ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων) ΕΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: 1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. - "ΥΕΤΟΣ" 3. ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γεωλόγος 4. ΛΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γεωλόγος 5. ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γεωπόνος 0

2 1. Eυρύτερη λεκάνη Έβρου Λεκάνες Έβρου, Άρδα & Ερυθροποτάμου 1.1 Γενικά Η ευρύτερη λεκάνη του Έβρου, αποτελείται από τις επιμέρους λεκάνες : -του Έβρου με έκταση 3296 km 2 -του Άρδα με έκταση 345 km 2 - του Ερυθροπόταμου με έκταση 981 km 2. Τα πεδινά τμήματα στις παραπάνω λεκάνες, καθώς και οι υδροφορείς που αναπτύσσονται σε αυτά, σχετίζονται με τους ποταμούς Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταμου. 1.2 Βασική βιβλιογραφία και στοιχεία Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης έγινε συλλογή και αξιολόγηση υφιστάμενων γεωλογικών, υδρογεωλογικών και υδρολογικών στοιχείων, με στόχο την ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τη δομή, λειτουργία και εξέλιξη της υπόγειας υδροφορίας. Έχουν συλλεχθεί σημαντικές υδρογεωλογικές μελέτες και μελέτες ποιότητας υπογείων νερών μεταξύ των οποίων και αυτές του πίνακα Πίνακας Μελέτες, εργασίες, ερευνητικές εκθέσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση γνώσης της περιοχής λεκανών Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταμου Αριθμός Χαρακτηριστικά μελέτης 1 2 Βεργής, Σ., Γεωλογική - Υδρογεωλογική Έκθεση Νομού Έβρου. Ι.Γ.Μ.Ε. Ξάνθη, 1982 Διαμαντής, Ι. Υδρογεωλογική μελέτη μηχανισμού λειτουργίας και διαίτης των πηγαίων εκδηλώσεων - Τρόποι υδρομάστευσης (περιοχή Κυπρίνου) (1984). Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της Κοινότητας Κυπρίνου Έβρου, 1984 Σελ.1-1

3 Αριθμός Χαρακτηριστικά μελέτης Διαμαντής, Ι. και Πεταλάς, Χ. Αναγνωριστική υδρογεωλογική μελέτη, για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Φυλακίου Ορεστιάδας. Έκθεση προς τον ΓΠΣ Φυλακίου Ορεστιάδας 2/1987 σελίδες 35 χάρτες 5, Διαμαντής, Ι. και Πεταλάς, Χ., Τζεβελέκης, Θ. Πλιάκας, Φ. και άλλοι, Διερεύνηση δυνατοτήτων ύδρευσης παράκτιων οικισμών της Θράκης από παράκτιους υδροφορείς. Έκθεση προς την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Τεύχη 4, σελίδες 393, 1994 Διαµαντής Ι., Κυρκούσης Α. Ανάπτυξη και χαρακτηριστικά υδροφόρων οριζόντων στις Τεταρτογενείς αποθέσεις λεκάνης Ορεστιάδας Έβρου. Πρακτικά 3 ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου σελ , 1995 Παπαδόπουλος, Κ., Ρωμαϊδης, Ι. Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής λεκάνης του Άρδα. ΙΓΜΕ-Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Μ.Α.Μ.Θ Β ΚΠΣ), 2002 Σύμβουλος Μηχανικών ΕΝΜ. Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Χρηματοδότηση Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση υδατικού δυναμικού και φυσικών πόρων, 2005 Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ NERCO-Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΩΡΙΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ. Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007Ε, 2011 Σελ.1-2

4 Αριθμός Πίνακας Βασικά στοιχεία που αντλήθηκαν από τις μελέτες του πίνακα Βασικά στοιχεία που αντλήθηκαν για την περιοχή 1 Γεωλογία ευρύτερης περιοχής μελέτης 2 Υδρογεωλογία μέρους λεκάνης Άρδα, πιεζομετρία 3 Γεωλογία Υδρογεωλογία, ποιότητα νερών κυρίως περιοχής λεκάνης Άρδα 4 Υδρογεωλογία, Ποιότητα νερών, Σημεία νερού, Χρήσεις νερών νότιας περιοχής λεκάνης Έβρου (Ευρύτερης περιοχής Δέλτα Έβρου). 5 Υδρογεωλογία παρέμβριας περιοχής Έβρου (Ωοειδές περιοχής Ορεστιάδας) 6 Γεωλογία, Γεωμορφολογία, Υδρογεωλογία, πιεζομετρία, ποιότητα νερών λεκάνης Άρδα και άνω λεκάνης Έβρου (Ελληνικού Τμήματος). 7 Σημεία ύδατος διαμερίσματος Θράκης 8 Υπόγεια Υδατικά συστήματα, στοιχεία γεωτρήσεων, απογραφή σημείων 1.3 Γεωμορφολογία λεκάνης Η περιοχή που μελετάται είναι το τμήμα της λεκάνης του Έβρου που βρίσκεται στον ελληνικό χώρο και διαμορφώθηκε από τριτογενή τεκτονικά βυθίσματα, τα οποία σχηματίστηκαν από τα περιθωριακά ρήγματα της μάζας της Ροδόπης. Αυτά είναι, το βύθισμα της τριτογενούς λεκάνης της Αλεξανδρούπολης προς τα νότια που περιλαμβάνει την κατάντη λεκάνη του Έβρου, καθώς και το βύθισμα της τριτογενούς λεκάνης της Ορεστιάδας προς τα βόρεια, στο οποίο ανήκουν οι λεκάνες Άρδα, Ερυθροποτάμου και η ανάντη λεκάνη του Έβρου, εντός του ελληνικού χώρου όπως προαναφέραμε. (βλέπε χάρτη εικ.1.3.1) Σελ.1-3

5 Εικ Μορφολογικός χάρτης τριτογενούς βυθίσματος Ορεστιάδας. Σελ.1-4

6 Από γεωμορφολογικής πλευράς πρόκειται για ένα ανομοιόμορφο τοπογραφικό ανάγλυφο που άλλοτε είναι αδρό, άλλοτε πιο έντονο και άλλοτε αρκετά ήπιο. Χαρακτηρίζεται από ένα ορεινό τμήμα, το οποίο για το μεν βύθισμα της Αλεξανδρούπολης αναπτύσσεται προς τα βόρεια και βορειοδυτικά, ενώ για το βύθισμα της Ορεστιάδας προς τα δυτικά. Σε όλη την περιοχή κυριαρχεί ένα λοφώδες έως ημιλοφώδες τμήμα, το οποίο αναπτύσσεται νοτιότερα της ορεινής ζώνης, στο βύθισμα της Αλεξανδρούπολης, καταλαμβάνοντας μεγάλη έκταση και σχεδόν σε όλο το βύθισμα της Ορεστιάδας, το οποίο διακόπτεται κατά θέσεις από τα πεδινά τμήματα των ποταμών Άρδα, Ερυθροποτάμου και του μικρότερου χειμάρρου του Νεοχωρίου. Το πεδινό ημιλοφώδες τμήμα της Ορεστιάδας, όπως ονομάζεται από την Διαχειριστική Μελέτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχει έκταση 835,08 km 2, μέγιστο μήκος 57 km, μέγιστο πλάτος 27 km. Το πεδινό τμήμα στο βύθισμα της Αλεξανδρούπολης ταυτίζεται με το Δέλτα του ποταμού Έβρου και με μια ζώνη μικρού πλάτους κατά μήκος αυτού ανάντη, από το Διδυμότειχο μέχρι το Πέπλο. Το τμήμα αυτό σύμφωνα με τα Διαχειριστικά Σχέδια του ΥΠΕΚΑ, χωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα, στο τμήμα Διδυμοτείχου Σουφλίου, το οποίο όμως περιλαμβάνει και την δυτική έκταση της λεκάνης του Έβρου και έχει συνολική έκταση 1.203,12 km 2, μέγιστο μήκος 64 km και μέγιστο πλάτος 41 km, και στο νότιο τμήμα την Παρέμβρια περιοχή, που εντοπίζεται από το Σουφλί μέχρι και το Δέλτα του Έβρου και έχει έκταση 224,65 km 2, μέγιστο μήκος 33 km, μέγιστο πλάτος 15 km. Η λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου έχει έκταση km 2, από τα οποία τα km 2 βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δηλαδή 6% της συνολικής επιφάνειας. Η υπόλοιπη επιφάνεια της λεκάνης απορροής κατανέμεται στη Βουλγαρία και στη Τουρκία. Το μήκος του ποταμού Έβρου είναι περίπου 530 km, από τα οποία τα 187 km συνιστούν το μήκος της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η λεκάνη απορροής του Έβρου απαρτίζεται από αρκετές σημαντικές υπολεκάνες (όπως του Άρδα, Τούντζα, Εργίνη, Ερυθροπόταμου, κ.λ.π.). Ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Έβρου είναι ο Εργίνης, με λεκάνη απορροής που βρίσκεται στην Ανατολική Θράκη και συμβάλλει με τον Ποταμό Έβρο, νότια από το Σουφλί και βόρεια από τις Φέρες. Εκ των κυρίων παραποτάμων του Έβρου, με ελληνικό ενδιαφέρον είναι ο Άρδας και ο Ερυθροπόταμος. Ο Άρδας έχει λεκάνη απορροής ίση με km 2. και είναι ο δεύτερος σε μήκος παραπόταμος του Έβρου, με μήκος περίπου 250 km και πηγάζει από τη Ροδόπη, κοντά στο Υψίπεδο Πασμακλή. Ρέει από τη Βουλγαρία και συμβάλλει με τον ποταμό Έβρο, περίπου 19 km ανάντη της Ορεστιάδας, ανάμεσα στα χωριά Καστανιές και Μαράσια. Η εντός Σελ.1-5

7 του ελληνικού εδάφους λεκάνη απορροής του Άρδα είναι περίπου 345 km 2. Ο Ερυθροπόταμος, έχει λεκάνη απορροής ίση περίπου με 981 km 2, πηγάζει από τα υψώματα Κορφοβούνι (Ν. Έβρου) και Μάτι (Ν. Ροδόπης) και διασχίζει το Νομό Έβρου με κατεύθυνση, καταρχήν ΒΔ μετά την είσοδό του στο ελληνικό έδαφος (για 7 km.) και στη συνέχεια, αλλάζοντας κατεύθυνση προς τα Α-ΝΑ, συμβάλλει με τον ποταμό Έβρο, νότια του Διδυμοτείχου (βλέπε χάρτη εικ Υπόβαθρο των τριτογενών αποθέσεων αποτελεί το μεταμορφωμένο σύστημα της Ροδόπης, το οποίο οριοθετεί τις τριτογενείς λεκάνες της Αλεξανδρούπολης, η οποία περιλαμβάνει την κατάντη λεκάνη του Έβρου εντός του ελληνικού εδάφους και της Ορεστιάδας προς τα βόρεια, η οποία περιλαμβάνει τις λεκάνες του Άρδα, του Ερυθροποτάμου και την ανάντη λεκάνη του Έβρου εντός του ελληνικού εδάφους. Το μεταμορφωμένο σύστημα αυτό αναδύεται στην περιοχή Διδυμοτείχου Μαυροκλησίου Κορύμβου και χωρίζει τα δυο τριτογενή βυθίσματα της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης. 1.4 Γεωλογία Περιοχής Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη λεκάνη του Έβρου (χάρτης εικ.1.4.1) είναι: Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο Δομεί το τμήμα μεταξύ των δύο τριτογενών βυθισμάτων, καθώς επίσης και ένα μικρό τμήμα στα δυτικά του βυθίσματος της Ορεστιάδας και βόρεια του βυθίσματος της Αλεξανδρούπολης. Αποτελείται από γνεύσιους, οφθαλμογνεύσιους και από τη σειρά των χλωριτοαμφιβολιτικών γνευσίων, με μικρή συμμετοχή φακοειδών ενστρώσεων μαρμάρων. Τα παλαιογενή ιζήματα Για την κατάντη περιοχή της λεκάνης του Έβρου, στο ελληνικό τμήμα, που εν συντομία θα ονομάζεται στη συνέχεια λεκάνη Αλεξανδρούπολης, τα παλαιογενή ιζήματα εντοπίζονται και ταυτίζονται με τη λοφώδη ημιλοφώδη περιοχή, καταλαμβάνοντας τη μεγαλύτερη έκταση, εκτός της νότιας περιοχής (περιοχή Δέλτα) και μιας μικρής ζώνης ανατολικά. Αποτελούνται στη βάση τους από λατυποπαγή και κροκαλοπαγή, τα οποία προς τα πάνω εξελίσσονται σε ψαμμίτες, αργιλικούς ψαμμίτες, αργιλικές μάργες, αργίλους και νουμμουλιτοφόρους ασβεστόλιθους. Κατά θέσεις διακόπτονται από ηφαιστειακές εμφανίσεις. Σελ.1-6

8 Για την ανάντη περιοχή της λεκάνης του Έβρου, στο ελληνικό τμήμα, η οποία περιλαμβάνει και τις λεκάνες Άρδα και Ερυθροπόταμου, που εν συντομία θα ονομάζεται στη συνέχεια λεκάνη Ορεστιάδας, τα παλαιογενή ιζήματα εντοπίζονται περιμετρικά της λεκάνης απορροής του Ερυθροποτάμου από το Διδυμότειχο και ΒΔ μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία καθώς και σε ένα μικρό τμήμα ΒΔ της λεκάνης του Άρδα (από τα Κόμαρα μέχρι τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα). Τα ιζήματα αυτά αποτελούνται από κροκαλοπαγή, αδρόκοκκους ψαμμίτες σε εναλλαγές με ενστρώσεις αργίλων και μαργών. Ακολουθούν χαλαρά και συνεκτικά ψηφιδολατυποπαγή, με έντονη εμφάνιση ανατολικά του Πενταλόφου, και στη συνέχεια ακολουθεί η ψαμμιτική σειρά που τελειώνει με τους μαργαϊκούς ασβεστόλιθους που εμφανίζονται στην περιοχή μεταξύ Διδυμοτείχου και Μεταξάδων. Μεγάλη έκταση στην περιοχή Σιτοχωρίου και Πυθίου καταλαμβάνουν οι αργιλομάργες, ψαμμιτομάργες, λεπτόκοκκοι ψαμμίτες και ασβεστολιθικοί ορίζοντες. Τα παλαιογενή ιζήματα καλύπτουν και το νότιο τμήμα της περιοχής, δυτικά της Ορεστιάδας, από την Παταγή μέχρι τα σύνορα. Στην περιοχή αυτή αποτελούνται κυρίως από αργίλλους, ενώ η εμφάνιση στην περιοχή Μαρασίων-Διλόφου έχουν ψαµµιτοµαργαϊκό χαρακτήρα µε λιγνιτικές διαστρώσεις. Σελ.1-7

9 Εικ Συνοπτικός Γεωλογικής Χάρτης Έβρου (Παπαδόπουλος κ.α. 2002) Οι νεογενείς αποθέσεις Το Νεογενές στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα στην περιοχή μελέτης, έχει περιορισμένη εμφάνιση. Εντοπίζεται νότια των παλαιογενών ιζημάτων, από τα Λουτρά μέχρι τις Φέρες, και αποτελούνται από ιζήματα θαλάσσιας, και παράκτιας φάσης. Συγκεκριμένα απαντώνται οι εξής σχηματισμοί: πορώδεις λευκοί ασβεστόλιθοι πλούσιοι σε κλαστικά υλικά, κατά θέσεις ωολιθικοί, ανοιχτόχρωμοι ψαμμίτες, μάργες και αργίλοι. Στη λεκάνη Ορεστιάδας, το Νεογενές με τις Πλειο-Πλειστοκαινικές αποθέσεις, αποτελεί ένα σημαντικό σχηματισμό της περιοχής μελέτης. Εντοπίζεται ένθεν και ένθεν των κοιλάδων του Άρδα και του χειμάρρου του Νεοχωρίου και συνεχίζει αμέσως κάτω από τις Σελ.1-8

10 αλλουβιακές αποθέσεις των προαναφερομένων υδατορεμάτων. Αποτελείται από χαλαρά κροκαλοπαγή, άμμους, αργιλοϊλείς και αμμούχους αργίλους. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις Το τεταρτογενές στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης, εμφανίζεται κυρίως στο νότιο τμήμα και στις παραχειμάρριες περιοχές. Το χερσαίο Πλειστόκαινο διαχωρίζεται: α. στο ανώτερο σύστημα αναβαθμίδων (παραχειμάρριες αποθέσεις), που αποτελούνται από ερυθρούς έως αμμούχους αργίλους, με ασβεστιτικές ενστρώσεις και ασβεστιτικά συγκρίματα, και β. στη λιμνοποτάμια φάση που αποτελείται από εναλλαγές με αδιαβάθμητα συνεκτικά έως πολύ συνεκτικά κροκαλοπαγή λατυποπαγή και άμμους με ασβεστιτική ή αργιλική συγκολλητική ύλη, λιμνοποτάμιων φάσεων. Το Ολόκαινο, έχει τη μέγιστη ανάπτυξη στο τμήμα του Δέλτα, ξεκινώντας από τις ακτές, όπου συναντώνται οι παράκτιες αποθέσεις των άμμων και κατά θέσεις κροκάλες και χαλίκια. Βορειότερα εντοπίζονται δελταϊκές αποθέσεις άμμων, ιλύων και αργιλούχων άμμων. Οι σύγχρονες αποθέσεις των χειμάρρων περιορίζονται στις κοίτες και συνίστανται από κροκάλες, χαλίκια και κατά θέσεις από άμμους. Μια μικρής έκτασης ζώνη με αλλουβιακές αποθέσεις εντοπίζεται παράλληλα του ποταμού Έβρου από το Διδυμότειχο μέχρι το Πέπλο. Το Τεταρτογενές (ολοκαινικές αποθέσεις) στη λεκάνη Ορεστιάδας, εντοπίζεται κατά μήκος της κοιλάδας του Ερυθροπόταμου και των χειμάρρων του, όπου επικάθεται των τριτογενών ιζημάτων. Στο κεντρικό τμήμα της λεκάνης εντοπίζεται στη ζώνη Βάλτου- Νεοχωρίου-Πύργου (λεκάνη χειμάρρου Νεοχωρίου) και στο βόρειο τμήμα της λεκάνης εντοπίζεται σε μια αρκετά μεγάλη έκταση βόρεια και νότια του Άρδα σε όλο το μήκος του, το οποίο επικάθεται των πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων. Εμφανίζεται επίσης, σε μια στενή λωρίδα στη βόρεια μεθοριακή περιοχή παράλληλα του ποταμού Έβρου και τέλος προς Ανατολικά σε μια περιοχή ωοειδούς σχήματος, νότια της Βίσσας, στις όχθες του ίδιου ποταμού. Οι αποθέσεις του Τεταρτογενούς, συνιστούν τις σύγχρονες αποθέσεις των ποταμών, που αποτίθενται σε δύο διαφορετικά επίπεδα (αναβαθμίδες) κυρίως στον Άρδα. Το πάχος τους ποικίλει κατά θέσεις, αλλά δεν ξεπερνά τα m. Αποτελούνται από εναλλαγές κροκαλών, άμμων, χαλικιών και αργίλων σε αλληλοσυμπλεκόμενους ορίζοντες τόσο κατακόρυφα, όσο και οριζόντια, δημιουργώντας μια ετερογένεια στο υλικό, όπως και στις πλειο-πλειστοκαινικές αποθέσεις. Σελ.1-9

11 1.5 Υδρογεωλογικές Συνθήκες Με βάση την οριοθέτηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση Διαχειριστικής μελέτης υδατικών πόρων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα υπόγεια υδατικά συστήματα που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη λεκάνη απορροής, και τα οποία συσχετίζονται με τα επιφανειακά ύδατα και τις σχέσεις τροφοδοσίας τους είναι τα: GR12BT010 Σύστημα Ορεστιάδας GR12BT150 Σύστημα Σουφλίου-Διδυμοτείχου GR Σύστημα Έβρου GR120T020 Σύστημα Παραέβριας περιοχής - Δέλτα Έβρου Τα στοιχεία ελήφθησαν από τις διαχειριστικές, μελέτες η εκπόνηση των οποίων είναι σε εξέλιξη. Τα όρια των υπόγειων υδατικών συστημάτων αυτών έχουν συμπεριληφθεί στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της παρούσας μελέτης και στους υδρολιθολογικούς χάρτες που αποτελούν ένα τμήμα παρουσίασης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Η υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών που δομούν την περιοχή μελέτης (χάρτης Υ.Δ. 12 στο παράρτημα Β της παρούσας έκθεσης, εικόνα χάρτη 1.5.1) έχει ως εξής: Μεταμορφωμένα πετρώματα Τα μεταμορφωμένα πετρώματα που εντοπίζονται επιφανειακά στην ορεινή ζώνη, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής πλευράς, αφού είναι μικρής περατότητας. Ασθενείς υδροφορίες αναπτύσσονται μόνο στο επιφανειακό αποσαθρωμένο τμήμα τους και στις ζώνες κερματισμού, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω τεκτονικής καταπόνησης. Οι ενεργές ανοικτές ασυνέχειες, έχει διαπιστωθεί, ότι δεν αναπτύσσονται σε μεγάλα βάθη και επομένως οι υδροφορίες δεν παρουσιάζουν γενικότερο ποσοτικό ενδιαφέρον. Παλαιογενή ιζήματα Τα ιζήματα αυτά παρουσιάζουν ποικίλες υδροφορίες διάφορου δυναμικού, που εξαρτώνται από τη λιθολογία σε συνδυασμό με τη γεωλογική δομή και τις συνθήκες τροφοδοσίας. Στο τριτογενές βύθισμα της Αλεξανδρούπολης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής πλευράς, παρουσιάζουν τα χαλαρά κροκαλοπαγή και οι αδρόκοκκοι ψαμμίτες, ηλικίας Ηωκαίνου ή και νεώτερης, που εντοπίζονται δυτικά του βυθίσματος στην περιοχή Μάνδρας, όπου γεωτρήσεις αποδίδουν εκμεταλλεύσιμες παροχές της τάξης των 120 Σελ.1-10

12 m 3 /h. Επίσης στην ίδια λεκάνη, στην περιοχή μεταξύ Λουτρού και Σουφλίου, όπου τα παλαιογενή ιζήματα καταλαμβάνουν μια σχετικά μεγάλη έκταση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αδρόκοκκοι ψαμμίτες και τα κροκαλοπαγή, όπου σχηματίζονται τοπικά υδροφορίες παροχής από m 3 /h. Στο νότιο τμήμα του τριτογενούς βύθισματος της Ορεστιάδας, στο τμήμα της λεκάνης απορροής του Ερυθροποτάμου, όπου τα παλαιογενή ιζήματα καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, η ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών, δεν είναι ενιαία. Αναπτύσσονται επάλληλα υπό πίεση υδροφόρα στρώματα στα αδρόκοκκα των ιζημάτων αυτών. Οι υδροφορίες αυτές παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμικότητα στην κεντρική περιοχή της λεκάνης του Ερυθροποτάμου και από τις δυο πλευρές του ποταμού (ανάντη των περιοχών Μάνης και Κυανής). Οι υπόλοιπες περιοχές της λεκάνης του Ερυθροπόταμου, όπου εμφανίζονται τα παλαιογενή ιζήματα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Νεογενείς αποθέσεις Αναπτύσσονται επιφανειακά σε περιορισμένη έκταση στη λεκάνη Αλεξανδρούπολης και εντοπίζονται κυρίως νότια και νοτιοδυτικά των Φερών. Οι νεογενείς αποθέσεις σε αυτή την περιοχή συνεχίζουν κάτω από τις ολοκαινικές αποθέσεις της ευρύτερης περιοχής Φερών (Δέλτα Έβρου), όπου αναπτύσσονται επάλληλες υδροφορίες, σε εναλλαγές άμμων, χαλικιών, μικρών κροκαλών και χαλαρών ψαμμιτών, μέχρι τουλάχιστον τα 100 m. Η τροφοδοσία τους πραγματοποιείται από τους χείμαρρους παροδικής ροής που καταλήγουν στην παρέμβριο περιοχή, αλλά κυρίως από την τροφοδοσία από το φρεάτιο ορίζοντα, ο οποίος με τη σειρά του δέχεται τα νερά του ποταμού Έβρου, με τις ανάλογες συνέπειες σχετικά με την ποιότητα των νερών. Η παροχή τους μέσω υδρογεωτρήσεων, κυμαίνεται από 50 έως 150 m 3 /h. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν από υδρογεωλογικής άποψης οι νεογενείς αποθέσεις, του ενιαίου Πλειο-Πλειστόκαινου της λεκάνης Ορεστιάδας, που καλύπτει μεγάλη έκταση (περίπου 450 km 2 ) και κατέχει κεντρική δεσπόζουσα θέση στη λεκάνη. Επικάθεται των παλαιογενών σχηματισμών, κυρίως του Ολιγόκαινου και αποτελεί την κύρια υδρογεωλογική ενότητα της ευρύτερης περιοχής. Το Πλειο-Πλειστόκαινο, στην περιοχή αυτή, έχει ποτάμιο έως ποταμολιμναίο χαρακτήρα, με απότομες κατακόρυφες και πλευρικές μεταβάσεις της κοκκομετρίας των υλικών, σταυρωτές ροές, αλλά και ρυθμικές εναλλαγές λεπτόκοκκων και αδρομερών υλικών. Το μέγιστο πάχος του σχηματισμού που προσεγγίζει τα 200 m, απαντάται στην περιοχή μεταξύ Στέρνας - Βάλτου - Αμμόβουνου, αποσφηνούμενο Σελ.1-11

13 τόσο προς νότο ομαλά κατά μήκος της γραμμής Βάλτου - Χάνδρα, με την εμφάνιση του ολιγοκαινικού υποβάθρου του, καθώς και προς βορρά, έχοντας τοπικό χαρακτήρα. Εικ Απόσπασμα υδρολιθολογικού χάρτη Υδατικού Διαμερίσματος 12 - Λεκάνη Εβρου - Ερυθροπόταμου - Αρδα με τα σημεία μέτρησης της στάθμης (από στοιχεία της παρούσας μελέτης σε συνδυασμό με στοιχεία από τις Διαχειριστικές Μελέτες ΥΠΑΑΝ - ΥΠΕΚΑ) Σελ.1-12

14 Γενικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενιαίος σχηματισμός. Η παρουσία των λεπτόκοκκων αδιαπέρατων στρωμάτων σε διάφορα στρωματογραφικά ύψη, παρότι μπορεί να δημιουργεί τοπικά μια ανάσχεση της ροής ως προς την κατακόρυφο συνιστώσα της, δεν προκαλεί πλήρη διακοπή της υδραυλικής επικοινωνίας μεταξύ των υδροφοριών που αναπτύσσονται εκατέρωθεν αυτών. Συνεπώς η υδροφορία είναι μερικώς υπό πίεση. Η τροφοδοσία των πλειοπλειστοκαινικών υδροφοριών, πραγματοποιείται κυρίως λόγω της υδραυλικής επικοινωνίας (πλευρικές διηθίσεις) με το φρεάτιο ορίζοντα των αλλουβιακών προσχώσεων, ο οποίος εμπλουτίζεται αδιαλείπτως από την επιφανειακή απορροή των ποταμών Έβρου, Άρδα και τον χ.νεοχωρίου. Τροφοδοσία επίσης πραγματοποιείται και από την κατείσδυση των βροχοπτώσεων, σε ποσοστό της τάξης του 14%. Μία άλλη «ιδιότυπη» τροφοδοσία του υδροφορέα είναι αυτή που προκύπτει από τις διηθήσεις του αρδευτικού νερού. Οι εναλλαγές λεπτομερών και αδρομερών υλικών και οι πλευρικές αποσφηνώσεις, δημιουργούν ιδιαιτερότητες στην υδροφορία που εκφράζεται με σημαντικές διαφοροποιήσεις της μεταβιβαστικότητας από θέση σε θέση. Επιπλέον η παρουσία των προσχώσεων αυξάνει σημαντικά την παράμετρο αυτή. Σύμφωνα με τους Παπαδόπουλο κ.α. (2002), η τιμή της μεταβιβαστικότητας (T) κυμαίνεται μεταξύ ενός ελαχίστου των 190 m 2 /ημέρα (2, m 2 /sec) και ενός μεγίστου 2300 m 2 /ημέρα ( m 2 /sec). Οι τιμές αυτές δεν είναι οι υψηλότερες που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή. Οι τιμές του συντελεστή εναποθήκευσης (S), που υπολογίσθηκαν για την περιοχή Αμμόβουνου - Φυλακίου - Βάλτου κυμαίνονται μεταξύ 5,4 και 9,5 ( 10-4 ), ενώ οι αντίστοιχες τιμές στην περιοχή Πτελέας είναι μικρότερες (0,9 1, ). Ολοκαινικές (αλλουβιακές) αποθέσεις Οι αποθέσεις αυτές κατέχουν κυρίαρχη θέση στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Έβρου (βύθισμα Αλεξανδρούπολης). Χαρακτηριστικό των αποθέσεων αυτών είναι οι άτακτες εναλλαγές περατών και αδιαπέρατων υλικών κατά την οριζόντια και κατακόρυφη έννοια. Οι οριζόντιες περατές αυτές εναλλαγές καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη εκτεταμένων υδροφοριών στα πλέον κοκκώδη υλικά. Οι αποθέσεις αυτές φιλοξενούν ένα φρεάτιο ορίζοντα μεγάλου δυναμικού που το βάθος του φτάνει μέχρι τα 25 m. Ο υδροφόρος αυτός ορίζοντας αντλείται σήμερα από ένα μεγάλο αριθμό αβαθών γεωτρήσεων μέχρι 20 m βάθος, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό τμήμα του Δέλτα και στην ευρύτερη περιοχή Μαρίτσας-Φερών-Πόρου. Επίσης, ένας μικρός αριθμός Σελ.1-13

15 γεωτρήσεων εντοπίζεται στη νότια περιοχή του Μοναστηρίου μεταξύ της Περιμετρικής και της παλιάς Μαρίτσας. Σχεδόν το σύνολο των γεωτρήσεων αυτών, που βρίσκεται εντός του Δέλτα εμφανίζει αρτεσιανισμό μέχρι σχεδόν το βάθος των 20 m. H τροφοδοσία της φρεάτιας υδροφορίας πραγματοποιείται κυρίως από τα νερά του ποταμού Έβρου. Αυτό σημαίνει πως η ποιότητα αυτού του υδροφόρου ορίζοντα εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα των νερών του Έβρου. Ολοκαινικές αποθέσεις εντοπίζονται και στην πεδινή ζώνη κατά μήκος του ποταμού, από το Πέπλο μέχρι τους Νέους Ψαθάδες. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσονται επάλληλες υπό πίεση εκτεταμένες υδροφορίες μέσα στις προσχώσεις, τροφοδοτούμενες κατά κύριο λόγο από τις πλευρικές μεταγγίσεις και διηθήσεις του Έβρου. Οι εκμεταλλεύσιμες παροχές είναι της τάξης των m 3 /h με σχετικά μικρές πτώσεις στάθμης. Οι αλλουβιακές αποθέσεις του βυθίσματος της Ορεστιάδας, λόγω της γειτνίασης με τους μεγάλους ποταμούς, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από υδρογεωλογικής άποψης. Μέσα στις αποθέσεις αυτές σχηματίζεται ένας φρεάτιος ή μερικώς υπό πίεση ορίζοντας, καθώς και σχετικού βάθους υδροφόροι ορίζοντες, συνήθως μεγάλου πάχους. Οι υδροφορίες αυτές εντοπίζονται εκεί όπου παρατηρείται συγκέντρωση αδρόκοκκων υλικών και βρίσκονται συνήθως σε πλευρική υπόγεια επικοινωνία με τους πλειο-πλειστοκαινικούς υδροφόρους των λοφωδών περιοχών. Γεωτρήσεις στις περιοχές των αποθέσεων αυτών έχουν δώσει πολύ μεγάλες παροχές, για το σύνολο σχεδόν των γεωτρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα με το πλήθος των γεωτρήσεων όπως αυτές κατανέμονται στην ευρύτερη περιοχή Ορεστιάδας (βλέπε χάρτη εικ.1.5.2, απόσπασμα χάρτη από μελέτη Υπουργείου Ανάπτυξης 2005). Οι αλλουβιακές προσχώσεις κατά κανόνα επικάθονται των πλεοπλειστοκαινικών σχηματισμών. Οι υδραυλικές παράμετροι των προσχώσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός υπό συνεχή φόρτιση φρεάτιου ορίζοντα, δημιουργούν συνθήκες συνεχούς τροφοδοσίας των πλειο-πλειστοκαινικών αποθέσεων. Ο ισχυρά θετικός συσχετισμός στη διακύμανση της στάθμης μεταξύ γεωτρήσεων των δύο σχηματισμών και η ταχεία ανάκαμψη της στάθμης του πλειο-πλειστοκαινικού υδροφορέα σε ξηρή περίοδο, αποτελούν ισχυρά τεκμήρια της υδραυλικής επικοινωνίας των δύο σχηματισμών. Η τροφοδοσία τους εξασφαλίζεται κατά κύριο λόγο από τις διηθήσεις των νερών των ποταμών και σε πολύ μικρό ποσοστό από τις κατεισδύσεις των νερών των βροχών. Σελ.1-14

16 Εικ Απόσπασμα χάρτη απογραφής σημείων νερού λεκάνης ποταμού Έβρου- Ενδεικτική η εικόνα στην ευρύτερη περιοχή Ορεστιάδας (Υπουργείο Ανάπτυξης 2005). Επιπλέον, είτε λόγω της μείωσης της ταχύτητας διακίνησης των υπόγειων υδάτων εξαιτίας της μετάβασης από υψηλό σε χαμηλότερο πορώδες, είτε λόγω της παρουσίας αδιαπέρατων ενστρώσεων τόσο στις προσχώσεις όσο και στους πλειο-πλειστοκαινικούς σχηματισμούς, δημιουργούνται συνθήκες σημαντικών πηγαίων εκδηλώσεων κυρίως στη βόρεια πλευρά του Άρδα (πηγές Άρζου, Πλάτης, Σπηλαίου κ.τ.λ). Γενικότερα, πρέπει να επισημανθεί, και στο σημείο αυτό, ότι σημαντικός, αν όχι καθοριστικός, παράγοντας στη Σελ.1-15

17 διαμόρφωση των υδρογεωλογικών συνθηκών της λεκάνης του Άρδα και της ευρύτερης περιοχής (Ορεστιάδα, Σάκκος, Καβύλη) είναι η γειτνίασή της με την αντίστοιχη λεκάνη του Έβρου. Δεδομένου ότι ο Άδρας είναι παραπόταμος του Έβρου, υπάρχει μια κοινή ζώνη που υδρογεωλογικά είναι ενιαία. Από τον μήνα Μάιο, η πιεζομετρική επιφάνεια του υδροφορέα μειώνεται υψομετρικά μέχρι τον μήνα Αύγουστο. Η έντονη και ταχύρυθμη πτώση στάθμης κατά τον Αύγουστο οφείλεται, προφανώς, στις εντατικές αντλήσεις για αρδευτική χρήση. Μετά το τέλος της έντονης αρδευτικής περιόδου, η φθίνουσα τάση αντιστρέφεται και η στάθμη της υδροφορίας ανέρχεται σταθερά. Επειδή οι βροχοπτώσεις της θερινής περιόδου (Μαΐου - Αυγούστου) δεν αιτιολογούν την ανοδική αυτή πορεία της πιεζομετρικής επιφάνειας, θεωρούμε ότι η αντιστροφή της τάσης, αμέσως μετά το τέλος της αρδευτικής περιόδου, οφείλεται ακριβώς στην τροφοδοσία του υδροφορέα από τους ποταμούς Άρδα και Έβρο (Παπαδόπουλος κ.ά., 2002). Από υπολογισμούς (Παπαδόπουλος κ.ά., 2002) για την περίοδο 1995 έως 1998, προέκυψε ότι για τις ανάγκες της άρδευσης και της ύδρευσης, στην ευρύτερη περιοχή βυθίσματος αντλούνται ετησίως, περί τα m 3 νερού. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, στη Λεκάνη Ορεστιάδας, για τα τελευταία 15 χρόνια, δεν έχει παρατηρηθεί καμία τάση ποσοτικής υποβάθμισής της (Παπαδόπουλος κ.ά, 2002). Η τάση απεναντίας είναι αυξητική. Η εκάστοτε πτώση στάθμης καθώς και η σταθερότητα του υπόγειου συστήματος έχει άμεση σχέση με την τροφοδοσία του υδροφορέα από τους ποταμούς Άρδα και Έβρο. Ο υδροφορέας δεν υπόκειται σε παρατεταμένη εκμετάλλευση και υπάρχει μια γενική κατάσταση υδραυλικής σταθερότητας που συναρτάται άμεσα με τον εμπλουτισμό που δέχονται οι υδροφορείς της περιοχής από τους παραπάνω ποταμούς. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι υδροφορείς της περιοχής λειτουργούν ως ρυθμιστικοί ταμιευτήρες, στους οποίους η ποσότητα των νερών που αποθηκεύεται από ένα μέρος των ετήσιων παροχών των ποταμών καθώς και από τα κατακρημνίσματα που κατεισδύουν ανέρχεται στο ύψος των απολήψιμων ποσοτήτων. Οι μεγάλες τιμές μεταβιβαστικότητας που έχουν υπολογιστεί στην περιοχή ενισχύουν την άποψη αυτή. Οι διακυμάνσεις της στάθμης του υδροφορέα δεν υπερβαίνουν τα 2-4 m και σε περιοχές εγγύς των ποταμών είναι πολύ μικρότερες. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται και από την παρακολούθηση της διακύμανσης της στάθμης επιλεγμένων γεωτρήσεων στα πλαίσια της μελέτης (πίνακας 1.6.1) Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αλλουβιακές αποθέσεις του Ερυθροπόταμου, οι οποίες αποτελούν ανεξάρτητη ενότητα στη λεκάνη Ορεστιάδας. Το χαμηλό (πεδινό) τμήμα της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου αποτελείται από αλλουβιακές αποθέσεις (εναλλαγές άμμων, Σελ.1-16

18 χαλικιών, αργίλων, ιλύος και κροκαλών), που επικάθονται στα παλαιογενή ιζήματα και το πάχος των οποίων ποικίλλει από 5 έως 30 m. Στις αποθέσεις αυτές αναπτύσσεται ένας εκτεταμένος φρεάτιος ορίζοντας, ο οποίος σε ορισμένες θέσεις, σε συνδυασμό με τα βαθύτερα επάλληλα υπο πίεση στρώματα των παλαιογενών ιζημάτων, καθίσταται μεγάλης δυναμικότητας. Μεγαλύτερη απόδοση έχουν οι υδροφορείς που βρίσκονται στην κεντρική περιοχή της λεκάνης του ποταμού, μεταξύ των οικισμών Ελληνοχωρίου, Κυανής και Μάνης, όπου οι υπάρχουσες γεωτρήσεις αποδίδουν παροχές της τάξης των 200 m 3 /h, με μια σχετικά μικρή πτώση στάθμης. Αυτό οφείλεται στην εκμετάλλευση τόσο των αλλουβιακών αποθέσεων, όσο και των βαθύτερων παλαιογενών υδροφορέων. Η συνεχής παρουσία νερού στο ποτάμι εξασφαλίζει τη συνεχή τροφοδοσία των αλλουβιακών υδροφορέων και διαμέσου αυτών των βαθύτερων υδροφοριών των παλαιογενών ιζημάτων. Η διακύμανση της στάθμης των γεωτρήσεων στην εδώ περιοχή σύμφωνα με το πίνακα 1.6.1, είναι ελαχίστη, γεγονός που επιβεβαιώνει την άμεση τροφοδοσία των αλλουβιακών σχηματισμών από τη συνεχή ροή του Ερυθροποτάμου. Από διάφορες εκτιμήσεις έχει προκύψει ότι ο όγκος της συνολικής αλλουβιακής υδροφορίας είναι της τάξης των m 3. Σύμφωνα με την Διαχειριστική μελέτη στα υπόγεια υδατικά συστήματα της περιοχής διακινούνται οι ποσότητες που καταγράφονται στο πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας Τροφοδοσίες Υπόγειων Υδατικών συστημάτων των λεκανών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Ονομασία ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (10 6 m 3 ) GR12BT010 Σύστημα Ορεστιάδας 60 GR12BT150 Σύστημα Σουφλίου-Διδυμοτείχου δεν αναφέρεται ποσότητα GR Σύστημα Έβρου 10 GR120T020 Σύστημα Παραέβριας περιοχής - Δέλτα Έβρου 25 Σελ.1-17

19 1.6 Δίκτυο γεωτρήσεων - Μετρήσεις στάθμης Οι σταθερές θέσεις δειγματοληψίας (ΣΘΔ) στις παραπάνω λεκάνες επιλέχθηκαν με βάση το βαθμό τροφοδοσίας από τους επιφανειακούς άξονες απορροής. Κατά συνέπεια ο μεγαλύτερος αριθμός των σημείων δειγματοληψίας είναι διασκορπισμένος γύρω από τους άξονες επιφανειακής απορροής, κυρίως τους πιο σημαντικούς. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις περιοχές συμβολής των ποταμών. Εντοπίσθηκαν 28 θέσεις κατάλληλες για τη σύνθεση του δικτύου παρακολούθησης της κύμανσης της υπόγειας στάθμης, εκ των οποίων οι 12 βρίσκονται στην λεκάνη του Έβρου, οι 8 στη λεκάνη Άρδα και 8 στη λεκάνη Ερυθροπόταμου (βλ. χάρτη εικ και χάρτη στο Παράρτημα) η χωρική κατανομή των οποίων είναι επαρκής για την ομοιόμορφη κατά το δυνατόν κάλυψη των πεδινών τμημάτων των τριών λεκανών. Ο Πίνακας που ακολουθεί ενώ έχει αρίθμηση (α/α) από το 1 έως το 30, αναφέρεται σε 28 θέσεις μέτρησης, αφού τα σημεία με α/α 5 και 20 έχουν αφαιρεθεί λόγω αδυναμίας μέτρησης στάθμης τις 2 τελευταίες περιόδους. Πίνακας Μετρήσεις στάθμης νερού επιλεγμένων γεωτρήσεων, για τις ανάγκες της εδώ μελέτης στα χαμηλά τμήματα των λεκανών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου (θέση γεωτρήσεων: βλέπε χάρτη εικ.1.5.1) Α/Μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 10 ος 2010 ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ (m) 5 ος ος -10 ος ος 2012 ΛΕΚΑΝΕΣ 1 38,2 2,11 2,09 2,11 1,72 ΑΡΔΑ ,92 2,47 2,88 2,70 ΑΡΔΑ ,85 2,78 2,89 2,94 ΑΡΔΑ ,96 3,53 4,01 3,73 ΑΡΔΑ 6 65,6 2,88 3,18 3,20 3,16 ΑΡΔΑ ,13 3,38 3,39 3,78 ΑΡΔΑ 8 60,4 11,22 11,07 11,28 10,69 ΑΡΔΑ 9 60,9 3,63 3,86 3,89 3,45 ΑΡΔΑ ,74 1,25 1,31 0,71 ΕΒΡΟΥ Σελ.1-18

20 Α/Μ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (m) 10 ος 2010 ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ (m) 5 ος ος -10 ος ος 2012 ΛΕΚΑΝΕΣ ,22 0,25 0,27 0,19 ΕΒΡΟΥ ,98 5,63 5,67 4,97 ΕΒΡΟΥ ,75 2,53 2,71 2,09 ΕΒΡΟΥ ,32 2,62 2,61 2,87 ΕΒΡΟΥ ,02 1,70 1,83 2,33 ΕΒΡΟΥ 16 26,5 1,55 2,29 2,21 1,72 ΕΒΡΟΥ 17 28,5 2,12 2,63 2,71 2,01 ΕΒΡΟΥ 18 36,3 4,15 4,62 4,67 4,52 ΕΒΡΟΥ 19 59,5 18,73 14,93 18,70 9,51 ΕΒΡΟΥ ,72 3,12 2,98 3,07 ΕΒΡΟΥ ,23 2,45 2,51 1,37 ΕΒΡΟΥ ,14 6,68 6,88 6,53 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,82 3,57 3,66 3,35 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 25 32,5 3,96 3,47 3,65 3,29 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 26 45,5 4,23 3,52 3,83 3,39 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,53 4,47 4,51 3,88 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,46 5,30 5,89 5,28 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,14 4,32 4,73 4,22 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ,35 4,16 4,22 4,02 ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Από τις μετρήσεις της στάθμης των γεωτρήσεων, προκύπτουν τα εξής: Στις γεωτρήσεις -1η ομάδα- που εντοπίζονται, κοντά στους ποταμούς Άρδα (γεωτρήσεις 1, 2, 4, 6, 7, 9), Έβρο ( γεωτρήσεις 11, 14 έως18 και 21), Ερυθροπόταμο (γεωτρήσεις 23 έως 26 και 29-30) και σε δευτερεύουσες κοίτες (γεώτρηση 3), η μεταβολή της στάθμης μεταξύ υγρής και ξηρής περιόδου είναι πολύ μικρή (μικρότερη του 0,50 m). Στις γεωτρήσεις 6,7,9,11,14,15,16,17,18, και 21 αυτή είναι αρνητική, δηλαδή η στάθμη της ξηρής περιόδου, είναι υψηλότερη από αυτήν της υγρής. Η κατεύθυνση υπόγειας ροής είναι γενικά από τους άξονες προς τις προσχώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προαναφερθεί (παράγραφος 1.5). Σελ.1-19

21 Στις γεωτρήσεις -2η ομάδα- που εντοπίζονται σε σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από τους επιφανειακούς άξονες (γεωτρήσεις 3 και 8 Άρδα, γεωτρήσεις 10,12,13,19,22 Έβρου και γωτρήσεις 27 και 28 Ερυθροπόταμου) η διαφορά στάθμης είναι μεγαλύτερη και κυμαίνεται από 0,59m 0,70m με εξαίρεση τις γεωτρήσεις 19 και 22 που φτάνει μέχρι τα 9,19m, επίσης και εδώ παρατηρούνται σε ορισμένες από αυτές (10,12,22) αρνητικές τιμές, δηλαδή η στάθμη της ξηρής περιόδου, να είναι υψηλότερη από αυτήν της υγρής. Η κατεύθυνση υπόγειας ροής και εδώ είναι από τους άξονες προς τις αποθέσεις (παράγραφος 1.5). Γενικά στη 1η ομάδα, δηλαδή στις γεωτρήσεις, που εντοπίζονται στις προσχώσεις των ποταμών, η στάθμη τους επηρεάζεται συνεχώς και σε πολύ μεγάλο βαθμό, από τη στάθμη των ποταμών, στην οποία αποδίδεται και η πολή μικρή διακύμνανση μεταξύ υγρής και ξηρής περιόδου. Στις γεωτρήσεις της 2ης ομάδας, δηλαδή σε αυτές που είναι σχετικά σε μεγαλύτερη απόσταση από τους άξονες και πάλι η τροφοδοσία εξασφαλίζεται από τους επιφανειακούς άξονες αλλά με πιο αργό ρυθμό, γεγονός που προκύπτει από την μεγαλύτερη διαφορά στάθμης. Το φαινόμενο εδώ της μεγαλύτερης διαφοράς στάθμης, έχει σχέση και με την έντονη ετερογένεια και την παρουσία ημιπερατών στρωμάτων, των πλειοπλειστοκαινικών αποθέσεων. Οι αρνητικές τιμές αποδίδονται στην καλλιεργητική περίοδο, και χαρακτηρίζει τις υδροφορίες από αρχές Μαίου μέχρι το τέλος Αυγούστου και όπου στη συνέχεια, με γοργούς ρυθμούς, η στάθμη ανεβαίνει, λόγω τροφοδοσίας από τις γειτονικές πρόσφατες αποθέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους τροφοδοτούνται όπως προαναφέρθηκε από τους ποταμούς. 1.7 Ποιότητα νερών - Χημικές Αναλύσεις Αξιολόγηση στοιχείων υπαρχόντων πριν την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης Η γεωλογική δομή της περιοχής που έχει ήδη περιγραφεί, η συνεχής τροφοδοσία του μεγαλύτερου τμήματος των υπόγειων νερών από τους επιφανειακούς άξονες απορροής, η έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα σε συνδυασμό με το δυναμικό σε πολλές θέσεις φρεάτιο ορίζοντα και η κατά εποχές ρύπανση των ποταμών και ιδιαίτερα του Έβρου, δημιουργούν συνθήκες εύκολης ρύπανσης των υπόγειων νερών, και ως εκ τούτου προϋποθέτουν συνεχώς συστηματικούς ελέγχους. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, έχει Σελ.1-20

22 προκύψει ότι η ποιότητα του νερού βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Σύμφωνα με την εκτεταμένη υδροχημική έρευνα στο πλαίσιο της μελέτης «Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής λεκάνης Άρδα» (Παπαδόπουλος κ.α. 2002), προέκυψε ότι η αγωγιμότητα των υπόγειων νερών στο μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης, 70-80%, των μετρήσεων δεν υπερβαίνει τα 700 μs/cm, στα νερά που αναπτύσσονται στις προσχώσεις η αγωγιμότητα κυμαίνεται από μs/cm, ενώ σε αυτά που εντοπίζονται στους ολιγοκαινικούς σχηματισμούς, πέρα από τους άξονες επιφανειακής απορροής, κυμαίνεται από 600 έως 1500 μs/cm. Η αγωγιμότητα αυτή οφείλεται κυρίως στη μικρή ταχύτητα διακίνησής τους στους σχηματισμούς αυτούς σε σχέση με την απόσταση από τα ποτάμια. Όσον αφορά στα ΝΟ 3, που προέρχονται κυρίως από τα λιπάσματα, προέκυψε ότι ενώ σημειακά οι τιμές φτάνουν μέχρι τα 170 mg/l, ο μέσος όρος είναι 20 mg/l. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι το 10% των σημείων υπερβαίνουν το όριο των 45 mg/l, κάτι που δικαιολογείται από την τροφοδοσία, τη γεωλογική δομή και τις δραστηριότητες της περιοχής. Όσον αφορά στα επιφανειακά νερά του Έβρου στη λεκάνη της Ορεστιάδας, από τις διάφορες χημικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, προκύπτει ότι το νερό είναι σημαντικά επιβαρυμένο. Αυτό οφείλεται στα απόβλητα που διοχετεύονται στο τμήμα εκείνο του ποταμού που διαρρέει τη Βουλγαρία, στο ύψος της Ανδριανούπολης και στα αστικά λύματα και νερά των αποστραγγίσεων των γεωργικών καλλιεργειών των ελληνικών παρακείμενων πόλεων. Κατά διαστήματα ανιχνεύονται υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων ρυπαντικών ουσιών και παρατηρούνται να επιπλέουν στα νερά του, πληθυσμοί νεκρών ψαριών. Αντίθετα, στο υπόλοιπο υδρογραφικό δίκτυο (Άρδας, Ερυθροπόταμος κ.λ.π.) η ποιότητα του νερού είναι αρκετά καλή. Όσον αφορά στο σύστημα των υπόγειων νερών της νότιας περιοχής της λεκάνης του Έβρου, συμπεριλαμβανομένου και του Δέλτα, ο φρεάτιος ορίζοντας είναι σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλη έκταση επιβαρυμένος. Αυτό οφείλεται αφ ενός στην υφαλμύρινση του Δέλτα, η οποία επεκτείνεται μέχρι το Πέπλο, και αφ ετέρου στα εγκλωβισμένα αλμυρά πεδία της ευρύτερης περιοχής. Τα υπό πίεση επίσης υδροφόρα, όπως προκύπτει έμμεσα, είναι ποιοτικά επιβαρυμένα διότι υπάρχει υδραυλική επικοινωνία με τα επιφανειακά υφάλμυρα σε πολλές θέσεις. Τα επιφανειακά νερά, στη μεγαλύτερή τους έκταση, είναι αρκετά επιβαρυμένα, τόσο από την αλμυρότητα του νερού που οφείλεται στην είσοδο της θάλασσας στον Έβρο (λόγω χαμηλών υψομέτρων), όσο και από το συνεχές ρυπαντικό φορτίο του Έβρου. Χαρακτηριστικό στη βαθιά υδροφορία που εντοπίζεται στη πεδινή ζώνη του Έβρου από το Πόρο (περιοχή Δέλτα) μέχρι και το Λυκόφως (περιοχή Σουφλίου), είναι οι μεγάλες Σελ.1-21

23 συγκεντρώσεις ιόντων Μn (πάνω από το όριο), με εξαίρεση τις εποχές τροφοδοσίας του στραγγιστικού δικτύου με γλυκό νερό. Αντίθετα δυτικά της γραμμής Πόρος - Λυκόφως, η ποιότητα είναι εξαιρετική. Οι συγκεντρώσεις ιόντων Μn οφείλονται στην παρουσία των μεταμορφωμένων σχηματισμών. Αξιολόγηση Χημικών Αναλύσεων παρούσης Μελέτης Με βάση τις χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, τα αποτελέσματα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος Β, αναφορικά με τη σχέση υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκύπτουν τα ακόλουθα. Οι μετρήσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών (TDS, αγωγιμότητα, αλατότητα κ.λ.π.) των υπόγειων νερών, στις περισσότερες θέσεις της λεκάνης του Έβρου, εκτός από την περιοχή του δέλτα, έδειξαν παραπλήσιες τιμές με αυτές των επιφανειακών νερών. Οι συγκεντρώσεις όμως στα επιφανειακά νερά είναι γενικά μεγαλύτερες σε σχέση με τις συγκεντρώσεις στα υπόγεια νερά. Αυτό επιβεβαιώνει την τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων από τα νερά των ποταμών. Οι διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων (TDS, αγωγιμότητα, αλατότητα κ.λ.π.), από θέση σε θέση, στα υπόγεια νερά οφείλονται σε στρωματογραφικούς ορίζοντες που μειώνουν την υδροπερατότητα και δημιουργούν συνθήκες περιορισμού της υπόγειας ροής, καθώς και μεγαλύτερης παραμονής του νερού στον υδροφορέα. Όσον αφορά στην περιοχή του δέλτα, οι αυξημένες τιμές των χλωριόντων, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα, επιβεβαιώνουν τις συνθήκες υφαλμύρισης των υπόγειων νερών. Αντίθετα, στη δυτική περιοχή, οι μειωμένες τιμές των χλωριόντων οφείλονται στην τροφοδοσία από παράπλευρους χείμαρρους (χείμαρρος Μάνθειας, Αρδανίου κ.λ.π.). Η παρουσία κυρίως καδμίου και μολύβδου, αλλά και μεγάλου αριθμού βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων στα νερά του Έβρου κατά την είσοδό του από τη Βουλγαρία και η έντονη παρουσία όλων αυτών των στοιχείων σε αρκετές γεωτρήσεις στα παρέμβρια πεδινά μέχρι το Πύθειο, επιβεβαιώνει επίσης την τροφοδοσία των υπόγειων νερών από τους επιφανειακούς άξονες. Η ανίχνευση καφεΐνης (δείκτης ρύπανσης από αστικά απόβλητα) σε όλα τα επιφανειακά νερά της λεκάνης του Έβρου και σχεδόν σε όλες τις γεωτρήσεις, σε αρκετά βέβαια μικρότερες τιμές, επιβεβαιώνει την άμεση σχέση επιφανειακών και υπόγειων νερών και κυρίως την τροφοδοσία των υπόγειων από τα επιφανειακά. Σελ.1-22

24 Τέλος, η παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε πολλές γεωτρήσεις και μάλιστα σε ορισμένες σε σημαντικές συγκεντρώσεις επιβεβαιώνει την αναμενόμενη καλή στράγγιση των εδαφών, αλλά και τη δυνατότητα πραγματοποίησης «συμπτωματικού εμπλουτισμού» δηλ. εμπλουτισμού των υπόγειων νερών από τα νερά της άρδευσης. Συχνά όμως ο συμπτωματικός εμπλουτισμός προκαλεί προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης του υπόγειου νερού (μόλυνση-ρύπανση) (Καλλέργης, 2001). 1.8 Σχέσεις υπόγειων νερών με επιφανειακούς άξονες ροής Συμπεράσματα Από υδρογεωλογικής άποψης ενδιαφέρον παρουσιάζεται στη λεκάνη Ορεστιάδας τόσο στους πλειοπλειστοκαινικούς υδροφορείς όσο και στους αλλουβιακούς, οι οποίοι στο σύνολό τους καταλαμβάνουν μια πολύ μεγάλη έκταση και ικανοποιούν τις αρδευτικές και υδρευτικές ανάγκες της περιοχής. Οι απολήψεις πραγματοποιούνται τόσο από το φρεάτιο ορίζοντα των αλλουβιακών σχηματισμών του ποταμού Έβρου στην περιοχή Ορμένιου - Δικαίων και στο Ωοειδές (Καστανιές - Χειμώνιο), όσο και από τον υδροφορέα των πλειο-πλειστοκαινικών σχηματισμών, δυτικά και βόρεια της Ορεστιάδας έως τα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ενιαία καθότι, όπως αναφέρθηκε τροφοδοτούνται από τον Έβρο. Στις αλλουβιακές προσχώσεις του Άρδα πραγματοποιούνται ελάχιστες αντλήσεις, οι οποίες καλύπτουν κυρίως υδρευτικές ανάγκες. Οι αρδευτικές ανάγκες της εν λόγω περιοχής καλύπτονται από τα νερά του Άρδα μέσω του αρδευτικού δικτύου, που καλύπτει το σύνολο της περιοχής. Τέλος, στην κοιλάδα του Ερυθροπόταμου, οι απολήψεις πραγματοποιούνται κυρίως από τον αλλουβιακό υδροφορέα της περιοχής και σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με τους επάλληλους υπό πίεση υδροφορείς των παλαιογενών ιζημάτων. Η τροφοδοσία όλων των παραπάνω υδροφορέων πραγματοποιείται σε όλες τις εποχές του χρόνου κατά κύριο λόγο από τους κύριους ποταμούς της περιοχής (Έβρο, Άρδα και Ερυθροπόταμο) και δευτερευόντως μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο, από τα δευτερεύοντα υδατορέματα της περιοχής. Από τις εκτεταμένες μετρήσεις στάθμης που έγιναν από τους Παπαδόπουλο κ.ά. (2002), προέκυψε το συμπέρασμα ότι, όλοι οι υδροφορείς στην ευρύτερη περιοχή του βυθίσματος της Ορεστιάδας, δέχονται τροφοδοσία από τους επιφανειακούς άξονες και ουδόλως συμβάλλουν στη ροή των επιφανειακών αξόνων, σε καμιά εποχή του χρόνου. Σελ.1-23

25 Σε όλες τις περιπτώσεις λοιπόν, τα χαμηλότερα σημεία στα οποία θα μπορούσε να τείνει η στάθμη του υδροφορέα, καθορίζεται από την τροφοδοσία των ποταμών Άρδα, Έβρου και Ερυθροποτάμου. Η σταθερότητα του συστήματος οφείλεται κυρίως στην τροφοδοσία του υδροφορέα από τους ανωτέρω ποταμούς. Η εικόνα αυτή απεικονίζεται και από τις μετρήσεις στάθμης επιλεγμένων γεωτρήσεων για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Στο υπόλοιπο πεδινό τμήμα της λεκάνης του Έβρου, το οποίο ταυτίζεται με τη λεκάνη Αλεξανδρούπολης από υδρογεωλογικής άποψης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλουβιακές αποθέσεις που ταυτίζονται με το Δέλτα του Έβρου, καθώς και τα νεογενή υλικά που βρίσκονται κάτω από τις αποθέσεις αυτές. Όλοι οι υδροφορείς, των αλλουβιακών αποθέσεων και των νεογενών υλικών, έχουν μια άμεση μονόδρομη σχέση τροφοδοσίας από τον Έβρο ποταμό και τους παρέμβριους χείμαρρους. Τέλος, οι αλλουβιακές αποθέσεις κατά μήκος του Έβρου από τους Νέους Ψαθάδες μέχρι το Πέπλο, τροφοδοτούνται αποκλειστικά από τον Έβρο, καθώς και τους παρέμβριους χείμαρρους που διασχίζουν τα πεδία και καταλήγουν στον Έβρο. 1.9 Βιβλιογραφία ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Β. (1977): Γεωλογική μελέτη της περιοχής Διδυµοτείχου Πενταλόφου (λεκάνη Ορεστιάδας). - Γεωλ. Γεωφ. Μελέτες ΙΓΜΕ, Τοµ.ΧΥΙΙ Ν02, σελ. 59 ΒΕΡΓΗΣ, Σ., (1982). Γεωλογική - Υδρογεωλογική Έκθεση Νομού Έβρου. Ι.Γ.Μ.Ε. Ξάνθη BIRK, F., (1965): Der geοlοgische, strukturelle und petrοgraphische Bau des οstlichen Bοs- ag- Massiνs bei Drama in Griechich - Mazedοnien. Elνersberg. Dissertatiοn οf Ph.D., 50 ρ. BΟNCEΝ, Ε., (1983): Disintergratiοn prοcesses in the Thracian massif.-geοι Balc. 13, 1, CHATZIPANAGIS Ι., CΟMPAGNΟNI, R., SANERΟNE R., (1983): Studiο geοlοgicοpetrοgraficο der Bοs - Dag settentriοnale. (Macedοnia greca). ΒοlΙ del assοc. Mineraria Subalpina, 22, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. (1984). Υδρογεωλογική μελέτη μηχανισμού λειτουργίας και διαίτης των πηγαίων εκδηλώσεων - Τρόποι υδρομάστευσης (περιοχή Κυπρίνου) (1984). Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της Κοινότητας Κυπρίνου Έβρου. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. (1987). Αναγνωριστική υδρογεωλογική μελέτη, για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής του Φυλακίου Ορεστιάδας. Έκθεση προς τον ΓΠΣ Φυλακίου Ορεστιάδας 2/1987 σελίδες 35 χάρτες 5. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ., ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ, Θ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Φ. κ. α. (1994). Διερεύνηση δυνατοτήτων ύδρευσης παράκτιων οικισμών της Θράκης από παράκτιους υδροφορείς. Εκθεση προς την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Τεύχη 4, σελίδες 393. Σελ.1-24

26 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι., ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ Α., (1995): Ανάπτυξη και χαρακτηριστικά υδροφόρων οριζόντων στις Τεταρτογενείς αποθέσεις λεκάνης Ορεστιάδας Έβρου. Πρακτικά 3 ου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου σελ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. (1996). Επηρεασμός αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και επιπτώσεις στο περιβάλλον από την άναρχη εκμετάλλευση διασυνοριακών ποταμών. Περίπτωση. Διακρατικών ποταμών στην Ελλάδα (Νέστος και Εβρος). Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου ΤΕΕ σελ DIMADIS, Ε., ZACHΟS, S., (1987): Geοlοgical and tectοnic structure οf the metamοrmphic basement οf Greek Rhοdοpe. First Bulgarian-Greek symp. Smοlen DIMADIS, Ε. AND ZACHΟS S., (1989): Geοlοgical and tectοnic structure οf The metamοrphic basement οf The Greek Rhοdοpes. GeοΙ Rhοdοpca, 1, DIMITRΟV, S., (1959): Kurze Ubersicht der metamοrphen Kοmplexe in Bulgarien. Freiberger Fοrschung - shefte, c 57, ρ DINTER, D., (1994): Tertiary structural eνοlutiοn οf the sοuthem Rhοdοpe metamοrphic prονince: Α fundamental reνisiοn BuΙ Geο. Sοc. Gre. νοιχχχ, Νο 1, ρ Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ NERCO-Ν.ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΩΡΙΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ (2011). Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007Ε. IVANΟV, R. (1981): The deep-seated Central Rhοdοpe nappe and the interference tectοnic οf Rhοdοpe crystal1ine basemen1. - GeοΙ Balc., 11,3, IΝAVΟV, R., (1989): The Mesta high- metamοrphic supergrοup in The al1οchthοne οf The Mesta nappe. 2nd Hel1enic bulgaήan Sympοsium, Thessalοniki Οc1., IVANΟV, Ζ. MΟSKΟΝSKΙ, S., KΟLCEΝA, Κ., DIMΟΝ, D., (1983): Structure geοlοgique des Rhοdοpes centrales. - Ιη: Reuniοn Extraοrdinaire de la Sοciete Geοlοgique de France. Guide de l'excursiοn. Β, IVANΟV, Ζ., (1985): Pοsitiοn tectοnique, structure geοlοgique et eνοlutiοn aplidique du massif des Rhοdοpres. Reun. extr. Sοc. GeοΙ France en Bulgarie, Guide, IVANΟV, Ζ., MΟSKΟΝSKΙ ST., DIMΟΝ, D., KΟLCHEΝA Κ., ΚΙAIN L., (1985): Geοlοgical Structure οf the Central Rhοdοpes.II.Structural sequences in The Synmetamοrphic eνοlutiοn οf the Central Rhοdοpe Metamοrphic Grοup. GeοΙ Balcanica, 15.3.,3-32. IVANΟV, Ζ.,(1988): Apercu general sur l' eνοlutiοn geοlοgique et stucturale du massif des Rhοdοpes dans le cadre des Balkanides. BulΙ Sοc. geοι France (8), 1. ΙΥ, η 2, ΚΑΪΜΑΚΗ, Σ., ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΣΠ., ΠΕΡΛΕΡΟΣ,, Β. ΝΙΑΔΑΣ, Γ. ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗΣ, Γ. (2003). Μελέτη τοπικών έργων διευθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο κατάντη μέρος της ευθυγράμμισης στην περιοχή Δέλτα Έβρου. ENΝECΟ Α.Ε., Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων-Τμήμα Υδραυλικών Έργων, Αθήνα. Σελ.1-25

27 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, Γ., (2001). Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Τόμος Γ. Έκδοση ΤΕΕ, Αθήνα. ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., (1986): Μεταλλογένεση της τριτογενούς θειούχου µεταλλοφορίας περιοχής Αισύµης Νοµού Έβρου. Διδακτ. Διατ. KΙLIAS, Α. And MΟUNTRAKIS, D.,(1989): Kinematics οf The crystalline sequenses ίn the Westem Rhοdοpe Massif.2nd Hellenic-bulgarian Sympοsium, Thessalοniki, Οct., Abstract. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, Π., ΞΕΝΑΚΗΣ, Μ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ι., (2000): Λιγνίτες Άβαντα Αλεξανδρούπολης. Έκθεση ΙΓΜΕ. ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ., ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Κ., ΜΙΧΑΗΛ Κ., ΔΗµΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α.,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ε., (1983): Μεταλλογενετικός χάρτης του νοµού Έβρου. Έκθεση ΙΓΜΕ ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ, Ν., (2005). Προτάσεις για διακρατική συνεργασία Ελλάδας Βουλγαρίας Τουρκίας σε θέματα διαχείρισης πλημμύρων και περιβάλλοντος. Ημερίδα του Δικτύου Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών Ελλάδας Βουλγαρίας Τουρκίας με θέμα: Πολιτική Προστασία. Ορεστιάδα. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ Ι.Λ., ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙ., (1999): Ισοτοπική, υδρολογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Ορεστιάδας. Eθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος» MARATΟS G. - ANDRΟNΟPΟULΟS Ν. (1964): Les cοuches de Melia - Alexandrοupοlis. Leur age et leur pοsitiοn dans la structure du Rhοdοpi. -Athens Bu1l. Geοl. Sοc. Οf Greece, νοl 6, Νο. Ι, ρ MARATΟS G. - ANDRΟNΟPΟULΟS Ν. (1967): La faune trοuνee dans les calcaries d Aιiki, Alexandrοupοlis (Phyllites du Rhοdοpe). -Bull. Geοl. Sοc. Greece. 6, ΜΑΡΙΝΟΣ, Π., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ι. ΠΕΤΑΛΑΣ, Χ. Και ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ, Ν. (1988). Αποδελτίωση και αξιολόγηση των υφισταμένων μελετών και έργων των σχετικών με τους υδατικούς πόρους της χώρας"- Υδατικό διαμέρισμα Θράκης. Έκθεση προς το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας. Δ/νση υδατικών πόρων. (1988) τεύχη 4 σελ. 785 Χάρτες 1 MATHERΟN, G. (1971). The Theοry οfregiοnalized Νariables and its Applicatiοns. Cahier Νο 5, Centre de Mοrphοlοgy Mathematique de Fοntainebleau 211ρρ. MEYER, W., (1968): Zur Altersstellung des Plutοnismus in Sudteil der RilaRhοdοpe- Masse (Nοrdgriechenland). Geοl. et Palaeοnt., 2, ΜΙΡΕΛΗ, Π., (2005). Ρύπανση Περιβάλλοντος. Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης, μέτρα και κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ημερίδα με θέμα: Πολιτική Προστασία. Δίκτυο Διασυνοριακής συνεργασίας Νομαρχιών Ελλάδας - Βουλγαρίας Τουρκίας. Ορεστιάδα. ΜΙΧΑΗΛ, Κ., ΔΗµΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α., ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, Κ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α., (1984): Κοιτασµατολογική έρευνα στην περιοχή Βυρίνη-Πεσσάνη Λευκίµης του Ν. Εβρου. Έκθεση ΙΓΜΕ. MPΟSKΟS, Ε., PAPADΟPΟULΟS, Ρ., PERDIKATSIS,Ν., (1986): The Rhοdοpe crystalline basement east οf Kοmοtini. - Bul. Geοl. Sc. Greece. MPΟSKΟS, Ε., PERDIKATSIS, Υ., (1987): Eclοgite-amphibοlites in East Rhοdοpe massif. - Ιn: Prοc. Bulgarian - Greek Sympοsium οf the Rhοdοpe massif. Sοfia. Σελ.1-26

28 MPΟSKΟS Ε., (1987): Pοlymetamοrphim in Central and East Rhοdοpe Massif. Prοceedings οf The First Bulgarian- Greek Symp. οη The Geοlοgy and Physical Geοgraphy οf the Rhοdοpe Massif. Geοlοgica Rhοdοpica, , Sοfia. MPΟSKΟS Ε., (1989): The metamοrphic eνοlutiοn οf East and Central Rhοdοpe. in: IGME-EEC "new cοncepts ίn mineral explοratiοn philοsοphy and their use in The study οf different types οf pοlymetallic mineralizatiοn in the Rhοdοpe regiοn, Greece". 2, IGME, Athens. MPΟSKΟS Ε., (1989): High-pressure metamοrphim in gneisses and pelitic schists in The East Rhοdοpe Zοne (Ν. Greece). Miner. Petrοl., 41, MPΟSKΟS Ε., (1989): Petrοlοgical study οf The metamοrphic rοcks οf West Rhοdοpe. in: IGME- EEC. Adνanced interdisciplinary explοratiοn research fοr base preciοus and assοciated metals ίn pοlymetamοrphic terraίns, Ν. Greece. Prοgr. Repοrt, Ρ 31. MPΟSKΟS Ε., (1991): Petrοlοgy οf the metamοrphic rοcks ίn West Rhοdοpe. Ιn: IGME-EEC. Adνanced interdisciplinary explοratiοn research fοr base preciοus and assοciated metals ίn pοlymetamοrphic terraίns Ν. Greece. Final Repοrt. Ρ 50. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΦΑΒΑΣ, Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Ι., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΓΚΕΜΙΤΖΗ, Α., (2001). υδρογεωλογική Μελέτη της ευρύτερης περιοχής Μάκρης Μαρώνειας. ΙΓΜΕ- Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Μ.Α.Μ.Θ), 145 σελίδες (α.α Α.Σ /49 της Βιβλιοθήκης Π.Μ.Α.Μ.Θ). ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΡΩΜΑΪΔΗΣ, Ι., (2002). Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής λεκάνης του Άρδα. ΙΓΜΕ-Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Π.Μ.Α.Μ.Θ Β ΚΠΣ). ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΥΡΚΙΔΟΥ, Ε., (2002). Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων στη Μακεδονία-Θράκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων. Φορέας Χρηματοδότησης:Υπουργείο Γεωργίας. Θεσσαλονίκη. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ., ΧΡΥΣΑΦΙΝΟΣ, Ε., ΡΑΧΟΥΤΗΣ, Ε., ΛΕΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Β., (1977). Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας περιοχής παρέμβριων εκτάσεων Ν. Έβρου. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αθήνα. ΠΕΡΓΑΛΙΩΤΗΣ, Π., (2003). Το υδατικό δυναμικό της Ελλάδας. Διεύθυνση Γεωλογίας Υδρολογίας, Διοικητικός τομέας Προγραμματισμού & Εφαρμογών Γ ΚΠΣ, Υπουργείο Γεωργίας. Αθήνα. ΠΕΤΑΛΑΣ Χ. Και Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1998). Υδροχημικά χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών στα συμπαγή πετρώματα της περιοχής Αλεξανδρούπολης. Δελτίο της Ελληνικής Εταιρίας τομ. ΧΧΧΙΙ/4, σελ Πρακτικά 8 ου Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα, Μάϊος ΠΕΤΑΛΑΣ Χ., Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Και ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, Ν. (1999). Αλληλεπίδραση φυσικών νερών με τους γεωλογικούς σχηματισμούς της Ενότητας Μάκρης και της τεκτονικής τάφρου της Μαρώνειας Θράκη. Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Υδρογεωλογικού συνέδριου με «έμφαση στη διαχείριση των υδατικών πόρων» Λευκωσία - Κύπρος Νοεμβρίου Περιοδικό του Συνδέσμου Γεωλόγων Μεταλλειολόγων Κύπρου Δελτίο. 9, σελ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΜ (2005). Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Υδατικών Διαμερισμάτων. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Χρηματοδότηση Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση υδατικού δυναμικού και φυσικών πόρων. Σελ.1-27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας Αθήνα, Οκτώβριος 28 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Κουμαντάκης, Δ. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης Ε.Μ.Π., Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία

Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Υδροκρίτης-Πιεζομετρία Οριοθέτηση υδρολογικής λεκάνης Χάραξη υδροκρίτη Η λεκάνη απορροής, παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που ονομάζονται φυσιογραφικά χαρακτηριστικά και μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Υπόγειων Υδάτω Σελιδα 2 από 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΘ 0.00-87.00 7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 7 1.2 Προσέγγιση 7 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9 2.1 Επισκόπηση 9 2.2 Γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων eea grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2 ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων ΠΑ2.6 Σχεδιασμός δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου)

Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου) Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου) Φίλιππος Ηρ. Χαρμανίδης Δρ. Υδρογεωλόγος ΙΓΜΕ * ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εκτίμηση χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εκτίμηση χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκτίμηση χημικής ς των υπόγειων υδατικών συστημάτων Με την Υπουργική Απόφαση 1811/2011 (ΦΕΚ 3322 Β /2011) καθορίζονται οι ανώτερες αποδεκτές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης αξιολογούνται τα ακόλουθα: 1. Η υπερεκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου αξιολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Το ΥΔ της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τρεις κύριες υδρολογικές λεκάνες: του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου. Ακόμη, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΑ... 1 Β. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΞΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΑΜΑΣ - ΑΓΓΙΤΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΡΑΜΑΣ - ΑΓΓΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: της ΜΑΥΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: της ΜΑΥΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η διερεύνηση των Μετεωρολογικών Παραμέτρων και η προσέγγιση του Υδρολογικού Ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΓ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΓ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου είναι οι λεκάνες του Αώου, του Καλαμά, του Άραχθου και του Λούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Για τον χαρακτηρισμό των υπογείων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) του ΥΔ Αττικής, όσον αφορά στην καλή ή κακή κατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Θεσσαλίας ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛΕΞ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΙΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου κ. Τοτονίδη Νίκο προς το Τοπικό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας (ΤΟ.Τ.Β.Ε.) της Ελληνικής Σπηλαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Γ.) Μέλος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Το ΥΔ Θεσσαλίας περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές λεκάνες. του Πηνειού, και των ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου. Κύριες λεκάνες του ΥΔ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα. Άσκηση 1

Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα. Άσκηση 1 Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα Άσκηση 1 Σε μια περιοχή αναπτύσσεται υδροφόρος ορίζοντας, του οποίου η πιεζομετρία παρουσιάζεται στο χάρτη. Στην ίδια περιοχή υπάρχει γεώτρηση ύδρευσης για παρακείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΠΕ του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ -) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ : ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ (ORPHEAS BEACH) ) ΠΕΡΙΟΧΗ : ΔE ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΔ ΚΟΥΡΝΑ ΘΕΣΗ : ΚΑΒΡΟΣ ΔΗΜΟΣ : ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΡΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 9. Υδρογεωλογία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου Περιγραφή Η εκβολή Ξηροποτάμου βρίσκεται περίπου 5,4 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από τον οικισμό της Σαμοθράκης. Πρόκειται για έναν εποχικό ρύακα που δέχεται νερό από μια

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης «Εκτός των τειχών» Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Το έργο 1G MED08-515 Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα