Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο"

Transcript

1 Υπηρεσίες Πολυµέσων στο ιαδίκτυο

2 Εφαρµογές Πολυµέσων Οι εφαρµογές πολυµέσων στηρίζονται στη µετάδοση δεδοµένων ήχου, βίντεο, εικόνας και ήχου Ορισµένα από τα δεδοµένα είναι από τη φύση τους σε ψηφιακή µορφή ενώ άλλα όπως το βίντεο και ο ήχος ψηφιοποιούνται. Οι εφαρµογές πολυµέσων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: ιαπροσωπικές επικοινωνίες (όπως εφαρµογές VoIP) ιαδραστικές εφαρµογές διαµέσου του ιαδικτύου (όπως ηλεκτρονικό εµπόριο) Εφαρµογές Ψυχαγωγίας (όπωςvideoondemandκαι ιαδραστική Τηλεόραση)

3 Επικοινωνία Η διαπροσωπική επικοινωνία µπορεί να περιλαµβάνει την ανταλλαγή δεδοµένων υπό τη µορφή κειµένου, ήχου, εικόνων ή και βίντεο Τα βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι το H323 και το SIP. Τα δίκτυα µεταγωγής πακέτου στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν µε τη φιλοσοφία της βέλτιστης προσπάθειας (best effort networks). Κάθε πακέτο δεδοµένων το οποίο αναγνωρίζεται ότι περιέχει σφάλµατα καταστρέφεται πριν φτάσει στον προορισµό του Ο δέκτης αναγνωρίζει την απώλεια του πακέτου και µπορεί να ζητήσει επανεκποµή του(reliable service λογική TCP) ή αναπλήρωση του µε το προηγούµενο πακέτο (unreliable service - λογική UDP)

4 Επικοινωνία: Μετάδοση φωνής Η µετάδοση φωνής σε παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα περιορίζεται σε εφαρµογές Voice Mail και ηχητικής τηλεδιάσκεψης (audioconference) αµφότερες µέσω του αντίστοιχου ηλεπικοινωνιακού φορέα Μετάδοση φωνής από υπολογιστή σε υπολογιστή είναι επίσης εφικτή εφόσον υπάρχουν: Modem για διαµόρφωση µετάδοση των ψηφιακών δεδοµένων σε ηχητικά Μικρόφωνα, κάρτα ήχου και ηχεία για καταγραφή, ψηφιοποίηση και αναπαραγωγή της φωνής

5 Επικοινωνία: Voice over IP και Internet Telephony Η µετάδοση της φωνής διαµέσου του ιαδικτύου γνωστή και ως Voice over IP (VoIP) έχει αποκτήσει µεγάλη δηµοτικότητα και κατά συνέπεια έχουν αναπτυχθεί ειδικά πρωτόκολλα κυρίως για τη σηµατοδοσία (signaling services) Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα κλήσης συµβατικών τηλεφώνων µέσω του ιαδικτύου εφαρµογή γνωστή ως ιαδικτυακή τηλεφωνία (Internet Telephony)

6 Επικοινωνία: Μετάδοση εικόνας και κειµένου µαζί Εφαρµογές µετάδοσης κειµένου και εικόνας σε συνδυασµό είναιγνωστέςκαιωςεφαρµογές CSCW (Computer Supported Cooperated Work) Η πιο διαδεδοµένη εφαρµογή ο είναι διαµοιρασµός εφαρµογών: Μια εφαρµογή που τρέχει σε κάποιο από τους σταθµούς εργασίας (PC) είναι ορατή σε όλους τους συνεργάτες (χρήστες από άλλους σταθµούς εργασίας) Κάθε συνεργάτης µπορεί να ελέγχει την εφαρµογή από µακριά (π.χ. Ενεργοποιεί κάποιες επιλογές, σχεδιάζει, γράφει, υποδεικνύει, κλπ.)

7 Επικοινωνία: Μετάδοση βίντεο και ήχου µαζί -1 Η µετάδοση βίντεο και ήχου µαζί για διαπροσωπικήεπικοινωνία είναι γνωστή και βιντεοτηλεφωνία (video telephony) Μπορεί να υποστηριχθεί τόσο από συµβατικά δίκτυα όπως τα PSTN (ADSL) και ISDN αλλά και δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων (Internet) Η επικοινωνία ένας προς ένα (one-to-one) δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία εκτός από τον υψηλό ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που απαιτείται Η επικοινωνία πολλοί προς πολλούς (many-to-many) εφαρµογή γνωστή και ως βιντεοδιάσκεψη (video conference) είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε εύρος ζώνης Σε δίκτυα PSTN (ADSL) και ISDN γίνεται χρήση µιας κεντρικής µονάδας (Multipoint Control Unit - MCU) µέσω της οποίας ρυθµίζεται ο συρµός δεδοµένων (bitstream) που θα µεταδίδεται προς κάθε συµµετέχοντα Σε δίκτυα LAN και Internet γίνεται χρήση της διαδικασίας multicast (σηµειώνεται ότι δεν υποστηρίζεται συνήθως από τους δροµολογητές) δηλαδή αποστολής του συρµού δεδοµένων σε πολλαπλά σηµεία ταυτόχρονα

8 Επικοινωνία: Μετάδοση βίντεο και ήχου µαζί -2 Τηλεδιάσκεψη µεταξύ οµάδων ατόµων (groups): Μορφή Αποµακρυσµένης ιάλεξης (Remote Lecture). Τεχνολογικά ως προς το εύρος ζώνης είναι ισοδύναµη µε την επικοινωνία ένα προς ένα. Η διαφορά έγκειται ως προς τον εξοπλισµό των αιθουσών τηλεδιάσκεψης (VS Videoconferencing Studio), οι οποίες υποστηρίζουν ανάµεσα σε άλλα Voice Activated Cameras δηλαδή βιντεοκαµέρες που εστιάζουν αυτόµατα στον εκάστοτε οµιλητή. Μορφή Τηλεδιάσκεψης. Τεχνολογικά ως προς το εύρος ζώνης είναι αντίστοιχη της επικοινωνίας πολλοί προς πολλούς (άρα και εδώχρειάζεταιείτεmcu, είτε Multicasting). Η διαφοράέγκειται στον εξοπλισµό ενός τουλάχιστον από τα συµµετέχοντα µέρη (αίθουσα τηλεδιάσκεψης).

9 ιαδραστικές Εφαρµογές διαµέσου του ιαδικτύου Η πλειονότητα των διαδραστικών εφαρµογών διαµέσου του ιαδικτύου αφορούν αλληλεπίδραση µε κάποιοweb Server (π.χ. Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου) Χρήση του πρωτοκόλλου ΗΤΤP και της γλώσσας HTML Από την πλευρά του Web server υπάρχει επικοινωνία µε κάποιο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (RDMBS Relational DataBase Management System, π.χ. Oracle, SQL Server, PostGress, MySQL) Πολλές από τις διαδραστικές εφαρµογές αφορούν την ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών οι οποίες χρειάζονται κρυπτογράφηση (π.χ. Χρήση πρωτοκόλλων SSL)

10 Απαιτήσεις εφαρµογών πολυµέσων στο ιαδίκτυο ιαφορετικές από αυτές των παραδοσιακών δικτυακών εφαρµογών. Παραδοσιακές δικτυακές εφαρµογές µεταφέρουν διακριτά µέσα (κείµενο, γραφικά, αρχεία) έχουνωςστόχοτηναξιόπιστηµεταφορά της πληροφορίας. Απαιτούν υπηρεσίες µετάδοσης χωρίς απώλειες και λάθη έστω και σε βάρος της ταχύτητας. Πολυµέσα στο ιαδίκτυο Ευαίσθητες στη χρονική καθυστέρηση (µετάδοση σε πραγµατικό χρόνο και σε υψηλή ταχύτητα χωρίς να υπερβαίνουν τη µέγιστη ανεκτή καθυστέρηση από την ανθρώπινη αντίληψη) Ανεκτικές σε περιστασιακές απώλειες δεδοµένων (στιγµιαία απώλεια ήχου και εικόνας)

11 Εφαρµογές Ψυχαγωγίας Υπάρχουν δύο βασικές εφαρµογές ψυχαγωγίας µε χρήση πολυµεσικής πληροφορίας: Βίντεο κατά απαίτηση (Video on Demand VoD) ιαδραστική τηλεόραση (Interactive TV) Αµφότερες έχουν την ιδιοµορφία της ασύµµετρης επικοινωνίας Το κανάλι προς τον συνδροµητή µεταφέρει πολύ µεγάλο όγκο πληροφορίας (π.χ. τηλεοπτικό πρόγραµµα) Το κανάλι από το συνδροµητή προς το σύστηµα µετάδοσης απαιτεί σχετικά χαµηλό εύρος ζώνης (αφορά συνήθως επιλογές του χρήστη οι οποίες γίνονται σε πολύ αραιά χρονικά διαστήµατα)

12 Video on Demand Η µετάδοση του video γίνεται σε υψηλή ποιότητα (συνήθως ποιότητα MPEG-2 στα 10 Mbps) Αυτό µαζί µε τη ασύµµετρη επικοινωνία διαφοροποιούν τις εφαρµογές video on demand από τις εφαρµογές τηλεδιάσκεψης που εξετάσαµε νωρίτερα. \ Το Video on Demand αναφέρεται στη δυνατότητα ενός συνδροµητή να επιλέξει µια ταινία (από ένα σύνολο ταινιών αποθηκευµένων σε ένα Video Server) η έναρξη της οποίας γίνεται όποτε θέλει ο συνδροµητής. Επιπλέον πρέπει να υποστηρίζονται υπηρεσίες pause, fast-forward κλπ. Με βάση τον παραπάνω ορισµό είναι προφανές ότι δύσκολα µπορούν να συµπέσουν οι επιλογές δύο συνδροµητών. Εποµένως τεχνολογίες MCU και Multicasting δεν αµβλύνουν το πολύ µεγάλο εύρος ζώνης που απαιτείται για το δίκτυο διανοµής του παροχέα της υπηρεσίας Στην πράξη αυτό που εφαρµόζεται είναι το Near Video on Demand δηλαδή η έναρξη των ταινιών γίνεται σε προκαθορισµένα χρονικά σηµείο ώστε να µπορεί να πραγµατοποιηθεί οµαδοποίηση των επιλογών διαφόρων συνδροµητών

13 ιαδραστική Τηλεόραση Η διαδραστική τηλεόραση αναφέρεται στην δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας σε δίκτυα εκποµπής (ύπαρξη καναλιού upstream) Σε δίκτυα εκποµπής καλωδιακής µορφής η αµφίδροµη επικοινωνία είναι σχετικά εύκολα υλοποιήσιµη. Με δεδοµένο ότι η upstream επικοινωνία ραγµατοποιείται µέσω καλωδίου εκτός από επιλογές όσον αφορά το τηλεοπτικό πρόγραµµα (επιλογή κάµερας, pause, κλπ.) είναι δυνατή η πρόσβαση στο ιαδίκτυο µέσω τέτοιου καναλιού Σε δίκτυα εκποµπής είτε µέσω δορυφόρου (satellite) είτε επίγεια ασύρµατα (terrestrial) η αµφίδροµη επικοινωνία απαιτεί την ύπαρξη µιας συµβατικής τηλεφωνικής γραµµής και modem στην πλευρά του συνδροµητή και ενός server για χειρισµό των επιλογών των συνδροµητών και συγχρονισµό µε την εκπεµπόµενη πληροφορία στη πλευρά του παροχεά υπηρεσιών

14 Μετάδοση Πολυµέσων Υπάρχουν τρεις κατηγορίες παραµέτρων που αφορούν τη µετάδοση πολυµέσων: Τρόποι επικοινωνίας (Communication modes) Κανάλια επικοινωνίας (Communication channels) Τύποι µέσων (Media types) Για κάθε µια από αυτές τις τρεις κατηγορίες υπάρχει µια σειρά προδιαγραφών οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται ώστε να καθίσταται δυνατή η µετάδοση πολυµέσων

15 Τρόποι Επικοινωνίας Simplex: Μονόδροµη επικοινωνία ανάµεσα σε δύο µόνο σηµεία (διαφοροποίηση από δίκτυα εκποµπής στα οποία έχουµε εκποµπή σε πολλά σηµεία ταυτόχρονα) Αδυναµία υποστήριξης διαδραστικών εφαρµογών Half duplex: Αµφίδροµη επικοινωνία αλλά όχι ταυτόχρονα Μπορούν να υποστηριχθούν διαδραστικές εφαρµογές αλλά όχι εφαρµογές ψυχαγωγίας και εφαρµογές διαπροσωπικής επικοινωνίας Duplex: Αµφίδροµη επικοινωνία ταυτόχρονα Υποστηρίζονται όλες οι εφαρµογές πολυµέσων (υπό την προϋπόθεση τις ύπαρξης του απαιτούµενου εύρους ζώνης) Broadcast: Μονόδροµη ανοικτήµετάδοση Κατάλληλη για εφαρµογές ψυχαγωγίας χωρίς ανάδραση (interaction) από τους συνδροµητές Multicast: Μονόδροµη ανοικτήµετάδοση σε ένα πεπερασµένο σύνολο σηµείων (multicast group) Συνήθως χρησιµοποιείται για την υποστήριξη είτε εφαρµογών διαπροσωπικής επικοινωνίας είτε εφαρµογών ψυχαγωγίας. εν χρησιµοποιείται αυτόνοµα

16 Κανάλια επικοινωνίας -1 Σύγχρονα (µεταγωγή κυκλώµατος) Σταθερός ρυθµός µετάδοσης ηµιουργία κυκλώµατος από άκρου σε άκρο για άµεση επικοινωνία (µεταγωγή κυκλώµατος circuit switched netwoks) Η εγκατάσταση του κυκλώµατος πραγµατοποιείται µε την ανταλλαγή µηνυµάτων σηµατοδοσίας Ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση ονοµάζεται καθυστέρηση εγκατάστασης (call setup delay). Το συνολικό εύρος ζώνης διαµοιράζεται σε όλες τις ενεργές εφαρµογές Το διαθέσιµο εύρος ζώνης περιορίζεται συνήθως από το εύρος ζώνης των συνδροµητικών γραµµών (δηλαδή των γραµµών πρόσβασης των συνδροµητών προς το δίκτυο µεταγωγής) Αποτελούν την κλασική επιλογή για µετάδοση συνεχών µέσων (ήχος και βίντεο)

17 Κανάλια επικοινωνίας -2 Ασύγχρονα (µεταγωγή πακέτου) Μεταβλητός ρυθµός µετάδοσης Γνωστά και ως δίκτυα βέλτιστης προσπάθειας (best effort networks) Οµαδοποίηση δεδοµένων και δηµιουργία πακέτων µε προσθήκη δεδοµένων για έλεγχο σφαλµάτων Καταλληλότερα για µετάδοση µη συνεχώνµέσων (κείµενο, εικόνα) ή συνεχών µέσων (ήχος, βίντεο) χωρίς απαίτηση µετάδοσης σε πραγµατικό χρόνο (real time transmission) Ειδικά πρωτόκολλα για µετάδοση συνεχών µέσων σε πραγµατικό χρόνο (π.χ. RTP, RTCP)

18 (Α) Τεχνολογία Ροής Streaming Media

19 Τεχνολογία Ροής: Τι είναι Μεταφορά των δυναµικών µέσων στο ιαδίκτυο µε συνεχή τρόπο. Το ψηφιακό αρχείο µεταδίδεται από τον εξυπηρέτη (server) στον πελάτη (client) ως συνεχής ροή δεδοµένων Αρχίζει να αναπαράγεται αµέσως µόλις φτάσουν τα πρώτα bytes. Περιεχόµενο: ήχος, σχεδιοκίνηση ή video αλλά και κείµενο

20 Τεχνολογία Ροής: Τι είναι Streaming σε εφαρµογές πολυµέσων ονοµάζουµε την εκτέλεση της εφαρµογής χωρίς να χρειάζεται προηγουµένως όλη η πληροφορία να έχει αποθηκευτεί τοπικά στον δέκτη. Τεχνολογίες streaming είναι κρίσιµες για την µετάδοση πολυµεσικής πληροφορίας συνεχούς µορφής (ήχος, βίντεο). Μετάδοση πολυµεσικής πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο (δηλαδή άµεσα µετά τη δηµιουργία της) όπως εφαρµογές διαδικτυακής τηλεφωνίας, διαδικτυακού ραδιοφώνου και τηλεόρασης απαιτεί οπωσδήποτε τεχνολογίες streaming. Το βασικό πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση ήχου και βίντεο σε πραγµατικό χρόνο είναι το πρωτόκολλο RTP στα πακέτα του οποίου περιλαµβάνεται πληροφορίαχρονισµού (time stamps) ιαδραστικές εφαρµογές ψυχαγωγίας όπως Video on Demand, και διαδραστική τηλεόραση απαιτούν επίσης τεχνολογίες streaming. Η διαδραστικότητα (έναρξη ακρόασης ραδιοφώνου, pause, fast-forward σε video on demand) υποστηρίζεται µέσω του πρωτοκόλλου RTSP (Real Time Streaming Protocol)

21 ύο βασικές προσεγγίσεις Ροή κατά απαίτηση (On demand Streaming) Κάθε χρήστης ακούει ή βλέπει το περιεχόµενο οποτεδήποτε το ζητήσει (on demand). Ροή ζωντανών γεγονότων (Live Event Streaming) Εκποµπή ενός σήµατος στο ιαδίκτυο παρόµοια µε µία ραδιοφωνική ήτηλεοπτικήεκποµπή στα ερτζιανά

22 Μέθοδοι Υλοποίησης Τεχνολογίας Ροής (1) Τεχνολογία Ροής µε τηχρήσηweb server Χρησιµοποίηση του ήδη υπάρχοντος Web server (+): αποφυγή επιβάρυνσης µε το κόστος αγοράς ενός επιπλέον εξειδικευµένου εξυπηρέτη (server). (-): µη βελτιστοποίηση της ροής των αρχείων και η αδυναµία εξυπηρέτησης µεγάλου αριθµού ταυτόχρονων αιτήσεων. (2) Τεχνολογία Ροής µε τηχρήσηstreaming server Χρησιµοποίηση ενός εξειδικευµένου streaming server για την εξυπηρέτηση των αρχείων ροής (+): επιτρέπει προχωρηµένες λειτουργίες διαχείρισης και βελτιστοποίησης της ροής των αρχείων. (-): υψηλότερο κόστος

23 Χρήση Web server 1) Το µη συµπιεσµένοαρχείοδεδοµένων συµπιέζεται σε ένα αρχείο ροής κατάλληλο για την διακίνηση µέσω του διαδικτύου 2) Στην συνέχεια τοποθετείται στο web server και δηµιουργείται η σελίδα HTML η οποία περιέχει τον κατάλληλο σύνδεσµο στο συγκεκριµένο αρχείο. Πρωτόκολλο: κλασσικό πρωτόκολλο Hyper Text Transport Protocol (HTTP) υνατότητες αλληλεπίδρασης: µειωµένες το πρωτόκολλο HTTP έχει σχεδιασθεί για απλή µεταφορά ιστοσελίδων και όχι πολυµέσων

24 Χρήση Streaming server 1) Το συµπιεσµένο αρχείο τοποθετείται σε έναν streaming server (όχι σε έναν web server) 2) Η HTML σελίδα που περιέχει τον σύνδεσµο για τον streaming server βρίσκεται κανονικά σε ένα web server Σε αντίθεση µε τηνπαθητικήµέθοδο αποστολής πακέτων, στην περίπτωση του streaming server τα δεδοµένα στέλνονται στον πελάτη ενεργά ηλ. ο server και ο πελάτης (client) βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και ο server µπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ανάδραση του πελάτη

25 Βασικά Στοιχεία Τεχνολογίας Ροής Εξυπηρέτες (servers) και αρχεία ροής Εργαλεία αναπαραγωγής αρχείων ροής ή ψηφιακά πρόσθετα (plug-in) Εργαλεία κωδικοποίησης και δηµιουργίας αρχείων ροής RealMedia Microsoft Windows Media QuickTime

26 Πρωτόκολλα πολυµεσικών εφαρµογών πάνω από το διαδίκτυο

27 Πρότυπα για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης: Σειρά Συστάσεων T.120 (1/2) Το πρότυπο T.120 είναι ένα σύνολο από πρωτόκολλα επικοινωνίας και εφαρµογών που επιτρέπουν τη δηµιουργία συµβατών εφαρµογών και υπηρεσιών για επικοινωνία δεδοµένων πολλαπλών σηµείων σε πραγµατικό χρόνο. ηµιουργήθηκε από την ITU προκειµένου να καλύψει το τµήµα της τηλεδιάσκεψης πολυµέσων που σχετίζεται µε τηδιάσκεψη εγγράφων και τη διαµοίραση εφαρµογών.

28 Πρότυπα για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης: Σειρά Συστάσεων T.120 (2/2) Τα βασικά χαρακτηριστικά της τυποποίησης Τ.120 είναι: Αποστολή Λήψη δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο Εξασφαλίζει διαλειτουργικότητας µεταξύ διάφορων τύπων τερµατικών Επιτρέπει διαµοιρασµό δεδοµένων µεταξύ των συµµετεχόντων σε µια συνδιάσκεψη µε επικοινωνία δεδοµένων σε µορφή πολυµέσων. Ο διαµοιρασµός δεδοµένων περιλαµβάνει διαµοιρασµό εικόνωνµέσω εφαρµογής ασπροπίνακα (whiteboard), γραφική αναπαράσταση πληροφορίας, και ανταλλαγή εικόνων. Παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ανοικτών εφαρµογών που θα συνδυάζουν το Τ.120 µε τησειρά τυποποιήσεων Η.32x

29 Πρότυπα για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης: Σειρά Συστάσεων Η.320 Προσδιορίζει την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης πάνω από υπηρεσίες που βασίζονται στη µεταγωγή κυκλώµατος, (π.χ. ISDN ή Switched-56): Παρέχει κοινά formats για την αναπαράσταση διαφόρων ειδών πληροφορίας (π.χ. κινούµενη εικόνα, ήχος, δεδοµένα) Καθορίζειαπαιτήσειςόπωςησυµπίεση της κινούµενης εικόνας (Η.261) και του ήχου (G.711, G.722, G.728) και θέµατα συγχρονισµού της µεταδιδόµενης πληροφορίας Υποστηρίζει συνδέσεις για τηλεδιάσκεψη µεταξύ δύο ή περισσότερων σηµείων ιασυνδέει διαφορετικά πρότυπα λογισµικού ρυθµίζοντας παράγοντες όπως ο συγχρονισµός φωνής και εικόνας

30 Πρότυπα για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης: Σειρά Συστάσεων Η.323 (1/2) Αποτελεί το κύριο πρωτόκολλο για VoIP. Καθορίζει τις τερµατικές συσκευές, τον εξοπλισµό καιτιςυπηρεσίεςπου απαιτούνται για την επικοινωνία µε χρήση πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο, πάνω από τοπικά δίκτυα τα οποία δεν παρέχουν εξασφαλισµένη ποιότητα επικοινωνίας (Quality of Service), ή δίκτυα µεταγωγής πακέτων

31 Πρότυπα για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης: Σειρά Συστάσεων Η.323 (2/2) Οι τερµατικές συσκευές που ακολουθούν το Η.323 µπορεί να: είναι ενσωµατωµένες σε ένα προσωπικό υπολογιστή, ή να είναι ανεξάρτητες (π.χ. βιντεοτηλέφωνα). υποστηρίζουν απαραίτητα φωνής υποστηρίζουν προαιρετικά µετάδοση δεδοµένων και κινούµενης εικόνας χρησιµοποιηθούν σε διατάξεις πολλαπλών σηµείων αλληλεπιδράσουν µε Η.310 τερµατικά του B-ISDN, Η.320 τερµατικά πάνω από N-ISDN, Η.322 τερµατικά πάνω από τερµατικά µε εγγυηµένη ποιότητα επικοινωνίας, και H.324 και V.70 τερµατικά του συµβατικού τηλεφωνικού δικτύου

32 Πρότυπα για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης: SIP (1/2) Το SIP (Session Initiation Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο απαίτησης-απόκρισης που χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση συνόδων διάσκεψης ήχου και video σε ένα δίκτυο IP καθώς και την υποστήριξη υπηρεσιών βασισµένων στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών. Παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών και υπηρεσιών φωνής και πολυµέσων και εφαρµόζεται τόσο σε απλές τηλεφωνικές κλήσεις δύο κατευθύνσεων όσο και σε συνεργατικές συνόδους διάσκεψης µε χρήση πολυµέσων.

33 Πρότυπα για υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης: SIP (2/2) Παρέχει πολλά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που είναι ίδια µε αντίστοιχατουh.323, αλλά επίσης βασίζεται και σε τεχνολογίες ειδικές για IP παρέχοντας συντοµότερους χρόνους εγκατάστασης για VoIP και επιβάλλοντας µικρότερο επιπλέον φόρτο σε σύγκριση µε το πρωτόκολλο H.323 Επιτρέπει την κλιµακούµενη και επεκτάσιµη υλοποίηση ενός µεγάλου φάσµατος εφαρµογών συµπεριλαµβανοµένων συνδιάλεξης µε ήχο, βίντεο, κείµενο, άµεσα µηνύµατα και ασπροπίνακα.

34 Πρωτόκολλα πραγµατικού χρόνου: RSVP (1/2) Το RSVP (Resource ReSerVation Protocol Πρωτόκολλο Κράτησης Πόρων) είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου δικτύου που καθιστά τις ιαδικτυακές εφαρµογές ικανές να αποκτήσουν QoS χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service, QoS). Συνεισφέρει στην αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδοµής του ιαδικτύου προσφέροντας υποστήριξη για QoS στις υπηρεσίες. Χρησιµοποιείται από ένα κόµβο-χρήστη προκειµένου να απαιτήσει από το δίκτυο συγκεκριµένη ποιότητα για ροή δεδοµένων συγκεκριµένων εφαρµογών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για unicast και multicast σηµατοδότηση

35 Πρωτόκολλα πραγµατικού χρόνου: RSVP (2/2) Οι εφαρµογές πραγµατικού χρόνου χρησιµοποιούν το RSVP για να δεσµεύσουν τους απαραίτητους πόρους στους δροµολογητές κατά µήκος του µονοπατιού µετάδοσης, έτσι ώστε να είναι διαθέσιµη το απαιτούµενο εύρος ζώνης όταν λάβει χώρα η µετάδοση των πολυµεσικών δεδοµένων.

36 Πρωτόκολλα πραγµατικού χρόνου: RTP/RTCP (1/2) Τα πρωτόκολλα RTP / RTCP (Real - time Transport Protocol / Real - time Transport Control Protocol Πρωτόκολλο Μετάδοσης εδοµένων Πραγµατικού Χρόνου / Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης εδοµένων Πραγµατικού Χρόνου) δηµιουργήθηκαν για τη µεταφορά δεδοµένων πραγµατικού χρόνου όπως τα πολυµεσικά δεδοµένα του βίντεο και του ήχου. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για µονόδροµη επικοινωνία όπως εφαρµογές βίντεο κατά απαίτηση (video on demand), αλλά και για αµφίδροµη επικοινωνία όπως για την ιαδικτυακή τηλεφωνία και την τηλεδιάσκεψη.

37 Πρωτόκολλα πραγµατικού χρόνου: RTP/RTCP (2/2) Το πρωτόκολλο RTCP αποτελεί το πρωτόκολλο ελέγχου του RTP. Το RTP είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε συνεργασία µε το πρωτόκολλο ελέγχου RTCP το οποίο παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα της µετάδοσης και για αυτούς που συµµετέχουν στην σύνοδο. Το RTP, είναι ένα πρωτόκολλο που προσφέρει υπηρεσίες µεταφοράς για δεδοµένα από άκρο σε άκρο µε χαρακτηριστικά πραγµατικού χρόνου, όπως πολυµεσικά δεδοµένα (π.χ. ήχος ή βίντεο) και άλλες εφαρµογές πάνω από δίκτυα µεταγωγής πακέτου, όπως τα IP δίκτυα και το ιαδίκτυο

38 Πρωτόκολλα πραγµατικού χρόνου: RTSP (1/2) Tο RTSP (Real-Time Streaming Protocol - Πρωτόκολλο Ροής Πραγµατικού Χρόνου), είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρµογής, το οποίο παρέχει µηχανισµούς για την υποστήριξη streaming πολυµέσων σε εφαρµογές πολλών σηµείων, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες µετάδοσης unicast και multicast Η µετάδοση των δεδοµένων δεν πραγµατοποιείται από το RTSP αλλά από κάποιο άλλο πρωτόκολλο µεταφοράς (transport protocol) γι αυτό και µπορεί επίσης να χαρακτηριστεί σαν ένα «τηλεχειριστήριο δικτύου» προς τον εξυπηρετητή που µεταδίδει τα µέσα µετάδοσης συνεχούς ροής

39 Πρωτόκολλα πραγµατικού χρόνου: RTSP (2/2) Παρέχει ένα µηχανισµό χειρισµού παρόµοιο µε τις συσκευές βίντεο για µετάδοση ροών δεδοµένων βίντεο και ήχου µε δυνατότητες όπως πάγωµα (pause), προώθηση προς τα εµπρός (fast forward), προώθηση προς τα πίσω (reverse), και επιλογή συγκεκριµένης θέσης (absolute positioning) Είναι σχεδιασµένο να συνεργάζεται µε πρωτόκολλα χαµηλότερου επιπέδου (RTP, RSVP και άλλα) έτσι ώστε να παρέχει µία ολοκληρωµένη υπηρεσία µετάδοσης συνεχούς ροής πάνω από το ιαδίκτυο

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων

ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ΒΕΣ 04: Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων ίκτυα Πολυµέσων, Μετάδοση Πολυµέσων σε ίκτυα Βέλτιστης Προσπάθειας (Best Effort Networks), Τεχνολογίες Streaming Περιεχόµενα ίκτυα Πολυµέσων Τηλεφωνικά ίκτυα (Telephone

Διαβάστε περισσότερα

21 Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Υλοποίηση Συνεργατικών Συστηµάτων

21 Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Υλοποίηση Συνεργατικών Συστηµάτων 21 Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Υλοποίηση Συνεργατικών Συστηµάτων Χρήστος Μπούρας και Θρασύβουλος Τσιάτσος Πανεπιστήµιο Πατρών και ΕΑΙΤΥ Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Εισηγητής: κ.βαλσαμίδης Σ. Ονοματεπώνυμο: Αλίκη Ρίγλη Α.Ε.Μ.: 272 Καβάλα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Μετάδοση εικονοροών (Streaming) Ζωντανή µετάδοση εικονοροών (Live Streaming), τι περιλαµβάνουν και µε ποιους τρόπους µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ WEB SITES ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ «MΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Κ ΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» ΡΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2177 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΡΑΜΠΗ Πειραιάς Μάρτιος 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ «Η Τεχνολογία Voice over IP» Νοέμβριος 2006 «Η Τεχνολογία Voice over IP» ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 13/11/2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Αγγέλης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεφωνίας VoIP στο Ασύρµατο ίκτυο Φοιτητών και ιασύνδεση. µε το Τηλεφωνικό ίκτυο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεφωνίας VoIP στο Ασύρµατο ίκτυο Φοιτητών και ιασύνδεση. µε το Τηλεφωνικό ίκτυο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Υπηρεσίας Τηλεφωνίας VoIP στο Ασύρµατο ίκτυο Φοιτητών και ιασύνδεση µε το Τηλεφωνικό ίκτυο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Η ιπλωµατική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του ιδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ H.323 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ H.323 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ H.323 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ.4 2. Αρχιτεκτονική του προτύπου Η.323 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ Ιωακείμ Συκοπετρίτης asykopetritis@gmail.com Διατριβή Μάστερ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» - Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Αμφίδρομες υπηρεσίες video πάνω από το δίκτυο 3G Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Δημήτρης Στριγκλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας Κεφάλαιο 6 ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακή Τηλεόραση

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακή Τηλεόραση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Ψηφιακή Τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης

Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. of EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ VIDEO ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Μενδρινός Κ. Ιωάννης Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ α.κ ή ^ ΐρ Υ ^ ^ ^ ^ Μ α χ ρ ή Σταματικής ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής : Πρωτόκολλα Υλοποίησης VOIP (Voice Over IP - Τηλεφωνία Πάνω Από Το Διαδίκτυο) Πρωτόκολλο H. 323 Πρωτόκολλο SIP

Τίτλος Πτυχιακής : Πρωτόκολλα Υλοποίησης VOIP (Voice Over IP - Τηλεφωνία Πάνω Από Το Διαδίκτυο) Πρωτόκολλο H. 323 Πρωτόκολλο SIP A.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ A.T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα