Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 07/08/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/74406 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ: Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου) Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π 28/ Την ανάληψη υποχρέωσης στον κωδικό 00/ Την απόφαση 3042/2014 του ηµάρχου για την εκχώρηση των αρµοδιοτήτων. 4. Τη βεβαίωση για το ύψος του ποσού του κωδικού. 5. Την ανάγκη για την κάτωθι υπηρεσία όπως αποτυπώνεται στο έγγραφο 2/68978/2015 της νσης Τροχαίου Υλικού. A. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του ήµάρχου για την αµοιβή ιδιωτών «για την έκδοση βεβαίωσης ταχογράφων, περιοριστή ταχύτητας, κάρτας καυσαερίων, κτλ για τα οχήµατα του ήµου» στον κωδικό 00/ B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση έγγραφων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών, έτους 2015: α/α Ζητούµενη υπηρεσία ποσότητα Τιµή µονάδος σε ευρώ άνευ φπα Συνολική αξία άνευ φπα Ταχογράφοι 1 α Ενεργοποίηση ψηφιακού

2 2 ταχογράφου και έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης καλής λειτουργίας 1β Βεβαίωση καλής λειτουργίας ψηφιακού ταχογράφου 1γ Βεβαίωση καλής λειτουργίας αναλογικού ταχογράφου Περιοριστής ταχύτητας 2 Βεβαίωση καλής λειτουργίας περιοριστή ταχύτητας οχήµατος Κάρτα καυσαερίων 3 α Βεβαίωση έκδοσης για κάρτα καυσαερίων οχήµατος έως 3,5 τόννους µικτοβαρές 3β Βεβαίωση έκδοσης για κάρτα καυσαερίων οχήµατος άνω των 3,5 τόννων µικτοβαρές Συνολική αξία άνευ φπα Φπα 16% 1.574,40 Γενικό σύνολο µε φπα 16% ,40 Η ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να πληρεί τις κάτω θι προδιαγραφές: Ο/οι µειοδότης/ες θα παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες µέσα σε 1 ηµέρα από την ειδοποίησή τους. Τα οχήµατα θα πρέπει να µεταβαίνουν στο συνεργείο των µειοδοτών ή κατόπιν συννενόησης ο µηχανικός θα µεταβαίνει στο χώρο στάθµευσης στ Ασγούρου. Τα τιµολόγια θα υπογράφονται από τη νση Τροχαίου Υλικού για την ορθότητά τους και κατόπιν θα προωθούνται περαιτέρω. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις υπηρεσίες είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του ηµάρχου µετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω, καθόσον η υπηρεσία δεν υπερβαίνει το ετήσιο ποσό για το οποίο θα έπρεπε να διενεργηθεί δηµόσιος διαγωνισµός(δηλαδή τα ευρώ άνευ ΦΠΑ).

3 3 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προµηθευτή είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τµήµα Προµηθειών. Ο ήµος έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µέρος της υπό προµήθεια υπηρεσίας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα(1) χρόνο από την ηµεροµηνία της υπογραφής της και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2015 και 2016 στον κωδικό 00/ Θα δεχθούµε προσφορές για όλη την ποσότητα των ζητούµενων υπηρεσιών, αλλά και για µέρος αυτής. Επίσης οι µειοδότες, υποχρεούνται µαζί µε τις προσφορές τους να προσκοµίσουν και επίσηµο παραστατικό που να αποδεικνύει την εγγραφή τους στο Επιµελητήριο της επαγγελµατικής τους οργάνωσης για το έτος Επιπλέον, θα υποβάλλουν και Υπεύθυνη ήλωση ότι συµφωνούν µε τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλουν αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής τους. Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ µέχρι και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015 στις το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών του ήµου Ρόδου, στο τηλέφωνο: , στον κ. Γεράσιµο Αντωνάτο. Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου µας από σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας και να αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡ ΙΚΗΣ

4 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Γραφείο ηµάρχου 2. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 3. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4. νση Τροχαίου Υλικού 5. Τµήµα Προµηθειών 6. κ. Γεωργιάδη Μανώλη ( νση Τροχαίου Υλικού) 7. κ. Μπακίρη Φώτη ( νση Τροχαίου Υλικού) 8. Εµπορικό Επιµελητήριο ωδεκανήσου 9. νση ιοικητικών Υπηρεσιών, για άµεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, µε απόδειξη. 10. Γραφείο Μηχανογράφησης (κ. Πανά Χρήστο, κ. Αρετή), για ανάρτηση στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου από τη λήψη του παρόντος, µε απόδειξη. 11. κ. Κακάκη Υπακοή (Τµήµα Προµηθειών) µέλος της Επιτροπής. 12. κ. Αφαντενός Νίκος (Τµήµα Προµηθειών) µέλος της Επιτροπής 13. κ. Κρητικού Λαµπράκη Άννα (Τµήµα Προµηθειών) - µέλος της Επιτροπής

5 5