «Ζώνες δόμησης (ΒΑΑ032Α)» Για τον υπολογισμό της πυκνότητας του πληθυσμού στο έτος στόχου, θεωρείται ότι αυτή είναι ανάλογη του μέγιστου συντελεστή δόμησης της κάθε ζώνης, καθώς επίσης ότι η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού δεν θα ισοκατανεμηθεί σε όλη την έκταση του οικισμού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέγιστος συντελεστής δόμησης για κάθε Ζώνη δόμησης και το ποσοστό της αύξησης του πληθυσμού το οποίο εκτιμάται ότι θα κατοικήσει σε κάθε ζώνη. Πίνακας 3.3. Πυκνότητα πληθυσμού ανά ζώνη. Ζώνη δόμησης Μέγιστος Συντελεστής Δόμησης Εκτίμηση ποσοστού αύξησης επί του συνολικού πληθυσμού αύξησης για κάθε ζώνη Α 2,1 10% Β 1,2 30% Γ 1,4 50% Δ 1,6 10% Σύνολο 100% Η πυκνότητα του πληθυσμού για την περιοχή στο δυτικό όριο της πόλης (περιοχή μελλοντικής επέκτασης του δικτύου) λήφθηκε ίση με αυτή της ζώνης Γ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΣΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΑΚΑΘΆΡΤΩΝ Οι παροχές των αγωγών ακαθάρτων αυξάνουν εξαιτίας των παρασιτικών εισροών υπόγειου νερού και ομβρίων υδάτων (Δ. Κουτσογιάννης, 1991). Ειδικότερα, οι διηθήσεις υπόγειων νερών εξαρτώνται από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα σε σχέση με το βάθος τοποθέτησης των αγωγών, το υλικό τους, την ποιότητα κατασκευής τους και τη διαπερατότητα του εδάφους. Οι εισροές ομβρίων εξαρτώνται από τη συντήρηση-διαχείριση του δικτύου. Τυπικές τιμές διηθήσεων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την εκτίμηση των παροχών σχεδιασμού είναι (Fair κ.α., 1954): Με αναγωγή στη μονάδα επιφάνειας: 2,5 έως 50m 3 /d/ha (0,029 έως 0,58l/s/ha). Με αναγωγή στη μονάδα μήκους του δικτύου: 5 έως 200m 3 /d/km (0,06 έως 2,31l/s/km). Με αναγωγή στη μονάδα μήκους και τη μονάδα διαμέτρου του αγωγού: 0,5 έως 5,0m 3 / d/km/cm (0,006 έως 0,058l/s/km/cm). [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 24

25 Με ενιαία ποσοστιαία έκφραση επί της παροχής ακαθάρτων 15% έως 100% (π.χ. στη Γερμανία οι παροχές ακαθάρτων προσαυξάνονται κατά 100%, Martz, 1970, προσαύξηση 20% Ε.Υ.Δ.Α.Π.). Γενικά οι μικρότερες τιμές χρησιμοποιούνται για σύγχρονα δίκτυα καλής κατασκευής, που βρίσκονται πάνω από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, ενώ οι πιο μεγάλες εφαρμόζονται για παλαιά δίκτυα με αγωγούς κάτω από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Οι παραπάνω τιμές μπορούν να προσαυξηθούν κατά την κρίση του μελετητή, για να συνυπολογιστούν και οι εισροές ομβρίων υδάτων. Διευκρινίζεται ότι οι παρασιτικές εισροές του εσωτερικού δικτύου λήφθηκαν ίσες με το 20% της μέγιστης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η μέθοδος της μονοδιάστατης ροής μπορεί γενικά να εφαρμόζεται σε προβλήματα ροής σε αποχετευτικούς αγωγούς και προϋποθέτει μόνιμη ροή. Λαμβάνει υπόψη μόνο τις μεταβολές των χαρακτηριστικών της ροής στην κύρια κατεύθυνση ροής και αγνοεί κάθε μεταβολή στις κάθετες διευθύνσεις. Οι τρεις εξισώσεις της μεθόδου, η εξίσωση συνέχειας, ορμής (ποσότητας κίνησης) και ενέργειας, αναφέρονται στον όγκο αναφοράς που ορίζεται από δύο διατομές κάθετες στην κύρια κατεύθυνση ροής, τις 1 και 2 που βρίσκονται τοποθετημένες στα ανάντη και κατάντη αντίστοιχα. Η εξίσωση συνέχειας έχει τη μορφή: Q 1 = Q 2 ή Α 1 V 1 =A 2 V 2 (6.7) όπου: Q Α V διατομών 1 και 2 αντίστοιχα. :η παροχή, :η υγρή διατομή, :η μέση ταχύτητα ροής των Στην περίπτωση κόμβου με πολλές εισόδους Q i και εξόδους Q j η εξίσωση συνέχειας γράφεται: Q i = Q i j j (6.8) Τονίζεται ότι η εξίσωση 6.8 ισχύει πάντα και στους αγωγούς αποχέτευσης, υπό συνθήκες μόνιμης ροής. Το γεγονός ότι οι παροχές σχεδιασμού διαφόρων κλάδων που συμβάλλουν σε έναν κόμβο δεν ικανοποιούν την εξίσωση συνέχειας δεν αποτελεί υδραυλικό [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 25

26 παράδοξο. Απλώς κατά τη μελέτη κάθε ξεχωριστού κλάδου θεωρείται ως παροχή σχεδιασμού η μέγιστη παροχή που περνάει από το συγκεκριμένο κλάδο. Εννοείται ότι οι συνθήκες που μεγιστοποιούν την παροχή ή ο χρόνος που συμβαίνει το μέγιστο δεν ταυτίζονται σε όλους του συμβάλλοντες κλάδους. Έτσι οι διάφορες παροχές σχεδιασμού των κλάδων δεν αναφέρονται στην ίδια χρονική στιγμή και γι' αυτό δεν ικανοποιούν την εξίσωση συνέχειας. Στην περίπτωση, όμως, που εξετάζονται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά ενός κόμβου, οι παροχές των κλάδων θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν την εξίσωση της συνέχειας. Η εξίσωση ορμής είναι διανυσματική και για κάθε διεύθυνση (k = 1,2,3) ισχύει: F k = ρq [( βv ) ( βv ) ] k 2 k 1 (6.9) όπου: F k :το άθροισμα των κατά τη διεύθυνση k συνιστωσών των εξωτερικών δυνάμεων που ενεργούν στο συγκεκριμένο όγκο αναφοράς, μεταξύ των διατομών 1 και 2, ρ :η πυκνότητα του ρευστού, V k τη διεύθυνση k, β ορμής. :η συνιστώσα της ταχύτητας κατά :ο συντελεστής συνόρθωσης της Σε προβλήματα αγωγών αποχέτευσης, λόγω της τυρβώδους ροής που συνήθως αναπτύσσεται, η τιμή του β μπορεί να θεωρηθεί ίση με 1, χωρίς μεγάλο σφάλμα. Στις εξωτερικές δυνάμεις F k περιλαμβάνονται: α. οι δυνάμεις πιέσεων στις διατομές 1 και 2, β. οι δυνάμεις πιέσεων στα στερεά όρια του όγκου αναφοράς μεταξύ των διατομών 1 και 2, γ. οι συρτικές δυνάμεις στα στερεά όρια του όγκου αναφοράς, δ. το βάρος του όγκου αναφοράς. Η εξίσωση ενέργειας μεταξύ των διατομών 1 και 2 γράφεται: Η 1 = Η 2 + Η L12 - Η α12 (6.10) όπου: Η L12 :οι απώλειες ενέργειας [m], [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 26

27 Η α1 :η προσφερόμενη ενέργεια (π.χ. μέσω αντλίας) [m]. Για μηδενική προσφορά ενέργειας η εξίσωση 6.10 γράφεται: Η 1 = Η 2 + H L12 (6.11) ή χρησιμοποιώντας ειδικές ενέργειες: (Η 0 ) 1 = (Η 0 ) 2 + Ζ 2 - Ζ 1 + H L12 (6.12) 3.3. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΒΗΣ CHEZY Ο Γάλλος μηχανικός Antoine Chezy, περί το 1768, έθεσε τη βάση για τον υπολογισμό των απωλειών τριβής σε ροή πρισματικών αγωγών. Ο Chezy βρήκε ότι η παράσταση V 2 /RJ, όπου V η μέση ταχύτητα, R η υδραυλική ακτίνα και J η κλίση του αγωγού, είναι σταθερή για οποιαδήποτε διατομή του αγωγού. Με αντικατάσταση της κλίσης του αγωγού J από την κλίση ενέργειας i, προκύπτει: V=C(Ri) 1/2 (6.13) όπου: C :ο συντελεστής Chezy που εξαρτάται από την τραχύτητα του αγωγού. Ο συντελεστής C εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την υδραυλική ακτίνα DARCY WEISBACH Από τις διάφορες σχέσεις απωλειών τριβής η σχέση Darcy-Weisbach αποτελεί την πληρέστερη προσέγγιση, εξαιτίας της διαστατικής ομογένειάς της αφενός και της γενικότητάς της για οποιοδήποτε είδος ρευστού και οποιεσδήποτε συνθήκες ροής αφετέρου. Προκειμένου για ανοιχτούς αγωγούς η εξίσωση Darcy-Weisbach έχει τη μορφή: J = f 1 4 R 2 V 2 g (6.14) όπου: J R V :η κλίση της γραμμής ενέργειας, :η υδραυλική ακτίνα (m), :η μέση ταχύτητα (m/s), [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 27

28 g (9,81m/s 2 ), f :η επιτάχυνση της βαρύτητας :ο αδιάστατος συντελεστής τριβών. Η εξίσωση 6.14 είναι παρόμοια με την εξίσωση Darcy Weisbach που ισχύει για κλειστούς υπό πίεση αγωγούς κυκλικής διατομής με τη διαφορά ότι η διάμετρος του αγωγού D έχει αντικατασταθεί με το τετραπλάσιο της υδραυλικής ακτίνας, 4R. Ειδικότερα, o αδιάστατος συντελεστής τριβών f εξαρτάται από: α. τον αριθμό Reynolds (Re) ο οποίος για την περίπτωση των ανοιχτών αγωγών παίρνει τη μορφή: (4R)V Re = (6.15) ν όπου: ν :το κινηματικό ιξώδες (m 2 /s). β. τη σχετική τραχύτητα K g (6.16) 4R όπου: K g τοιχωμάτων του αγωγού (m). :η ισοδύναμη τραχύτητα των Ο συντελεστής f της εξίσωσης Darcy-Weisbach μπορεί να προσδιοριστεί από την εξίσωση Colebrook - White, η οποία για την περίπτωση των ανοιχτών αγωγών γράφεται: K 2,51 = 2log10 + (6.17) f 14,8 R Re f 1 g O Jain (1976) για τον υπολογισμό του αδιάστατου συντελεστή τριβών, f, πρότεινε την εξής ρητή συνάρτηση: 1 f K g 5,74 K = 2log , 9, για 10-6 g 10-2 και 5000 Re 10 8 (6.18) 14,8 R Re 4R [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 28

29 η οποία αποκλίνει των τιμών του συντελεστή f της εξίσωσης Colebrook White λιγότερο από 1% εφόσον ικανοποιούνται οι περιορισμοί ως προς το σχετικό συντελεστή τραχύτητας K g 4R και τον αριθμό Reynolds, Re. Η χρήση της σχέσης Darcy-Weisbach είναι διαδεδομένη σε προβλήματα ροής υπό πίεση σε σωλήνες κυκλικής διατομής. Παρόλα τα πλεονεκτήματά της, λόγω της σχετικής πολυπλοκότητας της στις αριθμητικές εφαρμογές της σε προβλήματα αγωγών με μερική πλήρωση δεν έχει διαδεδομένη χρήση σε αγωγούς αποχέτευσης MANNING Η σχέση του Manning προκύπτει από τη σχέση του Chezy θέτοντας: C = 1 R n 1/ 6 (6.19) Με αντικατάσταση προκύπτει: V = 1 R n i 2/ 3 1/ 2 (6.20) Η εξίσωση του Manning έχει επικρατήσει διεθνώς για εφαρμογές σε ανοιχτούς αγωγούς και κατά συνέπεια και σε αγωγούς αποχέτευσης λόγω της απλότητάς της, της συλλογής πολλών πειραματικών δεδομένων, βάσει των οποίων έχουν δοθεί τιμές του συντελεστή της τραχύτητας n για ποικιλία περιπτώσεων, αλλά και των δυσκολιών της χρησιμοποίησης της σχέσης Colebrook White σε προβλήματα ανοιχτών αγωγών όπως προαναφέρθηκε παραπάνω. Ο συντελεστής τραχύτητας n δεν είναι σταθερός (εξαρτάται από το βάθος ροής) και η επίλυση δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα όταν λαμβάνεται υπ όψιν η μεταβολή του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ n Για τον προσδιορισμό του συντελεστή τραχύτητας έχουν γίνει πειραματικές μελέτες, τόσο στο εργαστήριο, όσο και στο ύπαιθρο για διαφορετικά υλικά και υπό διαφορετικές συνθήκες. Στο εργαστήριο μπορούν να γίνουν ακριβείς μετρήσεις του συντελεστή τραχύτητας, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσομοιωθούν οι συνθήκες ροής στο εργαστήριο με αυτές που λαμβάνουν χώρα στους αγωγούς των δικτύων αποχέτευσης. Εξ άλλου, οι μετρήσεις του συντελεστή τραχύτητας σε υφιστάμενους αγωγούς υπονόμων ενδέχεται να επηρεάζονται από παραμέτρους που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν είτε λόγω αδυναμίας ελέγχου τους, είτε λόγω σφαλμάτων στις μετρήσεις. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 29

30 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ισοδύναμη τραχύτητα K g και κατά συνέπεια τους συντελεστές τραχύτητας f και n, είναι: το υλικό κατασκευής του αγωγού, ο αριθμός Reynolds, Re, το μέγεθος και το γεωμετρικό σχήμα της διατομής του αγωγού, το βάθος ροής. Παράλληλα με τους παραπάνω αλληλοσυσχετιζόμενους παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκλογή του συντελεστή τραχύτητας και οι εξής παράγοντες: οι αρμοί των σωληνώσεων, οι πλευρικές συνδέσεις των ιδιωτικών αποχετεύσεων και γενικότερα οι πλευρικές εισροές που διαταράσσουν τη ροή στους αγωγούς, η κακή ευθυγράμμιση των αγωγών, εξαιτίας είτε σφαλμάτων στην κατασκευή είτε διαφορικών καθιζήσεων, η ποσότητα και το μέγεθος των στερεών υλών που μεταφέρονται από τα όμβρια ή τα λύματα, οι αποθέσεις των παραπάνω στερεών υλικών σε ορισμένες θέσεις των αγωγών, οι ρίζες δένδρων που διαπερνούν τις σωληνώσεις στις θέσεις των αρμών και των ιδιωτικών συνδέσεων. Τα αποτελέσματα ενός αριθμού πραγματικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αγωγούς αποχέτευσης στις Η.Π.Α., έδωσαν τιμές του συντελεστή τραχύτητας Manning n που κυμαίνονται από 0,011 έως 0,016 για αγωγούς σε καλή κατάσταση και φτάνουν μέχρι 0,020 για αγωγούς με κακή ευθυγράμμιση και αποθέσεις. Οι Αμερικανικές ενώσεις WPCF & ASCE (1976) συνιστούν τιμές του συντελεστή τραχύτητας n που κυμαίνεται από 0,011 έως 0,015 για τα συνήθη υλικά σωληνώσεων αποχέτευσης (σωλήνες από σκυρόδεμα, αμίαντο τσιμέντο, πλαστικοί ή αργυροπυριτικοί). Για την επιλογή της τελικής τιμής θα πρέπει να συνεκτιμώνται και οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν την τραχύτητα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι Greely κ.α. (1969) συνιστούν την τιμή n=0,015 για την κάλυψη όλων των υδραυλικών απωλειών στις σωληνώσεις και την τιμή n=0,013 εάν υπολογίζονται ξεχωριστά οι τοπικές απώλειες σε φρεάτια, καμπύλες και κόμβους. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 30

31 θ 2 2/1 B D sin ( ) 2= [ y D( ])y θ Dy Τέλος, να σημειωθεί ότι η ισοδύναμη τραχύτητα K g και ο συντελεστής τραχύτητας Manning n θεωρείται, προσεγγιστικά, ότι συνδέονται μονοσήμαντα από την ακόλουθη σχέση (Muller): n = K 1/ 6 g 26 (6.21) Η ανωτέρω σχέση δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα για πλήρως τυρβώδη ροή στην περιοχή Re> και για σχετική τραχύτητα K g /4R στην περιοχή 0,001 έως 0, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Η κυκλική διατομή εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά σε τυπικά δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, όταν χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένοι σωλήνες. Γενικά χρησιμοποιείται ο τύπος του Manning, που έχει το πλεονέκτημα να δίνει αδιαστατοποιημένες σχέσεις, ανεξάρτητες της διαμέτρου και των χαρακτηριστικών της ροής για μερική πλήρωση του αγωγού, πράγμα που δε συμβαίνει με άλλους τύπους (π.χ. Darcy-Weisbach, Kutter). Στο σχήμα 3.1 δίνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ροής σε κυκλικό αγωγό με μερική πλήρωση και στον πίνακα 3.4 δίνονται οι σχέσεις που τα συνδέουν για μερική και ολική πλήρωση. Σχήμα 3.1: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά ροής σε κυκλικό αγωγό. Πίνακας 3.4: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Εξισώσεις σε αγωγό κλειστής διατομής για μερική και ολική πλήρωση. Μερική πλήρωση (y<d) y 1 cos( θ / 2) Λόγος πλήρωσης,y/d = y 0 /D=1 D 2 y Γωνία, θ θ = 2 arc cos(1 2 ) θ 0 =2π D 2 Εμβαδόν υγρής διατομής, D A = ( θ sin θ ) A Α 0 = πd 2 /4 8 D Βρεχόμενη περίμετρος, Ρ P = θ Ρο = πd 2 sin θ D Υδραυλική ακτίνα, R R = (1 ) R 0 = D/4 θ 4 Πλάτος στην ελεύθερη = 0 επιφάνεια, Β Ολική πλήρωση (y=y 0 =D) [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 31

32 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Μερική πλήρωση (y<d) A ( θ sin θ ) Λόγος Α/A 0 = 1 A 2 Λόγος R/R 0 0 R R0 sin θ = 1 θ Ολική πλήρωση (y=y 0 =D) 1 Mε εφαρμογή του τύπου του Manning για ομοιόμορφη ροή (i=j), θεωρώντας ότι οι συντελεστές τραχύτητας για μερική και ολική πλήρωση είναι n και n 0 αντίστοιχα, παίρνουμε τις ακόλουθες σχέσεις για ροή σε κυκλικό αγωγό: V = 1 (1 n sin θ ) θ 2 / 3 D ( ) 4 2 / 3 J 1/ 2 (6.22) 1 V = n D 4 2 / 3 1/ 2 0 ( ) J 0 (6.23) V V 0 = n0 (1 n sin θ ) θ 2 / 3 (6.24) Q = n sin θ θ 5 / 3 8 / 3 1/ 2 θ (1 ) D J 5 / 3 (6.25) Q = / 3 1/ 2 0 D J 5 / 3 4 n0 (6.26) Q Q 0 = n 0 n θ 2π (1 sin θ ) θ 5 / 3 (6.27) Οι λόγοι V/V 0 και Q/Q 0 είναι ανεξάρτητοι της διαμέτρου D και της κλίσης J, ενώ εξαρτώνται από τη γωνία θ, ή ισοδύναμα από το λόγο πλήρωσης y/d, καθώς και από το λόγο των συντελεστών τραχύτητας για μερική και ολική πλήρωση, n/n 0. Σε πρώτη προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί ότι ο συντελεστής τραχύτητας είναι σταθερός, ανεξάρτητος του βάθους ροής y, δηλαδή n/n 0 = 1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταβολή του n με το βάθος ροής δεν οφείλεται σε σφάλμα της σχέσης του Manning, που, αν ήταν έτσι, θα μπορούσε να αναιρεθεί με τη χρησιμοποίηση της ακριβέστερης σχέσης Darcy-Weisbach με υπολογισμό του f κατά Colebrook-White. Αντίθετα πρέπει να αποδοθεί στη μεταβολή του γεωμετρικού σχήματος της βρεχόμενης διατομής του αγωγού σε συνθήκες μερικής πλήρωσης. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν εφαρμόζεται ο τύπος Darcy-Weisbach, στην περίπτωση της ροής με μερική [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 32

33 πλήρωση θα πρέπει να γίνεται αντίστοιχη διορθωτική διαδικασία της ισοδύναμης τραχύτητας K g με το βάθος ροής και συνακόλουθα του συντελεστή f. Σε σχέση με τα υπολογιστικά προβλήματα που εμφανίζονται διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις (η κλίση του αγωγού θεωρείται γνωστή): 1. Γνωστά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά y, D. Άγνωστα τα χαρακτηριστικά ροής V,Q. Με εφαρμογή του τύπου του Manning και των σχέσεων του πίνακα 6.3 υπολογίζονται άμεσα τα άγνωστα μεγέθη. 2. Γνωστός ο λόγος πλήρωσης y/d και η παροχή Q, Άγνωστη η διάμετρος D (πρόβλημα διαστασιολόγησης). Από το γνωστό y/d υπολογίζεται άμεσα η γωνία θ και ο λόγος n/n 0, ενώ από την (6.27) υπολογίζεται η παροχή ολικής πλήρωσης Q 0. Τέλος από την (6.26) υπολογίζεται η διάμετρος D, που στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη διάμετρο εμπορίου. 3. Γνωστή η παροχή Q και η διάμετρος D. Άγνωστα τα y, V (έλεγχος λόγου πλήρωσης) Από τη σχέση (6.26) προκύπτει η παροχή Q 0 για ολική πλήρωση. Στη συνέχεια επιλύεται η (6.27) ως προς θ και από την αντίστοιχη σχέση του πίνακα 6.3 υπολογίζεται το y/d. Η ταχύτητα προκύπτει από την (6.22) ή με συνδυασμό των (6.23) και (6.24). Επισημαίνεται ότι η (6.27) λύνεται μόνο αριθμητικά ως προς θ. Συνιστάται η γενική επαναληπτική μέθοδος, με χρησιμοποίηση της ακόλουθης εξίσωσης, που είναι συνέπεια της (6.27): θ = {θ + θ = (2π Q Q 0 n0 ) n 0,6 θ 0,4 }/2 (6.28) όπου ως αρχική τιμή θέτουμε το θ 0 =π, και οι επαναλήψεις συνεχίζουν μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια. Το n/n 0, σε κάθε βήμα της γενικής επαναληπτικής μεθόδου, υπολογίζεται από την (6.28). Αν επιλεγεί η γραφική μέθοδος επίλυσης, τότε μπορεί από το Σχήμα 1.1 να υπολογιστεί άμεσα ο λόγος y/d, χωρίς να μεσολαβήσει ο υπολογισμός της γωνίας θ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ Μαζί με τα λύματα συμπαρασύρονται διάφορα ευμεγέθη υλικά, τα οποία είναι δυνατό να φράξουν τους σωλήνες, αν η διατομή τους είναι πολύ μικρή. Κατά συνέπεια οι διατομές των σωλήνων είναι απαραίτητο να μην είναι μικρότερες από ορισμένα ελάχιστα όρια. Συγκεκριμένα, για καθεμία περίπτωση από τις παρακάτω, η διάμετρος του αγωγού πρέπει να μην είναι μικρότερη από: Ø150mm για ιδιωτικές συνδέσεις. [4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.doc.doc] Σελ. 33

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι ΑΣΚΩΝ: καθ. Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.... 2 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... 2 1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ... 2 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 1.3.1 Θέση του έργου - Εξυπηρετούμενη περιοχή... 2 1.3.2 Στάθμες εδάφους...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ : : ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ : ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ : ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ : : ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ : ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ : ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εργοδότης Έργο ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ & ΣΤΕΓΗ ΚΟΠΗ 8 ΔΕΝΔΡΩΝ Θέση ΟΔΟΣ ΑΧΑΙΩΝ 135 & ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΝΤΡΑΦΙ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ο.Τ.121/2 Ημερομηνία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Ι. Τ Ε Υ Χ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα