Γιώργος Γκορέζης ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Γκορέζης ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 Γιώργος Γκορέζης ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

2

3 Γιώργος Γκορέζης ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

4 Όλα τα αντίτυπα φέρουν την υπογραφή του συγγραφέα Γιώργος Γκορέζης Παραµυθία Ιωάννινα Αθήνα

5 Αφιερώνεται σ' αυτούς που αγωνίσθηκαν και θυσιάσθηκαν για την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας µας.

6 - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Κλεµανσώ είχε δηλώσει : «Οι Συνθήκες είναι ένας τρόπος εξακολούθησης του πολέµου». Αυτό αποδεικνύεται και ιστορικά, αφού ανέκαθεν οι διατάξεις των Συνθηκών που υπογράφηκαν, και ιδίως µετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο, δηµιούργησαν νέο καθεστώς, δηλαδή προσαρτήσεις, ενσωµατώσεις, παραχωρήσεις εδαφικών εκτάσεων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αµέσως µετά την υπογραφή δηµιουργήθηκαν προστριβές, που πολλές φορές κατέληξαν σε ρήξη µεταξύ γειτονικών κρατών. Στο σύγγραµµα αυτό έχω περιλάβει Πράξεις Συµφωνίες και Συνθήκες µε τα σηµαντικότερα άρθρα τους, αυτά που είναι σε ισχύ και τα έκρινα ουσιαστικά για τη Χώρα µας. Το περιβάλλον διεθνούς αστάθειας που χαρακτηρίζει την εποχή µας, όπως επίσης τα άλυτα διεθνή µας προβλήµατα και οι χρονίζουσες διαφορές µας µε την γείτονα χώρα, δίνουν το µέτρο της επικαιρότητας στην εργασία αυτή. Κατέβαλα προσπάθεια ώστε τα γεγονότα και οι Πράξεις Συνθήκες να µη κρίνονται ιστορικά, ούτε να σχολιάζονται πολιτικά. Τα πολιτικά και διπλωµατικά σχόλια αφορούν στους πολιτικούς που φέρουν την ευθύνη, η κρίση τους ανήκει στον αναγνώστη. Στόχος µου είναι να δώσω στο κοινό µια σύντοµη εικόνα των Συνθηκών Συµφωνιών Συµβάσεων που αφορούν στην Ελλάδα, σήµερα µάλιστα που είναι περισσότερο από κάθε φορά αναγκαίο, αφού γίνεται πολλές φορές λόγος γι αυτές στον τύπο και τις συζητήσεις. Απ αυτή την άποψη νοµίζω ότι το σύγγραµµα αυτό καλύπτει ένα κενό στην Ελληνική βιβλιογραφία. Η εργασία µου αυτή έχει πρακτική ωφέλεια σ ένα ευρύ σύνολο. Στο λαό, στους µαθητές, στους φοιτητές, στους επιστήµονες, ακόµη και στους διπλωµάτες, που δεν µπορούν να διατηρούν στη µνήµη τους λεπτοµέρειες. Ιδιαίτερη αξία έχει γι αυτούς που ασχολούνται µε την πολιτική και την ιστορία. Οι πολιτικοί κρίνονται. Και η ιστορία διδάσκει. Πρέπει να διδάσκει, τουλάχιστον τους λαούς που θέλουν να ζήσουν.

7 - 2 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΝΑΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ (ΝΑΤΟ) Hµεροµηνία Υπογραφής: 4 Απριλίου 1949, στην Ουάσιγκτoν DC. Άρχισε να ισχύει την 24 Αυγούστου Συµβαλλόµενα Μέρη: Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ισλανδία, Καναδάς, Λουξεµβούργο, Μ.Βρεττανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα (1951), Τουρκία (1951), Δυτ.Γερµανία (1954), Ισπανία (1982). Σκοπός: Η στρατιωτική συµµαχία των συµβαλλοµένων µερών και η προαγωγή της συνεργασίας τους στους λοιπούς µη στρατιωτικούς τοµείς. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 2 : «Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη ειρηνικών και φιλικών σχέσεων... θα επιδιώκουν την ειρηνική επίλυση των διεθνών οικονοµικών διαφορών και θα ενθαρρύνουν την οικονοµική µεταξύ τους συνεργασία». Αρθρο 4 : «Τα συµβαλλόµενα µέρη, θα διαβουλεύονται µεταξύ τους οποτεδήποτε, κατά τη γνώµη µέρους ή µερών, η εσωτερική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός απ αυτά απειλείται». Αρθρο 5 : «Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων απ αυτούς στην Ευρώπη ή Βόρεια Αµερική, θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων, και συνεπώς

8 - 3 - συµφωνούν ότι αν συµβεί µια τέτοια επίθεση, το κάθε µέρος ασκώντας το δικαίωµα της ατοµικής ή συλλογικής αυτοάµυνας του άρθρου 51 του χάρτου των Ηνωµένων Εθνών, θα βοηθήσει το µέρος ή τα µέρη που δέχθηκαν την επίθεση, παίρνοντας ατοµικά, και σε συµφωνία µε τα άλλα µέρη, τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες, περιλαµβανόµενης της χρήσης ένοπλης δύναµης, προς το σκοπό να επαναφέρουν και διατηρήσουν την ασφάλεια στη περιοχή του Βορείου Ατλαντικού» Αρθρο 9 : «Τα συµβαλλόµενα µέρη θα εγκαθιδρύσουν Συµβούλιο, στο οποίο το κάθε µέρος θα αντιπροσωπεύεται, για να εξετάζει θέµατα εφαρµογής του συµφώνου αυτού». Πρωτόκολλο Προσχώρησης Ελλάδος και Τουρκίας, Αρθρο ΙΙ : «Για το σκοπό του άρθρου 5, ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων από τα µέρη θεωρείται εκείνη που περιλαµβάνει επίθεση : ι. Στο έδαφος οποιουδήποτε από τα µέρη στην Ευρώπη ή Βόρεια Αµερική..., στο έδαφος της Τουρκίας ή στα νησιά που ανήκουν στην δικαιοδοσία οποιουδήποτε µέρους στον Βόρειο Ατλαντικό βορείως του Τροπικού του Καρκίνου. ιι. Εναντίον δυνάµεων, πλοίων ή αεροσκαφών οποιουδήποτε µέρους, όταν ευρίσκονται µέσα ή πάνω από τα εδάφη τους ή σε οποιαδήποτε περιοχή στην Ευρώπη, ή στη Μεσόγειο, ή στη περιοχή του Βορείου Ατλαντικού βόρεια του Τροπικού του Καρκίνου».

9 - 4 - ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙ Α ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (SOFA) Ηµεροµηνία Υπογραφής : 19 Ιουνίου 1951 στο Λονδίνο. Άρχισε να ισχύει την 23 Αυγούστου Συµβαλλόµενα Μέρη : Όλα τα κράτη - µέλη του ΝΑΤΟ εκτός την Ισπανία και Ισλανδία. Σκοπός : Προσδιορίζει την νοµική κατάσταση και υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάµεων και πολιτών ενός κράτους - µέλους που υπηρετούν στο έδαφος ενός άλλου µέλους - κράτους. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο ΙΙΙ «Σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τη διαδικασία που ισχύει στο κράτος που δέχεται το προσωπικό και αφορά στην είσοδο και την αναχώρηση δυνάµεως ή µελών της, τα µέλη αυτά εξαιρούνται των κανονισµών διαβατηρίου, βίζας και επιθεωρήσεων µεταναστών κατά την είσοδο και έξοδό τους από το κράτος - µέλος». Αρθρο VI : «Τα µέλη της δυνάµεως δύνανται να κατέχουν και να φέρουν όπλα, υπό συνθήκες που καθορίζονται από διαταγές. Οι αρχές του κράτους στο οποίο ανήκουν να λαµβάνουν ευµενώς υπ όψη τις αιτήσεις του φιλοξενούντος κράτους πάνω σε αυτό το θέµα». Αρθρο VII : «Σχηµατισµοί ή Μονάδες µιας συµµαχικής δύναµης, έχουν το δικαίωµα της φρούρησης στρατοπέδων, εγκαταστάσεων και άλλων χώρων που κατέχουν. Η Στρατιωτική Αστυνοµία της συµµαχικής δύναµης, µπορεί να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας στο χώρο της. Έξω από το χώρο της, τέτοια µέτρα ασφαλείας θα λαµβάνονται µόνο σε συνεργασία µε τις αρχές του φιλοξενούντος κράτους».

10 - 5 - Αρθρο ΙΧ : «Απαιτήσεις, εργατών πολιτών από τη συµµαχική δύναµη θα ικανοποιούνται όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία του φιλοξενούντος κράτους. Οι εργάτες που χρησιµοποιούνται από τη συµµαχική δύναµη, κατά ουδένα τρόπο θα θεωρούνται µέλη της δύναµης αυτής».

11 - 6 - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΩΝ Ηµεροµηνία Υπογραφής 28 Αυγούστου 1952 στο Παρίσι. Συµβαλλόµενα Μέρη Όλα τα κράτη - µέλη του ΝΑΤΟ εκτός του Καναδά, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Σκοπός: Να προσδιορίσει το νοµικό καθεστώς των Στρατηγείων ΝΑΤΟ και του προσωπικού που ανήκει σ αυτά. Κυριότερα Αρθρα: Αρθρο 3 : «α. Δύναµη εννοείται το προσωπικό που υπηρετεί στο Συµµαχικό Στρατηγείο Ξηράς, Θαλάσσης ή Αέρος ενός κράτους - µέλους. β. Πολιτικό εννοείται το προσωπικό που είναι ιδιώτες και δεν είναι υπήκοοι µή µέλους - κράτους ούτε υπήκοοι ή κανονικοί κάτοικοι του φιλοξενούντος κράτους, και που επιτελούν µέρος του Συµµαχικού Στρατηγείου ή Στρατ. Υπηρεσίας ενός κράτους µέλους, ή ανήκουν σε κατηγορία προσωπικού στην υπηρεσία του Συµµαχικού Στρατηγείου, όπως αυτή καθορίζεται από το Βορειοατλαντικό Συµβούλιο». Αρθρο 8 : «Τα Στρατηγεία αυτά στη πράξη απαλλάσσονται από φόρους και δασµούς, στις καταναλώσεις αγαθών που γίνονται για το κοινό αµυντικό συµφέρον και για αποκλειστική ατοµική τους χρήση». Αρθρο 11 : «Κανένα µέτρο δεν µπορεί να ληφθεί εναντίον του Συµµαχικού Στρατηγείου, σε ότι αφορά την περιουσία του και τα κεφάλαιά του». Αρθρο 13 : «Τα Αρχεία και άλλα επίσηµα ντοκουµέντα των Συµµαχικών Στρατηγείων είναι Απαραβίαστα». Παρατήρηση Το Πρωτόκολλο των Παρισίων µαζί µε την προηγούµενη Συµφωνία SOFA, επικυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Νόµο 2799/1954 (Εφηµερίδα Κυβερνήσεως 8 Απρ. 1954).

12 - 7 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΤΤΑΒΑΣ) Ηµεροµηνία Υπογραφής : 20 Σεπτεµβρίου Τέθηκε σε ισχύ την 18 Μαίου Συµβαλλόµενα Μέρη : Ολα τα κράτη - µέλη ΝΑΤΟ εκτός από την Ισπανία. Σκοπός : Να προσδιορίσει το νοµικό καθεστώς του Βορειοατλαντικού Συµβουλίου, των κατωτέρων του κλιµακίων και του Διεθνούς Επιτελείου. Κυριότερα Άρθρα : Αρθρο 17 : «Οι κατηγορίες των επίσηµων του ΝΑΤΟ για τους οποίους θα ισχύουν τα άρθρα 18 και 20 θα συµφωνηθούν µεταξύ του προέδρου του Συµβουλίου και το καθένα από τα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη». Αρθρο 18 : «Επίσηµοι του ΝΑΤΟ, όπως συµφωνήθηκαν στη βάση του άρθρου 17, θα : α. Έχουν το δικαίωµα να εισάγουν την επίπλωσή τους και άλλα χρειώδη, στο χώρο της δουλειάς τους κατά την πρώτη άφιξή τους και κατά την αναχώρησή τους, χωρίς δασµούς. β. Εχουν το δικαίωµα να εισάγουν τα αυτοκίνητά τους για προσωπική χρήση και να τα επανεξάγουν, χωρίς δασµούς». Αρθρο 20 : «Πέραν των ανωτέρω προνοµίων, ο Γραµµατέας του Οργανισµού, ο Συντονιστής της Αµυντικής Παραγωγής και άλλα επίσηµα µέλη, όπως συµφωνούνται µεταξύ του προέδρου του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κρατών - µελών, θα απολαµβάνουν προνοµίων και ασυλιών, όπως συµβαίνει και µε το διπλωµατικό προσωπικό ανάλογου βαθµού». Αρθρο 23 : «Τα προβλεπόµενα από τα παραπάνω άρθρα για την ασυλία και τα προνόµια, δεν χρειάζονται την έγκριση των κρατών στα οποία ανήκουν οι επίσηµοι, εκτός : α. Την ασυλία σχετικά µε πράξεις και λόγια ή γραπτά που έγιναν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων στον Οργανισµό. β. Το απαραβίαστο για όλα τα έγγραφα και ντοκουµέντα σχετικά µε την εργασία τους στον

13 - 8 - Οργανισµό. γ. Ευκολίες και περιορισµούς στο συνάλλαγµα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

14 - 9 - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΌ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΑΤΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ηµεροµηνία : 8 Μαρτίου και 19 Απριλίου Συµβαλλόµενα Μέρη : Η Ελλάδα και ο Ανώτατος Συµµαχικός Διοικητής στην Ευρώπη (SACEUR). Σκοπός : Να εξαιρέσει τα Νατοϊκά Επιτελεία στην Ελλάδα από φόρους και άλλους δασµούς σε εισαγόµενα είδη για τον σκοπό της κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας των Επιτελείων. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 1 : «Ολες οι µηχανές, τα ανταλλακτικά, τα εργαλεία και άλλα απαραίτητα υλικά ή εφόδια, περιλαµβανοµένων των λιπαντικών, που εισάγονται στην Ελλάδα και σκοπεύουν στην κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων των Νατοικών Επιτελείων, εξαιρούνται των φόρων, δασµών και άλλων επιβαρύνσεων (περιλαµβανοµένου του χαρτοσήµου), που επιβάλλονται κατά τον χρόνο της εισαγωγής, προς όφελος του κράτους ή τρίτου µέρους». Αρθρο 2 : «Συµβαλλόµενοι, ανεφοδιαστές και χορηγοί και οι µε αυτούς τρίτοι συµβαλλόµενοι, εξαιρούνται, σχετικά µε τα υλικά που αγοράζονται απ αυτές για τις Νατοϊκές εγκαταστάσεις, από τον Φόρο Κύκλου Εργασιών που είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν σύµφωνα µε το νόµο 660/1937 και το Β.Δ. 1 Φεβρουαρίου 1951, όπως επίσης και από τα βάρη χαρτοσήµου που περιγράφονται στο άρθρο 15 του Κώδικα Χαρτοσήµου». Αρθρο 3 : «Οι όροι δασµοί, φόροι και άλλα βάρη δεν αναφέρονται στις υποχρεώσεις πληρωµών για προσφερθείσες υπηρεσίες».

15 Αρθρο 4 : «Η παρούσα συµφωνία θα έχει αναδροµική ισχύ από 1 Νοεµβρίου 1952». Παρατήρηση : Τα ανωτέρω περιλαµβάνονται σε επιστολή της 8 Μαρτίου 1958 από την µόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ προς Ανώτατο Συµµαχικό Διοικητή Ευρώπης (SACEUR). Ο SACEUR µε απαντητική επιστολή του την 19 Απριλίου 1958 αποδέχθηκε το περιεχόµενό της.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΟΗΕ) Ηµεροµηνία Υπογραφής : 26 Ιουνίου 1945 στο Σάν Φραντσίσκο. Άρχισε να ισχύει 24 Οκτ Συµβαλλόµενα Μέρη : Μέχρι το 1983 ήταν 157 κράτη - µέλη. Σήµερα ανέρχονται στα 188. Σκοπός : Ιδρύει τα Ηνωµένα Εθνη, για τα οποία λειτουργεί σαν είδος Συντάγµατος. Κυριότερα Άρθρα : Αρθρο 2(4) : «Ολα τα κράτη - µέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση στρατ. δύναµης κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας άλλου κράτους». Αρθρο 51 : «Τίποτε στο χάρτη αυτό δεν περιορίζει το δικαίωµα της ατοµικής ή συλλογικής αυτοάµυνας, όταν µια ένοπλη επίθεση λαµβάνει χώρα εναντίον µέλους των Ηνωµένων Εθνών, έως ότου το Συµβούλιο Ασφαλείας πάρει τα αναγκαία µέτρα για την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας». Αρθρο 52 : «Τίποτε στο χάρτη δεν αποκλείει την ύπαρξη περιοχικών διευθετήσεων ή επιτροπών, που να αποβλέπουν σε ενέργειες για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας». Αρθρο 53 : «Το Συµβούλιο Ασφαλείας θα ενεργοποιεί, όταν κρίνει απαραίτητο, τέτοιες περιοχικές διευθετήσεις ή επιτροπές, για να ενεργούν υπό την εποπτεία του. Αλλά καµία ενέργεια δεν θα γίνεται απ αυτούς, χωρίς την εξουσιοδότηση του Συµβουλίου Ασφαλείας». Αρθρο 54 : «Το Συµβούλιο Ασφαλείας σε κάθε περίπτωση θα τηρείται ενήµερο ενεργειών που ελήφθησαν σε περιοχικές

17 διευθετήσεις για την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας».

18 TO BAΛKANΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ Ηµεροµηνία Υπογραφής : 9 Αυγ 1954 στο Βελιγράδι. Αρχισε να ισχύει 21 Μαι Συµβαλλόµενα Μέρη : Ελλάδα, Τουρκία και Γιουγκοσλαβία. Επιδιωκόµενοι Σκοποί : Ενώνει τα κράτη - µέλη σε µια αµυντική στρατιωτική συµµαχία. Επίσης ωθεί σε κοινές προσπάθειες στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο ΙΙ : «Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν, ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή περισσοτέρων µελών σε οποιοδήποτε τµήµα του εδάφους του θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων, και τα συµβαλλόµενα µέρη ασκώντας το δικαίωµα της ατοµικής ή συλλογικής αυτοάµυνας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 51 του χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, θα βοηθήσουν ατοµικά και συλλογικά το µέλος ή τα µέλη που δέχθηκαν επίθεση, παίρνοντας αµέσως, µετά από κοινή συµφωνία, όλα τα µέτρα, περιλαµβανοµένης της χρήσης ενόπλου δύναµης, τα οποία θεωρούν αναγκαία για αποτελεσµατική άµυνα». Αρθρο ΙV : Ιδρύει Διαρκές Συµβούλιο, που συνεργάζεται µε τα Γεν. Επιτελεία των κρατών - µελών σε θέµατα κοινής Αµύνης. Αρθρο Χ : «Τα προβλεπόµενα από το Σύµφωνο αυτό δεν µειώνουν κατ ουδένα τρόπο, ούτε εµποδίζουν την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της Ελλάδος και Τουρκίας, όπως αυτά απορρέουν από το Σύµφωνο του ΝΑΤΟ της 4 Απρ 1949, στο οποίο είναι συµβαλλόµενα µέρη». Παρατήρηση Μετά και τα γεγονότα που ακολούθησαν την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας,το σύµφωνο ατονεί.

19 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ Ηµεροµηνία Υπογραφής : 24 Ιουλίου 1923 στη Λοζάννη. Συµβαλλόµενα Μέρη : Αγγλία, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρουµανία, Τουρκία. Σκοπός : Συνθήκη Ειρήνης που αποκαθιστά σχέσεις φιλίας και εµπορίου µε την Τουρκία, µετά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο και τον Ελληνοτουρκικό του Κυριότερα Αρθρα Αρθρα 2 και 3 : Οριοθετεί τα σύνορα της Τουρκίας µε Ελλάδα, Βουλγαρία, Συρία και Ιράκ. Αρθρο 5 : Συγκροτεί επιτροπή για να προσδιορίσει επί του εδάφους την οριογραµµή µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ακολουθώντας κατά το καλύτερο δυνατόν τις περιγραφές που δίνονται στη συνθήκη αυτή και λαµβάνοντας υπόψη τοπικούς περιορισµούς και άλλα οικονοµικά ενδιαφέροντα. Αρθρο 12 : «Η απόφαση που πάρθηκε στις στη σύσκεψη του Λονδίνου, µετά από το άρθρο 5 της συνθήκης του Λονδίνου στις Μαϊ 1913 και το άρθρο 15 της συνθήκης των Αθηνών στις 1-14 Νοεµβρίου 1913, και η οποία απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Κυβέρνηση στις 13 Φεβρουαρίου 1914, σχετικά µε την κυριαρχία της Ελλάδος πάνω στα νησιά της Ανατ. Μεσογείου εκτός Ιµβρου, Τενέδου και Λαγουσών (νήσος Μαυριές ) και ειδικότερα τα νησιά Λήµνος, Σαµοθράκη, Μυτιλήνη, Χίος, Σάµος και Ικαρία, επαναβεβαιούται Εκτός εάν περιλαµβάνεται αντίθετη πρόβλεψη στην παρούσα συνθήκη, τα νησιά που βρίσκονται λιγότερο από τρία µίλια από την Ασιατική ακτή παραµένουν στη Τουρκική Κυριαρχία». Αρθρο 13 : Θέτει µερικούς περιορισµούς σχετικά µε την οχύρωση και το µέγεθος των στρατιωτικών δυνάµεων στα Ελληνικά νησιά Μυτιλήνη, Χίος, Σάµος και Ικαρία.

20 Αρθρο 14 : Λαµβάνει µέτρα για ειδικά θέµατα των Τουρκικών νησιών Ιµβρος και Τένεδος, όπως διοικητική οργάνωση από τοπικά στοιχεία που να εγγυάται τον γηγενή µη µουσουλµανικό πληθυσµό σε ότι αφορά την τοπική διοίκηση και την προστασία προσώπων και περιουσιών. Αρθρο 15 : «Η Τουρκία αποκηρύσσει προς χάρη της Ιταλίας όλα τα δικαιώµατά της και τους τίτλους της πάνω στα Δωδεκάνησα». Αρθρο 20 : «Η Τουρκία µε το άρθρο αυτό αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπως ανακηρύχθηκε από τη Βρετανική Κυβέρνηση την 15 Δεκ 1914». Αρθρο 23 : «Τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνούν και διακηρύττουν την αρχή της ελεύθερης διέλευσης και ναυσιπλοίας στα Τουρκικά στενά, όπως περιγράφεται στη ξεχωριστή σύµβαση που υπογράφηκε την ίδια µέρα σχετικά µε το καθεστώς των Στενών». Αρθρα : Αφορούν την προστασία και την επανεγκατάσταση των µειονοτήτων. Σχόλια: Η Συνθήκη της Λοζάννης, ήταν το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας για ισορροπία µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, µετά από πολλά χρόνια εχθροπραξιών. Η Τουρκία ανεγνώρισε την Ελληνική κυριαρχία πάνω στα νησιά Λήµνος, Λέσβος, Χίος, Σάµος και Ικαρία, που είχαν απελευθερωθεί από τον Οθωµανικό ζυγό στο διάστηµα µεταξύ 1878 και Η Ελλάδα επέστρεψε στην Τουρκία την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ιµβρος και Τένεδος και παραιτήθηκε από τα δικαιώµατά της στη Σµύρνη στην Ανατολία, που της είχε παραχωρηθεί από την Οθωµανική Κυβέρνηση µε την λήξη του Α Παγκοσµίου Πολέµου µε την συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου ποτέ δεν εφαρµόστηκε). Και οι δύο χώρες συµφώνησαν να ανταλλάξουν τις Ελληνικές και Τουρκικές µειονότητες. Η συνθήκη αυτή της Λοζάννης είναι ακόµα σε ισχύ.

21 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ (ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ) Ηµεροµηνία Υπογραφής : 24 Ιουλίου 1923 στη Λοζάννη. Συµβαλλόµενα Μέρη: M.Βρεττανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Τουρκία. Σκοπός : Να εγκαταστήσει διεθνή επιτροπή που να διαχειρίζεται τα Τουρκικά Στενά πριν από την συνθήκη του Μοντρέ. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 1 : «Τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να αναγνωρίσουν και διακηρύξουν την αρχή της ελευθέρας διέλευσης και ναυσιπλοϊας δια θαλάσσης και αέρος στα Στενά - Δαρδανέλια, θάλασσα Μαρµαρά και Βόσπορος». Αρθρο 2 : «Η διέλευση και ναυσιπλοϊα των εµπορικών πλοίων και αεροσκαφών και των πολεµικών πλοίων και αεροσκαφών στα Στενά στην ειρήνη και στο πόλεµο, από τούδε θα ρυθµίζεται από τα προβλεπόµενα στο επισυναπτόµενο παράρτηµα». Αρθρο 4-9 : Αποστρατιωτικοποιεί τη ζώνη των Στενών, όπως επίσης τα νησιά Σαµοθράκη, Λήµνος, Ιµβρος, Τένεδος. Αρθρο 10 : «Θα λειτουργεί στην Κωνσταντινούπολη Διεθνής Επιτροπή ονοµαζόµενη Επιτροπή Στενών». Αρθρο 16 : «Θα είναι καθήκον της Επιτροπής να εφαρµόζει ρυθµίσεις που θα κρίνει αυτή για την εκπλήρωση της αποστολής της». Παράρτηµα 1 : Εµπορικά πλοία και αεροπλάνα κρατών ουδέτερων έχουν πλήρη ελευθερία διέλευσης και ναυσιπλοίας, νύχτα και µέρα. Αν η Τουρκία είναι σε εµπόλεµη κατάσταση µπορεί να απαγορεύσει σε εχθρικά πλοία και αεροπλάνα να χρησιµοποιούν τα Στενά.

22 Παράρτηµα 2 : Πολεµικά πλοία ουδέτερων κρατών έχουν πλήρη ελευθερία διέλευσης που υπόκειται σε περιορισµούς του τονάζ. Η Τουρκία µπορεί να απαγορεύσει σε εχθρικά πλοία να χρησιµοποιούν τα Στενά. Τα υποβρύχια πρέπει να διέρχονται σε ανάδυση και τα αεροπλάνα έχουν το δικαίωµα να υπερίπτανται σε ζώνη 5 χιλιοµέτρων πλάτους. Παρατήρηση Η Ελλάδα αποδεικνύει και υποστηρίζει ότι η συνθήκη της Λοζάννης αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την συνθήκη του Μοντρέ, όπως άλλωστε φαίνεται καθαρά στο προοίµιο της τελευταίας. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι µόνο το µέρος που αναφέρεται στην Επιτροπή των Στενών και στον εν γένει χειρισµό του θέµατος των Στενών έχει αντικατασταθεί και ότι οι προβλέψεις για την αποστρατιωτικοποίηση ορισµένων νησιών του Αιγαίου είναι ακόµη σε ισχύ.

23 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ (ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕ) Ηµεροµηνία Υπογραφής : 20 Ιουλίου 1936 στο Μοντρέ. Άρχισε να ισχύει 9 Νοεµβρίου Συµβαλλόµενα Μέρη : Κράτη Μαύρης Θάλασσας : Βουλγαρία, Ρουµανία, Σοβιετική Ένωση, Τουρκία. Άλλα Κράτη : Αυστραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Γιουγκοσλαβία. Σκοπός : Επιστροφή στην Τουρκία της διαχείρισης των Στενών και διακανονισµός της διέλευσης των πλοίων διαµέσου των Στενών (Δαρδανέλια, θάλασσα Μαρµαρά και Βόσπορος). Κυριότερα Αρθρα : Προοίµιο : «Επιθυµούντες να ρυθµίσουµε την διέλευση και ναυσιπλοία στα Στενά σε τρόπο που αυτή να εξασφαλίζεται, χωρίς να παραγνωρίζεται η ασφάλεια της Τουρκίας και των άλλων κρατών της Μαύρης Θάλασσας......, αποφασίσαµε να αντικαταστήσουµε µε την παρούσα Συνθήκη την συνθήκη που υπογράψαµε στη Λοζάννη στις 24 Ιουλίου 1923». Τµήµα 1 και 2 : Ρυθµίζει τα της διέλευσης των εµπορικών και πολεµικών πλοίων ( Οπως επισυναπτόµενος πίνακας). Αρθρο 10 : «Πολεµικά πλοία, εκτός αυτών που εµπίπτουν στην κατηγορία που περιγράφεται στη προηγούµενη παράγραφο (ελαφρά επιφανείας, µικρά πολεµικά ή βοηθητικά πλοία), θα έχουν το δικαίωµα της διέλευσης µόνο υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 11 και 12» (Το άρθρο 11 ρυθµίζει την διέλευση µεγάλων πλοίων κρατών της Μαύρης Θάλασσας). Αρθρο 12 : «Τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας θα έχουν το δικαίωµα διέλευσης διαµέσου των Στενών µε το σκοπό να αφιχθούν στις βάσεις τους υποβρυχίων που κατασκευάσθηκαν ή

24 αγοράσθηκαν εκτός περιοχής Μαύρης Θαλάσσης, ή που ήσαν για επισκευή σε ναυπηγεία εκτός Μαύρης Θαλάσσης». Αρθρο 13 : Επιβάλλει προειδοποίηση στη Τουρκία για διέλευση πολεµικών πλοίων (κανονικά οκτώ (8) ηµέρες για κράτη της Μαύρης Θάλασσας και δεκαπέντε (15) ηµέρες για τα άλλα κράτη). Αρθρο 24 : «Η Τουρκία θα επιβλέπει την εκτέλεση όλων των προβλέψεων της παρούσας Συνθήκης σχετικά µε την διέλευση πολεµικών πλοίων διαµέσου των Στενών». Παρατήρηση : Με κοινή συναίνεση και πρακτική η Συνθήκη εφαρµόζεται και για κράτη που δεν την έχουν υπογράψει. Για την διέλευση των αεροπλανοφόρων αναφερόµαστε σε ιδιαίτερο κεφάλαιο - Συνθήκες Μεσογείου. Η Ιαπωνία αποκήρυξε τα εκ της Συνθήκης δικαιώµατά της µε την Συνθήκη Ειρήνης το 1951.

25 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ (ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΟΝΤΡΕ) ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΜΠΟΛΕΜΗ) ΟΧΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΕΙ- ΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΜΠΟΛΕΜΗ) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (Πολιτικά, Ολα τα πλοία που δεν θεωρούνται πολεµικά). (Εισέρχονται τα Στενά ηµέρα και ακολουθούν ορισµένη διαδροµή). NAI (Αν δεν είναι εµπόλεµη µε Τουρκία. Εισέρχονται τα Στενά ηµέρα και ακολουθούν ορισµένη διαδροµή). ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (Από 100 έως τόνους, µε οπλισµό µέχρι 8 ιντσών). (Διέρχονται την ηµέρα και κατόπιν προειδοποίησης). (Αν δεν είναι εµπόλεµα, εκτός αν επιστρέφουν στη βάση τους. Διέρχονται την ηµέρα και κατόπιν προειδοποίησης). ΟΧΙ (Εντελώς στην διακριτική ευχέρεια της Τουρκίας). ΟΧΙ (Εντελώς στη διακριτική ευχέρεια της Τουρκίας). ΜΙΚΡΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (Από 100 µέχρι τόνους χωρίς τορπίλες, µε δυνατότητα ταχύτητας πάνω από 20 κόµβους, ή µε οπλισµό πάνω από 6,1 ίντσες). (Διέρχονται την ηµέρα και κατόπιν προειδοποίησης). (Αν δεν είναι εµπόλεµα, εκτός αν επιστρέφουν στη βάση τους. Διέρχονται την ηµέρα και µετά από προειδοποίηση). ΟΧΙ (Εντελώς στη διακριτική ευχέρεια της Τουρκίας). ΟΧΙ (Εντελώς στην διακριτική ευχέρεια της Τουρκίας).

26 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (Πάνω από 100 τόνους, που δεν ναυπηγήθηκε για πολεµικό αλλά χρησιµοποιείται σε στόλο, π.χ. µη οπλισµένο πάνω από 6,1 ίντσες, µη δυνάµενο να εκτοξεύει τορπίλλες κ.λ.π.). (Διέρχονται την ηµέρα και κατόπιν προειδοποίησης. Βοηθητικά πλοία που µεταφέρουν καύσιµα υγρά ή αέρια πρέπει να προειδοποιούν). (Αν δεν είναι εµπόλεµα, εκτός αν επιστρέφουν στη βάση τους. Διέρχονται την ηµέρα και κατόπιν προειδοποίησης). ΟΧΙ (Εντελώς στη διακριτική ευχέρεια της Τουρκίας). ΟΧΙ (Εντελώς διακριτική ευχέ ρεια της Τουρ κίας). στη ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (Πάνω από τόνους, ή µε οπλισµό πάνω από 8 ίντσες). ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗ ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Διέλευση κατά µόνας, εµπόλεµα. συνοδευόµενα όχι Διέλευση περισσότερο από 2 κανονιοφόρους). ΚΡΑΤΗ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Αν δεν είναι κατά µόνας συνοδευόµενα όχι περισσότερο από 2 κανονιοφόρους). ΟΧΙ (Εντελώς στη διακριτική ευχέρεια της Τουρκίας). ΟΧΙ (Εντελώς στη διακριτική ευχέρεια της Τουρ κίας). ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ (Σχεδιασµένα να επιχειρούν κάτω της θαλάσσης). ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Αν επιστρέφουν ή πάνε για επισκευήκατασκευή ή λόγω αγοράς. Ταξιδεύουν µέρα ΜΟΝΟ ΚΡΑΤΗ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Αν επιστρέφουν ή πάνε για επισκευή-κατασκευή ή λόγω αγοράς. Ταξιδεύουν µέρα ΟΧΙ (Εντελώς διακριτική ευχέρεια της Τουρ κίας). στη ΟΧΙ (Εντελώς στη διακριτική ευχέρεια της Τουρκίας).

27 και επιφάνεια). στην και επιφάνεια). στην ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΑ (Σχεδιασµένα να µεταφέρουν αεροπλάνα στη θάλασσα για επιχειρήσεις). ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤ ΑΙ ( Ιδε Συνθήκες Μεσογείου). Κεφάλαιο: ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟ ΡΙΖΟΝΤΑΙ ( Ιδε Κεφάλαιο: Συνθήκες Μεσογείου). ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟ ΡΙΖΟΝΤΑΙ ( Ιδε Κεφάλαιο: Συνθήκες Μεσογείου). ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟ ΡΙΖΟΝΤΑΙ ( Ιδε Κεφάλαιο: Συνθήκες Μεσογείου).

28 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ Ηµεροµηνία Υπογραφής : 16 Αυγούστου 1960 στη Λευκωσία. Αρχισε να ισχύει αµέσως. Συµβαλλόµενα Μέρη : Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, Τουρκία, Οι Ελληνοκύπριοι (αντιπροσωπευόµενοι από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο) και οι Τουρκοκύπριοι (αντιπροσωπευόµενοι από τον Δρα Κιουτσούκ). Σκοπός : Μαζί µε την συνθήκη ίδρυσης, να οδηγήσει στην ίδρυση της Δηµοκρατίας της Κύπρου. Κυριότερα Αρθρα : Συνθήκη Εγγύησης Αρθρο 1 : «Η Κύπρος αναλαµβάνει να µη συµµετέχει εν όλω ή εν µέρει, σε οποιαδήποτε πολιτική ή οικονοµική ένωση µε οποιοδήποτε άλλο κράτος. Επίσης δηλώνει ότι θα απαγορεύει κάθε ενέργεια που δυνατόν θα προάγει αµέσως ή εµµέσως, την ένωση µε άλλο κράτος ή την διαίρεσή της νήσου». Αρθρο 2 : «Η Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Τουρκία, αναγνωρίζουν και εγγυώνται την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Δηµοκρατίας της Κύπρου». Αρθρο 3 : «Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να σέβονται την ακεραιότητα των περιοχών που κρατούνται υπό την Αγγλική κυριαρχία και εγγυώνται τη χρήση τους από το Ηνωµένο Βασίλειο και το δικαίωµα του να φροντίζει, για την ασφάλειά τους». Αρθρο 4 : «Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της Συνθήκης αυτής, οι τρεις εγγυήτριες δυνάµεις έχουν το δικαίωµα να πάρουν µέτρα µε µοναδικό σκοπό να επαναφέρουν την κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε την παρούσα Συνθήκη».

29 Συνθήκη Συµµαχίας : Αρθρο 2 : «Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να αντισταθούν σε κάθε επίθεση ή επιβολή, άµεση ή έµµεση, εναντίον της ανεξαρτησίας ή της εδαφικής ακεραιότητας της Δηµοκρατίας της Κύπρου». Αρθρο 3 : «Προς το σκοπό να πετύχει τον σκοπό που αναφέρεται πιο πάνω ένα τριµερές Επιτελείο θα εγκατασταθεί στο έδαφος της Δηµοκρατίας της Κύπρου». Πρωτόκολλο ΙΙ «Συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Κύπρου, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η επιτροπή αυτή αποτελεί το ανώτατο πολιτικό όργανο της τριµερούς συµµαχίας και µπορεί να επιληφθεί παντός θέµατος που οι Κυβερνήσεις των τριών συµµάχων κρατών συµφωνούν να υποβάλουν σε αυτό».

30 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ηµεροµηνία Υπογραφής : 16 Αυγούστου 1960 στη Λευκωσία. Αρχισε να ισχύει την ίδια µέρα. Συµβαλλόµενα Μέρη : Αγγλία, Ελλάδα, Τουρκία και η Δηµοκρατία της Κύπρου (εκπροσωπούµενη από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για τους Ελληνοκυπρίους και τον Δρα Κιουτσούκ για τους Τουρκοκυπρίους). Σκοπός : Μαζί µε τις Ελληνοτουρκικές συµφωνίες της Ζυρίχης οδήγησε στην εγκαθίδρυση της Δηµοκρατίας της Κύπρου. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 1 : «Το έδαφος της Δηµοκρατίας θα περιλαµβάνει την νήσο Κύπρο, µαζί µε τα νησιά που κείνται εγγύς της ακτής µε εξαίρεση των δύο περιοχών που προσδιορίζονται σε παράρτηµα «Α» της συνθήκης αυτής και οι οποίες θα παραµείνουν στην κυριαρχία του Ηνωµένου Βασιλείου. Αυτές οι περιοχές αναφέρονται στη Συµφωνία και το Παράρτηµα σαν «Ακρωτήρι» και «Δεκέλεια»». Αρθρο 2 (1). «Η Δηµοκρατία της Κύπρου θα παραχωρήσει στο Ηνωµένο Βασίλειο δικαιώµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Β». (Η Αγγλία παίρνει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί µερικά άλλα µέρη στο νησί, άλλα µόνιµα και χωρίς περιορισµό και άλλα µε λιγότερα δικαιώµατα. Η Αγγλία έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί ελεύθερα δρόµους, λιµάνια και άλλες ευκολίες για την κίνηση των τµηµάτων µεταξύ των βάσεων και των χώρων ασκήσεων (Τα Βρετανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν το δικαίωµα να υπερίπτανται του Κυπριακού εδάφους χωρίς κανένα άλλο περιορισµό, εκτός αυτού που αναφέρεται στην ασφάλεια άλλων αεροσκαφών και στη ζωή και περιουσία των Κυπρίων. Εντός του εδάφους των βάσεων η Βρετανία µπορεί να εγκαταστήσει και λειτουργήσει επικοινωνίες και ηλεκτρονικά

31 συστήµατα, περιλαµβανοµένου του δικαιώµατος εκποµπών και χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που θεωρείται αναγκαία)». Αρθρο 2 (2) : «Η Δηµοκρατία της Κύπρου θα συνεργάζεται πλήρως µε την Βρετανία για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η αποτελεσµατική λειτουργία των στρατιωτικών βάσεων στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, όπως και η άσκηση από τη Βρετανία των άλλων δικαιωµάτων που αναφέρονται σε αυτή τη Συµφωνία». Παρατήρηση : Οι Ελληνοτουρκικές συµφωνίες της Ζυρίχης, που περιείχαν τη συµφωνία εγγύησης, τη συνθήκη συµµαχίας και το Σχέδιο Συντάγµατος θα εγκαθίδρυαν την Δηµοκρατία της Κύπρου, αν δεν ανεφύοντο διαφορές πάνω στο µέγεθος και το νοµικό καθεστώς των βάσεων. Το θέµα επιλύθηκε τα µεσάνυχτα της 15 Αυγ. 1960, και υπογράφηκε έτσι η συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Την 15 Νοεµβρίου 1983, το αυτοαποκαλούµενο «Τουρκική Δηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου» ψευδοκράτος, ανακήρυξε την ανεξαρτησία του. Την 18 Νοεµβρίου 1983, µε την απόφαση 541 του Συµβουλίου Ασφαλείας τα Ηνωµένα Εθνη καταδίκασαν την Τουρκική αυτή ενέργεια, που µέχρι σήµερα κανένα κράτος δεν αναγνώρισε.

32 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΠΛΟϊΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ) Ηµεροµηνία Υπογραφής : 7 Δεκεµβρίου 1944 στο Σικάγο. Αρχισε να ισχύει 4 Απριλίου Συµβαλλόµενα Μέρη : Μέχρι το 1983 περίπου εκατόν πενήντα (150). Σκοπός : Εγκαθιδρύει τον Οργανισµό Διεθνούς Αεροπλοίας (ICAO). Καθιερώνει κοινά αποδεκτούς κανόνες Διεθνούς Αεροπλοίας. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 1 : «Τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν ότι το κάθε κράτος έχει πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον εναέριο χώρο πάνω από το έδαφός του». Αρθρο 2 : «Για τους σκοπούς της συνθήκης αυτής, έδαφος ενός κράτους θα θεωρείται η περιοχή ξηράς και τα χωρικά ύδατα τα παρακείµενα και υπό τη προστασία ή εντολή του κράτους.». Αρθρο 3 : «(α) Η σύµβαση αυτή εφαρµόζεται µόνο στα πολιτικά αεροσκάφη και δεν εφαρµόζεται στα κρατικά αεροσκάφη. (β) Αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται από το Στρατό, την Αστυνοµία και τα Τελωνεία, θα θεωρούνται κρατικά αεροσκάφη. (γ) Κανένα κρατικό αεροσκάφος συµβαλλόµενου κράτους δεν θα πετάει πάνω από το έδαφος άλλου κράτους χωρίς εξουσιοδότηση ή ειδική συµφωνία ή κάτι παρόµοιο. (δ) Τα συµβαλλόµενα κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση, όταν εκδίδουν κανονισµούς για τα κρατικά τους αεροσκάφη να λαµβάνουν υπόψη την ασφάλεια αεροπλοίας για τα πολιτικά αεροσκάφη». Αρθρο 9 : «Κάθε συµβαλλόµενο κράτος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωµα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ή προς χάρη της δηµόσιας ασφάλειας και µε άµεση εφαρµογή, κατά καιρούς να περιορίζει ή απαγορεύει τις πτήσεις πάνω απ όλο ή µέρος της επικράτειάς του µε τον όρο ότι αυτοί οι περιορισµοί ή απαγορεύσεις θα έχουν εφαρµογή χωρίς διακρίσεις εθνικότητας στα αεροσκάφη».

33 Αρθρο 43 : «Με τη συνθήκη δηµιουργείται οργανισµός µε την ονοµασία Διεθνής Οργανισµός Αεροπλοίας (International Civil Aviation Organization - ICAO).».

34 ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Ευρωπαϊκή Ένωση) Ηµεροµηνία Υπογραφής : 25 Μαρτίου Αρχισε να ισχύει την 1 Ιανουαρίου Συµβαλλόµενα Μέρη (αρχικά) : Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία. Σκοπός : Η εγκαθίδρυση «κοινής αγοράς» µε την προοδευτική οικονοµική ενοποίηση των κρατών - µελών. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 3 : «Προς το σκοπό της προαγωγής της αρµονικής ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες της κοινότητας θα περιλαµβάνουν : (α) Την κατάργηση των τελωνείων µεταξύ των κρατών - µελών. (β) Την κατάργηση των εµποδίων στην ελευθερία διακίνησης προσώπων - υπηρεσιών και κεφαλαίων. (γ)την καθιέρωση κοινής αγροτικής πολιτικής. (δ) Την καθιέρωση κοινής πολιτικής στις µεταφορές. (ε) Την δηµιουργία συστήµατος για την προαγωγή του οικονοµικού ανταγωνισµού στο χώρο της Κοινής Αγοράς. (στ) Την προσαρµογή των νόµων των κρατών - µελών, ώστε να εξυπηρετούν την λειτουργία της κοινής αγοράς». Αρθρο 9 (1) : «Η Κοινότητα θα βασίζεται σε µια τελωνειακή ένωση που θα καλύπτει όλο τον τοµέα εµπορίου και θα απαγορεύει την επιβολή τελών στις εισαγωγές και εξαγωγές των κρατών - µελών». Αρθρο 173 : «Το κοινό Δικαστήριο θα κρίνει τη νοµιµότητα των πράξεων του Συµβουλίου και της Επιτροπής». Αρθρο 189 : «Για να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα εκδίδουν κανονισµούς και ντιρεκτίβες, θα παίρνουν αποφάσεις και θα κάνουν εισηγήσεις και γνωµατεύσεις».

35 Παρατήρηση : Σήµερα η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα µετονοµάσθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλοδοξεί να αποκτήσει εκτός από την οικονοµική και πολιτική οντότητα, έχει 15 κράτη - µέλη και ευελπιστεί να συνενώσει όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

36 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1914 ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, 30 ΜΑΙΟΥ 1913 Αρθρο 5 : «Η Αυτού Μεγαλειότης ο Οθωµανός Αυτοκράτωρ και αι Αυτών Μεγαλειότητες αι σύµµαχες Δυνάµεις διακηρύττουν ότι εµπιστεύονται στη Γερµανία, Αυστροουγγαρία, Γαλλία Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία και Ρωσία την ευθύνη να αποφασίσουν για τη τύχη όλων των Οθωµανικών νησιών στο Αιγαίο, εκτός της νήσου Κρήτης και της χερσονήσου του Αθω». (Επιβεβαιώθηκε µε το άρθρο 15 της συνθήκης των Αθηνών, 14 Νοεµβρίου 1913). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1914 (Νότα προς κ. Στρέιτ, (Ελλάδα) 13 Φεβρ. 1914, Απόφαση κοινοποιηθείσα στην Τουρκία µε τη Νότα της 14ης Φεβρ. 1914). «Συνεπώς, οι έξι δυνάµεις αποφάσισαν να παραδώσουν στην Ελλάδα όλες τις νήσους στο Αιγαίο, τις οποίες στη πράξη κατέχει, εκτός της Ιµβρου και της Τενέδου, όπως και το Καστελόριζο, που πρέπει να επιστραφεί στη Τουρκία. Οι Μ.Δυνάµεις αποφάσισαν επίσης, σχετικά µε τα νησιά που δόθηκαν στην Ελλάδα, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει σε αυτές όπως και στη Τουρκία ικανοποιητική εγγύηση ότι τα νησιά αυτά ούτε θα οχυρωθούν, ούτε θα χρησιµοποιηθούν για κάποιο ναυτικό ή στρατιωτικό σκοπό». ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1914 «Με µεγάλη λύπη η Τουρκία σηµειώνει ότι οι έξι Μεγάλες Δυνάµεις δεν εξέτασαν επαρκώς τις ζωτικές απαιτήσεις της Τουρκικής Αυτοκρατορίας και δεν τακτοποίησαν το θέµα σε τρόπο που να αποφεύγεται κάθε σοβαρή ένσταση. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση, εν γνώσει των υποχρεώσεών της και δίνοντας πραγµατική αξία στις ευχές της για ειρήνη, λαµβάνει υπ όψη την απόφαση των έξι Μ. Δυνάµεων σχετικά µε την επιστροφή στην Αυτοκρατορία των νησιών Ιµβρος, Τένεδος και Καστελόριζο, και θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει τα δίκαια και νόµιµα δικαιώµατα - απαιτήσεις της».

37 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ, 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1914 «Η Ελλάδα διακηρύσσει ότι είναι έτοιµη να εφαρµόσει την απόφαση των Δυνάµεων, σύµφωνα µε την οποία ικανοποιητική εγγύηση θα πρέπει να δοθεί σε αυτές και στην Τουρκία ότι τα νησιά αυτά ποτέ δεν θα οχυρωθούν, ούτε θα χρησιµοποιηθούν για Ναυτικούς ή Στρατιωτικούς σκοπούς. Η Ελλάδα είναι έτοιµη να δώσει στην Τουρκία την ανωτέρω εγγύηση, µόλις η Τουρκία θα δηλώσει ότι θα συµµορφωθεί µε τη Νότα των Δυνάµεων». Παρατήρηση : Η Απόφαση του Λονδίνου επαναλαµβάνεται στη συνθήκη της Λοζάννης, µε την οποία (Άρθρο 12 ) επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της Ελλάδος στα νησιά Λήµνος, Σαµοθράκη, Μυτιλήνη, Χίος, Σάµος, Ικαρία. Με το άρθρο 15 της ιδίας συνθήκης η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώµατος και τίτλου πάνω στα Δωδεκάνησα και τη νήσο Καστελλόριζο. Η τελευταία ακολουθεί τη τύχη της Δωδεκανήσου, και παραχωρείται στην Ελλάδα µε το άρθρο 14 της συνθήκης ειρήνης των Παρισίων ( ).

38 ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Hµεροµηνία Υπογραφής: 10 Νοεµβρίου 1976 στο Στρασβούργο. Αρχισε να ισχύει 4 Αυγ Συµβαλλόµενα Μέρη : Μέχρι το 1995, 35 χώρες. Σκοπός : Να καθορίσει διαδικασίες για την έκδοση προσώπων που κατηγορούνται για τροµοκρατικές ενέργειες. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 1 : «Για σκοπούς έκδοσης φυγάδων µεταξύ των συµβαλλόµενων κρατών, κανένα από τα επόµενα αδικήµατα δεν θα θεωρείται πολιτικό : (α). Αεροπειρατεία. (β). Βιαιοπραγίες πάνω σε αεροσκάφη. (γ). Σοβαρές προσβολές και επιθέσεις εναντίον της ζωής, της φυσικής ακεραιότητας, ή της ελευθερίας προσώπων προστατευοµένων διεθνώς, περιλαµβανοµένων των διπλωµατών. (δ). Επιθέσεις που περιλαµβάνουν απαγωγές, οµηρίες ή σοβαρές παράνοµες κρατήσεις προσώπων. (ε). Επιθέσεις που περιλαµβάνουν βοµβιστικές ενέργειες, χρήση χειροβοµβίδας, πυραύλων, αυτόµατων όπλων ή επιστολών - ταχυδροµικών βοµβών, αν η χρήση αυτών βάζει σε κίνδυνο πρόσωπα». Αρθρο 4 : «Για τους σκοπούς αυτής της Συνθήκης και στην έκταση στην οποία κάθε επίθεση που µνηµονεύεται στο άρθρο 1 δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα των επιθέσεων που δικαιολογούν έκδοση του επιτιθεµένου σύµφωνα µε κάποια Σύµβαση ή Συνθήκη µεταξύ κρατών - µελών, θα θεωρείται ότι περιλαµβάνεται σε τέτοιο πίνακα µε την παρούσα Συνθήκη». Αρθρο 6 : «Ενα κράτος - συµβαλλόµενο µέρος στο έδαφος του οποίου ένα πρόσωπο έχει βρεθεί πρώτο να έχει εκτελέσει επίθεση που µνηµονεύεται στο άρθρο 1, και το κράτος δέχεται αίτηση να εκδόσει το πρόσωπο αυτό, αν δεν εκδίδει το πρόσωπο, υποβάλλει την περίπτωση χωρίς εξαίρεση και χωρίς καθυστέρηση στις αρµόδιες αρχές του προς εκδίκαση. Οι αρχές θα αποφασίσουν

39 µε τον ίδιο τρόπο όπως στη περίπτωση οποιασδήποτε σοβαρής επίθεσης, και σύµφωνα µε τους νόµους που ισχύουν στο κράτος». Παρατήρηση : Την 4 Δεκεµβρίου 1979, τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προσυπέγραψαν την Συνθήκη αυτή.

40 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΣΙΝΚΙ) Ηµεροµηνία Υπογραφής : 1 Αυγούστου 1975 στο Ελσίνκι. Συµβαλλόµενα Μέρη : 35 κράτη, περιλαµβανοµένων όλων των Ευρωπαϊκών, εκτός Αλβανίας. Σκοπός : Η Συµφωνία για την ισχυροποίηση της σταθερότητας Ανατολής - Δύσης, καθιερώνοντας έγκαιρη προειδοποίηση για ασκήσεις και ανταλλαγές παρατηρητών. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 1 : «Για µεγάλες ασκήσεις µε την συµµετοχή πάνω από στρατιωτών, που γίνονται ανεξάρτητα ή µε την συµµετοχή Ναυτικού και Αεροπορίας, πρέπει να δίνεται προειδοποίηση. Αυτή η προειδοποίηση θα δίνεται για µεγάλες ασκήσεις στην Ευρώπη, από οποιοδήποτε κράτος που ασκείται εντός των ορίων του, ή στην παρακείµενη θάλασσα και στον αέρα. Η προειδοποίηση θα δίνεται 21 τουλάχιστον µέρες πριν την έναρξη της άσκησης, ή, για την περίπτωση άσκησης που αποφασίζεται σε λιγότερο χρόνο, το συντοµότερο δυνατό. Οι πληροφορίες προειδοποίησης περιλαµβάνουν το γενικό σκοπό της άσκησης, τα κράτη που συµµετέχουν, την δύναµη των Μονάδων, τη περιοχή της άσκησης και τον χρονικό πίνακα διεξαγωγής. Τα συµµετέχοντα κράτη θα καλούν παρατηρητές για την άσκηση από άλλα κράτη, σε πνεύµα καλής θέλησης και αµοιβαιότητας». Παρατήρηση : Η τελική αυτή Πράξη - Συµφωνία, είναι περισσότερο µια πολιτική πράξη και ντοκουµέντο, παρά µια Συνθήκη. Γι αυτό δεν είναι µιά διεθνής νοµική υποχρέωση, µε την παραδοσιακή έννοια. Η πρόοδος στη Συνδιάσκεψη για τον αφοπλισµό στην Ευρώπη ενδυνάµωσε τα παραπάνω µέτρα.

41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Ηµεροµηνία Υπογραφής : 1 Δεκεµβρίου 1982 στο Montego Bay της Ιαµαικής. Τέθηκε σε εφαρµογή την 16 Ιανουαρίου Συµβαλλόµενα Μέρη : Μέχρι το Δεκέµβριο του 1984, 156 κράτη. Σκοπός : Κωδικοποιεί, και σε µερικές περιπτώσεις δηµιουργεί νέες σχέσεις, σχετικά µε όλα τα θέµατα τα σχετιζόµενα µε τον Νόµο της Θαλάσσης. Κυριότερα Αρθρα : Μέρος ΙΙ. Ασχολείται µε τα Χωρικά Υδατα, την Συνορεύουσα Ζώνη και την Αβλαβή Διέλευση. Μέρος ΙΙΙ. Ασχολείται µε την διεθνή ναυσιπλοία δια µέσου των στενών, όπου καθιερώνονται δύο καθεστώτα : Διέλευση δια µέσου των στενών µε ελεύθερη ναυσιπλοία που συνδέει ένα µέρος της ανοιχτής θάλασσας ή Οικονοµικής Ζώνης µε την άλλη πλευρά και µη αποκλειόµενη Αβλαβή Διέλευση σε στενά που σχηµατίζονται από την ξηρά και ένα νησί, όταν εναλλακτικά υπάρχει εύκολη εναλλακτική διέλευση, ή σε στενά µεταξύ ανοιχτής θάλασσας ή Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης και χωρικής θάλασσας. Μέρος V. Ορίζει την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη. Είναι η περιοχή παρακείµενη και πέραν των χωρικών υδάτων, εκτεινοµένη

42 όχι περισσότερο των 200 ναυτικών µιλίων από την ακτή. Στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη το παράκτιο κράτος έχει κυριαρχικά δικαιώµατα για σκοπούς εξερεύνησης, εκµετάλλευσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων. Τρίτες χώρες διατηρούν το δικαίωµα της ελεύθερης ναυσιπλοίας και αεροπλοίας στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη. Μέρος VΙΙ. Καθορίζει τα της Ανοιχτής Θαλάσσης. Στην Ανοιχτή Θάλασσα υπάρχει ελευθερία ναυσιπλοίας και αεροπλοίας και υπό ορισµένους όρους, επιστηµονικής έρευνας, αλιείας, κατασκευής εγκαταστάσεων και διακαλωδίωσης. Μέρος ΧΙ. Καθορίζει τα του Διεθνούς Βυθού. Ο Διεθνής Βυθός θαλάσσης περιλαµβάνει το βυθό και το έδαφος πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας (π.χ. πέραν της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας / της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. Ενδιαφέρον για τον όρο παρουσιάζει η εξόρυξη µετάλλων όπως το µαγνήσιο, που προαπαιτεί σύµβαση µε την Διεθνή Επιτροπή Βυθού, έναν οργανισµό που ιδρύθηκε για να διαχειρίζεται αυτό το θέµα. Παρατήρηση : Σύµφωνα µε ειδικούς επί του Διεθνούς Δικαίου, ένας µεγάλος αριθµός των κανόνων ναυσιπλοίας και άλλων ρυθµίσεων της Σύµβασης αυτής απλώς κωδικοποιεί τον υπάρχοντα και ισχύοντα µέχρι τώρα διεθνή νόµο και κατ αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται µε τη Σύµβαση δικαιώµατα και υποχρεώσεις τόσο γι αυτούς που την υπογράφουν, όσο και γι αυτούς που δεν την υπογράφουν.

43 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪ ΑΣ Ορισµός ΑΒΛΑΒΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ Ναυσιπλοία για το σκοπό της συνεχούς και ανεµπόδιστη ς διέλευσης που δεν παραβλάπτει την ειρήνη, τη τάξη και την ασφάλεια του παράκτιου κράτους. ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟ ΜΕΝΗ ΑΒΛΑΒΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ Ναυσιπλοία σε στενά που σχηµατίζοντα ι από νησί και κύρια ξηρά όπου υπάρχει εναλλακτική οδός το ίδιο άνετη ή µεταξύ ανοιχτών θαλασσών ή χωρικών θαλασσών. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΡΑΝSIT Ναυσιπλοία και υπέρπτηση για το σκοπό της συνεχούς και εύκολης διέλευσης του στενού µεταξύ ανοικτών θαλασσών ή Αποκλειστικ ών Οικον. Ζωνών. ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΙΠΕΛΑ- ΓΟΥΣ Ναυσιπλοία για το σκοπό της συνεχούς και ανεµπόδιστη ς διέλευσης δια µέσου του Αρχιπελάγου ς. ΝΑΥΣΙ- ΠΛΟΪΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ελεύθερη ναυσιπλοϊα και υπέρπτηση σε ανοιχτή θάλασσα. Ζώνη στην οποία εφαρµόζεται. Χωρικά ύδατα και θάλασσα Αρχιπελάγου ς (Πέραν των γραµµών ναυσιπλοίας). Διεθνή Στενά που δεν επιτρέπουν ελεύθερη διέλευση. Διεθνή Στενά αλλά από αυτά που καλύπτονται από την προηγούµενη στήλη ή που καλύπτονται από διεθνή σύµβαση, π.χ. Μοντρέ. Υδατα Αρχιπελάγου ς (µέσα στις γραµµές ναυσιπλοίας και τα χωρικά ύδατα). Ανοιχτή θάλασσα και Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη. Μπορεί µόλυνση η να Ηθεληµένη Ηθεληµένη Αλλά µπορεί Αλλά µπορεί Στην

44 διακανονισθε ί σοβαρή µόλυνση συνιστά µη αβλαβή διέλευση. σοβαρή µόλυνση συνιστά µη αβλαβή διέλευση. µόνο να δίνει ισχύ στις υπάρχουσες διεθνείς συµφωνίες και η διέλευση Δεν µπορεί να απαγορευθεί. µόνο να δίνει ισχύ στις υπάρχουσες διεθνείς συµφωνίες και η διέλευση δεν µπορεί να απαγορευθεί. Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη το παράκτιο κράτος δίνει έµφαση στους διεθνείς κανονισµούς. Στην ανοιχτή θάλασσα εφαρµόζοντα ι πάντα οι διεθνείς κανονισµοί. Μπορούν να καθορισθούν γραµµές ναυσιπλοίας Σύµφωνα πάντα µε τις διεθνείς συµφωνίες και οργανισµούς, τελωνειακές ανάγκες κ.λ.π. Σύµφωνα πάντα µε τις διεθνείς συµφωνίες και οργανισµούς, τελωνειακές ανάγκες κ.λ.π. Με προσαρµογή στα ισχύοντα µε τον συµφωνηθέν τα διεθνή οργανισµό. Με προσαρµογή στα ισχύοντα µε τον συµφωνηθέν τα διεθνή οργανισµό. Όχι Ορισµένα κράτη µε δική τους θέληση καθόρισαν γραµµές ναυσιπλοίας. Μπορεί το ψάρεµα να απαγορευθεί Αποτελεί µη αβλαβή διέλευση. Αποτελεί µη αβλαβή διέλευση. ΟΧΙ Στην Ανοικτή Θάλασσα. Στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη. Μπορεί η θαλάσσια έρευνα να απαγορευθεί Αποτελεί µη αβλαβή διέλευση. Αποτελεί µη αβλαβή διέλευση. Χρειάζεται προηγούµενη εξουσιοδότη ση. Χρειάζεται προηγούµενη εξουσιοδότη ση. ΟΧΙ Στην Ανοικτή Θάλασσα. στην

45 Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη. Μπορούν ορισµένες στρατ. δραστηριότητ ες κατά τη διέλευση να απαγορευθο ύν Καµία άσκηση/πρακ τική µε όπλα. Αποχή από την απειλή χρήσης ή χρήση όπλου ή στρατ. Δύναµης. Καµία άσκηση/πρακ τική µε όπλα. Αποχή από την απειλή χρήσης ή χρήση όπλου ή στρατ. δύναµης. Όχι Αλλά πρέπει να απέχουν από την απειλή χρήσης ή χρήση δύναµης. Όχι Αλλά πρέπει να απέχουν από την απειλή χρήσης ή χρήση δύναµης. ΟΧΙ Μπορεί η υπέρπτηση να απαγορευθεί ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Απαγορεύετα ι η διέλευση εν καταδύσει Απαιτείται διέλευση επιφανείας και επίδειξη σηµαίας. Απαιτείται διέλευση επιφανείας και επίδειξη σηµαίας. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Μπορεί διέλευση αναβληθεί η να Χωρίς διάκριση, προσωρινά σε ορισµένη περιοχή για λόγους ασφαλείας, και µετά από προειδοποίη ση. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

46 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Ηµεροµηνία Υπογραφής : 29 Απριλίου 1958 στη Γενεύη. Αρχισε να ισχύει 30 Σεπ Συµβαλλόµενα Μέρη : 82 κράτη. Σκοπός : Μέχρι πρόσφατα, επ ευκαιρία του γεγονότος της σύµβασης του ΟΗΕ για το Νόµο της Θαλάσσης, αναγνωρίζεται ότι διακηρύσσει αρχές διεθνούς δικαίου. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 1 : «Ο όρος ανοιχτή θάλασσα εννοεί όλα τα µέρη της θάλασσας που δεν περιλαµβάνονται στην αιγιαλίτιδα ζώνη ή στα χωρικά ύδατα ενός κράτους». Αρθρο 2 : «Οι ανοιχτές θάλασσες είναι ανοιχτές σε όλα τα έθνη, και κανένα κράτος δεν µπορεί να υπαγάγει µέρος τους στην κυριαρχία του.... Η ελευθερία των ανοιχτών θαλασσών περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων, για όλα τα κράτη, παράκτια και µή : Ελευθερία ναυσιπλοίας, ελευθερία αλιείας, ελευθερία τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων και σωληνώσεων, ελευθερία υπέρπτησης». Αρθρο 7 : «Οι προβλέψεις των προαναφεροµένων άρθρων σχετικά µε την εθνικότητα και εγγραφή των πλοίων, δεν αποκλείει τα πλοία που χρησιµοποιούνται επίσηµα από κυβερνητικό οργανισµό, και φέρουν τη σηµαία του οργανισµού». Αρθρο 8 : «Πολεµικά πλοία στις ανοιχτές θάλασσες ανήκουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του κράτους του οποίου φέρουν τη σηµαία». Αρθρο 22 : «Ενα πολεµικό πλοίο που συναντά ξένο εµπορικό πλοίο σε ανοιχτή θάλασσα, δεν µπορεί να κάνει νηοψία, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές υποψίες για : (α). Πειρατεία. (β). Εµπόριο σκλάβων. (γ). Ότι ενώ φέρει ξένη σηµαία ή αρνείται να ανεβάσει σηµαία, στην πραγµατικότητα το πλοίο είναι της ίδιας εθνικότητας µε το πολεµικό».

47 Αρθρο 23 : «Καταδίωξη και κατάληψη ενός ξένου πλοίου µπορεί να αναληφθεί όταν οι αρµόδιες αρχές του παράκτιου κράτους έχουν λόγους να πιστεύουν ότι το πλοίο έχει παραβιάσει τους νόµους και κανονισµούς του παράκτιου κράτους». Παρατήρηση : Το πλείστον των προβλέψεων της σύµβασης αυτής έχουν ενσωµατωθεί µε ελάχιστες µεταβολές στη Σύµβαση του OHE του Νόµου της Θαλάσσης.

48 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ Ηµεροµηνία Υπογραφής : Την 29 Απριλίου 1958 στη Γενεύη. Αρχισε να εφαρµόζεται την 10 Σεπτεµβρίου Συµβαλλόµενα Μέρη : 80 κράτη. Σκοπός : Μέχρι πρόσφατα, µε την ευκαιρία της ψήφισης της Σύµβασης ΟΗΕ για τον Νόµο της Θαλάσσης, αναγνωρίζεται γενικώς ότι διακηρύσσει αρχές διεθνούς δικαίου. Κυριότερα Αρθρα : Αρθρο 1 : «Η κυριαρχία ενός κράτους παράκτιου εκτείνεται πέραν της ξηράς και των χωρικών υδάτων, σε µια ζώνη θαλάσσης παρακείµενη στην ακτή που περιγράφεται σαν αιγιαλίτιδα ζώνη». Αρθρο 2 : «Η κυριαρχία ενός παράκτιου κράτους εκτείνεται και στον εναέριο χώρο πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη, όπως και στο υπέδαφος και το βυθό». Αρθρο 10 : «Η νήσος είναι µια περιοχή ξηράς που σχηµατίσθηκε από τη φύση, περιβαλλόµενη από νερό, που δεν καλύπτεται από παλιρροιακά κύµατα. Η αιγιαλίτιδα ζώνη της νήσου µετράται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη Σύµβαση αυτή». Αρθρο 14 : «Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε αυτή τη σύµβαση τα πλοία όλων των κρατών, παράκτιων και µή, έχουν το δικαίωµα της αβλαβούς διέλευσης από την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η διέλευση θα θεωρείται αβλαβής το χρονικό διάστηµα που δεν παραβλάπτει την ειρήνη, την τάξη και την ασφάλεια του παράκτιου κράτους. Τα υποβρύχια είναι αναγκαίο να διέρχονται εν αναδύσει και να φέρουν τη σηµαία τους». Αρθρο 16 : «Το παράκτιο κράτος µπορεί να πάρει µέτρα να απαγορεύει διέλευση που δεν είναι αβλαβής. Επίσης µπορεί, χωρίς διακρίσεις µεταξύ των πλοίων, να αναβάλλει προσωρινά σε ορισµένες περιοχές της αιγιαλίτιδας ζώνης την αβλαβή διέλευση ξένων πλοίων, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Δεν

49 επιτρέπεται να αποκλεισθούν ξένα πλοία της αβλαβούς διέλευσης από στενά που χρησιµοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοία». Παρατήρηση Το πλείστον των προβλέψεων της Σύµβασης έχει ενσωµατωθεί µε επουσιώδεις αλλαγές, στην Σύµβαση του ΟΗΕ για το Νόµο της Θαλάσσης.

50 ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ Ορισµός Αιγιαλίτιδα Ζώνη είναι η Ζώνη Θαλάσσης η παρακείµενη στην ακτή, πέραν από την ξηρά και τα εσωτερικά χωρικά ύδατα, πάνω στην οποία το κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία. Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται στον εναέριο χώρο πάνω από την Αιγιαλίτιδα Ζώνη, όπως και στο βυθό και στο υπέδαφος. Πλάτος Ιστορικά το πλάτος της Αιγιαλίτιδας Ζώνης ήταν 3 ναυτικά µίλια (κανών βολής πυροβόλου), που υπετίθετο ότι αντιπροσώπευε την απόσταση στην οποία ένα κράτος µπορούσε να ασκήσει άµεσο έλεγχο. Τις τελευταίες όµως δεκαετίες πολλά κράτη άρχισαν να διεκδικούν κυριαρχία σε ευρύτερες ζώνες. Τόσο διαφορετικές ήταν οι απόψεις και η πρακτική κρατών, ώστε η Σύµβαση για την Αιγιαλίτιδα Ζώνη το 1958 δεν πέτυχε να περιλαµβάνει συµφωνία για το πλάτος της Αιγιαλίτιδας Ζώνης. Από την αρχή ωστόσο της τρίτης σύσκεψης στα Ηνωµένα Εθνη για το Νόµο της Θαλάσσης, τα συµµετέχοντα κράτη πέτυχαν συναίνεση, που αντανακλά στη Σύµβαση του 1982 για το Νόµο της Θαλάσσης, ότι : «Κάθε κράτος έχει το δικαίωµα να καθορίσει το πλάτος της Αιγιαλίτιδας Ζώνης µέχρι το όριο των 12 Ναυτικών Μιλίων, µετρώµενη σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη Σύµβαση αυτή». Αβλαβής Διέλευση Το παράκτιο κράτος δεν µπορεί να σταµατήσει ξένο πλοίο διερχόµενο δια µέσου της Αιγιαλίτιδας Ζώνης του για νηοψία. Επιπρόσθετα τα πολεµικά πλοία και άλλα κυβερνητικά σκάφη που δεν είναι σε εµπορική αποστολή, εξαιρούνται από υποψία ακόµη και για έγκληµα. Το άρθρο όµως 30 της Σύµβασης του ΟΗΕ για το Νόµο της Θαλάσσης, δίνει το δικαίωµα στο παράκτιο κράτος να απαιτήσει από το πολεµικό πλοίο να εγκαταλείψει αµέσως την Αιγιαλίτιδα Ζώνη, αν δεν συµµορφώνεται µε τους νόµους και τους κανονισµούς του παράκτιου κράτους, σε ότι αφορά την διέλευση από την Αιγιαλίτιδα Ζώνη. Συνορεύουσα Ζώνη

51 Το παράκτιο κράτος µπορεί επίσης να καθορίσει, παρακείµενη στην Αιγιαλίτιδα Ζώνη µια Συνορεύουσα Ζώνη, που να εκτείνεται µέχρι 24 Ναυτικά µίλια από την ακτή, και στη ζώνη αυτή µπορεί να ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο για την πρόληψη και τιµωρία σε ότι αφορά παραβάσεις τελωνείων, υγειονοµικές παραβάσεις ή οικονοµικούς πρόσφυγες ( Αρθρο 33 της Σύµβασης του ΟΗΕ για το Νόµο της Θαλάσσης).

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις και στοχεύσεις της Άγκυρας

Επιδιώξεις και στοχεύσεις της Άγκυρας 1 27 Μαρτίου 2011 www.geostrategy.gr Επιδιώξεις και στοχεύσεις της Άγκυρας Η Τουρκία του Ερντογάν δεν διαφέρει από την Τουρκία των στρατηγών Του Χρήστου Μηνάγια Στις 15-3-2011 ο Τούρκος δηµοσιογράφος Ali

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα Συνδ. 14.6 (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της CITES για Θέµατα Εισαγωγής από τη Θάλασσα (Γενεύη, 30 Νοεµβρίου 2 εκεµβρίου 2005) που διεξήχθη σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της τροποποιημένης πρότασης. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της τροποποιημένης πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γκορέζης ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Γιώργος Γκορέζης ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γιώργος Γκορέζης ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γιώργος Γκορέζης ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Όλα τα αντίτυπα φέρουν την υπογραφή του συγγραφέα Γιώργος Γκορέζης Παραµυθία 0666-23322 Ιωάννινα 0651-74242 Αθήνα 01-3413527

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : H ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ 11.00 π.μ 3 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4. Η διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών θα γίνεται φιλικά µέσω διαβουλεύσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας»

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Υπογράφηκαν μετά από διαπραγματεύσεις και ρύθμιζαν τα επίμαχα θέματα στις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ: Ιούνιος 1925 Δεκέμβριος 1926

Υπογράφηκαν μετά από διαπραγματεύσεις και ρύθμιζαν τα επίμαχα θέματα στις σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ: Ιούνιος 1925 Δεκέμβριος 1926 2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση 1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης ανταλλαγής και τη Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάνης σημειώθηκαν εντάσεις στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας Υπογράφηκαν μετά από διαπραγματεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα εκφραστεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για Συνεργασία στον Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία 1. Περιγραφή Ταξιδεύοντας γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωγραφία Μια πρώτη γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήννων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας Επανεισδοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση των Συµφωνιών:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιτροπή ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 10 Ιουνίου 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 31: «η εθνική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη "European Union Military Committee Away Day" Λάρνακα, π.μ.

Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη European Union Military Committee Away Day Λάρνακα, π.μ. Πέμπτη 11/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη "European Union Military Committee Away Day" Λάρνακα, 09.00 π.μ. Σας καλωσορίζω στην Κύπρο, και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 79 "Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη.

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη. Ο Αντρέας είναι δέκα χρόνων, κάτοικος Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και προγραμματίζει να έρθει στην Κύπρο με τους γονείς του για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μελετά διάφορες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών Αθήνα, 18.3.2016 ΠΟΛ. 1037 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο της Θάλασσας

Εισαγωγή στο ίκαιο της Θάλασσας Το παρόν υλικό δόθηκε, στα πλαίσια του Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ "Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές" (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα Τηλ./fax: ,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα Τηλ./fax: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοµική Σχολή Τοµέας Διεθνών Σπουδών Σίνα 14, Αθήνα 10672 Τηλ./fax: 2103615812, www.law.uoa.gr Εφαρµογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια

Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Εφημερίδα: Hürriyet Ημερομηνία: 28/3/201 Συντάκτης: Cansu Çamlibel Μετάφραση: Βαλέρια Αντωνοπούλου Νόμιμο δικαίωμά μας τα 12 μίλια Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Δημήτρης Δρούτσας, ο οποίος λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 21 Μαΐου 2014 www.geostrategy.gr Στις 16-05-2014, η τουρκική Υδρογραφική-Γεωγραφική ιεύθυνση της ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξετάσης: 2 Ιουνίου 2006 7.30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/11/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνάντησης για τα Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα