Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;"

Transcript

1 Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Τοῦ Γεωργίου Λεκάκη Σ τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο (ἀρ. 1975, ) ὑπάρχει μία ζωγραφιὰ μὲ θέμα τὴν Ἰθάκη, ποὺ θὰ πρέπη νὰ μᾶς προβληματίση ὅλους, ὅσοι ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸν ἀρχαῖο πολιτισμό, αὐτῆς τῆς παγκοσμίως γνωστῆς νήσου τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τοῦ Ὁμήρου. Ἐπισήμως, λέγεται «Ἄποψη στὴν Ἰθάκη» καὶ οἱ Βρετανοὶ ὑπεύθυνοι τοῦ Μουσεῖου τὴν ἐξηγοῦν ὡς ἑξῆς: «Ἀνθρώπινες μορφές, ποὺ κάθισαν στὸ ἔδαφος, δίπλα ἀπὸ ἀρχαῖα ἐρείπια, μὲ τὸν λόφο νὰ ὑψώνεται πέρα, ἐνῶ εἰκονίζονται καὶ ἄλλοι ἀνθρῶποι σὲ ἀπόσταση, ἀπὸ τὸ κέντρο, πέρα ἀπὸ τὰ δένδρα». Ὡς ἐδῶ καλά, ἀλλὰ τὰ προβλήματα ἀρχίζουν ὅταν θὰ πρέπη νὰ ταυτοποιήσουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα, μὲ κάποιο ἀπὸ τὰ σημερινὰ τοπία τῆς Ἰθάκης. Ἂς ἔχουμε κατὰ νοῦ πὼς προκεται γιὰ σχέδιο σὲ χαρτὶ (15,7 Χ 22,6 ἑκατ.), ποὺ φιλοτέχνησε ἐπὶ τόπου (καὶ ὄχι ἀπὸ φαντασίας) μὲ πένα καὶ μελάνι χρώματος καφέ, καὶ μετὰ ἐδέχθη ἐπεξεργασία (μὲ «καφὲ πλύση») μὲ γραφίτη, τὸ 1828, ὁ Ἀμερικανὸς ζωγράφος καὶ πορτραιτίστας William Page (Albany, Ν. Ὑόρκης ΗΠΑ Tottenville, νησιῶν Staten ). Ὁ Page φαίνεται νὰ ἐπισκέφθηκε τὰ Ἰώνια νησιά, ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ὅπου εἶχε μεταβῆ. Τὸ σχέδιο αὐτὸ τοῦ Page ἐδώρησε στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο ὁ J. Money, τὸ 1975, ὅπου καὶ φυλάσσεται ἕως σήμερα. Α.Ταυτοποίηση: Προσπαθῶντας νὰ ταυτοποιήσουμε αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο οἰκοδόμημα στὴν σημερινὴ Ἰθάκη, θὰ πρέπη νὰ τὸ τοπο- Τὸ ἀρχαῖο πυραμιδοειδὲς κτίσμα τῆς Ἰθάκης, ἀπὸ σχέδιο τοῦ Page (Βρετ. Μουσεῖo). 102

2 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ θετήσουμε ἢ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, ὅπου ἡ Σχολὴ Ὁμήρου καὶ ὅπου εὑρέθη προσφάτως τὸ Ἀνάκτορο τοῦ Ὀδυσσέως, ἢ στὰ Πηλικᾶτα, ἢ στὸν Ἀετό. Ἴσως καὶ στὸν ἀκόμη ἀνεξερεύνητο Νότο τῆς νήσου... Σὲ αὐτὸ τὸ ἀρχαῖο θραῦσμα, ποὺ εὑρέθη στὴν Ἰθάκη, εἰκονίζεται καράβι καὶ μαρτυρᾶται μὲ γραμμικὴ Α ἡ ἱστορία τοῦ Ὀδυσσέως μὲ τὶς Σειρῆνες! Β. Σχῆμα: Τὸ δεύτερο θέμα ποὺ προκύπτει εἶναι τὸ σχῆμα τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ κτίσματος, ποὺ ὅπως πεντακάθαρα διακρί νεται εἶναι πυραμιδοειδές! Ἔτσι ἡ Ἰθάκη μπαίνει στὴν χορεία ἐκείνων τῶν μεγάλων μυστηριακῶν τόπων τῆς Ἑλλάδος, ποὺ διέθεταν πυρα μίδες (ὅπως οἱ περιοχὲς τῆς Ἀργολίδος, τῆς Κρήτης, τῆς Λακωνίας, τῶν Θηβῶν, τῆς Τριχωνίδος Αἰτωλοακαρνανίας, κ.ἄ.) καὶ πυραμιδοειδεῖς κατασκευὲς (ὅπως τῆς Γόρτυνος Κρήτης, τὸ Μενελάϊο τῆς Σπάρτης, τὸν βωμὸ τοῦ Διὸς στὴν Πέργαμο, κ.ἀ.) σημαντικὰ πολιτιστικὰ κέν τρα τῆς ἀρχαιότητος. Οἱ πυραμίδες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος ἦσαν: ἢ πολυάνδρια (δηλ. τάφοι πολλῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν μαζί, ὁπότε ἴσως αὐτὸ νὰ εἶναι ἕνα πολυάνδριο μνημεῖο γιὰ ὅλους τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέως, ποὺ πιθανὸν νὰ θέλησε νὰ ἱδρύση ὁ πολυμήχανος βασιλεύς, ὅταν ἐπέστρεψε στὸ νησί του), ἢ ἐργαστήρια, ἢ παρατηρητήρια-βίγλες, ποὺ λόγω ὅμως τῆς θέσεώς του, ὅπως παρουσιάζεται στὸ σχέδιο, ἀποκλείεται, ἢ φρυκτωρίες, ἱδρύματα δηλ. ἐπικοινωνίας μὲ σήματα φωτιᾶς ἢ καπνοῦ, μὲ ἄλλους μακρύτερους τόπους, ποὺ γιὰ τὸν παραπάνω λόγο ἐπίσης ἀποκλείεται. ἢ κάτι ἄλλο, ποὺ δὲν ἔχουμε ἀνακαλύψει ἀκόμη... ἢ μᾶλλον ὑποπτευόμεθα, ἀλλὰ δὲν τολμοῦμε νὰ τὸ ποῦμε... Ὅποιο ἀπὸ τὰ παραπάνω καὶ νὰ διαλέξη κανείς, τὸ αἴνιγμα τῆς ταυτοποίησης τῆς τοποθεσίας παραμένει, καθὼς καὶ ἡ τύχη αὐτῶν τῶν τεράστιων ὀγκολίθων (κυκλώπειων), ποὺ ἡ κατασκευή τους παραπέμπει σὲ μυκηναϊκὴ ἐποχή, ἴσως καὶ προγενέστερη. (Σημειώνω πὼς πυραμιδοειδὲς κτίσμα ἀναφέρεται καὶ στοὺς Παξούς, ἄλλο μυστηριακὸ μικρονήσι τοῦ Ἰωνίου πελάγους βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Παξοὶ τὰ νησιὰ τοῦ πάθους», ἐκδ. Ἐρωδιός, 2011). Τέλος, τὸ γεγονὸς τῶν τόσων πολλῶν ἀνθρώπων γύρω ἀπὸ τὸ αἰνιγματικὸ 103

3 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 κυκλώπειο κτίσμα, μαρτυρᾶ πὼς δὲν πρέπει νὰ ἦταν μακριὰ ἀπὸ κάποιο ἄστυ, καὶ γενικά, δὲν ἦταν ἀπόμακρο σημεῖο, ἀλλὰ πολυσύχναστο. ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Παξοὶ τὰ νησιὰ τοῦ πάθους», ἔκδ. Ἐρωδιός, Πάντως ὑπῆρχε ἀρχαῖο θέατρο! Βρέθηκαν σπάνια νομίσματα, μυκηναϊκὰ κιονόκρανα, λαξευμένοι τάφοι μὲ θόλο, κτήριο μὲ κυκλώπεια τείχη Σὺν τὰ εὑρήματα τοῦ Σπηλαίου τῶν Νυμφῶν, ὅπου λατρεύονταν ἡ Ἄρτεμις, ἡ Τελεία Ἥρα καὶ ἡ Πολιὰς Ἀθηνά... Στὸ λιμανάκι καὶ ἐπίνειον τοῦ Σταυροῦ τῆς Βορείου Ἰθάκης, ποὺ καὶ σήμερα καλεῖται (τὸ) Πόλι, μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ μεγάλο πλάτανο καὶ τὶς λεῦκες ὑπῆρχε ἕνα ἀρχαῖο θέατρο! Τὸ ἀρχαῖο θέατρο τοῦ Βασιλείου τῆς Ἰθάκης! Ἡ ὕπαρξή του ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερο τὴν Ἰθάκη, στὸν ἀγώνα δρόμου της (πολλὲς φορὲς ἀνέντιμο ἐκ μέρους τῶν ἀντιπάλων της) νὰ ἀποδείξη πὼς δὲν εἶναι ἐλέφαντας, δηλ. πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπίσημος ἕδρα τοῦ βασιλιᾶ Ὀδυσσέα, πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ ὁμηρικὴ Ἰθάκη καὶ ὄχι ἄλλες γειτονικὲς νῆσοι, ποὺ ζήλωσαν ἀρχαῖο κλέος Πράγματι, λοιπόν, τὸ Πόλι, ποὺ ἦταν τὸ ἐπίνειον τοῦ ἀνακτόρου τοῦ Ὀδυσσέως καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία λιμάνια ποὺ ἔβλεπε τὸ παλλάτι (τὰ ἄλλα δύο ἦσαν οἱ Ἀφάλες καὶ οἱ Φρίκες) εἶχε στολισθῆ μὲ ἀρχαῖο θέατρο, δεδομένου ὅτι ἦταν πολὺ κοντὰ στὸ ἄστυ τῆς Ἰθάκης (ποὺ ἦταν στὰ Πηλικᾶτα τοῦ Σταυροῦ, ὅπου νεόδμητες κατοικίες κατέστρεψαν καὶ καταπλάκωσαν νεολιθικὸ οἰκισμό!...) καὶ τὴν Σχολὴ τοῦ Ὁμήρου (στὴν περιοχὴ Ἄη Θανάση στὸν Πλατρειθιὰ - στὸ «πλατὺ ρεῖθρο» τοῦ Ὁμήρου), διότι φυσικὰ καὶ οἱ πολῖτες καὶ οἱ ἐπίδοξοι ποιητὲς καὶ ραψωδοὶ θὰ ἤθελαν νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ διδαχθοῦν θέατρο Ἡ βοτσαλωτὴ παραλία Πόλις εὑρίσκεται στὸν ὁμώνυμο κόλπο (μόλις 1,2 κατηφορικὰ χλμ. ἀπὸ τὸ κέντρο τοῦ Σταυροῦ). 1 Σήμερα εἶναι ἕνα ὑπήνεμο ψαρολιμανάκι, μὲ τυρκουὰζ νερά. Λέγεται ἔτσι, ἴσως, γιατί στὸν βυθό της εὑρίσκονται τὰ ἐρείπια τῆς βυθισμένης ἀρχαίας πόλεως τῆς Ἰθάκης. Ἢ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη λατρεία τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς (θεᾶς συμμάχου τοῦ Ὀδυσσέως) 2. 1 Ἡ παραλία εἶναι ὠργανωμένη, μὲ τουαλέτες, χῶρο σταθμεύσεως καὶ καντίνα. Σκιὰ ἀπὸ πανύψηλες λεύκες. Ἐνοικιάζονται βάρκες. 2 Γιὰ τὴν σχέση Ὀδυσσέως-Ἀθηνᾶς βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Τὰ Δαίδαλα, ἕνα γαμήλιο ἐρωτικὸ τέχνασμα τοῦ Διός Ἑορτὴ τῶν ἀρχαίων Βοιωτῶν στὶς Πλαταιές. Καὶ ἡ ἱστορία τῶν Ἀλαλκομενῶν. Ἡ σχέση Ὀδυσσέα-Ἀθηνᾶς», στὸ περιοδικὸ «ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ», τ. Ἰανουαρίου-Φεβρουαρίου καὶ Μαρτίου-Ἀπριλίου

4 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἀπεφάνθη: Ὁ Ὅμηρος εἶναι ἐγγονὸς τοῦ Ὀδυσσέα. Τὸ θέμα θεωρεῖται λῆξαν! (Γιὰ τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη τῆς ἐπιγραφῆς δὲν εὐθύνεται τὸ ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ ἀλλὰ ὁ ἀνορθόγραφος κατασκευαστής.) «Τὰ ἐρείπια στὸν βραχώδη λόφο, ποὺ ἐγείρονται πρὸς Β τῆς Πόλεως, εἶναι περισσότερο πρωτόγονης καὶ πιότερο παλαιᾶς τεχνοτροπίας, καίτοι πολὺ μικρότερα σὲ ἔκταση, ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ Ἀετοῦ», γράφει ὁ Chr. Wordsworth 3. Καὶ συνεχίζει: «Οἱ πέτρες εἶναι χονδρὲς καὶ ἀλάξευτες καὶ δὲν εἶναι ἐφαρμοσμένες ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη. Τὰ κυριώτερα ἐρείπια εὑρίσκονται στὴν Δ πλευρὰ τῆς κορυφῆς καὶ εἶναι σωριασμένα σ ἕναν πολὺ ἀπόκρημνο βράχο». Ἐδῶ, λοιπόν, ὑπῆρχε τὸ ἀρχαῖο θέατρο τῆς Ἰθάκης. Ἡ ἀπόδειξη ἔρχεται ἀπὸ μιὰ εἴδηση τῆς ἐφημερίδος «Νέον Ἄστυ» τοῦ 1902, ποὺ ἔγραφε ἐπὶ λέξει: «Εἰς τὸ Β μέρος τῆς νήσου παρὰ τὰς ΝΑ τοῦ ὅρους Ρουσανοῦ κλιτῦς καὶ παρὰ τὸν ἀρχαιότατον λιμένα Πόλις τοῦ Σταυροῦ εἰς ἀπόστασιν 250 περίπου μέτρων ἀπὸ τῆς παραλιακῆς ἀκτῆς, ἀνασκάπτων πρὸς καλλιέργειαν τὸν ἀγρόν του, ὁ Σ. Κουβαρᾶς ἀνεῦρε τὸ δάπεδον ἀρχαιοτάτου ἑλληνικοῦ Θεάτρου μετὰ τῆς θυμέλης καὶ τῶν ἀμφιθεατρικῶν ἑδωλίων, κάτωθεν δὲ τοῦ εἰρημένου θεάτρου ἕτερος ἐργάτης ἀνορύσσων φρέαρ ἀνεῦρεν εἰς βάθος 6 περίπου μέτρων ἀρχαιότατα κτήρια ἄνευ ἀμμοκονίας ἐκ πολυγωνικῶν ἀξέστων λίθων, ἀποτελούντων ἐνιαχοῦ τμήματα τείχους. Ἐντὸς τοῦ θεάτρου ἀνευρέθη νόμισμα σπανιωτάτου τύπου, ἀναγόμενον εἰς κορινθιακὴν ἐποχὴν καὶ εἰκονί- 3 βλ. σχ. «Ἑλλάδα, μιὰ περιπλάνηση στὰ τοπία καὶ τὴν ἱστορία της», α ἔκδ. 1839, ἐπανέκδ. ἔκδ. «Ἑκάτη», 1995». 105

5 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 Τμῆμα τῶν τειχῶν τοῦ ὀδυσσειακοῦ ἀνακτόρου στὴν Ἐξωγὴ Ἰθάκης. Στὴν θέση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς/Ἀθάνας ἱδρύθηκε κατὰ παράφραση ὁ... Ἀη-Θανάσ! ζον, ἐπὶ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους τὸν πτερωτὸν Πήγασον ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτέρου μορφὴν πρωτοφανῆ πωγωνοφόρου φέροντος περικεφαλαίαν. Ἕτεροι ἐργᾶται τυχαίως ἀνασκάπτοντες παρὰ τὴν θέσιν Σχολεῖον τοῦ Ὁμήρου ἀνεῦρον κιονόκρανον Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ὡς ἀπεφάνθησαν δύο διακεκριμένοι Ἄγγλοι ἀρχαιο λόγοι ἐκ Κεφαλληνίας, ἐσχάτως ἐνταῦθα δι ἐπὶ τοπίους μελέτας ἐλθόντες». Καὶ ἡ ἐφημερίδα συνεχίζει: Πλησίον τοῦ τόπου ἐν ὧ εὑρέθη τὸ ἀνωτέρω κιονόκρανον ἀπεκαλύφθησαν δύο παμμέγιστοι τάφοι ἐπὶ βράχου λελαξευμένοι μετὰ ὡραιοτάτου θόλου, καταπληκτικῶς ὁμοιάζοντες μὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ κ. Καββαδίου ἐν Κεφαλληνίᾳ ἀνευρεθέντας. Οὐδεμία ἀμφιβολία, ὅτι οἱ τάφοι οὗτοι ἀνήκουσι μετὰ τοῦ Μυκηναίου εἰς τὴν ἀληθῆ πατρίδα τοῦ Ὀδυσσέως, ἥτις ἐπὶ τέλους ἤρχισε νὰ παρέχη τεκμήρια τοῦ προϊστορικοῦ μεγαλείου της. Ἐκτὸς τούτων εἰς τὸ μεσαῖον μέρος τῆς νήσου ὁ γεωργὸς Ἀναστ. Κουτσουβέλης (Συγγρός), ὁ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἀνευρὼν ἑπτὰ ἀρχαίας καὶ μεγίστης σημασίας ἐπιτυμβίους ἐπιγραφάς, ἀνεκάλυψε κτήριον παμμεγίστων διαστάσεων ἐκ κυκλωπείων τειχῶν συνιστάμενον». 106

6 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Καὶ ἡ ἐφημερίδα καταλήγει, σκωπτικὰ κατὰ τοῦ Γερμανοῦ ἀρχαιολόγου Δαῖρπφελντ, σπουδαίου κατὰ τ ἄλλα, ἀλλὰ πασχίζοντα στὸ τέλος τοῦ βίου του νὰ κάμη τὴν «μεγάλη ἀνακοίνωση»: «Ἂς ἴδωμεν τί θὰ εἴπη ὁ κ. Δαῖρπφελδ» βλ. σχ. ἐφημ. «Νέον Ἄστυ» (ἄρ. φ. 157, ), ἄρθρο μὲ τίτλο «ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΡΧΑΙΟ- ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΙΘΑΚΗΝ». Ἡ εἴδηση αὐτὴ προκρίνει τὴν Ἰθάκη καὶ τὴν βάζει πολὺ πιὸ μπροστὰ ἀπ ὅλες τὶς ἄλλες νήσους τοῦ Ἰωνίου, ὅσον ἀφορᾶ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν καλλιτεχνία, δεδομένου ὅτι σὲ κανένα ἄλλο νησὶ τῶν Ἑπτανήσων δὲν ἔχει βρεθῆ τόσο ἀρχαῖο θέατρο! 4 Ἐπίσης, προκρίνει τὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἰθάκης ὡς τὸν εὐρύτερο ἀνακτορικὸ χῶρο τοῦ Ὀδυσσέα. Κάποιοι ἐρευνητὲς εἶχαν ἀναφέρει τὴν πιθανὴ ὕπαρξη θεάτρου καὶ μέσα στὸν χῶρο τῆς Σχολῆς Ὁμήρου. «Πιστεύω ὅτι ὑπάρχει τέτοιο μέρος, ἕνα πολὺ μικρὸ θέατρο μέσα στὴν περιοχὴ τῆς Σχολῆς Ὁμήρου, λαξευμένο στὸν φυσικὸ βράχο», ἔγραφε ὁ H-G. Buchholz, Justus Liebig Univ. τοῦ Giessen στὸ σημείωμά του «ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΟΔΥΣ- ΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ». Καὶ συνεχίζει: «Τελευταῖο, ἀλλὰ ὄχι ἐλάχιστο, ὑπῆρχε ἕνα tessere de theatre ἀνάμεσα στὰ ἀντικείμενα ποὺ ἀνέσκαψε ὁ Vollgraff. 5 Στὸν σχεδιασμένο χάρτη τῆς περιοχῆς, ἔχω σημειώσει ἕνα μικρὸ θέατρο. Φυσικά, χρειάζεται ἐπιβεβαίωση καὶ περισσότερη ἔρευνα καὶ χρονολόγηση, διότι τὸ tessere εἶναι ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Ἐὰν οἱ τιμητικὲς θέσεις ἦταν τοποθετημένες ἐδῶ, μπορεῖ νὰ ἦταν κατασκευασμένες ἀπὸ ξύλο». Μὲ ὅλα αὐτά, οἱ Ἰθακήσιοι προηγοῦνται στὴν θεατρικὴ παιδεία καὶ παράδοση ἔναντι τῶν ἄλλων Ἑπτανησίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀδιαμφισβήτητα τεράστια θεατρικὴ παιδεία (κυρίως μετὰ τὸν 17ο αἰ. μ.χ.). Ἄλλωστε ἀπὸ τὸν μεγάλο κλάδο τοῦ νησιοῦ, τοὺς Δρακούληδες, εὑρίσκουμε (στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἱ.) στὴν Ὀδησσὸ 6, ἐκ τῶν πρωτοπόρων ἐκεῖ τῆς δημιουργίας ἑλληνικοῦ θιάσου καὶ ἑλληνικοῦ θεάτρου στὴν πόλη. Γιὰ τὸ ταλέντο του τιμήθηκε μάλιστα ὑπὸ τοῦ κόμητος Langeron! 7 Θυμίζω ἐπίσης, ὅτι στὴν Ἰθάκη στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. ἐκδίδετο τὸ ἡμερολόγιον «Τηλέμαχος», «γιὰ τὴν ἀνέγερση θεάτρου», ἐκδ. Ταρουσόπουλου. Ἐνῶ μέχρι πρόσφατα γινόταν καὶ Φεστιβὰλ Θεάτρου, ἀπὸ τὰ ἀξιολογώτερα τῆς Ἑλλάδος! 4 Πλὴν ἑνὸς μικροῦ (ἴσως ὠδείου) στὰ Τηγάνια Πανόρμου Κεφαλονιᾶς, ποὺ εἶναι ρωμαϊκῶν χρόνων. 5 Vollgraff (n. 2) 168 no. 19, δὲν δίνονται ὑλικὸ καὶ περισσότερες λεπτομέρειες, διάμετρος 2,4 ἐκ., ἐνεπίγραφο: ἴα ΧΙ IG IX 12 (2001) fasc. 4 no Πρωτοπόροι ὁμότεχνοί του στὴν μεγάλη ρωσικὴ πόλη, τότε (1818) ἤσαν οἱ Γ. Ἀβραμιώτης, Ἰω. Μαμούνης, Ἰω. Μπαμπαγιώτης καὶ Ἰω. Ξένος. 7 βλ. σχ. βιβλίο Γ. Λεκάκη «Ἄγ. Πετρούπολη & Κωνσταντινούπολη», ὑπὸ ἔκδοσιν. 107

7 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 Ἡ τικτὴ κρήνη. Χρονολογήθηκε σύγχρονη μὲ τὴν Τίρυνθα! Τὸ Σπήλαιο τῶν Νυμφῶν Τὸ Πόλι ὅμως εἶναι γνωστὸ καὶ γιὰ κάτι ἄλλο: Στὰ Β αὐτοῦ τοῦ λιμανιοῦ ὑπάρχει ἡ - καταποντισμένη πιὰ ἀπ τοὺς σεισμοὺς - «Σπηλιὰ τοῦ Λοΐ ζου» (ἢ Λουίζου) 8. Δυστυχῶς ἡ σπηλιὰ συλήθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ. Ὁ Λοΐζος, ἕνας ἐντόπιος ποὺ τὴν ἀνακάλυψε, ξεπούλησε τὸν θησαυρό της σὲ κλεπταποδόχους Ἰταλούς. Γι αὐτὸ δὲν εἶναι φρόνιμο νὰ τὴν διατηροῦμε στὴν ἱστορία μὲ τὸ ὄνομα ἑνὸς ἀρχαιοκάπηλου, πόσο μάλιστα ὅταν ἦταν περίφημο ἄντρον Νυμφῶν καὶ λατρευτικὸ κέντρο τριῶν θεοτήτων! Παρ ὅλες τὶς ἀρχαιοκαπηλίες ποὺ ὑπέστη, σὲ ἀνασκαφὲς τοῦ 1930 εὑρέθησαν πήλινα ἀγγεῖα τῆς μέσο-ἑλλαδικῆς περιόδου ( π.χ.) καὶ τῶν ὕστερων μυκηναϊκῶν χρόνων ( π.χ.) 9. Καὶ ἴχνη ἱεροῦ (τοῦ 9ου αἰ. π.χ.), κεραμικὴ ὅλων τῶν ἐποχῶν (ἀπὸ τὴν μυκηναϊκὴ ἕως καὶ τὴν ρωμαϊκή), μεγάλοι χάλκινοι γεωμετρικοὶ τρίποδες 10 (9ου-8ου π.χ. αἰ.), ἀγγεῖα κορινθιακοῦ ρυθμοῦ (τοῦ 7ου π.χ. αἰ.), τεμάχια χάλκινων καὶ σιδερένιων ὅπλων, κ.ἀ. Μαρτυρεῖται, λοιπόν, ὅτι ἦταν λατρευτικὸς χῶρος ἴσως ἄντρον νυμφῶν - ἐπὶ χρόνια συναπτά! Ἐδῶ ὁ βασιλεὺς τῆς νήσου Ὀδυσσεύς, ἐλατρεύετο ὡς ἡμίθεος, ἀκόμη καὶ ἕως τὰ χρόνια τοῦ Ἰησοῦ! Εὑρέθη ἐλεφαντοστέινο ἀγαλματίδιο ποὺ τὸν ἀναπαριστᾶ δεμένο σὲ κατάρτι. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ σπηλαίου εὑρέθη ἡ ἐπιγραφὴ ἐπὶ ὀστράκου (θραῦσμα πήλινου γυναικείου προσωπείου) «ΕΥ- ΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ» 11 - μοναδικὴ γραπτὴ μαρτυρία γιὰ τὸν ὁμηρικὸ βασιλιά, ποὺ ἀποδεικνύει πὼς στὴν Ἰθάκη ὁ ὁμηρικὸς ἥρωας λατρευόταν καὶ στοὺς ἱστορικοὺς χρόνους. Αὐτὸ εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξη ταυτίσεως τῆς ὁμηρικῆς 8 Ἂν ὑπάρχει λόγος, προσεγγίζεται μὲ μονοπάτι ἢ μὲ βάρκα. Ἡ σπηλιὰ δὲν εἶναι ἐπισκέψιμη. 9 Φυλάσσονται στὸ Ἀρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 10 Κάποιοι τοὺς συνέδεσαν μὲ τὰ δῶρα τῶν Φαιάκων στὸν βασιλιὰ Ὀδυσσέα. 11 Φυλάσσεται στὴν 6η προθήκη τοῦ Ἀρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 108

8 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Ἰθάκης μὲ τὴν σημερινὴ Ἰθάκη. Ἐπίσης, ἐπὶ τούβλων καὶ ὀστράκων εὑρέθησαν χαραγμένες ἐπιγραφές, ποὺ μαρτυροῦν λατρεία τῆς Ἀρτέμιδος, τῆς Τελείας Ἥρας καὶ τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς 12, ἀπ τὴν ὁποία φαίνεται νὰ ἐπῆρε καὶ τὸ ὄνομά της. Στὴν παραλία κεῖται καὶ τὸ ἐρειπωμένο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα (τοῦ 18ου αἰ.) μὲ τὴν καταπεσμένη στέγη. Πάνω ἀπὸ τὸν κόλπο τῆς Πόλεως, εὑρίσκεται ὁ οἰκισμὸς Τρεῖς Λαγκάδες. Καὶ σ αὐτὸν εὑρέθησαν πήλινα ἀγγεῖα τῆς μέσο-ἑλλαδικῆς περιόδου ( π.χ.) καὶ τῶν ὕστερων μυκηναϊκῶν χρόνων ( π.χ.) 13. ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης «Ἰθάκη, τὸ νησὶ τοῦ Ὀδυσσέα καὶ τοῦ Ὁμήρου» (ὑπὸ ἔκδοσιν). Μ ὅλα αὐτά, ἡ Ἰθάκη, πέραν τοῦ ἀδιαφιλονίκητου ὀνόματός της, ποὺ δὲν ἄλλαξε ποτὲ στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ἔχει σαφῆ συγκριτικὰ πλεονεκτήματα, ἔναντι τῶν ἄλλων νήσων, ποὺ ζήλωσαν δόξαν Ὀδυσσέως... Καὶ φυσικά, ὑπάρχει καὶ ἡ ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ παλλατιοῦ τοῦ Ὀδυσσέως, ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, τὸ 2010! Παρ ὅλ αὐτά... τὸ ΚΑΣ εἶπε «ΟΧΙ» γιὰ ἀνασκαφὲς στὴν Ἰθάκη τὸ 2013! Ὁ Σύλλογος Φιλομήρων Ἰθάκης - μὲ ἑκατοντάδες ἐνεργὰ μέλη, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ Ἐξωτερικὸ - διαμαρτυρήθηκε ἐντόνως γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Κ.Α.Σ. νὰ μὴν ἐγκρίνη τὴν αἴτηση τῆς Ἀρχαιολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἰωαννίνων, γιὰ ἀρχαιολογικὴ ἀνασκαφὴ τὸ 2013 στὴν θέση «Ἅγιος Ἀθανάσσιος» στὴν Ἰθάκη, γιὰ τὴν ἀπαλλοτρίωση τῆς ὁποίας ὁ σύλλογος συμμετεῖχε ἀποφασιστικὰ μὲ εὐρώ!.. «Μᾶς φαίνεται ἀδιανόητο λέει ὁ Σύλλογος στὴν διαμαρτυρία του 14 - τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ φέρνη ἐμπόδια στὴν περαιτέρω ἀνάδειξη τοῦ ὀδυσσειακοῦ ἀνακτόρου, τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ ὁποίου στὴν ἀνωτέρω θέση ἀνεκοίνωσαν ἐπίσημα τὸ 2010 σὲ ἀρχαιολογικὴ ἡμερίδα οἱ ἐντελταμένοι καθηγητὲς ἀνασκαφῆς! Ἀπὸ τὴν χρονιὰ αὐτὴ ἕως σήμερα ἡ ΛΕ Ἐφορεία ἀρχαιοτήτων, στὴν ὁποία ὑπάγεται ἡ Ἰθάκη, ἀντιμετωπίζει μὲ ἐχθρικὸ καὶ ἀνέντιμο τρόπο τὴν περαιτέρω ἀνάδειξη τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας καὶ τὴν ὑποβαθμίζει συνεχῶς, προβάλλοντας τὴν ἀρχαιολογικὴ ἀνακάλυψη στὸν Πόρο Κεφαλληνίας, μὲ τὴν 12 Στὸ σπήλαιο εὑρέθη βουστροφηδὸν γραμμένη ἐπιγραφὴ (τοῦ 550 π.χ.), ποὺ μνημονεύει τὴν Ἀθηνᾶ καὶ τὴν Ἥρα (Σλῆμαν, 1868, ἀρ. 1614, καὶ Inscr. Graecae, 2001)). Ἐκτίθεται στὸ Ἀρχ. Μουσεῖο Βαθέος Ἰθάκης. 13 Φυλάσσονται στὸ Ἄρχ. Μουσεῖο Σταυροῦ. 14 Δημοσιεύθηκε στὸ «ΘΙΑΚΙ», περιοδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν Ἰθάκη. 109

9 Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2014 δῆθεν εὕρεση στὴν περιοχὴ αὐτὴ ἀρχαίου κτίσματος, τὸ ὁποῖο ὁ τ. προϊστάμενός της, κ. Βασιλάκης, μὲ δημοσιογραφικὲς ἀνακοινώσεις διατυμπανίζει ὡς τὸ ὀδυσσειακὸ ἄστυ. Ὁ κ. Βασιλάκης ὁ ὁποῖος θὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία γιὰ νὰ ἀναλάβη ὑπεύθυνος ἀρχαιολογικῆς ἀνασκαφῆς ἰδιωτικοῦ φορέα στὴν ἴδια περιοχὴ ποὺ ἐπενδύει ἑκατομμύρια εὐρὼ στὸν τουρισμό, χρειάζεται τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ὀνόματος τῆς ὁμηρικῆς Ἰθάκης», λέει ὁ Σύλλογος. «Τελικὰ ἡ ἀνωτέρω ἐφορία ἔχει ἐγκαταλείψει πλήρως τὴν ἀρχαιολογικὴ προστασία τῆς ὁμηρικῆς Ἰθάκης μὲ ἀποτέλεσμα τὰ ἀρχαιολογικὰ μουσεῖα της νὰ εὑρίσκωνται ὑπαιτιότητί της σὲ τριτοκοσμικὴ κατάσταση». «Ἐν κατακλεῖδι, ὁ σύλλογος ἐρωτᾶ τὸ Κ.Α.Σ, μὲ ποιὰ δικαιολογία ἀπερρίφθη ἡ αἴτηση τοῦ πανεπιστημίου; Ἔλαβε ὑπ ὄψιν του ὅτι μὲ τὴν ἀρνητική του ἀπόφαση ἀκυρώνει τελειωτικὰ τὴν προγραμματικὴ σύμβαση χρηματοδότησης μὲ εὐρὼ τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας στὴν περιοχὴ τοῦ «Ἁγίου Ἀθανασίου» μεταξὺ Περιφέρειας Ἰωνίων Νήσων, Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καὶ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ὑπογραφῆ καὶ ἀπὸ τὴν κ. Μενδώνη;» Καὶ ἤλπιζε σὲ πειστικὴ ἀπάντηση... Τὴν ἐπιστολὴ ὑπέγραφε ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Φιλομήρων Ἰθάκης, Σπῦρος Ἀρσένης, τ. δήμαρχος Ἰθάκης, ἕνας εὐαίσθητος ἄνθρωπος τοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ προσέφερε πολλὰ στὸ νησί του... Κινδυνεύει ἡ ἀρχαιολογικὴ ἀνακάλυψη τοῦ αἰῶνα: Τὸ Παλλάτι τοῦ Ὀδυσσέα στὴν Ἰθάκη! Ἐνῶ ἔχει ἐγκριθῆ ἡ πίστωση, δὲν ἔχει φθάσει ποτὲ στὸ νησὶ τοῦ Ὀδυσσέα... Φαίνεται πὼς ὅ,τι εἶναι νὰ φθάση στὴν Ἰθάκη, ἀπὸ τὰ... ὁμηρικὰ χρόνια ἀκόμη, ὅπως καὶ ὁ βασιλιάς της, Ὀδυσσέας, πρέπει νὰ περιπλανηθῆ δέκα χρόνια... Τότε περιπλανήθηκε ὁ βασιλιάς της, καὶ ἡ πλάνη του αὐτὴ ἔγινε συνώνυμο τῆς ταλαιπωρίας σ ὅλον τὸν κόσμο... «Ὀδύσσεια»... Σήμερα «περιπλανῶνται» ἀκόμη καὶ οἱ... πιστώσεις, ποὺ ἔχουν ἐγκριθῆ γιὰ τὸ νησί, ζῶντας τὴν δική τους «ὀδύσσεια», πότε φυλακισμένες σὲ ἄλλα νησιὰ (σύγχρονων μάγων καὶ ὄχι μαγισσῶν, ὅπως τῆς Κίρκης καὶ τῆς Καλυψοῦς) ποὺ ἔχουν συμφέρον νὰ μὴ θέλουν νὰ ἀναπτυχθῆ ἡ Ἰθάκη, μὴ τυχὸν καὶ τοὺς κλέψη (ἱστορικὴ) αἴγλη καὶ (τουριστικὴ) πελατεία... Ἢ χειρότερα ἀκόμη φυλακισμένες σὲ γραφεῖα... Οἱ γνῶστες τῆς Ἱστορίας τῆς (μίας καὶ μοναδικῆς) Ἰθάκης ἔχουμε γίνει μάρτυρες ἀπίστευτων καὶ τραγελαφικῶν καταστάσεων, μὲ τὴν ἐπικάλυψη καὶ ἐπίφαση τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης, τόσο ποὺ ἀρχίζουμε νά... δικαιολογοῦμε τὸν θεῖο Ὅμηρο, ἐγγονὸ τοῦ Ὀδυσσέα, ποὺ ἤθελε νὰ μείνη αἴνιγμα ἡ νῆσος, διότι πολλοὶ θὰ τὴν ζήλευαν, ποὺ ἦταν τόσο ὑμνημένη ἀπὸ τὶς 110

10 111 ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ Μοῦσες, τοὺς ποιητές, τοὺς αἰῶνες... Λὲς κι ἤθελε νὰ προφυλάξη τὴν πατρίδα του ὁ Ὅμηρος, καὶ τὴν κάλυψε μὲ ἕνα πέπλο μυστηρίου, γιὰ νὰ φθάσουν οἱ σημερινοὶ κάτοικοί της-ἀπόγονοί του, νὰ εἶναι αὐτοί... ὅμηροι δημάρχων, νομαρχῶν, περιφερειαρχῶν, ἀρχαιολόγων, τουριστικῶν πρακτόρων καὶ συμφερόντων, καὶ κάθε λογῆς καημένου ποὺ ἐζήλωσε δόξα ἀθάνατη... Ἂς δοῦμε τί λέει ἡ περιφερειακὴ σύμβουλος Ἰωνίων Νήσων Π.Ε. Ἰθάκης, Σμαράγδα Σαρδελῆ, σὲ ἐπιστολή της (ἐξ Ἰθάκης, ), ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν περιφερειάρχη Π.Ι.Ν, κ. Σπυρίδωνα Σπύρου, καὶ κοινοποιήθηκε πρὸς τὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμοῦ & Ἀθλητισμοῦ κ. Κωνσταντῖνο Τζαβάρα, καὶ τὸν πρόεδρο Π.Σ κ. Νικόλαο Μηλιώτη: «Κύριε Περιφερειάρχη, Κατὰ τὴν ἀνάληψη τῆς θητείας μας «κληρονομήσαμε» καὶ τὴν Προγραμματικὴ Σύμβαση γιὰ τὶς ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφὲς στὴν περιοχὴ «Ἅγιος Ἀθανάσιος» στὴν Ἰθάκη μὲ ἀριθ. Πρώτ. 7105/ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ ποσὸ τῶν εὐρώ. Ἂν καὶ ἔχουν περάσει ἤδη δυόμιση χρόνια ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ παραλάβαμε, ἡ Σύμβαση δὲν ἔχει ἀκόμη ἐνεργοποιηθῆ. Σᾶς ἐρωτῶ λοιπὸν καὶ παρακαλῶ ὅπως μοῦ ἀπαντήσετε ἐγγράφως στὴν ἀμέσως ἑπόμενη συνεδρίαση τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου: Γιατί δὲν ἔχει ἐνεργοποιηθῆ ἡ ἐν λόγῳ σύμβαση; Ποιὲς εἶναι οἱ ἐνέργειες τῆς Π.Ι.Ν. γιὰ τὴν ἐνεργοποίησή της ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τρεῖς παρατάσεις ποὺ ἔχουν δοθεῖ ἀπὸ τὸ Περιφερειακὸ Συμβούλιο; Γιατί οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ΥΔΕ καὶ Δ/νση Διοικητικοῦ Οἰκονομικοῦ τῆς Π.Ε. Κεφαληνίας παρὰ τὰ γραπτὰ καὶ προφορικὰ αἰτήματά μου δὲν μὲ ἐνημερώνουν σχετικὰ μὲ τὸν φάκελλο καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς Σύμβασης; Πρὶν περίπου ἕναν χρόνο ἐπισκεφθήκαμε μαζὶ τὴν περιοχὴ καὶ παρατηρήσατε τὴν ἄθλια κατάστασή της ποὺ ἐφέτος εἶναι σαφῶς χειρότερη. Προτίθεται ἡ Π.Ι.Ν. νὰ προχωρήση σὲ ἐργασίες ἀποκατάστασης, σήμανσης καὶ φύλαξης τοῦ χώρου; Ὁ ἀρχαιολογικὸς χῶρος τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἐνῶ εἶναι γνωστὸς σὰν μνημεῖο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας μας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ εἶναι καταγεγραμμένος σὲ ὅλους τοὺς τουριστικοὺς ὁδηγούς, ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει στὸν ἐπισκέπτη εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικὴ καὶ ἀποτελεῖ ντροπὴ γιὰ τοὺς Ἰθακήσιους, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες! Μέσα στὴν Περιφέρεια Ἰονίων Νήσων ὑπάρχει καὶ ἡ Ὁμηρικὴ Ἰθάκη, γνωστὴ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, στολίδι μοναδικὸ πολιτισμοῦ καὶ ἱστορίας καὶ ὀφείλουμε ὡς Περιφέρεια νὰ τὴν προστατέψουμε καὶ νὰ τὴν ἀναδείξουμε. Μὲ τιμὴ Σμαράγδα Σαρδελῆ»

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχαία της Κατοχής

Τα αρχαία της Κατοχής Τα αρχαία της Κατοχής Σπερχειάδα 7 Απριλίου 2016 Σαράντος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΑΗΣ Ο ΠΟΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣ 1939 Ο Δρ. Γκαίμπελς επισκέπτεται την Αρχαιότητες στην Αθήνα 1940 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΟΥΚΟΤΆΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ, ἀσήμαντη, τελείως ἄχαρη, κοντολογὶς κατάσχημη

ΤΟ ΣΟΥΚΟΤΆΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ, ἀσήμαντη, τελείως ἄχαρη, κοντολογὶς κατάσχημη ΣΟΥΚΟΤΆΙ, Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΙΑΜ* ΤΟ ΣΟΥΚΟΤΆΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ, ἀσήμαντη, τελείως ἄχαρη, κοντολογὶς κατάσχημη πολίχνη, ὅπως ἄσχημες εἶναι ὅλες οἱ τριτοκοσμικὲς μεγαλουπόλεις καὶ κωμοπόλεις, ποὺ μέσα

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πυραμίδες στην Ελλάδα Oι πυραμίδες που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα, αποτελούν μοναδικά δείγματα πυραμιδικής αρχιτεκτονικής στον ευρωπαϊκό χώρο. Η μορφή τους, η αρχιτεκτονική τους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ Η Κέρκυρα είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας, που με τη πολυσήμαντη ιστορία της, την καταπράσινη ύπαιθρο, τις δαντελένιες ακρογιαλιές και κυρίως με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος*

Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος* 27η Ἰανουαρίου: Διεθνὴς Ἡμέρα γιὰ τὰ θύματα τοῦ Ὁλοκαυτώματος Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος* Ο Μέρος Α Χὰνς Φράνκ, ὁ ὁποῖος ἦταν γιὰ πολλὰ χρόνια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς ὁ Γενικὸς Κυβερνήτης στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ON SALONICA SOCCER CUP ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΣΤΡΑ & ΤΕΙΧΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ Μπείτε στην Pentagon... ταξιδέψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση

Mικροί - Mεγάλοι σε δράση Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Μουσείων Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce)

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) http://hallofpeople.com/gr/ Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) Fantastic Fables, G.P. Putnam s Sons, New York, 1899. Από: bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com Ὁ φιλεύσπλαχνος γιατρός (The Compassionate

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Στο θέατρο των Γιτάνων

Στο θέατρο των Γιτάνων Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας τετράδιο για τον μαθητή Στο θέατρο των Γιτάνων εκπαιδευτική περιήγηση Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Κύπρου 68, 461 00 Ηγουμενίτσα, e-mail: efathe@culture.gr, amig@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα