Technical catalogue PR-72 Τεχνικός κατάλογος PR-72

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Technical catalogue PR-72 Τεχνικός κατάλογος PR-72"

Transcript

1 PROFILCO PR-72 Technical catalogue PR-72 Τεχνικός κατάλογος PR-72 JULY

2

3 PROFILCO PR-72 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ PR-72 Το PR72 είναι ένα σύστημα ανοιγόμενων με υψηλές προδιαγραφές που παρέχει την ιδανική προστασία από το ψύχος και τον καύσωνα, καθώς επίσης και από τους θορύβους εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες διαβίωσης στους χώρους τους οποίους προστατεύουν. Τα κύρια χαρακτηριστικά-πλεονεκτήματα του νέου συστήματος αναφέρονται παρακάτω: -Ειδικά ατσάλινα κλειδώματα περιμετρικά του φύλλου εξασφαλίζουν την μέγιστη ασφάλεια στην κατασκευή -Εύκολο στην συναρμολόγηση και απαιτεί λιγότερο χρόνο και μικρότερο κόστος -Πλάτος βασικής κάσας και φύλλου 72 mm -Θερμομονωτικά προφίλ με την χρήση πολυαμιδίου 24 mm -Κεντρικό λάστιχο από EPDM με πάτημα 5 mm και δυνατότητα να πατάει μέχρι και 8 mm αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανοχές για την κοπή των προφίλ, αποφεύγοντας τα προβλήματα της λειτουργικότητας των παραθύρων που δημιουργούνται από την ρύθμιση των φύλλων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται πάντα η σωστή εφαρμογή του κεντρικού λάστιχου σε κάθε περίπτωση. - Πάτημα φύλλου 8 mm για καλύτερη στεγάνωση - Κουμπωτά EPDM λάστιχα κάσας και φύλλου - Κεντρικό λάστιχο από EPDM το οποίο τοποθετείται με ειδική βουλκανισμένη γωνία για να στεγανοποιεί πλήρως τις γωνίες του κουφώματος - Ελάχιστο πάχος προφίλ 1,4 mm - Κανάλια απορροής υδάτων στις κάσες και στα φύλλα - Προφίλ με ενίσχυση του πάχους στα σημεία τα οποία είναι απαραίτητο για λόγους αντοχής - Σύνδεση των προφίλ τόσο με χρήση γωνιάστρας όσο και με την χρήση πείρων PERIMETRIC LOCKING SYSTEM PR-72 PR72 is a high specifications opening system which protect ideally from heat and cold as also from noises. The basic characteristics of the new system are shown below : -Special designed steel lockings which are installed perimetric of the sash in order to ensure the maximum safety for the construction - Easy assembly, demands less time and cost. - Frame and sash width 72 mm - Thermal break profiles with the use of 24mm polyamide. -Central gasket made of EPDM with 5mm touch which can be modified up to 8 mm by increasing the tolerances for the profile cutting, in order to avoid problems of malfunction to the windows that are made from the adjusting of the sashes. This way ensures the perfect seal of the central gasket. -Gaskets made of soft EPDM with easy installation for the frame - Covering of the sash 8 mm for better seal - EPDM gaskets which can clip to the profiles - Central gasket made of EPDM which can be installed with vulcanized corners in order to have the maximum waterproof of the construction - Minimum thickness of profiles 1,4 mm - Drainage channels in all frames and sashes - Thickness reinforcement in critical point of the profiles for static reasons. JULY A1

4 PROFILCO PR-72 - Χρήση των ίδιων γωνιών σύνδεσης στις κάσες και στα φύλλα - Ειδικά σχεδιασμένη γωνία σύνδεσης της κάσας και του φύλλου ώστε να μπορεί να φέρει με ασφάλεια το μέγιστο φορτίο των 130 Kg που μπορεί να φέρει ο περιμετρικός μηχανισμός - Νέο χειροκίνητο πρεσάκι το οποίο εκτός των βασικών λειτουργιών έχει επιπλέον την δυνατότητα του τρυπήματος του μεντεσέ της κάσας αποφεύγοντας έτσι το ανεπιθύμητο σπάσιμο των τρυπανιών που παρατηρείται κατά την χρήση της πλάκας αντιγραφής, καθώς επίσης και νεροδιώκτη στο φύλλο. - Connection of the profiles with corner joints with pin or with the use of gripping machines. - Special designed corner joint for the sash and the frame in order to withstand in maximum load of 130 Kg that the perimetric mechanism is designed for. - New hand operated punch press, which except the basic operation has also possibility to make configuration for the hinge of the sash in order to prevent the break of drills when we use drilling plates, as also water drainage configuration to the sash. A2 JULY

5 PROFILCO PR-72 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα στο Τμήμα Παραγωγής και το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου βάσει προδιαγραφών του ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΝ και DIN για τα γεωμετρικάχαρακτηριστικάτου άβαφου προφίλ και του QUALICOAT όσον αφορά την επικάλυψή τους. QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company abides ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles by the Department of Production and Quality Control of our company, implementing ISO 9001 system, carries out tests on the extruded profiles. The tests have been done by the specifications of ELOT EN , ΕΝ and DIN and those of QUALICOAT for the powder coating. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Για τη παραγωγή των προφίλ χρησιμοποιείται κράμμα ΕΝ ΑW 6063 (Al Mg 0.7Si) με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θερμική κατεργασία: Τ5 Όριο διαροής: R P0.2= 130 Μpa (min) Όριο θραύσης: R m= 175 Μpa (min) 3 Ειδικό βάρος: Y = 2,69 gr/cm 2 Mέτρο ελαστικότητας: Ε = N/mm Συντελεστής γραμμικής διαστολής: -6 α = 2,34x10 / K Παραμόρφωση θραύσης: Α mm% = 6(min) ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διαστάσεις Οι διαστάσεις (πάχος και όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις) ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΕΝ π.χ. εάν έχουμε μια ονομαστική διάσταση 55 χιλ δίνεται ανοχή (+/-) 0,40 χιλ. το οποίο σημαίνει ότι κυμαίνεται από 54,60 έως 55,40 χιλ. Στρέβλωση Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΝ για ένα προφίλ με πλάτος μέχρι 75 χιλ. η απόκλιση είναι 2 χιλ. Για να ελεγχθεί η στρέβλωση πρέπει η βέργα να τοποθετηθεί σε επίπεδο πάγκο και να μετρηθεί η μέγιστη απόσταση σε οποιοδήποτε σημείο της βέργας μεταξύ της κάτω επιφάνειας αυτής και του πάγκου. 50 ALUMINUM PROFILES Alloy EN AW 6063 (Al Mg 0.7Si) used for the production of profiles has the following technical characteristics: Heat treatment: T5 0.2% Proof Strength: R P0.2= 130 Μpa (min) Ultimate strength: R m= 175 Μpa (min) 3 Density: Y = 2,69 gr/cm 2 Elastic modulus: Ε = N/mm Coefficient linear expansion: -6 α = 2,34x10 /K Minimum elongation: Α mm% = 6 (min) GEOMETRICAL CHARACTERISTICS Dimensions The tolerances of dimensions (wall thickness and all the rest dimensions) follow the specifications of EN e.g. if we have 55 mm dimension the tolerance is (+/-) 0.40 mm, which means that the dimension is between 54,60 and 55,40 mm. Twist By the specifications of EΝ for a profile bar with width no more than 75 mm the deviation is 2 mm. The twist is measured by placing the bar on a flat base plate and measuring the maximum distance at any point along the length between the bottom surface of the bar and the base plate surface. 50 JULY A3

6 PROFILCO PR-72 Ευθύτητα Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΝ για μια βέργα 6 μέτρων, το επιτρεπόμενο βέλος είναι 3 χιλ. και ο έλεγχος γίνεται στηρίζοντας τη βέργα στις δύο άκρες της πάνω σε έναν επίπεδο πάγκο. Το βέλος στη μέση της βέργας δεν πρέπει να είναι πάνω από 3 χιλ. Σκληρότητα H σκληρότητα των προφίλ ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΝ ISO ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Εμφάνιση Ηεπικάλυψη των σημαντικών επιφανειών ο εξετάζεται κάτω από οπτική γωνία 60 και απόσταση 2 μέτρων (οι προδιαγραφές του QUALICOAT αναφέρουν 3 μέτρα). Δεν πρέπει να είναι ορατά ελαττώματα όπως: εμφάνιση φλούδας πορτοκαλιού, στίγματα, μπιμπίκια, κρατήρες, κ.λ.π. Υπόλοιποι προβλεπόμενοι έλεγχοι Ο έλεγχος του πάχους επικάλυψης και οι διάφορες μηχανικές και χημικές δοκιμασίες διενεργούνται από τον Ποιοτικό Έλεγχο με εξειδικευμένο προσωπικό και σε εξοπλισμένα εργαστήρια. Για τους παραπάνω ελέγχους και δοκιμές ακολουθούνται οι προδιαγραφές του QUALICOAT. Αποκλίσεις Το βάρος που εμφανίζεται στον κατάλογο είναι το θεωρητικό βάρος του άβαφου προφίλ. Υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ ου θεωρητικού και του πραγματικού βάρους που φτάνουν το (+/-) 6% ενώ το προστιθέμενο βάρος από την βαφή φτάνει στο ύψος του 3-4%. Straightness By the specifications of EΝ for a 6 meter bar the allowed deviation from straightness is 3 mm and is measured with the profile bar placed on horizontal base plate, so that its own mass decreases the deviation. The deviation in the middle of the bar must not exceed the 3 mm. Hardness The profile's hardness is tested by the specifications of EN ISO ELECTROSTATIC COATING Appearance The coating on the significant surface is 0 viewed at an oblique angle of about 60 and at distance of 2 meters. (The specifications of QUALICOAT mention 3 meters). Excessive roughness, runs, blisters, inclusions, craters, dull spots, pinholes, pits, scratches must not be visible from this distance. Rest regulation tests The Quality Control Department, with specialized technical stuff in a wellequipped laboratory, carries out the coating thickness tests as well as several chemical and mechanical tests. For the abovementioned tests the QUALICOAT specifications are followed. Tolerances Weight that is shown in present catalogue, is the theoretical weight of mill finish profile. There is a tolerance between the theoretical and the actual weight, which is up to (+/- )6%, and the additional weight due to color is up to 3-4 %. A4 JULY

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 PROFILCO PR-72 PRESS AT Πρεσάκι Κοπτικό Πρεσάκι Κοπτικό Front view Εμπρός όψη CORNER JOINT AA Γωνία συνδέσεως AA CORNER JOINT AA Γωνία συνδέσεως AA CORNER JOINT AA Γωνία συνδέσεως AA PLUG FOR DRAINAGE AA Πλαστικό κάλυμα AA F16 JULY- 2007

43 PROFILCO PR-72 PRESS AT Πρεσάκι Κοπτικό Front view Εμπρός όψη CORNER JOINT AA Γωνία συνδέσεως AA CORNER JOINT AA Γωνία συνδέσεως AA Drainage configuration Τρύπα νεροχύτη JULY F17

44 PROFILCO PR-72 PRESS AT Πρεσάκι Κοπτικό Πρεσάκι Κοπτικό Back view Πίσω όψη CORNER OF JOINT AA Γωνία συνδέσεως AA JOINT FOR MULLIONS AA Σύνδεσμος για ταυ AA F18 JULY- 2007

45

46 PROFILCO PR-72 CODE: AA Corner Joint 33.2x21 Γωνία συνδέσεως 33.2x21 για , , CODE : AA Alignment corner inox 5mm Γωνία ευθυγράμμισης ανοξείδωτη CODE: AA Corner Joint 7x11.3 Γωνία συνδέσεως 7x11.3 για , CODE : AA Alignment corner joint 16 mm Γωνία ευθυγράμμισης CODE: AA Corner Joint 35.2x11.3 Γωνία συνδέσεως 35.2x11.3 για CODE : AA Joint for mullions Σύνδεσμος για Τ CODE: AA Pin for corner Joint , , Πείρος για γωνία συνδέσεως , , CODE : AA Plastic plug for water drip Πλαστική τάπα νεροσταλάκτη CODE : AA Plastic plug for profile Πλαστική τάπα μπινί CODE : AA Plug for drainage Πλαστικό κάλυμμα JULY G1

47 PROFILCO PR-72 CODE : AA CODE : AA Gasket EPDM Λάστιχο 2mm Gasket 2 mm Λάστιχο 2 χιλ. CODE : AA CODE : AA Gasket with hard base Λάστιχο σκληρή βάση 3mm Gasket 3 mm Λάστιχο 3 χιλ. CODE : AA Gasket in rubber cover of thermal break Λάστιχο κάλυψης θερμοδιακοπής 4mm CODE : AA Gasket 4 mm Λάστιχο 4 χιλ. CODE : AA CODE : AA Gasket EPDM Λάστιχο κάσας-φύλλου 5mm Gasket 5 mm Λάστιχο 5 χιλ. CODE : AA CODE : AA Gasket central EPDM Κεντρικό λάστιχο κάσας Vulcanized corner gasket Ελαστική γωνία λαστίχου G2 JULY- 2007

48 PROFILCO PR-72 CODE : FA CODE : FA Cover stay arm bearing Κάλυμμα άνω μεντεσέ κάσας CODE : FA Hidden middle hinge of frame Κρυφός μεσσαίος μεντεσές κάσας CODE : FA CODE : FA Cover Κάλυμμα κάτω μεντεσέ κάσας CODE : FA Hidden middle hinge of sash Κρυφός μεσσαίος μεντεσές φύλλου CODE : FA CODE : FA Left cover rebate corner hinge Κάλυμμα κάτω μεντεσέ φύλλου αριστερό CODE : FA CODE : FA Corner bearing Κάτω μεντεσές κάσας CODE : FA CODE : FA Right cover rebate corner hinge Κάλυμμα κάτω μεντεσέ φύλλου δεξιό CODE : FA Left rebate corner hinge without brake Κάτω μεντεσές φύλλου καρφωτός αριστερός CODE : FA Stay arm bearing with drilling pin Άνω μεντεσές κάσας με πίρο CODE : FA Right rebate corner hinge without brake Κάτω μεντεσές φύλλου καρφωτός δεξιός color coding/κωδικοποίηση χρωμάτων -01: white/ λευκό, -03: brown/ καφέ JULY G3

49 PROFILCO PR-72 CODE : FA Locking plate Se acc. to profile tilt function Πλακάκι κλειδώματος ασφαλείας ατσάλινο CODE : FA Upper Latch Άνω σύρτης CODE : FA Plate according to mullion profile Πλακάκι μπινί CODE : FA Bottom Latch Κάτω σύρτης CODE : FA CODE : FA Locking plate acc. to profile Πλακάκι κλειδώματος Locking plate according to latch Πλακάκι κλειδώματος σύρτη CODE : FA CODE : FA Handle Χειρολαβή CODE : BD Pin for corner joint Πόντα CODE : FA CODE : FA Screws handle M5x35 Γριλλόβιδα λαβής M5x35 Extension piece 180 degrees without ML Άνω κάτω τελείωμα 180 μοιρών color coding/κωδικοποίηση χρωμάτων -01: white/ λευκό, -03: brown/ καφέ G4 JULY- 2007

50 PROFILCO PR-72 CODE : FA Gear 15 height mm Konstant (G=155) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G=155) FA Gear 15 height mm Konstant (G=155) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G=155) FA Gear 15 height mm Konstant (G=200) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G= 200) FA Gear 15 height mm Konstant (G=250) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G= 250) FA Gear 15 height mm Konstant (G=400) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G= 400) FA Gear 15 height mm Konstant (G=500) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G= 500) FA Gear 15 height mm Konstant (G=600) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G= 600) FA Gear 15 height mm Konstant (G=600) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G= 600) FA Gear 15 height mm Konstant (G=980) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G= 980) FA Gear 15 height mm Konstant (G=980) Ύψος mm Konstant -σταθερή-( G= 980) CODE : FA Corner transmission V1 one mush pin-ml Γωνία V1 με ένα πήρο κλειδώματος τύπου μανιτάρι CODE : FA Small corner transmission V1 one mush pin-ml Γωνία μικρή V1 με ένα πήρο κλειδώματος τύπου μανιτάρι CODE : FA Bottom lock Ενίσχυση πλάτους D/K-750mmV2 CODE : FA Bottom lock Ενίσχυση πλάτους D/K mmV2 FA Bottom lock Ενίσχυση πλάτους D/K mmV2 CODE : FA Middle lock 215 Se Ενίσχυση πλάτους D/F ασφαλείας Ενίσχυση πλάτους CODE : FA Middle lock 530 Se D/F ασφαλείας JULY G5

51 PROFILCO PR-72 CODE : FA Middle lock 1190 Ενίσχυση ύψους mm V1 FA Middle lock 1190 Ενίσχυση ύψους mm V1 FA Middle lock 1190 Ενίσχυση ύψους mm V2 FA Middle lock 1190 Ενίσχυση ύψους mm V2 FA Middle lock 1190 Ενίσχυση ύψους mm V3 CODE : FA Stay arm bearing mm right Μπράτσο ψαλιδιού δεξιό mm FA Stay arm bearing mm right Μπράτσο ψαλιδιού δεξιό mm FA Stay arm bearing mm right Μπράτσο ψαλιδιού δεξιό mm FA Stay arm bearing mm right Μπράτσο ψαλιδιού δεξιό mm CODE : FA CODE : FA Stay arm hinge Κάλυμμα ψαλιδιού CODE : FA Stay arm bearing mm left Μπράτσο ψαλιδιού αριστερό mm FA Stay arm bearing mm left Μπράτσο ψαλιδιού αριστερό mm FA Stay arm bearing mm left Μπράτσο ψαλιδιού αριστερό mm FA Stay arm bearing mm left Μπράτσο ψαλιδιού αριστερό mm CODE : FA Stay arm connecting plate mm Ψαλίδι φύλλου mm FA Stay arm connecting plate mm Ψαλίδι φύλλου mm FA Stay arm connecting plate mm Ψαλίδι φύλλου mm FA Stay arm connecting plate mm Ψαλίδι φύλλου mm FA Stay arm connecting plate mm Ψαλίδι φύλλου mm color coding/κωδικοποίηση χρωμάτων -01: white/ λευκό, -03: brown/ καφέ G6 JULY- 2007

52 PROFILCO PR-72 CODE : FA CODE : FA Side hung sash hinge 9mm Τυφλό ψαλίδι 9mm Cover latch Κάλυμμα μονοκόμματου σύρτη CODE : FA Mechanism Falzhebel ZH Konstant mm Μονοκόματος σύρτης GK mm FA Mechanism Falzhebel ZH Konstant mm Μονοκόματος σύρτης GK mm FA Mechanism Falzhebel ZH Konstant mm Μονοκόματος σύρτης GK mm FA Mechanism Falzhebel ZH Konstant mm Μονοκόματος σύρτης GK mm FA Mechanism Falzhebel ZH Konstant mm Μονοκόματος σύρτης GK mm FA Mechanism Falzhebel ZH Konstant mm Μονοκόματος σύρτης GK mm FA Mechanism Falzhebel ZH Konstant mm Μονοκόματος σύρτης GK mm FA Mechanism Falzhebel ZH Konstant mm Μονοκόματος σύρτης GK mm CODE : AT Pneum. pistol for MAWEX glue Πιστόλι κόλλας CODE : AY Glue for gasket 20gr Κόλλα για λάστιχο 20 γραμ. CODE : AY (1lt) AY (310ml) Glue for corners MAWEX Κόλλα για γωνίες CODE : AT Scissor for gasket 0 45 metal handle Ψαλίδι για λάστιχα JULY G7

53 PROFILCO PR-72 CODE: AT Pattern for corner joint to frames Πλάκα αντιγραφής για γωνία σύνδεσης κάσας CODE : AT Pattern for hinge Πλάκα αντιγραφής μεντεσέ CODE: AT Pattern for corner joint to sashes Πλάκα αντιγραφής για γωνία σύνδεσης φύλλου CODE : AT Mill cutter for Δίσκος Κοπής CODE : AT Hand operated punch press for PROFILCO systems Πρεσάκι κοπτικό G8 JULY- 2007

PROFILCO PR-72 DECEMBER

PROFILCO PR-72 DECEMBER PROFILCO PR-72 DECEMBER - 2009 PROFILCO PR-72 PERIMETRIC LOCKING SYSTEM PR-72 PR72 is a high specifications opening system which protect ideally from heat and cold as also from noises. The basic characteristics

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-43 APRIL - 2007

PROFILCO PR-43 APRIL - 2007 PROFILCO PR-43 APRIL - 2007 PROFILCO PR-43 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα στο Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO PR-55

PROFILCO THERMO PR-55 PROFILCO THERMO PR-55 AUGUST - 2008 PROFILCO THERMO PR-55 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-43 DECEMBER

PROFILCO PR-43 DECEMBER PROFILCO PR-43 DECEMBER - 2009 PROFILCO PR-43 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles by the Department

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO PR-63

PROFILCO THERMO PR-63 PROFILCO THERMO PR-63 JUNE - 2008 PROFILCO THERMO PR-63 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-52 JULY - 2008

PROFILCO PR-52 JULY - 2008 PROFILCO PR-52 JULY - 2008 PROFILCO PR-52 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded profiles by the Department

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45

PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 SEPTEMBER- 2009 PROFILCO THERMO SLIDING PR-45 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO THERMO SLIDING PR-32

PROFILCO THERMO SLIDING PR-32 PROFILCO THERMO SLIDING PR-32 JULY - 2013 PROFILCO THERMO SLIDING PR-32 QUALITY CONTROL METHODS FOR EXTRUDED PROFILES AND POWDER COATINGS Our company applies ISO 9001 system carry out tests on the extruded

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO SLIDING PR-35

PROFILCO SLIDING PR-35 PROFILCO SLIDING PR-35 MAY - 2008 PROFILCO SLIDING PR-35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO STRUCTURAL PR-50

PROFILCO STRUCTURAL PR-50 PROFILCO STRUCTURAL PR-50 Technical catalogue Structural PR-50 Τεχνικός κατάλογος Structural PR-50 JANUARY - 2008 PROFILCO STRUCTURAL PR-50 ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ STRUCTURAL PR-50 1. Περιγραφή Το PR50 structural

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO JANUARY - 2007 CURTAIN WALL PR-50

PROFILCO JANUARY - 2007 CURTAIN WALL PR-50 PROFILCO JANUARY - 2007 CURTAIN WALL PR-50 PROFILCO CURTAIN WALL PR-50 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ PR50 PR50 CURTAIN WALL SYSTEM CHARACTERISTICS Το υαλοπέτασμα PR50 σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO CURTAIN WALL PR-50

PROFILCO CURTAIN WALL PR-50 PROFILCO CURTAIN WALL PR-50 JANUARY -2010 PROFILCO CURTAIN WALL PR-50 PR50 CURTAIN WALL SYSTEM CHARACTERISTICS The PR 50 curtain wall system is designed to cover the most variable design requirements

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α. Β. Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8500 είναι ένα νέο Ανοιγόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING HYBRID SYSTEMS Το πιστοποιημένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα EUROPA 5500 S.I. αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities currently cover an

PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities currently cover an Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles 2012 PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8500 είναι ένα νέο Ανοιγόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 850 είναι ένα νέο ανοιγόμενο οικονομικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Σχεδιάστηκε για να

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 850 είναι ένα νέο ανοιγόμενο οικονομικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Σχεδιάστηκε για να

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86

Version 4/2015. Περιεχόμενα Table of Contents. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 23-86 Version /05 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-8 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 9-0 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index - Προφίλ : Profiles : 5- Χαλύβδινος Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500. βάρους έως 200 kgr.

Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500. βάρους έως 200 kgr. Η σειρά EUROPA S.500 σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει ευελιξία και εργονομία στο χώρο. Τα πτυσσόμενα κουφώματα EUROPA S.500 δέχονται έναν νέο ισχυρό μηχανισμό οδήγησης (με 4 ράουλα), με δυνατότητα αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήματα EUROPA 550. σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν. ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας. αισθητικής και λειτουργικότητας. παρέχοντας παράλληλα απόλυτη

Τα συστήματα EUROPA 550. σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν. ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας. αισθητικής και λειτουργικότητας. παρέχοντας παράλληλα απόλυτη Τα συστήματα EUROPA 550 σχεδιάστηκαν για να δημιουργούν ανοιγόμενα κουφώματα τέλειας αισθητικής και λειτουργικότητας παρέχοντας παράλληλα απόλυτη μόνωση από κάθε ήχο και θερμοκρασία! EUROPA 550 systems

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA 5000 EUROPA 5000

EUROPA 5000 EUROPA 5000 Η σειρά EUROPA 5000 είναι ένα σύστημα ιδανικό για ανοιγόμενα κουφώματα, το οποίο σχεδιάστηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα κτίρια, καλύπτοντας τις απαιτήσεις μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 δίνει. τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης. ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού. περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο

Η σειρά EUROPA 5500 δίνει. τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης. ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού. περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο Η σειρά EUROPA 5500 δίνει τώρα τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός νέου μηχανισμού πολλαπλού περιμετρικού κλειδώματος, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του κουφώματος από πλευράς διάρρηξης. EUROPA

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ OPENING SYSTEMS Η ιδανική επιλογή για κάθε ανοιγόμενο κούφωμα. Η διαχρονικότητα των κλασικών γραμμών, το άψογο φινίρισμα και η υψηλή λειτουργικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS

ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS AL 220 ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ LIFT & SLIDE AL 220 ALUMINIUM SYSTEMS Πιστοποιητικά - Certificates IRAS & SPIROU MILIOU GR 124 62 CHAIDARI GREECE Tel : ++30 ( 210 ) 55.82.320-2 Fax : ++30 (210) 55.82.323 E-mail : ekanal@ekanal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα.

Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε. φινίρισµα. Η σειρά EUROPA 5500 σχεδιάστηκε για να δηµιουργεί ανοιγόµενα θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα, προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα στο νερό και τον αέρα, τέλεια εφαρµογή, στιβαρότητα και αντοχή, για κάθε τύπο

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING SYSTEMS Η σειρά PRIMA 800 είναι ένα νέο οικονομικό συρόμενο σύστημα με απλές ίσιες γραμμές σχεδίασης. Είναι ιδανικό για αντικαταστάσεις παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟMOΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SLIDING THERMALLY INSULATED SYSTEMS Η σειρά PRIMA 8000 είναι ένα νέο Θερμομονωτικό Συρόμενο Σύστημα υψηλών προδιαγραφών με απλές ίσιες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα