Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Σαρρής. Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας"

Transcript

1 Νίκος Σαρρής Ειδικότητα : Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος-Νομικός Τύπος Ερευνητή / Βαθμίδα : Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Β Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 6.3 τηλ , Σπουδές : Πτυχίο Νομικού τμήματος, Νομικής Σχολής, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμό «Λίαν Καλώς» : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών : Master of Arts in International Relations and Strategic studies, University of Lancaster, England.(ΔΙΚΑΤΣΑ 20/238/ ) : Πτυχίο τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς» : 20 ο Λύκειο Αθηνών, Απολυτήριο, Βαθμός: Λίαν Καλώς Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Λειτουργία θεσμών, μετανάστευση, διακρίσεις

2 Διακρίσεις 1995 : Πρώτος σε σειρά επιτυχίας στις εξετάσεις ασκούμενων Δικηγόρων Εφετείου Αθηνών 1990 : Κατάληψη της πρώτης θέσης στον πίνακα επιτυχόντων στην κατηγορία «ειδικό επιστημονικό προσωπικό» στον πανελλήνιο διαγωνισμό της 23 ης Σεπτεμβρίου 1990 για πρόσληψη στο δημόσιο : Υποτροφία του Ι.Κ.Υ στο 3 ο έτος φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απασχόληση και διοικητικές θέσεις Από.. έως Περιγραφή Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Β Βαθμίδας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Γ Βαθμίδας, Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Αναπληρωτής Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ Ειδικός Επιστήμων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Δικηγόρος Αθηνών Ερευνητικά προγράμματα Από.. έως Περιγραφή 2013 Σενάρια Τυποποίησης των Επωφελούμενων Συνταξιούχων από τις Υπηρεσίες Βοήθειας στο Σπίτι «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας: γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι μετανάστες», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα PROGRESS, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης

3 2013 Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατώνμελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών» Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Ανάπτυξη Εργαλείων Τεκμηρίωσης για την Ενίσχυση των Δημοσίων Πολιτικών ως προς την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων Εξειδικευμένες έρευνες για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αγορών εργασίας. Υπεύθυνος της μελέτης που αφορά στη Διερεύνηση του υφισταμένου εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος στην αγορά εργασία 2012 «Combating Labour Market Discrimination»(Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας) στο πλαίσιο του προγράμματος PROGRESS «Data without boundaries» που χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντάσσεται στην πρόγραμμα- πρωτοβουλία FP7 INFRA «Establishment of an Observatory on Combating Discrimination» (Σύσταση Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS, υπεύθυνος του αυτόνομου ερευνητικού τμήματος «Θεσμική διάσταση- κανονιστικό πλαίσιο των διακρίσεων» 2011 Ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες (Δράση 2.1) Ετήσιο Πρόγραμμα 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα» (European Social Survey), 5 ος Γύρος Έρευνας ( ), Ε.Ε.- ΕΚΚΕ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey), 4 ος Γύρος Έρευνας ( ), Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΚΕ Συνυπεύθυνος του διακριτού ερευνητικού τμήματος του υποέργου με τίτλο «Μελέτη Θεσμικού Πλαισίου της Μετανάστευσης», ερευνητικό υποέργο με τίτλο «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι Οι Άλλοι κι Εμείς » στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΠΑΝ/ Γ ΚΠΣ, Μέτρο 3.3, Δράση «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ.», ΓΓΕΤ ΕΚΚΕ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα» (European Social Survey), 2 ος Γύρος Έρευνας ( ), Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΚΕ Προώθηση και διάχυση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τεχνογνωσίας στην κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού προγράμματος «Ανοικτές Θύρες», ΓΓΕΤ ΕΚΚΕ Δημιουργία κόμβου δευτερογενούς επεξεργασίας και διαχείρισης κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δεικτών, υποέργο 2: «Πολιτική,

4 Κοινωνία, Πολίτες» ΓΓΕΤ - ΕΚΚΕ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey), 1ος Γύρος Έρευνας ( ), Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΚΕ Ο θεσμός των ενόρκων στην Ελλάδα σήμερα, υπεύθυνος για το τμήμα της μελέτης που αφορά την ανάλυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού με συγκριτική διάσταση και προοπτική INVOLVE: Why not involve the customer in the training process» στο πλαίσιο του διακρατικού ανταγωνιστικού προγράμματος «Leonardo» Η Πρόσληψη του Ξένου : Διαστάσεις Ξενοφοβίας και Ρατσισμού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΝΕΔ 1994» ΓΓΕΤ ΕΚΚΕ Comparative Charting of Social Change (CCSC), (Συγκριτική ανάλυση των μακροκοινωνιολογικών μετασχηματισμών). Ανάλυση των κοινωνικών αλλαγών που παρατηρούνται κατά την περίοδο στις αναπτυγμένες χώρες. Υπεύθυνος για τις θεματικές ενότητες: 7.5 «Public Opinion», 10.4 «Interest Groups», 17.5 «National Identity» Advantage not Disadvantage - AND: New models of initial training for disadvantaged young people» στο πλαίσιο του διακρατικού ανταγωνιστικού προγράμματος «Leonardo» Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΚΕ. Διδακτικό έργο Από.. έως Περιγραφή Διδασκαλία των μαθημάτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» & «Δημόσια Διοίκηση» σε υποψηφίους για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε πανεπιστημιακά φροντιστήρια Διδασκαλία των Units: European Economic Integration, International Economics, Hellenic Business Environment, Business in Eastern Europe στο πρόγραμμα του Business School του Βρετανικού Πανεπιστημίου Northumbria University at Newcastle σε συνεργασία με το Ελληνόφωνο εκπαιδευτήριο και το Mediterranean ECS College Διδασκαλία στο ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ των μαθημάτων «Στοιχεία Δικαίου», «Εμπορικό Δίκαιο» και «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» στο πλαίσιο του franchise προγράμματος με το La Jolla University Διδασκαλία του μαθήματος «Δίκαιο» στο Τεχνικό- Επαγγελματικό Λύκειο Ξυνή (5 ώρες εβδομαδιαίως).

5 Δημοσιεύσεις Βιβλία Σαρρής Ν., «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», 1993, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, (Αναθεωρημένη έκδοση 1999). Σαρρής Ν. Μέντης Γ., 1993, «Εισαγωγή στο Δίκαιο και Στοιχεία Αστικού Δικαίου», Αθήνα, εκδ. Έλλην, 1993 (11 η αναθεωρημένη έκδοση 2010). Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Σαρρής Ν., 2006, «Δικαίωμα Προηγούμενης Ακρόασης Παραβάσεις ΚΒΣ. Σχολιασμός της ΔΠρωτΑθ. 5880/2005», Αθήνα, Επιχείρηση, τεύχος 1, Ιανουάριος 2006, σελ Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίου Σαρρής Ν., 2013, «Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών ως θεσμός διαβούλευσης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» στο συλλογικό τόμο Πρακτικά Συνεδρίου «Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης-Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου» (υπό δημοσίευση). Σαρρής Ν., 2013, «Ο θεσμός των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών ως πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα» στο συλλογικό τόμο Πρακτικά Γ Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας «Ελλάδα , Μετασχηματισμοί, Ανακατατάξεις, Προκλήσεις», (υπό δημοσίευση) Άρθρα σε συλλογικό τόμο Σαρρής Ν., 2013, «Αποτίμηση του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. με έμφαση τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας» στο Μπαλούρδος Δ., Σαρρής Ν., Χρυσάκης Μ., (επιμ.) 2013, Καταπολέμηση Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας, Αθήνα, ΕΚΚΕ, Ε-book (υπό δημοσίευση) Sarris N., 2013, «Evaluation of the legislative framework for combating discrimination in Greece, with emphasis to discriminations in the labour market» in Balourdos D., Sarris N., (Eds) Vulnerable Social Groups and discrimination in the labour market, Athens, Papazisis, (υπό δημοσίευση) Βαρουξή Χ. & Σαρρής Ν., 2012, «Μετανάστευση και ένταξη: προκλήσεις και διακρίσεις» στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Ν., Τσακηρίδη Ο. (επιμ.), Ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα: αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ

6 Σαρρής Ν., 2012, «Η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην προοπτική ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα» στο Αφουξενίδης Α., Σαρρής Ν., Τσακηρίδη Ο. (επιμ.), Ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα: αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ Sarris N., 2012, «The institutional framework for combating discrimination» in Balourdos D., Mouriki A., (eds) Combating discrimination in Greece: State of the art, challenges and policy interventions, Athens, Papazisis, σελ Σαρρής Ν., 2012, «Το Θεσμικό Πλαίσιο της Καταπολέμησης των Διακρίσεων» στο συλλογικό τόμο Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης Ε., (επιμ) «Καταπολέμηση των Διακρίσεων: Τάσεις, Προκλήσεις, Πολιτικές», Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, σελ Σαρρής Ν. & Βαρουξή Χ., 2011, «Εμπιστοσύνη στους Θεσμούς» στο συλλογικό τόμο Παπλιάκου Β., Σταθοπούλου Θ., Στρατουδάκη Χ., (επιμ) «Θεσμοί, Αξίες, Συμπεριφορές : Μελέτη των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας( )», Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, σελ Σαρρής Ν., 2009, «Οι Αντιφατικές Διαστάσεις της Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο συλλογικό τόμο Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν., Φραγκίσκου Α.,(επιμ) «Όψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα», Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, σελ Sarris N., 2004, 7.5 «Public Opinion» στο Charalambis D., Maratou L., Hadjiyianni A., (eds), «Recent Social Trends in Greece: », McGill-Queen s University Press, Montreal, σελ Sarris N., Tsakirides O., 2004, 10.4 «Interest Groups» στο Charalambis D., Maratou L., Hadjiyianni A., (eds), «Recent Social Trends in Greece: », McGill-Queen s University Press, Montreal, σελ Sarris N., Tsakirides O., 2004, 17.5 «National Identity» στο Charalambis D., Maratou L., Hadjiyianni A., (eds), «Recent Social Trends in Greece: », McGill-Queen s University Press, Montreal,, σελ Κείμενα Εργασίας Σαρρής Νίκος, 2008, «Θεσμικό Πλαίσιο της Μετανάστευσης σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο», Αθήνα, ΕΚΚΕ, Κείμενο Εργασίας 2008/18, σελ. 76 Tsiganou J., Daskalaki K., Michelogiannakis I., Sarris N., Selekou O., Varouxi Ch.,2000, «Children s Rights: Developing Empowering Policies in Greece», Athens, EKKE, Working Paper 2000/10, σελ. 60.

7 Tsiganou J., Daskalaki K., Frangiskou A., Georgarakis N., Sarris N., Selekou O., Tsakiridou O., Varouxi Ch., «Young People at Social Disadvantage», Athens EKKE, Working Paper 1999/7, σελ. 90. Επιμέλειες Βιβλίου Μπαλούρδος Δ., Σαρρής Ν., Χρυσάκης Μ., (επιμ.) 2013, Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας, Αθήνα, ΕΚΚΕ, Ε-book, (υπό δημοσίευση) Balourdos D., Sarris N.,( eds) 2013, Vulnerable Social Groups and discrimination in the labour market, Athens, National Centre for Social Research, Papazisis (υπό δημοσίευση) Αφουξενίδης Α., Σαρρής Ν., Τσακηρίδη Ο.,(επιμ.) 2012, Ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα: Αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές, Αθήνα, ΕΚΚΕ, Ε-book, Βαρουξή Χ., Σαρρής Ν., Φραγκίσκου Α., (επιμ.) 2009, Όψεις Μετανάστευσης και Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα, Αθήνα, εκδ. ΕΚΚΕ, (1 η επανεκτύπωση 2010). Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις Σαρρής Ν., 2011, «Το Θεσμικό Πλαίσιο Καταπολέμησης των Διακρίσεων» στο πλαίσιο του προγράμματος Progress, Τσίγκανου Ι., (επιμ.), 2010, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα European Social Survey (ESS), Πορίσματα Έρευνας Πεδίου 4 ου Κύματος. Ελλάδα - Ευρώπη Μια πρώτη ανάγνωση, συλλογική ηλεκτρονική δημοσίευση, Αθήνα, ΕΚΚΕ, Ερευνητικές Εκθέσεις Τσίγκανου Ι., κ.ά., «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι κι Εμείς », Τελική Έκθεση του έργου με τίτλο «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι κι Εμείς », στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου του ΕΠΑΝ / Γ ΚΠΣ, Μέτρο 3.3, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ σε Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ, Αθήνα, ΕΚΚΕ, Σαρρής Ν., «Θεσμικό πλαίσιο της Μετανάστευσης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο», Τελική Έκθεση του τμήματος του υποέργου Μελέτη θεσμικού πλαισίου της Μετανάστευσης, του υποέργου με τίτλο «Αθήνα και Μετανάστευση: Εμείς και οι Άλλοι, οι Άλλοι κι Εμείς », στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠΑΝ / Γ ΚΠΣ, Μέτρο 3.3, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ σε Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 2007.

8 Tsiganou J., Daskalaki K., Michelogiannakis I., Sarris N., Selekou O., Varouxi Ch., «INVOLVE: Why not involve the customer in the production of training» - Final National Report for Greece», Athens, EKKE, 1999, σελ. 160 Tsiganou J., Daskalaki K., Frangiskou A., Georgarakis N., Sarris N., Selekou O., Tsakiridou O., Varouxi Ch., «Advantage not Disadvantage - AND» - Fieldwork Research Findings - Final National Report for Greece», Athens, EKKE 1998, σελ. 170 Tsiganou J., Daskalaki K., Frangiskou A., Georgarakis N., Sarris N., Selekou O., Tsakiridou O., Varouxi Ch., «Advantage not Disadvantage - AND» - Literature Review Outputs - Final National Report for Greece», Athens, EKKE 1998, σελ. 150 Βαρουξή Χ., Φραγκίσκου Α., Σαρρής Ν., Μιχελογιαννάκης Ι., Τσακηρίδη Ο., Πλεξουσάκη Ε., «Η Πρόσληψη του Ξένου : Διαστάσεις Ξενοφοβίας και Ρατσισμού στην Ελλάδα», Έκθεση Έρευνας, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1997, σελ. 260 Άρθρα στον τύπο Σαρρής Ν., «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ιστορικός συμβιβασμός ή οπισθοδρόμηση;» Έθνος, Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2007 Σαρρής Ν., «Η συχνή αναθεώρηση του Συντάγματος συμβάλλει στην ποιότητα της Δημοκρατίας;» Έθνος, Τρίτη 19 Ιουνίου 2007 Μεταφραστικό Έργο Lock D., (ed), Management, Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ, Αθήνα, Έλλην, 2007 (μετάφραση- επιμέλεια) εκδόσεις Lock D., (ed), Management, Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Πωλήσεων, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2007 (μετάφραση- επιμέλεια) Lock D., (ed), Management, Λειτουργικό Μάνατζμεντ, Αθήνα, εκδόσεις 2007 (μετάφραση- επιμέλεια) Έλλην, Lock D., (ed), Management, Μάνατζμεντ Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2007 (μετάφραση- επιμέλεια) Longenecker J. / Moore D. / Petty J.W., Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2005 (μετάφραση- επιμέλεια) Byrns R. Stone G. Manolatos G., Οικονομική- Μακροοικονομική Θεωρία Πράξη, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2005 (μετάφραση) &

9 Byrns R. Stone G. Manolatos G., Οικονομική- Μικροοικονομική Θεωρία Πράξη, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2004 (μετάφραση) Durbin A., Βασικές Αρχές Μάνατζμεντ, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2004 (μετάφρασηεπιμέλεια) Lock D. (ed), Management, Γενικό Μάνατζμεντ, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2003 (μετάφραση- επιμέλεια) Hilliard R., Γράφοντας για την Τηλεόραση και το Ράδιο, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2001 (μετάφραση- επιμέλεια) Prior J. (ed), Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2000 (μετάφραση) Lock D. (ed), Διαχείριση Έργου, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 2000 (μετάφραση) Josling T., Αγροτική Εμπορική Πολιτική: Η Συμπλήρωση της Αναθεώρησης, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1999 (μετάφραση-επιμέλεια) Wilson H. & Clark J., Αρχές Οικονομίας, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1999 (επιμέλεια μετάφρασης) Wilcox D. / Ault P. / Agee W., Δημόσιες Σχέσεις Στρατηγικές και Τεχνικές, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1999 (επιμέλεια μετάφρασης) Tilton R., Jackson J., Rigby S., Το Ηλεκτρονικό Γραφείο: Μέθοδοι & Διοίκηση, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1999 (επιμέλεια μετάφρασης) Marlow E., Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1998 (επιμέλεια μετάφρασης) Frederick H., Παγκόσμια Επικοινωνία & Διεθνείς Σχέσεις, εκδόσεις Έλλην, 1997 (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης) Auerbach A. and Kotlikoff L., Μακροοικονομία, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1997 (μετάφραση) Rich C., Ειδησεογραφία και Ρεπορτάζ, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1997 (επιμέλεια μετάφρασης) Samson H. Price W., Διαφήμιση- Σχεδιασμός & Τεχνικές, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1997 (επιμέλεια μετάφρασης) Lock D. (ed), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1997 (μετάφραση-επιμέλεια) Himstreet W. Baty W. Lehman C., Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Αθήνα, εκδόσεις Έλλην, 1995 (επιμέλεια μετάφρασης) &

10 Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες Εισηγήσεις σε συνέδρια-ημερίδες Εισήγηση στην Ημερίδα με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας» ΕΚΚΕ, ΟΑΕΔ, ΕΣ.Α.μεΑ., Αθήνα 14 Δεκεμβρίου Θέμα Εισήγησης: «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.: Πολιτική και θεσμική διάσταση» Εισήγηση στο 2ο Συνέδριο Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών με θέμα «Συνέχειες και Ασυνέχειες στο Ελληνικό Κράτος, την Οικονομία και την Κοινωνία: » Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής & Θεσμών Ποντίου Πανεπιστημίου- Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΤΕΙ Καλαμάτας, Αθήνα Δεκεμβρίου Θέμα Εισήγησης : «Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους Θεσμούς σε περίοδο κρίσης και οι επιπτώσεις της στην ποιότητα της Δημοκρατίας υπό το πρίσμα των ευρημάτων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας» Εισήγηση στην Διημερίδα με τίτλo «Καταπολέμηση των διακρίσεων στην Ελλάδα-. Πολιτικές για την καταπολέμησή τους και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών» Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής ΕΚΚΕ, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Εύξεινη Πόλη, Αθήνα Νοεμβρίου Θέμα Εισήγησης : «Καταπολέμηση των διακρίσεων: Το Θεσμικό Πλαίσιο» Εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα «Θεσμοί στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης- Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου» Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΤΕΙ Καλαμάτας- Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής & Θεσμών Παντείου Παν/μίου, Καλαμάτα, 4-6 Νοεμβρίου Θέμα Εισήγησης : «Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών ως θεσμός διαβούλευσης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης». Εισήγηση στο Γ Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με τίτλο «Ελληνική Κοινωνία : Μετασχηματισμοί, Ανακατατάξεις, Προκλήσεις» Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, Αθήνα 3-5 Νοεμβρίου Θέμα Εισήγησης : «Ο θεσμός των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών ως πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα». Εισήγηση στην Διημερίδα με τίτλο «Γυναικεία Μετανάστευση. Όψεις, προβλήµατα και προοπτικές ένταξης στην Ελλάδα» Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, Αθήνα, Ιουνίου Θέμα Εισήγησης : «Η συμβολή του θεσμού των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην προοπτική ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα». Εισήγηση στην Ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος και η συμβολή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στην ομαλή κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων

11 χωρών» Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ, BEE GROUP, Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, Μ.Κ.Ο. K.E.M.O.Π., ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Λάρισα 16 Ιουνίου Θέμα Εισήγησης: «Παρουσίαση του νέου θεσμού, Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών». Εισήγηση στην Ημερίδα με τίλο «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ένταξη των Μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών», Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ, BEE GROUP, Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, Μ.Κ.Ο. K.E.M.O.Π., ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Πάτρα, 6 Ιουνίου Θέμα Εισήγησης: «Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της Κοινής Μεταναστευτικής Πολιτικής». Εισήγηση στην Ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος και η συμμετοχή των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ) στην κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών» Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ, BEE GROUP, Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, Μ.Κ.Ο. K.E.M.O.Π., ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, Αθήνα, 26 Μαϊου Θέμα Εισήγησης: «Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών μέσα από τον νόμο 3852/2010». Εισήγηση στην Ημερίδα με τίτλο «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ESS), Πορίσματα έρευνας πεδίου 4 ου κύματος, Ελλάδα-Ευρώπη 2009», Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας, ΕΚΚΕ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 15 Ιουνίου Θέμα εισήγησης (συλλογικής): «Θεσμοί, αξίες, συμπεριφορές: Μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου γύρου της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας». Εισήγηση στο Α Συνέδριο Πολιτικής Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ελληνική Πολιτική και Κοινωνία: Μετασχηματισμοί στην Εποχή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ - Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης Αθήνα, Φεβρουαρίου Θέμα Εισήγησης: «Εναλλακτικές μορφές διακυβέρνησης της Ε.Ε. στο πλαίσιο των θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Η εκλογή του Προέδρου στην Ε.Ε» Συμμετοχή στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του Α Συνεδρίου Πολιτικής Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ελληνική Πολιτική και Κοινωνία: Μετασχηματισμοί στην Εποχή της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΚΕ - Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης Αθήνα, Φεβρουαρίου Παρουσίαση της δεύτερης φάσης «Interim Report» και των τριών πιλοτικών εφαρμογών που διενήργησε η ελληνική ερευνητική ομάδα του έργου «INVOLVE : Why not involve the customer in the training process», στο πλαίσιο του προγράμματος «Leonardo», στους διεθνείς εταίρους στη Βρέμη Μαΐου 1998.

12 Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με τίτλο «Ανταγωνισμός Επιχειρήσεων στη Διεθνή Αγορά», University of Northumbria Mediterranean ECS College, Αθήνα, 7 Ιουνίου Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Social Research and Social Policy in Southern Europe», EKKE Πανεπιστήμιο Αθηνών - E.S.A, Αθήνα, Σεπτεμβρίου Θέμα Εισήγησης (συλλογικής): «Vocational Training for Disadvantaged Young People Developing Definitions of Disadvantage» Εισήγηση στην Ημερίδα με τίτλο «Η Λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα», Ελληνόφωνο Εκπαιδευτήριο, 29 Μαρτίου Θέμα Εισήγησης: «Η Λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα με βάση τη θεσμική και πολιτική συγκυρία» Εισηγήσεις σε σεμινάρια Εισήγηση στο «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εργασιακών Συμβούλων αναφορικά με κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διακρίσεων» ΕΚΚΕ, ΟΑΕΔ, ΕΣ.Α.μεΑ., Αθήνα 2 Νοεμβρίου Θέμα Εισήγησης: «Καταπολέμηση των διακρίσεων: Το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Εισήγηση στο «Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εργασιακών Συμβούλων : Συμβουλευτική και υποστήριξη των κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα διακρίσεων» ΕΚΚΕ, ΟΑΕΔ, ΕΣ.Α.μεΑ., Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου Θέμα Εισήγησης : «Καταπολέμηση των διακρίσεων: Θεσμικό Πλαίσιο 1. Ελλάδα, 2. Άλλες χώρες της ΕΕ.» Συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 2010 του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (υπεύθυνη πρακτικής άσκησης Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη) / Διοργάνωση Σειράς Σεμιναρίων (υπεύθυνη διοργάνωσης Δρ. Όλ. Τσακηρίδη), με θέμα «Μετανάστευση: Αποτελέσματα Ερευνών, Τεχνικές Έρευνας, Μεθοδολογία», Θέμα Εισήγησης: «Η εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που διέπει την μετανάστευση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», Αθήνα, ΕΚΚΕ, 17/3/ /5/2010. Λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες Ως διδάσκων του Ελληνόφωνου Εκπαιδευτηρίου σε συνεργασία με το University of Northumbria at Newcastle (UNN) συμμετείχα ως μέλος στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της Ανώτατης Παιδείας της Αγγλίας (HEQC) που διεξήχθη στις 13 Ιουνίου 1997.

13 Μέλος της ομάδας που συμμετείχε στο Initial Approval and Validation Processes της συνεργασίας του University of Northumbria at Newcastle (UNN) και του Ελληνόφωνου Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (αργότερα Mediterranean College), Μάϊος 1994.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Ηλιού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατερίνα Ηλιού Ερευνήτρια Δ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διεύθυνση Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 105 52, Αθήνα Τηλέφωνο 210 7491614, 697 38 39 529 Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2010-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2014 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ιωάννης Σαλαμούρης

ρ. Ιωάννης Σαλαμούρης ρ. Ιωάννης Σαλαμούρης Ο Δρ. Ιωάννης Σαλαμούρης είναι Συν-Ιδρυτής της knowl και κατέχει τη θέση του Προέδρου από την ίδρυσή της knowl έως σήμερα. Την τρέχουσα περίοδο, είναι Συντονιστής Έργου Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΠΑ ΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ e-mail: tpap@teihal.gr Όνοµα πατρός Όνοµα µητρός : Αναστάσιος : Μαρία Ηµεροµηνία γέννησης : 6 εκεµβρίου 1964 Τόπος γέννησης Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5. Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Αθήνα, 2006 Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα