Δεύτερο πρωτοπαθές κυστικό ύγρωμα τραχήλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεύτερο πρωτοπαθές κυστικό ύγρωμα τραχήλου"

Transcript

1 Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 35, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009, σελίδες ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Δεύτερο πρωτοπαθές κυστικό ύγρωμα τραχήλου Γ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ, Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Κ. ΜΑΡΚΟΥ, Σ. ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ, Β. ΒΙΤΑΛ Α ΩΡΛ Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη Το κυστικό ύγρωμα είναι σπάνια συγγενής διαμαρτία του λεμφικού ιστού, η οποία είτε είναι εμφανής κατά τη γέννηση, είτε εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής, συνηθέστερα στην τραχηλοπροσωπική χώρα. Η κλινική εικόνα εξαρτάται από το μέγεθος και την εντόπιση. Ανάλογα με τη συμπτωματολογία, δύναται να αντιμετωπισθεί, είτε χειρουργικά, είτε συντηρητικά. Μετά από χειρουργική επέμβαση μπορεί να υποτροπιάσει, ενώ είναι δυνατή η εμφάνιση δεύτερου πρωτοπαθούς, εξαιτίας της μεταβολής της λεμφικής αποχέτευσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται παρακολούθηση επί μακρόν μετεγχειρητικά. Ασθενής 3 ετών υπεβλήθη σε χειρουργική αφαίρεση πολυλοβωτού μορφώματος από την αριστερή πλάγια τραχηλική και υπογνάθιο χώρα, η ιστολογική εξέταση του οποίου ανέδειξε κυστικό ύγρωμα. Η επέμβαση ήταν εργώδης, καθώς η μάζα ήταν ευμεγέθης και συμπεφυμένη με δυσπρόσιτες ανατομικές δομές. Παρολ αυτά, η αφαίρεση ήταν πλήρης. Ένα χρόνο μετά, ο ασθενής υπεβλήθη σε νέα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση τριών μορφωμάτων από την πρόσθια τραχηλική χώρα, η ιστολογική εξέταση των οποίων ανέδειξε επίσης κυστικά υγρώματα. Λέξεις κλειδιά: συγγενείς διαμαρτίες, λεμφικό σύστημα, λεμφαγγείωμα, κυστικό ύγρωμα, διαμαρτίες λεμφικού συστήματος. Εισαγωγή Το λεμφαγγείωμα αποτελεί συνήθως συγγενή διαμαρτία του λεμφικού συστήματος, ενώ περιγράφονται και επίκτητες μορφές. Διακρίνονται τρεις τύποι: το τριχοειδές ή απλό λεμφαγγείωμα, το σηραγγώδες λεμφαγγείωμα και το κυστικό ύγρωμα. Το τελευταίο χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη πολυλοβωτών κυστικών μαζών. Και οι τρεις μορφές θεωρούνται εκδηλώσεις της ίδιας νόσου, αφού μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια μάζα 1. Η τελική ιστολογική μορφή φαίνεται ότι εξαρτάται από τη φύση των περιβαλλόντων ιστών 1. Έτσι, τα κυστικά υγρώματα αναπτύσσονται κυρίως μέσα σε χαλαρό ιστό όπου υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης, όπως συμβαίνει στο οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο 2. Οι άλλες μορφές λεμφαγγειωμάτων αναπτύσσονται και σε περιβάλλον με πυκνότερο στρώμα 2. Στην πλειοψηφία τους είναι εμφανή κατά τη γέννηση ή εκδηλώνονται στα πρώτα χρόνια της ζωής. Στους ενήλικες είναι σπάνια. Εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Παρουσίαση περιστατικού Ασθενής 3 ετών εισήχθη στην Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης με διόγκωση στην αριστερή τραχηλική και υπογνάθιο χώρα, η οποία, σύμφωνα με το ιστορικό, εμφανίστηκε μετά από λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (εικόνα 1). Κατά τη φυσική εξέταση, ο ασθενής είχε άριστη γενική κατάσταση, η δε τραχηλική διόγκωση ήταν μαλθακή και ανώδυνη στην ψηλάφηση. Τα αποτελέσματα του γενικού αιματολογικού και βιοχημικού ελέγχου ήταν φυσιολογικά. Οι δείκτες φλεγμονής και ο ορολογικός έλεγχος με Vidal, Wright, ASTO, Toxoplasma, CMV και EBV ήταν αρνητικοί, όπως επίσης και η δοκιμασία Mantoux. Ο απεικονιστικός έλεγχος με υπερηχογράφημα (U/S) και μαγνητική τομογραφία (MRI) τραχήλου έδειξε ένα πολύχωρο κυστικό μόρφωμα με λοβωτά και σαφή όρια στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα, το οποίο επεκτεινόταν επί τα εντός της παρωτίδας στο σύστοιχο παραφαρυγγικό χώρο. Προς τα άνω ανερχόταν στο ύψος της υπερώας και προς τα κάτω κατερχόταν σε επίπεδο κάτωθεν του υοειδούς οστού φθάνοντας μπροστά στη μέση γραμμή (εικόνα 2). Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και το σήμα της MRI ήταν συμβατά με λεμφαγγείωμα. Διογκωμένοι λεμφαδένες ανευρέθηκαν στην υπογνάθιο χώρα, 29

2 στο κεφαλικό τμήμα της έσω σφαγίτιδας και στο οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο. Ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική αφαίρεση του μορφώματος υπό γενική αναισθησία. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε η στενή σχέση του μορφώματος με τον υπογνάθιο σιελογόνο αδένα, ενώ ο άνω λοβός του, εν τω βάθει και άνω, ερχόταν σε σχέση με την παρωτίδα, πράγμα που κατέστησε αναγκαία την ανεύρεση του προσωπικού νεύρου με τυπική προσπέλαση. Η παρασκευή του μορφώματος ήταν εργώδης και η μάζα αποκολλήθηκε από τη γωνία της κάτω γνάθου με συναφαίρεση τμήματος της παρωτίδας και από τη βάση της γλώσσας. Η αφαίρεση ήταν πλήρης χωρίς ενδείξεις υπολειμματικής νόσου. Δεν υπήρξαν επιπλοκές και η ανάρρωση του ασθενούς ήταν ταχεία. Η ιστολογική εξέταση του μορφώματος πιστοποίησε τη διάγνωση του κυστικού υγρώματος. Ένα χρόνο αργότερα, ο ασθενής εμφάνισε δύο μικρές διογκώσεις στη μέση γραμμή υπερυοειδικά και στην υπογενείδιο χώρα. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε τελικά η ύπαρξη τριών μορφωμάτων, η ιστολογική εξέταση των οποίων ανέδειξε και πάλι λεμφαγγειώματα με χαρακτήρες κυστικού υγρώματος. Εικόνα 1. Μαλ θακή και ανώδυνη τραχηλική διόγκωση στην αριστερή τραχηλική και υπογνάθιο χώρα σε ασθενή 3 ετών. Συζήτηση Το κυστικό ύγρωμα αποτελεί το συχνότερο τύπο λεμφαγγειώ ματος. Πρόκειται για σπάνια συγγενή διαμαρτία του λεμφικού ιστού που οδηγεί σε ανώμαλη λεμφική ανάπτυξη. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία διατεταμένων κύστεων, οι οποίες δημιουργούν πολυλοβωτές μάζες. Οι κύστεις μπορεί να επικοινωνούν μεταξύ τους ή να είναι ανεξάρτητες 3. Η επίπτωση του κυστικού υγρώματος στη μελέτη των Filston και συν. κυμαίνεται από 1,2-2,8 ανά 1000 άτομα 4. Το 80-90% των κυστικών υγρωμάτων διαγιγνώσκεται πριν τη συμπλήρωση των 2 ετών, ενώ 2 στα 3 είναι εμφανή κατά τη γέννηση 3,5. Δεν υπάρχει υπεροχή ως προς το φύλο. Στα παιδιά ο τράχηλος αποτελεί τη συχνότερη θέση εντόπισης, με δεύτερη συχνότερη τη στοματική κοιλότητα 6. Στους ενήλικες είναι γενικά σπάνιο και εντοπίζεται κυρίως στην υπογενείδιο, στην υπογνάθιο και στην παρωτιδική χώρα 6. Άλλες εντοπίσεις αφορούν στη μασχάλη, το μεσοθωράκιο, το θωρακικό και κοιλιακό τοίχωμα, την περιτοναϊκή κοιλότητα, τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, το όσχεο, το μηρό, ακόμα και το σκελετό 2,6. Δύο θεωρίες έχουν διατυπωθεί για την ανάπτυξη των κυστικών υγρωμάτων 6. Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, οφείλονται σε πρόωρη απομόνωση λεμφικού ιστού που προήλθε από τμήματα των αρχέγονων λεμφικών σάκων, ο οποίος διατηρεί την ικανότητα για ταχεία ανάπτυξη, έχοντας όμως χάσει τη συνέχεια με το φυσιολογικό λεμφικό ιστό. Η δεύτερη θεωρία αποδίδει τη δημιουργία του σε αποτυχία του σφαγιτιδικού λεμφικού σάκου να εκβάλει στην έσω σφαγίτιδα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συγγενούς απόφραξης της λεμφικής αποχέτευσης. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται και περιπτώσεις ασθενών, στις οποίες πιθανολογούνται επίκτητα αίτια, όπως ιατρογενή, τραύματα, λοιμώξεις και νεοπλασίες 2,7. Οι περιπτώσεις αυτές ίσως να εξηγούν την εμφάνιση των λεμφαγγειωμάτων στην ενήλικο ζωή. Συσχέτιση υπάρχει με διάφορα σύνδρομα, όπως Turner, Down και άλλες τρισωμίες, ενώ έχει περιγραφεί η σχέση τους με το σύνδρομο Noonan και την αχονδροπλασία 5,8. Η κλινική εικόνα εξαρτάται από το μέγεθος και την εντόπιση. Στην πλειονότητά τους τα κυστικά υγρώματα είναι ασυμπτωματικά. Συνήθως εκδηλώνονται ως μαλθακές, ανώδυνες διογκώσεις στην πλάγια τραχηλική και κατώτερη προσωπική χώρα κατά τη γέννηση ή λίγο μετά. Η μάζα δύναται να προσβάλει την παρειά, την παρωτίδα, τη βάση της γλώσσας, ακόμα και τον έξω ακουστικό πόρο, ενώ μπορεί να επεκτείνεται προς τα άνω στη βάση του κρανίου και προς τα κάτω στη μασχάλη και το θώρακα. Ευμεγέθεις μάζες περνούν τη μέση γραμμή. Η πίεση της τραχείας είναι δυνατό να προκαλέσει δύσπνοια, ενώ η πίεση του φάρυγγα και του οισοφάγου εκδηλώνεται με δυσφαγία 5. Πίεση του βραχιονίου πλέγματος προκαλεί άλγος και αισθητικές διαταραχές. Το κυστικό ύγρωμα γενικά αυξάνεται αργά σε μέγεθος. Απότομη αύξηση μπορεί να συμβεί εξαιτίας αιμορραγίας, τραύματος ή ιογενούς λοίμωξης. Υποτροπή δύναται να συμβεί στην ενήλικο ζωή μετά από επέμβαση στη βρεφική ηλικία. Οι υποτροπές γενικά συμβαίνουν στην περιφέρεια της περιοχής, στην οποία αναπτύχθηκε ο αρχικός όγκος 3. Η κλινική εικόνα, σε συνδυασμό με την κλινική υποψία και τον απεικονιστικό έλεγχο βοηθούν στη διάγνωση, η οποία τεκμηριώνεται ιστολογικά. Απεικονιστικά, το U/S θα αναδείξει πολυλοβώδεις κυστικές μάζες με διαφραγμά 30

3

4 A Β Γ Εικόνα 2. Απεικονιστικός έλεγχος με MRI σε στεφανιαία (α), οβελιαία (β) και αξονική τομή (γ) που δείχνει ένα πολύχωρο κυστικό μόρφωμα με λοβωτά και σαφή όρια στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα, το οποίο επεκτείνεται επί τα εντός της παρωτίδας στο σύστοιχο παραφαρυγγικό χώρο. τια ποικίλου πάχους. Υδρο-υδρικά επίπεδα είναι δυνατό να παρατηρηθούν όταν το περιεχόμενο είναι αιμορραγικό. Η αξονική τομογραφία (CT) επίσης θα αναδείξει πολυλοβώδεις μάζες με ομοιογενές περιεχόμενο. Καταλληλότερη εξέταση για τη διερεύνηση της σχέσης με τους γύρω ιστούς είναι η MRI, στην οποία οι μάζες εμφανίζουν χαμηλό σήμα στην Τ1 ακολουθία και υψηλό σήμα στην Τ2 6. Σε περίπτωση αιμορραγίας θα απεικονισθεί υδρο-υδρικό επίπεδο. Υψηλό σήμα στην Τ1 ακολουθία θα δώσει η παρουσία πήγματος στην κύστη 6. Διάγνωση είναι δυνατό να γίνει κατά την ενδομήτριο ζωή με διακολπικό υπερηχογράφημα, οπότε η αντιμετώπιση εξαρτάται από την παρουσία ή όχι διαφόρων προγνωστικών παραγόντων, όπως χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συγγενείς διαμαρτίες ή εμβρυικός ύδρωπας 9. Ιστολογικά, οι κυστικές μάζες επαλείφονται από μία στιβάδα αποπλατυσμένου ενδοθηλίου με εμβρυικό λίπος και κρυστάλλους χοληστερόλης 3. Μπορεί να φέρουν λεμφικό ιστό, μυϊκές ίνες, αγγεία ή περιτονία 8. Περιέχουν ορώδες υγρό, διαυγές έως ερυθρό, στο οποίο μπορεί να υπάρχουν κύτταρα 8. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει: βραγχιακές κύστεις, αιμαγγειώματα, κύστεις θυρεογλωσσικού πόρου, λαρυγγοκήλες, θυρεοειδικές μάζες και λιπώματα 2,7. Η κύρια αντιμετώπιση του κυστικού υγρώματος είναι η χειρουργική αφαίρεση και θα πρέπει να πραγματοποιείται, αφού πρώτα έχει προηγηθεί απεικονιστικός έλεγχος για πιθανή επέκταση στο μεσοθωράκιο 3. Η πλήρης εκτομή μπορεί να είναι δύσκολη έως αδύνατη εάν η μάζα είναι ευμεγέθης και γειτνιάζει με σημαντικές δομές. Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την εντόπιση και το μέγεθος της αλλοίωσης 2,10. Οι Charabi και συν., το 2000, δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μακράς παρακολούθησης 44 ασθενών, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση μεταξύ της έκτασης του κυστικού υγρώματος και α) του αριθμού επεμβάσεων και β) του ποσοστού υποτροπών ή υπολειμματικής νόσου 10. Επίσης, παρατήρησαν ότι οι υποτροπές ή η υπολειμματική νόσος ήταν συχνότερες στις υπερυοειδικές μάζες σε σχέση με τις υποϋοειδικές. Παρόμοια αποτελέσματα ανακοίνωσαν και οι Kennedy και συν. το 2001, σε μια αναδρομική μελέτη 2. Φτωχότερα αποτελέσματα είχαν ασθενείς με αλλοιώσεις που εντοπίζονταν σε πολλαπλές περιοχές της ανώτερης τραχηλικής χώρας 2. Οι Riechelmann και συν., το 1999, σε μια αναδρομική μελέτη αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων, ως προς τη ριζικότητά τους στην αντιμετώπιση των τραχηλοπροσωπικών λεμφαγγειωμάτων, αναδεικνύοντας την πλήρη αναποτελεσματικότητα της απλής παροχέτευσής τους 11. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η παραμονή μικρών τμημάτων κυστικού τοιχώματος πάνω σε δομές ζωτικής σημασίας είναι αποδεκτή και συνδέεται με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ακτινοθεραπεία ως μέθοδος αντιμετώπισης δε συνιστάται, εξαιτίας της ανεπιθύμητης δράσης της στην ανάπτυξη των τοπικών δομών, καθώς και της πιθανότητας ανάπτυξης κακοήθειας 3. Πλούσια βιβλιογραφία υποστηρίζει την έγχυση σκληρυντικών ουσιών στις περιπτώσεις ασυμπτωματικών κυστικών υγρωμάτων, κυρίως στη βρεφική και νηπιακή ηλικία, αλλά και στους ενήλικες. Διάφορες ουσίες, όπως τριαμσινολόνη, κόλλα ινικής, τετρακυκλίνη, δοξυκυκλίνη, μπλεομυκίνη, αλκοόλη και πιο πρόσφατα ΟΚ- 432 (πισιμπανίλη) έχουν χρησιμοποιηθεί 12,13,14,15,16,17. Η ΟΚ-432 έχει χρησιμοποιηθεί και για την ενδομήτρια αντιμετώπιση κυστικών υγρωμάτων σε επιλεγμένα έμβρυα 9,18. Οι Watari και συν., 32

5 το 1996, ανακοίνωσαν την πρώτη τέτοια περίπτωση 18. Επαναλαμβανόμενες παρακεντήσεις γίνονται σε περίπτωση ταχείας αύξησης της μάζας και ανάπτυξης πιεστικών φαινομένων 3. Ωστόσο, υφίσταται ο κίνδυνος επιμόλυνσης και πιθανά αιμορραγίας. Οι Burezq και συν., το 2006, ανακοίνωσαν την τριαντάχρονη εμπειρία τους στην αντιμετώπιση των κυστικών υγρωμάτων με απλή παρακέντηση 8. Οι συγγραφείς τονίζουν την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της μεθόδου. Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη ότι η πολυκυστική φύση των κυστικών υγρωμάτων καθιστά την ίαση με παρακεντήσεις δύσκολη. Για τον ίδιο λόγο δέχεται κριτική και η έγχυση σκληρυντικών ουσιών. Η αυτόματη υποστροφή είναι ένα φαινόμενο που περιγράφεται στη βιβλιογραφία, αν και δεν τυγχάνει γενικής αποδοχής. Η ιδιότητα αυτή των κυστικών υγρωμάτων οδηγεί ορισμένους κλινικούς στο να τηρούν στάση αναμονής στις περιπτώσεις που αυτά είναι ασυμπτωματικά 2. Στην περίπτωση του ασθενούς μας, η χειρουργική επέμβαση κατά την πρώτη του εμφάνιση ήταν ριζική χωρίς εμφανή υπολειμματική νόσο. Η επανεμφάνισή του, ένα χρόνο μετά, με ίδια παθολογία στην πρόσθια τραχηλική χώρα εγείρει το ερώτημα εάν αυτή ήταν υποτροπή/υπολειμματική νόσος ή δεύτερη πρωτοπαθής εντόπιση. Είναι γεγονός ότι η θέση στην οποία αναπτύχθηκε η δεύτερη αλλοίωση γειτνιάζει με την αρχική. Θα μπορούσε επομένως να θεωρηθεί υποτροπή, αφού αυτή γενικά αναπτύσσεται στην περιφέρεια της αρχικής αλλοίωσης. Ωστόσο, η ευκολία πρόσβασης, σε συνδυασμό με την απουσία σημαντικών δομών στην πρόσθια τραχηλική χώρα καθιστούν απίθανη την παραμονή υπολειμματικής νόσου στην περιοχή. Αυτή θα ήταν σαφώς πιθανότερη σε περιοχές στις οποίες εντοπίζονται ζωτικές δομές, όταν η αποκόλληση από αυτές είναι δυσχερής, όπως π.χ. τα μεγάλα αγγεία στον ανώτερο τράχηλο και η βάση της γλώσσας ή σε περιοχές οι οποίες είναι δυσπρόσιτες, όπως η βάση κρανίου. Η ιστοπαθολογική δε εξέταση υποστηρίζει την άποψη αυτή, πιστοποιώντας την πλήρη αφαίρεση του όγκου στην πρώτη επέμβαση. Παθοφυσιολογικά, η αφαίρεση του αρχικού όγκου και η προκαλούμενη μεταβολή της λεμφικής αποχέτευσης στην περιοχή θα μπορούσαν να είναι το αίτιο διόγκωσης απομονωμένων λεμφικών σάκων και εκδήλωσης ενός ή περισσοτέρων κυστικών υγρωμάτων. Συμπέρασμα Το κυστικό ύγρωμα είναι σπάνια συγγενής διαμαρτία του λεμφικού ιστού. Η ολική αφαίρεση ευμεγέθων κυστικών υγρωμάτων είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα την εκδήλωση υποτροπών κυρίως στην περιφέρεια της αρχικής αλλοίωσης. Ωστόσο, η μεταγενέστερη εκδήλωση λεμφαγγειώματος στην περιοχή του τραχήλου μπορεί να οφείλεται σε δεύτερη πρωτοπαθή εντόπιση, πιθανά εξαιτίας τροποποίησης της λεμφικής αποχέτευσης της περιοχής. Η αντιμετώπιση απαιτεί μακροχρόνια παρακολούθηση των ασθενών, αφού υποτροπές ή δεύτερες πρωτοπαθείς εστίες μπορεί να εκδηλωθούν σε μακρό χρονικό διάστημα μετεγχειρητικά. Summary Second primary cystic hygroma of the neck Tsiropoulos G, Rahovitsas D, Constantinidis J, Markou K, Triaridis S, Vital V. 1st Academic Otorhinolaryngology Department, AHEPA University Hospital, Thessaloniki, Greece Cystic hygroma constitutes a rare congenital malformation of the lymphatic system which may be evident at birth or may develop later in life. It is usually located in the head and neck area. Clinical manifestations depend on the size and location of the lesion. Management may be surgical or conservative. Following surgery it may recur or second primary may develop due to alterations in lymph drainage. Long term follow-up is essential. A three year-old boy underwent surgical excision of a multilobular lesion from the left submandibular and lateral neck area which turned out to be cystic hygroma. The lesion was totally excised. A year later the child underwent second surgery. Three cystic lesions were excised from the anterior neck. Histological examination revealed cystic hygromas. Key words: congenital disorder, lymphatic system, lymphangioma, cystic hygroma, lymphatic abnormalities. Βιβλιογραφία-References 1. Bill AH Jr, Summer DS. A unified concept of lymphangioma and cystic hygroma. Surg Gynecol Obstet. 1965; 120: Kennedy TL, Whitaker M, Pellitteri P, Wood WE. Cystic hygroma/lympangioma: a rational approach to management. Laryngoscope. 2001; 111(11 Pt1): Maran AGD (1997) Benign diseases of the neck. In: Scott-Brown s Otolaryngology, vol 5, 6th edn. Butterworth- Heinemann, pp 5/16/11-5/16/ Filston HC. Hemangiomas, cystic hygromas and teratomas of the head and neck. Semin Pediatr Surg. 1994; 3(3): Sannoh S, Quezada E, Merer DM, Moscatello A, Golombek SG. Cystic hygroma and potential airway obstruction in a newborn: a case report and review of the literature. Cases J. 2009; 2(1): Koeller KK, Alamo L, Adair CF, Smirniotopoulos JG. Congenital cystic masses of the neck: radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 1999; 19(1): Karkos PD, Spencer MG, Lee M, Hamid BN. Cervical cystic hygroma/lymphangioma: an aquired idiopathic late presentation. J Laryngol Otol. 2005; 119(7): Burezq H, Williams B, Chitte SA. Management of cystic hygroma: 30 years experience. J Craniofac Surg. 2006; 17(4): Ogita K, Suita S, Taguchi T, Yamanouchi T, Masumoto K, Tsukimori K, Nakano H. Outcome of fetal cystic hygroma and experience of intrauterine treatment. Fetal Diagn Ther. 2001; 16(2): Charabi B, Bretlau P, Bille M, Holmelund M. Cystic hyfroma of the head and neck-a long-term follow-up of 44 cases. Acta Otolaryngol Suppl. 2000; 543: Riechelmann H, Muehlfay G, Keck T, Mattfeldt T, Rettinger G. Total, subtotal, and partial surgical removal of cervicofacial lymphangiomas. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1999; 125(6): Farmand M., Kuttenberger JJ. A new therapeutic concept for the treatment of cystic hygroma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1996; 81(4): Casta όn M., Margarit J., Carrasco R., Vancells M., Albert A., Morales L. Long-term follow-up of nineteen cystic lymphangiomas treated with fibrin sealant. J Pediatr Surg. 1999; 34(8): Burrows PE, Mitri RK, Alomari A, Padua HM, Lord DJ, Sylvia MB, Fishman SJ, Mulliken JB. Percutaneous sclerotherapy of lymphatic malformations with doxycycline. Lymphat Res Biol. 2008; 6(3-4): Knipping S, Goetze G, Neumann K, Bloching M. Sclerotherapy of cervical cysts with Picibanil (OK-432). Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007; 264(4): Woolley SL, Smith DR, Quine S. Adult cystic hygroma: successful use of OK-432 (Picibanil). J Laryngol Otol. 2008; 122(11): Laranne J, Keski-Nisula L, Rautiainen M, Airaksinen M. OK-432 (Picibanil) therapy for lympangiomas in children. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2002; 259(5): Watari H, Yamada H, Fujino T, Okuyama K, Sagawa T, Makinoda S, Fujimoto S. A case of intrauterine medical treatment for cystic hygroma. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996; 70(2): Ω 33

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 26-30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του βατραχίου σε παιδιά και εφήβους

Διάγνωση και θεραπεία του βατραχίου σε παιδιά και εφήβους Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2013; 41: 239-246 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Διάγνωση και θεραπεία του βατραχίου σε παιδιά και εφήβους Μ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 1, Ι. ΜΕΜΗΣ 1, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ 2 Στοματική και Γναθοπροσωπική

Διαβάστε περισσότερα

µόλις το 0,01% όλων των κύστεων της στοµατικής κοιλότητας. Οι περισσότερες εντοπίζονται

µόλις το 0,01% όλων των κύστεων της στοµατικής κοιλότητας. Οι περισσότερες εντοπίζονται ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009,66(3): 90-96 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΜΟΕΙ ΗΣ ΚΥΣΤΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ*, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ο ι δερµοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις εντοπίσεις της εξωπνευμονικής φυματίωσης στην κεφαλή και στον τράχηλο

Ασυνήθεις εντοπίσεις της εξωπνευμονικής φυματίωσης στην κεφαλή και στον τράχηλο Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 37, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2009, σελίδες 6-12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Ασυνήθεις εντοπίσεις της εξωπνευμονικής φυματίωσης στην κεφαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία επιγλωττίτιδα και λοιμώξεις των εν τω βάθει τραχηλικών διαστημάτων: παρουσίαση περιστατικού

Οξεία επιγλωττίτιδα και λοιμώξεις των εν τω βάθει τραχηλικών διαστημάτων: παρουσίαση περιστατικού 000-000_BASEILIOY-8 13/1/2009 11:42 ÂÏ 169 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣA ΠΕΡΙΠΤΩΣH CASE REPORT Αν. Βασιλείου Ι. Μπανάγος Μ. Μηνυσίου Σ. Παπαγεωργίου Α. Ευσταθίδης Μ. Ανδρουλάκης Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Γ. Ν. Ασκληπιείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 2, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2001 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βλεννοκήλες παραρρίνιων κόλπων. Παρουσιαση περιστατικων Mucoceles of the paranasal sinuses. Report of three cases

Βλεννοκήλες παραρρίνιων κόλπων. Παρουσιαση περιστατικων Mucoceles of the paranasal sinuses. Report of three cases Χαραλαμπίδης Γ. Βλάχτσης Κ. Δάμπαλης Ά. Καλδιριμτζή Μ. Καρασμανής Η. Νικολάου Ά. Ωτορινολαρυγγολογική Kλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Βλεννοκήλες παραρρίνιων κόλπων. Παρουσιαση περιστατικων Mucoceles of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 6, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2005 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ... 5 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 7-14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ... 5 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 7-14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ... 5 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ... 6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 7-14 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ... 15-18 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 Γ. Παπαχαραλάμπους 1 Α. Χρυσοβέργης 2 Γ. Κότσης 1 Ελ. Παπαδοπούλου 1 Δ. Νταβίλης 1 Σ. Κορρές 2 1 - Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής χώρας

Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής χώρας Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 35-41 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 17 Αν. Πετρόπουλος ΑΝ. Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ιευθυντής - Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. B Πανεπιστηµιακής Κλινικής Χειρουργικής Παίδων Γ. Ν. «Παπαγεωργίου» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία

Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ.9, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 57-68, 2010 Ο γυναικολογικός καρκίνος στην παιδική και εφηβική ηλικία Διαμαντής Ι. Κελλαρτζής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπισης του Ν0 τραχήλου στον καρκίνο του λάρυγγα

αντιμετώπισης του Ν0 τραχήλου στον καρκίνο του λάρυγγα 04_00_PROIKAS-7:MASTER ORL 09/02/2010 12:23 ΜΜ Page 160 Κ. Προίκας Ν. Παπαδημητρίου Δ. Ιωσήφ Μ. Τζαγκαρουλάκης Δ. Ασημακόπουλος Θ. Νικολόπουλος Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό

Διαβάστε περισσότερα

A rare case of synchronous adenocarcinoma and adenocystic carcinoma of the larynx.

A rare case of synchronous adenocarcinoma and adenocystic carcinoma of the larynx. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 46, October - November - December 2011, pages 40-44 CASE REPORT A rare case of synchronous adenocarcinoma and adenocystic carcinoma of the larynx. Σπάνια

Διαβάστε περισσότερα

Λοβιώδες τριχοειδικό αιμαγγείωμα ρινός. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Λοβιώδες τριχοειδικό αιμαγγείωμα ρινός. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 41, July - August - September 2010, pages 40-45 CASE REPORT Λοβιώδες τριχοειδικό αιμαγγείωμα ρινός. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ)

Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 30, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007, σελίδες 24-32 Νεότερα δεδομένα για την Υποτροπιάζουσα Αναπνευστική Θηλωμάτωση (ΥΑΘ) 1 η Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Aγγειακές δυσπλασίες. Vascular Malformations. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α.

Ανασκόπηση. Aγγειακές δυσπλασίες. Vascular Malformations. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α. Ανασκόπηση Aγγειακές δυσπλασίες Σουρά Ε. Στεφανάκη Χ. Κατσαρού-Κάτσαρη Α. Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 39 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010

Tεύχος 39 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 EΠΙΣΗΜΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ το περιοδικο εχει την εθνική αναγνώριση του υπουργειου υγειας και κοινωνικησ Αλληλεγγυης

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα

This conclusion should however be confirmed by larger studies. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 33 - Τεύχος 1

This conclusion should however be confirmed by larger studies. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 33 - Τεύχος 1 Τσίλης Ν Κορρές Γ Παπαδημητρίου Ν Κόμις Α Γεωργαντάς Η Μαραγκουδάκης Π Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθήνας. Διευθυντής Καθ. Δ. Κανδηλώρος Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2009 2010 1 Επιμέλεια: Αθανάσιος Ι. Χριστοφορίδης 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δύσκολο δεν είναι να γράψεις κάτι, αλλά να γράψεις αυτό που εννοείς. Robert

Διαβάστε περισσότερα

Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations on the pediatric patient.

Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations on the pediatric patient. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 47, January - February - March 2012, pages 18-23 REVIEW Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations

Διαβάστε περισσότερα