ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ ΑΣ. ΥΣΛΕΞΙΑ, ΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ & ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Αίτια, Πρόγνωση, ιάγνωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ ΑΣ. ΥΣΛΕΞΙΑ, ΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ & ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Αίτια, Πρόγνωση, ιάγνωση"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΥΣΛΕΞΙΑ, ΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ & ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Αίτια, Πρόγνωση, ιάγνωση Αποθήκη Λιµένος Θεσσαλονίκης 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ ΑΣ εισηγητές: - Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης Καθηγητής Μαθησιακών υσκολιών Honorary Fellow, Brunel Univsity, England Life Fellow & τ. Αντιπρόεδρος, International Academy for Research in Learning Disabilities - ρ Αναστασία Αλευριάδου Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Παν. υτικής Μακεδονίας! ιοργάνωση Με την ευγενική χορηγία:

2 Εισαγωγή Η συγκεκριµένη επιστηµονική ηµερίδα εστιάζει πολύπλευρα σε κοµβικά θέµατα της ειδικής αγωγής µε στόχο να επιµορφώσει επαρκώς τους συµµετέχοντες στα συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία τα οποία θα αναλυθούν. Η ηµερίδα απευθύνεται σε ψυχολόγους, λογοπεδικούς, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, επιστήµονες της αγωγής και επαγγελµατίες της ειδικής αγωγής καθώς και σε γονείς και φοιτητέςσπουδαστές.

3 Πρόγραµµα ηµερίδας ΥΣΛΕΞΙΑ, ΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ & ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ : Προσέλευση : Χαιρετισµοί : Α ΕΝΟΤΗΤΑ: υσλεξία υσορθογραφία εισηγητής κ. Παυλίδης Οι ικανότητες - δεξιότητες της Ανάγνωσης και της Γραφής αποτελούν τα θεµελιώδη µέσα πρόσκτησης γνώσης και ανθρώπινης επικοινωνίας. Επίσης, σηµαντικά καθορίζουν το βαθµό επιτυχίας στη µόρφωση και κατά συνέπεια στη ζωή και στην ευτυχία µας. Αντιθέτως, οι µαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία και δυσορθογραφία αποτελούν τροχοπέδη στην ακπαιδευτική και προσωπική µας ανάπτυξη µε κατασροφικές δευτερογενείς ψυχο-κοινωνικές εκπτώσεις λόγω άγνοιας, έλλειψης έγκαιρης και αποτελεσµατικής εξατιµικευµένης αντιµετώπισης. Θα συζητηθούν µε Κριτικό Πνεύµα τα κάτωθι θέµατα. Ιστορική αναδροµή. Γενετικοί - Βιολογικοί Νοητικοί - Ψυχολογικοί - Κοινωνικoί και Εκπαιδευτικοί Παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή αποτυχία στο σχολείο και στη µάθηση. Συνοπτική αναφορά σε αρχές & θεωρίες µάθησης & στις πρακτικές τους εφαρµογές τους. Ορισµοί - αίτια - συµπτώµατα - συχνότητα των µαθησιακών δυσκολιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στη υσλεξία & υσορθογραφία. Αναπτυξιακή και Επίκτητη υσλεξία: Οµοιότητες - ιαφορές. Πρωτογενείς (ειδικές), ευτερογενείς (γενικές) µαθησιακές δυσκολίες: Οµοιότητες ιαφορές.

4 Σχέση ευφυΐας, ανάγνωσης & ορθογραφίας. Ο ρόλος της διάσπασης προσοχής (ADHD) στη µάθηση και στη συµπεριφορά.. Μέθοδοι και προβλήµατα αξιολόγησης ανάγνωσης και ορθογραφίας. Συγκριτική παρουσίαση της σχέσης εγκεφαλικών λειτουργιών, οφθαλµοκίνησης και δυσλεξίας. Σχέση οφθαλµοκίνησης και αναγνωστικής ικανότητας. Πώς πραγµατοποιείται η ιάγνωση της υσλεξίας και της υσορθογραφίας διεθνώς, µε ψυχο-εκπιδευτικά τεστ: Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα. υσλεξία: από την Υποκειµενική ιάγνωση στην Αντικειµενική - Βιολογική: Τεστ Παυλίδη. Πλεονεκτήµατα της πρόγνωσης και της έγκαιρης διάγνωσης της δυσλεξίας & της διάσπασης προσοχής (ADHD), µε έµφαση στο Βιολογικό Τεστ Οφθαλµοκίνησης (γνωστό ως PAVLIDIS TEST). Ψυχο-Κοινωνικο-Εκπαιδευτικές Επιπτώσεις της υσλεξίας & της υσορθογραφίας. Σκέψεις και Προβληµατισµοί. Ερωτήσεις Απαντήσεις Συζήτηση : coffee break : Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ; ENNOIA ΚΑΙ ΦΥΣΗ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ εισηγήτρια κα Αλευριάδου Η µελέτη της νοητικής καθυστέρησης παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, κυρίως λόγω της ανοµοιογένειας των περιπτώσεων που ταξινοµούνται υπό αυτόν τον όρο. Η νοητική καθυστέρηση, όµως, δεν αποτελεί αυτοτελή κλινική οντότητα, αλλά σύµπτωµα πολλών διαταραχών ή συνδρόµων διαφορετικής αιτιολογίας και συχνά σχετίζεται µε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανάλογα εποµένως, µε την κυρίαρχη αιτιολογία της νοητικής καθυστέρησης, διαφοροποιούνται τα συνοδά προβλήµατα, η έντασή τους, η

5 επίδραση που ασκεί στην προσαρµογή του ατόµου στο περιβάλλον, στο οποίο ζει και η πρόγνωση για την εξέλιξή της Η σηµερινή χρήση του όρου, στη διεθνή βιβλιογραφία, «νοητική αναπηρία» (intellectual disability) αντανακλά τις σύγχρονες τάσεις αντιµετώπισης των αναπήρων και συγκεκριµένα εκφράζει την πεποίθησή µας, στις δυνατότητες τους και στο δικαίωµα που έχουν να τους δοθούν οι ευκαιρίες που δίνονται σ όλους για ολοκλήρωση, αυτοπραγµάτωση και ανεξάρτητη ζωή. Από τη άλλη, ο όρος «νοητική καθυστέρηση» συνεχίζει να χρησιµοποιείται από το δίκαιο και τους φορείς εκπαίδευσης και χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής στις Η.Π.Α. (Schalock, Luckasson, & Shogren, 2007). Σήµερα, οι ερευνητές µε αναπτυξιακό προσανατολισµό, έχουν αρχίσει να αντιλαµβάνονται, πως το σηµαντικότερο κριτήριο δεν είναι πλέον ο βαθµός νοητικής καθυστέρησης, αλλά το είδος της, δηλαδή η ακριβής αιτιολογία της. Θα αναφερθούν τα αίτια της νοητικής καθυστέρησης και κατόπιν θα αναλυθεί η σηµασία και ο ρόλος των κινήτρων στη µάθηση και στη διδασκαλία. Τέλος θα συζητηθούν οι γνωστικές θεωρίες περί νοητικής καθυστέρησης. Η πρώτη είναι η Αναπτυξιακή Προσέγγιση του Zigler και των συνεργατών του. Η δεύτερη είναι µία ετερογενής οµάδα θεωριών. Ο Zigler χαρακτηρίζει τη δεύτερη ως µία προσέγγιση της " ιαφοράς", καθώς το κοινό σηµείο όλων των επιµέρους θεωριών που τη συναποτελούν είναι ότι τα νοητικώς καθυστερηµένα άτοµα διαφέρουν στη γνωστική τους επίδοση σε σχέση µε τα τυπικώς αναπτυσσόµενα. Η προσέγγιση αυτή επικαλείται µία ή και περισσότερες γνωστικές βλάβες ως την πρωταρχική αιτία της νοητικής καθυστέρησης. Συγκεκριµένα, έχουν προταθεί γνωστικές βλάβες που αφορούν στη χρήση µνηµονικών στρατηγικών, στη βραχύχρονη µνήµη, στην προσοχή, και τη γνωστική ακαµψία. Συµπερασµατικά θα τονισθούν οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο προσεγγίσεων και ποια από τις δύο είναι σε θέση να κάνει ασφαλέστερες προβλέψεις σχετικά µε τις γνωστικές επιδόσεις των παιδιών αυτών : Στρογγυλή τράπεζα-συζήτηση Λήξη ηµερίδας - Παραλαβή βεβαιώσεων

6 Ηµεροµηνία, ώρες και τόπος διεξαγωγής Ηµεροµηνία διεξαγωγής: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009 Ώρα προσέλευσης: π.µ π.µ. Ώρες διεξαγωγής: π.µ µ.µ. Η ηµερίδα θα διεξαχθεί στην αποθήκη στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Νίκης) στη Θεσσαλονίκη. Εισηγητές Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ιεθνώς καταξιωµένη Αυθεντία στη δυσλεξία, στη διάσπαση προσοχής και στην Οφθαλµοκίνηση. Καθηγητής Πανεπιστηµίου αλλά και Εφευρέτης νέων τεχνολογιών και µεθόδων, παγκόσµιας αναγνώρισης. Καθηγητής Μαθησιακών υσκολιών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Honorary Fellow, Brunel University, ΑΓΓΛΙΑ Life Fellow & τ. Αντιπρόεδρος της ιεθνούς Ακαδηµίας Ερευνών Μαθησιακών υσκολιών ιδάσκει 37 έτη (από 23 ετών) σε τµήµατα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών και σε Ιατρικές σχολές γνωστών Πανεπιστηµίων της ΑΓΓΛΙΑΣ, Ελλάδας & ΗΠΑ τ. Κλινικός Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Penn State University, ΗΠΑ

7 τ. Senior Research Fellow, Τµήµα Ψυχολογίας, University of Manchester, ΑΓΓΛΙΑ τ. Research Professor, George Washington University, Washington, ΗΠΑ τ. Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρικό Τµήµα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης ηµιουργός & ιευθυντής -Υπεύθυνος Εργαστηρίων υσλεξίας και Οφθαλµοκίνησης σε Ιατρικές Σχολές και σε τµήµατα Ψυχολογίας και Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίων της Αγγλίας, Ελλάδας & ΗΠΑ. 30 ετών εξελέγη οµόφωνα Ισόβιο µέλος, και 2 φορές οµόφωνα Αντιπρόεδρος της ιεθνούς Ακαδηµίας Ερευνών Μαθησιακών υσκολιών. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Λόγω της Παγκόσµιας Επιστηµονικής του Αναγνώρισης, του απονεµήθηκαν πολλοί τιµητικοί τίτλοι και βραβεύσεις, πάντοτε µε οµόφωνες αποφάσεις & η βιογραφία του περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων στο WHO IS WHO IN THE WORLD (Λεξικό Προσωπικοτήτων Παγκόσµιας Ακτινοβολίας) κλπ.. Το 2006 ήταν ένας από τους ελάχιστους διαπρεπείς επιστήµονες από όλο τον κόσµο που επελέγησαν από τα επιστηµονικά συµβούλια του Λευκού Οίκου & της UNESCO και προσκλήθηκε από την Κα. Λώρα Μπους (Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNESCO για τον Αλφαβητισµό) στο ιεθνές συνέδριου του ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ σε συνδυασµό µε την UNESCO, για την πιθανή διεθνή εφαρµογή της Βιολογικής Μεθόδου του. Πρόεδρος 18 ιεθνών ή Παγκοσµίων Συνεδρίων Πρόεδρος όλων των Παγκοσµίων Συνεδρίων υσλεξίας, από το Εφηύρε το διεθνώς µοναδικό, ακριβές, βιολογικό, προγνωστικό από την Προσχολική Ηλικία και διαγνωστικό τεστ του για τη δυσλεξία και για τη διάσπαση προσοχής, διεθνώς γνωστό ως PAVLIDIS TEST. ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΥΛΙ Η Ανέπτυξε (µετά από 30 ετών έρευνες σε Αγγλικά, Ελληνικά και γνωστά πανεπιστήµια των ΗΠΑ) την αποτελεσµατική Εξατοµικευµένη Μέθοδο Αντιµετώπισης για τη υσλεξία & τη ιάσπαση Προσοχής µε Η/Υ & Πολυµέσα Οι εφευρέσεις του είναι αναγνωρισµένες µε διεθνείς πατέντες στις ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Αγγλία. Το πλήρως αυτόµατο φωτο-ηλεκτρικό σύστηµά του είναι τόσο προηγµένο που αποκτήθηκε από φηµισµένα πανεπιστήµια Penn State, Boston, Columbia, κ.α., όπως το Harvard, Από 25 χώρες, έρχονται στην Ελλάδα για προβλήµατα δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής για το µοναδικό παγκοσµίως βιολογικό ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙ Η, ακόµη και από τις πλέον προηγµένες χώρες του κόσµου, π.χ. Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Αυστραλία, Γερµανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία, κ.λ.π..

8 Προσκεκληµένος οµιλητής σε εκατοντάδες γνωστά πανεπιστήµια (π.χ. Harvard) και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού καθώς και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, ενώπιον πολυάριθµων ακροατηρίων εκπαιδευτικών και γονέων. Περισσότερες από 150 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, περιλαµβάνοντας 4 βιβλία στ Αγγλικά. Επίσης συχνά προσκαλείται ως κύριος οµιλητής σε πολλά διεθνή συνέδρια καθώς και σε φηµισµένα πανεπιστήµια, π.χ. HARVARD. ρ Αναστασία Αλευριάδου ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στη Γνωστική Ψυχολογία, Τµήµα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. ιδάκτωρ Ψυχολογίας του Τµήµατος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1998). Μεταδιδακτορική έρευνα στα Πανεπιστήµια Johns Hopkins & Ohio State University των Η.Π.Α. Σχετικά µε το διδακτικό έργο: 1.Επίκουρος Καθηγήτρια µε γνωστικό αντικείµενο «Ειδική Παιδαγωγική-Μάθηση και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη» στο Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας. 2. ιδασκαλία στο ιδασκαλείο «. Γληνός» του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Α.Π.Θ από το 1999 έως σήµερα στο µάθηµα «Εκπαίδευση των παιδιών µε νοητική καθυστέρηση». 3.Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Μαθήµατα (1999 έως σήµερα). 4. ιδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Ψυχολογία της Ειδικής Αγωγής» στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στο Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας (2005-σήµερα). Πάνω από 60 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους βιβλίων. Μέλος πολλών επιστηµονικών συλλόγων Ψυχολογίας και Ειδικής Εκπαίδευσης. Συνσυγγραφέας του βιβλίου «Γενετικά σύνδροµα νοητικής καθυστέρησης: Αναπτυξιακή και εκπαιδευτική προσέγγιση στη νηπιακή ηλικία».

9 Παροχές και κόστος συµµετοχής Παροχές Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται: Πιστοποιητικό παρακολούθησης Σχετικό επιστηµονικό υλικό. Φάκελος συνέδρου Μπλοκ σηµειώσεων Στυλό Μπουφέ Κατόπιν της ευγενικής χορηγίας των Dyslexia Centers και του καθηγητή κ. Παυλίδη, θα δοθούν µε σειρά προτεραιότητας 5 δωρεάν συµµετοχές, σε γονείς παιδιών µε δυσλεξία-µαθησιακές δυσκολίες που θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά πρώτοι µε τη γραµµατεία της ηµερίδας.

10 Προεγγραφές - Εγγραφές: Προεγγραφές µέχρι Τετάρτη 07 / 10 / 09: Επαγγελµατίες / ιδιώτες: 65 Φοιτητές / σπουδαστές / ειδικευόµενοι: 55 Απευθείας εγγραφή την ηµέρα της ηµερίδας: Η απευθείας εγγραφή την ηµέρα διεξαγωγής της ηµερίδας ή η πληρωµή µετά τις 07/10/2009 δεν εµπεριέχει τη σχετική µειωµένη τιµή και το κόστος συµµετοχής είναι 75 και για τις δυο κατηγορίες και εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα θέσεων. Πληροφορίες για κράτηση και δέσµευση θέσης ηλώνοντας συµµετοχή είτε τηλεφωνικά είτε µέσω διαδικτύου στο link (http://www.e-employ.gr/application.php) πραγµατοποιείτε µια προκράτηση θέσης. Η συµµετοχή σας στην εκδήλωση θεωρείται δεδοµένη µόνο µε εµπρόθεσµη προπληρωµή του κόστους στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος: ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK αριθµός λογαριασµού κατάθεσης δικαιούχος ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ. - ΚΟΤΙΟΣ Κ. (EMPLOY) Ως αιτιολογία κατάθεσης συµπληρώνετε τον κωδικό 02 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας (µαζί µε το φοιτητικό πάσο ή το βιβλιάριο σπουδών για τους φοιτητές) στη γραµµατεία της ηµερίδας την ηµέρα διεξαγωγής. Σηµαντική σηµείωση: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούµε µην προχωρήσετε σε πληρωµή εάν προηγουµένως δεν έχετε δηλώσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συµµετοχή, καθώς ο αριθµός των θέσεων είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ακυρώσεις θέσεων και επιστροφή του ποσού γίνονται δεκτές µέχρι και 10 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής, και εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως τηλεφωνικά το αρµόδιο τµήµα της εταιρείας, σε διαφορετική περίπτωση το ποσό παρακρατείται εξ ολοκλήρου.

11 Γραµµατεία Ηµερίδας Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της ηµερίδας. Τ F M. Url. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθηµερινά από ευτέρα- Παρασκευή!

Δυσλεξία Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τεστ & Μέθοδος Παυλίδη

Δυσλεξία Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τεστ & Μέθοδος Παυλίδη Δυσλεξία Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τεστ & Μέθοδος Παυλίδη Επιστημονική Ημερίδα Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 - Ιωάννινα Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 1. Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER αμφιθέατρο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER αμφιθέατρο Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επιστημονική ημερίδα: ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER αμφιθέατρο Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ εισηγητές: Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ) Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ) Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση Επιστημονική ημερίδα ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ) Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας του παιδιού & Διδάσκουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης «Διάσπαση Προσοχής Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ- Υ) Αίτια, Διάγνωση & Αντιμετώπιση: ΤΕΣΤ & ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗ» Επιστημονική Ημερίδα Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 - Ρέθυμνο Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 - Ηράκλειο Στους

Διαβάστε περισσότερα

15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια:

15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια: µ µ : : µ - 15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια:. µ Υπό την αιγίδα: Χορηγός επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάλεξη θα αναφερθεί στα σωµατικά χαρακτηριστικά, το νευροψυχολογικό προφίλ, και στα χαρακτηριστικά της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιστημονική ημερίδα: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: επιστηµονική ηµερίδα: ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Τρόποι Συνεργασίας Σχολείου & Οικογένειας Εγκαταστάσεις New York College 27 Φεβρουαρίου 2010 - ΑΘΗΝΑ ρ Τσιµπιδάκη Ασηµίνα ιδάσκουσα Ειδικής Αγωγής ΠΤ Ε

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές και Μαθησιακές Προσεγγίσεις Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 6 Φεβρουαρίου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικές και Μαθησιακές Προσεγγίσεις Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 6 Φεβρουαρίου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικό συνέδριο: ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: Ειδικές και Μαθησιακές Προσεγγίσεις Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης 6 Φεβρουαρίου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκληµένοι οµιλητές: Ζιούδρου Εβίτα, Κλινική Γλωσσολόγος, Ειδικευµένη

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOYΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

EMPLOYΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ EMPLOYΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ επιστηµονική ηµερίδα: Κλινική διατροφή: Πρόληψη, Υποστήριξη και Αντιµετώπιση Χρόνιων Νοσηµάτων Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Προσκεκληµένοι οµιλητές: Βασιλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επιστημονική ημερίδα Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοντέλα Διδασκαλίας & Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχοπαθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωφοί & Βαρήκοοι Μαθητές: Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση

Κωφοί & Βαρήκοοι Μαθητές: Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση επιµορφωτική ηµερίδα: Κωφοί & Βαρήκοοι Μαθητές: Ψυχοπαιδαγωγική Προσέγγιση Εγκαταστάσεις OTEACADEMY 24 Απριλίου 2010 - ΑΘΗΝΑ Προσκεκληµένη εισηγήτρια: ρ. Χατζοπούλου Μαριάννα Ειδική παιδαγωγός για κωφά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση µαθητών µε προβλήµατα όρασης και γραφή Braille

Εκπαίδευση µαθητών µε προβλήµατα όρασης και γραφή Braille επιστηµονική επιµορφωτική ηµερίδα: Εκπαίδευση µαθητών µε προβλήµατα όρασης και γραφή Braille Εγκαταστάσεις New York College 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009-ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ εισηγήτρια Δρ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΙΟΥΡΕΑ Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + ΔΕΠΥ & Συννοσηρότητα με Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση

Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση Εισηγήτρια: Δήμητρα Β. Κατσαρού Φιλόλογος, Msc, Med, MAst, PhDst Ερευνήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 επιστημονική ημερίδα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Συντονιστής - Επιστημονική Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P.MGR., κλινικός ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία & Δυσαριθμησία:

Δυσλεξία & Δυσαριθμησία: 22-23 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα Δυσλεξία & Δυσαριθμησία: θεωρητική προσέγγιση, προγράμματα αξιολόγησης και αντιμετώπισης Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014, Ιωάννινα Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ειδικός Παιδαγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Πρακτικές Εφαρμογές Μικροδιδασκαλίας Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚH ΑΝΑΠΗΡΙA: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ χώρος διεξαγωγής: PORTO PALACE HOTEL 6-7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚH ΑΝΑΠΗΡΙA: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ χώρος διεξαγωγής: PORTO PALACE HOTEL 6-7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ιήµερο Πρακτικό Σεµινάριο Ειδικής Αγωγής: ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚH ΑΝΑΠΗΡΙA: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ χώρος διεξαγωγής: PORTO PALACE HOTEL 6-7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Εβίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015. Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα Αρχαία γίνονται παιχνίδι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015. Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα Αρχαία γίνονται παιχνίδι Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Η Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε

Διαβάστε περισσότερα