ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σήμερα 18-Ιαν-12, συνεδρίασε η ορισθείσα με την με αρ. πρωτ. Β/31663/ απόφ. Δκτη του Γ. Ν. Λαμίας Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών για το διαγωνισμό «Αντιδραστήρια Μικροβιολογικών Εξετάσεων», αποτελούμενη από τα εξής μέλη: Παπούλια Ευθυμία... Γ. Ν. Άμφισσας Μπακόλα Δήμητρα... Γ. Ν. Λαμίας Κιουβέλη Έλλη... Γ. Ν. Καρπενησίου Καλιακμάνη Σπυριδούλα... Γ. Ν. Άμφισσας Κρικζώνης Κων/νος... Γ. Ν. Λαμίας η οποία και συνέταξε το κάτωθι Πρακτικό: Γενικές προδιαγραφές: εμπειρία κυρίως από ελληνικά νοσοκομεία και ελλαδικό χώρο (να κατατεθεί σχετικός κατάλογος). Οι προσφορές δίνονται μεμονωμένα ανά είδος αλλά για το σύνολο των νοσοκομείων ή αθροιστικά για είδη για το σύνολο των νοσοκομείων όπου αυτό απαιτείται για εύκολο προσδιορισμό μειοδότη. ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1.1. Θρεπτικά υλικά σε σκόνη 1. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 Blood agar base 500gr τεμ 3 2 Mac Conkey agar without c/v 500gr τεμ 4 3 Chapman agar 500gr τεμ 2 4 Mueller Hinton agar 500gr τεμ 3 5 Sabouraud agar 500gr τεμ 2 6 Salmonella-Shigella agar 500gr τεμ 2 Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της ποσότητας. Η προσφορά όλων των ζητούμενων ειδών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά σε έτοιμη μορφή τρυβλίων 1. Τα παρακάτω υλικά να προσφερθούν σε συσκευασίες των petri (το μέγιστο), διαμέτρου 9cm εκτός όπου ζητείται διαφορετικά, συσκευασμένα ανά ένα. 2. Να είναι υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη και να γίνεται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής. 3. Να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης. 4. Να υπάρχει απαραίτητα σήμανση σε κάθε τρυβλίο (αναγραφή της ονομασίας του). Η σήμανση CE / ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 1 Anaerobe Blood Agar με βιταμίνη Κ και αυξητικούς παράγοντες και προσθήκη βανκομυκίνης και αμινογλυκοσίδης τρυβλίο

2 2 Anaerobe CNΑ Blood Agar τρυβλίο Blood Agar +5% Sheep Blood τρυβλίο Chocolate Agar with Isovitalex τρυβλίο Mycoplasma agar A7 τρυβλίο XLD agar τρυβλίο MacConkey Agar Nr 3 τρυβλίο MacConkey Agar Nr 2 τρυβλίο Mannitol Salt Agar τρυβλίο Mueller Hinton Agar 150 mm round τρυβλίο Mueller Hinton Agar 90 mm round τρυβλίο Mueller Hinton Agar 120 mm square τρυβλίο Sabouraud Dextrose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol τρυβλίο SS Agar τρυβλίο Εκλεκτικό υλικό για απομόνωση ειδών Campylobacter 16 Blood Agar/Mac Conkey Agar Νο 2, διχοτομούμενα τρυβλίο τρυβλίο Gardnerella agar τρυβλίο Όλα τα έτοιμα τρυβλία κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά σε έτοιμη μορφή σε σωληνάρια Να προσφερθούν υλικά σε σωληνάρια περιεκτικότητας 3-10 ml σε συσκευασία σωληναρίων. Ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι περιορισμοί που ζητήθηκαν για τα τρυβλία. CE mark / ISO να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά. 1 Kligler Iron Agar, κεκλιμένο σωληνάριο Thioglycolate Broth με βιταμίνη Κ και αιμίνη (5ml) σωληνάριο Selenite F Broth σωληνάριο Trypticase Soy Broth σωληνάριο Urease Broth σωληνάριο Esculine agar σωληνάριο Dermatophyte test agar με κεκλιμένη επιφάνεια σωληνάριο Όλα τα σωληνάρια κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά για Μycoplasma/Ureaplasma α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Τεστ ανίχνευσης Μycoplasma/Ureaplasma από γυναικολογικά και ουρολογικά δείγματα με ταυτόχρονο έλεγχο ευαισθησίας και μικροβιακού φορτίου. Η ανάγνωση του αποτελέσματος να γίνεται οπτικά, χωρίς προσθήκη αντιδραστηρίου, σε ώρες. Να προσφερθεί πλήρες kit (υλικά δειγματοληψίας, μεταφοράς, αρνητικός και θετικός μάρτυρας, ταυτοποιητικό υλικό, συνοδά αντιδραστήρια). Το είδος αυτό κατακυρώνεται μεμονωμένα στο μειοδότη test από 13

3 α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 MYCOTEST ΖΩΜΟΙ για ταυτοποίηση και ημι ποσοτική ανίχνευση ουρογεννητικών μυκοπλασμάτων (1x2) Το είδος αυτό κατακυρώνεται μεμονωμένα στο μειοδότη. test ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΑ Τα σακουλάκια να είναι διαφανή από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό και να κλείνουν ερμητικά. Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση των φακέλων που προκαλεί υδρατμούς. Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι resazurin, οι συνθήκες να δημιουργούνται με την μέθοδο ascorbic acid για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων. Να μπορούν να επωαστούν ως και 5 τρυβλία/σακουλάκι για τα αναερόβια, 2-4 τρυβλία για τις άλλες συνθήκες. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι χρόνοι που αναπτύσσονται οι συνθήκες. Να διαθέτουν CE mark / ISO, να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Σακουλάκια πλαστικά + γεννήτριες αναεροβίων συνθηκών + clips 2 Σακουλάκια πλαστικά με αυτόματο κλείστρο + γεννήτριες αναεροβίων συνθηκών + δείκτη αναεροβίων συνθηκών (σετ) 3 Φάκελοι συνθηκών για αναερόβια σε τζάρα, χωρίς καταλύτη, συμβατοί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό 4 Φάκελοι παραγωγής μικροαερόφιλων συνθηκών για κ/α Campylobacter τεμ τεμ φακ τεμ Δείκτες αναεροβίων συνθηκών,. τεμ Σακουλάκια πλαστικά + γεννήτριες CO2 10% + clips τεμ Φάκελοι συνθηκών για ατμόσφαιρα CO2 10% τεμ Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 3. ΧΡΩΣΕΙΣ Nα έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης.να είναι σταθερές (stabilized) ως την ημερομηνία λήξεως. Να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά CE mark / ISO Αιματολογικές χρώσεις 1 Χρώση May Grunwald (σε συσκευασία των 500 ή 1000 ml) lt Χρώση Giemsa (σε συσκευασία των 250 ή 500 ml) lt Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε ένα προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή τιμή(μειοδότη), είναι υποχρεωτική η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών Μικροβιολογικές χρώσεις ΛΑΜΙΑ 1 Gram kit πλήρες, 4x250 ml kit Crystal violet solution για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt Lugol για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt από 13

4 4 Αποχρωματιστικό για χρώση Gram lt Safranin για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt 7 7 Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή(μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ (DROPPER) 1 Λακτοφαινόλη cotton blue dropper φιαλίδιο Oxidase Reagent dropper φιαλίδιο Indole reagent dropper φιαλίδιο Desoxycholate Reagent dropper φιαλίδιο Dobell & O'Connor's iodine Stain dropper φιαλίδιο % Potassium Hydroxide reagent dropper φιαλίδιο Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή(μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. ΛΑΜΙΑ 5. XHMIKA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ 1 Χρώση Brilliant Cresyl Blue για δικτυοερυθροκύτταρα, σε συσκευασία των ml 2 Διάλυμα για ρευστοποίηση πτυέλων βρογχικών εκκρίσεων kit 3 3 ml Blue de methylene ml Acetic acid 100% lt Immersion oil (συσκευασία μικρότερη των 100ml) 6 Παραφινέλαιο (συσκευασία μικρότερη των 100ml) ml ml Dimethyl sulfoxide 99.9% 100 ml τεμ Phenylboric acid 1g τεμ EDTA 0,1M τεμ PH ταινίες ταινία Πλήρες Ziehl Neelsen kit με αποχωματιστικό (3x ml) kit Αποχρωματιστικό για χρώση Ziehl Neelsen lt MIF χρώση για παρασιτολογική κοπράνων τεστ Diethyl ether lt Glycose -D(t)anhydre kgr Methanol PA lt Η 2Ο 2 3% 100ml φιαλίδιο 2 2 Μειοδότης κατά είδος ενιαία (στο σύνολο των νοσοκομείων). 4 από 13

5 6. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Σύστημα Manual Ταυτοποίησης 1. Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software. 2. Να τυποποιούνται τα ζητούμενα μικρόβια με επαρκή υποστρώματα για αξιόπιστη τυποποίηση. 3. Εύχρηστο κατά τον εμβολιασμό. 4. Εύκολη ανάγνωση με διακριτές χρωμογόνες αντιδράσεις. 5. Εκσυγχρονισμένη βάση δεδομένων για ερμηνεία των αποτελεσμάτων, διάθεση δωρεάν λογισμικού ή κατάλληλου βιβλίου ερμηνείας των αποτελεσμάτων. 6. Ημερομηνίες λήξης 7-12 μηνών. 7. Η ανάγνωση να γίνεται σε ώρες μετά τον εμβολιασμό. 8. Να διαθέτουν CE mark / ISO. 9. Να διατεθούν τα απαραίτητα συμπληρωματικά υλικά, αντιδραστήρια και αναλώσιμα σε επαρκή ποσότητα για τη πραγματοποίηση των test. ΛΑΜΙΑ 1 G( ) εντεροβακτηριακά test G( ) αζυμωτικά test Στρεπτόκοκκοι test Σταφυλόκοκκοι test Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 7. MANUAL TEST Για κάθε ζητούμενη εξέταση να προσφερθεί μόνο ένα είδος και συσκευασία, το οποίο και να πληροί τις προδιαγραφές. Μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα ανά είδος τεστ, (να αναφερθούν) Μεγάλη ημερομηνία λήξης, Γενικά όπου διενεργείται έλεγχος περισσότερων ιδιοτήτων ταυτόχρονα από το ίδιο δείγμα να δοθεί το κόστος εξέτασης ενός δείγματος για όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους του kit. Να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά CE mark / ISO Όπου χρησιμοποιούνται αντιοροί για διάφορα αντιγόνα του μικροοργανισμού θα επιλέγονται αντιοροί της ίδιας εταιρείας για την μέθοδο Lancefield (Strep kit) να αναφερθεί ειδικότητα (επιθυμητό 100%) για τους Group D Για Meningitis kit να ελέγχει 6-7 βακτηριακά αντιγόνα (και οπωσδήποτε τον Μηνιγγιτιδόκοκκο), απευθείας από το ENY με ενιαία μέθοδο για όλα τα μικρόβια, Μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα Για Οροδιάγνωση ΛΑΜΙΑ 1 Καταλάση με μπλε χρωστική φλ. έως 5ml ml Latex για ανίχνευση κοαγκουλάσης, με χρωστική για καλύτερη αξιολόγηση της συγκόλλησης των 1-3ml 3 Latex για την τυποποίηση ομάδων β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων (A,B,C,D,G,F) test kit Meningitis kit για ΕΝΥ, 7 μικρόβια kit Αντιορός πολυδύναμος, για Shigella dysenteriae, sonnei και flexneri για ταυτοποίηση του μικροβίου από καλλιέργεια των 1-3ml 6 Αντιορός Salmonella για ταυτοποίηση του μικροβίου από καλλιέργεια a) O polyvalent, Α S, των 1-3 ml b) H polyvalent, 1 2, των 1-3 ml Μειοδότης κατά είδος ενιαία σε όλα τα νοσοκομεία. kit kit έκαστο από 13

6 7.2. Τιτλοποίηση Ορολογικών Εξετάσεων με Latex Wright-Widal 1 Rose bengale με + μάρτυρα 1ml kit Βruccela abortus 5ml ποιοτ.& ημιπ.σε πλάκα και σωλ. φιαλίδιο Typhi 0 ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Typhi H ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Para B(O) ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Para A(O) ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Brucella melitensis 5ml ποιοτ.& ημιπ.σε πλάκα και σωλ φιαλίδιο 2 2 Όλα τα είδη της κατηγορίας wright-widal κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Λοιπά ορολογικά με latex ΛΑΜΙΑ 1 Monotest latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα κατά προτίμηση με ετερόφιλα αντισώματα ίππου test RPR latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test CRP latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test R.F. latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test ASTO latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test D Dimer ανοσοχρωματογραφία ή Latex test Να υπολογισθεί και να δοθεί ο ακέραιος αριθμός συσκευασιών για τη διεξαγωγή των ζητουμένων εξετάσεων ανά Νοσοκομείο. Μειοδότης κατά είδος επί του ακεραίου αριθμού συσκευασιών συνολικά. 8. ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ONE STEP TEST Ανοσοχρωματογραφία: Να προσφέρονται Kit με όλα τα απαιτούμενα για την διενέργεια της εξέτασης (αντιδραστήρια, +/- μάρτυρας, στυλεοί λήψης του δείγματος). Επιθυμητή υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και Κit σε μορφή πλάκας με μεγάλη ημερομηνία λήξης. 1 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση Rotavirus και Adenovirus στα κόπρανα 2 Serum-Urine pregnancy test-β- HC(ανοσοχρωματογραφία) <= 10U/L 3 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση Chlamydia από γυναικολογικά και ουρολογικά δείγματα 4 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση E.coli O157 από καλλιέργημα κοπράνων. 5 Test ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα (ανοσοχρωματογραφία) test test test kit 2 2 test Η..Pylory test ανοσοχρωματογραφία test Test άμεσης ανίχνευσης στρεπτόκοκκου group-a σε φαρυγγικό επίχρισμα παρά την κλίνη του ασθενούς (εξέταση ενός βήματος) test από 13

7 8 Χλαμύδια kit (ανοσοχρωματογραφία) test IM λοιμ.μονοπυρ. (ανοσοχρωματογραφία) test Αντιγόνο ηπατίτιδος Β επί πλακός (HBS Ag) με μεγάλη ευαισθησία < η = 1ng/ml και μεγάλη ειδικότητα, με θετικό μάρτυρα. Να μη χρειάζεται αραίωση του ορού. Να δίνει το αποτέλεσμα εντός 5 λεπτών. test Να υπολογισθεί και να δοθεί ο ακέραιος αριθμός συσκευασιών για τη διεξαγωγή των ζητουμένων εξετάσεων ανά Νοσοκομείο. Μειοδότης κατά είδος επί του ακεραίου αριθμού συσκευασιών συνολικά. 9. ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (χωρίς συνοδό εξοπλισμό) Ευανάγνωστη οπτικά η θολερότητα τυχούσας μικροβιακής ανάπτυξης και επιθυμητή η άμεση χρώση gram από τη φιάλη. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αερόβια, με ρητίνες Τεμ Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αναερόβια, με ρητίνες Τεμ 200 Επιθυμητή η χορήγηση συνοδού εξοπλισμού ανάγνωσης αιμοκαλλιεργειών. Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 10. ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ KIRBY-BAUER Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές παγκόσμιων οργανισμών και να προσφερθεί η ενδεδειγμένη λίστα αντιβιοτικών με μέθοδο CLSI και EUCAST, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών αντιβιοτικών και διαγνωστικών δισκίων. Να προσφερθούν από δύο dispenser 12x12 (16 δισκίων), 150mm (12 δισκίων), 90mm (6-8 δισκίων). Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται σε μικρές συσκευασίες όχι πάνω από 250 δισκία ανά αντιβιοτικό και να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης (2-3 χρόνια). Για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. CE mark / ISO να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά Δίσκοι ελέγχου ευαισθησίας α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Καρπενήσι Σύνολο 1 Δίσκοι ελέγχου ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (Kirby Bauer) Διαγνωστικοί δίσκοι δισκίο Σε μικρές συσκευασίες 50 δισκίων (Optochine,Bacitracine 0,04, Bacitracine 10, Παράγοντας Χ δισκία κ.λπ.). 1 Διαγνωστικοί δίσκοι Δισκία νιτροσεφίνης για έλεγχο παραγωγής β-λακταμάσης δισκίο Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 11. ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΕΣ MIC Πλαστικοποιημένες ταινίες, διαβαθμισμένης MIC για ανθεκτικά ή απαιτητικά μικρόβια μικρής συσκευασίας (μικρότερη των 50 τεμαχίων), μακράς διάρκειας. Επιθυμητή η ατομική συσκευασία. 7 από 13

8 α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Gentamicin strip Linezolid strip Penicillin G strip Colistin strip Teicoplanin strip Vancomycin strip Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 12. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1. Να προσφερθούν ταινίες με τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική/ διακριτική ικανότητα στις κάτωθι παραμέτρους : πρωτεΐνες, νιτρώδη, λευκοκυτταρική εστεράση, αιμοσφαιρίνη, γλυκόζη, χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο, κετονικά σώματα, ph, ειδικό βάρος. 2. H ανάγνωσή τους να είναι εύκολη και απλή, και να είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου 1 λεπτό της ώρας). 3. Η κάθε συσκευασία να φέρει χρωματικό πρότυπο σύγκρισης της ταινίας. 4. Να φέρει CE mark σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα. ΑΜΦΙΣΣΑ α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα Καρπενήσι 1 Διαγνωστικές ταινίες για ανάλυση ούρων τουλάχιστον 10 παραμέτρων Κ.Υ. Αμφίκλειας Κ.Υ. Δομοκού Κ.Υ. Καμένων Βούρλων Σύνολο ταινία Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Προδιαγραφές αναλυτή: 1. Να επωάζει, να ανακινεί και να ελέγχει αυτόματα ανά 10 λεπτά τις καλλιέργειες. 2. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά σήματα. 3. Να βασίζεται σε ανίχνευση με δείκτες υψηλής ευαισθησίες, ευαίσθητους στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα ή την κατανάλωση οξυγόνου, ανάλογα με τα προς αναζήτηση μικρόβια. Να διατίθενται φιαλίδια: Αερόβια και αναερόβια ενηλίκων καθώς και παιδιατρικά με ουσίες αδρανοποίησης των αντιβιοτικών. 4. Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον μέγιστο δυνατόν αριθμό αλγορίθμων για αυξημένη ταχύτητα ευαισθησία. 5. Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό και συμπαγείς διαστάσεις με δυνατότητα επώασης αξιολόγησης περισσότερα των 100 φιαλιδίων ταυτόχρονα. 6. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής κατάστασης εντός του κλιβάνου. 7. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων (έως και 48 ώρες) χωρίς υστέρηση στην ευαισθησία του συστήματος. Να δίνει τη δυνατότητα μεταβολής του πρωτοκόλλου επώασης ανά φιαλίδιο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. 8. Να είναι δυνατή και εύκολη η ανάγνωση των παρασκευασμάτων θετικών καλλιεργειών με χρώση Gram. 8 από 13

9 9. Να υπάρχει δυνατότητα απ` ευθείας λήψης αίματος με τα κοινά συστήματα αιμοληψίας καθώς και με σύστημα Vacutainer υπό κενό. 10. Να μην απαιτείται τρύπημα ή άλλος ειδικός χειρισμός των φιαλιδίων πριν από την εισαγωγή τους στο κλίβανο. 11. Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης στείρων βιολογικών υγρών, χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αερόβια φιάλη Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αναερόβια φιάλη Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για παιδιατρικά φιάλη ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1. Να χρησιμοποιεί ευαίσθητη και αυτοματοποιημένη τεχνική ELISA με τελική μέτρηση φθορισμού για τον προσδιορισμό ανοσολογικών εξετάσεων. 2. Να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας 20 τεστ ταυτόχρονα τουλάχιστον. 3. Να έχει φιλικό στο χρηστή πρόγραμμα λειτουργίας και τη δυνατότητα ανάλυσης STAT, όπως και κατάστασης ετοιμότητας (Stand by) για 24ωρη λειτουργία. 4. Το σύστημα δειγματοληψίας να εγγυάται μηδενικές επιμολύνσεις από δείγμα σε δείγμα και από αντιδραστήριο σε αντιδραστήριο. 5. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων με γραμμικό κώδικα (bar code) για τη αποφυγή σφαλμάτων. 6. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση, σε μορφή monotest (για αποφυγή επιμολύνσεων και διατήρηση σταθερού κόστους ανά εξέταση και ασθενή ), σε μικρές και πλήρεις συσκευασίες, με μεγάλους χρόνους λήξεως. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα σχετικά χαρακτηριστικά. 7. Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απαιτήσεις σε βαθμονόμηση,ποιοτικό έλεγχο και συντήρηση και να μην απαιτούνται αναλώσιμα (κυβέττες, πλυστικά, κ.α.). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο τρόπος βαθμονόμησης, ποιοτικού ελέγχου και η συχνότητα συντήρησης. 8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων. 9. Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με το σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστήριου LIS και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. 10. Εάν κάποια εξέταση απαιτεί μικρό συνοδό εξοπλισμό και ειδικά αναλώσιμα να παραχωρηθούν χωρίς επιβάρυνση του νοσοκομείου. α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία 1 Toxoplasma IgG test Toxoplasma IgM Test Rubella IgG Test Rubella IgM Test CMV IgG Test CMV IgM Test Test Avidity/ Συνάφειας Toxoplasma test Test Avidity/ Συνάφειας CMV test EBV IgG test EBV IgM test EBV EBNA test Total IgE test Varicella Zoster IgG test C. difficile Toxin A & B test 500 Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 9 από 13

10 3. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ Προδιαγραφές συστήματος 1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες εμβολιασμού, επώασης, ανάγνωσης και απόρριψης των πάνελ εξέτασης. 2. Να έχει εργονομική και συμπαγή σχεδίαση. 3. Να ελαχιστοποιεί το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού και να έχει ταχεία έκδοση αποτελεσμάτων. 4. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης και επισήμανσης μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά. 5. Να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των αναλύσεων ταυτοποίησης. 6. Τα πάνελ του συστήματος να έχουν τις μικρότερες διαστάσεις για μικρότερο όγκο μολυσματικών αποβλήτων. Προδιαγραφές αντιδραστηρίων α) Γενικές προδιαγραφές 1. Να είναι έτοιμα προς χρήση, με εκτυπωμένα barcode για κάθε τεστ. 2. Να μην χρειάζεται προσθήκη αντιδραστηρίων για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. 3. Να είναι ασφαλή στη χρήση και στις επιμολύνσεις. 4. Να έχουν μικρό βάρος και μικρό όγκο αποβλήτων β) Ταυτοποιήσεις 1. Να ταυτοποιεί τα ζητούμενα Gram(+), Gram(-), απαιτητικά μικρόβια και μύκητες. 2. Οι πλάκες ταυτοποίησης να περιέχουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό από υποστρώματα δοκιμασιών. γ) Αντιβιόγραμμα 1. Η μεθοδολογία να βασίζεται στην αραίωση σε ζωμό και προσδιορισμό MIC. 2. Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι προτεινόμενες από διεθνείς οργανισμούς. δ) Ποιοτικός έλεγχος 1. Να διαθέτουν, όποτε χρειαστούν, kit εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου στελεχών ATCC για κάθε είδος ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος. Προδιαγραφές λογισμικού 1. Ο υπολογιστής να είναι πολλαπλών εφαρμογών, σε παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας. 2. Να έχει ειδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής. 3. Να είναι συμβατό με το LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Ταυτοποίηση μικροοργανισμών γενικά Test Αντιβιογράμματα (ΜΙC) Test Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 4. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & MIC ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 1. Να ταυτοποιεί τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια. 2. Να προσδιορίζει την MIC σε μεγάλο εύρος αντιβιοτικών (>20 ανά πλάκα) για τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια.να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των αντιβιοτικών καθώς και οι αραιώσεις αυτών, που εξετάζονται ανά πλάκα. 3. Η ταυτοποίηση και το τεστ ευαισθησίας θα πρέπει να γίνεται στην ίδια πλάκα τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια αντίστοιχα, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα ξεχωριστών πλακών. 4. Η δημιουργία του εναιωρήματος του μικροβίου καθώς και ο εμβολιασμός των πλακών να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με πρότυπα CLSI ή EUCAST 5. Το διάβασμα των πλακών και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα με φωτομετρική ανάγνωση. Η δυνατότητα ανάγνωσης και δια γυμνού οφθαλμού των αποτελεσμάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 6. Nα παρέχει αποτελέσματα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας σύμφωνα με κανόνες CLSI ή EUCAST με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια εντός 24 ωρών. 10 από 13

11 7. Να διαθέτει ανεπτυγμένο λογισμικό για την διαχείριση και επιδημιολογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό σύστημα προειδοποίησης σε περιπτώσεις μη αναμενομένων αποτελεσμάτων αντοχής. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα προσαρμογής σε νέους κανόνες της CLSI ή EUCAST ανά πάσα στιγμή 8. Να είναι συμβατό με το LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Είδος εξέτασης Μ.Μ. Άμφισσα 1 Αντιδραστήρια, αναλώσιμα και πλάκες για ταυτοποίηση προσδιορισμό MIC gram αρνητικών 2 Αντιδραστήρια, αναλώσιμα και πλάκες για ταυτοποίηση προσδιορισμό MIC gram θετικών test 800 Test 200 Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΥΡΩΝ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ [Δύο κύριοι (Λαμία, Άμφισσα) και ένας εφεδρικός (Λαμία)] 1. H διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη παρουσίας χειριστή. 2. Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος 1,000-1, Όλα τα απαιτούμενα προσφερόμενα αντιδραστήρια, βαθμονομητές κ.λπ. να είναι έτοιμα προς χρήση και να φορτώνονται εφάπαξ. 4. Να είναι συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων για να μην διακόπτεται η διαδικασία ρουτίνας. 5. Να μην υπάρχουν φαινόμενα επίδρασης αποτελέσματος από δείγμα σε δείγμα (Carry over) κατά τη λειτουργία του αναλυτή σε συνθήκες ρουτίνας. 6. Να κάνει αυτόματη ανάδευση του δείγματος πριν τη δειγματοληψία. 7. Να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική διακριτική ικανότητα και γραμμικότητα στις κάτωθι παραμέτρους: πρωτεΐνες νιτρικά λευκοκυτταρική εστεράση αιμοσφαιρίνη γλυκόζη χολερυθρίνη ουροχολινογόνο κετονικά σώματα ph χρώμα ειδικό βάρος όψη 8. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης της θερμοκρασίας αντίδρασης στο αποτέλεσμα της μέτρησης όλων των μετρούμενων παραμέτρων (συγκρίσιμα αποτελέσματα σε διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης). 9. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων. 10. Να μην απαιτεί την χρήση ειδικών σωληναρίων για τα δείγματα και να μπορεί να δεχθεί επείγοντα δείγματα. 11. Να δέχεται τη μικρότερη δυνατή ποσότητα Αντιδραστηρίων. 12. Να έχει ενσωματωμένο εκτυπωτή & Βar code reader. 13. Να είναι συμβατό με το σύστημα LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Εξέταση ούρων με αυτόματο αναλυτή βιοχημικών παραμέτρων δείγμα Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 6. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΥΡΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Γενικές προδιαγραφές 1. Ο αναλυτής να είναι ημιαυτόματος. 2. Να προσδιορίζει άμεσα και με τη μέγιστη γραμμικότητα 10 χημικές παραμέτρους στα δείγματα: γλυκόζη, χολερυθρίνη, κετονικά σώματα, ειδικό βάρος, αιμοσφαιρίνη, ph, λεύκωμα, ουροχολινογόνο, νιτρώδη, πυοσφαίρια και επιπλέον να αναφέρει αυτόματα χροιά. 3. Να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης της ταινίας από το χειριστή, για επιβεβαίωση του αποτελέσματος και εναλλακτική λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή. 4. Η βαθμονόμηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα, χωρίς επιπλέον αναλώσιμο. 11 από 13

12 5. Η διαδικασία μέτρησης να είναι απλή και να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις από το χειριστή. Η μέτρηση του δείγματος να ξεκινήσει αυτόματα με την τοποθέτηση της αντιδραστήριας ταινίας. 6. Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή και να συνοδεύεται από εξωτερικό εκτυπωτή και Η/Υ. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με πρόγραμμα μηχανοργάνωσης εργαστηρίου. 7. Οι μετρήσεις να γίνονται σε εύρος nm (υπεριώδες υπέρυθρο) για μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων. 8. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη ειδικού αναλώσιμου για ποιοτικό έλεγχο, καθώς και πιστοποιητικών διασφάλισης της αξιοπιστίας του αναλυτή και των ταινιών μέτρησης, σίγουρα να διαθέτει πιστοποιητικά σήμανσης CE mark, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. 9. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σύμβασης ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Νοσοκομείο Καρπενησίου δείγμα Κέντρο Υγείας Αταλάντης Δείγμα Κέντρο Υγείας Μακρακωμης Δείγμα Κέντρο Υγείας Στυλίδας Δείγμα Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ α/α Περιγραφή είδους Καρπενήσι 1 Πιπέτες ΤΚΕ μιας χρήσης, πλαστικές, βαθμονομημένες, με έμβολο Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή κενού, με πιεστό ελαστικό πώμα, διαστάσεων 13Χ75 mm αναρροφούμενη ποσότητα 3,5 έως 4 ml με ζελ αρίστης ποιότητας. Τα σωληνάρια και το ζελ να είναι αρίστης ποιότητας ώστε να χρησιμοποιούνται απευθείας στον βιοχημικό αναλυτή, χωρίς να χρειάζεται μετάγγιση του ορού του αίματος σε άλλο σωληνάριο. Να προσκομισθεί απαραιτήτως δείγμα ούτως ώστε να ελεγχθεί η άριστη ποιότητα του ζελ, δηλ. ο τέλειος διαχωρισμός ζελ και ορού αίματος μετά τη φυγοκέντρηση. 3 Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή, χωρίς χείλος, χωρίς πώμα, με κωνικό πυθμένα διαστάσεων 103Χ17 mm και χωρητικότητας ml. 4 Γυάλινα σωληνάρια WASSERMAN, διαστάσεων 100Χ12-13 mm και χωρητικότητας 8 ml, χωρίς χείλος, διαφανή, χωρίς πώμα Ρύγχη κίτρινα μόνο για αυτόματες πιπέτες σταθερού όγκου 100μl τύπου microlit Αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες χωρίς ετικέτα, μεγάλης καθαρότητας. Να σταλεί δείγμα ώστε να ελεγχθεί η καθαρότητα τους. 7 Καλυπτρίδες 24 Χ 24, μεγάλης καθαρότητας, ανά 50 αν είναι δυνατόν. Να προσκομισθεί δείγμα για να ελεγχθεί η καθαρότητά τους. 8 Αντικειμενοφόρες πλάκες πλαστικές, μιας χρήσης, των 10 βυθισμάτων, με ενσωματωμένη καλυπτρίδα, ειδικές για τη μικροσκοπική εξέταση των ούρων Πιπέτες PASTEUR του 1ml πλαστικές, μιας χρήσης Ρύγχη μπλε που να ταιριάζουν σε αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου ml τύπου transterpette. 11 Βαμβακοφόροι στυλεοί αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 40Χ40 mm Περιχειρίδες για αιμοληψία. Εύχρηστες, ευκόλως αφαιρούμενες και καλές ποιοτικώς Πλαστικά σωληνάρια δοκιμαστικά μιας χρήσης διαφανή, χωρίς χείλος, στρογγυλού πυθμένα PS 5 ml για Coombs με πώμα (75Χ12). 15 Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή κενού με πιεστό ελαστικό πώμα διαστάσεων 100mmx13mm Σκαρφιστήρες από 13

13 α/α Περιγραφή είδους Καρπενήσι 17 Σωληνάρια αιμοληψίας πλαστικά, μιας χρήσης, κενού, με αποσπώμενο πιεστό ελαστικό πώμα που να διαπερνάται από βελόνα αναρρόφησης αυτόματου αιματολογικού αναλυτή για ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ των 3 ml με EDTA potassium σε στερεά μορφή και σε συγκέντρωση 1,5/ml αίματος. 18 Σωληνάρια αιμοληψίας πλαστικά, μιας χρήσης, κενού, με αποσπώμενο πιεστό ελαστικό πώμα που να διαπερνάται από τη βελόνα αιμοληψίας για ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ των 6 ml με EDTA σε στερεά μορφή Σωληνάρια με EDTA για παιδιατρικά δείγματα των μl Σωληνάρια αιμοληψιών πλαστικά μιας χρήσης του 1ml για ΤΚΕ με CITRATE SODIUM Σωληνάρια αιμοληψιών πλαστικά μιας χρήσης, κενού, με CITRATE de SODIUM των 2-2,5 ml αίμα για έλεγχο πηκτικότητας, με πιεστό ελαστικό πώμα. 22 Σωληνάρια μικροαιματοκρίτου ηπαρινισμένα Σωληνάρια με υλικό μεταφοράς μόνο για αερόβιες καλλιέργειες, συνοδευόμενα από στυλεό αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία, π.x Stuart, 24 Κρικοφόροι στυλεοί 10λ μιας χρήσεως αποστειρωμένοι Όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η Συμφερότερη προσφορά, κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης συμπληρώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ο ακόλουθος πίνακας: ΟΜΑΔΑ Α. (30%) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Β. (70%) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α1. Συμφωνία προσφερομένου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές 30% Β1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Β2. Ποιότητα εξυπηρέτησης και τεχνικής βοήθειας μετά την πώληση, εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 30% 30% Β3. Χρόνος παράδοσης 10% ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η Επιτροπή προτείνει: το Άρθρο 2 του Μέρους Β που αφορά Αντιδραστήρια Ανοσολογικού Αναλυτή για το Νοσοκομείο Λαμίας και να υπαχθεί σε ξεχωριστό διαγωνισμό Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων το Μέρος Γ: Αναλώσιμα να υπαχθεί σε ξεχωριστό διαγωνισμό αναλωσίμων εργαστηρίων για λόγους ομοιογένειας των διαγωνισμών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παπούλια Ε. Μπακόλα Δ. Κιουβέλλη Ε. Καλιακμάνη Σ. Κρικζώνης Κ. 13 από 13

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία:10-3-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5678 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ταινίες μακροσκοπικής εξέτασης ούρων 9-10 παραμέτρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Να μετρώνται τουλάχιστον ph, Ειδικό βάρος, Αιμοσφαιρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδας Π/Υ: 100.000,00 Π.Τ. ΤΕΜ 0,180 17.1.146 3.500 500 300 4.300 ΤΕΜ 0,084 16.4.163 90.000 0 25.000 115.000

Χαλκιδας Π/Υ: 100.000,00 Π.Τ. ΤΕΜ 0,180 17.1.146 3.500 500 300 4.300 ΤΕΜ 0,084 16.4.163 90.000 0 25.000 115.000 ΑΝΑ. 1 PARAFILM 5χ10 ΤΕΜ 6,900 16.2.75 3 5 2 10 2 3 4 5 6 7 8 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ [01-29-01-0023]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 25/2014 2. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 25/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Μη Χηµικά Ιατρικά Αναλώσιµα Υλικά µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών μη χημικού ιατρικού αναλώσιμου υλικού και αιματολογικού συσκέφτηκε στις 03-06-2015 και συνέταξε τα παρακάτω για προμήθεια μη χημικού ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα

ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα ROLLER 20 (Test1 family Analyzers) Πλήρως αυτόματος αναλυτής για τον προσδιορισμό ΤΚΕ Σε μόλις 20 δευτερόλεπτα Αποτελέσματα σε 20 δευτερόλεπτα, σχετικά με την κινητική της συσσωμάτωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΏΝ CPV 24931250-6 1 ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΠΛΕΣ τροχισμένες & πλυμένες 75Χ25mm 2 3 ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Να φέρουν σήμανση CE και IVD. Να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α/Α 1 16.4.88 ΣΩΛΗΝ.VAC.ΚΙΤΡΙΝΑ 5ML ΜΕ GEL ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

Για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 16/02/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (ΠΠΥΥ 2012-CPV 33793000-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 29/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (ΠΠΥΥ 2012-CPV 33793000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΠΥΥ2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 115.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡ/ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΥΥ2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΠΥΥ2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 115. 1 PARAFILM ΤΕΜ 6 6,300 2 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ. ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 2.400 0,1000 3 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤ.ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 1.500 0,250 4 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA ΤΩΝ 2,5ml ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΑΣΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ 42 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV

«Διενέργεια Β Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» (CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/03/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02.06.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6638 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 15-01-2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 678 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8598/27-06-2012 Οµάδα 1:Αντιδραστήρια Γυαλικά Α/Α Είδος* Συσκευασία Ποσότητα 1 CYCLOHEXIMIDE FOR BIOCHEMISTRY 5GR 1 2 TIPS EPPENDORF ΚΙΤΡΙΝΑ PAK /1000

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 18-06-2015 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 219/25-02-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΙ Διπλοί Ασκοί με CPDA ή CPDA-1, 450 ml για ερυθρά 35 ημερών και έναν δορυφορικό ασκό, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΣΚΩΝ ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος (CPD ή CP2D, 450 ml με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης των προβλημάτων στον τομέα της ανδρικής γονιμότητας Λεωφ. Κηφισίας 46 115 26 Αθήνα (2ος όροφος) Τηλ: 210 6452 172, 210 6400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ιωάννινα 02-10 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθ. Πρωτ. 17105 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Μικροβιακή Αντοχή Βασικοί ορισμοί Δραστικότητα αντιβιοτικού Αντοχή Μικροοργανισμού Μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΡΤΑΣ Άρτα,23-6-2014 Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ./47 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Γραφείο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Όροι Πρόσκλησης Συµµετοχής. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Όροι Πρόσκλησης Συµµετοχής. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 86/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 86/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 86/14 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ. 14/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Βελόνες Βιοψίας, CPV: 33141323-0) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Π Α Ν ΕΕ Π ΙΙ ΣΣ ΤΤ Η Μ ΙΙ Ο Θ ΕΕ ΣΣ ΣΣ Α Λ ΙΙ Α ΣΣ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Μ Η Μ Α ΙΙ Α ΤΤ Ρ ΙΙ Κ Η ΣΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2 )Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 Για ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη των πτηνών, η έγκαιρη επιβεβαίωση µε εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή Αρ. Σελίδας : 1 1940001 1 1 805040 CRYSTAL VIOLET ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml 5 ΛΙΤΡΑ 23 9,2 DELTALAB Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MenidiMedica www.menidimedica.gr, menidimedica@gmail.com Μενίδι Αιτ/νιας, Τ.Κ 30016, Τηλ. 26810-88000, 6976671376, 6976292146, Fax:26810-88000

MenidiMedica www.menidimedica.gr, menidimedica@gmail.com Μενίδι Αιτ/νιας, Τ.Κ 30016, Τηλ. 26810-88000, 6976671376, 6976292146, Fax:26810-88000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γάντια, Βαµβάκι, Χαρτοσέντονα, Προϊόντα καθαρισµού..σελ Σελ. 3 2. Αντικ. Πλάκες, Καλυπτρίδες, Μικροαιµατοκρίτης, νεφροειδή,χαρτοβάµβακας, Τρυβλία κενά Σελ Σελ.4 3. Σύριγγες, Βελόνες, Πεταλούδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΑ ΦΕΙΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 42000,00 1.1).ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ Α).ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-07-2014 ημέρα ΠEMΠTΗ και ώρα 10.30 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ειδικές ατμοσφαιρικές συνθήκες Ειδικά υλικά λήψης, μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002753850 2015-05-06

15PROC002753850 2015-05-06 15PROC002753850 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης

Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης Επιμέλεια : Dr Ιωάννης Δετοράκης ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 1,1 δισεκατομμύρια άτομα έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε καθαρό νερό. Το 2025 αριθμός των ατόμων θα φθάσει σε 2,7 δισ. Ηνωμένα Έθνη - Περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 23 204670-7 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 360/724030 ΧΑΙΔΑΡΙ 0/03/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεζούρες (λευκό καπάκι) Μαρκαδόρος

Μεζούρες (λευκό καπάκι) Μαρκαδόρος 1. Κυτταρική αναπνοή στο μύκητα Saccharomyces cerevisiae. 2. Παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό της ανάπτυξης και της κυτταρικής αναπνοής του μύκητα. 3. Μικροσκοπική παρατήρηση του μύκητα και της αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Τηλέφ: 2 891 5040-43 Fax: 2 891 5008 Καβούρι, 12 Φεβ 20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/20 1. Γνωρίζεται ότι η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Page 1 of 7 MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 23/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39004 / Gen-Probe Cat. No. 102840/2840) Page 1 of 9 MYCOBACTERIUM

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Ασφαλείς Εργαστηριακές Πρακτικές στη Λήψη, Μεταφορά και Παραλαβή Μικροβιολογικών ειγμάτων Μαθήματα Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 30/1/2008 Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ.

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ώρα 12.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11925 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βακτηριαιμίες, Bακτηριαιμία-συνδεόμενη με καθετήρες

Βακτηριαιμίες, Bακτηριαιμία-συνδεόμενη με καθετήρες Βακτηριαιμίες, Bακτηριαιμία-συνδεόμενη με καθετήρες Ελένη Πρίφτη Βιοπαθολόγος-κλινική μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα» Εισαγωγή Η ανίχνευση βακτηριαιμίας ή μυκηταιμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

DANAHER. DANAHER το 1999.

DANAHER. DANAHER το 1999. HACH LANGE Η συνεργασία δύο κορυφαίων οικογενειακών επιχειρήσεων που ακόµη µεγαλώνει!!! Ιδρύθηκε το 1942 από τους Clifford και Kathryn Hach στην Αϊόβα, στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Dr Bruno Lange

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη.

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 4-01-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Χρυσουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 09-04 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ταχ.Δ/νση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 Αθήνα Τ.Κ.11742 Τηλ. 2109225864 Fax. 2109241107 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 (Οξύτητα, Υπεροξείδια, Κ 232, Κ 270, ΔΚ) Αριστομένους 32, 12135 Περιστέρι Τηλ. : 2105785970, φαξ : 2105785973 E-mail: scientific@analytika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Κ. Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες

Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Ερμηνεία αποτελεσμάτων για μικροβιολογικές παραμέτρους και διορθωτικές ενέργειες Κατσιαφλάκα Άννα Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα Ιατρός Βιοπαθολόγος,Msc στη Δημόσια Υγεία Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PCR ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002508268 2014-12-29

14PROC002508268 2014-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μικροβιακή κινητική και λειτουργία Βιοαντιδραστήρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιοχημικό προφίλ Μικροοργανισμών (Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα