Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης"

Transcript

1 Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Φωτεινή Σταύρου Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Η έννοια της ποιότητας εµφανίστηκε στις χώρες της ύσης τη δεκαετία του 70 στο βιοµηχανικό τοµέα. Ήταν αποτέλεσµα της σύγκρισης των Ιαπωνικών προϊόντων µε αυτά των δυτικών χωρών, µε τα Ιαπωνικά να κερδίζουν ένα µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά τη δεκαετία του 80. Ένα σηµαντικό στοιχείο για αυτή την άνοδο ήταν η ικανότητα των Γιαπωνέζων κατασκευαστών να δίνουν στους πελάτες αυτό ακριβώς που ζητούσαν, δηλ. καλοσχεδιασµένα, ανθεκτικά προϊόντα, άµεσα διαθέσιµα και σε λογική τιµή. Η θεµελιώδης ιδέα της ποιότητας είναι η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών των πελατών. Οι πιο γνωστοί συγγραφείς που ασχολούνται µε την ποιότητα υπηρεσιών είναι ο W. Edwards Deming, o Joseph M. Juran και ο Philip J. Crosby. Deming Η τεχνική του Deming κυρίως χρησιµοποιεί τα διαγράµµατα στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Μέσα από τα 14 σηµεία για τη διαχείριση που προτείνει υποστηρίζει πως για να υπάρξει αποτέλεσµα στη βελτίωση των υπηρεσιών ενός οργανισµού: N Πρέπει η διοίκηση να προσανατολιστεί µε σταθερότητα και επιµονή σε στόχους διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας. N Να εισαχθεί η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού κατά τη διάρκεια της δουλειάς του. N Να καταργηθούν οι διαχωριστικές γραµµές µεταξύ τµηµάτων και ανθρώπων. Juran Ο Juran αναφέρεται λιγότερο σε τεχνικές ελέγχου ποιότητας και επικεντρώνεται στην ιδέα της ευθύνης του µάνατζµεντ. Προτείνει τη χρήση µιας κυκλικής διαδικασίας του µάνατζµεντ ποιότητας που συνδέει το σχεδιασµό ποιότητας (που εστιάζεται στον προσδιορισµό των πελατών ή χρηστών και των αναγκών τους), τον έλεγχο ποιότητας (που βοηθάει τους υπαλλήλους ανατροφοδοτώντας τους µε 1

2 στοιχεία απόδοσης) και τη βελτίωση ποιότητας (που αναφέρεται στην πρόληψη των προβληµάτων ποιότητας και όχι στη διόρθωση τους και στη βελτίωση της ικανοποίησης των υπαλλήλων. Crosby Ο Crosby έχει µια πιο ολιστική άποψη για το µάνατζµεντ ποιότητας. ίνει έµφαση στην ευθύνη του µάνατζµεντ αλλά ισορροπεί τη συµµετοχή και του µάνατζµεντ και των υπαλλήλων στην επίλυση θεµάτων ποιότητας. Τα πέντε «απόλυτα» στοιχεία που υποστηρίζει είναι: 1. Η ποιότητα λειτουργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. 2. εν υπάρχουν προβλήµατα ποιότητας. 3. Κάνε το σωστό µε την πρώτη φορά. 4. Το κόστος της ποιότητας είναι ο µόνος δείκτης απόδοσης. 5. Το µηδενικό ελάττωµα είναι το µοναδικό στάνταρντ απόδοσης. Οι Deming, Juran και Crosby έχουν ένα κατάλογο οδηγιών που εξηγούν τις µεθόδους του Total Quality Management. Αν και υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους όλοι έχουν κοινό το στοιχείο της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών. Σε µια προσπάθεια οµαδοποίησης των απόψεων τους µπορούµε να εντοπίσουµε πέντε κοινά θέµατα: 1. Ο χρήστης είναι το επίκεντρο του οργανισµού. 2. Συστηµατική βελτίωση των λειτουργιών. 3. Ανάπτυξη του έµψυχου δυναµικού. 4. Μακρόχρονη σκέψη και προγραµµατισµός. 5. έσµευση για την ποιότητα. Αφήνοντας στην άκρη για την ώρα τη συζήτηση αν ο όρος «πελάτης» είναι σωστός για τις βιβλιοθήκες, το κυρίαρχο στοιχείο είναι οτι η ποιότητα έχει νόηµα όταν συνδέεται µε την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών στους οποίους απευθύνεται η βιβλιοθήκη και προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες. Στο τοµέα των βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης µπορούµε να δώσουµε ένα ορισµό της µορφής: Total: Όλοι οι εργαζόµενοι στον οργανισµό της βιβλιοθήκης συµµετέχουν στη δηµιουργία και στη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων από τον οργανισµό. 2

3 Quality: Ο οργανισµός µε ατοµικές και συλλογικές ενέργειες επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, αναγνωρίζοντας οτι είναι η αντίληψη του χρήστη που καθορίζει την ποιότητα. Management: ιευθύνοντας το σύστηµα δίνεται η έµφαση στη συνεχή βελτίωση του συστήµατος για καλύτερα αποτελέσµατα. Μαζί αυτές οι ιδέες δηµιουργούν τη βάση για να χτιστεί η δέσµευση του οργανισµού για ποιότητα. 1 Οπως προαναφέρθηκε η ιαχείριση Ολικής Ποιότητας υιοθετήθηκε από τον ιδιωτικό τοµέα για λόγους ανταγωνισµού και επιβίωσης. Στο δηµόσιο τοµέα ακόµη δεν έχουµε αντιµετωπίσει το θέµα του ανταγωνισµού γιατί θεωρούµε οτι οι κρατικοί οργανισµοί προσφέρουν αποκλειστικά µοναδικές υπηρεσίες. Αλλά συγκεκριµένα για τα πανεπιστήµια δηµιουργείται µια διαφορετική κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Οι κρατικές επιχορηγήσεις παραµένουν στάσιµες ή µειώνονται, το προσωπικό παραµένει το ίδιο, ο έλεγχος και η πίεση για καλύτερη χρήση των χρηµάτων αυξάνεται ενώ η απαίτηση για βελτίωση των όρων διδασκαλίας είναι φανερή. Επίσης οι κοινωνικές και οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν τη δυνατότητα και τα εφόδια και σε µη ακαδηµαικούς οργανισµούς να µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα µέσα στο πανεπιστήµιο να υπάρχει αυξανόµενη πίεση για άµεση και ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών στους φοιτητές και το προσωπικό. Υπάρχει η πίεση η βιβλιοθήκη να προσφέρει τις ίδιες ή περισσότερες υπηρεσίες χωρίς αύξηση προσωπικού ή χρηµάτων ταυτόχρονα µε την επιθυµία της διοίκησης του πανεπιστηµίου για βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. ΣΤΑ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γνωρίζουµε οτι οι εργαζόµενοι αποτελούν το πιο σηµαντικό στοιχείο µιας βιβλιοθήκης σε θέµατα πληροφοριών και δεξιοτήτων. Η ιαχείριση Ολικής Ποιότητας δίνει µεγάλη έµφαση στην αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση αυτών των δεξιοτήτων, αφού αναγνωρίζει οτι η επιτυχία του συστήµατος βασίζεται ανεξαιρέτως σε όλους όσους έχουν την ευθύνη για την ποιότητα και έχουν τις 1 Guy St. Clair, Total Quality Management in Information Services (London: Bowker Saur, 1997), p. 3

4 γνώσεις και ικανότητες να παρέχουν στους χρήστες τις υπηρεσίες που χρειάζονται και απαιτούν. Οπως αναφέρθηκε προηγουµένως, όλο το προσωπικό συµµετέχει στα διάφορα στάδια της εφαρµογής της ποιότητας που είναι τέσσερα. Πρέπει να αναφέρω οτι δεν ισχύει τίποτα απόλυτα σε αυτά τα στάδια. ραστηριότητες που υπάρχουν σε ένα στάδιο επικαλύπτουν άλλες σε ένα επόµενο στάδιο. Στο αρχικό στάδιο της εξερεύνησης και δέσµευσης για τη ιαχείριση Ολικής Ποιότητας εµπλέκεται το υψηλόβαθµο προσωπικό της βιβλιοθήκης. Αλλά ποιό είναι το υψηλόβαθµο προσωπικό; Ο διευθυντής, η επιτροπή βιβλιοθήκης, ή η διοίκηση του πανεπιστηµίου γενικά; Η διοίκηση του πανεπιστηµίου µπορεί να δώσει την καθοδήγηση, τα κίνητρα, την εκπαίδευση και όποια άλλη υποστήριξη απαραίτητη για την εφαρµογή της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας. Στην περίπτωση που η διοίκηση του πανεπιστηµίου δεν προσφέρει τα κίνητρα ή δεν ενδιαφέρεται για το θέµα, η βιβλιοθήκη µπορεί να δηµιουργήσει µόνη της το κλίµα για την εφαρµογή της βελτίωσης της ποιότητας. Σ αυτή τη βάση οι άνθρωποι της διοίκησης της βιβλιοθήκης συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις έννοιες της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας και για τα αποτελέσµατα από την πιθανή χρήση και τη δέσµευση για χρήση των µεθόδων που προτείνονται. Η ενηµέρωση τους µπορεί να γίνει µε µικρής διάρκειας σεµινάρια για την εφαρµογή των µεθόδων από ειδικούς στο θέµα και πιο συγκεκριµένα για την εφαρµογή στο δηµόσιο τοµέα, µε επισκέψεις σε βιβλιοθήκες και ιδρύµατα που εφαρµόζουν προγράµµατα ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας. Παράλληλα χρειάζεται και ενηµέρωση για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο θέµα προσφοράς υπηρεσιών στο χρήστη και υπηρεσιών που επιθυµεί ο χρήστης να του παρέχονται. Η απόφαση για την εφαρµογή της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας χρειάζεται να γίνει γνωστή προς το προσωπικό της βιβλιοθήκης και τα άλλα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας καθώς και να δοθεί περιθώριο χρόνου για την έκφραση των φόβων, των αγωνιών και των ερωτηµάτων από το προσωπικό. Στο επόµενο στάδιο, τα διευθυντικά στελέχη της βιβλιοθήκης αρχίζουν να λειτουργούν σαν οµάδα και να διαµορφώνουν το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας. Σ αυτό το στάδιο γίνονται αντιληπτά η ανάγκη για ανάλυση του οργανωτικού περιβάλλοντος, αν το τωρινό περιβάλλον συµβαδίζει µε την επιθυµία για την ποιότητα και τέλος αν θα χρειαστεί να υπάρξουν αλλαγές µε την εφαρµογή των νέων µεθόδων εργασίας. 4

5 Σ αυτό το σηµείο γίνεται η επανεξέταση των στόχων της βιβλιοθήκης. Η δηµιουργία-άρθρωση του οράµατος, των στόχων και της στρατηγικής της βιβλιοθήκης βοηθάει στην κοινή αντίληψη για το προσωπικό της βιβλιοθήκης για το πώς θα είναι η βιβλιοθήκη στο µέλλον και µε ποιές ενέργειες θα επιτευχθεί αυτό. Στο ίδιο στάδιο και από την ίδια οµάδα γίνεται και ο καθορισµός των χρηστών-εσωτερικών και εξωτερικών-και οι µέχρι τώρα προσφορά υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών τους, που είναι και ο πυρήνας της διασφάλισης της ποιότητας. Τα µέλη αυτής της οµάδας θα χρειαστούν εκπαίδευση για την προσφορά υπηρεσιών και την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Σε σεµινάρια µιας ή δυο ηµερών ειδικοί επιστήµονες µπορούν ν αναπτύξουν θέµατα, όπως ο καθορισµός των προσδοκιών των χρηστών από τη βιβλιοθήκη, η αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών, στρατηγικές και τεχνικές για τη βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών. Στο τρίτο στάδιο αρχίζει η εφαρµογή του προγράµµατος. Αρχικά, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε οµάδα και οι προσδοκίες ή απαιτήσεις που έχουν. Οι βασικές αρχές σε σχέση µε τους χρήστες είναι: 1. Οι χρήστες είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο της βιβλιοθήκης. 2. Για να υπάρχουν νέοι χρήστες και να παραµείνουν οι παλιότεροι χρειάζεται να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους. 3. εν µπορούµε να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες τους, αν πρώτα δεν τις γνωρίζουµε. Είναι αναγκαία άρα, η αξιολόγηση των αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών, η ικανοποίηση τους από τις υπάρχουσες υπηρεσίες, καθώς και η γνώση για το ποιές ανάγκες των παραπάνω δεν ικανοποιούνται. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι των ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεων, συλλογής παραπόνων, µελέτη µιας καθορισµένης οµάδας χρηστών ή συνδυασµός όλων. Σ αυτό το στάδιο γίνεται επίσης και η ανάλυση των αλληλεξαρτόµενων εσωτερικών διεργασιών της βιβλιοθήκης και η ανάλυση των διεργασιών που αφορούν την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Ως διεργασία ορίζεται η εξέλιξη της εργασίας που συντελείται και µεταφέρεται από ένα άτοµο ή µια δραστηριότητα σε ένα άλλο. Στην ανάλυση των διεργασιών µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι χρησιµοποιώντας διαγράµµατα ροής εργασίας, ελεύθερη έκφραση προσωπικών απόψεων, ψηφοφορία και πνεύµα οµαδικής εργασίας, οµαδοποιούνται οι διεργασίες της βιβλιοθήκης και επιλέγονται αυτές για τις οποίες θα δηµιουργηθούν πιλοτικές οµάδες εφαρµογής. Μπορούν να είναι δυο ή 5

6 περισσότερες διεργασίες από τις οποίες η µία να αφορά άµεσα τους εξωτερικούς χρήστες και η άλλη τους εσωτερικούς. Για την επιλογή τους πρέπει να ληφθεί υπ όψιν η σηµασία της διεργασίας για τους αντίστοιχους κύριους χρήστες, αν η διαδικασία παρουσιάζει δυσκολίες και αν υπάρχει πιθανότητα µείωσης χαµένου χρόνου, χρηµάτων, κ.λ.π. Οι πιλοτικές οµάδες αποτελούνται από εργαζόµενους που ανήκουν σε όλες τις βαθµίδες του προσωπικού και έχουν να επιτελέσουν ένα ρόλο µέσα στην οµάδα: Α. Ο εγγυητής (sponsor), συνήθως είναι το ανώτερο στέλεχος της οργανωτικής µονάδας που εκτελείται η διεργασία. εν ανήκει στην οµάδα αλλά επικυρώνει τις ενέργειες της. Β. Ο διαµεσολαβητής (facilitator) που ανήκει σε διαφορετική οργανωτική µονάδα από αυτή στην οποία εκτελείται η διεργασία που εξετάζεται. Γνωρίζει τις µεθόδους και τα εργαλεία της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας, τα διδάσκει στα µέλη της οµάδας και βοηθάει τα µέλη να επικοινωνούν µεταξύ τους και να καταλήγουν σε αποφάσεις. Γ. Ο αρχηγός της οµάδας είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της συγκεκριµένης διεργασίας και έχει τρεις κυρίαρχους ρόλους: 1. Λειτουργεί σαν δίαυλος επικοινωνίας ανάµεσα στην οµάδα και στον εγγυητή. 2. Είναι ο συντονιστής των αριθµητικών και τεχνικών θεµάτων (προετοιµάζει τις συναντήσεις της οµάδας, κρατά τα πρακτικά των συναντήσεων, κλπ.). 3. Εφαρµόζει τις µεθόδους και τις διαδικασίες της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας µαζί µε το διαµεσολαβητή.. Τα µέλη της οµάδας που γνωρίζουν τη διεργασία που αναλύεται κι εργάζονται σε όλα τα στάδια της, ανεξάρτητα από το επίπεδο ιεραρχίας που ανήκουν. Είναι προφανές οτι όλα τα µέλη της οµάδας πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε θέµατα διαγραµµάτων ροής, δηµιουργίας ερωτηµατολογίων, τεχνικής συνεντεύξεων, µεθόδους επίλυσης προβληµάτων και συστηµάτων ανάδρασης ικανοποίησης των χρηστών. Στο τελικό στάδιο του προγράµµατος ιαχείρισης Ολικής ποιότητας γίνεται αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων της εργασίας των πιλοτικών οµάδων. ηµιουργούνται νέες οµάδες που αποτελούνται από προσωπικό από όλα τα τµήµατα της βιβλιοθήκης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας σε άλλους τοµείς της βιβλιοθήκης. Είναι φανερή η ανάγκη για εκπαίδευση των νέων µελών των οµάδων και των νέων υπαλλήλων στη φιλοσοφία και το πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας. Επίσης θα χρειαστεί η δηµιουργία ενός συστήµατος αναγνώρισης και ανταµοιβής για τις πετυχηµένες οµάδες, προσπάθειες και προγράµµατα. 6

7 Χρειάζεται το υψηλόβαθµο προσωπικό της βιβλιοθήκης να καταρτίσει ένα τριετές ή πενταετές πρόγραµµα ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας που θα περιλαµβάνει όλους τους τοµείς της βιβλιοθήκης. Αυτό προυποθέτει οτι θα υπάρξει σχεδιασµός από τα τµήµατα της βιβλιοθήκης και καθορισµός στόχων µέσα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οπως παρατηρούµε η εφαρµογή της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας δεν προσφέρει µια γρήγορη λύση αλλά απαιτεί µακροχρόνια δέσµευση. εν δηµιουργεί πιο επίπεδα οργανογράµµατα αλλά ελευθερώνει χρόνο από τους επικεφαλής των τµηµάτων για περισσότερο σχεδιασµό. Αλλά αν αυτοί οι επικεφαλής είναι συνηθισµένοι στο µοντέλο διοίκησης ελέγχου και εντολών αντί στη φιλοσοφία οτι είναι µέλη ενός συστήµατος όπου συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι όλων των βαθµίδων, προσθέτουν ένα ακόµη εµπόδιο στην εφαρµογή του προγράµµατος βελτίωσης της ποιότητας. Ενα άλλο εµπόδιο είναι ο σκεπτικισµός των υπαλλήλων Χρειάζεται να δοθεί χρόνος ώστε οι υπάλληλοι να δουν τα αποτελέσµατα των πιλοτικών οµάδων και ν αντιληφθούν µε τους δικούς τους όρους την αποτελεσµατικότητα της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας. Ενας άλλος παράγοντας που µπορεί να εµποδίσει την επιτυχία της ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας είναι η έλλειψη της αντίληψης της συστηµικής θεωρίας. Σύµφωνα µε τη συστηµική θεωρία η βιβλιοθήκη είναι ένα σύστηµα που περιλαµβάνει έµψυχο δυναµικό, διεργασίες, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά περιλαµβάνει επίσης και την προσωπική ευθύνη και απόκτηση των γνώσεων και στρατηγικών που πρέπει να έχει το προσωπικό για να συνεισφέρει στην αποστολή της βιβλιοθήκης. Περιλαµβάνει επίσης την ανάπτυξη ενός κοινού οράµατος για την κατεύθυνση και το µέλλον της βιβλιοθήκης. εν περιλαµβάνει τη µάθηση ατοµικά αλλά σε οµάδα και χρειάζεται την θέληση των µελών του οργανισµού να αποκτήσουν νέο τρόπο σκέψης για τον οργανισµό. Στη ιαχείριση Ολικής Ποιότητας ο κυρίαρχος στόχος είναι η ποιότητα, αλλά η φιλοσοφία της προυποθέτει την αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Είναι µια διαδικασία που απαιτεί ένα νέο όραµα. Αυτό το όραµα πρέπει να εκφραστεί και να πραγµατοποιηθεί µέσα από µια διαδικασία όπου όλοι στη βιβλιοθήκη θα αποδεχτούν και θα συµµετάσχουν στο όραµα αυτό. 7

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brophy, Peter and Kate Coulling. Quality Management for Information and library Managers. Hampshire: AslibGower, Jurow, Susan and Susan B. Barnard,ed. Integrating Total Quality Management in a Library Setting. New York: Haworth Press, Oldroyd, Margaret, ed. Staff development in academic libraries: present practice and further challenges. London: Library Association Publishing, Pritchard, Sarah M. Determining Quality in Academic Libraries Library Trends 44 (Winter 1996): Quinn, Brian. Adapting Service Quality Concepts to Academic Libraries Journal of Academic Librarianship 23 (Sept. 1997): Shaughnessy, Thomas W. Total Quality Management: Its Application in North American Research Libraries Australian Academic and Research Libraries 26, no.1 (1996): St.Clair, Guy. Total Quality Management in Information Services.London: Bowker Saur,

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ανδρέας Κ. Ανδρέου andlib@ucy.ac.cy Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Κύπρου *(Αφιερωμένο στον κ. Γιώργο Μ. Κακούρη ο οποίος που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α.Τ.Ε.Ι. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Αντωνάκης Ιωάννης Εισηγήτριες: ασκαλογιαννάκη Ξανθίππη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. Ανέστης Σίτας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. Ανέστης Σίτας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ [Εισήγηση στη διημερίδα με θέμα: Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών ακαδημαϊκών, δημοσίων βιβλιοθηκών. ΤΕΙ Καβάλας, 23-24 Απριλίου.]

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή Η έννοια της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) αναπτύχθηκε από τον Deming στη δεκαετία του 50. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισµούς και αυτή τη στιγµή είναι από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Του: Γιάννη Πορφυρίδη* Περίληψη Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Εργασία στο μάθημα CAD CAM. Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Εργασία στο μάθημα CAD CAM. Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11 2011 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Εργασία στο μάθημα CAD CAM Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ορισμός Ποιότητας Πιστοποίηση Ποιότητας και Οργανισμοί O Διεθνής Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα