Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης 2 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "mgeorgan77@gmail.com, danarg@uom.gr Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης 2 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών"

Transcript

1 Σενάριο για την αντιμετάθεση των τιμών δύο ή περισσότερων μεταβλητών σε γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού (VB8) με την βοήθεια προσομοίωσης σε Scratch Γεωργαντοπουλου Μαρία 1, Αναργυρίδου Δέσποινα 2 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης 2 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19, 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών Περίληψη Το παρόν άρθρο προτείνεται για μια διδακτική προσέγγιση για την εναλλαγή των τιμών δύο μεταβλητών. Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πως δύο θέσεις μνήμης, δεσμευμένες από δυο μεταβλητές (ίδιου τύπου δεδομένων), μπορούν να ανταλλάξουν τα περιεχόμενά τους χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφορίας. Συνήθως τα παιδιά έχουν λανθασμένη αντίληψη πιστεύοντας πως αρκεί a=b και b=a για να γίνει η αντιμετάθεση τιμών. Προκειμένου να οπτικοποιηθεί η διαδικασία της εναλλαγής, χρησιμοποιήθηκε το Scratch. Ο σχεδιασμός του σεναρίου αφορά το μάθημα "Προγραμματισμός σε γραφικό περιβάλλον" (Γ' ΕΠΑΛ). Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα μαθήματα "Δομημένος Προγραμματισμός" και "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" εφόσον ο μηχανισμός της ανταλλαγής παραμένει ίδιος. Έχει παρατηρηθεί ότι η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποδοτική καθώς τα παιδιά μέσα από την επίδειξη και την αναπαράσταση κατανοούν ευκολότερα την έννοια της μεταβλητής, αλλά και τη διαδικασία εναλλαγής. Τέλος, προγραμματίζοντας σε ζευγάρια μπορούν να υλοποιήσουν την εναλλαγή στο περιβάλλον της Visual Basic, αλλά και να το επεκτείνουν σε κυκλική ολίσθηση πέντε μεταβλητών. Λέξεις κλειδιά: μεταβλητές, ανταλλαγή τιμών, κυκλική εναλλαγή Εισαγωγή Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σημαντικό διδακτικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό και την διδασκαλία του σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γρηγοριάδου κ.α. 2004, Κόμης 2001, Σατρατζέμη, Δαγδιλέλης & Ευαγγελίδης 2002, Τζιμογιάννης & Κόμης 2000). Η μεταβλητή αποτελεί πρωταρχική και θεμελιώδη έννοια σε όλα τα περιβάλλοντα εκμάθησης του προγραμματισμού. Οι αναπαραστάσεις των μαθητών σχετικά με την έννοια της μεταβλητής επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργική εφαρμογή πιο σύνθετων υπολογιστικών δομών και εννοιολογικών εργαλείων (δομή ελέγχου, δομές επανάληψης, πίνακες, διαδικασίες, συναρτήσεις κ.λ.π.) για την επίλυση προβλημάτων (Τζιμογιάννης, Α., Πολίτης, Π. & Κόμης, Β. 2005). Εξάλλου, στη Γ' ΕΠΑΛ διδάσκονται τα μαθήματα "Προγραμματισμός σε γραφικό Περιβάλλον" (Βουτυράς Γεώργιος, Βιδιαδάκης Ανδρέας, Ματζάκος Πέτρος, Σκουρλάς Χρήστος) και "Δομημένος Προγραμματισμός" και στη Γ ΓΕΛ το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" (Βακάλη Α., Γιαννόπουλος Η., Ιωαννίδης Ν., Κοίλιας Χ., Μάλαμας Κ., Μανωλόπουλος Ι., Πολίτης Π.). Μάλιστα, τα δύο τελευταία μαθήματα είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα και γι αυτό κρίνεται αναγκαίο να έχουν αποσαφηνιστεί επαρκώς όλες οι έννοιες και διαδικασίες. Ιδιαίτερα χρήσιμη για τα παιδιά φαίνεται η οπτική αναπαράσταση εννοιών όπως "μεταβλητή", "εκχώρηση τιμής", "μνήμη", αφού δυσκολεύονται να διαβάσουν και να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες. Ωστόσο, αυτές αποτελούν στοιχειώδη γνώση για την εισαγωγή στον Προγραμματισμό. Για τους παραπάνω λόγους έγινε χρήση του Scratch και αναπαραστάθηκε με συμβολικό τρόπο η μνήμη και η εκχώρηση τιμών σε μεταβλητές, αλλά και η διαδικασία αντιμετάθεσης των τιμών δύο μεταβλητών. Τα παιδιά αρχικά διασκέδασαν με τον αστείο τρόπο που επιλέχθηκε, αλλά στην πορεία φάνηκε ότι αυτά τα μικρά, αστεία σενάρια, με πρωταγωνιστή το γνωστό γάτο του Scratch, χαράχτηκαν στη μνήμη τους και επετεύχθησαν με εύκολο και αποδοτικό τρόπο οι στόχοι του μαθήματος.

2 Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πως δύο θέσεις μνήμης, δεσμευμένες από δυο μεταβλητές (ίδιου τύπου δεδομένων), μπορούν να ανταλλάξουν τα περιεχόμενά τους χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφορίας. Στόχοι του σεναρίου είναι: 1. Να παρατηρήσει ο μαθητής πως αποθηκεύονται οι μεταβλητές στην μνήμη και να διαπιστώσει τη διαφορά στον ορισμό μιας μεταβλητής και στην απόδοση τιμής σε αυτήν. 2. Να προβλέψει πως μπορούν δυο θέσεις μνήμης να ανταλλάξουν τα δεδομένα τους. 3. Να μελετήσει παραστατικά την διαδικασία εναλλαγής. 4. Να διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η διαδικασία αυτή για να μην υπάρξει απώλεια πληροφορίας. 5. Να αποδειχθεί ότι η διαδικασία (α=β και β=α) δεν κάνει ανταλλαγή δεδομένων (όπου α και β δύο οποιεσδήποτε μεταβλητές ίδιου τύπου). 6. Να εκτιμήσει την ανάγκη χρήσης μιας βοηθητικής μεταβλητής που έχει τον ρόλο της προσωρινής αποθήκης. 7. Να είναι σε θέση να επεκτείνει την διαδικασία σε περισσότερες των δυο μεταβλητών. 8. Να αναπαραστήσει οπτικά την κυκλική εναλλαγή Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής, στο οποίο υπάρχουν υπολογιστές με εγκατεστημένη τη Γλώσσα Οπτικού προγραμματισμού VisualBasic 8 (VB8). Προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία αναπαράστασης μεταβλητών στη μνήμη αλλά και η εναλλαγής τιμών ανάμεσα σε δύο μεταβλητές, θα χρησιμοποιηθούν δυο εφαρμογές αναπτυγμένες με την βοήθεια του Scratch. Εάν, δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το διαδίκτυο για να αλληλεπιδράσουν οι μαθητές on line με τις εφαρμογές, θα ήταν προτιμότερο να είναι εγκατεστημένο το περιβάλλον του Scratch σε κάθε υπολογιστή. Διαφορετικά, ο καθηγητής διαμοιράζει τα εκτελέσιμα αρχεία του Scratch, τα οποία έχουν παραχθεί με την βοήθεια του Byob. Καλό θα ήταν, να υπάρχει και το εργαλείο NetOp, έτσι ώστε ο καθηγητής να διαμοιράσει τα αρχεία της βοηθητικής εφαρμογής, αλλά και τα φύλλα εργασίας που αφορούν έργα σε VB8. Στην έσχατη περίπτωση ο καθηγητής, είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει τις φόρμες των φύλλων εργασιών στον πίνακα. Αρχικά ο καθηγητής υπενθυμίζει στα παιδιά την έννοια της μεταβλητής και τον τρόπο που αυτή αποθηκεύεται στη μνήμη του υπολογιστή. Σαν εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο 1 (http://scratch.mit.edu/projects/ /) που έχει φτιαχτεί σε Scratch. Σε αυτό, υπάρχουν ενδεικτικά 6 ερμάρια τα οποία αναπαριστούν 6 θέσεις μνήμης, ενώ κάποια από αυτά φαίνονται ανοιχτά. Οι μαθητές καλούνται να ορίσουν τρεις μεταβλητές και τα περιεχόμενα αυτών. Τα ονόματα των μεταβλητών θα περαστούν σαν ετικέτες στα ερμάρια, ενώ οι τιμές τους θα αποθηκευτούν μέσα στα συρτάρια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο πρώτος στόχος που τέθηκε και έχει παρατηρηθεί ότι οι πολλαπλές αναπαραστάσεις είναι ιδιαίτερα αποδοτικές για τους μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν διαδικασίες που γίνονται στο εσωτερικό του υπολογιστή. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι οι μαθητές διαπίστωσαν την διαφορά ανάμεσα στη δήλωση της μεταβλητής και στην απόδοσή τιμής σε αυτήν. Έπειτα, ακολουθεί η εννοιολογική ανάλυση, αρχικά με τη μορφή συζήτησης. Οι μαθητές και ο καθηγητής συζητούν πως θα μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα της εναλλαγής του περιεχομένου δύο μεταβλητών. Η αναμενόμενη απάντηση στη φάση αυτή, εάν πρόκειται για δυο μεταβλητές a, b είναι a=b και b=a. Η πρότερη άποψη που έχουν οι μαθητές από τα Μαθηματικά και οι αυτόματες νοητικές διαδικασίες με τις οποίες έχουν μάθει να σκέφτονται, καθιστούν αυτονόητη μια τέτοια απάντηση. Ζητείται από τα παιδιά να επαληθευόσουν την απάντηση που έδωσαν και να μελετήσουν την περίπτωση a=1 b=2. Γρήγορα διαπιστώνουν ότι η απάντησή τους δεν είναι σωστή καθώς υπάρχει απώλεια πληροφορίας. Ο καθηγητής, ωστόσο, δεν δίνει έτοιμη την απάντηση παρά προτείνει την επίλυση ενός παρόμοιου προβλήματος: η ανταλλαγή του περιεχομένου δυο κουβάδων. Οι μαθητές κάθονται πλέον σε δυάδες στο εργαστήριο της πληροφορικής. Έτσι, προγραμματίζοντας σε ζευγάρια, μπορούν να εκτελέσουν και να παρακολουθήσουν το δεύτερο έργο προσομοίωσης. Κι αυτή η προβληματική έχει υλοποιηθεί με τη βοήθεια του Scratch και τα παιδιά αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή προκειμένου να κατανοήσουν τη διαδικασία εναλλαγής. Ο σκοπός του σεναρίου θεωρείται ότι επιτυγχάνεται εφόσον οι μαθητές είναι σε θέση να περιγράψουν την διαδικασία και να την εφαρμόσουν στην περίπτωση δύο μεταβλητών. Η διαπίστωση από μέρους των παιδιών της αναγκαιότητας της βοηθητικής μεταβλητής είναι εξίσου σημαντική. Η μετωπική διδασκαλία που θα ήταν σαφώς πιο εύκολη (για τον εκπαιδευτικό) δεν θεωρείται ότι είναι αποδοτική στην περίπτωση της διδασκαλίας του συγκεκριμένου αντικειμένου. Οι μαθητές

3 ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στη τεχνική της επίδειξης και μέσα από τη γνωστική σύγκρουση ανακάλυψαν ότι στην περίπτωση του Προγραμματισμού η επίλυση του προβλήματος απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς. Στο πρώτο φύλλο εργασίας, λοιπόν, οι μαθητές θα κληθούν να επιλύσουν την εναλλαγή των περιεχομένων δύο μεταβλητών στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Visual Basic με τη χρήση μιας τρίτης μεταβλητής και τριών εντολών ανάθεσης. Η πρακτική εφαρμογή των όσων διαπίστωσαν είναι απαραίτητη προκειμένου να εξοικειωθούν με τη διαδικασία, να κατανοήσουν την έννοια της αντιμετάθεσης των μεταβλητών και να την επεκτείνουν στο δεύτερο φύλλο εργασίας στο πλαίσιο ECLiP. Εκεί, πέντε ετικέτες πρέπει να ολισθήσουν κυκλικά γύρω από ένα τραπέζι. Ο προγραμματισμός σε ζευγάρια θα βοηθήσει τα παιδιά να υλοποιήσουν το πρόγραμμα καθώς ζητείται αριστερόστροφη, αλλά και δεξιόστροφη ολίσθηση, ενώ παράλληλα θα συγκρίνουν την αλληλουχία των εντολών στις δύο περιπτώσεις. Συμπεράσματα Το σενάριο υλοποιήθηκε στην Γ τάξη ΕΠΑΛ και ο αριθμός των μαθητών που έλαβαν μέρος στην παρέμβαση ήταν 49. Η διδακτική τακτική που ακολουθήθηκε φάνηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Οι μαθητές με τη βοήθεια του πρώτου έργου σε Scratch αποσαφήνισαν στο σύνολό τους την διαδικασία της δήλωσης μεταβλητών και της αναπαράστασης αυτών στην μνήμη του υπολογιστή. Έπειτα, αφού συζητήθηκε η εναλλαγή των τιμών δύο μεταβλητών, αντιμετωπίστηκε ο αναμενόμενος θόρυβος με την παρουσίαση του δεύτερου έργου (πάλι σε Scratch). Έτσι, τα παιδιά διαπίστωσαν πως, όντως είναι απαραίτητη η χρήση του βοηθητικού κουβά/μεταβλητής. Ο προγραμματισμός σε ζευγάρια ήταν αποδοτικός, ιδιαίτερα κατά την ενασχόληση με το δεύτερο φύλλο εργασίας, καθώς φάνηκε λίγο πιο απαιτητικό και αυξημένης δυσκολίας για τα παιδιά. Ο "οδηγός" και ο "παρατηρητής" κατάφεραν να υλοποιήσουν την δεξιόστροφη ολίσθηση ετικετών στο τραπέζι, ωστόσο κάποια ζευγάρια δεν κατάφεραν να την τροποποιήσουν έτσι ώστε να επιτευχθεί η αριστερόστροφη ολίσθηση. Η Παρέμβαση μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε θετικά αποτελέσματα στους μαθητές και οι στόχοι επετεύχθησαν στο σύνολό τους. Φάνηκαν ιδιαίτερα αποδοτικά για την κατανόηση των διαδικασιών, η αναπαράστασή τους με τη βοήθεια του Scratch. Ο χρόνος που χρειάστηκε για την εκτέλεση ολόκληρου του σεναρίου ήταν ικανοποιητικός και αρκετός για όλους τους μαθητές. Αναφορές Rogalski J. & Vergnaud G. (1987), Didactique de l informatique et acquisitions cognitives en programmation, Psychologie Françαise, 32(2), Βακάλη Α., Γιαννόπουλος Η., Ιωαννίδης Ν., Κοίλιας Χ., Μάλαμας Κ., Μανωλόπουλος Ι., Πολίτης Π., Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΟΕΔΒ Γρηγοριάδου Μ., Γόγουλου Α., Γούλη Ε. & Σαμαράκου Μ. (2004), Σχεδιάζοντας «Διερευνητικές + Συνεργατικές» δραστηριότητες σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού, στο Π..Πολίτης (επιμ), Πρακτικά 2ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή "Διδακτική της Πληροφορικής " 86-96, Βόλος Βουτυράς Γεώργιος, Βιδιαδάκης Ανδρέας, Ματζάκος Πέτρος, Σκουρλάς Χρήστος, Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual Basic, ΟΕΔΒ Κόμης Β. (2001), Μελέτη βασικών εννοιών του προγραμματισμού στο πλαίσιο μιας οικοδομηστικής διδακτικής προσέγγισης, ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση, 2(2-3), Σατρατζέμη Μ., Δαγδιλέλης Β. & Ευαγγελίδης Γ. (2002), Μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του προγραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Τόμος Α', , Ρόδος Τζιμογιάννης Α. & Κόμης Β. (2000), Η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό: δυσκολίες και παρανοήσεις μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Τζιμογιάννης, Α., Πολίτης, Π. & Κόμης, Β. (2005). Μελέτη των αναπαραστάσεων τελειόφοιτων μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την έννοια της μεταβλητής. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής (σ ), Κόρινθος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σενάριο: 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Σενάριο για την αντιμετάθεση των τιμών δύο ή περισσότερων μεταβλητών σε γραφικό περιβάλλον προγραμματισμού (VB8) με την βοήθεια προσομοίωσης σε Scratch. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 3 διδακτικές ώρες 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Ο σχεδιασμός του σεναρίου αφορά το μάθημα του προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον και ειδικότερα την ενότητα που αναλύει τον τρόπο με τον οποίο δύο μεταβλητές μπορούν να ανταλλάξουν τα περιεχόμενά τους. Οι μαθητές της Γ τάξης του ΕΠΑΛ διδάσκονται παράλληλα με το μάθημα αυτό και τον Δομημένο Προγραμματισμό, όπου γίνεται χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Pascal. Όσον αφορά τα Γενικά Λύκεια οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ τάξης διδάσκονται το μάθημα της "Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον". Οπότε, θεωρείται ότι θα φανεί χρήσιμη η προσέγγιση αυτού του σεναρίου και για τα τρία μαθήματα εφόσον ο μηχανισμός της ανταλλαγής παραμένει ίδιος. Αφού, γίνει κατανοητή η διαδικασία ανάμεσα σε δύο μεταβλητές, μπορεί κάλλιστα να επεκταθεί σε περισσότερες και με την βοήθεια του οπτικού προγραμματισμού να αναπαρασταθεί η κυκλική εναλλαγή π.χ. πέντε μεταβλητών. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ έχουν έρθει σε επαφή με τον οπτικό προγραμματισμό και γνωρίζουν ήδη να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν απλές εφαρμογές σε Visual Basic. Μάλιστα, έχουν διδαχθεί την έννοια της μεταβλητής και τους βασικούς τύπους δεδομένων, αλλά και τους τελεστές που επιδέχεται ο κάθε τύπος. Τέλος, θα πρέπει να έχουν ήδη αφομοιώσει την εντολή απόδοσης τιμής. Ιδιαίτερες γνώσεις για το Scratch δεν απαιτούνται καθώς η βοηθητική εφαρμογή θα επιδράσει σαν μια διαδραστική παρουσίαση και μπορεί ο καθηγητής εύκολα να δώσει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα ανοιχθεί και θα εκτελεστεί η εφαρμογή. Στην περίπτωση δε, που το αρχείο του Scratch έχει διαμοιραστεί στο διαδίκτυο ή τους έχει δοθεί το εκτελέσιμο, η εκτέλεση της παρουσίασης δεν απαιτεί καν εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch. 4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές πως δύο θέσεις μνήμης, δεσμευμένες από δυο μεταβλητές (ίδιου τύπου δεδομένων), μπορούν να ανταλλάξουν τα περιεχόμενά τους χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφορίας. Στόχοι του σεναρίου είναι: 9. Να παρατηρήσει ο μαθητής πως αποθηκεύονται οι μεταβλητές στην μνήμη και να διαπιστώσει τη διαφορά στον ορισμό μιας μεταβλητής και στην απόδοση τιμής σε αυτήν. 10. Να προβλέψει πως μπορούν δυο θέσεις μνήμης να ανταλλάξουν τα δεδομένα τους. 11. Να μελετήσει παραστατικά την διαδικασία εναλλαγής. 12. Να διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η διαδικασία αυτή για να μην υπάρξει απώλεια πληροφορίας. 13. Να αποδειχθεί ότι η διαδικασία (α=β και β=α) δεν κάνει ανταλλαγή δεδομένων (όπου α και β δύο οποιεσδήποτε μεταβλητές ίδιου τύπου). 14. Να καταλάβει την ανάγκη χρήσης μιας βοηθητικής μεταβλητής που έχει τον ρόλο της προσωρινής αποθήκης. 15. Να είναι σε θέση να επεκτείνει την διαδικασία σε περισσότερες των δυο μεταβλητών. 16. Να αναπαραστήσει οπτικά την κυκλική εναλλαγή 5. Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου Αρχικά ο καθηγητής υπενθυμίζει στα παιδιά την έννοια της μεταβλητής και τον τρόπο που αυτή αποθηκεύεται στη μνήμη του υπολογιστή. Σαν εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο. Σε αυτό οι μαθητές μπορούν να ορίσουν τρεις μεταβλητές και τα περιεχόμενα αυτών. Τα ονόματα των μεταβλητών

5 θα περαστούν σαν ετικέτες στα συρτάρια, ενώ οι τιμές τους θα αποθηκευτούν μέσα στα συρτάρια. (στόχος 1) Έπειτα, τίθεται το πρόβλημα της εναλλαγής τιμών σε δυο μεταβλητές στη μνήμη. Η αναμενόμενη απάντηση είναι πως χρειάζονται δύο εντολές ανάθεσης (α=β και β=α) και οι μεταβλητές α και β θα αλλάξουν περιεχόμενο. Μέσα, από ένα αριθμητικό παράδειγμα, οι μαθητές γρήγορα θα διαπιστώσουν πως το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό, όσο αρχικά νόμιζαν (στόχος 5). Ο καθηγητής, προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές το πρόβλημα μπορεί να προτείνει την προσομοίωση του με αυτό της εναλλαγής του περιεχομένου δύο κουβάδων. Έτσι, οι μαθητές μπορούν εύκολα και αβίαστα να καταλάβουν πως σε κάθε περίπτωση εναλλαγής, χρειάζεται ένα βοηθητικό και προσωρινό αποθηκευτικό μέσο. Στην μία περίπτωση είναι ένας άδειος κουβάς, όταν πρόκειται για μεταβλητές, τι θα χρειαστούν; Μέσα από το πρώτο φύλλο εργασίας, λοιπόν, θα μάθουν πως γίνεται η εναλλαγή με τη χρήση μιας τρίτης μεταβλητής και τριών εντολών ανάθεσης. Τέλος, μπορεί να επεκταθεί η εναλλαγή τιμών σε περισσότερες μεταβλητές με τη μελέτη του δευτέρου φύλλου εργασιών (στόχος 8). 6. Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών Η μεταβλητή στα μαθηματικά είναι στατική, αφού αναπαριστά μια λειτουργική σχέση. Αυτό αποτελεί συνήθως διδακτικό εμπόδιο στην οικοδόμηση της δυναμικής τροποποίησης της τιμής της μεταβλητής

6 κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος (Rogalski J. & Vergnaud G., 1987). Κατά συνέπεια, μια δυσκολία που συναντάται συχνά από μέρους των μαθητών είναι η κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής. Ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της δυσκολίας είναι η αναπαράσταση της μνήμης του υπολογιστή με κουτάκια. Το κάθε κουτάκι έχει ένα όνομα που είναι και το όνομα της μεταβλητής. Συχνό, είναι επίσης το φαινόμενο, να συγχέεται η έννοια της δήλωσης μιας μεταβλητής με την απόδοση τιμής σε αυτή. Κατά την δήλωση της μεταβλητής απλά «βαφτίζεται» το κουτάκι της μνήμης και παίρνει όνομα. Εάν το κουτάκι της μνήμης είναι μικρό ή μεγάλο, εξαρτάται από τον τύπο της μεταβλητής. Κατά την απόδοση τιμής σε μια μεταβλητή α, απλά γράφεται η τιμή αυτή στο κουτάκι που δεσμεύτηκε για την α. Εφόσον, θεωρηθεί πως οι μαθητές έχουν ξεπεράσει αυτό το στάδιο, έρχονται αντιμέτωποι με μια άλλη προβληματική. Καθώς στα μαθηματικά η έννοια της μεταβλητής χρησιμοποιείται διαφορετικά, οι μαθητές εκφράζουν μια δυσκολία να κατανοήσουν πως στον υπολογιστή η θέση μνήμης αλλάζει περιεχόμενο με την εντολή ανάθεσης τιμής, ενώ η παλαιότερη τιμή χάνεται! Έτσι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εναλλαγής τιμών ανάμεσα σε δύο μεταβλητές, η πρώτη λύση που προτείνουν πάντα είναι πως πολύ απλά αρκεί να γραφτεί α=β και β=α και οι τιμές των α και β θα ανταλλαχθούν. Γρήγορα, συνειδητοποιούν (ίσως με ένα απλό αριθμητικό παράδειγμα π.χ. α=3 β=5) ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και πως χάνονται τα περιεχόμενα της μεταβλητής α. Η τεχνική της γνωστικής σύγκρουσης φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού η πρότερη γνώση αποτελεί αφορμή για αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με μια άλλη προσέγγιση. 7. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/θεωρίες μάθησης Το σενάριο βασίζεται στη θεωρία του δομητισμού που θεωρεί ότι η γνώση είναι προϊόν προσωπικής οικοδόμησης μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Μέσα από τη γνωστική σύγκρουση, έρχονται οι μαθητές αντιμέτωποι με την αναζήτηση μιας νέας πρακτικής που θα επιλύσει το πρόβλημα της εναλλαγής του περιεχομένου δύο μεταβλητών. Ο καθηγητής δεν αποκαλύπτει τη λύση, αλλά δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα για να την ανακαλύψουν οι μαθητές. Οι διαφορετικές οπτικές αναπαραστάσεις αποτελούν βοηθητικό υλικό προκειμένου να εποικοδομηθούν οι γνώσεις. Η συζήτηση και ο προγραμματισμός σε ζευγάρια θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων και παράλληλα η επίλυση ή μη των φύλλων εργασίας θα αποτελέσει προϊόν αξιολόγησης. 8. Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής, στο οποίο υπάρχουν υπολογιστές με εγκατεστημένη τη Γλώσσα Οπτικού προγραμματισμού VisualBasic 8 (VB8). Προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία εναλλαγής τιμών ανάμεσα σε δύο μεταβλητές, θα χρησιμοποιηθεί μία εφαρμογή αναπτυγμένη με την βοήθεια του Scratch. Εάν, δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο για να αλληλεπιδράσουν οι μαθητές on line με την εφαρμογή, θα ήταν προτιμότερο να είναι εγκατεστημένο το περιβάλλον του scratch σε κάθε υπολογιστή. Αλλιώς, ο καθηγητής διαμοιράζει το εκτελέσιμο αρχείο του Scratch, που έχει παραχθεί με την βοήθεια του Byob. Καλό θα ήταν να υπάρχει και το εργαλείο NetOp, έτσι ώστε, ο καθηγητής να διαμοιράσει το αρχείο της βοηθητικής εφαρμογής, αλλά και τα φύλλα εργασίας που αφορούν έργα σε VB8. Διαφορετικά ο καθηγητής, είναι υποχρεωμένος να σχεδιάσει τις φόρμες των φύλλων εργασίας στον πίνακα. 9. Οργάνωση της τάξης εφικτότητα σχεδίασης Οι μαθητές κατά την εννοιολογική ανάλυση κάθονται σε ομάδες των δύο ατόμων στο εργαστήριο της πληροφορικής. Έτσι, προγραμματίζοντας σε ζευγάρια μπορούν να παρακολουθήσουν τη σταδιακή επίλυση της εναλλαγής τιμών των μεταβλητών και να προτείνουν από κοινού λύσεις στο πρόβλημα (είτε αφορά μεταφορά τιμών, είτε μεταφορά υγρών). Ωστόσο, θεωρείται πιο αποδοτικό κατά την ενασχόληση με τα φύλλα εργασίας ο κάθε μαθητής να αντιμετωπίσει μόνος του την πρόκληση της πρακτικής εφαρμογής στη συγγραφή κώδικα. Αν, παρόλα αυτά κάποιοι μαθητές αδυνατούν να ολοκληρώσουν αυτόνομα ένα φύλλο εργασίας, τότε προτείνεται να συνεργαστούν με κάποιον μέσο σε απόδοση μαθητή, καθώς ένας μαθητής με υψηλές προδιαγραφές εργάζεται με πιο γοργούς ρυθμούς καθιστώντας αδύνατη την παρακολούθησή του. 10. Περιγραφή Φύλλων Εργασίας 1ο Φύλλο δραστηριοτήτων

7 Βήμα 1ο : Δίνονται οδηγίες για να εκτελεστεί το έργο δήλωσης και εκχώρησης τιμής σε τρείς μεταβλητές. Γίνεται συζήτηση για την πλήρη κατανόηση των δύο εννοιών (δήλωση και εκχώρηση). (στόχος 1) Βήμα 2 ο, 3 ο, 4 ο : Ζητείται από τους μαθητές να ανοίξουν και να παρακολουθήσουν το δεύτερο έργο στο Scratch. Πρόκειται για την εναλλαγή του νερού και του χυμού, έτσι ώστε να μπουν στα κατάλληλα ποτήρια. Επισημαίνεται, ότι χρειαζόμαστε ένα βοηθητικό άδειο ποτήρι για να μην πέσει ούτε νερό, ούτε χυμός. (στόχος 3) Βήμα 5 ο : Σε αυτό το βήμα γίνετε εφαρμογή των όσων έμαθαν τα παιδιά σε περιβάλλον Visual Basic. Τους δίνεται η μορφή της φόρμας που θα σχεδιάσουν καθώς και ο κώδικας που θα γράψουν στο κουμπί. Στη φάση αυτή δίνεται εσκεμμένα ο λάθος κώδικας (α=β β=α) προκειμένου να διαπιστώσουν, μέσα από τη δοκιμή, ότι το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. (στόχος 4, 5) Βήμα 6 ο : Τέλος, επισημάνεται η αναγκαιότητα χρήσης μιας βοηθητικής μεταβλητής (στόχος 6) και δίνεται ο σωστό κώδικας και εξάγονται τα ανάλογα συμπεράσματα. 2ο Φύλλο δραστηριοτήτων Στο 2 ο φύλλο δραστηριοτήτων, γίνεται επέκταση της ανταλλαγής δεδομένων σε περισσότερες από δυο μεταβλητές. Για να επιτευχθεί αυτό, γίνεται χρήση της κυκλικής ολίσθησης/εναλλαγής. (στόχος 7) Βήμα 1 ο : Ζητείται από τους μαθητές να σχεδιαστεί η φόρμα και να προγραμματιστεί το ένα από τα δύο κουμπιά, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η αριστερόστροφη ολίσθηση. (στόχος 8) Βήμα 2 ο : Τέλος, γίνονται οι αντίστοιχες αλλαγές στον κώδικα του άλλου κουμπιού, έτσι ώστε να έχουμε ολίσθηση προς τα δεξιά.

8 Ανταλλαγή των τιμών δύο μεταβλητών Βήμα 1ο: Ανοίξτε και εκτελέστε το έργο έργο. Φύλλο εργασίας 1 Βήμα 2ο: Αφού έχετε κατανοήσει πως γίνεται η δήλωση και εκχώρηση τιμής σε μια μεταβλητή, θα ανοίξετε και θα εκτελέσετε το έργο της προσομοίωσης. Βήμα 3ο: Παρατηρήστε ότι έχετε δύο κουβάδες, ένα με νερό και ένα με χυμό. Κατά λάθος, κάποιος έβαλε το νερό στον κουβά του χυμού και αντίστροφα. Πως μπορούμε να τα βάλουμε σε σωστούς κουβάδες; Βήμα 4 ο : Καταρχήν, θα χρειαστείτε ένα βοηθητικό άδειο ποτήρι. Εκεί, αδειάζετε το νερό προσωρινά. Έπειτα, κάνετε κλικ στο ποτήρι του χυμού και το περιεχόμενό του θα μεταφερθεί στο σωστό ποτήρι (εκεί που ήταν αρχικά το νερό). Τέλος, κάνετε κλικ το ποτήρι που είναι προσωρινά το νερό για να μεταφερθεί στο σωστό ποτήρι. Βήμα 5 ο : Ανοίξτε τη Visual Basic και σχεδιάστε την παρακάτω φόρμα. Υπάρχουν 3 πλαίσια κειμένου και 3 ετικέτες. Με το πάτημα του κουμπιού γίνεται η εναλλαγή στις τιμές των δυο μεταβλητών. Αρχικά, δοκιμάστε να γράψετε στον κώδικα του κουμπιού το παρακάτω: Dim a, b As Integer TextBox1.Enabled = True TextBox2.Enabled = True a = TextBox1.Text b = TextBox2.Text a = b b = a TextBox5.Text = a TextBox4.Text = b TextBox1.Enabled = False TextBox2.Enabled = False Τι παρατηρείτε; Γίνεται σωστά η εναλλαγή ή χάνονται τα δεδομένα της μεταβλητής α; Βήμα 6 ο :Τροποποιήστε την παραπάνω φόρμα προσθέτοντας την βοηθητική μεταβλητή temp και διορθώστε και τον κώδικα.

9 Dim a, b, temp As Integer TextBox1.Enabled = True TextBox2.Enabled = True a = TextBox1.Text b = TextBox2.Text temp = a a = b b = temp TextBox3.Text = temp TextBox3.Visible = True Label3.Visible = True TextBox5.Text = a TextBox4.Text = b TextBox1.Enabled = False TextBox2.Enabled = False Υπάρχει τώρα απώλεια πληροφορίας; Τι συμπεραίνετε; Είναι αναγκαία η χρήση της βοηθητικής προσωρινής μεταβλητής temp;

10 Ανταλλαγή των τιμών δύο μεταβλητών Φύλλο εργασίας 2 Βήμα 1 ο : Ανοίξτε το περιβάλλον της VB και σχεδιάστε την φόρμα (εικόνα 1). Πατώντας το κουμπί της αριστερόστροφης φοράς θα πρέπει οι ετικέτες γύρω από το τραπέζι να κάνουν μια αντίστοιχη ολίσθηση (εικόνα 2). Εικόνα 1 Βήμα 2 ο : Ποιες αλλαγές θα κάνατε στον κώδικά σας προκειμένου να λειτουργεί και το άλλο κουμπί; Εικόνα 2 Εικόνα 3

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λογισμικό Αράχνη Επικουρικό Εργαλείο στην Διδασκαλία του Προγραμματισμού»

«Το Λογισμικό Αράχνη Επικουρικό Εργαλείο στην Διδασκαλία του Προγραμματισμού» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Λογισμικό Αράχνη Επικουρικό Εργαλείο στην Διδασκαλία του Προγραμματισμού» Αθανάσιος Βρακόπουλος 1, Ολυμπία Βρακοπούλου 2, Γιώργος Μακρής 3 1 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ουρανία Καλαντζή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Αναπαραστάσεων Τελειόφοιτων Μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την Έννοια της Μεταβλητής

Μελέτη των Αναπαραστάσεων Τελειόφοιτων Μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την Έννοια της Μεταβλητής Μελέτη των Αναπαραστάσεων Τελειόφοιτων Μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την Έννοια της Μεταβλητής Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1, Παναγιώτης Πολίτης 2, Βασίλης Κόµης 3 1 Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διδακτική της έννοιας της μεταβλητής Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 9 ΔΟΜΕΣΕΠΙΛΟΓΗΣΣΤΟ SCRATCH ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ikotini@sch.gr stzelepi@sch.gr Περιεχόμενα Σεναρίου 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Μέρος: Θέμα: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος.

Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. Μπάλες Μπιλιάρδου Σενάριο για την επεξεργασία εικόνας με το Paint.NET που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Μπάλες μπιλιάρδου 2. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου

Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών στον προγραμματισμό, με

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιους μαθησιακούς στόχους θα προσδιορίζατε στα πλαίσια της διδακτικής δραστηριότητας;

1. Ποιους μαθησιακούς στόχους θα προσδιορίζατε στα πλαίσια της διδακτικής δραστηριότητας; Σας έχει ανατεθεί η διδασκαλία της μετα-ελεγχόμενης επανάληψης (εντολή «όσο») στα πλαίσια μιας διδακτικής ώρας της Γ λυκείου. Οι μαθητές έχουν πραγματοποιήσει ένα εισαγωγικό μάθημα για τους προκαθορισμένους

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH

Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH Εισαγωγή στη Δομή Επιλογής με το Προγραμματιστικό Περιβάλλον SCRATCH M. Κυπριανίδου 1, Γ. Μαυροχαλυβίδης 2 1 1ο Π.Π. Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, mmkypr@yahoo.gr 2 ΓΕΛ Μάδυτου Ν. Θεσσαλονίκης, gmeap07@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτέλεση Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα μέσα στο Word και στο Excel»

«Εκτέλεση Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα μέσα στο Word και στο Excel» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Εκτέλεση Αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα μέσα στο Word και στο Excel» Αθανάσιος Βρακόπουλος 1, Ολυμπία Βρακοπούλου 2, Γιώργος Μακρής 3, Νικόλαος Τσαλός 4

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων

Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων Αναγκαιότητα χρήσης της δομής δεδομένων του πίνακα και η μη δυνατότητα χρήσης πινάκων Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ευαγγελία Λιάνου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική πρόταση στην Πληροφορική Γ Γυμνασίου με θέμα: «Από τον Αλγόριθμο στον Προγραμματισμό σε περιβάλλον MicroWorlds Pro»

ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική πρόταση στην Πληροφορική Γ Γυμνασίου με θέμα: «Από τον Αλγόριθμο στον Προγραμματισμό σε περιβάλλον MicroWorlds Pro» ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική πρόταση στην Πληροφορική Γ Γυμνασίου με θέμα: «Από τον Αλγόριθμο στον Προγραμματισμό σε περιβάλλον MicroWorlds Pro» Μαζέρας Αχιλλέας ΠΕ19 MsC Αυτοματισμού 1 ο Γυμνάσιο Καισαριανής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ώρα είναι; 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου

Τι ώρα είναι; 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου. 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου Τι ώρα είναι; Σενάριο που χρησιμοποιεί Internet, πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (προτείνεται Paint.NET) και το Scratch. Τo σχεδίασε ο εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ20 Μαλλιαρίδης Κωνσταντίνος. 1. Τίτλος διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής Διδακτική της Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγή Δημήτριος Τσώλης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Προβληματική Την τελευταία εικοσαετία,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ στα ΤΕΕ

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ στα ΤΕΕ Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ στα ΤΕΕ Εγγραφο Γ2/4835/20-10-99 ΣΧΕΤ. : Πράξη με αριθμό 26/99 του Π. Ι. Σας αποστέλλουμε οδηγίες για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο

με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο 1 7 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Συναρτήσεις Microsoft Excel 2003-2007. με συνθήκη όπως Countif και IF-ΤΗΕΝ-ELSE στο ΚΟΠΟ Οι μαθητές μετά το τέλος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΣΕ 4 ου ΣΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κατακόρυφη - Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές)

Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Scratch Δημοτικό 4: Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch (οι μεταβλητές σαν απαριθμητές) Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τίτλος σεναρίου Μεταγραφή του γενετικού υλικού 1.2 Δημιουργός σεναρίου Δασκαλάκη Αικατερίνη, ΠΕ04.04

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Νικολέττα Σούλα nsoula@sch.gr Καθηγήτρια Πληροφορικής, Med Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο με θέμα τη χρήση της Απλής Επιλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο υπολογισμός μεγίστου/ελαχίστου τριών αριθμών.

Διδακτικό σενάριο με θέμα τη χρήση της Απλής Επιλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο υπολογισμός μεγίστου/ελαχίστου τριών αριθμών. Διδακτικό σενάριο με θέμα τη χρήση της Απλής Επιλογής για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως ο υπολογισμός μεγίστου/ελαχίστου τριών αριθμών. Παπαδάκης Εμμανουήλ 1 manpap2007@gmail.com 1 Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο με θέμα: Δημιουργία λίστας σε προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

Διδακτικό σενάριο με θέμα: Δημιουργία λίστας σε προγραμματιστικό περιβάλλον scratch Περίληψη Διδακτικό σενάριο με θέμα: Δημιουργία λίστας σε προγραμματιστικό περιβάλλον scratch Μύρων Αμανατίδης mirdim@sch.gr Καθηγητής Πληροφορικής 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου Στο διδακτικό σενάριο με θέμα: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επανάληψη

Εισαγωγή στην επανάληψη Εισαγωγή στην επανάληψη Στο κεφάλαιο αυτό ήρθε η ώρα να μελετήσουμε την επανάληψη στον προγραμματισμό λίγο πιο διεξοδικά! Έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, χωρίς πολλές επεξηγήσεις, σε προηγούμενα κεφάλαια τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LOGO ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Τοποθέτησε μια χελώνα στην επιφάνεια εργασίας. 2. Με ποια εντολή γράφει η χελώνα μας;.. 3. Γράψε την εντολή για να πάει

Διαβάστε περισσότερα

«Αλγοριθμική σκέψη στο Λύκειο Πρόταση διδασκαλίας της δομής σύνθετης επιλογής με χρήση του Scratch και της Γλωσσομάθειας»

«Αλγοριθμική σκέψη στο Λύκειο Πρόταση διδασκαλίας της δομής σύνθετης επιλογής με χρήση του Scratch και της Γλωσσομάθειας» «Αλγοριθμική σκέψη στο Λύκειο Πρόταση διδασκαλίας της δομής σύνθετης επιλογής με χρήση του Scratch και της Γλωσσομάθειας» Δημήτριος Χασανίδης 1, Θαρρενός Μπράτιτσης 2 1 Μεταπτυχιακός φοιτητής, Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο: Σώζοντας το «κίτρινο υποβρύχιο» στη «θάλασσα του BYOB»

Διδακτικό σενάριο: Σώζοντας το «κίτρινο υποβρύχιο» στη «θάλασσα του BYOB» Διδακτικό σενάριο: Σώζοντας το «κίτρινο υποβρύχιο» στη «θάλασσα του BYOB» Κογχυλάκης Γεώργιος kogxylak@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 (Υποδιευθυντής 7 ου Γυμνασίου Ηρακλείου) Περίληψη Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο

Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο Διδακτικό σενάριο: «Ζυγίζοντας» Αριθμούς στον Ψηφιακό Κόσμο Κογχυλάκης Γεώργιος 1, Αγγελιδάκης Νικόλαος 2 kogxylak@sch.gr, aggelid@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 (Υποδιευθυντής 7 ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εισαγωγή στο Scratch

2.1 Εισαγωγή στο Scratch 2.1 Εισαγωγή στο Scratch Στο μάθημα αυτό: θα γνωρίσετε τι είναι προγραμματισμός και τι γλώσσα προγραμματισμού θα έρθετε σε μία πρώτη επαφή με το Scratch και θα δείτε έργα που έχουν υλοποιηθεί με αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo

Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του ΜΚΔ και του ΕΚΠ στην MSWLogo Σχέδια μαθημάτων για την δημιουργία συναρτήσεων υπολογισμού του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚΔ) και του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου (ΕΚΠ) δύο αριθμών, με την γλώσσα προγραμματισμού Logo Κογχυλάκης Σ.

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano»

«Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» «Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του θεωρήματος του Bolzano» Ιορδανίδης Ι. Φώτιος Καθηγητής Μαθηματικών, 2 ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαΐδας fjordaneap@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θεώρημα του Bolzano

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: βασικές δομές (μεταβλητή, επανάληψη, επιλογή)

Ενότητα 11: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: βασικές δομές (μεταβλητή, επανάληψη, επιλογή) Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch

Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Scratch Δημοτικό 2 : Εισαγωγή στις βασικές εντολές και λειτουργίες της Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού (ΦΕΚ 1139/28-7-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές στη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων.

Εφαρμογές στη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων. 1 1 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Εφαρμογές στη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΓΝΩΗ Οι μαθητές έχουν πειραματιστεί σε προηγούμενες συνεδρίες και έχουν κάποια σχετική εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Λίστες στο Scratch 2.0.

Λίστες στο Scratch 2.0. Λίστες στο Scratch 2.0. Σε αρκετές δραστηριότητες μέχρι τώρα χρησιμοποιήσαμε μεταβλητές. Οι μεταβλητές είναι συμβολικά ονόματα που αντιστοιχούν σε θέσεις μνήμης του υπολογιστή. Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ή ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 «Μαθαίνω στη γάτα να σχεδιάζει» Δραστηριότητα 1 Παρατηρήστε τις εντολές στους παρακάτω πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Και οι απαντήσεις τους Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο «παλιό» και στο «σύγχρονο» μάθημα των Μαθηματικών; Στο μάθημα παλαιού τύπου η γνώση παρουσιάζεται στο μαθητή από τον διδάσκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα

Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Εύρεση Συχνοτήτων Εμφάνισης των Περιεχομένων ενός Πίνακα Ευάγγελος Κανίδης 1, Ιωάννης Κούλας 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Γ' Αθήνας, vkanidis@sch.gr 2 Προϊστάμενος Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:453 ΕΞ.: Ζ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΩΛΗΣ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

12:00-13:00 Έναρξη Συνεδρίου Χαιρετισμοί Αμφιθέατρο Προεδρείο: Μ. Γρηγοριάδου, Β. Κόμης, Α. Μικρόπουλος

12:00-13:00 Έναρξη Συνεδρίου Χαιρετισμοί Αμφιθέατρο Προεδρείο: Μ. Γρηγοριάδου, Β. Κόμης, Α. Μικρόπουλος Συνοπτικό Πρόγραμμα Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010 10:30-12:00 Εγγραφές Συνέδρων 12:00-13:00 Έναρξη Συνεδρίου Χαιρετισμοί Προεδρείο: Μ. Γρηγοριάδου, Β. Κόμης, Α. Μικρόπουλος 13:00-14:00 Κεντρική Ομιλία: Orit

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική» Γυµνασίου

«Πληροφορική» Γυµνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 12-10-2009 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς το λένε Computer game στο Scratch

Πώς το λένε Computer game στο Scratch Πώς το λένε Computer game στο Scratch Μιχαηλία Γκαλλέ¹, Χριστόδουλος Σατραζέμης², 1 Μαθήτρια Γ Τάξης, 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου mixaelagalle@gmail.com 2 Μαθητής Γ Τάξης, 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου linosatra@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα