Νοσολογία_Νοσ Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9"

Transcript

1 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15

2 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων Ρευµατικά Νοσήµατα Νοσήµατα που παρουσιάζουν διαταραχές του ερειστικού ιστού διαφορετικών κλινικών εκδηλώσεων, µε κοινό χαρακτηριστικό των νόσων η επώδυνη προσβολή των αρθρώσεων. Αυτοάνοσα Ρευµατικά Νοσήµατα Νοσήµατα µε εκδηλώσεις από πολλά συστήµατα ή όργανα, αγνώστου εν πολλοίς αιτιολογίας µε κεντρικό ρόλο στην παθογένεση την εκτροπή του ανοσολογικού µηχανισµού κατά των ιδίων του αντιγόνων. Χαρακτηρίζονται από διάχυτη αγγειακή φλεγµονή, εναπόθεση ινιδοειδούς ουσίας στο τοίχωµα του αγγείου και από φλεγµονώδεις αλλοιώσεις του συνδετικού ιστού. 02/15

3 2. Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) Εικ. 1: Εξάνθηµα πεταλούδας Χρόνια Φλεγµονώδης Νόσος που προσβάλλει: το δέρµα, τις αρθρώσεις τους νεφρούς, τον πνεύµονα, το Κ.Ν.Σ. και τους ορογόνους υµένες. Κύρια παθολογοανατοµική βλάβη είναι η αγγειακή και περιαγγειακή φλεγµονή (ανάλογα µε το στάδιο της νόσου). Χαρακτηριστική εναπόθεση ινώδους ουσίας µεταξύ των ινών του κολλαγόνου στο τοίχωµα του αγγείου. 03/15

4 Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) Κλινική Εικόνα: 1. Γενικά Συµπώµατα: Εύκολη κόπωση Αδιαθεσία Πυρετός Λόγω αποδιοργάνωσης του ανοσολογικού συχνές ευκαιριακές λοιµώξεις αναπνευστικού ή ουροποιητικού 2. Μυοσκελέτικό: Αρθραλγίες Αρθρίτιδα θερµότητα και οίδηµα άρθρωσης που υποχωρούν σε µια µέρα 3. Νεφροί: Νεφροπάθεια Σπειραµατονεφρίτιδα 4. Καρδία: Περικαρδίτιδα Συλλογή περικαρδιακού υγρού 04/15

5 5. Κ.Ν.Σ.: Λειτουργικά: ανησυχία, κατάθλιψη, πονοκέφαλοι Οργανικά συµπτώµατα: κεφαλαλγία, σπασµοί, ψύχωση, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, µηνιγγίτιδα άσηπτη ή λοιµώδους αιτιολογίας. 6. Το δέρµα και οι βλεννογόνοι: Φωτοευαισθησία ανάπτυξη εξανθήµατος µετά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (κυρίως ηλιακό φώς). Κλασικό εφάνθηµα «πεταλούδας» (από τα ζυγωµατικά ως την µύτη) «ισκοειδής λύκος» Το 90% των ασθενών µε «δισκοειδή λύκο» έχουν νόσο που εντοπίζεται µόνο στο δέρµα. Περιγεγραµµένη δακτυλιοειδή, επηρµένη, ερυθηµατώδη πλάκα µε υπερκεράτωση. Συνήθως στο τριχωτό της κεφαλής, το έξω ους, το πρόσωπο και τον τράχηλο. Αλωπεκία στο τριχωτό της κεφαλής, διάχυτη αλωπεκία Έλκη στον βλεννογόνο του στόµατος η στη σκληρά υπερώα. Πνεύµονας: Πλευροδυνία λόγω µυοσκελετικών προβληµάτων Συλλογή πλευριτικού υγρού. 05/15

6 ιάγνωση: Πρέπει να πληρούνται 4 από τα 11 κριτήρια 1. Εξάνθηµα των ζυγωµατικών 2. ισκοειδές εξάνθηµα 3. Φωτοευαισθησία 4. Στοµατικά έλκη 5. Αρθρίτιδα 6. Πλευρίτιδα ή περικαρδίτιδα 7. Πρωτεινουρία ή εξεύρεση κυλίνδρων στην εξέταση των ούρων 8. Επιληπτικές κρίσεις ή ψύχωση 9. Αιµολυτική αναιµία ή λευκοπενία ή λεµφοπενία ή θροµβοπενία 10. Θετική δοκιµασία για ΑΝΑ 11. Αντι-dsDNA ή αντι-sm αντίσωµα ή ψευδώς θετική αντίδραση για σύφιλη 06/15

7 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα Χρόνια Φλεγµονώδης ιαταραχή, συστηµάτικής φύσης που χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που προσβάλλει τις αρθρώσεις. Μπορεί να προσβληθεί όλος ο αρθρικός υµένας. Επανειληµµένες προσβολές µπορεί να οδηγήσουν σε µόνιµη βλάβη, παραµορφώσεις και Ανικανότητα Ρευµατοειδής παράγοντας= ειδικός βιολογικός δείκτης ανιχνεύεται στον ορό Επιδηµιολογία: 1% του πληθυσµού γυναίκες 3 : άντρες 1 07/15

8 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα ιάγνωση και Κλινική Εικόνα: Πρέπει να τηρούνται τα εξής κριτήρια 1.Πρωινή δυσκαµψία που διαρκεί πέραν της µιας ώρας 2. Αρθρίτιδα τουλάχιστον τριών περιοχών ταυτόχρονα 3. Μια τουλάχιστον άρθρωση της άκρας χειρός 4. Ταυτόχρονη προσβολή µιας άρθρωσης και αριστερά και δεξία (συµµετρική προσβολή) 5. Ρευµατοειδή Οζίδια 6.Ρευµατοειδής παράγον θετικός 7. Χαρακτηριστικές ακτινολογικές αλλοιώσεις στην άκρα χέιρα και τον καρπό (διαβρώσεις, οστική αραίωση εντοπισµένη σε προσβεβληµένη άρθρωση) 08/15

9 Εικ. 2: Ακτινογραφία φυσιολογικής άκρας χειρός Εικ. 3: Ακτινογραφία Ρευµατοειδούς αρθρίτιδας Εικ. 4: Μόνιµη παραµόρφωση αρθρώσεων σε ρευµατοειδή αρθρίτιδα 09/15

10 Εικ. 5: Ρευµατοειδή οζίδια: Ογκίδια που εµφανίζονται κάτω από το δέρµα, κοντά στις αρθρώσεις και σε εκτατικές επιφάνειες ασθενών µε βαριάς µορφής ρευµατοειδή αρθρίτιδα. 10/15

11 4. Οστεοαρθρίτιδα Αιτιολογία: σχετίζεται µε το γήρας 1. Ο αρθρικός χόνρδος εµφανίζει κατά τόπους µαλάκυνση, εξέλκωση και εκφύλιση 2. Αναπτύσσεται καινούργιο οστουν στα όρια της άρθρωσης (οστεόφυτα ) Η αλληλουχία των γεγονότων και η ακριβής αιτία τους δεν είναι γνωστή Κλινική Εικόνα: 1. Μια άρθρωση εκ των άκρων χειρών ή των µεγάλων αρθρώσεων που σηκώνουν το βάρος του σώµατος 2. Πόνος κατά την κίνηση 3. Περιορισµός του εύρους της κίνησης 4. ιόγκωση άρθρωσης 5. Κριγµός 6. Μετά τα σαράντα 7. Προσβάλλονται κυρίως: το ισχίο, το γόνατο, η σπονδυλική στήλη και οι αρθρώσεις των άκρων χειρών 11/15

12 4. Οστεοαρθρίτιδα ιάγνωση: 1. Ιστορικό 2. Φυσική εξέταση 3. Ακτινολογικά ευρήµατα Ακτινολογικά ευρήµατα Στένωση του µεσάρθριου διαστήµατος, περισσότερη έντονη στην περιοχή που δέχεται το βάρος Εικ. 6: Όζοι του Heberden, άπω µεσοφαλαγγικές αρθρώσεις Εικ. 7: Όζοι του Bouchard, εγγύς µεσοφαλαγγικές αρθρώσεις 12/15

13 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση Γενικευµένη νόσος του συνδετικού ιστού που χαρακτηρίζεται από πάχυνση του δέρµατος και παρόµοιες αλλοιώσεις των εσωτερικών οργάνων. Ο όρος σκλήροδερµα χρησιµοποιείται περιγραφικά για όλες εκείνες τις καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από σκλήρυνση του δέρµατος, ορισµένες από τις οποίες ως προς την σοβαρότητα τους µπορεί να σχετίζονται ελάχιστα µε την προοδευτική συστηµατική σκλήρυνση. Συστηµατική σκλήρυνση: διάχυτη περιορισµένη Όταν συνυπάρχει µε άλλες νόσους του συνδετικού ιστού ονοµάζεται µικτη (όπως τον Σ.Ε.Λ., τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα ή τη µυοσίτιδα) 13/15

14 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση Κλινική Εικόνα Οίδηµα δακτύλων και χειρών (βραχίονας, πρόσωπο, κορµός) Πάχυνση του δέρµατος: ξεκινά από τα δάκτυλα και τα χέρια και ακολουθεί δέρµα προσώπου, αυχένα και αντιβράχιου Αρχικά στάδια: έρµα λαµπερό, σκληρό και ερυθεµατώδες. Οι προσβεβληµένες περιοχές εµφανίζουν αργότερα υπο- ή υπέρχρωση Στα τελικά στάδια το δέρµα ατροφεί Λόγω της προσβολής: Περιορισµός κάµψης και έκτασης δακτύλων Ανέκφραστο πρόσωπο Περιορισµός διάνοιξης στόµατος Μυοσκελετικό: αρθρίτιδα οστεοπενία Γαστρεντερικό: Οισοφαγίτιδα υσφαγία Στεατόρροια Πνεύµονας: πνευµονοπάθεια Καρδία: Μυοκαρδιοπάθεια Νεφρός: βαρία υπέρταση µέχρι και νεφρική ανεπάρκεια 14/15

15 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση Εικ. 8: Μορφέα: εντοπισµένο σκληρόδερµα, προσβάλλεται µόνο το δέρµα υπο µορφή κηλίδων, πλακών ή και εκτεταµένων περιοχών. 15/15

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α Τι είδους νόσος είναι; Η νεανική δερµατοµυοσίτιδα (Ν Μ) ανήκει στην οµάδα των λεγόµενων αυτοάνοσων νόσων. Στις αυτοάνοσες νόσους µία µη φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ακριβής και υπεύθυνη ενημέρωση: Γνωρίζουμε καλά την ασθένεια μας και μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε γιατί καλός ασθενής είναι ο ενημερωμένος ασθενής.

Ακριβής και υπεύθυνη ενημέρωση: Γνωρίζουμε καλά την ασθένεια μας και μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε γιατί καλός ασθενής είναι ο ενημερωμένος ασθενής. Ποιοί είμαστε: Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης είναι ένας Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αρθμ.Αποφ Πρωτοδικείου Ηρακλείου 1870/8.5. 2003/254/760/196/2003, Ειδικ.Μητρώο Εθελοντ.ΜΚΥΟ 13117ΣΥΝ12126067Ν),που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Βάρδα Μαρία, Τοµεάρχης ΠΑΓΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Αστέριου Αικατερίνη Λουµπάκη Ελένη Συµνιανάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 15 KEΦΑΛΑΙΟ B ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Γ. ΒαϊOπουλος Μ. ΚανAκης Χ. ΦλοYδας Οι αθλητικές δραστηριότητες που αφορούν στα αθλήματα του υγρού στίβου λαμβάνουν χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος («λύκος» ή ΣΕΛ);

Τι είναι ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος («λύκος» ή ΣΕΛ); Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να ενημερώσετε υπεύθυνα το κοινό για το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (για συντομία «λύκος» ή ΣΕΛ) απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ Α ΓΟΝΑΤΟΣ του Χύτα Ιωάννη ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ 1) Συνώνυµα Συνδρόµου Ινοµυαλγίας Η ινοµυαλγία ανήκει στην οµάδα του «συνδρόµου του γενικευµένου ιδιοπαθούς µυοσκελετικού πόνου». Η ινοµυαλγία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω.

Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω. ρ Έλενα Κουλλαπή Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω. Η ψωρίαση δεν είναι µεταδοτική. Η ψωρίαση προσβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά κριτήρια Ρευματικών παθήσεων

Διαγνωστικά κριτήρια Ρευματικών παθήσεων Διαγνωστικά κριτήρια Ρευματικών παθήσεων Ρευματοειδης αρθριτιδα Νεανικη ρευματοειδης αρθριτιδα Ινομυαλγια Καλοηθης υπερευλυγισια Μικτη νοσος συνδετικού ιστου 1972 Κοκκιωμάτωση Wegener Σύνδρομο Sjogren

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α www.pediatric-rheumathology.printo.it ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΙΚΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Τι είναι; Ο Ρευµατικός Πυρετός (ΡΠ) είναι ένα νόσηµα που εµφανίζεται µετά από λοίµωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 6 Α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις που οφείλονται στην εγκατάσταση παθογόνου µικροβιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ÀÁÂÈ È Ó Â. ÛˆÛÙ È ÙÚÔÊ ÁÈ ÙÔ ÛıÂÓÂ. ÁÈ Ù ÙÔ ÓÔÛ ÓÔÛ Ì Ù ñ ƒâ Ì ÙÔÂÈ ÚıÚ ÙÈ ñ æˆú ÛË ñ fiûô ÙÔ Crohn ñ ÎÏ Ú ÓÛË Î Ù appleï Î. + ÏÏ Ûı ÓÂÈÂ Ú ÛË+ ˆ

ÀÁÂÈ È Ó Â. ÛˆÛÙ È ÙÚÔÊ ÁÈ ÙÔ ÛıÂÓÂ. ÁÈ Ù ÙÔ ÓÔÛ ÓÔÛ Ì Ù ñ ƒâ Ì ÙÔÂÈ ÚıÚ ÙÈ ñ æˆú ÛË ñ fiûô ÙÔ Crohn ñ ÎÏ Ú ÓÛË Î Ù appleï Î. + ÏÏ Ûı ÓÂÈÂ Ú ÛË+ ˆ EXWFYLLO_YGEIA tel15ô 25-06-09 19:44 ÂÏ 2 ÀÁÂÈ Ú ÛË+ ˆ 29/6/2009 π π È Ó Â ıâú appleâ  ÁÈ Ù ÙÔ ÓÔÛ ÓÔÛ Ì Ù ñ ƒâ Ì ÙÔÂÈ ÚıÚ ÙÈ ñ æˆú ÛË ñ fiûô ÙÔ Crohn ñ ÎÏ Ú ÓÛË Î Ù appleï Î + ÏÏ Ûı ÓÂÈ ۈÛÙ È ÙÚÔÊ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή «Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή Ορισμός Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα τυπικό μη οργανοειδικό αυτοάνοσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Στο Γ μέρος, κλείσαμε με ασκήσεις ενδυνάμωσης για την αποκατάσταση του ασθενή και τον περιορισμό της Ο.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Στο Γ μέρος, κλείσαμε με ασκήσεις ενδυνάμωσης για την αποκατάσταση του ασθενή και τον περιορισμό της Ο.Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η έμπνευση για να γράψω την παρούσα εργασία μου ήρθε στα μέσα Μαΐου του 2013,όταν και έπαθα ρήξη μηνίσκου. Με την ρήξη μηνίσκου μου αφαιρέθηκε και ένα κομμάτι από χόνδρο και έτσι απέκτησα χονδροπάθεια.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (επί παντρεμένης γυναίκας γράψε και το επάγγελμα του άντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Διαχρονική μελέτη της συχνότητας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα