Παλαιά βλάβη. Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλαιά βλάβη. Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή"

Transcript

1 Παλαιά βλάβη Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή

2 Απώλεια µυελίνης (LFB/cresyl violet) Μείωση πάχουςαραίωση νευραξόνων (silver stain)

3 αποµυελίνωση και επαναµυελίνωση δντ επανειληµµένα στην ίδια πλάκα

4 Παλαιότερη αλλοίωση Αστροκυττάρωση Πλήρης απώλεια µυελίνης

5 Παλαιότερες πλάκες διατήρηση νευραξόνων µε ινιδώδη γλοίωση λίγα µονο λεµφοκύτταρα περιαγγειακά

6 Σκλήρυνση κατά πλάκας Χρόνιες σκαιώδεις πλάκες Συχνότερα στο ΝΜ Ωχρές, γκριζωπές περιοχές µεταξύ αχρωµατικών πλακών και φυσιολογικής λευκής ουσίας Περιοχές επαναµυελίνωσης παρουσία λεπτών εµµύελων ινών µέτρια γλοίωση λίγα µακροφάγα

7 Σκαιώδεις πλάκες µείωση αλλά όχι απουσία χρώσης µυελίνης επαναµυελινωµένοι άξονες µε λεπτό περίβληµα µυελίνης επαναµυελίνωση αρχίζει εβδοµάδες µετά την αποµυελίνωση

8 Περιοχή σκαιώδους πλάκας µε χρόνια φλεγµονή γύρω από τριχοειδές σε φυσιολογική λευκή ουσία

9 Σκαιώδης πλάκα µεταξύ φυσιολογικής λευκής ουσίας και πλήρως αποµυελινωµένης πλάκας du/eatlas/cns/1820. htm

10 Μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας Νόσος Devic Νόσος Marburg Νόσος Schilder Νόσος Balo

11 Οπτική νευροµυελίτις Νόσος Devic οξεία απώλεια όρασης και οξεία εγκάρσια µυελίτις σοβαρή παραπληγία απώλεια αισθητικότητα σε συγκεκριµµένο επίπεδο διαταραχές σφιγκτήρων αδυναµία ποικίλο διάστηµα µεταξύ διαταραχών όρασης-µυελίτιδος από ώρες έως έτη συνήθως 3 µήνες Ποικίλη πορεία από πολλαπλές υποτροπές έως θάνατο

12 Παθολογικά ευρήµατα σε θάνατο σε πρώϊµο στάδιο ΝΜ διογκωµένος σε θάνατο όψιµα στάδια ΝΜ ρικνός, αποχρωµατισµένος, µε κοιλότητες σηµαντική απώλεια νευραξόνων

13

14 τα περισσότερα ιστολογικά χαρακτηριστικά της ΣΚΠ Τ-λεµφοκύτταρα, µακροφάγα επιπλέον Β- λεµφοκύτταρα ηωσινόφιλα και ουδετερόφιλα ενεργοποίηση συµπληρώµατος αγγειακή ίνωση λίγοι διατηρούµενοι άξονες

15 Οξεία πολλαπλή σκλήρυνση Τύπος Marburg Σπάνια οξεία ιδιοπαθής αποµυελινωτική νόσος σχετικά περιορισµένη ανταπόκριση σε κορτικοειδή θάνατος (εβδοµάδες ή µήνες) ή σοβαρά νευρολογικά ελλείµατα

16 Παθολογικά ευρήµατα αποµυελινωτικές πλάκες του ίδιου οξέος σταδίου σπάνια παλιές κατανοµή της κλασικής µορφής προτίµηση στην ηµισφαιρική λευκή ουσία

17 Άφθονα µακροφάγα σε όλες τις πλάκες και αντιδραστικά αστροκύτταρα λιγότερη γλοίωση οίδηµα ζώνες διατήρησης µυελίνης περισσότερη περιαγγειακή φλεγµονή

18 Συγκεντρική σκλήρυνση του Balo Ποικιλία µορφών από ταχεία θανατηφόρο έως καλύτερης πορείας µε ανταπόκριση σε θεραπεία

19 Παθολογικά ευρήµατα Ιδιόµορφη µορφολογία αλλοιώσεων σε εγκεφαλική λευκή ουσία συγκεντρικές µε µορφή µωσαϊκού ή µε µορφή άνθους ζώνες διατήρησης µυελίνωσης εναλασσόµενες µε αποµυελινωτικές ζώνες δυνατόν επίσης σε οπτικό χίασµα ΝΜ στέλεχος παρεγκεφαλίδα

20 Νόσος Schilder σπάνια αποµυελινωτική νόσος µε κλινικούς και απεικονιστικούς χαρακτήρες µεταβολικών µυελινοπαθειών

21 Παθολογικά ευρήµατα γιγάντιες συρρέουσες πλάκες αποµυελίνωσης σνθ προσβολή και των δύο ηµισφαιρικών λευκών ουσιών δντ νέκρωση και σχηµατισµός κοιλοτήτων ιστολογικά παρόµοια µε άλλες µορφές παρουσία µακροφάγων οξεία αποµυελίνωση

22 Οξεία διάσπαρτη εγκεφαλοµυελίτις µονοφασική οξεία αποµυελινωτική νόσος χαρακτηρίζεται από µικρές περιαγγειακές ζώνες αποµυελίνωσης σε όλο τον εγκέφαλο και ΝΜ µετά από ιλαρά παρωτίτιδα ερυθρά ανεµοβλογιά δαµαλισµό σε παιδιά µετά µη ειδική λοίµωξη ανώτερου αναπνευστικού

23 Παθολογικά ευρήµατα οίδηµα εγκεφάλου παθογνωµονικό λεπτές ζώνες αποµυελίνωσης γύρω από µικρές φλέβες συµφόρηση φλεβών µακροφαγική παρουσία σε περιοχές αποµυελίνωσης

24 Οξεία αιµορραγική λευκοεγκεφαλίτις σπάνια θανατηφόρος µορφή της οξείας διάχυτης εγκεφαλοµυελίτιδος µε εκτεταµένες περιαγγειακές αιµορραγίες

25 Παθολογικά ευρήµατα Οίδηµα εγκεφάλου µε συχνές κήλες παθογνωµονικό εύρηµα πολλαπλές πετέχεις και µεγαλύτερες αιµορραγίες σε όλη την εγκεφαλική λευκή ουσία συχνά µεγάλες περιοχές νέκρωσης συνήθως όχι ΝΜ

26 Ιστολογικά αιµορραγίες µε µορφή δακτυλίου ή σφαίρας γύρω από νεκρωµένα µικρά αγγεία ινωδοειδής νέκρωση τοιχώµατος αγγείων εξίδρωση ινικής ουδετεροφιλικά υπολοίµατα περιαγγειακή αποµυελίνωση