ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ"

Transcript

1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Δικαίου Εισαγωγή στην έννοια της Δημόσιας Διοίκησης Εισαγωγή στην έννοια και τις διακρίσεις του Διοικητικού Δικαίου 5 2. Εισαγωγή στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο Πηγές του Διοικητικού Δικαίου Συστήματα οργάνωσης της Διοίκησης 7 Διοικητικά όργανα 9 Οι βασικές αρχές της διοικητικής δράσης Διοικητικές πράξεις Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Το δικαίωμα προηγούμενης διοικητικής ακροάσεως του ενδιαφερομένου 14 Η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της επιείκειας ή ευθυ- δικίας 15 Διοικητικές συμβάσεις Η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσίας 18 Η σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) 18 Είδη ελέγχου της Διοίκησης 22 Η αστική ευθύνη του Κράτους Γραφειοπαθολογία Γραφειοκρατία Συλλογική συμπεριφορά και γραφειοπαθολογία Συμπτώματα γραφειοπαθολογικών μεθόδων Εισαγωγή στη Διοικητική Δικονομία Διοικητικές διαφορές Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) 31

3 3 4.4 Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και τα Διοικητικά Εφετεία 34 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 36 Εκφώνηση συγκεντρωτικού καταλόγου ελέγχου 36 Ενδεικτική απάντηση συγκεντρωτικού καταλόγου ελέγχου 37

4 4 1. Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Δικαίου 1.1 Εισαγωγή στην έννοια της Δημόσιας Διοίκησης Η Δημόσια Διοίκηση, τόσο στο κεντρικό όσο και στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της διάρθρωσης και της λειτουργίας της, αποτελεί το διαφοροποιημένο μέρος του πολιτικού συστήματος που είναι, καταρχήν, επιφορτισμένο με την προετοιμασία και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου και των προγραμμάτων της δημόσιας πολιτικής, που προσδιορίζονται σε τελική μορφή από τα αντίστοιχα εξειδικευμένα και αρμόδια όργανα του πολιτικού συστήματος, δηλαδή τα πολιτικά κόμματα, τη Βουλή και την Κυβέρνηση. Η δράση της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας του Κράτους όπως αυτή τελεί υπό την Κυβέρνηση, ελέγχεται ως προς το ζήτημα της νομιμότητας ή μη των ενεργειών της, από τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές καθώς και από τα αρμόδια δικαστήρια, π.χ. το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ως επιμέρους επιστημονικός κλάδος της διοικητικής επιστήμης, η «δημόσια διοίκηση» ενδιαφέρεται και επιχειρεί να περιγράψει και να ερμηνεύσει (συνάμα να αξιολογήσει και να ρυθμίσει με κανονιστικές διοικητικές πράξεις) τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοί (κυβερνητικοί) και διοικητικοί θεσμοί και στελέχη του Κράτους συνεργάζονται για τη σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων και αποφάσεων για την αντιμετώπιση δημόσιων προβλημάτων. Οι μορφές και οι μέθοδοι οργάνωσης αυτής της συνεργασίας των δημόσιων οργάνων, αρχών και υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής αποτελεί το πρώτο βήμα και είναι ένα από τα κύρια αντικείμενα μελέτης αυτού του κλάδου των κοινωνικών επιστημών. Η Δημόσια Διοίκηση, εξάλλου, ως διακριτός και εξειδικευμένος μηχανισμός του Κράτους δεν μπορεί εξ ορισμού να γίνει κατανοητός παρά μόνο μέσα στο συνταγματικό πλαίσιο του πολιτικού συστήματος στο οποίο ανήκει. Η Δημόσια Διοίκηση στα διάφορα επίπεδα της άρθρωσης και της οργάνωσής της διέπεται και

5 5 δεσμεύεται από αυτό το ρυθμιστικό ή κανονιστικό περιβάλλον. Στο μέτρο που η πραγματική συμπεριφορά και λειτουργίας της σε συγκεκριμένες περιστάσεις αποκλίνει από ή αντιφάσκει προς αυτό ελέγχεται ως παράνομη, αντικανονική ή αντιδεοντολογική με αποτέλεσμα να οριοθετούνται οι ανάλογες μορφές ή εκδηλώσεις της κακοδιοίκησης. Η Δημόσια Διοίκηση δεν είναι ελεύθερη να ενεργεί κατά οποιοδήποτε τρόπο παρά μόνο όταν τούτο ρητά προβλέπεται ή επιτρέπεται (αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης). Το διοικητικό όργανο δεν είναι legibus solutus (απελευθερωμένο από τους νόμους), δεν μπορεί όπως οι ιδιώτες να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην απαγορεύεται. Αντίθετα, ένας ιδιώτης είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να χρειάζεται να προβλέπεται ρητά από τους κανόνες δικαίου. Η Δημόσια Διοίκηση (Κράτος σε στενή έννοια, Ο.Τ.Α., λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.) διέπεται από ειδικούς κανόνες, σε αντιδιαστολή προς το ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή από τους κανόνες του Δημοσίου Δικαίου και ιδίως του Διοικητικού Δικαίου. 1.2 Εισαγωγή στην έννοια και στις διακρίσεις του Διοικητικού Δικαίου Το Διοικητικό Δίκαιο είναι κλάδος του (εσωτερικού) Δημοσίου Δικαίου (ή Πολιτειακού Δικαίου), σύστοιχος του Συνταγματικού Δικαίου. Ο συνταγματικός κλάδος ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας, τις σχέσεις της με τις άλλες πολιτείες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων έναντι της Πολιτείας. Το Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύστημα κανόνων Δημοσίου Δικαίου που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και τις σχέσεις της προς τις υπόλοιπες εξουσίες της Πολιτείας και τους ιδιώτες. Διακρίνεται στη Διοικητική Δικονομία (ή Δικονομικό Διοικητικό Δίκαιο ή Διοικητική Δικαιοσύνη), η οποία ρυθμίζει την οργάνωση της δικαστικής εξουσίας ως προς τα διοικητικά δικαστήρια και τη διεξαγωγή των δικών σε αυτά, και στο Ουσιαστικό Διοικητικό Δίκαιο, που περιλαμβάνει ό,τι δεν υπάγεται στο δικονομικό κλάδο. Ειδικότερα, το Ουσιαστικό Διοικητικό Δίκαιο διαιρείται αφενός στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο και αφετέρου σε επιμέρους κλάδους όπως το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, το Δίκαιο Δημοσίων Έργων, Εκπαιδευτικό Δίκαιο Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του Ειδικού Διοικητικού Δικαίου είναι το Δημοσιονομικό Δίκαιο, το οποίο περιλαμβάνει το Δημόσιο Λογιστικό (ή Δημοσιονομικό Δίκαιο σε στενή έννοια) και το Φορολογικό Δίκαιο.

6 6 2. Εισαγωγή στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 2.1 Πηγές του Διοικητικού Δικαίου Ως «πηγές του δικαίου» νοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Ειδικότερα, οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου είναι: -το Σύνταγμα, το οποίο νοείται ως ο θεμελιώδης νόμος που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Κράτους, οι Συντακτικές Πράξεις και τα Ψηφίσματα, με την επιφύλαξη της υπεροχής των κανόνων του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου (οι οποίοι έχουν άμεση εφαρμογή) έναντι των εθνικών πηγών, -οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, -οι (τυπικοί ουσιαστικοί) νόμοι, δηλαδή γραπτές πολιτειακές πράξεις που περιέχουν κανόνα δικαίου (ουσιαστικοί νόμοι), οι οποίες θεσπίζονται από τα νομοθετικά όργανα της Πολιτείας (Βουλή και Πρόεδρος της Δημοκρατίας) σύμφωνα με τη συνταγματικά προβλεπόμενη διαδικασία νομοθετικής παραγωγής (τυπικοί νόμοι), -οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου (π.χ. η αρχή, πριν από τη μετεξέλιξή της σε νομοθετική διάταξη, ότι δεν επιτρέπεται η σύνθεση συλλογικού διοικητικού οργάνου με μόνο 2 μέλη, πέρα από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τυπικός νόμος το προβλέπει ρητά), -οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις ή κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης (π.χ. τα κανονιστικά διατάγματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, υποκείμενα σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας). Εξάλλου, εφόσον θεωρηθεί ότι υπάρχει και το διοικητικό έθιμο ως πηγή, αυτό θα είχε αποκλειστικά συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις γραπτές πηγές. Η νομολογία, ως η θέση για το εφαρμοστέο δίκαιο η οποία διατυπώνεται στις δικαστικές αποφάσεις, είναι πολύτιμο βοήθημα για την έρευνα και ερμηνεία του Διοικητικού Δικαίου. Ωστόσο, δεν αποτελεί τυπικά και πηγή δικαίου καθώς δεν υπάρχει ρητός κανόνας δικαίου που να υποχρεώνει τα διοικητικά δικαστήρια να εφαρμόζουν κανόνες που δεν βρίσκονται σε γραπτό κείμενο αλλά για πρώτη φορά εμφανίζονται στην αιτιολογία δικαστικής απόφασης. Ως η μόνη στην ουσία περίπτωση πηγής του Διοικητικού Δικαίου με νομολογιακή προέλευση θα μπορούσαν

7 7 να θεωρηθούν οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση νομολογιακά προκύπτει η παύση της παραγωγής, με την έννοια της ακύρωσης, κανόνων δικαίου. Υπάρχει ιεραρχία των κανόνων με βάση την πηγή στην οποία ανήκουν, με αποτέλεσμα οι κανόνες κατώτερης τυπικής ισχύος να μην μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με κανόνες ανώτερης (π.χ. αντισυνταγματικότητα τυπικού νόμου) Συστήματα οργάνωσης της Διοίκησης Κατά το άρ. 101 του Συντάγματος η Διοίκηση του Κράτους είναι οργανωμένη κατά το αποκεντρωτικό σύστημα, με βάση το οποίο υπάρχουν περιφερειακά κρατικά όργανα που έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Το σύστημα της διοικητικής αποκέντρωσης με βάση το Ν. 2503/1997 βασίζεται στην ύπαρξη 13 Περιφερειών, που είναι ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του Κράτους και συνιστούν το μοναδικό βαθμό αποκέντρωσης. Τα κεντρικά όργανα της Πολιτείας, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων. Στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου υπάρχουν και περιπτώσεις ενός μοντέρνου μορφώματος, οι ανεξάρτητες (διοικητικές) αρχές. Συγκροτούνται από μέλη με προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, παρόμοια με εκείνη των δικαστικών λειτουργών. Δεν υπέχουν υποχρέωση υπακοής σε διαταγές διοικητικών οργάνων, δεν λειτουργεί στο πλαίσιό τους ο διοικητικός αυτοέλεγχος (με τη μορφή ιεραρχικών ή ενδικοφανών διοικητικών προσφυγών), προβλέπεται για τη λειτουργία τους διοικητική διαδικασία παρόμοια με τη δικαστική. Οι αποφάσεις τους κατά κανόνα δεσμεύουν τα υπόλοιπα κρατικά όργανα ως εκτελεστές διοικητικές πράξεις, με εξαίρεση το Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος είναι ανεξάρτητη αρχή πειθούς. Αυτός και άλλες 4 έχουν κατοχυρωθεί συνταγματικά με την αναθεώρηση του έτους 2001, στην οποία περιλήφθηκε και το άρ. 101 Α που ορίζει ότι η επιλογή των μελών τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο ενώ οι καθ ύλην αρμόδιοι υπουργοί εξακολουθούν να υπέχουν πλήρη κοινοβουλευτική ευθύνη. Οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις τους, όπως αποφάσεις επιβολής προστίμου (π.χ. από το Εθνικό

8 8 Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) είναι προσβλητές διοικητικά με τις συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενες διοικητικές προσφυγές καθώς και δικαστικά, με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πέρα από το αποκεντρωτικό σύστημα, ισχύει και εκείνο της διοικητικής αυτοδιοίκησης, κατά το οποίο διοικητικές υποθέσεις υπάγονται σε όργανα ξεχωριστά από εκείνα του Κράτους και τα όργανα αυτά υπέχουν δική τους ευθύνη. Οι υποθέσεις μπορεί να αφορούν ορισμένο τόπο, οπότε γίνεται λόγος για τοπική αυτοδιοίκηση ή για ορισμένο κατά περίπτωση είδος αναγκών, οπότε γίνεται λόγος για ειδική ή καθ ύλην αυτοδιοίκηση. Κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δεν κατονομάζονται δηλαδή οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην πρώτη βαθμίδα και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στη δεύτερη βαθμίδα αλλά πρέπει να υπάρχουν δύο βαθμοί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» επέρχονται σημαντικές αλλαγές καθώς καταργούνται οι Κοινότητες και μετεξελίσσονται οι προαναφερθείσες Περιφέρειες σε θεσμούς αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στη θέση των κρατικών Περιφερειών, συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος. Το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει ότι με νόμο μπορεί να ανατίθεται σε αυτούς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους, πράγμα που ισχύει καθώς οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί ασκούν σε τοπικό επίπεδο κρατικές αρμοδιότητες όπως η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων και η έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων καθώς και η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών. Το Κράτος ασκεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (διοικητική) εποπτεία που συνίσταται σε έλεγχο αποκλειστικά νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Πέρα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπάρχουν και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

9 9 Δικαίου της καθ ύλην αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον σε αντιδιαστολή με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που προάγουν το ιδιωτικό συμφέρον. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επαγγελματικά νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν φύση σωματειακή και συνδέονται με κατηγορίες πολιτών που ασκούν το ίδιο επάγγελμα, όπως οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, και αναδεικνύουν μεταξύ τους τα όργανα διοίκησης (αρχή της αυτοκυβέρνησης). Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται και τα νομικά πρόσωπα δημοσίων υποθέσεων, δηλαδή εκείνα που συνδέονται με ορισμένο κύκλο δημοσίων αναγκών, όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), και τα Νοσοκομεία που υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Α.). Η ειδική αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει και νομικά πρόσωπα που διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο. Αυτά τα Δημόσια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου διακρίνονται σε επιχειρηματικής φύσης (δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας), ιδρυματικού χαρακτήρα (που έχουν απλή παραγωγική δραστηριότητα, όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) και σωματειακής φύσης, που έχουν σκοπό τη ρύθμιση ορισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας (όπως οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων). Υπάρχουν ορισμένα θέματα που κατ εξαίρεση ρυθμίζονται από τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου, όπως όταν κατ εξαίρεση τους έχουν ανατεθεί και ρυθμιστικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται με την έκδοση κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων, οπότε λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και θεωρούνται διφυή νομικά πρόσωπα. Παράδειγμα αυτής της νομολογιακά διαμορφωμένης κατηγορίας αποτελεί η Αγροτική Τράπεζα σχετικά με την εποπτεία των γεωργικών συνεταιρισμών. 2.3 Διοικητικά όργανα Σύμφωνα με το άρ. 26 του Συντάγματος, στο οποίο καθιερώνεται η θεμελιώδης αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική λειτουργία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και η δικαστική από τα δικαστήρια. Ειδικότερα όσον αφορά τη Δημόσια Διοίκηση, αυτή εκδηλώνει τη βούλησή της με τη δράση των διοικητικών οργάνων.

10 10 Νόμιμη υπόσταση έχει το διοικητικό όργανο όταν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις με τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο καθίσταται διοικητικό όργανο. Το όργανο δεν έχει νόμιμη υπόσταση αν δεν υπάρχει η σχετική ειδική πράξη εκλογής ή διορισμού του οργάνου ή αν η πράξη είναι ανυπόστατη, διότι εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο ή έπρεπε να δημοσιευθεί και δεν δημοσιεύθηκε. Οι πράξεις διοικητικού οργάνου που δεν έχει νόμιμη υπόσταση δεν έχουν το χαρακτήρα διοικητικής πράξης, όντας ανυπόστατες. Ως de facto χαρακτηρίζεται ένα διοικητικό όργανο του οποίου η πράξη εκλογής ή διορισμού, αν και νομικά υποστατή, πάσχει από παρανομία αλλά δημιουργεί αντικειμενική επίφαση νομιμότητας. Συντρέχει η επίφαση αυτή όταν με τις συνθήκες άσκησης των καθηκόντων του ο καλόπιστος και σώφρων διοικούμενος μπορούσε εύλογα να θεωρήσει ότι το πρόσωπο αυτό έχει νόμιμα την ιδιότητα του διοικητικού οργάνου. Οι πράξεις του οργάνου αυτού είναι έγκυρες, αν δεν πάσχουν από ακυρότητα για άλλο λόγο. Αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου ονομάζεται η ικανότητά του, που προβλέπουν οι κανόνες δικαίου, να προβεί σε πράξη ή παράλειψη. Η αρμοδιότητα διακρίνεται σε κατά τόπο, ως προς το χώρο έκτασης της εξουσίας των διοικητικών οργάνων, καθ ύλην, για το είδος των ανατεθειμένων στο διοικητικό όργανο εξουσιών, και κατά χρόνο, ως προς τη χρονική διάρκεια κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί η αρμοδιότητα. Δέσμια αρμοδιότητα υπάρχει όταν η Δημόσια Διοίκηση δεσμεύεται από το νόμο, ως προς το αν ή το πώς θα δράσει. Αντίθετα, όταν αφήνεται κάποιο είδος ελευθερίας δράσης, η Διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια (ή διακριτική εξουσία). Τεκμαίρεται ότι η διοικητική δράση ασκείται κατά διακριτική ευχέρεια όταν δεν υπάρχει κανόνας που να ορίζει αλλιώς. Οι κρίσεις της Διοίκησης επί της ουσίας σε κάποια υπόθεση, δηλαδή οι κρίσεις διοικητικής σκοπιμότητας ή οι επιστημονικές ή τεχνικές κρίσεις, στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιότητας διακριτικής ευχέρειας, δεν μπορούν να ελεγχθούν δικαστικά, παρά μόνο κατ εξαίρεση, για υπέρβαση των άκρων ορίων της. 2.4 Οι βασικές αρχές της διοικητικής δράσης Η δράση της Δημόσιας Διοίκησης διέπεται από βασικές αρχές. Η πρώτη είναι αυτή της νομιμότητας, που σημαίνει ότι η Διοίκηση υπάγεται στο σύνολο των κανόνων δικαίου που τη διέπουν και επομένως οι ενέργειες των διοικητικών οργάνων δεν

11 11 πρέπει να αποβαίνουν αντίθετες προς τους ισχύοντες κανόνες δικαίου, πράγμα που συνδέεται και με το φαινόμενο της ιεραρχίας των πηγών του Διοικητικού Δικαίου. Η δεύτερη αρχή είναι εκείνη του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο κατά κανόνα συμπίπτει άμεσα με την ωφέλεια όλων των μελών της κοινωνίας διότι αφορά την ικανοποίηση βασικών αναγκών που μπορούν να έχουν όλα τα μέλη αυτά ή μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Ενδέχεται όμως το δημόσιο συμφέρον να είναι αντίθετο προς άμεσα συμφέροντα ορισμένων μελών της κοινωνίας, οπότε η προστασία του δημοσίου συμφέροντος προηγείται. Η τρίτη αρχή συνίσταται στην προστασία του διοικουμένου, πράγμα που σημαίνει ότι τα διοικητικά όργανα δεν επιτρέπεται να βλάπτουν τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματα των ενδιαφερομένων παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (αρχή της νομιμότητας) και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τη θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος (αρχή του δημοσίου συμφέροντος). 2.5 Διοικητικές πράξεις Κεντρική έννοια του Διοικητικού Δικαίου είναι η διοικητική πράξη. Η διοικητική πράξη είναι κατά κανόνα έγγραφη, αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, φέρει χρονολογία καθώς και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου. Αν η ρύθμιση που περιέχει η διοικητική πράξη είναι γενική και αφηρημένη, δηλαδή αποτελεί η ίδια έναν κανόνα δικαίου, η πράξη είναι κανονιστική (ουσιαστικός νόμος), π.χ. η υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών». Αντίθετα, αν η ρύθμιση είναι ειδική και συγκεκριμένη δεν αποτελεί κανόνα δικαίου αλλά απλώς εκτελεί κανόνες δικαίου και η διοικητική πράξη είναι ατομική και δεν αποτελεί ουσιαστικό νόμο, π.χ. μία οικοδομική άδεια. Με άλλα λόγια, η διοικητική λειτουργία μπορεί να ασκείται μονομερώς από τη Δημόσια Διοίκηση και με ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες όμως δεν αποτελούν πηγή του Διοικητικού Δικαίου. Κύρια χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης είναι το τεκμήριο νομιμότητας και η εκτελεστότητα. Κατά το τεκμήριο νομιμότητας, η διοικητική πράξη (κυρίως η ατομική) από την έναρξη της ισχύος της μέχρι την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη ή την ανάκλησή της ή την κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της

12 12 κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια (που θα επέφερε την παύση της ισχύος της). Εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης σημαίνει ότι η ρύθμιση που θέτει η πράξη είναι υποχρεωτική και εκτελείται χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία, όπως προηγούμενη δικαστική απόφαση. Υπάρχουν ποικίλες διοικητικές πράξεις (π.χ. ερμηνευτικές εγκύκλιοι, συστάσεις, γνώμες, εισηγήσεις, επιβεβαιωτικές πράξεις ) οι οποίες δεν είναι εκτελεστές. Η εκτέλεση ορισμένων διοικητικών πράξεων, ατομικών ή κανονιστικών, είναι δυνατό να ανασταλεί, με απόφαση της Διοίκησης ή των επιτροπών αναστολών των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον αυτές έχουν προσβληθεί διοικητικά ή δικαστικά ως παράνομες. Η εκτελεστότητα εξασφαλίζεται με τις κυρώσεις που απειλούνται σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η επιβαλλόμενη συμπεριφορά. Αυτές μπορεί να είναι ποινικές, πειθαρχικές, διοικητικές ή αστικές (καταναγκασμός με την ευρεία έννοια του όρου). Συνέπεια της εκτελεστότητας είναι η δυνατότητα άσκησης διοικητικού καταναγκασμού (με τη στενή έννοια του όρου). Αυτός συνίσταται στην αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του διοικουμένου να συμμορφωθεί προς τη συμπεριφορά που επιβάλλει η διοικητική πράξη, να προβούν με υλικές ενέργειες, ενέργειες δηλαδή που δεν είναι νομικές πράξεις (διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις) αλλά που επιφέρουν μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο, στον εξαναγκασμό του με τη βία ή να προβούν στην άρση της σχετικής πραγματικής κατάστασης με δικά τους μέσα (π.χ. απομάκρυνση ενός παράνομα σταθμευμένου αυτοκινήτου). 2.6 Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Η μείζων διάκριση των (εκτελεστών) διοικητικών πράξεων σε ατομικές και κανονιστικές έχει μεγάλη πρακτική σημασία διότι: -Οι ατομικές πράξεις δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενώ οι κανονιστικές πράξεις που έχουν τη μορφή (κανονιστικού) προεδρικού διατάγματος υπόκεινται. -Η ατομική πράξη δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητά της με την ευκαιρία προσβολής του κύρους άλλων πράξεων που στηρίζονται σε αυτήν, δηλαδή παρεμπιπτόντως. Αντίθετα, η νομιμότητα της κανονιστικής πράξης ελέγχεται όχι

13 13 μόνο κυρίως αλλά σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της, και μετά την πάροδο της προθεσμίας προσβολής της, με την ευκαιρία προσβολής ατομικής πράξεως (ή και κανονιστικής) που στηρίχθηκε σε αυτή για να εκδοθεί. Αυτό σημαίνει ότι το τεκμήριο νομιμότητας ως βασικό χαρακτηριστικό των διοικητικών πράξεων δεν έχει πλήρη εφαρμογή στις κανονιστικές πράξεις. - Δεν μπορεί να στραφεί διοικητική αναφορά κατά κανονιστικής διοικητικής πράξεως. - Οι ατομικές διοικητικές πράξεις πρέπει να περιέχουν αιτιολογία κατά το άρ. 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ιδίως όταν είναι δυσμενείς για το διοικούμενο, ενώ οι κανονιστικές καταρχήν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της αιτιολογίας. - Η (επιδιωκόμενη) ατομική διοικητική πράξη που είναι δυσμενής για τον ενδιαφερόμενο συνεπάγεται την υποχρέωση της Διοίκησης να παρέχει σε αυτόν το κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος θεμελιώδες δικαίωμα προηγούμενης διοικητικής ακροάσεως. Αντίθετα, ως προς τις κανονιστικές πράξεις θεωρείται ότι η Διοίκηση είναι απαλλαγμένη από τη χορήγηση δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος. - Μόνο οι ατομικές πράξεις υπόκεινται σε ανάκληση ενώ οι κανονιστικές καταργούνται ή τροποποιούνται όπως οι (τυπικοί ουσιαστικοί) νόμοι. Οι διοικητικές πράξεις διακρίνονται σε διάφορες επιμέρους κατηγορίες, όπως η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης (π.χ. μη έκδοση οικοδομικής άδειας), η οποία αποτελεί περίπτωση σιωπηρής αρνητικής διοικητικής πράξης. Προκύπτει τέτοια παράλειψη όταν το διοικητικό όργανο έχει υποχρέωση να εκδώσει διοικητική πράξη ή να ενεργήσει γενικότερα, ο διοικούμενος υπέβαλε την αναγκαία αίτηση για την έκδοση της πράξης στο αρμόδιο διοικητικό όργανο, ο αιτών νομιμοποιείται για την υποβολή της αίτησης και παρήλθε άπρακτη η νόμιμη προθεσμία για την οφειλόμενη διοικητική ενέργεια ή, αν δεν υπάρχει τέτοια προθεσμία, τρίμηνο από την υποβολή της αίτησης. Κατηγορία διοικητικών πράξεων αποτελούν και οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες είναι ένας τρόπος διοικητικού καταναγκασμού. Διακρίνονται σε υπηρεσιακές, οι οποίες επιβάλλονται σε πρόσωπα που συνδέονται με υπηρεσιακή σχέση με το Κράτος και σε μη υπηρεσιακές, που επιβάλλονται ευρύτερα στους διοικούμενους (π.χ. αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως αυτοκινήτου). Οι υπηρεσιακές διακρίνονται στις πειθαρχικές ποινές και σε μη πειθαρχικής φύσεως (π.χ. περικοπή αποδοχών).

14 14 Οι πειθαρχικές ποινές για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους και τους δημοτικούς υπαλλήλους είναι, κατά αύξουσα σειρά, μόνο: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών μηνών, γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα έως πέντε έτη, δ) ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό, ε) η προσωρινή παύση από τρεις έως έξι μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και στ) η οριστική παύση, η οποία επιβάλλεται μόνο για τα παραπτώματα που απαριθμούνται περιοριστικά στη νομοθεσία. Κατά την αρχή «non bis in idem» («ουχί δις επί τω αυτώ»), δεν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα ενώ για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα επιβάλλεται μόνο μία πειθαρχική ποινή (αποκλεισμός δεύτερης πειθαρχικής δίωξης ή τιμωρίας για το ίδιο παράπτωμα). Δεν αποκλείεται η επιβολή μίας πειθαρχικής κύρωσης και μίας άλλης, μη πειθαρχικής φύσεως όμως, κύρωσης για το ίδιο παράπτωμα. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπόκειται στην τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης διοικητικής ακροάσεως του ενδιαφερομένου, στην πλήρη αιτιολόγησή τους και στην εφαρμογή της κατά το άρθρο 25 παρ. 1 εδάφιο δ του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την επιμέτρησή τους. Εξάλλου, είναι δυνατή η ανάκληση μίας ατομικής διοικητικής πράξεως, δηλαδή η εξαφάνισή της με πράξη του οργάνου που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. Η εξαφάνιση ενεργεί για το μέλλον όταν η ανακαλούμενη είναι νόμιμη πράξη ενώ αναδρομικά όταν είναι παράνομη πράξη. Υποχρέωση για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων καταρχήν δεν επιβάλλεται. 2.7 Το δικαίωμα προηγούμενης διοικητικής ακροάσεως του ενδιαφερομένου Όσον αφορά τη διοικητική υπεράσπιση του ενδιαφερομένου πριν από τη λήψη δυσμενούς για αυτόν διοικητικού μέτρου, αυτή μεθοδεύεται με το προαναφερθέν, ρητά προβλεπόμενο στο άρ. 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως. Αυτό ισχύει (πέρα από την προβλεπόμενη στην παρ. 1 περίπτωση των δικών, και) για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει οριοθετήσει το πεδίο εφαρμογής αυτής της ανεξαίρετης και ανεπιφύλακτης συνταγματικής διάταξης και έτσι, μεταξύ άλλων, δεν θεωρείται ότι απαιτείται η

15 15 παροχή του δικαιώματος ακρόασης όταν η κρίση του διοικητικού οργάνου για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων της έκδοσης της δυσμενούς διοικητικής πράξης (βάσει δέσμιας αρμοδιότητας) στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα. Για παράδειγμα, κατά τη θεωρία των αντικειμενικών δεδομένων δεν απαιτείται προηγούμενη διοικητική ακρόαση για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή για το χαρακτηρισμό ενός οικήματος ως διατηρητέου λόγω της παραδοσιακής του μορφής. Το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως χορηγείται από το αρμόδιο (για το επιδιωκόμενο δυσμενές διοικητικό μέτρο) όργανο κάθε Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις ρυθμίσεις του άρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εκτός αν υπάρχει ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση σαν και αυτήν που επιβάλλει εικοσιτετράωρη προθεσμία για την απολογία ενώπιον της λιμενικής αρχής, η οποία όμως επικρίνεται ως αντίθετη στο άρ. 20 παρ. 2 του Συντάγματος. Κατά την παρ. 4 του άρ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως πρέπει να παρέχεται ακόμη και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα διοικητικής προσφυγής (π.χ. ενδικοφανούς). Με το δικαίωμα αυτό συνέχονται σημαντικοί θεσμοί που συγγενεύουν με το Ποινικό Δίκαιο, όπως η διακοπή της τέλεσης των διαρκών αδικημάτων και επομένως και η αρχή της αναλογικότητας ως προς το ζήτημα της υποτροπής, και το τεκμήριο αθωότητας. Οι δικηγόροι ως ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν από την αρχή ανεξαρτησία έναντι του Κράτους, σε αντίθεση με τους δικαστές και τους εισαγγελείς που την απέκτησαν σταδιακά στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού συστήματος που είναι συγκρίσιμο με το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης. Πρόβλημα υπάρχει με το βαθμό ανεξαρτησίας των δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία των Δήμων δεν είναι υπάλληλοι για να έχουν ελεγχόμενο (υποχρεωτικό και προκαθορισμένο) ωράριο υπηρεσίας αλλά παραμένουν και υπό την ιδιότητά τους αυτή ελεύθεροι επαγγελματίες, ταγμένοι να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις του εντολέα τους με βάση τη σύμβαση εντολής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδιανόητη η επιβολή οποιουδήποτε ωραρίου. Σύστοιχα, κατά την ορθότερη άποψη, είναι αδιανόητη η επέκταση στους δικηγόρους της υπηρεσιακής διοικητικής κύρωσης της περικοπής των αποδοχών, η οποία μάλιστα δεν προβλέπεται για αυτούς από την κείμενη νομοθεσία. Για να φθάσει στα ακραία όρια της αποτελεσματικότητάς του το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου, επιβάλλεται με βάση το άρ. 20 παρ. 2

16 16 του Συντάγματος το επιμέρους δικαίωμα παράστασης με πληρεξούσιο δικηγόρο σε κάθε είδος διοικητικής διαδικασίας. 2.8 Η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της επιείκειας ή ευθυδικίας Όσον αφορά το περιεχόμενο της διοικητικής υπεράσπισης, χρήσιμη μπορεί να αποβεί η αρχή της αναλογικότητας. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος στα 2001, προστέθηκε η διάταξη της παρ. 1 εδ. δ του άρ. 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, κατά την οποία «Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Κατά νομολογία του Αρείου Πάγου, οι νόμοι, οι διοικητικές πράξεις και οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να σέβονται την αναλογικότητα, η οποία αναλύεται στα επιμέρους κριτήρια της καταλληλότητας του λαμβανόμενου μέτρου, της αναγκαιότητάς του και της συνάφειάς του με τον επιδιωκόμενο δημόσιο σκοπό. Σύμφωνα με το τρίτο κριτήριο, ένας περιορισμός των δικαιωμάτων του πολίτη, και όταν ακόμη είναι κατάλληλος ή και αναγκαίος, δεν πρέπει να συνεπάγεται περισσότερα μειονεκτήματα για τα δικαιώματα, παρά πλεονεκτήματα για τα δημόσια ή ιδιωτικά συνταγματικά συμφέροντα, στην προστασία των οποίων αποβλέπει. Πέρα από την αναλογικότητα, χρήσιμη για το διοικούμενο μπορεί να αποβεί και η αρχή της επανορθώσεως των κειμένων ή επιείκειας ή ευθυδικίας, η οποία όμως δεν κατοχυρώνεται ρητά ούτε στο Σύνταγμα ούτε στο νομοθετικό καθεστώς του Συνηγόρου του Πολίτη. Με βάση αυτήν την αρχή, ο εφαρμοστής του δικαίου μπορεί να παραμερίσει την κατ αρχήν εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, αν η εφαρμογή θα απέβαινε ουσιαστικά άδικη. Κοινός παρονομαστής της αναλογικότητας και της επανορθώσεως των κειμένων, που θα μπορούσαν να αποδοθούν με τον όρο «αρχή της προσαρμογής της διοικητικής λειτουργίας στη φύση του πράγματος», είναι η αρχή της ισότητας στην ευρεία της θεώρηση. 2.9 Διοικητικές συμβάσεις

17 17 Οι διοικητικές συμβάσεις (π.χ. μελέτης για την κατασκευή ενός δημοσίου τεχνικού έργου, κατασκευής δημοσίων τεχνικών έργων, κρατικών προμηθειών ) δεν θεωρούνται διοικητικές πράξεις αλλά είναι αμφοτεροβαρείς δικαιοπραξίες του Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή συνεπάγονται υποχρεώσεις και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και διέπονται από κανόνες του δημοσίου δικαίου σε αντιδιαστολή προς τη συνήθη περίπτωση συμβάσεων (του Ιδιωτικού Δικαίου), οι οποίες διέπονται από το Ιδιωτικό Δίκαιο και κατ αρχήν όχι (και) από το Δημόσιο Δίκαιο. Διοικητική είναι η σύμβαση όταν: α) τουλάχιστον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δημόσιο νομικό πρόσωπο, και ειδικότερα το Δημόσιο ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ή διφυές νομικό πρόσωπο που ενώ είναι καταρχήν Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ασκεί με τη σύμβαση ορισμένη αρμοδιότητα ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Παράδειγμα 1 Η Α.Τ.Ε. Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως άλλωστε κάθε ανώνυμη εταιρεία, αλλά ειδικά ως προς την αρμοδιότητά της που συνίσταται στην εποπτεία των γεωργικών συνεταιρισμών θεωρείται ότι ενεργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και επομένως, όπως έχει επισημανθεί, αποτελεί διφυές νομικό πρόσωπο. β) το αντικείμενο της σύμβασης έχει σχέση με την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας με λειτουργική έννοια (π.χ. παροχή ανώτατης παιδείας) ή να εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις και γ) η κατάρτιση και η εκτέλεση της σύμβασης να διέπονται, τουλάχιστον εν μέρει, από κανόνες του Διοικητικού Δικαίου ή η σύμβαση να περιέχει όρους που να παρέχουν στο συμβαλλόμενο δημόσιο νομικό πρόσωπο δυνατότητες μονομερούς επέμβασης στις συμβατικές σχέσεις και επομένως δημιουργούν για αυτό εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς. Υπάρχουν πάντως και άλλες κατηγορίες συμβάσεων, όπως π.χ. είναι οι αναπτυξιακές συμβάσεις, που δεν έχουν αντικείμενο σχετικό με δημόσια υπηρεσία με λειτουργική έννοια ούτε δημιουργούν υπέρ του δημόσιου νομικού προσώπου εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς αλλά, αντιθέτως, δημιουργούν τέτοιο καθεστώς υπέρ του αντισυμβαλλομένου (υπαγωγή σε ευνοϊκές διατάξεις) ή προβλέπουν παροχές για αυτόν. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι και στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για διοικητικές συμβάσεις. Η διαδικασία κατάρτισης των διοικητικών συμβάσεων είναι αυστηρή και τυπική. Από αυτό το προσυμβατικό στάδιο ανακύπτουν ακυρωτικές διοικητικές διαφορές,

18 18 που κρίνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας (με αίτηση ακυρώσεως). Αντίθετα, οι διαφορές που προκύπτουν από το στάδιο της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών είναι ουσιαστικές διοικητικές διαφορές. Ασκείται προσφυγή στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο του τόπου κατάρτισης της σύμβασης, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό κρίσης, με επιφύλαξη αιτήσεως αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσίας Η σύμβαση παραχώρησης υπηρεσίας είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός που ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα 4 ος αιώνας π.χ. καθώς διασώζεται το κείμενο της σχετικής σύμβασης αποστράγγισης της λίμνης των Πτεχών, στην Εύβοια, με ανάδοχο τον εργολάβο Χαιρεφάνη. Η σύμβαση παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής. Επομένως, ένας δημόσιος φορέας μπορεί να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με αντικείμενο την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στο κοινό για την πλήρωση των αναγκών του κοινού με την ανάθεση σε ένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος ονομάζεται «ανάδοχος δημόσιας υπηρεσίας» ή «παραχωρησιούχος». Οι λόγοι της ανάθεσης είναι πρακτικής φύσεως, όπως εξοικονόμηση πόρων ή αποτελεσματικότητα στη διαχείριση. Το συμβατικό αντικείμενο μπορεί να υπάγεται σε τομείς της διοικητικής δράσης όπως η εκπαίδευση, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες, η ταχυδρομική υπηρεσία, οι μεταφορές κλπ.. Η παραχώρηση συμφωνείται για ορισμένο χρονικό διάστημα, πραγματοποιείται είτε με διοικητική πράξη είτε με σύμβαση ανάμεσα στο Δημόσιο ή τον ΟΤΑ που κάνει την παραχώρηση και τον ανάδοχο δημόσιας υπηρεσίας. Αυτή κυρώνεται με νομοθετική πράξη από τη Βουλή ή εγκρίνεται με διοικητική πράξη, στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και, παράλληλα, στην εξασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας για την επιχείρηση. Εφόσον η παραχώρηση παίρνει τη μορφή σύμβασης με ένα Ν.Π.Δ.Δ. ως συμβαλλόμενο μέρος, αποτελεί περίπτωση διοικητικής σύμβασης.

19 Η σύμβαση Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ., στα αγγλικά Public Private Partnership PPP) αποτελούν ένα μοντέρνο τρόπο συνεργασίας μεταξύ δημόσιου φορέα (π.χ. Κράτος, Δήμος) και ενός ιδιωτικού φορέα (π.χ. εργολήπτες δημοσίων έργων), ο οποίος εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη για πρώτη φορά με το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα». Οι συμπράξεις, κατά την έννοια του νόμου αυτού, μπορούν να πάρουν μόνο τη μορφή συμβάσεων, μακράς διαρκείας (που συνήθως εκτείνεται σε διάρκεια από 15 έως 30 έτη), και όχι εταιρειών μεικτής οικονομίας. Ως «Δημόσιοι Φορείς» νοούνται οι ακόλουθοι: α) το Δημόσιο, β) οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και δεύτερου, γ) τα (υπόλοιπα) Ν.Π.Δ.Δ., δ) οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στους παραπάνω υπό (α) έως (γ) φορείς ή σε άλλη ή άλλες ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση. Οι φορείς αυτοί, ως εκπρόσωποι δηλαδή του δημόσιου τομέα, έχουν τη διακριτική ευχέρεια σε τομείς της αρμοδιότητάς τους να συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις συνεργασίας από επαχθή αιτία, οι οποίες ονομάζονται «Συμβάσεις Σύμπραξης» με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών. Αντανακλώντας τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προβλέπεται ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμπραξης οι δραστηριότητες που κατά το Σύνταγμα ανήκουν άμεσα και αποκλειστικά στο Κράτος και ιδίως: - η εθνική άμυνα, -η αστυνόμευση, -η απονομή της δικαιοσύνης και -η εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια δικαστήρια. Οι Συμπράξεις μπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

20 20 α) Έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δημόσιων Φορέων με βάση διάταξη νόμου ή σύμβαση ή το καταστατικό τους, β) προβλέπουν ότι οι Ιδιωτικοί Φορείς, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των έργων ή υπηρεσιών αυτών, αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη διαθεσιμότητα ή τη ζήτηση του αντικειμένου της Σύμπραξης και των συναφών κινδύνων, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, το διαχειριστικό και τον τεχνικό κίνδυνο, γ) Προβλέπουν ότι η χρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς και δ) το συνολικό συμβατικό προϋπολογιζόμενο κόστος της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμπραξης δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς συνυπολογισμό του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Πάντως, καθιερώνεται η ασφαλιστική δικλείδα της υπαγωγής συμπράξεων χωρίς να συντρέχει μία ή περισσότερες από τις τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον ληφθεί σχετική ομόφωνη απόφαση του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου. Πρόκειται για τη συνιστώμενη με το νόμο αυτό Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, αποτελούμενη από τον προεδρεύοντα Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως τακτικά μέλη, και τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν καθένα από τους Δημόσιους Φορείς που προβλέπεται να συμμετάσχουν στη σύμπραξη ή και να συμβληθούν στη σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ. ή και στα Παρεπόμενα Σύμφωνα, ως έκτακτα μέλη. Αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεων της συνιστώμενης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα εξειδικεύοντας την κυβερνητική πολιτική για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Ειδικότερα, με αποφάσεις του το συλλογικό κυβερνητικό όργανο: (α) εγκρίνει την υπαγωγή συμπράξεων στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ανακαλεί τέτοιες εγκρίσεις,

21 21 (β) αποφασίζει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του καταβλητέου στους ιδιωτικούς φορείς συμβατικού ανταλλάγματος, (γ) αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμπραξης και (δ) λαμβάνει κάθε άλλη συναφή απόφαση. Η Ειδική Γραμματεία γνωστοποιεί στους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς την ένταξη έργων ή υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων και τους καλεί σε αποκλειστική δίμηνη προθεσμία από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης να υποβάλουν αίτηση στη Διυπουργική Επιτροπή για την υπαγωγή της συγκεκριμένης σύμπραξης στις διατάξεις του νόμου αυτού. Το κυβερνητικό όργανο μέσα σε δύο μήνες από τη διαβίβαση σε αυτό των αιτήσεων εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει, ολικά ή μερικά, τις αιτήσεις. Στις συμπράξεις που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου αυτού εφαρμόζονται οι όροι της σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Επομένως, κατ αρχήν δεν διέπονται οι συμπράξεις από το παραδοσιακό δίκαιο που διέπει την παραγωγή των δημοσίων τεχνικών έργων και την παροχή των υπηρεσιών, εκτός αν οι ρυθμίσεις του δικαίου αυτού πάρουν τη μορφή όρων της σύμβασης. Οι δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό του ευρώ υπόκεινται υποχρεωτικά στο διττό προσυμβατικό έλεγχο του κράτους, δηλαδή νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και διαφάνειας από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κατά το Ν. 3614/2007 το σχετικό με τη διαχείριση του Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, οι συγχρηματοδοτούμενες από κοινοτικά κονδύλια συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών υπάγονται πλέον στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μόνο εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους υπερβαίνει το ποσό των ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ. στην πράξη υπόκεινται και στον έλεγχο νομιμότητας που ασκεί Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρά τη σχετική σιωπή του Ν. 3389/2005, και στον έλεγχο διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ωστόσο, δεν υπόκεινται σε κύρωση από τη Βουλή, σε αντιδιαστολή προς τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας. Με αυτήν τη νεωτεριστική μέθοδο παραγωγής τεχνικών έργων έχουν πλέον δημοπρατηθεί 13 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου ευρώ.

22 22 Παράδειγμα 2 Το δέκατο τρίτο αντικείμενο δημοπράτησης ανατέθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων και συνίσταται στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται, πέρα από το ποσό για την κατασκευή του νοσοκομείου, και το κόστος ασφάλισης και βαριάς συντήρησης των υποδομών του. Το νέο νοσοκομείο θα είναι πλήρως ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Α.) και θα παραμείνει στο Δημόσιο, όπως και η διοίκησή του. Δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τους ασθενείς από ό,τι ισχύει για όλα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.. Στόχος των δημοσίων αρχών μέσω των Συμπράξεων είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, η εξοικονόμηση πόρων για το Κράτος και τους λοιπούς δημόσιους φορείς για την υλοποίηση πρόσθετων έργων και προγραμμάτων και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων, εμπειρίας, τεχνογνωσίας και μεθόδων λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι με τις Συμπράξεις είναι δυνατή η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και αγαθών, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση των Συμπράξεων δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως η μοναδική ή καλύτερη λύση για ένα δημόσιο φορέα, που αντιμετωπίζει δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οι οικονομικές και οργανωτικές επιλογές της Σύμπραξης για την υλοποίηση κάθε φυσικού αντικειμένου πρέπει να παρουσιάζουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε σχέση με άλλες επιλογές (όπως είναι η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης δημοσίου έργου ή παροχής δημόσιας υπηρεσίας, κατά το παραδοσιακό σχετικό δίκαιο). Η Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να θεωρηθεί ως παραλλαγή της παραχώρησης υπηρεσίας Είδη ελέγχου της Διοίκησης Η Διοίκηση υφίσταται διάφορα είδη κρατικού ελέγχου, όπως ο πολιτικός ή κοινοβουλευτικός. Μέσα για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης, και κατ επέκταση της Διοίκησης, αποτελούν: α) οι αναφορές πολιτών προς τη Βουλή, β) οι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, γ) οι ερωτήσεις (απλές και

23 23 επίκαιρες), δ) οι επερωτήσεις (απλές και επίκαιρες), ε) η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, στ) οι εξεταστικές επιτροπές και ζ) (όσον αφορά όχι ακριβώς την διάσταση ελέγχου της κυβέρνησης αλλά τη διάσταση διατήρησης της κυβέρνησης στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού συστήματος ως συστήματος διακυβέρνησης) η πρόταση εμπιστοσύνης και η πρόταση δυσπιστίας. Πέρα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο (υπ αριθμ. α), υπάρχουν επίσης: β) ο δικαστικός, ενώ κατά το άρ. 95 παρ. 5 του Συντάγματος η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, γ) ο ενδιάμεσος μεταξύ του κοινοβουλευτικού και του δικαστικού, που συνίσταται σε έλεγχο από την ανεξάρτητη διοικητική αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος σε περίπτωση που θεωρεί βάσιμη την καταγγελία του ενδιαφερομένου συντάσσει πόρισμα, που δεν έχει χαρακτήρα διοικητικής πράξης αλλά περιέχει προτάσεις που γνωστοποιεί στον καθ ύλην αρμόδιο υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες, και δ) ο εσωτερικός έλεγχος της Διοίκησης. Ο αυτοέλεγχος μπορεί να λαμβάνει τη μορφή του ιεραρχικού ελέγχου, από τα ιεραρχικώς ανώτερα όργανα προς τα κατώτερα, ή της διοικητικής εποπτείας του Κράτους προς τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, και ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από διοικητική προσφυγή κατ ενάσκηση του δικαιώματος του καθενός να υποβάλει έγγραφη αναφορά προς τις αρχές, κατά το άρ. 10 του Συντάγματος. Όταν δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η δυνατότητα άσκησης μίας τυπικής (κατ αρχήν ενδικοφανούς, αλλιώς ειδικής) προσφυγής, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης απλής διοικητικής προσφυγής. Η απρόθεσμη αυτή προσφυγή οδηγεί σε επανεξέταση της υπόθεσης του πολίτη όχι μόνο από την άποψη της νομιμότητας αλλά και της ουσίας, δηλαδή της εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ενώπιον της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη ατομική διοικητική πράξη («αίτηση θεραπείας»), μπορεί να αποφασιστεί η ανάκληση ή τροποποίηση της πράξης. Αν έχει ασκηθεί στην προϊσταμένη της αρχή («ιεραρχική προσφυγή»), είναι δυνατή η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης. Η ειδική διοικητική προσφυγή ασκείται όταν ο πολίτης θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη των έννομων συμφερόντων του από ρητή ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη, στη νομοθεσία ονομάζεται για «παράβαση νόμου» και πράγματι οδηγεί σε επανεξέταση της υπόθεσης μόνο από άποψη νομιμότητας. Μπορεί να αποφασιστεί η μερική ή ολική ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, αν η προσφυγή γίνει δεκτή.

24 24 Η ενδικοφανής προσφυγή διαφέρει από την ειδική κυρίως επειδή οδηγεί σε επανεξέταση της υπόθεσης και από την άποψη της ουσίας, δυνάμενη να οδηγήσει είτε σε τροποποίηση της διοικητικής πράξης είτε στη μερική ή ολική ακύρωσή της. Αν, τέλος, κάποιος πολίτης θεωρεί ότι έχει υποστεί βλάβη των έννομων συμφερόντων του από παράλειψη της έκδοσης διοικητικής πράξης ή από υλική ενέργεια διοικητικής αρχής, τότε μπορεί να υποβάλει αναφορά στην αρχή αυτή και να αναζητήσει ανατροπή ή επανόρθωση της βλάβης Η αστική ευθύνη του Κράτους Υπάρχει και η αστική ευθύνη του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή ευθύνη προς αποζημίωση ως θεσμός του διοικητικού δικαίου. Κατά το άρ. 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται για ολόκληρο το ύψος της προκληθείσας βλάβης και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών. Ωστόσο, η απευθείας ευθύνη απέναντι στους ζημιωθέντες διοικούμενους δεν ισχύει καταρχήν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ύπαρξη υπαιτιότητας (δηλαδή δόλου ή αμέλειας) του εμπλεκόμενου διοικητικού οργάνου δεν αποτελεί προϋπόθεση της θεμελίωσης της αστικής ευθύνης του Κράτους (αντικειμενική και όχι υποκειμενική ευθύνη).

25 25 3. Γραφειοπαθολογία 3.1 Γραφειοκρατία Ο Max Weber θεμελίωσε τη θεωρία των γραφειοκρατικών οργανώσεων. Αν αυτός ο πανεπιστημιακός καθηγητής ζούσε σήμερα, πιθανόν θα ήταν μπροστάρης μίας εκστρατείας με ηθικά ερείσματα για να διδάξει ότι η γραφειοκρατική άποψη, όπως τη φαντάστηκε, απέχει πολύ από τη διάσταση που της δίνουν σήμερα οι κατήγοροί της. Σε κάθε περίπτωση, ο Βέμπερ μίλησε για μία οργάνωση με μηχανισμούς που μεγιστοποιούν την απόδοση με ειδικά χαρακτηριστικά όπως: α. την ορθολογικότητα στη λήψη αποφάσεων, β. τη συγκέντρωση της εξουσίας, γ. το απρόσωπο στο χώρο εξουσίας, δ. την οριοθέτηση ρόλων και αρμοδιοτήτων που θα στηρίζονται σε σαφώς καθορισμένους κανόνες. Αυτό για το οποίο κατηγορείται η γραφειοκρατία δεν είναι τα παραπάνω αλλά η παθολογία της, δηλαδή η ασθένεια που προκύπτει από την υπέρβασή της. Και είναι παθολογία όταν η εμμονή στην τήρηση των τύπων καταλύει την απόδοση, δηλαδή όταν η προσήλωση στο γράμμα του κανόνα προσκρούει στη λογική και όταν η τήρηση τύπων καταστρέφει την ίδια την οργάνωση και τη δομή της. Ως προς ελληνική πραγματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, μερικές από τις αιτίες που εκτρέπουν τη διοικητική πρακτική να καταλήγει σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς είναι οι εξής: α. Η γραφειοκρατική παράδοση, αποτέλεσμα αφενός της γραφειοκρατικής δομής των αναλυτικών προγραμμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία δεν περιελάμβαναν τη διδασκαλία της δημόσιας διοίκησης ως ξεχωριστής επιστήμης, αλλά έδιναν έμφαση στη διδασκαλία του Διοικητικού Δικαίου. Η διδασκαλία του σύγχρονου μάνατζμεντ άργησε να εισαχθεί στα αντίστοιχα προγράμματα.

26 26 β. Η ανάγκη της κατοχύρωσης μέσα από διαδικαστικούς τύπου του δημόσιου συμφέροντος και της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ του πολιτικού οφέλους και της διοικητικής αποτελεσματικότητας την οποία διακονούν τα διοικητικά στελέχη. γ. Η κακή ερμηνεία της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, με τον αυτοπεριορισμό στα διοικητικά όργανα, τα οποία είτε φοβούνται την πειθαρχική τους ευθύνη, είτε δεν διακρίνουν αν η άσκηση της διοικητικής δράσης, μέσω του δικαιώματος της διακριτικής ευχέρειας, συμβιβάζεται με το κοινώς λεγόμενο κοινωνικό όφελος και την πολιτική μαρτυρία των πολιτικών ηγετών. δ. Στην απευθείας από το νόμο καθιέρωση λεπτομερειών, οι οποίες στην την εφαρμογή τους είτε δεν καλύπτουν τις προκύπτουσες απρόβλεπτες καταστάσεις είτε εμποδίζουν τη σωστή ερμηνεία του περιεχομένου του νόμου. 3.2 Συλλογική συμπεριφορά και γραφειοπαθολογία Η γραφειοπαθολογία (στα αγγλικά «bureaupathology») αποτελεί ενδημική ασθένεια που ιστορικά απλώνεται και κατατρώγει το σώμα της Δημόσιας Διοίκησης. Η ασθένεια είναι συμφυής με την ιστορία κάθε υπηρεσίας και δημιουργείται με τεχνικές και παραδοχές από όλο το προσωπικό των υπηρεσιών, με πρώτο και καλύτερο τον προϊστάμενο των υπηρεσιών, ο οποίος κατεχόμενος από αβεβαιότητα για τη νομιμότητα ή τη σκοπιμότητα των ενεργειών του, προσπαθεί να κατοχυρωθεί κάτω από επουσιώδεις τύπους, που είτε δεν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις είτε προβλέπονται από συναφείς περιπτώσεις αλλά δεν αφορούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Η τάση προβολής επουσιωδών ή ουσιωδών τύπων δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου και διαμορφώνει τη ψυχολογία της γραφειοπαθολογίας, από την οποία πάσχουν πολλά στελέχη της Διοίκησης, με δεδομένη την αδυναμία θεραπείας, αφού οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν δεν επιτρέπουν την αποτροπή του κλίματος. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Δημόσιας Διοίκησης δεν επελέγησαν με κριτήρια την ψυχολογική τους κατάσταση αλλά με κριτήρια απλών γνώσεων ή με το γνωστό τρόπο των πελατειακών σχέσεων. Επομένως, πολλά στελέχη δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε συμπεριφορές που τείνουν στην εξυπηρέτηση του πολίτη σύμφωνα με τα πλαίσια που καθορίζουν οι πάσης φύσεως διατάξεις αλλά κατεχόμενοι από ένα σύμπλεγμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας εντάσσονται στο γραφειοπαθολογικό κλίμα κατά περίπτωση.

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο.

Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο. Αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) και διοικούμενου. Η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται άνιση, κυρίως γιατί η ΔΔ εκδίδει πράξεις αφ εαυτού εκτελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αρμοδιότητα Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001

θέμα: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Εισαγωγή -λόγοι δημιουργίας ΑΔΑ -οι ΑΔΑ πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο διδάσκοντες: Ανδρ. Δημητρόπουλος, καθηγητής, Θ. Αντωνίου, επ. καθηγήτρια εισήγηση: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό δίκαιο ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διοικητικό δίκαιο ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Διοικητικό δίκαιο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ: ΛΙΝΑ ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Διοικητικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών)

Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές (συμπεριλαμβάνεται η Γνώση Ξένων Γλωσσών) . Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ Φ.Ε.Κ. Διορισμού (ΦΕΚ74/5-4- 2005) 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 36, 767 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμός απόφασης: 15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Eπαγγελματική ελευθερία: Περιορισμοί (στην πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του) Ευγ. Β. Πρεβεδούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 και 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ - Τσαλαπάτης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Διοικητικού Δικαίου

Ορισμός Διοικητικού Δικαίου Ορισμός Διοικητικού Δικαίου Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύνολο κανόνων δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοικήσεως και τις σχέσεις αυτής προς τους διοικούμενους.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο: ονομάζεται το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, η παράβαση αυτών επιφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-09-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3300 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Αρθρο: 1 Ημ/νία: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ουσιαστική αλλαγή των διάσπαρτων κανόνων που ισχύουν μέχρι σήμερα για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας και αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 26/08/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3376 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα