Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;"

Transcript

1 Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Τοῦ Γεωργίου Λεκάκη Σ τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο (ἀρ. 1975, ) ὑπάρχει μία ζωγραφιὰ μὲ θέμα τὴν Ἰθάκη, ποὺ θὰ πρέπη νὰ μᾶς προβληματίση ὅλους, ὅσοι ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸν ἀρχαῖο πολιτισμό, αὐτῆς τῆς παγκοσμίως γνωστῆς νήσου τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τοῦ Ὁμήρου. Ἐπισήμως, λέγεται «Ἄποψη στὴν Ἰθάκη» καὶ οἱ Βρετανοὶ ὑπεύθυνοι τοῦ Μουσεῖου τὴν ἐξηγοῦν ὡς ἑξῆς: «Ἀνθρώπινες μορφές, ποὺ κάθισαν στὸ ἔδαφος, δίπλα ἀπὸ ἀρχαῖα ἐρείπια, μὲ τὸν λόφο νὰ ὑψώνεται πέρα, ἐνῶ εἰκονίζονται καὶ ἄλλοι ἀνθρῶποι σὲ ἀπόσταση, ἀπὸ τὸ κέντρο, πέρα ἀπὸ τὰ δένδρα». Ὡς ἐδῶ καλά, ἀλλὰ τὰ προβλήματα ἀρχίζουν ὅταν θὰ πρέπη νὰ ταυτοποιήσουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα, μὲ κάποιο ἀπὸ τὰ σημερινὰ τοπία τῆς Ἰθάκης. Ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦ πὼς προκεται γιὰ σχέδιο σὲ χαρτὶ (15,7 Χ 22,6 ἑκατ.), ποὺ φιλοτέχνησε ἐπὶ τόπου (καὶ ὄχι ἀπὸ φαντασίας) μὲ πένα καὶ μελάνι χρώματος καφέ, καὶ μετὰ ἐδέχθη ἐπεξεργασία (μὲ «καφὲ πλύση») μὲ γραφίτη, τὸ 1828, ὁ Ἀμερικανὸς ζωγράφος καὶ πορτραιτίστας William Page (Albany, Ν. Ὑόρκης ΗΠΑ Tottenville, νησιῶν Staten ). Ὁ Page φαίνεται νὰ ἐπισκέφθηκε τὰ Ἰώνια νησιά, ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ὅπου εἶχε μεταβῆ. Τὸ σχέδιο αὐτὸ τοῦ Page ἐδώρησε στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο ὁ J. Money, τὸ 1975, ὅπου καὶ φυλάσσεται ἕως σήμερα. Α.Ταυτοποίηση: Προσπαθῶντας νὰ ταυτοποιήσουμε αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο οἰκοδόμημα στὴν σημερινὴ Ἰθάκη, θὰ πρέπη νὰ τὸ τοπο- Τὸ ἀρχαῖο πυραμιδοειδὲς κτίσμα τῆς Ἰθάκης, ἀπὸ σχέδιο τοῦ Page (Βρετ. Μουσεῖo). 102

2 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ θετήσουμε ἢ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, ὅπου ἡ Σχολὴ Ὁμήρου καὶ ὅπου εὑρέθη προσφάτως τὸ Ἀνάκτορο τοῦ Ὀδυσσέως, ἢ στὰ Πηλικᾶτα, ἢ στὸν Ἀετό. Ἴσως καὶ στὸν ἀκόμη ἀνεξερεύνητο Νότο τῆς νήσου... Σὲ αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο θραῦσμα, ποὺ εὑρέθη στὴν Ἰθάκη, εἰκονίζεται καράβι καὶ μαρτυρᾶται μὲ γραμμικὴ Α ἡ ἱστορία τοῦ Ὀδυσσέως μὲ τὶς Σειρῆνες! Β. Σχῆμα: Τὸ δεύτερο θέμα ποὺ προκύπτει εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ κτίσματος, ποὺ ὅπως πεντακάθαρα διακρί νεται εἶναι πυραμιδοειδές! Ἔτσι ἡ Ἰθάκη μπαίνει στὴν χορεία ἐκείνων τῶν μεγάλων μυστηριακῶν τόπων τῆς Ἑλλάδος, ποὺ διέθεταν πυρα μίδες (ὅπως οἱ περιοχὲς τῆς Ἀργολίδος, τῆς Κρήτης, τῆς Λακωνίας, τῶν Θηβῶν, τῆς Τριχωνίδος Αἰτωλοακαρνανίας, κ.ἄ.) καὶ πυραμιδοειδεῖς κατασκευὲς (ὅπως τῆς Γόρτυνος Κρήτης, τὸ Μενελάϊο τῆς Σπάρτης, τὸν βωμὸ τοῦ Διὸς στὴν Πέργαμο, κ.ἀ.) σημαντικὰ πολιτιστικὰ κέν τρα τῆς ἀρχαιότητος. Οἱ πυραμίδες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ἦσαν: ἢ πολυάνδρια (δηλ. τάφοι πολλῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν μαζί, ὁπότε ἴσως αὐτὸ νὰ εἶναι ἕνα πολυάνδριο μνημεῖο γιὰ ὅλους τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέως, ποὺ πιθανὸν νὰ θέλησε νὰ ἱδρύση ὁ πολυμήχανος βασιλεύς, ὅταν ἐπέστρεψε στὸ νησί του), ἢ ἐργαστήρια, ἢ παρατηρητήρια-βίγλες, ποὺ λόγω ὅμως τῆς θέσεώς του, ὅπως παρουσιάζεται στὸ σχέδιο, ἀποκλείεται, ἢ φρυκτωρίες, ἱδρύματα δηλ. ἐπικοινωνίας μὲ σήματα φωτιᾶς ἢ καπνοῦ, μὲ ἄλλους μακρύτερους τόπους, ποὺ γιὰ τὸν παραπάνω λόγο ἐπίσης ἀποκλείεται. ἢ κάτι ἄλλο, ποὺ δὲν ἔχουμε ἀνακαλύψει ἀκόμη... ἢ μᾶλλον ὑποπτευόμεθα, ἀλλὰ δὲν τολμοῦμε νὰ τὸ ποῦμε... Ὅποιο ἀπὸ τὰ παραπάνω καὶ νὰ διαλέξη κανείς, τὸ αἴνιγμα τῆς ταυτοποίησης τῆς τοποθεσίας παραμένει, καθὼς καὶ ἡ τύχη αὐτῶν τῶν τεράστιων ὀγκολίθων (κυκλώπειων), ποὺ ἡ κατασκευή τους παραπέμπει σὲ μυκηναϊκὴ ἐποχή, ἴσως καὶ προγενέστερη. (Σημειώνω πὼς πυραμιδοειδὲς κτίσμα ἀναφέρεται καὶ στοὺς Παξούς, ἄλλο μυστηριακὸ μικρονήσι τοῦ Ἰωνίου πελάγους βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Παξοὶ τὰ νησιὰ τοῦ πάθους», ἐκδ. Ἐρωδιός, 2011). Τέλος, τὸ γεγονὸς τῶν τόσων πολλῶν ἀνθρώπων γύρω ἀπὸ τὸ αἰνιγματικὸ 103

3 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 κυκλώπειο κτίσμα, μαρτυρᾶ πὼς δὲν πρέπει νὰ ἦταν μακριὰ ἀπὸ κάποιο ἄστυ, καὶ γενικά, δὲν ἦταν ἀπόμακρο σημεῖο, ἀλλὰ πολυσύχναστο. ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Παξοὶ τὰ νησιὰ τοῦ πάθους», ἔκδ. Ἐρωδιός, Πάντως ὑπῆρχε ἀρχαῖο θέατρο! Βρέθηκαν σπάνια νομίσματα, μυκηναϊκὰ κιονόκρανα, λαξευμένοι τάφοι μὲ θόλο, κτήριο μὲ κυκλώπεια τείχη Σὺν τὰ εὑρήματα τοῦ Σπηλαίου τῶν Νυμφῶν, ὅπου λατρεύονταν ἡ Ἄρτεμις, ἡ Τελεία Ἥρα καὶ ἡ Πολιὰς Ἀθηνά... Στὸ λιμανάκι καὶ ἐπίνειον τοῦ Σταυροῦ τῆς Βορείου Ἰθάκης, ποὺ καὶ σήμερα καλεῖται (τὸ) Πόλι, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ μεγάλο πλάτανο καὶ τὶς λεῦκες ὑπῆρχε ἕνα ἀρχαῖο θέατρο! Τὸ ἀρχαῖο θέατρο τοῦ Βασιλείου τῆς Ἰθάκης! Ἡ ὕπαρξή του ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερο τὴν Ἰθάκη, στὸν ἀγώνα δρόμου της (πολλὲς φορὲς ἀνέντιμο ἐκ μέρους τῶν ἀντιπάλων της) νὰ ἀποδείξη πὼς δὲν εἶναι ἐλέφαντας, δηλ. πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπίσημος ἕδρα τοῦ βασιλιᾶ Ὀδυσσέα, πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ ὁμηρικὴ Ἰθάκη καὶ ὄχι ἄλλες γειτονικὲς νῆσοι, ποὺ ζήλωσαν ἀρχαῖο κλέος Πράγματι, λοιπόν, τὸ Πόλι, ποὺ ἦταν τὸ ἐπίνειον τοῦ ἀνακτόρου τοῦ Ὀδυσσέως καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία λιμάνια ποὺ ἔβλεπε τὸ παλλάτι (τὰ ἄλλα δύο ἦσαν οἱ Ἀφάλες καὶ οἱ Φρίκες) εἶχε στολισθῆ μὲ ἀρχαῖο θέατρο, δεδομένου ὅτι ἦταν πολὺ κοντὰ στὸ ἄστυ τῆς Ἰθάκης (ποὺ ἦταν στὰ Πηλικᾶτα τοῦ Σταυροῦ, ὅπου νεόδμητες κατοικίες κατέστρεψαν καὶ καταπλάκωσαν νεολιθικὸ οἰκισμό!...) καὶ τὴν Σχολὴ τοῦ Ὁμήρου (στὴν περιοχὴ Ἄη Θανάση στὸν Πλατρειθιὰ - στὸ «πλατὺ ρεῖθρο» τοῦ Ὁμήρου), διότι φυσικὰ καὶ οἱ πολῖτες καὶ οἱ ἐπίδοξοι ποιητὲς καὶ ραψωδοὶ θὰ ἤθελαν νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ διδαχθοῦν θέατρο Ἡ βοτσαλωτὴ παραλία Πόλις εὑρίσκεται στὸν ὁμώνυμο κόλπο (μόλις 1,2 κατηφορικὰ χλμ. ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ Σταυροῦ). 1 Σήμερα εἶναι ἕνα ὑπήνεμο ψαρολιμανάκι, μὲ τυρκουὰζ νερά. Λέγεται ἔτσι, ἴσως, γιατί στὸν βυθό της εὑρίσκονται τὰ ἐρείπια τῆς βυθισμένης ἀρχαίας πόλεως τῆς Ἰθάκης. Ἢ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη λατρεία τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς (θεᾶς συμμάχου τοῦ Ὀδυσσέως) 2. 1 Ἡ παραλία εἶναι ὠργανωμένη, μὲ τουαλέτες, χῶρο σταθμεύσεως καὶ καντίνα. Σκιὰ ἀπὸ πανύψηλες λεύκες. Ἐνοικιάζονται βάρκες. 2 Γιὰ τὴν σχέση Ὀδυσσέως-Ἀθηνᾶς βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Τὰ Δαίδαλα, ἕνα γαμήλιο ἐρωτικὸ τέχνασμα τοῦ Διός Ἑορτὴ τῶν ἀρχαίων Βοιωτῶν στὶς Πλαταιές. Καὶ ἡ ἱστορία τῶν Ἀλαλκομενῶν. Ἡ σχέση Ὀδυσσέα-Ἀθηνᾶς», στὸ περιοδικὸ «ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ», τ. Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου καὶ Μαρτίου-Ἀπριλίου

4 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἀπεφάνθη: Ὁ Ὅμηρος εἶναι ἐγγονὸς τοῦ Ὀδυσσέα. Τὸ θέμα θεωρεῖται λῆξαν! (Γιὰ τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη τῆς ἐπιγραφῆς δὲν εὐθύνεται τὸ ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ ἀλλὰ ὁ ἀνορθόγραφος κατασκευαστής.) «Τὰ ἐρείπια στὸν βραχώδη λόφο, ποὺ ἐγείρονται πρὸς Β τῆς Πόλεως, εἶναι περισσότερο πρωτόγονης καὶ πιότερο παλαιᾶς τεχνοτροπίας, καίτοι πολὺ μικρότερα σὲ ἔκταση, ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ Ἀετοῦ», γράφει ὁ Chr. Wordsworth 3. Καὶ συνεχίζει: «Οἱ πέτρες εἶναι χονδρὲς καὶ ἀλάξευτες καὶ δὲν εἶναι ἐφαρμοσμένες ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη. Τὰ κυριώτερα ἐρείπια εὑρίσκονται στὴν Δ πλευρὰ τῆς κορυφῆς καὶ εἶναι σωριασμένα σ ἕναν πολὺ ἀπόκρημνο βράχο». Ἐδῶ, λοιπόν, ὑπῆρχε τὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἰθάκης. Ἡ ἀπόδειξη ἔρχεται ἀπὸ μιὰ εἴδηση τῆς ἐφημερίδος «Νέον Ἄστυ» τοῦ 1902, ποὺ ἔγραφε ἐπὶ λέξει: «Εἰς τὸ Β μέρος τῆς νήσου παρὰ τὰς ΝΑ τοῦ ὅρους Ρουσανοῦ κλιτῦς καὶ παρὰ τὸν ἀρχαιότατον λιμένα Πόλις τοῦ Σταυροῦ εἰς ἀπόστασιν 250 περίπου μέτρων ἀπὸ τῆς παραλιακῆς ἀκτῆς, ἀνασκάπτων πρὸς καλλιέργειαν τὸν ἀγρόν του, ὁ Σ. Κουβαρᾶς ἀνεῦρε τὸ δάπεδον ἀρχαιοτάτου ἑλληνικοῦ Θεάτρου μετὰ τῆς θυμέλης καὶ τῶν ἀμφιθεατρικῶν ἑδωλίων, κάτωθεν δὲ τοῦ εἰρημένου θεάτρου ἕτερος ἐργάτης ἀνορύσσων φρέαρ ἀνεῦρεν εἰς βάθος 6 περίπου μέτρων ἀρχαιότατα κτήρια ἄνευ ἀμμοκονίας ἐκ πολυγωνικῶν ἀξέστων λίθων, ἀποτελούντων ἐνιαχοῦ τμήματα τείχους. Ἐντὸς τοῦ θεάτρου ἀνευρέθη νόμισμα σπανιωτάτου τύπου, ἀναγόμενον εἰς κορινθιακὴν ἐποχὴν καὶ εἰκονί- 3 βλ. σχ. «Ἑλλάδα, μιὰ περιπλάνηση στὰ τοπία καὶ τὴν ἱστορία της», α ἔκδ. 1839, ἐπανέκδ. ἔκδ. «Ἑκάτη», 1995». 105

5 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 Τμῆμα τῶν τειχῶν τοῦ ὀδυσσειακοῦ ἀνακτόρου στὴν Ἐξωγὴ Ἰθάκης. Στὴν θέση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς/Ἀθάνας ἱδρύθηκε κατὰ παράφραση ὁ... Ἀη-Θανάσ! ζον, ἐπὶ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους τὸν πτερωτὸν Πήγασον ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου μορφὴν πρωτοφανῆ πωγωνοφόρου φέροντος περικεφαλαίαν. Ἕτεροι ἐργᾶται τυχαίως ἀνασκάπτοντες παρὰ τὴν θέσιν Σχολεῖον τοῦ Ὁμήρου ἀνεῦρον κιονόκρανον Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ὡς ἀπεφάνθησαν δύο διακεκριμένοι Ἄγγλοι ἀρχαιο λόγοι ἐκ Κεφαλληνίας, ἐσχάτως ἐνταῦθα δι ἐπὶ τοπίους μελέτας ἐλθόντες». Καὶ ἡ ἐφημερίδα συνεχίζει: Πλησίον τοῦ τόπου ἐν ὧ εὑρέθη τὸ ἀνωτέρω κιονόκρανον ἀπεκαλύφθησαν δύο παμμέγιστοι τάφοι ἐπὶ βράχου λελαξευμένοι μετὰ ὡραιοτάτου θόλου, καταπληκτικῶς ὁμοιάζοντες μὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ κ. Καββαδίου ἐν Κεφαλληνίᾳ ἀνευρεθέντας. Οὐδεμία ἀμφιβολία, ὅτι οἱ τάφοι οὗτοι ἀνήκουσι μετὰ τοῦ Μυκηναίου εἰς τὴν ἀληθῆ πατρίδα τοῦ Ὀδυσσέως, ἥτις ἐπὶ τέλους ἤρχισε νὰ παρέχη τεκμήρια τοῦ προϊστορικοῦ μεγαλείου της. Ἐκτὸς τούτων εἰς τὸ μεσαῖον μέρος τῆς νήσου ὁ γεωργὸς Ἀναστ. Κουτσουβέλης (Συγγρός), ὁ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἀνευρὼν ἑπτὰ ἀρχαίας καὶ μεγίστης σημασίας ἐπιτυμβίους ἐπιγραφάς, ἀνεκάλυψε κτήριον παμμεγίστων διαστάσεων ἐκ κυκλωπείων τειχῶν συνιστάμενον». 106

6 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Καὶ ἡ ἐφημερίδα καταλήγει, σκωπτικὰ κατὰ τοῦ Γερμανοῦ ἀρχαιολόγου Δαῖρπφελντ, σπουδαίου κατὰ τ ἄλλα, ἀλλὰ πασχίζοντα στὸ τέλος τοῦ βίου του νὰ κάμη τὴν «μεγάλη ἀνακοίνωση»: «Ἂς ἴδωμεν τί θὰ εἴπη ὁ κ. Δαῖρπφελδ» βλ. σχ. ἐφημ. «Νέον Ἄστυ» (ἄρ. φ. 157, ), ἄρθρο μὲ τίτλο «ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΡΧΑΙΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΙΘΑΚΗΝ». Ἡ εἴδηση αὐτὴ προκρίνει τὴν Ἰθάκη καὶ τὴν βάζει πολὺ πιὸ μπροστὰ ἀπ ὅλες τὶς ἄλλες νήσους τοῦ Ἰωνίου, ὅσον ἀφορᾶ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν καλλιτεχνία, δεδομένου ὅτι σὲ κανένα ἄλλο νησὶ τῶν Ἑπτανήσων δὲν ἔχει βρεθῆ τόσο ἀρχαῖο θέατρο! 4 Ἐπίσης, προκρίνει τὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἰθάκης ὡς τὸν εὐρύτερο ἀνακτορικὸ χῶρο τοῦ Ὀδυσσέα. Κάποιοι ἐρευνητὲς εἶχαν ἀναφέρει τὴν πιθανὴ ὕπαρξη θεάτρου καὶ μέσα στὸν χῶρο τῆς Σχολῆς Ὁμήρου. «Πιστεύω ὅτι ὑπάρχει τέτοιο μέρος, ἕνα πολὺ μικρὸ θέατρο μέσα στὴν περιοχὴ τῆς Σχολῆς Ὁμήρου, λαξευμένο στὸν φυσικὸ βράχο», ἔγραφε ὁ H-G. Buchholz, Justus Liebig Univ. τοῦ Giessen στὸ σημείωμά του «ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΟΔΥΣ- ΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». Καὶ συνεχίζει: «Τελευταῖο, ἀλλὰ ὄχι ἐλάχιστο, ὑπῆρχε ἕνα tessere de theatre ἀνάμεσα στὰ ἀντικείμενα ποὺ ἀνέσκαψε ὁ Vollgraff. 5 Στὸν σχεδιασμένο χάρτη τῆς περιοχῆς, ἔχω σημειώσει ἕνα μικρὸ θέατρο. Φυσικά, χρειάζεται ἐπιβεβαίωση καὶ περισσότερη ἔρευνα καὶ χρονολόγηση, διότι τὸ tessere εἶναι ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ἐὰν οἱ τιμητικὲς θέσεις ἦταν τοποθετημένες ἐδῶ, μπορεῖ νὰ ἦταν κατασκευασμένες ἀπὸ ξύλο». Μὲ ὅλα αὐτά, οἱ Ἰθακήσιοι προηγοῦνται στὴν θεατρικὴ παιδεία καὶ παράδοση ἔναντι τῶν ἄλλων Ἑπτανησίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀδιαμφισβήτητα τεράστια θεατρικὴ παιδεία (κυρίως μετὰ τὸν 17ο αἰ. μ.χ.). Ἄλλωστε ἀπὸ τὸν μεγάλο κλάδο τοῦ νησιοῦ, τοὺς Δρακούληδες, εὑρίσκουμε (στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἱ.) στὴν Ὀδησσὸ 6, ἐκ τῶν πρωτοπόρων ἐκεῖ τῆς δημιουργίας ἑλληνικοῦ θιάσου καὶ ἑλληνικοῦ θεάτρου στὴν πόλη. Γιὰ τὸ ταλέντο του τιμήθηκε μάλιστα ὑπὸ τοῦ κόμητος Langeron! 7 Θυμίζω ἐπίσης, ὅτι στὴν Ἰθάκη στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. ἐκδίδετο τὸ ἡμερολόγιον «Τηλέμαχος», «γιὰ τὴν ἀνέγερση θεάτρου», ἐκδ. Ταρουσόπουλου. Ἐνῶ μέχρι πρόσφατα γινόταν καὶ Φεστιβὰλ Θεάτρου, ἀπὸ τὰ ἀξιολογώτερα τῆς Ἑλλάδος! 4 Πλὴν ἑνὸς μικροῦ (ἴσως ὠδείου) στὰ Τηγάνια Πανόρμου Κεφαλονιᾶς, ποὺ εἶναι ρωμαϊκῶν χρόνων. 5 Vollgraff (n. 2) 168 no. 19, δὲν δίνονται ὑλικὸ καὶ περισσότερες λεπτομέρειες, διάμετρος 2,4 ἐκ., ἐνεπίγραφο: ἴα ΧΙ IG IX 12 (2001) fasc. 4 no Πρωτοπόροι ὁμότεχνοί του στὴν μεγάλη ρωσικὴ πόλη, τότε (1818) ἤσαν οἱ Γ. Ἀβραμιώτης, Ἰω. Μαμούνης, Ἰω. Μπαμπαγιώτης καὶ Ἰω. Ξένος. 7 βλ. σχ. βιβλίο Γ. Λεκάκη «Ἄγ. Πετρούπολη & Κωνσταντινούπολη», ὑπὸ ἔκδοσιν. 107

7 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 Ἡ τικτὴ κρήνη. Χρονολογήθηκε σύγχρονη μὲ τὴν Τίρυνθα! Τὸ Σπήλαιο τῶν Νυμφῶν Τὸ Πόλι ὅμως εἶναι γνωστὸ καὶ γιὰ κάτι ἄλλο: Στὰ Β αὐτοῦ τοῦ λιμανιοῦ ὑπάρχει ἡ - καταποντισμένη πιὰ ἀπ τοὺς σεισμοὺς - «Σπηλιὰ τοῦ Λοΐ ζου» (ἢ Λουίζου) 8. Δυστυχῶς ἡ σπηλιὰ συλήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ. Ὁ Λοΐζος, ἕνας ἐντόπιος ποὺ τὴν ἀνακάλυψε, ξεπούλησε τὸν θησαυρό της σὲ κλεπταποδόχους Ἰταλούς. Γι αὐτὸ δὲν εἶναι φρόνιμο νὰ τὴν διατηροῦμε στὴν ἱστορία μὲ τὸ ὄνομα ἑνὸς ἀρχαιοκάπηλου, πόσο μάλιστα ὅταν ἦταν περίφημο ἄντρον Νυμφῶν καὶ λατρευτικὸ κέντρο τριῶν θεοτήτων! Παρ ὅλες τὶς ἀρχαιοκαπηλίες ποὺ ὑπέστη, σὲ ἀνασκαφὲς τοῦ 1930 εὑρέθησαν πήλινα ἀγγεῖα τῆς μέσο-ἑλλαδικῆς περιόδου ( π.χ.) καὶ τῶν ὕστερων μυκηναϊκῶν χρόνων ( π.χ.) 9. Καὶ ἴχνη ἱεροῦ (τοῦ 9ου αἰ. π.χ.), κεραμικὴ ὅλων τῶν ἐποχῶν (ἀπὸ τὴν μυκηναϊκὴ ἕως καὶ τὴν ρωμαϊκή), μεγάλοι χάλκινοι γεωμετρικοὶ τρίποδες 10 (9ου-8ου π.χ. αἰ.), ἀγγεῖα κορινθιακοῦ ρυθμοῦ (τοῦ 7ου π.χ. αἰ.), τεμάχια χάλκινων καὶ σιδερένιων ὅπλων, κ.ἀ. Μαρτυρεῖται, λοιπόν, ὅτι ἦταν λατρευτικὸς χῶρος ἴσως ἄντρον νυμφῶν - ἐπὶ χρόνια συναπτά! Ἐδῶ ὁ βασιλεὺς τῆς νήσου Ὀδυσσεύς, ἐλατρεύετο ὡς ἡμίθεος, ἀκόμη καὶ ἕως τὰ χρόνια τοῦ Ἰησοῦ! Εὑρέθη ἐλεφαντοστέινο ἀγαλματίδιο ποὺ τὸν ἀναπαριστᾶ δεμένο σὲ κατάρτι. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ σπηλαίου εὑρέθη ἡ ἐπιγραφὴ ἐπὶ ὀστράκου (θραῦσμα πήλινου γυναικείου προσωπείου) «ΕΥ- ΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ» 11 - μοναδικὴ γραπτὴ μαρτυρία γιὰ τὸν ὁμηρικὸ βασιλιά, ποὺ ἀποδεικνύει πὼς στὴν Ἰθάκη ὁ ὁμηρικὸς ἥρωας λατρευόταν καὶ στοὺς ἱστορικοὺς χρόνους. Αὐτὸ εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξη ταυτίσεως τῆς ὁμηρικῆς 8 Ἂν ὑπάρχει λόγος, προσεγγίζεται μὲ μονοπάτι ἢ μὲ βάρκα. Ἡ σπηλιὰ δὲν εἶναι ἐπισκέψιμη. 9 Φυλάσσονται στὸ Ἀρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 10 Κάποιοι τοὺς συνέδεσαν μὲ τὰ δῶρα τῶν Φαιάκων στὸν βασιλιὰ Ὀδυσσέα. 11 Φυλάσσεται στὴν 6η προθήκη τοῦ Ἀρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 108

8 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Ἰθάκης μὲ τὴν σημερινὴ Ἰθάκη. Ἐπίσης, ἐπὶ τούβλων καὶ ὀστράκων εὑρέθησαν χαραγμένες ἐπιγραφές, ποὺ μαρτυροῦν λατρεία τῆς Ἀρτέμιδος, τῆς Τελείας Ἥρας καὶ τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς 12, ἀπ τὴν ὁποία φαίνεται νὰ ἐπῆρε καὶ τὸ ὄνομά της. Στὴν παραλία κεῖται καὶ τὸ ἐρειπωμένο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα (τοῦ 18ου αἰ.) μὲ τὴν καταπεσμένη στέγη. Πάνω ἀπὸ τὸν κόλπο τῆς Πόλεως, εὑρίσκεται ὁ οἰκισμὸς Τρεῖς Λαγκάδες. Καὶ σ αὐτὸν εὑρέθησαν πήλινα ἀγγεῖα τῆς μέσο-ἑλλαδικῆς περιόδου ( π.χ.) καὶ τῶν ὕστερων μυκηναϊκῶν χρόνων ( π.χ.) 13. ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Ἰθάκη, τὸ νησὶ τοῦ Ὀδυσσέα καὶ τοῦ Ὁμήρου» (ὑπὸ ἔκδοσιν). Μ ὅλα αὐτά, ἡ Ἰθάκη, πέραν τοῦ ἀδιαφιλονίκητου ὀνόματός της, ποὺ δὲν ἄλλαξε ποτὲ στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ἔχει σαφῆ συγκριτικὰ πλεονεκτήματα, ἔναντι τῶν ἄλλων νήσων, ποὺ ζήλωσαν δόξαν Ὀδυσσέως... Καὶ φυσικά, ὑπάρχει καὶ ἡ ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ παλλατιοῦ τοῦ Ὀδυσσέως, ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, τὸ 2010! Παρ ὅλ αὐτά... τὸ ΚΑΣ εἶπε «ΟΧΙ» γιὰ ἀνασκαφὲς στὴν Ἰθάκη τὸ 2013! Ὁ Σύλλογος Φιλομήρων Ἰθάκης - μὲ ἑκατοντάδες ἐνεργὰ μέλη, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ Ἐξωτερικὸ - διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Κ.Α.Σ. νὰ μὴν ἐγκρίνη τὴν αἴτηση τῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἰωαννίνων, γιὰ ἀρχαιολογικὴ ἀνασκαφὴ τὸ 2013 στὴν θέση «Ἅγιος Ἀθανάσσιος» στὴν Ἰθάκη, γιὰ τὴν ἀπαλλοτρίωση τῆς ὁποίας ὁ σύλλογος συμμετεῖχε ἀποφασιστικὰ μὲ εὐρώ!.. «Μᾶς φαίνεται ἀδιανόητο λέει ὁ Σύλλογος στὴν διαμαρτυρία του 14 - τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ φέρνη ἐμπόδια στὴν περαιτέρω ἀνάδειξη τοῦ ὀδυσσειακοῦ ἀνακτόρου, τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ ὁποίου στὴν ἀνωτέρω θέση ἀνεκοίνωσαν ἐπίσημα τὸ 2010 σὲ ἀρχαιολογικὴ ἡμερίδα οἱ ἐντελταμένοι καθηγητὲς ἀνασκαφῆς! Ἀπὸ τὴν χρονιὰ αὐτὴ ἕως σήμερα ἡ ΛΕ Ἐφορεία ἀρχαιοτήτων, στὴν ὁποία ὑπάγεται ἡ Ἰθάκη, ἀντιμετωπίζει μὲ ἐχθρικὸ καὶ ἀνέντιμο τρόπο τὴν περαιτέρω ἀνάδειξη τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας καὶ τὴν ὑποβαθμίζει συνεχῶς, προβάλλοντας τὴν ἀρχαιολογικὴ ἀνακάλυψη στὸν Πόρο Κεφαλληνίας, μὲ τὴν 12 Στὸ σπήλαιο εὑρέθη βουστροφηδὸν γραμμένη ἐπιγραφὴ (τοῦ 550 π.χ.), ποὺ μνημονεύει τὴν Ἀθηνᾶ καὶ τὴν Ἥρα (Σλῆμαν, 1868, ἀρ. 1614, καὶ Inscr. Graecae, 2001)). Ἐκτίθεται στὸ Ἀρχ. Μουσεῖο Βαθέος Ἰθάκης. 13 Φυλάσσονται στὸ Ἄρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 14 Δημοσιεύθηκε στὸ «ΘΙΑΚΙ», περιοδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν Ἰθάκη. 109

9 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 δῆθεν εὕρεση στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἀρχαίου κτίσματος, τὸ ὁποῖο ὁ τ. προϊστάμενός της, κ. Βασιλάκης, μὲ δημοσιογραφικὲς ἀνακοινώσεις διατυμπανίζει ὡς τὸ ὀδυσσειακὸ ἄστυ. Ὁ κ. Βασιλάκης ὁ ὁποῖος θὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία γιὰ νὰ ἀναλάβη ὑπεύθυνος ἀρχαιολογικῆς ἀνασκαφῆς ἰδιωτικοῦ φορέα στὴν ἴδια περιοχὴ ποὺ ἐπενδύει ἑκατομμύρια εὐρὼ στὸν τουρισμό, χρειάζεται τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ὀνόματος τῆς ὁμηρικῆς Ἰθάκης», λέει ὁ Σύλλογος. «Τελικὰ ἡ ἀνωτέρω ἐφορία ἔχει ἐγκαταλείψει πλήρως τὴν ἀρχαιολογικὴ προστασία τῆς ὁμηρικῆς Ἰθάκης μὲ ἀποτέλεσμα τὰ ἀρχαιολογικὰ μουσεῖα της νὰ εὑρίσκωνται ὑπαιτιότητί της σὲ τριτοκοσμικὴ κατάσταση». «Ἐν κατακλεῖδι, ὁ σύλλογος ἐρωτᾶ τὸ Κ.Α.Σ, μὲ ποιὰ δικαιολογία ἀπερρίφθη ἡ αἴτηση τοῦ πανεπιστημίου; Ἔλαβε ὑπ ὄψιν του ὅτι μὲ τὴν ἀρνητική του ἀπόφαση ἀκυρώνει τελειωτικὰ τὴν προγραμματικὴ σύμβαση χρηματοδότησης μὲ εὐρὼ τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας στὴν περιοχὴ τοῦ «Ἁγίου Ἀθανασίου» μεταξὺ Περιφέρειας Ἰωνίων Νήσων, Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ὑπογραφῆ καὶ ἀπὸ τὴν κ. Μενδώνη;» Καὶ ἤλπιζε σὲ πειστικὴ ἀπάντηση... Τὴν ἐπιστολὴ ὑπέγραφε ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Φιλομήρων Ἰθάκης, Σπῦρος Ἀρσένης, τ. δήμαρχος Ἰθάκης, ἕνας εὐαίσθητος ἄνθρωπος τοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ προσέφερε πολλὰ στὸ νησί του... Κινδυνεύει ἡ ἀρχαιολογικὴ ἀνακάλυψη τοῦ αἰῶνα: Τὸ Παλλάτι τοῦ Ὀδυσσέα στὴν Ἰθάκη! Ἐνῶ ἔχει ἐγκριθῆ ἡ πίστωση, δὲν ἔχει φθάσει ποτὲ στὸ νησὶ τοῦ Ὀδυσσέα... Φαίνεται πὼς ὅ,τι εἶναι νὰ φθάση στὴν Ἰθάκη, ἀπὸ τὰ... ὁμηρικὰ χρόνια ἀκόμη, ὅπως καὶ ὁ βασιλιάς της, Ὀδυσσέας, πρέπει νὰ περιπλανηθῆ δέκα χρόνια... Τότε περιπλανήθηκε ὁ βασιλιάς της, καὶ ἡ πλάνη του αὐτὴ ἔγινε συνώνυμο τῆς ταλαιπωρίας σ ὅλον τὸν κόσμο... «Ὀδύσσεια»... Σήμερα «περιπλανῶνται» ἀκόμη καὶ οἱ... πιστώσεις, ποὺ ἔχουν ἐγκριθῆ γιὰ τὸ νησί, ζῶντας τὴν δική τους «ὀδύσσεια», πότε φυλακισμένες σὲ ἄλλα νησιὰ (σύγχρονων μάγων καὶ ὄχι μαγισσῶν, ὅπως τῆς Κίρκης καὶ τῆς Καλυψοῦς) ποὺ ἔχουν συμφέρον νὰ μὴ θέλουν νὰ ἀναπτυχθῆ ἡ Ἰθάκη, μὴ τυχὸν καὶ τοὺς κλέψη (ἱστορικὴ) αἴγλη καὶ (τουριστικὴ) πελατεία... Ἢ χειρότερα ἀκόμη φυλακισμένες σὲ γραφεῖα... Οἱ γνῶστες τῆς Ἱστορίας τῆς (μίας καὶ μοναδικῆς) Ἰθάκης ἔχουμε γίνει μάρτυρες ἀπίστευτων καὶ τραγελαφικῶν καταστάσεων, μὲ τὴν ἐπικάλυψη καὶ ἐπίφαση τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης, τόσο ποὺ ἀρχίζουμε νά... δικαιολογοῦμε τὸν θεῖο Ὅμηρο, ἐγγονὸ τοῦ Ὀδυσσέα, ποὺ ἤθελε νὰ μείνη αἴνιγμα ἡ νῆσος, διότι πολλοὶ θὰ τὴν ζήλευαν, ποὺ ἦταν τόσο ὑμνημένη ἀπὸ τὶς 110

10 111 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Μοῦσες, τοὺς ποιητές, τοὺς αἰῶνες... Λὲς κι ἤθελε νὰ προφυλάξη τὴν πατρίδα του ὁ Ὅμηρος, καὶ τὴν κάλυψε μὲ ἕνα πέπλο μυστηρίου, γιὰ νὰ φθάσουν οἱ σημερινοὶ κάτοικοί της-ἀπόγονοί του, νὰ εἶναι αὐτοί... ὅμηροι δημάρχων, νομαρχῶν, περιφερειαρχῶν, ἀρχαιολόγων, τουριστικῶν πρακτόρων καὶ συμφερόντων, καὶ κάθε λογῆς καημένου ποὺ ἐζήλωσε δόξα ἀθάνατη... Ἂς δοῦμε τί λέει ἡ περιφερειακὴ σύμβουλος Ἰωνίων Νήσων Π.Ε. Ἰθάκης, Σμαράγδα Σαρδελῆ, σὲ ἐπιστολή της (ἐξ Ἰθάκης, ), ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν περιφερειάρχη Π.Ι.Ν, κ. Σπυρίδωνα Σπύρου, καὶ κοινοποιήθηκε πρὸς τὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ & Ἀθλητισμοῦ κ. Κωνσταντῖνο Τζαβάρα, καὶ τὸν πρόεδρο Π.Σ κ. Νικόλαο Μηλιώτη: «Κύριε Περιφερειάρχη, Κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς θητείας μας «κληρονομήσαμε» καὶ τὴν Προγραμματικὴ Σύμβαση γιὰ τὶς ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφὲς στὴν περιοχὴ «Ἅγιος Ἀθανάσιος» στὴν Ἰθάκη μὲ ἀριθ. Πρώτ. 7105/ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ ποσὸ τῶν εὐρώ. Ἂν καὶ ἔχουν περάσει ἤδη δυόμιση χρόνια ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ παραλάβαμε, ἡ Σύμβαση δὲν ἔχει ἀκόμη ἐνεργοποιηθῆ. Σᾶς ἐρωτῶ λοιπὸν καὶ παρακαλῶ ὅπως μοῦ ἀπαντήσετε ἐγγράφως στὴν ἀμέσως ἑπόμενη συνεδρίαση τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου: Γιατί δὲν ἔχει ἐνεργοποιηθῆ ἡ ἐν λόγῳ σύμβαση; Ποιὲς εἶναι οἱ ἐνέργειες τῆς Π.Ι.Ν. γιὰ τὴν ἐνεργοποίησή της ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τρεῖς παρατάσεις ποὺ ἔχουν δοθεῖ ἀπὸ τὸ Περιφερειακὸ Συμβούλιο; Γιατί οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ΥΔΕ καὶ Δ/νση Διοικητικοῦ Οἰκονομικοῦ τῆς Π.Ε. Κεφαληνίας παρὰ τὰ γραπτὰ καὶ προφορικὰ αἰτήματά μου δὲν μὲ ἐνημερώνουν σχετικὰ μὲ τὸν φάκελλο καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς Σύμβασης; Πρὶν περίπου ἕναν χρόνο ἐπισκεφθήκαμε μαζὶ τὴν περιοχὴ καὶ παρατηρήσατε τὴν ἄθλια κατάστασή της ποὺ ἐφέτος εἶναι σαφῶς χειρότερη. Προτίθεται ἡ Π.Ι.Ν. νὰ προχωρήση σὲ ἐργασίες ἀποκατάστασης, σήμανσης καὶ φύλαξης τοῦ χώρου; Ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἐνῶ εἶναι γνωστὸς σὰν μνημεῖο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας μας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι καταγεγραμμένος σὲ ὅλους τοὺς τουριστικοὺς ὁδηγούς, ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει στὸν ἐπισκέπτη εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικὴ καὶ ἀποτελεῖ ντροπὴ γιὰ τοὺς Ἰθακήσιους, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες! Μέσα στὴν Περιφέρεια Ἰονίων Νήσων ὑπάρχει καὶ ἡ Ὁμηρικὴ Ἰθάκη, γνωστὴ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, στολίδι μοναδικὸ πολιτισμοῦ καὶ ἱστορίας καὶ ὀφείλουμε ὡς Περιφέρεια νὰ τὴν προστατέψουμε καὶ νὰ τὴν ἀναδείξουμε. Μὲ τιμὴ Σμαράγδα Σαρδελῆ»

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία Διωγμοὶ χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (1912-1918), πρὸ τοῦ μεγάλου διωγμοῦ τοῦ 1922 τοῦ Γιώργου Λεκάκη Συγγραφέως - Λαογράφου www.lekakis.com Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ

Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας. www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Περιεχόμενα. Τριμηνιαία ἔκδοση τοῦ Ἐπισκεφθεῖτε τήν ἰστοσελίδα μας www.imga.gr ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περιεχόμενα Προλογικό...3 Antonino Di Vita, μικρό βιογραφικό....5 Antonino Di Vita, Ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗΕΠΙΣΤΗΜΩΝΤΗΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙV :. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ.: 4918 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Z Μάθημα:Φυσική Τάξη:Ε'Μαθητές:19

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη Συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία τῆς Κῶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο: ἡ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στὴν Καρδάμαινα. Ἀθήνα, Νοέμβριος 2011 1 ΓΕΝΙΚΑ 1 Ἡ παλαιοχριστιανικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ!

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Οἱ γυναῖκες ναζὶ ἦσαν ἐξ ἴσου βάρβαρες μὲ τοὺς ἄνδρες ναζί Τοῦ Γιώργου Λεκάκη www.lekakis.com T ὰ Ὁλοκαυτώματα τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν γενικῶς περάσει στὴν Ἱστορία ὡς

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά 1 «Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Ὅλοι σὲ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγὼ σὲ προσφωνῶ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Ἀπὸ μακριὰ ἐξαπατᾶς. Θαρρεῖ κανεὶς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ www.freeinquiry.gr Διαδικτυακό Περιοδικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ www.freeinquiry.gr Διαδικτυακό Περιοδικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ............................................... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ............................................ 9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1570-1878).

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος δευτερο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Οι θησαυροί του ιερού Οι ιερείς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος κάνουν απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 77 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡΙΘ. 748 Σύγχρονες ἑρμηνεῖες τῆς κβαντομηχανικῆς «Νενικήμεθα». Ἡ ὁμολογία ἤττας τῶν τελευταίων ἐθνικῶν Τὸ νέο

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7-546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.- ἀριθμ. πρωτ. : 536.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22.08.2011.- Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα