ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013"

Transcript

1 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του τεχνικού κανονισμού καθώς και την τήρηση του, που αφορούν τους εκθέτες της Athens Motor Show 2013 έχει αποκλειστικά η εταιρεία οργάνωσης EXPA. Η διαπίστωση παραβάσεων του τεχνικού κανονισμού υποχρεώνει τους εκθέτες στην άμεση συμμόρφωση τους με την τροποποίηση ή την απομάκρυνση της κατασκευής ή των κατασκευών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κατασκευών, ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, να απομακρύνει τις αυθαίρετες κατασκευές, δίχως να υπόκειται σε οποιεσδήποτε ευθύνες (για τυχόν ζημίες κλπ). Οι εκθέτες έχουν στη διάθεση τους τέσσερις ημέρες για την κατασκευή των περίπτερων. Κάθε εκθέτης μπορεί να κατασκευάζει το περίπτερο του από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου και ώρα 8.00 π.μ. ως το μεσημέρι της 1 ης Νοεμβρίου και ώρα 15:00μ.μ. Οι ώρες εργασίας στις ημέρες αυτές είναι Οι εκθέτες έχουν στη διάθεση τους μια ημέρα για την αποξήλωση των περίπτερων. Κάθε εκθέτης θα πρέπει να αποξηλώσει το περίπτερο του στο χρονικό διάστημα από τη Κυριακή 10 Νοεμβρίου και ώρα 23:00 έως την ευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 24:00. Οποιαδήποτε αναφορά σε ύψος λογίζεται από το «δάπεδο» του περιπτέρου. Ως «δάπεδο» του περιπτέρου νοείται το έδαφος του εκθεσιακού κέντρου. Σχέδια του εκθεσιακού χώρου, των περιπτέρων και των εξωτερικών εκφορτωτικών χώρων με τα σημεία παροχής ηλεκτρικής ισχύος θα παραδοθούν στους εκθέτες από τον οργανωτή εφόσον ζητηθούν από τις κατασκευαστικές εταιρείες. Με τη λήξη των εργασιών αποξήλωσης, κάθε εκθέτης υποχρεούται να παραδώσει το χώρο του περιπτέρου του στον αρμόδιο εκπρόσωπο της οργανώτριας εταιρείας, αφού έχει απομακρύνει τα κάθε μορφής και μεγέθους εκθέματα ή απορρίμματα του εκτός του ευρύτερου εκθεσιακού χώρου. Στην αντίθετη περίπτωση, ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει τα τυχόν εναπομείναντα εκθέματα ή απορρίμματα με δικά του μέσα και να χρεώσει αντίστοιχα τον εκθέτη. Κατά τη διάρκεια των κατασκευών και των αποξηλώσεων απαγορεύεται η τοποθέτηση (προσωρινή ή μόνιμη) κιβωτίων, εκθεμάτων και άλλων εμποδίων στους διαδρόμους μεταξύ των περιπτέρων. Στην αντίθετη περίπτωση, ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τα μεταφέρει χωρίς δική του ευθύνη στον εξωτερικό εκθεσιακό χώρο.

2 Η EXPA δεν έχει ευθύνη για τον έλεγχο εφαρμογής των αρχιτεκτονικών σχεδίων των εκθετών και σε καμία περίπτωση περιορισμοί που υφίστανται εξαιτίας κατασκευών/ιδιαιτεροτήτων του εκθεσιακού χώρου δεν μπορεί να αποτελούν λόγο παρέκκλισης από τον παρόντα τεχνικό κανονισμό. Συνεπώς, οι εκθέτες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τον οργανωτή, ώστε να επισκεφθούν και να εξετάσουν εάν το επιθυμούν έγκαιρα τον εκθεσιακό Χώρο. Β. Στοιχεία κυρίως εκθεσιακού χώρου «Καθαρός» εκθεσιακός χώρος 7,500 m 2 Ελάχιστο ("ελεύθερο") ύψος 8 m +/- 5% Είσοδοι για τη μεταφορά υλικών /εκθεμάτων (πλάτος x ύψος) 3,0 x 3.5m, για οχήματα 1,5 x 2,2 m, για λοιπές χρήσεις Ελάχιστη απόσταση κατασκευών από περιμετρικές δοκούς και πλαγιοκαλύψεις 50 cm Πλάτος διαδρόμων 3,0 m Μέγιστο επιτρεπτό βάρος οχημάτων για τη μεταφορά υλικών και εκθεμάτων 3500 kg Επιστρώσεις εδάφους Τσιμεντένιο βιομηχανικό δάπεδο Μέγιστο φορτίο εδάφους 1000 kg /m 2 Μέγιστη παροχή ηλεκτρικής ισχύος 80 W ανά m 2 περίπτερου

3 Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές Περίπτερων Για όλα τα περίπτερα ισχύει ο περιορισμός του ενός μέτρου από τους διαδρόμους που περιβάλλουν το περίπτερο. Σε αυτή την περιοχή δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκθεμάτων. Για τα περίπτερα (4,5,6,7,11,12,14,15,16,17) επιτρέπεται η τοποθέτηση πλάτης ύψους 1,80m από το έδαφος (εκθεσιακού κέντρου) σε μήκος 30% της πρόσοψης του περιπτέρου τους Για τα περίπτερα (1,2,3,8,9,10,13) επιτρέπεται η τοποθέτηση πλάτης, αρκεί αυτή να έχει ύψος ως 3,5m. Οι κατασκευές πρέπει να είναι αυτοστήρικτες και να έχουν απόσταση 50cm από τον τοίχο του εκθεσιακού κέντρου. Οι πλαϊνοί τοίχοι των συγκεκριμένων περιπτέρων πρέπει να είναι για τα πρώτα 5m από την πλάτη του περιπτέρου σε ύψος έως 3,5m και για τα υπόλοιπα 5m μέχρι τον διάδρομο σε ύψος έως 1m. ΠΡΟΣΟΧΗ Στην περίπτωση που σε δύο πλαϊνά ή γειτνιάζοντα περίπτερα ο ένας εκθέτης υψώσει δικαιωματικά μια διαχωριστική πλάτη και βρεθεί ψηλότερα από ότι έχει υψώσει ο άλλος εκθέτης, τότε υποχρεούται να καλύψει την πίσω πλευρά εάν ο άλλος εκθέτης δεν υψώσει σε ίσο ύψος τη δική του πλάτη. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους εκθέτες που γειτνιάζουν να συνεννοηθούν εκ των προτέρων για τις προθέσεις τους. Φωτισμός Οι πυλώνες και τα χωροδικτυώματα που χρησιμεύουν για την ανάρτηση φωτιστικών σωμάτων (συμπ/νων αυτών) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 5m. Το χαμηλότερο σημείο των φωτιστικών σωμάτων δεν επιτρέπεται να απέχει από το δάπεδο του περιπτέρου λιγότερο από 3,5m. Ρητά απαγορεύεται η τοποθέτηση συνεχόμενων φωτιστικών διατάξεων οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχείων χωροδικτυωμάτων φωτισμού. Στην περίπτωση που τα φωτιστικά σώματα περιβάλλονται από πλαίσιο, οι μέγιστες διαστάσεις του πλαισίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 0,3m σε διάμετρο. ιακριτικοί Πυλώνες Περίπτερων ( Totems ) Σε κάθε περίπτερο επιτρέπεται η κατασκευή ως δύο πυλώνων ή εναλλακτικά δυο πινακίδων για την εμφάνιση του λογότυπου του εκθέτη. Οι μέγιστες διαστάσεις των πιο πάνω κατασκευών ορίζονται σε Ύψος: 3,5m και Πλάτος: 1,2m. Ο πυλώνας μπορεί να είναι διπλής όψης και θα πρέπει να έχει φορά κατά προτίμηση κάθετη προς τον κύριο (μεγαλύτερου μήκους) διάδρομο που περιβάλλει το περίπτερο. Η απόσταση των πυλώνων από κάθε γειτονικό περίπτερο πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός μέτρου.

4 Ειδικά για τους πυλώνες (totem), στην περίπτωση που το λογότυπο και μόνο του brand υποχρεώνει τον εκθέτη να παρεκκλίνει ελαφρά του μέγιστου πλάτους 1,2 μέτρων, αυτός θα πρέπει να λάβει γραπτή έγκριση από τον οργανωτή για τη σχετική υπέρβαση. Περιστρεφόμενες ή Σταθερές Βάσεις Εκθεμάτων Οι περιστρεφόμενες ή σταθερές βάσεις εκθεμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 70 cm από το δάπεδο. Τα όρια κάθε βάσης εκθέματος δεν μπορούν να απέχουν περισσότερο από 2m από τα όρια του εκθέματος. Το ψηλότερο σημείο των εκθεμάτων (είτε αυτά έχουν τοποθετηθεί σε περιστρεφόμενες βάσεις, είτε σε σταθερά ή κεκλιμένα επίπεδα) δεν μπορεί να είναι ψηλότερα των 2,60m. Η συνολική επιφάνεια των βάσεων εκθεμάτων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της συνολικής επιφάνειας του περιπτέρου. Τεχνητό «άπεδο» Το τεχνητό «δάπεδο» δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του περιπτέρου να απέχει περισσότερο από 35 cm από το έδαφος. Τα όρια του τεχνητού δαπέδου με τους διαδρόμους πρέπει να έχουν κλίση, σκαλοπάτια ή κιγκλιδώματα (εντός των ορίων του περιπτέρου), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του κοινού. Σε όλα τα περίπτερα θα πρέπει να υπάρχει μια τουλάχιστον είσοδος με κλίση (ράμπα), για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε περίπτωση που σχηματίζεται σκαλοπάτι μεταξύ του ορίου του περιπτέρου και του διαδρόμου με ύψος μεγαλύτερο των 17 cm, ο εκθέτης υποχρεούται είτε να τοποθετήσει κάποιο είδος κιγκλιδώματος, είτε να το εξελίξει σε τουλάχιστον δύο ή και περισσότερα επίπεδα. Σε όλα ανεξαιρέτως τα τεχνητά δάπεδα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά υλικά για την κάλυψη των επιφανειών τους καθώς επίσης και στα σκαλοπάτια, τις ράμπες, κλπ. Συστήματα Εικόνας και Ήχου Η ένταση του ήχου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 95 db στην πηγή και τα 80 db. Αυτά τα όρια αφορούν άθροισμα θορύβου από όλες τις πηγές. Τα όρια έντασης θα τηρηθούν αυστηρά. Στις περιπτώσεις παράβασης, ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή ρεύματος προς τα αντίστοιχα περίπτερα. Ρητά απαγορεύεται η τοποθέτηση ειδικών εκθεμάτων που παράγουν υψηλότερες στάθμες θορύβου από το προαναφερόμενο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο (πχ. κονσόλες ήχου σε εκθέματα, κλπ.). Τα προαναφερόμενα όρια θορύβου ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που τίθενται σε λειτουργία οι κινητήρες των εκθεμάτων. Όλα τα συστήματα εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε απόσταση μικρότερη των 3m από τα γειτονικά περίπτερα.

5 Γραφεία Πληροφοριών Τα γραφεία πληροφοριών θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο από τα γειτονικά περίπτερα. Έξοδοι Κινδύνου & Μέσα Πυρασφάλειας Οι θύρες που σημειώνονται στα σχέδια με την ένδειξη «ΕΚ» είναι οι έξοδοι κινδύνου της έκθεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Στην περίπτωση που στο περίπτερο ενός εκθέτη περιέχεται μια θύρα κινδύνου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή είναι προσβάσιμη από το κοινό και να είναι ορατή από τον πιο κοντινό διάδρομο. Επιπλέον, υποχρεούται κατασκευαστικά να διατηρήσει ένα άνοιγμα πλάτους όσο και το άνοιγμα της θύρας και ύψους 2,2 μέτρων. Στην ίδια περίπτωση, απαγορεύεται η τοποθέτηση σταθερών κατασκευών (π.χ. βάσεις εκθεμάτων) στο νοητό κάθετο προς τη θύρα κινδύνου «διάδρομο» φάρδους όσο η θύρα. Απαγορεύεται η κάλυψη της φωτεινής σήμανσης που έχουν οι θύρες κινδύνου. Οι θύρες κινδύνου επιτρέπεται να επενδυθούν με υλικά που θα τις εντάσσουν οπτικά με το υπόλοιπο περίπτερο, εφόσον όμως δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα τους. Στην περίπτωση που στο περίπτερο ενός εκθέτη περιέχεται μια πυροσβεστική φωλιά θα πρέπει να είναι ορατή και προσβάσιμη από τους διαδρόμους. Απαγορεύεται αυστηρά η κάλυψη των πυροσβεστικών φωλιών με σταθερές κατασκευές, καθώς και η κάλυψη της σήμανσης αυτών. Στην περίπτωση που στο περίπτερο ενός εκθέτη περιέχεται ένα φως κινδύνου, θα πρέπει να είναι ορατό από κάθε οπτική γωνία του κτιρίου. Απαγορεύεται αυστηρώς η κάλυψη των φώτων κινδύνου. Τα φώτα κινδύνου δεν δύνανται να μετακινηθούν από τις θέσεις που βρίσκονται. Σε περίπτωση που στο περίπτερο ενός εκθέτη περιέχεται ένας ηλεκτρικός πίνακας, θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από την πλευρά που ανοίγει. Η κάλυψη αυτών των πινάκων επιτρέπεται, εφόσον όμως δεν εμποδίζεται η πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Να ληφθεί υπόψη ότι κάθε εκθέτης θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με την οργάνωση, για να ενημερωθεί αναλυτικά ως προς τους περιορισμούς πυρασφάλειας που προαναφέρθηκαν. υνατότητες Στήριξης και Ανάρτησης, Αποστάσεις Ασφαλείας Η ανάρτηση και η στήριξη των κατασκευών, των πινακίδων, των φωτιστικών κλπ δεν επιτρέπεται στο φέροντα οργανισμό των κτιρίων (οριζόντιες και κατακόρυφοι δοκοί, εντατήρες, αντηρίδες κλπ) και στις πλαγιοκαλύψεις αυτών. Για την έδραση, τη στήριξη ή την ανάρτηση θα αξιοποιείται μόνον το έδαφος και οι κατασκευές σε αυτό.

6 . Προστατευτικές ιατάξεις Εκθεμάτων Ως προστατευτική διάταξη εννοείται κάθε είδος κιγκλιδώματος, ή τοιχίου που περιβάλλει ένα ή περισσότερα εκθέματα. Τα υλικά κατασκευής αυτής της διάταξης δεν επιτρέπεται να είναι από απλό γυαλί, σκοινί ή αλυσίδα. Το μέγιστο ύψος των προστατευτικών διατάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,8-1,0m από το δάπεδο του περιπτέρου. Όλες οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να είναι αρκετά σταθερές και συμπαγείς ικανές να αντέξουν το βάρος ενός μέσου ενήλικα. Ε. Λοιποί Όροι Ως δέκα ημέρες προ της έναρξης των κατασκευών των περίπτερων, οι εκθέτες υποχρεούνται να προσκομίσουν στην εταιρεία οργάνωσης τα στοιχεία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα πραγματοποιήσουν. Σε αυτά τα σχέδια θα πρέπει να αναφέρεται ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση που στις «πλάτες» των περιπτέρων περιέχονται μονάδες κλιματισμού, οι εκθέτες υποχρεούνται να κατασκευάσουν σε αυτές αντίστοιχα ανοίγματα, ώστε ο κλιματιζόμενος αέρας να ρέει ελεύθερα προς το εσωτερικό των περιπτέρων. Οι εκθέτες έχουν την ευθύνη της σύνδεσης του αεραγωγού με το αντίστοιχο άνοιγμα στην κατασκευή του περιπτέρου τους. Τα κατακόρυφα υφάσματα που ανεμίζουν εκλαμβάνονται ως κάθετα διακοσμητικά στοιχεία. Οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις ζητούν οι εκθέτες, που αφορούν στον τεχνικό κανονισμό είτε στην περίοδο πριν την έκθεση, είτε στην περίοδο κατασκευής των περιπτέρων, αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν τη γραπτή τοποθέτηση του οργανωτή. Οποιαδήποτε άλλη συνεννόηση πλην της πιο πάνω έγγραφης τοποθέτησης από τον οργανωτή, δεν θα ισχύει. Η EXPA διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης των κανονισμών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2015» 25-27 Aπριλίου 2015, MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ. website: www.schoolandoffice.gr - email: info@schoolandoffice.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2015» 25-27 Aπριλίου 2015, MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ. website: www.schoolandoffice.gr - email: info@schoolandoffice. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2015» 25-27 Aπριλίου 2015, MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ website: www.schoolandoffice.gr - email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ έτος 2013 HELEXPO PALACE - Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ κατά την παραχώρηση χρήσης του σε Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΟΡΟΛΟΓΙΑ HELEXPO: Ελληνικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης για το κοινό θα είναι Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή: 15:00 21:00, Σάββατο και Κυριακή: 10:00 21:00

Οι ώρες λειτουργίας της Έκθεσης για το κοινό θα είναι Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή: 15:00 21:00, Σάββατο και Κυριακή: 10:00 21:00 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Έκθεση Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 θα πραγματοποιηθεί στους Εκθεσιακούς χώρους του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου στο Ελληνικό στην Αίθουσα Ξιφασκίας, από 2 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2012» 12-13 - 14 ΜΑΙΟΥ 2012, METROPOLITAN EXPO

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2012» 12-13 - 14 ΜΑΙΟΥ 2012, METROPOLITAN EXPO ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2012» 12-13 - 14 ΜΑΙΟΥ 2012, METROPOLITAN EXPO website: www.schoolandoffice.gr - email: info@ schoolandoffice.gr ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ) Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτροµηχανολογικά: Μ.ΦΑÏ Α Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ηµεροµηνία για την καταχώριση των στοιχείων και του προφίλ της εταιρίας στον κατάλογο εκθετών µέχρι 01.03.2011. Αριθμός.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την καταχώριση των στοιχείων και του προφίλ της εταιρίας στον κατάλογο εκθετών µέχρι 01.03.2011. Αριθμός. 05-08 ΜΑÚΟΥ 2011 ΑΡ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΕΡΙΠ./ STAND ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συμπληρώνεται από τον οργανωτή ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.helexpo.gr Καταληκτική ηµεροµηνία για την καταχώριση των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96 ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ» Α.Μ.17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Απόφαση Δ.Σ υπ αριθμ /2015 (Προσχέδιο) Δεκέμβριος 2014 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988)

(Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 71 της 15-17 Φεβρ.1988 Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 32/Α/1988) ( ιόρθ. Σφαλµ. στο Φ.Ε.Κ. Α' 59/28 Μαρτ. 1988) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1203-0000 ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦ. 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Παρά την προσπάθεια που έγινε από την οµάδα µας, για τον εντοπισµό, τη µελέτη και την κατανόηση όλων των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ Αρχιτεκτονικά : Στατικά Ηλεκτρομηχανολογικά:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα