Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

2 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε φυσική παρουσία τους στο χώρο διδασκαλίας επικοινωνούν µε τους καθηγητές σε χρόνο που αυτοί επιλέγουν ανταλλάσσοντας γραπτά ή ηλεκτρονικά µέσα ή χρησιµοποιώντας τεχνολογίες που επιτρέπουν επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο.

3 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάφορες γενιές τεχνολογίας Γραπτά κείµενα Ραδιοφωνικές / Τηλεοπτικές εκποµπές ιδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή E-learning / online learning Teleconferencing Computer broadcasting, webcasting, κλπ Χρήση 3-διάστατων εικονικών κόσµων (πχ. Second Life)

4 Τηλε-εκπαίδευση - Ορισµός Τηλε-εκπαίδευση είναι η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την προσφορά εκπαίδευσης από απόσταση.

5 Είδη τηλε-εκπαίδευσης Σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση Τηλεδιάσκεψη µέσω τηλεπικοινωνιακών γραµµών Τηλεδιάσκεψη µέσω internet (point-to-point, multi-point) Ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση Web εκπαιδευτικό υλικό: κείµενα, πολυµεσικά αρχεία Video on demand, web σεµινάρια, web διαλέξεις online εργαστηριακές ασκήσεις web εργασίες.

6 Πλατφόρµες τηλε-εκπαίδευσης Πακέτα λογισµικού για την διαχείριση η-µαθηµάτων Course Management System (CMS), ή Learning Management Systems (LMS), ή Virtual Learning Environment (VLE) Ανοιχτό λογισµικό E-Class (υποστήριξη από το GUNET) Moodle Εµπορικά πακέτα Blackboard

7 ιάδοση και χρήση της τηλεεκπαίδευσης - ΗΠΑ Τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια στις ΗΠΑ προσφέρουν online µαθήµατα ενώ περίπου 3.2 εκατοµµύρια αµερικανοί φοιτητές πήραν ένα τουλάχιστον online µάθηµα στο χειµερινό εξάµηνο 2005/06. MIT school of distance education MIT Open Courseware

8 ιάδοση και χρήση της τηλεεκπαίδευσης Ε.Ε., Ελλάδα Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πληθώρα χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων EDEN (http://www.eden-online.org/eden.php) Στην Ελλάδα όλα τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ΤΕΙ διαθέτουν τουλάχιστον µια αίθουσα τηλεεκπαίδευσης. Κάποια ιδρύµατα (πχ. ΕΚΠΑ) προσφέρουν online µαθήµατα σε εκτεταµένη βάση. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) από το 1992

9 Τηλε-εκπαίδευση στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

10 Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΑΤΕΙ-Θ 2003 : δηµιουργία της αίθουσας µε χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Έργο "Προµήθεια εξοπλισµού αίθουσας τηλεεκπαίδευσης του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος Θεσσαλονίκης" (Πρόσκληση 7) Κόστος:

11 Αίθουσα τηλεκπαίδευσης ΑΤΕΙ-Θ 2003-σήµερα : Αξιοποίηση της αίθουσας µε τηλε- µαθήµατα, διαλέξεις, παρουσιάσεις, κλπ Έργο "Αξιοποίηση των υποδοµών τηλεκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης και χρήση νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση", , Χρηµατοδότηση ΚτΠ (Πρόσκληση 98) Κόστος:

12 ιαδικασία χρήσης αίθουσας Ιστοσελίδα: gr/index.php Online φόρµα αίτησης χρήσης της αίθουσας Online φόρµα αξιολόγησης αίθουσας Κανονισµός λειτουργίας

13 Μορφές χρήσης της αίθουσας Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση TCP/IP ( ) ISDN ( , , ) Τηλεδιάσκεψη Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Ιστοσελίδα Αίθουσας BlackBoard Moodle Μαγνητοσκοπήσεις διαλέξεων VHS Video PC Camtasia Εκπαίδευση

14 Τεχνική περιγραφή - κάµερες Κάµερα τύπου dome οροφής υνατότητα περιστροφής 360 ο Χειριστήριο Αυτόµατη εστίαση στο µικρόφωνο που είναι ενεργό. Web camera

15 Τεχνική περιγραφή Μικροφωνική εγκατάσταση Μικρόφωνα Προέδρου Μικρόφωνα Συνέδρων Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Μικροφωνικής Ασύρµατα Μικρόφωνα Φορητή Μονάδα Τελικός Ενισχυτής µίξεως ήχου Μεγάφωνα ηχοστήλης

16 Τεχνική περιγραφή - Οπτικοποιητής Οπτικοποιητής MIMIO µεταφέρει τον κλασσικό πίνακα σε ηλεκτρονική µορφή και οτιδήποτε γράφεται σε αυτόν µεταφέρεται σε ηλεκτρονική µορφή σε Η/Υ που είναι συνδεδεµένος µε το MIMIO.

17 Τεχνική περιγραφή - Υπολογιστές Η/Υ Ελέγχου VCON MXM GATEKEEPER & VCB MCU ιαχείριση τερµατικών τηλεδιάσκεψης ΜΧΜ Μονάδα λογισµικού (Multipoint Control Unit Unit (MCU) VCON VCB. υνατότητα να έχουµε έως 10 τερµατικά ενεργά υνατότητα ταυτόχρονης τηλεδιάσκεψης έως 8 αποµακρυσµένων σηµείων. Έλεγχος και ρύθµιση µε κατάλληλο λογισµικό των µικροφώνων και της dome κάµερας.

18 Τεχνική περιγραφή Σύστηµα τηλεδιάσκεψης VCON Η/Υ µε κάρτα τηλε-διάσκεψης Η κάρτα έχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης είτε µέσω ISDN (πρωτόκολλο Η.320 έως 384Kbps) είτε µέσω δικτύου TCP TCP-IP (πρωτόκολλο Η.323). Την κάρτα χειριζόµαστε µε το πρόγραµµα της VCON Meeting Point v4.6.

19 Τεχνική περιγραφή Λοιπός εξοπλισµός Τελικός ενισχυτής µίξεως ήχου Video Data Presenter Video Matrix Mixer Προβολικό διαφανειών 2 x Video αναπαραγωγής και εγγραφής, 2 x DVD αναπαραγωγής απλό και εγγραφής Τηλεόραση πλάσµα 42" για αναπαραγωγή video ή προβολή αποµακρυσµένης εικόνας

20 Σχεδιάγραµµα Αίθουσας

21 Τηλεδιάσκεψη σηµείο-προςσηµείο (point-to-point)

22 Τηλεδιάσκεψη µε 4 κόµβους ταυτόχρονα

23 Χρήση της αίθουσας στα πλαίσια της πρόσκλησης 98 1ο και 2ο Εξάµηνο 2006 Πλήθος Τηλεδιασκέψεων: 23 Πλήθος Σεµιναρίων Οµιλιών: 2 Σύνολο παραγόµενων video: 12 1ο Εξάµηνο 2007 Πλήθος Τηλεδιασκέψεων: 15 Σύνολο παραγόµενων video µέχρι και το 1ο Εξάµηνο 2007: 20

24 Εξυπηρετητής βίντεο κατ' απαίτηση Video on Demand (VoD) Η διάθεση των βίντεο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2007 στην ιστοσελίδα Γενικά στατιστικά χρήσης: Total hits: 5574 Average hits per day: 29,18 Total visitors: 1803 Average visitor per day: 9,44 Total page views: 2376

25 Εξυπηρετητής βίντεο κατ' απαίτηση Στατιστικά χρήσης ανά µήνα (Μάρτιος Σεπτέµβριος 2007)

26 Εξυπηρετητής βίντεο κατ' απαίτηση Στατιστικά χρήσης ανά ηµέρα της εβδοµάδας

27 Εξυπηρετητής video κατ' απαίτηση Στατιστικά χρήσης ανά ώρα της ηµέρας

28 Αποτίµηση χρήσης : Θέµατα που απαιτούν προσοχή Κακή εκπαιδευτική χρήση µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ενδιαφέροντος και της προσοχής από τους εκπαιδευόµενους. Νοµικά θέµατα σχετικά µε πνευµατικά δικαιώµατα του εκπαιδευτικού υλικού Έλλειµµα στο θεσµικό πλαίσιο των Πανεπιστηµίων/ΤΕΙ Έλλειψη εξοικείωσης από τους καθηγητές Αύξηση υποχρεώσεων του εκπαιδευτή (συµµετοχή σε βήµατα συζητήσεων, απαντήσεις σε ηλεκτρονικά µηνύµατα κλπ). Η έλλειψη κινήτρων (όχι µόνο οικονοµικών) Μείωση προσωπικής επαφής µεταξύ µαθητή και διδάσκοντα. Απαραίτητη ύπαρξη τεχνικού(ών) Κόστος προµήθειας συντήρησης εξοπλισµού. Ύπαρξη δικτύου ευρείας ζώνης

29 Αποτίµηση χρήσης : Προβλήµατα τεχνικής φύσης Λίγα σοβαρά προβλήµατα τεχνικής φύσης Μόνο σε συνεδρίες µε φορείς που δεν έφεραν εκ των προτέρων υποδοµή τηλεσυνεδριάσεων.

30 Αποτίµηση χρήσης Προβλήµατα και ευκαιρίες παιδαγωγικής φύσης Έλλειψη εξοικείωσης από το διδακτικό προσωπικό. Υποστήριξη της συνεχιζόµενης (δια βίου) Εκπαίδευσης Αναβάθµιση της εικόνας του ιδρύµατος Κάλυψη αναγκών για µαθήµατα και στελέχωση τµηµάτων από καθηγητές άλλων ιδρυµάτων Άµεση αντικατάσταση καθηγητών σε περιπτώσεις ανάγκης. υνατότητα από όλους να παρακολουθούν οµιλίες από διακεκριµένους επιστήµονες ιαπανεπιστηµιακές συνεργασίες

31 Το µέλλον Συστηµατική χρήση της αίθουσας µε προσφορά ανοιχτών εξ αποστάσεως µαθηµάτων. Ανοιχτά online προγράµµατα σπουδών Εξοικείωση χρήσης της αίθουσας από όλα τα µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή τουλάχιστον την πλειοψηφία Προσφορά υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης / τηλε- εκπαίδευσης σε τρίτους (πχ. εταιρίες της Βιοµηχανικής Περιοχής Σίνδου, σχολεία, κλπ)

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου

Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Αρχιτεκτονική, Υπηρεσίες και Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ελληνικού Σχολικού ικτύου Νίκος Αδαµόπουλος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc (adamopou@cti.gr) Πέτρος Γανός ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ganos@cti.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Έρευνα αγοράς αναφορικά με τις μεθόδους εφαρμογής και τις προοπτικές ανάπτυξης του e-learning σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ε ΙΑΜΜΕ) Παναγιώτης Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3PοP ιεθνές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τόµος 8, Τεύχος 2 εκέµβριος 2005 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass - GUnet. Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης. Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet.

Open eclass - GUnet. Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης. Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet. Open eclass - GUnet Ελληνική Ανοικτή Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιούλιος 2014 Τσιμπάνης Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet περίγραμμα Α. Γνωριμία με την πλατφόρμα Open eclass Β.

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου για το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) «Η μόρφωση συνιστά δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Δικαιούνται να

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας

Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας Εισήγηση ΤΕΕ Τµήµατος Κέρκυρας στο Συνέδριο µε θέµα: "Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασµός & Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 2007-2013 και νησιωτικές πολιτικές (22 24 Νοεµβρίου 2007)" Εισήγηση Παπαβλασόπουλος Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Ε ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Αρχική και Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Τεχνολογία. Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορική κατακτά ολοένα και περισσότερους τοµείς της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα