ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σήμερα 18-Ιαν-12, συνεδρίασε η ορισθείσα με την με αρ. πρωτ. Β/31663/ απόφ. Δκτη του Γ. Ν. Λαμίας Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών για το διαγωνισμό «Αντιδραστήρια Μικροβιολογικών Εξετάσεων», αποτελούμενη από τα εξής μέλη: Παπούλια Ευθυμία... Γ. Ν. Άμφισσας Μπακόλα Δήμητρα... Γ. Ν. Λαμίας Κιουβέλη Έλλη... Γ. Ν. Καρπενησίου Καλιακμάνη Σπυριδούλα... Γ. Ν. Άμφισσας Κρικζώνης Κων/νος... Γ. Ν. Λαμίας η οποία και συνέταξε το κάτωθι Πρακτικό: Γενικές προδιαγραφές: εμπειρία κυρίως από ελληνικά νοσοκομεία και ελλαδικό χώρο (να κατατεθεί σχετικός κατάλογος). Οι προσφορές δίνονται μεμονωμένα ανά είδος αλλά για το σύνολο των νοσοκομείων ή αθροιστικά για είδη για το σύνολο των νοσοκομείων όπου αυτό απαιτείται για εύκολο προσδιορισμό μειοδότη. ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1.1. Θρεπτικά υλικά σε σκόνη 1. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 Blood agar base 500gr τεμ 3 2 Mac Conkey agar without c/v 500gr τεμ 4 3 Chapman agar 500gr τεμ 2 4 Mueller Hinton agar 500gr τεμ 3 5 Sabouraud agar 500gr τεμ 2 6 Salmonella-Shigella agar 500gr τεμ 2 Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της ποσότητας. Η προσφορά όλων των ζητούμενων ειδών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά σε έτοιμη μορφή τρυβλίων 1. Τα παρακάτω υλικά να προσφερθούν σε συσκευασίες των petri (το μέγιστο), διαμέτρου 9cm εκτός όπου ζητείται διαφορετικά, συσκευασμένα ανά ένα. 2. Να είναι υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη και να γίνεται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής. 3. Να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία λήξης. 4. Να υπάρχει απαραίτητα σήμανση σε κάθε τρυβλίο (αναγραφή της ονομασίας του). Η σήμανση CE / ISO παραγωγής και διακίνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση. 1 Anaerobe Blood Agar με βιταμίνη Κ και αυξητικούς παράγοντες και προσθήκη βανκομυκίνης και αμινογλυκοσίδης τρυβλίο

2 2 Anaerobe CNΑ Blood Agar τρυβλίο Blood Agar +5% Sheep Blood τρυβλίο Chocolate Agar with Isovitalex τρυβλίο Mycoplasma agar A7 τρυβλίο XLD agar τρυβλίο MacConkey Agar Nr 3 τρυβλίο MacConkey Agar Nr 2 τρυβλίο Mannitol Salt Agar τρυβλίο Mueller Hinton Agar 150 mm round τρυβλίο Mueller Hinton Agar 90 mm round τρυβλίο Mueller Hinton Agar 120 mm square τρυβλίο Sabouraud Dextrose Agar with Gentamycin and Chloramphenicol τρυβλίο SS Agar τρυβλίο Εκλεκτικό υλικό για απομόνωση ειδών Campylobacter 16 Blood Agar/Mac Conkey Agar Νο 2, διχοτομούμενα τρυβλίο τρυβλίο Gardnerella agar τρυβλίο Όλα τα έτοιμα τρυβλία κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά σε έτοιμη μορφή σε σωληνάρια Να προσφερθούν υλικά σε σωληνάρια περιεκτικότητας 3-10 ml σε συσκευασία σωληναρίων. Ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι περιορισμοί που ζητήθηκαν για τα τρυβλία. CE mark / ISO να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά. 1 Kligler Iron Agar, κεκλιμένο σωληνάριο Thioglycolate Broth με βιταμίνη Κ και αιμίνη (5ml) σωληνάριο Selenite F Broth σωληνάριο Trypticase Soy Broth σωληνάριο Urease Broth σωληνάριο Esculine agar σωληνάριο Dermatophyte test agar με κεκλιμένη επιφάνεια σωληνάριο Όλα τα σωληνάρια κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Θρεπτικά υλικά για Μycoplasma/Ureaplasma α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Τεστ ανίχνευσης Μycoplasma/Ureaplasma από γυναικολογικά και ουρολογικά δείγματα με ταυτόχρονο έλεγχο ευαισθησίας και μικροβιακού φορτίου. Η ανάγνωση του αποτελέσματος να γίνεται οπτικά, χωρίς προσθήκη αντιδραστηρίου, σε ώρες. Να προσφερθεί πλήρες kit (υλικά δειγματοληψίας, μεταφοράς, αρνητικός και θετικός μάρτυρας, ταυτοποιητικό υλικό, συνοδά αντιδραστήρια). Το είδος αυτό κατακυρώνεται μεμονωμένα στο μειοδότη test από 13

3 α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 MYCOTEST ΖΩΜΟΙ για ταυτοποίηση και ημι ποσοτική ανίχνευση ουρογεννητικών μυκοπλασμάτων (1x2) Το είδος αυτό κατακυρώνεται μεμονωμένα στο μειοδότη. test ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΑ Τα σακουλάκια να είναι διαφανή από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό και να κλείνουν ερμητικά. Να μην απαιτείται υγρό για την ενεργοποίηση των φακέλων που προκαλεί υδρατμούς. Να μην απαιτείται χρήση καταλύτη. Ο δείκτης να είναι resazurin, οι συνθήκες να δημιουργούνται με την μέθοδο ascorbic acid για καλύτερη επιβίωση και ανάπτυξη των μικροβίων. Να μπορούν να επωαστούν ως και 5 τρυβλία/σακουλάκι για τα αναερόβια, 2-4 τρυβλία για τις άλλες συνθήκες. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι χρόνοι που αναπτύσσονται οι συνθήκες. Να διαθέτουν CE mark / ISO, να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Σακουλάκια πλαστικά + γεννήτριες αναεροβίων συνθηκών + clips 2 Σακουλάκια πλαστικά με αυτόματο κλείστρο + γεννήτριες αναεροβίων συνθηκών + δείκτη αναεροβίων συνθηκών (σετ) 3 Φάκελοι συνθηκών για αναερόβια σε τζάρα, χωρίς καταλύτη, συμβατοί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό 4 Φάκελοι παραγωγής μικροαερόφιλων συνθηκών για κ/α Campylobacter τεμ τεμ φακ τεμ Δείκτες αναεροβίων συνθηκών,. τεμ Σακουλάκια πλαστικά + γεννήτριες CO2 10% + clips τεμ Φάκελοι συνθηκών για ατμόσφαιρα CO2 10% τεμ Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 3. ΧΡΩΣΕΙΣ Nα έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης.να είναι σταθερές (stabilized) ως την ημερομηνία λήξεως. Να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά CE mark / ISO Αιματολογικές χρώσεις 1 Χρώση May Grunwald (σε συσκευασία των 500 ή 1000 ml) lt Χρώση Giemsa (σε συσκευασία των 250 ή 500 ml) lt Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε ένα προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή τιμή(μειοδότη), είναι υποχρεωτική η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών Μικροβιολογικές χρώσεις ΛΑΜΙΑ 1 Gram kit πλήρες, 4x250 ml kit Crystal violet solution για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt Lugol για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt από 13

4 4 Αποχρωματιστικό για χρώση Gram lt Safranin για χρώση Gram, συσκευασία 3 4 lt lt 7 7 Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή(μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ (DROPPER) 1 Λακτοφαινόλη cotton blue dropper φιαλίδιο Oxidase Reagent dropper φιαλίδιο Indole reagent dropper φιαλίδιο Desoxycholate Reagent dropper φιαλίδιο Dobell & O'Connor's iodine Stain dropper φιαλίδιο % Potassium Hydroxide reagent dropper φιαλίδιο Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή(μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. ΛΑΜΙΑ 5. XHMIKA ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ 1 Χρώση Brilliant Cresyl Blue για δικτυοερυθροκύτταρα, σε συσκευασία των ml 2 Διάλυμα για ρευστοποίηση πτυέλων βρογχικών εκκρίσεων kit 3 3 ml Blue de methylene ml Acetic acid 100% lt Immersion oil (συσκευασία μικρότερη των 100ml) 6 Παραφινέλαιο (συσκευασία μικρότερη των 100ml) ml ml Dimethyl sulfoxide 99.9% 100 ml τεμ Phenylboric acid 1g τεμ EDTA 0,1M τεμ PH ταινίες ταινία Πλήρες Ziehl Neelsen kit με αποχωματιστικό (3x ml) kit Αποχρωματιστικό για χρώση Ziehl Neelsen lt MIF χρώση για παρασιτολογική κοπράνων τεστ Diethyl ether lt Glycose -D(t)anhydre kgr Methanol PA lt Η 2Ο 2 3% 100ml φιαλίδιο 2 2 Μειοδότης κατά είδος ενιαία (στο σύνολο των νοσοκομείων). 4 από 13

5 6. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ Σύστημα Manual Ταυτοποίησης 1. Τα ταυτοποιητικά υλικά να διαβάζονται οπτικά ή και με την βοήθεια ειδικού software. 2. Να τυποποιούνται τα ζητούμενα μικρόβια με επαρκή υποστρώματα για αξιόπιστη τυποποίηση. 3. Εύχρηστο κατά τον εμβολιασμό. 4. Εύκολη ανάγνωση με διακριτές χρωμογόνες αντιδράσεις. 5. Εκσυγχρονισμένη βάση δεδομένων για ερμηνεία των αποτελεσμάτων, διάθεση δωρεάν λογισμικού ή κατάλληλου βιβλίου ερμηνείας των αποτελεσμάτων. 6. Ημερομηνίες λήξης 7-12 μηνών. 7. Η ανάγνωση να γίνεται σε ώρες μετά τον εμβολιασμό. 8. Να διαθέτουν CE mark / ISO. 9. Να διατεθούν τα απαραίτητα συμπληρωματικά υλικά, αντιδραστήρια και αναλώσιμα σε επαρκή ποσότητα για τη πραγματοποίηση των test. ΛΑΜΙΑ 1 G( ) εντεροβακτηριακά test G( ) αζυμωτικά test Στρεπτόκοκκοι test Σταφυλόκοκκοι test Όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 7. MANUAL TEST Για κάθε ζητούμενη εξέταση να προσφερθεί μόνο ένα είδος και συσκευασία, το οποίο και να πληροί τις προδιαγραφές. Μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα ανά είδος τεστ, (να αναφερθούν) Μεγάλη ημερομηνία λήξης, Γενικά όπου διενεργείται έλεγχος περισσότερων ιδιοτήτων ταυτόχρονα από το ίδιο δείγμα να δοθεί το κόστος εξέτασης ενός δείγματος για όλες τις ελεγχόμενες παραμέτρους του kit. Να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά CE mark / ISO Όπου χρησιμοποιούνται αντιοροί για διάφορα αντιγόνα του μικροοργανισμού θα επιλέγονται αντιοροί της ίδιας εταιρείας για την μέθοδο Lancefield (Strep kit) να αναφερθεί ειδικότητα (επιθυμητό 100%) για τους Group D Για Meningitis kit να ελέγχει 6-7 βακτηριακά αντιγόνα (και οπωσδήποτε τον Μηνιγγιτιδόκοκκο), απευθείας από το ENY με ενιαία μέθοδο για όλα τα μικρόβια, Μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και ειδικότητα Για Οροδιάγνωση ΛΑΜΙΑ 1 Καταλάση με μπλε χρωστική φλ. έως 5ml ml Latex για ανίχνευση κοαγκουλάσης, με χρωστική για καλύτερη αξιολόγηση της συγκόλλησης των 1-3ml 3 Latex για την τυποποίηση ομάδων β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων (A,B,C,D,G,F) test kit Meningitis kit για ΕΝΥ, 7 μικρόβια kit Αντιορός πολυδύναμος, για Shigella dysenteriae, sonnei και flexneri για ταυτοποίηση του μικροβίου από καλλιέργεια των 1-3ml 6 Αντιορός Salmonella για ταυτοποίηση του μικροβίου από καλλιέργεια a) O polyvalent, Α S, των 1-3 ml b) H polyvalent, 1 2, των 1-3 ml Μειοδότης κατά είδος ενιαία σε όλα τα νοσοκομεία. kit kit έκαστο από 13

6 7.2. Τιτλοποίηση Ορολογικών Εξετάσεων με Latex Wright-Widal 1 Rose bengale με + μάρτυρα 1ml kit Βruccela abortus 5ml ποιοτ.& ημιπ.σε πλάκα και σωλ. φιαλίδιο Typhi 0 ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Typhi H ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Para B(O) ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Para A(O) ποιοτ.και ημιπ.σε πλάκα και σωλ.5ml φιαλίδιο Brucella melitensis 5ml ποιοτ.& ημιπ.σε πλάκα και σωλ φιαλίδιο 2 2 Όλα τα είδη της κατηγορίας wright-widal κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική Λοιπά ορολογικά με latex ΛΑΜΙΑ 1 Monotest latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα κατά προτίμηση με ετερόφιλα αντισώματα ίππου test RPR latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test CRP latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test R.F. latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test ASTO latex με θετικό και αρνητικό μάρτυρα test D Dimer ανοσοχρωματογραφία ή Latex test Να υπολογισθεί και να δοθεί ο ακέραιος αριθμός συσκευασιών για τη διεξαγωγή των ζητουμένων εξετάσεων ανά Νοσοκομείο. Μειοδότης κατά είδος επί του ακεραίου αριθμού συσκευασιών συνολικά. 8. ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ONE STEP TEST Ανοσοχρωματογραφία: Να προσφέρονται Kit με όλα τα απαιτούμενα για την διενέργεια της εξέτασης (αντιδραστήρια, +/- μάρτυρας, στυλεοί λήψης του δείγματος). Επιθυμητή υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα και Κit σε μορφή πλάκας με μεγάλη ημερομηνία λήξης. 1 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση Rotavirus και Adenovirus στα κόπρανα 2 Serum-Urine pregnancy test-β- HC(ανοσοχρωματογραφία) <= 10U/L 3 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση Chlamydia από γυναικολογικά και ουρολογικά δείγματα 4 Τεστ ανοσοχρωματογραφικό για ανίχνευση E.coli O157 από καλλιέργημα κοπράνων. 5 Test ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα (ανοσοχρωματογραφία) test test test kit 2 2 test Η..Pylory test ανοσοχρωματογραφία test Test άμεσης ανίχνευσης στρεπτόκοκκου group-a σε φαρυγγικό επίχρισμα παρά την κλίνη του ασθενούς (εξέταση ενός βήματος) test από 13

7 8 Χλαμύδια kit (ανοσοχρωματογραφία) test IM λοιμ.μονοπυρ. (ανοσοχρωματογραφία) test Αντιγόνο ηπατίτιδος Β επί πλακός (HBS Ag) με μεγάλη ευαισθησία < η = 1ng/ml και μεγάλη ειδικότητα, με θετικό μάρτυρα. Να μη χρειάζεται αραίωση του ορού. Να δίνει το αποτέλεσμα εντός 5 λεπτών. test Να υπολογισθεί και να δοθεί ο ακέραιος αριθμός συσκευασιών για τη διεξαγωγή των ζητουμένων εξετάσεων ανά Νοσοκομείο. Μειοδότης κατά είδος επί του ακεραίου αριθμού συσκευασιών συνολικά. 9. ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (χωρίς συνοδό εξοπλισμό) Ευανάγνωστη οπτικά η θολερότητα τυχούσας μικροβιακής ανάπτυξης και επιθυμητή η άμεση χρώση gram από τη φιάλη. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα 1 Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αερόβια, με ρητίνες Τεμ Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αναερόβια, με ρητίνες Τεμ 200 Επιθυμητή η χορήγηση συνοδού εξοπλισμού ανάγνωσης αιμοκαλλιεργειών. Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 10. ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ KIRBY-BAUER Τα προσφερόμενα δισκία αντιβιοτικών να πληρούν τις προδιαγραφές παγκόσμιων οργανισμών και να προσφερθεί η ενδεδειγμένη λίστα αντιβιοτικών με μέθοδο CLSI και EUCAST, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών αντιβιοτικών και διαγνωστικών δισκίων. Να προσφερθούν από δύο dispenser 12x12 (16 δισκίων), 150mm (12 δισκίων), 90mm (6-8 δισκίων). Τα αντιβιοτικά να προσφέρονται σε μικρές συσκευασίες όχι πάνω από 250 δισκία ανά αντιβιοτικό και να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης (2-3 χρόνια). Για την κατακύρωση θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη συμβατική εμπειρία. CE mark / ISO να προσκομισθούν στα δικαιολογητικά Δίσκοι ελέγχου ευαισθησίας α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Καρπενήσι Σύνολο 1 Δίσκοι ελέγχου ευαισθησίας στα αντιβιοτικά (Kirby Bauer) Διαγνωστικοί δίσκοι δισκίο Σε μικρές συσκευασίες 50 δισκίων (Optochine,Bacitracine 0,04, Bacitracine 10, Παράγοντας Χ δισκία κ.λπ.). 1 Διαγνωστικοί δίσκοι Δισκία νιτροσεφίνης για έλεγχο παραγωγής β-λακταμάσης δισκίο Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 11. ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΕΣ MIC Πλαστικοποιημένες ταινίες, διαβαθμισμένης MIC για ανθεκτικά ή απαιτητικά μικρόβια μικρής συσκευασίας (μικρότερη των 50 τεμαχίων), μακράς διάρκειας. Επιθυμητή η ατομική συσκευασία. 7 από 13

8 α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Gentamicin strip Linezolid strip Penicillin G strip Colistin strip Teicoplanin strip Vancomycin strip Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. 12. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1. Να προσφερθούν ταινίες με τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική/ διακριτική ικανότητα στις κάτωθι παραμέτρους : πρωτεΐνες, νιτρώδη, λευκοκυτταρική εστεράση, αιμοσφαιρίνη, γλυκόζη, χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο, κετονικά σώματα, ph, ειδικό βάρος. 2. H ανάγνωσή τους να είναι εύκολη και απλή, και να είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου 1 λεπτό της ώρας). 3. Η κάθε συσκευασία να φέρει χρωματικό πρότυπο σύγκρισης της ταινίας. 4. Να φέρει CE mark σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα. ΑΜΦΙΣΣΑ α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Άμφισσα Καρπενήσι 1 Διαγνωστικές ταινίες για ανάλυση ούρων τουλάχιστον 10 παραμέτρων Κ.Υ. Αμφίκλειας Κ.Υ. Δομοκού Κ.Υ. Καμένων Βούρλων Σύνολο ταινία Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). Η προσφορά όλων των ζητούμενων υλικών είναι υποχρεωτική. ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Προδιαγραφές αναλυτή: 1. Να επωάζει, να ανακινεί και να ελέγχει αυτόματα ανά 10 λεπτά τις καλλιέργειες. 2. Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά σήματα. 3. Να βασίζεται σε ανίχνευση με δείκτες υψηλής ευαισθησίες, ευαίσθητους στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα ή την κατανάλωση οξυγόνου, ανάλογα με τα προς αναζήτηση μικρόβια. Να διατίθενται φιαλίδια: Αερόβια και αναερόβια ενηλίκων καθώς και παιδιατρικά με ουσίες αδρανοποίησης των αντιβιοτικών. 4. Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον μέγιστο δυνατόν αριθμό αλγορίθμων για αυξημένη ταχύτητα ευαισθησία. 5. Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό και συμπαγείς διαστάσεις με δυνατότητα επώασης αξιολόγησης περισσότερα των 100 φιαλιδίων ταυτόχρονα. 6. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής κατάστασης εντός του κλιβάνου. 7. Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων (έως και 48 ώρες) χωρίς υστέρηση στην ευαισθησία του συστήματος. Να δίνει τη δυνατότητα μεταβολής του πρωτοκόλλου επώασης ανά φιαλίδιο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. 8. Να είναι δυνατή και εύκολη η ανάγνωση των παρασκευασμάτων θετικών καλλιεργειών με χρώση Gram. 8 από 13

9 9. Να υπάρχει δυνατότητα απ` ευθείας λήψης αίματος με τα κοινά συστήματα αιμοληψίας καθώς και με σύστημα Vacutainer υπό κενό. 10. Να μην απαιτείται τρύπημα ή άλλος ειδικός χειρισμός των φιαλιδίων πριν από την εισαγωγή τους στο κλίβανο. 11. Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης στείρων βιολογικών υγρών, χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αερόβια φιάλη Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για αναερόβια φιάλη Φιάλες αιμοκαλλιέργειας για παιδιατρικά φιάλη ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1. Να χρησιμοποιεί ευαίσθητη και αυτοματοποιημένη τεχνική ELISA με τελική μέτρηση φθορισμού για τον προσδιορισμό ανοσολογικών εξετάσεων. 2. Να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας 20 τεστ ταυτόχρονα τουλάχιστον. 3. Να έχει φιλικό στο χρηστή πρόγραμμα λειτουργίας και τη δυνατότητα ανάλυσης STAT, όπως και κατάστασης ετοιμότητας (Stand by) για 24ωρη λειτουργία. 4. Το σύστημα δειγματοληψίας να εγγυάται μηδενικές επιμολύνσεις από δείγμα σε δείγμα και από αντιδραστήριο σε αντιδραστήριο. 5. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων με γραμμικό κώδικα (bar code) για τη αποφυγή σφαλμάτων. 6. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση, σε μορφή monotest (για αποφυγή επιμολύνσεων και διατήρηση σταθερού κόστους ανά εξέταση και ασθενή ), σε μικρές και πλήρεις συσκευασίες, με μεγάλους χρόνους λήξεως. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα σχετικά χαρακτηριστικά. 7. Να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες απαιτήσεις σε βαθμονόμηση,ποιοτικό έλεγχο και συντήρηση και να μην απαιτούνται αναλώσιμα (κυβέττες, πλυστικά, κ.α.). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο τρόπος βαθμονόμησης, ποιοτικού ελέγχου και η συχνότητα συντήρησης. 8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων. 9. Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με το σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστήριου LIS και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. 10. Εάν κάποια εξέταση απαιτεί μικρό συνοδό εξοπλισμό και ειδικά αναλώσιμα να παραχωρηθούν χωρίς επιβάρυνση του νοσοκομείου. α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία 1 Toxoplasma IgG test Toxoplasma IgM Test Rubella IgG Test Rubella IgM Test CMV IgG Test CMV IgM Test Test Avidity/ Συνάφειας Toxoplasma test Test Avidity/ Συνάφειας CMV test EBV IgG test EBV IgM test EBV EBNA test Total IgE test Varicella Zoster IgG test C. difficile Toxin A & B test 500 Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 9 από 13

10 3. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ Προδιαγραφές συστήματος 1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες εμβολιασμού, επώασης, ανάγνωσης και απόρριψης των πάνελ εξέτασης. 2. Να έχει εργονομική και συμπαγή σχεδίαση. 3. Να ελαχιστοποιεί το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού και να έχει ταχεία έκδοση αποτελεσμάτων. 4. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης και επισήμανσης μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά. 5. Να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των αναλύσεων ταυτοποίησης. 6. Τα πάνελ του συστήματος να έχουν τις μικρότερες διαστάσεις για μικρότερο όγκο μολυσματικών αποβλήτων. Προδιαγραφές αντιδραστηρίων α) Γενικές προδιαγραφές 1. Να είναι έτοιμα προς χρήση, με εκτυπωμένα barcode για κάθε τεστ. 2. Να μην χρειάζεται προσθήκη αντιδραστηρίων για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος. 3. Να είναι ασφαλή στη χρήση και στις επιμολύνσεις. 4. Να έχουν μικρό βάρος και μικρό όγκο αποβλήτων β) Ταυτοποιήσεις 1. Να ταυτοποιεί τα ζητούμενα Gram(+), Gram(-), απαιτητικά μικρόβια και μύκητες. 2. Οι πλάκες ταυτοποίησης να περιέχουν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό από υποστρώματα δοκιμασιών. γ) Αντιβιόγραμμα 1. Η μεθοδολογία να βασίζεται στην αραίωση σε ζωμό και προσδιορισμό MIC. 2. Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι προτεινόμενες από διεθνείς οργανισμούς. δ) Ποιοτικός έλεγχος 1. Να διαθέτουν, όποτε χρειαστούν, kit εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου στελεχών ATCC για κάθε είδος ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος. Προδιαγραφές λογισμικού 1. Ο υπολογιστής να είναι πολλαπλών εφαρμογών, σε παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας. 2. Να έχει ειδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής. 3. Να είναι συμβατό με το LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Λαμία 1 Ταυτοποίηση μικροοργανισμών γενικά Test Αντιβιογράμματα (ΜΙC) Test Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 4. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & MIC ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ 1. Να ταυτοποιεί τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια. 2. Να προσδιορίζει την MIC σε μεγάλο εύρος αντιβιοτικών (>20 ανά πλάκα) για τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια.να αναφερθεί ο ακριβής αριθμός, το είδος των αντιβιοτικών καθώς και οι αραιώσεις αυτών, που εξετάζονται ανά πλάκα. 3. Η ταυτοποίηση και το τεστ ευαισθησίας θα πρέπει να γίνεται στην ίδια πλάκα τα Gram (+) και τα Gram(-) μικρόβια αντίστοιχα, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα ξεχωριστών πλακών. 4. Η δημιουργία του εναιωρήματος του μικροβίου καθώς και ο εμβολιασμός των πλακών να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με πρότυπα CLSI ή EUCAST 5. Το διάβασμα των πλακών και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα με φωτομετρική ανάγνωση. Η δυνατότητα ανάγνωσης και δια γυμνού οφθαλμού των αποτελεσμάτων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 6. Nα παρέχει αποτελέσματα ταυτοποίησης και τεστ ευαισθησίας σύμφωνα με κανόνες CLSI ή EUCAST με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια εντός 24 ωρών. 10 από 13

11 7. Να διαθέτει ανεπτυγμένο λογισμικό για την διαχείριση και επιδημιολογική επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και συμπληρωματικό σύστημα προειδοποίησης σε περιπτώσεις μη αναμενομένων αποτελεσμάτων αντοχής. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα προσαρμογής σε νέους κανόνες της CLSI ή EUCAST ανά πάσα στιγμή 8. Να είναι συμβατό με το LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Είδος εξέτασης Μ.Μ. Άμφισσα 1 Αντιδραστήρια, αναλώσιμα και πλάκες για ταυτοποίηση προσδιορισμό MIC gram αρνητικών 2 Αντιδραστήρια, αναλώσιμα και πλάκες για ταυτοποίηση προσδιορισμό MIC gram θετικών test 800 Test 200 Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΥΡΩΝ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ [Δύο κύριοι (Λαμία, Άμφισσα) και ένας εφεδρικός (Λαμία)] 1. H διαδικασία ρουτίνας να είναι πλήρως αυτόματη χωρίς την ανάγκη παρουσίας χειριστή. 2. Να μετρά το ειδικό βάρος των ούρων με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος 1,000-1, Όλα τα απαιτούμενα προσφερόμενα αντιδραστήρια, βαθμονομητές κ.λπ. να είναι έτοιμα προς χρήση και να φορτώνονται εφάπαξ. 4. Να είναι συνεχούς φόρτωσης αντιδραστηρίων για να μην διακόπτεται η διαδικασία ρουτίνας. 5. Να μην υπάρχουν φαινόμενα επίδρασης αποτελέσματος από δείγμα σε δείγμα (Carry over) κατά τη λειτουργία του αναλυτή σε συνθήκες ρουτίνας. 6. Να κάνει αυτόματη ανάδευση του δείγματος πριν τη δειγματοληψία. 7. Να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αναλυτική διακριτική ικανότητα και γραμμικότητα στις κάτωθι παραμέτρους: πρωτεΐνες νιτρικά λευκοκυτταρική εστεράση αιμοσφαιρίνη γλυκόζη χολερυθρίνη ουροχολινογόνο κετονικά σώματα ph χρώμα ειδικό βάρος όψη 8. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης της θερμοκρασίας αντίδρασης στο αποτέλεσμα της μέτρησης όλων των μετρούμενων παραμέτρων (συγκρίσιμα αποτελέσματα σε διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης). 9. Να κάνει αυτόματα πλήρη διόρθωση της επίδρασης του χρώματος κάθε δείγματος ούρων στη μέτρηση όλων των ανωτέρω παραμέτρων. 10. Να μην απαιτεί την χρήση ειδικών σωληναρίων για τα δείγματα και να μπορεί να δεχθεί επείγοντα δείγματα. 11. Να δέχεται τη μικρότερη δυνατή ποσότητα Αντιδραστηρίων. 12. Να έχει ενσωματωμένο εκτυπωτή & Βar code reader. 13. Να είναι συμβατό με το σύστημα LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον προμηθευτή. α/α Περιγραφή υλικού Μ.Μ. Λαμία Άμφισσα Σύνολο 1 Εξέταση ούρων με αυτόματο αναλυτή βιοχημικών παραμέτρων δείγμα Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). 6. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΥΡΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Γενικές προδιαγραφές 1. Ο αναλυτής να είναι ημιαυτόματος. 2. Να προσδιορίζει άμεσα και με τη μέγιστη γραμμικότητα 10 χημικές παραμέτρους στα δείγματα: γλυκόζη, χολερυθρίνη, κετονικά σώματα, ειδικό βάρος, αιμοσφαιρίνη, ph, λεύκωμα, ουροχολινογόνο, νιτρώδη, πυοσφαίρια και επιπλέον να αναφέρει αυτόματα χροιά. 3. Να υπάρχει η δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης της ταινίας από το χειριστή, για επιβεβαίωση του αποτελέσματος και εναλλακτική λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή. 4. Η βαθμονόμηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα, χωρίς επιπλέον αναλώσιμο. 11 από 13

12 5. Η διαδικασία μέτρησης να είναι απλή και να απαιτούνται όσο το δυνατό λιγότερες κινήσεις από το χειριστή. Η μέτρηση του δείγματος να ξεκινήσει αυτόματα με την τοποθέτηση της αντιδραστήριας ταινίας. 6. Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή και να συνοδεύεται από εξωτερικό εκτυπωτή και Η/Υ. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με πρόγραμμα μηχανοργάνωσης εργαστηρίου. 7. Οι μετρήσεις να γίνονται σε εύρος nm (υπεριώδες υπέρυθρο) για μεγαλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων. 8. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη ειδικού αναλώσιμου για ποιοτικό έλεγχο, καθώς και πιστοποιητικών διασφάλισης της αξιοπιστίας του αναλυτή και των ταινιών μέτρησης, σίγουρα να διαθέτει πιστοποιητικά σήμανσης CE mark, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. 9. Δωρεάν τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σύμβασης ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Νοσοκομείο Καρπενησίου δείγμα Κέντρο Υγείας Αταλάντης Δείγμα Κέντρο Υγείας Μακρακωμης Δείγμα Κέντρο Υγείας Στυλίδας Δείγμα Όλα τα είδη της κατηγορίας κατακυρώνονται σε έναν προμηθευτή με βάση την ελαχίστη συνολική τιμή (μειοδότη). ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ α/α Περιγραφή είδους Καρπενήσι 1 Πιπέτες ΤΚΕ μιας χρήσης, πλαστικές, βαθμονομημένες, με έμβολο Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή κενού, με πιεστό ελαστικό πώμα, διαστάσεων 13Χ75 mm αναρροφούμενη ποσότητα 3,5 έως 4 ml με ζελ αρίστης ποιότητας. Τα σωληνάρια και το ζελ να είναι αρίστης ποιότητας ώστε να χρησιμοποιούνται απευθείας στον βιοχημικό αναλυτή, χωρίς να χρειάζεται μετάγγιση του ορού του αίματος σε άλλο σωληνάριο. Να προσκομισθεί απαραιτήτως δείγμα ούτως ώστε να ελεγχθεί η άριστη ποιότητα του ζελ, δηλ. ο τέλειος διαχωρισμός ζελ και ορού αίματος μετά τη φυγοκέντρηση. 3 Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή, χωρίς χείλος, χωρίς πώμα, με κωνικό πυθμένα διαστάσεων 103Χ17 mm και χωρητικότητας ml. 4 Γυάλινα σωληνάρια WASSERMAN, διαστάσεων 100Χ12-13 mm και χωρητικότητας 8 ml, χωρίς χείλος, διαφανή, χωρίς πώμα Ρύγχη κίτρινα μόνο για αυτόματες πιπέτες σταθερού όγκου 100μl τύπου microlit Αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες χωρίς ετικέτα, μεγάλης καθαρότητας. Να σταλεί δείγμα ώστε να ελεγχθεί η καθαρότητα τους. 7 Καλυπτρίδες 24 Χ 24, μεγάλης καθαρότητας, ανά 50 αν είναι δυνατόν. Να προσκομισθεί δείγμα για να ελεγχθεί η καθαρότητά τους. 8 Αντικειμενοφόρες πλάκες πλαστικές, μιας χρήσης, των 10 βυθισμάτων, με ενσωματωμένη καλυπτρίδα, ειδικές για τη μικροσκοπική εξέταση των ούρων Πιπέτες PASTEUR του 1ml πλαστικές, μιας χρήσης Ρύγχη μπλε που να ταιριάζουν σε αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου ml τύπου transterpette. 11 Βαμβακοφόροι στυλεοί αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία Διηθητικό χαρτί διαμέτρου 40Χ40 mm Περιχειρίδες για αιμοληψία. Εύχρηστες, ευκόλως αφαιρούμενες και καλές ποιοτικώς Πλαστικά σωληνάρια δοκιμαστικά μιας χρήσης διαφανή, χωρίς χείλος, στρογγυλού πυθμένα PS 5 ml για Coombs με πώμα (75Χ12). 15 Πλαστικά σωληνάρια μιας χρήσης, διαφανή κενού με πιεστό ελαστικό πώμα διαστάσεων 100mmx13mm Σκαρφιστήρες από 13

13 α/α Περιγραφή είδους Καρπενήσι 17 Σωληνάρια αιμοληψίας πλαστικά, μιας χρήσης, κενού, με αποσπώμενο πιεστό ελαστικό πώμα που να διαπερνάται από βελόνα αναρρόφησης αυτόματου αιματολογικού αναλυτή για ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ των 3 ml με EDTA potassium σε στερεά μορφή και σε συγκέντρωση 1,5/ml αίματος. 18 Σωληνάρια αιμοληψίας πλαστικά, μιας χρήσης, κενού, με αποσπώμενο πιεστό ελαστικό πώμα που να διαπερνάται από τη βελόνα αιμοληψίας για ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ των 6 ml με EDTA σε στερεά μορφή Σωληνάρια με EDTA για παιδιατρικά δείγματα των μl Σωληνάρια αιμοληψιών πλαστικά μιας χρήσης του 1ml για ΤΚΕ με CITRATE SODIUM Σωληνάρια αιμοληψιών πλαστικά μιας χρήσης, κενού, με CITRATE de SODIUM των 2-2,5 ml αίμα για έλεγχο πηκτικότητας, με πιεστό ελαστικό πώμα. 22 Σωληνάρια μικροαιματοκρίτου ηπαρινισμένα Σωληνάρια με υλικό μεταφοράς μόνο για αερόβιες καλλιέργειες, συνοδευόμενα από στυλεό αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία, π.x Stuart, 24 Κρικοφόροι στυλεοί 10λ μιας χρήσεως αποστειρωμένοι Όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η Συμφερότερη προσφορά, κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης συμπληρώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ο ακόλουθος πίνακας: ΟΜΑΔΑ Α. (30%) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Β. (70%) ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Α1. Συμφωνία προσφερομένου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές 30% Β1. Εγγύηση καλής λειτουργίας Β2. Ποιότητα εξυπηρέτησης και τεχνικής βοήθειας μετά την πώληση, εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 30% 30% Β3. Χρόνος παράδοσης 10% ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η Επιτροπή προτείνει: το Άρθρο 2 του Μέρους Β που αφορά Αντιδραστήρια Ανοσολογικού Αναλυτή για το Νοσοκομείο Λαμίας και να υπαχθεί σε ξεχωριστό διαγωνισμό Ανοσολογικών Αντιδραστηρίων το Μέρος Γ: Αναλώσιμα να υπαχθεί σε ξεχωριστό διαγωνισμό αναλωσίμων εργαστηρίων για λόγους ομοιογένειας των διαγωνισμών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παπούλια Ε. Μπακόλα Δ. Κιουβέλλη Ε. Καλιακμάνη Σ. Κρικζώνης Κ. 13 από 13

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία:10-3-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/5678 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. διακήρυξης 127/10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. διακήρυξης 127/10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝIKO ΝΟΣOKOMEIO ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ` ΑΘΗΝΑ, 09-05-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜO ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 23 204670-7 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 360/724030 ΧΑΙΔΑΡΙ 0/03/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Κ. Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή

Α/Α Προμ. Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Μον.Μέτρ. Φ.Π.Α. Κρατήσεις Τιμή Αρ. Σελίδας : 1 1940001 1 1 805040 CRYSTAL VIOLET ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml 5 ΛΙΤΡΑ 23 9,2 DELTALAB Χρώση Crystal violet (κρυσταλλικό ιώδες) 250ml

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 18-06-2015 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 219/25-02-

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι:

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές με ενσωματωμένες τις προσθήκες ως κάτωθι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11599/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 02.06.2014 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6638 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 12321/2010

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 12321/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Διδυμότειχο 15-09-2010 ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ) A. ΕΙΔΟΣ Αντιδραστήρια για αναλυτή ξηράς χημείας για το Βιοχημικό Τμήμα ANTΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/07/14 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 04/07/14 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 10:00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 23/06/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 26/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νo 26/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΑ: Β4ΤΝ469078-Ξ24 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 2 )Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 /12. 210.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. 14-05-2012 ΕΥΤΕΡΑ 13:00 µµ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 /12. 210.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. 14-05-2012 ΕΥΤΕΡΑ 13:00 µµ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 25-04-2012 Αρ. πρωτ. 164 Πληροφορίες : Β. Ηλιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το πλαστικό των ασκών να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 /12. 154.849,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 /12. 154.849,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 17-01-12 Αρ. πρωτ. 31 Πληροφορίες : Ε. Παπαροϊδάµη

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 16-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. 4702 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Αναλυτής: 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220 V, 2. Nα είναι σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα