Ανατομία - Φυσιολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανατομία - Φυσιολογία"

Transcript

1 ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ

2 Ανατομία - Φυσιολογία

3 Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία

4 Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α

5 Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως υγρό

6 Πύκνωση Συνάγουμε τον τύπο του υγρού από το ιστορικό και λοιπό εργαστηριακό έλεγχο Τραύμα αίμα Πυρετός/απόχρεμψη - λοίμωξη/πνευμονία Καρδιακή ανεπάρκεια πνευμονικό οίδημα Καρκινικά κύτταρα βρογχοκυψελδικό καρκίνωμα

7 Πνευμονία - πύκνωση Ο φυσιολογικός πνεύμονας είναι μαύρος (αέρας) από πάνω έως κάτω Δ Φυσιολογικό Πνευμονία δεξιού άνω λοβού

8 Πνευμονία - πύκνωση Η πλάγια ακτινογραφία μας βοηθά να εντοπίσουμε την αλλοίωση (λοβός, τμήμα) Ατελεκτασία κορυφαίου τμήματος δεξιού κάτω λοβού Δ οπί σθιο πρό σθιο

9 Ατελεκτασία Οι κυψελίδες δεν έχουν αέρα (άσπρο χρώμα/σκίαση σκίαση) και συμπίπτουν Το ατελεκτατικό τμήμα έχει μικρότερο όγκο από το φυσιολογικό Ατελεκτασία δεξιού πνεύμονα Η τραχεία προς τα δεξιά Ατελεκτασία αριστερού πνεύμονα (η καρδιά όλη αριστερά)

10 Ατελεκτασία Η ατελεκτασία δημιουργεί διαφορετικές εικόνες ανάλογα με το λοβό που εντοπίζεται Ατελεκτασία αριστερού άνω λοβού

11 Ατελεκτασία Ατελεκτασία δεξιού μέσου λοβού Φυσιολογική θέση μέσου λοβού Μέιωσητουόγκουτου μέσου λοβού πλησίασμα των μεσολοβίων σχισμών

12 Ατελεκτασία τμήμα του πνεύμονα χωρίς αέρα Αξονική τομογραφία θώρακος

13 Ατελεκτασία Οι πιο συνηθισμένη μορφή η παθητική ή δευτερογενής ατελεκτασία συναντάται σε ασθενείς μετεγχειρητικά που λόγω πόνου δεν αναπνέουν βαθειά Εντοπίζεται στις πνευμονικές βάσεις και οφείλεται σε ατελή έκπτυξη των πριφερικών τμημάτων του πνεύμονα

14 Βρογχεκτασία Η αύξηση της διαμέτρου των βρόγχων Το φυσιολογικό βρογχικό και αγγειακό δένδρο εμφανλίζει διακλαδώσεις που είναι μικρότερης διαμέτρου προς την περιφέρεια του πνεύμονα Αξονικές τομογραφίες θώρακος

15 Βρογχεκτασία Φυσιολογικός πνεύμονας αξονική Βρογχεκτασίες α/α θώρακος

16 Εμφύσημα Αύξηση του όγκου του πνεύμονα Παγίδευση αέρα Καταστροφή κυψελίδων - αεροκύστεις Κύρια αιτία - κάπνισμα

17 Εμφύσημα Μείωση τής πυκνότητας του πνεύμονα (πιο μαύρο) Περιοχές με αέρα χωρίς λειτουργικές δυνατότες (ανταλλαγή αερίων) Εμφύσημα αξονική θώρακος Φυσιολογικός πνεύμονας αξονική

18 Πνευμοθώραξ Αέρας στην υπεζωκοτική κοιλότητα Αυτόματα (εμφύσημαχωρίς εμφανή αιτία) Ιατρογενής (χειρουργείο, παρακέντηση) τραύμα Δεν υπάρχουν αγγεία στην περιοχή Συμπιεσμένος ατελεκτατικός πνέυμονας

19 Πνευμοθώραξ Η θέση του αέρα εξαρτάται από τη βαρύτητα (στο υψηλότερο σημείο) Ύπτια α/α (ΜΕΘ) (μαύρη γραμμή γύρω από την καρδιά) Όρθια α/α (στο άνω μέρος του ημιθωρακίου)

20 Πλευριτική συλλογή Υγρό στην υπεζωκοτική κοιλότητα Ανάλογα με το ιστορικό Πύον, αίμα, λέμφος, καρκινικό

21 Πλευριτική συλλογή Θέση του υγρού εξαρτάται από τη βαρύτητα Βαρύτερο από τον πνεύμονα και τον αέρα α/α όρθια θέση α/α οριζόντιαδέσμη(α) Αξονική θώρακος

22 Υδροπνευμοθώρακας Υδραερικό επίπεδο α/α θώρακος Υδροπνευμοθώρακας αριστερά Βέλη, αέρας αστρο, υγρό

23 Μάζες - όγκοι Συμπαγής ιστός Πρωτοπαθής όγκος Δευτεροπαθής - μετάσταση α/α θώρακος αξονική

24 Διάγνωση Μάζες - όγκοι Ακτινολογικά χαρακτηριστικά Κατευθυνόμενη βιοψία Σταδιοποίηση Κατευθυνόμενη με αξονική παρακέντηση Βέλος βελόνη Μ - μάζα

25 Σταδιοποίηση Τοπική έκταση του όγκου Εντόπιση όγκου σε άλλα όργανα Αξονική εγκεφάλου τραχήλου θώρακος- άνω/κάτω κοιλίας Ανά περίπτωση και μαγνητική τομογραφία Σπινθηρογράφημα οστών ΡΕΤ/Αξονική

26 Σταδιοποίηση Τοπική έκταση του όγκου Λεμφαδένες (αστέρια)

27 Σταδιοποίηση Μεταστάσεις σε αξονική τομογραφία Εγκέφαλος Ήπαρ επινεφρίδια

28 Μεταστάσεις Μαγνητική εγκεφάλου Αξονική ήπατος Αξονική Φυσιολογικό ήπαρ

29 Σπινθηρογράφημα οστών Πρόσληψη ραδιοφαρμάκου σημαίνει αύξηση του μεταβολισμού τοπικά στις μεταστάσεις σε καλοήθεις παθήσεις (κατάγματα, φλεγμονές) Σημασία στη σύγκριση και λοιπή απρεικόνιση

30 FDG-PET Διαφορική διάγνωση μεταξύ καλοήθους κακοήθους όγκου Πρόσληψη ραδιοφαρμάκου στην κακοήθεια αξονική ΡΕΤ

31 CAD Computer Assisted Diagnosis - Υποβοήθηση διάγνωσης Λογισμικά υπολογιστών αναλύουν την εικόνα Υποδεικνύουν και ογκομετρούν αλλοιώσεις

32 Πνευμονική Εμβολή

33 Πνευμονική εμβολή Θρόμβος αποφράσσει κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας Αξονική αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών (χορήγηση σκιαγραφικού, αγγεία λευκά) Παλαιότερα μόνη μέθοδος το σπινθηρογράφημα Παρατηρείται συχνότερα σε: ακινητοποιημένους ασθενείς (συχνά μετεγχειρητικά) καρκινοπαθείς

34 Αξονική έμβολα Φυσιολογική αξονική αγγειογραφία (αστερίσκοι)