Μίτωση - Μείωση. Γαµετογένεση και Αναπαραγωγή. Πέρη Πάσχου, PhD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μίτωση - Μείωση. Γαµετογένεση και Αναπαραγωγή. Πέρη Πάσχου, PhD (ppaschou@mbg.duth.gr)"

Transcript

1 Μίτωση - Μείωση Γαµετογένεση και Αναπαραγωγή Πέρη Πάσχου, PhD

2 Σήµερα... Ορολογία Κυτταρικός κύκλος Μίτωση Μείωση Γαµετογένεση Βιολογικοί κύκλοι

3 ΗΓενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται µε την κληρονοµικότητα και την ποικιλοµορφία των οργανισµών Η πληροφορία αυτή φέρεται στα χρωµοσώµατα Ακολουθία του DNA DNA RNA Πρωτεΐνες

4 Τα περισσότερα κύτταρα του ανθρώπου περιέχουν 46 χρωµοσώµατα: 2 φυλετικά χρωµοσώµατα (Χ,Υ) ΧΥ στους άνδρες ΧΧ στις γυναίκες 22 ζεύγη αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων

5 ιπλοειδής και απλοειδής αριθµός χρωµοσωµάτων Όµολογα χρωµοσώµατα: Στους διπλοειδείς οργανισµούς κάθε σωµατικό κύτταρο περιέχει δύο αντίγραφα του κάθε χρωµοσώµατος (ένα από κάθε γονέα). Το γενετικό περιεχόµενο ενός τέτοιου οργανισµού αναφέρεται ως 2n (διπλοειδής αριθµός) ενώ το µισό του είναι ο απλοειδής αριθµός (n) Π.χ. Στον άνθρωπο n=23 (ζεύγη χρωµοσωµάτων) και 2n=46 (χρωµοσώµατα)

6 Απλοειδής αριθµός χρωµοσωµάτων σε διάφορους οργανισµούς Είδος Απλοειδής αριθµός Κουνούπι 3 Μύγα 6 Βάτραχος 13 Γάτα 19 Άνθρωπος 23 Γάιδαρος 31 Σκύλος 39

7 Χρήσιµη ορολογία: Γονίδιο µια µονάδα κληρονοµικότητας ένα τµήµα ακολουθίαςτουdna που κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη Γονιδίωµα όλαταγονίδιαενός οργανισµού Αλληλόµορφα δύο γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση σε δύο οµόλογα χρωµοσώµατα και αφορούν το ίδιο χαρακτηριστικό (µπορεί να είναι ταυτόσηµα ηδιαφορετικά) Γενετικός τόπος µια συγκεκριµένη φυσική θέση σε µια αλυσίδα του DNA, όπου εδρεύει ένα γονίδιο

8 Οµόζυγο άτοµο έχει δύο όµοια γονίδια για ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό (ένα από κάθε γονέα) Ετερόζυγο άτοµο έχει δύο παραλλαγές ενός γονιδίου για ένα χαρακτηριστικό Γονότυπος Η γενετική σύσταση ενός οργανισµού Φαινότυπος Ηφυσικήεµφάνιση ενός οργανισµού (γονότυπος + περιβάλλον)

9 Αλληλόµορφο Α Αλληλόµορφο α

10 Τελοµερές Ένα χρωµόσωµα δύο µορφές Κεντροµερίδιο ύο αδελφές χρωµατίδες Τελοµερές Ένα χρωµόσωµα Ένα χρωµόσωµα

11 ύο οµόλογα χρωµοσώµατα Οι οµόλογες περιοχές κωδικοποιούν τα ίδια γονίδια Οι αδελφές χρωµατίδες είναι πανοµοιότυπα αντίγραφα - Τα όµολογα χρωµοσώµατα, όχι

12 Το βαµβάκι έχει 26 ζεύγη χρωµοσωµάτων. Ο διπλοειδής αριθµός του είναι... και ο απλοειδής αριθµός του είναι... α. 26, 26 β. 26, 52 γ. 13, 13 δ. 52, 26 ε. 13, 26

13 Τα οµόλογα χρωµοσώµατα... α. Έχουν πανοµοιότυπες ακολουθίες γονιδίων β. Έχουν το ίδιο µήκος και θέση κεντροµεριδίου και φέρουν γονίδια που ελέγχουν τα ίδια χαρακτηριστικά γ. Έχουν ίσο µήκος αλλά διαφορετική θέση κεντροµεριδίου δ. Έχουν το ίδιο µήκος αλλά τα γονίδια βρίσκονται σε διαφορετική θέση στο καθένα ε. Έχουν παρόµοιες γονιδιακές αλληλουχίες αλλά διαφέρουν στη θέση του κεντροµεριδίου

14 Μεσόφαση Μη διαιρούµενα κύτταρα Μίτωση Τελόφαση Ανάφαση Μετάφαση Πρόφαση Ο κυτταρικός κύκλος

15 ιάρκειατουκυτταρικούκύκλουσταευκαρυωτικά Περίοδος Οργανισµός M G1 S G2 Άνθρωπος ~24(ώρες) Φυτά Ζύµη ~29(ώρες) ~120 (λεπτά)

16 ιάρκειατουκυτταρικούκύκλουστονάνθρωπο Μεσόφαση Μίτωση G1 S G2 M Ώρες Πρόφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση Λεπτά

17 Σηµείο ελέγχου G1/S Μεσόφαση Μη διαιρούµενα κύτταρα Τελόφαση Μίτωση Σηµείο ελέγχου M Πρόφαση Σηµείο ελέγχου G2/M Ανάφαση Μετάφαση Σηµεία ελέγχου του κυτταρικού κύκλου

18 Κυκλίνες συντηρητικές πρωτεΐνες σε όλα τα ευκαρυωτικά ρύθµιση της µεταγραφής cell cycle καθώς κάθε κυκλίνη εκφράζεται ενεργοποιεί µεταγραφικούς παράγοντες, οι οποιοί µε τη σειρά τους προάγουν την έκφραση της επόµενης κυκλίνης G2 M G1 κάθε κυκλίνη, το mrna της και οι µεταγραφικοί της παράγοντες είναι πολύ ασταθείς και ανακυκλώνονται γρήγορα, προωθώντας την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου S

19 Cyclin Dependant Kinases (CDKs) Οι κυκλίνες ρυθµίζουν τη δράση των CDKs Τα σύµπλοκα κυκλίνη/cdk φωσφορυλιώνουν άλλες πρωτεΐνες στόχους (µεταγραφικούς παράγοντες κτλ) Η φωσφορυλίωση αυτή ενεργοποιεί ή καταστέλλει τις πρωτεΐνες στόχους (έναρξη διαφόρων ακολουθιών γεγονότων) Η φωσφορυλίωση ελέγχεται µε τησειράτηςαπό φωσφατάσες

20 Παράδειγµα ρύθµισης από σύµπλοκο κυκλίνης/cdk G1 Κυκλίνη A E2F/Rb Ανενεργό σύµπλεγµα + Κυκλίνη A/CDK2 Φωσφορυλιώνεται η Rb CDK2 Ενεργή Rb µπορεί και πάλι να δεσµεύσει Τον E2F και να διακόψει Τον κυτταρικό κύκλο Rb Rb P + E2F φωσφατάση Ο παράγοντας E2F, όταν είναι ελεύθερος προάγει τη µεταγραφή των πρωτεΐνών για το στάδιο S

21 Ο ρόλος του p53 - Ελέγχει στο σηµείο G1/S για «λάθη» στην ακολουθία του DNA (mispairing) - Εάν βρει τέτοια λάθη, ενεργοποιεί την p21, η οποίαµε τη σειρά της παρεµποδίζει τη δράση της κινάσης του CDK2/κυκλίνη Α, οπότε ο E2F παραµένει δεσµευµένος µε το prb και ανενεργός ο κυτταρικός κύκλος διακόπτεται - Όταν λειτουργεί φυσιολογικά, ρυθµίζει τον προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση), είτε ως µέρος της κανονικής ανάπτυξης ενός κυττάρου είτε ως αποτέλεσµα µιας κυτταρικής βλάβης

22 Εάν ο έλεγχος του κυτταρικού κύκλου δεν λειτουργήσει επαρκώς, το κύτταρο µπορεί να αρχίσει να διαιρείται ανεξέλεγκτα ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Ογκοκατασταλτικά γονίδια: Τα prb και p53 διασφαλίζουν τη σωστή ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και εµποδίζουν τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό των κυττάρων. Μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο.

23 Ποιά από τις παρακάτω φάσεις του κυτταρικού κύκλου έχει τη µεγαλύτερη διάρκεια; α. Πρόφαση β. Μετάφαση γ. Ανάφαση δ. Τελόφαση ε. Στάδιο S της µεσόφασης

24 Ποιό είναι το σηµείο ελέγχου του κυτταρικού κύκλου που καθορίζει αν η µιτωτική άτρακτος έχει σχηµατιστεί σωστά; α. Σηµείο ελέγχου Μ β. Σηµείο ελέγχου G1 γ. Σηµείο ελέγχου G1/S δ. Σηµείο ελέγχου G2/M ε. Σηµείο ελέγχου G2/S

25 Πώς ονοµάζεται η φάση του κυτταρικού κύκλου κατά την οποία τα κύτταρα µπορεί να σταµατήσουν να διαιρούνται (µόνιµα ή προσωρινά) αν και παραµένουν µεταβολικά ενεργά; α. G0 β. G1 γ. S δ. G2 ε. Πρόφαση

26 Ένα κύτταρο µε βλάβη στο DNA µπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο αν διαιρεθεί. Στα φυσιολογικά κύτταρα µια τέτοια διαίρεση προλαµβάνεται από... α. Το σηµείο ελέγχου Μ β. Τους κινητοχώρους γ. Τις πρωτεΐνες CDK δ. Τα σηµεία ελέγχου G1/S και G2/M ε. Το µεταλλαγµένο p53

27 Μίτωση: Στόχος η διαίρεση µε ταυτόχρονη διατήρηση του αριθµού των χρωµοσωµάτων -Η µίτωση είναι µια κυτταρική διαίρεση που παρέχει σε κάθε θυγατρικό κύτταρο ένα πλήρες σετ χρωµοσωµάτων -Πριν από τη µίτωση κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από δύο αδελφές χρωµατίδες, ενωµένες στο κεντροµερίδιο -Κατά τη διάρκεια της µίτωσης κάθε χρωµόσωµα διαιρείται σε δύο πανοµοιότυπες µονές αδελφές χρωµατίδες -Κάθε θυγατρικό κύτταρο δέχεται τη µία από αυτές τις χρωµατίδες/χρωµοσώµατα

28 Πριν από τη µίτωση προηγείται στη φάση S της µεσόφασης οδιπλασιασµός του DNA

29 Μεσόφαση χρωµατίνη Τα χρωµοσώµατα δεν είναι ορατά

30 Μίτωση -Τα χρωµοσώµατα συµπυκνώνονται - Τα κεντριόλια µεταναστεύουν προς τους πόλους του κυττάρου - Αρχίζει η δηµιουργία της µιτωτικής ατράκτου Πρόφαση

31 Μίτωση -Εξαφανίζεται ο πυρηνίσκος και η πυρηνική µεµβράνη - Τα χρωµοσώµατα προσδένονται στη µιτωτική άτρακτο -Αρχίζει η µετακίνηση των χρωµοσωµάτων προς το ισηµερινό πεδίο Προµετάφαση

32 κινητοχώρος

33 Μίτωση - Μέγιστησυσπείρωσητων χρωµοσωµάτων - ιάταξη των χρωµοσωµάτων στο ισηµερινό πεδίο Μετάφαση

34 Μίτωση - Τα κεντροµερίδια διαιρούνται και οι αδελφές χρωµατίδες αποχωρίζονται - Οι ίνες της µιτωτικής ατράκτου τραβούν τις αδελφές χρωµατίδες προς τους αντίθετους πόλους του κυττάρου Ανάφαση

35 Μετακίνηση των χρωµοσωµάτων πάνω στην µιτωτική άτρακτο Πόλος του κυττάρου Αρχή ανάφασης Μικροσωµηνίσκοι συνδεδεµένοι µε τους κινητοχώρους Ανάφαση Οι µικροσωληνίσκοι του κινητοχώρου αποπολυµερίζονται και «τραβούν» τη χρωµατίδα προς τον πόλο του κυττάρου Ελεύθερη τουµπουλίνη Περιοχή αποπολυµερισµού

36 Η µιτωτική άτρακτος και τα χρωµοσώµατα

37 Μίτωση -Κυτταροκίνηση (δηµιουργία δύο θυγατρικών κυττάρων) - ηµιουργία δύο πυρηνικών µεµβρανών - Εξαφάνιση της µιτωτικής ατράκτου - Αποσυσπείρωση των χρωµοσωµάτων Τελόφαση

38 Κυτταροκίνηση σε ζωικό κύτταρο Το γονιµοποιηµένο ανθρώπινο ωάριο διέρχεται από εκατοντάδες κυτταρικές διαιρέσεις πριν τη γέννηση Κυτταροκίνηση σε φυτικό κύτταρο Πολλά κύτταρα συνεχίζουν να διαιρούνται σε όλη τη ζωή Σε κάθε διαίρεση η γενετική πληροφορία πρέπει να διατηρείται Κυτταρική πλάκα

39 Μεσόφαση Πρόφαση Προµετάφαση

40 Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση

41 Αριθµός χρωµοσωµάτων στον πυρήνα κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου Πρόφαση Μετάφαση Ανάφαση Τελόφαση Αριθµός χρωµοσω µάτων ανά κύτταρο 8 Αριθµός Μορίων DNA ανά κύτταρο 4

42

43

44 Η φάση της µίτωσης που διαφέρει περισσότερο ανάµεσα σε ένα ζωικό και ένα φυτικό κύτταρο ονοµάζεται... α. Ανάφαση β. Πρόφαση γ. Μετάφαση δ. Τελόφαση ε. Μεσόφαση

45 Η δοµή που προσδένει τις ίνες της µιτωτικής ατράκτου στο κεντροµερίδιο κάθε χρωµοσώµατος κατά τη µίτωση όνοµάζεται... α. Κινητοχώρος β. Κεντριόλιο γ. Κεντροσωµάτιο δ. Χρωµατίδα ε. Μεταφασικό πεδίο

46 Σε ποιό στάδιο της µίτωσης διατάσσονται τα χρωµοσώµατα στον ισηµερινό του κυττάρου; α. Ανάφαση β. Πρόφαση γ. Μετάφαση δ. Τελόφαση ε. Μεσόφαση

47 Σε ποιό στάδιο της µίτωσης διαχωρίζονται οι αδελφές χρωµατίδες στους αντίθετους πόλους του κυττάρου; α. Ανάφαση β. Πρόφαση γ. Μετάφαση δ. Τελόφαση ε. Μεσόφαση

48 Μείωση: Στόχος η µείωση του αριθµού των χρωµοσωµάτων στο µισό (διπλοειδή κύτταρα απλοειδή κύτταρα) Ζεύγος οµόλογων χρωµοσωµάτων Κάθε θυγατρικός πυρήνας δέχεται µια χρωµατίδα από κάθε ζεύγος οµόλογων χρωµοσωµάτων -Η µείωση αποτελείται από δύο διαιρέσεις: Στην πρώτη διαιρούνται ζεύγη οµόλογων χρωµοσωµάτων - Στη δεύτερη διαιρούνται αδελφές χρωµατίδες (όπως στη µίτωση) -Πριν από τη µείωση το κύτταρο έχει διπλοειδή αριθµό χρωµοσωµάτων και κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από δύο χρωµατίδες -Μετά τη µείωση κάθε θυγατρικό κύτταρο έχει απλοειδή αριθµό χρωµοσωµάτων και κάθε χρωµόσωµα αποτελείται από µια χρωµατίδα -Προϊόν της µείωσης είναι συνήθως γαµέτες

49 Παραγωγή γαµετών Στην κυτταρική διαίρεση µε στόχο την προετοιµασία για φυλετική αναπαραγωγή πρέπει να αντιµετωπιστεί το έξης πρόβληµα: Επειδή δύο γαµέτες ενώνονται για τη δηµιουργία ενός ζυγωτού, είναι απαραίτητο να µειωθεί πρώτα ο αριθµός των χρωµοσωµάτων στα γαµετικά κύτταρα στο µισό

50 ΜΕΙΩΣΗ Ι ΜΕΙΩΣΗ ΙΙ Αναγωγική διαίρεση Εξισωτική διαίρεση

51 Η µειωτική πρόφαση είναι παρατεταµένη Επιχιασµός Ζευγάρωµα Συναπτονηµικό χρωµοσωµάτων σύµπλεγµα Χιάσµατα Λεπτοταινία Ζυγοταινία Παχυταινία ιπλοταινία ιακίνηση Αναζήτηση οµολόγων Συναπτονηµικό σύµπλεγµα Πλήρης σύναψη Επιχιασµός Χιάσµατα Αρχίζει ο αποχωρισµός των οµολόγων

52 Επιχιασµός (crossing over) -Τα οµόλογα χρωµοσώµατα (µητρικά και πατρικά) ανταλλάσσουν τµήµατα - Λαµβάνει χώρα κατα την πρόφαση της µείωσης Ι Γαµέτες

53 Seeing is believing Κεντροµερίδιο Αδελφές χρωµατίδες { χιάσµατα Αδελφές χρωµατίδες { ιπλοταινία

54 Το συναπτονηµικό σύπλεγµα

55 Ολοκλήρωση της µείωσης Ι Μετάφαση Ι Ανάφαση Ι Τελόφαση Ι

56 Μείωση ΙΙ Πρόφαση ΙΙ Μετάφαση ΙΙ Ανάφαση ΙΙ

57 Τελόφαση ΙΙ Προϊόντα

58 Η µείωση παράγει κύτταρα µε µειωµένο αριθµό χρωµοσωµάτων καθώς και ανασυνδυασµένα χρωµοσώµατα

59

60 Μετά τη µείωση, ποιά είναι η πιθανότητα ότι ένας γαµέτης έχει πάρει ένα «κόκκινο» χρωµόσωµα;

61 Αύξηση της ποικιλοµορφίας χάρη στη µείωση Οι πιθανοί συνδυασµοί χρωµατίδων σε κάθε γαµέτη στον άνθρωπο (ανεξάρτητος διαχωρισµός οµόλογων χρωµοσωµάτων) 2 23 = Αν επιτρέψουµε και έναν ανασυνδυασµό ανάζεύγος οµόλογων χρωµοσωµάτων, τότε οι πιθανοί συνδυασµοί γίνονται 4 23 = (7 τρις) Στην πραγµατικότητα ο αριθµός αυτός είναι ακόµη µεγαλύτερος

62 Γιατί δεν είναι όµοια δύο αδέλφια;

63 Γιατί δεν είναι όµοια δύο αδέλφια; Ανεξάρτητος διαχωρισµός Επιχιασµός

64 Η µείωση τελικά παράγει... α. ύο µονάδες β. ύο δυάδες γ. ύο διπλοειδή κύτταρα δ. Τέσσερα διπλοειδή κύτταρα ε. Τέσσερα απλοειδή κύτταρα

65 Σε ποιά φάση της µείωσης είναι πιο στενά ζευγαρωµένα τα οµόλογα χρωµοσώµατα α. Ζυγοταινία β. Παχυταινία γ. ιπλοταινία δ. Λεπτοταινία ε. Μετάφαση Ι

66 Κατά τη µετάφαση ΙΙ για έναν οργανισµό µε διπλοειδήαριθµό 4, πόσα χρωµοσώµατα διατάσσονται στον ισηµερινό του κυττάρου; α. 2 β. 4 γ. 6 δ. 8 ε. 10

67 Για ένα οργανισµό µε απλοειδή αριθµό 3, πόσες δοµές τετράδας διατάσσονται στο ισηµερινό πεδίο κατά τη µετάφαση Ι; α. 1 β. 2 γ. 3 δ. 4 ε. 6

68

69 ιαφορές µίτωσης -µείωσης Μίτωση Σωµατικά κύτταρα Μία κυτταρική διάιρεση δύο θυγατρικά κύτταρα Μια φάση S για κάθε διαίρεση Αριθµός χρωµοσωµάτων ανά πυρήνα σταθερός εν παρατηρείται σύναψη Όχι ανασυνδυασµός Τα κεντροµερίδια διαιρούνται στην ανάφαση Συµβαίνει τόσο σε διπλοειδή όσο και σε απλοειδή κύτταρα Συντηρητική διαδικασία Μείωση Γαµετοκύτταρα ύοκυτταρικέςδιαιρέσεις τέσσερα θυγατρικά κύτταρα Μια φάση S για δύο διαιρέσεις Αριθµός χρωµοσωµάτων ανά πυρήνα µειώνεται στο µισό Σύναψη κατά την πρόφαση Ι Ανασυνδυασµός Τα κεντροµερίδια διαιρούνται µόνοστηδεύτερηδιαίρεση Μόνο σε διπλοειδή κύτταρα Αύξηση της γενετικής ποικιλότητας

70 Σπερµατογόνιο Αύξηση/ ιαφοροποίηση Ωογόνιο Σπερµατοκύτταρο πρώτης τάξης Σπερµατοκύτταρο δεύτερης τάξης Μείωση Ι Ωοκύτταρο πρώτης τάξης Ωοκύτταρο δεύτερης τάξης Σπερµατίδες Μείωση ΙΙ Ωοτίδιο ιαφοροποίηση Πρώτο πολικό σωµάτιο εύτερο πολικό σωµάτιο Ωάριο Σπερµατοζωάρια

71 Ανώµαλος χρωµοσωµατικός διαχωρισµός Ανώµαλη διάζευξη Κανονική διάζευξη Κανονική διάζευξη Ανώµαλη διάζευξη Απλοειδής γαµέτης τρισωµικό ζυγωτό µονοσωµικό τρισωµικό φυσιολογικό µονοσωµικό ζυγωτό

72 Τρισωµία 21 Σύνδροµο Down σύχνότερη αιτία διανοητικής αναπηρίας 1/900 νεογνά παγκοσµίως Σχετίζεται µε πολλά ιατρικά προβλήµατα ανωµαλίες ακοής και όρασης καρδιακές ανωµαλίες αυξηµένηπροδιάθεσηγιαλοιµώξεις λευχαιµία ανωµαλίες του θυροειδούς Alzheimer υσκολίες ανάπτυξης καθυστέρηση στην ανάπτυξη κινητικών και διανοητικών ικανοτήτων (http://www.down-syndrome.info/topics/keyfacts/key-facts-en-gb.htm)

73 Τρισωµία 13 Σύνδροµο Patau 1 στα 12,000 νεογνά Αυτόµατη αποβολή Κινητική και διανοητική καθυστέρηση Μικροκεφαλία Μικροφθαλµία Λαγόχειλο/λυκόστοµα Πολυδακτυλία Συγγενής καρδιακή νόσος (http://ghr.nlm.nih.gov/condition=patausyndrome)

74 Human Conception Fate

75 Ανωµαλίες στη µείωση Παραπάνω από 33% των συλλήψεων καταλήγουν σε αυτόµατη αποβολή στο πρώτο τρίµηνο. Από αυτό το ποσοστό περίπου 30% αφορούν τρισωµίες ενώ µέχρι και 10% προκαλούνται από το σύνδροµο Turner (µονοσωµία για το φυλετικό χρωµόσωµα X). Οι µονοσωµίες για αυτοσωµικά χρωµοσώµατα δεν είναι συµβατές µε τη ζωή στον άνθρωπο.

76 Ηλικία και µείωση Ηλικία µητέρας Επίπτωση συνδρόµου Down ανά αριθµό γεννήσεων

77 ιπλοειδής βιολογικός κύκλος µίτωση mitosis adult 2n Ακµαίο µείωση meiosis Ζυγωτό zygote 2n γονιµοποίηση fertilization gametes γαµέτες 1n

78 Απλοειδής βιολογικός κύκλος adult Ακµαίο 1n Ακµαίο adult 1n Ελεύθερα απλοειδή κύτταρα µίτωση mitosis Πρόσκαιρο transient διπλοειδές κύτταρο diploid 2n µείωση meiosis mitosis µίτωση Προϊόντα µείωσης sexual spores 1n often held together in an ascus mitosis mitosis some organisms undergo post-meiotic mitosis to produce asci with 8 or more spores

79 Φόβη µειοκύτταρο µειοκύτταρο Σπάδικας µείωση Ώριµο σπορόφυτο µείωση Μικροσπόρια (n) Μεγασπόρια (n) µίτωση Αρσενικό γαµετόφυτο Έµβρυο Ώριµος σπόρος Γονιµοποίηση Ενδοσπέρµιο µίτωση Επιζών µεγασπόριο (n) Πολικοί πυρήνες Θηλυκό γαµετόφυτο Πυρήνας ωαρίου

80

81

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Κυτταρική διαίρεση: παραγωγή γενετικά πανομοιότυπων θυγατρικών κυττάρων Κυτταρική διαίρεση Μονοκύτταροι οργανισμοί: η διαίρεση του κυττάρου συνεπάγεται αναπαραγωγή ολόκληρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ. Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κωνσταντίνος Ε. Κεραμάρης Βιολόγος Εκπαιδευτικός Κλινικός Βιοχημικός Διδάκτορας Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθήνας 2001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δομή του γενετικού υλικού 3 2. Κληρονομικότητα..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΤΩΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204017

ΜΙΤΩΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204017 1 Υπόβαθρο ΜΙΤΩΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204017 Η ανάπτυξη ενός οργανισμού είναι η αμετάκλητη αύξηση στον αριθμό και το μέγεθος των κυττάρων μέσω μιας συνεχούς ακολουθίας γεγονότων που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α/ Ποιες οι λειτουργίες του γενετικού υλικού ; (Μονάδες 6) Β/ Που βρίσκεται το γενετικό υλικό στα ευκαρυωτικά και στα προκαρυωτικά ; (Μονάδες 6)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ www.2001.gr Ν.ΓΡΗΓΟΡΑ & ΦΡΟΥΡΙΟΥ 9 ΤΗΛ. 2531024049 1 2 3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ DNA και RNA DNA Δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16 ο. Γενετική

Κεφάλαιο 16 ο. Γενετική Κεφάλαιο 16 ο Γενετική 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Στο DNA (RNA ιών) οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού (γονίδια) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Από κύτταρο σε κύτταρο και από

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2014 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 Α1- δ, Α2-α, Α3-γ, Α4-δ, Α5-β ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Η διπλή έλικα του DN συνδέεται µε τις ιστόνες

Διαβάστε περισσότερα

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3

5. Η EcoRI. I. Παράγεται από το βακτήριο E. coli II. Κόβει δίκλωνο DNA μεταξύ G και A όταν συναντήσει την αλληλουχία 3 GAATTC 5 5 CTTAAG 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ζήτημα 1ο 1. Το βακτήριο Agrobacterium tumefaciens I. Παρασιτεί σε ζωικά κύτταρα II. Μετασχηματίζεται με τη μεσολάβηση του πλασμιδίου Ti III. Μολύνει φυτικά και ζωικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Stylianos Kalaitzis A1-1

Stylianos Kalaitzis A1-1 A1-το γενετικό υλικό Stylianos Kalaitzis A1-1 Περιεχόμενα Σημειώσεις Θεωρίας Το γενετικό υλικό Μεθοδολογία ασκήσεων έκφρασης Μεταλλάξεις και οι σχέση τους με τη μενδελική κληρονομικότητα Μενδελική κληρονομικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ 2011 2 Γενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που ασχολείται με την μελέτη της κληρονομικότητας. Κληρονομικότητα είναι η προγόνους στους απογόνους. μεταβίβαση χαρακτήρων από τους Οι χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα