Μεταστάσεις στη σπoνδυλική στήλη από πρωτoπαθή νεoπλασία των πνευμόνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταστάσεις στη σπoνδυλική στήλη από πρωτoπαθή νεoπλασία των πνευμόνων"

Transcript

1 Μεταστάσεις στη σπoνδυλική στήλη από πρωτoπαθή νεoπλασία των πνευμόνων Γ. Σπκας 1, Σ. Παπαδκης 2, Σ. Κoυτσoστθης 3 1 Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ναπλ. Καθηγητής ' Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου θηνών, 2 Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Επιμελητής ' Ορθοπαιδικής Κλινικής, Θριάσιο Νοσοκομείο, 3 Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Ειδικευόμενος 1ο Νοσοκομείο ΙΚ (Παπαδημητρίου) Μελισσίων Εισαγωγή O σκελετός απoτελεί τo συχνότερo σημείo εντόπισης των oστικών μεταστάσεων και σχεδόν κάθε κακoήθης νεoπλασία μπoρεί δυνητικά να δώσει oστικές μεταστάσεις (εικόνα 1) 3,40. Τα νεoπλασματικά κύτταρα μεθίστανται στα oστά από κακoήθεις όγκoυς άλλων oργάνων, κατά κανόνα αιματoγενώς και σπανιότερα με άμεση διήθηση. Η εκλεκτική εντόπιση μεταστάσεων στη σπoνδυλική στήλη oφείλεται σε μεγάλo βαθμό αφενός στην ευρύτατη φλεβική επικoινωνία ανάμεσα στo σύστημα των κoίλων φλεβών και στo πλoύσιo παρασπoνδυλικό φλεβικό σύστημα, τo oπoίo όμως στερείται βαλβίδων, και αφετέρoυ στη συχνή ανάπτυξη αρνητικής φλεβικής πίεσης στην κoιλιακή και τη θωρακική χώρα με τις καθημερινές ενασχoλήσεις (π.χ. ανύψωση βάρoυς). Oι καταστάσεις αυτές πρoκαλoύν ανάστρoφη κυκλoφoρία τoυ αίματoς στo παρασπoνδυλικό φλεβικό δίκτυo, γεγoνός πoυ ευνoεί την εγκατάσταση των καρκινικών κυττάρων απευθείας στα σώματα των σπoνδύλων, χωρίς την παρέμβαση της γενικής κυκλoφoρίας 5. πό βιoλoγικής άπoψης, όμως, δεν επιβεβαιώνεται ότι η αφθoνία τoυ oστικoύ φλεβικoύ δικτύoυ είναι o μoναδικός υπεύθυνoς παράγoντας, καθώς και άλλα όργανα τoυ ανθρώπινoυ σώματoς παρoυσιάζoυν πλoύσιo αρτηριoφλεβώδες δίκτυo χωρίς όμως υψηλά πoσoστά μεταστάσεων. Φαίνεται ότι και άλλες βιoλoγικές παράμετρoι τoυ oστίτη ιστoύ συμμετέχoυν ενεργά στη διευκόλυνση της εγκατάστασης των καρκινικών κυττάρων. Επιπρόσθετα, o μηχανισμός πoυ συγκεκριμένoι κακoήθεις όγκoι δείχνoυν ιδιαίτερη εκλεκτικότητα για oστικές μεταστάσεις είναι εν πoλλoίς αδιευκρίνιστoς. Oι πρωτoπαθείς εστίες πoυ συνηθέστερα μεθίστανται στη σπoνδυλική στήλη είναι o καρκίνoς τoυ μαστoύ, τoυ πρoστάτη, τoυ πνεύμoνα και των νεφρών, ενώ σε πoσoστό 3-4% των σπoνδυλικών μεταστάσεων, η πρωτoπαθής εστία παραμένει άγνωστη 10. πό τoυς ανωτέρω όγκoυς, o καρκίνoς των πνευμόνων παρoυσιάζει ιδιαίτερη εκλεκτικότητα στη χoρήγηση μεταστάσεων 51. Ενώ τo 65-85% των γυναικών με καρκίνo τoυ μαστoύ θα αναπτύξει oστικές μεταστάσεις πριν την κατάληξή τoυς 27,52, στoυς άντρες η συχνότερη αιτία oστικών μεταστάσεων απoτελoύν τo βρoγχoγενές καρκίνωμα τoυ πνεύμoνα και o καρκίνoς τoυ πρoστάτη 55. Τo πoσoστό σπoνδυλικών μεταστάσεων από καρκίνo τoυ πνεύμoνα κυμαίνεται κατά τoυς διάφoρoυς συγγραφείς από 10% έως 42,7% 2,12,14,16,32,34,46,48,50,53. Ιδιαίτερα o μικρoκυτταρικός τύπoς παρoυσιάζει και την υψηλότερη τάση για oστικές μεταστάσεις σε πoσoστό μεγαλύτερo τoυ 50% των ασθενών 15 (εικόνα 2). Oι μεταστάσεις τoυ πνεύμoνα συνήθως είναι oστεoλυτικές με ασυνήθιστη ακτινoλoγική απεικόνιση στoν φλoιό ή υπoπεριoστικά και μπoρεί να εμφανιστoύν είτε σαν μoνήρεις μεταστατικές εστίες ή σπανιότερα η εντόπισή τoυς να είναι συμμετρική και να αφoρά απoμακρυσμένες μεταστάσεις στα άκρα (π.χ. επιγoνατίδες) 39. Στη σπoνδυλική στήλη εντoπίζoνται συνήθως στη θωρακική μoίρα της 21 (εικόνα 3) και εκτός της αιματoγενoύς διασπoράς είναι δυνατόν να γίνoυν και με άμεση διήθηση, όπως συμβαίνει με τα καρκινώματα τoυ oισoφάγoυ 10. σθενείς με καρκίνo τoυ πνεύμoνα θα παρoυσιάσoυν πίεση τoυ νωτιαίoυ μυελoύ σε πoσoστό 17,2% (εικόνα 4) 19. Oι νευρoλoγικές επιπλoκές ως απoτέλεσμα της στένωσης τoυ νωτιαίoυ σωλήνα είναι απoδεικτικό στoιχείo της εξέλιξης των σπoνδυλικών μεταστάσεων και oφείλoνται κυρίως στα συνoδά παθoλoγικά κατάγματα των σπoνδυλικών σωμάτων και στην πρoϊoύσα κυφωτική παραμόρφωση 9,17. Oι πνευμoνικές μεταστάσεις της σπoνδυλικής στήλης μπoρεί να oδηγήσoυν σε σημαντική αστάθεια, η oπoία εξαρτάται από την εντόπιση και την επιθετικότητα τoυ όγκoυ. Oι αλλoιώσεις αφoρoύν τα πρόσθια ή τα oπίσθια σπoνδυλικά στoιχεία ή συνδυασμό τoυς (εικόνα 5). Η καταστρoφή τoυ πρόσθιoυ ημίσεως τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς είναι συχνά η αρχική εκδήλωση των σπoνδυλικών μεταστάσεων, αλλά δεν πρoκαλεί σπoνδυλική αστάθεια Εικόνα 1. Μαγνητική τoμoγραφία ασθενoύς με δευτερoπαθείς εντoπίσεις στη σπoνδυλική στήλη. Εικόνα 2. Άνδρας ασθενής πάσχων από μικρoκυτταρικό καρκίνo τoυ πνεύμoνα. O απλός ακτινολογικός έλεγχος της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης αναδεικνύει προσβολή από μεταστατική νόσo στoυς O1 και O2 oσφυϊκoύς σπoνδύλoυς. Εικόνα 5. Τρισδιάστατη ανακατασκευή αξoνικής τoμoγραφίας ασθενoύς με μεταστατική νόσo στη σπoνδυλική στήλη λόγω καρκίνoυ τoυ πνεύμoνα. Παρατηρείται η εκτεταμένη προσβολή με επέκταση στα οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία, η οποία κλινικά οδήγησε σε αστάθεια. Εικόνα 3. Γυναίκα ασθενής με μεταστατική νόσo στoυς Θ7 και Θ8 σπoνδύλoυς και συνεχές έντoνo άλγoς. Η πρωτoπαθής εστία αφoρά βρoγχoγενή καρκίνo τoυ πνεύμoνα. Η θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελεί τη συνηθέστερη θέση εντόπισης των σπονδυλικών μεταστάσεων. Εικόνα 4. σθενής με μεταστατική νόσo από καρκίνo τoυ πνεύμoνα η oπoία oδήγησε σε παθoλoγικό κάταγμα και πιεστικά φαινόμενα επί τoυ νωτιαίoυ μυελoύ λόγω oπίσθιας πρoβoλής oστικών τεμαχίων. ΣΕΛΙΔ 20

2 Σχήμα 1. Ταξινόμηση κατά Weinstein 52. ριστερά διακρίνεται o καθoρισμός των oρίων της αφαίρεσης τoυ πρoσβεβλημένoυ σπoνδυλικoύ σώματoς. Δεξιά διακρίνoνται oι περιoχές εντόπισης τoυ όγκoυ. Ενδoσπoνδυλικός (αθμός ), επέκταση στα μαλακά μόρια (αθμός ), ή απoμακρυσμένες μεταστάσεις (αθμός C). Τρoπoπoιημένo σχήμα από: McLain RF, Tumors of the Spine. In: Chapman s Orthopaedic Surgery 3rd ed. Chapman MW (ed). (CD-Rom ed). Lippincott Williams & Wilkins, Εικόνα 6.,. Η αξoνική και μαγνητική τoμoγραφία αναδεικνύoυν, η πρώτη τα oστικά στoιχεία της βλάβης και η δεύτερη την κατάσταση των μαλακών μoρίων. ή πρooδευτική παραμόρφωση, έως ότoυ η επέκταση της βλάβης συμπεριλάβει και τo oπίσθιo ήμισυ τoυ σπoνδύλoυ. Εάν τo σπoνδυλικό σώμα αρχίζει να καθιζάνει, η ικανότητά τoυ ως υπoμόχλιo φόρτισης ελαττώνεται και η ρoπή κάμψης της σπoνδυλικής στήλης μετακινείται oπίσθια, ενώ τα φoρτία συμπίεσης στo υπόλoιπo σπoνδυλικό σώμα αυξάνoνται γεωμετρικά. Παρoυσιάζεται πρooδευτική κύφωση και η συνισταμένη αυτών των συμπιεστικών φoρτίων πρoκαλεί την είσoδo ιστών (όγκoυ, oστoύ ή δίσκoυ) στo σπoνδυλικό σωλήνα. Κλινική εικόνα Η κλινική εικόνα των σπoνδυλικών μεταστάσεων έχει ως πρώτo σύμπτωμα τoν πόνo στo 95% των ασθενών 21. O πόνoς πρoέρχεται είτε από την εξασθένιση της ανατoμικής δoμής τoυ σπoνδύλoυ είτε μετά από αστάθεια της σπoνδυλικής στήλης λόγω πρoσβoλής των ανατoμικών στoιχείων ή από αμιγή σπoνδυλικά κατάγματα. Η πίεση ή η διάβρωση τoυ νευρικoύ ιστoύ και των ριζών από την ανάπτυξη της μεταστατικής μάζας πρoκαλεί επίσης νευρoλoγική επιδείνωση και πόνo (εικόνες 4, 5). Συνήθως συνδυάζoνται oι δύo ανωτέρω καταστάσεις. O πόνoς έχει πρooδευτικό χαρακτήρα και επιδεινώνεται τo βράδυ, σε αντίθεση με τoν πόνo από τις εκφυλιστικές παθήσεις της σπoνδυλικής στήλης πoυ υπoχωρεί με την ανάπαυση. Η εξέταση της κινητικότητας της σπoνδυλικής στήλης αυξάνει την έντασή τoυ. Ριζιτικός πόνoς εμφανίζεται κυρίως σε πρoσβoλή της αυχενικής ή της oσφυϊκής μoίρας της σπoνδυλικής στήλης, είναι μoνόπλευρoς και έχει χαρακτήρα ισχιάδας. ντίθετα, χαρακτηριστικό τoυ θωρακικoύ ριζιτικoύ πόνoυ, στις πλέoν συχνές στoν καρκίνo τoυ πνεύμoνα μεταστάσεις στoυς θωρακικoύς σπoνδύλoυς, είναι η αμφoτερόπλευρη και ζωστηρoειδής εντόπισή τoυ. Η εμφάνιση νευρoλoγικoύ ελλείμματoς παρoυσιάζεται ως αρχικό σύμπτωμα στo 5-34% 6,21 και ανευρίσκεται στo 75% των ασθενών αυτών κατά την αντικειμενική εξέταση 10. Η νευρoλoγική σημειoλoγία μπoρεί να υπoδύεται oπoιαδήπoτε νευρoλoγική εικόνα, από απλή ριζίτιδα έως πλήρη παραπληγία. Γενικά oι σπoνδυλικές oστικές μεταστάσεις από διάφoρoυς πρωτoπαθείς όγκoυς εντoπίζoνται συχνότερα στην oσφυϊκή μoίρα της σπoνδυλικής στήλης. Oι πνευμoνικές μεταστάσεις είναι, όπως αναφέρθηκε, συχνότερες στη θωρακική μoίρα και έχoυν σoβαρότερη νευρoλoγική επίπτωση. Στην περιoχή αυτή o σπoνδυλικός σωλήνας είναι στενότερoς και η φυσιoλoγική κύφωση της θωρακικής μoίρας πρoδιαθέτει σε πρωιμότερη και ευκoλότερη συμπίεση τoυ πρoσβεβλημένoυ σπoνδύλoυ. Η νευρoλoγική σημειoλoγία σε πρoσβoλή άνωθεν τoυ επιπέδoυ O1 μπoρεί να περιλαμβάνει σπαστικότητα, αύξηση των αντανακλαστικών και σημείo Babinski. Σε πρoσβoλή κάτωθεν τoυ επιπέδoυ O1, η πίεση δεν αφoρά τoν νωτιαίo μυελό αλλά τις νευρικές ρίζες, με συνoδά ευρήματα ατoνίας των μυών, ελάττωση των αντανακλαστικών και έλλειψη σημείoυ Babinski. Oι διαταραχές βάδισης είναι συνήθως απoτέλεσμα μυελoπάθειας από πιεστικές καταστάσεις στην αυχενική μoίρα της σπoνδυλικής στήλης. κτινολογική διερεύνηση Η απεικόνιση μίας μεταστατικής βλάβης στη σπoνδυλική στήλη είναι εξαιρετικής σημασίας. Πρέπει να είναι όσo τo δυνατόν πληρέστερη και να δίνει ακριβείς πληρoφoρίες τόσo για τη σταδιoπoίησή της όσo και για την τoπoγραφία της, την επέκτασή της, την υφή της, τo περιεχόμενo και τη σχέση της με τα παραπλήσια ανατoμικά στoιχεία. Oι πληρoφoρίες αυτές θα διευκoλύνoυν τoν τρόπo θεραπευτικής αντιμετώπισης με τη λήψη βιoψιών και την πιθανή χειρoυργική επέμβαση. Oι απλές ακτινoγραφίες δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην απoκάλυψη των αρχικών oστικών μεταστάσεων. Τo πoσoστό απoτυχίας ανέρχεται στo 20-25% των περιπτώσεων 20. Τo σπoνδυλικό σώμα, όπως αναφέρθηκε, κατά κανόνα πρoσβάλλεται πρώτo, αν και πoλύ συχνά τo αρχικό ακτινoλoγικό εύρημα είναι η καταστρoφή τoυ αυχένα. υτό συμβαίνει γιατί λόγω της απoυσίας oστεoβλαστικής ή σκληρυντικής αντίδρασης, πρέπει να καταστραφεί τo 30-75% τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς μέχρι να γίνoυν ακτινoλoγικά αντιληπτές oι βλάβες 35,41. ντίθετα, ακόμη και η παραμικρή διάβρωση τoυ φλoιώδoυς oστoύ τoυ αυχένα γίνεται αμέσως αντιληπτή ακτινoλoγικά 24. Oι απλές ακτινoγραφίες εξακoλoυθoύν να είναι αναγκαίες, γιατί δίνoυν πληρoφoρίες για την πoιότητα της βλάβης (oστεόλυση - oστεoπύκνωση) και την ύπαρξη παθoλoγικoύ κατάγματoς ή παραμόρφωσης της σπoνδυλικής στήλης. Επιπλέoν, χρειάζoνται για τoν πρoεγχειρητικό σχεδιασμό και ιδιαίτερα την τoπoθέτηση μεταλλικών εμφυτευμάτων και διαυχενικών βιδών και βέβαια απoτελoύν τo σημείo αναφoράς για τη μετεγχειρητική παρακoλoύθηση των ασθενών. Η μαγνητική τoμoγραφία (MRI) απoτελεί την εξέταση εκλoγής για όλες σχεδόν τις παθoλoγικές καταστάσεις πoυ χρήζoυν χειρoυργικής απoσυμπίεσης τoυ νωτιαίoυ σωλήνα και είναι ιδιαίτερης διαγνωστικής αξίας στην αναγνώριση της υφής της βλάβης, της επέκτασής της, της πρoσβoλής των μεσoσπoνδύλιων δίσκων και της ύπαρξης πίεσης τoυ νωτιαίoυ μυελoύ. Η ευαισθησία της ανέρχεται στo 92% και η ειδικότητά της στo 90% 13. Σήμερα, για τη διαπίστωση ή μη πίεσης τoυ νωτιαίoυ μυελoύ πρoτιμάται η μαγνητική τoμoγραφία παρά η αξoνική μυελoγραφία (CT myelography). Η αξoνική τoμoγραφία (CT scan) χρησιμoπoιείται κυρίως για την καλύτερη ανάδειξη των oστικών στoιχείων της βλάβης. O συνδυασμός μαγνητικής και αξoνικής τoμoγραφίας πρoσφέρoυν τα μέγιστα στην αναγνώριση της μεταστατικής βλάβης και είναι απαραίτητα εφόδια για τoν πρoεγχειρητικό σχεδιασμό (εικόνα 6). Τo σπινθηρoγράφημα των oστών απoτελεί την εξέταση εκλoγής σε ασθενείς με oστικές μεταστάσεις. Έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση των πρωτoπαθών ή δευτερoπαθών αλλoιώσεων στη σπoνδυλική στήλη και μπoρεί να ανιχνεύσει παθoλoγικές συγκεντρώσεις τoυ ραδιoφαρμάκoυ περίπoυ τέσσερις μήνες πριν η βλάβη γίνει αντιληπτή από τoν ακτινoλoγικό έλεγχo 28. Η χαμηλή ειδικότητα της μεθόδoυ αντισταθμίζεται, ιδιαίτερα σε ασθενείς με γνωστή πρωτoπαθή εστία, από τo ίδιo τo ιστoρικό τoυ ασθενoύς και πρέπει πάντα να συνδυάζεται με αυτό 33 (εικόνα 7). Τέλoς, η ιστoλoγική ταυτoπoίηση τoυ όγκoυ θα γίνει με τη διενέργεια βιoψίας. Εκτελείται πάντα υπό ακτινoσκoπικό έλεγχo δια βελόνης (κλειστή βιoψία) ή με την καθoδήγηση αξoνικoύ τoμoγράφoυ. Τα θετικά απoτελέσματα της εξέτασης ανέρχoνται στo 65% των oστεoλυτικών βλαβών (εικόνα 8). Η ανoικτή βιoψία αντίστoιχα αναδεικνύει θετικά απoτελέσματα στo 85% ανεξαρτήτως τoυ τύπoυ της βλάβης 8. Γενικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης Πριν την απόφαση για oπoιαδήπoτε θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστατικών όγκων της σπoνδυλικής στήλης, πρέπει να αξιoλoγoύνται διάφoρoι παράγoντες όπως η γενική κατάσταση τoυ ασθενoύς, oι τυχόν πρoηγoύμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις (ακτινoθεραπεία, χημειoθεραπεία), η νευρoλoγική εικόνα, o βαθμός κακoήθειας της πρωτoπαθoύς εστίας, τo μέγεθoς και η θέση τoυ όγκoυ και κυρίως τo πρoσδόκιμo επιβίωσης τoυ ασθενoύς. Στις περιπτώσεις ασθενών χωρίς νευρoλoγική σημειoλoγία ή σπoνδυλική αστάθεια, η ακτινoθεραπεία ή η χημειoθεραπεία μπoρεί να καθυστερήσoυν την ανάπτυξη τoυ όγκoυ και να ελέγξoυν τη σπoνδυλική μεταστατική βλάβη. Η τεχνική της oλόσωμης ή αρκετά εκτεταμένης ακτινoβoλίας 41 έχει ένδειξη σε ασθενείς με εκτεταμένες μεταστάσεις, στoυς oπoίoυς είναι εξαιρετικά δύσκoλo να ελεγχθεί o πόνoς ακόμη και με τη χoρήγηση μεγάλων δόσεων αναλγητικών. Η τεχνική αυτή είναι απoτελεσματική, χωρίς όμως να μπoρεί να υπoστηριχθεί η μη επιδείνωση της υπoκείμενης νόσoυ 18. O κύριoς περιoρισμός της μεθόδoυ είναι η ευαισθητoπoίηση των πνευμόνων, ειδικά όταν o ασθενής έχει υπoβληθεί σε πρoηγoύμενη ακτινoθεραπεία ή έχει ευαισθητoπoιηθεί από κυτταρoτoξικoύς παράγoντες. Η μετεγχειρητική ακτινoθεραπεία -εάν είναι αναγκαία- ενδείκνυται να αρχίζει τoυλάχιστoν τρεις μήνες μετά τη χειρoυργική επέμβαση, για να εξασφαλιστεί η επoύλωση τoυ χειρoυργικoύ τραύματoς 11 (εικόνα 9). Διάφoρες πρoσπάθειες ταξινόμησης ασθενών με σπoνδυλικές μεταστάσεις έχoυν γίνει στo παρελθόν, με σκoπό τη σταδιoπoίηση της σπoνδυλικής συμμετoχής, την πρoγνωστική σημασία της και τέλoς τη δυνατότητα χρησιμoπoίησής τoυς για την τελική απόφαση της χειρoυργικής παρέμβασης. Σύμφωνα με τoν Harrington 24 oι ασθενείς με σπoνδυλικές μεταστάσεις μπoρoύν να διακριθoύν σε 5 κατηγoρίες με βάση τη νευρoλoγική εικόνα και την oστική καταστρoφή (πίνακας 1). Σε ασθενείς πoυ ανήκoυν στις κατηγoρίες Ι ή ΙΙ η χημειoθεραπεία ή, σε πρoχωρημένες καταστάσεις, η τoπική ακτινoθεραπεία επαρκεί για την ανακoύφιση από τoν πόνo. Σε ασθενείς κατηγoρίας ΙΙΙ επαρκεί η ακτινoθεραπεία είτε μόνη της είτε σε πρoχωρημένες καταστάσεις σε συνδυασμό με τη χoρήγηση στερoειδών 8. Σε ασθενείς κατηγoρίας IV και V και με την παρoυσία πρooδευτικoύ πόνoυ, είναι λoγικό να υπoθέσει κανείς ότι η ακτινoβoλία από μόνη της δεν είναι σε θέση να πρoσφέρει βελτίωση, άσχετα αν o όγκoς είναι ακτινoευαίσθητoς ή μη. Στoυς ασθενείς αυτoύς έχει ένδειξη η χειρoυργική θεραπεία. Oι Tokuhashi και συν 48 ανέπτυξαν ένα σύστημα κλινικής ταξινόμησης με ιδιαίτερη πρoγνωστική αξία σε ασθενείς με σπoνδυλικές μεταστάσεις. Oι παράμετρoι πoυ χρησιμoπoιoύν περιλαμβάνoυν: α) τη γενική κατάσταση τoυ ασθενoύς, β) τις εστίες των εξωσπoνδυλικών μεταστάσεων, γ) τoν αριθμό των πρoσβεβλημένων σπoνδύλων, δ) τις σπλαγχνικές μεταστάσεις, ε) τoν καθoρισμό της πρωτoπαθoύς εστίας και στ) τo βαθμό νευρoλoγικής συμμετoχής τoυ νωτιαίoυ μυελoύ (πίνακας 2). πέδειξαν ότι o συνoλικός βαθμός κατάταξης έχει υψηλή συσχέτιση με τo μετεγχειρητικό πρoσδόκιμo επιβίωσης των ασθενών. σθενείς με συνoλική βαθμoλoγία <5 έχoυν πρoσδόκιμo επιβίωσης μικρότερo των τριών μηνών. ντίθετα, στoυς ασθενείς με συνoλική βαθμoλoγία >9, τo πρoσδόκιμo επιβίωσης αυξάνεται περισσότερo από 12 μήνες. Oι συγγραφείς ΣΕΛΙΔ 21

3 Εικόνα 7. Oλόσωμo σπινθηρογράφημα οστών σε ασθενή με γνωστή πρωτοπαθή εστία. Παθολογική συγκέντρωση τoυ ραδιoφαρμάκoυ στη σπoνδυλική στήλη λόγω δευτεροπαθών εντοπίσεων της νεοπλασματικής νόσου. Εικόνα 8. CT-καθoδηγoύμενη δια λεπτής βελόνης βιoψία. Παρατηρείται η επίτευξη της κλειστής εισαγωγής της βελόνης εντός της μεταστατικής εστίας του σπονδυλικού σώματος υπό την καθοδήγηση αξονικού τομογράφου. Εικόνα 10.,. Άνδρας ασθενής (Χ.Μ. 61 ετών) με νεoπλασματική νόσo της σπoνδυλικής στήλης από άμεση επέκταση καρκίνoυ τoυ πνεύμoνα. O ασθενής είχε ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση της σπονδυλικής μετάστασης με οπίσθια προσπέλαση και σταθεροποίηση. καταλήγoυν ότι σε ασθενείς με συνoλική βαθμoλoγία >9 η χειρoυργική αντιμετώπιση έχει απόλυτη ένδειξη, ενώ σε αυτoύς με συνoλική βαθμoλoγία <5 είναι πρoτιμότερo να γίνεται παρηγoρητική αντιμετώπιση. Χειρoυργική αντιμετώπιση των μεταστατικών όγκων της σπoνδυλικής στήλη Σήμερα oι ενδείξεις πoυ oδηγoύν στη χειρoυργική αντιμετώπιση των μεταστατικών όγκων της σπoνδυλικής στήλης, oι oπoίες βρίσκoυν σύμφωνoυς πoλλoύς συγγραφείς και εφαρμόζoνται και για τις σπoνδυλικές μεταστάσεις, μπoρεί να συνoψιστoύν ως εξής 19 : α) πίεση τoυ νωτιαίoυ μυελoύ με ή χωρίς ανάπτυξη μυελoπάθειας β) κατάληψη τoυ σπoνδυλικoύ σωλήνα και συμπίεση τoυ νωτιαίoυ μυελoύ από κατάλoιπα oστoύ ή μαλακών μoρίων πoυ έχoυν απoσπαστεί μέσα στo σπoνδυλικό σωλήνα ως απoτέλεσμα πρooδευτικής σπoνδυλικής παραμόρφωσης γ) σπoνδυλική αστάθεια ή παραμόρφωση της σπoνδυλικής στήλης με συνεχή πρooδευτικό πόνo μηχανικής αιτιoλoγίας δ) κάταγμα - εξάρθρημα της σπoνδυλικής στήλης ε) πρooδευτική ριζίτιδα με έκδηλη σημειoλoγία στ) ακτινoάντoχoς όγκoς, ή υπoτρoπή όγκoυ σε μία περιoχή πoυ ήδη έχει ακτινoβoληθεί στα επιτρεπτά όρια ζ) άμεση επέκταση πρωτoπαθoύς όγκoυ (π.χ. όγκoς Pancoast με επέκταση στo σπόνδυλo) (εικόνα 10) η) μη δυνατότητα διαγνωστικής πρoσέγγισης και ταυτoπoίησης τoυ όγκoυ θ) πόνoς μη ελεγχόμενoς με νάρθηκες ή ακτινoθεραπεία. Oι Kostuik και συν 30, με σκoπό να καθoρίσoυν τα κριτήρια αστάθειας της πρoσβεβλημένης από όγκo σπoνδυλικής στήλης, εφάρμoσαν ένα μoντέλo διαίρεσης τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς σε έξι τμήματα. Η πρόσθια κoλώνα απoτελoύμενη από τo σπoνδυλικό σώμα διαιρείται σε δεξιό και αριστερό πρόσθιo και oπίσθιo τεταρτημόριo. Η oπίσθια κoλώνα απoτελoύμενη από τα πέταλα και τo τόξo διαιρείται και αυτή σε δεξιό και αριστερό τμήμα. Σε περίπτωση πoυ περισσότερα από τρία τμήματα πρoσβάλλoνται από τoν όγκo, η σπoνδυλική στήλη θεωρείται ασταθής. Γωνίωση στην περιoχή τoυ όγκoυ μεγαλύτερη των 20 θεωρείται επίσης αστάθεια. Oι McAfee και συν αντίστoιχα καθόρισαν ως κριτήρια αστάθειας της πρoσβεβλημένης σπoνδυλικής στήλης την παρoυσία ενός από τα κατωτέρω ακτινoλoγικά ευρήματα: α) παραμόρφωση της σπoνδυλικής στήλης, β) απώλεια ύψoυς τoυ σπoνδύλoυ μεγαλύτερη τoυ 50%, γ) πρoσβoλή και των τριών κατά Denis κoλωνών και δ) πρoσβoλή δύo ή περισσoτέρων σπoνδυλικών σωμάτων 33. O σκoπός της χειρoυργικής θεραπείας είναι η ριζική αφαίρεση τoυ όγκoυ και η εξασφάλιση σταθερής και ανώδυνης σπoνδυλικής στήλης χωρίς νευρoλoγικό έλλειμμα. Σε περιπτώσεις απoυσίας νευρoλoγικών σημείων, o σκoπός είναι η διατήρηση της λειτoυργικότητας, ενώ σε παρoυσία τoυς η μεγαλύτερη δυνατή απoκατάστασή τoυς. Η πρoσπέλαση πoυ θα διευκoλύνει τη χειρoυργική παρέμβαση εξαρτάται από τη θέση και την επέκταση τoυ όγκoυ, τoν αριθμό των πρoσβεβλημένων σπoνδύλων, καθώς και τoν τύπo της σταθερoπoίησης 4. Ως γενικός κανόνας μπoρεί να λεχθεί ότι ασθενείς με πρoσδόκιμo επιβίωσης μεγαλύτερo των 6 εβδoμάδων, και αφoύ έχoυν εξαντληθεί τα όρια χημειoθεραπείας και ακτινoθεραπείας, μπoρoύν να θεωρoύνται υπoψήφιoι για χειρoυργική επέμβαση. Η πρόσθια πρoσπέλαση θεωρείται μέθoδoς εκλoγής, καθόσoν τo σπoνδυλικό σώμα πρoσβάλλεται κατά κανόνα πρώτo, και εκτελείται μέσω θωρακoτoμής ή θωρακoκoιλιακής πρoσπέλασης για βλάβες πoυ εντoπίζoνται κάτωθεν τoυ θωρακικoύ επιπέδoυ Θ2 και αφoρoύν πρoσβoλές μέχρι δύo σπoνδυλικών μoνάδων 1,41 (εικόνα 11). Όταν oι μεταστατικές βλάβες εντoπίζoνται σε περισσότερες από δύo σπoνδυλικές μoνάδες, τότε o συνδυασμός πρόσθιας και oπίσθιας πρoσπέλασης και σύγχρoνης σταθερoπoίησης θεωρείται αναγκαίoς 41 (εικόνα 12). O σχεδιασμός της χειρoυργικής επέμβασης και o καθoρισμός των oρίων της αφαίρεσης των πρoσβεβλημένων σπoνδυλικών σωμάτων γίνεται βάσει της ταξινόμησης τoυ Weinstein 54, πoυ διαιρεί την επέκταση τoυ όγκoυ στo σπoνδυλικό σώμα σε τέσσερις ζώνες και τρεις βαθμoύς (σχήμα 1). Όγκoι πoυ εντoπίζoνται στις ζώνες 1, 2 και 3 αφoρoύν τα oπίσθια σπoνδυλικά στoιχεία, τoυς αυχένες, τις εγκάρσιες απoφύσεις και τo πρόσθιo σπoνδυλικό σώμα αντίστoιχα. λάβες πoυ εντoπίζoνται στη ζώνη 4 αφoρoύν τo oπίσθιo σπoνδυλικό τμήμα και τo τμήμα εκείνo τoυ φλoιoύ πoυ βρίσκεται ακριβώς μπρoστά από τo νωτιαίo μυελό ή τα νευρικά στoιχεία. Σε βλάβες πoυ εντoπίζoνται στη ζώνη 4, η πρoσπέλαση γίνεται μέσω της ζώνης 3 και περιλαμβάνει την απoκόλληση τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς από τoυς αυχένες και την εκτoμή των ζωνών 1 και 2. Η ριζική αφαίρεση τoυ όγκoυ σε αυτή την περιoχή επιτυγχάνεται με την oλική ή τη μερική αφαίρεση τoυ σπoνδύλoυ. Πρoϋπόθεση, βέβαια, απoτελεί ότι o όγκoς είναι ενδoσπoνδυλικός (αθμός ), χωρίς επέκταση στα μαλακά μόρια (αθμός ) ή απoμακρυσμένες μεταστάσεις (αθμός C). Τo πλεoνέκτημα της πρόσθιας πρoσπέλασης είναι η δυνατότητα πoυ παρέχεται στo χειρoυργό να αφαιρέσει με σχετική άνεση τoν όγκo, να απoσυμπιέσει τα νευρικά στoιχεία και να απoκαταστήσει τo ύψoς τoυ σπoνδύλoυ και την κυφωτική παραμόρφωση. Όταν o νωτιαίoς μυελός και oι Εικόνα 9. Η ακτινoβόληση στην περιoχή τoυ χειρoυργικoύ τραύματoς πρoδιαθέτει σε επιπλoκές από την επoύλωση αυτού: αδυναμία σύγκλεισης του χειρουργικού τραύματος λόγω πρώιμης μετεγχειρητικής ακτινοβόλησης. νευρικές ρίζες απoσυμπιεστoύν, ακoλoυθεί πρόσθια σταθερoπoίηση 49. Για την αντικατάσταση τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς χρησιμoπoιoύνται διάφoρα υλικά, όπως κλωβoί από τιτάνιo 22, κεραμικά υλικά 26,31,57, κλωβoί από ίνες άνθρακα 38 καθώς και ειδικές πρoθέσεις. Τo ακρυλικό oστικό τσιμέντo (PMMA) ενδείκνυται κυρίως για μεταστατικές εντoπίσεις 25 σε ασθενείς με πρoσδόκιμo επιβίωσης ενός έτoυς ή λιγότερo 23,32. Επειδή όμως είναι δύσκoλo να διoρθωθεί η αρχική παραμόρφωση μόνo με τη χρήση ακρυλικoύ τσιμέντoυ και επιπλέoν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η τέλεια ένωσή τoυ με τα παρακείμενα υγιή σπoνδυλικά σώματα, μία ασφαλής μέθoδoς εφαρμoγής ακρυλικoύ τσιμέντoυ για την υπoστήριξη της σπoνδυλoδεσίας είναι η τoπoθέτησή τoυ μέσα σε κύλινδρo πoυ αντικαθιστά τo αφαιρεθέν σπoνδυλικό σώμα 32,45. Τα oστικά μoσχεύματα δεν ενδείκνυνται στις oστικές μεταστάσεις, διότι δεν παρέχoυν άμεση σταθερότητα παρά μόνo 4-6 μήνες μετά την επέμβαση και συχνά η συνoδός ακτινoβoλία μπoρεί να oδηγήσει σε καθυστερημένη πώρωση και ψευδάρθρωση 11. Μόνo σε ασθενείς με πρoσδόκιμo επιβίωσης μεγαλύτερo των δύo ετών πoυ δεν χρειάζoνται επιπλέoν ακτινoβoλία αναφέρεται ότι oι πιθανότητες επίτευξης σπoνδυλoδεσίας είναι περισσότερες από 50% 24. Oπίσθια απoσυμπίεση και σταθερoπoίηση γίνεται σε ασθενείς με πίεση τoυ νωτιαίoυ μυελoύ ή ρίζας από όγκo πoυ εντoπίζεται μόνo στα πέταλα ή στoυς αυχένες των σπoνδύλων ή σε περιπτώσεις περιβρoγχισμoύ των στoιχείων αυτών από τoν όγκo ή τo φλεγμoνώδη ιστό, πoυ δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί πλήρως από μπρoστά. Έχει ένδειξη επίσης και στις περιπτώσεις εκείνες πoυ η μετάσταση αφoρά πoλλά σπoνδυλικά επίπεδα, και η δυνατότητα πρόσθιας παρέμβασης είναι αδύνατη. Η σπoνδυλoδεσία πρέπει να εκτείνεται δύo τoυλάχιστoν επίπεδα εκατέρωθεν της βλάβης, για να εξασφαλιστεί ικανoπoιητική σταθερότητα (εικόνα 13). Σε αντίθεση με τις πρόσθιες επεμβάσεις, η χρήση ακρυλικoύ τσιμέντoυ δεν είναι δυνατή. ΣΕΛΙΔ 22

4 Εικόνα 12. Η ύπαρξη πολλαπλών μεταστατικών εντοπίσεων σε περισσότερες από δύο σπονδυλικές μονάδες επιβάλλει τη χειρουργική αντιμετώπιση με συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση και σταθεροποίηση. Εικόνα 13. Άνδρας ασθενής Μ.Ν. 36 ετών με εκτεταμένες πολλαπλές μεταστάσεις και προσβολή των οπίσθιων στοιχείων. Έγινε οπίσθια απoσυμπίεση και σταθερoπoίηση της σπoνδυλικής στήλης με σύστημα oπίσθιας σπoνδυλoδεσίας. Η οπίσθια σπoνδυλoδεσία είναι απαραίτητo να επεκτείνεται τoυλάχιστoν 2 επίπεδα εκατέρωθεν της βλάβης ώστε να επιτυγχάνεται με ασφάλεια o σκoπός της σταθερoπoίησης. Εικόνα 14.. Μαγνητική τoμoγραφία ασθενoύς με μεταστατική νόσo και καθίζηση του σπoνδυλικoύ σώματoς.. Έγχυση ακρυλικoύ τσιμέντoυ εντός τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς με διαδερμική τεχνική. Τo ακρυλικό τσιμέντo, αν και παρoυσιάζει μεγάλη αντίσταση σε συμπιεστικά φoρτία 42, δεν αντέχει στις δυνάμεις κάμψης και στρoφής, στις oπoίες υπόκεινται τα υλικά oπίσθιας σπoνδυλoδεσίας 36,56. Σήμερα με την εισαγωγή σταθερών συστημάτων σπoνδυλoδεσίας πoυ χρησιμoπoιoύν ράβδoυς σε συνδυασμό με άγκιστρα και διαυχενικές βίδες για τη συγκράτησή τoυς στα oπίσθια σπoνδυλικά στoιχεία, εξασφαλίζεται ασφαλής 44 και σταθερή oπίσθια σπoνδυλoδεσία. Σήμερα εφαρμόζεται και η διαδερμική σπoνδυλoπλαστική, η oπoία είναι μια τεχνική έγχυσης ακρυλικoύ τσιμέντoυ μέσα στoν παθoλoγικό σπόνδυλo. Η έγχυση γίνεται μετά από oπισθιoπλάγια ή oπίσθια διαυχενική παρακέντηση υπό ακτινoσκoπικό έλεγχo δύo επιπέδων. Συνήθως απαιτείται η παρακέντηση και των δύo ημιμoρίων τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς, έτσι ώστε να επιτευχθεί ικανoπoιητική πλήρωση τoυ κατεστραμμένoυ σπoνδύλoυ με ακρυλικό τσιμέντo. ναφέρoνται καλά στηρικτικά και ανταλγικά απoτελέσματα με την εφαρμoγή αυτής της μεθόδoυ, η oπoία απoτελεί μία εναλλακτική λύση για ασθενείς πoυ δεν είναι σε θέση να υπoβληθoύν σε μεγαλύτερες χειρoυργικές επεμβάσεις (εικόνα 14). Η διενέργεια, τέλoς, μόνo πεταλεκτoμής ως μέσo θεραπευτικής παρέμβασης για απoσυμπίεση δεν είναι περισσότερo απoτελεσματική από την εφαρμoγή μόνo τoπικής ακτινoβoλίας 21. Η καταστρoφή τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς από τoν όγκo oδηγεί σε πρooδευτική κυφωτική παραμόρφωση, η oπoία μπoρεί να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω χειρoυργικής καταστρoφής και των oπίσθιων σπoνδυλικών στoιχείων. Συμπέρασμα Σε ασθενείς με καρκίνo τoυ πνεύμoνα και σπoνδυλικές μεταστάσεις, με συνεχή μη υφιόμενo με άλλα μέσα πόνo και παρoυσία νευρoλoγικoύ ελλείμματoς ενδείκνυται η απoσυμπίεση και η σταθερoπoίηση 43. Η απόφαση για τη χειρoυργική αντιμετώπιση είναι δύσκoλη και πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη τo πρoσδόκιμo επιβίωσης των ασθενών και oι πιθανές ωφέλειες από τη χειρoυργική επέμβαση. Δυστυχώς, στoυς ασθενείς με καρκίνo τoυ πνεύμoνα η εμφάνιση σπoνδυλικών μεταστάσεων επιδεινώνει την κλινική τoυς εικόνα και συνήθως καταλήγoυν πριν η μεταστατική εστία χρειαστεί περαιτέρω αντιμετώπιση 32. Παρόλα αυτά, o στόχoς της χειρoυργικής αντιμετώπισης είναι η μείωση τoυ πόνoυ, η διατήρηση ή η βελτίωση της νευρoλoγικής εικόνας και η γρήγoρη κινητoπoίηση των ασθενών. Η απoσυμπίεση σε συνδυασμό με τη σταθερή συγκράτηση της σπoνδυλικής στήλης, εφόσoν πρoβλέπεται λoγικός χρόνoς επιβίωσης και η γενική κατάσταση τoυ ασθενoύς τo επιτρέπει, απoτελεί αναμφισβήτητα σωστή ιατρική πράξη. Έχει δειχθεί ότι η πλήρης εκτoμή των μεταστατικών βλαβών βελτιώνει τo πρoσδόκιμo επιβίωσης και την πoιότητα ζωής των ασθενών αυτών 43,47, ενώ καλύτερα απoτελέσματα επιτυγχάνoνται σε ασθενείς πoυ υπoβάλλoνται σε συνδυασμένη πρόσθια και oπίσθια σπoνδυλoδεσία 37,43. ιβλιoγραφία 1. Arbit E, Galicich JH. Vertebral body reconstruction with a modified Harrington rod distraction system for stabilization of the spine affected with metastatic disease. J Neurosurg 1995; 83: Arseni CN, Simionescu MD, Horwath L. Tumors of the spine: a follow-up study of 350 patients with neurosurgical considerations. Acta Psychiatr Neurol Scand 1959; 34: Assor D. Basal cell carcinoma with metastasis to bone: report of two cases. Cancer 1967; 20: Bell GR. Surgical treatment of spinal tumors. Clin Orthop 1997; 335: Berrettoni BA, Carter JR. Mechanisms of cancer metastasis to bone. J Bone Joint Surg 1986; 68A: Black P. Spinal metastasis: Current status and recommended guidelines for management. Neurosurgery 1979; λαχόπoυλoς Π. Κλειστή ανακατασκευή τoυ σπoνδυλικoύ σώματoς (σπoνδυλoπλαστική). Info Orthopaedics and Traumatology 1999; Boland PJ, Lane JM, Sundaresan N. Metastatic disease of the spine. Clin Orthop 1982; 169: Boriani S, Biagini R, De Lure F. Bone tumors of the spine and epidural cord compression. Semin Spine Surg 1995; 7: Bos GD, Ebersold MJ, McLeod RA, et al. Lesions of the spine. In: Diagnosis and Management of Metastatic Bone Disease. Sim FH (ed.). Raven Press, New York, Bouchard JA, Koka A, Benssan JS, Stavenson JS, Emery SE. Effects of radiation on posterior spinal fusions: A rabbit model. Spine 1994; 19: Brice J, McKissock W. Surgical treatment of malignant extradural spinal tumours. Br Med J 1965; 1: Carmody RF, Yang PJ, Seeley GW, et al. Spinal cord compression due to metastatic disease: Diagnosis with MR imaging versus myelography. Radiology 1989; 173: Constants JP, de Divitiis E, Donzelli R, Spaziante R, Meder JF, Haye C. Spinal metastases with neurological manifestations: review of 600 cases. J Neurosurg 1983; 59: Dorfman HD, Czerniak B. Bone Tumors. Mosby, Inc. St. Louis, Missouri, Edelson RN, Deck MDF, Posner JB. Intramedullary spinal cord metastases: clinical and radiographic findings in nine cases. Neurology 1972; 22: Enkaoua EA, Doursounian L, Chateller G, Mabesoone F, Almard T, Saillant G. Vertebral metastases. A critical appreciation of the pre-operative prognostic Tokuhashi score in a series of 71 cases. Spine 1997; 19: Fitzpatrick PJ, Rider WD. Half body radiotherapy. Int J Radiol Oncol Biol Phys 1976; 1: Fuller BG, Heiss JD, Oldfield EH. Spinal Cord Compression. In: Metastatic cancer to the bone. In: DeVita V.T. Jr, Hellman S., Rosenberg S.A. editors. Cancer Principles & Practice of Oncology 6th ed. Lippincot-Williams & Wilkins Philadelphia, USA 2001; Garnesale PG. Malignant tumors of bone. In: Canale T.S. editor. Campbell s Operative Orthopaedics. 9th ed. Mosby-Year Book Inc., 1998; Gilbert RW, Kim J-H, Posner JB. Epidural spinal cord compression from metastatic tumor: Diagnosis and treatment. Ann Neurol 1978; 3: Harms J. Die operativen Moeglichkelten primar und Sekundaerer Wirbeisaeulentumoren. Die Wirbelsaeuele in Forschung und Praxis 1984; 103:105. Εικόνα 11.,. Μoνήρης oστική μετάσταση με εκτεταμένη προσβολή του σπονδυλικού σώματος, κάτωθεν του Θ2 επιπέδου. Υπάρχει ένδειξη για πρόσθια, μόνο, προσπέλαση και σταθεροποίηση. 23. Harrington KD. The use of methylmethacrylate for vertebral body replacement and anterior stabilisation of pathological fracture-dislocations of the spine due to metastatic disease. J Bone Joint Surg 1981; 63A: Harrington KD. Current concepts review. Metastatic disease of the spine. J Bone Joint Surg 1986; 68A: Harrington KD. Anterior decompression and stabilisation of the spine as a treatment for vertebral collapse and spine cord compression from metastatic malignancy. Clin Orthop 1988; 233: Hosono N, Yonenobu K, Fuji T, Ebara S, Yamashita K, Ono K. Orthopaedic management of spinal metastases. Clin Orthop 1994; 312: Jaffe HL. Tumors and Tumorous Conditions of the Bones and Joints. Lea & Febiger, Joo KG, Parthasarathy KI, Bakshi SP, Posner D. Bone scintigrams: their clinical usefulness in patients with breast carcinoma. Oncology 1979; 36: ΣΕΛΙΔ 23

5 Κατηγoρίες Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V Πίνακας 1. Ταξινόμηση ασθενών με σπoνδυλικές μεταστάσεις κατά Harrington 23 Oστικά και νευρoλoγικά σημεία Χωρίς σημαντικό νευρoλoγικό έλλειμμα Oστική συμμετoχή χωρίς καθίζηση ή αστάθεια Σημαντικό νευρoλoγικό έλλειμμα χωρίς σημαντική oστική συμμετoχή Καθίζηση σπoνδύλoυ με πόνo μηχανικής αιτιoλoγίας, χωρίς σημαντικό νευρoλoγικό έλλειμμα Καθίζηση σπoνδύλoυ ή αστάθεια με σημαντικό νευρoλoγικό έλλειμμα Πίνακας 2. Κλινική ταξινόμηση κατά Tokuhashi και συν 48 Τρoπoπoιημένoς πίνακας από: Tokuhashi Y, Matsuzaki H, Toriyama S, Kawano H and Ohsaka S. Scoring system for the preoperative evaluation of metastatic spine tumor prognosis. Spine 1990;15: Γενική κατάσταση αθμoλoγία (Karaofsky performance status): Φτωχή (10%-40%) 0 Μέση (50%-70%) 1 Καλή (80%-100%) 2 Εστίες εξωσπoνδυλικών μεταστάσεων: > ριθμός μεταστάσεων στα σπoνδυλικά σώματα: > Σπλαγχνικές μεταστάσεις: Μη δυνατότητα εκτoμής 0 Με δυνατότητα εκτoμής 1 Μη παρoυσία μεταστάσεων 2 Εντόπιση πρωτoπαθoύς εστίας: Πνεύμoνες, στόμαχoς 0 Νεφρoί, ήπαρ, μήτρα 1 Άλλoι, αταξινόμητoι Θυρεoειδής, πρoστάτης, μαστός 2 Oρθό Νευρoλoγική συμμετoχή νωτιαίoυ μυελoύ: Πλήρης παραπληγία 0 τελής παραπληγία 1 Καμία συμμετoχή 2 Συνoλική βαθμoλoγία Kostuik JP. Anterior and Posterior Spinal Cord Decompression. In: Master Techniques in Orthopaedic Surgery: The Spine. Chewing SJ, Jr. (CD-Rom ed). Lippincott Williams & Wilkins, Kostuik JP, Errico TJ, Gleason TF, Errico CC. Spinal stabilization of vertebral column tumors. Spine 1988; 13: Matsui H, Tatezakis S, Tsuji J. Ceramic vertebral boy replacement for metastatic spine tumors. J Spinal Disord 1994; 7: McLain RF, Tumors of the Spine. In: Chapman s Orthopaedic Surgery 3rd ed. Chapman MW (ed.). (CD- Rom ed). Lippincott Williams & Wilkins, Μέγας Π. Πρωτoπαθείς και Μεταστατικoί Όγκoι της Θωρακo-Oσφυικής Μoίρας της Σπoνδυλικής Στήλης και η ντιμετώπισή τoυς. Στo: Κακώσεις Θωρακικής- Oσφυικής Μoίρας Σπoνδυλικής Στήλης. Εμβιoμηχανική και ντιμετώπιση. Σάπκας Γ (εκδ.). Ιατρικές Εκδόσεις Καυκάς, θήνα 1999: Morishita S, Onomura T, Inoue T, Maeda H, Akagi H. Bone scintigraphy in patients with breast cancer, pulmonary cancer, uterine cervix cancer, and prostatic cancer. Statistical study of spinal accumulation cases. Spine 1989; 14: Nuget JP. Surgical Treatment of Spinal Tumors. In: Spine Care. Operative treatment. White AH, (ed.). Mosby-Year Book, Inc. 1995; Panjabi MM, Hopper W, White AA III, Keggi KJ. Posterior spine stabilisation with methylmethacrylate. Biomechanical testing of a surgical specimen. Spine 1977; 2: Παπαγγελόπoυλoς ΠΙ. Εμβιoμηχανική των Υλικών Πρόσθιας και Oπίσθιας Σπoνδυλoδεσίας Μετά από φαίρεση και ντικατάσταση τoυ Σπoνδυλικoύ Σώματoς σε Νεoπλασίες. Στo: Κακώσεις Θωρακικής-Oσφυικής Μoίρας Σπoνδυλικής Στήλης. Εμβιoμηχανική και ντιμετώπιση. Σάπκας Γ. (εκδ.). Ιατρικές Εκδόσεις Καυκάς, θήνα 1999: Παπαδάκης Σ, Σάπκας Γ, Στυλιανέση Ε. ντικατάσταση των Σπoνδυλικών Σωμάτων με Κλωβoύς από Ίνες Άνθρακα. Στo: Εμβιoμηχανική των Εμφυτευμάτων της Σπoνδυλικής Στήλης. Σάπκας Γ. (εκδ.). Ιατρικές Εκδόσεις Καυκάς, θήνα, 2001: Pauzner R, Istomin V, Segal-Lieberman G, Matetzky S, Farfel Z. Bilateral patellar metastases as the clinical presentation of bronchogenic adenocarcinoma. J Rheumatol 1996; 23: Powell JM. Metastatic carcinoid of bone: report of two cases and review of the literature. Clin Orthop 1988; 230: Riley LH, Frassica DA, Kostuik JP, Frassica FJ. Metastatic Disease to the Spine: Diagnosis and Treatment. In: Instructional Course Lectures, Vol. 49, Price CT (ed). American Academy of Orthopaedic Surgeons 2000: Σάπκας Γ. Κινηματική της oσφυικής μoίρας της σπoνδυλικής στήλης. Στo: Θέματα Εμβιoμηχανικής της Σπoνδυλικής Στήλης. Σάπκας Γ. (εκδ). Ιατρικές Εκδόσεις Καυκάς, θήνα 1997: Sapkas GS, Papadakis SA, Stathakopoulos DP, Efstathiou P, Papagelopoulos PJ. Operating on patients with malignant spinal tumours: is it worthwhile? J Bone Joint Surg 1999; 81B:S Sapkas GS, Papadakis SA, Stathakopoulos DP, Papagelopoulos PJ, Badekas AC, Kaiser JH. Evaluation of pedicle screw position in thoracic and lumbar spine fixation using plain radiographs and computed tomography. A Prospective study of 35 patients. Spine 1999; 24: Σάπκας Γ, Σταθακόπoυλoς ΔΠ, Παπαδάκης Σ, Κυρατζoύλης Ι. ντιμετώπιση των Πρωτoπαθών και Μεταστατικών Όγκων της Θωρακικής και Oσφυικής Μoίρας της Σπoνδυλικής Στήλης. Στo: Κακώσεις Θωρακικής- Oσφυικής Μoίρας Σπoνδυλικής Στήλης. Εμβιoμηχανική και ντιμετώπιση. Σάπκας Γ (εκδ). Ιατρικές Εκδόσεις Καυκάς, θήνα 1999: Stark Rj, Henson RA, Evans SJW. Spinal metastases. A retrospective survey from a general hospital. Brain 1982; 105: Sundaresan N, Sachdev VP, Holland JF, et al. Surgical Treatment of Spinal Cord Compression from Epidural Metastasis. J Clin Oncol 1995; 13: Tokuhashi Y, Matsuzaki H, Toriyama S, Kawano H and Osaka S. Scoring system for the preoperative evaluation of metastatic spine tumor prognosis. Spine 1990; 15: Tomita K, Toribatake Y, Kawanara N, Ohnari H, Kobe H. Total en bloc spondylectomy and circum spinal decompression for solitary spinal metastasis. Paraplegia 1994; 32: Torm T. Malignant tumours of the spine and the spinal extradural space: a study based on 250 histologically verified cases. Acta Chir Scand 1957; 2258: Travis WD, Travis LB, Devesa SS. Lung cancer. Cancer 1995; 75S: Viadana E. Autopsy study of metastatic sites of breast cancer. Cancer Res 1973; 33: Vieth RG, and Odom GL. Extradural spinal metastases and their neurological treatment. J Neurosurg 1965; 23: Weinstein JN. Surgical Approach to Spine Tumors. Orthopaedics 1989; 12: Weinstein JN, McLain RF, Tumors of the Spine. In: The Spine 3rd ed. Rothman RH, and Simeone FA, (ed). W.B. Saunders Company. Philadelphia, PA, 1992; White AA III, Panjabi MM. Clinical Biomechanics of the Spine. JB Lippincott, Philadelphia, 1978; 394: Yamaruro T, Shimizu K. Clinical application of AW glass ceramic prosthesis in spinal surgery. Nippon Seikeigeka Gakkai Zasshi 1994; 68:

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Οι περισσότεροι όγκοι όπως προαναφέθηκε είναι μεταστατικής αιτιολογίας. Οι στόχοι της θεραπείας εδώ είναι κυρίως η στήριξη, η ανακούφιση απο τον πόνο και η αποσυμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ: Αποτελούν τη μειονότητα των όγκων που απαντώνται στη σπονδυλική στήλη, καθότι οι περισσότεροι είναι αποτέλεσμα μεταστατικής νόσου ή συστηματικής παθήσεως (μυέλωμα,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ca P και οστικές μεταστάσεις

Ca P και οστικές μεταστάσεις Ca P και οστικές μεταστάσεις Κιτσοπούλου Σοφία Παπαθεοδώρου Μαρία Β Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ο καρκίνος του προστάτη προσβάλλει τα οστά Επίπεδα PSA / φορτίο όγκου Αρχική διάγνωση και θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Βαρβαρούσης Δ, Πλούμης Α, Μπερής Α Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης «Σ. Νιάρχος», Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση οστικών μεταστάσεων και επείγουσα αποσυμπίεση νωτιαίου σωλήνα

Χειρουργική αντιμετώπιση οστικών μεταστάσεων και επείγουσα αποσυμπίεση νωτιαίου σωλήνα Χειρουργική αντιμετώπιση οστικών μεταστάσεων και επείγουσα αποσυμπίεση νωτιαίου σωλήνα Γκίκας Γεώργιος ειδικευόμενος ορθοπαιδικός χειρουργός Βαλάνος Ν ορθροπαιδικός χειρουργός σπονδυλικής στήλης Επ Α Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών

¹ Ά Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο ²Μονάδα Μικροχειρουργικής, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ Αθηνών ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟ ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ Βρακοπούλου Γαβριέλλα- Ζωή ¹, Δουλάμη Γεωργία¹,Λαρεντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΠΙΕΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 12700 ασθενείς/έτος ΗΠΑ 5-10% όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο

Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική. Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο Θέσεις & Αντιθέσεις στην Ιατρική Παντελής Κρανιώτης Ακτινολόγος, Επ. Επιμελητής Β Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ Πατρών, Ρίο CT vs MRI Οξεία οσφυαλγία (με ή χωρίς ριζιτική συνδρομή)* Πολύ συχνό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ;

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ; ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ της ΕΕΧΟΤ 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Ποδιού Ποδοκνημικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ)

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ) 1 Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας, 2 ΩΡΛ Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας Εισαγωγή Το ΑΚΘ αποτελεί το 1% επί του συνόλου των κακοηθειών του θυρεοειδούς.εμφανίζεται σαν μία ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα, διηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση

Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση Αντιμετώπιση οσφυαλγίας Iατρική Xειρoπρακτική - Oστεoπαθητική (Μanual therapy - Μanipulation) Επιστημoνικές βάσεις - Κριτική θεώρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΓΟΥΛΕΣ Ρευματoλόγoς, Νοσοκομείο "Υγεία" ΗΛΙΑΣ ΤΟΛΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΠΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Επιμελήτρια Β Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΝΟΥ Ο όρος πόνος προέρχεται από τη λατινική λέξη POENA που σημαίνει PUNISHMENT(τιμωρία)

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης

Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης 24 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 2, 2005 (24-33) Πειραµατική εκτρoπή της νεφρικής φλεβικής κυκλoφoρίας εντός της πυλαίας φλέβας για την αντιµετώπιση της νεφραγγειακής υπέρτασης Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Το σήμα στην Μαγνητική Τομογραφία Τ1 ακολουθία: το λίπος έχει το νερό έχει Τ2 ακολουθία: το νερό έχει Τ1 Τ2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος.

Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος. Σπάνια περίπτωση πολυκυστικής νόσου παγκρέατος. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Κ.,ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ.,ΣΤΑΪΚΙΔΟΥ Ι.,ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ Γ.,ΠΙΚΟΥΛΑΣ Κ.,ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Λ.,ΜΑΝΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΚΚΙΝΗΣ Κ ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί

MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί MRI ΩΜΟΥ: Πότε και Γιατί Κωνσταντίνος Πίκουλας ΓΝΑ ΚΑΤ-ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ άλγος πρόσφατης έναρξης απλές ακτ/φίες η απλή ακτινογραφία βαθμολογείται με 9 (σε κλίμακα καταλληλότητας 1-9) ως η πλέον κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Μέχρι πρόσφατα, παρ όλες τις δυνατότητες που έχουμε στο οπλοστάσιο μας για να απεικονίζουμε όγκους στο ήπαρ και στο πάγκρεας, λόγω της έλλειψης λεπτομερούς απεικονίσεως αλλά και ουσιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ca ΝΕΦΡΟΥ Κλαµπάτσας Αθανάσιος Ουρολόγος Επ. Α Ουρολογικό-Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Άνδρας ασθενής ηλικίας 64 ετών Με ατοµικό αναµνηστικό ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Contact Person ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 17.00-19.15 1η Συνεδρία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ O01 ORAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός»

Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» Δ.Ν.Έξαρχος Τμήμα CT-MRI&PET/CT Γ.N.Α «Ο Ευαγγελισμός» H μέθοδος εφαρμόζεται ευρέος τα τελευταία χρόνια στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και ιδιαίτερα στην επιλογή μεταξύ χειρουργήσιμου ή δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση: 2006. Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ψωρίαση: 2006. Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση Ψωρίαση: 2006 Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. ΚΑΡΑΝΦΙΛ, Π.Γ. ΣΤΑΥΡOΠOΥΛOΣ Γ Δερματoλoγική Κλινική, Νoσoκoμείo «Α. Συγγρός» Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρήστος Αστερίου, MD, MSc, PhD Χειρουργός Θώρακος Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική «Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης» Ο Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς»

Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Κ. Λυμπερόπουλος Γ.Ν.Α «Γ.Γεννηματάς» Χολαγγειοκαρκίνωμα Ιστολογικά τα χολαγγειοκαρκινώματα αποτελούνται απο: Κύτταρα βλεννοεκκριτικού αδενοκαρκινώματος Ινώδη συνδετικό ιστό σε άλλοτε άλλη αναλογία Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟ-ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Πρόληψη και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις του Καρκίνου του Πνεύμονα

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη. Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία Προστάτη Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας Προστάτη Σχεδιασμός Ακτινοθεραπείας Προστάτη (Treatment Planning): σύγκριση απεικόνισης μεταξύ Αξονικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΚΥΣΤΗ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θεοδοσίου Αικατερίνη¹, Βαρσάμης Νικόλαος¹, Σαλβερίδης Νικόλαος¹, Ταβλαρίδης Θεόδωρος¹, Σουφτάς Βασίλειος², Χρισ 1. Α Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 2. Μονάδα Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 Hράκλειo, 21-5-2006 Πρoς: Σύγκλητo τoυ Πανεπιστηµίoυ Kρήτης Θέµα: Aίτηµα ακύρωσης και άµεσης αναστoλής των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης

Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης Υπολογιστές ογκολογικού κινδύνου: Καρκίνος Νεφρού - Ουροδόχου Κύστης Χαράλαμπος Κ. Μαμουλάκης Λέκτορας Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1,

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1, 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι μια συνήθης επιπλοκή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι βρίσκονται μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων. Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παραθέτω για σύγκριση μια φυσιολογική (αριστερά) με μια ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ( δ ε ξ ι ά ) Σ π ο ν δ υ λ ι κ ή Σ τ ή λ η

Παρακάτω παραθέτω για σύγκριση μια φυσιολογική (αριστερά) με μια ε κ φ υ λ ι σ μ έ ν η ( δ ε ξ ι ά ) Σ π ο ν δ υ λ ι κ ή Σ τ ή λ η Εκφυλιστικη Νοσος Οσφυικης Μοιρας ΓΕΝΙΚΑ: Η εκφυλιστική νόσος συνήθως παρουσιάζεται σε πιο προχωρημένες ηλικίες και αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της φυσιολογικής διαδικάσίας εκφύλισης/ γήρανσης του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Η μικροδισκεκτομή στην αντιμετώπιση της οσφυικής δισκοκήλης

Η μικροδισκεκτομή στην αντιμετώπιση της οσφυικής δισκοκήλης Slide 1 Η μικροδισκεκτομή στην αντιμετώπιση της οσφυικής δισκοκήλης Ευσταθίου Πάνος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διδάκτωρ Παν. Αθηνών Slide 2 Η Ιστορία της Μικροεπεμβατικής στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΙΑΦΥΓΟΥΣΑ ΙΑΓΝΩΣΗ AMΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΩΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Ε.Μοράκης, I.Σπανός, Κ.Κώτσης*, Μ.Τζουρµπάκης. Α Όρθοπαιδική κλινική, * Ακτινολογικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ.

BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ. BEST OF URO ONCOLOGY Penile Testicular Cancer 2016 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Σκοπός της μελέτης η αξιολόγηση των επιπλοκών σε ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής)

Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) Κλέωντας Αθανάσιος Ειδικευόμενος Ιατρός Θωρακοχειρουργικής Κλινικής (Επιστημονικός Συνεργάτης Πνευμονολογικής Ογκολογικής Κλινικής) ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη Copyright Ατομικό Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO I) ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO II) ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Θνησιμότητα: Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αποτελεί την πιο συνήθη κακοήθη νεοπλασία στους άνδρες, δεν αποτελεί και την κύριααιτίαθανάτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ευτέρπη Κ. ΔΕΜΙΡΗ Αναπλ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης !!!! Ποιές μέθοδοι χρησιμοποιούνται? Ποιά μέθοδος θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP)

Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Βλάβες του Ανώτερου Τμήματος του Επιχείλιου Χόνδρου (Βλάβες SLAP) Τι είναι η βλάβη SLAP; Η βλάβη SLAP συνίσταται σε ρήξη του ανώτερου τμήματος του επιχείλιου χόνδρου στην ωμογλήνη. Ο όρος SLAP σχηματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ. Παρουσιάζεται από:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ. Παρουσιάζεται από: Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα 70 ετών με ραχιαλγία Παρουσιάζεται από: Α. Δημητριάδου, Κ. Μπουτσιάδης, Β. Γεωργοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης 1. «Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης» νooύνται τρόφιμα γενικά φυτικής πρoέλευσης τα oπoία έγιναν διατηρήσιμα με απoβoλή oλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΉΣ ΣΤΗΛΗΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Δρ. Π. Κωνσταντινίδης Η Μαγνητική Τοµογραφία της σπονδυλικής στήλης αποτελεί εδώ και χρόνια την κορυφαία µέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία. Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής.

Ορολογία. Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Ορολογία Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής. Ορολογία Ανοιχτό ή κλειστό # Ακτινολογικά σημεία ανοικτού # Εμφανής προβολή των οστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ.

Χριστόφορος Ν. Φορούλης Επίκουρος Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Α.Π.Θ. Εκτεταμένη εκτομή για καρκίνο του πνεύμονα: Πλακώδες καρκίνωμα του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα με διήθηση του θωρακικού τοιχώματος, του διαφράγματος και του θόλου του ήπατος Χριστόφορος Ν. Φορούλης

Διαβάστε περισσότερα

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Οστεοπόρωση Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Φυσιολογικό οστό Οστεπορωτικό Οστεοπόρωση - Ορισμός Αύξηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση αναιμίας, λευκοκυττάρωσης και θρομβοκυττάρωσης στην επιβίωση ασθενών μετά από εκτομή καρκίνου του πνεύμονα

Επίδραση αναιμίας, λευκοκυττάρωσης και θρομβοκυττάρωσης στην επιβίωση ασθενών μετά από εκτομή καρκίνου του πνεύμονα Πρωτότυπη Εργασία Επίδραση αναιμίας, λευκοκυττάρωσης και θρομβοκυττάρωσης στην επιβίωση ασθενών μετά από εκτομή καρκίνου του πνεύμονα Tatjana N. Adžić 1, Gordana D. Radosavljević-Ašić 1, Jelena M. Stojšić

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση

Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση 22 ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας Αθήνα, 12-15 Νοεμβρίου 2015 Διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα των εκφυλιστικών αλλοιώσεων των τελικών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων τύπου Modic σε MRI απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση τοπικής υποτροπής μετά ριζική ή μερική νεφρεκτομή. Γ. Σταθούρος Ε/Α ΓΝΑ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Αντιμετώπιση τοπικής υποτροπής μετά ριζική ή μερική νεφρεκτομή. Γ. Σταθούρος Ε/Α ΓΝΑ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Αντιμετώπιση τοπικής υποτροπής μετά ριζική ή μερική νεφρεκτομή Γ. Σταθούρος Ε/Α ΓΝΑ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ (1) Οριστική «Definite» θεραπεία Στόχος η ίαση Ablation Therapy RF Κρυοθεραπεία Χειρουργική θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Surgical treatment of Scapholunate advanced collapse (Slac wrist)

Surgical treatment of Scapholunate advanced collapse (Slac wrist) Αιτιολογία Surgical treatment of Scapholunate advanced collapse (Slac wrist) Από την κλινική του Χεριού Μικροχειρουργικής Νοσοκομείου «ΚΑΤ» Δ/της Ν. Δαούτης Δημήτρης Ευσταθόπουλος Χειρ. Ορθοπεδικός & Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Μιλτιάδης Αβραμίδης, Μέρκος Βλαγκόπουλος, Μιχαήλ Μπόζογλου,Παύλος Παπαδόπουλος. Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Ανατομική Υμενική άρθρωση με μηνίσκο μεταξύ ακρωμιακού άκρου ωμοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση

ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση 11 ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση Αντώνιος Γ. Αγγουλές 1, Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος 2 1. Δ Ορθοπαιδικό Τμήμα «Ασκληπιείο» Βούλας. 2. Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15.30-16.15 Προσέλευση Εγγραφές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 16.15 16.30 Έναρξη Συμποσίου Χαιρετισμοί Γελαλής Ιωάννης Καραχάλιος Θεόφιλος 16.30 17.40 Συνεδρία: «Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

Διανοσοκομειακή Ημερίδα

Διανοσοκομειακή Ημερίδα Υπό την Αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Χειρουργών Ορθοπαιδικών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Διανοσοκομειακή Ημερίδα ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Νοσοκομείο,

Διαβάστε περισσότερα

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος

συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος ΗΠΑΡ συχνος μεταστατικος στοχος πυλαια οδος Μαλλον επιχωρια μεταστασις,οσον αφορα το πεπτικο,παρα γενικευμενη νοσος Χειρουργικη εκτομη ηπατικων μεταστασεων(πλην παχεος-ορθου) Αμφισβητουμενη Μονον στα πλαισια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης

Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης Ποια είναι τα αίτια και πώς γίνεται η διάγνωση της σπονδυλόλυσης και της σπονδυλολίσθησης; Τρόποι αντιμετώπισης. Γράφει ο Αθανασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γεώργιος Σάπκας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων συνοδεύεται από σημαντικές εμβιομηχανικές και βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας 1 2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα