Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;"

Transcript

1 Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Τοῦ Γεωργίου Λεκάκη Σ τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο (ἀρ. 1975, ) ὑπάρχει μία ζωγραφιὰ μὲ θέμα τὴν Ἰθάκη, ποὺ θὰ πρέπη νὰ μᾶς προβληματίση ὅλους, ὅσοι ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸν ἀρχαῖο πολιτισμό, αὐτῆς τῆς παγκοσμίως γνωστῆς νήσου τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τοῦ Ὁμήρου. Ἐπισήμως, λέγεται «Ἄποψη στὴν Ἰθάκη» καὶ οἱ Βρετανοὶ ὑπεύθυνοι τοῦ Μουσεῖου τὴν ἐξηγοῦν ὡς ἑξῆς: «Ἀνθρώπινες μορφές, ποὺ κάθισαν στὸ ἔδαφος, δίπλα ἀπὸ ἀρχαῖα ἐρείπια, μὲ τὸν λόφο νὰ ὑψώνεται πέρα, ἐνῶ εἰκονίζονται καὶ ἄλλοι ἀνθρῶποι σὲ ἀπόσταση, ἀπὸ τὸ κέντρο, πέρα ἀπὸ τὰ δένδρα». Ὡς ἐδῶ καλά, ἀλλὰ τὰ προβλήματα ἀρχίζουν ὅταν θὰ πρέπη νὰ ταυτοποιήσουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα, μὲ κάποιο ἀπὸ τὰ σημερινὰ τοπία τῆς Ἰθάκης. Ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦ πὼς προκεται γιὰ σχέδιο σὲ χαρτὶ (15,7 Χ 22,6 ἑκατ.), ποὺ φιλοτέχνησε ἐπὶ τόπου (καὶ ὄχι ἀπὸ φαντασίας) μὲ πένα καὶ μελάνι χρώματος καφέ, καὶ μετὰ ἐδέχθη ἐπεξεργασία (μὲ «καφὲ πλύση») μὲ γραφίτη, τὸ 1828, ὁ Ἀμερικανὸς ζωγράφος καὶ πορτραιτίστας William Page (Albany, Ν. Ὑόρκης ΗΠΑ Tottenville, νησιῶν Staten ). Ὁ Page φαίνεται νὰ ἐπισκέφθηκε τὰ Ἰώνια νησιά, ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ὅπου εἶχε μεταβῆ. Τὸ σχέδιο αὐτὸ τοῦ Page ἐδώρησε στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο ὁ J. Money, τὸ 1975, ὅπου καὶ φυλάσσεται ἕως σήμερα. Α.Ταυτοποίηση: Προσπαθῶντας νὰ ταυτοποιήσουμε αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο οἰκοδόμημα στὴν σημερινὴ Ἰθάκη, θὰ πρέπη νὰ τὸ τοπο- Τὸ ἀρχαῖο πυραμιδοειδὲς κτίσμα τῆς Ἰθάκης, ἀπὸ σχέδιο τοῦ Page (Βρετ. Μουσεῖo). 102

2 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ θετήσουμε ἢ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, ὅπου ἡ Σχολὴ Ὁμήρου καὶ ὅπου εὑρέθη προσφάτως τὸ Ἀνάκτορο τοῦ Ὀδυσσέως, ἢ στὰ Πηλικᾶτα, ἢ στὸν Ἀετό. Ἴσως καὶ στὸν ἀκόμη ἀνεξερεύνητο Νότο τῆς νήσου... Σὲ αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο θραῦσμα, ποὺ εὑρέθη στὴν Ἰθάκη, εἰκονίζεται καράβι καὶ μαρτυρᾶται μὲ γραμμικὴ Α ἡ ἱστορία τοῦ Ὀδυσσέως μὲ τὶς Σειρῆνες! Β. Σχῆμα: Τὸ δεύτερο θέμα ποὺ προκύπτει εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ κτίσματος, ποὺ ὅπως πεντακάθαρα διακρί νεται εἶναι πυραμιδοειδές! Ἔτσι ἡ Ἰθάκη μπαίνει στὴν χορεία ἐκείνων τῶν μεγάλων μυστηριακῶν τόπων τῆς Ἑλλάδος, ποὺ διέθεταν πυρα μίδες (ὅπως οἱ περιοχὲς τῆς Ἀργολίδος, τῆς Κρήτης, τῆς Λακωνίας, τῶν Θηβῶν, τῆς Τριχωνίδος Αἰτωλοακαρνανίας, κ.ἄ.) καὶ πυραμιδοειδεῖς κατασκευὲς (ὅπως τῆς Γόρτυνος Κρήτης, τὸ Μενελάϊο τῆς Σπάρτης, τὸν βωμὸ τοῦ Διὸς στὴν Πέργαμο, κ.ἀ.) σημαντικὰ πολιτιστικὰ κέν τρα τῆς ἀρχαιότητος. Οἱ πυραμίδες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ἦσαν: ἢ πολυάνδρια (δηλ. τάφοι πολλῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν μαζί, ὁπότε ἴσως αὐτὸ νὰ εἶναι ἕνα πολυάνδριο μνημεῖο γιὰ ὅλους τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέως, ποὺ πιθανὸν νὰ θέλησε νὰ ἱδρύση ὁ πολυμήχανος βασιλεύς, ὅταν ἐπέστρεψε στὸ νησί του), ἢ ἐργαστήρια, ἢ παρατηρητήρια-βίγλες, ποὺ λόγω ὅμως τῆς θέσεώς του, ὅπως παρουσιάζεται στὸ σχέδιο, ἀποκλείεται, ἢ φρυκτωρίες, ἱδρύματα δηλ. ἐπικοινωνίας μὲ σήματα φωτιᾶς ἢ καπνοῦ, μὲ ἄλλους μακρύτερους τόπους, ποὺ γιὰ τὸν παραπάνω λόγο ἐπίσης ἀποκλείεται. ἢ κάτι ἄλλο, ποὺ δὲν ἔχουμε ἀνακαλύψει ἀκόμη... ἢ μᾶλλον ὑποπτευόμεθα, ἀλλὰ δὲν τολμοῦμε νὰ τὸ ποῦμε... Ὅποιο ἀπὸ τὰ παραπάνω καὶ νὰ διαλέξη κανείς, τὸ αἴνιγμα τῆς ταυτοποίησης τῆς τοποθεσίας παραμένει, καθὼς καὶ ἡ τύχη αὐτῶν τῶν τεράστιων ὀγκολίθων (κυκλώπειων), ποὺ ἡ κατασκευή τους παραπέμπει σὲ μυκηναϊκὴ ἐποχή, ἴσως καὶ προγενέστερη. (Σημειώνω πὼς πυραμιδοειδὲς κτίσμα ἀναφέρεται καὶ στοὺς Παξούς, ἄλλο μυστηριακὸ μικρονήσι τοῦ Ἰωνίου πελάγους βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Παξοὶ τὰ νησιὰ τοῦ πάθους», ἐκδ. Ἐρωδιός, 2011). Τέλος, τὸ γεγονὸς τῶν τόσων πολλῶν ἀνθρώπων γύρω ἀπὸ τὸ αἰνιγματικὸ 103

3 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 κυκλώπειο κτίσμα, μαρτυρᾶ πὼς δὲν πρέπει νὰ ἦταν μακριὰ ἀπὸ κάποιο ἄστυ, καὶ γενικά, δὲν ἦταν ἀπόμακρο σημεῖο, ἀλλὰ πολυσύχναστο. ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Παξοὶ τὰ νησιὰ τοῦ πάθους», ἔκδ. Ἐρωδιός, Πάντως ὑπῆρχε ἀρχαῖο θέατρο! Βρέθηκαν σπάνια νομίσματα, μυκηναϊκὰ κιονόκρανα, λαξευμένοι τάφοι μὲ θόλο, κτήριο μὲ κυκλώπεια τείχη Σὺν τὰ εὑρήματα τοῦ Σπηλαίου τῶν Νυμφῶν, ὅπου λατρεύονταν ἡ Ἄρτεμις, ἡ Τελεία Ἥρα καὶ ἡ Πολιὰς Ἀθηνά... Στὸ λιμανάκι καὶ ἐπίνειον τοῦ Σταυροῦ τῆς Βορείου Ἰθάκης, ποὺ καὶ σήμερα καλεῖται (τὸ) Πόλι, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ μεγάλο πλάτανο καὶ τὶς λεῦκες ὑπῆρχε ἕνα ἀρχαῖο θέατρο! Τὸ ἀρχαῖο θέατρο τοῦ Βασιλείου τῆς Ἰθάκης! Ἡ ὕπαρξή του ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερο τὴν Ἰθάκη, στὸν ἀγώνα δρόμου της (πολλὲς φορὲς ἀνέντιμο ἐκ μέρους τῶν ἀντιπάλων της) νὰ ἀποδείξη πὼς δὲν εἶναι ἐλέφαντας, δηλ. πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπίσημος ἕδρα τοῦ βασιλιᾶ Ὀδυσσέα, πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ ὁμηρικὴ Ἰθάκη καὶ ὄχι ἄλλες γειτονικὲς νῆσοι, ποὺ ζήλωσαν ἀρχαῖο κλέος Πράγματι, λοιπόν, τὸ Πόλι, ποὺ ἦταν τὸ ἐπίνειον τοῦ ἀνακτόρου τοῦ Ὀδυσσέως καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία λιμάνια ποὺ ἔβλεπε τὸ παλλάτι (τὰ ἄλλα δύο ἦσαν οἱ Ἀφάλες καὶ οἱ Φρίκες) εἶχε στολισθῆ μὲ ἀρχαῖο θέατρο, δεδομένου ὅτι ἦταν πολὺ κοντὰ στὸ ἄστυ τῆς Ἰθάκης (ποὺ ἦταν στὰ Πηλικᾶτα τοῦ Σταυροῦ, ὅπου νεόδμητες κατοικίες κατέστρεψαν καὶ καταπλάκωσαν νεολιθικὸ οἰκισμό!...) καὶ τὴν Σχολὴ τοῦ Ὁμήρου (στὴν περιοχὴ Ἄη Θανάση στὸν Πλατρειθιὰ - στὸ «πλατὺ ρεῖθρο» τοῦ Ὁμήρου), διότι φυσικὰ καὶ οἱ πολῖτες καὶ οἱ ἐπίδοξοι ποιητὲς καὶ ραψωδοὶ θὰ ἤθελαν νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ διδαχθοῦν θέατρο Ἡ βοτσαλωτὴ παραλία Πόλις εὑρίσκεται στὸν ὁμώνυμο κόλπο (μόλις 1,2 κατηφορικὰ χλμ. ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ Σταυροῦ). 1 Σήμερα εἶναι ἕνα ὑπήνεμο ψαρολιμανάκι, μὲ τυρκουὰζ νερά. Λέγεται ἔτσι, ἴσως, γιατί στὸν βυθό της εὑρίσκονται τὰ ἐρείπια τῆς βυθισμένης ἀρχαίας πόλεως τῆς Ἰθάκης. Ἢ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη λατρεία τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς (θεᾶς συμμάχου τοῦ Ὀδυσσέως) 2. 1 Ἡ παραλία εἶναι ὠργανωμένη, μὲ τουαλέτες, χῶρο σταθμεύσεως καὶ καντίνα. Σκιὰ ἀπὸ πανύψηλες λεύκες. Ἐνοικιάζονται βάρκες. 2 Γιὰ τὴν σχέση Ὀδυσσέως-Ἀθηνᾶς βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Τὰ Δαίδαλα, ἕνα γαμήλιο ἐρωτικὸ τέχνασμα τοῦ Διός Ἑορτὴ τῶν ἀρχαίων Βοιωτῶν στὶς Πλαταιές. Καὶ ἡ ἱστορία τῶν Ἀλαλκομενῶν. Ἡ σχέση Ὀδυσσέα-Ἀθηνᾶς», στὸ περιοδικὸ «ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ», τ. Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου καὶ Μαρτίου-Ἀπριλίου

4 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἀπεφάνθη: Ὁ Ὅμηρος εἶναι ἐγγονὸς τοῦ Ὀδυσσέα. Τὸ θέμα θεωρεῖται λῆξαν! (Γιὰ τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη τῆς ἐπιγραφῆς δὲν εὐθύνεται τὸ ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ ἀλλὰ ὁ ἀνορθόγραφος κατασκευαστής.) «Τὰ ἐρείπια στὸν βραχώδη λόφο, ποὺ ἐγείρονται πρὸς Β τῆς Πόλεως, εἶναι περισσότερο πρωτόγονης καὶ πιότερο παλαιᾶς τεχνοτροπίας, καίτοι πολὺ μικρότερα σὲ ἔκταση, ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ Ἀετοῦ», γράφει ὁ Chr. Wordsworth 3. Καὶ συνεχίζει: «Οἱ πέτρες εἶναι χονδρὲς καὶ ἀλάξευτες καὶ δὲν εἶναι ἐφαρμοσμένες ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη. Τὰ κυριώτερα ἐρείπια εὑρίσκονται στὴν Δ πλευρὰ τῆς κορυφῆς καὶ εἶναι σωριασμένα σ ἕναν πολὺ ἀπόκρημνο βράχο». Ἐδῶ, λοιπόν, ὑπῆρχε τὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἰθάκης. Ἡ ἀπόδειξη ἔρχεται ἀπὸ μιὰ εἴδηση τῆς ἐφημερίδος «Νέον Ἄστυ» τοῦ 1902, ποὺ ἔγραφε ἐπὶ λέξει: «Εἰς τὸ Β μέρος τῆς νήσου παρὰ τὰς ΝΑ τοῦ ὅρους Ρουσανοῦ κλιτῦς καὶ παρὰ τὸν ἀρχαιότατον λιμένα Πόλις τοῦ Σταυροῦ εἰς ἀπόστασιν 250 περίπου μέτρων ἀπὸ τῆς παραλιακῆς ἀκτῆς, ἀνασκάπτων πρὸς καλλιέργειαν τὸν ἀγρόν του, ὁ Σ. Κουβαρᾶς ἀνεῦρε τὸ δάπεδον ἀρχαιοτάτου ἑλληνικοῦ Θεάτρου μετὰ τῆς θυμέλης καὶ τῶν ἀμφιθεατρικῶν ἑδωλίων, κάτωθεν δὲ τοῦ εἰρημένου θεάτρου ἕτερος ἐργάτης ἀνορύσσων φρέαρ ἀνεῦρεν εἰς βάθος 6 περίπου μέτρων ἀρχαιότατα κτήρια ἄνευ ἀμμοκονίας ἐκ πολυγωνικῶν ἀξέστων λίθων, ἀποτελούντων ἐνιαχοῦ τμήματα τείχους. Ἐντὸς τοῦ θεάτρου ἀνευρέθη νόμισμα σπανιωτάτου τύπου, ἀναγόμενον εἰς κορινθιακὴν ἐποχὴν καὶ εἰκονί- 3 βλ. σχ. «Ἑλλάδα, μιὰ περιπλάνηση στὰ τοπία καὶ τὴν ἱστορία της», α ἔκδ. 1839, ἐπανέκδ. ἔκδ. «Ἑκάτη», 1995». 105

5 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 Τμῆμα τῶν τειχῶν τοῦ ὀδυσσειακοῦ ἀνακτόρου στὴν Ἐξωγὴ Ἰθάκης. Στὴν θέση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς/Ἀθάνας ἱδρύθηκε κατὰ παράφραση ὁ... Ἀη-Θανάσ! ζον, ἐπὶ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους τὸν πτερωτὸν Πήγασον ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου μορφὴν πρωτοφανῆ πωγωνοφόρου φέροντος περικεφαλαίαν. Ἕτεροι ἐργᾶται τυχαίως ἀνασκάπτοντες παρὰ τὴν θέσιν Σχολεῖον τοῦ Ὁμήρου ἀνεῦρον κιονόκρανον Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ὡς ἀπεφάνθησαν δύο διακεκριμένοι Ἄγγλοι ἀρχαιο λόγοι ἐκ Κεφαλληνίας, ἐσχάτως ἐνταῦθα δι ἐπὶ τοπίους μελέτας ἐλθόντες». Καὶ ἡ ἐφημερίδα συνεχίζει: Πλησίον τοῦ τόπου ἐν ὧ εὑρέθη τὸ ἀνωτέρω κιονόκρανον ἀπεκαλύφθησαν δύο παμμέγιστοι τάφοι ἐπὶ βράχου λελαξευμένοι μετὰ ὡραιοτάτου θόλου, καταπληκτικῶς ὁμοιάζοντες μὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ κ. Καββαδίου ἐν Κεφαλληνίᾳ ἀνευρεθέντας. Οὐδεμία ἀμφιβολία, ὅτι οἱ τάφοι οὗτοι ἀνήκουσι μετὰ τοῦ Μυκηναίου εἰς τὴν ἀληθῆ πατρίδα τοῦ Ὀδυσσέως, ἥτις ἐπὶ τέλους ἤρχισε νὰ παρέχη τεκμήρια τοῦ προϊστορικοῦ μεγαλείου της. Ἐκτὸς τούτων εἰς τὸ μεσαῖον μέρος τῆς νήσου ὁ γεωργὸς Ἀναστ. Κουτσουβέλης (Συγγρός), ὁ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἀνευρὼν ἑπτὰ ἀρχαίας καὶ μεγίστης σημασίας ἐπιτυμβίους ἐπιγραφάς, ἀνεκάλυψε κτήριον παμμεγίστων διαστάσεων ἐκ κυκλωπείων τειχῶν συνιστάμενον». 106

6 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Καὶ ἡ ἐφημερίδα καταλήγει, σκωπτικὰ κατὰ τοῦ Γερμανοῦ ἀρχαιολόγου Δαῖρπφελντ, σπουδαίου κατὰ τ ἄλλα, ἀλλὰ πασχίζοντα στὸ τέλος τοῦ βίου του νὰ κάμη τὴν «μεγάλη ἀνακοίνωση»: «Ἂς ἴδωμεν τί θὰ εἴπη ὁ κ. Δαῖρπφελδ» βλ. σχ. ἐφημ. «Νέον Ἄστυ» (ἄρ. φ. 157, ), ἄρθρο μὲ τίτλο «ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΡΧΑΙΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΙΘΑΚΗΝ». Ἡ εἴδηση αὐτὴ προκρίνει τὴν Ἰθάκη καὶ τὴν βάζει πολὺ πιὸ μπροστὰ ἀπ ὅλες τὶς ἄλλες νήσους τοῦ Ἰωνίου, ὅσον ἀφορᾶ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν καλλιτεχνία, δεδομένου ὅτι σὲ κανένα ἄλλο νησὶ τῶν Ἑπτανήσων δὲν ἔχει βρεθῆ τόσο ἀρχαῖο θέατρο! 4 Ἐπίσης, προκρίνει τὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἰθάκης ὡς τὸν εὐρύτερο ἀνακτορικὸ χῶρο τοῦ Ὀδυσσέα. Κάποιοι ἐρευνητὲς εἶχαν ἀναφέρει τὴν πιθανὴ ὕπαρξη θεάτρου καὶ μέσα στὸν χῶρο τῆς Σχολῆς Ὁμήρου. «Πιστεύω ὅτι ὑπάρχει τέτοιο μέρος, ἕνα πολὺ μικρὸ θέατρο μέσα στὴν περιοχὴ τῆς Σχολῆς Ὁμήρου, λαξευμένο στὸν φυσικὸ βράχο», ἔγραφε ὁ H-G. Buchholz, Justus Liebig Univ. τοῦ Giessen στὸ σημείωμά του «ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΟΔΥΣ- ΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». Καὶ συνεχίζει: «Τελευταῖο, ἀλλὰ ὄχι ἐλάχιστο, ὑπῆρχε ἕνα tessere de theatre ἀνάμεσα στὰ ἀντικείμενα ποὺ ἀνέσκαψε ὁ Vollgraff. 5 Στὸν σχεδιασμένο χάρτη τῆς περιοχῆς, ἔχω σημειώσει ἕνα μικρὸ θέατρο. Φυσικά, χρειάζεται ἐπιβεβαίωση καὶ περισσότερη ἔρευνα καὶ χρονολόγηση, διότι τὸ tessere εἶναι ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ἐὰν οἱ τιμητικὲς θέσεις ἦταν τοποθετημένες ἐδῶ, μπορεῖ νὰ ἦταν κατασκευασμένες ἀπὸ ξύλο». Μὲ ὅλα αὐτά, οἱ Ἰθακήσιοι προηγοῦνται στὴν θεατρικὴ παιδεία καὶ παράδοση ἔναντι τῶν ἄλλων Ἑπτανησίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀδιαμφισβήτητα τεράστια θεατρικὴ παιδεία (κυρίως μετὰ τὸν 17ο αἰ. μ.χ.). Ἄλλωστε ἀπὸ τὸν μεγάλο κλάδο τοῦ νησιοῦ, τοὺς Δρακούληδες, εὑρίσκουμε (στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἱ.) στὴν Ὀδησσὸ 6, ἐκ τῶν πρωτοπόρων ἐκεῖ τῆς δημιουργίας ἑλληνικοῦ θιάσου καὶ ἑλληνικοῦ θεάτρου στὴν πόλη. Γιὰ τὸ ταλέντο του τιμήθηκε μάλιστα ὑπὸ τοῦ κόμητος Langeron! 7 Θυμίζω ἐπίσης, ὅτι στὴν Ἰθάκη στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. ἐκδίδετο τὸ ἡμερολόγιον «Τηλέμαχος», «γιὰ τὴν ἀνέγερση θεάτρου», ἐκδ. Ταρουσόπουλου. Ἐνῶ μέχρι πρόσφατα γινόταν καὶ Φεστιβὰλ Θεάτρου, ἀπὸ τὰ ἀξιολογώτερα τῆς Ἑλλάδος! 4 Πλὴν ἑνὸς μικροῦ (ἴσως ὠδείου) στὰ Τηγάνια Πανόρμου Κεφαλονιᾶς, ποὺ εἶναι ρωμαϊκῶν χρόνων. 5 Vollgraff (n. 2) 168 no. 19, δὲν δίνονται ὑλικὸ καὶ περισσότερες λεπτομέρειες, διάμετρος 2,4 ἐκ., ἐνεπίγραφο: ἴα ΧΙ IG IX 12 (2001) fasc. 4 no Πρωτοπόροι ὁμότεχνοί του στὴν μεγάλη ρωσικὴ πόλη, τότε (1818) ἤσαν οἱ Γ. Ἀβραμιώτης, Ἰω. Μαμούνης, Ἰω. Μπαμπαγιώτης καὶ Ἰω. Ξένος. 7 βλ. σχ. βιβλίο Γ. Λεκάκη «Ἄγ. Πετρούπολη & Κωνσταντινούπολη», ὑπὸ ἔκδοσιν. 107

7 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 Ἡ τικτὴ κρήνη. Χρονολογήθηκε σύγχρονη μὲ τὴν Τίρυνθα! Τὸ Σπήλαιο τῶν Νυμφῶν Τὸ Πόλι ὅμως εἶναι γνωστὸ καὶ γιὰ κάτι ἄλλο: Στὰ Β αὐτοῦ τοῦ λιμανιοῦ ὑπάρχει ἡ - καταποντισμένη πιὰ ἀπ τοὺς σεισμοὺς - «Σπηλιὰ τοῦ Λοΐ ζου» (ἢ Λουίζου) 8. Δυστυχῶς ἡ σπηλιὰ συλήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ. Ὁ Λοΐζος, ἕνας ἐντόπιος ποὺ τὴν ἀνακάλυψε, ξεπούλησε τὸν θησαυρό της σὲ κλεπταποδόχους Ἰταλούς. Γι αὐτὸ δὲν εἶναι φρόνιμο νὰ τὴν διατηροῦμε στὴν ἱστορία μὲ τὸ ὄνομα ἑνὸς ἀρχαιοκάπηλου, πόσο μάλιστα ὅταν ἦταν περίφημο ἄντρον Νυμφῶν καὶ λατρευτικὸ κέντρο τριῶν θεοτήτων! Παρ ὅλες τὶς ἀρχαιοκαπηλίες ποὺ ὑπέστη, σὲ ἀνασκαφὲς τοῦ 1930 εὑρέθησαν πήλινα ἀγγεῖα τῆς μέσο-ἑλλαδικῆς περιόδου ( π.χ.) καὶ τῶν ὕστερων μυκηναϊκῶν χρόνων ( π.χ.) 9. Καὶ ἴχνη ἱεροῦ (τοῦ 9ου αἰ. π.χ.), κεραμικὴ ὅλων τῶν ἐποχῶν (ἀπὸ τὴν μυκηναϊκὴ ἕως καὶ τὴν ρωμαϊκή), μεγάλοι χάλκινοι γεωμετρικοὶ τρίποδες 10 (9ου-8ου π.χ. αἰ.), ἀγγεῖα κορινθιακοῦ ρυθμοῦ (τοῦ 7ου π.χ. αἰ.), τεμάχια χάλκινων καὶ σιδερένιων ὅπλων, κ.ἀ. Μαρτυρεῖται, λοιπόν, ὅτι ἦταν λατρευτικὸς χῶρος ἴσως ἄντρον νυμφῶν - ἐπὶ χρόνια συναπτά! Ἐδῶ ὁ βασιλεὺς τῆς νήσου Ὀδυσσεύς, ἐλατρεύετο ὡς ἡμίθεος, ἀκόμη καὶ ἕως τὰ χρόνια τοῦ Ἰησοῦ! Εὑρέθη ἐλεφαντοστέινο ἀγαλματίδιο ποὺ τὸν ἀναπαριστᾶ δεμένο σὲ κατάρτι. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ σπηλαίου εὑρέθη ἡ ἐπιγραφὴ ἐπὶ ὀστράκου (θραῦσμα πήλινου γυναικείου προσωπείου) «ΕΥ- ΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ» 11 - μοναδικὴ γραπτὴ μαρτυρία γιὰ τὸν ὁμηρικὸ βασιλιά, ποὺ ἀποδεικνύει πὼς στὴν Ἰθάκη ὁ ὁμηρικὸς ἥρωας λατρευόταν καὶ στοὺς ἱστορικοὺς χρόνους. Αὐτὸ εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξη ταυτίσεως τῆς ὁμηρικῆς 8 Ἂν ὑπάρχει λόγος, προσεγγίζεται μὲ μονοπάτι ἢ μὲ βάρκα. Ἡ σπηλιὰ δὲν εἶναι ἐπισκέψιμη. 9 Φυλάσσονται στὸ Ἀρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 10 Κάποιοι τοὺς συνέδεσαν μὲ τὰ δῶρα τῶν Φαιάκων στὸν βασιλιὰ Ὀδυσσέα. 11 Φυλάσσεται στὴν 6η προθήκη τοῦ Ἀρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 108

8 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Ἰθάκης μὲ τὴν σημερινὴ Ἰθάκη. Ἐπίσης, ἐπὶ τούβλων καὶ ὀστράκων εὑρέθησαν χαραγμένες ἐπιγραφές, ποὺ μαρτυροῦν λατρεία τῆς Ἀρτέμιδος, τῆς Τελείας Ἥρας καὶ τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς 12, ἀπ τὴν ὁποία φαίνεται νὰ ἐπῆρε καὶ τὸ ὄνομά της. Στὴν παραλία κεῖται καὶ τὸ ἐρειπωμένο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα (τοῦ 18ου αἰ.) μὲ τὴν καταπεσμένη στέγη. Πάνω ἀπὸ τὸν κόλπο τῆς Πόλεως, εὑρίσκεται ὁ οἰκισμὸς Τρεῖς Λαγκάδες. Καὶ σ αὐτὸν εὑρέθησαν πήλινα ἀγγεῖα τῆς μέσο-ἑλλαδικῆς περιόδου ( π.χ.) καὶ τῶν ὕστερων μυκηναϊκῶν χρόνων ( π.χ.) 13. ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Ἰθάκη, τὸ νησὶ τοῦ Ὀδυσσέα καὶ τοῦ Ὁμήρου» (ὑπὸ ἔκδοσιν). Μ ὅλα αὐτά, ἡ Ἰθάκη, πέραν τοῦ ἀδιαφιλονίκητου ὀνόματός της, ποὺ δὲν ἄλλαξε ποτὲ στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ἔχει σαφῆ συγκριτικὰ πλεονεκτήματα, ἔναντι τῶν ἄλλων νήσων, ποὺ ζήλωσαν δόξαν Ὀδυσσέως... Καὶ φυσικά, ὑπάρχει καὶ ἡ ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ παλλατιοῦ τοῦ Ὀδυσσέως, ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, τὸ 2010! Παρ ὅλ αὐτά... τὸ ΚΑΣ εἶπε «ΟΧΙ» γιὰ ἀνασκαφὲς στὴν Ἰθάκη τὸ 2013! Ὁ Σύλλογος Φιλομήρων Ἰθάκης - μὲ ἑκατοντάδες ἐνεργὰ μέλη, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ Ἐξωτερικὸ - διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Κ.Α.Σ. νὰ μὴν ἐγκρίνη τὴν αἴτηση τῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἰωαννίνων, γιὰ ἀρχαιολογικὴ ἀνασκαφὴ τὸ 2013 στὴν θέση «Ἅγιος Ἀθανάσσιος» στὴν Ἰθάκη, γιὰ τὴν ἀπαλλοτρίωση τῆς ὁποίας ὁ σύλλογος συμμετεῖχε ἀποφασιστικὰ μὲ εὐρώ!.. «Μᾶς φαίνεται ἀδιανόητο λέει ὁ Σύλλογος στὴν διαμαρτυρία του 14 - τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ φέρνη ἐμπόδια στὴν περαιτέρω ἀνάδειξη τοῦ ὀδυσσειακοῦ ἀνακτόρου, τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ ὁποίου στὴν ἀνωτέρω θέση ἀνεκοίνωσαν ἐπίσημα τὸ 2010 σὲ ἀρχαιολογικὴ ἡμερίδα οἱ ἐντελταμένοι καθηγητὲς ἀνασκαφῆς! Ἀπὸ τὴν χρονιὰ αὐτὴ ἕως σήμερα ἡ ΛΕ Ἐφορεία ἀρχαιοτήτων, στὴν ὁποία ὑπάγεται ἡ Ἰθάκη, ἀντιμετωπίζει μὲ ἐχθρικὸ καὶ ἀνέντιμο τρόπο τὴν περαιτέρω ἀνάδειξη τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας καὶ τὴν ὑποβαθμίζει συνεχῶς, προβάλλοντας τὴν ἀρχαιολογικὴ ἀνακάλυψη στὸν Πόρο Κεφαλληνίας, μὲ τὴν 12 Στὸ σπήλαιο εὑρέθη βουστροφηδὸν γραμμένη ἐπιγραφὴ (τοῦ 550 π.χ.), ποὺ μνημονεύει τὴν Ἀθηνᾶ καὶ τὴν Ἥρα (Σλῆμαν, 1868, ἀρ. 1614, καὶ Inscr. Graecae, 2001)). Ἐκτίθεται στὸ Ἀρχ. Μουσεῖο Βαθέος Ἰθάκης. 13 Φυλάσσονται στὸ Ἄρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 14 Δημοσιεύθηκε στὸ «ΘΙΑΚΙ», περιοδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν Ἰθάκη. 109

9 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 δῆθεν εὕρεση στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἀρχαίου κτίσματος, τὸ ὁποῖο ὁ τ. προϊστάμενός της, κ. Βασιλάκης, μὲ δημοσιογραφικὲς ἀνακοινώσεις διατυμπανίζει ὡς τὸ ὀδυσσειακὸ ἄστυ. Ὁ κ. Βασιλάκης ὁ ὁποῖος θὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία γιὰ νὰ ἀναλάβη ὑπεύθυνος ἀρχαιολογικῆς ἀνασκαφῆς ἰδιωτικοῦ φορέα στὴν ἴδια περιοχὴ ποὺ ἐπενδύει ἑκατομμύρια εὐρὼ στὸν τουρισμό, χρειάζεται τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ὀνόματος τῆς ὁμηρικῆς Ἰθάκης», λέει ὁ Σύλλογος. «Τελικὰ ἡ ἀνωτέρω ἐφορία ἔχει ἐγκαταλείψει πλήρως τὴν ἀρχαιολογικὴ προστασία τῆς ὁμηρικῆς Ἰθάκης μὲ ἀποτέλεσμα τὰ ἀρχαιολογικὰ μουσεῖα της νὰ εὑρίσκωνται ὑπαιτιότητί της σὲ τριτοκοσμικὴ κατάσταση». «Ἐν κατακλεῖδι, ὁ σύλλογος ἐρωτᾶ τὸ Κ.Α.Σ, μὲ ποιὰ δικαιολογία ἀπερρίφθη ἡ αἴτηση τοῦ πανεπιστημίου; Ἔλαβε ὑπ ὄψιν του ὅτι μὲ τὴν ἀρνητική του ἀπόφαση ἀκυρώνει τελειωτικὰ τὴν προγραμματικὴ σύμβαση χρηματοδότησης μὲ εὐρὼ τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας στὴν περιοχὴ τοῦ «Ἁγίου Ἀθανασίου» μεταξὺ Περιφέρειας Ἰωνίων Νήσων, Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ὑπογραφῆ καὶ ἀπὸ τὴν κ. Μενδώνη;» Καὶ ἤλπιζε σὲ πειστικὴ ἀπάντηση... Τὴν ἐπιστολὴ ὑπέγραφε ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Φιλομήρων Ἰθάκης, Σπῦρος Ἀρσένης, τ. δήμαρχος Ἰθάκης, ἕνας εὐαίσθητος ἄνθρωπος τοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ προσέφερε πολλὰ στὸ νησί του... Κινδυνεύει ἡ ἀρχαιολογικὴ ἀνακάλυψη τοῦ αἰῶνα: Τὸ Παλλάτι τοῦ Ὀδυσσέα στὴν Ἰθάκη! Ἐνῶ ἔχει ἐγκριθῆ ἡ πίστωση, δὲν ἔχει φθάσει ποτὲ στὸ νησὶ τοῦ Ὀδυσσέα... Φαίνεται πὼς ὅ,τι εἶναι νὰ φθάση στὴν Ἰθάκη, ἀπὸ τὰ... ὁμηρικὰ χρόνια ἀκόμη, ὅπως καὶ ὁ βασιλιάς της, Ὀδυσσέας, πρέπει νὰ περιπλανηθῆ δέκα χρόνια... Τότε περιπλανήθηκε ὁ βασιλιάς της, καὶ ἡ πλάνη του αὐτὴ ἔγινε συνώνυμο τῆς ταλαιπωρίας σ ὅλον τὸν κόσμο... «Ὀδύσσεια»... Σήμερα «περιπλανῶνται» ἀκόμη καὶ οἱ... πιστώσεις, ποὺ ἔχουν ἐγκριθῆ γιὰ τὸ νησί, ζῶντας τὴν δική τους «ὀδύσσεια», πότε φυλακισμένες σὲ ἄλλα νησιὰ (σύγχρονων μάγων καὶ ὄχι μαγισσῶν, ὅπως τῆς Κίρκης καὶ τῆς Καλυψοῦς) ποὺ ἔχουν συμφέρον νὰ μὴ θέλουν νὰ ἀναπτυχθῆ ἡ Ἰθάκη, μὴ τυχὸν καὶ τοὺς κλέψη (ἱστορικὴ) αἴγλη καὶ (τουριστικὴ) πελατεία... Ἢ χειρότερα ἀκόμη φυλακισμένες σὲ γραφεῖα... Οἱ γνῶστες τῆς Ἱστορίας τῆς (μίας καὶ μοναδικῆς) Ἰθάκης ἔχουμε γίνει μάρτυρες ἀπίστευτων καὶ τραγελαφικῶν καταστάσεων, μὲ τὴν ἐπικάλυψη καὶ ἐπίφαση τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης, τόσο ποὺ ἀρχίζουμε νά... δικαιολογοῦμε τὸν θεῖο Ὅμηρο, ἐγγονὸ τοῦ Ὀδυσσέα, ποὺ ἤθελε νὰ μείνη αἴνιγμα ἡ νῆσος, διότι πολλοὶ θὰ τὴν ζήλευαν, ποὺ ἦταν τόσο ὑμνημένη ἀπὸ τὶς 110

10 111 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Μοῦσες, τοὺς ποιητές, τοὺς αἰῶνες... Λὲς κι ἤθελε νὰ προφυλάξη τὴν πατρίδα του ὁ Ὅμηρος, καὶ τὴν κάλυψε μὲ ἕνα πέπλο μυστηρίου, γιὰ νὰ φθάσουν οἱ σημερινοὶ κάτοικοί της-ἀπόγονοί του, νὰ εἶναι αὐτοί... ὅμηροι δημάρχων, νομαρχῶν, περιφερειαρχῶν, ἀρχαιολόγων, τουριστικῶν πρακτόρων καὶ συμφερόντων, καὶ κάθε λογῆς καημένου ποὺ ἐζήλωσε δόξα ἀθάνατη... Ἂς δοῦμε τί λέει ἡ περιφερειακὴ σύμβουλος Ἰωνίων Νήσων Π.Ε. Ἰθάκης, Σμαράγδα Σαρδελῆ, σὲ ἐπιστολή της (ἐξ Ἰθάκης, ), ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν περιφερειάρχη Π.Ι.Ν, κ. Σπυρίδωνα Σπύρου, καὶ κοινοποιήθηκε πρὸς τὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ & Ἀθλητισμοῦ κ. Κωνσταντῖνο Τζαβάρα, καὶ τὸν πρόεδρο Π.Σ κ. Νικόλαο Μηλιώτη: «Κύριε Περιφερειάρχη, Κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς θητείας μας «κληρονομήσαμε» καὶ τὴν Προγραμματικὴ Σύμβαση γιὰ τὶς ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφὲς στὴν περιοχὴ «Ἅγιος Ἀθανάσιος» στὴν Ἰθάκη μὲ ἀριθ. Πρώτ. 7105/ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ ποσὸ τῶν εὐρώ. Ἂν καὶ ἔχουν περάσει ἤδη δυόμιση χρόνια ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ παραλάβαμε, ἡ Σύμβαση δὲν ἔχει ἀκόμη ἐνεργοποιηθῆ. Σᾶς ἐρωτῶ λοιπὸν καὶ παρακαλῶ ὅπως μοῦ ἀπαντήσετε ἐγγράφως στὴν ἀμέσως ἑπόμενη συνεδρίαση τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου: Γιατί δὲν ἔχει ἐνεργοποιηθῆ ἡ ἐν λόγῳ σύμβαση; Ποιὲς εἶναι οἱ ἐνέργειες τῆς Π.Ι.Ν. γιὰ τὴν ἐνεργοποίησή της ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τρεῖς παρατάσεις ποὺ ἔχουν δοθεῖ ἀπὸ τὸ Περιφερειακὸ Συμβούλιο; Γιατί οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ΥΔΕ καὶ Δ/νση Διοικητικοῦ Οἰκονομικοῦ τῆς Π.Ε. Κεφαληνίας παρὰ τὰ γραπτὰ καὶ προφορικὰ αἰτήματά μου δὲν μὲ ἐνημερώνουν σχετικὰ μὲ τὸν φάκελλο καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς Σύμβασης; Πρὶν περίπου ἕναν χρόνο ἐπισκεφθήκαμε μαζὶ τὴν περιοχὴ καὶ παρατηρήσατε τὴν ἄθλια κατάστασή της ποὺ ἐφέτος εἶναι σαφῶς χειρότερη. Προτίθεται ἡ Π.Ι.Ν. νὰ προχωρήση σὲ ἐργασίες ἀποκατάστασης, σήμανσης καὶ φύλαξης τοῦ χώρου; Ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἐνῶ εἶναι γνωστὸς σὰν μνημεῖο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας μας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι καταγεγραμμένος σὲ ὅλους τοὺς τουριστικοὺς ὁδηγούς, ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει στὸν ἐπισκέπτη εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικὴ καὶ ἀποτελεῖ ντροπὴ γιὰ τοὺς Ἰθακήσιους, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες! Μέσα στὴν Περιφέρεια Ἰονίων Νήσων ὑπάρχει καὶ ἡ Ὁμηρικὴ Ἰθάκη, γνωστὴ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, στολίδι μοναδικὸ πολιτισμοῦ καὶ ἱστορίας καὶ ὀφείλουμε ὡς Περιφέρεια νὰ τὴν προστατέψουμε καὶ νὰ τὴν ἀναδείξουμε. Μὲ τιμὴ Σμαράγδα Σαρδελῆ»

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη Συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία τῆς Κῶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο: ἡ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στὴν Καρδάμαινα. Ἀθήνα, Νοέμβριος 2011 1 ΓΕΝΙΚΑ 1 Ἡ παλαιοχριστιανικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚυριαΚου ΠαΠαΚυριαΚου Καθηγητῆ Θεολόγου. Τα ΝΕΚροΤαΦΕιA ΤΗΣ ΠοΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕρρΩΝ Και Η ΣΤαΣΗ TΩΝ ανθρωπων ΣΤο ΘαΝαΤο

ΚυριαΚου ΠαΠαΚυριαΚου Καθηγητῆ Θεολόγου. Τα ΝΕΚροΤαΦΕιA ΤΗΣ ΠοΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕρρΩΝ Και Η ΣΤαΣΗ TΩΝ ανθρωπων ΣΤο ΘαΝαΤο ΚυριαΚου ΠαΠαΚυριαΚου Καθηγητῆ Θεολόγου Τα ΝΕΚροΤαΦΕιA ΤΗΣ ΠοΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕρρΩΝ Και Η ΣΤαΣΗ TΩΝ ανθρωπων ΣΤο ΘαΝαΤο Σέρρες 2012 Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Χριστοῦ. (διαστάσεις 2,40Χ 2,40). Χεὶρ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Χαιρετισμὸς Θεόφ. Παπαδόπουλου, Τὸ κοινὸ καλὸ Χαιρετισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά

ναοί τῶν Βαρωσίων κάνει σύντομη ἀναφορά Στό ἀφιέρωμα αὐτό περιλαμβάνονται ἄρθρα σχετικά μέ τήν ἱστορία καί τή σημερινή κατάσταση κατεχομένων μνημείων καί ναῶν τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου. Τό πρῶτο κείμενο, Ἀναμνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ www.freeinquiry.gr Διαδικτυακό Περιοδικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ www.freeinquiry.gr Διαδικτυακό Περιοδικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ............................................... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ............................................ 9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα -

ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα - 22 Ἑρρῖκος Σλῆμαν (1822-1890), μιὰ ζωὴ στὴν ὑπηρεσία τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης 1 Γεώργιος Στυλ. Κορρές ὉἙρρῖκος Σλῆμαν ἐγεννήθη εἰς τὴν Βόρειο Γερμα - νία τὸ 1822, ἔζησε τὴν νεαρά του ἡλικία εἰς τὸ Μέκλεμπουρκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΟΥΚΟΤΆΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ, ἀσήμαντη, τελείως ἄχαρη, κοντολογὶς κατάσχημη

ΤΟ ΣΟΥΚΟΤΆΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ, ἀσήμαντη, τελείως ἄχαρη, κοντολογὶς κατάσχημη ΣΟΥΚΟΤΆΙ, Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΙΑΜ* ΤΟ ΣΟΥΚΟΤΆΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ, ἀσήμαντη, τελείως ἄχαρη, κοντολογὶς κατάσχημη πολίχνη, ὅπως ἄσχημες εἶναι ὅλες οἱ τριτοκοσμικὲς μεγαλουπόλεις καὶ κωμοπόλεις, ποὺ μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκου Παπακυριάκου Θεολόγου καθηγητῆ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Κυριάκου Παπακυριάκου Θεολόγου καθηγητῆ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κυριάκου Παπακυριάκου Θεολόγου καθηγητῆ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1 Σέρρες 2012 2 Ἀφιεεροῦται μὲ βαθὺ σεβασμὸ σὲ ὅλους τούς μοναχοὺς καὶ τὶς μοναχές, πού ἀφιέρωσαν και άφιερώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 8. Διµηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Τεῦχος 8. Διµηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωµνιός Διµηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ ἐλληνικὴ θάλασσα καὶ ἡ αἰσθητικὴ χαρὰ της, Διονυσίου Κόκκινου, Ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς γῆς στὸ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου

Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου Ἅγιος Πανάρετος, ἐπίσκοπος Πάφου ὁ ἐκ Περιστερωνοπηγῆς Ἀμμοχώστσου «Τόν τῆς Πάφου ποιμένα θεῖον Πανάρετον, ὡς Χριστοῦ ἱεράρχην ἀνευφημήσωμεν» μᾶς καλεῖ ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας τήν 1η Μαΐου. Γιατί ἀκριβῶς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΪΛΑΚΗΣ ΒΡΑΝΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλος Καθηγητὴς: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα

Παρέλαση στὴν πρωτεύουσα ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 7 (87), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ἀλβανίας Ἡ σκορπίζει ἀφειδώλευτα τὰ χαμόγελά της πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἰδιαίτερα, μάλιστα, ὅταν παίρνῃ καὶ κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 17 (97), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γ.Α. Παπανδρέου βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως. Στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία Διωγμοὶ χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (1912-1918), πρὸ τοῦ μεγάλου διωγμοῦ τοῦ 1922 τοῦ Γιώργου Λεκάκη Συγγραφέως - Λαογράφου www.lekakis.com Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 23, εκέμβριος 2004, Ἀρ. 275

Ἔτος 23, εκέμβριος 2004, Ἀρ. 275 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ*

ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ* ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ* Τ Ο ΖΑΓΚΟΡΣΚ εἶναι μία βιομηχανικὴ κωμόπολη 111.000 κατοίκων περίπου, σὲ ἀπόσταση 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικὰ τῆς Μόσχας. Πρὶν ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 741 «Τὸ σωματίδιον τοῦ Χὶγκς καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου» «Ἕνας πολὺ μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς

Διαβάστε περισσότερα