ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΘΕΜΑ: Η ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: ΠΟΝΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΘΗΝΑ 2010

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : Κεφάλαιο 2 ο : Κεφάλαιο 3 ο : Εισαγωγή ιάκριση δικαίου σε δηµόσιο και ιδιωτικό Θεωρίες σχετικά µε το αν ένας κανόνας δικαίου ανήκει στο δηµόσιο ή στο ιδιωτικό δίκαιο (Θεωρία υποκειµένων, θεωρία συµφερόντων, θεωρία υποταγής)...7 Κεφάλαιο 4 ο : Κεφάλαιο 5 ο : Συνέχεια θεωριών (θεωρία εξουσίας)..8 Η άποψη του Leon Duguit για τη διάκριση δικαίου και η αναγνωριζόµενη συνταγµατικά υπέρβαση της διάκρισης Κεφάλαιο 6 ο : «Εξανθρωπισµός» ή «ιδιωτικοποίηση» του δηµοσίου δικαίου 11 Κεφάλαιο 7 ο : «Εξανθρωπισµός» ή «δηµοσιοποίηση» του ιδιωτικού δικαίου...12 Κεφάλαιο 8 ο : Επίλογος Το δίκαιο ως όλων και όχι ως άθροισµα των επί µέρους, δηλαδή του δηµόσιου και του ιδιωτικού δικαίου Κεφάλαιο 9 ο : Κεφάλαιο 10 ο : Κεφάλαιο 11 ο : Κεφάλαιο 12 ο : Βασικά συµπεράσµατα.14 Λήµµατα.. 15 Περίληψη Βιβλιογραφία..17 2

3 ΘΕΜΑ: Σε αυτή την εργασία θα επιχειρήσω να πραγµατοποιήσω µερική διαπραγµάτευση του ζητήµατος της διάκρισης του δικαίου σε δηµόσιο και ιδιωτικό. Αρχικά, θα αναφερθώ στην έννοια του δικαίου γενικά. Κατόπιν θα αναφερθώ στο δηµόσιο και στο ιδιωτικό δίκαιο και συγκεκριµένα στον ορισµό, στους κλάδους δικαίου που περιλαµβάνουν ξεχωριστά και στη διάκρισή τους. Επιπλέον, θα παρατεθούν οι θεωρίες που σχετίζονται µε τη διάκριση του δικαίου σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό καθώς επίσης και οι θεωρίες περί «ιδιωτικοποίησης» του δηµοσίου δικαίου και «δηµοσιοποίησης» του ιδιωτικού δικαίου. Στο τέλος, θα καταγραφούν ορισµένα βασικά συµπεράσµατα που θα απορρέουν από τα προαναφερθέντα. Καταρχήν, µε τον όρο δίκαιο δεν εννοείται απλά ένα σύνολο κανόνων και αρχών. Πρόκειται για ένα σύστηµα κανόνων και αρχών, άλλων ανώτερων και άλλων κατώτερων που συγκροτούν την τάξη, «έννοµη τάξη» και ρυθµίζουν κατά τρόπο υποχρεωτικό τις σχέσεις των ανθρώπων που συµβιούν σε µια κοινωνία οργανωµένη σε κράτος. Μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι η λέξη «δίκαιο» προέρχεται από το ρήµα δείκνυµι, που σηµαίνει ορθή κατευθυντήρια γραµµή. Όµως αν και οι κανόνες δικαίου λέµε ότι αποτελούν ενιαίο σύνολο, το δίκαιο έχει επικρατήσει να διακρίνεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, στο δηµόσιο και στο ιδιωτικό. Η διάκριση πάντως 1 του δικαίου σε δηµόσιο και ιδιωτικό ιστορικά αποδίδεται µε ρήση του Ουλπιανού που περιέχεται στις Εισηγήσεις του Ιουστινιανού (1.1.4.) και στον Πανδέκτη ( ) και που στα Βασιλικά (2.1.11) διατυπώθηκε: «ο νόµος διαιρείται (δε) εις δηµόσιον και 1 Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τρίτη έκδοση, εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2002, σελ

4 ιδιωτικόν και το µεν δηµόσιον προς την πολιτείαν το δε ιδιωτικόν προς το εκάστω χρήσιµον». Η διάκριση µάλιστα αυτή αντικατοπτρίζεται στην αντιθετική διάκριση κράτους-κοινωνίας, η οποία µε τη σειρά της οικοδοµείται στις βάσεις της παραδοσιακής δυαδιστικής θεωρίας περί έννοµης τάξης. Συγκεκριµένα, η έννοµη τάξη απαρτίζεται από δυο «ηµισφαίρια», τα οποία διαχωρίζονται µε νοµικά όρια, που τίθενται από τις διατάξεις που σχετίζονται µε τα ατοµικά δικαιώµατα. Το κράτος σύµφωνα µε τη δυαδιστική θεωρία δεν επιτρέπεται να υπεισέλθει στην περιοχή, η οποία ρυθµίζεται από το ιδιωτικό δίκαιο ενώ η δηµόσια περιοχή διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο. Αντίθετα, σύµφωνα µε τη µονιστική θεωρία η έννοµη τάξη θεωρείται ενιαίο σύνολο και το Σύνταγµα ρυθµίζει τόσο τις σχέσεις ιδιωτικού όσο και τις σχέσεις δηµοσίου δικαίου. 4

5 Στο πλαίσιο της κλασικής νοµικής θεωρίας η διάκριση του δικαίου σε δηµόσιο (ius publicum) και ιδιωτικό (ius private) η οποία ανάγεται στο αρχαίο ελληνικό και ρωµαϊκό δίκαιο, αποκτά νέο περιεχόµενα µια και το δηµόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο διαφέρουν ποιοτικά µεταξύ τους. ηµόσιο δίκαιο είναι το σύνολο κανόνων δικαίου που από τη µια µεριά ρυθµίζουν την οργάνωση και λειτουργία του Κράτους και των άλλων φορέων δηµόσιας εξουσίας (νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, δηµόσιων οργανισµών ή και φυσικών προσώπων εφόσον και στην έκταση που ασκούν δηµόσια εξουσία) ενώ από την άλλη τις σχέσεις των φορέων µεταξύ τους ή µε τους ιδιώτες. Αντίθετα, ιδιωτικό δίκαιο ονοµάζεται το σύνολο κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, δηλαδή µεταξύ υποκειµένων (φυσικών ή νοµικών προσώπων), τα οποία σε αυτή την περίπτωση δεν ασκούν δηµόσια εξουσία. Η δυαδιστική κλασική νοµική θεωρία διαπιστώνει µεταξύ αυτών των δύο βασικών κλάδων δικαίου εσωτερικές αντιθέσεις. ηµόσιο και ιδιωτικό δίκαιο αποτελούν δύο αντιθετικά ιστάµενα δικαιϊκά σύνολα, ανάλογα προς την αντίθεση κράτους-κοινωνίας 2. Κατά την κλασική νοµική αντίληψη δηµόσιο και ιδιωτικό δίκαιο αλληλοσυγκρούονται και αλληλοαποκλείονται µια και το δηµόσιο δίκαιο ρυθµίζει τις σχέσεις υποκειµένων από τα οποία το ένα, δηλαδή το κράτος, βρίσκεται σε θέση υπεροχής ενώ το ιδιωτικό δίκαιο ρυθµίζει τις σχέσεις υποκειµένων ίσων µεταξύ τους. Κατά συνέπεια, το δηµόσιο δίκαιο είναι τάξη εξαναγκασµού ενώ το ιδιωτικό δίκαιο τάξη ελευθερίας. Το πρώτο αποσκοπεί στο δηµόσιο συµφέρον ενώ το δεύτερο στο ιδιωτικό συµφέρον. Τόσο το δηµόσιο όσο και το ιδιωτικό δίκαιο διακρίνονται σε άλλους κλάδους δικαίου. Κλάδοι του εσωτερικού δηµοσίου δικαίου είναι το 2 ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Γενική Συνταγµατική Θεωρία, Σύστηµα Συνταγµατικού ικαίου, τόµος Α, εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2004, σελ

6 συνταγµατικό, το διοικητικό, το δικονοµικό και το εκκλησιαστικό δίκαιο. Κλάδοι του εσωτερικού ιδιωτικού δικαίου είναι το αστικό, το εµπορικό, το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 6

7 Η διάκριση µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου είναι γενικώς καθιερωµένη και η δικαιολόγηση της γίνεται πια δεκτή αν και δεν υπάρχει οµοφωνία ως προς τα κριτήριά της. Έτσι, έχουν διατυπωθεί ορισµένες θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν στο κρίσιµο ερώτηµα του αν ένα κανόνας δικαίου ανήκει στο ιδιωτικό ή στο δηµόσιο δίκαιο. Πρώτα απ όλα, απαντάται η θεωρία των υποκειµένων (Subjektstheorie). Σύµφωνα µε αυτή λοιπόν την θεωρία κριτήριο διάκρισης αποτελούν τα υποκείµενα των κανόνων δικαίου. Αν για παράδειγµα υποκείµενα ενός κανόνα δικαίου είναι το Κράτος ή οποιαδήποτε άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιοι οργανισµοί, τότε ο κανόνα αυτός κατατάσσεται στο δηµόσιο δίκαιο. Αντίθετα, αν ο κανόνα απευθύνεται στους ιδιώτες πρόκειται για ιδιωτικό δίκαιο. Το κριτήριο αυτό όµως είναι πρόσφορα µόνο στην περίπτωση που το κράτος και οι άλλοι φορείς δηµόσιας εξουσίας µετέχουν σε σχέσεις ιδιωτικού δικαίου (π.χ. ως πωλητές, αγοραστές, µισθωτές κτλ). Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την θεωρία των συµφερόντων (Interessentheorie) 3 κριτήριο πρέπει να αποτελέσει η φύση του συµφέροντος, το οποίο υπηρετεί ο κανόνας δικαίου. Παραδείγµατος χάριν αν υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, πρόκειται για κανόνα δηµοσίου δικαίου αν υπηρετεί το ιδιωτικό συµφέρον πρόκειται για κανόνα ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο το κριτήριο αυτό δεν αποδεικνύεται ιδιαιτέρως χρήσιµο, αφού υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες που υπηρετούν κυρίως το δηµόσιο συµφέρον (βλ. ΑΚ3) αλλά και κανόνες δικαίου που προστατεύουν ιδιωτικά συµφέροντα. Τρίτον, σύµφωνα µε την θεωρία της υποταγής (Subordinationtheorie). Το κριτήριο διάκρισης αναζητάται στο αν τα υποκείµενα του κανόνα δικαίου είναι ισότιµα µεταξύ 3 Λαδάς Β. Παναγιώτης, Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, τόµος Ι, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007, σελ

8 τους, οπότε ο κανόνας ανήκει στο ιδιωτικό δίκαιο και η διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή του είναι ιδιωτική διαφορά, ή σε σχέση υπεροχής και υποταγής που θεµελιώνεται στη συµµετοχή προσώπου που ασκεί δηµόσια εξουσία, οπότε πρόκειται για κανόνα δηµοσίου δικαίου και η διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή του είναι διοικητική διαφορά. Ωστόσο, όσον αφορά στην εννοιολογική οριοθέτηση του ιδιωτικού από το δηµόσιο δίκαιο το κριτήριο της ισοτιµίας και της υπεροχής δε µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Και αυτό γιατί σχέσεις υπεροχής και υποταγής υπάρχουν και στο ιδιωτικό δίκαιο όπως π.χ. στο οικογενειακό δίκαιο ή µεταξύ ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή των µελών του. Από την άλλη µεριά δηµόσιοι οργανισµοί (δήµοι, κοινότητες κ.τ.λ.) βρίσκονται απέναντι στο κράτος σε σχέση ιεραρχικής υποταγής και µεταξύ τους σε σχέση ισοτιµίας. Εν συνεχεία 4, αξιολογότατη είναι και η θεωρία της εξουσίας η οποία είναι νεότερη, αποτελεί εξέλιξη της υποκειµενικής θεωρίας και σύµφωνα µε αυτή κριτήριο της διάκρισης αποτελεί το αν ένα τουλάχιστον από τα υποκείµενα του κανόνα δικαίου ασκεί δηµόσια εξουσία. Κατά τη θεωρία αυτή, δεν είναι αρκετό το υποκείµενο του κανόνα δικαίου να είναι φορέας δηµόσιας εξουσίας (θεωρία των υποκειµένων) αλλά είναι απαραίτητο να ασκεί δηµόσια εξουσία. Παραδείγµατος χάριν, το Υπουργείο Οικονοµικών ενεργεί βάσει κανόνα δηµοσίου δικαίου, όταν επιβάλλει φόρους, και βάσει κανόνα ιδιωτικού δικαίου, όταν µισθώνει ένα κτίριο για να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Στη χώρα µας πάντως σύµφωνα µε την κρατούσα άποψη η νοµολογία για την οριοθέτηση της διοικητικής πράξης, της διοικητικής σύµβασης και της αστικής ευθύνης του Κράτους φαίνεται να υιοθετεί την υποκειµενική θεωρία. 4 Γεωργιάδης Απόστολος, Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, Συντετµηµένη έκδοση προς χρήση των φοιτητών, εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2007, σελίδα 31. 8

9 Σύµφωνα µε αυτή την θεωρία στον τοµέα του δηµοσίου δικαίου ανήκουν οι κανόνες δικαίου στους οποίους ένα τουλάχιστον υποκείµενο είναι ή το Κράτος ή οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Με τον καιρό όµως όλο και περισσότεροι µελετητές τίθενται φανερά υπέρ της εξουσιαστικής θεωρίας. Πέρα όµως από τις παραπάνω θεωρίες, η ουσία της διάκρισης του δικαίου σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό βρίσκεται στο ζήτηµα της εφαρµογής θεµελιωδών δικαιωµάτων. ύο αιώνες πριν, η διάκριση του δικαίου σε δηµόσιο και ιδιωτικό ήταν εκείνη που οδήγησε στην αδυναµία εφαρµογής θεµελιωδών δικαιωµάτων στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων. Μάλιστα, ο περιορισµός της εφαρµογής θεµελιωδών δικαιωµάτων µόνο στον τοµέα του δηµοσίου δικαίου είναι το κύριο γνώρισµα της ατοµικιστικής έννοµης τάξης και τη βασική διαφορά διάκρισης του δικαίου σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό. Σήµερα όµως, δύο αιώνες µετά, που η δηµοκρατικής εξέλιξη οδήγησε στην αναγνωριζόµενη συνταγµατικά (Σ2001 άρθρο 25 1 εδ. γ ) επέκταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις η διαίρεση αυτή δεν είναι µείζονος σηµασίας. Ιδιαιτέρως όµως σηµαντική είναι µια συνταγµατικοπολιτική σκοπιµότητα, η οποία σχετίζεται µε τη διάκριση του δικαίου σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό και επισηµαίνεται από τον καταξιωµένο Γάλλο δηµοσιολόγο Leon Duguit. Σύµφωνα µε αυτόν, η προαναφερθείσα διάκριση του δικαίου αντιτίθεται στην αλήθεια των γεγονότων ενώ ταυτόχρονα προσφέρει νοµικό έρεισµα στην παντοδυναµία του κράτους. Για αυτόν ακριβώς το λόγο η συγκεκριµένη θεωρία γνώρισε µεγάλη απήχηση στη Γερµανία τις παραµονές του πολέµου, µια και συνέβαλλε αποφασιστικά στη δηµιουργία ενός νοµικού 9

10 κατασκευάσµατος που θα στήριζε την κρατική παντοδυναµία. Όπως υποστήριζε ο Duguit, δε µπορούσε να κατανοήσει γιατί οι κυβερνώντες αποτελούν άτοµα διαφορετικής φύσης από τους κυβερνώµενους. Είναι άτοµα όπως όλα τα άλλα υπαγόµενα στον κανόνα δικαίου που έχουν θεσπίσει τα µέλη της εκάστοτε κοινωνίας. Ο κανόνας δικαίου που επιβάλλεται στους κυβερνώντες είναι ο ίδιος µε αυτόν που επιβάλλεται στους κυβερνωµένους. Για αυτό και στις σχέσεις µεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωµένων και στις σχέσεις µεταξύ κυβερνωµένων πρέπει να εφαρµόζεται ο ένας και αυτός κανόνας δικαίου. Κατά κάποιο τρόπο µάλιστα υποστηρίζεται ότι στη διαµάχη µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αντικατοπτρίζεται η ιδεολογική αντίθεση ατοµικισµού και ετατισµού, η οποία είναι επιφορτισµένη από ποικίλλου είδους σκοπιµότητες. Πάντως η ήδη αναγνωριζόµενη συνταγµατικά υπέρβαση της διάκρισης (Σ 2001 άρθ εδ. γ), που αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι απολύτως αναγκαία µια και το οικοδόµηµα του δικαίου δεν θα µπορούσε να περιοριστεί στη διάκριση του δικαίου σε δηµόσιο και ιδιωτικό. Αφότου όµως αυτοί οι δύο κλάδοι του δικαίου αυτονοµήθηκαν κινήθηκαν προς το να επιτύχουν τον ίδιο στόχο, που δεν είναι άλλος από την προστασία και τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξίας ως υπέρτατου αγαθού. Οι πορείες τους είναι γνωστές ως «ιδιωτικοποίηση» ή «εξανθρωπισµός» του δηµοσίου δικαίου και «δηµοσιοποίηση» ή «εξανθρωπισµός» του ιδιωτικού δικαίου. Όσον αφορά στον «εξανθρωπισµό» ή αλλιώς στην «ιδιωτικοποίηση» του δηµοσίου δικαίου ο όρος εξανθρωπισµός φαίνεται να είναι ορθότερος. Η ιδιωτικοποίηση γίνεται στο όνοµα της ανθρώπινης αξίας. Έτσι λοιπόν αν χαρακτηριστικό γνώρισµα του ιδιωτικού δικαίου είναι η ελευθερία και του 10

11 δηµοσίου δικαίου είναι ο καταναγκασµός, ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου δικαίου σηµαίνει εισχώρηση ελευθερίας στο δηµόσιο δίκαιο, που παύει να είναι δίκαιο της τάξης και του καταναγκασµού. Μάλιστα, η ιδιωτικοποίηση του δικαίου έχει βασικά δύο κατευθύνσεις. Η µια σχετίζεται µε το κράτος και η άλλη µε τα άτοµα. Όσον αφορά το κράτος η ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου δικαίου σχετίζεται µε την απαλλαγή του δηµοσίου από τις δεσµεύσεις που το εµποδίζουν να υπηρετήσει την ανθρώπινη αξία. Βέβαια αυτό δε σηµαίνει ότι το κράτος, υπαγόµενο στο ίδιο κανόνα δικαίου έχει τη δυνατότητα να καταλύει ανθρώπινα δικαιώµατα. Ιδιωτικοποίηση δηµοσίου δικαίου σηµαίνει ότι το κράτος δύναται µόνο προστατευτικά να επεµβαίνει στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών. Στη νεότερη επιστήµη µάλιστα το πρόβληµα της ιδιωτικοποίησης του δηµοσίου δικαίου τίθεται σε πολύ στενότερο πλαίσιο από εκείνο πάνω στο οποίο το έθεσε ο Eisenmann, και µε τον όρο ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου δικαίου νοείται κυρίως η χρησιµοποίηση από το κράτος οργανωτικών µορφών ιδιωτικού δικαίου, παραδείγµατος χάριν: ανώνυµων εταιρειών. Το φαινόµενο αυτό χαρακτηρίζεται κυρίως στη Γερµανία «ως φυγή από τη δηµόσια υπηρεσία». Πάντως σε κάθε περίπτωση ιδιωτικοποίηση ή εξανθρωπισµός του δηµοσίου δικαίου σηµαίνει εισχώρηση ελευθερίας στη ρύθµιση των σχέσεων κράτους-πολιτών. Ή σύµφωνα µε τις παραδοσιακές νοµικές αντιλήψεις αναγνώριση της υπεροχής του κράτους προσέδωσε στο δηµόσιο δίκαιο έναν ετατιστικό χαρακτήρα ως δικαίου της «κρατικής αυθεντίας». Όµως αυτή η εικόνα ανατράπηκε µε την εξέλιξη της έννοµης τάξης και η δηµοκρατικοποίηση της κράτους είχε ως άµεσο αποτέλεσµα τη δηµοκρατικοποίηση του δηµοσίου δικαίου. 11

12 Εν συνεχεία, όσον αφορά στη «δηµοσιοποίηση» ή «εξανθρωπισµό» του ιδιωτικού δικαίου (συναφείς είναι και οι όροι κοινωνικοποίηση ή αντικειµενικοποίηση του ιδιωτικού δικαίου), το έτος 1945 δηµοσιεύτηκε η µελέτη του επιφανούς Γάλλου νοµικού R.M. Savatier Du droit civil au droit public» η οποία στάθηκε αφορµή για να γίνει εκτενέστερα λόγος για αυτό το ζήτηµα. Στη σηµερινή εποχή πάντως µε τον παραπάνω όρο εννοείται ότι ο νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα να επεµβαίνει στις σχέσεις µεταξύ των ιδιωτών, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις µε αναγκαστό δίκαιο (jus cogens). Πιο συγκεκριµένα ως δηµοσιοποίηση του ιδιωτικού δικαίου χαρακτηρίζεται η εισαγωγή του στοιχείου του καταναγκασµού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος του δηµοσίου δικαίου κατά την κλασική θεωρία στο ιδιωτικό δίκαιο, στο δίκαιο της ελευθερίας. Εξετάζοντας 5 προσεκτικά την εξέλιξη του ιδιωτικού δικαίου καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί επέκταση της αρχής του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξίας στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, µια επέκταση της εφαρµογής θεµελιωδών δικαιωµάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις. Η ανθρώπινη αξία, όπως φαίνεται, εξακολουθεί ως τις µέρες µας να αποτελεί υπέρτατη αξία σε ολόκληρο το σύστηµα του ιδιωτικού δικαίου. Κατά συνέπεια η στενή σχέση ανθρώπινης αξίας και εξέλιξης του ιδιωτικού δικαίου επιβάλλει τρόπον τινά τον όρο εξανθρωπισµός και όχι δηµοσιοποίηση του ιδιωτικού δικαίου. Τα όρια όµως στη δηµοσιοποίηση του ιδιωτικού δικαίου τα θέτει η ανθρώπινη αξία και µε την εισαγωγή της αρχής του απαραβίαστου το ιδιωτικό δίκαιο εξανθρωπίζεται, δε δηµοσιοποιείται. ηλαδή επεκτείνεται το προστατευτικό του περιεχόµενο. ε γίνεται όµως το ιδιωτικό δίκαιο δηµόσιο. 5 ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Γενική Συνταγµατική Θεωρία, Σύστηµα Συνταγµατικού ικαίου, τόµος Α, εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2004, σελίδα

13 Στη σηµερινή έννοµη τάξη το ζήτηµα του συνδυασµού ελευθερίας και καταναγκασµού εµφανίζεται µε την ίδια ένταση και µορφή τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο δίκαιο. Το ιδιωτικό δίκαιο δεν είναι αυτό που κατοχυρώνει αποκλειστικά την ελευθερία, ούτε το δηµόσιο δίκαιο αυτό που επιβάλλει τον καταναγκασµό. Η ελευθερία και ο καταναγκασµός δεν αποτελούν διαφορετικά προβλήµατα αλλά το πιο σηµαντικό και κρίσιµο ζήτηµα της έννοµης τάξης από διαφορετική οπτική γωνία. Συµπερασµατικά η διάκριση του δικαίου σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό δεν αίρει την ενότητα του δικαίου. Το όλον, όσο κι αν για να συλληφθεί νοητικά χρειάζεται τη γνώση των επί µέρους τµηµάτων του, πρέπει να κατανοείται ως όλον και όχι ως απλό άθροισµα των επί µέρους. Βέβαια, και το επί µέρους πρέπει να συλλαµβάνεται ως αναπόσπαστο κοµµάτι του όλου, εντασσόµενο αρµονικά σε αυτό. 13

14 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1. Η διάκριση κράτους-κοινωνίας σύµφωνα µε την παραδοσιακή δυαδιστική θεωρία αντικατοπτρίζεται στη διάκριση του δικαίου σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό. 2. Η έννοµη τάξη αποτελείται από δύο ηµισφαίρια, το δηµόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο. 3. Με του κανόνες του δηµοσίου δικαίου ρυθµίζονται οι σχέσεις µεταξύ ιδιωτών και κράτους ενώ µε τους κανόνες ιδιωτικού δικαίου ρυθµίζονται οι σχέσεις µεταξύ ιδιωτών. 4. Οι θεωρίες οι οποίες επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτηµα του αν ένας κανόνας δικαίου ανήκει στο ιδιωτικό ή στο δηµόσιο δίκαιο είναι οι εξής; θεωρία των υποκειµένων, θεωρία των συµφερόντων, θεωρία της υποταγής και θεωρία της εξουσίας. 5. Με τον όρο «ιδιωτικοποίηση» του δηµοσίου δικαίου εννοείται η εισχώρηση ελευθερίας στο δηµόσιο δίκαιο, που παύει να αποτελεί δίκαιο της τάξης και του καταναγκασµού. 6. Με τον όρο «δηµοσιοποίηση» του ιδιωτικού δικαίου εννοείται η εισαγωγή του στοιχείου του καταναγκασµού στο ιδιωτικό δίκαιο, που είναι δίκαιο ελευθερίας. 7. Η διάκριση του δικαίου σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό δεν αίρει την ενότητα του δικαίου το οποίο πρέπει να συλλαµβάνεται ως όλον. 14

15 ΛΗΜΜΑΤΑ : δηµόσιο δίκαιο ιδιωτικό δίκαιο διάκριση δικαίου «εξανθρωπισµός» ή «δηµοσιοποίηση» του ιδιωτικού δικαίου «εξανθρωπισµός» ή «ιδιωτικοποίηση» του δηµοσίου δικαίου θεωρία εξουσίας θεωρία υποκειµένων θεωρία υποταγής θεωρία συµφερόντων 15

16 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το δίκαιο διακρίνεται σε δηµόσιο και σε ιδιωτικό. Οι κανόνες δηµοσίου δικαίου ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών (υποκειµένων) και κράτους ενώ οι κανόνες ιδιωτικού δικαίου ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, δηλαδή υποκειµένων που είναι ίσα µεταξύ τους. Υπάρχουν πολλές και διάφορες θεωρίες όσον αφορά το αν ένας κανόνας δικαίου ανήκει στο δηµόσιο ή στο ιδιωτικό δίκαιο. Για παράδειγµα απαντάται η θεωρία των υποκειµένων, των συµφερόντων, της υποταγής και της εξουσίας. Γίνεται επίσης λόγος για τον «εξανθρωπισµό» του δηµοσίου δικαίου αλλά και για τη «κοινωνικοποίηση» του ιδιωτικού δικαίου. Συµπερασµατικά, το δίκαιο, η έννοµη τάξη πρέπει να αντιλαµβάνεται ως όλον και όχι ως άθροισµα του δηµοσίου και του ιδιωτικού δικαίου, που είναι τα επιµέρους µέρη του. Right is separated in public law and in private law. The rules of public law regulate the relationships between individuals (subjects) and state while the rules of private law adjust the relationships between individuals, namely subjects who are equal to each other. There are many and different theories as far as if a rule of law belongs in public or in private law is concerned. For example there is the Subjektstheorie, the Interessentheorie, the Subordinationstheorie and the Zuordnungstheorie. Furthermore, a lot of discussion takes place in reference to the humanization of public law and the socialization of private law. In conclusion, right, legal order should be understood as whole and not as sum of public and private law, which are its parts. 16

17 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, τρίτη έκδοση, εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ Γεωργιάδης Σ. Απόστολος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Συντετµηµένη έκδοση προς χρήση των φοιτητών, εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ηµητρόπουλος Γ. Ανδρέας, Γενική Συνταγµατική Θεωρία, Σύστηµα Συνταγµατικού ικαίου, Τόµος Α, εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ- ΚΟΜΟΤΗΝΗ Λαδάς Β. Παναγιώτης, Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, Τόµος Ι, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παπαστερίου Η. ηµήτριος, Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου, Β Έκδοση, Εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τούσης Χρ. Ανδρέας, Επιτ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (ΜΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΑΙΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ), ΕΚ ΟΣΙΣ Β (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΘΕΙΣΑ), ΗΜΙΤΟΜΟΣ Α, ΑΘΗΝΑΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου Η αρχή της καλής πίστης στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Νίκη Παπακωνσταντίνου Αριθµός Μητρώου: 13401 99900 432 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.6633729

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» Θεοφανίδου Ελένη, Α.Μ.1340199811672

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α.

ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΣΗΜΩ Α.Μ : 1340200400171

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία για το µάθηµα: Ατοµικά και Κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Α.Μ.1340200000481 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ: ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία µε θέµα : Συναθροίσεις. «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Μάιος 2004 Θέµα: Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου. Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος. Όνοµα: Ανδρουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κος ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΜΠΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 Α ΜΕΡΟΣ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ... 4 3. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων».

ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ : ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΑ ΗΜ. ΕΤΟΣ : 2005 2006 Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (2007) ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΝΟΠΕ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1) ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ 2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Β) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Γ) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1) ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ 2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Β) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Γ) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1) ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ 2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Β) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Γ) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ Ε) ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΟ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ Α. Μ. : 1340200400692 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Καθηγητές :Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & Ζ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα