ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013"

Transcript

1 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή

2 ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHÖNLEIN ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ

3 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ηλικία > 16 ετών Χρήση ενοχοποιούµενου φαρµάκου Ψηλαφητή πορφύρα Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα Βιοψία δέρµατος µε παρουσία ουδετερόφιλων γύρω από αρτηριόλια ή φλεβίδια Calabrese et al. Arthritis Rheum 1990;33(8):1108

4 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Δηµιουργία ανοσοσυµπλεγµάτων (φάρµακα, ιοί) Εναπόθεση σε µικρού µεγέθους αγγεία δέρµατος Ενεργοποίηση συµπληρώµατος Φλεγµονή ενδοθηλίου-αγγειακού τοιχώµατος Εξαγγείωση ερυθρών (πορφύρα) Ιστολογική εικόνα Φλεγµονώδης διήθηση µετατριχοειδικών φλεβιδίων Λευκοκυτταροκλασία

5 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ

6 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εξάνθηµα (κάτω άκρα/γλουτοί) Ψηλαφητή πορφύρα Κηλιδοβλατιδώδες Κνιδωτικό Ερυθηµατώδεις πλάκες Πολύµορφο ερύθηµα Οζίδια Έλκη Νεκρωτικές βλάβες

7 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΡΦΥΡΑΣ Ψηλαφητή (αγγειίτιδα) Μη ψηλαφητή Αυξηµένη ενδοαυλική πίεση (έµετοι, βήχας, υπεργαµµασφαιριναιµία) Βλάβη ενδοθηλίου (ρικέτσιες, στερεοειδή, σκορβούτο, Ehlers-Danlos) Εξωαγγειακά αίτια (ακτινοβολία, µηχανική κάκωση) Αιµορραγική διάθεση Εµβολικά συµβάµατα

8 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Συστηµατικές Εκδηλώσεις (<50%) Πυρετός Αρθρίτιδα Λεµφαδενοπάθεια Προσβολή οργάνων Γαστρεντερικός σωλήνας Νεφροί Πνεύµονες

9 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΑΙΤΙΑ Φάρµακα Πενικιλλίνες Κεφαλοσπορίνες Σουλφοναµίδες ΜΣΑΦ Διουρητικά Λοιµώξεις HBV HCV HIV Στρεπτόκοκκος Ενδοκαρδίτιδα

10 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Κνιδωτική αγγειίτιδα Henοch-Schönlein Κρυοσφαιριναιµία Παρανεοπλασµατική αγγειίτιδα Μη Hodgkin s λεµφώµατα Τριχωτή λευχαιµία Μυελοδυσπλαστικό σύνδροµο Συµπαγείς όγκοι

11 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (συνέχεια) Αυτοάνοσα νοσήµατα Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος Σύνδροµο Sjögren s Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα Ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις µυοσίτιδες Συστηµατικές αγγειίτιδες Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα Οζώδης πολυαρτηρίτιδα Κοκκιωµάτωση Wegener Churg-Strauss Kawasaki

12 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΟΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αποµάκρυνση ενοχοποιούµενου παράγοντα Θεραπεία υποκείµενης λοίµωξης Παρακολούθηση Κορτικοστεροειδή Ανοσοκατασταλτικά

13 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Παρουσία κρυοσφαιρινών στον ορό Αγγειίτιδα µικρού µεγέθους αγγείων Ιστολογική εικόνα λευκοκυτταροκλαστικής αγγειίτιδας Χαµηλό συµπλήρωµα C4

14 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Συνήθης ηλικία εµφάνισης: Αναλογία ανδρών:γυναίκες=3:1 Σπάνιο νόσηµα: ~1/ (επιπολασµός) 90% HCV θετικότητα

15 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ Ανοσοσφαιρίνες και συµπλήρωµα Συλλογή και φυγοκέντρηση (37 C) Παραµονή ορού για 7 ηµέρες (4 C) Ανοσοκαθήλωση/Ανοσοαποτύπωση

16 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ Τύπος Ι (5-25%): µεµονωµένη IgG ή IgM ή IgΑ Πολλαπλό µυέλωµα Μακροσφαιριναιµία Waldeström Τύπος ΙΙ (40-60%):µονοκλωνική IgM µε ιδιότητες ρευµατοειδούς παράγοντα και πολυκλωνικές IgG Ιογενείς λοιµώξεις (HCV, HIV, HBV) Σύνροµο Sjögren s Λέµφωµα Τύπος ΙΙΙ (40-50%): πολυκλωνική IgM µε ιδιότητες ρευµατοειδούς παράγοντα και πολυκλωνικές IgG Αυτοάνοσα νοσήµατα Λοιµώξεις

17 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Επίµονη ιογενής λοίµωξη Χρόνιος αντιγονικός ερεθισµός Δηµιουργία φλεγµονώδους µικρο-περιβάλλοντος Διάσπαση περιφερικής ανοσολογικής ανοχής Παραγωγή αυτό-αντισωµάτων/ανοσοσυµπλεγµάτων

18 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δερµατικές εκδηλώσεις Ψηλαφητή µη κνησµώδης πορφύρα (~100%) Έλκη κάτω άκρων (10-25%) Νεκρώσεις Raynaud s (25%) Ακροκυάνωση Μυοσκελετικές εκδηλώσεις Αρθραλγίες (70%) (ΕΜΦ, ΜΚΦ, ΠΧΚ, γόνατα, ΠΔΚ) Μυαλγίες

19 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Περιφερική νευροπάθεια Αισθητικού τύπου (70-80%) Κινητικού τύπου (5%) Νεφρική προσβολή (~30%) Νεφριτιδικό, νεφρωσικό, επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας Μεµβρανοϋπερπλαστική σπειραµατονεφρίτιδα µε IgM εναποθέσεις Πνευµονική προσβολή ΧΑΠ Διάµεση πνευµονοπάθεια (ΚΟΠ) Διάφορες Σύνδροµο υπεργλοιότητας ΔΕΣ ΓΕΣ

20 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Υποκείµενες ιογενείς λοιµώξεις (HCV, HIV, HBV) Πρωτοπαθές σύνδροµο Sjögren s Λέµφωµα Αγγειίτιδα µικρού µεγέθους αγγείων Δερµατική αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας Συστηµατικές αγγειίτιδες Οζώδης πολυαρτηρίτιδα

21 ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ήπια νόσος ΜΣΑΦ Χαµηλές δόσεις κορτικοστεροειδών Μέτρια-σοβαρή νόσος Υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών Ανοσοκατασταλτικά (κυκλοφωσφαµίδη) Εξάλειψη Β λεµφοκυττάρων (rituximab) Πλασµαφαίρεση

22 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΚΡΙΤΗΡΙΑ HENOCH SHÖNLEIN Ψηλαφητή πορφύρα Κοιλιακό άλγος Αιµορραγία πεπτικού Αιµατουρία Ηλικία έναρξης < 20 ετών Απουσία έναρξης νέου φαρµάκου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΕΥΚΟ/ΚΗΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑΣ Ψηλαφητή πορφύρα Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα Ηλικία έναρξης < 16 ετών Χρήση ύποπτου φαρµάκου Βιοψία λευκο/κης αγγειίτιδας Calabrese et al. Arthritis Rheum 1990;33(8):1108 Michel et al. J Rheumatol 1992;19(5):721

23 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Συνήθης ηλικία εµφάνισης : 3-15 έτη Ετήσια επίπτωση: περιπτώσεις/100,000 παιδιά Άνδρες:γυναίκες = :1 Συνήθως όχι τους καλοκαιρινούς µήνες ~50% προηγείται λοίµωξη ως εκλυτικός παράγων

24 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Προηγηθείσα λοίµωξη Αντιγονο-εξαρτώµενη παραγωγή αυτο-αντισωµάτων IgA Δηµιουργία ανοσοσυµπλεγµάτων Ήπια ενεργοποίηση κλασσικής οδού συµπληρώµατος Εντονότερη ενεργοποίηση εναλλακτικής οδού και οδού λεκτίνης

25 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN Κλινικές Εκδηλώσεις % στην έναρξη % στη διάρκεια νόσου Πορφύρα Υποδόριο οίδηµα Αρθρίτιδα ΓΕΣ Νεφρός? Ουρογεννητικό? 2-35 Πνεύµονες (T L C0)? 95 Πνευµονική αιµορραγία? Σπάνια ΚΝΣ? Σπάνια

26 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ψηλαφητή πορφύρα Αρθραλγίες/αρθρίτιδα (γόνατα, ΠΔΚ) Διαταραχές πεπτικού Κοιλιακό άλγος Αιµορραγία Εγκολεασµός (λεπτό) (<2%) Οισοφαγίτιδα Διάτρηση Νέκρωση

27 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Νεφροί (εντός 3µήνου από εξάνθηµα) Μικροσκοπική αιµατουρία Μακροσκοπική αιµατουρία Αιµατουρία και πρωτεїνουρία Ταχέως εξελισσόµενη σπειραµατονεφρίτιδα Νεφρωσικό (<2%) Μεµονωµένη πρωτεїνουρία (<2%) Άριστη πρόγνωση (~1% ΧΝΑ)

28 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Ουρογεννητικό Οξύ οίδηµα οσχέου ΚΝΣ Κεφαλαλγία Ήπιες διαταραχές επιπέδου συνείδησης Ενδοεγκεφαλική αµορραγία Εστιακή νευρολογική σηµειολογία Αναπνευστικό σύστηµα Διαταραχές διάχυσης Πνευµονική αιµορραγία

29 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Νεφροί Υπερπλασία µεσαγγείου Εναπόθεση IgA, IgG, C3, ινικής Δέρµα Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα Εναπόθεση IgA στο τοίχωµα

30 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN Εναπόθεση IgA στο νεφρό Εξάνθηµα Αρθραλγίες Αύξηση IgA στον ορό IgA Νεφροπάθεια Εναπόθεση IgA στο νεφρό Εξάνθηµα (30%) Αρθραλγίες (30%) Αύξηση IgA στον ορό Παιδιά Συστηµατική νόσος Καλή πρόγνωση νεφρού Νεαρή ενήλικες Εντοπισµένη νόσος Ποικίλλουσα πρόγνωση νεφρού

31 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Οξύ αιµορραγικό οίδηµα της βρεφικής ηλικίας Αγγειίτιδες µικρού µεγέθους αγγείων Δερµατική αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας ΣΕΛ Νεανική ρευµατοειδής αρθρίτιδα Ιοί (HBV, HCV) Αγγειίτιδες µεσαίου µεγέθους αγγείων Wegener Churg-Strauss Μικροσκοπική πολυαγγειίτiδα Kawasaki

32 ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH SCHÖNLEIN ΘΕΡΑΠΕΙΑ Παρακολούθηση Μικρές δόσεις πρεδνιζόνης (εξάνθηµα, αρθραλγίες) Υψηλότερες δόσεις πρεδνιζόνης (ΓΕΣ) Ώσεις ή υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών ± κυκλοφωσφαµίδη ή αζαθειοπρίνη Νεφρωσικό σύνδροµο Επιδείνωση νεφρικής λειτπυργίας Μηνοειδείς σχηµατισµοί > 50% σπειραµάτων Niaudet et al. Adv Nephrol 1993;2:

33 ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Κνιδωτικοί ποµφοί Στοιχεία λευκοκυτταροκλαστικής αγγειίτιδας στο δέρµα Ευρύ κλινικό φάσµα: δέρµα έως συστηµατικές εκδηλώσεις Υποσυµπληρωµατιναιµική κνιδωτική αγγειίτιδα Νορµοσυµπληρωµατιναιµική κνιδωτική αγγειίτιδα Σύνδροµο υποσυµπληρωµατιναιµικής κνιδωτικής αγγειίτιδας

34 ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Εκλυτικοί παράγοντες (φάρµακα, λοιµώξεις, νεοπλασίες) Διάσπαση ανοσολογικής ανοχής Δηµιουργία αυτό-αντισωµάτων (αντι-c1q) Παορουσία ανοσοσυµπλεγµάτων στο αίµα Εναπόθεση στο τοίχωµα των αγγείων Ενεργοποίηση συµπληρώµατος

35 ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δερµατικές εκδηλώσεις Κνιδωτικοί ποµφοί Επώδυνοι > 24h Καφεοειδής ή ερυθρή κεντρική περιοχή Υπερµελάγχρωση στην αποδροµή Αγγειοοίδηµα Πολύµορφο ερύθηµα Φυσαλίδες Livedo reticularis Raynaud s

36 ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Περιαγγειακή φλεγµονώδης διήθηση Λευκοκυτταροκλασία Οίδηµα ενδοθηλίου Εναπόθεση ινικής πέριξ και εντός των αγγείων Εναπόθεση ανοσοσυµπλεγµάτων στο δερµο-επιδερµικό όριο

37 ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Αρθραλγίες/αρθρίτιδα (50%) Νεφροί Υπερπλαστική ΣΝ Εστιακή νεκρωτική ΣΝ Μεµβρανοϋπερπλαστική Ταχέως εξελισσόµενη Διάµεση νεφρίτιδα Πνεύµονες ΧΑΠ (εµφύσηµα) (20%) Άσθµα (20%) Πλευρίτιδα

38 ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Γαστρεντερικό σύστηµα Κοιλιακό άλγος Ηπατοσπληνοµεγαλία Οφθαλµοί Επισκληρίτιδα Ραγοειδίτιδα Καρδιαγγειακό Περικαρδίτιδα Νευρικό σύστηµα Ψευδο-όγκος Πάρεση εγκεφαλικών συζυγιών Εγκάρσια µυελίτιδα Περιφερική νευροπάθεια

39 ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Χρόνια κνίδωση Ουδετεροφιλική κνιδωτική δερµάτωση Πολύµορφο ερύθηµα ΣΕΛ Σύνδροµο Sjögren s Φάρµακα Λοιµώξεις HBV HCV EBV Lyme Ορονοσία

40 ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Κληρονοµικές καταστάσεις Ελλείψεις συστατικών συµπληρώµατος Κληρονοµικό αγγειοίδηµα Νεοπλασίες Μη Hodgkin λέµφωµατα IgA µυέλοµα Μυελοδυσπλαστικό σύνδροµο Αδενοκαρκίνωµα παχέος Τεράτωµα όρχεος ΟΜΛ AHA syndrome Schnitzler s symdrome Muckle-Wells Cogan

41 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δερµατική νόσος Αντιισταµινικά Κορτικοστερεοειδή Δαψόνη Υδροξυχλωροκίνη Συστηµατική νόσος Κορτικοστερεοειδή Αζαθειοπρίνη ΜΤΧ MMF Κυκλοφωσφαµίδη ΚΝΙΔΩΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 62 ετών Αρθρίτιδα ποδοκνηµικών Συνοδό pitting oedema Εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο Πτωχή ανταπόκριση στα κοινά παυσίπονα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 62 ετών Αρθρίτιδα ποδοκνηµικών Συνοδό pitting oedema Εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο Πτωχή ανταπόκριση στα κοινά παυσίπονα Γ.Ν.Α. ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ Άνδρας 62 ετών µε επώδυνη διόγκωση άκρων ποδών και εργαστηριακό φλεγµονώδες σύνδροµο ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ιευθυντής: Χ. Σφοντούρης

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου

Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική, Ν.Παπανικολάου Αναπν. συμπτώματα ANCA Μεγάλων αγγείων Γιγαντοκυτταρική Σπάνια Όχι Takayasu s Συχνά Όχι Μεσαίου μεγέθους αγγείων Κλασσική οζώδης

Διαβάστε περισσότερα

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών Δερματικές εκδηλώσεις νοσημάτων του πεπτικού συστήματος ΕιρHνη ΜερμIγκη, ΑθηνA Ε. ΜατEκοβιτς Ειδικευόμενες Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Φώτιος Δρακοπαναγιωτάκης Β Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΓΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ. ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ. ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑΣ ΣΠYPOΣ Π. NTOYPAKHΣ Kαθηγητής Παθολογίας ΟΡΙΣΜΟΣ Φυσιολογικά Ηωσινόφιλα 1-3% (600/µl Ελαφρά 600-1500/µl Μέτρια 1500-5000/µl

Διαβάστε περισσότερα

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από

Διαβάστε περισσότερα

αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου

αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες ροσέγγιση - ταξινόµηση Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΟΝΕΦΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12- 2010 ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραµµα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατοµική Ύλη: Τόµος Ι: Κεφάλαια 1 12 Τόµος ΙΙ: Κεφάλαια 20, 22, 23 Μέθοδος εξέτασης: 10 ερωτήσεις ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

αρθρίτιδα ποδοκνηµικών οίδηµα µε εντύπωµα διαφορική διάγνωση Κοροβέση Ιωάννα, MD, PhD ειδικευόµενη Παθολογίας Ε Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ Ευαγγελισµός ιευθυντής: καθ. Αθ. Σκουτέλης 30/11/2011 πριν 3,5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου»

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και νεότερους δείκτες εξέλιξης της νόσου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ/ντής : Καθηγητής Δ. Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με IgA Νεφροπάθεια με βάση κλασικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής αγγειΐτιδα του ΚΝΣ- Σ. Cogan- Erythema elevatum diutinum

Πρωτοπαθής αγγειΐτιδα του ΚΝΣ- Σ. Cogan- Erythema elevatum diutinum Διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στη Ρευµατολογία 7ος κύκλος, 4-2-2012 Πρωτοπαθής αγγειΐτιδα του ΚΝΣ- Σ. Cogan- Erythema elevatum diutinum Δηµήτριος Α. Βασιλόπουλος B Παθολογική Κλινική και Οµώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Γεωργαλής Άρης Νεφρολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» ΑιτίαΕισόδου 27 ετών Πλευριτικού τύπου άλγος αριστερά Οιδήµατα βλεφάρων και κάτω άκρων ΠαρούσαΝόσος Ασθενής άρρεν, 27 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Enbrel 25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ. ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ηµήτριος Πετράς Νεφρολόγος Γ.Ν. Ιπποκράτειο Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιοί της ηπατίτιδας εκτός από την ηπατική προσβολή έχουν και εξωηπατικές εκδηλώσεις Ανάμεσα στα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού. Διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καράτζιος Δημήτριος Επικουρικός Νεφρολόγος Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ. Κατερίνα Πατσατσή Λέκτορας Δερματολογίας Β Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΚΝΙΔΩΣΗ. Κατερίνα Πατσατσή Λέκτορας Δερματολογίας Β Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΚΝΙΔΩΣΗ Κατερίνα Πατσατσή Λέκτορας Δερματολογίας Β Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΚΝΙΔΩΣΗ Παθογένεση ΚΝΙΔΩΣΗ Κλινικές Μορφές Κλινικές Μορφές Κνίδωσης Γενικευμένη Κνίδωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΕΤΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ 5 ΕΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Χ.Ε.Π.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΚΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 20082009

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Γυναίκα 80 ετών με επιδεινούμενη από 48h δύσπνοια και αδυναμία/καταβολή Παρουσίαση Πεντάζος Γεώργιος Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Α ΠΠΚ Σχόλια Λάσκαρη Κατερίνα Επικ. Επιμελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β

Εξετάσεις Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Παθολογίας 23/05/2004 - β ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1. Στην προνεφρική ΟΝΑ παρατηρείται στα ούρα 24ώρου α) Na >40 meq/l β) Na 1 δ) ωσµωτική πίεση < 350 mosm/l ε) ωσµωτική πίεση < 200 mosm/l 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή «Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή Ορισμός Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα τυπικό μη οργανοειδικό αυτοάνοσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσούλα Μπουτάρη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φεβρουάριος 2015

Χρυσούλα Μπουτάρη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φεβρουάριος 2015 Χρυσούλα Μπουτάρη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φεβρουάριος 2015 Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας Κλινικό σύνδρομο με τρία χαρακτηριστικά κριτήρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκηση 21. Πελαγία Κατσιμπρή Ρευματολόγος Επιμελήτρια Β Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο <<ΑΤΤΙΚΟΝ>>

Ασκηση 21. Πελαγία Κατσιμπρή Ρευματολόγος Επιμελήτρια Β Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο <<ΑΤΤΙΚΟΝ>> Ασκηση 21 Πελαγία Κατσιμπρή Ρευματολόγος Επιμελήτρια Β Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ασκηση 21 Γυναίκα 30 ετών, ιδιωτική υπάλληλος. Αιτία εισόδου: Άλγος μικρών και μεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα