ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ποινική προστασία της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου από εξωτερικές προσβολές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ποινική προστασία της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου από εξωτερικές προσβολές"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ποινική προστασία της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου από εξωτερικές προσβολές...1 A. Συστηματική των διατάξεων για την προστασία της περιουσίας του ελληνικού κράτους και λοιπών ΝΠ Η περιουσία του ελληνικού κράτους και των ελληνικών ΝΠ ως αντικείμενο αυξημένης ποινικής προστασίας Η επέκταση του καθεστώτος αυξημένης ποινικής προστασίας που ισχύει για την περιουσία του ελληνικού κράτους και των ΝΠ και στην περιουσία ΝΠΙ...6 B. Οι φορολογικές ποινικές διατάξεις (Ν. 2523/1997, Ν. 2960/2001, Ν. 1882/1990) Η φορολογική παραβατικότητα ως επιμέρους μορφή εμφάνισης της οικονομικής εγκληματικότητας κατά του ημοσίου στην Ελλάδα Συνοπτική ιστορική αναδρομή και συστηματική του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου Προστατευόμενο έννομο αγαθό Μεθοδολογικά προλεγόμενα Οι θέσεις της νομολογίας Οι θέσεις της θεωρίας Ιδιαίτερα ζητήματα σε σχέση με το έννομο αγαθό του Ν. 2960/ Ν. 2523/1997 [Φοροδιαφυγή] Η συστηματική του νόμου Οι επιμέρους ποινικές τυποποιήσεις Φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος (άρ. 17 παρ. 1 3) Βασικά χαρακτηριστικά του φόρου εισοδήματος Συνοπτική αναδρομή σε προϊσχύσασες ποινικές διατάξεις Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινές Φοροδιαφυγή στον φόρο πλοίων (άρ. 17 παρ. 4) Βασικά χαρακτηριστικά του φόρου πλοίων Συνοπτική αναδρομή σε προϊσχύσασες ποινικές διατάξεις Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινές Φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ και σε παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους (άρ. 18) Βασικά χαρακτηριστικά του ΦΠΑ Βασικά χαρακτηριστικά των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων...83

2 X Βασικά χαρακτηριστικά του φόρου κύκλου εργασιών Συναγωγές από την αντιπαραβολή με την τυποποίηση της φοροδιαφυγής στο εισόδημα Συνοπτική αναδρομή σε προϊσχύσασες ποινικές διατάξεις Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινές Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων / Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων / Νόθευση φορολογικών στοιχείων (άρ. 19 παρ. 1 4) Βασικά χαρακτηριστικά του πλέγματος υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων Το φαινόμενο της διακίνησης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων και σκέψεις για την ορθότερη αντιμετώπισή του Συνοπτική αναδρομή σε προϊσχύσασες ποινικές διατάξεις Αντικειμενική υπόσταση (α) Ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος (β1) Έκδοση (β2) Αποδοχή (β3) Νόθευση (γ) Φορολογικά στοιχεία (δ) Έννοια πλαστότητας (ε) Έννοια εικονικότητας (στ) Ανύπαρκτη συναλλαγή (ζ) Συνολική αξία ανώτερη των ή ευρώ (η) Πραγμάτωση του αδικήματος ανεξάρτητα από τη διαφυγή της πληρωμής φόρου Υποκειμενική υπόσταση Ποινές Μη έκδοση ή έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων (άρ. 19 παρ. 5) Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινές Εμβέλεια των τυποποιήσεων: Περιπτώσεις φοροαποφυγής και διεθνούς φοροδιαφυγής Εμβέλεια των τυποποιήσεων: Ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις νομικών προσώπων και άλλων συλλογικών οντοτήτων Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου Παραγραφή Φορολογική «αμνηστία» και φορολογικός συμβιβασμός Φορολογική αμνηστία Φορολογικός συμβιβασμός...182

3 Επισκόπηση των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 2523/ Φορολογικός συμβιβασμός και εξάλειψη του αξιοποίνου για πράξεις του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 2523/1997 τελεσθείσες πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦ Φορολογικός συμβιβασμός και αδίκημα του άρθρου 18 Ν. 2523/1997 μετά την και πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦ Φορολογικός συμβιβασμός και αδικήματα του Ν. 2523/1997 μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦ Συρροές Μεθοδολογικές παρατηρήσεις και ανάδειξη του ορθού κριτηρίου για την αξιολόγηση των περιπτώσεων συρροής Οι θέσεις της νομολογίας Κριτική προσέγγιση των θέσεων της νομολογίας Οι περιπτώσεις της απατηλής λήψης επιστροφής φόρων από μη δικαιούχους Προϋποθέσεις δίωξης των αδικημάτων του Ν. 2523/ Συνοπτική ιστορική επισκόπηση και συστηματική των δικονομικών προϋποθέσεων για τη δίωξη των αδικημάτων του Ν. 2523/ Το ισχύον καθεστώς Ζητήματα διαχρονικού δικαίου Ν. 2960/2001 [Λαθρεμπορία] Η συστηματική του νόμου Οι επιμέρους ποινικές τυποποιήσεις Οι τυποποιήσεις της παρ. 1 του άρθρου 155 (οι γενικές, καλούμενες και μορφές «γνήσιας» λαθρεμπορίας) Οι τυποποιήσεις της παρ. 2 του άρθρου 155 (οι ειδικές, καλούμενες και μορφές «οιονεί» λαθρεμπορίας) Οι τυποποιήσεις για τους ΕΦΚ (φοροδιαφυγή στους ΕΦΚ) και το τέλος ταξινόμησης (φοροδιαφυγή στο τέλος ταξινόμησης) Ειδικοί φόροι κατανάλωσης Tέλος ταξινόμησης Το ενιαίο κυρωτικό πλαίσιο των επιμέρους τυποποιήσεων Κύριες ποινές Παρεπόμενες ποινές Τυποποίηση ποινικής ευθύνης και για παραβάσεις από αμέλεια; Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου Παραγραφή Συμβιβασμός Συρροές Προϋποθέσεις δίωξης των αδικημάτων του Ν. 2960/ Ν. 1882/1990 [Μη καταβολή χρεών προς το ημόσιο] Εισαγωγικές παρατηρήσεις XI

4 XII 6.2. Τα επιμέρους στοιχεία του αδικήματος του άρθρου Στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης Ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος Χρέος προς το ημόσιο ή ΝΠ ή επιχείρηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα Ταμειακή βεβαίωση σε.ο.υ. ή Τελωνείο Νομιμότητα (;) του χρέους και της ταμειακής βεβαίωσής του Υπέρβαση του ποσού των ευρώ συνυπολογιζομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών Καθυστέρηση καταβολής άνω των 4 μηνών από το χρονικό σημείο που το χρέος κατέστη ταμειακά ληξιπρόθεσμο Στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης Ποινές Όρια της τυποποίησης: Ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις νομικών προσώπων και άλλων συλλογικών οντοτήτων Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου Παραγραφή Καταβολή του χρέους μετά την τέλεση του αδικήματος Συρροές Προϋποθέσεις δίωξης του αδικήματος του άρθρου 25 Ν. 1882/ ιατάξεις άλλων ειδικών ποινικών νόμων με φορολογικό ενδιαφέρον Αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου και της εφαρμογής του Ελλείμματα αποτελεσματικότητας Το πρόβλημα των πολλαπλών τυποποιήσεων και διαφορετικών προϋποθέσεων αξιοποίνου για τα διάφορα είδη φόρων Το πρόβλημα αναφορικά με το αξιόποινο της διαφυγής Ε.Φ.Κ. σε σχέση με προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα ή προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ Το πρόβλημα της κατάργησης των βασικών νόμων στους οποίους παραπέμπουν οι διατάξεις των ποινικών αδικημάτων Το πρόβλημα της πολυπλοκότητας και των αντιφάσεων των διατάξεων που ισχύουν για τη δίωξη των φορολογικών αδικημάτων μετά τις αλλαγές που επέφεραν στον Ν. 2523/1997 οι νόμοι 3888/2010 και 3943/ ικαιοκρατικά ελλείμματα Παραβιάσεις της αρχής της νομιμότητας: Η πρόβλεψη αξιοποίνου με την αόριστη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 1 περ. βã Ν. 2960/ Παραβιάσεις της αρχής ultima ratio: Η ποινικοποίηση της φορο υπερημερίας με το άρθρο 25 Ν. 1882/ Παραβιάσεις της αρχής της αναλογικότητας αδίκου ποινών Η πρόβλεψη της σωρευτικής επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για την ίδια παράβαση...313

5 Ο τεχνητός κατακερματισμός του αυτού βιοτικού συμβάντος σε περισσότερα αληθώς συρρεόντα αδικήματα Οι δυσανάλογες ποινές για τις προπαρασκευαστικές πράξεις της έκδοσης ή αποδοχής εικονικών στοιχείων Η δυσμενής διακριτική μεταχείριση σε βάρος επιχειρήσεων με μεγάλο όγκο συναλλαγών ενόψει της εξάρτησης των ορίων της κακουργηματικής ευθύνης από απόλυτα χρηματικά όρια Παραβιάσεις της αρχής της ενοχής Η κατ αποτέλεσμα εισαγωγή αντικειμενικής ευθύνης για το αδίκημα του άρθρου 25 Ν. 1882/ Η πρόβλεψη της ποινής της δήμευσης για αντικείμενα τρίτων με το άρθρο 160 Ν. 2960/ Κατάχρηση εννοιών του ουσιαστικού δικαίου για την περιστολή συνταγματικά κατοχυρωμένων (δικονομικών) δικαιωμάτων του κατηγορουμένου: Τα αυτόφωρα «διαρκή» φορολογικά εγκλήματα Νόθευση των κανόνων απόδειξης της ποινικής δίκης μέσω της εισαγωγής τεκμηρίων και ρυθμίσεων αναστροφής του βάρους απόδειξης Γ. Απάτη σε βάρος της δημόσιας περιουσίας Εισαγωγή Έννομο αγαθό Οι επιμέρους ουσιαστικές ποινικές διατάξεις Το έγκλημα της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ) Το έγκλημα της απάτης με υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ) Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το έγκλημα της απάτης κατά της δημόσιας περιουσίας Ειδικές περιπτώσεις διερεύνησης της αντικειμενικής στοιχειοθέτησης της απάτης Η λήψη κρατικών παροχών ως αποτέλεσμα εξαπάτησης: το ζήτημα της στοιχειοθέτησης περιουσιακής βλάβης Η είσπραξη αχρεώστητων κρατικών παροχών με εκμετάλλευση προϋπάρχουσας πλάνης του διαθέτοντος Η απάτη περί τις επιδοτήσεις Η περίπτωση της καρτελικής σύμπραξης ενόψει δημόσιου διαγωνισμού Απάτη με υπολογιστή και δημόσια περιουσία Η περίπτωση της περιουσιακά βλαπτικής χρήσης υπολογιστή από μη δικαιούμενο πρόσωπο Η ιδιαίτερα διακεκριμένη απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα με βάση τον ειδικό νόμο για τους καταχραστές του ημοσίου (άρθρο 1 1 ν. 1608/1950) Προδιάθεση Η έννοια της δημόσιας περιουσίας ως αντικειμένου προστασίας του ν. 1608/1950 Η περιουσία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 263Α ΠΚ και ο ποινικός δημόσιος τομέας Η φύση της απαιτούμενης για την υπαγωγή στο ν. 1608/1950 XIII

6 XIV περιουσιακής ζημίας: αρκεί η έμμεση αντανακλαστική ζημία της δημόσιας περιουσίας; Ζητήματα πλάνης (άρθρο 30 2 ΠΚ) Οι διακεκριμένες μορφές του ν. 1608/1950 ( ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις ) Το κατ εξακολούθηση έγκλημα στο ν. 1608/ Ικανοποίηση του παθόντος στο ν. 1608/ Εφαρμογή του ν. 1608/1950 στο έγκλημα της απάτης με υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ): είναι έργον του δικαστού να καταδωρίζη εισιτήριον διά τας φυλακάς ; Αξιολόγηση του νομικού πλαισίου για την προστασία της δημόσιας περιουσίας από το έγκλημα της απάτης και της εφαρμογής του στη δικαστηριακή πράξη Σύνοψη προτάσεων για τη βελτίωση της εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στην πράξη (άρση ελλειμμάτων de lege lata) Προς μία οριστική άρση των ελλειμμάτων: de lege ferenda προτάσεις Ποινική προστασία της δημόσιας περιουσίας από εσωτερικές προσβολές Α. Εισαγωγή στις διατάξεις για την προστασία της δημόσιας περιουσίας από έσωθεν προσβολές - Τα εγκλήματα περί την υπηρεσία Τα διαχειριστικά εγκλήματα περί την υπηρεσία ως οι κατεξοχήν εσωτερικές προσβολές της δημόσιας περιουσίας Η έννοια του υπαλλήλου στον Ποινικό Κώδικα Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως εγγυητές της δημόσιας περιουσίας Β. Απιστία σε βάρος της περιουσίας του ημοσίου και των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα: άρθρα 390 και 256 ΠΚ Προστατευόμενο έννομο αγαθό Άρθρο 390 ΠΚ Άρθρο 256 ΠΚ Οι επιμέρους ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 390 και 256 ΠΚ Το πεδίο εφαρμογής της κοινής απιστίας και της απιστίας περί την υπηρεσία στις περιουσιακές προσβολές των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα οριοθέτηση Προδιάθεση Η έννοια της δημόσιας περιουσίας στο άρθρο 256 ΠΚ Η περιουσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως αντικείμενο προστασίας του άρθρου 256 ΠΚ Η περιουσία νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εντάσσονται στο δημόσιο τομέα ως αντικείμενο προστασίας του άρθρου 256 ΠΚ ημόσια περιουσία υπό ουσιαστική έννοια; Το ζήτημα της υπαγωγής των ζημιογόνων δημόσιων δαπανών στο άρθρο 256 ΠΚ Σύνοψη συμπερασμάτων: το έγκλημα της απιστίας περί την υπηρεσία ως ειδική μορφή της κοινής απιστίας και η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής τους Το έγκλημα της κοινής απιστίας (άρθρο 390 ΠΚ) ως προσβολή της δημόσιας περιουσίας...406

7 Αντικειμενική υπόσταση Ενεργητικό υποκείμενο Εγκληματική συμπεριφορά Περιουσιακή βλάβη Υποκειμενική υπόσταση Απόπειρα - Συμμετοχή - Ζητήματα συρροής Ποινική κύρωση - ιακεκριμένη μορφή Ικανοποίηση του παθόντος (άρθρο 406Α ΠΚ) Το έγκλημα της απιστίας περί την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ) Αντικειμενική υπόσταση Ενεργητικό υποκείμενο Εγκληματική συμπεριφορά Υποκειμενική υπόσταση Απόπειρα - Συμμετοχή Ποινική κύρωση - ιακεκριμένες μορφές Έμπρακτη μετάνοια Ικανοποίηση του παθόντος Γ. Υπεξαίρεση σε βάρος της ιδιοκτησίας του ημοσίου και των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα: άρθρα 375 και 258 ΠΚ Η υπεξαίρεση ως προσβολή της δημόσιας περιουσίας Προστατευόμενο έννομο αγαθό Οι επιμέρους ουσιαστικές ποινικές διατάξεις Η κοινή υπεξαίρεση (άρθρο 375 ΠΚ) Η υπεξαίρεση στην υπηρεσία (άρθρο 258 ΠΚ) Αντικειμενική υπόσταση Ενεργητικό υποκείμενο - υλικό αντικείμενο Εγκληματική συμπεριφορά Υποκειμενική υπόσταση Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή Ποινική κύρωση - ιακεκριμένες μορφές - Υπεξαίρεση ευτελούς αξίας Γενικά - Η αντιμετώπιση της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία πράγματος ευτελούς αξίας Τα ιδιαίτερα τεχνάσματα ειδικότερα Εφαρμογή του ν. 1608/ Έμπρακτη μετάνοια Ικανοποίηση του παθόντος Αξιολόγηση Προτάσεις αναφορικά με το νομικό πλαίσιο προστασίας της δημόσιας περιουσίας από έσωθεν προσβολές Αξιολόγηση του νομικού πλαισίου για την προστασία της δημόσιας περιουσίας από έσωθεν προσβολές και της εφαρμογής του στη δικαστηριακή πράξη Σύνοψη προτάσεων για τη βελτίωση της εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στην πράξη (άρση ελλειμμάτων de lege lata) Προς μία οριστική άρση των ελλειμμάτων: de lege ferenda προτάσεις XV

8 3. Ποινική αντιμετώπιση των προσβολών των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε Α. Συστηματική των διατάξεων για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε Β. Η ποινική αντιμετώπιση των προσβολών των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.- O Ν. 2803/2000: κριτική προσέγγιση της ερμηνείας και της εφαρμογής του στην πράξη Οι προσβολές των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. στην Ελλάδα Η ευρωπαϊκή προέλευση της ποινικής προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε Από τη Σύμβαση PIF μέχρι την πρόταση οδηγίας του 2012: η δυναμική της προσπάθειας της Ε.Ε. για την ποινική προστασία των οικονομικών της συμφερόντων Η Σύμβαση PIF και τα πρωτόκολλά της Οι ρυθμίσεις της Σύμβασης Οι ρυθμίσεις των τριών Πρωτοκόλλων της PIF Το Πρώτο Πρωτόκολλο της PIF Το εύτερο Πρωτόκολλο της PIF Tο Τρίτο Πρωτόκολλο της PIF Τα βασικά στοιχεία της πρώτης αποτύπωσης του ενωσιακού αξιοποίνου της ευρωαπάτης και των συνοδευτικών αυτής αδικημάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση PIF και τα πρωτόκολλά της Οι προσπάθειες για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. μετά τη Σύμβαση PIF και μέχρι τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας Η ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας και η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής του Το ισχύον εθνικό δίκαιο: Η κύρωση της Σύμβασης PIF, οι ρυθμίσεις του ν. 2803/2000 για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.- Μια πρώτη συστηματική εικόνα Προστατευόμενο έννομο αγαθό Το προστατευόμενο έννομο αγαθό από την τυποποίηση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. (άρθρα τέταρτο και πέμπτο ν. 2803/2000) Τα προστατευόμενα έννομα αγαθά από την τυποποίηση των συνοδευτικών αδικημάτων της ευρωαπάτης Το έννομο αγαθό της καταργηθείσας ειδικής τυποποίησης της δωροδοκίας για παράνομες υπαλληλικές πράξεις που ζημιώνουν ή μπορεί να ζημιώσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης (άρθρο τρίτο ν. 2803/2000 και άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΕ.20 παρ. 5 ν. 4254/2014) Το προστατευόμενο αγαθό από την τιμώρηση της κατάρτισης ή χορήγησης πλαστών δηλώσεων ή εγγράφων για χρήση προς τέλεση ευρωαπάτης (άρθρο έκτο του ν. 2803/2000) Το προστατευόμενο έννομο αγαθό από την τυποποίηση της νομιμοποίησης εσόδων ευρωαπάτης και των συνοδευτικών αυτής αδικημάτων XVI

9 5. Οι επιμέρους ουσιαστικές ποινικές διατάξεις του ν. 2803/ Το έγκλημα της «ευρωαπάτης»- Άρθρα τέταρτο, πέμπτο και δέκατο παρ. 2 ν. 2803/ ιάκριση των επιμέρους μορφών αυτής-στοιχεία του αδικήματος ιάστιξη από το περιεχόμενο της Σύμβασης PIF Οι επιμέρους μορφές της ευρωαπάτης Το βασικό έγκλημα και οι παραλλαγές του ιάκριση των επιμέρους μορφών της ευρωαπάτης-στοιχεία του αδικήματος α) Οι επιμέρους τρόποι τέλεσης (εκτός της κατάχρησης ενωσιακών πόρων) β) Το αποτέλεσμα γ) Ειδικά: η κατάχρηση πόρων δ) Το αντικείμενο της ευρωαπάτης Τα υποκειμενικά στοιχεία της ευρωαπάτης Ταυτότητα του εγκλήματος της ευρωαπάτης και άλλα κλασικά εγκλήματα κατά της περιουσίας κ.λπ Οι ποινές της ευρωαπάτης και η αρχή της εξομοίωσης της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. με αυτήν της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου Ευρωαπάτη και έμπρακτη μετάνοια Ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων και ανώτατων δικαστικών λειτουργών της Ε.Ε. για το έγκλημα της ευρωαπάτης Η διάκριση από το έγκλημα της απάτης του άρθρου 386 ΠΚ Ευρωαπάτη και απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου Αποκλεισμός της απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου (της παράστασης πολιτικής αγωγής αυτού καθώς και της εφαρμογής του ν. 1608/1950) σε περιπτώσεις αποκλειστικής βλάβης της ενωσιακής περιουσίας Παράλληλη τέλεση ευρωαπάτης και απάτης του άρθρου 386 ΠΚ ( ή άλλων αδικημάτων του ΠΚ) σε περιπτώσεις βλάβης και της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου Κατάρτιση ή χορήγηση πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων για χρήση προς τέλεση ευρωαπάτης- Άρθρα έκτο και δέκατο παρ. 2 ν. 2803/ Το εύρος του αξιοποίνου σε σχέση με τη Σύμβαση PIF και οι συνέπειές του Στοιχεία της νομοτυπικής μορφής του αδικήματος και κυρώσεις Η σχέση με το έγκλημα της πλαστογραφίας Αστοχίες της ρύθμισης του άρθρου έκτου ν. 2803/2000 σ ένα συμπέρασμα Συνοδευτικά αδικήματα της ευρωαπάτης: ωροδοκία υπαλλήλων, υπηρεσιακά εγκλήματα κοινοτικών υπαλλήλων και νομιμοποίηση εσόδων - Άρθρα δεύτερο, ένατο και δέκατο παρ. 1, καθώς και το καταργηθέν άρθρο τρίτο ν. 2803/ XVII

10 XVIII Η καταργηθείσα ειδική νομοτυπική μορφή για την (ενεργητική και παθητική) δωροδοκία υπαλλήλων Η εξομοίωση των κοινοτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων άλλων κρατών μελών με τους εθνικούς δημόσιους υπαλλήλους Η καταργηθείσα (ενεργητική και παθητική) δωροδοκία για παράνομη υπαλληλική πράξη που ζημιώνει ή μπορεί να ζημιώσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης (καταργηθέν άρθρο τρίτο ν. 2803/2000) Η σχέση της (ενεργητικής και παθητικής) δωροδοκίας του καταργηθέντος άρθρου τρίτου ν. 2803/2000 με τη δωροληψία/δωροδοκία των άρθρων ΠΚ και το ισχύον σήμερα καθεστώς- ιαχρονικό δίκαιο Η ποινική μεταχείριση της (ενεργητικής και παθητικής) δωροδοκίας κοινοτικών και εθνικών υπαλλήλων που δεν υπάγεται στο πρώτο Πρωτόκολλο της PIF αλλά συνδέεται με πράξεις ευρωαπάτης Προϊσχύσαν και ισχύον καθεστώς ιαχρονικό δίκαιο Η δήμευση των δώρων στη δωροδοκία του καταργηθέντος άρθρου τρίτου ν. 2803/2000 ιαχρονικό δίκαιο Άλλα υπηρεσιακά εγκλήματα ενωσιακών υπαλλήλων που σχετίζονται με την προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.- Άρθρο δέκατο ν. 2803/2000- ιαχρονικό δίκαιο Η νομιμοποίηση εσόδων από πράξεις ευρωαπάτης, κατάρτισης ή χορήγησης πλαστών εγγράφων ή δηλώσεων για χρήση προς τέλεση αυτής και από πράξεις της καταργηθείσας δωροδοκίας υπαλλήλου που μπορεί να ζημιώσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. Άρθρα ένατο και δέκατο παρ. 2 ν. 2803/ Η ευθύνη των διευθυντών επιχειρήσεων για τα αδικήματα του ν. 2803/2000 Άρθρο έβδομο ν. 2803/ ιοικητικές κυρώσεις νομικών προσώπων Ζητήματα συρροής Συρροή ευρωαπάτης και απάτης σε περιπτώσεις αποκλειστικής βλάβης της ενωσιακής περιουσίας Συρροή ευρωαπάτης και λαθρεμπορίας Συρροή ευρωαπάτης, κατάρτισης/χορήγησης πλαστών εγγράφων για την τέλεση αυτής, και πλαστογραφίας ή έκδοσης πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων Συρροή πλαστογραφίας και κατάρτισης πλαστού εγγράφου για χρήση προς τέλεση ευρωαπάτης Άρθρα έκτο ν. 2803/2000 και 216 ΠΚ Συρροή ευρωαπάτης και κατάρτισης/χορήγησης πλαστών εγγράφων προς τέλεση αυτής Άρθρα τέταρτο, πέμπτο και έκτο ν. 2803/ Συρροή έκδοσης ή αποδοχής πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 ν. 2523/1997) για χρήση προς τέλεση ευρωαπάτης (άρθρο έκτο

11 ν. 2803/2000) και ευρωαπάτης (άρθρο τέταρτο ν. 2803/2000) Συρροή ευρωαπάτης και συνοδευτικών αυτής αδικημάτων Συρροή ευρωαπάτης και δωροδοκίας υπαλλήλου Συρροή ευρωαπάτης και άλλων υπηρεσιακών εγκλημάτων ενωσιακών ή εθνικών υπαλλήλων ιαχρονικό δίκαιο Συρροή ευρωαπάτης, λοιπών συνοδευτικών αυτής αδικημάτων και νομιμοποίησης εσόδων Συρροή ευρωαπάτης και απάτης κατά του ελληνικού δημοσίου Ρυθμίσεις δικαιοδοσίας Άρθρο ενδέκατο ν. 2803/ Ζητήματα διαχρονικού δικαίου στο έγκλημα της ευρωαπάτης Η εφαρμογή του ν. 2803/2000 στην πράξη Τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τη νομολογία και η αντιμετώπισή τους Η Σύμβαση PIF και η σημασία της για την κατάχρηση χορηγηθέντων ενωσιακών πόρων Η περιουσιακή βλάβη επί κατάχρησης χορηγηθέντων πόρων Το προσβαλλόμενο από την ευρωαπάτη έννομο αγαθό Μορφές τέλεσης ευρωαπάτης και άλλα αδικήματα που μπορεί να πραγματώνονται με αυτές Σχέση ευρωαπάτης και απάτης του άρθρου 386 ΠΚ Ευρωαπάτη και απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου Χρόνος τέλεσης της ευρωαπάτης και άμεση συνέργεια σε αυτήν Ευρωαπάτη και αποκατάσταση της ζημίας με τους συναφείς τόκους και επιβαρύνσεις ιαχρονικό δίκαιο και ευρωαπάτη Υποβολή πολλών διασαφήσεων εξαγωγής σε διαφορετικές ημερομηνίες και ενιαία εντολή πληρωμής επιδότησης: κατ εξακολούθηση ευρωαπάτη; Άρθρο έκτο ν. 2803/2000: διάταξη σε αχρησία; Η αξιολόγηση της νομολογιακής εφαρμογής του ν. 2803/2000 σ ένα συμπέρασμα Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε Συμβατότητα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με το ενωσιακό δίκαιο ικαιοκρατικά ελλείμματα και ελλείμματα αποτελεσματικότητας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου Ελλείμματα αποτελεσματικότητας Ελλείμματα δικαιοκρατικής ταυτότητας Γ. Προτάσεις βελτίωσης για την ποινική αντιμετώπιση της ευρωαπάτης και των συνοδευτικών αυτής αδικημάτων Προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου de lege lata Κατευθύνσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου de lege ferenda XIX

12 4. ιατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ελληνικό δημόσιο τομέα με μέσα του ποινικού δικαίου Α. Γενικά στοιχεία για τη διαφθορά στον ελληνικό δημόσιο τομέα Β. Συστηματική των διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον ελληνικό δημόσιο τομέα με τα μέσα του ποινικού δικαίου Γ. ωροληψία και δωροδοκία στον δημόσιο τομέα (άρθρα 159, 159Αã, , 263Βã ΠΚ) Η δωροδοκία ως κύρια μορφή διαφθοράς στην Ελλάδα συστηματική του ισχύοντος νομικού πλαισίου Ιστορικό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε ο ν. 4254/2014 στα εγκλήματα της δωροδοκίας ωροδοκία στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί όχι ενιαία ρύθμιση Εγκλήματα δωροδοκίας στον δημόσιο τομέα και προστατευόμενο έννομο αγαθό Οι επιμέρους ουσιαστικές ποινικές διατάξεις ωροληψία υπαλλήλου (άρθρο 235 παρ. 1-3 ΠΚ) ωροληψία με αντικείμενο μια συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου (άρθρο 235 παρ. 1, 2 ΠΚ) Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινικές κυρώσεις - δήμευση ωροληψία για την καλλιέργεια κλίματος (άρθρο 235 παρ. 3 ΠΚ) Μερικές πρώτες σκέψεις Το βασικό έγκλημα παράνομου πλουτισμού (καταργηθείσα διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3213/2003) Παρουσίαση του εγκλήματος του παράνομου πλουτισμού και η ιστορική εξέλιξη που οδήγησε σε αυτό Τα στοιχεία της ειδικής υπόστασης του βασικού εγκλήματος με δράστη τον υπόχρεο σε δήλωση (άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3213/2003) Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 ν. 3213/ Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς για το έγκλημα του παράνομου πλουτισμού Η κριτική που ασκήθηκε στη θεωρία για το έγκλημα του παράνομου πλουτισμού Τα στοιχεία της ειδικής υπόστασης του άρθρου 235 παρ. 3 ΠΚ Ποινικές κυρώσεις δήμευση ωροδοκία υπαλλήλου (άρθρο 236 παρ. 1, 2 ΠΚ) Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινικές κυρώσεις - δήμευση XX

13 6.3. ωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών (άρθρο 237 παρ. 1, 2 ΠΚ) Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων του άρθρου 237 παρ. 1, 2 ΠΚ Στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων του άρθρου 237 παρ. 1, 2 ΠΚ Ποινικές κυρώσεις - δήμευση ωροληψία και δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων (άρθρα 159, 159Αã παρ. 1 ΠΚ) ωροληψία και δωροδοκία πρωθυπουργού και άλλων πολιτικών αξιωματούχων πλην βουλευτών (άρθρα 159 παρ. 1, 159Αã παρ. 1 ΠΚ) Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων των άρθρων 159 παρ. 1 και 159Αã παρ. 1 ΠΚ Στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων των άρθρων 159 παρ. 1 και 159Αã παρ. 1 ΠΚ Ποινικές κυρώσεις δήμευση ωροληψία και δωροδοκία βουλευτών (άρθρα 159 παρ. 2, 159Αã παρ. 1 ΠΚ) Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων δωροληψίας και δωροδοκίας βουλευτών Στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων δωροληψίας και δωροδοκίας βουλευτών Ποινικές κυρώσεις - δήμευση Τα εγκλήματα παράλειψης του προϊσταμένου δημόσιας υπηρεσίας και του διευθυντή επιχείρησης Εισαγωγικά Η παράλειψη από αμέλεια προϊσταμένου ή επιθεωρητή δημόσιας υπηρεσίας να αποτρέψει δημόσιο υπάλληλο από την τέλεση πράξης δωροληψίας (άρθρο 235 παρ. 4 ΠΚ) Η παράλειψη από αμέλεια διευθυντή επιχείρησης να αποτρέψει υφιστάμενό του από την τέλεση πράξης δωροδοκίας προς όφελος της επιχείρησης (άρθρα 159Αã παρ. 2, 236 παρ. 3, 237 παρ. 3 ΠΚ) ωροδοκία και Ν 1608/ Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής των ειδικών υποστάσεων της δωροδοκίας Η διάταξη του άρθρου 263Βã ΠΚ και τα μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς Συμβατότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με το ενωσιακό δίκαιο και με τις υπόλοιπες διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας Αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου Εμπορία επιρροής Μεσάζοντες (άρθρο 237Αã ΠΚ) Αξιόποινες συμπεριφορές στο προστάδιο των πράξεων διαφθοράς Ιστορικό του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου Προστατευόμενο έννομο αγαθό Τα στοιχεία της ειδικής υπόστασης του άρθρου 237Αã ΠΚ XXI

14 XXII 4.1. Το έγκλημα της παθητικής εμπορίας επιρροής (άρθρο 237Αã παρ. 1 ΠΚ) Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινικές κυρώσεις δήμευση Το έγκλημα της ενεργητικής εμπορίας επιρροής (άρθρο 237Αã παρ. 2 ΠΚ) Αντικειμενική υπόσταση Υποκειμενική υπόσταση Ποινικές κυρώσεις Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 11 ν. 5227/1931 από τα ελληνικά δικαστήρια Συμβατότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας Αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου Ε. Τα εγκλήματα της μη υποβολής και της υποβολής ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (άρθρο 6 ν. 3213/2003) Γενικά για τις ποινικές διατάξεις του ν. 3213/ Ειδικότερα, τα εγκλήματα του άρθρου 6 ν. 3213/ Ιστορικά στοιχεία Οι αξιόποινες συμπεριφορές και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις Αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου ΣΤ. Προτάσεις Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα από τη διεθνή κοινότητα και την Ε.Ε. Επιδράσεις στην εθνική έννομη ταξη Α. Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς των αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών και των λειτουργών διεθνών οργανισμών στην εθνική μας έννομη τάξη Τα διεθνή κείμενα για την ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών και λειτουργών διεθνών οργανισμών Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης Η Σύμβαση του ΟΗΕ Συμπεράσματα Οι επιλογές του Έλληνα νομοθέτη Το νομοθετικό πλαίσιο πριν από την ψήφιση του ν. 4254/ Η δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών Εμπορία επιρροής στη λήψη αποφάσεων από αλλοδαπούς δημοσίους λειτουργούς Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ύστερα από την ψήφιση του ν. 4254/ Η δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών Εμπορία επιρροής στη λήψη αποφάσεων από αλλοδαπούς δημοσίους λειτουργούς Νομολογιακή εφαρμογή των διατάξεων για τη δωροδοκία αλλοδαπών υπαλλήλων και υπαλλήλων διεθνών οργανισμών Αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη διαφθορά αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών και λειτουργών διεθνών οργανισμών και προτάσεις βελτίωσής του Αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου...692

15 4.2. Προτάσεις βελτίωσής του νομοθετικού πλαισίου De lege lata De lege ferenda Β. Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίδρασή της στην εθνική μας έννομη τάξη: Σημεία αιχμής των σύγχρονων ενωσιακών επιλογών και δικαιοκρατικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο Εισαγωγικά: Το φαινόμενο της διαφθοράς και το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για την ποινική αντιμετώπισή της ως προσδιοριστικός παράγοντας των επιλογών του Έλληνα νομοθέτη Βασικοί άξονες αναφοράς και αναγκαίες διευκρινίσεις ιεύρυνση της αξιόποινης έννοιας της διαφθοράς πέραν της δωροδοκίας; Η ποινικοποίηση της δωροδοκίας στο δημόσιο τομέα: το αξιόποινο της δωροληψίας και δωροδοκίας των υπαλλήλων της Ένωσης και των κρατών μελών της Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ποινική καταστολή της δωροδοκίας των υπαλλήλων της Ένωσης και των κρατών μελών της στο εθνικό μας δίκαιο ωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων της Ένωσης ωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων των κρατών μελών της Ένωσης ωροληψία και δωροδοκία εθνικών υπαλλήλων Η ποινική ευθύνη των διευθυντών επιχειρήσεων Η καταργηθείσα δωροληψία και δωροδοκία για παράνομες υπαλληλικές πράξεις οι οποίες μπορεί να ζημιώσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης Η ενεργητική δωροδοκία ενωσιακών υπαλλήλων και υπαλλήλων των κρατών μελών για επιδίωξη πλεονεκτήματος στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές Μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς εθνικών ή ενωσιακών υπαλλήλων, καθώς και υπαλλήλων άλλων κρατών μελών Αξιόποινο πράξεων διαφθοράς πέραν της δωροληψίας και δωροδοκίας για ενωσιακούς υπαλλήλους και υπαλλήλους άλλων κρατών Οι ρυθμίσεις για τη δήμευση Η απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ ΕΥ για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος και οι προϊσχύσασες διατάξεις αυτής για τις εκτεταμένες εξουσίες δήμευσης Η νέα οδηγία σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η δήμευση των δώρων και άλλων περιουσιακών στοιχείων στις περιπτώσεις αδικημάτων δωροδοκίας στο δημόσιο τομέα κατά το εθνικό μας δίκαιο Νομολογιακή εφαρμογή των διατάξεων για τη δωροληψία και δωροδοκία ενωσιακών υπαλλήλων και υπαλλήλων κρατών μελών της Ε.Ε Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ποινική αντιμετώ- XXIII

16 XXIV πιση της δωροληψίας και δωροδοκίας ενωσιακών υπαλλήλων και υπαλλήλων των κρατών μελών Προτάσεις βελτίωσης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου Κατευθύνσεις de lege ferenda βελτιώσεων Η ποινική καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: κριτική προσέγγιση ενός εργαλείου ρευστοποίησης της ποινικής καταστολής υπό το φως της αντιμετώπισης πράξεων διαφθοράς και περιουσιακών προσβολών σε βάρος του δημοσίου και της Ε.Ε Α. Εισαγωγή Η εργαλειακή αξιοποίηση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα στην προσπάθεια αναπλήρωσης κενών αντεγκληματικής πολιτικής Χατζηνικολάου Κριτική και κανονιστική λειτουργία του εννόμου αγαθού και ξέπλυμα Προδιάθεση Η προσπάθεια σύνδεσης με το οργανωμένο έγκλημα Μια ποινική καταστολή προσανατολισμένη στην αποτελεσματικότητα Εισαγωγή Οι εναλλακτικές δυνατότητες για το έννομο αγαθό: σύντομη επισκόπηση Ξέπλυμα και απονομή της δικαιοσύνης Ξέπλυμα και οικονομία: ο στόχος του ελέγχου των χρηματοοικονομικών ροών Η ρευστοποίηση της ποινικής καταστολής Β. Πράξεις διαφθοράς και οικονομικής εγκληματικότητας σε βάρος του δημοσίου και της ΕΕ ως βασικά εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων Το ξέπλυμα ως «εξαρτημένο» έγκλημα Περιουσιακές προσβολές του δημοσίου και πράξεις κατάχρησης της υπηρεσιακής ιδιότητας στη διαχρονική εξέλιξη της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Η «προερχόμενη» από το βασικό έγκλημα περιουσία Πρώτη οριοθέτηση Η σχέση με τον κύκλο των υπό δήμευση περιουσιακών στοιχείων Η απαιτούμενη σύνδεση της παραγόμενης περιουσίας με το βασικό έγκλημα Η αμεσότητα της προέλευσης Καλόπιστη κτήση της περιουσίας από τρίτο Παραγραφή του βασικού εγκλήματος Μεταγενέστερη αξιοποίηση της περιουσίας - Ανάμειξη με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία Προερχόμενη από το έγκλημα περιουσία και «περιουσιακό όφελος» ωροδοκία και ξέπλυμα Προδιάθεση Παθητική δωροδοκία, ξέπλυμα και διδασκαλία περί συρροής Η περίπτωση της ενεργητικής δωροδοκίας Παράνομος πλουτισμός, προσφορά για άσκηση επιρροής, πόθεν έσχες και ξέπλυμα Φοροδιαφυγή και ξέπλυμα...792

17 6.1. Προδιάθεση Προερχόμενη από πράξεις φοροδιαφυγής περιουσία και «μαύρο» χρήμα Λήψη εικονικών και έκδοση πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων Μη απόδοση ΦΠΑ και λοιπών φόρων - Χρέη προς το δημόσιο Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με διεθνείς όψεις: τα τοπικά όρια ισχύος της ελληνικής ποινικής εξουσίας Εισαγωγικές σκέψεις: Η πορεία προς την ισχύουσα ρύθμιση Περιπτωσιολογία Παράλειψη αναφοράς «ύποπτων» συναλλαγών επί εσόδων που παρήχθησαν από εγκληματική δραστηριότητα με διεθνείς διαστάσεις Γ. Οι επιμέρους συμπεριφορές «νομιμοποίησης» Η «νομιμοποίηση» της προερχόμενης από τα βασικά εγκλήματα περιουσίας και η κατάστρωση του εγκλήματος του άρθρ Η περίπτωση της απόκτησης, κατοχής και διαχείρισης ή χρήσης περιουσίας και η προβληματική του «αυτοξεπλύματος» Η άκριτη υιοθέτηση του διεθνούς μοντέλου Ξέπλυμα και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος Η προβληματική του «αυτοξεπλύματος» Η τραπεζική κατάθεση ως ξέπλυμα - Η «χρησιμοποίηση» του χρηματοπιστωτικού τομέα Το αυτόνομο σύστημα ποινικών κυρώσεων για τα εγκλήματα νομιμοποίησης Στερητικές της ελευθερίας ποινές Εισαγωγή: η διαχρονική επιλογή των κακουργηματικών ποινών και οι καινοτομίες του Ν 3424/ To ισχύον «σύστημα» απειλής και επιμέτρησης της ποινής Οι ρυθμίσεις του Ν 3691/2008 συνοπτικά Συστημικές αστοχίες Η υιοθέτηση αλληλοσυγκρουόμενων παραμέτρων Η συγκεχυμένη ρύθμιση για τις πλημμεληματικές μορφές νομιμοποίησης Η εξαίρεση της δωροδοκίας Η σχέση βασικού εγκλήματος και νομιμοποίησης: μεταξύ αληθινής και φαινομενικής συρροής Ιδίως η εξαίρεση της κατ επάγγελμα κ.λπ. τέλεσης του ξεπλύματος Η «ολιστική» προσέγγιση της προβληματικής του ξεπλύματος και η αξιολογική σύγχυση του νομοθέτη Η «ανάκτηση» των εγκληματικών εσόδων: ήμευση και αποζημίωση του δημοσίου Εισαγωγή Η δήμευση ως κεντρικός στόχος της ποινικής καταστολής - Τα γενικά χαρακτηριστικά του διεθνούς περιβάλλοντος Η διευρυμένη έννοια της δήμευσης και η ειδικότερη προβληματική του ξεπλύματος Η ισχύουσα ρύθμιση του Ν 3691/2008 για τη δήμευση Οι βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον ΠΚ Ιδίως η αναπληρωματική δήμευση Η «καταδικαστική απόφαση» του άρθρ. 46 παρ XXV

18 XXVI Η προβληματική της απόπειρας Η δήμευση σε βάρος του τρίτου ήμευση επί θανάτου του κατηγορουμένου ή «υπαιτίου» Οι παράλληλες ειδικές ρυθμίσεις για τη δήμευση Η αποζημίωση του δημοσίου Ε. Το σύστημα «πρόληψης» της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Τα γενικά χαρακτηριστικά του διεθνούς μοντέλου «πρόληψης» Οι ρυθμίσεις του Ν 3691/ Η πληθωρική -και επιφανειακή- υιοθέτηση του διεθνούς μοντέλου Το έγκλημα του άρθρ. 45 παρ. 1 στοιχ. δã ΣΤ. Σύντομη αναφορά στη δικονομική διάσταση Ζ. Τελικές παρατηρήσεις Γενική αξιολόγηση της ελληνικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Συμβατότητα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο Αξιολόγηση της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου ικαιοπολιτικές κατευθύνσεις ικονομικές αποκλίσεις στο χώρο των οικονομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Β. Προδικασία Ποινική δίωξη Όργανα ποινικής δίωξης Ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και άρση απορρήτου α) Τραπεζικό απόρρητο β) Φορολογικό απόρρητο γ) Χρηματιστηριακό απόρρητο δ) εδομένα προσωπικού χαρακτήρα Οι εξουσίες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στο στάδιο της ποινικής δίωξης Παραγγελία για άμεση άσκηση ποινικής δίωξης Ο θεσμός του Εισαγγελέα Εγκλημάτων ιαφθοράς Το πεδίο εφαρμογής του ν. 4022/ Οι ρυθμίσεις του ν. 4022/2011 για την άσκηση της ποινικής διώξεως Ποινική συνδιαλλαγή και οικονομικά εγκλήματα διαφθορά στο δημόσιο τομέα Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Εισαγωγικές παρατηρήσεις H δυνατότητα εφαρμογής του θεσμού της ποινικής συνδιαλλαγής στα εγκλήματα των νόμων 1608/1950 και 4022/ ιαδικαστικά ζητήματα Οι ρυθμίσεις των νομοσχεδίων για την ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα σε βάρος της δημόσιας περιουσίας...894

19 3. Ανάκριση Τα ανακριτικά στάδια Αστυνομική προανάκριση Προκαταρκτική εξέταση Προανάκριση Κύρια ανάκριση Τα όργανα διενέργειας των ανακριτικών σταδίων Ανακριτικοί υπάλληλοι Ανακριτές Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού Περιοριστικοί όροι και προσωρινή κράτηση Oι περιοριστικοί όροι με έμφαση στον κατ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση Προσωρινή κράτηση Κατάσχεση δέσμευση λογαριασμών Ειδικές ανακριτικές πράξεις Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρου 253Α ΚΠ Οι ρυθμίσεις για τις ειδικές ανακριτικές πράξεις του ν. 4254/ Γ. Ενδιάμεση διαδικασία Η κλασσική ενδιάμεση διαδικασία κατά τον ΚΠ Εξαιρέσεις επί της συγκεκριμένης ύλης Νομοθετικός σκοπός Εγκλήματα του άρθρου 1 του ν. 1608/ Γενικές παρατηρήσεις συνταγματικότητα ρυθμίσεως Λειτουργική αρμοδιότητα εισαγγελέα και συμβουλίου εφετών Το αμετάκλητο του εκδιδόμενου βουλεύματος Συναφή εγκλήματα Προθεσμίες διαδικαστικών ενεργειών εισαγγελέα και συμβουλίου Εγκλήματα του άρθρου 1 του ν. 4022/ Οι περιπτώσεις του άρθρου 308Α ΚΠ Γενικές παρατηρήσεις έκταση εφαρμογής ιαδικασία υνατότητα διενέργειας συμπληρωματικής ανακρίσεως Περισσότεροι συγκατηγορούμενοι Ειδοποίηση διαδίκων Συναφή εγκλήματα ικαίωμα προσφυγής Οι περιπτώσεις του ν. 3213/ Κύρια διαδικασία Εισαγωγικές παρατηρήσεις Καθ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα ιαδικασία στο ακροατήριο Πολιτική αγωγή του ημοσίου Ειδικές ρυθμίσεις ως προς το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής του ημοσίου Η ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 1 περ. γã ν. 3086/ Ειδικές ρυθμίσεις άσκησης ενδίκων μέσων εκ μέρους του δημοσίου Η ρύθμιση του άρθρου 4 του ν.δ. 2711/1953 και η ratio legis της XXVII

20 5.2. Νομολογιακές παραδοχές Ζητήματα απόδειξης Η δυνατότητα εξέτασης ως μάρτυρα του προσώπου που διενήργησε Ε Ε Οι «προστατευόμενοι» μάρτυρες Η ρύθμιση του άρθρου 9 του ν. 2928/ Σύντομες γενικές παρατηρήσεις Τα πρόσωπα που προστατεύονται από το άρθρο 9 του Ν. 2928/ Τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας Η ρύθμιση του ν. 4254/ Ε. Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για τα μέλη της Κυβέρνησης Η αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διαφθοράς μέσω μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας Το ισχύον πλαίσιο δικαστικής και διοικητικής συνδρομής, οι αρμοδιότητες της OLAF και το υπό διαμόρφωση σκηνικό με βάση την πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή Α. Εισαγωγή Β. Το μοντέλο της αμοιβαίας αναγνώρισης Γ. Ειδικότερα παραδείγματα εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης Οι διαδικασίες σύλληψης και παράδοσης εκζητούμενων προσώπων Η συλλογή αποδείξεων Μέτρα διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων (κατάσχεση δήμευση) ικαιοκρατικά ζητήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης Ε. Αρρύθμιστες μορφές συνεργασίας ΣΤ. Μορφές διοικητικής συνεργασίας Γενικές παρατηρήσεις Η φορολογική συνεργασία Η ανταλλαγή πληροφοριών «Άτυπες» μορφές συνεργασίας Το πρόβλημα της άρσης του τραπεζικού απορρήτου Ζ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Ιστορική εξέλιξη: μαθήματα που δεν λήφθηκαν υπ όψη Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της OLAF Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ικαιώματα υπόπτων / ελεγχομένων Σχέση με άλλους φορείς / υπηρεσίες της ΕΕ και με τα Κράτη-μέλη Η. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή Η ανάγκη για «ενίσχυση» του υπάρχοντος μοντέλου Ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: τα μοντέλα που προτάθηκαν Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κανονισμό σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Ζητήματα που απορρέουν από την υιοθέτηση του «αποκεντρωμένου» μοντέλου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Θ. Συμπεράσματα XXVIII

21 9. Η προστασία της περιουσίας του Ελληνικού ημοσίου και η αντιμετώπιση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα με μέσα του διοικητικού δικαίου, καθώς και η εν γένει σχέση της διοικητικής και της ποινικής διαδικασίας στα πεδία των ερευνών, των κυρώσεων και των δικαιωμάτων Α. Η αρμοδιότητα των ελεγκτικών οργάνων της ιοίκησης στο πεδίο της εξιχνίασης περιπτώσεων οικονομικής εγκληματικότητας κατά του ημοσίου και διαφθοράς Εισαγωγή Η τυπολογία των ελέγχων Η τυπολογία των ελεγκτικών αρχών Εισαγωγικές παρατηρήσεις Οι Ανεξάρτητες Αρχές Τα αυτοτελή Σώματα / Αρχές Οι ειδικές υπηρεσίες Τα ειδικά ελεγκτικά κέντρα Η αξιοποίηση ιδιωτών Η έκταση της εξουσίας των ελεγκτικών οργάνων Έρευνες (έλεγχος βιβλίων-εγγράφων) έσμευση Κατάσχεση Η άρση του απορρήτου ικαιώματα ελεγχομένου Συμπεράσματα Β. Οι εξουσίες των οργάνων της ιοίκησης στο πεδίο της επιβολής μέτρων καταστολής της οικονομικής εγκληματικότητας κατά του ημοσίου και της διαφθοράς Εισαγωγή Η οριοθέτηση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων Η τυπολογία των διοικητικών κυρώσεων ιοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με την οικονομική εγκληματικότητα και τη διαφθορά Πειθαρχικές κυρώσεις Η επιβολή (διοικητικών) κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα Η εφαρμογή θεμελιωδών αρχών κατά την απειλή κι επιβολή διοικητικών κυρώσεων ιοικητικές κυρώσεις και δίκαιη δίκη Η αρχή της νομιμότητας Ειδικότερα η αναδρομικότητα των διοικητικών κυρωτικών κανόνων Η αρχή της ενοχής Η αρχή της χρηστής διοίκησης Η αρχή της αναλογικότητας Η αρχή ne bis in idem (σε σχέση με την επιβολή πλειόνων διοικητικών κυρώσεων για την ίδια παράβαση) Η αρχή impossibilium nulla obligatio est Συμπεράσματα Γ. Ειδικά ζητήματα που αναφύονται από την παράλληλη ή διαδοχική κίνηση διοικητικών και ποινικών διαδικασιών Εισαγωγή ιοικητική διαδικασία και παραδεκτό της ποινικής δίωξης XXIX

22 3. (Μη) αναστολή δίκης και παρεμπίπτων έλεγχος ζητημάτων διοικητικής φύσης από το ποινικό δικαστήριο Επίδραση στην ποινική δίκη λόγω διακανονισμού / ρύθμισης χρεών Η σχέση διοικητικής και ποινικής διαδικασίας στο πεδίο των δικαιωμάτων ιοικητικό και ποινικό δεδικασμένο Η σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης Η εφαρμογή της αρχής ne bis in idem επί σώρευσης ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για την ίδια παράβαση Συμπεράσματα ημόσιες συμβάσεις και διαφθορά: ζητήματα τύπου και ουσίας Εισαγωγικά Νομοθετικό πλαίσιο Οι απαρχές της ρύθμισης των δημόσιων συμβάσεων στο επίπεδο της ΕΕ Οι δημόσιες συμβάσεις στην ελληνική νομοθεσία Το ευρωπαϊκό δίκαιο και η πιθανότητα χρήσης της υπερεθνικής ρύθμισης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς Γενικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού δικαίου δημόσιων συμβάσεων Η υπόθεση του «βασικού μετόχου» Εθνικά μέτρα αντιμετώπισης της διαφθοράς Ουσιαστικές ρυθμίσεις Θεσμικές ρυθμίσεις Ο δικαστικός έλεγχος επί των δημόσιων συμβάσεων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Ευρετήριο XXX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΟΠΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Ο συγκρητικός χαρακτήρας του 14 ου κεφαλαίου του Δεύτερου βιβλίου του ΠΚ...1 2. Η ατελής αναγνώριση και προστασία κοινωνικών εννόμων αγαθών στην νεοελληνική πραγματικότητα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας Περ. αριθ. Σελ. Κεφ. Ι. Γενική εισαγωγή 1. Η ιδιοκτησία ως αντικείμενο προσβολής... 1-4 1 2. Xαρακτηριστικά των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας... 5-7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... V ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ Η ΠΟΙΝΗ Κεφ. 20 ό : Έννοια, φύση και σκοποί της ποινής Ι. Η έννοια της ποινής...4 1. Η ποινή ως κύρωση του νόμου...4 2. Η ποινή ως κριτήριο του εγκλήματος...5

Διαβάστε περισσότερα

09. Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

09. Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία 09. Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία Α.Μ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ 7340010917027 Ο Ν.3500/06 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας Επικ. Καθηγητής Ν. Δημητράτος 7340010918001 Η επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου

H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου 24 Νοεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ποινική ευθύνη Ζημία Εργατικά/ Εργασιακά/ Ασφαλιστικές εισφορές Προσωπικά δεδομένα Αθέμιτος/ Ελεύθερος Ανταγωνισμός Πνευματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή-Η έννοια της Ποινικής Δικονομίας... 1 2. Η πρακτική σημασία της διάκρισης μεταξύ ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας... 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Οι πηγές της Ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 25ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Δεύτερο Στάδιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 25ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ. Δεύτερο Στάδιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 25ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Δεύτερο Στάδιο Α/ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜ ΑΤΑ ΠΡΟ- ΒΛΕΠΟ ΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ 1 Ζητήματα Γενικού Ποινικού Δίκαιου (α. Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...V Πίνακας περιεχομένων...ix Συντομογραφίες... XV ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Προσδιορισμός προστασίας άρθρου 6 Ε.Σ.Δ.Α. στις ποινικές υποθέσεις... 4 1.1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η θέση της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η θέση της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η θέση της πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη 1. Η πολιτική αγωγή στην ελληνική ποινική δίκη... 1 2. Νομική φύση της πολιτικής αγωγής Ο μικτός χαρακτήρας της... 6 2.1. Η βλάβη που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. Γενική Εισαγωγή. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. Γενική Εισαγωγή. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΙΧ XVII Γενική Εισαγωγή. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η προθεσμία αναψηλαφήσεως Ι. Εισαγωγή.. 5 ΙΙ. Οι υπ αριθμ. 564/2006, 78/2007 και 746/2008 αποφάσεις του Αρείου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης

ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης 12 th ANNUAL ATHENS TAX FORUM ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του ν.4281/2014 Εταίρος Ομιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1)

Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1) Φορολογικό Δίκαιο & Λογιστική για Νομικούς Σεμινάριο διάρκειας 48 διδακτικών ωρών Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Κτίριο Μ2 αίθουσα 1) Διδακτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017 (17:00-21:15,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα... Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα...... VII Εισαγωγικές παρατηρήσεις............ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οι υποχρεώσεις εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 Α ΜΕΡΟΣ. Θεωρητική θεμελίωση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 Α ΜΕΡΟΣ. Θεωρητική θεμελίωση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 Α ΜΕΡΟΣ Θεωρητική θεμελίωση 1 η ENOTHTA Ποινική αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα: τα θεσμικά όρια... 5 I. Η βασική αρχή της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS

Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Συγχρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πρόγραμμα PROGRESS Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο Κομοτηνή 10,11 & 12 Μαρτίου 2010 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία I. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία I. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία I LLB406 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 5 Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν. 4174/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν. 4174/2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν. 4174/2013) Συντομογραφίες... 6 Πρόλογος... 11 Δομή Ύλης... 14 Πίνακας περιεχομένων... 16 Εισαγωγικό Μέρος... 21 Μερός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή. 1. Προβληματισμός Μεθοδολογία... 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή. 1. Προβληματισμός Μεθοδολογία... 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 1. Προβληματισμός... 1 2. Μεθοδολογία... 5 3. Ιστορική και συγκριτική προσέγγιση... 11 α. Ιστορική προσέγγιση... 11 β. Συγκριτική προσέγγιση... 16 i. Γαλλία... 16 ii. Γερμανία... 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες.. VII XV Α. Εγκλήματα κατά της τιμής (ά. 361-369 ΠΚ) Βασική βιβλιογραφία... 1 Ι. Εισαγωγή. 1 1. Το έννομο αγαθό της τιμής (1-26)... 3 1.1. Τι προστατεύεται.. 3 1.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 Εγκληματικότητα και Κράτος Δικαίου (Το παράδειγμα της βίας, των ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης) Θεσσαλονίκη 20,21 & 22 Μαΐου 2009 1η ΗΜΕΡΑ Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009 09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. V. Η εμπιστοσύνη ως αυτόνομο θεμέλιο ευθύνης του παραγωγού 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. V. Η εμπιστοσύνη ως αυτόνομο θεμέλιο ευθύνης του παραγωγού 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. Ενοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου.. 1 1. Ο εθνικός χαρακτήρας του αστικού δικαίου 1 2. Προώθηση της ενοποιήσεως μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρα Σελ. Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα 1 Ποινική δικαιοδοσία... 1-2 1 Τα ποινικά δικαστήρια... 3-13 2 Αποκλεισµός εξαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Συνταγματικά ατομικά δικαιώματα. Α. Τσουρουφλής

Φορολογικό Δίκαιο. Συνταγματικά ατομικά δικαιώματα. Α. Τσουρουφλής Φορολογικό Δίκαιο Συνταγματικά ατομικά δικαιώματα Α. Τσουρουφλής 16/4/2018 Η οικονομική ελευθερία Δεν επιτρέπεται η φορολογία να περιορίζει υπέρμετρα την άσκηση επαγγέλματος Τα τεκμήρια δεν προσκρούουν

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις παραγράφους και στις σελίδες, όπου ενδείκνυται)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις παραγράφους και στις σελίδες, όπου ενδείκνυται) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις παραγράφους και στις σελίδες, όπου ενδείκνυται) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η αρχή της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις Εισαγωγή.... σ. 1 Εννοιολογικός προσδιορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ποινική ευθύνη στις σύγχρονες μορφές «ηλεκτρονικής λ ή απάτης» Εισηγητής: Οββαδίας Σ. Ναμίας Δ.Ν. Δικηγόρος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Ι. Εισαγωγή- Οριοθέτηση του θέματος Συμπεριφορές που επιφέρουν περιουσιακή μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινικοποίηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα: Το διεθνές νομικό πλαίσιο και το παράδειγμα της Ελλάδας

Η ποινικοποίηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα: Το διεθνές νομικό πλαίσιο και το παράδειγμα της Ελλάδας Η ποινικοποίηση της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα: Το διεθνές νομικό πλαίσιο και το παράδειγμα της Ελλάδας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΉΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Ι. Εισαγωγή Η ιστορία του εγκλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Ποινική ικονομία II. Υποχρεωτικό. Πτυχίο (1ος Κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Ποινική ικονομία II LLB407 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (Πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς 6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ... ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ν. ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... V VII ΧXI ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι. Ορισµός του δικαίου της πληροφορικής... 1 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες. 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Συντομογραφίες. ΙΧ ΧΙΧ 1. Εισαγωγή 1 Ι. Η οικονομική σημασία των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης 1 ΙΙ. Το πρότυπο πληροφόρησης ( Informationsmodell ) στο σημερινό πεδίο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα... Αντί προλόγου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια του δικαιώματος της απεργίας... 1 Εννοιολογικά γνωρίσματα... 2 α. Αποχή από την εργασία... 2 β. Συλλογική αποχή... 2 γ. Αγωνιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(208)049 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΙΧ ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...XV ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΙΙ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 3: Ποινικό Δίκαιο των Ανηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Ποινικό Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των whistleblowers στην οικονομική ακεραιότητα. Μαρία Στυλιανίδου, Δ.Ν. Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η συμβολή των whistleblowers στην οικονομική ακεραιότητα. Μαρία Στυλιανίδου, Δ.Ν. Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Η συμβολή των whistleblowers στην οικονομική ακεραιότητα Μαρία Στυλιανίδου, Δ.Ν. Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. I. Εισαγωγή 1.1. Γενικά Η διαφθορά ως ένα σύνθετο φαινόμενο με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...XXI Εισαγωγή Ι. Η έννοια του δικαίου... 1 1. Ορισμός του κανόνα δικαίου... 1 2. Τα χαρακτηριστικά του κανόνα δικαίου... 2 II. Η διαίρεση του δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 1. Η καταγωγή της δημοκρατίας 3 2. Η γένεση της δημοκρατίας.. 7 i) Το πρώιμο στάδιο της δημοκρατίας 7 ii) Η εξέλιξη της δημοκρατίας... 11 iii) Η

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,

«Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από ε- γκληματικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Ι0ΡΗ-ΓΞ ΚΟ Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η. Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Είσπραξης Δημ. Εσόδων

ΑΔΑ: 4Ι0ΡΗ-ΓΞ ΚΟ Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η. Β. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Είσπραξης Δημ. Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11130/2730 Α. ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ) / Κ.Υ. Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Τμήμα Πληροφορικής, Ηλ. Εμπορίου & Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ I. Η σημασία της δικονομικής πράξης...1 II. Η ανισόπεδη λειτουργία της δικονομικής πράξης στη μεταβολή της κατηγορίας και στο δεδικασμένο...2

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 και 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ - Τσαλαπάτης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 2.2.2016 COM(2016) 50 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Ανακοίνωσης της ς προς το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ.

ΠΟΛ ΑΔΑ: Αθήνα, 14 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Πληροφορίες: Ε. Ταμβίσκου, Μ. Στάντζου Τηλέφωνο : 210 3375046-463

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Ειδικότερα, τα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3 περίπτωση ιη του ν. 3691/2008, τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Δ, Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 25ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ 450 ΠΡΟ- ΒΛΕΠΟ ΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ 1. Ζητήματα Γενικού Ποινικού Δίκαιου (α. Χρονικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς έχει τεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για να αποφασιστεί ποια δικαιοδοσία θα πρέπει να ασκήσει δίωξη

Κατευθυντήριες γραμμές για να αποφασιστεί ποια δικαιοδοσία θα πρέπει να ασκήσει δίωξη Κατευθυντήριες γραμμές για να αποφασιστεί ποια δικαιοδοσία θα πρέπει να ασκήσει δίωξη Αναθεώρηση 2016 Κατευθυντήριες γραμμές για να αποφασιστεί ποια δικαιοδοσία θα πρέπει να ασκήσει δίωξη ΜΕΡΟΣ Ι: ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμική θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών

Θεσμική θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 ΤΑ 19 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ...1 Α.Ι. Μικρή ιστορική αναδρομή...1 Α.Ι.1. Οι νομοθετικές εξελίξεις στον γερμανικό χώρο...1 Α.Ι.2. Οι νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου

Δίκαιο των Ανηλίκων. Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Η θέση του ανηλίκου ως κατηγορουμένου Αγγελική Γ. Πιτσελά, Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας- Σωφρονιστικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. Πρώτο Κεφάλαιο

Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. Πρώτο Κεφάλαιο Περιεχόμενα Παρατηρήσεις για τις παραπομπές... Συντομογραφίες... XVII XVII Εισαγωγή... 3 I. Προσδιορισμός του θέματος... 3 ΙΙ. Η εξέλιξη της μέχρι σήμερα συζήτησης... 5 ΙΙΙ. Δογματική καταχώριση του θέματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως ρυθμιστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου: μια γενική θεώρηση 1. Ο παραπληρωματικός χαρακτήρας του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» A ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Α-Κ)

ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» A ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Α-Κ) ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» A ΚΛΙΜΑΚΙΟ (Α-Κ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ Η ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗ H ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ. NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΙ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Φ. Δωρή... ΧΙ Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα... XXXIII Συντομογραφίες... XLV

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Φ. Δωρή... ΧΙ Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα... XXXIII Συντομογραφίες... XLV ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Φ. Δωρή... ΧΙ Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα... XXXIII Συντομογραφίες... XLV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Θέση του προβλήματος... 1 Ι. Ο χρόνος ως φιλοσοφικό και επιστημολογικό πρόβλημα... 1 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

φωνα με το δίκαιο του αλλοδαπού τόπου τέλεσής του, προκειμένου να εφαρμοστούν οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι για τη δίωξη του συναφούς ξεπλύματος.

φωνα με το δίκαιο του αλλοδαπού τόπου τέλεσής του, προκειμένου να εφαρμοστούν οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι για τη δίωξη του συναφούς ξεπλύματος. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η δυσδιάκριτη και αμφισβητούμενη αυτοτελής ποινική απαξία του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, η συνακόλουθη δυσκολία προσδιορισμού των εννόμων αγαθών που προσβάλλονται με την τέλεσή του και η ασυμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...5 Συντομογραφίες...15 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 Α. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ... 17 Β. ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛ- ΛΑΓΩΝ... 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

7 η Ενότητα. Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων και επιχειρήσεων - Ποινική ευθύνη διοικητών

7 η Ενότητα. Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων και επιχειρήσεων - Ποινική ευθύνη διοικητών 1 7 η Ενότητα Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων και επιχειρήσεων - Ποινική ευθύνη διοικητών Ι. Ευθύνη και κυρώσεις νομικών προσώπων και επιχειρήσεων ΝΟΜΟΣ ΧΧΧ Άρθρο 1 Ευθύνη νομικών προσώπων και επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (95/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας για την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

B8-0551/2018 } B8-0552/2018 } RC1/Τροπ. 47

B8-0551/2018 } B8-0552/2018 } RC1/Τροπ. 47 B8-0552/2018 } RC1/Τροπ. 47 47 Παράγραφος 1 α (νέα) 1α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 2, τα «φορολογικά εγκλήματα»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος: Μεθοδολογικές και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Ι. Αντικείμενο της μελέτης, σκοπός και μεθοδολογία ΙΙ. «Δικαιώματα» και «υποχρεώσεις» πολιτειακών οργάνων ΙΙΙ. Η αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος

Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος Ο Νόμος 1608/1950 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος του Θεόδωρου Π. Μαντά Ο N. 1608/1950 ανατρέπει την ισορροπία ολόκληρου του ποινικού (ουσιαστικού και oικονομικού) μας συστήματος. Και τούτο διότι: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ I. Ορισμός, αποστολή και ιδιαιτερότητα του Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

4 η Ενότητα Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων

4 η Ενότητα Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων 4 η Ενότητα Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Μετά από το άρθρο 197 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται νέο έβδομο κεφάλαιο του δεύτερου Βιβλίου με τον τίτλο «Νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 29.11.2013 2013/0255(APP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Προλογικό σημείωμα...5. Ι. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Προλογικό σημείωμα...5. Ι. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα...5 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 2019 Ι. Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»...17 ΙΙ. Ν. 4619/2019 «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα»...215 Πρώτο βιβλίο: Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

της δίωξης ή στην αθώωση.

της δίωξης ή στην αθώωση. Το τεκμήριο της αθωότητας μετά την αθώωση - Η επεκτατική εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας στο πλαίσιο της διοικητικής δίκης ------------------------------ Το τεκμήριο της αθωότητας, όπως διατυπώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής [Ο υπογράφων] [Η υπογράφουσα] [να συμπληρωθεί το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος στο παρόν έντυπο]: (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα