ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σήμερα 18-Ιαν-12, συνεδρίασε η ορισθείσα με την με αρ. πρωτ. Β/31663/ απόφ. Δκτη του Γ. Ν. Λαμίας Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών για το διαγωνισμό «Αντιδραστήρια Μικροβιολογικών Εξετάσεων», αποτελούμενη από τα εξής μέλη: Παπούλια Ευθυμία... Γ. Ν. Άμφισσας Μπακόλα Δήμητρα... Γ. Ν. Λαμίας Κιουβέλη Έλλη... Γ. Ν. Καρπενησίου Καλιακμάνη Σπυριδούλα... Γ. Ν. Άμφισσας Κρικζώνης Κων/νος... Γ. Ν. Λαμίας η οποία και συνέταξε το κάτωθι Πρακτικό: Γενικές προδιαγραφές: εμπειρία κυρίως από ελληνικά νοσοκομεία και ελλαδικό χώρο (να κατατεθεί σχετικός κατάλογος). Οι προσφορές δίνονται μεμονωμένα ανά είδος αλλά για το σύνολο των νοσοκομείων ή αθροιστικά για είδη για το σύνολο των νοσοκομείων όπου αυτό απαιτείται για εύκολο προσδιορισμό μειοδότη. ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1.1. Θρεπτικά υλικά σε σκόνη 1. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 Blood agar base 500gr τεμ 3 2 Mac Conkey agar without c/v 500gr τεμ 4 3 Chapman agar 500gr τεμ 2 4 Mueller Hinton agar 500gr τεμ 3 5 Sabouraud agar 500gr τεμ 2 6 Salmonella-Shigella agar 500gr τεμ 2 Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της ποσότητας. Η προσφορά όλων των ζητούμενων ειδών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά σε έτοιμη μορφή τρυβλίων 1. Τα παρακάτω υλικά να προσφερθούν σε συσκευασίες των petri (το μέγιστο), διαμέτρου 9cm εκτός όπου ζητείται διαφορετικά, συσκευασμένα ανά ένα. 2. Να είναι υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη και να γίνεται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής. 3. Να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης. 4. Να υπάρχει απαραίτητα σήμανση σε κάθε τρυβλίο (αναγραφή της ονομασίας του). Η σήμανση CE / ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 1 Anaerobe Blood Agar με βιταμίνη Κ και αυξητικούς παράγοντες και προσθήκη βανκομυκίνης και αμινογλυκοσίδης τρυβλίο

2 2 Anaerobe CNΑ Blood Agar τρυβλίο Blood Agar +5% Sheep Blood τρυβλίο Chocolate Agar with Isovitalex τρυβλίο Mycoplasma agar A7 τρυβλίο XLD agar τρυβλίο MacConkey Agar Nr 3 τρυβλίο MacConkey Agar Nr 2 τρυβλίο Mannitol Salt Agar τρυβλίο Mueller Hinton Agar 150 mm round τρυβλίο Mueller Hinton Agar 90 mm round τρυβλίο Mueller Hinton Agar 120 mm square τρυβλίο Sabouraud Dextrose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol τρυβλίο SS Agar τρυβλίο Εκλεκτικό υλικό για απομόνωση ειδών Campylobacter 16 Blood Agar/Mac Conkey Agar Νο 2, διχοτομούμενα τρυβλίο τρυβλίο Gardnerella agar τρυβλίο Όλα τα έτοιμα τρυβλία κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά σε έτοιμη μορφή σε σωληνάρια Να προσφερθούν υλικά σε σωληνάρια περιεκτικότητας 3-10 ml σε συσκευασία σωληναρίων. Ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι περιορισμοί που ζητήθηκαν για τα τρυβλία. CE mark / ISO να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά. 1 Kligler Iron Agar, κεκλιμένο σωληνάριο Thioglycolate Broth με βιταμίνη Κ και αιμίνη (5ml) σωληνάριο Selenite F Broth σωληνάριο Trypticase Soy Broth σωληνάριο Urease Broth σωληνάριο Esculine agar σωληνάριο Dermatophyte test agar με κεκλιμένη επιφάνεια σωληνάριο Όλα τα σωληνάρια κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά για Μycoplasma/Ureaplasma α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Τεστ ανίχνευσης Μycoplasma/Ureaplasma από γυναικολογικά και ουρολογικά δείγματα με ταυτόχρονο έλεγχο ευαισθησίας και μικροβιακού φορτίου. Η ανάγνωση του αποτελέσματος να γίνεται οπτικά, χωρίς προσθήκη αντιδραστηρίου, σε ώρες. Να προσφερθεί πλήρες kit (υλικά δειγματοληψίας, μεταφοράς, αρνητικός και θετικός μάρτυρας, ταυτοποιητικό υλικό, συνοδά αντιδραστήρια). Το είδος αυτό κατακυρώνεται μεμονωμένα στο μειοδότη test από 13

3 α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 MYCOTEST ΖΩΜΟΙ για ταυτοποίηση και ημι ποσοτική ανίχνευση ουρογεννητικών μυκοπλασμάτων (1x2) Το είδος αυτό κατακυρώνεται μεμονωμένα στο μειοδότη. test ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΑ Τα σακουλάκια να είναι διαφανή από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό και να κλείνουν ερμητικά. Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση των φακέλων που προκαλεί υδρατμούς. Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι resazurin, οι συνθήκες να δημιουργούνται με την μέθοδο ascorbic acid για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων. Να μπορούν να επωαστούν ως και 5 τρυβλία/σακουλάκι για τα αναερόβια, 2-4 τρυβλία για τις άλλες συνθήκες. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι χρόνοι που αναπτύσσονται οι συνθήκες. Να διαθέτουν CE mark / ISO, να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Σακουλάκια πλαστικά + γεννήτριες αναεροβίων συνθηκών + clips 2 Σακουλάκια πλαστικά με αυτόματο κλείστρο + γεννήτριες αναεροβίων συνθηκών + δείκτη αναεροβίων συνθηκών (σετ) 3 Φάκελοι συνθηκών για αναερόβια σε τζάρα, χωρίς καταλύτη, συμβατοί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό 4 Φάκελοι παραγωγής μικροαερόφιλων συνθηκών για κ/α Campylobacter τεμ τεμ φακ τεμ Δείκτες αναεροβίων συνθηκών,. τεμ Σακουλάκια πλαστικά + γεννήτριες CO2 10% + clips τεμ Φάκελοι συνθηκών για ατμόσφαιρα CO2 10% τεμ Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 3. ΧΡΩΣΕΙΣ Nα έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης.να είναι σταθερές (stabilized) ως την ημερομηνία λήξεως. Να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά CE mark / ISO Αιματολογικές χρώσεις 1 Χρώση May Grunwald (σε συσκευασία των 500 ή 1000 ml) lt Χρώση Giemsa (σε συσκευασία των 250 ή 500 ml) lt Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε ένα προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή τιμή(μειοδότη), είναι υποχρεωτική η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών Μικροβιολογικές χρώσεις ΛΑΜΙΑ 1 Gram kit πλήρες, 4x250 ml kit Crystal violet solution για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt Lugol για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt από 13

4 4 Αποχρωματιστικό για χρώση Gram lt Safranin για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt 7 7 Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή(μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ (DROPPER) 1 Λακτοφαινόλη cotton blue dropper φιαλίδιο Oxidase Reagent dropper φιαλίδιο Indole reagent dropper φιαλίδιο Desoxycholate Reagent dropper φιαλίδιο Dobell & O'Connor's iodine Stain dropper φιαλίδιο % Potassium Hydroxide reagent dropper φιαλίδιο Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή(μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. ΛΑΜΙΑ 5. XHMIKA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ 1 Χρώση Brilliant Cresyl Blue για δικτυοερυθροκύτταρα, σε συσκευασία των ml 2 Διάλυμα για ρευστοποίηση πτυέλων βρογχικών εκκρίσεων kit 3 3 ml Blue de methylene ml Acetic acid 100% lt Immersion oil (συσκευασία μικρότερη των 100ml) 6 Παραφινέλαιο (συσκευασία μικρότερη των 100ml) ml ml Dimethyl sulfoxide 99.9% 100 ml τεμ Phenylboric acid 1g τεμ EDTA 0,1M τεμ PH ταινίες ταινία Πλήρες Ziehl Neelsen kit με αποχωματιστικό (3x ml) kit Αποχρωματιστικό για χρώση Ziehl Neelsen lt MIF χρώση για παρασιτολογική κοπράνων τεστ Diethyl ether lt Glycose -D(t)anhydre kgr Methanol PA lt Η 2Ο 2 3% 100ml φιαλίδιο 2 2 Μειοδότης κατά είδος ενιαία (στο σύνολο των νοσοκομείων). 4 από 13

5 6. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Σύστημα Manual Ταυτοποίησης 1. Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software. 2. Να τυποποιούνται τα ζητούμενα μικρόβια με επαρκή υποστρώματα για αξιόπιστη τυποποίηση. 3. Εύχρηστο κατά τον εμβολιασμό. 4. Εύκολη ανάγνωση με διακριτές χρωμογόνες αντιδράσεις. 5. Εκσυγχρονισμένη βάση δεδομένων για ερμηνεία των αποτελεσμάτων, διάθεση δωρεάν λογισμικού ή κατάλληλου βιβλίου ερμηνείας των αποτελεσμάτων. 6. Ημερομηνίες λήξης 7-12 μηνών. 7. Η ανάγνωση να γίνεται σε ώρες μετά τον εμβολιασμό. 8. Να διαθέτουν CE mark / ISO. 9. Να διατεθούν τα απαραίτητα συμπληρωματικά υλικά, αντιδραστήρια και αναλώσιμα σε επαρκή ποσότητα για τη πραγματοποίηση των test. ΛΑΜΙΑ 1 G( ) εντεροβακτηριακά test G( ) αζυμωτικά test Στρεπτόκοκκοι test Σταφυλόκοκκοι test Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 7. MANUAL TEST Για κάθε ζητούμενη εξέταση να προσφερθεί μόνο ένα είδος και συσκευασία, το οποίο και να πληροί τις προδιαγραφές. Μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα ανά είδος τεστ, (να αναφερθούν) Μεγάλη ημερομηνία λήξης, Γενικά όπου διενεργείται έλεγχος περισσότερων ιδιοτήτων ταυτόχρονα από το ίδιο δείγμα να δοθεί το κόστος εξέτασης ενός δείγματος για όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους του kit. Να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά CE mark / ISO Όπου χρησιμοποιούνται αντιοροί για διάφορα αντιγόνα του μικροοργανισμού θα επιλέγονται αντιοροί της ίδιας εταιρείας για την μέθοδο Lancefield (Strep kit) να αναφερθεί ειδικότητα (επιθυμητό 100%) για τους Group D Για Meningitis kit να ελέγχει 6-7 βακτηριακά αντιγόνα (και οπωσδήποτε τον Μηνιγγιτιδόκοκκο), απευθείας από το ENY με ενιαία μέθοδο για όλα τα μικρόβια, Μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα Για Οροδιάγνωση ΛΑΜΙΑ 1 Καταλάση με μπλε χρωστική φλ. έως 5ml ml Latex για ανίχνευση κοαγκουλάσης, με χρωστική για καλύτερη αξιολόγηση της συγκόλλησης των 1-3ml 3 Latex για την τυποποίηση ομάδων β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων (A,B,C,D,G,F) test kit Meningitis kit για ΕΝΥ, 7 μικρόβια kit Αντιορός πολυδύναμος, για Shigella dysenteriae, sonnei και flexneri για ταυτοποίηση του μικροβίου από καλλιέργεια των 1-3ml 6 Αντιορός Salmonella για ταυτοποίηση του μικροβίου από καλλιέργεια a) O polyvalent, Α S, των 1-3 ml b) H polyvalent, 1 2, των 1-3 ml Μειοδότης κατά είδος ενιαία σε όλα τα νοσοκομεία. kit kit έκαστο από 13

6 7.2. Τιτλοποίηση Ορολογικών Εξετάσεων με Latex Wright-Widal 1 Rose bengale με + μάρτυρα 1ml kit Βruccela abortus 5ml ποιοτ.& ημιπ.σε πλάκα και σωλ. φιαλίδιο Typhi 0 ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Typhi H ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Para B(O) ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Para A(O) ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Brucella melitensis 5ml ποιοτ.& ημιπ.σε πλάκα και σωλ φιαλίδιο 2 2 Όλα τα είδη της κατηγορίας wright-widal κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Λοιπά ορολογικά με latex ΛΑΜΙΑ 1 Monotest latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα κατά προτίμηση με ετερόφιλα αντισώματα ίππου test RPR latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test CRP latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test R.F. latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test ASTO latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test D Dimer ανοσοχρωματογραφία ή Latex test Να υπολογισθεί και να δοθεί ο ακέραιος αριθμός συσκευασιών για τη διεξαγωγή των ζητουμένων εξετάσεων ανά Νοσοκομείο. Μειοδότης κατά είδος επί του ακεραίου αριθμού συσκευασιών συνολικά. 8. ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ONE STEP TEST Ανοσοχρωματογραφία: Να προσφέρονται Kit με όλα τα απαιτούμενα για την διενέργεια της εξέτασης (αντιδραστήρια, +/- μάρτυρας, στυλεοί λήψης του δείγματος). Επιθυμητή υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και Κit σε μορφή πλάκας με μεγάλη ημερομηνία λήξης. 1 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση Rotavirus και Adenovirus στα κόπρανα 2 Serum-Urine pregnancy test-β- HC(ανοσοχρωματογραφία) <= 10U/L 3 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση Chlamydia από γυναικολογικά και ουρολογικά δείγματα 4 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση E.coli O157 από καλλιέργημα κοπράνων. 5 Test ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα (ανοσοχρωματογραφία) test test test kit 2 2 test Η..Pylory test ανοσοχρωματογραφία test Test άμεσης ανίχνευσης στρεπτόκοκκου group-a σε φαρυγγικό επίχρισμα παρά την κλίνη του ασθενούς (εξέταση ενός βήματος) test από 13

7 8 Χλαμύδια kit (ανοσοχρωματογραφία) test IM λοιμ.μονοπυρ. (ανοσοχρωματογραφία) test Αντιγόνο ηπατίτιδος Β επί πλακός (HBS Ag) με μεγάλη ευαισθησία < η = 1ng/ml και μεγάλη ειδικότητα, με θετικό μάρτυρα. Να μη χρειάζεται αραίωση του ορού. Να δίνει το αποτέλεσμα εντός 5 λεπτών. test Να υπολογισθεί και να δοθεί ο ακέραιος αριθμός συσκευασιών για τη διεξαγωγή των ζητουμένων εξετάσεων ανά Νοσοκομείο. Μειοδότης κατά είδος επί του ακεραίου αριθμού συσκευασιών συνολικά. 9. ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (χωρίς συνοδό εξοπλισμό) Ευανάγνωστη οπτικά η θολερότητα τυχούσας μικροβιακής ανάπτυξης και επιθυμητή η άμεση χρώση gram από τη φιάλη. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αερόβια, με ρητίνες Τεμ Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αναερόβια, με ρητίνες Τεμ 200 Επιθυμητή η χορήγηση συνοδού εξοπλισμού ανάγνωσης αιμοκαλλιεργειών. Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 10. ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ KIRBY-BAUER Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές παγκόσμιων οργανισμών και να προσφερθεί η ενδεδειγμένη λίστα αντιβιοτικών με μέθοδο CLSI και EUCAST, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών αντιβιοτικών και διαγνωστικών δισκίων. Να προσφερθούν από δύο dispenser 12x12 (16 δισκίων), 150mm (12 δισκίων), 90mm (6-8 δισκίων). Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται σε μικρές συσκευασίες όχι πάνω από 250 δισκία ανά αντιβιοτικό και να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης (2-3 χρόνια). Για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. CE mark / ISO να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά Δίσκοι ελέγχου ευαισθησίας α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Καρπενήσι Σύνολο 1 Δίσκοι ελέγχου ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (Kirby Bauer) Διαγνωστικοί δίσκοι δισκίο Σε μικρές συσκευασίες 50 δισκίων (Optochine,Bacitracine 0,04, Bacitracine 10, Παράγοντας Χ δισκία κ.λπ.). 1 Διαγνωστικοί δίσκοι Δισκία νιτροσεφίνης για έλεγχο παραγωγής β-λακταμάσης δισκίο Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 11. ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΕΣ MIC Πλαστικοποιημένες ταινίες, διαβαθμισμένης MIC για ανθεκτικά ή απαιτητικά μικρόβια μικρής συσκευασίας (μικρότερη των 50 τεμαχίων), μακράς διάρκειας. Επιθυμητή η ατομική συσκευασία. 7 από 13

8 α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Gentamicin strip Linezolid strip Penicillin G strip Colistin strip Teicoplanin strip Vancomycin strip Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 12. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1. Να προσφερθούν ταινίες με τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική/ διακριτική ικανότητα στις κάτωθι παραμέτρους : πρωτεΐνες, νιτρώδη, λευκοκυτταρική εστεράση, αιμοσφαιρίνη, γλυκόζη, χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο, κετονικά σώματα, ph, ειδικό βάρος. 2. H ανάγνωσή τους να είναι εύκολη και απλή, και να είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου 1 λεπτό της ώρας). 3. Η κάθε συσκευασία να φέρει χρωματικό πρότυπο σύγκρισης της ταινίας. 4. Να φέρει CE mark σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα. ΑΜΦΙΣΣΑ α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα Καρπενήσι 1 Διαγνωστικές ταινίες για ανάλυση ούρων τουλάχιστον 10 παραμέτρων Κ.Υ. Αμφίκλειας Κ.Υ. Δομοκού Κ.Υ. Καμένων Βούρλων Σύνολο ταινία Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Προδιαγραφές αναλυτή: 1. Να επωάζει, να ανακινεί και να ελέγχει αυτόματα ανά 10 λεπτά τις καλλιέργειες. 2. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά σήματα. 3. Να βασίζεται σε ανίχνευση με δείκτες υψηλής ευαισθησίες, ευαίσθητους στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα ή την κατανάλωση οξυγόνου, ανάλογα με τα προς αναζήτηση μικρόβια. Να διατίθενται φιαλίδια: Αερόβια και αναερόβια ενηλίκων καθώς και παιδιατρικά με ουσίες αδρανοποίησης των αντιβιοτικών. 4. Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον μέγιστο δυνατόν αριθμό αλγορίθμων για αυξημένη ταχύτητα ευαισθησία. 5. Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό και συμπαγείς διαστάσεις με δυνατότητα επώασης αξιολόγησης περισσότερα των 100 φιαλιδίων ταυτόχρονα. 6. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής κατάστασης εντός του κλιβάνου. 7. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων (έως και 48 ώρες) χωρίς υστέρηση στην ευαισθησία του συστήματος. Να δίνει τη δυνατότητα μεταβολής του πρωτοκόλλου επώασης ανά φιαλίδιο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. 8. Να είναι δυνατή και εύκολη η ανάγνωση των παρασκευασμάτων θετικών καλλιεργειών με χρώση Gram. 8 από 13

9 9. Να υπάρχει δυνατότητα απ` ευθείας λήψης αίματος με τα κοινά συστήματα αιμοληψίας καθώς και με σύστημα Vacutainer υπό κενό. 10. Να μην απαιτείται τρύπημα ή άλλος ειδικός χειρισμός των φιαλιδίων πριν από την εισαγωγή τους στο κλίβανο. 11. Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης στείρων βιολογικών υγρών, χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αερόβια φιάλη Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αναερόβια φιάλη Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για παιδιατρικά φιάλη ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1. Να χρησιμοποιεί ευαίσθητη και αυτοματοποιημένη τεχνική ELISA με τελική μέτρηση φθορισμού για τον προσδιορισμό ανοσολογικών εξετάσεων. 2. Να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας 20 τεστ ταυτόχρονα τουλάχιστον. 3. Να έχει φιλικό στο χρηστή πρόγραμμα λειτουργίας και τη δυνατότητα ανάλυσης STAT, όπως και κατάστασης ετοιμότητας (Stand by) για 24ωρη λειτουργία. 4. Το σύστημα δειγματοληψίας να εγγυάται μηδενικές επιμολύνσεις από δείγμα σε δείγμα και από αντιδραστήριο σε αντιδραστήριο. 5. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων με γραμμικό κώδικα (bar code) για τη αποφυγή σφαλμάτων. 6. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση, σε μορφή monotest (για αποφυγή επιμολύνσεων και διατήρηση σταθερού κόστους ανά εξέταση και ασθενή ), σε μικρές και πλήρεις συσκευασίες, με μεγάλους χρόνους λήξεως. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα σχετικά χαρακτηριστικά. 7. Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απαιτήσεις σε βαθμονόμηση,ποιοτικό έλεγχο και συντήρηση και να μην απαιτούνται αναλώσιμα (κυβέττες, πλυστικά, κ.α.). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο τρόπος βαθμονόμησης, ποιοτικού ελέγχου και η συχνότητα συντήρησης. 8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων. 9. Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με το σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστήριου LIS και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. 10. Εάν κάποια εξέταση απαιτεί μικρό συνοδό εξοπλισμό και ειδικά αναλώσιμα να παραχωρηθούν χωρίς επιβάρυνση του νοσοκομείου. α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία 1 Toxoplasma IgG test Toxoplasma IgM Test Rubella IgG Test Rubella IgM Test CMV IgG Test CMV IgM Test Test Avidity/ Συνάφειας Toxoplasma test Test Avidity/ Συνάφειας CMV test EBV IgG test EBV IgM test EBV EBNA test Total IgE test Varicella Zoster IgG test C. difficile Toxin A & B test 500 Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 9 από 13

10 3. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ Προδιαγραφές συστήματος 1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες εμβολιασμού, επώασης, ανάγνωσης και απόρριψης των πάνελ εξέτασης. 2. Να έχει εργονομική και συμπαγή σχεδίαση. 3. Να ελαχιστοποιεί το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού και να έχει ταχεία έκδοση αποτελεσμάτων. 4. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης και επισήμανσης μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά. 5. Να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των αναλύσεων ταυτοποίησης. 6. Τα πάνελ του συστήματος να έχουν τις μικρότερες διαστάσεις για μικρότερο όγκο μολυσματικών αποβλήτων. Προδιαγραφές αντιδραστηρίων α) Γενικές προδιαγραφές 1. Να είναι έτοιμα προς χρήση, με εκτυπωμένα barcode για κάθε τεστ. 2. Να μην χρειάζεται προσθήκη αντιδραστηρίων για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. 3. Να είναι ασφαλή στη χρήση και στις επιμολύνσεις. 4. Να έχουν μικρό βάρος και μικρό όγκο αποβλήτων β) Ταυτοποιήσεις 1. Να ταυτοποιεί τα ζητούμενα Gram(+), Gram(-), απαιτητικά μικρόβια και μύκητες. 2. Οι πλάκες ταυτοποίησης να περιέχουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό από υποστρώματα δοκιμασιών. γ) Αντιβιόγραμμα 1. Η μεθοδολογία να βασίζεται στην αραίωση σε ζωμό και προσδιορισμό MIC. 2. Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι προτεινόμενες από διεθνείς οργανισμούς. δ) Ποιοτικός έλεγχος 1. Να διαθέτουν, όποτε χρειαστούν, kit εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου στελεχών ATCC για κάθε είδος ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος. Προδιαγραφές λογισμικού 1. Ο υπολογιστής να είναι πολλαπλών εφαρμογών, σε παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας. 2. Να έχει ειδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής. 3. Να είναι συμβατό με το LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Ταυτοποίηση μικροοργανισμών γενικά Test Αντιβιογράμματα (ΜΙC) Test Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 4. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & MIC ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 1. Να ταυτοποιεί τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια. 2. Να προσδιορίζει την MIC σε μεγάλο εύρος αντιβιοτικών (>20 ανά πλάκα) για τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια.να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των αντιβιοτικών καθώς και οι αραιώσεις αυτών, που εξετάζονται ανά πλάκα. 3. Η ταυτοποίηση και το τεστ ευαισθησίας θα πρέπει να γίνεται στην ίδια πλάκα τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια αντίστοιχα, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα ξεχωριστών πλακών. 4. Η δημιουργία του εναιωρήματος του μικροβίου καθώς και ο εμβολιασμός των πλακών να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με πρότυπα CLSI ή EUCAST 5. Το διάβασμα των πλακών και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα με φωτομετρική ανάγνωση. Η δυνατότητα ανάγνωσης και δια γυμνού οφθαλμού των αποτελεσμάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 6. Nα παρέχει αποτελέσματα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας σύμφωνα με κανόνες CLSI ή EUCAST με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια εντός 24 ωρών. 10 από 13

11 7. Να διαθέτει ανεπτυγμένο λογισμικό για την διαχείριση και επιδημιολογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό σύστημα προειδοποίησης σε περιπτώσεις μη αναμενομένων αποτελεσμάτων αντοχής. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα προσαρμογής σε νέους κανόνες της CLSI ή EUCAST ανά πάσα στιγμή 8. Να είναι συμβατό με το LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Είδος εξέτασης Μ.Μ. Άμφισσα 1 Αντιδραστήρια, αναλώσιμα και πλάκες για ταυτοποίηση προσδιορισμό MIC gram αρνητικών 2 Αντιδραστήρια, αναλώσιμα και πλάκες για ταυτοποίηση προσδιορισμό MIC gram θετικών test 800 Test 200 Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΥΡΩΝ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ [Δύο κύριοι (Λαμία, Άμφισσα) και ένας εφεδρικός (Λαμία)] 1. H διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη παρουσίας χειριστή. 2. Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος 1,000-1, Όλα τα απαιτούμενα προσφερόμενα αντιδραστήρια, βαθμονομητές κ.λπ. να είναι έτοιμα προς χρήση και να φορτώνονται εφάπαξ. 4. Να είναι συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων για να μην διακόπτεται η διαδικασία ρουτίνας. 5. Να μην υπάρχουν φαινόμενα επίδρασης αποτελέσματος από δείγμα σε δείγμα (Carry over) κατά τη λειτουργία του αναλυτή σε συνθήκες ρουτίνας. 6. Να κάνει αυτόματη ανάδευση του δείγματος πριν τη δειγματοληψία. 7. Να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική διακριτική ικανότητα και γραμμικότητα στις κάτωθι παραμέτρους: πρωτεΐνες νιτρικά λευκοκυτταρική εστεράση αιμοσφαιρίνη γλυκόζη χολερυθρίνη ουροχολινογόνο κετονικά σώματα ph χρώμα ειδικό βάρος όψη 8. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης της θερμοκρασίας αντίδρασης στο αποτέλεσμα της μέτρησης όλων των μετρούμενων παραμέτρων (συγκρίσιμα αποτελέσματα σε διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης). 9. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων. 10. Να μην απαιτεί την χρήση ειδικών σωληναρίων για τα δείγματα και να μπορεί να δεχθεί επείγοντα δείγματα. 11. Να δέχεται τη μικρότερη δυνατή ποσότητα Αντιδραστηρίων. 12. Να έχει ενσωματωμένο εκτυπωτή & Βar code reader. 13. Να είναι συμβατό με το σύστημα LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Εξέταση ούρων με αυτόματο αναλυτή βιοχημικών παραμέτρων δείγμα Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 6. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΥΡΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Γενικές προδιαγραφές 1. Ο αναλυτής να είναι ημιαυτόματος. 2. Να προσδιορίζει άμεσα και με τη μέγιστη γραμμικότητα 10 χημικές παραμέτρους στα δείγματα: γλυκόζη, χολερυθρίνη, κετονικά σώματα, ειδικό βάρος, αιμοσφαιρίνη, ph, λεύκωμα, ουροχολινογόνο, νιτρώδη, πυοσφαίρια και επιπλέον να αναφέρει αυτόματα χροιά. 3. Να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης της ταινίας από το χειριστή, για επιβεβαίωση του αποτελέσματος και εναλλακτική λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή. 4. Η βαθμονόμηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα, χωρίς επιπλέον αναλώσιμο. 11 από 13

12 5. Η διαδικασία μέτρησης να είναι απλή και να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις από το χειριστή. Η μέτρηση του δείγματος να ξεκινήσει αυτόματα με την τοποθέτηση της αντιδραστήριας ταινίας. 6. Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή και να συνοδεύεται από εξωτερικό εκτυπωτή και Η/Υ. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με πρόγραμμα μηχανοργάνωσης εργαστηρίου. 7. Οι μετρήσεις να γίνονται σε εύρος nm (υπεριώδες υπέρυθρο) για μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων. 8. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη ειδικού αναλώσιμου για ποιοτικό έλεγχο, καθώς και πιστοποιητικών διασφάλισης της αξιοπιστίας του αναλυτή και των ταινιών μέτρησης, σίγουρα να διαθέτει πιστοποιητικά σήμανσης CE mark, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. 9. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σύμβασης ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Νοσοκομείο Καρπενησίου δείγμα Κέντρο Υγείας Αταλάντης Δείγμα Κέντρο Υγείας Μακρακωμης Δείγμα Κέντρο Υγείας Στυλίδας Δείγμα Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ α/α Περιγραφή είδους Καρπενήσι 1 Πιπέτες ΤΚΕ μιας χρήσης, πλαστικές, βαθμονομημένες, με έμβολο Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή κενού, με πιεστό ελαστικό πώμα, διαστάσεων 13Χ75 mm αναρροφούμενη ποσότητα 3,5 έως 4 ml με ζελ αρίστης ποιότητας. Τα σωληνάρια και το ζελ να είναι αρίστης ποιότητας ώστε να χρησιμοποιούνται απευθείας στον βιοχημικό αναλυτή, χωρίς να χρειάζεται μετάγγιση του ορού του αίματος σε άλλο σωληνάριο. Να προσκομισθεί απαραιτήτως δείγμα ούτως ώστε να ελεγχθεί η άριστη ποιότητα του ζελ, δηλ. ο τέλειος διαχωρισμός ζελ και ορού αίματος μετά τη φυγοκέντρηση. 3 Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή, χωρίς χείλος, χωρίς πώμα, με κωνικό πυθμένα διαστάσεων 103Χ17 mm και χωρητικότητας ml. 4 Γυάλινα σωληνάρια WASSERMAN, διαστάσεων 100Χ12-13 mm και χωρητικότητας 8 ml, χωρίς χείλος, διαφανή, χωρίς πώμα Ρύγχη κίτρινα μόνο για αυτόματες πιπέτες σταθερού όγκου 100μl τύπου microlit Αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες χωρίς ετικέτα, μεγάλης καθαρότητας. Να σταλεί δείγμα ώστε να ελεγχθεί η καθαρότητα τους. 7 Καλυπτρίδες 24 Χ 24, μεγάλης καθαρότητας, ανά 50 αν είναι δυνατόν. Να προσκομισθεί δείγμα για να ελεγχθεί η καθαρότητά τους. 8 Αντικειμενοφόρες πλάκες πλαστικές, μιας χρήσης, των 10 βυθισμάτων, με ενσωματωμένη καλυπτρίδα, ειδικές για τη μικροσκοπική εξέταση των ούρων Πιπέτες PASTEUR του 1ml πλαστικές, μιας χρήσης Ρύγχη μπλε που να ταιριάζουν σε αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου ml τύπου transterpette. 11 Βαμβακοφόροι στυλεοί αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 40Χ40 mm Περιχειρίδες για αιμοληψία. Εύχρηστες, ευκόλως αφαιρούμενες και καλές ποιοτικώς Πλαστικά σωληνάρια δοκιμαστικά μιας χρήσης διαφανή, χωρίς χείλος, στρογγυλού πυθμένα PS 5 ml για Coombs με πώμα (75Χ12). 15 Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή κενού με πιεστό ελαστικό πώμα διαστάσεων 100mmx13mm Σκαρφιστήρες από 13

13 α/α Περιγραφή είδους Καρπενήσι 17 Σωληνάρια αιμοληψίας πλαστικά, μιας χρήσης, κενού, με αποσπώμενο πιεστό ελαστικό πώμα που να διαπερνάται από βελόνα αναρρόφησης αυτόματου αιματολογικού αναλυτή για ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ των 3 ml με EDTA potassium σε στερεά μορφή και σε συγκέντρωση 1,5/ml αίματος. 18 Σωληνάρια αιμοληψίας πλαστικά, μιας χρήσης, κενού, με αποσπώμενο πιεστό ελαστικό πώμα που να διαπερνάται από τη βελόνα αιμοληψίας για ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ των 6 ml με EDTA σε στερεά μορφή Σωληνάρια με EDTA για παιδιατρικά δείγματα των μl Σωληνάρια αιμοληψιών πλαστικά μιας χρήσης του 1ml για ΤΚΕ με CITRATE SODIUM Σωληνάρια αιμοληψιών πλαστικά μιας χρήσης, κενού, με CITRATE de SODIUM των 2-2,5 ml αίμα για έλεγχο πηκτικότητας, με πιεστό ελαστικό πώμα. 22 Σωληνάρια μικροαιματοκρίτου ηπαρινισμένα Σωληνάρια με υλικό μεταφοράς μόνο για αερόβιες καλλιέργειες, συνοδευόμενα από στυλεό αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία, π.x Stuart, 24 Κρικοφόροι στυλεοί 10λ μιας χρήσεως αποστειρωμένοι Όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η Συμφερότερη προσφορά, κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης συμπληρώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ο ακόλουθος πίνακας: ΟΜΑΔΑ Α. (30%) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Β. (70%) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α1. Συμφωνία προσφερομένου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές 30% Β1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Β2. Ποιότητα εξυπηρέτησης και τεχνικής βοήθειας μετά την πώληση, εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 30% 30% Β3. Χρόνος παράδοσης 10% ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η Επιτροπή προτείνει: το Άρθρο 2 του Μέρους Β που αφορά Αντιδραστήρια Ανοσολογικού Αναλυτή για το Νοσοκομείο Λαμίας και να υπαχθεί σε ξεχωριστό διαγωνισμό Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων το Μέρος Γ: Αναλώσιμα να υπαχθεί σε ξεχωριστό διαγωνισμό αναλωσίμων εργαστηρίων για λόγους ομοιογένειας των διαγωνισμών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παπούλια Ε. Μπακόλα Δ. Κιουβέλλη Ε. Καλιακμάνη Σ. Κρικζώνης Κ. 13 από 13

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία 22 /01/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/1830 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία:10-3-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5678 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. ηµόσια ιαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 19575/14-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού για τον έλεγχο της αντοχής των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τον προσδιορισμό Μ.Ι.C.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 19.11.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 14035 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2 Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ταινίες μακροσκοπικής εξέτασης ούρων 9-10 παραμέτρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Να μετρώνται τουλάχιστον ph, Ειδικό βάρος, Αιμοσφαιρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Ε+Ε ΔΕΡΚΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΕΛΛΕΝΚΟ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ BIOSNA

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδας Π/Υ: 100.000,00 Π.Τ. ΤΕΜ 0,180 17.1.146 3.500 500 300 4.300 ΤΕΜ 0,084 16.4.163 90.000 0 25.000 115.000

Χαλκιδας Π/Υ: 100.000,00 Π.Τ. ΤΕΜ 0,180 17.1.146 3.500 500 300 4.300 ΤΕΜ 0,084 16.4.163 90.000 0 25.000 115.000 ΑΝΑ. 1 PARAFILM 5χ10 ΤΕΜ 6,900 16.2.75 3 5 2 10 2 3 4 5 6 7 8 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ [01-29-01-0023]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας Θέμα: Σχετ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4800 Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ:12.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 152.000,00

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4800 Γ.Ν. - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ:12.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 152.000,00 1 PARAFILM 5χ10 ΤΕΜ 6,900 16.2.75 2 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΤΕΜ 0,100 17.1.146 3 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ [01-29-01-0023] ΤΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 40/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 40/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 25/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Μη Χηµικά Ιατρικά Αναλώσιµα Υλικά µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών μη χημικού ιατρικού αναλώσιμου υλικού και αιματολογικού συσκέφτηκε στις 03-06-2015 και συνέταξε τα παρακάτω για προμήθεια μη χημικού ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 0 Ιουλίου 204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :783 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 215/25-02-2015 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ:1403/26-05 Ημερομηνία:26/05/2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 93/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 93/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 93/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Καλλιέργειες Μικροβιολογίας, CPV: 33698100-0)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ Δοχεία απόρριψης βελονών πλαστικά με καπάκι 4,2 lt (διπλό κλείσιμο ασφαλείας) Δοχεία απόρριψης βελονών πλαστικά με καπάκι 6,2 lt (διπλό κλείσιμο ασφαλείας) CUPS Cups ορών 0,5 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6 1 ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ τροχισμένες & πλυμένες 75Χ25mm 2 3 ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Να φέρουν σήμανση CE και IVD. Να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α/Α 1 16.4.88 ΣΩΛΗΝ.VAC.ΚΙΤΡΙΝΑ 5ML ΜΕ GEL ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ Τεχνικές προδιαγραφές Αυτόματου Ανοσοχημικού αναλυτή με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (ΠΠΥΥ 2012-CPV 33793000-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (ΠΠΥΥ 2012-CPV 33793000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 18661/2-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 Η ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΠΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η μικροβιακή καταλληλότητα του νερού ελέγχεται με την καταμέτρηση των μικροβιακών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι μικροοργανισμοί, οι

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/03/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 20/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 22116 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. διακήρυξης 127/10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. διακήρυξης 127/10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝIKO ΝΟΣOKOMEIO ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ` ΑΘΗΝΑ, 09-05-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΠΥΥ2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 115.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΠΥΥ2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 115. 1 PARAFILM ΤΕΜ 6 6,300 2 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ. ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 2.400 0,1000 3 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 1.500 0,250 4 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΑΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 42 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02.06.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6638 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Προς Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης Αριθ. Πρωτ. 8219 Θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος Στις εξετάσεις αιμοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 15-01-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 678 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Σητεία 23-04-2013. Αριθµ.Πρωτ: 1336 Βαθ. Προτερ/τας. Ταχ. /νση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Σητεία 23-04-2013. Αριθµ.Πρωτ: 1336 Βαθ. Προτερ/τας. Ταχ. /νση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 23-04-2013 Αριθµ.Πρωτ: 1336

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ.118 55 ΤΟΠΟΣ: Aθήνα Πληροφορίες: κα Μ.Καρυδοπούλου, ιοικητική&τεχνική Στήριξη Ιδρυµατικού Έργου ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιτσά 05-07-2013 Αρ. πρωτ.λ2/οικ.6444. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: «Αναλώσιμο υλικό εργαστηρίων» ΑΡΙΘ.

Γιαννιτσά 05-07-2013 Αρ. πρωτ.λ2/οικ.6444. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: «Αναλώσιμο υλικό εργαστηρίων» ΑΡΙΘ. ΑΔΑ:ΒΛ4Ρ4690Β6-3Ο8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ 13PROC001533929 : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών 2013-07-08 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αναλυτής: 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220 V, 2. Nα είναι σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή του Νοσ/μείου Διοικητή του Νοσoκομείου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-09-2014 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 1274/2-07-2013 Πράξη του ΠΡΟΣ: Τον Διοικητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 64 09 000,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 Οµάδα 1:Αντιδραστήρια Γυαλικά Α/Α Είδος* Συσκευασία Ποσότητα 1 CYCLOHEXIMIDE FOR BIOCHEMISTRY 5GR 1 2 TIPS EPPENDORF ΚΙΤΡΙΝΑ PAK /1000

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου.

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η θέση του οργάνου πρέπει να παραµένει σταθερή. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του µικροσκοπίου και ρυθµίστε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 21102/4-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΣ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται με την υπογραφή της σύμβασης να προσφέρουν (πιστοποιημένα δύο νέους (μη χρησιμοποιημένους) αιματολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Β ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι κλινικά σημαντική η ταυτοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών

Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Εργαστηριακή καλλιέργεια μικροοργανισμών Η μελέτη των μικροοργανισμών απαιτεί συνήθως την καλλιέργεια τους στο εργαστήριο Γίνεται χρήση στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 18-06-2015 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 219/25-02-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/07/14 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/07/14 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 23/06/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ κωδ. CPV 33141613-0 4.000,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΣΑΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ κωδ. CPV 33141613-0 4.000,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γρεβενά, 13 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 8154 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Eπείγουσα έρευνα αγοράς για άµεση προµήθεια υγειονοµικού και εργαστηριακού υλικού.

ΘΕΜΑ : Eπείγουσα έρευνα αγοράς για άµεση προµήθεια υγειονοµικού και εργαστηριακού υλικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 12-02-2013 Αριθµ.Πρωτ: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος (CPD ή CP2D, 450 ml με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών.

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ή παροχή υπηρεσίας εξωσυμβατικών ειδών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ > ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ.: Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΥΥ 2010 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΠΥΥ 2010 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-308766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ 2.2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ MICRODRIP 2.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 83/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 83/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 83/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/114/184040/Σ.536/15 Μαι. 2015/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, την διενέργεια Μειοδοτικού ιαγωνισµού (συνοπτικές διαδικασίες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ MANUAL ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ MANUAL ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ MANUAL ΧΡΗΣΗ Σελίδα 1 από 12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. Γενικά : Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

23-05-2014 23-05-2014

23-05-2014 23-05-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Ε.Κ.Α.Β. 7 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 13/05/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ N13 03-02-2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤ Η ΤΑΙΝΙΑ (ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ) ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΙ Διπλοί Ασκοί με CPDA ή CPDA-1, 450 ml για ερυθρά 35 ημερών και έναν δορυφορικό ασκό, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 29 η /2012. Πρόχειρος. Χαμηλότερη τιμή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης Έχοντας υπόψη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 29 η /2012. Πρόχειρος. Χαμηλότερη τιμή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης Έχοντας υπόψη: ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-308766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΑ 1 Π 39663 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΤΟΥ ΤΕ 100 1045,5 1. Αποστειρωμένη σύριγγα εγχύσεως σκιαγραφικού των 200 ml υψηλής πίεσης (1200 psi) με σωλήνα αναρρόφησης, ταχείας πλήρωσης για μηχάνημα MEDTRON ACCUTRON. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 3-0, 45, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 2) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ

1) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 3-0, 45, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 2) ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Σητεία 8-6-2011 Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Μαυρικάκη

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 14/10/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 14/10/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 14/10/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 19440 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας.

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας. Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας. Καλλιεργητικά (θρεπτικά) υλικά Τεχνητά υλικά που περιέχουν θρεπτικές ουσίες και παράγοντες κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Δρ. Ε.Τρίκκα-Γραφάκου Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Όροι Πρόσκλησης Συµµετοχής. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Όροι Πρόσκλησης Συµµετοχής. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Α ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι εφικτή η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΓΕΝΙΚΑ Αγορά για το Παθολογοανατομικό Τμήμα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μεταλλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα