«Τι πρέπει να προσέχει κανείς όταν διοικεί»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τι πρέπει να προσέχει κανείς όταν διοικεί»"

Transcript

1 «Τι πρέπει να προσέχει κανείς όταν διοικεί» Αντώνης Μακρυδηµήτρης 1 Η ΕΝΝΟΙΑ της οργάνωσης στις κοινωνικές επιστήµες αναφέρεται, συνήθως, σε ένα συγκροτηµένο σύνολο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και υλικών στοιχείων, που συνειδητά αποσκοπεί στην παραγωγή συγκεκριµένου αποτελέσµατος. Τούτο ισχύει ιδίως για µια κατηγορία σύνθετων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη δηµόσια, ή στην επιχειρηµατική, σφαίρα, στις τυπικές οργανώσεις, όπου ισχύουν ορισµένες γενικές αρχές, ορισµένοι κανόνες, κάποια αξιώµατα, αλλά και κάποιες οργανωτικές, ή διοικητικές «παθολογίες», οι οποίες αντιστρατεύονται και υπονοµεύουν τη συνολική οργανωτική αποτελεσµατικότητα. Οι κανόνες, οι αρχές και τα αξιώµατα, εν γένει, εντοπίζονται και παρατηρούνται σε διάφορες κοινωνικές επιστήµες και ασφαλώς δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η διοίκηση, η οποία είναι τέχνη, τεχνική και επιστήµη. Ο όρος «αξίωµα» προέρχεται από το ρήµα «αξιώ» και έχει διττή σηµασία: αφενός, σηµαίνει τον διοικητικό βαθµό που φέρει κάποιος σε ένα οργανωµένο περιβάλλον, και, αφετέρου, υποδηλώνει την αυταπόδεικτη, ή επιβεβαιωµένη, βασική θέση, ή παραδοχή µιας θεωρίας, τη µείζωνα πρόταση επί της οποίας ερείδεται. Στη θεωρία των οργανώσεων µπορούν, επίσης, να εντοπισθούν ορισµένα βασικά οργανωσιακά αξιώµατα, τα οποία ισχύουν στο µέτρο που αναφέρονται σε µια φανερή και αυταπόδεικτη αλήθεια. Στο παρόν άρθρο αναφέρονται ενδεικτικώς δέκα από τα βασικότερα οργανωσιακά αξιώµατα µε τη βοήθεια των οποίων αντιµετωπίζονται οι οργανωσιακές παθολογίες, ενώ παράλληλα επισηµαίνεται η σηµασία τους στην ανάλυση των οργανώσεων 2. Στη συνέχεια, περιγράφονται οκτώ αρχές καλής διοίκησης. Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 1. Ο νόµος του Gresham για τον προγραµµατισµό και τη ρουτίνα Σύµφωνα µε τον γνωστό ως νόµο του Gresham, η «καθηµερινή ρουτίνα υπονοµεύει τον στρατηγικό προγραµµατισµό και την επιτελική δράση» στις οργανώσεις. Αυτό που θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «νόµος της οργανωσιακής βαρύτητας» 1 Ο Αντώνης Μακρυδηµήτρης είναι καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης στό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το παρόν άρθρο δηµοσιεύτηκε στον Οικονοµικό Ταχυδρόµο της 8 ης Μαϊου 2003 και αποτελεί µέρος της σειράς «Σύγχρονες Τάσεις στο Μάνατζµεντ», ένα προϊόν συνεργασίας του Οικονοµικού Ταχυδρόµου και του ALBA. 2 Βλέπε εκτενέστερα, Αντ. Μακρυδηµήτρη: «Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων», Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003 (υπό έκδοση). Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 1

2 αναφέρεται στην τάση εκείνη που φαίνεται να αναπτύσσεται συχνά για διαφόρους λόγους» στα οργανωµένα περιβάλλοντα και έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο τη ροπή προς την εκτελεστότητα, αλλά και την ατροφία της επιτελικής δράσης στη διοίκηση και στις σύνθετες οργανώσεις. Προφανώς, οι «εκτελεστικές», ή συνήθεις, διοικητικές δράσεις και αποφάσεις «ρουτίνας» είναι συχνότερες και πολυπληθέστερες σε µια σταθερή οργάνωση, αφορούν µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων, είναι οµοιόµορφες και επαναλαµβανόµενες, απαντώνται κατά κανόνα πλησιέστερα προς τη βάση της οργανωτικής πυραµίδας, αντιστοιχούν σε συνήθη προβλήµατα, και είναι φυσικά συγκριτικά ευκολότερες, εφόσον δεν απαιτούν επανατοποθέτηση των ζητηµάτων και των σεναρίων δράσης. Σε κάθε περίπτωση, η ρουτίνα ενισχύει τη σταθερότητα, την επαναληπτικότητα και την προβλεψιµότητα της συµπεριφοράς τόσο των ίδιων των στελεχών όσο και των συναλλασσοµένων µε αυτά. Αξίζει, επίσης, να τονισθεί ότι η άσκηση των καθηκόντων ρουτίνας αυξάνει (ή έτσι νοµίζεται) το εµφανές κύρος και την αύρα εξουσίας των ιθυνόντων εκείνων (µάνατζερ) που αρέσκονται να ασχολούνται κατά κόρον µε τον διαρκή και λεπτοµερή έλεγχο της δράσης των υφισταµένων τους. Κοντολογίς, η οργανωτική ρουτίνα τείνει να γίνεται αποδεκτή τόσο από υφισταµένους όσο και από προϊσταµένους, µια και δεν απειλεί το ενεργειακό δυναµικό και τις προκαταλήψεις αµφοτέρων. Το πρόβληµα, ωστόσο, µε τη ρουτίνα είναι ότι τείνει να αγκυλώνει την οργανωτική ευελιξία και προσαρµοστικότητα, υπονοµεύει την επιτελική δράση της οργάνωσής της και αναπαράγει παγιωµένα σχήµατα, αντιλήψεις και τρόπους συµπεριφοράς, που, ενώ προσιδιάζουν σε ορισµένες καταστάσεις (τις συνήθεις), δεν αντιστοιχούν και δεν ανταποκρίνονται σε άλλες (τις ασυνήθεις και καινοφανείς). Η ρουτίνα αποτελεί πανίσχυρη δύναµη αδράνειας και έλκει όλο το σύστηµα της οργάνωσης προς τη στατικότητα και τη στασιµότητα, και εν τέλει προς την ακραία γραφειοκρατικοποίησή του, µε την αποφατική έννοια του όρου. Γι αυτό και η ρουτίνα χαρακτηρίσθηκε προηγουµένως ως κάτι ανάλογο προς την οργανωσιακή «βαρύτητα». Ο µόνος τρόπος, λοιπόν, για να αντιµετωπισθεί αυτή η περίφηµη «vis inertiae», όπως τη χαρακτήρισε ο γερµανός φιλόσοφος Fichte, είναι να ενισχυθεί και να εµπλουτισθεί µε τα κατάλληλα µέσα η επιτελικότητα και ο στρατηγικός προσανατολισµός της οργανώσεως και των στελεχών, ιδίως αυτών που αναλαµβάνουν ηγετικές και διευθυντικές αρµοδιότητες και δραστηριοποιούνται στα µεσαία και άνω επίπεδα του οργανωτικού πλαισίου. Πρώτη, συνεπώς, αρχή είναι η «αρχή της επιτελικής και στρατηγικά προσανατολισµένης διοίκησης και οργάνωσης», η οποία αντιστρατεύεται και θεραπεύει την οργανωτική «νόσο» του Parkinson. 2. Ο νόµος του Parkinson για την διόγκωση της οργανωσιακής πυραµίδας Ο νόµος, ή το αξίωµα, του Parkinson περί της συνεχούς «διόγκωσης της Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 2

3 οργανωσιακής πυραµίδας» στηρίζεται σε ορισµένες εµπειρικά επιβεβαιωµένες υποθέσεις και διαπιστώσεις σχετικά µε την εργασία, τον χρόνο και τις σχέσεις εξουσίας που εµφανίζονται αυχνά σε ευµεγέθεις και σύνθετες κοινωνικές οργανώσεις. Η πρώτη από αυτές τις υποθέσεις είναι ότι «κάθε εργασία τείνει να καλύψει το σύνολο του διαθέσιµου χρόνου για την ολοκλήρωση της». Πράγµα που σηµαίνει πως µολονότι θα µπορούσε ίσως ένα συγκεκριµένο έργο σε µια ευµεγέθη οργάνωση να ολοκληρωθεί σε χρόνο µικρότερο του προβλεποµένου, συνήθως συµβαίνει το αντίθετο: τείνει να καλύπτεται και να εξαντλείται το σύνολο των προθεσµιών και των χρονικών οριζόντων. Οι τελευταίες µάλιστα στο ηµόσιο προσλαµβάνουν συνήθως χαρακτήρα «ενδεικτικό» - για τη διοίκηση, όµως µόνο, και όχι βέβαια για τους συναλλασσοµένους µε αυτήν. Η εµφάνιση αυτής της συµπτωµατολογίας δείχνει ότι είτε δεν υπάρχει καλή οργάνωση και διαχείριση του χρόνου είτε ότι η εργασία τείνει να εκλαµβάνεται ως καταπίεση και εξωτερική επιβολή, που δικαιολογείται κανείς να αποφεύγει και πάντως να µην επιβαρύνει, φοβούµενος ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση της θα επιφέρει πρόσθετη εργασία. Το δεύτερο αξίωµα του Parkinson ορίζει ότι στις οργανώσεις που αυτό παρατηρείται όχι µόνο η εργασία τείνει να απορροφά το σύνολο του αρχικά προβλεπόµενου χρόνου για την ολοκλήρωση της, αλλά επιπλέον «τείνει να επεκτείνεται πέραν αυτού ζητώντας πρόσθετη διεύρυνση των χρονικών περιθωρίων». Το φαινόµενο της «παράτασης των προθεσµιών» αποτελεί την άµεση ορατή συνέπεια µιας οργανωτικής παθολογίας, η οποία, αν δεν ελεγχθεί, έχει την τάση να µετατρέπει τον χρόνο στη διοίκηση και στίς οργανώσεις σε ένα «πιθάρι δίχως πυθµένα» (ο πίθος των αναΐδων). Από το σηµείο αυτό ως το επόµενο βήµα διόγκωσης της οργανωσιακής πυραµίδας, που συνιστά και το τρίτο αξίωµα του νόµου του Parkinson, η απόσταση είναι µάλλον µικρή. Σύµφωνα µε την παραδοχή αυτή, η συγκεκριµένη θέση εργασίας δεν δύναται να φέρει εις πέρας το έργο που της έχει ανατεθεί, παρά τον επιπλέον χρόνο που της χορηγήθηκε, αλλά «χρειάζεται την ενίσχυση της µε πρόσθετη θέση εργασίας», βοηθητική και συµπληρωµατική στην πρώτη. Ετσι, αν γίνει δεκτή αυτή η εκτίµηση, προστίθεται ένα ακόµη µέλος στην οργανωτική πυραµίδα και ο κάτοχος της προηγούµενης θέσης εργασίας αναβαθµίζεται σε προϊστάµενο του νέου υφισταµένου. Το τέταρτο αξίωµα είναι συνέπεια των δυο προηγουµένων: ο πρόσθετος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου και οι πρόσθετες θέσεις εργασίας φυσικά συνεπάγονται κατά κανόνα «επιπλέον δαπάνες και πρόσθετο προϋπολογισµό» και βέβαια τη «γενική διόγκωση της οργανωσιακής πυραµίδας». Συνεπώς, στο µέτρο που ισχύουν τα παραπάνω αξιώµατα και ο γενικός νόµος του Parkinson, ενώ το προβλεπόµενο έργο δεν αυξήθηκε ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά, τείνουν αντιθέτως να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται τόσο ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας, οι θέσεις εργασίας και ασφαλώς το συνολικό κόστος. Εξαιτίας αυτών των φαινοµένων, η οργανωσιακή πυραµίδα διογκώνεται, πολλές Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 3

4 φορές ανεξέλεγκτα, ως ένα είδος οργανωτικού «καρκινώµατος», χωρίς τούτο να είναι αναγκαίο, είτε λόγω της πραγµατικής διεύρυνσης των καθηκόντων είτε λόγω αύξησης της πολυπλοκότητάς τους. Ως αντίδοτο, λοιπόν, σε αυτή την οργανωσιακοδιοικητική «παθολογία», που συντείνει στη γραφειοκρατικοποίηση του οργανωτικού πεδίου, ενδείκνυται «η λιτή και όσο γίνεται πιο οικονοµική οργάνωση, πλούσια σε γνώσεις και ευθύνες και όχι τόσο σε θέσεις και τυπικά αξιώµατα». Και αυτή είναι η δεύτερη αρχή, η αρχή της µη ογκώδους, αλλά της «απλής και µεστής οργάνωσης». Εξάλλου, όπως ορίζει ένα άλλο συναφές αξίωµα από τη θεωρία των πολύπλοκων συστηµάτων: «τα πολύπλοκα συστήµατα αυξάνουν ταχύτερα τα λειτουργικά στοιχεία τους από ό,τι τα στοιχεία της δοµής τους». Αυξάνουν, δηλαδή, και αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στίς λειτουργικές ικανότητες και στα αποτελέσµατα τους και όχι τόσο στις δοµές τους. Η εξέλιξη, γενικά, στο βιολογικό αλλά και στο κοινωνικό πεδίο δεν είναι τόσο ζήτηµα δοµικής όσο κυρίως λειτουργικής διαφοροποίησης. Ετσι, ο άνθρωπος εξελίχθηκε όχι τόσο µε την αύξηση του όγκου του εγκεφάλου του, που παραµένει ουσιαστικά ο ίδιος από την εποχή του ανθρώπου των σπηλαίων ως σήµερα, αλλά κυρίως µε τον αλµατώδη πολλαπλασιασµό των συνάψεων και των λειτουργικών ικανοτήτων που σηµειώνονται σε αυτόν. Παροµοίως και στις οργανώσεις, η αποτελεσµατικότητα τους δεν είναι τόσο ζήτηµα ποσοτικής αλλά κυρίως ποιοτικής και λειτουργικής διεύρυνσης νόµος του Downs περί του φθίνοντος συντονισµού και του ελέγχου Σύµφωνα µε την αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενµπεργκ «ανεστραµµένη», µπορούµε να φαντασθούµε ένα λαγό µέσα σε ένα λαχανόκηπο και πίσω του έναν αναµµένο φανό που τον πλησιάζει. Κάθε φορά που τον πιάνει το φως, ο λαγός µετατοπίζεται, ώσπου να τον πλησιάσει ξανά ο φανός, για να ακολουθήσει νέα µετατόπιση και αποµάκρυνση του λαγού, κ.ο.κ. Η εικόνα αυτή θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε αυτό που κατά τον νόµο του Downs χαρακτηρίζεται ως η «παθολογία» του ελέγχου στίς οργανώσεις. Ειδικότερα, οι διαπιστώσεις και οι παραδοχές, που συνδέονται µε το φαινόµενο της παρακµής και του εκφυλισµού του ελέγχου στις σύνθετες οργανώσεις, στηρίζονται στην ακόλουθη συµπτωµατολογία, που συνοπτικά παρουσιάζεται στη συνέχεια. Σύµφωνα µε αυτό που ο Downs προσφυώς χαρακτήρισε ως «νόµο της αποφυγής του ελέγχου», «κάθε προσπάθεια ελέγχου εντείνει την προσπάθεια αποφυγής του ελέγχου». Πράγµα που σηµαίνει ότι είναι µάλλον αφελές και οργανωσιακά «αστοιχείωτο» να αναµένει κανείς πως η επίταση των ελεγκτικών µηχανισµών εξαρκεί αφεαυτής για την εξάλειψη της παραβατικότητας, είτε πρόκειται για τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, την υπέρβαση των ορίων ταχύτητος στους αυτοκινητόδροµους, είτε άλλης µορφής, οργανωσιακά και διοικητικά, αθέµιτης πρακτικής. Το αξίωµα αυτό επισηµαίνει πως ίσως µάλιστα η προσπάθεια που γίνεται Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 4

5 για έλεγχο επιφέρει όχι τα αναµενόµενα, αλλά τα αντίθετα αποτελέσµατα: την επινόηση, δηλαδή, µεθόδων και τεχνικών αποφυγής και µαταίωσης του ελέγχου! Χαρακτηριστικά παραδείγµατα προσφέρουν οι κάθε µορφής κατασταλτικοί µηχανισµοί του κράτους (αστυνοµία, εφορία, επιθεωρήσεις, κ.ο.κ.). Πράγµα που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης (mistrust) δεν θεραπεύεται απλώς µε τον εξωτερικό έλεγχο, όσο οργανωµένος και αν είναι αυτός. Γιατί ο ελεγχόµενος δεν θα πάψει να επινοεί µεθόδους αποφυγής αυτού του ελέγχου. Πράγµα που θα οδηγήσει σε νέο έλεγχο, κ.ο.κ. Η επισήµανση αυτή µας φέρνει κατευθείαν στο δεύτερο συναφές αξίωµα του Downs, σύµφωνα µε το οποίο «κάθε προσπάθεια ελέγχου εκτρέφει και άλλον έλεγχο» («Ο νόµος του διπλασιασµού και της διαρκούς επέκτασης του ελέγχου»). Είναι προφανές ότι το δεύτερο αξίωµα του Downs λειτουργεί συµπληρωµατικά προς το πρώτο, εφόσον κάθε προσπάθεια ελέγχου δεν ενισχύει µόνο την προσπάθεια αποφυγής του ελέγχου, αλλά προξενεί επιπλέον ελέγχους όσο και ένταση των προσπαθειών αποφυγής τους, µε συνέπεια να δηµιουργείται ένας φαύλος κύκλος δίχως να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η απώτερη συνέπεια και πιο ενδιαφέρουσα από µακροργανωσιακής σκοπιάς είναι, σύµφωνα µε το τρίτο αξίωµα του Downs, η κάµψη της γενικής όσο και εξαιρετικά πολύτιµης αρχής του συντονισµού στα σύνθετα συστήµατα και στις οργανώσεις. Πράγµατι, ο ασυντονισµός, ή ο νόµος του «φθίνοντος συντονισµού», απορρέει εκ του γεγονότος ότι η διεύρυνση του µεγέθους µιας οργάνωσης καθιστά αναλογικά δυσχερέστερο τον συντονισµό των µερών της, είτε λόγω αύξησης του φυσικού αριθµού των µελών της, του πολλαπλασιασµού των αρµοδιοτήτων, της αύξησης της διαφοροποίησης και τελικώς της πολυπλοκότητας. Η αντιθετική, ή αντιστρόφως ανάλογη, σχέση µεταξύ συνοχής και διαφοροποίησης οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το αναπόφευκτο, ίσως, κόστος της λειτουργικής διαφοροποίησης και της εξειδίκευσης του οργανωσιακού πεδίου είναι η χαλάρωση των παραδοσιακών συνεκτικών µεθόδων και τεχνικών ελεγκτικού και ιεραρχικού χαρακτήρα. Συνεπώς, αν ευσταθεί ο «νόµος» του Downs περί του φθίνοντος ιεραρχικού συντονισµού και του ελέγχου στις οργανώσεις, τότε η ενδεχόµενη αποτροπή αυτού του φαινοµένου ίσως πρέπει να αναζητηθεί προς την κατεύθυνση των στρατηγικών αυτοελέγχου και της εστίασης του εσωτερικού ελέγχου σε ορισµένα µόνο καλά επιλεγµένα σηµεία (check points), ούτως ώστε να µην ακυρώνεται αλλά, τουναντίον, να ενισχύεται το αίσθηµα πρωτοβουλίας και η λογική του αυτοελέγχου των στελεχών. Στο κάτω κάτω, η διαφορά της διοίκησης από ένα σύστηµα καταναγκαστικής εργασίας εδράζεται ακριβώς στο γεγονός ότι στην πρώτη οι εργαζόµενοι µε τη θέληση τους προσέρχονται σε αυτήν και παραµένουν σε έναν χώρο δηµιουργίας και αυτοπραγµάτωσης. Υπό την έννοια αυτή, ευσταθεί και η καίρια επισήµανση του Ξενοφώντος στον «Οικονοµικό» του ότι «µέγα τεκµήριον άρχοντος αρετής είναι, ώ αν εκόντες πείθονται και εν τοις δεινοίς παραµένει εθέλωσιν». Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 5

6 Η αντικατάσταση, λοιπόν, ή έστω η συµπλήρωση, του εξωτερικού ελέγχου από τον «αυτοέλεγχο και την αυτοδέσµευση», αυτό που φιλοσοφικά θα χαρακτηρίζαµε ως «αυτονοµία», είναι η τρίτη βασική αρχή. 4. Η αρχή του Peter περί της λειτουργικής ανικανότητας και της «γραφειοπαθολογίας» Το αξίωµα του Peter επισηµαίνει ότι πολλές φορές στις οργανώσεις «καθένας τείνει να ανέλθει στο επίπεδο της προσωπικής του ανικανότητας». Η εµφάνιση αυτής της οργανωσιακής «παθολογίας» οφείλεται στην παραµορφωτική επίδραση της ιεραρχικής αρχής, και ιδίως στην αν-αντιστοιχία µεταξύ τυπικού αξιώµατος και ουσιαστικής ικανότητας και επάρκειας για την άσκηση του. Η οργανωσιακή πυραµίδα χαρακτηρίζεται, ως γνωστόν, από ιεραρχία θέσεων, βαθµίδων και αξιωµάτων, η οποία σε γενικές γραµµές αντιστοιχεί στην εσωτερική κλιµάκωση του οργανωτικού πεδίου. Τα στελέχη εντάσσονται στις διάφορες βαθµίδες και αξιώµατα ανάλογα µε τα προσόντα, την απόδοση και τις ικανότητές τους. Το πρόβληµα εµφανίζεται στο σηµείο των προαγωγών και στην περίπτωση που µε την αλλαγή βαθµού και την «άνοδο» στίς κλίµακες της ιεραρχικής πυραµίδας δεν σηµειώνεται ανάλογη διεύρυνση των ικανοτήτων και των ουσιαστικών προσόντων του κατόχου του οργανωτικού αξιώµατος. Στο µέτρο, µάλιστα, που διατηρείται η απόκλιση µεταξύ του τυπικού βαθµού-αξιώµατος και της πραγµατικής ικανότητας του υπαλλήλου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης του, παράγονται δυσκολίες και δυσλειτουργικά φαινόµενα «γραφειοπαθολογικού» χαρακτήρα (υπερβολική έµφαση στους τύπους, µπλοκάρισµα της πρωτοβουλίας των υφισταµένων, συγκεντρωτισµός, αυταρχικότητα, κλπ), που υπονοµεύουν τη γενική οργανωτική αποτελεσµατικότητα. Στην ακραία µορφή της, η γραφειοπαθολογική παραµόρφωση µπορεί να καταλήξει σε µια κατάσταση τέτοια ώστε ο µεν προϊστάµενος στην τυπική ιεραρχία να έχει «ανέλθει στο επίπεδο της προσωπικής ανικανότητας του» και συνεπώς να διαθέτει ουσιαστικές ικανότητες λιγότερες από εκείνες του τυπικά υφισταµένου του, ο δε τελευταίος να διαθέτει πλουσιότερες ικανότητες του τυπικά προϊσταµένου του, παρά την κατώτερη διαβάθµιση του στην οργανωτική και στη διοικητική ιεραρχία. Εξαιτίας τέτοιου είδους καταστάσεων, όπου η στάθµιση των πραγµατικών ικανοτήτων δεν αντιστοιχεί στην ιεραρχική διαβάθµιση των θέσεων και των καθηκόντων, δηµιουργείται το γενικότερο φαινόµενο της οργανωτικής «γραφειοπαθολογίας» µε την αρνητική συµπτωµατολογία που αναφέρθηκε προηγουµένως. Η επίγνωση και η συνειδητοποίηση του φαινοµένου αυτού οδηγούν στο διττό συµπέρασµα, ότι στις οργανώσεις που επιθυµούν να λειτουργούν οµαλά και απρόσκοπτα η έµφαση και η προσοχή πρέπει να αποδίδονται, καταρχήν, πρώτα στις ουσιαστικές ικανότητες και όχι στους τύπους, στα τυπικά αξιώµατα και, δεύτερον, ότι όσο οι ικανότητες πρέπει να αντιστοιχούν στα αξιώµατα, άλλο τόσο, αν όχι και περισσότερο, τα αξιώµατα πρέπει να αντιστοιχούν στις ουσιαστικές ικανότητες των Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 6

7 φυσικών προσώπων που τα φέρουν και τα αναλαµβάνουν. ιαφορετικά, τα στελέχη θα διατρέχουν τον κίνδυνο «να ανέρχονται στο επίπεδο της προσωπικής ανικανότητάς τους». Το ενδεχόµενο αυτό µπορεί, φυσικά, να προληφθεί και αντιµετωπισθεί µε τις κατάλληλες διαγνωστικές µεθόδους, που θα επισηµαίνουν µε τρόπο αξιόπιστο τη διάσταση και τη γωνία απόκλισης µεταξύ διαθέσιµων προσωπικών ικανοτήτων και οργανωτικών και διοικητικών απαιτήσεων. Στη συνέχεια, µπορεί να ακολουθεί συστηµατική εκπαιδευτική και αναπτυξιακή διαδικασία, ούτως ώστε µακροπροθέσµως και µε τρόπο προγραµµατισµένο να τείνουν να συγκλίνουν οι ικανότητες των προσώπων µε τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των θέσεων που αυτά καταλαµβάνουν στην οργανωτική πυραµίδα. ΟΚΤΩ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν µπορούσε κανείς να προσδιορίσει µε βάση τη διαθέσιµη, εµπειρική και θεωρητική, τεκµηρίωση, όσο και τις παθολογικές εκφάνσεις της οργανώσεως, που επισηµάνθηκαν προηγουµένως, ορισµένες εντελώς θεµελιώδεις όσο και «θετικές» αρχές και κανόνες περί του καλώς διοικείν και οργανώνειν, δύσκολα θα απέφευγε να αναφερθεί και στις ακόλουθες: 1. Το εύρος εποπτείας Ο αριθµός των ατόµων που αναφέρονται απευθείας σε έναν προϊστάµενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθµό των ατόµων που αυτός µπορεί να συντονίσει και να διευθύνει αποτελεσµατικά. Προφανώς, η αρχή αυτή αναφέρεται στον επακριβή προσδιορισµό της έκτασης του «εύρους εποπτείας», ή του «φάσµατος ελέγχου» στις σύνθετες οργανώσεις. Συνδέεται, επίσης, µε τον κανόνα ότι σε µια καλά οργανωµένη υπηρεσία κανένας υπάλληλος δεν πρέπει να υπάγεται, να αναφέρεται και να λογοδοτεί σε πλείονες του ενός προϊσταµένου («ενότητα διοικήσεως, ή εντολής»). ιαφορετικά, εκτρέφεται η «διευθυντική σύγχυση» και η σύγκρουση καθηκόντων. 2. Η ενότητα διοικήσεως Ολες οι οργανωτικές λειτουργίες και δραστηριότητες παραµοίας φύσεως και χαρακτήρα σωστό είναι να ανατίθενται στην ίδια οργανωτική µονάδα, ούτως ώστε να υπάγονται σε «ενιαία διοίκηση» και να αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις και συγκρούσεις ενεργειών που προκαλούν σύγχυση και αργοπορίες. Ευθέως προκύπτει από αυτό ότι παρόµοιες µέθοδοι και διαδικασίες πρέπει να τηρούνται και να εφαρµόζονται όπου αυτό είναι δυνατόν, ούτως ώστε να διευκολύνονται η οµοιοµορφία και η σταθερότητα της διοικητικής συµπεριφοράς. Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 7

8 3. Η εκχώρηση εξουσίας και ευθύνης Η ευθύνη για τη διενέργεια ορισµένης λειτουργίας προϋποθέτει και την ύπαρξη της αναγκαίας εξουσίας και αρµοδιότητας για την εκτέλεση της. Πράγµα που σηµαίνει ότι δεν µπορεί κανείς να καθίσταται υπεύθυνος και να λογοδοτεί για δραστηριότητα, ή λειτουργία, για την οποία έχει περιορισµένη µόνο εξουσιοδότηση και ουσιαστική ευθύνη. Αρα, η εξουσία και η ευθύνη εντός του οργανωσιακού πεδίου πρέπει να εκχωρούνται και µεταβιβάζονται στα άτοµα και στα κλιµάκια εκείνα που είναι αρµόδια και υπεύθυνα για την πραγµατική διεξαγωγή συγκεκριµένων λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Υπονοείται, βέβαια, ότι οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες που ανατίθενται σε µια υπηρεσιακή µονάδα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικές και συγκεκριµένες, και όσο το δυνατόν λιγότερο αόριστες, ασαφείς και συγκεχυµένες. Ετσι, αποφεύγεται το φαινόµενο των επικαλύψεων που αποτελεί τροχοπέδη για την οµαλή λειτουργία κάθε οργάνωσης. Βασική οργανωτική αρχή της πλατωνικής «Πολιτείας» ήταν εξάλλου το αξίωµα ότι σε αυτήν «έκαστος εν πράττει» και δεν πολυπραγµονεί. 4. Η διάκριση µεταξύ επιτελικών και εκτελεστικών καθηκόντων Από την προηγούµενη αρχή ουσιαστικά απορρέει και η επόµενη. Τουτέστιν, τα ανώτερα στελέχη στην οργανωσιακή και διοικητική πυραµίδα καλό είναι να περιορίζονται οτην έκδοση των κατευθυντηρίων αρχών και γραµµών και να µην κατατρίβονται µε τη θεώρηση και τον έλεγχο των τρεχουσών δραστηριοτήτων «ρουτίνας», που µπορεί και πρέπει να εκχωρούνται οε υφιστάµενα κλιµάκια στην ιεραρχία. Σύµφωνα, εξ άλλου, µε το πάγιο αξίωµα της «επικουρικότητας» της διοικήσεως: «παραβιάζεται η οργανωτική δικαιοσύνη και οικονοµία, αν ό,τι µπορεί να πραγµατοποιηθεί επιτυχώς από κατώτερα και υφιστάµενα επίπεδα µεταφέρεται σε ανώτερα και πιο αποµακρυσµένα». Πράγµα που σηµαίνει ότι στα ανώτερα επίπεδα διοικήσεων πρέπει να µεταφέρεται µία αρµοδιότητα µόνο όταν δεν µπορεί να εκτελεσθεί επιτυχώς στα κατώτερα. Ο «χρυσούς κανών» της διοικήσεως, τέλος, όπως τον προσδιόρισε ο Peter Drucker, συµπυκνώνεται σε µία µόνο λέξη, την «κατηγορική προσταγή» «delegate»! ηλαδή, τη γενική εκχώρηση και αποσυγκέντρωση ευθυνών και αρµοδιοτήτων κατά µήκος και πλάτος του οργανωτικού πεδίου. 5. Η αρχή της πολυπλοκότητας Σύµφωνα µε το γνωστό αξίωµα του Ross Ashby: «Η πολυπλοκότητα καταπολεµείται µε πολυπλοκότητα». Αυτό υποδηλώνει πως, στα δυσχερή και σύνθετα προβλήµατα, οι ενδεχόµενες λύσεις και απαντήσεις πρέπει να είναι ανάλογης συνθετότητας και ποικιλίας, ούτως ώστε να µην υποτιµάται η φύση του προβλήµατος. Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 8

9 6. Συνοχή, διαφοροποίηση και περιβάλλον Σύµφωνα µε ένα πάγιο οργανωσιακό αξίωµα, όπως ήδη σηµειώθηκε παραπάνω, στα σύνθετα οργανωσιακά πεδία τείνει πολλές φορές να αναπτύσσεται µία αντιστρόφου ανάλογη σχέση µεταξύ συνοχής και διαφοροποίησης. Τουτέστιν: «όσο µεγαλύτερη είναι η έκταση της λειτουργικής διαφοροποίησης εντός του οργανωτικού πεδίου τόσο εντονότερη είναι η πίεση και η αναγκαιότητα συνοχής, συντονισµού και διατήρησης της ενιαίας υπόστασης του οργανωτικού όλου». Συνεπώς, είναι εύλογο ότι κάθε οργάνωση προσπαθεί να προσδιορίσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την εξισορρόπηση µεταξύ των δύο βασικών οργανωτικών µεγεθών, τα οποία είναι εξίσου απαραίτητα για τη συνολική οργανωτική αποτελεσµατικότητα. Η σχέση µεταξύ συνοχής και διαφοροποίησης επηρεάζεται, εξ άλλου, από τη φύση και τον χαρακτήρα του συγκεκριµένου περιβάλλοντος στο οποίο λεπουργεί και δραστηριοποιείται η οργάνωση. Ειδικότερα, «όσο πιο δυναµικό και ασταθές είναι το περιβάλλον τόσο εντονότερες είναι οι πιέσεις για οργανωτική διαφοροποίηση αλλά και συνοχή που ενασκούνται στο εσωτερικό του οργανωσιακού πεδίου». Επιπλέον, «όσο πιο δυναµικό είναι το περιβάλλον και εντονότερη η οργανωτική διαφοροποίηση τόσο πιο σύνθετες και περίπλοκες τείνουν να γίνονται οι µέθοδοι και οι διαδικασίες συνοχής, συντονισµού και συµπληρωµατικότητας των στοιχείων της οργάνωσης». Πράγµατι, σε συνθήκες δυναµικού περιβάλλοντος, αυξάνονται οι πιέσεις για διαφοροποίηση αλλά και συνοχή, διότι παρουσιάζεται αβεβαιότητα και ιδιαίτερα αυξηµένη πολυπλοκότητα, ενώ η τεχνολογία εναλλάσσεται. Ακριβώς, εξαιτίας της έντονης διαφοροποίησης, η επίτευξη της συνοχής δεν είναι απρόσκοπτη. Αντιθέτως, στο σταθερό οργανωσιακό περιβάλλον, η διαφοροποίηση είναι µικρότερη και συνεπώς η συνοχή δύναται να πραγµατοποιηθεί ευκολότερα και µε πιο «κλασικά», ή µάλλον συµβατικά, µέσα. 7. Οι οργανώσεις είναι συστήµατα Αν θεωρήσουµε την οργάνωση ως σύστηµα, ήτοι ως οργανωµένο σύνολο ενεργειών, τότε αναφερόµαστε κατά βάση σε τρεις βασικές αρχές: Πρώτον, ότι «σύστηµα αποτελεί ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων, σχέσεων και συνδέσεων µεταξύ των µερών του». Ετσι, άµεσα ή έµµεσα, τα µέρη ενός συστήµατος σχετίζονται µεταξύ τους, ενώ τα χαρακτηριστικά του συνόλου υφίστανται µόνο σε σχέση µε τα άλλα αλληλεξαρτώµενα µέρη. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης θεώρησης, εύκολα συµπεραίνει κανείς πως, σε ένα σύστηµα, η αυτονοµία δράσης οιουδήποτε εκ των µερών τείνει να είναι µάλλον περιορισµένη και πάντως όχι απεριόριστη. εύτερον, «κάθε σύστηµα αποτελείται από επιµέρους αλληλεξαρτώµενα συστήµατα, ή µέρη, τα οποία διατάσσονται σε µια ιεραρχική δοµή» τέτοια, ώστε τα ανώτερα επίπεδα να ασκούν κατά κανόνα λειτουργίες συνοχής και εναρµόνισης των ιδιοτήτων και των λειτουργιών των κατωτέρων, τα οποία αντιθέτως προσπαθούν να κερδίσουν Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 9

10 σε αυτονοµία και αυτοτέλεια δράσης. Τρίτον, «τα συστήµατα διαθέτουν και αναπτύσσουν προσαρµοστική ικανότητα και ευελιξία» τόσο έναντι του περιβάλλοντος όσο και στο εσωτερικό πεδίο τους. Η τελευταία, µάλιστα, έχει «οµοιοστατικό» χαρακτήρα, τείνει δηλαδή να διατηρείται σταθερή παρά τις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος γιατί αποσκοπεί σε διατήρηση ορισµένων κρίσιµων, ή ουσιωδών, ιδιοτήτων, η υπέρβαση των οποίων θα κλόνιζε τη συνολική κατάσταση του συστήµατος. 8. Η διοίκηση είναι ανθρωποκεντρική Συµπυκνώνοντας τη σχετική επιχειρηµατολογία σε µία µόνο φράση, θα λέγαµε ότι «η διοίκηση είτε θα είναι ανθρωποκεντρική είτε θα καταλήγει, αργά ή γρήγορα, να είναι απάνθρωπη». Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας και η αντίστοιχη φιλοσοφία της τέχνης του διοικείν εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το κατά πόσον ισχύουν, γίνονται σεβαστές και τηρούνται στην πράξη οι τέσσερις θεµελιώδεις όσο και αλληλένδετες αρχές του Carl Rogers. Συγκεκριµένα: Ι. Η αρχή της «άνευ όρων αποδοχής του άλλου» («unconditional regard»), σύµφωνα µε την οποία ανεξαρτήτως πράξεων και εκφράσεων ο σεβασµός προς την αξία του προσώπου κάθε ανθρώπου είναι σε κάθε περίπτωση αµείωτος. II. Η αρχή της «ενσυναίσθησης» («empathy»), δηλαδή της ενεργητικής και ουσιαστικής προσπάθειας να περιέλθει κανείς στη θέση του άλλου και να κατανοήσει τα εσωτερικά κίνητρα της συµπεριφοράς του, είτε συµφωνεί είτε διαφωνεί µε αυτόν, ιδίως µάλιστα στη δεύτερη περίπτωση. III. Η αρχή της «ειλικρίνειας και της συνέπειας» λόγων και πράξεων («congruence»), ούτως ώστε να µη δηµιουργούνται ψευδείς και εικονικές σχέσεις, οι οποίες µακροπροθέσµως αποτελούν θρυαλλίδα στα θεµέλια της οργανώσεως, και IV. Η αρχή της διαρκούς διάθεσης και επιθυµίας προς «αµφίδροµη επικοινωνία» («communicability», δηλαδή επικοινωνία µε τους αντιληπτικούς διαύλους του άλλου και µε προσοχή στα µηνύµατα και στις απόψεις του. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, µπορεί ενδεχοµένως να ελπίζει κανείς πως η διοίκηση των σύνθετων οργανισµών στη νέα εποχή ίσως αποκτήσει το πραγµατικό νόηµα της ως ξεχωριστή όσο και δηµιουργική λειτουργία του ανθρωπίνου είδους επί όσο διάστηµα αυτό επακολουθήσει να υπάρχει και να ενεργεί στον µικρό µας πλανήτη. Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 10

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Αργυριάδης (1998): Για µια ηµόσια ιοίκηση που αποδίδει και επικοινωνεί µε τους πολίτες, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα Κοµοτηνή. Ch.Barnard (1966): The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cam., Mass. Μ. εκλερής, επιµ., (1986): Συστηµική Θεωρία, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα Κοµοτηνή. Anth. Downs (1967): Inside Bureaucracy, Little, Brown, Boston. P.F. Drucker (1995): Managing in a Time of Great Change, Truman Talley Books/Dutton, NY. D. Katz R.L.Kahn (1978): The Social Psychology of Organizations, Wiley, NY. H. Koontz H. Weihrich (1988): Management, 9th ed., McGraw Hill, NY. P.R.Lawrence J.W.Lorsch (1967): Organization and Environment, Harvard Business School Press, Boston. R.Likert, The Human Organization, Its Management and Value, McGraw Hill, NY Αντ. Μακρυδηµήτρης (2003): Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών, Μεταµεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα. Αντ. Μακρυδηµήτρης (2003): Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Καστανιώτης, Αθήνα (υπό έκδοση). J.G.March H.A.Simon (1958): Organizations, Wiley, NY. Ν.Μιχαλόπουλος (2003): Η ιοίκηση σε µετάβαση, Από τη γραφειοκρατία στο δηµόσιο management, Παπαζήσης, Αθήνα. Γκ. Μόργκαν (2000): Οι Όψεις της Οργάνωσης, Εισαγωγή στη θεωρία των οργανώσεων, Καστανιώτης, Αθήνα. Γκ. Μόργκαν (2000): Οι Όψεις της Οργάνωσης, Εισαγωγή στη θεωρία των οργανώσεων, Καστανιώτης, Αθήνα. C.N.Parkinson (1958): Parkinson s Law or the Pursuit of Progress, J.Murray, London. L.J.Peter R.Hull (1970): The Peter Principle, Pan Books, London. R.Presthus (1979): The Organizational Society, rev. ed., Macmillan, London Carl R.Rogers (1961): On Becoming a Person, Houghton Mifflin, Boston. Καλ. Σπανού (2000): ιοίκηση, Πολίτες και ηµοκρατία, Παπαζήσης, Αθήνα. Ι. Τσιβάκου, επιµ., (1995): ράση και Σύστηµα, Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία των Οργανώσεων, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα Α. ΜΑΚΡΥ ΗΜΗΤΡΗΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΟΙΚΕΙ 11

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκέντρωση και Ελευθερία

Αποκέντρωση και Ελευθερία Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Αποκέντρωση και Ελευθερία I Μία από τις πιο θεµελιώδεις συνεισφορές του Hayek στην κοινωνική θεωρία ήταν ότι διέγνωσε ορθά και µε διορατικότητα τον

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο όρος «οργάνωση» έχει διττή σημασία: Κοινωνική: Ένωση ατόμων που χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Μάθημα : [7.3.] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ζ Εξάμηνο Σπουδών, υποχρεωτικό Υπεύθυνος Μαθήματος : Γ. ΑΣΠΡΙΔΗΣ, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α. Κοινές διαπιστώσεις των πιο πάνω εκθέσεων είναι ότι τα κύρια αίτια της κακοδαιµονίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι:

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α. Κοινές διαπιστώσεις των πιο πάνω εκθέσεων είναι ότι τα κύρια αίτια της κακοδαιµονίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι: Παπαθεοδώρου Νικόλαος Νοµικός, υπάλληλος της /νσης ιοίκησης της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας, απόφοιτος της ΕΣ Προς την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Υπόψη κ. Γενικού Γραµµατέα Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Αξιότιµε κ. Γενικέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Περιεχόμενα Η έννοια της στρατηγικής Οι φάσεις του στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT Η έννοια της στρατηγικής Η στρατηγική περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

2. Βασικές έννοιες: Οι λειτουργίες στον επιχειρησιακό χώρο:

2. Βασικές έννοιες: Οι λειτουργίες στον επιχειρησιακό χώρο: 2. Βασικές έννοιες: Οι λειτουργίες στον επιχειρησιακό χώρο: Επιχειρηµατική Λειτουργία: η ενασχόληση και η οργάνωση εργασιών και δραστηριοτήτων από τις οποίες προκύπτει το κέρδος. Περιλαµβάνει τον εφοδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά.

ΘΕΜΑ 1o. Βλέπε κεφάλαιο 10 (σελ 182 188) από Μπουραντά. ΘΕΜΑ 1o 1.1. Σύμφωνα με τυχόν προσωπικές εμπειρίες σας από την καθημερινή πρακτική και αφού μελετήσετε το Κεφάλαιο 6 (Τόμος Α ΕΑΠ), σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου, να απαντήσετε αν συμφωνείτε με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μαρούσι, 24-10-2014 Αρ. πρωτ. : 173353/Η ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 2013-2014 ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών. ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. 1.1. Η έννοια της οργάνωσης Ως σύστημα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί είναι οι παρακάτω:

Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικοί είναι οι παρακάτω: Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ορισμών της επικοινωνίας χωρίς όμως να μπορεί κανείς να περιγράψει συνολικά το περιεχόμενο του όρου. Δύο ορισμοί της επικοινωνίας που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑ 6 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΜΥΘΟΙ O ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΟΣ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΟΙ 7 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Ακ. έτος 2013-14 ΗΓΕΣΙΑ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ Ηγέτης: Το άτομο που στο πλαίσιο ενός συνόλου ασκεί την μεγαλύτερη επιρροή στα υπόλοιπα μέλη (δεν ταυτίζεται πάντα με την

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

2010, δεν έχουµε αποκτήσει «επιτελικό κράτος» και «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση».

2010, δεν έχουµε αποκτήσει «επιτελικό κράτος» και «πολυεπίπεδη διακυβέρνηση». Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2011 2013 Μπορούµε να βασιστούµε στη Θεσµική Μνήµη ; Η ανάγκη αλλαγών και µεταρρυθµίσεων της ηµόσιας ιοίκησης, περιλαµβανοµένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι ανακάλυψη των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας-ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Οι άνθρωποι που εργάζονται σ έναν οργανισμό είναι οι ανθρώπινοι πόροι του. Επειδή κάθε άτομο έχει διαφορετικές ικανότητες, δεξιότητες, διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας κ.α. η διοίκηση της εταιρίας καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ-ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΗ-ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν οι φορείς που µπορούν να διοικήσουν ένα αθλητικό κέντρο Το µάνατζµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα